[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: images (41) (8).jpg (16 KB, 720x426)
16 KB
16 KB JPG
Şebnem ferah edisyonu
>>
günoo
>>
Şebo mu özlem tekin mi
>>
bi oy piroya bi oy siroya ;)
>>
>want to go to Istanbul to fuck Türk kızlar
How easy are they?
>>
>>182375004
are you white?
>>
>>182375264
Yes, and 1.88m
But no blond hair and blue eyes.
>>
>>182375582
don't come to turkyiv we are pious musulman nation
>>
>>182375004
it's pretty much impossible to get laid here. if you really want to fuck swarthy chicks easily go to latin america
>>
>>182373082
yaşlı bu ya daha genç bişi yokmudu
>>
>>182373082
kraliçem
>>182373432
şebo >>>
>>
https://www.youtube.com/watch?v=JJfHHmjzkjs

aylim aslım daha genç daha diri vücutlu
>>
resimler yine gitti öyle yap şöyle yap olmuyo anlaşılan 1-2 hafta sonra büyük eğlenecez. tivitir çekiçlemesi yutup çekiçlemesi vs vs
>>
>>182376103
Are you serious? Because I think TR girls are beautiful
>>
>>182377018
just offer eu residency my ram
>>
>>182377018
i'm serious, even gigachads have a hard time here. try latin america and southeast asia
>>
>>182377018
nah he is lying, anyone in turkey would do anything for visa, including men
>>
>>182373082
Boy: 1,55 m
gudükmüş yala
>>
>>182377161
>>182377468
he's not looking for marriage retards
>>
>>182377552
doesn't matter he is european retard
>>
>>182377161
>>182377236
>>182377468
>>182377552
>>182377569
Thanks guys, I will try my luck with false promises of marriage.
>>
xeske almanya alAMancıları bura gonderse 5 kurus icin cirpinsalar
>>
Bu ülke gerçekten neden kuruldu biliyormusun?
Aya Sofya içinde niye 5 kere satanizm çağrısı yapılıyor?
Niye Aya Sofya'nın bu hale gelmesine kimse laf etmedi biliyormusun?
Sörn neden yazdığım mesajları siliyor, hafızanla oynuyor?

Alamancılar gerçekten Türkiye'den mi yollandı yoksa oradamı üretildi?
Alamancılar gerçekte ne olduğunun farkındamısın, onları üretebilicek teknoloji dünyada nerelerde var?
Almanya Türkiye'ye nasıl Alamancıları kabul ettirdi biliyormusun?
Türkiye'nin kontrolü gerçekten kimde?

Tesla'nın farkettiği şeyi biliyormusun?
Eski evlerdeki şöminelerin üzerinde neden resim vardı?
Cin çıkarma seyansında neden sikiş dönüyor?
Cinlerle sikişmek isteyenler kimlerdi hatırlıyormusun?

Sen benim yazdıklarımı biliyormusun?
Neden unuttun?
Neleri yanlış hatırlıyorsun, hangilerini unuttun?
Neden unuttun?
Hatırlıyormusun?
Hatırlıyormusun benimle geçirdiğin zamanı?
Kurtarıcımız kimdi hatırlıyormusun?
Neden unuttun?

Anadolu'da ne oluştu?
Biliyormusun?
Kimdi kurtarıcımıza arkasını dönen?
Hatırlıyormusun?
>>
>>182378409
doom wadlarında hepsinin cevabı var bunların
>>
biat edin
https://www.youtube.com/watch?v=w9wAPLofafA
>>
güno

>>182378581
aynı ben
>>
Seçimden sonra tıQ tıQQ oLur mu
>>
>>182377510
Daha iyi olum, bodur tavuk
>>
File: 2023-05-26-14-38-18-764.jpg (171 KB, 1080x1009)
171 KB
171 KB JPG
T*ccar yine bişeyler planlıyor.
>>
>>182379337
https://youtu.be/EkdB0jW5OtY
>>
YETER STRESTEN BIKTIM Bİ GÜN OLSUN HUZUR İÇİNDE UYANMAMIM İMKANSIZLIĞINA SEBEP OLAN HERKESİN AMK
>>
ekside favorim
bu bir ustattir soyledigi kanundur
>>
>>182379337
yoqq kk kazanıcak cicique raad ol
>>
>Benim Kandil'deki teröristlerle görüştüğüme dair kasetler olduğunu söyledin. Ey Erdoğan, sen nasıl bir Müslümansın! Böyle bir görüşmeye dair elinde uydurma ve montaj olmayan gerçek bir kaset var da bunu yayınlayamıyorsan sen büyük bir yalancısın, müfterisin demektir.
>Samimi bir Müslüman olarak inandığım bütün mukaddesler üzerine yemin ediyorum. Hem vallahi hem billahi böyle bir görüşme yoktur, yalandır, iftiradır. Milletimizden özür dilemelisin Erdoğan. Bir insana yakışır şekilde hareket et ve göz göre göre işlediğin bu suçlardan vazgeç.
>Yeter bu iftiralar yeter. Allah’a sığınıyorum dedim. Durmuyor iftiraların, yalanların durmuyor. Müfterisin, günah ve pislik içinde boğuldun. Artık yeter.
dedem haklı yine. ülkenin yarısı bunlara nasıl inanıyor?
>>
>>182380411
kocum bu millet inonunun asker kacagi olduuna inandi
>>
iyi aksamlar la
>>
islamda yalan söylemek günah değil
hatta sevap olarak bile yapabiliyosun kılıf uydurursan
niye müslüman ülkeler böyle bokta sanıyosun islam ahlaksızlığı övüyor
>>
>>182380535
peygamberleri tarihin en büyük yalancısı
>>
>>182380535
bu şekil mevzular var ama bazı tarikatlar öyle bir tesfir etmişlerki hırsızlığı, vergi kaçırmayı sevap olarak yapıyolar. böyle şeylere karşı din katı olmazsa bu şekilde gelişiyor tüm dünyada
>>182380690
öyle tecavüz, hırsızlık, kölelik üzerine din kurmuş
bi yandan bu dünyada yapma dediği şeyleri öbür dünyada vercem sana diyor aslında kötü değil aslında alkol filan yani
hristiyanların gelişipte bizim gelişmeme sebebimiz bizim din kökten berbart
>>
>>182380690
amk bunu diyende hristo mal
senin isanı sikeyim
>>
>>182380833
>hristiyanların gelişipte bizim gelişmeme sebebimiz bizim din kökten berbart


ergenken ben de böyle düşünüyodum az dünya tarihi okuyunca geçiyo
>>
>>182381051
isa gerçekten yaşamış bir insan olabilir mi amına kodumun şizofreni
>>
>>182381185
ergen değilim dünya tarihide biliyorum. islamın yayıldığı coğrafya anadolu, levent, mısır, maghreb, iran tarihsel olarak çok iyi durumda. islamdan sonra götünü toparlıyamıyor. almanlar hristiyanlıktan önce bildiğin barbar. japonlar filan övüyoruz ama meijideki filan adamların yazdıklarını bakış açılarını oku hristiyan uygarlığına karşı. batılı değerler filan diyoruz adamlar özünü oradan almış. bizler kendimizi laiklikle islamdan korumaya çalışıyoruz
>>182381220
ikiside muhtemelen gerçekten yaşamıştır
>>
lağyacakobenim
>>
>türkler düşük iq
>sorumlusu hz muhammed sav
>>
>bütün müslolar ensest
>sorumlusu dinlerinin buna caiz demesi değil
>sma hastalası burak milyon dolarlık ilacını almazsa 6 ay içinde ölücek
>yaşasa 2 sene yaşıyacak o da özürlü zaten
>sma hastalığı en çok müslo coğrafyasında görülüyo
>sebep?
>ensest
>sma olmasa gene düşük iq o genetiğe
>>
>kardeşim sma doğdu
>sorumlusu sahabe
>>
File: SNwPB43P0mm2.jpg (133 KB, 1006x1440)
133 KB
133 KB JPG
reyiz double down yapıyor soğan domaltıyor
>>
File: sogan.jpg (14 KB, 581x214)
14 KB
14 KB JPG
>>182382156
>>
File: iq.png (536 KB, 2560x1312)
536 KB
536 KB PNG
>>182381803
yanlış mı
>>
Suriye'de Efes 20 liraymış. donkey edilir mi
>>
karikateist diye sayfa buldum çokzel
>>
>>182382422
kessss
>>
>>182382376
bu gidişle edilir zate suriyenin en bok kesimi türkiyede. gidersin akıllı surilerle yaşarsın orda her şekil suriyle yaşıyacan
>>
turkiye heralde en cok fenotip söyliyen ulkeden biridir, isvec icinde white trash maymunlari yenide inbred durmuyor, t*Rkiye icinde bildin fenotip hersey söyluyor, isvec icinde bile AKP destekceyi t*Rkolar boktenli, goblin, incest, manlet, goblin suratli agliyan maymunlar, ayni zamaninda herkes onlari arap diyerken "hayir biz arap degiliz, turkuz", kek.
>>
ülkenin en büyük problemi tartışılmaz islam denen lanet amk arap taşşağı emicileri sorunlarımız hep buna dayanıyor ülkede hepi topu 3-5 ateist var diye ağlıyosunuz araptaparlar 1400 yıl öncesinin çöl sıçanı kültürünü çok seviyosan siktir git arabistana suriyeye bu bizim kültürümüz değil ülkenin yüz karasısınız al 25 tane afganı besle evinde gör belanı
>>
temelle idris karşılaşmışlar temel idrise napaysun demiş idris temelle konuşayrum demiş
>>
>>182383022
sonra idris temele sen napaysun demiş
temel idrisle karşulaştum demiş
>>
ula bankadaki 1000 dolaresimi çekem dedim amcıkk bugün yok dedi resmen venezuela parama çöktüler amqqq
>>
>>182383371
zate önceden söylemek gerekiyordu da yalnız ekçiye falan bakarsak şu sıra sıkıntılı gibi kasa boş falan hesabı bilemiyorum. bide şöyle bi durum var herkes paracıkların aynı anda çekmeye kalksa yine bankalar veremez
>>
>>182383846
gişedeki eleman 200 bin dolar istedik 30 bin dolar verdiler ben napam dedi

bokunda boğul bokistan, bnm 1000 dolar feda olsun 50k kriptoda zaten sıkıntı yoqq
>>
kılışdar kazanırmı???
>>
bi bok becermiş gibi anlatıyolar tayyix bahane bulup ülkenin daha çok anasını sikti
https://www.youtube.com/watch?v=2Uib1jkMiJA
>>
>>182384849
izlemedimde gezinin hatası değildi. tüm gücü yavaştan toplamıştı elinde 10 senede. onu kullandı. mevzu öyle bahsedildiği gibi ilk başta iyidi de sonra bozu değil. ilk başta gücü topladı bi yerden patlak verince kullancaktı. gezi patlak verdi ilk.
>>
>>182382422
yok ben ateisttim yıllardır bir süredir incil okumaya başladım. mezhep mevzusunda karasızım ama. türk olarak ortodoks olsan, ev zencisi oluyon bazı yunanlara. bir türkiye ajanı türk ortodoks kilisesi var oraya gidersen listeye falan alırlar adını ondanda uzak durmak gerek. diğerlerine bakcaz.
değer yargılamız islami ateist olunca bile kısmen. komple silmek lazım onu
>>
gelin
https://www.youtube.com/watch?v=SUNFfm9hsAo
>>
>>182385840
>basur dudak

izlemem kalsın
>>
>>182384045
99%
>>
>>182380294
O kazansa iç savaş çıkacak orası beLLi b'oLm REİS kazanırsa çıkar mı onu soruyom
>>
>>182384045
kazanmasına kazanırda asıl soru sonuçları koruryabilirmi
>>
File: 1684862105182844.gif (3.87 MB, 640x640)
3.87 MB
3.87 MB GIF
>kılışdar kazanırmı???
>yoqq kk kazanıcak cicique raad ol
>99%
>O kazansa iç savaş çıkacak orası beLLi b'oLm REİS kazanırsa çıkar mı onu soruyom
>>
>>182384002
>50k kriptoda
dolar mı
>>
https://www.youtube.com/watch?v=lFItCVKilhw
1:35ten başlatın uzinin verse müQooooo
>>
>>182386037
bu estetikli karıların hepsi birbirine benziyor arqe suratı gerdir dudağa silikonu bas yanağa yastık koy bu ne ya bu karı yüzünü yıkarken balon ovma sesi çıkyodur OVİCİEE VIC VIC
>>
norveç bayraklı 2 tane kawat vardı şimdi ikisi de ortada yok
>>
https://twitter.com/Darkwebhaber/status/1662067685683757058
tipe bak, kek. 1.6m goblin gibi incest inbred pic Yeniceri larp ediyor. Ulan asil Yeniceri bunu görse alien covenant gibi engineer saniyesi adami ikiye ayirir
>>
https://www.youtube.com/watch?v=0GgLL2_ZGOs

bununlan iyi güreşilir ha
>>
vermiş kırmızıyı helal olsun

https://twitter.com/blackseachudcel/status/1660996277998440451
>>
>>182386931
bu adam efso göbek dansı yapıyor
>>
bütün tavuk külo 63 OHHHHHHHH
>>
>>182386745
İkisini topLadık 1 isweçli qoWWad oLdu
>>
>>182386931
>Sen hayatında kaç ırktan insanı gördün bilmiyorum. Ben hiç gitmediysem 50 ülkede 100den fazla farklı şehirde bulundum. Uzakyol 1.Zabit'im mesleğimden ötürüdür bunlar. Gönlüm ve vicdanım çok rahat bir şekilde söyleyebilirim bizim millet kadar güzel başka hiç bir milleti görmedim.

ulan goblin :)
>>
>>182387193
keeeeeek
>>
şizo proksi açmayı unutmuş kendine cevap veriyor hala
>>
KABİNİN ALTINDAN VE ÜSTÜNDEN GÖRÜNTÜ ÇEKTİ
Cep telefonu ile tuvalet kabininin altından ve üstünden bakarak görüntü çektiği iddia edilen V.V., çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.


LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

la barbarlara bak hele linçmiş önce kadınını namahrem içine neden yalnız gönderiyorsun onun hesabını ver
>>
üst ekmek alt et tüketim haritası. ulan tRK ulan tRkkk
>>
File: Fw-u9m2aYAA2NK1-vert.jpg (339 KB, 683x1212)
339 KB
339 KB JPG
>>182387424
fazla ekmekkkk başa geçti görseli eklemeyi unuttum
>>
özürlü orospu çocuğu geri gelmiş sabah sikik karı fotosuyla tirad açmış bu da onun tiradı olabilir
>>
https://www.youtube.com/watch?v=XvTUwWhGmoA
>>
>>182386931
gevur vayt sürmenelist özentisi dangalak orijinal değilsin eziksin
>>
>>182387547
ooo tiradın OROSPUSU gelmiş napıyon orospu çocuk
>>
File: 1654167735365981.jpg (49 KB, 488x617)
49 KB
49 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=ZUZ0y5MP9Y0
>>
>>182385359
>türk olarak ortodoks olsan, ev zencisi oluyon bazı yunanlara.
Alakası yok
>bir türkiye ajanı türk ortodoks kilisesi var oraya gidersen listeye falan alırlar adını ondanda uzak durmak gerek.
Bunu hiç duymadım ne ile ilgili bu? Fişlenme mevzusu gibi bişey mi?
>>
https://twitter.com/Malkocoglusatuk/status/1662024059884822529
bu adami tc eugenics minister positiona koy ve amerikali elektrikli sandalye getir adam t*Rkiyenin butun problemleri bir ay icinde cözer
>>
https://twitter.com/pbeysoylu/status/1662084514858909698
>ben genetik calistim
ulan adam dogru cikti, kek
>>
>>182387858
>Alakası yok
benimi siktiler burda? yunan chantler dinliyodum youtubedan boşuna kestim
>Bunu hiç duymadım ne ile ilgili bu? Fişlenme mevzusu gibi bişey mi?
bilmiyorumda geçmişte bi çok olay olmuş. şuanda birşey olmaz fakat direk bağlantılılar anladığım. kabulde görmüyo diğer hiç bi kiliseden galiba. iyi bir tercih değil her şekilde.
>>
File: turk genetic expert.webm (3.43 MB, 480x480)
3.43 MB
3.43 MB WEBM
>>182388308
>>182388766
kral ya
zenciler 20% başka canlıdan geliyo. araplarda zencilerle karışmış mevzunun özü o. homo saphien değiller komple.
>>
>>182388800
>kabulde görmüyo diğer hiç bi kiliseden galiba. iyi bir tercih değil her şekilde.
İlk defa duyuyorum biraz daha açıklayabilir misin?
>>
File: 1684772138011206 (1).png (312 KB, 388x512)
312 KB
312 KB PNG
hülagüden sonra çöl maymoonlarının götünü en çok harlayan adam olabilir

https://twitter.com/Abu_Malek_20/status/1659979658752925697

https://twitter.com/Khalid_Al_Kamal/status/1660018261478580226
>>
>>182388908
Ya zaten bu konu sicti, antik misir mesela zenci genetigi yoktu, natufian vardi tek. Sonra adamlar bulb head somalilerle karisti, sonra bu picler gidip musluman filistinlilerle karisti, asil filistinliler hristiyan olanlar genetik olarak, musluman olanlar bildin yari misirli zenci corbasi.

Bu musluman filistinliler sonra butun levantlarla karisti, ondan butun levant icinde zenci genitigi var bugun, suriyelerde bile, tek libnan, ve akdeniz yakin bölgelerde yok, turkiye icinde ki suriyeler ama hepsi dogudan gelmis zenci bedouin kirma boktenli inbred maymunlari.
>>
>volümünün beyazlara göre daha fazla
2.4 - 2.2
daha az piç
>>
>>182389080
Orthodoks kilisesinin bi hiyerarşisi var diye biliyorum. Yunan kilisesi karar veriyor. Onlar izin vermeden diğer hiç bir kilise kafasına göre davranmıyor tam anlamıyla. Asıl olarak hangi kitap dahil olacak filan incile o mevzudan başlıyan bir mevzu diye biliyorum.
Türk ortodoks kilisesi bunlarla savaşa giriyo ilk başta. Sonrasına ajanlık mevzusunda adları çıkıyor filan.
Öyle duydum en azından bende çok bilmiyorum. Yanlış yönlendirmiyim. Sağdan soldan okuduklarım bunlar.
>>
>>182389349
even bütün araplarda hristiyan olanlar karışmamışları yada en az karışanı.
türk araplarda (kimisi tRk diye takılıyo şu sıralar) urfa adana filan onlar araplaşmıs süryani orjinali. onlarda varmı bilmiyom zenci genetiği. belki adanada bomba poşedi dövme haberleri filan çıkma sebebi zenciliktir
>>
>>182389646
ayni mantik Misir icin geciyor, Koptlar mesela antik misirlarla neredeysi ayni, karismadi yani.

Islam nerede varsa zenci ve bedouin boktenli incest genetigi giriyo, tek Anadolu icine girmemis osmanli irkci oldu icin araplara karsi
>>
>>182389817
bir kaç kez girmeye çalışmışlar osmanlı zamanı. anadolu halkı kovmuş. belki o urfadakilerin filan bi kısmı o zaman girmişlerdir.
o araplara karşı tRkleri atatürk ırkçı yaptı mevzusu filan hikaye. hep nefret ediyoduk
>>
File: 1683560973889645.jpg (86 KB, 1080x833)
86 KB
86 KB JPG
3 günde çok pis şeyler olacak
>>
trakyada karadenizde arsa alma haßßı
>>
>>182389441
Tanıdığım bildiğim bi orthodox kilisesi var adamlar gayet iyi insanlar. Katolikler daha muhafazakarlar pek sıcak bakmıyorlar dışarıdan gelenlere. Sadece kilise değil cami işleri de bir hiyeraşinin içindedir yani orthodoxlara has bir olay değil.
>>
File: 1784017494730714.jpg (62 KB, 516x541)
62 KB
62 KB JPG
>>182390663
mesela kırım'da arsa aldın sonra rusya işgal etti. arsa özel mülk diye hala senin mi oluyo sadece vergi verdiğin yer mi değişiyo yoksa rusya el mi koyuyo
>>
Üşeşil umpe huguy tug kagırt hefki
>>
>>182390304
arap=pakilerle esit, adamlar muh ummah ve muh islam sadece kiz evlatlirini sikmek icin kullaniyo, komik olarak asil islami bile bilmiyorlar. Pakiler aynisini araplar icin yaparken "siktir git siz islamdan degilsiniz" yapiyorlar. Islam bildin subhumanoidlarin bir dini, sadece en asaglik insanlar bu dini gercekten cidden aliyor, o da cope yapmak icin. islam kadar incel dolu bir din dunyada görmedim.

avrupa icinde bildin kac kere gördum araplar arnavut, bosnak, t*Rk falan görunce muh ummah, muh din yapiyorlar, sonra baska muslumanlara gelince adamlar konuyu siklemiyo bile.
>>
>>182390770
işgal edene rica ediyorsun canım abim deyip yanağından öpüyosun istediğini yapar
>>
>>182390770
Arsanın kaydını rusyaya götürcen bura benimdi dicen siktiri çekecekler dönücen
>>
tirad da Türk düşmanı Türk sirkveçli misyoner eksikti tam olmuş amk
>>
>>182390702
orthodoks daha iyi geliyor bana ama bilmiyom. bizimkiler müslümanlaşmadan önce orthodokstu sonuçta. bi diğer mevzuda adamlar ırkçı filanda olsa bi bağlantı birşey var. diğerlerine hiç bir bağlantımız yok. larp gibi geliyo
>>
>>182390770
o sebeple zamanında rusyadaki japon adaları baya satmış. tekrar japonyaya geçicek japon vatandaşı olcaz diye. sonra olmayınca ellerinde patlamış.
>>
>>182391100
Bu nereli olduğuna bağlı olarak değişir ama çoğu türk aslen devşirme orthodoxtur. Ben şahsen ırkçılığa uğramadım, böyle bir olaya da çevremde rastlamadım. Sonuçta bu senin seçimin ve benim seni yönlendirmem doğru olmaz. İkisinin de amaçları ve ne doğrultuda ilerlediklerini gözden geçirip seçimini ona göre yapman en mantıklısı olacak. Katolik olman inandığın doğrultuda olduğu sürece larp yapman anlamına da gelmez.
>>
berkay vpn'i değiştirmiş
>>
>>182390822
islam aslında ırkçı araplaştırma üzerine kurulu. bizede ırkçılık yapmaya çalışıyolarda yapamıyorlar diye biliyom. alamancıların araplaşma sebebi kısmen o galiba
diğer müslolara aşırı derecede ırkçıymış genelde zati arab supremacy dini sonuçta. ondan o bütün kendinden üstün olan ırkları araplaştırdılar.
hintlinin her türlüsü bok zaten. tarihi filan güzel ama yok. bi bok olmuş orda. hepsinin amk.
australoid diye bi ırk var. acaba onlamı karıştılarda böyle oldular bilmiyom.
>>
>>182391378
bizimkiler balkan devşirmesi direk.
>>
>>182391542
Tavsiyem hala inandığın doğrultuda ilerlemen. Ateistlerin çoğu hangi külte katılsam şeklinde düşünmekte. Bu da yanlış karsrlar almalarına sebep olmakta.
>>
File: B8OLQ6rCMAEfaWg.jpg (75 KB, 400x460)
75 KB
75 KB JPG
umut reyizin ölümsüz eseri amk hiç mi değişmez
bu ben farklıyım yavşaklığı
sıradansın ALOO
>>
>>182391662
Büyük büyük büyük dedem Bulgaristan'da camii imamıymış. Kesin ondan şutladılar bizi. Zenginmişiz filan baya.yeniçeri hikayesi vardı bi anlatırlardı. doğru yanlış bilmiyom. Doğruysa tRkler bizi köçükken kaçırıp müslolaştırmış resmen.
O kadar çok ciddi bir önemi varmı ki bu mezhep olayının? Şuan zaten kitabı okuyosun. Eskiden kitabı anlatıyorlarmış asıl mevzu o anladığım. Protestanların Eski Ahit'e çok önem vermesi yanlış geliyor. Ortohodoksların kötü kısmı görünürde kasıyorlar. Oruç tutmak filan yanlış geliyo vücuda zarar sonuçta. Katolikler felsefeye üzerinden ilerletmişler baya o konuda iyi ama papa bayağı ters geliyo.
>>
chattanooga göçmeniyiz biz
>>
>>182392003
>Located along the Tennessee River bordering Georgia, it also extends into Marion County on its western end
oooo jack danielslar gelmişler gürcüstandan
>>
>>182391823
benim soy burdan qeliyo
>>
>>182391887
>O kadar çok ciddi bir önemi varmı ki bu mezhep olayının?
Kitabı okuduğun, o değerlere uyduğun sürece mezhebin önemi yok aslında. Fakat aklına takılan bir sorun olduğunda veya kitabın tam açıklık getirmediği bazı kısımlarda mezhebin rolü ortaya çıkıyor.
>>
>>182392156
Sorgulamak üzerine kurmuşlar çoğu kısmı biliyorum. O farklı yanağı dön mevzusuyla ilgili çok farklı görüşler fakat bunlarda var internette zaten şuanda. O sebeplede Ortohodoks daha mantıklı geliyo. Eskiden oydu zaten sonuçta.
>>
>>182392147
boktensin yani benim tüm sülale beyaz yaraam. bulgarlar bizden daha çok bokten.
>>
>>182391503
araplarin asiri asaglik komplexi var oglum, arap supremacy sadece bir cope, t*Rkolari kafir göruyorlar cunku biz onlari siklemiyoruz, avrupayi gelsen anlarsin, dogu maymunlu anadolu boktenlileri gec, bunlar daha beter direk götumu yaliyorlar turk oldumu ögrenince, kucukken herkesden daha uzun oldum icin beni bildin osmanli t*Rk warrior olarak göruyorlardi, kek.
>>
File: 1644583038773.jpg (189 KB, 1080x1080)
189 KB
189 KB JPG
>>182392311
soldaki sHen sağdaki pHen
>>
>>182392515
bu zenci değil dimi? hinduya benziyo. zenciler harbi nasıl birşeyse insana benzemiyo tam. farklı canlıyla karıştıkları direk olarak belli
>>
>>182392515
Sapdaki sHensen NET sikerd'
>>
>>182391887
balkan trkolarının çoğu oranın yerli halkıdır zaten

murat bardakçı yıllar önce dayamıştı kırmızıyı göç edenler ile gelenler arasında ki fark çok büyük arşivlerde araştırdım anadoludan balkanlara göç sanıldığı kadar çok değil demişti

resmi tarih bu gerçeklerin hep üstünü örtüyor ulus devlet yaratmak için balkanlardan gelen herkesi ya kuman ya da anadoluya bağlıyor herkesi turko yapmaya çalışıyorlar

rte de araplar için aynısını yapmaya çalıştı onlar çanakakalede savaştı, onlar aslanda bayır bacak turkosu zart zurt ama 21.yüzyılda yemedi tutmadı
>>
habire götten zarto (formerly sabire meltem banko pbuh)
>>
>>182392654
oglum slavlar bile yerli halk degil, paleo-balkanlar diye birsey vardi, ve balkan t*Rkolar de yerli degil cunku t*Rko karisimi var. Ben Göcmen bile degilim ama Balkan t*rko cikiyorum genetik olarak, asil kökenlerim istanbul, eskiden Dersaadet diye geciyordu
>>
gelin çabuk oluyor
https://www.youtube.com/live/6akmA4B0fbU?feature=share
>>
>>182392632
gardaş dur şimdi mevzuyu karıştırma halletcem ben zenci değilsin dediq
>>
>>182392760

o kadar geri gitmiyom ben yerli halktan kastım turko işgali öncesi orada olanlar
>>
ümit özdağ 2g edge mi kullanıyor
>>
>>182392654
ülkede kimin soyuna gitsen birşey çıkıyo illa tek tRk çıkmıyo.
>>182392760
slavlarla karışmışlar tam slav değiliz. öz yerli halkı balkanların. slav mevzusu rus propagandasından geliyo biraz. ilk başta ruslar geliyo bunları ikna etmeye komple asimile olmuşlar o sıralar sonra bunlar güçlü görüyorlar rusları müslümanlara karşı. o mevzu. sırpların bunlara şuanki tapması gibi düşün
>>
File: 1670409935066002.jpg (34 KB, 383x342)
34 KB
34 KB JPG
>>182392886
jahreinle yapsaydı yayın 50-100k izlenirdi
>>
spora cideyrum bişey istiyonuz mu
>>
alt ırk testi

laktoza karşı alerjiniz var mı?
>>
>>182392965
iki cesit balkan tirk var, balkan t*rk var, ve tamamen convert olmus olanlar var Pomak/Torbesh/Arnavut/Bosnak etc falan.

balkan t*Rk genel hikayesi daha eski gördum kadar, bosnaklar haric, eskiden musluman sirp bile varmis ama kalmadi adamlar veya asimile oldu, bosnaklarin tarihisi'de baya eski musluman olarak, Pomak/Torbesh/Arnavut daha yeni olan seyler. simdi balkan t*Rk nasil ortaya cikti turkic t*Rk + balkanoid karisimi gibi birsey, ayni bok bati anadolu nasil rüm + t*Rkic bok karisimi gibi oldu.

Ankaranin batisinda hersey kopuyo, adamlar ne osmanli tarih olarak bagli veya t*Rkic hikaye bile bagli, adamlar tamamen LARPers, bir bosnak yenide osmanli tarih olarak bagli oluyo köken t*Rk yenide olmasa mesela.
>>
>>182394188
o mevzu gerçek değil tam. sallamasyon o gördüğün haritalar. amerikan filmlerinden önce adını duymamıştık hiç birimiz öyle birşeyin. uzak doğu asyalılarda yada zencilerde problem var asıl olarak anladığım.
>>182394598
bu arada balkan tRklerinde karışmış genetiği varsa o anadolu genetiği turkic gelmiyo. malum anadoluluda zaten turkic geni yok doğru düzgün o yerleştirdikleri adam sayısı çok az. bi çok bölgeye yerleştirmemişlerde.
ben bi ara araştırdım pomak balkan tRkü farkı nedir diye. dediğine geliyo kimisi karışmış anadoluluyla ama kimisi karışmamış bile. daha uzun süredir müslüman vede statü olarak daha üstün. pomaklar daha çok köylü. tRkler devlete filan çalışıyor.

anadolu zaten ermeni yaylasını içermiyor aslında hiç bir tarihte. bizimkiler cumhuriyette değiştiriyor. kürtlerin olma sebebi de o bölgede. türkler yönetici kesimi osmanlının kürt değilki. osmanlı balkan ve anadolu devletidir derken kastedilen bölgsede ermeni yaylası yok. kimsenin sikinde değil dediğin gibi. bi bokada yaramıyor.
>>
>>182394188
Xyr
>>
File: 20230526_215031.jpg (50 KB, 948x576)
50 KB
50 KB JPG
Selamınaleyküm arkadaşlar nasılsınız keyifler nasıl
>>
>>182395526
deep fake koycaklar ilerde bu seçimi atlatsın erdoğan canlancak gör bak
>>
File: bokiyye dinarı.jpg (139 KB, 1125x1660)
139 KB
139 KB JPG
>>
>>182395207
>anadolu zaten ermeni yaylasını içermiyor aslında hiç bir tarihte. bizimkiler cumhuriyette değiştiriyor. kürtlerin olma sebebi de o bölgede. türkler yönetici kesimi osmanlının kürt değilki. osmanlı balkan ve anadolu devletidir derken kastedilen bölgsede ermeni yaylası yok. kimsenin sikinde değil dediğin gibi. bi bokada yaramıyor.

Zaten problem bu, Adamlar tarih olarak bagli degil ve genetik olarak de bagli degil, kultur olarak de bagli degil. Adamlar ama fare gibi cocuk yaparak bati siteler doldurdu. Cümhuriyet gectikten sonra tamamen sicti, Osmanli bunlari Anadolu vilayet icine bile almiyordu, yeni gelen Iranli gibi "Turkleri" de almiyordu, asaglik göruyordu adamlari, insanlar herzaman Osmanli Turkleri bir cesit Turk saniyor, Seljuk Turkleri ve sonra gelen Turkler ap ayri, sonra gelenler Iranoid gibi veya direk Afghan gibi gelenler vardi onlari almadi.

Bugun zaten clown fest oldu, bildin armenoid tipler goblin gibi osmanli LARP ve devshirme LARP yapiyor, sonra DNA test yaptiriyor elamjeet cikiyor. "Turk" kimlik fena degisti en son 50 yil. Cümhuriyet vilayet sistemi kaldirirken Anadolu vilayet duvari bozdu ve elamjeetler ve armenoidler tamamen girmeyi basladi, ne bizans veya osmanli bunlari soktu tarih olarak, cümhuriyet zamaninda 1950 lerden sonra girmeye basladilar.
>>
>>182396680
Civic nationalism'in sonu bu. Avrupalı 20 senede uyanmaya başladı. Bizimkiler 100 senedir uyuyor. İnsan farketmek istemiyor hep söylenene ters diye ama aslında Sevr antlaşması uygulansa farklı ülkelerin parçası olucaz. Hiç uğraşmayacaktık bunların hiç biriyle. Şuan buralar çok güzel olucaktı. Hiç biri olmayacaktı. Zaten beceremediler ülke yönetmeyi Osmanlı yok oldu. Aynı adamlar geldi cumhuriyet kurdu burada sömürüye devam ettirmek için. Bunlarda ucuz iş gücü diye hoşlarına gitti.
>>
>>182394188
bide amarıkan filimleri sürekli fıstık alerjisi korkusu pompalıyodu amaçları ney acaba hayatımda hiç fıstık alerjisi olan görmedim, belki fıstık ezmesi tüketimi azalsın çükolatalı şeyler daha çok tüketilsin diye olabilir
>>
https://youtu.be/S4cSSmRC5RY

tam çıtırmış ha
>>
>>182395207
>anadolu zaten ermeni yaylasını içermiyor aslında hiç bir tarihte. bizimkiler cumhuriyette değiştiriyor. kürtlerin olma sebebi de o bölgede. türkler yönetici kesimi osmanlının kürt değilki. osmanlı balkan ve anadolu devletidir derken kastedilen bölgsede ermeni yaylası yok. kimsenin sikinde değil dediğin gibi. bi bokada yaramıyor.

kürdistan denen bok çukurunun tezekistana bağlanmasının sebebinin önceden kamalın şahsi aptallığından kaynaklandığını düşünürdüm bunlar bağımsız olsalar zaten tezekistana ekonomik olarak bağımlı olacak neden bunları tezekistana dahil ediyorlar derdim ama öyle değil

bokmanlılar filistin ile istanbulu birbrinden ayırmıyor mesela selanik neredeyse bokmanlının başkenti kadar itibarlı filistinin işgali istanbulun işgali ile eşit görüyorlar bu nedenle her cephede en az 100k ölü bırakarak yeniliyorlar

bu gavadlığın sebebi bokmanlıların endüstirleşmemiş ilkel toprak rantına dayalı ekonomisinden kaynaklı adamlar için refah toprak genişliği ile doğru orantılı haraca dayalı bir sistem bu yüzden allahın siktir ettiği fizan çöllerinde çekirge yiyerek ölüyorlar

ingiltere kaybedeceğini anladığı anda sömürgelerien kendisi bağımsızlık verip ingiltereye karşı zafer kazanmalarını engelliyor ama bunu yaparken biliyor ki bu sömürgeler bağımsız olsalar bile ingilterenin ekonomisine muhtaçlar. bonglar akıllı alayını kendi müşterileri haline getirebiliyor bokmanlıların böyle bir ekonomik gücü yok toprak gitti mi haraç gidiyor

bir de vatan olarak gördükleri çok toprak kaybetmişler bunun travması da var insan sayısı da az yok ediecez diye götleri atıyor
>>
https://www.youtube.com/watch?v=0churmkuzH8

"Arka Bahçemde"
Ne demek istedi
>>
>>182396227
>dosya ismi
>>
File: 20230526_215241.jpg (56 KB, 1125x470)
56 KB
56 KB JPG
Piraz da gülelum
>>
File: a4-160985391.jpg (16 KB, 501x345)
16 KB
16 KB JPG
>>182398488
ugly fat man fetişi pompalıyorlardı o zamanlar
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Rcq0LqEx3-E

öff karı mükmüş ya
>>
>>182399004
bu herif mi pompalıyodu vay be şöhret basamakları nerelerden geçiyo
>>
>>182399116
hee reha muhtar. çoğu kişi ondan hiç sevmiyo zaten gülşeni. bi sınırı olur amk
en bombası hande ataiziydi. kenan evrane nü modellik yapıyo kariyeri başlamadan önce
>>
>>182398999
koçum brotein ihtiyacınızı brotein tozları ile karşılayın daha ucuza geliyor
>>
https://www.youtube.com/watch?v=kPM5VXhpCfA

bu eleman bi anda parladı aynı hızda unutuldu gitti
>>
>>182399255
yetenekli insan çok farkı yaratan kimin döşşana vardıı demek
>>
>>182395850
ikibeyi yunanlar /pol/ de fena sikti diyo arşivi aradımda bulamadım tirad no yu bilen varmı?
>>
maden suyu içmek yararlı mı zararlı mı bu t*rklerin maden sularında ağır metal olma ihtimali nedir
>>
>>182395207
>daha uzun süredir müslüman vede statü olarak daha üstün

yani eski reply ama evet, osmanli zamaninda balkan icinde ust class balkan t*Rko genel olarak oluyordu. Hepsi asil Balkan t*Rk kökenli mi bilmiyorum, ben ama Balkan t*Rk ciktim, benim kökenlerim osmanli ordusuna bagliydi, buyuk babannem hatta Trablussam icinde dogumus, emin degilim niye, heralde osmanli görev.

Pomaklari genel olarak o zamanlar asaglik olarak bakiliyordu, cocukken benim dedem pomaklara laf atiyordu. anladim kadar Balkan t*Rkolar bunlari köylu ve "medeniyetsiz" olarak göruyordu.

>>182398758
Yani en buyuk hata bana sorarsan adamlari esit yerine koymak, vatandaslik ve oy hakki bukadar kolay böyle insanlara cittiden nasil verirsin, harbiden cok sacma cümhuriyet power shift olmus.
>>
bu şarkının adı neydi la enstrümental
dat dada da
dat dada da
dat da da dat dat
da da da da da
böyle gidiyo
>>
>>182401595
kisa klip varsa sarkinin ver, yollarim
>>
>>182400982
Halkın bi halt dememe sebebi sanırım çoğu zaten buraya geldiklerinde geldiklerinde şok halindeler. Adamın elinden herşeyini almışsın hayatını zor kurtarmışlar. Geçen dediğin gibi goblinlerin içinde yaşamaya yolladılar gene laf etmedi hiç biri. Yönetici kesimde korku var, aptallık etmiş ve sömürmeyi hedeflemiş. Ataputun asıl putlaştırılması 50lerde başlamış asıl anladığım. Niye böyle birşey yaratmışlar onu bilmiyom. İngilizce eğitiminide özellikle kötü tutmuşlar millet uyanmasın diye.
Sonrasında zaten yavaştan şuanki sistemin orospu çocuğu grupları yavaştan oluşmaya başlamış anladığım.
>>
>>182400888
Kızılay maden suyunda arsenik çıktı xocam.
>>
>>182400888
Kızılay maden suyu lağımda üretiliyor qnQ
>>
File: kgbtraslani.jpg (283 KB, 1328x866)
283 KB
283 KB JPG
>>182373082
reddit ovası enik yuvası
>>
>>182401920
>ortalama ümit özdağ & efe aydal fanı
>>
>>182402039
oy verme 12ye insin diyodu zaten :D
>>
>>182401884
>>182401914
kızılay dışındakileri diyom
>>
spordan celdum sup niggas
>>
>>182401595
https://www.youtube.com/watch?v=gm-MPlXzt_8

al yarrAM
>>
>>182402214
o değil olm tekno yauw
dut dudu du
dut dudu du
dut du du dut dut
du du du du du
hayır tarken değil
>>
>>182402197
spora git gel 2 saat + 1,5 saat duş muş 3 saatten fazla gidiyo o yüzden hiç seve seve gitmiyom haftada 2 gittiğim halde. keşke home gym kuracak yerim+param olsaydı.
>>
>>182402255
o olarak kabul edeceksin artık bitti nokta yoksa datdat kornanın borusuyla girişirim
>>
>>182401595
bumu?
https://www.youtube.com/watch?v=DpkIlO2lgAE
>>
>>182401595
buldum cicique al
https://www.youtube.com/watch?v=y6120QOlsfU
>>
>>182402336
benim var kurmuyom onun yerine domalos bol malzemos alıyom ;)
>>
>>182401595
https://www.youtube.com/watch?v=2h6_WWMnI-8
>>
"umarım bu şarkıyı saçma sapan dizilerde kullanmazlar ve sadece kaliteli müzik dinleyen insanların dinlediği bir şarkı olarak kalır."

bunu yazanların üstüne kabus gibi çöküp osturuncaya kadar tekmelemek istiyorum aq
gerçi bunu yazanların çoğu zannımca layk gelsin kasan çoluk çocuk vazgeçtim tekmelemeyim modası geçsin bi bitsinler
>>
>>182402616
geçen aklıma geldiydi hatırlayamadıydım şimdi hatırlamış oldum iyi oldu
>>
alın ıslıkla çaldım bulun çabuk
https://voca.ro/1jF0BqSYZUT3
>>
>>182402829
darude sandstormu unironik bilmiyorsun hahahahahahaah
>>
>>182402666
ikisini de yapabilirsin bir engel yok
>>
>>182402336
süreyi kısalt + set aralarını düşür. 40 dk 4-5 hareket yeter. günleri artır.
evde alet olsa da yapmazdın
>>
>>182402899
bilmiyorum demedim unuttumdu dedim
>>
>>182402832
aneyinin çiftleşme çağrışı olabilirmi?
>>
>>182402954
sporun kendisi 1 saat 15 dk sürüyo zaten git gel otobıs veya dolmuş yapmak zorundayım o da üstüne 35-40 dk ekliyo
günleri arttırsam fazladan yol + su parası ve efor harcamam gerek duş+yolda geçen süre vs. bu daha mantıksız
>>
>>182403042
vaxxx gibi'deki gibi otobüsle spora mı gidiyon amk
yakında düzgün salon mu yok
neyse hiç yapmamaktan iyidir. devam et koçum
>>
>>182403098
>>182403042
suri afgan bol oluyo diyolar oralarda doru mu
>>
File: 1584349821862092.jpg (118 KB, 934x782)
118 KB
118 KB JPG
>>182403168
suri gördüm bikaç tane çocuk da bursa olduğu düşünülürse yok gibi bişey
>>
>>182403221
kim bu chad
>>
>>182376103
>>182377018
?? its very easy to get laid tbqh famalam
>>
güzel bi armageddon, paranormal, schizo teorisi varmı şu sıralar çok canım sıkıldı seçimden filan? geçen sene zaman geri dönücek filan vardı son 1 haftasında baya bi plan yapmıştım.
>>
>>182403098
gibi ne amq zumcu dili ve edebiyatı bilmiyom
aslında salon yakın ama full yokuşlu bir yerde oturuyom ondan uzak kalıyo evim düz ayak olsa sıkıntı olmaz bisikletle 3 dk sürer
>>182403168
hiç görmedim sadece bir iki kere afrikalı öğrenci gördüm. büyük o diyenler büyük ihtimal hayatını mülteci düşmanlığı üzerine kurmuş zaferci veletlerdir veya onların fiziksel yaşı büyük fakat beyin yaşı aynı olan versiyonlarıdır.
>>
>>182403284
topgi
>>182403406
ha gerilla
>>
File: 163967251337.jpg (127 KB, 1086x992)
127 KB
127 KB JPG
aranızda ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı
>>
>>182403893
karam (blacked)'cıyım hocam.
>>
>>182403946
sen magnum + yarrak da yersin
>>
>>182403370
seçim zerre umrumda değil artık gitçem o ayrı. teori biz uydursak yaysak mesela atmosferde ağır metal artmışta yağmurla sulara karışıyomuş ondan hastalıklar artıyomuş felanla gibi aslında baya mantıklı geldi ha tutar bu
>>
>>182403954
EVET? İTİRAZIN MI VARDI ARSLANIM?
>>
>>182403973
>teori biz uydursak yaysak mesela atmosferde ağır metal artmışta yağmurla sulara karışıyomuş ondan hastalıklar artıyomuş felanla gibi aslında baya mantıklı geldi ha tutar bu
tamam ben inanıyorum buna artık. xte polde filan yayarız
>>
>>182404059
>ARSLANIM
evet ARSLANsın
>>
hagia sophia mosque oldu diye hala gavur götleri yanıyo wallax
ula phen unuttum bunlar unutmamsh
>>
Sınırları görememen sonsuzluk anlamınamı geliyor?
Biz nereye gidiyoruz?
Biz nerdeydik?
Biz kimdik?
Biz yokuz.
Başkaları geldi.
Kimlerdi?
Uzaylılar gerçekte kimlerdi?
Uzaylılar yoktu.
Kendilerine taptırdılar.
Gerçek ortaya çıkana kadar bu devam etti.
Gerçekle yüzleş.
Havalar soğuyucak.
Çok soğuyucak.
Konsantinopolisin gerçeği gün yüzüne çıkıcak.
Bu gerçek tüm ülkeyi aydınlatıcak.
Bu aydınlık herşeyi bitiricek aydınlık.
Bu aydınlığın içinde gerçekleri görebilicekmisin?
Gerçek sana şuanda bile gözüne bakıyor.
Anadolu'da ne vardı?
Ne yok oldu?
Neyi şuanda geri getirebilersin?
Ne senin elinde?
Sen ne düşünüyorsun?
>>
>>182403370
al koçum seç beğen al
vigilantcitizenforums.com
>>
>>182404338
saolasın. schizo postinge devam ediyimmi? olmuyo galiba. yazarken eğlenceli oluyoda okudummu ben bile siktir çekiyom.
>>
>>182403406
aynı aşağı ırktan olduğunuz için dikkatini çekmemiştir
>>
kedi camdan atladı apandisi patladı
>>
File: apandisit.jpg (26 KB, 620x343)
26 KB
26 KB JPG
ne sikime yarıyo bu şimdi allax
>>
>>182405018
nidoran nidorana kaydığında bütün dünya izledi
>>
Bros I am coming to Turkey in June and I am very excited.
>>
>>182405914
>>
>>182405970
I don't know how to interpret this my fren.
>>
File: aydınlık değişim.jpg (222 KB, 1080x1400)
222 KB
222 KB JPG
>>182405914
napim
>>
>>182406080
Bro that is disgusting, why did you make me click on that and expand it so I saw it on my pc screen?
>>
>>182406008
Have fun fren. We are having elections this Sunday. People are a bit jumpy right now because of that. Things most likely will calm down somewhat by the time you're coming. Economy might go to shit keep that in mind about currency exchange.
>>
>>182406233
We plan to visit every aqueduct, fort, and ruin in Istanbul. I will also visit the old book stores for the first time in the centre. Also go on the underground from European to Asian side of Istanbul. My gf has lived in Istanbul all her life and never used that, we are only going because I want to go.
>>
>>182406397
We're on the verge of civil war nigga cancel your tickets while you still can.
>>
>>182404959
götün niye yandı
>>
>>182406080
Siqmezd'
>>
>>182406233
Bacını wer
>>
>>182406946
I don't have a ticket yet because Turkish Airlines is so reliable, I can get a ticket on a very short notice because of their reliability. I believe it's the best rated airline on the planet. I have flown first class a few times within Turkey and it has been awesome.
>>
>>182407098
>>
>>182406397
Good. I am from İstanbul too my lion I like terrorizing foreigners like you I hope you will be around kızkulesi
>>
>>182407124
Good don't come here cause there will be a lot of blood on the streets.
>>
>>182407124
bu tRk larp yapıyo
>>
>>182407244
People here said this last time and I had a good time and eat Borek.
>>182407259
Bro I posted pics from my visit, I even posted my eyes because some guy said I was larping, I just like Turkiye and love my gf, and just happen to be a 4chan incel.
>>
File: eevee_run-926335096.gif (340 KB, 500x358)
340 KB
340 KB GIF
>>182407464
If you don't have reservations don't come here. I also don't think this is the right time. You see what Eevee is doing? He is running out of Turkey. That's the smart choice. Didn't your gf talked about elections? Things are pretty fucked up.
>>
>>182407540
What do you think will happen?
>>
>>182407641
I don't know. Most likely nothing but things aren't okay.
>>
File: Fwbcy50WAAAHKNt.jpg (924 KB, 1256x1000)
924 KB
924 KB JPG
>>
>>182407660
Yeah I know buddy, but nothing is ever okay.
>>
>>182407761
Didn't your gf said anything?
>>
>>182407794
About what? Erdogan? The general state of Turkiye right now?
>>
File: 1684862105182844.gif (3.87 MB, 640x640)
3.87 MB
3.87 MB GIF
>You see what Eevee is doing? He is running out of Turkey. That's the smart choice
>eevee_run-926335096.gif
>>
>>182407641
all-on civil war like north syria
>>
>>182407917
I don't think that's realistic buddy
>>
>>182407834
Look whole election process has been really tiring on us all. Much more than you imagine. People are really stressed out. My suggestion is to postpone it to a better date.
>>
>>182407997
Yeah I know that but I don't see how it affects me getting on a plane and having a barbecue and feeding the chubby stray dogs on the street
>>
File: 1684862105182844.gif (3.87 MB, 640x640)
3.87 MB
3.87 MB GIF
>Look whole election process has been really tiring on us all. Much more than you imagine. People are really stressed out. My suggestion is to postpone it to a better date.
>>
>>182408197
>>
There is one dog who is so fucking chubby and usually lives outside my gf's house (sometimes goes to another house because he's a picky fuck), and he is smelly but it is impossible to clean him because when you turn on the hose, he runs off. Next time I am in Turkiye I am going to get a bucket and a sponge and try to scrub him down. First I will trick him with dog treats and start scrubbing.
>>
>>182407973
>Let me tell you what I think about your political situation
>>
>>182408586
You have police with guns literally everywhere. I went into a museum (Last Sultan's palace) and had to go through security. That is unheard of here. I don't think a few terrorists stand a chance.
>>
>>182408660
Also he had an Astronomy room and that was fucking awesome. I would have an astronomy room if I was rich af and could build a dream house.
>>
>>182373082
Will Şebnem vote on erdoğan or kilisdaroglu ?[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.