[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1700166494441750.jpg (31 KB, 1200x585)
31 KB
31 KB JPG
elfia edycja mordowania demonów z 1 pozycji na MALu
>>
File: bee.png (73 KB, 263x229)
73 KB
73 KB PNG
prawe zrobiłem nową
no cóż
>>
>>190250316
Where the best raspberry pi prices in Poland?
Is there a website that lets you compare prices across stores for a product?
>>
File: 1700168799337708.gif (3.48 MB, 498x498)
3.48 MB
3.48 MB GIF
>>190250363
żona ma pierwszeństwo (ma grupę inwalidzką przez zaawansowany autyzm)
>>
>>190250375
we don't know we are not elite 4chin hax00rs
>>
File: 1697732232976.jpg (2.28 MB, 891x1196)
2.28 MB
2.28 MB JPG
>>190250316
omfg czy to jest to nowe anime co ma YOASOBI opening? właśnie słucham :P
>>
File: 1662368960978984.png (146 KB, 264x341)
146 KB
146 KB PNG
nowy sezon ligi
red i blue, są teraz globalnym buffem
deathtimer skórcony, bo jak ludzie karmili w bronzie to nie wystarczało im wypalony receptorów dopaminy żeby odczekać
>>
>elfy
pfuj
>>
File: 1689183547700744.gif (78 KB, 258x215)
78 KB
78 KB GIF
>>190250463
głupia elfica, oby wpadła na kamień
>>
Tusk postuje (flaga niemiecka)
>>
File: 1690588354004.jpg (77 KB, 633x619)
77 KB
77 KB JPG
>>190250461
raz spróbowałem tej gry to ruszyłem kursor myszki 5px suboptymalnie i dostałem 30 pytajników na ekranie. "lol" bardziej jak "niemili ludzie simulator" haha.
>>
jebać elfy
>>
File: pedał.png (1008 KB, 750x723)
1008 KB
1008 KB PNG
xDxDxD
>>
>>190250625
wrzę
>>
File: 1690538208549711.jpg (63 KB, 1280x720)
63 KB
63 KB JPG
>>190250461
bejsd szkoda tylko że zmniejszają ability haste I dają itemy Na tanki które mają po 80 armoru albo 120 MR
magowie dostają w chuj buffów na itemki
asasyni kolejny (!) rework ich itemów
brusierzy dostają dwa nowe itemki i rework reszty (spoiler alret dalej będą OP w chuj najsilniejsza klasa w grze która może abiuzować itemy każdej klasy) tylko adc dostają jeden nowy item ciekawe która klasa będzie najsłabsza hmmm
>>
>>190250593
to jest nieironicznie prawda w lolu każdy chujowy gracz (czyli 98% playerbase) większa uwagę przykłada do tego co robią inni i bykowaniu ich zamiast do własnej gry
>>
>>190250525
Nie, nie Tusk tylko anon w Turcji
>>
https://img.booru.org/futabooru//images/2/57e2439c166686fee0947777e11c6c7d9094a6f6.jpg
można postować mobilnie obrazki tylko trzeba odczekać na jednym ajpi 1miesiąc
zauważyłem taką prawidłowość
>>
>>190250625
pedały?
>>
rum majer 0.7l zakupiony za 1400 jenow
cyk do domku na libacje masowanie cycochuw i ogladanie spaj famili z zona
widzimy sie pozniej
>>
>>190250375
>Where the best raspberry pi prices in Poland?
Probably “Botland”
>Is there a website that lets you compare prices across stores for a product?
yes, “Ceneo”
>>
>>190250739
Miłych wakacji
>>
>>190250756
ten to pożyje
>>
File: 1689636465618915.jpg (76 KB, 592x1047)
76 KB
76 KB JPG
w rajocie to pracują the bille
najpierw zniszczyli banshee's, robiąc z defensywnego przedmiotu, który każdy mógł kupić, przedmiot dla magów, którego nikt nie kupuje
a teraz jak zaczeli ludzie zczeli nadużywać hourgalss, bo stopwatch jest połamany, to robią z niego czysto obronny przedmiot
który był znosiny na magach, a wkurwiający na każdej innej postaci

>>190250593
domyślnie gra cię rzucza gdzieś w srebro
więc ci ludzie się gówno znają, a przypierdalają do wszystkich
za to dużo femek gra, a ty lubi jak kobiety są dla ciebie niemiłem
>>
robię kupę do kibla dupą w japonii
>>
>>190250756
ehh taki to pożyje
trzymaj się tam cieplutko nipanon
jak będziesz miał chwilę to wyślij zdjęcie office lejdies w rajstopach w komunikacji miejskiej
>>
>>190250785
Mieszkam tu
>>
>>190250756
miłego seansu, proszę pozdrowić żonkę
>>
>>190250771
Thank you, sexy Pole.
Now let me support the Polish military industrial complex with a purchase
>>
https://img3.gelbooru.com/images/42/7d/427df9c6c20ba9fa79a5dc5eb0cdf378.png
>>190250825
anon w turcji postuje z niemieckiej flagi
>>
>>190250825
w turcji czy w niemczech
>>
plan na dzisiaj:
- poranny speedrun tasków na dzisiaj
- dejli ze scrummasterem złodziejem
- oglądanie bajek jedzenie pizzy picie koli tasowanie salami i granie w gierki

opinie o harmonogramie pracy na dziś?
I to wszystko za 20k brutto miesięcznie kurwa kocham moją pracę
>>
>>190250885
>brutto
uf ale wyzysk za taki kawał dobrej roboty to conajmniej ta sama kwota ale w netto winna być.
>>
>poranny speedrun qtasków na dzisiaj
based futard
>>
File: osaka.jpg (21 KB, 640x480)
21 KB
21 KB JPG
>>190250872
>>190250879
>nie skumali żartu
w Niemczech
>>
>>190250813
nieironicznie dobra zmiana z zatrzymajpatrzeniem pierdole ten item na ADC to absolutna trzoda fakt że kosztował 750 Golda i budował się w guardian angel Który dawał AD to jakieś nieporozumienie
każdy adc który to składa powinien stracić tą kasę bezpowrotnie
>>
https://img3.gelbooru.com//images/61/66/6166bcf16eb6eb2d767c4dde763c21ca.jpeg
czy to jest prawdziwe
>>
>>190250942
nie wiem co zrobili z samym zegarkiem
>>
>>190250461
poczekaj aż zobaczysz tryndamere z nowymi itemami albo nokturna albo kurwa malfajta z 500 ARMOR I 450 MR W 20 minucie to się odechce nowego sezonu
drużyna balansu RIOT games to najbardziej niekompetentna ekipa w historii gier komputerowych
>>
File: 1686430813963372.gif (402 KB, 488x300)
402 KB
402 KB GIF
>>190251030
wypierdolili
>>
>>190250744
to czemu postujesz linki do obrazków a nie obrazki
>>
>>190250939
skumałem, jest nieśmieszny
czy polak przedstawia się ludziom że mieszka w ukrainie
>>
>>190251060
bo mam inne ajpi i muszę czekać
>>
dalej nie rozumiem co polski turek z niemiec miał na myśli
>>
>>190251035
zostaw ich kurwa fajnie zrobili nową mapę koniec z gankami z busa na topie i bocie może wreszcie kurwy silverowskie przestaną feedować
>>
>>190251106
że w niemczech jest dużo turków
>>
wiecie że Turcja jako jedyna na świecie dalej przedstawiała Polskę na mapach podczas rozbiorów? pewnie nie wiecie bo macie niskie IQ
>>
>>190251081
Kto by chciał mieszkać na Ukrainie?
>>
>>190251169
W Ukrainie onuco
>>
>>190251059
wyjebali, dobrze
co nie zmienia faktu, że każdy pro będzie zonje budował
chyba, że się przez ten przedmiot meta w końcu zmieni
>>
>1 milion ukraińców w 37 milionowej polsce
>7 milionów turków w 83 milionowych niemczech
porusza gównem w dupie
>>
>>190251120
to tyle? :/
>>
>>190251205
zwłaszcza że teraz zhonya ma dawać 120 AP (przy tej samej cenie)
3-4 item na każdym AP midzie gwarantowany
>>
>>190251214
chyba tak
>>
>>190251149
pokaż choć jedną mapę turecką z czasów rozbiorów
>>
File: 1690717970448737.jpg (48 KB, 676x676)
48 KB
48 KB JPG
>>190251238
?
zhonya ma teraz dawać tylko 60 armor i 60 mr
>>
File: 1685437198633612.png (53 KB, 276x301)
53 KB
53 KB PNG
>>190251204
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie
>>
File: 1661946196506332.jpg (138 KB, 1247x810)
138 KB
138 KB JPG
>>190251316
rosjanie
>>
eh, zwaliłem i jeszcze bardziej mi się spać zachciało
>>
>>190251210
USUŃ TO
>>
>>190251347
xd
>>
File: 1685017478372802.jpg (92 KB, 1024x576)
92 KB
92 KB JPG
>>190251284
błąd w filmiku
na cwierkaczu rioter potwierdził że finałowa wersja zhonya ma dawać
60 MR
60 ARMOR
120 AP
(wszystko po starej cenie przedmiotu)
>>
>>190251347
lmao
>>
File: IMG_4547.jpg (106 KB, 1280x720)
106 KB
106 KB JPG
>>
kola I cziperki to najlepiej rokująca waluta na 2024
>>
File: 1662034309423060.png (163 KB, 271x362)
163 KB
163 KB PNG
>>190251393
nani?
>>
File: 1696333447911637.jpg (96 KB, 970x545)
96 KB
96 KB JPG
>>190251347
Ogey
>>
File: 20231121_010345.jpg (119 KB, 720x754)
119 KB
119 KB JPG
ciekawe kiedy ABW na pyrkonie
>>
7544,98 zł - tyle w październiku wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, według najnowszych danych GUS. To o 12,8 proc. więcej niż przed rokiem.
>>
>do teamu dołącza śliczna azjatka

dosłownie kocham globohomo teraz
neurony aktywowane pora rozpocząć redemption saga
>>
https://img3.gelbooru.com//images/05/60/05604397bf97b852d023649bf8a332ed.jpeg
to kolejny afera arc w wykopowej sadze miraska
>>
>>190250747
Pedały (Fiat)
>>
>do nitki dołącza słodki oski

dosłownie kocham normictwo teraz
neurony aktywowane pora rozpocząć redemption saga
>>
>>190251406
Ufff dobrze dupkę
>>
>>190251665
maluch 126pedał :^)
>>
File: Cirno (75).jpg (182 KB, 1617x1018)
182 KB
182 KB JPG
dzień dobry proszę Panów, wredne, okrutne choróbsko mnie położyło i dzisiaj już do roboty nie pojechałem, byłem u pani doktor dzisiaj i pani doktor wypisała mi zwolnienie do poniedziałku włącznie a więc mam cały tydzień wolny
>>
>>190251768
Geçmiş olsun gokuburi
>>
File: ^______^.jpg (481 KB, 1200x839)
481 KB
481 KB JPG
cherokeeego uśmiechu
>>
>>190251805
on nie gokiburi
>>
File: 20231106_124213.jpg (375 KB, 1920x1080)
375 KB
375 KB JPG
>>190251768
gratuluję i życzę miłego odpoczynku i szybkiego powrotu do zdrowia
>>
S
>>
R
>>
A
>>
G
>>
M
>>
File: 20230929_020940.jpg (209 KB, 1080x1560)
209 KB
209 KB JPG
>>190251946
wszystko zepsułeś
>>
File: Cirno (73).jpg (2.79 MB, 2894x3588)
2.79 MB
2.79 MB JPG
>>190250316
mówiłem wam już kilka tygodni temu że frieren będzie top 1 na malu, ona tego top 1 już nie odda
>>190251879
dziękuję
będę miał trochę słabą wypłatę za listopad ale nie trudno i chyba to koniec jeżdżenia rowerem i będzie trzeba chodzić do roboty na piechotę
>>
>>190252000
zdrowiej tam
przyzwyczaj się do tej pogody lepiej...
>>
>>190251838
>cherokeeego uśmiechu
dżemkuję
wzajemnie pozdro
>>
>>190251768
Szybkiego powrotu do zdrowia życzę.
Kurwa, też bym chciał zwolnienie lekarskie, siedziałbym sobie w domu i grał w Morrowinda.
>>
File: FIAT-126-1291_14.jpg (378 KB, 2048x1536)
378 KB
378 KB JPG
>>190251690
Bazaa. kolor?
>>
>>190252000
będzie na topce dopóki za tydzień nie wyjdzie kolejne gównoanime i wszyscy którzy botują tego freriena o nim zapomną tak jak w przypadku 283848 innych anime tego stulecia
>>
>>190252051
mój listonosz zielonym jeździł
>>
Dzień dobry, niedługo zostanę obywatelem Polski. Będę mieszkać w Gdańsku, co mnie tam czeka?
>>
>>190251980
Dosłownie ja B-D
>>
>>190252069
ale jesteś zgorzkniały, chcesz mieć ze mną seks?
>>
siemkaaaaaaaaaaaaaaa
>>
>>190251872
nie jestes zdun. Tripedały kode is different
>>
>>190252125
Mewy i Wałęsa.
Gdańsk ładne miasto.
>>
>>190252125
Wpierdol, ryby, ruchanie X latek bo tam można w klubach załatwić sobie
>>
>>190252171
wielke ELOOO
>>
>>190252125
jesteśmy pełni
>>
>>190252125
wypady do Sopotu o 1 w nocy
>>
>>190252000
czekaj, ty na b2b pracujesz, że ci od urlopu od choroby obcinają?
>>
jestem głodny
>>
>>190252167
a nie mam racji ty chuda pizdo? z każdym sezonowym gownem tak jest
>>
>>190252272
L4 to chyba 80% stawki podstawowej
>>
>>190252283
masz rację teraz to nie ma, kiedyś to było anime
>>
do cho lery wezmę se L4
prywaciarz urlopu mi nie chce dać
>>
>>190252283
kija w dupie masz co najwyżej czudzie
>>
File: Cirno (269).png (320 KB, 1060x1500)
320 KB
320 KB PNG
>>190252023
dziękuję
nom ta pogoda jest tragiczna od połowy października to prawie codziennie pada i to takie ilości są tych opadów przesada już, nie pamietam czy rok temu też tak lało, ale wtedy mnie to nie interesowąło bo z domu nie musiałem wychodzić tylko słodko neetowałem
>>190252047
dziękuję
ja sobie będę grał w MGSa V w końcu troche dalej ruszę w tej grze
>>190252069
tylko z frieren jest inaczej bo anime tego typu o których piszesz np. takim anime było oshi no ko, od razu wpadło na 1 miejsce i potem już leciało tylko w dół, a frieren pomalutku szła w górę i ma 1 miejsce, jak reszta odcinków będzie dalej tak dobra jak te co już wyszły to frieren ma szansę utrzymać długi czas top 1
>>
File: F-mhZ2racAAx-0U.jpg (649 KB, 1072x1500)
649 KB
649 KB JPG
>>190252125
ja czekam np
>>
>>190252272
ja pracuję na b2b i jak choruję to normalnie mi płacą
>>
Kupiłem trampki do koszykówki, aby zastąpić buty zimowe. Opinie?
>>
>>190252184
Przyjmuję do wiadomości
>>190252186
>>190252226
Moja polska dziewczyna mówi, że Neapolitańczycy są w Polsce lubiani
>>190252244
Musimy jeszcze zdecydować
>>
File: Bez nazwy.jpg (7 KB, 190x266)
7 KB
7 KB JPG
Idziemy w piątek do Ygreka?
>>
>>190252377
U was ciepło to ok
>>
>>190252377
>turcja
>buty zimowe
???????
>>
>>190252316
U mnie w robocie urlop dostajesz albo na wakacje, albo wcale. Ale jak już dostaniesz, to cię nie ma 4-5 tygodni. Uroki pracowania na uczelni.
>>
>2b2
>płatne chorobowe
larperzy upraszani są o wykonanie minimalnego researchu przed bajkopisarstwem
>>
File: r8.jpg (2.92 MB, 3024x3879)
2.92 MB
2.92 MB JPG
>>190252377
Forgot pic related
>>
>>190252417
no tak u mnie działa
po prostu piszę do szefa że jestem chory i do wyzdrowienia nie będę pracował i tyle
>>
>>190252426
niestety nie są to ultraboosty więc ocena natychmiast leci poniżej 7/10
>>
>>190252426
ale białasek
>>
>>190252383
racje ma gf
>>190252385
czego?
>>190252401
do cho lery wezmę se L4
w lodówce piwa cztery bo na tyle mnie stać
>>
>>190252446
I u ciebie to przechodzi? U mnie szef niby przyjmuje do wiadomości ale tak i codziennie mi napierdala na komórkę.
>wiem, że pan jest chory, ale...
>>
>>190252417
zalezy dla kogo pracujesz i jak masz w umowie
>>
>>190252495
nigdy nie miałem problemu
w ogóle nigdy do mnie szef nie zadzwonił, nawet nie mam do niego numeru telefonu, komunikujemy się przez slack
przez 7 lat w korpo ani razu nie miałem tak żebym musiał pracować po godzinach pracy
>>
>bądź jednoosobową działalnością gospodarczą
>dostań L4 od lekarza
>wypłać sobie pensję za chorobowe
to takie proste
>>
https://img.booru.org/futabooru//images/1/775901c7a727cf1f4ac57f768eb2720e3fad6f14.jpg
>tych dwóch anonów o 3 w nocy
>>
https://img3.gelbooru.com/images/8a/64/8a647acd4ad4880c3bb5430bb17266d4.jpg
turek kiedy ktoś go wspomni
>>
>>190252523
>ani razu nie miałem tak żebym musiał pracować po godzinach pracy
No widzisz, ja swojego musiałem wytresować, bo mi zawracał dupę o każdej porze dnia i nocy.
>>
może to i lepiej że masz bana na obrazki
>>
>>190252553
thebillu, jestem w open office korpo space. bycie przyłapanym na byciu weebem to jedno, .. ale to..
>>
https://img3.gelbooru.com/images/93/0d/930d77a1e840507da74a224ec23cece6.jpeg
sneakpeak nowego rozdziału csm
>>
>>190252626
czego się spodziewałeś otwierając link futabooru
>>
>>190252626
gomen gomen
ale w linku pisało futa
https://img3.gelbooru.com//images/c8/f4/c8f4f4fa761c29b70f63f839d1f58ff7.jpg
>>
File: 1617184141585551361_1.png (542 KB, 763x800)
542 KB
542 KB PNG
>>190252553
>>190252592
>>190252633
gore / brzydkie kutasokobiety
>>
File: 1672684043984.jpg (265 KB, 1485x2031)
265 KB
265 KB JPG
>>190252633
109 obrazki banów na IP adres to nie wystarczająco
>>
File: Kisume (9).jpg (65 KB, 300x300)
65 KB
65 KB JPG
>>190252606
kiedyś jak pracowałem w takim komisie z telefonami to miałem tak samo czy miałem wolne czy l4 to cały czas telefony jak nie od szefa to od zmiennika ale to było wkurwiające
>>
>>190251768
dzień dobry cirnusku, zdrówka życzę
>>
File: Kisume (27).jpg (87 KB, 576x864)
87 KB
87 KB JPG
>>190252682
dziekuję
>>
https://img3.gelbooru.com//images/43/32/433283e408015964d584910dadbc8331.jpeg
ale się bawią rottweilery
>>190252674
nowe problemy wymagają nowych rozwiązań
>>190252681
>>190252719
touhou wiadro
>>190252668
wzgórek schrödingera
nie wiem czy to tzw. bulge czy puffy vulva
>>
File: 1700561771573.jpg (266 KB, 960x738)
266 KB
266 KB JPG
mood
>>
File: 1700499930474309.jpg (102 KB, 800x450)
102 KB
102 KB JPG
znowu gore postuje
>>
https://img3.gelbooru.com/images/85/b3/85b36aa904688c817053c87f11a7882b.jpg
mała wiedźma akademia!
>>190252791
najsłabszy gokiburi w /polsce/
>>
https://img3.gelbooru.com/images/d4/6e/d46e9dc835858df416cfdb7a806eb5cf.jpg
sekibanka je bananka
>>
File: 1684547000836.jpg (597 KB, 1567x2048)
597 KB
597 KB JPG
>>190252783
pamiętam jak robiłem lekcje prawa jazdy i sobie myślałem,
>hmm a jakby tak się jebnąć na czołówkę
#poprostuCiemnaTriadaRzeczy
>>
wolelibyście być naukowcami czy być rich
>>
File: 1700237647192506.jpg (105 KB, 518x472)
105 KB
105 KB JPG
tym razem normalne obrazki ale ten pierwszy jakiś zanadto zboczony
>>
>>190252861
wolę być rich bo nie interestuje mnie nauka ani rozwój ludzkości
>>
>>190252861
rich, bo on chyba nieśmiertelny był
>>
ciemna triada w sensie loli, gore, futa bezpośrednio z linku do nitki
>>
File: 1671452351316.jpg (140 KB, 630x715)
140 KB
140 KB JPG
>>190252861
to proste, być bogatym. naukowcem można sobie zostać potem. ale też zależy jak bardzo bogatym mówimy.
>>
>>190252906
jeszcze trochę i zapętlisz koło oraz będzie cie podniecał heteroseksualny seks
>>
r0sjanka przytyła już 10 kg od kiedy się poznaliśmy
>>
>>190252943
biała triada w sensie tombojki, childhood friend, teen
i to mi zabrali irl -_-
>>
>>190252966
jahaha
>>
>>190252861
chciałbym żeby hitomiarz wrócił żbsz zucherinno ty mój
>>
>>190252966
ale tłuścioszka
moja r0sjanka ma 150 cm i waży 40 kilo
>>
https://img.booru.org/futabooru//images/14/e97918742cb305f4871d522feb64a5d88ed780cb.png
futabooru martwe od 2020
>>
>>190253012
no moja ważyła 39 kg na początku ale to był szkieletorek, teraz lepiej wygląda chociaż myślę że pora powiedzieć stop
>>
>>190253053
kochane r0sjaneczki co my byśmy bez nich zrobili
>>
udongers
https://img.booru.org/futabooru//images/14/7e3062d9d69ed0eec8c46c1e5c4955085ba13048.png
hej hej chuju
>>
File: 1695029948352754.jpg (58 KB, 500x500)
58 KB
58 KB JPG
>>190251768
witam pana, zdrówka życzę
janusz będzie wrzał
>>
File: 1700482890550664.gif (583 KB, 498x278)
583 KB
583 KB GIF
nie otwieram tego murzynie

https://www.youtube.com/watch?v=bDoJcosb9lA
>>
https://img3.gelbooru.com/images/70/e5/70e542bd60d654e60b8a2a7aad15d303.png
macie już jakaś mikołajkę na gwiazdkę? ja jeszcze nie
>>
pije pifo
>>
>>190253160
na chorobe
>>
>>190253143
skąd się wzięła ta śmietana
>>
>>190253083
>>190253053
>>190253012
>>190252966
skad taka rosjanka?
>>
dzisiaj chyba skuszę się na butelkę dobrego czerwonego Wina i będę grał w BG3
>>
jaj uz nie moge ja musze wypić klina
>>
>>190253220
prawy dolny to generator śmietany wwww
>>
>>190253226
incelpals
>>
File: 1700498853652018.jpg (27 KB, 203x208)
27 KB
27 KB JPG
ale tak kot z szopem...
>>
Jak zostać lepszym programistom i zarabiać więcej pieniędzy?
>>
>>190253265
globohomo między gatunkami
>>
https://www.youtube.com/watch?v=s9PzYuVwCSE
>>
Zdun poszedł podziwiać ręcznie guro animki
>>
>>190252389
>>190252396
Meant winter boots.
>>190252467
Jestem murzyn
>>190252456
Oh. Fair
>>
>>190253369
>>190253094
honest opinion?
>>
chyba sobie yy przypomnę, bo z tego co pamiętam to comfi było
>>
>>190252396
Nie da się cierpieć w turcji.
>>
>>190253426
O czym ty pierdolisz Jesse?
>>
File: nah.png (115 KB, 764x735)
115 KB
115 KB PNG
>>190253419
>>190253094
>>
File: Sakuya Izayoi (7).png (1.6 MB, 1700x2100)
1.6 MB
1.6 MB PNG
>>190253121
witam i dziękuję
janusz raczej nie będzie wrzał oni tam raczej mają to w dupie bo to nie jest prywaciarz a osób do pracy mają wystarczająco a ostatnio i tak coraz mniej już jest roboty więc sobie spokojnie poradzą i tak ja tam nie jestem nikim ważnym, w najgorszym wypadku nie dadzą mi po nowym roku nowej umowy, ale to by świadczyło tylko o tym że od początku mieli wyjebane i nie zamierzali dać bo tak to żadnego dnia nie opuściłem dopiero teraz na tym l4
a teraz odpalam herbatkę z cytrynką i bajeczke, pozdrawiam
>>
>>190253511
O.O
then about this >>190252592
>>
>>190252592
Poland has fallen
>>
>>190252592
Co to kurwa jest ._.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=NEbZheHQxIc

za chwile oglądamy jak sie napierdalają w sejmie
>>
Tak czysto teoretycznie co mi zabrania dogadanie się z lekarzem żeby mi jebnął l4 na miesiąc?
>>
>>190253688
etyka
>>
A jak wam się podoba nowy twink w lidze?
>>
>>190253585
futa autofellatio
>>190253571
-_-
>>
>>190253688
kontrola przyjdzie + jesteś pizeczką która nie przekonałaby lekarza do przyjęcia łapówki
>>
>>190253688
i tak ci potem dadzą wypowiedzenie
>>
>>190253298
1. geny o wyższej niż przeciętna inteligencji
>>
>>190253734
Jaka kontrola? Mam ciągły kaszel od palenia więc pokaszle troche i se pójdą.
>>
File: 1679101544776561.png (143 KB, 640x665)
143 KB
143 KB PNG
>e jaj nas zastąpi
>>
>>190253756
Czyli 2 miesiące wolnego zamiast 1? Brzmi jak wygrana/wygrana.
>>
>>190253811
tak trzeba żyć
>>
marszałek rotacyjny przemówił
>>
>>190253796
dodadzą nowego ifa i będzie śmigać. kilka lat takiego procesu i chuja zrobisz
>>
>>190253508
https://www.google.com/search?q=1+PLN+to+TRY
>>
https://twitter.com/RadioGenoa/status/1726635631894499518

Pranie mózgów dotarło także do Polski.
>>
File: 1695112215726216.png (18 KB, 508x143)
18 KB
18 KB PNG
>>190253965
wyobraź sobie moje zaskoczenie
>>
https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,189663,30423398,ladunek-wybuchowy-w-centrum-warszawy-sa-zarzuty-i-areszt-dla.html

Pierwszy zamach islamistki w Polsce
Kobieta została zatrzymana w okolicach Wrocławia Po jej zatrzymaniu we Wrocławiu, w czasie przeszukania miejsca jej zamieszkania, zabezpieczono drugi, podobny ładunek, a także przedmioty i wizerunki nawiązujące do Al-Kaidy i Państwa Islamskiego.
>>
File: 1688479698093080.jpg (196 KB, 1920x1080)
196 KB
196 KB JPG
>>190253898
sieci neuronowe sie ifuje?
>>
>>190253508
yuru yuri
>>
https://www.youtube.com/live/XX-kjT_quA4?si=1zq7QH_r_wwRTGCM
oglądamy z czatem na żywo
>>
>>190253731
>>
>>190254020
>Prowizoryczna bomba wypełniona była puszkami aerozolu i gazu do zapalniczek, gwoździami i tłuczonym szkłem.
xD
>>
>>190254057
ChatGPT jest zbudowany z wielu komponentów, logika matematyczna powinna być delegowana do bardzo prostych funkcji matematycznych. Interpretowanie języka naturalnego jest robione przez LLM który działa na zasadzie sieci neuronowych czyli to o czym pewnie myślisz.
>>
>>190254057
nai nai
>>
File: 1698306087523299.jpg (98 KB, 738x1392)
98 KB
98 KB JPG
XD
>>
Hołownia zaraz wyłączy mikrofon
>>
jurne jurki
>>
>>190253965
Już od dawna.
>>
>>190254101
jak bardzo głęboko w neet dziurze trzeba być żeby oglądać posiedzenia sejmowe -.-
>>
ale ich rozstawia po kątach hołownia XD
>>
chatgpt jest napisany w pythoniku
>>
iausnemoke
>>
znowu cyrki w sejmie
>>
File: 1670282567989403.png (174 KB, 1027x625)
174 KB
174 KB PNG
Producent koryt dla świń w Chinach #!$%@? logo Bankowi Pekao xD
>>
roducent koryt dla świń w Chinach kurwa logo Bankowi Pekao hihi
>>
suski wkurwiony bez żadnego trybu wchodzi na środek i drze ryja XD based
>>
skonczylo sie pifo
>>
>>190254209
>>
kupiłbym se składany telefon ale szkoda mi wydawać więcej niż 1000 na pierdoły
co mogę zrobić
>>
>duży polski bank podpierdala logo od chińskiego producenta koryt dla świn
jahaha poe latch key...
>>
>>190254439
xd based zapomniałeś
>>
>>190254127
Franciszek lubi futa
>>
File: 1676812039123368.png (131 KB, 1080x935)
131 KB
131 KB PNG
>>
>>190254416
Ukraść.
>>
File: 1684531278784049.png (95 KB, 400x259)
95 KB
95 KB PNG
>>
File: 1694364399323946.png (233 KB, 400x325)
233 KB
233 KB PNG
>>
https://www.youtube.com/watch?v=7TgaGbadh74
>>
>>190254416
>więcej niż 1000
zdecydowanie więcej, nowy fold5 to prawie 9k
>>
gdzie znajdę definicję pokolenia Y
>>
File: 1699631859555.jpg (89 KB, 1280x893)
89 KB
89 KB JPG
małpkowy na wilnie zapierdala dzisiaj
>>
File: 1679083600765619.png (173 KB, 400x638)
173 KB
173 KB PNG
R/Polska znowu odkrywa blackpill
>>
>>190254616
gdybym był na wilnie to bym zapisał
>>
>>190254590
nie musi być nowy
ale nawet te najstarsze są chyba po 3k
>>
File: 1689326317738360.jpg (60 KB, 514x563)
60 KB
60 KB JPG
>>190253521
naruhodo
smacznej herbatki
>>
File: 1699637493478682.png (154 KB, 400x560)
154 KB
154 KB PNG
based wyjaśnili kosiniaka który chce zamrażać dzieci
>>
>>190254664
「なるほど」 sie pisze
>>
>>190254616
gokiburi wraca do siebie
>>
>>190254684
do dzisiaj myślałem, że Kosiniak-Kamysz to dwie osoby
>>
File: F_KWN5HXMAAviik.jpg (34 KB, 372x460)
34 KB
34 KB JPG
>>190254560
>>190254524
śmieszne bo nieprawdziwe
>>
>>190254721
ale ja piszę naruhodo
>>190254743
zostaw kuniarza
>>
File: 1683770659391798.gif (973 KB, 498x280)
973 KB
973 KB GIF
>divine sunderer usunięty
>kraken nie zadaje true damage
czołg bracia, nie możemy przestać wygrywać
>>
milenialsi potrzebują by im przypominać o piciu wody jahaha
>>
File: 1699775048002089.png (407 KB, 400x648)
407 KB
407 KB PNG
based
>>
>>190254769
おげい・っらと
>>
>>190254812
wszystko ja
>>
>>190254813
https://img3.gelbooru.com/images/30/79/3079fcb317a7a8846c0fda3b3e581cc8.png
>>
File: 1694688709646192.jpg (251 KB, 1080x1437)
251 KB
251 KB JPG
>>
File: 1698612154225469.jpg (271 KB, 1920x1080)
271 KB
271 KB JPG
>>190250316
Ciesze sie ze ktos zrozumial istototnosc TDD
>>
kaja liże jaja
brudna szmata
>>
tego się nei robi
>>
File: 1674986267409516.png (2.64 MB, 1080x2005)
2.64 MB
2.64 MB PNG
Później jakiś przegryw trafi do takiej psycholoszki i będzie od niej słyszał rady jak ogarnąć życie
>>
>>190254920
opinie o /stanicy/?
>>
File: 1683788461108656.jpg (831 KB, 2027x1520)
831 KB
831 KB JPG
>>190254888
a prawko ma?
>>
kurwo
>>
ale pierdolą
>>
każdy region ma prawo do samostanowienia
Ślązacy też
>>
post z kategorii dzień dobry nazywam się Zbyszek
>>
>internetowe elfy walczą z trollami rozsiewającymi dezinformację
>>
File: 1670128160884067.jpg (156 KB, 1080x1141)
156 KB
156 KB JPG
>>
Das ist zeit für den Vogel machen
>>
>>190255091
śl*zacy mają prawo do eutanazji na życzenie
>>
File: 1696056015320706.jpg (1010 KB, 1078x2112)
1010 KB
1010 KB JPG
neuropa krzyczała, że konfederacja to szury, oj jak krzyczała.

Jak teraz? To już dobra jest? Dlaczego nikt nie krzyczy jak w przypadku konfederacji?
>>
>>190255147
na cirnusie kropka dezinfo dla zmylenia użytkownika działającego pod domeną .info tego nie robią
>>
File: 1694309830972169.jpg (112 KB, 960x934)
112 KB
112 KB JPG
taka prawda
>>
>>190254803
o to o mnie, czasem przez 2 dni nie piję niczego oprócz piwa i wina
>>
szrajber chyba najebany przemawia
>>
>>190255220
polska /bant/ vs polska /int/
>>
>>190255186
o kurwa, ale cwel
>>
>>190255220
>nie ma papieru
>jest papier
>>
>>190254944
>Nie interestują mnie relacje z osobami powyżej 30 roku życia.
to koniec
>>
>>190255218
onuco
>>
jestem seksuologiem i kinomanem (oglądam pornografię)
>>
>>190255218
wyjaśnij mi to w takim razie
>>
File: 1700194161860654.gif (304 KB, 810x580)
304 KB
304 KB GIF
Freien? Bardziej jak Frajer
hahahehe
>>
zjadłem jabuszko c:
>>
jak ja kurwa kocham elfice
>>
>>190255430
zepsuty zegar coś tam raz dobrze coś
>>
czeernoos kropka info to garniec miodu
>>
>>190255528
ip do NASK z NASK do CBZC
uważajcie co postujecie
>>
wystawiasz swojego gyatta dla rizzlera, jesteś taka skibidi
>>
cirnuś cirnusek puci puci *ciągnie za policzki*
>>
>>190255257
Polska /int/
Nie lubie porno
>>
>>190255619
hasło na bantkultura minahizawa
>>190255654
pornofobie pierdolony
>>
Tusk będzie prowadzić próby zamachu na instytucje państwa jak robił to PiS przez osiem lat
>>
File: 1696160070123740.jpg (101 KB, 426x544)
101 KB
101 KB JPG
hmmmm... skibidi toilet, czy kriper...
>>
File: 1671879316125270.png (372 KB, 400x498)
372 KB
372 KB PNG
>>
>>190255703
cześć szeroki
szerokiego uśmiechu życzę
>>
>>190255676
mam nofapuje
>>
>>190255782
yamero
>>
File: 1698478041072632.png (808 KB, 1400x1400)
808 KB
808 KB PNG
>>190255762
dziękuję, nawzajem
>>
mam napad
>>
>>190255845
Napada napang?
>>
>>190255868
hehe :D
>>
NOWĄ JA ROBIĘ JA ROBIĘ NOWĄ
>>
https://pomorska.pl/czersk-ma-nowego-mistrza-w-rzucie-laczkiem/ar/7221078
'-'
>>190255868
co o tym ^^^ myślimy?
>>
>>190255905
dobra to ja robię twoją starą 8)
>>
>>190254747
Bo od pasa w górę to jest Kosiniak, a od pasa w dół Kamysz.
I potem się łączą razem jak megazord.
>>
ja jestem ZDOOOON
>>
>>190256043
>>190256043
>>190256043
>>
>>190255995
>>190255995
>>190255995
>>
>>190256053
>>190256056
brawo
odpalam db[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.