[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1669313515231.jpg (56 KB, 480x360)
56 KB
56 KB JPG
edycja Misiarda Wojtka
>>
File: 1666320039249.jpg (2.59 MB, 2494x2522)
2.59 MB
2.59 MB JPG
podpłomyk fred
>>
szanuję kręgosłup moralny tego anona
>>
File: vergilmonster.jpg (635 KB, 2994x2480)
635 KB
635 KB JPG
jakie anime do sączenia niebieskiego monsterka?
>>
>>174162200
biuro (2005)
>>
nie dorosłem do swych lat
masz mnie za nic? - dobrześ zgadł
>>
does polska like klunda?
>>
>>174162301
anon znaczy teoretyk życia
>>
>>174162200
nocny czołgacz
>>
>>174162200
Monster
>>
POLSKAAAAAA
https://www.youtube.com/watch?v=EhDH7BEPa2k
>>
>>174162392
to jukej
>>
>>174162480
ale chłop pollock
>>
Niewątpliwie, niekaralnie, niemożliwie, nieokazalnie - ZDECHŁ.
>>
File: 1392672601835.png (221 KB, 585x437)
221 KB
221 KB PNG
>>174162376
he he he
>>
Dobrze przyjaceile siedzę w Lobby na serwerze EUW i czekam na chętnych anonów do runki, mój nick to Akari Akaza
Jak za 20 minut nikt nie wejdzie sam będę grał
>>
>>174162553
>20 minut
w 20 minut może na nas atomówka spaść a ty chcesz na gierkę czekać
>>
File: 1608070454295.png (23 KB, 193x104)
23 KB
23 KB PNG
>>174162553
w jakom gre
>>
a sie dziadziuś zagotował https://youtu.be/NKXEzK43XoQ
>>
File: 1658380585268981.jpg (740 KB, 1920x1080)
740 KB
740 KB JPG
w której mam postować bo tamta chyba zdechła
>>
>>174162592
nie może
takie rzeczy nie strzela się bez ostrzeżenia, chcesz aby cały świat to widział, żeby wszyscy się bali
ta broń po wystawieniu traci wszystkie swoje zalety, później nie będzie już nic, po obu stronach
>>
File: 1655522615608.png (513 KB, 1000x500)
513 KB
513 KB PNG
nowy toss
>>
File: 1649361893794.png (81 KB, 279x268)
81 KB
81 KB PNG
usta milczom
>>
>>174162604
W LoLa
>>
>>174162674
W żadnej. Idziemy na kara.
>>
File: 1637812887638.jpg (154 KB, 1528x1366)
154 KB
154 KB JPG
>>174162762
a to smrut
>>
>>174162746
firanka po lewej stronie
>>
File: 1647994427155.png (168 KB, 1600x1600)
168 KB
168 KB PNG
>>
>>174162750
dusza śpiewa
>>
ogólnie to chudnę żeby wpierdalać
sukcesywnie mi się udaje bez żadnych rad czy internetowych wskazówek
po prostu mniej jem xD
może sobie zerknę na fat loss general bo pamiętam, że jak w sierpniu miałem plany na odchudzanie to bookmarknąłem tę general i tak sobie wisi w folderku na pasku przeglądarki
w ciągu trzech tygodni poszło z 4 lub 5 kg w dół
>>
>>174162971
no to zazdro faktycznie
>>
jak mozna słuchać czegoś takiego jak Sewerslvt nie rozumiem jak człowiek zdrowy na umyśle może tego słuchać dłużej niż 20 sekund co jest nie tak z ludźmi
>>
>>174163016
a i jeśli już zamierzam coś wpierdalać to w piątki i soboty takie siesty robie (w niedziele nie gdyż mówię pacierze)
ale od poniedziałku do piątku staram się nie wpierdalać cukru, tłuszczu w nadmiarach i pić gazowanych
cukier nie jest taki uzależniający
tłuszcz tak bo ser to nadjedzenie
a napoje mają być chłodne więc zwykła woda wystarczy
>>
>>174163053
>człowiek zdrowy na umyśle
takich tu nie ma
>>
>>174163053
nie rozumiem o co ci chodzi, nie nagrywa czegoś strasznie nieprzystępnego a drum n bass / jungle ma długą historię
>>
>>174163173
to
/polska/ to miejsce gdzie stajesz się potworem
>>
File: 1538321234917.jpg (22 KB, 300x300)
22 KB
22 KB JPG
>>174163201
a to nie jest ten typ co wypuscil pseudoskorpiona?
>>
File: 1641039978551.png (732 KB, 1236x489)
732 KB
732 KB PNG
>>174163255
>>
potrzebuje murzynke gf
>>
File: 1645903898687.jpg (66 KB, 720x960)
66 KB
66 KB JPG
ech redukcje w larpo sralnym i anonek pewnie spadnie z rowerka ech nie chce mi sie roboty nowej szukac
>>
File: 1649786299531.png (315 KB, 1280x720)
315 KB
315 KB PNG
>>174163300
>>
>>174163320
wrócisz do chlewu
będziesz jeździł paleciakiem na magazynie
będziesz szczęśliwy
>>
File: 1572722988735.webm (1.95 MB, 400x400)
1.95 MB
1.95 MB WEBM
>>174163300
chłopaka byś sobie lepiej znalazł, od razu takie głupoty wyszły by ci z głowy
>>
>>174163320
dobrze ci tak darmozjadzie jebany
dzień kabla już niedługo
>>
>>174163435
https://files.catbox.moe/ptggx8.mp4
>>
File: 1657434268595.png (115 KB, 620x620)
115 KB
115 KB PNG
>>174163320
nie szukaj neet czeka
>>
File: 1648190205957.png (281 KB, 1080x1071)
281 KB
281 KB PNG
>>
File: 1659298091083.png (58 KB, 502x665)
58 KB
58 KB PNG
>>
>>174163352
>będziesz jeździł paleciakiem na magazynie
na to uprawnienia trzeba miec, byle debila z ulice nie wpuszcza
>>174163541
chcilabym ale wiekszosc hajsu poszla w zakup ziemi wiec oszczednosci mam na pol roku zycia
>>
>>174163201
to jest bardziej breakcore i żbsz mi jako osobie, która naprawdę dużo słucha jungle, dnb oraz breakcoru też niezbyt się podoba
tutaj przykład breakcoru
https://www.youtube.com/watch?v=wNShCHNCfUM
>>
>>174163563
źródło?
>>
ja pierdole szpakowskiego dali do mikrofonu
>Tago Sylwia
>>
>>174163708
po prostu mi uwierz stary
>>
>>174163688
ja zawsze utożsamiałem breakcore z czymś bardziej 'połamanym' i częstymi zmianami w sekcji perkusji
https://www.youtube.com/watch?v=A-zidGycv0E
https://www.youtube.com/watch?v=DGrFH2Aj71U
>>
File: 1648723728880.jpg (424 KB, 1538x2048)
424 KB
424 KB JPG
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
NOWA
>ZUKA
>>
>>174163619
>a później pchać się w związku
kurwo głupia sama se zapierdalaj do roboty by rodzine utrzymać
>>
dajcie mi iq to je rozpierdole
>>
faceci idą do wojska i kobiety tracą prawa wyborcze albo wszyscy idą do wojska i nikt nie marudzi
>>
File: 1641710903506.webm (268 KB, 1000x647)
268 KB
268 KB WEBM
jem kasze
>>
File: 1642456506009.jpg (65 KB, 600x600)
65 KB
65 KB JPG
>>174163905
smacznego anon!
>>
>>174163791
z breakcorem jest tak samo jak z kazdym innym gatunkiem. jest w chuj podgatunkow, bo kazdy artysta po kilku kawalkach sie nudzi jednym i tym samym stylem i eksperymentuja
https://www.youtube.com/watch?v=T-ljrrrSbnQ
https://www.youtube.com/watch?v=3LuzkAiSrQU

w dnb masz np podzial na liquid, techstep, technoid i jeszcze inne
>>
File: 1659034305283926.png (368 KB, 667x667)
368 KB
368 KB PNG
>>174163625
to słabo mi powoli też się kończą pieniążki nie wiem co będzie potem eh
>>174163905
fajnie, ja będę zjadł pizze dziusepe mama kupiła dla neeta to zjem
>>
https://kiwiirc.com/nextclient/bzyk.pirc.pl/#knajpa

zapraszam
>>
>>174163961
cipy tak nie wystają
>>
>>174164004
>fajnie, ja będę zjadł pizze dziusepe mama kupiła dla neeta to zjem
z promocji w biedrze
mamina zawsze wyczai i dla pimpusia wezmie
>>
>>174164008
big vulva + w 2d inaczej to działa
>>
File: 1657322767975.png (827 KB, 900x900)
827 KB
827 KB PNG
>>174164022
możliwe że jakaś promocja bo dwie kupiła
>>
>>174163847
jak te czarne obrzydliwe kropki z nochala sie usuwa?
>>
>>174164030
w 2d to inaczej działa w sensie artysta i odbiorca nigdy w życiu nie widzieli cipy na żywo
>>
>>174164108
wągry wyrywa się siłą
>>
>>174164108
poproś gf żeby ci wycisnęła
>>
>>174164093
no drugie opakowanie 50% taniej
też miałem wziąć ale mi się odechciało
>>
>>174164108
peelingiem (ale używaniem tego typu kosmetyków jes dla bab)
>>
File deleted.
>>174164116
pizda twojej matki tak wygląda
wiemy bo cały czan ją widział
był tutaj kiedyś taki anon ciota co jakąś kurwe postował to go upominałem co cały czan z nią robił
>>
>>174163980
akurat w tych dwóch kawałach punkt o perce się zgadza
>>
>>174164108
>czarne obrzydliwe kropki z nochala
jak ci chodzi o te widoczne tylko z bliska to ich się nie usuwa, to ci naturalnie wróci drugiego dnia. możesz (powinieneś) jedynie kremy nawilżające żeby mniej łoju produkować
>>
>>174164177
ale piecze prawiczka animezjeba który nigdy w życiu prawdziwej cipy nie widział i nigdy nie zobaczy
>>
File: 1644411829807.jpg (259 KB, 705x705)
259 KB
259 KB JPG
jutro ciężki dzień więc muszę się przygotować
do jutra anoni
>>
na litwie od nowego roku młodzież będzie zapierdalała na wysokości lamperii na zetce xD kisnę że ktoś może myśleć że w pl nie wprowadzą zetki obowiązkowej jak już wszystkie potrzebne dokumenty są zaktualizowane, jedyny problem to wybory dopiero za rok, więc jak się sytuacja zaostrzy to wybory będą na wiosnę i od razu po nich rurkowicze w kamasze
>>
dobra ten już sobie poszedł
rozkręcamy impre
>>
kto /cpun/ tutaj?
>>
File deleted.
>>174164241
pizda twojej starej się nie liczy? wyglądała jak dwie złączone deski klozetowe
mogła wargami klaskać
>>
>>174164261
baza zapodaj lil pump gucci gang
>>
File: 1666532502019159.jpg (183 KB, 850x2186)
183 KB
183 KB JPG
>>174164273
cpun do wora a wor do jeziora
>>
File: 1646507126309.jpg (146 KB, 1260x784)
146 KB
146 KB JPG
>>174164273
na siedem chanie masz ćpuński
idź stąd
>>
>>174164259
co to wysokość lamperii i co to zetka?
pisz po polsku
>>
>>174164286
nigdy nie zaznasz dziewczęcego ciepła
>>
File deleted.
>>174164349
zobaczcie
mamy tutaj wyklopka
>>
>>174163847
Jezu jaka ona jest ładna zuka kocham cie
>>
tu postuje, chociaz tu nie ma podedycji mojej ulubionej
>>
>>174164347
siema podwiek
>>
File: 1657075333164.jpg (440 KB, 1418x1791)
440 KB
440 KB JPG
>>174164248
do jutra
>>
>>174164390
like, to ze ktos doesn't understand twojego inside slangu nie znaczy ze jest podwiekiem
>>
File: 1640529524311.jpg (688 KB, 1538x2048)
688 KB
688 KB JPG
>>174164369
:33
>>
>>174164214
no bo racje masz, powycinane breaki poskladane razem i znieksztalcone. jeszcze ciekawe w sumie jest dnb bazujacy na znieksztalconych amen breakach, ale to glownie zdobylo popularnosc tylko w uk
https://www.youtube.com/watch?v=zWulqmwYdSM
>>
>>174164390
27 here tutaj i też nie wiem pozdrawiam [cześć]
>>
>>174164475
no mówie podwiek
>>
>>174164430
>>174163847
jaka nieładna dziewczyna
>>
File: 1651830692105.jpg (335 KB, 1078x1036)
335 KB
335 KB JPG
wyjaśnieni
>>
>>174164538
Maras odpalił tryb berzerkera
>>
File deleted.
>>174164567
jak na moje to oni nie szanują polskiej kultury
no nieładnie nieładnie
>>
>>174164538
nawet dżenni jest zażenowany awatarciotowaniem prawiczka zjeba
>>
File: 1608317579543.png (635 KB, 1200x900)
635 KB
635 KB PNG
>>174164538
pojawil sie konfident i wydarzyl sie incydent
>>
File deleted.
>awatarciotowanie w sensie 5 obrazków pod rząd użył takich samych
>>174164624
wiecie co z nim zrobić nie? wszystko na mój koszt
>>
>>174164526
goje będą gojować
>>
pomysł na biznes
chińska bajka o dziewczynkach robiących urocze rzeczy tylko że wersja aktorska nie animowana
>>
tug wyforsowałem marasa a klaudia już się nie przyjęła
>>
>to nie było prawdziwe awatarciotowanie
>>
File: smrut.png (121 KB, 272x401)
121 KB
121 KB PNG
>>174164679
>wersja aktorska
>>
>>174164683
dobrze ze się nie przyjęła bo ona jedyna wie gdzie mieszkam
>>
File: 1662500673417.gif (98 KB, 128x128)
98 KB
98 KB GIF
>>174164724
czy on jest tym słynnym pedofilem?
>>
zuka jest brzydka ale mój siusiak sie rusza, co robic
>>
File: 1622926930313.jpg (23 KB, 502x571)
23 KB
23 KB JPG
>>174164758
obstawiam ze jest mozliwosc
>>174164822
utnij
>>
https://www.youtube.com/watch?v=GgDgmxXk3QU
Podstawowa różnica między ludźmi, a świniakami polskimi, zwykłe krążki cebulowe, tak wyglądają gdy robi je Pan Jankes.
>>
File: 1659265651074.jpg (49 KB, 1049x285)
49 KB
49 KB JPG
>>174164822
>>
to zdjecie fajne nawet macie rysowaną dziewczynkę
>>
Czy on jest najebany?
>>
File: 1662056960631.png (308 KB, 1230x900)
308 KB
308 KB PNG
>>174164909
>krążki cebulowe
>>
czy jest tu ktoś kto trzyma wszystkie zdjecia zuki na jakieś chmurze czy co?
>>
>>174164936
Demencja starcza
>>
>>174164679
to nie byłaby wtedy chińska bajka
>>
dlaczego kurwa to jebane IQ istnieje i czemu ludzie nie moga czegos osiagac ciezka praca z tym samym startem tylko jakis cwel oskar intelektualny musi miec łatwiej bo yyy dostał w genach
jebac ten swiat
>>
File: 1667142831912421.jpg (45 KB, 512x512)
45 KB
45 KB JPG
zaraz sie konczy ten event o tych grzybach w gejszinie a mi sie nie chce go konczyc
>>
>>174164909
a tak wygląda gdy robi to polak
https://youtu.be/v1JgnD-hcpw
dla Pana Jankesa jest ważne żeby były chrupkie, a dla polskiej świni byle jak byle było do piwa
>>
File: 1650672342052.png (944 KB, 913x785)
944 KB
944 KB PNG
>>174165017
nie zrollowałem nilou... to koniec...
>>
>>174165006
to nie prawda, każdy mądrala i informatyk 15k miał w podstawówce zabierane buty, wracał od razu po szkole do domu i uczył się do 20stej bo stary szykował wpierdol jak dostałeś 4 z matmy
t. 100% na maturze
>>
File: 1666552242773057.jpg (948 KB, 850x1310)
948 KB
948 KB JPG
>>174165060
ja tez nie bo zbieralem na nahide
>>
>>174165071
>to nie prawda, każdy mądrala i informatyk 15k miał w podstawówce zabierane buty, wracał od razu po szkole do domu i uczył się do 20stej bo stary szykował wpierdol jak dostałeś 4 z matmy
pomyślałem sobie
>co za głupoty
ale jedyny informatyk jakiego znam miał to samo oprócz zabieranych butów
>>
>>174165160
dałem się zmemować na nahidę a nawet jej jeszcze nie użyłem i nadal artefakty farmię
a primosy znowu już dobiłem do 80k więc na luzie mogłem nilou rollować EHHHHHHH
>>
>>174165071
>to nie prawda
prawda, oskar intelektualny ze 150iq wystarczy ze przeczyta raz jedno zdanie na dany temat i już może tworzyć i udowadniać swoje hipotezy
a anon musi siedziec i zapierdalać mając nadzieje że mózg nie zawiedzie na egzaminie albo czegoś nie zapomni
>>
kiedy banner yelan
>>
>>174165315
nigdy
jebać stare babska
>>
File: 1666296526609324.jpg (867 KB, 874x1240)
867 KB
867 KB JPG
>>174165265
ja rollowalem bo to pierwsza postac ktora pokazuje 100pki
>>
moja 10-letnia kuzynka gra w genshina a tu stare chłopy śmiechu warte
>>
>>174165448
fajna?
>>
File: 1658856975579.png (1.16 MB, 1079x1242)
1.16 MB
1.16 MB PNG
nie rozumiem
>>
anon znaczy w rodzinie niby nikt nic do niego nie ma ale nie zostawiliby z bratanicą sam na sam
>>
File: 1662044819442454.png (1.13 MB, 945x1020)
1.13 MB
1.13 MB PNG
>>174165556
ja rozumiem
>>
zjedz polskie słodycze
>nic sie nie dzieje
zjedz niemieckie słodycze
>sucho w gębie
ocena zjawiska?
>>
File: 1658630160866184.jpg (80 KB, 709x709)
80 KB
80 KB JPG
będzie herbatka pita
>>
rosja > ukraina
>>
>>174165674
to nie ameryka że facet z dzieckiem to z automatu zboczeniec
>>
facet z dzieckiem znaczy miał seks znaczy zboczuch, proste jak
>>
>>174165841
a jak ktoś nie miał
>>
File: 1636892727604.jpg (194 KB, 954x1200)
194 KB
194 KB JPG
>>174165749
fajno tez se zaraz bede robil
>>
>>174165760
baZa
>>
>odpal genshina
>przebiegnij guyun 3 razy
>wyłącz genshina
fajna gra
>>
File: 6876876img.png (9 KB, 205x245)
9 KB
9 KB PNG
>nofluffjobs com
>senior java developer
>remote
>aplikuj
ja pierdoleeeeeee nie chce
>>
hey, what happened to /v4/?
>>
File: 1648228271409.png (226 KB, 444x480)
226 KB
226 KB PNG
>>174166113
jedz te coglioni
>>
>>174166180
No one cares
>>
>>174166113
CRUDE W JAVE
>>
>>174166180
v4 doesn't exist, we hate each other now
>>
>>174166234
>>174166207
for real? Is it some shit about the war in Ukraine?
>>
>>174166113
Będziesz przechodził przez 3 etapy rekrutacji żeby dostać pracę jako Senior Java Developer za 27k netto B2B i będziesz szczęśliwy
>>
>>174166257
yes we hate them because they're smarter than us and don't really care about shitkraine therefore they make deals with russia and have cheaper gas. We have enforced the embargo on resources from russia in response to the war, and our gas is way more expensive
>>
>>174164679
co autor tego oto posta chciał nim powiedzieć?
>>
jak zrobić żeby mieć uczucie orgazmowania bez walenia konia
>>
dosłownie nuta o mnie
https://www.youtube.com/watch?v=Zj88LoDlSxQ
>>
>>174166380
baza za Tsoia
>>
File: 1643115821158.png (2.49 MB, 1024x1280)
2.49 MB
2.49 MB PNG
dlaczego tak właściwie polacy (specjalnie z małej) wybrali elektryka na prezydenta? co nimi kierowało? dosłownie wszyscy kandydaci byli lepsi niż on
>>
>>174162176
przeciez to jest kurwa podplomyk debulu
>>
>>174166412
odpowiedzi trzeba szukać w starych kiejkutach
>>
>>174166412
żeby komuchów dupsko piekło
>>
File: 1666359595955.png (1.18 MB, 1280x720)
1.18 MB
1.18 MB PNG
python pouczony
>>
>>174166444
>to nie jest
mialo byc
>>
odpalam rodzynki w czekoladzie
>>
>>174166479
>dynamicznie pisany jezyk ze zbieraczem smieci
>>
>>174166525
ćwicze też c++
>>
tylko c++ i competitive programming
cwelgramisci crudowcy i sojaki od pajtona moga wrzec
>>
3 monsterki kupione
mozna porobic zadanka
>>
a moze ja jestem glupi i sie nie nadaje do skomplikowanych rzeczy
>>
>>174166479
czego się nauczyłeś dzisiaj?
>>174166525
John Carmack przerzucił się z C++ (gównojęzyk dla lamusów) na pythona
>>
bill gates przerzucił się z kibla na sławojke
>>
zabijcie billa gatesa
>>
>>174162553
właśnie skończyłem to co robiłem
>>
>>174166556
ja zakupilem sie w czarne monsterki
>>
>zainstaluj debiana
>nie można zrobić skrotów na pulpicie
>w ustawieniach nie ma tej opcji o której mówią
>nie ma w repo żadnego addonu który mówią żeby zainstalować
dobra chuj z tym
>nie ma przycisków do minimalizowania programu na pasku (obok krzyżyka do zamknięcia)
>po prostu wejdź w terminal i wpisz gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences button-layout "close,minimize,maximize:" to takie oczywiste
2023 rok linuksa
>>
marna prowokacja, nie odpisywać
>>
>>174166620
dzisiaj nie miałem dużo czasu, mimo wszystko probowalem zrobic rotational cypher ale działał tylko dla małych liter i spacji, jak na teście były przecinki, kropki, duze litery to sie wywalał i nie moge dojśc jak to uwzglednic, wiec chyba nie za wiele
>>
>>174166721
zapomniałeś o miniaturkach w wybieraczu plików
>>
słucham ludożercze zwłoki
>>
>>174166282
>3 etapy rekrutacji
ech kurwa najlepsze jak ci zadanie na zywo kaza rozwiazywac mimo ,ze na poprzednim etapie byl test z codility ale sie pajeet jeden z drugim nad anonem musi poznecac
>>
File: 1663113152428.png (87 KB, 1096x848)
87 KB
87 KB PNG
działa na mojej maszynie
>>
szara myszka dla anonka w milionerach
>>
cwelgramisci do budy
>>
>>174166908
baza
>>
>>174166887
linuksiarze naprawde dalej nie widza miniaturek zdjec i filmow w folderach? lmao
>>
File: 1647834832755.jpg (905 KB, 1638x2253)
905 KB
905 KB JPG
gotuje ziemniaczki na obiad będą podane z olejem i pieprzem
>>
>>174166620
a on nie robi jakis machine learning rzeczy teraz? pewnie wszystki bilioteki sa w pythonie pisane i dlatego
i pamietam ze ludzie na /g/ pisali ze on uzywa c style c++ czy cos takiego
>>
>>174166987
słuchaj debila to będziesz zimą chodził w sandałach
>>
>>174166908
to ci co zrobili piosenke o operacji tranzycji?
>>
>>174167005
olej mam nadzieje jest kokosowy albo orzechowy?
mam nadzieje ze nie slonecznikowy albo gwalt
>>
>>174166987
no widzą, ale tylko jak tu >>174166966 czyli dopiero po tym jak klikniesz na obrazek
>>
juz sie sojaczki zebrały zeby dyskutowac na temat linuksa i cwelgramowania
spokojnie bo wam soylent po brodzie pocieknie
>>
File: 1656325390843.png (4 KB, 945x28)
4 KB
4 KB PNG
>>174167067
ta? to ciekawe
>>
a moze ja jestem bardzo madry i umiem tylko jestem roztrzepany i szybko sie denerwuje
>>
File: 1.png (261 KB, 752x270)
261 KB
261 KB PNG
>>174167065
oczywiście że rzepakowy
>>
>>174167020
Carmack mówi że rzeczy nad którymi pracuje mogłyby się wykonywać milion razy szybciej w C++ ale w pythonie pisze się o tyle szybciej i bardziej efektywnie że ta milion razy gorsza wydajność i tak się zwraca
>>
File: 1662944643931.png (129 KB, 242x227)
129 KB
129 KB PNG
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/sluzba-wojskowa-kogo-mozna-powolac-kto-pojdzie-do-wojska/8pswt51
>Natomiast w przypadku, kiedy kryzys militarny byłby wyjątkowo poważny, to polska armia przewiduje udział w wojnie nawet posiadaczy kategorii D, czyli osób uznawanych za niezdolnych do służby w razie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych. W odpowiedzi na interpelację poselską z 2017 r. resort obrony tłumaczył, że chodzi tu o specjalistów np. informatyków, których ograniczenia odnoszą się głównie do sprawności fizycznej.
>>
File: 1641148032930.jpg (97 KB, 841x1024)
97 KB
97 KB JPG
>opowiedz mi prosze wiecej o tym menadzerze plikow cli na twoim zryzowanym linuksie
>>
>>174167113
GIGANTYCZNA
>>
>>174167094
Zapostuj swoją pensję żebyśmy się pośmiali że ktoś w Polsce zarabia mniej niż 3000€ miesięcznie netto
>>
>>174167113
chuja widać
>>
File: 1663268826606.png (739 KB, 1280x720)
739 KB
739 KB PNG
ICHIBAN NO TAKARAMONO
>>
>>174167188
to trochę głupoty gada bo kod ma działać latami więc jednorazowy czas pisania nie ma prawa się "zwrócić". pewnie nie zrozumiałeś.
>>
>>174167188
nie dość że zdalna praca, nie dość że robicie taska i walicie konia grając w gierki pozostałą połowe dnia pracy to jeszcze chcecie dla oszczędności czasu używać gównojęzyka
>>
>>174167225
>>174167242
i tak tego nie potrzebujecie teraz sie robi tzw. drag & drop jak cywilizowany człowiek
>>
yyyyy jak hejtujesz cwelgramistow to znaczy ze zarabiasz mniej od nich!11
beka z łysych cweli co mysla ze sa przydatni spolecznie a w rzeczywistosci chuja robia maja 170cm, rondo na głowie i soje zamiast krwi
>>
>>174167051
ci nie, pewnie chodzi ci albo o rusków co śpiewali o dekapitacji transa albo cattle decapitation co nagrali o wymuszonej tego typu operacji
>>
>>174167271
Ty nie rozumiesz
Kod czasem wystarczy że jest odpalony tylko raz
W pythonie możesz napisać wszystko co masz w C tylko 100 razy szybciej
>>
>>174167382
wtedy ma to sens. python i tak jest w C napisany.
>>
cziluje
https://www.youtube.com/watch?v=czqqhJk4A3w
>>
>>174167405
no tak
python to w zasadzie nakładka na C, dlatego jest taki uniwersalny
>>
no tak
kondom to taka nakładka na mojego penisa dlatego rucham wszystkim matki
>>
File: 1643037051662.gif (2.4 MB, 429x592)
2.4 MB
2.4 MB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=7NoPDyOEYkQ
>>
nakładka na c żeby bardziej usatysfakcjonować programiste?
>>
ALE URWAŁ
>>
oglądamy grubego foliarza z foliarzem
https://www.youtube.com/watch?v=tfU2mv5M45E
>>
ale zapierdolił
>>
dostałem łorna za postać z anime której nazwa wywodzi się z prefektury z której owa postać pochodzi
>>
File: 1649052785121.gif (350 KB, 368x450)
350 KB
350 KB GIF
nic nie rozumiem
>>
File: 1667055067824.jpg (75 KB, 700x467)
75 KB
75 KB JPG
duble jedziemy kurwa
>>
>>174167868
nie napierdalam, nie mam nic do homosiów
>>
>anon od kruliga
>anon od nagatoro
>>
>>174168107
>>>>>>>>>>anon
>>
>>174168107
<anon
>>
anon znaczy wstydzi się wiadomo co
>>
>>174168148
ja sie wstydze tego że raz próbowałem ruchać rure od odkurzacza
>>
File: 1655237625925.gif (3.19 MB, 478x396)
3.19 MB
3.19 MB GIF
>>174168107
obecny
>>
>>174168158
to grozi infekcja penisa
>>
>>174168196
słowo klucz próbowałem, mam za grubego i nie chciał wejść
>>
https://www.youtube.com/watch?v=crSjIPbbxvE
OGLĄDAMY
>>
>>174168158
żadne twarde rzeczy nie są na to dobre
>>
moja onadziurka lezy nieuzywana juz drugi tydzien - to koniec
>>
File: 1644959649129.gif (14 KB, 436x312)
14 KB
14 KB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=A2E2BrJx0es
>>
File: 1668767332370.jpg (286 KB, 2048x1536)
286 KB
286 KB JPG
>>174168332
musze se kupić
>>
File: 1659098520570.png (556 KB, 915x775)
556 KB
556 KB PNG
>>
>>174168464
baza
>>
File: 1665137015936.png (177 KB, 374x535)
177 KB
177 KB PNG
>>174168332
i co? ręka lepsza? bez zaskoczenia
jak się ma uścisk śmierci to tylko ręka lub prasa hydrauliczna
>>174168420
taka dobra, że skończył poza zabawką xD
zastanawiam się czy on to zrobił dla widzów
>>
>>174168158
ja się wstydzę że kilka razy w życiu wyruchałem pomarańcza a nawet kilka pomarańczy ale nie mówcie o tym nikomu
>>
>>174168503
tu druga recka
https://archive.org/details/melonpannezokoonahole
>>
>>174168543
chory człowiek
>>
File: 1659675911376.jpg (146 KB, 640x813)
146 KB
146 KB JPG
>>174168549
widziałem na twitterze chyba
albo i na yt bo subuję go
>>
>>174168503
bez porównania ręka, a onadziurka. jeszcze jeśli podgrzejesz onadziurke to miałem momenty, że kolana mi się uginały od tej przyjemności z dochodzenia. generalnie spoko sprawa, tylko wkurzające jest czyszczenie po każdym dojściu
>>
>>174168543
zapiekło?
>>
po co komu te niemieckie patrioty wiadomo że by to wyłączyli gdyby putin rozkazał
>>
a pamiętacie jak w polsce miała być tarcza antyrakietowa i tusk powiedział obamie że jednak nie chcemy?
>>
https://www.youtube.com/shorts/zHmJuwUddSQ
gf dla anona
>>
File: 1667643513694.png (536 KB, 852x523)
536 KB
536 KB PNG
>>
File: 1637892983438.jpg (120 KB, 1080x1920)
120 KB
120 KB JPG
>>174168646
wygląda jak stinky monke
>>
>>174168703
inne czasy
>>
File: 1658910718747111.png (91 KB, 321x333)
91 KB
91 KB PNG
>>174168557
potem się nauczyłem że pomarańcze są do jedzenia a nie ruchania ale niesmak pozostał
>>174168659
nie ale siusiak się lepi od słodkiego i ostro czuć zapach pomarańczy
>>
rozprawiczony przez cytrusy
>>
File: 1639202545914.jpg (65 KB, 500x500)
65 KB
65 KB JPG
>>174168793
historyjka z morałem
>>
>>174168646
ojciec cie nie nauczyl ,ze zawsze trzeba wyciagac?
>>
File: 1663025201674.jpg (31 KB, 728x455)
31 KB
31 KB JPG
>Sa-ta-nia po-ster wy-ru, przez jakie "u" wyruchał? dobra
>wy-ru-chał po-ma-rań-cze
>skończyłam, do teczki
>>
File: 1665972342142.gif (998 KB, 400x222)
998 KB
998 KB GIF
>Ale jak to tak z pomarańczą?
>>
za pomarańcze z kondomem powinna być zniżka w żabce
>>
przez to że są mecze to wchodzę na wykop tylko raz dziennie i dowiaduję się najnowszych faktów z opóżnieniem
to koniec
>>
putin to szczyt chłodu
>>
>>174169043
>1 MB
>>
>>174169228
odwrotnie, chlod to osiagac swoje cele bez przemocy
>>
File: 1664398407021.gif (509 KB, 346x367)
509 KB
509 KB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=dZN2yd8xQbA
>>
>>174169297
soja
>>
File: 1668724001581.png (1.86 MB, 1366x1003)
1.86 MB
1.86 MB PNG
piję co drugi dzień ostatnio, co począć chłopy
>>
File: 1669093285465.png (143 KB, 480x288)
143 KB
143 KB PNG
toast
>>
File: 1559745664521.jpg (59 KB, 739x636)
59 KB
59 KB JPG
>>174169500
nie pij
>>
File: 1648310868682.jpg (542 KB, 850x1200)
542 KB
542 KB JPG
>>174169500
głupia porada ale może nie pij
>>
>>174169533
ten jeden kolega który zdążył wyłysieć do studniówki
>>
File: 1665361510831.jpg (85 KB, 768x1024)
85 KB
85 KB JPG
>>174169609
>>174169610
>po prostu tego nie rób
no dzięku w chuj
>>
File: gzzz.png (219 KB, 361x427)
219 KB
219 KB PNG
>>174169500
przestań bo skończysz na odwyku mówię to z doświadczenia
>>
POBOROWI W WIEKU 18-25 ZGŁASZAĆ SIĘ NA KOMISJĘ WOJSKOWĄ! Szukam uległych kolesi 18-25 lat chętnych do zabawy w komisję wojskową. W trakcie komisji zostanie założona kartoteka poborowego, obędzie się mierzenie, golenie, dokładne badanie, pobranie moczu i spermy. Do kartoteki zostaną dołączone zdjęcia zbliżeniowe. Do komisji poborowy podchodzi nago. Interesuje mnie tylko zabawa erotyczna bez uprawiania sexu. Zgłoszenia na maila w odpowiedzi opiszę szczegóły badania oraz prześlę kartę z którą poborowy będzie musiał się zapoznać, wdrukować, wypełnić i z nią stawić się na komisję w wyznaczonym terminie
>>
File: 1642834219382.jpg (112 KB, 600x450)
112 KB
112 KB JPG
>>174169658
można jeszcze nie spożywać alkoholu
>>
File: 1495831535875.jpg (338 KB, 1092x1280)
338 KB
338 KB JPG
>>174169500
pij codziennie to zostaniesz mną (nie polecam bycie mną)
twoje zdrowie
>>
File: 1628566083463.png (1.46 MB, 2502x3336)
1.46 MB
1.46 MB PNG
>>174169658
polecam sie na przyszlosc
>>
File: 1660578323129.png (77 KB, 396x338)
77 KB
77 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=22P3650P7uU
>>
File: 1646442410532.jpg (471 KB, 1000x2000)
471 KB
471 KB JPG
dobra to leje kolejną, jak jutro nie wstanę to biorę nż
wasze zdrowie
>>
>>174169500
ja od prawie 3 lat codziennie poza pojedynczymi dniami może raz w miesiącu
>>
>>174168464
żeby rząd niemiecki był lepszy dla zwykłego polaka niż rząd polski to ja nawet nie.....
>>
File: jkj.gif (1.05 MB, 480x266)
1.05 MB
1.05 MB GIF
>>174169767
robiłem tak samo dosyć długo tak jechałem ale ostatecznie skończyło się wywaleniem z pracy i odwykiem pozdrawiam
>>
>>174169839
oni to tylko zaoferowali dla pokazówki żeby niemcy i op0zycja mogli udawać że interesuje ich dobro Polski a PiS z rigczem odmówił bo mamy własny system anty rakietowy który jest lepszy od niemieckiego
>>
File: 1644224414606.jpg (151 KB, 1200x925)
151 KB
151 KB JPG
>>174169858
szefo zbyt mnie potrzebuje żeby mnie wywalić
ups haha
>>
>>174169858
>odwykiem
oski...
>>
>zaszczepieni umierają na zawały i na raki
A JA ŻYJE
>>
jaka ładowarka AA, AAA, 18650 (z pomiarem pojemności!) dla anona?
>>
>>174169977
A nie możesz bateryjek dokupić
>>
>>174169971
>on w to uwierzył
nie ma sensu posłuszne owieczki wybijać, wprost przeciwnie
>>
>>174169977
co na grzale oski?
>>
Radio Katowice poświęciło koalicji rządzącej 76 proc. czasu antenowego, a partiom opozycyjnym 26 proc. To najgorszy wynik pod kątem pluralizmu w publicznych rozgłośniach regionalnych. Jednak publiczne rozgłośnie okazują się bardziej pluralistyczne niż publiczne media ogólnopolskie
>>
>>174169971
Pan Bóg jest dobry
Pan Bóg jest bardzo dobry
>>
>>174170045
tooo nic sie nie dzieje goju nikt nie umiera syndrom nagłej śmieci istnieje od zawsze to normalne że 20 letni sportowcy nagle zdychają na ataki serca i zakrzepy
>>
File: 1655635703497.jpg (194 KB, 1240x1754)
194 KB
194 KB JPG
>>174169977
>pomiar pojemności
ukad LTC2941 z rezystorem 0R1, po I2C ustawiasz prescaler i po jednym cyklu masz dokładny pomiar pojemności
jako ładowarka wystarczy MCP73831
pozdrawiam, t konstruktor elektronik
>>
>>174170150
jezu mądry się znalazł
>>
jak to jest że jak post zawiera słowo >goj to post jest chujowy?
>>
weź se piątego boosterka na uspokojenie
>>
>>174170100
nie mój problem
>>
>>174170150
to teraz po ludzku
>>
File: 1665728200594816.png (43 KB, 152x270)
43 KB
43 KB PNG
patrzylem oferty pracy i na olx co druga brzmi jak jakis scam a na pracuj.pl tyle brzeczyslow w ogloszeniach ze nie wiem nawet na jakie stanowiska oni werbuja i co sie tam robi no i jeszcze wszedzie 50 lat doswiadczenia minimum wymagane
>>
>>174170312
o to ja to post o mnie bo w przyszłym roku będę szukał roboty i pewnie i tak nie znajde
>>
>>174170312
dla takich jak *ty* tylko grupki na facebooku typu praca szuka człowieka
>>
>>174170312
zaszczep się
>>
>>174170040
wiele rzeczy mogę
ale chcę kupić ładowarkę AA, AAA, 18650 z pomiarem pojemności
>>174170083
bona fide spierdon hir
>>174170150
miałem się zesrać ale MCP73831 nawet sprawdza temperaturę, więc nie jest aż takie złe
ale chcę coś co po prostu działa a nie się bawić w sklecanie pudełka w którym bym musiał to wszystko trzymać
także jak na inżyniera przystało, niepomocna odpowiedź
t. inżynier nieelektronik
>>
https://www.youtube.com/watch?v=rQmqVVmMB3k
>>
File: 1642252616096.jpg (285 KB, 1448x1024)
285 KB
285 KB JPG
>>174170277
po ludzku to nigdy nie osiągniesz prawidłowego wyniku dla pojemności jeżeli nie wykonujesz cyklu ładowania/rozładowania w jednym i tym samym urządzeniu poprzez miernik ładunku
ułomne ładowarki nie dadzą wiarygodnego wyniku
>>
>>174170398
ehhh dobra już pisze maturę z fizyki i idę na politechnike po 4 latach naładuję tą baterie
>>
>>174170392
dobrze że nie używam oleju a jak już to roślinny
>>
File: 1613651422403.jpg (744 KB, 4096x3255)
744 KB
744 KB JPG
>>174168194
>>
>>174170398
no szukam właśnie ładowarki z funkcją pomiaru pojemności poprzez rozładowanie
ale nie umiesz żadnej polecić
pzdr
>>
File: FiUN-XRXkAE80Cl.jpg (66 KB, 603x743)
66 KB
66 KB JPG
dlaczego tak jest
>>
>>174170487
fake news, niezależni sprawdzacze faktów mówią co innego
>>
szkoły w dzisiejszych czasach to przeżytek
pomyśl o tym - wydajesz kilka tysięcy miesięcznie na studia, żeby nauczyć się czegoś z takim samym rezultatem gdybyś po prostu przeczytał książkę
>>
>>174170487
>nicburger okazał się nicburgerem
lol
>>
gdzie nowa?
>>
File: 1564441442786.png (218 KB, 581x680)
218 KB
218 KB PNG
>>174170535
od kiedy na studia sie chodzi zeby sie uczyc
>>
File: 1648922660913.jpg (1.25 MB, 2731x4096)
1.25 MB
1.25 MB JPG
>>174170391
MCP73831 nie sprawdza temperatury ogniwa, sprawdza swoją temperaturę - w końcu jest to regulator liniowy i reguluje prąd wedle swojej temperatury
jeżeli chcesz cos ze wsparciem pomiaru temperatury poprzez sensor NTC to coś a'la ADP5061/5062 będzie dobre
>>174170481
moduły z aliexpressu wyposażone w duży ceramiczny rezystor "w miarę" trafnie mierzą pojemność - pod warunkiem uśrednienia wyniku z 2-3 pomiarów.
kup sobie taki, dolar czy dwa to niewielka inwestycja a urządzonko jakże przydatne
>>
>>174170535
google tl angielskiego wysrywu czy przeklejka ze strony typu reddit czy wykop gdzie za bardzo ludziom memy z hameryczki siadają na mózg?
w polszy studbaza jest darmowa przecie, sensu nie ma ta przeklejka ani trochę
>>
darmowa w sensie twój stary płaci na to w podatkach
>>
>>174170468
>roślinny
>>
File: 1664700737064864.jpg (45 KB, 300x493)
45 KB
45 KB JPG
>>174170585
a po co jak nie uczyć się? ja nie wiem bo nie byłem na studiach
>>
File: aya sklada jaja.jpg (161 KB, 646x657)
161 KB
161 KB JPG
>>174170604
ale gruba ta aya
>>
>>174170562
mamy recyklingowaną
>>174170607
no chyba twoja filologia czesko-polskiego jest darmowa
>>
>>174170625
>>174170625
>>174170625
NOCNA
>>
File: 1653444159399.jpg (2.02 MB, 3936x2624)
2.02 MB
2.02 MB JPG
>>174170642
urocza pyza jednakowoż
>>
File: 69.jpg (11 KB, 184x184)
11 KB
11 KB JPG
>>174170634
SEX
>>
>>174170634
poznawać ludzi którzy są elokwentni albo oglądają anime
>>
>>174170604
no to część pomiarowa, może i racja że w ostateczności można rozdzielić, choć trochę mierzi mnie mnożenie przedmiotów ponad miarę
a co z ładowarką która by miała pomiar temperatury ogniwa które ładuje, 3 fazy ładowania (jak należy dla NiMC), itp?
>>
File: 1585728706708.png (481 KB, 911x966)
481 KB
481 KB PNG
>>174170634
zeby przedluzyc sobie dziecinstwo
>>
>>174170646
wszystko jest darmowe
nawet medycyna, prawo, informatyka, wszystko inżynierskie
płatne tylko dla debili którzy nie dostali się na darmowe
z fartem
>>174170628
a teraz przeczytaj koment czejn gjenjuszu
>>
>>174170738
>wszystko jest darmowe
święta racja
*wali kijem w łeb twojego ojca*
łołoło, mam darmowy dom!
*wkłada fiuta w twoją matkę*
darmowa dziwka!
*zabiera ci telefon*
darmowy iPhone!
*kradnie ci portfel*
darmowe pieniądze!
>>
>>174170813
>*zabiera ci telefon*
>darmowy iPhone!
au contraire, nie jestem pedałem
z fartem frajerze
>>
>>174170843
kurwa...[Advertise on 4chan]

Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.