[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1682151834018761.jpg (129 KB, 1024x1024)
129 KB
129 KB JPG
edycja sił zła i chaosu
chłoprzednia: >>190250316
>>
Rzeczywiście wielki ten nowy neomarszalek totalnej koalicji chaosu Hołownia, taki bezstronny, apolityczny, kulturalny i nie wiem co jeszcze.. A jedyne co potrafi to szczući i atakować na obóz Zjednoczonej Prawicy.. Ot taka wasza demokracja..
>>
>>190256043
Dlaczego tak nienawidzisz Tuska? Wygląda na przyzwoitego człowieka.
>>
File: 1686182704786475.png (525 KB, 661x726)
525 KB
525 KB PNG
referendum będzie powtórzone przez protesty lewaków i szczucie tvn XDD based
>>
>>190256085
PiS i Konfa lost,
:^)
>>
>>190256120
to wszystko memy
>>
File: 1683112684410571.png (439 KB, 910x725)
439 KB
439 KB PNG
brutalny blackpill
>>
File: 1687320314686785.jpg (563 KB, 1024x1024)
563 KB
563 KB JPG
>>190256120
>chce zniszczyć anime
>zgyatowuje niewinnych anonów
>posługuje niemcom w demontażu niepodległości Polski na rzecz satanistycznej unii eur*pejskiej
>nie chodzi do kościoła
>stoi za wieloma codziennymi zmartwieniami zwykłych ludzi (nawet błachymi!)
fur deutschland
>>
>>190256085
Szymon fajnie się bawi, co chcesz.
>>
File: 1671097648799176.png (137 KB, 400x289)
137 KB
137 KB PNG
Panie Marszałku, Wysoka Izbo.
Jeszcze gdy chodziłam do podstawówki to był tam taki Paweł i ja jechałam na rowerze i go spotkałam i potem pojechałam jeszcze do biedronki na lody i po drodze do domu jeszcze już do domu pojechałam.
>>
File: file.png (455 KB, 680x382)
455 KB
455 KB PNG
>>190256254
>
>>
>>190256307
co ona ma za przypinkę?
>>
File: 1678756647464078.jpg (58 KB, 720x972)
58 KB
58 KB JPG
ha tfu na femoidy
>>
File: 1673981039274816.jpg (223 KB, 1179x1138)
223 KB
223 KB JPG
>>
>>190256307
Ona dalej pierdoli, czy już skończyła?
>>
>>190256414
teraz z KO prezentuje
>>
>>190256353
NitroDubbz powinien zrobić Polakom MAJDZIOR LIG SWAGAŁT
>>
File: file.png (563 KB, 1291x913)
563 KB
563 KB PNG
>>190256365
>HEJ SIEMA, DAWAJTA MI PIENIĄDZE BO JESTEM NIEROBEM
typowo na pomagam.pl
>>
>>190256206
Oh.

>>190256254
I thought poles like eu gibs.
>>
>mastektomia dla igora
taki gruby, że cyce muszą odcinać
>>
File: 170057085153209595144.png (240 KB, 1188x1331)
240 KB
240 KB PNG
>>190256501
nie mylisz się
>>
>>190256207
baza
cwel z polackom mordom wyjaśniony
>>
Andrzejek tatko mówi ze kobiety są po to żeby cie kochały ale jak masz jakis problem to musisz się z nim zmierzyć sam, wiec w takim wypadku po co mi związek skoro mam dodatkowe dziecko an którym nie mogę w żadnym wypadku polegać a jak trafi się lepszy, przystojniejszy to mnie zostawi? Bez sensu
>>
>>190256207
gość nie ma rizzu
mógł napisać coś typu mój goryli fiut jest głodny, sprawiam że lezbom mokną cipki
>>
igry to poigrania?
>>
>>190256685
no tak generalnie jest, ale małpi mózg zobaczy cyce, neurony zostaną aktywowane i się wpierdalasz w jakiś związek
przez pierwsze 2-4 miesiące jest fajnie a później to równia pochyła, ona wtedy znajduje bardziej dynamicznego i cię zostawia z depresją
potem ci przechodzi i cały proces zaczyna się od początku
to jest właśnie cud życia
>>
mój rizz to country, piccolo_pill, shimapan, yukkuri_reimu
>>
>chory jestem w chuj
>l4 załatwione, do pracy nie czeba iść
yep, gejmujemy panowie.
>>
Więcej naboi, więcej naboi, potrzebuję więcej naboi
Chodźmy na siłownię kolego, chodźmy na siłownię kolego
Większe bronie
Większe bronie
Hasta la vista baby
*gawk gawk gawk* wow, dziękuję na białko
>>
>>190256803
хeви мeтaль бeибc
>>
>>190256825
Bez sensu dobrze ze się wypisałem z tego cyrku
>>
File: file.png (378 KB, 500x445)
378 KB
378 KB PNG
>HALO HALO
>TUTAJ LONDYN, TUTAJ LONDYN
>ONA CZARNA, A ON BLONDYN, A ON BLONDYN
>>
>>190256876
jak mogą tak gry o ruchaniu sprzedawać obok normalnych
to jakby puszczać porno w kinie
>>
>>190256852
Wczoraj byłem u lekarza na rutynowych badaniach. Nawet się mnie lekarka pytała,czy chce pan zwolnienie lekarskie, a ja mówię, nie, nie ma potrzeby.
Kurwa, ale ja dzban jestem.
>>
>>190256150
no powinno być powtórzone bo totalna opozycja namawiała do nie brania w nim udziału
>>
>>190256961
jak można dostać zwolnienie po rutynowych badaniach?
>>
>>190257001
jak się kłamie na forum to wszystko można
>>
File: 1693450581249047.jpg (40 KB, 908x641)
40 KB
40 KB JPG
>>190256876
https://files.catbox.moe/xq5wwc.mp4
>>
>>190256991
jest i on wieczny obrońca pisu z wykopa
>>
File: F-q8AdkakAAeSZD.jpg (275 KB, 1365x2048)
275 KB
275 KB JPG
>>190256852
baza, nie jesteś nic winny pracodawcy, pamiętaj żeby podpierdalać papier toaletowy i pastę bhp z pracy
>>
File: Utsuho Reiuji (5).jpg (159 KB, 1698x1185)
159 KB
159 KB JPG
>>190256852
dosłownie ja dzisiaj
>>
>>190257001
Taki urok lekarza. Jak lekarka zaprzyjaźniona, to zawsze da zwolnienie, choćby nie wiadomo z jaką pierdołą do niej przyszedł. Kiedyś mi chciała dać 7 dni zwolnienia do poprosiłem o skierowanie na szczepienie na grypę.
>>
>>190256852
zapomniałeś strzelić palcami
>>190257099
najbardziej work ethnics zorientowany animiarz (nie no żartuje, jebać wyzykiwaczy)
>>
>>190257099
>papier toaletowy
Ja tam już zajebałem ze dwie myszki i cztery pendrive'y.
>>
>>190256685
kobiety nie kochają mężczyzn miłość to larp i została wymyślona przez kulturę
kobiety kochają pieniądze, duże kutasy, drogie samochody itp
>>
File: 20230704_074232.jpg (44 KB, 840x587)
44 KB
44 KB JPG
ciekawe jak to jest że niby same dziadziusie tutaj a zumerskie memy latają non stop
>>
>>190257221
>kobiety kochają pieniądze, duże kutasy, drogie samochody itp
I ponoć mężczyźni nie kochają tego samego.
>>
File: 1592495022941.jpg (101 KB, 650x873)
101 KB
101 KB JPG
>>190257268
>same dziadziusie tutaj
ktos cie oszukal
>>
>>190256941
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Chelly_Wilson
>>190257036
też dałem głośniej :)
>>
>>190257268
>ciekawe jak to jest że niby same dziadziusie
czy ty jesteś głupi czy głupi?
>>
>>190256803
dohna dohna
>>
skręt polskich konserwatystów w sprawie ue
>>
opozycja właśnie robi skok na trybunał stanu na żywo
>>
>>190257268
nie wiem oski
>>
File: 1700532025569641.jpg (1.98 MB, 1600x2400)
1.98 MB
1.98 MB JPG
>>190257221
>budzę się
>Kocham Cię
>wstaję
>zrobiłam Ci kanapki kochanie
>w ciągu dnia 20 serduszek i buziaków
>jadę po nią do jej pracki
>wsiada i mówi że mnie kocha
>z 30 razy odmieni słowo Kocham podczas wieczornego segzu
>Dobranoc kochanie
ale miłość to mit, larp, k0biety mają le gadzie mózgi i myślą tylko o zasobach
>>
>>190257453
to właśnie ten larp o którym mówimy
>>
>>190257453
>k0biety mają le gadzie mózgi i myślą tylko o zasobach
przestań luksmaksować to cie rzuci
>>190257431
pobrałem ostatnio
może kiedyś odpale
>>
kałownia po raz kolejny łamie regulamin sejmu
>>
>chciałaś hrabiego to zapierdalaj na niego
https://i.pinimg.com/originals/76/d2/53/76d25349916e99781cee5e6f6b4eb6ef.jpg
>>
>>190257501
onuco
>>
>>190257550
gokiburas?
>>
ale złomują wnioski formalne pisiorów
>>
ale macierewicz wyjaśnił XDDD
>>
Fajna dupa z tej poseł Wiśniewskiej.
>>
>>190257682
Jedyne co udało się PiSowi do tej pory w tej kadencji Sejmu przegłosować, to wniosek o minutową przerwę.
>>
ale macierewicz ma ból dupska XD
>>
>>190257675
ja polak
>>
ale Jachira złomuje kaczystan
>>
ale jachira demagoguje dla fajnopolaków XDD
>>
>>190257871
o ty kurwa onuco
>>
Mam nadzieję że schizosaga zduna niedługo dobiegnie końca
co za dużo cwela to nie zdrowo
>>
braun wyjaśnił ukrów XD
>>
zaraz braun wyjaśni XD
>>
I EJ SPORTS
CYNA GEJ
>>
bruan powiedział totalna opozycja XD based
>>
>>190258006
based braun mam nadzieje że nasra na mównice ale będzie wtedy based XD on jest based
>>
>>190257848
Hołownia powinien zjebać Jachirę za to że wchodzi na mównicę jak do obory, nawet bez "szanowny Panie Marszałku".
>>
ale zaorał eurokołchoz XD
>>
>ruska onuca
>baza
eeeee...???
>>
podziwiam że wy to gówno oglądacie i się emocjonujecie
jak typowy janusz który krzyczy do telewizora
>>
pixiviarstwo umiera
>>
>>190257959
fifa srifa
>>
pis wybrał posła co wygląda jak hitler XD based
>>
>>190257831
>ja polak (śl*zak)
>>
>>190257911
>>190257925
>>190258006
>>190257871
>>190257848
shotuj to do obiadku obejrzę
>>
matka zrobiła awanturę i omało co się nie popłakała jak powiedziałem jej że nie będę dla niej organizował odbioru i przewozu kanapy, tylko żeby zamówiła od razu z dostawą i wniesieniem
>>
antyspołeczne zaburzenie osobowości jest diagnozowane przede wszystkim u mężczyzn
>>
>>190258339
ale połowa kobiet to ma
>>
>>190258335
Dosłownie jakbym moją słyszał. To samo odjebała
>>
>>190258189
ćwierkarstwo też bo jego pierwszy post na ćwierkaczu jest z Aug 29 2022
picrela dosłonie nigdzie się nie da znaleźć oprócz pawoo / booru
to koniec
>>
osoby z tym zaburzeniem dosłownie są "przeciwko społeczeństwu"
>>
>>190256685
ale po co się w ogóle nad tym zastanawiasz jak i tak nie masz wyboru
>>
File: Utsuho Reiuji (42).jpg (75 KB, 878x910)
75 KB
75 KB JPG
zjadłem 2 michy polskiego ramenu (rosół) z jajkami
>>
>>190258189
>deviantart
>:(
>deviantart, Japonia
>8OOO

pixiv jest w chuj niewygodny do przeglądania i te premium
hatfu
>>
>>190258366
tak jest wiem bo jestem incelem i czytam o kobietach na wykopie
>>
człowiek taki może nawykowo łamać prawo, ignorować zasady, kłamać i wykorzystywać innych, nie troszcząc się o ich prawa i uczucia
>>
>>190258420
baza, na zdrowie
ja chyba owsiamkę idę zrobić
>>
>>190258420
na zdrówko
rosół leczy Polaków
>>
>>190258482
powodzenia i smacznego Zdun
>>
zachowania często występujące są uważane za normalne, rzadko występujące - za nienormalne
>>
>>190258339
jak to się po angielsku nazywa
>>
>>190258575
*zamyka ci piwo*
>>
>>190258609
gnojku zasrany
>>
przyjmując człowieka skarżącego się, że jego telefon jest na podsłuchu, a on sam jest nieustannie śledzony, psychoterapeuta początkowo weźmie go za osobę owładniętą manią prześladowczą
>>
File: 71624115bc4780e7.png (1.58 MB, 1168x1403)
1.58 MB
1.58 MB PNG
jakiej zbrodni mógł się dopuścić pixiv że JE E go tak nienawidzi

>>190258435
onuco
>>
>>190258623
nie denerwuj się zdun
>>
>>190258369
>możesz pojechać pod miasto do tego sklepu i jakoś przetransportować kanapę?
>mamo pracuję i nie mam samochodu dostawczego ani nikogo do pomocy żeby przenieść kanapę
>nie wiem może masz jakiś pomysł
>dlaczego nie zamówisz z dostawą
>bo ten sklep nie oferuje dostawy
>to znajdź coś innego w sklepie z dostawą i wniesieniem
>no ładnie, w ogóle z niczym mi nie pomagacie wszystko muszę robić sama. no takich mam synów, co by tylko brali a pomóc to nigdy. całe życie wszystko na was robie a dla was to gówno znaczy
dosłownie jebla idzie dostać dobrze że zaraz wskakuję w pociąg i wracam do wawy ale się dziś napierdolę i pogram w gierkę
>>
File: p3-1-2ghz.jpg (128 KB, 640x590)
128 KB
128 KB JPG
ech nie dali kiedys zupgrejdowac komputer do takiego zeby grac w gierki
>>
>>190258669
>>190258681
https://img3.gelbooru.com//images/4e/bb/4ebb46791f98b2fac149086614f73397.jpg
>>
>>190258713
co to za problem dla ciebie wynajac samochod dostawczy i przeniesc z bratem
>>
ale tusk wyjaśnia
>>
>>190258767
retro gaming pc?
>>
>>190258807
no, I wish I had this back in the day
>>
File: 1674424891821352.jpg (116 KB, 960x688)
116 KB
116 KB JPG
przeskradmaxowałem przez pokój w sposób raczej ukradkopillowany, wydając skrytowibracje
>>
podczas invitro morduje się kilka dzieci żeby stworzyć 1 dziecko
>>
>>190258898
brzmi jak baza
>>
nie zabije sie bo boje sie reinkarnacji ze znow bedzie trzeba chodzic do szkoly
>>
>>190258834
I still have pentium 4 at my parents house. It works has windows xp on it. Maybe i should consider to build a retro gaming pc.
>>
File: F75lmAfbMAASwYr.jpg (731 KB, 1536x2048)
731 KB
731 KB JPG
>>190258839
cichopigułowany kryjcelu
>>
dziwnie się czuję robiąc sobie samemu zdjęcie
jak pojeb jakiś
to chyba to słynne anxiety
jak ludzie to robią że codziennie mają nowe zdjęcie swojego ryja
>>
>>190258839
słodko
>>
>>190258898
jajuz nie wiem czy te wysrywy to udawanie prawaka żeby ich ośmieszyć czy naprawdę ktoś w to wierzy
>>
>>190258791
bo pracujemy i nie chce nam się marnować pół dnia jak można po prostu zamówić ze sklepu jak normalny człowiek
>>
>>190258839
a przed kim się tak kryjesz kawalerze?
>>
>>190259025
nie można sam pisałeś
>>
ktoś linkował na r/polska że takie chujowe posty? już wycopkee są lepsze a to wiele mówi
>>
>>190259049
można wybrać inną kanapę z normalnego sklepu
>>
>>190259013
wszystko jest ironicznie żyjemy na 20 warstwach ironii nigdy nie widziałem prawdy
>>
File: 1680126147008271.jpg (158 KB, 499x675)
158 KB
158 KB JPG
>>190259047
robię głupoty dla odstresowania
kiedy ostatnio podskakiwałeś?
>>
>>190259090
rozumiem, też się dzisiaj stresuję
ostatnio pewnie jak byłem naćpany
>>
a w taką gierkę anony grali?
>>
>>190259064
które
zaznacz
>>
>>190256501
lubią gibsy, ale czasami pis udaje że im się nie podoba rząd EU żeby zdobyć trochę poparcia wśród prawicy
>>
>>190259130
Yes, I still do. Ut2004 is kino, UT3 is a joke with the removed game modes and all.
>>
>>190258898
jest tutaj jeden wykopek który napierdala 30 postów na minutę podczas długiej przerwy epicko wyjaśniając le prawaguf katotalibów i chuj wie co jeszcze
>>
>>190259169
based
>>
czemu tusk jeszcze nie jest premierem? podobno totalna opozycja wygrała a nadal żądzi pis XD based
>>
>>190257162
i jak tam zdrówko, mam nadzieję że się wygrzewasz i pijesz herbatkę z cytryną i JE miodem lipowym
>>
tusk zapowiedział legalizację mordowania dzieci nienarodzonych do 12 tygodnia
>>
File: Utsuho Reiuji (52).png (538 KB, 1280x720)
538 KB
538 KB PNG
>>190258482
>>190258502
dziękuję
>>190259219
siedzę w dresiku i dwie pary skarpet na nogach i odpoczywam bo się najadłem rosołu a herbatka później będzie jak odpocznę
>>
>>190259222
to koniec
>>
>>190259134
właśnie dwa wleciały turysto chyba cie pojebało że cie będę łyżeczką karmił wypierdalaj skąd przypełzłeś
>>
a w taką gierkę?
>>
>>190259298
jak się boisz to możesz mi na priv wysłać
>>
>>190259169
ktoś czerwoną farbę na flagę przelał u góry
>>
>>190259322
gówno to było wolałem 2d
>>
kiedyś była bieda i teraz jest bieda nie ma na to ratunku
>>
>>190259322
dvsza, trzęś kokosami (grałem w ultimate mayhem)
>>
>>190259358
ci* rozlał*
>>
>>190259025
a ile czasu twoja matka traciła gdy płakałeś w nocy
>>
>>190259147
Rozumijem.
>>
>średni rozmiar penisa podawany między 5.17"-5.5"
>statystycznie (zakładając rozkład normalny) 50% mężczyzn jest mniejszych niż ten rozmiar
>Wciąż pojawiają się wątki twierdzące, że potrzebujesz 6"+
>faceci twierdzący, że mają 8"
Wyjaśnij, jeśli około 50% mężczyzn ma 5,5 cala lub mniej, w jaki sposób rozmiar penisa uniemożliwia ci zdobycie dziewczyny lub zawarcie małżeństwa. Wyjaśnij, w jaki sposób musi to być cecha, na której kobietom zależy bardziej niż na czymkolwiek innym.
>>
>>190259692
wystarczy looxxmaxingować i bzikasz
>>
>>190259293
miło że postujesz Utsuho, widok tego małego ptasiego móżdżka poprawia mi humor
>>
na wigilię macie karpia czy inną rybę?
>>
>>190259897
>małego
ona jest całkiem duża
>>
>>190259919
nie wiem, jakaś ryba na pewno
>>
/polska/ - penis measurement general
https://img3.gelbooru.com/images/6c/48/6c48007e75db8bbfa8713a18e8383717.jpg
>>
>>190259919
miecznika
>>
tęsknię za prawdziwym Zdunem
>>
File: 1696178228273023.jpg (96 KB, 864x963)
96 KB
96 KB JPG
>>190258553
dzięki

>>190258839
nie wiem co to znaczy, ale brzmi groźnie
>>
prawdziwych zdunów już nie ma
>>
bo ich hitler zabił w obozie
>>
tldr o co oni się w tych sejmach kłócą jak nawet jeszcze rządu nie ma?
>>
>>190260052
>t.
>>
>>190260106
zawsze się o coś kłócą
>>
>>190257831
Fajna gierka, waliłem wiele razy.
>>
File: 1691221293331822.jpg (99 KB, 1280x720)
99 KB
99 KB JPG
>>190260106
Tusk ich podburza do kłótni i sporów.
>>
tusk odmówił deklaracji że nie spieprzy z Polski w ciągu 4 lat XD
>>
>>190260125
tak właśnie myślałem
>>
File: 1700576614528.png (345 KB, 680x540)
345 KB
345 KB PNG
FAKT
>>
cwel płynie do europy
>>
unia europejska to nie jest to co mogłoby być kontynuatorem idei europejskiej
>>
w Europie ma miejsce szereg procesów politycznych i społecznych mających na celu wyjałowienie wszelkich odwołań do własnej kultury i zbytniego otwarcia na resztę świata aż do zatarcia się różnic
>>
defragmentacja cwela
>>
>>190260246
>>>/lgbt/
>>>/cm/
>>>/e/muscle
>>
/polska/ przedstawia bardzo jednostronny i zbytnio upraszcza obraz świata w jakim żyje czego jedynym skutkiem może być ośmieszenie i marginalizacja cwela
>>
File: Utsuho Reiuji (144).jpg (211 KB, 1502x1743)
211 KB
211 KB JPG
>>190259897
spoko, postuję Okuu dla jej uśmiechu
>>190260246
nie ma bardziej męskiego anime od yuru yuri
>>
File: 1694104485151331.jpg (145 KB, 1280x720)
145 KB
145 KB JPG
ŚWIAT NIE WIERZY ŁZOOOOOOOOOM
SZKODA NASZYCH ŁEEEEEEEEEEEZ
ŚWIAT NIE WIERZY ŁZOOOOOOOOM
BO ZA DUŻO JEEEEEEEEEEEST
NA TYM ŚWIECIE ŁEEEEEEZ
>>
dalej nie wiem z jakiego kraju kupić sobie JE Wino na wieczór
>>
>>190260510
animka z liściem na głowie
>>
https://www.youtube.com/watch?v=0PK9RzSl9O0
>>
teoretyczna sytuacja
>cycki matki >C
>aguu uguu acipupu z nadwagą pulchna morda
dlaczego tak
bebiko?
>>
>>190260603
mniejsze niż C
pierdole te wasze ptaszki ><>
>>
>>190260590
ściągnęli więcej ramu
>>
>>190260674
xD
>>
>>190260549
dlatego trzeba być BUURZOM KTÓRA NADCHOOOOOODZI
>>
choć w ramiona pierdolonaaa
zatańczymy sobie walca
>>
nie wiem co się zmieniło ale teraz jak walę to sperma nie wycieka jak kiedyś tylko tryska tak mocno że z 2 metry przeleci
>>
>>190260808
>z 2 metry przeleci
poka bo cos nie chce mi sie wierzyc
>>
File: Utsuho Reiuji (1).jpg (184 KB, 1200x1033)
184 KB
184 KB JPG
i herbatka zrobiona mam do tego dwie mandarynki i pomarańcza
>>
>>190260808
za duzo waliles i jest teraz wodnista przez co tak sie dzieje
>>
>>190260808
to preejakulat
musisz powtórzyć
>>
>>190260854
chuja ci pokażę pedale
>>
włączam touhou 4
>>
>>190260861
taki to poje
smacznego
wygrzej sie pod kocem
>>
>>190260914
pokazuj
>>
File: 1643472969017.jpg (965 KB, 1900x1670)
965 KB
965 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=yRRDNw0DVvg
>>
Polski rząd popierał w Brukseli umowę z Ukrainą, która znosiła zezwolenia dla ukraińskich przewoźników
>>
File: 1680505875107379.png (6 KB, 203x73)
6 KB
6 KB PNG
???
>>
Władze w Warszawie poparły też przedłużenie obowiązywania tej umowy do czerwca 2024
>>
File: Utsuho Reiuji (8).jpg (233 KB, 2000x1860)
233 KB
233 KB JPG
>>190260944
siedzę przykryty kocykiem w renifery, serduszka i płatki śniegu
>>190260932
baza, miłego grania
>>
>>190261091
poprawny według polskich norm językowych feminatyw od sekretarz, sekretarka jest wszak innym zawodem
>>
c00m musi być jak mleczko pszczele a nie jak woda po parówkach
>>190261091
globohomo
>>190261127
słodko
coraz bliżej święta coraz bliżej święta
>>
>>190261066
>>190261108
no typowy PiS, zgadzamy się na wszystko a potem krzyczymy, że UE zła i nas oszukała
>>
który trip zduna to ten prawdziwy?
>>
>>190261240
żaden, prawdziwego już nie ma
>>
>on nie pamięta tripów na pamięć
z takimi tu
>>
umowy międzynarodowe zawierane przez UE stanowią bowiem część prawa Unii i są wiążące dla państw członkowskich
>>
>>190261240
jak jest o lolu albo rzekach ew. jedzenie to zdun
>>
>>190256207
ja pierdoleeeeeee brutalnaaaaa
>>
jem martwe płody świeżo z rzeki wyjęte i oglądam worldsy
>>
>>190260770
PROWOKUJEEEEEE?
>>
File: It's all so tiresome.jpg (39 KB, 600x400)
39 KB
39 KB JPG
>>190256120
Zabił Andrzejka chuj jeden :,(
>>
>>190261240
prawdziwych zdunów już nie ma
>>
File: deformed.jpg (4 KB, 297x148)
4 KB
4 KB JPG
>>190261271
>>190261271
ok ctu zdun to ten słodki zdun reszta to to samo
>>
Dlaczego kobiety są takie złe? ;-;
>>
>>190261468
uguu?
>>
>>190261488
życie
>>
>>190261488
natura
>>
File: F-z3uTBacAA4EM0.jpg (229 KB, 855x2048)
229 KB
229 KB JPG
>>190261488
Są dobre i cudowne ty kurwa ciapaty pedale zajebany
>>
File: 36637374u5tuu4u4uu4uu.png (1.13 MB, 2000x2000)
1.13 MB
1.13 MB PNG
>>190261507
agu
>>
jestem kurwa skonczony
>>
File: 1695127987142712.jpg (57 KB, 782x550)
57 KB
57 KB JPG
>>190257268
>>
>>190261587
babu
>>
>>190261583
on jest bielszy od ciebie jednakowoż
>>
>>190261488
zgniła biała cywilizacja
>>
>>190261583
femka spokój
>>
>>190261583
racje ma
>>
File: Cirno (33).png (1.15 MB, 1400x1400)
1.15 MB
1.15 MB PNG
>>190261587
ha ha dzidzi smoczek :D
>>
>>190260674
sciąganie ramu jest możlilwe zrobiłem tak raz siostrzyczce na jej 4gb ram laptoku z 2007
tworzysz zram device na 12gb, przenosisz tam swap i ram żyje kosztem procesora wtedy
>>
oski botaniarz wyjaśnił gokiburasa jahaha
>>
>>190261773
no macos też tak robi
>>
>>190261091
upadek cywilizacji polskiej
>>
>>190261842
przecież to przeciwnie
w przeszłości więcej tego było tylko komunisty wypleniły tej zwyczaj
>>
>>190261515
>>190261543
Nie.

>>190261583
t. simpowy oskar

>>190261661
Reportuj from turcja: Tutaj jest tak samo.
>>
>>190261770
ba bu
>>
>>190261885
ale dziś używanie takich form jest oznaką marksizmu kulturowego
>>
>>190261937
BAU BAU!!!!
>>
>>190261587
WOULD
>>
File: 1700512532730056.jpg (58 KB, 500x500)
58 KB
58 KB JPG
>>190262064
turecki yolking chad
>>
>>190261488
bo to kurwy jebane zabilbym wszystkie gdybym mogl
>>
tak się stęskniłem za stacjonarnym korpo, że wynająłem sobie shared office space i fajnie jest :D
>>190261583
najmniej rasistowski animiarz (baza)
>>
tusk zalegalizować morderczą tabletkę dzień po
>>
>Po 15 października do pracy w CBA zgłosiło się aż o 45 proc. więcej chętnych niż w latach poprzednich
>>
ogladamy
https://www.youtube.com/watch?v=2oWbDCql4JA
>>
>>190262295
>Tata Pimp
>>
>>190262222
uuu cyferki
>>
File: 1685345817175667.jpg (462 KB, 1920x1080)
462 KB
462 KB JPG
PiS był jaki był
ale był
>>
File: 1698270605470.jpg (2.27 MB, 3000x3000)
2.27 MB
2.27 MB JPG
>>190262248
pracuję w CBA okej, can't be arsed corporation (5 linijek kodu, JEŻELI mam na to dziś ochotę)
>>
>>190262595
>5 linijek kodu, JEŻELI mam na to dziś ochotę
o to o mnie
>>
>>190262577
to ten syndrom sztokholmski chyba
>>
File: katsuragi_misato_78.jpg (363 KB, 1080x1080)
363 KB
363 KB JPG
dobra mam robote, teraz znalezc na olx jakas kawalerke do wynajmu i bedzie mozna zaczac redemption arc v2 (ten pierwszy ktory mial byc tym rokiem sie nie udal)
>>
File: 1681894987493996.png (500 KB, 988x1364)
500 KB
500 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=zoAS3YHrp-I
>>
File: moj sysadmin.jpg (129 KB, 1200x706)
129 KB
129 KB JPG
ściągamy https://zakr.es/blog/2011/11/praca-na-desktopie-z-mala-iloscia-ram-po-raz-trzeci-zram/
>>
File: 1689323197476010.png (1.19 MB, 968x1079)
1.19 MB
1.19 MB PNG
>>190262677
powodzenia
jaka robota?
>>
>>190262677
ile zarabiasz?
>>
>>190262809
technik dźwiękowiec
>>
File: 1699656974989857.jpg (61 KB, 720x470)
61 KB
61 KB JPG
>>190262809
elektryk
>>190262857
narazie mam okres probny przez miesiac i 4800 brutto po tym czasie wiecej
>>
>>190262975
>4800 brutto
>kawalerke na olx
Anon ja...
>>
>>190262975
to więcej niż ja jako programista w korpo z 3 letnim doświadczenia
>>
>>190262975
wysokich napięć?
>>
>>190262975
> 4800 brutto
>kawalerka
>>
File: 1681876642298727.png (431 KB, 653x1000)
431 KB
431 KB PNG
arbajt odbębniony, jutro kończymy a potem leżenie bebechem do góry do poniedziałku
>>
>>190262999
>>190263039
>t.warszawiak lub krakowiak
nie moj problem
>>190263018
no widzialem ze mediana to 6000 brutto wiec tyle pewnie bym mogl miec po pol roku lub trosze wiecej
>>190263023
niskich
>>
15k netto to jest 25k brutto
tyle w Polsce tylko lekarze i politycy zarabiają
>>
File: 1695357558473040.png (70 KB, 241x255)
70 KB
70 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=s5_GThmHPfI
>>
https://finanse.wp.pl/przelomowa-zmiana-w-chinach-to-wielka-szansa-dla-polski-6965464953629376a

chiny upadają
>>
File: 1687936706397335.jpg (372 KB, 1832x1792)
372 KB
372 KB JPG
>>190263351
racje ma
>>
>>190263269
to 20k na ręke dla b2b chadów (lekarzy i programistów)
>>
File: 1687260581801036.webm (1.88 MB, 374x358)
1.88 MB
1.88 MB WEBM
https://www.youtube.com/watch?v=3QlEAGSLoso
wchodzi jak masełko
masenko na dzień dobry
>>
ale t0rka w serialu tureckim na tvp ma ogromne oczy
>>
dobrze że przedłużał
jestem na 17 tomie i jest zajebiście
>>
File: Umaru-chan (2).png (1.57 MB, 2894x4093)
1.57 MB
1.57 MB PNG
odpalam mgsa
do zobaczenia za jakieś dwie godziny
>>
napisałem 70 postów w tej nitce
>>
>>190261163
>>190261885
baza też jestem złotym użytkownikiem subreddita r/polska

EDIT: dzięki za złoto miły nieznajomy
>>
File: 1676706829677659.png (597 KB, 1366x768)
597 KB
597 KB PNG
>>190263625
miłego grania
>>
nie kocham już swojej crush
>>
>>190263692
dzięki za jusa (nawet dwa ;o) miły nieznajomy
>>
>>190263534
>serialu tureckim
CANCER
>>
File: 1690182549489590.png (639 KB, 1090x664)
639 KB
639 KB PNG
w końcu postanowiłem spróbować pic related, wziąłem sobie zestaw i jeszcze jedna kanapkę, zapłaciłem 40 zł za to
tłuste, słodkie, jakaś stara sałata, w ogóle nie przypomina tego z obrazka, nie najadłem się tym wszystkim
nieironicznie za te 40 zł mogę narobić lepszych burgerów i jeść to przez 2 dni
dlaczego goje i sojaki tak podniecają się tym gównem?
>>
File: 1694382155904073.png (63 KB, 512x512)
63 KB
63 KB PNG
>>190263809
>sułtanka z huuyem
>>
>>190263734
based
>>
>>190263734
czy twoja crush wie o twoim istnieniu
>>
>>190263809
tem serial się nazywa """Dziedzictwo""" w polsce
>>
>>190263875
tak
>>
Liban jest bardziej chrześcijański niż Polska
>>
>>190263945
w polsce chrześcijanie to już tylko boomerzy młodzi żyją według zasad szatana
>>
>>190263945
w polsce nigdy nie było chrześcijaństwa, katolicy to nie chrześcijanie
>>
>>190263880
TVP powinna puszczać nowe odcinki kapitana bomby zamiast serialu gowno tureckie.

>>190263824
https://www.youtube.com/watch?v=LxVlzWpvEfM
>>
File: 1669547758082612.png (32 KB, 140x306)
32 KB
32 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=Wf5F05Dbhz8
>1:16
powiedział machanie szabelką
berkowicz siedzi z nami tutaj
>>
>>190263210
Gdzie niby znajdziesz kawalerke za mniej niż ~1500? (Czyli połowe twojej pensji)
>>
>>190264006
turcjan a widziałeś resztę twórczości JE Walaszka?
https://www.youtube.com/watch?v=oukX49mJppM
>>
File: 1676320286651670.jpg (79 KB, 390x402)
79 KB
79 KB JPG
>>190264006
moja babcia lubiła
moi rodzice lubią
a ja tak średnio wole już tvp rozrywke odpalić jak leci kabaretowy szał
>>
>>190264072
LMAOOOOOO XD
>>
>>190264133
Tureckim seriale to nic innego jak pornografia z przemocą.
>>
>>190263809
polscy bumerzy uwielbiają tureckie bajki
kiedyś oglądali telenowele z południowej a teraz zastąpili to tureckimi
>>
>>190264282
>z południowej
edit: z południowej ameryki
>>
File: 1685273706523256.png (434 KB, 677x720)
434 KB
434 KB PNG
>>190264282
KALDIODORO
https://www.youtube.com/watch?v=Wr6Fc_5mMk4
>>
File: 1686738235213815.png (469 KB, 953x1080)
469 KB
469 KB PNG
>>190263926
>>
>>190264282
Alee toooo

>>190264337
o to to to to to i to https://www.youtube.com/watch?v=PIVlWPZwwy4
>>
File: 1677097152264241.png (3.05 MB, 2400x1708)
3.05 MB
3.05 MB PNG
>tureckie seriale
>:(
>tureckie seriale, ameryka południowa
>8OOO
>>
>>190255995
>>190255995
>>190255995
zapraszam do nowej (starej)
>>
File: 1692719602898587.png (94 KB, 718x600)
94 KB
94 KB PNG
ale popierdolonego gjatusa znalazłem na chińskim czanie[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.