[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1690314653412156.jpg (169 KB, 1280x720)
169 KB
169 KB JPG
https://www.tiktok.com/@gxrbnvxs/video/7296154720010308882
>>
oyun almak için asgari ücretin yarısını verince tırraq piçlerinin yüzünün hali sureti
>>
>>190250612
localized price olayını trye ilk steam getirdi ilk steam çıktı şimdi kalan sitelerde yavaş yavaş çıkmaya başlar
>>
enerci tiradımı niye düşürdünüz orospu çocukları
>>
>>190251313
valla bilerek düşürmedim anonum
https://www.tiktok.com/@soullessbeingss/video/7298014743057419526
>>
qünoooo nerdesiniz yaw sınawLara mı çaLışıyosunuz??????
>>
>>190251677
https://www.youtube.com/watch?v=CHEBmsLKRNU
ne sınawı yaw 31 çekiyordum
>>
Fikistinli pişler bokullara hemen doluşmuş. Sınav yapıp kırk beş verin diyolla. Yapmıcam :-{DDDD
>>
çalış tembal çerko
>>
>>190252238
60-70 wersene oqLimm geLeceğin arab buğaLarı oLacak onLar
>>
>>190252238
bokuwersitede dOÇent/pRoFeser olduğunu mu imbile edion?
>>
üç sene önce telegram grubundan çıkmıştım hala duruyo mu laa
>>
https://twitter.com/Coltron_eth/status/1726524962020978744
uLa herkes borsa kripto işinde yaw
>>190253086
pHence bergay orda postluyo larpçısı da ordan buraya taşıyo. arada bir bergay da postluyor ama.
>>
File: 1677792341688140.png (23 KB, 733x762)
23 KB
23 KB PNG
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Ely-Aqyy_bs
2010 vibeı veren şarkı atın
>>
>>190253624
taio cruz break your heart direk 2010'a ışınlıyo oqlim
>>
>>190252737
Yox ben lolilere shotalara baqıom
>>
>>190254036
nası durabiLion oqLim lolilerin arasında
>>
File: 1700054362882314.png (138 KB, 640x360)
138 KB
138 KB PNG
herkes yurtdışına çıkmaya çalışıyo 3 aydan aşağı vize veren ülke yok randevu almak için bot kurmak gerekiyo
>>
qüNoooooooo yine saat 2'de kalktım sağLam ßir cigara sardım imdi kaxwemLe çaqtım aç karna $imdi de nüfuSS müdürLüğüne qidiom
>>
>>190254825
watandaşLıq aLmaya mı ßrem
>>
>>190254884
yoq yaw exLied
>>
>>190254537
herkes wc gelmeye çalışıyor koçum tiktok açıyom wc insta açıyom wc youtube giriyom ads wc citizenship al merhaba diyom adam wcye ziyarete gelmiş muhabbet ediyor tırrıklar en alfa millet oldu
>>
>>190254467
pedo deilim
>>
>>190255705
alman bayrağı filtreleme hassı ver
>>
https://www.youtube.com/watch?v=KopV5TjAAd8
>>
>>190255705
nie küçük çocukLara loli dion o zmn???
>>
>>190255987
Anime sitesi
>>
>>190256037
tamam Mösyö
>>
>>190256037
uSSLan ße erdem
>>
klaus şuvab PİÇi
>>
https://twitter.com/Haber/status/1726917392943693988
salak yaw+bu banka müdürleri nie hep dolandırıcı oluyo
>>
seçil erzan frikik
>>
>>190256595
yaw buna suikast fLn düzenLeyip gebertsek oLmaz mı aq i$Ler iyice BOK yoLuna gitmeye ba$Ladı TAM tüCüLüyoz w*LL@x
>>
>>190256856
kaFFasını kesmek lazım aBe o wef PİÇi
>>
katalogda 4 tane TÜRK nefret tiradı var valla keşke her gün seçim olsada her gün REİSe versem
>>
https://youtu.be/uKQJpmZOqWg

Erdemin babasi burdami erdemin

Sinan bey sizin oglunuz orrosbu cocuklugu yapiyor
>>
>>190257199
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
>>
>>190257199
polifonik telefona .amr formatında kayıt edilip paylaşılmış sikik bir ses kaydı. Komik değildi hala komik değil.
>>
>>190253624
>>190253723
https://www.youtube.com/watch?v=w4s6H4ku6ZY
>>
>>190258073
hyr komiq
berber+truvachorum+kofoorbazhaydo+hellorihazetleri dinla + flexla
>>
File: 1.jpg (32 KB, 640x480)
32 KB
32 KB JPG
(iki ordunun başındaki iki yaşlı kral, hıdır, yani agamemnon ve bilal emmi, rakip yunan kralı, birbirine şariyolarının üzerinde yaklaşır)

hıdır: selamın aleykum bilal emmiy.
bilal emmi: aleyküm selam, hıdır! nassın?
hıdır: eyi deyelim eyi olsun be emmi. sende ne var ne yoh? çoluk çocuk nasıl inşallah?
bilal emmi: niye geldin la buraya?
hıdır: torpahlar için tabi emmi. neye geliim ki başka? torpahları ver, bu olay burada bitsiğn. uzatmayalım.
bilal emmi: beğn toprah moprah vermem sana. benden heç bi sikim alaman.
hıdır: hehehehe. seve seve vermezsen sike sike vereceğn. arhamda duran babayiğitleri goruyon mu sen? adamın anasını sikerler vallaha.
bilal emmi: ııı... kalabalıh olabilirsiniz.
hıdır: ney? ney? kalaba mı?
bilal emmi: hamzaaaaaaaaaaaa!
(hamza / boagrius çıkagelir)
hıdır: ımmmmmmmmmmmm! süliymaaaaaaaaaaaaan!
(süleyman / akhilleus yoktur)
bilal emmi: gotû yemedi ellaaam süleyman'ın, n'oldu?
hıdır: acelyeğiz ne? bi yol bekleyin.
bilal emmi (iç ses): aha sikimi gelir.
(atlı gelir)
atlı: abi süleyman'ın işi vardır.
hıdır (sözünü keserek): ne işi leaaan!!!
atlı: karıya gitmiş kendisi.

(ulak çocuk süleyman'ın iki çıplak kadınla uyuduğu çadıra gider)
at: ihihiyuuuuuu (bir dublaj efsanesi olarak at seslendirilmiştir)
ulak: ananı sikiiiiiim! kotü süleyman'ı gorüyon mu len? atmış karıyı amına koyiim, vurmuş mala. kabah çiçeyi gibi de gotleri gorünüyo. vay amına koyiim biz ne zaman sikeceğisek?
(ulak uyandırmak için süleyman'a dokunur, süleyman uyanıp çocuğu kavrar)
süleyman: kimsin lan, bebek! sikim ağrıyo yav, nası siktiysem karıyı.
ulak: beni bilal emmi gonderdi (hatalı, halbuki hıdır gönderdi). derhal seni yanında gormek istiyormuş ağabey. bek sinirliydi abi valla.
süleyman: ımf... hay amına koyaydım yauv!
ulak: seni bekliyolar.
süleyman (karıları üstünden atıp kalkarken): tööbe yarabbi töööbeeee...
>>
File: 2.jpg (8 KB, 300x168)
8 KB
8 KB JPG
süleyman zırhını giymiş silahlarını kuşanmıştır, dövüşe gitmek için atına biner):
ulak: yav süliyman abi sen ne kadar sikici bir adamsın yauv! abi sikilecek amcık bırahmadın yauv! bütün sülalen böyleymiş abi galiba.
süleyman: özellikle de dedem bek sikicidir benim.
ulak: süleyman abi vallaha karizmana hastayım abi yauv. sikişmek sana göre bi sanat dee mi abi? sanat, ama herkes bu sanattan anlamıyo dee mi?
süleyman: büyüyünce sen de sikersin yeğen. hadi eyvallah.

(süleyman atının sırtında savaş alanına gelir)
miken savaşçıları: süüüüüü-lo! süüüüüü-lo! süüüüüü-lo! süüüüüü-lo! süüüüüü-lo! süüüüüü-lo! süüüüüü-lo! süüüüüü-lo! süüüüüü-lo! süüüüüü-losüüüüüü-lo! (tezahüratın sonuna doğru dublaj kaydı kısa gelmiştir, ara vermeden loop'a girer)
süleyman (atından inip hıdır da dahil yöneticilerin önünden yürür): selamın aleyküm beyler.
hıdır: nerdesin lan, keranacı?!
süleyman: hığğğ? (şaşkınlıkla arkasını döner). iki tane karı vardı, anca bitti işim. (kızıp gerisin geri gitmeye koyulur).
hıdır'ın yardımcısı yaşlı emmi (süleyman'ın yolunu keserek): süleyman! gelin bu işten vazgeçek. telef olmasın bunca babayiğit süleyman. hem sen ayıboğan gibi adamnan nası mücadele edicen süleyman? amına kor valla.
süleyman (tekrar motive olarak): gılıç kuşananındır emmi. çekil yolumdan! (hamza'ya dönerek) bi ananı sikiim de gör, ayı oğlu ayının oğlu! amına goymaya geliyom ha!
hıdır (arkasından bakarak): siki duttular gayrı amına goyum! sikicek aha anasını!
>>
File: 3.jpg (73 KB, 600x247)
73 KB
73 KB JPG
(süleyman hamza'yla arasındaki mesafeyi kapatmak için koşmaya başlar)
hamza (kendi savaşçılarına dönerek): hadiiieeeğğ! des-tek-leyin beniiieeeğ! des-tek istiyorum sizden hmfffsss hmfffsss!
hamza (ilk mızrağı fırlatır): ya allah!
hamza (ikinci mızrağı fırlatır): destuuuur!
süleyman (mesafeyi kapatmıştır, bir sıçrayışta hamza'nın omzuna kılıcı sokarken): aha anasını siktim valla.
hamza: yanıyooooooom! ağağaaah, aaaaaaaağh! oyyyyyyyyy! (yere kapaklanır).
süleyman (bilal emmi'nin askerlerine bakıp bağırarak):amona goydum onun! hepinizin sonu böyle olacak.
(bilal emmi kadraja girer)
bilal emmi: n'aptın sen yiğen yauv?
süleyman: sarıların sülo derler bağa bu toprahlarda.
bilal emmi: sarıların mı? sarıların sülo sen misin? bileydim vallaha doğuştürmezdim sizi. (ülkesini teslim eden asayı sülo'ya uzatır) şunu al. (süleyman almaz) al oğlum, çekinme.
süleyman: asa senin olsun dayı, gotüne sokarsın (döner gider).
bilal emmi (süleyman giderken arkasından iç sesiyle): gotu de pek kalkmış pezevengin!
>>
süleymanı götten hamzayı analdan
>>
File: dd5.jpg (51 KB, 600x244)
51 KB
51 KB JPG
ney ney kalaba mı
>>
rabia rümeysa erdoğan
>>
File: white man.png (9 KB, 386x472)
9 KB
9 KB PNG
https://drive.google.com/file/d/15DQmSrtCyLPi8QB894Z8PDeTO3eopjBK/view

üstad erdem (BEYAZ ADAM) yeni malumat direkt link indir
>>
aßeniz yine kaRRı dü$ürdü
>>
>>190258892
abim onun penisi var
>>
>>190258998
SSenißi oLmayanı da wr ciciQue
>>
File: üea.png (211 KB, 728x451)
211 KB
211 KB PNG
Özgür bir kuş olaydım
Aydın Didime konaydım
Erdem loli düzerken
Ekrankartıkutusu ben olaydım
>>
sersem çiçekistanda doğmuş olsa turkish andy olacağını realize ettim
>>
Bir: Telefonu açma
Biliyorsun o sadece sarhoş ve yalnız olduğu için arıyor
İki: Onu içeri alma, onu tekrar dışarı atmak zorunda kalacaksın
Üç: Onun arkadaşı olma
Biliyorsun sabah onun yatağında uyanacaksın
Ve eğer onun altındaysan, onu aşamazsın
Yeni kurallarım var, onları sayıyorum
Yeni kurallarım var, onları sayıyorum
bunları kendime söylemeliyim
Yeni kurallarım var, onları sayıyorum
bunları kendime söylemeliyim
>>
>>190259255
sj
>>
it's joever
https://twitter.com/bpthaber/status/1726863022780796957
>>
>>190259689
niye its over?
>>
>>190260061
>>
>>190260061
emine erdoğan filistin dedi belediye seçimini akp alırsa türkiye iran olacak+ekonomiside çin olacak oylar özgür özele atatürkçü gençlik ses ver uyuma!! bilim ve akıl celal şengör dinleyn biraz
>>
File: 4.jpg (112 KB, 1280x720)
112 KB
112 KB JPG
>>190260061
>>190260504
bitti
>>
>>190253086
duruyo oqlim
>>
>>190259366
O videodaki çurassları ne koklarım bea
>>
File: 1669478211688554.jpg (159 KB, 1200x681)
159 KB
159 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=kBvL8nSvymA
>>
https://twitter.com/Profesorfacia/status/1726667855058637207
keeeeeeeeek
>>
oxxxxxxx steam dolar geçti sonunda tRklere torrentlemeyi cracklemeyi yeniden öğretecez oxxxxxxxxx büyük şirketlere para gitmeyecek
>>
>>190261324
aynı zevki vermez
>>
>>190261384
ney aynı zewki wermez oqlim??
>>
>>190261437
para verilmiş steamde kartı achievementi olan vs torrentten çekilmiş virüslü crackli bok kokulu
>>
>>190261464
>virüslü
yahudiden sonra 2023te hala piratebay kullanırsan tabi virüs bulaşır oqlim
>>
>>190261578
tüm virüs programları crackleri keygenleri virüs algılıyor gerçekten virüs mü yoksa false positive mi bilemezsin
>>
https://vm.tiktok.com/ZGee8Qk76/

Tırk.karisina bak alaman milfe dönmüş
>>
usa gidip meksikalı taklidi yapıp beyaz karı düşürülür mü???
>>
File: 1677929932571334.jpg (146 KB, 1059x1069)
146 KB
146 KB JPG
ne ayaksın oqlim?
>>
en sevdiğiniz klasik müzik parçası ne oqlimmcikler
>>
https://twitter.com/ConflictTR/status/1726963738425860581
erdem alsırt jail lifestyle + legit life update gelir mi
>>
>>190262158
favori yok oqlim bazen şemalarken açıyom 1 saatlik mix dinliyom wallax
>>
>>190262158
la forza del destino overtür
>>
>>190262158
dede efendi - hüzzam peşrev
>>
>>190261926
Idris Usta USA haSsını yut oğlum onu demek istedim yani
>>
>>190263562
ispanyolca öğrenecem + meksikalı qnqlarımla takılacam + latina bulup 3-5 çocuk sıçırtacam + iş çıkışı taco yemeye gidecem + pazar günleri hepsini bbq dawet edecem oqlim
>>
>>190262544
komutan tenordemin konağının kilerine gömülü hddler hassı wer
>>
31 lol
>>
>>190263742
E' pkk + ypgye drone teknolojisi satıyodu ama yakayı eLe werdi maalesef oqLim daha başka şeyler de war ama axlaqım el wermediği için deyinmeyeceğim
>>
>>190263819
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
>>
Fermandar Erdem Alsırt (Tenordem) dema ku agahiyên ÎHA'yê yên dewleta Tirk a dagirker digirt, hate girtin. Sibe dê sewqî Saziya Cezayê Girtî ya Tîpa F a Amedê bê kirin.

وتم اعتقاله أثناء تلقيه معلومات من هيئة الإغاثة الإنسانية التابعة للدولة التركية المحتلة. سيتم نقله غدًا إلى مركز الاحتجاز من النوع F في ديار بكر

He was arrested while receiving information from the IHA of the occupying Turkish state. Tomorrow he will be transferred to the Type F Detention Facility of Diyarbakır

ßiji Erdem, Brez Erdem...
>>
>>190264012
keeeeeeeeeeeeeek
>>
>>190264012
kexo
>>
File: erdillo mossad.png (916 KB, 1174x1080)
916 KB
916 KB PNG
שלום נתניהו, נא למקד את כל הלוויינים באפלר אורטאוקולו במיוחד כשבנות עוברות שיעורי חינוך גופני יכול להיות שם בסיס חמאס
*שורט זקן*
>>
erdillo pkk kampı mezuniyet belgesi wer
>>
erdiLLo sersiLLo
>>
File: 1.jpg (78 KB, 1072x463)
78 KB
78 KB JPG
üstad 39 derece ateş tek elle yazıyor öbür eli nerede acaba???
>>
>>190264215
erdillo değil t*Rk piçi Fermander Ténordém
>>
erdem's gate
ilithidler lolileri kaçırdıktan sonra 9 cmlik tadpoleyi lolilere yerleştiriyor elektriği veriyor süper zevk artıyor
>>
>>190264634
keeeeeeek
>>
>burada aralarıdna 16 yaşındaki bir kızında bulunduğu odada gece muhabbet ediyorlar. (söylediğine göre elinde video kaydı varmış bu konuşmaların). erdem bu konuşma süresince bu 16 yaşındaki kıza sürekli japonca "sex" kelimesini söylüyor ahlıyor, orgazm sesleri çıkarıyor. bu iğrençlik birkaç kez devam ediyor. bu konuşma sırasında erdem japonyadaki rıza yaşının 13 olduğunu bunun normal bişi olduğunu söylüyor

hA Fermander Ténordém
>>
sünnetli birinin seks yapması renk körü birinin mona lisa'ya bakması gibidir

erdem buradaki herkesten daha üstün

-sünnetsiz, bu tiradtaki herkes margot robbiyi sikse erdemin bir loli pornasına çektiği 31 kadar zevk alamaz
-aşısız, burada herkes pıhtı atma salgınından gidicek
-askerlik muaf
-neet maaşı alıyor
-engelli KPSS girip göt üstü oturup 50000 lira maaş alabilir almasına da gerek yok bedava yaşıyor

erdem hayatta herkesin önünde, geleceği parlak, herşeyi garanti ve daha bunu 24 yaşında elde etti. 30 yaşında adamlar bedelli parası biriktiriyor ;)
>>
israil filistin savaşının gerçek sebebi sünnetir ufak çocukların küçük yaşta sikini paramparça edersen o da ekstremist terörist olur amerikada okul baskınları müslüman terörizmi hepsi ondan oluyor çok haßß herkes kaldıramaz
>>
Turkish women are even sexier than white bitches
>>
bak tırrığa amerikada akademisyen 7000$ vermiş çocuğun sikini sakatlatmak için, ananız babanız varsa çekin tabancayı vurun sikiniz sünnetliyse
>>
>>190265248
>>190265305
>>190265385
What happened sir? German girls no like cut weeners?
>>
>>190265587
we all hate circumcision here my lion
you should too
>>
>>190265378
All hail to the Prince Selman (May Allah guides him)
>>
>>190265714
he's secularizing saudi arabia he's the atabastard of arabs my ram
>>
>>190265784
May Allah curse him then astagfirullah what a taghut
>>
>>190266100
amen my ram
>>
File: 1700506791109.png (534 KB, 739x415)
534 KB
534 KB PNG
kafam bozuk oğlum onu demek istedim yani keyifsizim oğlum şarap içip dans edesim bile yok valla ya
>>
File: dans et oqLe.gif (40 KB, 280x438)
40 KB
40 KB GIF
%100 enercii bu nası sinercii
>>
>>190266287
yanına hiçbir şey almadan otizmwalk çık rastgele bir yere doğru kaFFanda hiç plan oLmadan yürü oqLim
>>
>>190266336
tMM
>>
>>190266488
ha qeriLLa
>>
>>190266336
sakın böyle bişey yapma tüCCarı kızdırıyon ha illa yapacaksın sakın MP3 player yüksek kaliteli kulaklık falan alma tam bir goyim takip cihazı akıllı telefonu al adımlarını say o çok önemliymiş (tabi gittiğin her yeri tüccar canlı görsün)
>>
yeter kız çurassı koklamak istiom amqqqqqq
>>
>>190250158
and they say only wypipo dance only with their hands
>>
>>190266916
telefon da alırsam google pixel alıp graphene atacam TAM tüccar proof olacam zaten yeni çıkan iphonelarda vs. kulaklık yeri yok TAM goylar için tasarlanmış
>>
>>190267060
mavi yaka işe gireyim pcleri satıp intel mesiz thinkpad + systemdsiz linux kullanacam telefonda pixel graphene zaten tüC domaltıyoruz
proteini bulgur yicem türk marketinden böcek yemicem bulgur+sarımsak+soğan+salça+karabiber
>>
>>190267138
aylık €8000 kazanmıyo muydun oqlim sHen
>>
>>190267138
bergay deilsin yazım tarzın bergayla alakası yok
>>
>>190267314
hayatı yalan
>>
yürümek için çıktım soKEK köpekleri saldırdı bot vardı ayağımda geçirdim tekine viyk viyk edip kaçtılar
>>
googledan vize araştırıyom hep hintliler çıkıyo karşıma hepside almış vizelerini amk bunlar fakir fukara halleriyle nasıl 1. dünya ülkelerinden onay alıyolar mqqqq yanıyem
>>
>>190268489
1 hintli gidiyo yanına 1000 hintli alıyo brem üstelik onlar sahtekarlık da çok yapıyolar
>>
geçen tRRkiye'de 180 ru$ kaRRı dü$ürdüm dien sen deiL miydin?
>>
>>190269108
4 tane ayri alamanci poster var o kim bilmiyom
>>
saçları üçe wurduğumdan beridir karılar benden korkup kaçıyo
>>
SİKİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİŞ
https://www.youtube.com/watch?v=kL-JQfAPhQM
>>
>>190269461
bokten tRRıkLar nie bu kdr kaFFayı yiyor kızıL sachLı qörünce yaw?
>>
son kaxwemi $mdi mi çaqsam yoqsa yimax y€diqueten $onra cugarayLa mHı??
>>
>>190269887
O'nu çok özlüyorum
>>
uçak/otel rezervasyonu istemeyen ülke vizesi bilen var mı chat red yersek zaten vize ücreti götümüze giriyo bide bunlar girmesin amk
>>
File: 3gg.png (980 KB, 686x921)
980 KB
980 KB PNG
afyonun bundan haberi var mı
>>
>>190270093
>>190270239
daha iisini skdim
>>
>>190269159
pHundan muzdaribim
>>
>>190270999
pHenimle konuşan herkes meksikalı hapishane kaçkınlarına benziyosun diyo bi de 7/24 chud gibi sinirli sinirli etrafa bakınca millet phenden kaçıyo
>>
File: 02.png (7 KB, 386x113)
7 KB
7 KB PNG
hani ekonomik kriz varıdı? amazon yoğunluktan siparişleri 1 hafta sonraya getiriyor.
>>
>>190271229
gür sakal bırak, oduncumaxxing yap
>>
>>190271280
sakal çıkmıyo yav trk piçi olduğum için sakalla bıyık birleşmiyo amqqq
>>
>>190271270
>amazondaki tüm ürünleri amazonun sattığını sanan salak anon
>>
File: lmeo.jpg (119 KB, 1280x720)
119 KB
119 KB JPG
>"Gazze'ye savaşmaya gidiyorum" diyerek evden çıkan ve 1 aydır haber alınamayan Engin Arslan'ın Suriye'de cezaevine atıldığı ortaya çıktı.
>>
>>190271406
sj
>>
File: 03.png (4 KB, 196x71)
4 KB
4 KB PNG
>>190271327
evet gerizekalı aldığım ürünleri amazon satıyor.
>>
>>190271303
cope
>>
>>190271503
?
>>
>soyboy resmi attım şah mat oldun
>>
>>190271270
para bol koçum napalım çoğu kişi resmiyette asgari ücret alıyo görünüyo ama aslında 50k-60k para kazanıyo
>>
>>190271514
>yox hojum pHen TÜRKüm yaw sakal çıqmıyor asyatik oLduumdan
>>
>>190272068
soyboy olduğumdan çıkmıyo o zmn oqlim
>>
>>190272124
geçmi$ oLsun ßrem sakaL erkeğin makyajıdır sakaLsız oLmaq tipin yoqsa çok boqTan
>>
>>190272527
@ll*xtan çenem falan iyi yüzüm de kemikli de yine kurtarıyom yav çenem olmayaydı wallax çok kötü olurdu
>>
>>190272593
ha geriLLa mewing yapan sen mi$in
>>
>>190272787
mewing yapıyom da burda daha önce hiç bahsetmedim brem
>>
File: 1689059710881015.png (135 KB, 282x313)
135 KB
135 KB PNG
>>
>>190273149
vayoç hayırlı oLsun la
>>
>>190273194
eyw ssrem
>>
>>190273222
kebabçı aç da bizi de aL ßra
>>
>>190273149
KEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEK
>>
>>190273149
>>190273194
Bunu daha önce atmıştı
>>
>>190273293
birader dun aldim pttden vizeyi daha once nasil atmis olabilirim amk
>>
>>190261940
kaFFa keSiyom aBe
>>
>>190273149
hani öğrenci vizesi için sıra alınmıyodu nasıl geldi sıra hemen
>>
>>190273149
nası gidiyon la karı mı buldun + selçuk boyacı trnin legit en alfa sıçanı mıdır???
>>
>>190276305
hasan hüseyin boyacıya tarlayı tapanı sattırdı okula kaydoldu orda
>>
>>190276357
iyi yapmış yav bubayının işi ne oğlunu okutsun ztn + ne üzerine okuyacak selçuk qnqm? sağlık diyodu en son
>>
>>190276382
babasının her şeyini harcadı oqlim hiçbir birikimleri kalmadı gidip göt üstü düşerse(bu salağın düşme ihtimali var bir tanıdığına güvenerek bu işe kalkışmadıysa) göte gelecekler çok pis
>>
>>190276509
bakalım görecez oqlim sıçan adam inşpiç tutunur ewrene fuLL + fuLL iyi enerci gönderiyom sıçan olmayan başka eleman olsaydı inşpiç götüstü düşer derdim
>>
>>190277605
ne alaka oqLimmm[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.