[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.
File: 1553085201332.jpg (1.61 MB, 2000x1510)
1.61 MB
1.61 MB JPG
Promperom-utgaven

Forrige >>171245665
>>
Bestilt pizzabakern og har 5 sekspakker pils
Nå er det helg
>>
>>171273674
>den dvaske kroppen
>kofferten med manualer ved siden av
kjeks, litt slemt å la folk ha håp
>>
File: tjukkbikkje.jpg (6 KB, 259x194)
6 KB
6 KB JPG
>>171273753
ble oppvarmet rester og 4 pils på meg
nyter enda jeg
>>
I want to move somewhere, is Norway a good place or should I choose Sweden? Obviously I won't learn your language.
>>
File: givi.jpg (47 KB, 600x450)
47 KB
47 KB JPG
tredje for givi
>>171273833
debil
>>
File: bondejv3.jpg (18 KB, 236x300)
18 KB
18 KB JPG
For bondejver
>>
>>171273833
S V A L B A R D
>>
>>171273833
Fraråder deg på det sterkeste
>>
Gidder ikke geime lenger
>>
https://www.youtube.com/watch?v=fJLx9hQXV1o
trådens sang
>>
>>171273862
We are going to colonize them brother, they are going to speak Polish within 20 years.
>>
>>171273972
vil egentlig ikke det
>>
File: 130_1738988392.jpg (681 KB, 1280x1745)
681 KB
681 KB JPG
>>171273972
gi meg en grunn til å lære polsk
>>
>>171274057
ik ook
>>
nakker ned en øl
>>
>>171274080
dette

+

https://youtu.be/VpUmfUBKoIM
>>
>>171274064
You can surely buy some books, Polish is much better than your snowgerman language.
>>
>>171274080
har drukket to selv og fikk plutselig vondt i magen lurer på hva de tilsatt den
>>171274070
wykop karte w prawo
>>
>>171274221
Norway is rightfully Polish clay, our ancestors came from there before snowniggers took our ancient Slavic homeland.
We are going to take it back.
>>
>>171273674
meg
>>
>>171274277
czemu po angielsku odpowiadasz ukropie jebany
>>
>>171274215
>>171274277
du er jo regelrett sinnsyk, husk at du er en kortskalle og ikke en høybåren langskalle som nordmenn
>>
>>171274277
thats wrong, norway actually belong to the sapmi
>>
File: Skjermbilde.jpg (48 KB, 1306x457)
48 KB
48 KB JPG
>>171261657
var anon synsk?
>>
>>171274333
tallene bekrefter

heil sapmi ædnan
>>
>dfn du aldri vil være Mariusz Pudzianowski 5x verdens sterkeste mann
Hvorfor leve..?
>>
ønsker å avlære engelsk
>>
File: 1024x1536.jpg (175 KB, 1024x1536)
175 KB
175 KB JPG
>meg og dama
>>
hvilken type fisk liker dere best
laks torsk tunfisk sild lyr?
>>171274508
hater dette forbanna jødespråket og alle som bruker det til daglig
>>
>>171274632
Er du meg?
>>
>>171274632
meg til venstre
>>
>>171274640
>hvilken type fisk liker dere best
spiser for det meste laks og ørret. men hyse er jo også godt.
>>
>>171273674
brev den rygg smerte Apuen!
>>
File: josef rygg.jpg (30 KB, 600x800)
30 KB
30 KB JPG
>>171274834
Lever for å tjene
>>
>>171274640
Liker Gullfisk fra Maarud jeg.
>>
>kjøpte klenning med smørkrem i stedet for kanel
>>
>>171275230
>det filnavnet
>>
>>171275319
det var sånn når jeg fant det
>>
File: IMG_20220919_202217.jpg (139 KB, 959x1166)
139 KB
139 KB JPG
>>171275230
>aesthetic-ariana-ariana-grande-funny-Favim.com-3089199.jpg
>>
File: 1661309170905514.jpg (78 KB, 1100x1007)
78 KB
78 KB JPG
Den ti år gamle nabojenta sa hei til meg i dag.
>>
>>171275628
så hyggelig
hun er sikkert forelsket i deg
>>
gidder ikke endre det heller

hfbs
>>
>>171275628
Så koselig, er hun søt?
>>
gleder meg til å bli transmamma
>>
>>171275628
sa du heil og sæl tilbake da i det minste
>>
>>171275897
imaginiser å kalle en mann for mamma hele livet ditt
>>
>>171275961
imaginiser å reprodusere
>>
>>171275487
fra nå av er du ariana-ariana-grande-funny anon
>>
>>171273812
>>171273674
Jeg kjøpte de samme manualene forrige uke, hvor fikk du tak i dette bildet av meg?
>>
>>171276259
Tror du han og majonestacomannen kan bli venner?
>>
skal dere på byen i kveld? finne damer til puling?
>>
>>171277015
nei, skal sitte på promperommet
>>
husker det var jævlig lett å ta dytt-opp som tenåring, hva faen skjedde???
>>
>>171277308
kroppen din begynte å dø
>>
>>171277308
Du ble garantert svak fordi du ikke har brukt musklene dine og du ble muligens også feit og dermed tyngre
>>
>>171277308
klarte 70 i strekk før uten pause og nå sliter jeg med 5....
>>
>>171277403
er spinkel med feit mage, vet ikke hvorfor alt fettet lå seg der
>>
File: 876876876.jpg (131 KB, 1200x989)
131 KB
131 KB JPG
>>171277505
>spinkel med feit mage
Lite testosteron, dårlig insulinsensitivitet. Begynn å løfte vekter umiddelbart. Helt uironisk.
>>
>>171277015
vurderer å kjøpe sprit og fylleprate med noen på skype/ringe inn på et radioprogram om romvesener
>>
>>171276259
ikke så ille, mine andre identiteter er mye värre
>>
savner tom
>>
>>171277505
for mye öl

t. anon som gikk ned fra 110 kilo til 82 kilo
>>
>>171277941

vi har ø nå
>>
>>171277941
>>171278085
ekte gammelhomse-tilstander
>>
File: hahawtf.jpg (216 KB, 769x700)
216 KB
216 KB JPG
har ledd av denne tommelneglen i flere timer nå
>>
savner tom
>>
>>171278582
om du bare visste hvor mye!!!!
>>
tom er nigger
>>
>>171278601
om du bare visste hvor mye hun bor i hodet mitt!!!!!
>>
*tar et standpunkt*
>>
>>171278729
go`e gamle onkel tom
>>
>>171278920
meget problematisk brev
>>
*bukker under for presset*
>>
>>171279332
stönnende og hovmodig
>>
File: 1663830992886809.jpg (76 KB, 900x900)
76 KB
76 KB JPG
>>171279312
>>
>>171279883
hvem det
>>
>>171280180
det deg uheldigvis
>>
>>171280271
hei det meg
>>
stæmning
>>
File: parti.jpg (121 KB, 1200x1200)
121 KB
121 KB JPG
Ærre her det æ' parti
>>
>>171280792
nei, nettop satt inn 2w sparepärer i utelysene, ta et hint

er naut, gidder ikke
>>
File: bangbus.jpg (93 KB, 1000x563)
93 KB
93 KB JPG
>>171280792
hopp inn i bussen så skal jeg vise deg party
>>
File: 1663714694504486.jpg (46 KB, 859x715)
46 KB
46 KB JPG
vi alle har våre demoner
min er edruelighet
denne tråden? det er mitt samfunn
jeg gjör det beste jeg kan, mamma, jeg trenger ikke en telefon..
men jeg er bare en mann
>>
File: Snapchat-1868175421.jpg (1.61 MB, 1931x3840)
1.61 MB
1.61 MB JPG
Hvem /nattkjør/ her
>>
>>171281614
Har ikke bil, dessuten synes jeg det er skummelt å kjøre
>>
>>171281614
fikk prompevogna opp i 268 i stad på vei hjem fra vinmonopolet, hvis det teller
>>
File: 20140731.png (365 KB, 684x2505)
365 KB
365 KB PNG
>>171281524
Hei
Denne stripen minner meg om deg
Okei?
>>
gikk tom for vei, da
så fikk ikke testa ut trimmen skikkelig
>>
>Vi kan ikke være gisler for rike og mektige mennesker, det vil alltid finnes et skatteparadis. Dette må vi bekjempe, sier hun, og mener en såkalt Exit-skatt eller utflyttingsskatt er en god løsning på problemet.

Sosialistene forstår det ikke, ingen kommer til å starte å bygge verdier i Norge om de innfører skattefengsel.

Jeg mistenker at årsaken er at de selv vet at de selv ikke klarer å skape verdier, kun bruke andres.
>>
>>171281680
Minner meg om denne
https://www.youtube.com/watch?v=YjJTrlabbTM
>>
>>171281729
>bor ikke på öyen for mannfolk
>ingen fartsgrensen utenfor byene
>>
>>171281680
>>171281765
https://www.youtube.com/watch?v=kjH3W5r_dDw
>>
>>171281818
Heldigvis drikker jeg ikke alene, siden jeg har kompisene mine i /norgetråden/ å more meg med:)
>>
>>171281818
drittmusikk
>>
File: dsddddd.jpg (3 KB, 209x242)
3 KB
3 KB JPG
>>171281894
>siden jeg har kompisene mine i /norgetråden/ å more meg med
>>
>>171281932
del en bra sang du da pårr favår
>>
>>171281932
hold kjeft, gå å sug serbias kuk
>>
>>171282009
https://www.youtube.com/watch?v=qVM8a0PGDwI
>>
>>171282079
>lenker hanreimelodier
>>
>>171282079
får noia av den fyren
>>
>>171282079
Fy fader, basert
>>
>>171281769
Dette.
>>
>>171273812
3kg-manualer by the way
>>
https://www.youtube.com/watch?v=OxeDNcOTOFo
>>
Annikas vodka og redbulltiss
>>
File: 1663255344593885.png (199 KB, 941x887)
199 KB
199 KB PNG
Hva jobber dere som her i Norgetråden?
>>
>>171282306
jobber med IT
>>
>Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin Putin
Blir sprengerne aldri lei av dette, eller? Hold nå kjeft.
>>
vil ikke bo i norge
>>
>>171282306
jobber 50% i en drittjobb. har mastergrad btw. sånn kan det gå.
>>
>>171282401
har mye fri plass i kjelleren
>>
>>171282385
hvis bare de ville latt tyskerne fjerne de negative elementene under krigen
>>
File: inddddddex.jpg (8 KB, 300x168)
8 KB
8 KB JPG
>tar min huracan ut for en kjøretur
>ligger i 180
>gir på og kjører forbi biler
>langt bak i speilet ser jeg en svart bmw med tinta frontruter
(kun sivilsnuten har tinta frontruter, sånn at du ikke kan se uniformen, er ulovelig hvis du er normal kis)
>tenker "faen de tok meg sikkert i 180-200"
>gir på som faen
>når 300 før svingen
>bremser
>gir på
>gir på
>gir på
>ikke hørt noe enda
>men jeg lå såpass langt forran at de ikke hadde sjans til å se skiltene

fy faen, denne kan ikke komme fort nok til norge, altså.
>>
>>171282456
>>
>>171282473
Dette er ulovlig
>>
>>171282299
ikke seksualisere annika
hun er for søt til det
du kan seksualisere henne når hun har blitt din jv
>>
File: 1663560242503206.jpg (35 KB, 578x552)
35 KB
35 KB JPG
>>171282596
ja
>>
>>171282631
tenk å drikke det
>>
>>171282473
Anon, kjøpte du lamboen?
>>
File: broccollie.jpg (41 KB, 427x427)
41 KB
41 KB JPG
Jeg har ingen personlighet.
>>
>>171282761
Trenger ikke personlighet om du er en brokkolihund
>>
>>171282752
ja.. jeg tok den ut for en kjøretur og alle gutta som kjører exotics sier den er den som alltid starter og har minst muss og fuss.. så jeg tenkte fuck it og kjøpte den.

forsikringa er nesten 10 000 i mnd siden jeg er under 30 og mann. ingen ulykker, ingen parkeringsbøter eller noe.. og jeg tok det via gjensidigie hvor jeg får 22% rabatt pga medlem i nark, eller var det nff? eller var det eff? eller var det.. ja du forstår
>>
>>171281818
>>171281894
https://www.youtube.com/watch?v=f_JygUgiweI

Hva vettu om det??? Sikkert masse...
>>
>>171282916
https://www.youtube.com/watch?v=_ybm4E3PjCE


veit meir enn deg
>>
skyter opp en smell
>>
>>171282259
>by the way
den ene har mer på seg enn den andre
+ hvis du gjør laterale hevninger, som er det beste for å trene ytre skuldre, som er den viktigste muskelen på kroppen, så er lite vekt ålreit
>>
>>171282874
Uironisk?
>>
File: 1663604689874703.png (889 KB, 832x832)
889 KB
889 KB PNG
>>171283070
jepp, eneste problemet med å eie den er at hver gang jeg tar den til butikken og slikt, er at det står alltid noen folk rundt og tar bilder når jeg kommer dvaskende i ufsølbuksene mine ut av butikken

det er helt sykt hvor mye oppmerksomhet en, ikke så god superbil bringer oppmerksomhet, når du kjører rundt i nord norge hvor alle har 1.9 tdi
>>
tanker rundt operasjon Z?
https://www.youtube.com/watch?v=gKaH97NBIeU
>>
>>171282874
du minner meg om en jeg kjenner
ufyselig
>>
>>171283199
*viser deg fingern* sitt på denne, homo

jeg kan gjøre hva jeg vil, og du kan ikke stoppe meg, syt, dilater og ring åtte
>>
>>171283065
du har så rett
>>
>>171283185
hfbs
>>
>>171283300
>>171283300
>>171283300
>>
>>171283185
Tror det blir intensivt fremover..
>tanker om
Keiseren uten klær
>>
>>171274890
Takk!
>>
>>171283322
jai polakk mit norge ikke bra
>>
>>171282306
Barnehage, men nå har jeg vert naut i 2 år
>>
File: 1618777282823.jpg (21 KB, 214x250)
21 KB
21 KB JPG
Fy faen hater så jævlig mye å være autist. Å være rar og flau hele tiden og aldri få venner eller jv er ett rent helvete.
>>
>>171283164
Anonsen, j-jeg.. Hvordan tjente du penger til dette? Jeg regner med du har hus og garasje og slikt??
>>
>>171283421
bare oppfør deg normalt enkelt som
>>
>>171283449
bare ver deg selv, brur
>>
>>171283490
Ikke enkelt i det hele tatt
>>
>>171283490
>bukke under for samfunnets forventinger
hanrei tankegang
>>
File: e4d.jpg (30 KB, 400x475)
30 KB
30 KB JPG
>>171283541
Håper du klarer det, Anon.
>>
File: 1663894915506153.jpg (2.63 MB, 2316x3088)
2.63 MB
2.63 MB JPG
tenk å spise dreten henner
>>
File: 1618268206708.png (153 KB, 515x453)
153 KB
153 KB PNG
Norge for nordmenn
>>
>folk tror uironisk på anonsen som laiver om at han kjører fra politiet 3 ganger i uka i en lambo
Ler av dere
>>
>>171283772
vil drikke rett fra tissen hennes
>>
>>171283857
Dette er ulovlig
>>
>>171283828
Dette
Jøder ut av landet
>>
>>171283947
Faen ikke prøv deg, jævla rosinhode.
Muslimer ut av landet. Jøder er baserte, hater sånne sandnegre som deg.
>>
File: wgbh.brightspotcdn.jpg (40 KB, 990x540)
40 KB
40 KB JPG
>>171283857
Ja dæven, der tok du meg. Alt var løgn. Jeg bare lager opp historier.
>>
>>171283857
>3 ganger i uka
Han brever jo om det hver kveld
>>
Siden anonsen innrømte alt var løgn, så er det ingen grunn til å etterforske eller rapportere han, ikke sant? han bare laiver i fylla, åpenbart
>>
>>171282839
knegg ;) sant
>>
>>171284159
helt enig, han er en god gutt
>>
>>171284159
>etterforske eller rapportere han
nei da, la det være opp til de profesjonelle du
>>
>>171284159
>>171284197
>21:23:06
>21:24:06
>>
>>171283449
Garantert krypto. En "smart /biz/nissmann", les: tok et lodd i bitcoin for ti år siden og fant dem igjen i fjor eller noe sikkert.
>>
Kompisen min har tatt en faens nigra til jentevenn, hva gjør jeg?
>>
>>171284272
knegg ;)
>>
>>171284345
du vet hva som må gjøres
>>
>>171284345
Ingenting?
>>
>>171284345
Rødpiller ham på raseteori sånn at han dumper henne fordi hun er svart, slik at du kan igle deg innpå og ta hun over vel?
>>
>>171284020
tenk å være så taper som deg
*driter på hore bestemoren og farmoren din*
gamle stygge horene mine ja ;-) ring far din og be hen komme til meg sånn jeg kan drite og pisse på hans men horene mine ser på (mor di, bestemor og farmor din) lille pedo hore
>>
tenk å være meg
>>
*snur opp-ned på hegel*
>>
>Daglig påminner om at Bhatti har skutt mot en synagoge, og at det går rykter om at han har forsøkt å få kloa i tønnevis med cyanid for mange år siden, jbs.
>>
jeg skyter meg på julaften
det blir et jævla smell
>>
>>171284690
Hvem i helvete er denne "Bhatti"?
>>
>>171284573
umulig!
>>
>>171284725
tidenes julesang
>>
>>171284725
gud, jeg skulle ønske
jeg sa alltid at jeg kom til å ta repern når foreldrene mine døde
funket ikke
så tok jeg jegerlisenen og fikk hagle
funket ikke
er enda her, fanget.
>>
>>171283772
søtnos, hvem er hun? jeg liker rødhårede jenter
>>
>>171284796
muslingsvin, er vel den mest kjente av de "norske" islamistene
>>
>>171284866
Skjønner.
t.steinboer
>>
File: 1663259173972589.png (23 KB, 990x1184)
23 KB
23 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=kDYWSD264mA
>>
>>171282306
jååbber ~30 prosent stilling i en chill jååbb
>>
brenn de rike svin
>>
>>171284949
>drar til danmark
>sier noe
>sier hva som helst
>de hører jeg er norsk
>de kremer i buksa
>klarer ikke bli kvitt de
>alle vil gifte seg med meg
er dejligt å være norsk i danmark
>>
>>171284949
ja mand nu snagger vi
>>
>>171284725
skyter meg skekk på H, tjommiiiiii
>>
>>171284843
er begge foreldrene dine døde? er du gammelhomse? hvorfor blir du uironisk ikke bare narkoman eller noe. det skal jeg selv gjøre når de tar kvelden.
>>
>>171284949
taper mindset mand, lite wicked fedt
>>
>>171284843
>>171285119
har dere ikke søsken?
må suge å være enebarn
>>
>>171284843
Funket ikke? Det er jo bytterett?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=9fShpC6WY34
sykt at vesaas var en grisegutt
>>
>>171284796
han er basert som bare faen
>>
>>171285243
er det den "kvite nordmannen" på gang igjen?
>>
>>171285119
ja
ja
ja
var narkis for 10 år siden
gadd ikke mer, å skyte opp heroin og speed vakke så veldig nytelse
>>
>>171285472
du er ikke tilfeldigvis han heroin anonsen som brevet sprøytene sine i tråden et par år tilbake
>>
File: trist.jpg (37 KB, 250x167)
37 KB
37 KB JPG
har sitti og sett på tåpelig tv-serie med romvenninna i tre timer nå på nettflikker i stedet for å drittbreve og være bitter.
har jeg blitt en normiss?
>>
>>171285896
Trolig ikke enda, men du er færlig nære
>>
>>171285896
inviter henne til å breve her med oss
>>
Lurer på hva ariana-ariana-grande-funny-Anonsen gjør i kveld...
>>
File: front_sv.4.full.jpg (743 KB, 2304x2385)
743 KB
743 KB JPG
Hvis staten stenger ned fabrikken som lager disse så sulter hele ufsølbefolkningen ut. Jobb smart, ikke hardt.
>>
>>171286052
>biksemad
er det hundemat på dansk?
>>
File: 1569530352556.jpg (87 KB, 1200x675)
87 KB
87 KB JPG
>>171282385
>Putin
>Trump
>Haaland
>Ødegaard
>Samtlige "influensere"

Scroller forbi dem hver eneste gang.
>>
>>171286171
ja
>>
>>171286171
Det er lav kvalitet mat
>>
>>171286213
spiser du mye av det?
>>
>>171286171
knegg ;)
>>
>nrk
>document
>kulturverk
>vagant
er det noe annet som er verdt å lese?
>>
>>171286257
nei
jeg spiser
rugbrøt
ris
pasta
poteter
broccoli
gulerøtter
epler
potetgull
bønner
>>
>>171286289
skremmende fornuftig kosthold med tanke at jeg bare ser godteri og slik brevet i skandi
>>
File: Norge for Nordmenn.png (2.23 MB, 1896x4240)
2.23 MB
2.23 MB PNG
>>171283828
I dag skal jeg minne dem på hvordan nasjonalistanon ble eid så det ljomet etter
>>
>>171286288
gleder meg at du spurte
nyhetsspeilet.no
>>
>>171286289
og du drikker piketiss
>>
>>171286349
bønner er bra for det skaper store promper og bra bæsj
>>
>>171286042
har vi en ariana grande brever nå?
er uironisk støtter av denne
hater alle andre brevere i tråden
>>
>>171286413
>hater alle andre brevere i tråden
til og med meg, tørr-hodebunn anon?
>>
>>171286460
tror jeg har vært for lenge i natt trådene
er dette dagsbrevere?
>>
hello norway
>>
>>171286627
hello brasil
>>
>>171286576
brever mest om dagen ja, men min gimmick, eller personlighet er at jeg har tørr hodebunn.
det kan kanskje ikke måle seg med samon eller hadrian, men det er meg da
>>
>>171286413
>>171286460
>>171286576

knegg ;)
>>
>>171286627
MÅRN!
>>
>>171286627
https://www.youtube.com/watch?v=EU8jrdD0T1Y
halla
>>
File: unknown.png (495 KB, 828x552)
495 KB
495 KB PNG
>>
>>171286795
feil tråd homo
>>
>>171286627
hi brasil <3
>>
>>171286918
https://www.youtube.com/watch?v=MlcIa9U6zTE
>>
>>171286413
>>171286460
Hva med majonestacomannen???? Hæ??? Hva med han?!
>>
>>171285681
du er ikke tilfeldigvis mordi`?
>>
>>171287035
glemt...som arne-breving
>>
>>171286042
drikker øl og læxxærn
>>
File: oxxh36d4z4u51.png (45 KB, 327x137)
45 KB
45 KB PNG
>må kjøpe nye vinterdekk
>de eneste som duger i 300+ er 10 000 + kroner
>>
>>171286691
du irriterer meg faktisk døgnet rundt, så den skal du ha

>>171286657
har oljete hodebunn jeg, klør som en horefitte konstant
>>
>>171287240
Per dekk?
>>
>>171287447
>har oljete hodebunn jeg, klør som en horefitte konstant
Min hodebunn klør som helvete hvis jeg går noen dager uten hode og skulder
>>
>>171287447
knegg ;)
>>
https://youtu.be/YSBFv-St-K8
>>
>>171287526
ingen sjampo fungerer for meg utenom en sånn rar fra apoteket
den lindrer kløen i 1-2 dager
>>
>>171287526
>hode og skulder
ikke bruk dette, dra til apoteket
>>
>>171287626
forklar
>>
knegg
>>
File: IMG_20220923_223539.jpg (3.17 MB, 4000x3000)
3.17 MB
3.17 MB JPG
Blir gøy å kveldskjøre litt gutta
>>
>>171287501
er 4000+ per dekk
>>
>>171287647
det er tilsatt noe i billigsjampoer, benzohydrailimenerier eller noe sånt som tørker ut hodebunnen.
tro meg, det hjelper veldig med sjamp og balsam som er mere "sunn", for meg var det som natt og dag, fikk sjolder med tørr hud som jeg måtte pirke av med butikksjampo, nå er allting bra
>>
File: 1663260121877687.jpg (116 KB, 1080x1266)
116 KB
116 KB JPG
>>171287783
dette + awd

jau jau au au au
>>
>>171287783
Ok. Det er jo nesten normal pris for en AWD fåvæ.
>>
>>171286627
hallo Brasil
>>
Hmm, ser ut som jeg husket feil, bhatti ble dømt for "psykisk medvirkning" til synagogeskytingen.
>>
>>171287786
bruker urtesåpe fra russland personlig, det er mitt hemmelige våpen
>>
File: vent nå litt.png (293 KB, 588x441)
293 KB
293 KB PNG
>Pen bruktbil til under 50 000, pen stand etter bildene
>Ingen problemer fremhevet i annonsen
>"Pris kan diskuteres mot raskt salg"
Hva er det du skjuler fra meg nå, Geir-Tåny
>>
>>171286353
Kringler av meg selv der haha, var ganske nyhomse på norgetråden da. Brever der fortsatt fordi det er morsomt og litt tradisjon da.
>>
>de bruker sjampo
ler og ler og ler
>>
>>171288411
har du fortsatt bilder av tyske homser lagret på pcen
>>
ord opp
>>
tissejv eller kaos
>>
>>171288503
>L`Estrange
UTLENDINGER UT
>>
>>171287897
jo ja.. du har et poeng der.. da de kjører på 255
>>
>>171288497
Hvorfor spør du, er du interressert?
>>
>>171288570
Tror faktisk hun er verre enn en utlending, hun er en voksen Harry Potter tilhenger.
>>
>>171288503
hun har et poeng
>>
>>171277308
>>171277486
Er jo bare å begynne å gjøre dem et par ganger om dagen
Dytt opp er jo den enkleste tingen å trene opp tenker du tallmessig
>>
>>171288503
>homoeventyrene leses i barnehagene
hva
>>
>>171277774
Har dratt på noen pådkæster full
Er ikke en god ide selv om det er dritgøy
Eller kanskje det er en god ide siden det er gøy…
>>
>>171287240
Skal du virkelig kjøre den om vinteren? Håper den ikke er ny, fåvæ. Når kjøpte du den egentlig?
>>
>>171288888
SJEKK DE TALLENE jeg kneler
>>
File: fubu30dl0ei51.jpg (105 KB, 705x923)
105 KB
105 KB JPG
>>171286640
>>171286722
>>171286774
>>171286925
>>171288175
should i visit norway?
>>
>>171288859
>hva
det er 2022, de gamle patriarkirske eventyrerne er nå byttet ut med homoeventyr
>>
>>171289052
yes
>>
>>171288888
hitlermedrødeøyne.jpg
>>
>>171289001
er du gal? setter limiteren på 250
>>
>>171282306
Er en kar her som er barneskolelærer
>>
>>171289052
Nei, hold deg hjemme, vi liker ikke turister
>>
>>171289052
Spørs hva du har lyst å oppleve.
Vil du møtte hyggelige, interessante folk, og ha gode opplevelser- er det best du holder deg så langt unna som mulig.
Vil du se isbjørn- kan du godt ta en tur innom Svalbard
>>
>>171282473
Har aldri skjønt åssen du kan «kjøre» fra politiet
Er jo flust av kameraer som tar skiltet ditt på norsk vei
>>
>dekkene er så dyre
>prøver å ta ut lufta fra vinterdekkene
>de er helt tom for luft
>dekkene har ikke synket eller vist noe tegn til tap av luft
>de er 10+ år gammel
ja jassiken

nu kör vi
>>
>>171282761
Hvis du er i tråden har du jo uironisk masse personlighet
Normisser har jo ingen, er jo derfor de er normisser
>>
>>171289184
bare dekk skiltet
små norske hjerner
>>
>>171289184
no face, no fine
+ god advokat
>>
hvor mye koster det å leie en luksusbil i 2 timer?
Tror det kunne vært gøy også kan jeg ta noen bilder til fyrstikk-profilen
>>
>>171289275
ekke verdt det, prøvde ut tindern med huracan

var masse damer på 30+ som ville suge meg uten noen tråder osv
altså, det tiltrekket alle du ikke vil ha kontakt med.
>>
>>171289184
løgn
substantiv hankjønn eller hunkjønn
Opphav jamfør norrønt lygð femininum og lygi femininum, av lyve

Betydning og bruk
utsagn som ikke er sant
>>
>>171285056
Var i køben i sommer og dette var faktisk min erfaring og
Ta utenlandspillen
>>
>er jo derfor de er normisser
sluttet å lese der
>>
>>171285472
Åssen er heroin a?
>>
>>171289394
Litterært den siste delen av brevet
>>
>>171289414
10 000 ganger bedre enn en orgasme, noe som fører til nofap i flere år ved uhell.
>>
>blir frustrert av at folk brever engelske ord i tråden
Har jeg offisielt blitt gammelhomse?
>>
>>171289334
Hør her din laivende mongo. Ta bilde med tidsstempel fra inne i Huracanen med en hånd på rattet, ellers kan du slutte å breve fåvæ
>>
>>171289495
lei_av_dritten_din er jo en trådinstitution.
>>
File: 1663276722834939.jpg (98 KB, 640x640)
98 KB
98 KB JPG
>>171289498
>det finnes 10 av dem i norge
>anonsen vil at jeg skal bekrefte jeg eier en
>sånn at pst kan spore meg
tjommi..
>>
på neste trådoppmøte skal jeg forfølge og banke opp en av dere
>>
>>171289009
alle som kneler for meg får jv
>>
>>171289546
kan jeg få ake i hor plogen?
>>
>>171289546
Ber deg ikke ta bilde av nummerskiltet, hvis det stemmer at du kjører fra purken flere ganger i uka så vil ikke et bilde av rattet fra eller til gjøre saken din stort verre fåvæ.
>>
File: busk.jpg (66 KB, 750x423)
66 KB
66 KB JPG
>>171289588
Du kan ikke forfølge det du ikke kan se.
>>
>>171289657
du forstår ikke, brever jeg bevis, så har de 10 mistenkte + ip
>>
>>171289588
dette, bare voldta
>>
>>171289334
>å nei
>masse mjvp som vil suge meg
Hvor er problemet?
>>
>>171289705
Hvis de ville spore deg så har de jo IPen din allerede...
>>
File: 1677894878[1].jpg (1.65 MB, 2316x2984)
1.65 MB
1.65 MB JPG
God natt.
Jeg hater kvinner.
>>
>>171289657
>>171284020
>>
>>171289456
Ta H-pillen var det jeg tok fra dette
>>
>>171289789
ikke gjør det, bare fordi.. uhm.. hmmmm... det er ulovli ok?
>>
>>171289495
vanskelig å bry seg når språket vårt er fortapt uansett. i starten av 2010-tallet var det et snev av håp for nasjonen og kulturen vår.
2013-2017 eraen av norgetråden vil aldri komme tilbake. just speak english for all i care, it doesn't matter anymore
>>
https://www.youtube.com/watch?v=B-E0TtMzoPM

burde jeg?
>>
>>171289831
Er det ikke lov å ta heroin nå med de nye ruslovene? Vet du må på noen oppfølgningsmøter hvis du blir tatt, men er det ikke bare det?
>>
>>171289765
god natt.
jeg skal bli kvinne
>>
>>171289859
Dette, bortsett fra at jeg nekter å gi opp, om så bare på trass
>>
>>171289859
Så lenge jeg lever er det en person som holder det norske språket i live
>>
>>171289916
ble stoppet og narkosnuta av snutehund i dag, så tviler
>>
>>171289859
This, kan liksågodt snakke any language. Un poco español har jo aldri hurta anybody liksom.
>>
>>171289546
>>171289705
>>171289657
Det Lamborghinilaiveren ikke vet er at det faktisk finnes 61 Huracan i Norge, og at hvis man er autist nok kan man sortere de etter når de er solgt og om de har bak- eller firehjulstrekk, begge momenter som han selv har identifisert. Jeg har tråla gjennom hele lista nå, og de eneste bilene som passer med de to kravene er eid av bilutleieselskap. Kan droppe laivingen nå, du er avslørt.
>>
>>171290124
Men hva var straffen da? Er det som er poenget mitt
>>
>>171290213
>>171290213
>>171290213
>>171290213
>>
File: laughing cowboy hat.png (734 KB, 960x720)
734 KB
734 KB PNG
>>171290183
KJEKS. Enda en laiver eid av tråden.
>>
File: charles 2nd.jpg (108 KB, 1200x1200)
108 KB
108 KB JPG
>>171290223
>side 2
>>
>>171290244
har da vært åpenlagt lenge, kjører fra politiet hver dag men blir blir aldri tatt...
"muh advokat", kjeks
>>
>>171290183
>>171284020
>>
>>171290192
de fant ikke noe
>>
>>171290469
så ingen straff for heroinbruk da
>>
>>171290183
basert
>>
>>171290275
rosinhode oppførsel
>>
>>171290645
hva faen er det du snakker om?`har ikke brukt heroin på 10+ år
selfølgelig fant ikke hunden noe
>>
>>171290806
var jo ikke poenget mitt det da tjommi
>>
>>171289275
Hvor mye koster leiebil sånn generelt egentlig? Og kan man leie en SKIKKELIG bil noe sted, ikke bare en ford focus med 100 hestekrefter liksom?
>>
>>171289456
knegg ;)Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.