[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: Norgetråden Gutta.jpg (222 KB, 795x1306)
222 KB
222 KB JPG
Gutta-utgaven

Forrige tråd: >>182358202
>>
rent smertefullt å våkne
>>
Hvorfor kan dere ikke bare la norgetråden forbli død?
>>
File: 1685057472659913.png (1.46 MB, 1600x900)
1.46 MB
1.46 MB PNG
Yankier dra hjem!
>>
>>182369106
Jeg er redd for å være alene med tankene mine
>>
>>182369578
Ring en venn tjommi
>>
File: 1677668231893834.jpg (90 KB, 636x492)
90 KB
90 KB JPG
helg, gutta
>>
Ahem
Negleanon er en jøde og en lykkejeger
>>
gimi
>>
>>182370393
helg hver dag for meg
>>
>>182370396
Homo
>>
>>182370396
Bra brev
>>182370417
Slemt brev
>>
>>182369593
Hvilke venner? Har jo bare dere her i tråden.
>>
File: 1494491624482.png (5 KB, 650x650)
5 KB
5 KB PNG
>>182370416
>>
Hallo
>>
>>182371056
Hei
>>
>>182369413
>Flo-Munch
tilhører åpenbart en overklassefamile. den kulturelle/økonomiske eliten har som vanlig klippekort på medietilgang til tross for at de ingen spesiell kompetanse på område. denne fjerten ble til og med invitert til debatten på nrk
>fjerde vara for Rødt
kjeks
>>
>>182368754
Imaginiser å fortsatt breve her i 2023. Jeg ble lei i 2020 og det var nå fucking tre år sia, O-M-G!
>>
>>182371387
du er for svak og ga derfor opp. pinlig for deg og ætten din
>>
>>182371056
moin moin
>>
File: ghgggiiiuteweee.jpg (475 KB, 1440x2697)
475 KB
475 KB JPG
>>
gimi
>>
>>182372175
Homo
>>
Kanskje jeg skal bestille meg en time hos sexolog
>>
>>182373366
For å gjøre hva
>>
Hva feiler det drammensere?
>>
flott at NRK viser empati med menn som ikke har fått en klem på 10 år
https://www.nrk.no/video/2899f238-136b-4554-bd11-6303af19e599
>>
>>182373730
gi mai gratis eller jai drepe dai
>>
>>182373481
Få ryddet opp i misforståelser og vrangforestillinger jeg har ihht. Sex, få kommunisert tankene mine til et annet menneske som er en viktig del av å bearbeide dem, få råd og objektiv veiledning som kan hjelpe meg på vei til et mer normativt sexliv, få høre noen perspektiver som ikke er skrevet av de svette, bleke hendene til en bitter ufsøl i norgetråden, og så bare for å få opplevd noe nytt.
>>
File: IMG_20230526_111349_903.jpg (3.35 MB, 3120x4160)
3.35 MB
3.35 MB JPG
Fy faderullan
>>
>>182373885
ok da så :)
>>
>>182373885
Herregud mannen, du trenger å ha sex.
>>
>>182373935
Werboten
>>
File: kjeks.jpg (16 KB, 233x200)
16 KB
16 KB JPG
>>182373730
>belønn kriminalitet og dårlig oppførsel
>det hjelper
>>
>>182374365
knegg
>>
>>182368754
Bra trådstarter
>>
>>182374573
>Jeg er ikke med på bildet

knegg ;(
>>
>>182374589
brev bilde av deg selv så limer vi deg inn på neste
>>
>>182373984
Jeg er ute av stand.
Å bli mobbet på ungdomsskolen hjemsøker meg selv den dag i dag.
Selv når kvinner er åpenbart tiltrukket av meg, til og med i det de deler ut de minst subtile hintene en kan tenke seg, er jeg handlingslammet. Mine egne mindreverdighetskomplekser ødelegger alle sjanser på et normalt liv. Føler at jeg hadde skuffet noe vanvittig om jeg faktisk hadde hatt sex, i og med at jeg begynner å komme opp i åra, og jeg fortsatt er så voldsomt uerfaren. Sex er som en energi som flyter rundt meg som jeg er ute av stand til å ta tak i. Er i en kritisk periode av livet nå, har over lengre perioder passet på hva jeg spiser, kledd meg bedre og forbedret hygienen. Resultatet av dette er en markant og berusende økning i oppmerksomheten jeg får fra kvinner, men den er uten verdi med mindre jeg faktisk lærer meg å ta tak i og benytte meg av den. Denne tiden varer heller ikke evig. Håret mitt blir tynnere, tiden går fortere og fortere. Om jeg ikke lærer meg å benytte meg av mulighetene som er tilgjengelige for meg, om jeg ikke snart skaffer meg en jv og får øvd litt på de nære ting, vil jeg kanskje stå utenfor i evig tid. Noen ting kan man ikke lese seg til. Derfor vurderer jeg å oppsøke profesjonell hjelp.
>>
>>182374631
Det er ikke så farlig likevel, knegg ;)
>>
>>182374660
Heldig du da. Ingen vil assosiere seg med meg her, for da blir de hengt ut på sosiale media. :(
>>
gimi
>>
Kul utgave.
>>
>>182374738
Det er en annen ting. At å omgjenges kvinner har blitt til en juridisk gråsone, som kan ved utskeielser eller feilsteg føre til sosialt justismord, digital uthengelse og trakkasering, hjelper lite.
Det tryggeste blir liksom å se morskt tilbake i det en kvinne smiler til deg, og flytte seg dersom de setter seg ved deg.
>>
>>182374942
huff ja ;(
>>
Er det noen butikker som selger "apobase" hudkrem? Jeg tror apoteket kremmer meg på prisene. Fant en på oda.com men de leverer ikke her, men den koster godt under halvparten av prisen på mitt lokale apotek.
>>
>>182375038
Farmasiet.no?
>>
>>182375038
https://www.prisjakt.no/search?search=apobase
>>
>>182375093
takk for tipset :) halve prisen av apoteket her!
>>
>>182374660
Du skriver veldig bra, jeg tror faktisk en sexolog kunne hjulpet deg med situasjonen din. Kan skrive under på at på et eller annet tidspunkt så er det faktisk for sent, bedre å ta tak i det før du kommer dit ja.
>>
japanske jenter tisser på hverandre
>>
>>182375213
Hyggelig å kunne hjelpe kompis :)
>>
fytti for et vær, ble søkkblaut etter en tur ut
>>
File: 3453745.jpg (360 KB, 1430x2048)
360 KB
360 KB JPG
Trur dere overutdanning er et problem i Norge?
Tanker?
>>
>>182373730
Afrika
>>
>>182375354
søt samejv
>>
>>182373730
Jeg bor i Drammen og min barneskolen kom i trøbbel med barnevernet
>>
>>182375354
Er faktisk det. Leste at Norge og Spania hadde dette problemet. Tilbud og etterspørsel gjelder i akademia og.
>>
>>182375354
kan ikke tenke meg det byr på noen problemer at mastergrad er minstekrav i mange yrker.
>>
>>182375631
>Han vet ikke at studielån er en konspirasjon fra statens side, se også "mastersyke".
>>
File: 1526330306777.jpg (25 KB, 350x320)
25 KB
25 KB JPG
nordmenn, hvordan kan vi finne oss i dette?

>>>/pol/428376968
>>
>>182375878
driter i hva det bruneste brettet på kanalen tenker
>>
File: 1601369000466.jpg (160 KB, 800x1059)
160 KB
160 KB JPG
Er litt bekymra for overutdanning, og ikke bare at det er for mange med høyere utdanning, men også at den utdanning er ganske dritt og handler mer om å få høy poeng på en prøve i stede for å faktisk bli spesialist på fagområde ditt. Ikke bare det men poletikken i akademia nå om dagen er jo litt sykt
>>
File: 1521923122840.jpg (171 KB, 465x465)
171 KB
171 KB JPG
>>182375938
jeg er høyreradikal. for det gode, fra røttene.
>>
>/pol/
Dritthjern haha.
>>
>>182375993
>men også at den utdanning er ganske dritt og handler mer om å få høy poeng på en prøve i stede for å faktisk bli spesialist på fagområde ditt
Takk, du satte ord på det jeg tenkte men ikke klarte å formulere.
>>
>>182369413
Bortskjemte rødtkjerringer av verste sort. Har aldri tvilt en dag på at den dagen Norge invaderes av Russland så vil rødtpolitikerne være de første til å samarbeide med dem. Ikke annet enn en gjeng med Quslingkommunister
>>
>>182369413
egentlig sant da men ormen stemte for NATO så vi har ingen rett til å klage på dem
>>
>>182375878
>Flagghomse
Nei
>>
>>182376072
Hadde lett byttet deg ut med selv den dummeste negeren på /pol/ om jeg kunne velge
>>
Flatt batteri på bilen (dette er jødenes skyld)
>>
>>182376663
Uff det gjør vondt aaaa jeg dør.
>>
frokost tips?
>>
>>182377290
eggerøre
Spekeskinke
tomat
>>
>>182377290
grandis + øl
>>
>>182377290
kokte egg most nedi pitabrød
>>
>>182377387
Dette.
>>
>>182369413
faen meg det mest soya-infisiserte kjøttsåret jeg har sett på godt og vel en uke, fåvæ
>>
>>182377290
Havregryn med melk fåvæ, frokost for konger
>>
>>182376595
nordmenn*
>>
Imårra ere 'skiftet
>>
>norge tjente BANK på hydroenergi
>strømprisene var så jævlig at jeg ikke hadde råd til mat
støres norge, ja.
>>
File: 1681377623003399.jpg (55 KB, 913x611)
55 KB
55 KB JPG
>>182377898
>>
>>182377322
sånn burde jeg alltid hatt i kjøleskapet!

>>182377387
det får bli lunsjen

>>182377456
rødpill oss om dette...
>>
File: 1679165219909088.jpg (36 KB, 800x436)
36 KB
36 KB JPG
>skiftet
>>
>>182378181
gleder meg til skiftet ikveld!
>>
nattSKIFTET
det grønne SKIFTET
kjønnsSKIFTE

hmmm...
>>
File: 1677209045309815.jpg (58 KB, 828x828)
58 KB
58 KB JPG
>>182378285
bleieskiftet....
>>
>>182377898
Gleder meg
>>
>>182375287
sex
>>
Jippi :) jeg fant apobase på coop, til 80 kroner for 200 grams tube :D
>>
Mehl er seriøs, nå skal ulven bort!
>>
>>182379065
ulver er skogens ufsøler
>>
>>182379065
knegg ;)
>>
>>182379065
Er det en fuckings STEN?!?!
>>
>>182379508
blir vel smelting på det krigsklenodiumet ja
>>
*knekker opp en øller*

endelig erre torsdag!
>>
>>182379746
En eller annen ekte mongo leverte inn en StG44 til spikersuppa til hain stat.
Neger, du kunne i det minste plombert den og hengt den på veggen.
>>
Asuka er verste jente.
>>
>>182379912
ja, til og med plombert så kunne han ha tjent godt på det, prisene er jo elleville på sånt nå
>>
>Amnestiet gjeld også ammunisjon og ulovlege våpen som ikkje er skytevåpen, som elektrosjokkvåpen, karatepinnar (nunchaku) og tåregass.
Bra vi får karatepinnene bort fra gata!
>>
>>182379746
Så lenge de ikke smelter opp noen volksmaschinenpistoler så skal ikke jeg klage
>>
>>182379987
Endelig, jeg er livredd hver dag for at jeg skal bli banket av sifu.
>>
Havregryn
Bananskiver
Honning
>>
Drømte at jeg hadde sex
Jaja, får vel henge meg
>>
Fant en lapp på frontruten min hvor det stod "PRIVAT PARKERING" osv.
Bilen min stod altså på offentlig vei. Folk er splitte pine galen i dette landet
>>
>>182379987
>tåregass
Bra vi tar fra jentene muligheten til selvforsvar, vil jo ikke at mangfoldet skal føle seg uvelkomne
>>
>>182379905
Drakk i går og fåvæ
>>
Skal starte ufsølpartiet med statspålagt jv for alle mannlige jomfruer som eneste kampsak
Om MDG kan gjøre det kan jeg
>>
>>182374772
Homo
>>
>>182380422
MDG kjemper jo for interseksjonalitet, feminisme, borgerlønn, og EU-medlemskap så vel som miljøet
>>
>>182380506
Greit da, vi kan pynte på med billig godteri og avvikling av ølsalget og vinmonopolet
Men jv er fortsatt #1
>>
>>182379912
>StG44
Amerikanerne hadde solgt nyren sin for å få hånd på en. Sykt at den skal destrueres.
>>
>>182380186
Sant.
>>
>>182380632
Er vel ikke engang ammo å oppdrive til den,hæ håper de i det minste gir den til et museum eller noe. Men går vel rett i kverna sammen med gamle baikalhagler og utskutte banekrager
>>
>>182380186
kanskje det var kongen?
>>
File: spørsmål.png (611 KB, 1000x1000)
611 KB
611 KB PNG
Noen spørsmål?
>>
>>182380506
Det der med interseksjonell feminisme skjønner jeg ikke helt at kvinnfolkene er med på.
Altså, er du kvinnfolk, så er du kvinnfolk, og du har kvinnekamp å ta hensyn til, og kvinnekampen skal visstnok være internasjonal og verdensomspennende, og kvinnfolk på noen steder i verden har det visst ikke så bra.
Så kommer det en kar, med kuk og baller og hele greia, dolla opp så han ser ut som en karikatur på hva han mener et kvinnfolk bør være, og krangler og syter og bærer seg fordi det er så vanskelig å være ham.
Og om du er interseksjonell skal du altså la denne skapningen ta fokuset vekk fra ting som
>kjønnslemlestelse
>barneekteskap
>voldtekter
>rett til å eie eiendom
>rett til skolegang
>diskriminering på grunn av kjønn
Det er faenmeg bra sykt, spør du meg.
En selvlagd "kvinne", kanhende med et blødende kjøttsår som lukter drit, klager over at "hun" har det vanskelig.
Men men, det er jo ikke alt en skal skjønne.
>>
>>182380541
Her er vårt doktrin
>Lebensraum
>Gadaffi sosialisme
>Sexgaranti for alle etnisk norske menn, ny offentlig stilling kalt sexterapeut opprettes
>Privatiser, legaliser og dereguler alt salg av rusmidler
>Nasjonaliser all annen industri
>Eugenisk innvandring, 150+ IQ som krav for bosetting
>Innvandrere er stadig forbudt arbeid i høylønnede stillinger dog
>Geotermisk energi
>Pengegaver til nybakte foreldre (går inn under gadaffisosialisme men følte det måtte presiseres)
>Ulovlig for kvinner å bruke internett
>>
Jeg så ei dame i rullestol på Jekta Storsenter i dag, men hun så ut som hun var 50, minst.
>>
>>182380955
Høres bra ut, du kan være partisekretær
>>
>>182380927
han ser ut som en av balkan/russer fangene vi hadde på besøk under krigen
>>
>>182380952
Var selv på MDG landsmøte
Var tre kleine transer som løp rundt og skrek og hylte om inkludering hele tiden, sikkert de som står bak
Transegreier virket ikke så viktig for noen andre
Litt trist at et en bra bevegelse som mdg må kapers av homodritt, det svekker jo veksten
Litt som etnonasjonalisme og hitlerhylling, det er uoverkommelig for mange potensielle partifeller.
>>
>>182381083
ser ut som en vanlig fyr i 40 åra
>>
>>182381151
i polen kanskje
>>
Miljøparti generelt virker som de er en del av en psy-op i regi av fossilbrennstoff produsenter som ønsker å svekke miljøbevegelsen.
jbsd
>>
>>182381169
dere mister håret fortere enn oss
>>
File: 1678919248494900.jpg (162 KB, 1142x1200)
162 KB
162 KB JPG
har norge läst neo-germania?
>>
>Norge har importert betydelig mer pizza og sjokolade i første kvartal i år enn i fjor.
>Det ble blant annet importert 4723 tonn pizza til en verdi av 216 millioner kroner.
>35 prosent mer sjokolademasse ble importert første kvartal i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
storkarer....jeg bøyer meg
>>
Tror jeg vil bli født som en asiater i mitt neste liv.
>>
>>182381213
har du en KILDE på det kanskje?
HÆ, tenkte meg det ja...
>>
File: 1683934155788429.jpg (99 KB, 554x554)
99 KB
99 KB JPG
>>182380952
Kvinner har gravd sin egen grav, jeg synes transgreiene er hysterisk morsomt siden det ikke har noen som helst innvirkning på meg. De enste som taper på det er kvinner og det er kvinner som også står i bresjen for "inkludering"
>>
>>182381218
wow er det slik svenske herremenn ser ut i dag jeg kneler, 70 no-go områder var verdt det virker det som
>>
>>182380632
Amerikanerne er et mongofolk bortskjemte med latterlig lave priser på billige drittvåpen, det er ikke en kjeft av dem som hadde rikka en centimeter på flesket for å begynne på arbeidet involvert i å kjøpe et våpen ut av Kongleriket.
>>
>>182381218
ser også ut som en balkan/russerfange....
>>
>>182381488
Er det nå du skal forstå at alle ser litt stusslige ut med barbert hode?
>>
>>182381552
vil ikke forstå
>>
har dere hørt det norsk/polske bændet hellig leketøy?

https://www.youtube.com/watch?v=-XblMRr6tcQ
>>
Eg sit og bæsjar
>>
>>182380739
>Er vel ikke engang ammo å oppdrive til den
Amerika har alt. Har sett videoer på degrøret hvor de skyter med en stg44. Den som mongoen leverte til politiet ser også ut til å være i veldig god stand som bare gjør vondt verre i at den skal destrueres. Hadde vært veldig fint om den havnet trygt på et museum, ja. Men har ikke troen på at Ola Dunk bruker hodet og verdsetter historiske våpen som man ikke ser i hvert hjørne.

>>182381359
Snakker ikke om den gjennomsnittlige burger med McRifle-15. Snakker om de ekte våpenautistene som hadde kååmet av å se en stg44 i god stand på et auksjon. Importører hadde absolutt betalt gode penger for å få den over Atlanteren.
>>
>>182381283
Ja jo, er jo ikke uenig i at det er litt morsomt å se hvordan vi skal radbrekke språket for å imøtekomme kravene fra en hypervokal minoritet, men det er nå litt trist hvordan ungdommer får utdelt hormoner av siklende pervoer når de allerede er nektet på Rikshospitalets avdeling for kapp og stapp uten at foreldrene vet beskjed, og litt trist for de gammelskole homoene og lesbene som bare ville ha lovfestet rett til å være sammen i det offentlige rom som ser saken sin undergravet når den inkluderer transpersoner og fargede folk med pustebesvær.
>>
https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/i/O8P0eO/roeykutvikling-i-trondheim-ansatte-evakuerers

De nevner til og med hudfarge! To afrikanere løper rundt og spiller GTA i Trondheim sentrum
>>
>>182381819
>falkenborg
>sentrum
>>
ja men da ble det helg, da

https://streamable.com/bweqnu

skål gutta, legg opp, eller sniff opp, samma fan hva dere foretrekker
>>
>>182381907
Sett på galo sengen
>>
File: IMG_20230526_153222_175.jpg (3.5 MB, 4160x3120)
3.5 MB
3.5 MB JPG
Sånn er det
>>
>>182381907
>dfn jeg ikke fikk meg et par Cerwin-Vega før jeg ble voksen
>dfn magien de hadde for meg som tenåring ikke er der lengre
Får vel bare selge dem, da. Nesten som å banne i kjerka, men jeg er minst like fornøyd med de aktive kjerringhøyttalerne jeg har på kontoret (Klipsch The Sixes). Det eneste de ikke gjør er å vibrere glassene i kjøkkenskapene, men det er liksom ikke så spennende nå som det engang var.
>>
File: 20230526_153254.jpg (1.7 MB, 4032x2688)
1.7 MB
1.7 MB JPG
wtf is this ole
>>
>>182381907
>Menn lever slik og ser ikke et problem med det.
>>
>>182382197
Hva er problemet? Høvelig rent gulv, kablene pent samlet, benk i bakgrunnen så han kan trene, hele og fine gulvlister, tøft anlegg, veggene ser også hele og greie ut.
>>
>>182382138
Hvem bok?
>>
Kunne bodd i blokk resten av livet om det ikke var for at jeg ikke kan ha garasjegym
>>
>>182382195
obviously is a sewup
>>
>>182381907
mener du ikke stitch up nå?
>>
>>182382685
obs, ment til hen>>182382495
>>
Hvor gammel er egentlig en såkalt kønni?

Spør for en venn, så klart.
>>
File: josef PST.png (22 KB, 767x625)
22 KB
22 KB PNG
Tenk deg godt om nå, anonsen.
>>
>>182382377
Varmt tak, men blokk/borettslag er genialt for folk som ikke er nevenyttige eller er late. Du bare betaler en sum i måneden, så blir gresset slått, trappene vasket, taket og bordkledningen skiftet når det skal til, maling blir gjort når det skal gjøres, og hvis noe i veggen går sund blir det også fikset. Du bare bor der og tar vare på det du har, det ække så verst.
>>
gimi
>>
>>182382796
toppen av hodet ser ut som to boller
tenk å bare gnafse innpå der da
haha
>>
>>182382317
Memoarer av min nervøse sykdom av Paul Schreber
>>
File: 1684102975765708.png (109 KB, 850x399)
109 KB
109 KB PNG
Gutta. Nå er det pinadø straks langhelg! Fri på mandag! Herlig.
>>
File: 1684179860865490.jpg (24 KB, 474x475)
24 KB
24 KB JPG
>skrur opp lyden
>sikringa går
>>
>>182382990
Ta ut sikring - bank ut innmaten - sett inn spiker - sett inn sikringen
>>
>>182381896
Er ikke falkenborg Buran-avdelingens nye navn da? Etter den publisiteten med obiora?
>>
>>182383067
slo av varmeovnene i stedet
>>
Søte smaker er for kvinner og barn, mannfolk liker salte og bitre smaker. Enig?
>>
>>182383151
falkenborg er på lade det, sentrum er innafor elva
>>
>>182383195
enig, ingenting som er bedre enn en saltladning fra typen
>>
>>182383159
Lurt tenkt, varmen fra forsterkerne er vel like god, og den sirkulerer jo rundtom i rommet av all den luften høyttalerne setter i bevegelse, det er jo langt mer effektivt.
>>
>>182383213
Ah, ok.
>>
>>182382927
Takk sjef, det virker som en spennende bok å lese. Skal plukke med meg et eksemplar neste gang jeg er i gratisbutikken.
>>
>>182383536
blir varmt i rommet fort, ja.
>>
Men men, hvor gammel er egentlig en sånn der kønni, er det noen som vet?

Spør for en venn.
>>
test
>>
østro
>>
File: 1679618220048099.webm (620 KB, 320x320)
620 KB
620 KB WEBM
>>182382769
>>182383859
>>
>>182384550
Hun var jo kjempesøt
>>
>>182384112
Harru fått tatt noen bilder av pene jenter på festivalen? Noen løse tøyter med såvidt tildekte puppelurer? Bleke damer med BMI under 30 som blotter en stram mage?
>>
All these chicks ever want is snapchat don't they realize we live on a ship with no internet?
>>
Hold kjeft, sutre.
>>
påminnelse:
ignorer sutre
ikke svar sutrebrev
filtrer sutrebrev
>>
>>182379912
>Neger, du kunne i det minste plombert den og hengt den på veggen.
Ja? Leste du ikke artikkelen? Etter man har levert den, kan man plombere den og få den tilbake, eller selge den til en våpensamler for eksempel
>>
>>182384758
>no internet
lram
this is because you niggers can't be trusted, not because you can't have internet I hope you realize that
please do the world a favor and pull the bottom plug once you're 300m out
>>
får vell kjøpe litt clauthaler på butikken
>>
>>182385434
du tror at hvis noen amerikanere på perm i norge ville funnet fram til tråden, og at de ville fått norsk flagg når de mobilbrevet?
>>
alkohol inn
gjerne celler ut
enkelt som
>>
File: Kq4kz0m_d.png (396 KB, 640x360)
396 KB
396 KB PNG
>>182384758
You're not fooling anyone, you bum-burgling prostate pirate, you monkeypoxed mystery meat in a man sandwich, you sweater-in-the-summer-wearing leg curling libertine, you walking Retrovir commercial, you Pulse nightclub surviving fruit, we know you're only all too eager to get back on your boat so you can get your caviar cross stuffed, fucking Navy sphincter SEAL cave exploring colon crusader
>>
>>182381195
har lurt på det samme
>>
just an oxymoron, nothing to see here
>>
Siste eksamen i morgen.
>>
>>182382195
>>182386425
forgot quote
>>
hvorfor faller dere for agn gang på gang
>>
>>182384550
>moderne tv spill
>>
>>182385708
mulig de drittbrever på kanalen når de har dødtid på atombåten sin, så ikke forunderlig om de hadde funnet tråden
>>
>>182385708
Mobilbrever de eller sitter de må makkeren?
>>
File: file.png (1.47 MB, 1921x1280)
1.47 MB
1.47 MB PNG
Jeg er ikke en fisk lenger. Jeg er en krabbe.
>>
>>182381116
>Var selv på MDG landsmøte
Hvorfor i helvete
>>182381116
>en bra bevegelse som mdg
Åja du mongo og homo
>>
>>182386707
det er sutre som agner, som vanlig
>>
ikke trå på meg
>>
>>182386316
Det var da fælt da.
>>
meg på 1.02
https://www.youtube.com/watch?v=ryRcPeOM1sY
>>
File: 1509070873459.png (573 KB, 1106x1012)
573 KB
573 KB PNG
>First Price kjøttdeig koster nå 63,90
>>
>>182387810
er jo bare et øyeblikk siden det kostet under 25kr...
>>
>>182387810
>>182387877
det skal koste å koke kloden
>>
https://www.youtube.com/watch?v=33v8fXkKDw0
>>
File: 1684169025442704.webm (3.95 MB, 576x1024)
3.95 MB
3.95 MB WEBM
Daniel...
>>
>>182388005
Ikke mitt syltetøy.
>>
>>182388005
det er et hankjønn.
>>
>>182388005
Dette er en dude, ikke sant?
>>
>>182388005
daniel har ikke jobbet en dag i hele sitt liv, og det synes
>>
>>182388214
Ikke vær frekk. Han hadde tre strevsomme dager som postmann
>>
Oppturen fortsetter for kronekortsalganon. Gratis penger til de som vil ha
>>
File: 1684876779871989.gif (2.69 MB, 498x343)
2.69 MB
2.69 MB GIF
>>182388143
ikke disreptekter HENNE
>>
File: 1682714798026419.jpg (188 KB, 1200x901)
188 KB
188 KB JPG
>>182388430
For en sterk ung mann.
>>
jeg å vil være på moritz bastei og drikke diesel
>>
gimi
>>
Er vel ikke så jævlig usannsynlig at hangarskipet har en eller annen fyr som er en Anon ombord
>>
>>182389384
Særlig ikke med tanke på hvor mange homofile det er på int
>>
>>182388357
Det er over
>>
>>182389474
Harrem lov å være homo i militæret hans onkel Samuel nå da?
>>
Sprakk etter 25 dager edru. En liter Explorer vodka på bordet. Gutta jeg er slem nå, gikk liksom til den største karen jeg kunne finne og spurte om drit. 3 i Promille og det
>>
>>182390030
Meget homofilt og mongolid brev
>>
>>182390088
dds
>>
>>182390030
hvem spurte jbs
>>
>>182390111
>Gutta jeg er slem nå
Patetisk
>>
>>182390030
slem
>>
Dere er jo syke i hodet
>>
tråden er en snill tråd for snille gutter
>>
>>182390088
Får ta meg en GT da gutta GT

https://www.youtube.com/watch?v=k_1ZvisVbnY
>>
>Det pågår en væpnet politiaksjon i Trondheim etter at det kom meldinger om skyting med luftvåpen i bydelen Valentinlyst.
bare jeg som synes mongolidihet er eskalerendene?
>>
>>182390345
>Valentinlyst
Brukte å handle på polet der mye.
>>
>>182390303
kos deg med GT (guttetiss) venn
>>
>>182382919
Homo
>>
>>182390383
Hvem her fresh valentinlyst
>>
>>182386989
Landkrabbe
>>
>>182390345
hvor er den b*rgenske mobben som skal dåkse alle slemminger nå?
>>
middagstips?
>>
>>182391002
n3k
>>
vi må nedbemanne stortinget
>>
>>182391002
se>>182377387
>>
Innafor å sykemelde seg ut oppsigelsestiden?
>>
får mekke 4 burgere fåvhæmdt
>>
>>182391200
ja takk! lag et par til deg selv og da.
>>
Kanskje jeg skal koke fire pølser til de sprekker
>>
etter luftvåpendesperadoen på valentinlyst...blir redd jeg
>>
>>182391002
I dag eller generelt?
>>
>>182391604
hvor på valentinlyst?
t. er på valentinlyst
>>
>>182392257
hærish, er ikke lokalkjent nok til å gjenkjenne
>>
>>182392362
Du er mindre enn fem hundre kilometer unna meg nå
>>
>>182392421
ok
>>
>>182391910
ja

(knegg ;))

men hvordan har dere råd til grandis egentlig?
>>
hfbs jbs
>>
>Jeg heter Jan og jeg er incel
>>
>>182391195
Ingen?
>>
>>182391195
>>182392739
tjaa, trenger du referansen?
>>
>>182392775
Har jo fått ny jobb allerede så nei.
>>
>>182392816
kjør på
>>
>>182392816
trenger du referansen i fremtiden? hvis nei, kjør på
>>
>>182392912
>>182392918
Takk tjommier.
>>
File: 1592462701890.jpg (7 KB, 232x217)
7 KB
7 KB JPG
lever i smerte...
>>
i nær(!) fremtid så vil ingen nordmenn ha råd til å pensjonere seg i thailand
>>
>>182393168
vi må flykte landet før det er for sent
>>
ugga bugga, kor er de kvite mennene hen?
>>
https://www.nrk.no/nordland/sanne-_19_-fra-lofoten-oppdaget-ny-eksamensfeil_-fikk-vite-om-eksamen-lenge-for-hun-skulle-1.16423541
snitch
>>
>>182393436
jau, men trygda blir jo verdiløs...
>>
>>182392544
>hvordan har dere råd til grandis
fy flåbbe
>>
File: 1684705491550373.jpg (85 KB, 901x982)
85 KB
85 KB JPG
>>182393560
sattan helvete, mesterplanen jeg har jobbet på i åresvis er ødelakt av støre & co
>>
>>182393517
>snitch
>>
>>182393656
støres norge
>>
>>182393959
hva koster en grandis
>>
NORSKA KILLARS SÄD OCH FÖDA
>>
hei drenger
fikk jobb og derfor har jeg ikke brevet så mye i 2023
noe nyt med dere?
>>
>>182394412
skvettlapp pluss minus
>>
>>182394492
Tissedansken?
>>
>>182394492
>han har jobb

normisser UT!
>>
File: PToh53bCTdMdy4kWwMcRVd[1].jpg (1.63 MB, 2726x1533)
1.63 MB
1.63 MB JPG
>>182393486
>de kjakene
>>
>>182394492
alkostopp hjalp faktisk?
sykt...
>>
>>182394653
ja
>>182394829
i Danmark kan man ikke nave hele livet desverre
bare om man går med bleier og blir førtidspensionist
>>182395022
nei faktisk ikke
>>
>>182395129
gratulerer da, ble det serviceyrke (mc donalds, butikk osv) eller i industrien?
>>
>>182395129
>i Danmark kan man ikke nave hele livet desverre
https://www.youtube.com/watch?v=M8kwWlvazzU
>>
>>182395194
nei, sitter ved pesen
>>
File: 1683655180971140.jpg (39 KB, 600x593)
39 KB
39 KB JPG
>>182395271
hmm, er dette en gåte...
det er da ingen som jobber mens man er ved en datamaskin...
>>
>>182391195
Er arbeidsgiver typen som ikke orker dritt kan han bestride sykemeldingen din for å slippe lønnsplikten, jeg bare sier det.
>>
>>182395129
Hei! Så bra da. Trives du med jobben?
>>
>>182395768
det går ok ja
>>
>>182395435
Det har han ikke anledning til fåvæ
>>
Har blitt en sånn der 31 år gammel jomfru jeg da
>>
>>182396290
spilte du og undead warlock på WoW?
>>
>>182396328
Aldri rørt det spillet i mitt liv, men er vel mange veier til taperlivet
>>
Har drukket siden klokken 4 i går
Begynte å drikke rett etter jeg stod opp fra sengen klokken 3 på ettermiddagen i dag
Visste ikke hvilken dag det var før nå nettopp
>>
>>182396461
skål!
>>
https://twitter.com/detectfights/status/1661992677477343232
hahahahaha gud
>denne negeren prøver å forvandle en homse til en huskone
>>
>>182395964
wicked fedt mand
>>
umenneskelig drittaperliv i konstant lidelse
>>
kuk...
>>
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/over-halvparten-av-sosialhjelpsutbetalingene-gar-til-innvandrere
>>
>>182396921
hvorfor lenker du hatprat? hmmm?
>>
>>182397031
Nå er du farlig nærme antistatlig tankegods, anonsen.
>>
>noen lenker til statistikk om pakkiser/negre
>"uhmm anonsen dette er hatprat! er du anti-stat??? haha se hvor sarkastiske vi er!!"
gjenta 2-3 ganger, hver tråd
hds, verdiløse ikke-spillerstyrte spillere
>>
>>182397148
Mener du det skulle vært en lang diskusjon om temaet? Om et faktum som litterært ingen i tråden kan gjøre noe med?
>>
>rompesnurt pakkis/dritthud syter om urfolk (nordmenn) konstant i tråden
hvorfor ikke bare dra hjem der du hører til og "kulturen" din er normal
>>
>>182396921
trussel mot demokratiet
>>
File: hæhund.jpg (21 KB, 484x384)
21 KB
21 KB JPG
>>182397148
forventer du seriøs diskusjon på kanalen?
>>
>>182397278
godt brev
>>
*senker diskursnivået*
>>
File: hvor.jpg (67 KB, 644x644)
67 KB
67 KB JPG
>>182397148
>>
Dere skal bli erstattet. Tanker? Litt sint, kanskje? Bare syting, muligens? Hahahaha, eid.
>>
Mitt navn er anonsen, og jeg har aldri blitt agnet.
>>
Må stå opp 1 i morgen
Faen ta dette helveteslivet
>>
spiser is laget av 80% frukt.
>>
>>182397587
hvem har laget de resterende 20
>>
>>182397552
på jobb på fabrikken?
på en lørdag?
>>
Du hadde aldri snakket slik til meg i wildy
>>
kan dere høre hodesmellet?
https://www.youtube.com/watch?v=FODZv5OAFcg
>>
>>182397737
En dag skal jeg gjøre som Jon
>>
gimi
>>
>>182397603
hæ?
>>
>>182397806
tenker han hodesmellet for mye
>>
sykt at pakkiser puler dyr (geiter, esler og somaliere("menn"))
>>
>>182397861
>>
>>182397900
mashallah!
>>
>>182370394
Dette
>>
>>182396068
Jo, sålenge det foreligger mistanke om at det ikke er reell grunn til fraværet.
Han kan ikke få vite hva grunnlaget for sykemeldingen er, men om han kan begrunne mistanken om at sykemeldingen ikke er reell, slipper han å betale sykepenger medmindre du klager på vedtaket og får en uttalelse fra legen som bekrefter at du var sjuk på årntli.
>>
Koker opp en grandiosa taco fiesta nå på kvelden.
>>
>>182397948
Åja, men da ga jo setningen plutselig din mer mening
>>
>>182398183
>Jo, sålenge det foreligger mistanke om at det ikke er reell grunn til fraværet
>Han kan ikke få vite hva grunnlaget for sykemeldingen er, men om han kan begrunne mistanken om at sykemeldingen ikke er reell, slipper han å betale sykepenger medmindre du klager på vedtaket og får en uttalelse fra legen som bekrefter at du var sjuk på årntli.
Jeg har hatt to typer kreft på under ett år, jeg tror det skal få veldig fint fåvæ.
>>
>>182398317
>>182398317
>>182398317
>>182398317
>>
>>182390030
en liter? Holder med 0,35liter for å få en fin stemning for meg.
>>
>>182393168
Når alle trygder blir utbetalt i form av matkuponger så er det jo innlysende.
>>
>>182381228
Er Coop som hele tiden har tilbud på usunn dritt
>>
>>182398316
Ja nei da skal du nok klare deg greit, og det er ikke særlig mange som vet om muligheten til å bestride sykemeldinger heller, selv om det sikkert er et kjempefint virkemiddel for arbeidsplasser hvor det er masse kjerringer og sånn som skaper helvetes dårlig stemning og sykemelder seg i hytt og gevær for å komme seg unna det kjipe arbeidsmiljøet de har skapt. Jeg lærte om det av den nye rektoren som kom til bygda, dæven det var dame som hadde bein i nesa.
>>
>>182399242
Ja skjønner. Uansett hadde det ikke gitt så mye mening da, jeg har ni arbeidsdager igjen før jeg skal ta ut ferien min (som jeg er lovpålagt å ta) så han hadde ikke spart så veldig mye liksom.[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.