[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: maxresdefault.jpg (140 KB, 1280x720)
140 KB
140 KB JPG
Elämäpainos
>>
en tajuu
>>
mä keskellä
>>
iso isä laitto rahaa uusiin kenkiin niin kävin hakemassa olusta
>>
File: 1538707393543.jpg (46 KB, 365x457)
46 KB
46 KB JPG
>>
oispa loli
>>
mä vasemmal
>>
File: 1657680367462457.jpg (264 KB, 1050x1500)
264 KB
264 KB JPG
>>182379669
Typerä viekoitteleva ritsu oletko nähnyt minun rumpusettini? Olisit takuuvarmasti hikinen kunhan hieman paukuttelisit.
>>
>>182379656
mun iso isä on kuollu vuosi sitten ja toinen iso isä on kuollu varmaan 40 vuotta sitten tai enemmänkin
>>
mun nimi on pentti köyri
>>
>>182379731
Onko läskit vinkunu kun on massia päällä
>>
>>182379442
tommoset pöydällä lepäävät tissit kiihottaa jostain syystä
>>
File: 1655261943208727.jpg (1.49 MB, 4032x3024)
1.49 MB
1.49 MB JPG
https://youtu.be/Z4-BIWerdlE
>>
>>182379585
kestipä kauan tajuta
>>
>>182379829
sun sormenjälki näkyy kantsisko poistaa
>>
Miks rappio ukoilla on noita kansallissosialisti lippuja.
>>
>>182379727
mulla on vaan yhet isovanhemmat ja ne on jotain 85-90 vuotiaita
>>
>>182379442
ei ainakaan sukkisten läpi näe. saati kenkien tai sukkien.
>>
File: 1680400543512877.gif (26 KB, 220x289)
26 KB
26 KB GIF
>>182379726
>>
>>182379893
nyymi toi meinais että sun isä ja äiti on sisaruksia...
>>
File: 1678490918276762.jpg (612 KB, 2894x4093)
612 KB
612 KB JPG
on jouluyö nyt laulaa saa
>>
>>182379442
Nehän on vaikeempia nähä ku pylly tai tissit.
>>
File: 1673636199365252.jpg (303 KB, 2181x1559)
303 KB
303 KB JPG
>>182379919
No mutta näin kesäisin, ainakin mun lukion kevätkurssit meni ihan piloille kun yks tyttö käytti sandaaleja ja sukkiksia.
>>
>Hirvonen kertoo soittaneensa muutaman kerran ambulanssin, kun puistossa on ollut huonokuntoinen ihminen. Hänen mielestään ambulanssityöntekijät eivät aina suhtaudu päihteidenkäyttäjiin riittävän vakavasti.
>”Ahdisti, että joudun katsomaan ikkunasta, kun joku kuolee.”
Miksi ambulanssityöntekijät o näin julmia?
>>
https://youtu.be/s8GQ2r428qA
>>
>>182379934
tuo kuva mut kalja ja mun näppis
>>
File: 1519020545018.png (300 KB, 800x1000)
300 KB
300 KB PNG
tyhmä seksikäs ritsa
>>
>>182380014
varmaan ärsyttää käyttää omaa aikaansa ja yhteiskunnan resursseja ihmiseen joka ei edes itse välitä itsestään
>>
File: 1667986096124988.gif (268 KB, 393x450)
268 KB
268 KB GIF
>>182380099
Opiskeleeko ritsukin aallossa? Missä on minun aaltoritsuheila.
>>
File: 1665368896813758.jpg (1.4 MB, 3500x5667)
1.4 MB
1.4 MB JPG
Kohta pyykit, tiskit ja imurointi. Jämpti.
>>
>>182379929
en tiiä äidin puolelta iso vanhempia jtp
>>
>>182380110
Jeesus oli auttanut heitä
>>
Missä reissarin blogit.
>>
File: 1677744575798785.jpg (154 KB, 1080x1080)
154 KB
154 KB JPG
perse perjantai
>>
>>182380295
pidätettiin
>>
File: 1669324873148343.gif (358 KB, 320x320)
358 KB
358 KB GIF
Ota kiri, ota kiri, loppukiri
Harakiri, kiri, kiri, kiri, kiri
joo oon taas hassisen konekännissä
mul on levottomat jalat
jalat levottomat
>>
File: 1659876272221598.jpg (1.03 MB, 1536x2048)
1.03 MB
1.03 MB JPG
>>
>>182379790
sä kiihotat jostain syystä
>>
>>182380295
kiusattiin sitä eilen niin ettei kehtaa enää blogata
>>
>>182380364
oon tää
>>
>>182380454
sä kiihotat jostain syystä
>>
>>182380295
Aokigaharan kutsu oli liian viettelevä
>>
>>182380468
pliis ei anna armoa loordi
>>
>>182379585
>>182379834
En tajunnu mikä homma
>>
File: 1662497037553343.jpg (295 KB, 1920x1080)
295 KB
295 KB JPG
Rauha? rauha?
Näin huutaa pään hädissään mutta jalat vie ja taas mennään.
>>
kohta saadaan kok+sdp+vihr+rkp hallitus
>>
>>182380295
pilleri+strong zero+viski+autotiella sammumis kombo kuolema
>>
>>182380423
Mistä kiusasitte
>>
File: 129565258665.gif (1.02 MB, 320x240)
1.02 MB
1.02 MB GIF
ritsu pyytämässä nyymiä puolisokseen
>>
>>182380638
löisin hakkaisin tönäsisin seinää vasten pitäisin ranteista kii ja potkisin mahaan
>>
>>182380638
Sen verta paljon virnuilee että taitaa Ritsu nyt leikkiä nyymin tunteilla.
>>
kohta saadaan pilleri+strong zero+viski+autotiella sammumis hallitus
>>
File: 1468467823298.jpg (224 KB, 584x716)
224 KB
224 KB JPG
>>182380638
En usko
>>
File: 1679626381487135.jpg (700 KB, 2024x2024)
700 KB
700 KB JPG
kohta on sauna lämmin

sen jälkeen grilliin makkarat
>>
>>182380744
ottaisin suklaat heittäsin lattiaan talloisin muussaisin poimisin hieroisin ritsun naamaan löisin siltä hampaat sisään sylkisin
>>
>>182380537
>Suomi haluaa oikeistohal-ACK!
>>
>>182380862
Kannattais antaa enemmän ääniä niille sitte nih hehe
>>
>>182380537
rippistä
>>
ylispol alottaa politiikka bloggauksen
>>
File: 1685106282460.jpg (120 KB, 1022x1303)
120 KB
120 KB JPG
Sen sitä saapi kun jätti passin kotona
>>
olis 3 ylimäärästä puhelinnumeroa mutta foodorassa on vaan 8€ kaverivinkkaus niin en jaksa vaivautua
>>
>>182381122
varför måste betala so mycket
>>
>>182381154
muutama päiväsakko mutta tulot miljoonia niin noin käy
>>
>>182381188
jaa nii just
>>
>>182380537
>Purra: Kello 18 katsotaan, mihin on päästy - jos tuloksia ei ole, neuvottelut katkevat

>Tunnelma Säätytalolla hermostunut, HS:n suora lähetys kello 17.45 alken
>Rkp:n päätös kokoustaa oman ryhmänsä kesken on saanut tunnelman Säätytalolla hermostuneeksi. Toimittajat parveilevat aulassa odottaen, josko joku sattuisi tulemaan kommentoimaan neuvottelujen kulkua.

saa nyt nährä tulleeko lasta saati paskaa
>>
pepussa kehittyy nyt mahtava anime
>>
>>182381239
pääsisinpä pökkimään pippelillä
>>
>>182381154
Oli vain viisi päiväsakkoa
>>
https://youtu.be/JPmHrqbUlf4
>>
Illan ohjelmisto:
pyykki vuoro 20:00
sauna vuoro 22:00
olut vuoro 22:01
>>
>>182381330
millo työvuoro
>>
täytän koht 28 enk oo ikinä tehnyt työtä
>>
>>182380537
ei sano nämä kirjainyhdistelmät mitään minulle
>>
työ ukkeli kävi juuri nussimassa tuon keittiön lavuuarin auki ja nyt se on taas semi tukossa. pitänee ostaa semmonen imukuppi ja sitä viemäri geeliä.
>>
>>182381450
postasit ton jo viime lankaan
>>
>>182381404
alaikä
>>
>>182381434
tämä sanoo: BBC
>>
Olen ehkä homo tai ainakin imuroin kotona kuten olisin nainen
>>
>>182381450
se on karhu pumppu
>>
katon breikkiksii
>>
>>182381573
mikä siison?
>>
oispa tyttis(tyttö)
>>
>>182381601
8
>>
kaupassa oli maski mummo joka laittoi jokaisen tuotteen erikseen omaan hedelmäpussiin ja se osti isoja pulloja juomavettä.
vihaan toimittajia niin paljon
>>
joko dreenimies dreenas viimeiset askiteensa?
>>
>>182381477
kumarran king
>>
>>182381477
ainoa puolue kingin valtakunnassa
>>
>>182379585
i like saunas
>>
>>182381601
vitone
>>
>>182381726
>>
dreenailen & hörppäilen, ikuinen kierre
>>
oispa kajarit saunassa
>>
File: Screenshot.png (85 KB, 325x272)
85 KB
85 KB PNG
vedäm pirii
>>
File: 1672864118345606.png (548 KB, 935x1078)
548 KB
548 KB PNG
https://youtu.be/Ve5QRP3jVjc
>>
söpö idoli tyttö
https://www.youtube.com/watch?v=yn9kB3fJ0Zs
>>
youtube linkki postaajat saa ja pitää teloittaa
>>
>>182380537
eikö toi oo sama joka oli viimeksi
>>
>>182381953
tää
https://www.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph61341e04bdfde
>>
https://www.youtube.com/watch?v=o7fgFaXKVa0

En oo kattonu Lainia mut opening on tune.
>>
en voi uskoa että tää sano tälleen
https://www.youtube.com/watch?v=CAAxi5Ozano
>>
>>182381926
vtube varoitus
>>
>>182381612
ois kyllä aika kiva juttu
>>
https://www.youtube.com/watch?v=o9UQSUHHdtA
>>
Saako Grandiosan ison pitsan hakea jos ei jaksa kokata kanasia.
>>
>>182382206
ei saa. nyymejä ällöttää pakaste pitsat hyi
>>
voin huonosti
>>
>>182382206
ööh yöks et saa nyymit syö vain ja ainoastaan oma tekemiä pitsuja
>>
Oon kehopositiivinen plus kokonen mies
>>
>>182382266
ööhkerZ niinQzerZ jäiQzerz jätähän ne n-sanat pois tsuudi
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ZglKRsmB8EM
>>
>>182382266
Kui?
>>
>>182380809
tuun sun kaa saunaan ja rillaamaan nyymi
>>
File: 1683301159247879.jpg (807 KB, 1427x1054)
807 KB
807 KB JPG
Tiesittekö että tunturisopuli on on pohjoisen Fennoskandian ainoa endeeminen nisäkäslaji?
>>
En taju Stadin kieltä
>>
>>182382600
oon toi mega oon toi toi oon niin mä olen kirjaimellisesti tuo
>>
tyttis
>>
>>182382656
hui rauhotus nyt nyymi
>>
File: 1681214413793556.png (41 KB, 603x329)
41 KB
41 KB PNG
>>
File: 1377703273070.gif (998 KB, 250x251)
998 KB
998 KB GIF
>>182379829
Miksi tsuudeilla ei ole silitysrautoja?
>>
>>182382942
mitä me nyt tehdään kun ei voi pelata
>>
File: 1654391899685631.webm (413 KB, 960x720)
413 KB
413 KB WEBM
minä laitan huosut jalkaan ja lähden ulos nyt
>>
>>182382942
Miks ne on vieläki alhaalla vaikka piti olla vaan jotain bh bugfixejä? Vai ottaako ne nykyään backupit kunnolla joka kerta?
>>
onko mitään nolompaa kuin joku hikinen läski tsuudi joka polttelee kanjapista hikikomerossaan ja larppaa natsia?
>>
https://pride.fi/helsinki-pride-2023/kumppanit-2023/

boikotti lista julkaistu
>>
>>182383130
Ei. Oikeat tsudit kattoo animea ja nostelee painoja. Ei huumehommia.
>>
kai mä sit käyn ekaa kertaa viikkoon suihkussa jos ois sit taas servut ylhäällä
>>
>>182383150
Kyllä minä taas mieleni jne
>>
File: 1661685147772796.png (74 KB, 1280x545)
74 KB
74 KB PNG
>>182383150
kaikki nyymit pistää nyt kelan boikottiin
>>
homot = ällö
>>
https://youtu.be/e1Rg6r-xVmI
>>
aukes olunen
>>
Nyymit ei osta Karhua kun se on homosaatio kalja.
>>
>>182383236
ei vaan nyt nyymit voivat olla ylpeitä itsestään
>>
ärsy ei voi kulkee julkisil eikä käydä espoo/hese alueel eikä käyttää kelaa eikä mennä hissil eikä käyä smarketti eikä käyä apteekki eikä juua karhu
>>
Onpa tuo kaupallinen juhla. Hirveästi yrityksiä.
>>
>>182383305
mä en osta karhua koska se on kallista ja myös paskan makusta. samaan hintaan vaikka sandelsia jos pitää
>>
File: 1657977819809311.jpg (204 KB, 1440x1080)
204 KB
204 KB JPG
>>
suurin osa nyymeistä kannattaa LGBTQ oikeuksia
>>
>>182383379
>>182383386
reps
>>
>>182383386
mitä oikeuksia normaaleilla ihmisillä on mitä lgbtq ihmisillä ei ole?
>>
kannatan transujen oikeuksia vain jos kauniille transuille annetaan oikeudet ja rumille ei
>>
File: 1677416992492664.jpg (111 KB, 811x1131)
111 KB
111 KB JPG
Luulin että santtu on reilusti halvempaa ku Karhu, mutta näkyy vaan muutaman euron hinta ero salkulla. Hirveä kaljanhimo iskee ny.
>>
File: 1663474517223445.jpg (100 KB, 960x719)
100 KB
100 KB JPG
>>
>>182383419
mitäs kun ne täyttää 25v
>>
>>182383449
oikeudet pois, luonnollisesti
>>
File: 1662231513010991.jpg (159 KB, 1008x688)
159 KB
159 KB JPG
>>
Suurin osa trans naisista menee naisesta ja on kauniita.
>>
>>182383150
Vaikeaa on nyymillä kun viinan ostaminen, netin käyttäminen, postittaminen ja lähes kaikki muukin ammattiliittojen kautta tukee trans-ihmisiä.
>>
https://youtu.be/cwJKjuyLv80
>>
>>182383516
ai menee naisista? ne ei siis ole silti naisia? erittäin transfobista puhetta
>>
Totaali Antikristus Voitto
>>
>>182383516
transfoobi-teemu
>>
File: 1664600852561626.jpg (163 KB, 1920x1080)
163 KB
163 KB JPG
>>182380638
Tulisipa mutta ei tämmöiostä myrskyluodon maijaa ritsu huolisi
>>
He veivät tämän sinulta
>>
File: 1659108162207133.jpg (531 KB, 2048x2048)
531 KB
531 KB JPG
>>
>>182383725
>muutu 1/5 miehestä hyvännäköiseksi tytöksi

miksei nyymit vaan transmaxxaa
>>
File: 1675999797999210.jpg (483 KB, 1536x2048)
483 KB
483 KB JPG
kyllä minä tämmöisen tyttöystävän kelpuuttaisin vaikka olenkin hetero
>>
>>182383757
koska oon jo 5/5 mies
>>
teemun pitäisi transuuntua tytöksi
>>
File: 1682311771361375.png (808 KB, 1280x1280)
808 KB
808 KB PNG
>>
teemutar tyttöystävä...
>>
File: 1661806792911741.jpg (216 KB, 850x1169)
216 KB
216 KB JPG
mä seuraan suuntaa kirkkaan johtotähden
päivät pyörii päivät pyörähtää
ei tärkeämpää ol se mikse lähden
vaan miksen jää~
>>
vuokra vapaa
>>
>>182383829
Katsoin darrassa tuon leffan kun tuli töllöstä, oli ihan viihdyttävää sekoilua
>>
File: perc.jpg (577 KB, 1920x1080)
577 KB
577 KB JPG
muutuin rumasta pojasta (tyttö) komeaksi tytöksi (mies)
>>
haluisin että tyty (poju) istuu mun kyrvän päälle että voin runkata ja kouria pieniä rintoja
>>
File: 1670073894096707.webm (2.98 MB, 720x1280)
2.98 MB
2.98 MB WEBM
>>
File: 1654608229176628.jpg (187 KB, 1440x1080)
187 KB
187 KB JPG
>>182383934
Toi oli kyllä harvinaisen 2/10 anime.
>>
>>182383981
masennus paranis sillä sekunnilla kun pääsis halimaan tommosta
>>
hakuaisin että kaikki saunan homopostaajat kuolee
>>
>>182384023
kiukku kihisijä
>>
https://youtu.be/fcm26SDeQVA
>>
File: 1673299417967378.jpg (109 KB, 777x720)
109 KB
109 KB JPG
>>182384023
tää
>>
>>182384049
jokohan dilutit
>>
>>182384023
mä toivon itekki että kuolen
>>
>>182384023
Tää mut paskanormot, eli 90%.
>>
>>182384097
kihi kiukku ärtsy nyymi
>>
>>182383757
>laihduta
>aja parta
>hyvä kampaus
nuohan tossa on tehty ja ne olis riittäny ihan ilman hormooni paskaa
>>
File: 1675936617102654.jpg (99 KB, 651x768)
99 KB
99 KB JPG
mätähaavo matoperse
>>
>>182384161
semmosillekko sä runkkaat
>>
kiukku kihise
>>
kihic kihic kulkunen välkkyen vällkyen
>>
>>182383773
kuinka paljon sulla on tosta kuvia missä se vetää täsmälleen samalla ilmeellä pää alaspäin mutta vaan vaatteet vaihtuu
>>
yksikään nyymi ei ole koskaan runkannut 3Dlle ja toivoo kuolemaa sitä postaaville paskanormoille
>>
te ette tule koskaan olemaan naisia
>>
ransuransuransuransuransuhomohomohomohomo
>>
>>182383048
No narkkaatte tietenkin, vitun turhat nistit.
>>
saataisko kiukku kihisijän kihinä hyödynnettyä jotenkin vaikka energian tuotantoon? kun postaa vähän homojuttuja saunaan niin alkaa semmonen kihinä että sillä sais varmaan lämmitettyä talonkin
>>
File: 1683627327891393.jpg (389 KB, 1036x1385)
389 KB
389 KB JPG
Hmph alko ennättänee kiinni ennen kuin tämmönen taiteellinen kalakukko sinne ennättää.
>>
File: 1669346353910849.png (2.8 MB, 1062x1500)
2.8 MB
2.8 MB PNG
>>182384255
tää
>>
https://youtu.be/lyTKC0tTwhI
>>
joku vissiin herrännyt anaali väärällä puolella kehoa
>>
Sipsejä tekevi mieleni
>>
>>182384356
kuvittele kun toi esittelis pyllyään sulle jossain syrjäisessä paikassa ja sitten veisit sen vielä syrjäisempään paikkaan ja koeajat sen pyllyn perusteellisesti
>>
File: 1664606776590829.jpg (10 KB, 318x269)
10 KB
10 KB JPG
rune toimii taas
>>
>>182384418
kerkisikkö alkossa käymää
>>
sain taas nukke mestarin tavoin koko saunan puhumaan transuista ja homoista... heh.. merkintä vihkoon...
>>
>>182383236
Ei ne mun homostelusta oo mitään maksanu
>>
>>182384418
jee ehkä ehdit vielä pride paraatiin
>>
>>182383799
toi vasemmalla oleva ukko kuolaa netissä transuja päivät pitkät ja spämmii niillä saunaa ja noi vanhemmat vaan kattelee ettei miks toi ei mee töihin
>>
>>182384319
en oo mikää huume hörhö
>>
File: 1659751179118867.png (2.07 MB, 1200x1500)
2.07 MB
2.07 MB PNG
>>182384412
miksi pitää olla kaksi eri syrjäistä paikkaa
>>
>>182384492
mä oon toi
>>
>>182384054
https://www.youtube.com/watch?v=GgED2U-D_uY
>>
kekä koobra tiimiläinen ootte ite oon kipu-ukko
>>
oon varma että ihmisen ei kuulu elää yksin miljoonien muiden ihmisten keskellä.
>>
>>182384660
normot puree
>>
>>182384633
venyvä kiipeilijä pelko ukko
>>
File: 1662048503625688.png (323 KB, 385x418)
323 KB
323 KB PNG
>>182382578
sauna on kylmä ja makkarat syöty
>>
>>182384660
seuraavaksi varmaan tajuat että ihminen kuolee jos ei syö ja juo
>>
>>182384688
itken nyt
>>
>>182384633
se vanha äiä
>>
File: 1679159339657605.jpg (80 KB, 720x540)
80 KB
80 KB JPG
Haen nyy kaljaa
https://www.youtube.com/watch?v=ldg0cgJ2UiQ
>>
mä hakkaan kenet tahansa vittu mulle ei ryppyillä mä hakkaa vitu ketä tahansa päähä jos mulle isottelee
>>
>>182384736
mä lähetän mun mehiläiset sun kimppuun ja ne pistää sua
>>
>>182384731
*odottaa 2 viikkoa*
>>
>>182383150
minun verorahoilla

en tiedä miksi julkisten tahojen pitäisi tullaiseen työntää rahaa
>>
File: 1668071849827072.jpg (1.5 MB, 3840x2880)
1.5 MB
1.5 MB JPG
https://youtu.be/kNRqyQ3DDwI
>>
>>182384824
no et varppina!!!
>>
>>182384633
kosmonautti ukko
>>
ja tuli muuten mieleen tämä kun näkyi jälleen varma tuolla listalla

>Esihenkilö totesi väitetysti koeajalla Ilmariselta irtisanotulle Tonille, että ”homot voi mennä Varmaan töihin”.
>>
Ei kyl kiinnosta tsudien homo tuohdunta. Antaa homoilla.
>>
>>182384966
tiedetään kyllä estrogeeniespoonyymi
>>
File: 1660966181372266.jpg (82 KB, 1280x720)
82 KB
82 KB JPG
>>
>>182385011
suvakki pesemässä homo portaita
>>
Teemu tsudit villinä
>>
>>182385082
oon teemu
>>
harmittaa miten meitä zoofiileja aina sorretaan
>>
temetin ollut kyl ihan mega sekaisin viime päivinä
>>
>>182384966
itseä ei edes kiinnosta tuo lgbt pakotus mediassa ja maailmassa runkkaan silti pippelitytöille naurattaa vaan miten paljon voikaan aiheuttaa kihinää kaikki nuo homojutut
>>
>>182385134
tää
nytkin ovat kieltämässä eläimiinsekaantumista lailla. me ollaan yhteiskunnan sorretuin ryhmä
>>
>>182384966
saavat homoilla jos haluavat mutta kyllähän se hieman mietityttää kun töissä julkisella puolella ei riitä rahat mihinkään vaikka olisi suuri tarve lisäresursseille, mutta kymppitonneja kyllä riittää antaa homoille.
>>
strong zero on pahaa minulle onneksi löytyi pari japani ukkoa kertomaan että puhelin ei ole kadonnut vaan eri taskussa
>>
laitoin sumpit tippuu
>>
normot haluaa kieltää eläinrakkauden vain koska se ällöttää niiden npc aivoja...
>>
>>182385195
onneks ainoastaan muutama nyymi varoitti siitä strong zerosta
>>
>>182385177
tää
>>
File: 1659183157750422.png (300 KB, 400x500)
300 KB
300 KB PNG
vakava naamasi on söpö
haluaisin pilailla ja herkutella
viettää päivät niin
>>
>>182385223
täähän se ois. mitään oikeita perusteita ei ole
>>
laitoin sumpit pihisemään
>>
File: 1674075936968264.png (205 KB, 510x405)
205 KB
205 KB PNG
>>182385195
Sen siitä saa kun juopi, vai miten se meni.
>>
>>182385195
haha seGoboltZiii
>>
naurattaa kun teemu majoneesi chud ei ymmärrä että papukaijat pystyy antaa suostumuksen
>>
>>182385195
reissari sanonpahan taas en ilkeys mielessä vaan vakavissaan että ei tee hyvää kellekkään noin rankka örveltäminen ja en halua että pilaat elämää jonkun ulko lääke känni sekoilun voimin aina ei käy yhtä hyvä tuuri. pidä huolta itsestäs
>>
>>182385275
Harmi ettei kadonnut mutta kohta saadaan varmaan iltalehdestä lukea kuinka suomalainen paskansi tokiotornista alas ja koetti salamurhata uuden pääkanisterin.
>>
>>182385310
täähän se ois
>>
>>182385310
>>182385320
Nää
>>
File: 1658783510844294.jpg (112 KB, 730x880)
112 KB
112 KB JPG
>>
zoo on giga gringe mutta höyheneisät herkut on sallittu ja oikein
>>
npc teemu
>>
>>182385195
sen kun olet juomati niin yksinkertaista se ompi
>>
suomu on ainut hyvä
>>
suurin osa nyymeistä on jo pilanneet elämänsä
>>
>>182385189
>kymppitonneja

lol viime vuonna verorahoja meni pelkästään homo marssi yhdistykselle noin 300 000 euroa
>>
Siitoin postaaja on fakecel ja feikki tsudi
>>
>>182385385
meinaan että voi vielä vammautua tahi kuolla sanoin kauniisti.
>>
File: 1682440854945452.jpg (1.25 MB, 1496x2048)
1.25 MB
1.25 MB JPG
>>
äiti soitti puhuttiin puoli tuntia
>>
>>182385386
tarkoitin kymppitonneilla tuollaista yksittäistä laitosta. jostain muistaakseni kuulin että joku noista yhteistyötasoista oli luokkaa 50k.
>>
>>182384023
juuri näin
>>
Animepostaajillakin oli kaikilla jotkut tyttikset ja koulupaikat.
>>
>>182385469
tommoset rahat on aivan mitättömiä suuressa mittakaavassa
>>
File: 1653887506170206.jpg (39 KB, 414x656)
39 KB
39 KB JPG
maksamme laskun
muttemme laske hintaa
>>
>>182385520
nostetaanko me hintaa sitten vai
>>
https://youtu.be/SivN22dxzNc
>>
File: 1677858740755343.png (234 KB, 472x1200)
234 KB
234 KB PNG
>>182385496
mulla on 2d tyttis ja ei koulupaikkaa
>>
>>182384356
Kumiko pylly huhhels
>>
File: 1671999780589768.png (951 KB, 1200x1500)
951 KB
951 KB PNG
>>182385584
mä vaan postaan ajoittaisesti resonoivia säkeitä ei kannata liian ajatuksella tulkita
>>
>>182385618
saattaahan tuo ollakin
>>
>>182385629
ei tarvii postaa enää
>>
>>182385515
älä ny kun meininki on luokkaa

>saataisko kesäks hankittua harjottelija tekemään näitä helppoja hommia jotka vie kuitenkin paljon aikaa ja joita ei oo pariin vuoteen nyt keretty tekemään
>no jaaaa, no se tilanne on nyt vähän sellanen että juuh, tota, mä palaan asiaan parin viikon päästä
sitten radiohiljaisuus

tai sitten kun ei parien satojen hankintoihin esimiehen mielestä ainakaan riitä rahat. tai sitten kun palkankorotuksissa on kiintiö jota ei voi ylittää (tulee korkealta).
>>
File: 1680166797064957.png (135 KB, 500x500)
135 KB
135 KB PNG
>>182385496
ei oo kumpaakaan
>>
File: 1674874644750.png (211 KB, 517x614)
211 KB
211 KB PNG
>>182385496
>>
File: 1681250011095533.webm (2.21 MB, 900x1078)
2.21 MB
2.21 MB WEBM
>>
File: 1654948938688081.jpg (162 KB, 1436x1080)
162 KB
162 KB JPG
>>182385674
On mulla koulupaikka tyttis oli härdelli niin lopetin jutustelun.
>>
File: 1670816752073.jpg (175 KB, 1491x1206)
175 KB
175 KB JPG
>>182385754
pilaat meidän maineen
>>
File: IMG_1439.png (12 KB, 470x215)
12 KB
12 KB PNG
>>182385367
Sähän kuulut eläintarhaan eläimille ruoaksi, kun oot niin cringe
>>
>>182385754
Olin oikeessa
>>
File: 1670672634271612.jpg (734 KB, 2000x2811)
734 KB
734 KB JPG
>>182385496
ei oo keneltäkään pois
>>
File: 1684549071184225.jpg (86 KB, 820x744)
86 KB
86 KB JPG
>>182385663
postaan silti etkä sinä voi minua estää
>>
>>182385714
aasia tisu
>>
>>182384897
xD se sano homo!!
meen kertoo ylissaunalle tästä xDD
>>
>IMG_1439
mega giga gringe!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>182385714
reissunyymi panee tommosia joka päivä
>>
File: 1658231461689771.jpg (106 KB, 1199x1600)
106 KB
106 KB JPG
>>
>>182385821
Ei sua cringempää ole
>>
>>182385824
toi on korealainen
>>
>>182385792
mistä
>>
Hello I moved to Finland last week, what should I do here? Do I need to know any Finish or can I get by with English?
>>
>>182385871
että ootte normoja
>>
>>182385821
en tajuu
>>
>>182385879
>what should I do here
suffering
>>
>>182385879
Arab or swahili is more useful around helsinki
>>
>>182385420
näytän kirjaimellisesti tolta ja teen noin
>>
>>182385879
>>182385896
suomessa pärjää enkulla mutta saunassa ei saa puhua englantia
>>
>>182385879
1. suffer
2. drink beer alone
3. suicide is a good option
>>
File: 1663188934469605.png (1.36 MB, 1440x1080)
1.36 MB
1.36 MB PNG
>>182385882
Minä olen minä enkä vastaa muista
>>
>>182385896
>>182385929
I see

>>182385908
Im in Tempere region

>>182385928
I dont speak Finnish, sorry
>>
>>182385879
bestiality is legal here, just so you know...
>>
File: 1666921683970945.webm (1.47 MB, 400x247)
1.47 MB
1.47 MB WEBM
>>
>>182385882
Ei siis tarvitse teititellä
>>
>>182385674
banaani anime!
>>
>>182385968
temepere alue...
>>
>>182385968
Are you one of those Nigerians who moved next door to me? Or somali? Or just a brownoid poojeet? Why would you come here?
>>
nyt pistän pötkölleni huomenna shirakawa-go(hinamizawa) jakso
>>
File: 1666968506211354.webm (2.95 MB, 1280x720)
2.95 MB
2.95 MB WEBM
>>
File: 1664625697108874.png (1.56 MB, 1080x1244)
1.56 MB
1.56 MB PNG
tourulanyymi
>>
>>182386030
Im here for work related reasons. I already regret comeing here
>>
>>182386052
Ihan vitun siistiä sanopa hipit mitä vaan.
>>
File: 1670468475486126.png (1.2 MB, 1440x1080)
1.2 MB
1.2 MB PNG
Onko joku joskus käyttänyt Oodin studioita?
>>
>>182386048
muista että suomen puolella halusit vielä olla sekoilemati
>>
>>182386063
nugetilla on verta ja ihmisen paloja käsissään
>>
>>182386160
sellaista se fistaus tekee
>>
>>182386160
ei oo hauska juttu ruumis veri hommista vitsailu ku se on vittu haudas nuori mies
>>
File: 1684156986274107.jpg (270 KB, 1200x900)
270 KB
270 KB JPG
>>182386131
sen siitä saapi kun juopi ei tuohon muuta arvaa sanoa
>>
>>182386193
ei ollu mies vaan nainen
>>
katon diiliä ja noi yhet yritti kusettaa soittamalla kavereita ostamaan jotain t paitoja joita niiden piti kilpaa myydä
>>
>>182386250
käyppä lukeen mitä hautakiveen kaiverrettiin
>>
>>182386193
itke lisää, en tunne henkilöä niin en aio esittää välittäväni
>>
>>182386120
Aika moni on niitä käyttänyt, veikkaisin
>>
>>182386365
>>182386365
>>182386365
>>182386365
tuoretta
>>
thekääpä lintsu
>>
Tehkää uus
>>
>>182386448
>>182386448
>>182386448
uus
>>
>>182386193
häntä ei enää kiinnosta meidän vitsailut
>>
File: 1668035690710129.png (1011 KB, 1440x1080)
1011 KB
1011 KB PNG
>>182386327
Sitte vielä semmonen käyttänyt joka sattuu tänne postailemaan,[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.