[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


Siste utgave, det er over

Forrige
>>190236004
>>190236004
>>
>>190243427
Fy flåbbe du er basert og en knupp. Du gjennomførte faktisk. Jeg elsker deg (på en mandig og broderlig måte, ingen homo).

P.S. Ok da litt homo.
>>
En stor suppe av sterk saus, pommes frites, frossen kebabkjøtt og litt salat på bunnen. Spiste halvparten og drakk opp Urgen som han ikke gadd å slå inn.. Er så fint å liksom blande alt sammen
>>
File: KomVenn.png (163 KB, 715x533)
163 KB
163 KB PNG
>>190243468
takk ;( det er over
>>
>>190243427
>>
>>190243526
drep deg selv nå
>>
Har lyst til å runke. Er godt, men så føler man seg bare dust etterpå.
>>
>>190243603
bare gjør noe annet etterpå, sov
>>
natta
>>
>>190243618
var ikke verdt det, "oh yeah you like that?" mens hun fingret seg selv og jeg bare ja ja ja, nei ikke nå
>>
File: 1700455727243879.jpg (54 KB, 527x487)
54 KB
54 KB JPG
mårn stallgutta
>>
Jeg vet at argentinaanon er nasseanon, men laiven er så bra siden argentinere syder jævlig mye av tanken om nordmenn
Det er helt troverdig at en argentiner bruker hele dagen sin på å syde av oss
>>
>>190245804
Men jeg liker norge?
>>
>>190245258
Morn stallgutten
Vil du spille med meg?
>>
Yes crate litter lettering here right in our quality Norway's yarn alright!
>>
Må vel rulle ut
>>
>>190247026
Hver morgen tar vi et valg: negervogn eller negerplog til jobb?
>>
>>190247089
Har kun negervogna som valg jeg da.
Er heldigvis 8 negervogner idag.
>>
Ville du ei barn?
>>
God morgen, jobbjobb nå.
>>
>>190247906
Ser bare en og annen neger på vogna mi. Alltid mulig å få sitteplass. Er en helt annen verden når jeg kommer inn til Oslo S og ser alle de andre linjene som er stappfulle av brune og av misformede tjukkaser.
>>
>>190248502
Vil ha iallefall 5 med en norsk kvinne som jeg er elsket og et gift med i et kristent ekteskap, ja.
>>
>>190248684
Alltid plass, men dundrer gjennom alle negerredene i nordøst-Oslo. Hvem linje. J-jeg er i-ikke dåkseanon.
>>
Mårn
>>
File: 1700206915114462.webm (4 MB, 1000x1080)
4 MB
4 MB WEBM
God morgen.
Jeg hater kvinner.
>>
File: 1697490218183409.jpg (85 KB, 799x775)
85 KB
85 KB JPG
Får vel dra på jobb.
>>
Mårn mårn!
>>
File: 1700013087424862.gif (2.47 MB, 220x307)
2.47 MB
2.47 MB GIF
Er på jobb nå.
>>
File: 1699692774510188.gif (3.85 MB, 498x471)
3.85 MB
3.85 MB GIF
>>190249484
Mårn
>>
File: a8lc4f00usl91.jpg (91 KB, 1024x1024)
91 KB
91 KB JPG
>>190249943
ahhhh må dampe ahhhhhh
>>
>30 000 liter soyaolje lekket ut i Glomma.

Vil dette gjøre østfoldingene enda mer homo?
>>
File: alex-jones.gif (1.06 MB, 220x220)
1.06 MB
1.06 MB GIF
>>190250195
de gjør de jævla froskene homo!
>>
>>190250195
knegg ;)
>>
>>190249346
jeg elsker henne, men hun blir aldri å elske meg
>>
File: 1697608469386215.jpg (56 KB, 567x603)
56 KB
56 KB JPG
https://www.nrk.no/norge/bombeangrepet-i-drobak_-knyttes-til-internasjonale-og-norske-kriminelle-nettverk-1.16645151
>Svensk mangfold beriker nå Norge
Så gøy, fargerikt og kulturelt berikende!
>>
>>190250684
Karl I. Hagen forutså dette for 40 år siden, og det var vel spådd i norn av PST at vi bare var 10 år bak Sverige med deres tilstander.
>>
File: 1700051067412512.jpg (51 KB, 819x904)
51 KB
51 KB JPG
>>190250824
Om befolkningen ikke ønsket denne utviklingen hadde de vel stemt på Carl.
Man får som fortjent.
>>
>>190250936
>En av mine landsmenn ble voldtatt og drept i en eksplosjon?
>Han stemte antageligvis feil, som fortjent.
Eller kanskje du bare er en av våre (((felles)))nordmenn?
>>
>>190250684
Så bra =) Herregud så bra at Norge blir fylt opp av afasiske barbarer!
>>
>Ingen norske borgere på evakueringslisten tirsdag

:( kjedelig, kanskje vi kan utstede noen nye norske statsborgerskap til noen av de som er på listen?
>>
>Aasland er likevel urokkelig i sin tro på havvind:

>– Norsk havvind har tre dimensjoner: Mer fornybar energi og mulighet til å kutte klimagassutslipp. Men aller viktigst er det at vi lager et nytt fundament for norsk leverandørindustri, som gjør at de kan ta en plass i det globale markedet, sier Aasland.

Helt utrolig hvor tilbakestående denne personen er. Urokkelig i sin tro på havvind og at Norge skal kunne lage industri av avleggs vindmølleteknologi ingen vil ha.
>>
File: 1700508333578699.jpg (109 KB, 1200x800)
109 KB
109 KB JPG
Lille Aylan er endelig tilbake i Norge.
Jeg gråter nå ;_;
Alle nordmenn gråter nå ;_;
Det norske flagget vaier for dem ;_;
>>
Jeg vurderer å bestille meg noen kulepenner med gravering på, føler at noe antistatlig sitat bør fylle pennen. Forslag? Maks 3 linjer med tekst.
>>
>>190251528
"Jeg synes ting kanskje går litt i feil retning"
>>
>>190251528
Staten, det er meg og deg det.
>>
>>190251464
>Det norske flagget vaier for dem

snart får vi vel ikke lov til å bruke norsk flag på 17 mai fordi det er krendene for andre nasjoner
>>
>>190251663
Det norske flagget gir nazi-assosiasjoner og er forbudt i tyskland, det bør si sitt og vi bør følge deres eksempel! Det å flagge og vise patriotisme er noe vi burde sluttet med for lenge side.
>>
>>190251528
Norge for Nordmenn

interessant nok noe av det verste man kan si
>>
mårn, tjompiser

våkna nå

kjapp løpned på tråden siden igårkveld?
>>
>>190251786
Drittbreving
Mer drittbreving
Frans er fortsatt død
Proooooomp
>>
>>190251760
*Norge for nordmenn
>>
>>190251870
*Norge for n-ord-menn
>>
File: a49.jpg (59 KB, 600x760)
59 KB
59 KB JPG
>>190250684
hehe VARSÅGOD ole!!
>>
>>190251918
Nei fy!!!
>>
>>190251952
Knegg ;(
>>
Vil sove
>>
Vil doppe
>>
>Internettbrudd
>Jaja da kan jeg se på innhold jeg har tatt opp
>"Autentisering feilet"
Ikke det nei
>>
Var på polet rett ved åpningstid og så en annen alkis, så helt vanlig ut, svart jakke og caps og du hadde aldri trodd han var det. Han tok en liter smirnoff og gikk fort ingen pose. Fikk litt vondt. Lurer på hva de tenker, de ansatte, om de har et moralsk ansvar å advare eller "hei du er her litt ofte, går det bra?" eller bare selge selge sprit.
>>
>>190252364
De kan kun nekte deg hvis du er synlig beruset
>>
>>190252364
"Han var alkis fordi han handlet fort og ikke tok pose"

Okei
>>
>>190252427
>kjøper vodka kl. 10 på en tirsdag
Ja, alkis
>>
Drøy tusenlapp for 100 kulepenner, kan jo være kult.
>>
>>190252427
>rett ved åpningstid
>ser det på ansiktet hans
>fort inn og ut
>ingen pose
>står ved vodka hylla, tar en liter smirnoff
>>
>>190252443
Bare legg de rundt omkring i byen
>>
>>190252440
Hvorfor må man menge seg med bermen for å kjøpe alkohol? Er det mindre "alkis" å stappe trillevognen full av jægermeister på ettermiddagen?
>>
>>190252464
"Åneiiii, du kan ikke handle nærme åpningstiden da er du alkis!"
>>
>>190252492
Er drittalkiser som drikker explorer også har du rikalkiser som kjøper en kasse med vin liksom
>>
>>190252531
Dette
>>
Har most HDMI porten på spillstasjonen min, hvordan fikse den rimeligst og mest effektivt? Liksom inntaket til kabelen er helt vridd og må byttes
>>
>>190252443
>sitter på venterommet på tannlegen
>jaja, får løse litt suduko mens jeg venter
>finner et se og høy med ubrukte sudokusider og en penn
>ser på pennen, den var fin, med kursivskrift og greier
>"det skjedde ikke, men de fortjente det"
>>
>>190252617
Knegg ;)
>>
>>190251528
Se opp for sosialisme
>>
File: file.png (63 KB, 917x663)
63 KB
63 KB PNG
110 millioner for 2,5 km vanlig veg
>>
File: 1648614030008.jpg (36 KB, 604x604)
36 KB
36 KB JPG
>>190252364
>>190252427
>>190252422
>>190252440
>>190252464
>>190252492
>>190252522
>>190252531

jeg skjønner ikke hvorfor folk kjøpe øl til 50kr boksen eller vin til 200kr flasken på polet, er som kaste vekk penger.
du har vel ikke lyst til å kaste vekk penger anonsen?

hvordan spare penger i år 2023
>ikke kjøp overpriset, over skattet alkohol, lag alt selv
>ikke kjøp overpriset, over skattet tobakk, gå for ecig å bland nikotin vesken selv
>ikke kjøp dataspill, filmer, serier, pirat alt og kanseler alle streaming tjenester
>gå for gammelmansmiddag, potet / ris, frosne grønnsaker og noe tilfeldig protein du fant på tilbud
>gi opp snop da det er for dyrt
det å gi opp snop er som å slutte med heroin, det er veldig vanskelig for mange.
jeg synes det er sykt at staten ikke har hjelpeprogram for å hjelpe nordmenn avruse seg fra potetgull å cola.
>lag brød selv
>kjøp billigste frystørket kaffe eller rema 1000 earl grey til 20kr pakken

er kjøtt for dyrt så anbefaler jeg at du gjør som Moxnes, gå inn i butikken å stjel det.
mitt problem med brød er pålegg, det er rett å slett for dyrt idag.
en pakke med den billigste pepperskinken koster 40kr idag, den var rundt 20kr før.
men brød er en fantastisk sak, er du sulten på kvelden trenger du bare en skive eller to så er alt bra igjen.
>>
>>190253101
hvordan vei er dette?
link
>>
>>190253110
>øl til 50kr boksen
Får øl til 28 kr boksen
>vin til 200kr flasken
Får vin til 100 kr flasken
>en pakke med den billigste pepperskinken koster 40kr idag
Får 250 gram skinke for litt over 30 kr
>lag brød selv
koster 20 kr for et brød
>>
>>190253142
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e6ballangen/
Omkjøringsvei for å slippe å kjøre gjennom Ballangen sentrum
>>
>>190253147
Kneip er ikke brød, det er inngangsbilletten til Crohns sykdom.
>>190253159
Ah ja det stemmer, de jobber mye med å få tung trafikk ut av Narvik og Ballangen sentrum.
Men det å fjerne den siste fergen på E6, nei det skal de ikke gjøre.
For en spøk.
>>
>>190253110
>ikke kjøp overpriset, over skattet alkohol, lag alt selv

Pappa sveiset et 200 liter brenneapparatus som ligger i kjelleren klar for henting, men aner ikke hvor jeg skulle startet. Er et hull i fjellet nær et hus her oppe i Nordland og det kom visst fra et hjemmebrenneri som smalt til helvete.
>>
>>190253110
>gå for gammelmansmiddag, potet / ris, frosne grønnsaker og noe tilfeldig protein du fant på tilbud
Gjør denne. Trodde aldri jeg skulle være en som kokte potet til nesten hver middag.
>>
>>190253217
Kiwi har grovbrød til 19,90
>>
>>190253147
>Øl
15-20kr halvliteren i Sverige
>Vin
Hfbs jævla homo
>Brød
Første pris brød/rema/extra ekvivalenter koster omtrent 10kr stk.
>>
>>190253221
Alt man trenger er en fryser. Hørt om frysedestillering?
>>
Gutta, hvordan bytter jeg lyspæresokkelen i en taklampe som henger i en ledning?
>>
>>190253217
>Kneip er ikke brød, det er inngangsbilletten til Crohns sykdom.
???
>>
>>190253296
Slår av strømmen i strømskapet og demonterer
>>
>>190253285
Herregud, må jeg forklare hva det er? Du forstår ikke det ut ifra ordet?
>>
>>190253323
Hvordan demontere og hva heter delen jeg skal bytte?
>>
>>190253349
Delen, som du fortalte var en lyspæresokkel heter dette. Du tar den ut av stikk-kontakten og skrur av den gamle mens du setter inn den den nye fy faen
>>
File: advarsel.png (90 KB, 885x675)
90 KB
90 KB PNG
>>190253315
All hvete, alle typer, er pumpet full av glyfosat i USA og Europa.
Det er ikke det eneste stoffet som ødelegger tarmen din.
De kom nylig ut med en advarsel om økende tarmproblemer i verdensbefolkningen.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9999012/
>>
>>190253635
åh, jeg trodde det var noe spesielt med kneippbrød

men moderne hvete er jo søppel
>>
>>190253225
Jeg gjorde dette å sparte masse penger, også føler jeg meg ikke dårlig etter å ha spist middag.
>>190253670
Ja det er ganske dårlige greier, mye bedre å bare droppe hvete helt å fullstendig.
Er sjokkert hvor mange jeg kjenner med irritabel tarm syndrom.
>>
File: 1695847921061741.jpg (179 KB, 1632x1632)
179 KB
179 KB JPG
>øl er proppfull av østrogen, men er sett på som en mannedrikk
>vin er ikke fullt av østrogen, men er sett på som en kvinne og homodrikk
>>
>>190253861
garvesyre
>>
File: 1693257610334302.gif (1.61 MB, 480x640)
1.61 MB
1.61 MB GIF
https://www.nrk.no/sapmi/folldalstrommas-reise-gjennom-300-ar-1.16642797

Hvem sin ide var det å gi samene tilbake den magiske tromma si? Som om vi ikke har nok problemer med ganding og joik fra før. Denne tromma gir jo minst +10 til begge deler.
>>
>>190253939
rødpill oss om garvesyre
>>
>>190254191
>garvesyre
Mesteparten av vin har det i seg for å holde seg.

"Tannic acid is moderately toxic by the inhalation and ingestion exposure pathways. Acute, high-dose ingestion and absorption may cause nausea, vomiting, constipation, abdominal pain, and liver damage. Severe intoxications may result in centralobular liver necrosis."

Det er det som gir deg vondt i hodet dagen derpå av vinfyll.
>>
Bør jeg kjøpe et konføderasjonsflagg?
>>
>>190254359
Bare å bruke det du allerede har
>>
File: 1693401114233876.jpg (36 KB, 577x577)
36 KB
36 KB JPG
>>190254666
Da får du anmelde dem da vel. Selv om du er en dumskalle.
>>
>>190253147
>öl
finns 50cl öl för 14 kr här
>vin
man får 3 liter för 200 spänn
>köpa pålägg
jävla idioter
>bröd
potatis är billigare
>>
>>190254666
Du har loven på sin side her. De hakke lov til å slå deg halv ihjel fordi du stakk fra en regning. Anmeld dem, selv om du blir anmeldt selv for å stikke fra en regning er drapsforsøk noe mer alvorlig.
>>
>>190254794
anmeld likevel, mer alvorlig det de har gjort.

hva heter resturanten?
>>
File: fleksnes melk.jpg (292 KB, 1435x1073)
292 KB
292 KB JPG
Man kan ikke lide i Norge!
>Om du bare viste hvor ille det var
>>
>>190253861
Du tar i praksis ikke opp planteøstrogen fra øl så det er ikke noe problem. Du får langt mer østrogen via aromatase som følge av at du blir feit av å drikke mye, uansett hvilken type alkohol.
>>
>>190252443
BASERT
>>
Hva er egentlig argumentene for trikk?
>>
>>190252443
>Anne Frank brukte en slik før den var funnet opp!
>>
>>190254953
vil ikke si det for doxxeanon, men indisk jævla fitter
>>
>>190254666
>Risikere livet for å stikke av fra 400kr regning på indisk restaurant
Hvor jøde er du?
>>
>>190255504
hvis noen stikker fra en regning så anmelder man, og gå etter for å banke og rane dem er ugga bugga neger oppførsel som ikke hører hjem her i norge.
synd at anon ikke vil si hvem det var så de kan bli hengt ut.
>>
>>190255504
En jøde ville klaget på maten, servicen og generelt hele opplevelsen og truet med både advokat og media. For så å slippe regningen fordi eieren ikke orket maset.
Negere er de som stikker fra regningen.
>>
Best å runke før eller etter eksamenslesinga?
Fordeler med før:
>Avslappet når man studerer
>Tenker ikke på sex

Fordeler med etter:
>Fungerer som belønning for lesinga
>Bedre fordeling av dopamin
>>
>>190255647
Det er fortsatt november
>>
Onani Onana Onaneeeeera!! Ja det vil vi hele daaan!
>>
>>190255304
Må ut og reise snart
>>
Tells det som sex hvis jenta er brun?
>>
>>190252443
Da bestilte jeg 50stk kulepenner med "Norge for nordmenn!" Gravert på siden. Gleder meg til de kommer.
>>
kanskje jeg skal ta en kjapp ronk
>>
>Må være en vellykket, høy-status mann for å få sex
>Trenger sex for motivasjon til å bli en vellykket, høy-status mann
Det er over
>>
>>190256525
>$17 for produkt
>$43 totalpris
Fy faen
>>
>>190256641
Gravering og frakt er ikke gratis.
>>
>>190256639
Jenter er som jobbintervju
De vil ha gutter med erfaring, men ingen vil gi deg erfaring
>>
>>190256670
Trodde graveringa var inkludert i prisen. Hvor mye kostet det?
>>
>>190254384
>et lands flagg (negerlands) over et annet (Norges)
skamfull fremvisning
>>
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/covid-19-er-ikke-lenger-en-allmennfarlig-smittsom-sykdom/id3015080/

Tok aldri vaksinen jeg. Kjenner ingen som angret på at de ikke tok den. Var aldri almenfarlig for resten av folket.
>>
>>190257033
>Kjenner ingen som angret på at de ikke tok den.
Vet du hvorfor, anonsen? FORDI DE ER DØD!
>>
>>190256705
99% av kvinner vil ligge med 1% av menn.
vi har allerede tapt, er en grunn flere bare reiser til asia for å finne seg kvinnfolk.
>>
>>190257072
M-men jeg lever jo
>>
>>190257033
jeg vet om 20 stk som har hatt korona den siste måneden.
ingen er død.
>>
>>190257087
HIF i fred anon...
>>
File: 1698539013260656.jpg (66 KB, 737x885)
66 KB
66 KB JPG
>>190256525
>>
>>190257251
Blir egentlig bare litt trist av å lese det der for nå tenker jeg på fransken.. Er det egentlig noen som har hørt noe mer eller hatt noe mer info? At en student døde her og ble sendt hjem burde vel ha blitt skrevet om en eller annen plass.
>>
>>190256525
Men, anonsen. Hva legger du i "nordmenn" ?
>>
Har null motivasjon til å gjøre noen ting
Hva faen er vitsen?
Selv om jeg blir rik er jeg fortsatt stygg, jenter bryr seg ikke om penger en gang i 2023
>>
>>190257582
Nordmenn er alle som oppfyller minimum ett av de følgende: Født til to norske foreldre, født i Norge, beslektet med noen som bor i Norge, snakker norsk, har startet et norskkurs på Duolingo, reist til Norge på ferie over 24 timer, kan finne Norge på et kart uten hint, har spist fisk fra Norge m.m.
>>
Igår natt var tråden riktigt mongo
>>
>>190254735
Skulle ønske jeg var svensk
>>
>>190257935
أنا نرويجي، الله أكبر!
>>
Tidlig jul!! Fant en stor grå Posten plastsekk med pakker fra Kina utenfor døren.

Har bare motatt ca 25% av alt jeg bestilte på Temu men foreløpig er alt som annonsert og ikke i stykker.
>>
>>190256189
det telles som superheldig med enkelt liv
>>
>>190257860
Vi lider
>>
>>190258508
Er digg den grå posten posen. Bruker den masse.
>>
Sa til familien min at jeg reiser vekk i julen
Skal ikke noe sted, vil bare være ifred
>>
>>190258587
Snille Posten
>>
>>190257860
glem norske kvinnfolk, de blir bare å ødelegge deg.
>slutt å spis snop
>slutt å spis gluten
>eneste du får lov til å drikke er vann
>bytt klesstil til klassisk manneklær, jeans, skjorte og v-hals genser og dobbelspent frakk, alt kjøpt på dressmann på lagersalg
>dra på treningsenter hver dag
>bli slankere, sterkere og se bedre ut
>dra ut på byen, se på alle norske kvinnfolk som bare skal ha tor torden kuk, se på alle de som går forbi deg å ikke gir deg et eneste blikk
>så reiser du til asia å pule på horer i 4 uker
>ta med ei tilbake som er 20 år å jomfru
>lag 9 unger å lev livet mens asia kvinnfolk tar vare på deg
>>
>>190258806
>Rasebland.
>Med asiatere fra sør eller sørøst.
Ikke gjør det. Var på nippet selv, beste avgjørelsen i mitt liv var å ikke.
>>
Krypto ned i desember / januar så opp i Mars
>>
Teller det som sex hvis jenta er 12?
>>
>>190259080
eneste måten å si be norske kvinnfolk reis å ryk

>kvinners frihet
>"vi kan ligge med så mange vi vil det er ikke noe galt i det!"

de kan kose seg med å pule på 300 menn å kaste vekk halve livet for å så ende opp som barnløse sterile aleneboere når de blir 43.

kos dere kvinner.
>>
>>190257935
Er jo folk med pakistanske besteforeldre som er norsk etter den beregningen.
>>
Dopamin i kvinnehjernen når hun sveiper på Tinder
>>
>>190259671
Hade aldrig vågat skaffa Tinder...
>>
>>190259671
>tinder
>>
>>190259871
Ikke jeg heller. Er for stygg.
>>190259875
Riktig
>>
>>190259490
Sier ikke at norske kvinner er en forbedring, men å være sammen med en asiater etser sjelen din vekk. Ungene ser helt jævlige ut, kona snakker gebrokkent for alltid, og asiatere er ikke så underdanig som man tror. De drar meg seg dritten fra sin egen oppvekst.
Hva jeg ser blant suserjenter er et voksende gap i moralitet. Flere jenter er turbohorer, og samtidig er flere behersket. Ikke la TikTok-demoralisering ha innflytelse over deg.
>>
>>190259923
Fåvæ har du et poeng. Jeg synes du får barn som ikke ligner på deg selv engang.
>>
>>190260055
Var en av grunnene til at jeg sluttet å være sammen med en asiater. Hun var ikke øst-Asiater, var etnisk pakkis, så ut som en italiener, men bare tanken på at ungene mine så slik ut... Nei. Ikke etter å ha sett så mange andre blandingsunger.
>>
>>190260170
Har hatt samleie med ei fra thailand selv. Er jo digg men det å risikere graviditet med ei fra så forskjellig kultur og etnisitet synes jeg ikke noe om.
>>
>>190259923
En søt asiatisk jente kommer til deg og sier at hun er åpen for sperm/eggdonasjoner for å oppdra ett hvitt og ett asiatisk barn. Innafor?
>>
>>190260338
Spørs om hun kan overbevise mannen hennes til å oppdra ungen. Jeg vil ikke være nær den eller ha den i Norge.
>>
>>190260338
vil sprute i fitte
>>
Er lei
>>
Snart ferdig lå jobb, må kjøpe loff og smør.
>>
Nå skal det geimes
>>
File: 1693847947.jpg (148 KB, 960x1280)
148 KB
148 KB JPG
>>190260338
>Bruker hundretusener på klinikker for å unngå hapa-barn
>Lager to sunne, friske ungdommer som ikke er i slekt
>De forelsker seg og lager masse hapa-barn
Man kan bare ikke vinne.
>>
>>190261118
>loff
Fy flåbbe for et mongo
>>
Er jo bare å gjøre som Bamsegutt, flytt til Asia og be alle fra Norge om å reise til helvete. Når penga er borte ringer du Tore på Sporet og får laget en dokumentar om hvor mongo du er, og nordmenn gir deg fire millioner.
Så tar du fire millioner og kjøper lumpia og flan leche og bamsemums og nette og vevre små horer, myke og brune og søte som kanelboller, og puler dem på en snøhvit sandstrand med ræva vendt mot Norge, dag ut og dag inn til enten en islamistisk geriljasoldat beriker huet av deg med jungelkniv eller du dauer av overdåse. Nytelse nytelse nytelse.
>>
>>190261250
Jeg vil ha loff i stedet for hvitløksbaguett i dag.
>>
>>190261250
La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige LOFF, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet.
>>
jaja, dyr strøm til 2035.
jeg ser for meg situasjonen slik:
>jeg har ikke råd til strømregningen i desember
>inkassokrav
>namsmannen kommer å tar lønnen min
>jeg, som nå blir ultrablakk på grunn av namsmannen, har ikke råd til fremtidige regninger
>flere inkassokrav
>bestemmer meg for at den eneste løsningen, er å ta opp kredittkort for å kjøpe et balltre og nye sko
>bestemmer meg for å gå fra nordland til oslo med balltre
>når jeg endelig kommer fram, skal jeg gå inn til inkassoselskapet å banke alle jeg ser
>blir skutt 20 ganger av en kvinnelig politibetjent
>*overlever*
>får 10 års fengselsstraff
>en byrde løftes fra skuldrene
>"jeg trenger ikke tenke på penger mer!"
>"ingen regninger, ingen inkassokrav!!!"
>får psykriatisk oppfølging hver uke om min frykt for inkassokrav

lurer på om de har bibliotek i fengsel..
>>
File: dyrstrøm.jpg (183 KB, 1028x919)
183 KB
183 KB JPG
>>190261462
>>
>>190261539
Kokte kaffevann på vedovnen i dag.
>>
>>190261539
Snakket med en kar i banken her om måneden, ifølge (((ekspertene))) vil renta stabilisere seg på rundt 4% når de er ferdig med å jekke den opp.
>>
>>190260468
Vil ha en god klem fra en jv jeg er glad i som også er glad i meg.
Vil bli holdt rundt og holde omkring en jv som ikke er bælfeit eller groteskt deformert til jeg sovner.
Vil leie en jv på kveldstur langs veien.
Vil bytte undertøy med henne mens vi drar på besøk til familien hennes og kjenne blondene på trusa hennes mot rævballene mine mens jeg forteller foreldrene hennes om hvordan vi traff hverandre på et burmesisk filatelistforum og falt for hverandres poetiske og slagkraftige antisemittiske og antistatlige hatretorikk.
>>
>>190261756
>poetiske og slagkraftige antisemittiske og antistatlige hatretorikk.

Vet faktisk om ei jente med slike tanker. Femin, langt hår, er enig med varg i det han skriver og mer. Men, men hun ville aldri falt for meg.
>>
>>190261903
Veldig enkelt å konvertere en jente til dine ideologier. Om hun er glad i deg er hun veldig villig til å lytte og lære.
Pakkis jeg nevnte over ble så nært en etnonasjonalist som det går an for et brunt kvinnfolk som bor i et fremmed land (ikke Noreg) å bli.
>>
>>190260317
heldig
>>
File: syv.jpg (155 KB, 1095x729)
155 KB
155 KB JPG
>>190261682
du mener 7%?
>>
>>190262376
At den går opp til 7 prosent skje vel neppe
>>
Har båret inn ved, kjøpt mat for mange dager fremover, fylt tanken med 98 super og vasket bilen i maskin.

Nå kan drittværet komme.
>>
>>190262376
Karen mente at den kommer til å gå opp litt til, så ned.
Har jo gått opp mer en "litt" og de har vel lovt "dette er siste" et par ganger og brutt det hver jævla gang, men likevel. Kommer til å være 4% på sikt.
>>
>>190262626
jeg trur de blir å skru opp renten helt til boligboblen sprekker.
en på job sa at hvis dette fortsette så blir byggebransjen å permittere inntil 50000 ansatte i neste år.
>>
>>190262724
Trenger de ikke masse boliger for alle flyktningene da som både er her og også kommer?
>>
>>190261682
Ja vi må ligge litt over USA i rentenivå for å ikke krasje økonomien. Hilsen meg som fikk strykkarakter på eksamen i samfunnsøkonomi.
>>
>>190262765
Jeg lurer på når det kommer til å være over for den norske kronen? Toppen av kransekaka er jo omtrent artikkelen her om dagen hvor de sa at den norske krona er faktisk sterkere enn noen andre valutaer..Så tar de med fuckings hviterussland, nord korea og mer.
>>
>>190262765
>samfunnsøkonomi
de skulle kalt faget for gjeldsøkonomi, for det er det verden er basert på idag.
>>
>>190262825
6% ca.
>>
>>190262846
Over for krona når styringsrenta når 6 prosent? Jeg mener, altså om vi blir å bytte valuta. Hjelper jo lite at krona blir enda mindre verdt når det er eneste valuta vi kan bruke her.
>>
File: 1699429680562619.jpg (291 KB, 1216x1798)
291 KB
291 KB JPG
God ettermiddag. Jeg digger gutter.
>>
>>190262751
Får vel begynne å sparke nordmenn ut av boligene deres. Konfiskere hytter osv.
>>
Tänk er slicka en söt tjejs mage...
>>
>>190262941
Jeg trodde du mente når renteøkningen kom til å være ferdig tjommi.
>>
>>190262835
Gjeld er en del av faget samfunnsøkonomi. Du mongo.
>>
>fikk lønn i går
>er allerede blakk
>har 100 kr på konto til neste måned
Dette kommer til å bli interresant, har en bursdag jeg må fikse gaver til, samt spise også. Kunne tatt opp et korttidslån, men jeg har allerede et utestående
Takk støre
>>
>>190263701
gjør dette>>190261462
>>
>>190263701
Hvordan brukte du alt på en gang?
>>
>>190263836
Sort uke, kjøpte jævelmasse Moroko Sprett! på Outland.
>>
>>190263701
Om du allerede er blakk må du enten ha svært lav lønn, eller så har du tatt noen meget dumme valg med lån og slikt.
>>
Jævla kunder som ringer meg på privatteøefonen etter arbeidstid, hater det.
>>
>>190263836
Se >>190263991
lav lønn kombinert med en skikkelig jødisk regning jeg måtte håndtere
>>
File: 1700582525825.jpg (674 KB, 920x1268)
674 KB
674 KB JPG
Tankar/funderingar?
>>
>>190264118
heldig
>>
Tror grunnen til at Negleanon skrudde av båtten var fordi han selv skjønte han var besatt.
Det skal litt til for at argentineren gjør innsikt.
>>
>>190264210
Nei ikke heldig, jævla kunden eier ikke resoekt og vanlig folkeskikk. Ringer ikke etter arbeidsdagen er over hvis det er jobbrelatert.
>>
>>190264127
Jævla jødene
>>
>>190264218
Tviler på at den mongoen skjønner noe som helst.
>>
>>190261682
Forbereder meg på rente på 9% jeg fåvæ.
Nå skal jo alle ha høyere lønn pga dyrtid og da vil prisene fortsette å gå opp.
>>
>>190243427
Jeg flytter på fjellet. Gidder ikke detta mer.
>>
Amerikas Trump
Norges Trump
Argentinas Trump

Men hvem er Trådens Trump?
>>
>>190264893
Sikkert negleanon
>>
>>190264547
Det er så jævlig over, tror jeg skal bo på jobb denne måneden og spise alle mine måltider der
>>190264292
Du må jo ikke gi dem ditt private nummer, bare ring dem fra jobb-telefonen?
>>
>>190264969
Du klarer jo deg ikke på 100 kroner. Har du ingen familie eller venner som kan hjelpe? Evt nødhjelp hos nav.
>>
File: deg.png (135 KB, 200x360)
135 KB
135 KB PNG
>>190264893
>Men hvem er Trådens Trump?
>>
KONSISTENS: bilderel
>>
>>190264893
Det er meg. Dem sier jo at jeg er basert.
>>
>>190265058
Hvis jeg får spist på jobb og kanskje stjelt noe fra kantina til helgen ser jeg ikke hvorfor fåvæ
Det kommer til å bli jævlig trist, men det bør vel gå i teorien?
>>
Maskuliniteten min inni femininiteten til ei
>>
File: Hytten.jpg (2.68 MB, 4032x3024)
2.68 MB
2.68 MB JPG
Kaffi
>>
>>190264613
Blir det 9% så er jeg faktisk død. Blir snakk om godt over halve netto inntekt rett til banken.
>>
>>190265329
mest næring per krone er vel musli.
>>
>>190265480
Er jo bare å selge og kjøpe noe du faktisk kan betjene lånet på da tjommi.
>>
>>190265480
>Blir snakk om godt over halve netto inntekt rett til banken.
Jeg betaler dette allerede jeg fåvæ, bare for å betale ned ekstra fort. Blir gjeldsfri enten i sent 2024 eller tidlig 2025.
>>
>>190265480
>jobber
>fortsatt blakk
Nei nå får nok være nok, noen må gjøre noe her
>>
>>190259244
*Hvordan bli frontløpt*
>>
>>190265482
Har tradisjonelt gått med grillpølser og macaroni, men tror det kun blir macaroni fremover
>>
>>190265595
grellt men nødvendig
>>
Frans er faktisk død han :/ Hvordan får en 20-åring hjerteinfarkt?
>>
>>190264969
Du kan kjøpe havregryn for 100kr, blir vel 4-5kg. 1kopp havregryn 2 kopper vann, par minutter i mikroen. Kjett som faen, men sånn er det.
>>
>>190265705
Anon, han skjøt litterært heroin han kjøpte fra en neger på gata rett i blodet mens han onanerte til kinesiske tegneserier.
>>
>>190265705
Vitenskapslikør (mrna).
>>
File: zyzz-dead.jpg (49 KB, 395x455)
49 KB
49 KB JPG
>>190265705
>Hvordan får en 20-åring hjerteinfarkt?
Ikke bruk doppe
>>
>>190265705
stress
>>
>>190265459
Koselig kopp :)
>>
>>190265847
også dette :( >>190265838
>>
>>190265950
Merkelig hvordan zyzz og frans har til felles at de begge brukte doppe, mens jeg tok fire booster doser med mrna rett i hjertemuskelen og ikke har daua enda....
>>
>>190265705
Dds
>>
>>190265705
Vi har hatt sørgetråd. På tide å bevege seg videre.
>>
>>190265797
Har ikke mikro, er det over? Nei faen jeg kan jo bare koke vannet, eg mongo
>>
>>190265994
Mener du at du er av oppfattelsen av at mrna-liksiren ikke øker risiko for hjerteinfarkt for unge menn?
>>
>>190265847
Fy faen han er det lenge siden jeg har hørt om.

>>190265705
Synes det er oppriktig trist at han er død. Skulle ønske vi viste noe mer om dødsårsak, hvordan han ble fraktet til frankrike osv.
>>
>>190266102
Ja. Midlertidig hjerteflimmer, kanskje. Hjerteinfarkt, nei. Men du må gjerne tro at det var vaksinen som drepte frans når mongoen litterært skjøt noe dritt en føkkings neger solgte ham rett i blodet.
>>
>>190265518
Kjøpte nettopp. Selger jeg så skattes jeg sønder og sammen.
Uansett, banken legger 3%poeng atpåtil dagens rente, og selv da mente de jeg kunne betjene det.
>>
>>190266128
>Skulle ønske vi viste noe mer om dødsårsak, h
Er det så vanskelig å tro at det var overdose (mest sannsynlig frivillig overdose, frans snakket om å drepe seg selv annenhver dag).
>>
>>190266128
enig, veldig trist, stakkars snille fisken :( vi burde lage snilt minne fra hans trådvenner nårge som familien hans får (uten at dustene får vite hvor å sende penisbilder)
>>
>>190266172
Går ikke opp til ni i morgen da, jeg snakker et par års horisont. Men den skal opp til ni ja.
>>
>>190265806
>litterært
bokstavelig heter det på norsk
>>
>>190266248
Kan du være mer ny?
>>
>>190266248
slemme
>>
File: 1674654258784637.jpg (67 KB, 516x850)
67 KB
67 KB JPG
>de falt for gruppepress og tok kvakksinen fire ganger
>>
>>190266260
/pol/ turist
>>
>>190266162
Det var nok mange ting som førte til at pumpa hans stoppet. Doppe, stress og dårlig kosthold åpenbare årsaker, mrna-eliksir på toppen, ikke så lurt. Det ble tidlig åpenbart for meg at det ville være dramatisk høyere helserisiko å delta i testgruppen som fikk medisinen kontra kontrollgruppen som ikke tok medisin. Dette selv med kun så langt rapporterte effekter av medisinen. Siden da, og på videre sikt blir det mer åpenbart at jeg valgte riktig.
>>
>>190266355
falt ikke for gruppepress, jeg har hatt lungekreft så hvilken som helst luftveisinfeksjon kan drepe meg
>>
>>190266387
>ung mann med uttalt ønske om å drepe seg selv dauer
>ung mann som stadig blandet livsfarlige mengder med alkohol og benzo sammen i en cocktail dauer
>ung mann injiserer billig afrika-heroin rett i blodet og dauer
"nei det var nok kvakksinen ja"
snakk om å bare se det man ønsker å se, tjommis
>>
>>190266248
Beklager, Lektor Tørrdal :(
>>
>>190266486
https://www.youtube.com/watch?v=RPcpoX0Vl54
Lektor Gullfjell
>>
>>190266227
Hadde vært fint med noe ja. Dø helt alene her er nok utrolig trist for familien til fisken.
>>
>>190266522
Lurer på om han hadde avføring.
>>
>vaksinen var gratis
>de tok ikke så mye som mulig av den for å få igjen på bruken av skattekroner
>>
>>190266583
knegg, dette ;)
>>
>>190266248
dette
>>190266260
homo
>>
>>190266606
eg homo
homo sapiens
du mongo
mongo australopithecus africanus
>>
>>190266473
>Doppe, stress og dårlig kosthold åpenbare årsaker

Jeg kan jo ikke kreve at du leser det jeg skriver :)
>>
https://www.youtube.com/watch?v=HJCcWGAmn3M
Moxnes på jobbintervju
>>
>>190266654
Det var ikke kombinasjonen av de tingene som drepte ham, det var helt åpenbart doppen alene.
>>
Mange leger i tråden i dag.
>>
>>190266808
trenger ikke være lege for å vite at doppe er farli' fåvæ
Jesus sier: si nei til doppe!
>>
>>190266702
han døde MED vaksinen ;^)
>>
>>190266862
milde sheks
>>
>>190265058
100kr i ris blir å gjøre at han overlever til neste lønning.
>>
>>190266922
vannfasting er bra for deg, tjommi
>>
File: 35353535.jpg (48 KB, 337x396)
48 KB
48 KB JPG
>>190266922
Blir du ikke feilernært av bare ris?
>>
>>190266836
>han falt for propagandan
>>
>>190266984
hva mener du? var det jesus som drepte frans?
>>
>>190266979
bedre å få næring av ris enn å ikke spise noe.
er trossalt bare en måned det er prat om.
>>
>>190266984
Jeg bedriver prompaganda.
>>
>>190267040
Jobber du i gassindustrien?
>>
>>190267035
ris er stappfullt av arsenikk, kommer til å dø av forgiftning hvis man bare spiser det
>>
>>190267112
Jobber i GazPromp
>>
Søster, søster, ensomhet
Foretrekker svømming bar
Noen ganger svart og blå
Melodi kommer over deg, og kyssene dine

Søster, søster, ensomhet
Slapper av med nakenhet
Ønsker jeg ble vant med deg
Jeg vet nøyaktig hva jeg skal gjøre, treffer ingen bommerter

Ja

Søt som godteri
Ja, jeg kan bli
Forfalsk din skjønnhet
Smiler søtaktig
Din fullstendig
Forfalsk din skjønnhet
>>
File: Pepetykk.jpg (49 KB, 457x494)
49 KB
49 KB JPG
Ekstremt mett etter å ha fått stor ekte middag hos foreldrene. De er snille som gir meg mat :)
>>
>>190266404
Du er jo dødere enn frans. HIF tjommi
>>
Fy faen dere skriver rævva norsk, er dere zoomere?
>>
Føler meg så jævlig utbrent.
>>
har kjærlighetssorg
>>
>>190267804
Velkommen til din nye allmenntilstand
>>
>>190267175
I selve risen eller må anon bare være flink med å vaske risen før koking?
>>
>>190267950
heldig
>>
vasker dere uironisk risen deres før dere koker den?
>>
>>190268593
nei, jeg er trist og det gjør vondt
>>
>>190268787
Hva gjorde så du fikk kjærlighetssorg da?
>>
>>190268824
han ble valgt av en jv
>>
>>190268824
blir ignorert av en jv jeg er forelsket i
>>
>>190268875
Har vært der. Gjør veldig vondt :(
gi meg en klem kompis
>>
File: k51ruvchmbf11.png (99 KB, 746x512)
99 KB
99 KB PNG
>>190268906
>>
>>190268649
Ja for å unngå arsenikk
>>
>>190268649
Du skal få ris på rumpa
>>
>>190268649
aldri hørt om
>>
>>190269110
Ja, hva er ris? Her i landet spiser vi pottitær
>>
>>190268649
spiser ikke arsenikk-ris i det hele tatt jeg
>>
File: haug.jpg (275 KB, 731x965)
275 KB
275 KB JPG
>>190261462
>>190261539
>>190263701
knegg ;)
>>
har ikke jobbet siden torsdag
må ha oppgaven ferdig innen 24
har så vidt begynte i dag selv om jeg har vært våken i 6 timer
for et liv
>>
>>190269699
du skal få det til! :)
>>
>>190269699
Har ikke åpna bøkene engang jeg
>>
aldri vært forelsket, jeg
vet ubevisst at jeg har null håp så hjernen min lar meg ikke bli skuffet
har aldri vært rundt noen nært nok til å bli forelsket heller, har alltid vært alene
takk støre
>>
Ser flere anonser sliter med å få endene til å møtes som følge av politikernes dumping av vår realinntekt og pumping av levekostnader. Her er en måte å hjelpe litt på det: be arbeidsgiver betale et as du eier i motsetning til å betale ut lønn (du fakturerer 30%) mer enn brutto lønn per mnd. I dette as tar du lønn på størrelse med husleie + levekost (10,4k om enslig). Resterende lar du stå på selskapets konto. På dette selskapet kjøper du bolig, bil eller andre eiendeler som du disponerer som ansatt i dette as. Dette as vil også drifte kantine som du spiser i samt betale for arbeidstøy og annet nødvendig for at du skal kunne fortsette å levere tjenestene as fakturerer din nåværende arbeidsgiver. Dette gir namsmann 0.
>>
File: 1677507794734550.gif (2.41 MB, 225x255)
2.41 MB
2.41 MB GIF
>>190269446
*skattlegger fordel av bruk av din egen skog*
*sanksjonerer CO2-avgift per ildsted i ditt domene*
>>
>>190270054
Registrerer meg som hjemløs og gjør sånn >>190270047
>>
>>190269699
Har bare vært på jobben og ført timer jeg da.
>>190270047
Stort hvis sant, men det vil bety at det selskapet kan slås konkurs om jeg feilprosjekter noe.
>>
sykt å tenke på at mathieu er død og ingen bryr seg lenger
slik blir det når du forsvinner og, bare enda raskere
>>
File: hvem.png (595 KB, 1160x776)
595 KB
595 KB PNG
hvem av dere var dette?
>>
>>190270174
>selskapet kan slås konkurs om jeg feilprosjekter
Du vil jo ha god kontroll på dette da og heldigvis er jo aksjeselskaper med begrenset ansvar oppad til egenkapitalen du har skutt inn. Så om du trenger å slå det konkurs / melde oppbud gjør du bare det og starter ett nytt 8)
>>
>>190270211
Jeg bryr meg, tjompis :( tenker ofte på han jeg. han var en av de eneste personene jeg har møtt utenfor familien idvl de siste årene. selvom jeg bare møtte han idvl en gang da. jeg ble glad i han <3

men ja, kirkegården er full av uerstattelige mennesker :(
>>
>>190270249
gleder meg til nrk lager dokumentar om denne mannen og tar den ned dagen etterpå.
>>
>>190270412
hvor kan vi finne innhold NRK reaktivt sensurerer?
>>
>>190257860
jobber kun fordi livet er hakket mer spennende med en utdanning og ordentlig jobb enn om man naver
>>
>>190270047
>må ha 30.000 for å stifte AS
Fyfaen, det er så jævlig dyrt å være fattig
Hadde dette funket i teorien da? Vil se for meg at det ikke er så lett i praksis, virker litt for enkelt
>>
File: ApuSpite.jpg (50 KB, 1199x476)
50 KB
50 KB JPG
>>190257860
Kan du overleve på trass noen år til? Det blir mer gøy når det gamle rakner helt :)
>>
>>190270412
>Den siktede er en mindreårig norske statsborgeren fra Stovn-
>>
File: PepeSjef.png (787 KB, 1036x782)
787 KB
787 KB PNG
>>190270493
Det er jo superenkelt. Det eneste du må få til er å få arbeidsgiver til å godta det, evt. finne en ny eller flere som godtar det.

Ja, det koster 30k i EK, anbefaler å gjøre det i kontant så du ikke må styre med revisor osv. Fra 2023 må du også levere årsregnskap via regnskapsprogram så kommer et par lapper til i kostnad her. Men det er det faen meg lett verdt.

Jeg er organisert som nevnt og har full kontroll på hva kreditorer og namsmann kan få klørne sine i, hint, ingenting.
>>
>>190270561
Minner meg om bildet med gigatjadden som lever så lenge som mulig siden verden hadde vært er bedre sted uten han
>>
>>190270691
>>190270691
>>190270691
>>190270691
>>190270691
>>
>>190270674
basert
>>
>negerkuk breving i tråden på vg
jaha, søker ly her i mellomtiden
du "troller" ingen om du bruker flere timer av livet ditt på drittbreve dag etter dag etter dag
du er faktisk bare mentalt tilbakestående og sinnsyk
>>
>>190270464
vi må aktivt pirate nrk dokumentarer i vente på at det blir tatt ned dagen etterpå fordi noen ble krenket.[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.