[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: caddeledsen3.jpg (687 KB, 1080x1991)
687 KB
687 KB JPG
>>
File: 1662737496452.webm (1.31 MB, 576x1024)
1.31 MB
1.31 MB WEBM
>>
Är det bara jag som tycker libbe är gullig? :3
>>
File: 1677327250454.webm (1.99 MB, 600x336)
1.99 MB
1.99 MB WEBM
portalen
>>
Tyskland är ett bra land. Jag älskar Tyskar. Ölen, korven och språket. Synd bara att de inte vann kriget. Världen borde haft Tyska som lingua franca.

https://www.youtube.com/watch?v=mJTBOo8V4l4
>>
half-life är sjukt kino
>>
Någon som vill spela overwatch med mig? Är helt ensam... ;_;
>>
Vill cadde ha en normal flickvän eller en mongofv??
>>
>>179308322
grindrdaddy libbe
pojkfittan ska ha sitt i natt UwU
>>
https://www.youtube.com/watch?v=QxWKRrsDank
>>
File: 1648773394573645.png (1.35 MB, 1062x1024)
1.35 MB
1.35 MB PNG
>>
File: cunnykingen.png (565 KB, 1080x1240)
565 KB
565 KB PNG
Cadde kingen
>>
File: 1678517902143340.jpg (127 KB, 1007x1200)
127 KB
127 KB JPG
HEEEEEEEJ :3
>>
File: 1679114378997.webm (2.74 MB, 1280x720)
2.74 MB
2.74 MB WEBM
>>179308426
vanlig såklart
>>
>>179308426
Han tror typ att han är normal och skulle ha en chans med en normal tjej. Det är synd om honom. Skulle vara bättre om någon berättade som det är för honom, att es ist vorbei.
>>
bombplant på G dags att sticka dig yo
>>
>>179308449
Jag tror att hans mage är gosig...
>>
File: 1656706725174.png (21 KB, 750x550)
21 KB
21 KB PNG
sverige
>>
File: 1679067427256891.jpg (272 KB, 1125x1352)
272 KB
272 KB JPG
Jag har extremt svårt att skaffa vänner och starta relationer favä
>>
File: 1673963594864.webm (2.68 MB, 576x1024)
2.68 MB
2.68 MB WEBM
AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH det är så faking över
>>
>>179308455
>>>/b/896121003
>>
>>179308526
Jag är tvärtom. Jag är bara i tråden för att heila och sprida antisemitism.
>>
File: 1679182190849.gif (209 KB, 220x205)
209 KB
209 KB GIF
>>179308526
>>
>>179308529
SÄPO-strålar?
>>
är det någon sport eller dör en av mina grannar nu?
>>
File: 1663252867650.png (227 KB, 1080x829)
227 KB
227 KB PNG
Jag vill oironiskt jobba åt SÄPO, verkar vara ett fett coolt jobb och man bidrar till ett säkrare Sverige
>>
>>179308637
Var någon i tråden som sökte jobb på SÄPO. Undrar ifall han gick vidare.
>>
File: 1547572988786.jpg (79 KB, 686x1024)
79 KB
79 KB JPG
>>179308562
Varför kan du inte göra sånt med dina vänner?
>>
>>179308672
Det gör jag det med. Jag är smockfull av antisemitism och den måste komma ut. Vill inte belasta mina vänner för mycket. HELG FUCKING SEGER.

https://www.youtube.com/watch?v=4hWjLXddHnw
>>
File: 1658965139833.webm (2.5 MB, 1280x720)
2.5 MB
2.5 MB WEBM
ja jag strålas väldigt mycket på sistone av säpo, börjar bli svårt att klara av vardagen
>>
File: 1675158311754154.jpg (216 KB, 960x960)
216 KB
216 KB JPG
bunda
>>
File: ElmkAe9X0AIO09v.jpg (590 KB, 678x960)
590 KB
590 KB JPG
Inser nu att STÄPPVEN har kallat på mig i hela mitt liv. Jag har ignorerat kallelsen och mitt liv har varit pisshorigt på grund av det.

Icke mer!
>>
File: 1661365519919305.webm (639 KB, 720x720)
639 KB
639 KB WEBM
>>
>>179308722
Oj oj oj!
En medioker kvinnorumpa.
>>
File: 1650701176651.png (25 KB, 200x171)
25 KB
25 KB PNG
>körskolor tar över 1k i timmen att övningsköra med dom

skulle ha valt ett annat yrke
>>
>>179308734
Helg fucking seger.
>>
>>179308455
yes damn
>>
>>179308759
>medioker
Va? Bor du i Brazil eller något
>>
SEXO
https://www.tiktok.com/@kkatyonak?lang=en
>>
>Björnen måste skaffa sig ett rejält fettlager innan han går i ide
https://www.svtplay.se/video/Kz2QoDv/varldens-natur-sveriges-hjarta?position=287&id=Kz2QoDv
>>
File: 1679172083472610.png (1.52 MB, 1184x866)
1.52 MB
1.52 MB PNG
Hur accurate är detta?
>>
Svenska är ett fucking pisspråk, helt sjukt att det inte finns ord för följande saker
>convenient
>community
>forearm
>traps
>random
>cozy
>accurate
osv osv
>>
File: 1651135310689124.png (2.51 MB, 1459x1600)
2.51 MB
2.51 MB PNG
>>179308775
>>
>>179308917
Du får väl resa runt i landet zoomzoom och kolla läget.
>>
Fan vad det luktar sagge från spermaskåpet. Står knappt av att sitta bröve det.
>>
>>179308917
vgh, sverige... mitt hem... min förort...
>>
>>179308944
Håll käft och åk hem då om det inte passar.
>>
>>179308964
Öppna ditt spermaskåp och ta bild med tidsstämpel. Gör det för tråden.
>>
https://youtu.be/tt5HYaIk3bU?t=683
Varför åker ni inte till Brazil?
>>
>>179308950
>>
>>179308989
Sverige är mitt hem.
>>
>>179308190
Hvorfor elsker svenske tjejer blatte kuk?
>>
>>179308944
>convenient
praktiskt, bekvämt
>community
gemenskap, samhälle
>forearm
underarm
>traps
trapezius
>random
slumpmässig, eller random (som låneord)
>cozy
mysigt
>accurate
noggrann, exakt, precist, eller snakke norsk och säg akkurat
>>
suedi styrs av jahudi
>>
>>179309098
kek det gör dem verkligen inte. de är fan de största smygrassarna på jorden. Svenska män är mer öppna för ausländertjejer än svenska tjejer är för utländska män
>>
>>179309058
Vaporeon är den pokémon som är mest kompatibel med människan
>>
>>179309139
Tyvärr.
>>
>>179308999
Det är inte som om det är en pöl det är bara där jag lägger tröjan som jag "tömmer" saggen på (jag kan bokstavligen inte komma på ett bättre ord som beskriver vad jag gör)
>>
>>179308944
Lämpligt
Kommun
Förarm
Armveck
Slump
Gos
Pricksäkert
>>
>>179309162
Du torkar kuken med en tröja efter att du runkat, det är vad du gör
>>
>>179309144
Sant
>>
>>179309162
Bilder, tidsstämpel, etc. Du vet hur man gör. Gör det för tråden anon. Bli odödlig.
>>
>>179309058
vaporeon var bättre än blastoise i röd och blå
>>
https://en.wikipedia.org/wiki/Bayes%27_theorem
>bajs teorem
>>
>>179309256
Pidgeotto med flyg var bäst, spöade hela elit fyran med den
>>
Gyarados>Starmie>Slowbro>Cloyster>Lapras>Vaporeon>Blastoise
>>
>>179309301
Stabilt teorem favä.
>>
>>179309334
Här är vi
>>
>>179309302
Dodrio moggar pidgeot DOCK
>>
>han lirade oironiskt påkémån
kek
>>
File: ekorre.png (418 KB, 706x397)
418 KB
418 KB PNG
ekorre
>>
File: 1679169108715653.jpg (243 KB, 792x792)
243 KB
243 KB JPG
>>179309425
alla gjorde det, zoomzoom
>>
Pokémon är tråkigt
>>
Skulle aldrig ha sex med ett djur men om pokemon fanns på riktigt skulle jag knulla dem
>>
>>179309483
har vart i tråden i 10 år, pys1
>>
>>179308708
>Jag är smockfull av antisemitism
Elakt brev.
>>
Mycket tråkigt med Pokémon
>>
File: 1675103344321031.png (1.27 MB, 654x1164)
1.27 MB
1.27 MB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=Jh4XziIHjZU
Varför lider biancus i pisshorlandet?
>>
>>179309425
Och vart retad för det, gick i 6'an när Pokémon röd släpptes så var för "gammal" för det enligt en del klasskompisar, samma klasskompisar satt sedan på facebook och hade NOSTALGI över pokémon GO när det vart populärt
>>
>>179309524
Nej, din sort förtjänar det bögtvålaren.
>>
Pokémon kuksson
>>
mewtwo är rätt sexig favä
>>
File: jo jäsiken.jpg (3.09 MB, 4160x3120)
3.09 MB
3.09 MB JPG
>>179309241
Skrev än extra nolla av misstag för jag är ett gigamongo
>>
>>179309512
Bara om det var en Ditto och den transformerade sig till Rosanna eller Erika
>>
File: 1679095746732844.jpg (88 KB, 371x387)
88 KB
88 KB JPG
Fuskbyggare, pederast, kronisk onanist, sexleksaksfabrikör, vattenförgiftare, nekrofil, barnplågare, slavhandelsman, djurplågare, pedofil, narkoman, rasist, AFSare, psykopat, lögnare, mördare, våldtäktsman, alkoholist, tafsare, drogförsäljare, hermeticist, mobbare, narcissist, blottare, Självskadare (brukar fylla urinröret med hårnålar & skjuta häftpistol i låren), fönstertittare, saliroman, pyroman, koprofag, momsfuskare, förfalskare, rattfyllo, stalker, bankrånare, ficktjuv, swishtiggare, kabbalist, våtmarkssabotör, golvbrunnsollare, limsniffare, mytoman, hypokondriker, kalasbyxekonnässör, homofil, medlem i bastuklubben, kristallhealingsterapeut, pungbråcksfetishist, återfallsmissbrukare
>>
>>179309362
>>179309362
Går det att lida i Brazil
>>
>>179309142
Når jeg skroller på tiktok og det kommer opp en stygg araber, det er alltid flere pene svenske blondiner som simper i kommentarfeltet.
>>
Oj vilka galna tider vi lever i
>>
>>179309616
Varför då?
>>
>>179309717
Tjejer gillar snubbar med clout, du kan se ut som världs kioskmongo men med lite clout kan du fortfarande få fv
>>
>>179309792
Förklara Cadde
>>
>>179309735
Jag växte upp med ditt folk. Jag vet hur ni fungerar. jag har inga fördomar och önskar er inget illa. Men ni är ett folk som verkligen inte gör ert bästa för att komma överens med andra runt omkring er. Ni har verkligen er själva att skylla för all olycka som drabbar er. Sanningen svider mer än fördomar favä.
>>
>>179309678
Herregud anon. Jag trodde du genuint gycklade. Du bör nog slänga den där och börja använda toapapper som du kan spola ned i toan favä.
>>
>>179309678
Ööö är det där saggefläckar?
>>
>>179309678
Varför gick jag aldrig på konstskola?

Kunde gjort en väldigt bra karriär (för en konstnär) på att ställa ut runkstrumpor, ens nersaggade laptops och saggefiltar


GAAAAAAAAAH
>>
>>179309893
Bor inte själv så kan inte ta papper och slänga i toan
>>
File: 1679181274956710.png (1.05 MB, 2000x2000)
1.05 MB
1.05 MB PNG
skrämligt
>>
>>179309980
Det är nog flera års gammal sagge favä.
>>
>>179309980
Det är tröjan han torkar snoppen med efter han har runkat, vad fan tror du? Jävla IQ-fiskpinne
>>
>>179310011
Anon det är en liten bit papper du spolar ner när du själv gör toabesök
För helvete
>>
>>179310006
Tror du inte att din mamma vet om den där saggegrejen?
>>
>>179309980
Yesbox

>>179310021
har använt den i 16 år tror jag
>>
Det här lägger vi på trådbilden
>>
File: 27b.png (38 KB, 678x525)
38 KB
38 KB PNG
>>179309678
Nu d1a är sverigetråden classic
>>179310072
Saggen på din tröja är äldre än många brevare i tråden
>>
File: 1679184851907.jpg (34 KB, 600x600)
34 KB
34 KB JPG
Varför slutade de sälja den här?
>>
File: 1677561489459122.webm (1.19 MB, 960x1696)
1.19 MB
1.19 MB WEBM
>>179308190
Du ber och du ber men vad erbjuder du? Kvinnor vill inte koka undermåligt material i ugnen. Bicebulle.
>>
>>179310060
Hon vet säkert men det är *pinsamt* att gå genom vardagsrummet med saggepapper
>>
>>179310116
Ja detta är något som hör hemma på trådbilden favä. All hjärndöd zoomerskit är bara trist. Detta är verkligen vad /SVT/ brukade handla om.
>>
Fuskbyggare, pederast, kronisk onanist, sexleksaksfabrikör, vattenförgiftare, nekrofil, barnplågare, slavhandelsman, djurplågare, pedofil, narkoman, rasist, AFSare, psykopat, lögnare, mördare, våldtäktsman, alkoholist, tafsare, drogförsäljare, hermeticist, mobbare, narcissist, blottare, Självskadare (brukar fylla urinröret med hårnålar & skjuta häftpistol i låren), fönstertittare, saliroman, pyroman, koprofag, momsfuskare, förfalskare, rattfyllo, stalker, bankrånare, ficktjuv, swishtiggare, kabbalist, våtmarkssabotör, golvbrunnsollare, limsniffare, mytoman, hypokondriker, kalasbyxekonnässör, homofil, medlem i bastuklubben, kristallhealingsterapeut, pungbråcksfetishist, återfallsmissbrukare, hjulbent, gravskändare, stödmedlem i NMR, koppartjuv, velocipedryttare, rättshaverist
>>
>>179310155
Jag tycker det låter som en sund prioriteringsordning anon.
>>
>>179309678
hvofor?
>>
>>179310153
hon ser ut som hon sitter på vita pojkars ansikten
>>
>>179309678
Du är inte ett gigamongo anon. Du blev bara uppfostrad av en ensamstående kvinna. Du hade behövt en far också.
>>
>>179310155
Göm det i kalsongerna, gå dit på natten, vad som helst är bättre än en tröja med flera kilo stinkande sagge i sog
>>
File: 1679185258413.jpg (170 KB, 1669x1387)
170 KB
170 KB JPG
>>179309678
Tryck den mot ansiktet och sniffa på den riktigt ordentligt
>>
Provade Genshin impact, sjukt bögigt
>>
GNATT
>>
Vid det här läget så känner jag mer som att elda upp den favä
>>
>>179310400
Vad tyckte du var bögigt?
>>
>>179310363
Ge mig din adress så skickar jag den till dig (och absolut inte en bomb)
>>
>>179310455
Breva bild på när du gör det
>>
>>179310468
Skoja
>>
>>179310491
Vill du slåss eller!?
>>
>>179310288
Jag ska räkna ut hur mycket sagge som är i den där tröjan.

Låt säga att anon är ung. Då har hans sperma 5 ml per tömning. Antar vi att 1 g/ml är det alltså fem gram sperma som han skjuter rätt in i saggetröjan.

Låt säga att han saggar tre gånger om dagen för att få ett genomsnitt på hans runkande.

På 16 år blir det alltså ungefär 87 kg sperma som han skjutit rätt in i tröjan. Nu väger inte hans tröja över 100 kg eller är omöjlig att flytta. Det beror på att sperman är antagligen till 90% vatten.

Hans tröja väger alltså max 2-3 kg mer än en tvättad tröja. Ändå imponerande att skjuta 100 kg sperma rätt in i samma tyg. Det lär vara helt förstört för all framtid. Inte ens en tvätt lär fixa tröjan. Sperma ligger på 7.2 - 8 pH vilket lär förstöra tyget.
>>
File: King_Harkinian.png (9 KB, 546x459)
9 KB
9 KB PNG
MIN POJKE
>>
>>179310363
När du som homosexuell tittar på den där tröjan, det är så vi heterosexuella ser på dig och andra homosexuella män.
>>
>>179310455
Du bör oironiskt slänga den.
>>
File: 1662202343554.jpg (57 KB, 477x477)
57 KB
57 KB JPG
>>179309678
F1h1
>>
>>179310589
denna fred är vad alla sanna krigare strävar efter
>>
>>179310611
Fast du skulle aldrig kunna veta om jag var homo eller inte.
>>
>>179310699
Som heterosexuell märker man det direkt. Det är inte bara ni gridsare som har en gaydar.
>>
File: glasburk-fido-2-liter.jpg (54 KB, 610x610)
54 KB
54 KB JPG
Anon borde köpa sig denna burk och sagga i den istället
>>
>>179310806
Vi tar med burken till trådträffen och låter alla sagga i den. Sen kör vi siggsaggsugg för vem som ska dricka upp allt
>>
File: d16.jpg (51 KB, 680x481)
51 KB
51 KB JPG
När Kanalen hade själ
>>
>>179310853
Tänk dig att kokas i sperma. Finns nog inget värre sätt att dö på.
>>
>>179309678
vgh
rannsaka nu
>>
Varför älskar svho att knulla negrer och araber?
>>
>>179311012
Tankar om detta?
>>179309678
>>
File: 9c5.png (370 KB, 598x577)
370 KB
370 KB PNG
>>179309678
>dkn jag älskar tråden
>>
>söker till mitt företag men via bemanningsföretag istället
Hehe ökad lön här kommer jag >:3
>>
>>179311089
Duktigt!
>>
>>179311089
Lycka till att vara sjuk eller frånvarande när du jobbar via bemanningsföretag favä.
>>
>>179310982
låter som något ur dantes inferno
>>
>>179311189
>låter som något ur dantes inferno
Tänkte samma sak lol
>>
File: 1679185049930239.jpg (3.98 MB, 6000x6735)
3.98 MB
3.98 MB JPG
>>
>>179311220
hoppas alla koomare straffas med detta inshallah
>>
>>179309678
Är glad att jag ett fattigt socialt liv så att jag kan bevittna detta denna lördagsnatt
>>
Ångesten slog till mig från ingenstans, men jag har hellre ont i hela kroppen än att jag inte känner någonting.
>>
File: 1669223321224.png (1.8 MB, 1118x1067)
1.8 MB
1.8 MB PNG
en dag
>>
File: 1679187941716.jpg (26 KB, 282x325)
26 KB
26 KB JPG
>>
File: 1665353837961347.png (280 KB, 505x582)
280 KB
280 KB PNG
melker... josef... snälla...
>>
>>179309678
kino
>>
File: caddeledsen.jpg (208 KB, 828x1472)
208 KB
208 KB JPG
är likadan som cadde
>>
File: 1679188316934.jpg (238 KB, 1291x1080)
238 KB
238 KB JPG
>>179311783
>>
>>
>>
>>
>>
>>
File: 1675643265382480.png (240 KB, 692x696)
240 KB
240 KB PNG
>>179311822
jonas... fräls mej från dom onda tankarna och dom onda andarna ja känner att dom kommer mot mej inatt jag orkar inte detta det jör ont... snälla josef....
>>
>>
Råkade namnge min tråd sverigetråden... Es ist vorbei
>>
>>179310139
piss skiten gav mig halsbränna varje gång....
hittade den på nån skum pizzeria för ett år sedan dock så jag kunde drömma mig tillbaks 10år
>>
>>179312174
Va? Gör energidryck det för dig allmänt eller bara den smaken?
>>
>>179312214
fanta lemon gör det också, händer mest bara med riktigt sura drycker.
den där nya monster aussie lemonade var riktigt god och skapade inga problem med magens ph-värde
>>
https://www.youtube.com/watch?v=YLt73w6criQhttps://www.youtube.com/watch?v=YLt73w6criQ
https://www.youtube.com/watch?v=YLt73w6criQhttps://www.youtube.com/watch?v=YLt73w6criQhttps://www.youtube.com/watch?v=YLt73w6criQhttps://www.youtube.com/watch?v=YLt73w6criQhttps://www.youtube.com/watch?v=YLt73w6criQhttps://www.youtube.com/watch?v=YLt73w6criQ
NY MR BEAST
>>
>>179312451
Aussie lemonade är min nya favorit, men önskar den var lite surare faktiskt
>>
börjar inse att livet handlar om att bli full
>>
>>179312723
Japp. Fylla gör allt bättre. Bli så full du kan bli hela tiden.
>>
>går ut
>ser babbe
>går till ica
>ser babbe
>ser reklam
>ser babbe
>åker tåg
>ser babbe
så jävla trött
>>
>>179312964
min affärsidé är att berusade svennar går i grupp om natten och heemar babbar, tankar om den?
>>
>>179312964
>går in i tråden
>ser babbe
så jävla över
>>
>>179313004
helst till döds
>>
>>179313004
>>179313052
Anmälde dessa brev för hets mot folkgrupp förresten
>>
>>179313004
men hur tänker du? vem ska laga vår pizzor?
>>
>>179313189
Den svartmuskige suedin
>>
så sant
>>
File: 3cb.gif (1.67 MB, 680x366)
1.67 MB
1.67 MB GIF
>>179313087
>>
>>179313449
Verkligheten kontrolleras av gud
>>
>>179313571
lol
>>
>>179313590
Ja, det finns en grundläggande logik bakom universum som håller allting samman
>>
>>179312964
jag är assyr
>>
Hundpillret är det brutalaste svartpillret Fyfan

https://youtube.com/shorts/Ag8u3yrHt-4?feature=share
>>
>>179313650
Finns ingen enhetlig logik
Universum sitter inte ens ihop på ett homogent sätt
>>
>>179308461
it’s so cute
>>
>>179313650
du har autism
>>
vill leka med tvålis men han sover ;_;
>>
File: 1679193492103.jpg (53 KB, 850x637)
53 KB
53 KB JPG
>>179314155
Jag kan inte sova...
>>
https://www.youtube.com/watch?v=DUSk4wQ2MaM
Asg bokstavligen mitt rizz
>>
>>179314221
eh... du måste sova!
>>
>>179314155
Han uppdaterar tråden hela tiden rädd att någon ska droppa hans doxx. Han har suttit på helspänn hela dagen.
>>
>>179314221
jag brukar mastubera när jag har svårt att sova, kan inte du typ gör sama sak?
>>
>>179314287
tror faktisk att ingen har den. tvålis är klok och svår att hitta. han vet en eller annan sak om hur man förblir anonym. har är klok.
>>
>>179314300
Jag gjorde det :3
>>
Welcome moon and star
>>
>>179314348
till vad? hjälpte det? :D
>>
>>179314331
Han har ett generiskt europeiskt förnamn för att kunna passa in i västeuropa. Hans efternamn är ryskt och judiskt.
>>
ska träffa soctanten 10:30 idag
hahaha vill hoppa
>>
>>179314400
På en söndag? Pundare?
>>
>>179314369
Onanerade till anons som brevade sina kukar...
>>
>>179314420
a juste tänkte fel XD
imorgon

fan va skönt
>>
>>179314434
kan du länka bild?
>>
>>179314446
XD XD XD XD XD

Det är något seriöst fel med er socmongon.
>>
vrf cai dödda kennedy?
>>
File: 1679194468994.jpg (151 KB, 1055x1200)
151 KB
151 KB JPG
>>
vad kostar en sån där penis grej där man pumpar ballen med luft
>>
>>179314609
fattar inte kan inte bottoms ha sex utan en topp?
>>
>>179314609
är bögtvålaren bottom eller tops?
>>
File: 1679193443292672.jpg (123 KB, 989x1024)
123 KB
123 KB JPG
>>
>>179314674
Det blir bara gos då
>>
>>179314646
hundra tusen kronor
>>
sitter och tänker på bakiskebabpizzan jag ska äta imorgon
>>
är glad att kamaru usman torskade
>>
>>179314721
gillar gos!
>>
sitter och tänker på gogogaga
>>
File: 1679194914804.jpg (420 KB, 1000x1000)
420 KB
420 KB JPG
>>179314287
>>179314395
Jag tycker att man ska behandla sina trådvänner snällt.
>>
>>179314785
Gos kan vara bra... Men jag vill också ha riktigt sex!
>>
>>179314801
du är snäll pojke <3
>>
>>179314801
Jag tror du ska sluta kaxa i tråden och verkligen bara försvinna härifrån. Anon kommer leka med dig tills han en dag blir tillräckligt arg på dig. Sedan är doxxen ute i tråden och förevigad i arkivet.
>>
>>179314882
tror han har inte ens doxxen
>>
File: 1329392983884.gif (44 KB, 784x811)
44 KB
44 KB GIF
vem är uppe?
>>
Bara jag som mår dåligt elr
>>
>>179314906
>Tror inte han ens har doxxen
Hur gick det för dig på gymnasiet egentligen? Jag tror du gjorde det misstaget för att du är jättestressad favä.
>>
File: Hex2.png (396 KB, 743x736)
396 KB
396 KB PNG
>>179314936
Runka till hex
>>
File: 1679195322827.jpg (16 KB, 291x400)
16 KB
16 KB JPG
>>179314882
Jag kaxar aldrig mot någon i tråden.
>>
>>179314953
är inte bögtvålaren. tycker bara att bögtvålaren gör rätt så bra jobb på att vara anonym, så jag tror att hans dox finns inte
>>
>>179314936
Ja.
>>
>>179314986
Jag skiter i vilket. Jag förstår bara inte vad du gör här. Du är en nbög och faktum är att stämmer den där pastabilden som brevas då och då att du är en av de mer misslyckade nbögarna i tråden tycker jag bara synd om dig. Du är inte intelligent nog att vara här för du avatarbrevar och är därmed inte anonym. Du är oironiskt för korkad för att vara här och även om du verkligen inte är den bästa personen har du faktiskt en hel del att förlora med tanke på hur konservativ din släkt är. Jag ger dig bara ett vänligt råd. Gå härifrån. Det finns verkligen inget alls för dig att hämta här.
>>
>>179314998
Varför har du en meningsbyggnad som en blatte?
>>
>>179315045
tycker han är rätt så smart, han har varit här i flera år. rei brevade från 2018~ eller något. va inte dum mot tvålis!
DU ÄR DUM, SLUTA! TVÅLIS HAR INTE GJORT NÅGOT FEL ALLS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >_<
>>
>>179315045
Jag ödslar bara en massa tid på internet för att jag mår så extremt dåligt i verkligheten
>>
>>179315105
för att jag har levt som eremit i flera år och min hjärna är förstörd
>>
Fick en jättebra företagsidé.
>>
>>179315127
Tycker du att du mår bättre av att vara här? De enda som trivs här är gammelbögarna som varit här i många år och de som har kanalens tjockaste hud. Du är en vek homosexuell man utan erfarenhet från livet. Gå ut och umgås med dina vänner istället för att tro att slösa tid här kommer hjälpa dig ett skit.
>>
>>179315202
Jag vet att det inte hjälper mot någonting. Du hade rätt i att det bara är ännu en form av självskadebeteende. Jag vågar inte ta mitt eget liv så jag tänker istället fortsätta förstöra varenda del av det och låta mig själv ruttna bort.
>>
>>179315340
tvålis var stark, du kan göra det. jag tror på dig! <3
>>
File: cadde 54.png (830 KB, 1300x837)
830 KB
830 KB PNG
goonade till ebony bbw joi pov dirty talk
>>
>>179315340
Oironiskt sök hjälp. De enda som klarar sig i de värsta sprickorna på internet som kanalen erbjuder är personer som du hade blivit rädd att se in i ögonen på. Du är inte den typen av hård man som stirrar 1000 meter in i någons själ.
>>
>>179315497
eeeh, venti är en gammal gud. han är fin och len och klen. tror att det stämmer inte som du säger, farfar.
>>
File: 1679197091297.jpg (103 KB, 964x970)
103 KB
103 KB JPG
>>179315497
Jag är iskall.
>>
>>179315579
Ge dig. En örfil med backhanden hade fått dig att börja darra i verkliga livet. Du är ett svagt nervvrak. Du har ju nästan svarta ringar runt ögonen på varenda bild jag sett på dig.
>>
>>179315340
Sök hjälp min vän.
>>
File: 1679197420303.png (804 KB, 1071x854)
804 KB
804 KB PNG
>>179315611
Så känslig är jag faktiskt inte...
>>
File: 1632759824887.png (122 KB, 983x1200)
122 KB
122 KB PNG
bara bögar i tråden
>>
>>179315735
*går på bussen och sätter mig precis bredvid honom*
>>
mycket mental ohälsa i tråden i natt favä.
>>
>>179315873
Det är bara gridsarna och lite autism. Totalt k bry jämfört med när tråden varit ännu värre.
>>
>>179315896
jag bryr mig om mina medbrevare. enkelt som.
>>
File: flossyochvitaskor.jpg (106 KB, 900x900)
106 KB
106 KB JPG
Vem är er favorit teknologidutubare? För mig är det Flossy Carter.
>>
File: 1679198020941.jpg (93 KB, 1080x1350)
93 KB
93 KB JPG
>>179315873
Att fortsätta leva innebär fortsatt lidande. Ingen blir frisk.
>>
>>179315925
Jag bryr mig inte om gridsarna och transorna, de är hopplösa fall. Resten är mina bröder.
>>
>>179316000
bögtvålaren, hur tänker du ta ditt liv, det är något som jag ytters vill veta. kan du berätta det för mig? tack.
>>
>>179316046
blattus, när tänker du lära dig språket, att stava och använda rätt preposition, det är något ytterst gärna vill veta. Kan du vänligen berätta det för mig är du snäll?
>>
>>179316106
helt ärligt talat ser jag inget fel. så... tror det alldrig kommer att hända. o_O kommer prata cp för resten av mitt liv. och k bryr mig inte
>>
Den enda personen jag genuint fruktar är mig själv. Jag kan vara en sån otroligt hemsk människa.
>>
>>179316288
du måste besägra dig själv, så som du besegrar bajset varje gång du bajsar, min lilla pys!
>>
File: archone.jpg (236 KB, 794x1000)
236 KB
236 KB JPG
>>179316288
överdimensionella parasiter som livnär sig på din negativa energi
>>
>>179316288
det är så det är att vara människa, vi är alla kapabla till dom grymmaste illdåd man kan tänka sig och samtidigt kapabla till dom ömmaste välgärgningarna.
Men religionen styr oss rätt.
>>
>>179316288
Du är bara en deprimerad bög favä. Gör något med ditt liv istället för att lipa som en twink som blivit curlad hela ditt liv.
>>
>>179316473
Jag har förlorat allt och det var mitt fel
>>
>>179316544
Du fick allt du ville ha, allt du pekade på för dina föräldrar skämde bort dig. Som det jävla sladdbarn du är. Vad gjorde du av det? Knarkade bort din IQ och sög kuk. Du är en jävla idiot favä.
>>
av barn och trådmongon får man höra sanningen.
>>
>>179316597
Jag är varken ett barn eller ett trådmongo.
>>
>>179316619
Vi är alla trådmongon här inne pysen
>>
>>179316288
>>179316430
>religionen styr oss rätt
Fega jävlar. Ta ansvar för era egna öden i era egna länder.
>>
>>179316619
du är definitivt ett trådmongo.
>>179316644
ja
>>
Vad gör ni uppe?
>>
>>179316644
Faktiskt inte.
>>179316671
Källa?
>>
>>179316700
>Källa?
Dina brev.
>>
>>179316572
Jag drev min pv till självmord och jag tänker på det varje dag av mitt liv
>>
>>179316722
gröntexta
>>
>>179316694
Pluggar. Jag har tenta snart.
>>
>>179316745
lycka till kingen
>>
File: 717.jpg (15 KB, 324x291)
15 KB
15 KB JPG
>>179316722
>Jag drev min pv till självmord och jag tänker på det varje dag av mitt liv
>>
>>179316764
Tack mann1.
>>
File: glad cadde.jpg (67 KB, 340x489)
67 KB
67 KB JPG
hittar ssri som faktiskt funkar och raderar min depression och 70% av min ångest men har slösat 12 år i rummet och får psykos av det istället
AHHAHAHAH
>>
Roligt hur han lajvar gång på gång och får massa fri (du)
>>
>>179314974
Prutta till hex
>>
File: 1679201623177.gif (15 KB, 100x100)
15 KB
15 KB GIF
>>
>>179316934
berätta vilken ssri då
>>
>>179317101
ecitalopram
>>
>>179316769
Självsanering av grids?
>>
>>179316934
Cadde game stöta på 16-åriga tjejer
>>
Tror man på att fred och lugn eller ro tillhör mänsklighetens normala stadie har man en hjärnskada. Vi är inte gjorda för lugn och ro. Vi är byggda för något helt annorlunda.
>>
Tror man att normalstadie stavas normala stadie har man en hjärnskada.
>>
File: 1672517217265.png (260 KB, 420x569)
260 KB
260 KB PNG
>>179317528
Nej kamrater. Jag har ingenting emot barbari.
Snarare måste vi väcka barbarerna inom oss, för att få rätsida på detta.
BARBARER var det som behövdes idag på vägen hit,
BARBARER är det som kommer att behövas,
Barbariet är inte det enda ursvenska, men det finns där, det har du rätt i Reinfeldt,
O vi ska väcka upp det igen.

Du ska få se på ett ursvenskt barbari, värre än vad som någonsin skådats på denna planet!

O barbarerna, vi, ni, ska dra fram på våra gator och torg, genom våra städer och vår landsbygd
O fienderna kommer att darra, och när stormen väl har lagt sig,
Så kommer vi inte att behöva SJUNGA om fornstora dagar,
Då kommer vi att leva i dom, i ett svenskt Sverige
För Sverige förblir svenskt,
HELL SEGER
HELL SEGER
HELL SEGER
>>
>>179317637
Helg seger på dig med mongo bengt.
>>
>>179317637
Får alltid rysningar av det talet.
>>
>>179317636
Du kan skriva bägge favä. Normala stadie och normalstadie. Notera a som böjer normal efter stadie. Abdullah, hur går det med SFI?
>>
>>179317674
det är skillnad på normalstadie och normala stadie blattus.
>>
>>179317662
Det får inte jag. För det händer inget alls någonsin.
>>
>>179317691
Det ena är ihopskrivet och modernt. Det andra är mer ålderdomlig men ändå korrekt svenska. Du läser för lite och för moderna böcker för att se skillnaden. Är du den där muppen som inte kan se skillnader mellan svenska dialekter också i skrift? Det är ganska extrem blattevarning på det favä.
>>
>>179317723
nej, du har missuppfattat det helt.
>>
File: babbestadie.png (31 KB, 966x112)
31 KB
31 KB PNG
>dkn 2 babbar i tråden tror att normalstadie är ett svenskt ord
>>
>>179317789
Du får nog börja producera lite grammatikregler mer än ditt redditsjud. Du låter som ett mongo med 4000 upduttar. Ett förslag är att du går tillbaka dit. För här hör du inte hemma då din skriftliga svenska håller väldigt låg nivå.
>>
>>179317839
Vad är det för sökmotor?
>>
File: 4582545-food-burgers.jpg (854 KB, 2560x1600)
854 KB
854 KB JPG
Biden firar att ICC "jagar" Putin men hotar med sanktioner och fängelse åt dess domare ifall de utreder amerikanska krigsförbrytelser. Varken Ryssland eller USA, eller heller Ukraina, har godkänt domstolen i Rotterdam.
>>
>Empress Anna of Russia was known for her cruelty and once forced a prince to act as her jester and had him married to her maid. Anna had an ice palace constructed for their wedding where they were locked in for the night and informed they had to have sex if they wished to survive the cold.
Varför tvingade aldrig en kejsarinna mig att ha sex?
>>
>>179317844
Bajsa ner dig "sand neger"
>>
>>179317888
chat gpt-4 hos bing.
>>
>>179317909
Enligt Svenska akademins ordbok är "stadie" ett ord som funnits i svenskan sedan 1640. Enligt SAOL och SAOB stavar man ironiskt nog Normal/a mellanrum stadie/t. Zoomzoomus som skulle rätta svenskan hade alltså helt fel. Normalstadiet är en väldigt modern konstruktion som är ett sammansatt ord som ofta inte befinner sig i ordböcker av den anledningen. Troligtvis en anglicism.
>>
>>179317904
Lär dig svenska. Din mongoloida HVB barn.
>>
>>179318001
>din mongoloida hvb barn
>din
>>
>>179317978
jag är en chat grpt-4-bingkulting så jag fattar inte vad du säger. menar du att bing har fel och att det är ett svenskt ord när du säger att det är modernt? Och om det är en anglicism som du misstänker är det väl inte ett svenskt ord hur modernt det än är?
>>
>>179318035
Anon, det är någon som betar dig och du bara matar med dun. Du är inte vidare smart?
>>
>>179318048
>Jag fattar inte vad du säger
Ja vi lägger ned där. Ta du och lita på din bot som bara är en snabb variant av linjära kombinationer och knappt något mer.
>>
>>179318054
Rakt tillbaka på dig mongomats
>>
>>179318089
Nej jag vet att jag är smart. Det är du som går på bidrag och är ett mongo.
>>
>>179318059
Jo tack. Litar hellre på 1or och 0or som klarar alla test amerikanska högskoletest i +90e percentilen än någon incel som blir grinig när man inte förstår vad hans incelbrev betyder.
>>
>>179318125
Du kommer gå långt anon. Bara tro på din egen midwitism.
>>
>midwitism
vox day cucken asg
>>
>>179316694
Inte orkat gå lägga mig förrens nu. Måste ha lite egentid, och återhämta mig. Varit alldeles för social på set senaste och känner mig utbränd.
>>
>>179318308
Vilken nivå av autism har du?
>>
>>179318529
2 :(
>>
>>179318550
Vad innebär alldeles för social? Försöker förstå personer som är autistiska bättre.
>>
ensam i tråden
ensam ivl
>>
gaaah får damp Arpi! först tom holland bakom betalvägg och nu douglas murray...
>>
>>179316743
>bög begår[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.