[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1685124750372.jpg (234 KB, 532x386)
234 KB
234 KB JPG
Roope Setä painos
>>
File: c98-4419-a9b.jpg (142 KB, 502x708)
142 KB
142 KB JPG
hyvä painos
>>
aku > roope
>>
>>182393446
Mietin et saikohan Rosa tuosta tarinasta läksytystä niiden seksivitsien ja implikoidun seksikohtauksen takia.
>>
en nää lukea tota
>>
indiana hopo >>>>> kaikki muut
>>
en oo koskaan lukenut aku ankkaa englannin kielellä
>>
>>182393579
taikaviitta > indiana hopo
>>
>>182393596
en mäkään
>>
en oo koskaan lukenut donald duckia suomen kielellä
>>
File: ankat raketoi.jpg (116 KB, 797x549)
116 KB
116 KB JPG
Mites nyymien sijoitukset?
>>
>>182393446
miksei roope menny ton kanssa yhteen?
>>
en oo koskaan lukenut kalle ankaa suomen kielellä
>>
>>182393659
roope oli incel chud
>>
File: 1685125072800.jpg (380 KB, 463x670)
380 KB
380 KB JPG
>>182393659
>>
Oliko Aku nyymi
>>
tilasin roope ankan elämä ja teot englanniksi ja tietysti se boxsetin nurkan saivat damagea amazonin kuljetuksessa. valitin ja sain rahat takaisin ja sain pitää boxsetin
>>
>>182393659
toi on akun äiti roope panee sitä toisessa tarinassa
>>
File: 1675083272038325.jpg (836 KB, 1920x1080)
836 KB
836 KB JPG
en oo käyny täällä sitten sen myhiksen vai mikä mylvis olikaan jälkeen, mutta silti tallennan ja otan kuvapaakkausia ajatellen, että "tää sopis saunaan"
kaipa ne hetken saa käyttöä
>>
File: 1662191915519842.png (733 KB, 520x736)
733 KB
733 KB PNG
tiesittekö että taikaviitta on englanniksi PK varmaan tiesitte kun tää peli oli suomessakin PK ja se oli ihan outo juttu. pk tulee italian kielisestä nimesta paperinik.
>>
>>182393784
moi myhve
>>
>>182393715
>>182393446
miks ne puhuu englantia
>>
>>182393645
vasta näin noita good willissä mielestäni olis maksanut 2 euroa kappale
>>
>>182393841
Ne ovat amerikkalaisia ankkoja
>>
File: 1659236819970516.jpg (39 KB, 688x576)
39 KB
39 KB JPG
>>182393803
tadada da daa
niin irmatkin vetivät mainoksen
>>
File: 1681329675056483.jpg (291 KB, 1024x768)
291 KB
291 KB JPG
>>182393816
nii joo myhve se oli
>>
>>182393748
Nyt on sulla ankat sekaisin. Akun äiti on se Roopen raivopääsisko Hortensia. Avaajan tarinan Kultu Kimallus on se glasgowilainen tsundere.
>>
>>182393899
https://www.youtube.com/watch?v=H126jPdgPrk
ai tää kirkan veljen biisi
>>
Pitsaa, kaljaa ja Masters of the Universe elokuva.
>>
File: 1678860112450627.jpg (135 KB, 720x360)
135 KB
135 KB JPG
>>182393803
en itseasiassa tienny
mistä tulee PK?
>>
File: 1659706314258067.jpg (512 KB, 1157x1157)
512 KB
512 KB JPG
>>182393984
Ei oikein täsmää.
>>
>>182394015
lukee tossa viestissä jos luet ton viestin loppuun.
>>
>>182393967
Katsoiko Don Rosa evangelionia?
>>
>>182394015
pääkaupunki
>>
>>182393967
>unto hanhi
>aino hanhi
>touho ankka
öö, kertooko joku untolle?
>>
File: 1662063095138260.jpg (316 KB, 1024x768)
316 KB
316 KB JPG
>>182394041
>hän lukee viestejä
>>
>>182393803
Tuo oli eka peli jossa mun oli pakko opetella käyttämään analogitikkuja, kun ei voinut käyttää D-padia. Muistan myös et tuo oli noita sinipohjaisia levyjä joita PS2:n oli usein hankala lukea jostain ihmeen syystä.
>>
miten auto tankataan? en ole koskaan tehnyt sitä
>>
>>182394059
ei sitä kukaan katsonut
>>
>>182394148
ajat huolto asemalle ja sanot tankkaaja pojalle että tankki täyteen ja se tankkaa sun auton ja annat sille sitten sen verta rahaa mitä se on vailla
>>
varaan miltsu magsun
>>
>>182393958
manabi suora oli kyl paras ufopöytä sajra
>>
sorsalinnuthan on kovia raiskaamaan, mahtaakohan olla yleistä myös ankkalinnassa
>>
>>182394085
et varmaan huomannu, että unto otti vainon sukunimen, mutta sitten touho saa jatkaa ankan sukua?
>>
>>182393967
kaikki alkoi tupusta ja hupusta ja lupusta?
>>
File: 1673218948973474.jpg (201 KB, 768x576)
201 KB
201 KB JPG
saanko huomionne vasemmalla saunan takavasen?
>>
>>182394148
putki reikään hoituu kuin seksi
>>
tykkään piereskelystä, paskantamisesta ja kusemisesta
>>
>>182394261
>sukunimen
koko ikäni oon luullut, että ne ei oo pelkkiä sukunimiä vaan ne on ihan hanhia ja ankkoja. onko mulle valehdeltu?
>>
File: 1666187707602214.jpg (282 KB, 1024x768)
282 KB
282 KB JPG
>>182394234
oman aikansa klassikoja
>>
>>182394343
oot uuvatti
>>
pitäiskö mennä sirkus finlandian näytökseen? aika monta vuotta kun viimeksi näin ja liput jotain 30 euroa paikasta riippuen. olis paukkumaissia sun muuta.
>>
File: 1677145230368585.jpg (230 KB, 768x576)
230 KB
230 KB JPG
>>182394283
Kiljukaa minulle argentiina
>>
>>182394343
huomaa, että se ei ole "Aku, ankka" vaan "Aku Ankka"
>>
Näin tänään valkoisen sorsan
>>
File: 1662203459830300.png (196 KB, 250x307)
196 KB
196 KB PNG
pelle peloton
>>
>>182394488
kutsutaan ankaksi
>>
Olen: nyymi 38v 168cm 116kg
Haen: tyty öttöstä paijaus tarkoituksessa
Harrastuksiini kuuluu anime, kalja, syöminen.
Tavataan vaikka pussikaljan merkeissä.
>>
>>182394498
oon pikku apulainen irl
>>
>>182394488
Kutsutaan albinosorsaksi
>>
Näin tänään ison mustan kukon
>>
>>182393446
Feels good to know I have a hard copy of all of his books
They're in swedish but I take it
God damn what a legacy to leave behind
>>
en voi hyvin
>>
>>182394488
kutsutaan kirjaimellisesti minuksi
>>
>>182394516
leveempi ku pidempi xDDD
>>
>>182394516
käykö mies
>>
ainahan sitä maudenia
https://www.youtube.com/watch?v=CjCyfW-stNo
>>
File: 1666709771856613.jpg (284 KB, 768x576)
284 KB
284 KB JPG
>>182394568
They are good books cherish them while you can.
>>
File: 1682494941329472.png (291 KB, 310x450)
291 KB
291 KB PNG
taavi ankka on kivempi ku pelle.
>>182393967
eikö taavi ole sukua
>>
pyllystä tulee verta
>>
>>182394568
My mom threw away mine because she said I was too old. I think they might have been worth a thousand euros today.
>>
>>182394652
kuvaa
>>
>>182394623
oliko toi uhkaus
>>
>>182394568
>They're in swedish but I take it
juu suomeksi ne kuuluu lukea
>>
>>182394487
miksei vois olla samalla sukunimi ja lajinimi?
>>
>>182394683
Ei suoranaisesti mutta ruotsalaisten käännöstyö on usein ollut huonota (katso vaikka sormusten herraan hetken.)
>>
aikuinen ählämi hakkaa kersoja, oli se video mistä poliisi kielsi jakamasta

olipa yllätys
>>
>>182394730
>sormusten herra
Kuka?
>>
>>182394730
jaa ruottiks vai? en minä osaa
>>
>>182394623
I will, always
>>182394676
What a cunt mom, perkele
>>182394690
I can't read finnish, sorry bro
>>
>Donald Duck, DD
>Aku Ankka, AA
KALLE ANKKA, KA
MITÄ VITTUA RUOTSI PELLET
>>
File: IMG_1632.jpg (3.33 MB, 3024x4032)
3.33 MB
3.33 MB JPG
>>182394551
Ei ole, kun se on tämä
https://yle.fi/a/3-11831710
>Julkkisorsa ei väristään huolimatta ole albiino
>Eläimen tai linnun poikkeuksellisen valkoinen väritys yhdistetään helposti albinismiin. Lehtiniemen mukaan useimmiten kyse on kuitenkin leukismista, joka aiheutuu geenivirheestä.
>leukismi
Myös
>Erikoisen värityksen varjopuoli: naaraita ei kiinnosta
Valkoveljet…
>>
onko tätä parempaa suomalaista musavideota
https://www.youtube.com/watch?v=hQ2BVzCrjmg
>>
>>182394758
>se video mistä poliisi kielsi jakamasta
Olipa hieno sananvapaus
>>
>>182394810
kumarran lintukingi
>>
>>182394780
>>182394783
Ette varmaan tiedä siitä jos ette oli erityisen kiinostuneita mutta ruottalaistan eka käännäs (sormusten herrasta ja hobitista) oli todella huono ja kääntäjän fundiskirstillistennäkemysten lävitsemä.
>>
en oo ikinä käyny lintsarissa oon käyny kerran särkällä vuosia sitten pitäiskö käydä pääsis kaikkiin laitteisiin
>>
>>182394780
>>sorbusten herra
>Kuka?
minä
>>
Oisinpa julkkissorsa
>>
File: sorbus.jpg (55 KB, 500x940)
55 KB
55 KB JPG
Milloin alko palauttaa sorbuksen valikoimiin?
>>
parillisilla syön jäden
>>
>>182394958
>kääntäjän fundiskirstillistennäkemysten lävitsemä.
perustettu.

voitko kertoa millä tavalla se sitten on huono, vai polvirunkkaus reagoitko kääntäjään?
>>
File: 1684440533378962.jpg (365 KB, 1080x1068)
365 KB
365 KB JPG
>>182394971
ei taida sulla kyllä riittää pituus kaikkiin laitteisiin
>>
>>182394822
miks ton auton rekkari on BBC-666
>>
File: 1661989594235.png (1.87 MB, 1544x2200)
1.87 MB
1.87 MB PNG
>>182394958
oli ristillinen teos
>>
>>182395118
Se halus bbc:n
>>
https://youtu.be/fC_WbVzvKzw
Hälytys vokaloid kiärijä.
>>
>>182395098
tuon ruotsinkielisestä käännöksestä on ihan oma wikipedia artikkelikin
>>
Näin vähään aikaan semmoisen hienon matalan auton, jolla oli erityiskilpi REAL1
>>
>>182395098
Mä oon käynu kuuntelemassa luentoa aiheesta, se käännös on täynne yllättäviä hyökkäiksiä lukijoita kohti ja sen tekijätä on olemassa lehtikirjoituksia joissa kaikki käännöskirjallissuut on saatanasta tai jotain noin pois. Noitä jälkimmäisiä vähän elävöin mutta hänen käännoksensä ovat merkillisiä ja niistä on vähintäänkin merkkejä olemassa joten jos kinnostaa tutustaua enemmän niin siitä vain.
>>
>>182395115
mikä se raja sit on oon luullu että joku 160
>>
>>182395118
koska se on silleen ironista ja randomii xD
>>
>>182395192
minäpä näin koneen työ auton jonka rekkari oli HIS-51
>>
>>182395168
>hikipedia
en rupea lukemaan jotain redditorin tekstiseinää.
anna esimerkki, jos se kerran on huono käännös.
>>
>>182395198
180
>>
>>182395196
>se on sitä ja tätä
esimerkkejä?
>>
>>182395246
en jaksa muistella kysy tolta toiselta
mun ruotsalainen kaverikin valitti siitä kun oli aikoinaan lukenut sen ruotsiksi ja sen jälkeen englanniksi
>>
mun kaverin norjalainen kaveri oli homo
>>
>>182395278
Haluatko enemmän esimerkkejä ruostin paskasta käännöksestä? siitä harmikseni muistan vain muutaman mutta verrattuna meidän käännökseen se oli kelvoton.
>>
>>182395365
ei kiinnosta jos ei konkreettista todistetta esittää.
oot nolannu ittes esittämällä väittämiä mitä et voi todentaa, koiratkin nauraa sulle.
>>
File: 1679397022740410.png (32 KB, 835x281)
32 KB
32 KB PNG
>>182395246
>>182395278
täältä löytyy muita esimerkkejä
https://en.wikipedia.org/wiki/Translation_of_The_Lord_of_the_Rings_into_Swedish
>>
>>182395428
ai mitä väitteitä
>>
>>182395423
>enemmän
haluaisin sen ensimmäisenkin
>>
>>182394282
Sukujuuret on tapana piirtää tuonne puun juuripäähän.
>>
>>182395484
binääripuussa juuret on ylhäällä ja tuossa sukupuussa ei ole sukurutsausta joten ehkä se onkin binääripuu
>>
>>182395450
en ymmärrä tota sun kuvaas
>>
File: 1682240257020576.jpg (132 KB, 1280x720)
132 KB
132 KB JPG
>>182395462
ruotsinkielisestä mulla ei ikävä kyll ole omakohtaista kokemusta paljoa. Tarina kertoo että tove jansson kuvitti sen sen perusteella. mutta muuta mula ei oikein ole.
>>
File: 1667320052711.jpg (98 KB, 630x694)
98 KB
98 KB JPG
>>182395450
hupiukko
>>
chuditeemulla keittää yli
>>
>>182395570
hiljaa stalkkeri
>>
kihise
>>
>>182395570
lääkeet
>>
>>182395552
näyttökaappaus tuosta linkatusta wikipedia-artikkelista. taulukon vasemmassa sarakkeessa näkyy tolkienin kirjoittama alkuperäinen nimi, seuraavassa käännös, kolmannessa tolkienin kommentti, ja viimeisessä etymologisia huomautuksia
>>
Kello kymmenen ja viski virtaa
>>
>>182395269
oon yli ton
>>
>>182395719
no sit et pääse. ku ei mahu, toi on yläraja
>>
>>182395666
mitä se kommentoi?
>>
>>182395719
suurin osa nyymeistä ei ole
>>
>>182395719
Miehinkäisten raja menee nykyään 185 senttimetrissä valitettavasti
>>
>>182395753
käännöstä
>>
>>182395762
oon sit mieh ikäinen
>>
>>182395719
oispa pitkä ja vahva nyymi poikaystävä joka mieskäsittelis mun sorjaa miehenkäis kehoa
>>
File: 1685119029058527.jpg (1014 KB, 3264x2448)
1014 KB
1014 KB JPG
nyymi-ateria
>>
File: 1671180226657055.png (1.36 MB, 1920x1080)
1.36 MB
1.36 MB PNG
ässät korkealle
>>
>>182395843
ROUSK & NAMS
>>
File: 1673238150010309.jpg (142 KB, 703x400)
142 KB
142 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=2b0qCPGAOo
mustaa tuulta ja tulta ja terästä
>>
File: 1685119283139481.jpg (41 KB, 740x414)
41 KB
41 KB JPG
Naapurin hippityttö oli yhtäaikaa roskakatoksessa ja se katto järkyttyneenä mua kun olin heittämässä roskia sekajätteeseen että "ei kai sulla oo siellä metallia" kun kuulu kolinaa. Kuuntelin sit jonkun 18v pikkutytön saarnaa metallin kierrätyksestä ja siitä miten herkkusienipurkki pitää laittaa metallinkeräykseen, lupasin laittaa tulevaisuudessa ja se kiitti luonnon puolesta.

En aio laittaa hähä.
>>
>>182393446
This legit made me cry fr fr no cap
>>
>>182395989
se halus sun munaa
>>
>>182395815
Jos se oli sillon elossa, osas niin hyvin ruottia, miksei se ite kääntäny? tai ylipäänsä miksei käännökset käyny ylipäänsä sen luona hakemassa hyväksyntää enne julkaisua.

en siltikään ymmärrä mikä noitten kommenttien ja huonouden yhteys on
>>
File: 1671013025124416.jpg (45 KB, 746x541)
45 KB
45 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=yFu-CWuCqaQ
>>
File: 1683014659833060.png (409 KB, 684x739)
409 KB
409 KB PNG
olen muuten huomannut että tosi monella on kaanissa vaikeuksia huomata, että jokin toinen henkilö kuin alkuperäinen postaaja vastaa niille. ymmärrettävää olisi jos nämä postaajat kirjottaisivat samalla tavalla, mutta tätä tapahtuu myös silloin kun kirjoitustyylit on täysin erilaiset. samoin tapauksissa joissa viestissä on jopa joku viittaus siihen ettei ole sama henkilö, tai muissa samantyyppisissä tapauksissa.

ei ole kyllä tällaiset anonyymit paikat kaikille sovi.
>>
File: 1673461515982781.png (226 KB, 399x590)
226 KB
226 KB PNG
>>182395989
Miten jotkut on tollasia kyylämummoja jo noin nuorena.
>>
>>182395989
oot barbaari joka ei lajittele roskia ja vieläpä annoit ilmasen pillun mennä sivu suun. anime kuva päälle ja se on kolme paloa. typerä, typerä jätkä
>>
File: 1684169552175171.png (119 KB, 260x435)
119 KB
119 KB PNG
>>182395989
Et aio laittaa mitä?
>>
File: niilo22 viha.jpg (70 KB, 900x567)
70 KB
70 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=mZGNTx6SrrE
>>
File: 1671501774243357.png (33 KB, 681x300)
33 KB
33 KB PNG
>>182395989
>>
>>182396052
ei nyymejä kiinnosta tippaakaan 3d huorat
>>
>>182395989
olisin itte heittäny vaan sen pussin sinne roskikseen ja sanonu, ettää kaivaa vaan itte sen sieltä pois jos niin häiritsee
>>
>>182396097
Jos tää tulee tänne, nii lopetan biojätteen lajittelun ja lyön sekajätteeseen.
>>
File: Ägir.webm (1.32 MB, 510x668)
1.32 MB
1.32 MB WEBM
Hienovaraista tissifysiikkaa.
>>
>>182396136
an lajittele koskaan
>>
>>182396097
juuh sekajätteeseen joutavat tästä lähin
>>
>>182396034
et ymmärrä miten liittyy käännöksen huonouteen että tolkien huomauttaa kääntäjän kääntäneen jotain "kirjan kuvauksesta huolimatta"?
>>
>>182396181
mä oon toi keltanen tipu
>>
File: 1657919417747719.jpg (167 KB, 1252x720)
167 KB
167 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=RWxc2wFefV0
kuunnellaan kutsua
>>
>>182396209
lue kommenttini eka osio. selvästi antanut hyväksynnän lokalisoinnille
>>
>>182396209
niin ja voisitko kääntää sen mitä se ruotti teksti sanoo?
>>
>>182396055
no niitä metalleja sinne keräykseen.
>>
>>182396288
>selvästi antanut hyväksynnän lokalisoinnille
perustele
>>182396344
kai sulta nyt ruotsi-suomi sanakirja löytyy tai vähintään google kääntäjä
>>
File: 1669623102037868.jpg (347 KB, 723x1000)
347 KB
347 KB JPG
do we have to be forgiving at last?
what else can we do?
do we have to say goodbye to the past?
En tiedä, fanien keskuudessa tää ei ole parhimmistoa mutta minä tykkään roll the bonesista.
>>
>>182396055
pippeliä pilluun, oon homo
>>
>>182396417
ei, koiti googlettaa ja oli joku kuva klonkusta ja sit joku maalaus. en rupea tekemään etsivätyötä jos et ite osaa perustella kantaasi.
>>
>>182396435
Nuolisin kainalot
>>
>>182396417
>perustele
perustutin jo aiemmin, en aio toistaa itseäni
>>
>>182396052
missä kohti tossa on ilmanen pillu kun sehän vihas nyymiä
>>
>>182396536
ai, et ymmärrä naisia... heh
>>
mun talossa ei ees oo ku seka jäte astia
>>
>>182396627
mä kuulun sinne astiaan
>>
https://www.youtube.com/watch?v=h6mgYWcFRHQ
tämä on minusta tosi kiva
>>
>>182396095
hassu biisi
>>
>>182396481
björnavad - karhunuotta
gamleby - vanhakylä
mänbergen - kuuvuoret
ljusa slätterna - valoisat tasangot
>>
File: 1656270390600865.jpg (3.33 MB, 5325x3000)
3.33 MB
3.33 MB JPG
mp?
>>
>>182396706
en tajuu
>>
saunan toinen virallinen kieli on ruotsi. kyllä sitä pitää osata vähintään kohtalaisesti.
>>
>>182396520
missä kohti? wikipediassa ainakin lukee että ruotsalainen kustantamo osti oikeudet englantilaiselta kustantamolta, ei kysytty tolkienilta missään välissä
>>
File: 1676182818406509.jpg (41 KB, 481x600)
41 KB
41 KB JPG
>>182396729
söpö ja kiva
>>
File: 1670972689429355.jpg (161 KB, 1252x720)
161 KB
161 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=ebDyBELOhB8&
sateenkaaren lopussa olikin hammerfall
>>
>>182396729
vituttaa toi että piirretään vaan pikkareihin viiva niin se on muka pillu sitten ei vaattet toimi noin amatööri virhe paska kuva tapa ittes toivottavasti minäkin kuolen
>>
>>182396922
miks sä jotain pikkareita katot
>>
File: 1673036507433135.jpg (421 KB, 1000x975)
421 KB
421 KB JPG
Though I'm past one hundrhed miles
I'm feeling very still
>>
meettekö rammsteinin keikalle
>>
en oo kovin suuri metallin ystävä
>>
>>182397069
en. mun äiti oli pari vuotta sitten ja olin kuskina. vanhusten humppamusaa
>>
https://www.youtube.com/watch?v=kIBdpFJyFkc
harmi muuten että tarja lähti nightwishista
>>
File: 1665471844497190.png (663 KB, 850x1200)
663 KB
663 KB PNG
>>182397069
En mutta meen toiselle.
>>
>>182396922
toimii niin jos on ei oo kireet pikkarit
>>
>>182397118
>>182397083
>>
>>182397149
https://www.youtube.com/watch?v=hCTNBI1fpE8
täs sulle kans
>>
File: 1672883895068052.gif (498 KB, 360x360)
498 KB
498 KB GIF
>>182397215
näit tässä toissa päiväänä unen
https://www.youtube.com/watch?v=dNUI1epMKHo
>>
>>182397215
ei toi oo metallii
>>
File: 1665865341386351.jpg (52 KB, 900x843)
52 KB
52 KB JPG
Syön jauhelihaa ja wokkivihanneksia.
>>
>>182397069
Mun pikkuveikka menee sen tyttiksen kanssa.
>>
huomenna pitää kääntää kämppä aivan mullin mallin ympäri
>>
File: 40052634_p0.jpg (279 KB, 1200x1200)
279 KB
279 KB JPG
>>182396729
tarvitsen
>>
>>182397444
ai kuka menee ja paljoko veikkasit
>>
>>182397271
meen ite kattoo näitä tampereele
https://www.youtube.com/watch?v=eevR3EcXhZE
muut business cityn keikat oli vähän liian kalliita
>>
>>182397497
onko toi joku kuukauden maku bändi
>>
File: 1676206876388427.jpg (129 KB, 1200x1200)
129 KB
129 KB JPG
>>182397497
Mä oon ehtinyt aan yhelle tamperelaisten mainostamalle keikella (master blaster). Se oli hyvä keikka vaikka sen mukana olleet meemit voittivat artistin. Pitkikin hypätä MIKkkiläisten bussiin mutta itsehän myös pyysivät.
>>
kuuntelin pisnessitiä ennenkuin siitä tuli suosittu
>>
>>182397633
todisteiata?
>>
en oo koskaan käyny keikalla
>>
>>182397722
mä kävin fröbelin palikoiden keikalla 22 vuotta sitten
>>
>>182397594
eli nähdään sitten siellä tavara-asemalla
>>
heräsin tähän aikaan 12 tunnin unien jälkeen
>>
>>182397817
>>182397594
syöttekö huumeita siellä
>>
>>182397817
Ei varmaan näin eläköityäniu vanhasta teekkarista joka tiisei kaiken perinteistä olen nyt nyt vaan vanha paska. Jos te laulatte neekerin sijaan eekeriä minu ei nää kinnosta.
>>
>>182397893
voin mä sieniä sinne ottaa jos toi herra niitää haluu
>>182397899
aijaa no ei sit
>>
>>182397336
yliskuva
>>
>>182397974
toisaalta jos ne laulaa neekerin sijaan mitä nykyään lauletaankaan niin pitää kai käydä opastamassa.
>>
>>182397633
kuuntelin pientissiä ennenkuin neloskanava oli olemassa
>>
File: 1681327414691025.jpg (242 KB, 700x797)
242 KB
242 KB JPG
Liity merkonomiarmeijaa
niin luiotaat meitä parempaan
>>
en taas tiä mistä puhutte meen katto kuja kissoja takas sit
>>
niin miksi nyymit ei lajittele roskiansa? haluutteko esittää jotain kovista vai mikä juttu?
>>
>>182398206
Koska ollaan jurot nuorisujulkkikset. pöhkö
>>
>>182398206
en jaksa kun ei ole kun toi sekajäte ämpäri pihalla. lehdet vien ja pahvit joskus sinne minne ne kuuluu.
>>
File: 1679766857947872.jpg (160 KB, 1920x1080)
160 KB
160 KB JPG
oon tää
>>
https://www.youtube.com/watch?v=coOC_BqfsUY
>>
>>182398350
SÄLÄRI VERSUS EXPENSES
>>
>>182398206
ketään ei syytä vaikka mulla menee samaan roskikseen käytetyt paristot, bioroska, loisteputket ja poltettavat joten miksi lajitella
>>
>>182398557
luonto pilaantuu vähemmän
>>
>>182398321
mutta kaikki on nyt paremmin?
>>
jasus comes are you ready
>>182398228
Ja niin minä ja kämppikseni kyllä lajitellaan paskamme
>>
File: FxDrUL-XoAUE3fF.png (53 KB, 598x642)
53 KB
53 KB PNG
Toivon todella että ette syö mitään soijatuotteita
>>
File: niini.jpg (1004 KB, 3024x4032)
1004 KB
1004 KB JPG
>>
File: 1665402127583808.png (1.66 MB, 2094x2608)
1.66 MB
1.66 MB PNG
jeesus tulee paatoksella! ei tarvitse enää ajatella!
taivaan isä ja poika oy ratkaisut tänään halvaslla myy
>>
>>182398593
kaikki on nyt huonommin
>>
kamalaa kolinaa ja ölinää pyrkiiköhän joku sisään
>>
>>182398588
luonto on "tuolla jossain", ei vaikuta muhun tänne betoniviidakkoon
>>
>>182398734
mieti jos kaikki ihmiset ajattelis näin, niin ois maailma aika sekasorrossa... eiku...
>>
tarvis ostaa musa kova levy erikseen kun vie järjestelmä levyltä niin paljon tilaa
>>
>>182398206
mä lajittelen kolme kertaa elikkä tölkit palautusautomaattiin, lehdet lehtiroskikseen ja roskat roskiin
>>
File: 1667850097260228.jpg (101 KB, 725x785)
101 KB
101 KB JPG
>>182398759
mutta minä kaiken tämän sorron keskeltä oikeastaan halusin pelkän ismon lavalla.
>>
olen nyt kahtena päivänä syönyt liikaa kolmen viikon aikana toivottavasti ei vaikuta kovin negatiivisesti t: laiharinyymi
>>
File: 1657334677832807.png (38 KB, 1000x800)
38 KB
38 KB PNG
Helppoo on paskaa jauhaa niin mutta jaksatko pitää sanoista kii?
>>
>>182398206
Mäpä lajittelen kun äiti opetti ihan pienenä ja jäi tavaksi, vaikka en välitä ilmastopolitiikasta.
>>
File: 1681164332774241.jpg (78 KB, 480x360)
78 KB
78 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=eevR3EcXhZE
en oo vieläkään kuullu parempaa biisä ku tää
>>
>>182398904
oikeista asioista voi välittää ihan ilman politiikkahömpötyksiäkin
>>
File: 1656327806579226.jpg (545 KB, 1934x1934)
545 KB
545 KB JPG
>>182398206
Mää lajittelen kyllä.
>>
>>182398985
ei ollu mikää hyvä kuuntelin äsken
>>
onko keli vielä semmonen että voisi mennä järveen pulahtamaan?
>>
>>182399217
ai kik
>>
>>182399217
ootko kattonu ulos (on)
>>
>>182399231
ai se herne
>>
File: 1655786122264070.png (1004 KB, 758x1200)
1004 KB
1004 KB PNG
tulin tälle
>>
>>182399275
onko sillä iso vai pieni?
>>
>>182399275
tykkäät vissii käyttää mieliku vitustas
>>
>>182399275
Kasumi..
>>
https://www.youtube.com/watch?v=I-QmZpLWjHc
nyymi on yli mun mikänytonkaan
>>
suitsuke palamata, ruoka uuniin, valot pois, filmi päälle, kokista lasiin. ai että.
>>
>>182399505
>ei osaa urheilusanastoa
taisit olla sellainen nörttipoika koulussa
>>
File: 1685133184065.jpg (207 KB, 1080x1315)
207 KB
207 KB JPG
Onko nyymille käynyt tällä tavalla?
>>
>>182399735
Miksi jotkut vammaset matkustaa lentokoneella?
>>
>>182399275
Löysin kuvan ja sillä ei ollut jättikikkeliä, haluan rahat takaisin.
>>
File: 1677544773816901.png (730 KB, 963x799)
730 KB
730 KB PNG
panisiko nyymit?
>>
>>182399735
ei nyymit oo vammasia
>>
>>182399975
tutun näkönen akka jostain missä päin toi on
>>
>>182399975
en pane maksullisia
>>
>>182399975
Alkaisin itsekin huoraamaan (poikatyttönä) jos olisi aikakone, kun ne prostitoidut saavat parempaa tuntipalkkaa kuin mä. Nussii vain pari keikkaa ja siinä ois koko kuun vuokra- ja ruokamenot.
>>
mietin tässä että kukahan mun kuolinpesää sitten aikanaan perkaa ja penkoo. siskohan sen perii kun oletettavasti ei oo ketään muutakaan jos sekään on sillon hengissä.
>>
>>>/tv/185478809
>>
>>182398206
vuokrakämpässä on roskakaappi jossa on kaksi ämpäriä.
yks vähän isompi ja yks vähän pienempi.
isompi on se normaali sekaroskis.
pienempään voisi teoriassa kerää biojätettä mut ehtii haisee ennenku tulee täyteen ni laitan vaan sekaroskiin ni lähtee pois kämpästä aiemmin.
siihen vois kerää metallia mutta sitä tulee vielä vähemmän ni sit se roskis oli valtaosan ajasta vaan niin et siel on yks tonnikalapurkki. ämpärin tuhlausta.
nyt laitan vaan kauppapussit siihen pieneen pikkuämpäriin talteen.
>>
File: 1537380499953.png (633 KB, 710x495)
633 KB
633 KB PNG
Viikko sitten imin kaverin munaa kännissä kun se katto pornoa.
>>
>>182400289
tykkäsitkö ja kaduttiko kumpaakaan
>>
Tarjottiinko lapsille aiemmin helpommin oikomishoitoja vai onkohan noistakin viime vuosina leikattu? Mulla on nykyään yläpurenta enkä saa suuta kunnolla kiinno ja vinot hampaat muutenkin mut mulle ei koskaan tarjottu hamppilääkäris rautoja. Nyt aikuisiällä tosta sais maksaa monta tonnia
Mikähän homma tääkin on että verot vaan nousee mut palveluiden tarjonta vaan laskee mihinhä noiki rahat menee sit
>>
>>182400289
miksei se kattonut sua?
>>
>>182400349
en tiedä. minun sisko sai raudat aikanaan mutta minä en ja mun hampaat on aikas kierot. tai semmosen yöraudan tai kumimuotin ne antoi mutta niitä ei voinut pitää kun heräsi ihan kamalaan päänsärkyyn ja se rauta oli jossain sängyn alla aina. näin jälkeenpäin harmittaa olisi joutanut sillon oikomaan ihan huolella.
>>
>>182400382
olisi ollut homoa
>>
ai hitto kun olis nyymi tossa polvillaan ottamassa suihin
>>
entinen kaveri oli yhden kesän kuskina huoralle joka teki suomen kiertueen, huoran poikaystävä oli myös mukana. nainen myi persettä ja sit ne joi porukalla rahat baarissa
>>
>>182400308
Tykkäsin ihan vitusti mutta kaveri oli vähän että liian outoa :D Ei morkkiksia.

>>182400382
Katottiin pornoa yhdessä.
>>
>>182400595
kumpi teistä on naisellisempi oletan että sinä
>>
oudosti liikkuu aika tänään. hetki sitten piti olla kello 12 yöllä ja oli vasta 21 ja nyt piti olla 22 ja on jo 12 yöllä
>>
>>182400641
Ei kumpikaa ollaan molemmat lihaksikkaita ja pitkiä.
>>
lidlissä ois taas perunamuusit alennukses
>>
>>182400816
aika homoa sitte en haluiskaan tommosta
>>
>>182400837
Mitä munaa meinasit sitten imeä olematta homo :D Ei taida onnistua
>>
kuuntelen tätä ja pelaan banneriherran moninpeliversiota https://www.youtube.com/watch?v=Tn8w6gsOcdY
>>
>>182400289
tulitko?
>>
>>182400897
tyttö munaa t. eri
>>
ei kunnon poju munakaan oo homoa
>>
Kävin tupakilla ja kaljalla järven rannalla. Zoomereilla oli kokous koulun pihassa.
>>
mikä helvetin tyttö muna
>>
>>182401022
jostain syystä edelleen vähän pelkään aina mopo poikia vaikka oon kohta 20 vuotta niitä vanhempi
>>
>>182401102
34v nyymi?
>>
en postaa tätä ihan vaan nollapostina vaan tyttiksen tarve alkaa epäironisesti olemaan kriittinen
>>
>>182401102
Onhan ne aika vaarallisia.
>>
mata
>>
pistän kuplakumin suuhun ja täytän vesipullon
>>
>>182401183
olisko sitten aika poistua kuutiosta ja lähestyä naisia? esim tämä viikonloppu on oiva hetki siihen
>>
>>182401557
juu olis ja oon yrittänykki jo
>>
tarjolla tänään:
ismo harvinaisen söpönä
>>
lähettekö kävelylle mun kans
>>
https://www.youtube.com/watch?v=VD2o7_u4E0E
>>
nukkuisko tänään sängyssä eli patjalla lattialla vaiko lattialla peittojen päällä makuupussissa. en oo nukkunu mun sängyssä nyt kohta viikkoon.
>>
File: 1661740287633175.jpg (1.46 MB, 1200x1067)
1.46 MB
1.46 MB JPG
>>182402092
joo
>>
>>182402092
Kävin jo
>>
>>182402258
>>182402258
>>182402258
>>182402258
>>182402258
>>
tehkää uus
>>
>>182402282
tapa ittes
>>
Siskonpoike onnisstui nirhaamaan itseään enkä haluaisi sanoa tätä mutta kuulemma puukässän tunnilla riehuoi enkä mä se n tuntien oikein oi dsanoa muuta kuin että ehkä oppi olemaan vaikka huonolta sedäölte tuntuu mutta ai kai meidän pidä kaikkia kaskea läpi sormirn.
>>
>>182402140
lattialla makuupussissa patjan alla
>>
>>182402736
ei oo kiva patjan alla patja on painava[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.