[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.
>>
När man frågar en svensk borgare vad han jobbar som
>affärer
När man frågar en svensk medelklass vad han jobbar som
>key account social media mood manager
När man frågar svensk ”arbetarklass” vad han jobbar som
>sjukskriven

När man frågar en blatte borgare vad han jobbar som
>läkare
När man frågar en blatte medelklass vad han jobbar som
>egenföretagare
När man frågar blatte arbetarklass vad han jobbar som
>kock

Wallah varför har suedi aldrig riktiga jobb
>>
File: 1640648236067.png (1.38 MB, 849x1200)
1.38 MB
1.38 MB PNG
>>
>>168992888
>>
Varför är pride typ det enda stora eventet i Sverige? I resten av Europa har de carnival men i pisshorlandet Sverige har vi bara Pride
>>
>>168992996
Sverige har ingen kultur.
>>
>>168992970
>>168993022
>>
File: 1641444666657.jpg (3.28 MB, 4000x3000)
3.28 MB
3.28 MB JPG
flankstek som jag köpte för 40kr/kg med lite sås o bea och vitlökssmör jag gjorde. stekte lite kokade potatisar o sedan har jag pannkakor också (1,5 dl mjöl, 3dl mjölk och 1 ägg o salt) hade min rabarbersylt/marmelad o socker till det
nu är man mätt.
dom andra åt grillade revben, det får jag äta imorgon
>>
>>168993174
Ser gott ut
>>
>>168993174
Hur många måltider äter du per dag?
>>
>>168993202
mm det var det :D
>>168993228
EN!!!!
>>
>>168993174
Bulkar du igen?
>>
Är det sant att ödemet blev doxxad via steam?
>>
>>168993174
Svullus... Jag bugar...
>>
>>168993174
Hur många speltimmar har du på steam?
>>
>>168993174
>Vitlökssmör
Saknar detta, finns inte att köpa här, har kollat överallt
>>
>>168993228
>>168993274
>>168993281
Vad menar ni han äter ju bebis portioner
>>
File: 1657009089988.jpg (412 KB, 1776x2485)
412 KB
412 KB JPG
>>
>>168993274
vet inte riktigt va de betyder tyvärr
>>168993292
mycket mindre än dom jag känner 4200 timmar
>>168993306
jag gjorde det själv hemma, det är smör, pressad vitlök, salt, lite timjan o socker som jag har blandat o stekt osv
>>
>>168992963
>>168993376
Trådens äckligaste bög
>>
Jag vägrar tro på att det är någon som faktiskt gillar följande:
>öl
>fisk
>kaffe
Ni gycklar bara för att leka vuxna
>>
bice
>>
File: 1646002588886.jpg (58 KB, 719x1280)
58 KB
58 KB JPG
>>
>>168993481
Nbögen
>>
>>168993481
vill ha han som kompis
>>
File: 1659771371365871.jpg (487 KB, 1080x1198)
487 KB
487 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=r09c87UmeYo
>>
File: Trump_on_Germany.jpg (566 KB, 1440x1414)
566 KB
566 KB JPG
Tänk om vi hade lyssnat på Trump och stoppat Putin
>>
>>168993419
öl är gott ibland
fisk är jättegott
kaffe är äckligt
>>
>>168993491
Han är dock ett psykfall som bor tillsammans med sin psykfallsfv
>>
>>168993419
>>öl
är gott men jag dricker bara vatten o mjölk
>>fisk
jag gillar fiskpinnar, fiskbullar, lax, inlagd sill, fish n chips osv det är gott. sushi är också gott.
>>kaffe
är rätt så trevligt med lite fikabröd o kakor
en del bakelser är gott med kaffesmak i
>>
>>168993501
Du vill bara suga av honom >_>
>>
>>168993512
Han ser ut som en nbög
>>
>>168993554
ja... lol
hur visste du?
>>
>>168993481
ser ut som en AI skapad projektering
>>
>>168993565
matblöjan...
>>
File: 1634500626679.png (391 KB, 466x646)
391 KB
391 KB PNG
https://youtube.com/watch?v=5TcBb--P8no
>>
File: 1659793923382.png (721 KB, 1030x1311)
721 KB
721 KB PNG
>>
>>168993599
>.<
>>
File: 1656757872383.jpg (393 KB, 1152x2048)
393 KB
393 KB JPG
>dkn ingen koslek fv
>>
>>168993611
Du är sjukt äcklig
Sluta bögbreva ditt missfoster
>>
>>168993565
För du skriver som en bottenbög. De vill inte ha vänner. De vill bara ha knullkompisar eller engångsligg.
>>
>>168993600
vi vill inte gå med i nato
>>
>>168993644
men jag gör ju inte de
>>
bögbrevare är dom mest utsatta brevarna i tråden
>>
File: 1659794145432.jpg (2.28 MB, 2048x1536)
2.28 MB
2.28 MB JPG
Ja jäklar
>>
AFS = låg energi
>>
>>168993724
varför?
>>
>>168993744
>bara vita medelålders män
ASG
>>
>>168993764
Apkoppor
>>
>>168993565
Han är omskuren så du vet
>>
File: 1644905287965.jpg (186 KB, 1390x2048)
186 KB
186 KB JPG
>>168993747
fruktansvärt låg energi för att vara valrörelse
>>
>>168993806
va varför?
>>
>dkn vart uppe sen fem i möra
>sov fyra timmar innan det
>måste vara uppe minst 8 timmar till
>är inte ens knegare

Ibland vill livet bara straffa en.
>>
>>168993831
>i möra
va
>>
>>168993810
Häng dig själv bögjävel
>>
>>168993764
blir trakasserade hela tiden
>>
>>168993865
Han är värmlänningsjävel.
>>
>>168993822
Han är bosnier
>>
>Det kommer bli skilnad i Sverige
>Hur då frågar någon
>Återvandring är svaret
>Rösta på Alternativ för Sverige
>>
File: 1557664922638.png (752 KB, 588x588)
752 KB
752 KB PNG
>>168993744
>nmrsnorrarna i bakgrunden där borta
>>
>>168993911
han ser så germansk ut. har han filter på?
är dom muslimer i bosnien?
>>
File: 1651502043207.gif (1.83 MB, 500x639)
1.83 MB
1.83 MB GIF
>>168993873
du först
>>
File: 1633536588506.jpg (24 KB, 600x600)
24 KB
24 KB JPG
>ja, jag svarar "va?" till slumpmässiga brev i tråden. Hur visste du?
>>
>>168993744
Vart är hoppborgen?
>>
File: IMG_20220806_160123_HDR.jpg (2.71 MB, 1601x3171)
2.71 MB
2.71 MB JPG
Trådens lunch/middag idag då?
Ost å skink toast för mig med vitlökssmör och peppar i nu å revbensspjäll senare
>>
>>168993991
dds matbögblöjpedofilen
>>
Jag är ett geni. Jag lade mackan i mikrovågsugnen och osten smalt!
>>
>>168993810
>>168993936
Döda dig själv grindrböghorslynan
>>
>>168994010
>bara han som äter mat i tråden...

Idiot mongo
>>
>>168993991
>>
>>168994010
Klockan är 16 har inte personalen kommit med eftermiddagsmedicin?
>>
>>168994039
VA VA VA VA
>>
>>168993991
Dds borgarsvin
>>
Tror det blir SD i år. AfS ät fullständigt låg energi nu
>>
File: frihetsindex.png (80 KB, 504x710)
80 KB
80 KB PNG
Känner du dig fri, anon?
>>
>>168994015
du skojar
>>
>>168994079
Ja
>>
>>168993991
Hur fan får du toasten att bli sådär fin?
>>
>>168993744
>"ETT REVOLUTIONÄRT VAL"
varför inte ett sakpolitiskt förslag som
>"SJÄLVFÖRSÖRJNING"
>"SVENSKPRODUCERAT"
eller
>"UTVISNING"
>>
>>168994079
Blattar gör gator och torg osäkra och polisen tar en om man skriver neger på facebook

Så nej, jag känner mig inte fri
>>
Trälberg be lajk du får inte kommer i fyllan på jobbet vadå jag får väl själv välja vad jag dricker på fritiden
>>
File: IMG_20220806_160858.jpg (1.47 MB, 3809x3487)
1.47 MB
1.47 MB JPG
>>168993991
Burgare med farsan.
>>
>>168994262
Hur kan svennar täckas gå omkring i en sådan där skjorta efter vad Sverige gjort mot Julian Assange?
>>
>>
>>168993279
Ja
>>
>>168993991
tror jag ska göra såna där också
>>
File: Revolutionärt.png (609 KB, 640x337)
609 KB
609 KB PNG
>>168993744
>>
>>168994121
>Hur fan får du toasten att bli sådär fin?
Toastgrill. En Melissa panini grill.
>>
File: 1657788855683.jpg (26 KB, 480x360)
26 KB
26 KB JPG
>>
slutade köpa läsk och godis och chips men mår knappast bättre. snarare tvärt om 3 veckor senare.
>>
>>168994304
Rasistkloss
>>
>>
>>168993419
>öl
gott
>fisk
också gott
>kaffe
är mer beroende än en heroinist favä
>>
File: 1659795101952.png (622 KB, 720x720)
622 KB
622 KB PNG
Om ni bara visste vad jag vill göra med er...
>>
>>168994295
Borde inte våldtagit
>>
File: 1650971911819.jpg (33 KB, 656x748)
33 KB
33 KB JPG
>>168993991
mm så gott med rapsolja i brödet
>>
Jag tror Europa/Sverige kommer hantera klimatflyktingar på tre sätt
>>
>>168993603
Vad är han misstänkt för?
>>
File: Sweden_conspiracies.jpg (480 KB, 1332x1908)
480 KB
480 KB JPG
>>168994356
Falska anklagelser
https://www.republik.ch/2020/01/31/nils-melzer-about-wikileaks-founder-julian-assange
>>
>>168992888
Varför känner du alltid ett behov av att spamma något? Har du diagnostiserade tvångstankar eller nått?
>>
File: 1659471145317983.jpg (456 KB, 1152x2048)
456 KB
456 KB JPG
gbooty
>>
>>168994295
Assange flydde Sverige som en råtta när han skulle fått en rättvis rättegång
>>
>>168993744
Ser ut som SDs tidiga dagar favä
>>
>>168994410
lol
>>
>>168994079
Nej, vi har inte äkta demokrati. Riktigt underligt att Schweiz inte är med på listan. Ligger de på 110 då?
>>
>>168994357
Rapsolja, onyttiga fetter, fisk full av tungmetaller, snus, alkohol, dieselrök och bensinlukt, tvåtakts olja på kläderna och plastmatlåda.

Så lever jag livet.
>>
File: 1659795398386.jpg (73 KB, 850x400)
73 KB
73 KB JPG
>>168994462
Demokrati har ingenting med frihet att göra.
>>
>>168994079
varför är inte the land of the free högst upp?
>>
>>168994378
https://expo.se/2022/08/hogerextrem-medieprofil-atalas-for-grovt-fortal
>>
>>168994462
Schweiz har 96 i frihetspoäng. Trots att de är enda landet med direktdemokrati och federalism i hela världen.
>>
>>168994506
kingne
>>
>>168994462
>>168994530
Schweizare röstar för att begränsa friheter.
>>
>hela samhället: använder rapsolja.
>relativt hälsosamma
>incels i sverigetråden: använder inte rapsolja
>värdelös hälsa
hmmm...
>>
>>168994079
Hur är det frihet att betala 50% skatt och inte ens kunna skriva neger på FB?
>>
>>168994512
Att förklara för jontar att demokrati är mjuk kommunism är lika hopplöst som att förklara för en transa att han är psykiskt sjuk i huvudet.
>>
>>168994633
chuddus, att skriva n-ordet kränker andra människors frihet, och därför får du inte skriva det.
>>
>>168994574
Hur har schweizare röstat för att begränsa frihet? Du kommer aldrig bli en kvinna.
>>
Ni vet väl att sånna där frihetslistor inprincip enbart handlar om hur mycket frihet journalister har i landet
>>
File: 1659795698541.jpg (429 KB, 2012x864)
429 KB
429 KB JPG
Vem är den sjukaste brevaren i sverigetråden enligt er?
>>
>>168994681
Neger.
>>
>>168994685
Det är ett väldigt socialkonservativt land
>>
>>168994716
vänstertransan
>>
>>168994387
vad menar du
>>
>>168994079
>>168994462
>>168994512
Sverige är inte en demokrati eftersom det inte finns några element av direkt demokrati. Folkomrösningar är inte obligatoriska eller bindande. Politikerklassen och byråkratklassen är konstant och har andra värderingar än den genomsnittliga svensken. All media är kontrollerad av staten, direkt eller genom mediabidrag, eller är ägd av personer som Bonnier. Hatbrott lagar gör att man i praktiken inte kan tala ut om många saker och om man ändå gör det och inte hamnar i fängelse så förlorar man jobbet.

Problemet är att många svenskar tror att Sverige är en demokrati och sedan så skyller man sönderfallet på andra svenskar medan eliten går fri. Det är nästan komiskt.
>>
>>168994716
Gridsare
>>
>>168994681
men det är ju en kränking av chuddus frihet?
>>
>>168994530
>>168994462
>>168994512
Kvinnor fick inte rösta i Schweiz före 70-talet, att påstå att Schweiz är fritt är det mest idiotiska jag har hört idag.
>>
File: 1647539756547.jpg (1.96 MB, 3300x4401)
1.96 MB
1.96 MB JPG
råkade äta mina 3 munkar på 2 minuter
>>
>>168994708
De är listor skapade av CIA favä. Totalt frikopplat från verkligheten.
>>
>>168994744
>Det är inte riktig demokrati!
>Det är inte riktig kommunism!
>>
File: 1659795883648.jpg (309 KB, 750x920)
309 KB
309 KB JPG
Chudde anser att yttrandefriheten är hotad när någon säger emot han
>>
>>168994747
Chuddus förtjänar att äta ko skit
Chuddus är inte mänsklig
Chuddus ska aldrig pensioneras
>>
File: kylehyde.jpg (92 KB, 432x243)
92 KB
92 KB JPG
vill vara en detektiv som går runt och löser mysterium i småstäder
>>
>>168994792
Demokrati handlar om att folkviljan ska komma fram. Om man inte har direkt demokrati har man inte demokrati. Vidare, om all media är kontrollerad, hatbrott lagar finns osv. har man verkligen inte demokrati.

Demokrati ligger på en skala och Sverige är långt ifrån att vara helt demokratiskt.
>>
>>168994730
Dåligt hur då?
>>168994750
>Kvinnor fick inte rösta i Schweiz före 70-talet
Schweiz steg i mina ögon ännu mer nu. Mycket baserat land.
>>
>>
File: 1659795951391.png (269 KB, 394x394)
269 KB
269 KB PNG
Jag tänker överfalla er!
>>
Hur tror ni att Sverige och EU kommer hantera klimatflyktingar?
>>
>>168994857
>chuddus när han inte får säga n-ordet (hans friheter har blivit kränkta)
>>
>>168994881
Ninja?
>>
>>168994881
asg
>>
>>168994865
Utvisa alla dom och stäng gränsterna. Det finns inga klimatflyktingar, bara en massa parasiter.
>>
peakyblinderspedofilen ta livet av dig
>>
>>168994865
att prata om invandring är rasistiskt
>>
>>168994812
du gör alltså skillnad på folk och folk?
>>
>>168994881
ASG

chuddus BÅH
>>
File: 1491853728268.jpg (28 KB, 720x645)
28 KB
28 KB JPG
>>168994716
Jag skulle snarare vilja ge förstaplatsen till tre individer.
1. Borgarbögen som är pedofil, använder samma bilder hela tiden där han frågar om det finns minderåriga i tråden. Det är inte ens kul som gyckel.
1. Den personen som spammat tråden i över 11 år. Att städarna inte gett sig på personen hårdare förräns nu är ganska humor.
1. Oironiska vänsterpersoner som sitter anonymt i en tråd trots att de har åsikter makten vill bejaka och de kan breva i eget namn på sociala medier helt öppet. Förstår mig inte på sånt här.
>>
Om kvinnors rättigheter är så bra varför är landet som sist införde kvinnlig rösträtt det rikaste och säkraste landet i Europa?
>>
>>168994962
Tråden har inte ens funnits i 11 år
>>
>>168994962
>1. Oironiska vänsterpersoner som sitter anonymt i en tråd trots att de har åsikter makten vill bejaka och de kan breva i eget namn på sociala medier helt öppet. Förstår mig inte på sånt här.
Asg d1a, tänkte inte på det fören du sa det
>>
File: 1ucbmz.jpg (87 KB, 500x666)
87 KB
87 KB JPG
>>168994966
>>
File: e12.png (49 KB, 546x320)
49 KB
49 KB PNG
>>168994940
Det finns vi, de goda, och sen finns det tyvärr ni, de onda. Det är allt.
Bara kom över på den goda sidan så får du sex. Du måste ha sex... Chuddus.
>>
Dafgårds frysta hamburgare är goda men inte värt priset
>>
tänk er att vissa inte har förhud.
helt sjukt.
>>
>>168994962
>klagar på åsiktskorridoren ivl
>vill ha sin egna ekogrotta
Va
>>
>>168994962
>1. Oironiska vänsterpersoner som sitter anonymt i en tråd trots att de har åsikter makten vill bejaka och de kan breva i eget namn på sociala medier helt öppet.
helt ologiskt, man behöver inte vara nazist för att tycka om 4chan(nel)
>>
>>168994984
Jag räknar med /sp/ottlosketiden också.
>>
>>168995028
Du är väl en blatte. Vänstersvenskar är dom enda som skyddar er.
>>
>>168994962
vänsterchads har sprungit chankulturen sedan alltid
det är ni /pol/jontar som ska tillbaka dit de hör hemma
>>
>En film om sex – som gav sex.

>Jennifer Coolidges klassiska roll som MILF i ”American Pie” fick hennes kärleksliv att blomstra.
>– Det var ungefär 200 personer som jag egentligen inte skulle legat med, säger hon till Variety.

>dkn man inte knullat stifler's mamma
>>
File: 1642218550612.jpg (121 KB, 1200x675)
121 KB
121 KB JPG
>>
>>168995042
är inte omskuren men min har typ försvunnit genom åren
täcker knappt halva ollonet när jag är slak
>>
varför låter es ist vorbei så roligt
>>
File: 4t00uew.jpg (65 KB, 799x489)
65 KB
65 KB JPG
>>168995065
>nu fatta han
>>
Jag har verkligen börjat hata invandrare. Dom är inte människor i mina ögon.
>>
>>168995083
du har autismen
>>
>>168995056
Varför är oironiska vänsterpersoner på 4kanalen? Hälften av svaren är typ att de ska hänga sig själva. Massiv elakhet kring hur värdelösa köttsäckar de är. Samt massiv fascistpropaganda om hur de ska stampas livet ur så fort de brevar. Vänstermongon som brevar på kanalen måste vara riktiga masochister.
>>
>>168995098
Ja, ni blattar är äckliga. Visste såklart att ni spammar tråden. Ni är rädda över att ni måste åka tillbaka till era skitländer.
>>
Chuddus bölar på allvar att han behöver läsa åsikter han inte håller med om ahahahah
>>
>>168995073
kanalen har alltid varit konträr och hatat det populära för att man varit misfits. Enda riktigt seriösa åsikten som spridits på kanalen är "ron paul /b/"
>>
hur röker man inomhus utan att hyresvärden flippar
>>
>>168995107
Redan? Nästa steg i din utveckling kommer bli där du bara respekterar starka människor och hatar svaghet oavsett ursprung.
>>
>>168995121
Ja du, alla är inte får som enkelt böjer sig för massan som fascister. Vänsterchads har moralisk ryggrad och kan stå på sig.
>>
>>168995148
serbus du är ju blatte själv asg
>>
File: 1659751952289386.webm (2.92 MB, 480x360)
2.92 MB
2.92 MB WEBM
>>
>>168995213
MBV att d1a är bete
>>
>>168995209
Jag har noll respekt för invandrare. Dom är kriminella låg IQ parasiter. Har bara hat för dom.
>>
File: Näjern.jpg (215 KB, 1024x683)
215 KB
215 KB JPG
Ska dra och kvällsfiska i Näjern om ett par timmar.
Tråden får hålla gudstjänst om storgäddan drar ned mig under och jag inte återvänder imorgon.
>>
>>168995251
f1h1
>>
Den Gyllene ser ut att ha FAS och verkar genuint förståndshandikappad
>>
Dyraste husen i USA
>50 miljoner USD
Dyraste husen i Sverige
>3 miljoner USD
Asg
>>
>>168995121
du vill alltså sitta i en tråd med person som enbart tycker som dig själv? låter jävligt tråkigt
>>
File: 1636992053738.jpg (57 KB, 570x855)
57 KB
57 KB JPG
>>168995280
>>
>>168995281
Verkligen inte. Jag förstår bara inte varför politiskt korrekta människor söker sig till anonyma bräden. Det är det jag påpekar är det konstiga. Inte att de är PK.
>>
>>168995281
Han har ett helt bräde för det men räcker tydligen inte
Vänstern har inte ett enda bräde på 4chan
>>
>>168995334
Sitter ju fullvuxna vänstermän och betar underåriga jontar på /pol/
>>
File: 1659796566297212.jpg (388 KB, 1080x1515)
388 KB
388 KB JPG
>>
File: 571.jpg (151 KB, 953x573)
151 KB
151 KB JPG
>>168995148
>rädda
Blir behandlad som en kung på varje bröllop jag åker hem till. Jag spelar svennar och min klan som en boll och ni bjuder över varandra hela tiden.
Hemma:
>en fru
>ett jobb (LMAO)
>mark och djur

Sverige
>alla affärer
>internet och vatten hemma
>vilken svenne som helst att plocka

Jag säger fortsätt! Sista budet är inte lagt!
>>
>>168995280
Entry level programmerare i USA
>100k USD
Senior level programmerare i USA
>400k USD

Entry level programmerare i Sverige
>40k USD
Senior level programmerare i Sverige
>60k USD
>>
>>168995363
>underåriga
amerikaniserad så in i helvete
>>
File: 1659425116059773.png (818 KB, 1658x1300)
818 KB
818 KB PNG
kvagg
>>
>>168995330
Det är blattar. Finns inga svenskar som är vänster i tråden.
>>
File: 1659796863791.jpg (104 KB, 1920x1080)
104 KB
104 KB JPG
>>168994962
>>
>>168995390
underårig är ett riktigt ord på svenska
>>
File: 1659796864939.png (456 KB, 1320x900)
456 KB
456 KB PNG
När motståndarens argument är personpåhopp så vinner man automatiskt

Vänliga hälsningar från en vänsterchad
>>
>>168995386
Ni invandrare är stolta över att vara parasiter. Ni är låg IQ kriminella parasiter, så jag respekterar inte er. Men jag är glad att fler och fler svenskar förstår hur äckliga ni är. Alla svenskar kommer att hata er i framtiden och ni kommer att kastas ut till era skitländer.
>>
https://www.svtplay.se/video/35833073/valet-forever/valet-forever-avsnitt-2

Men alltså... hon är så obeskrivligt vacker både på utsidan och som person. Är oironiskt lite småkär i henne
>>
>>168995434
t. Jobbar som key mood social media manager på kommunen
>>
Undrar om det finns någon man kan tipsa som hade polisanmält alla brev som bryter mot HMF. Hade varit kul att se halva tråden bli doxxad. Det låter som något för dig SNSD, det hade verkligen dödat tråden.
>>
>>168995418
Haha du är bög
Du har inga motargument till detta så jag vinner automatiskt
>>
>>168995434
du ska leva i stunden kompis
imorgon kan allt vara slut
>>
>>168995461
>t. Jobbar som SV HO på kommunen
>>
>>168995498
Ja, för er.
>>
Suedi be lajk
>grrrrr blattar är parasiter
Suedi också be lajk
>jag brukade jobba som hundpedagog men just nu är jag sjukskriven pga stress :)
>>
påminnelse att svennar använder ordet särklass som något positivt asg
>>
>>168995492
Niggerjudebög
>>
>>168995492
Lycka till Chudhamed
>>
File: 1659012922791769.png (93 KB, 629x1200)
93 KB
93 KB PNG
va
>>
>>168995492
>blatten sjuder såhär hårt
lol
>>
Kingen talar
https://youtu.be/KZU4ZMTx6zU
>>
>>168995598
Podiet ser ut som gamla SD bilder från 90talet.
>>
>>168995598
tänkte först inte rösta i år men blir en röst på AfS
>>
>>168995598
Baserat, blattar sjuder lol.
>>
Hur lyckades svenskar skapa ett sånt rikt land?

Folket har ju visat sig göra helt CP prioriteringar i och med att de röstade för massinvandringen och var helt övertygande om att det var en bra idé.
>>
>>168995674
Grannar till rika länder
>>
>>168995674
Svenskar är smarta och arbetar hårt. Det är politikerklassen och mediaklassen som förstört landet med blatteinvandringen.
>>
>>168995674
resten av europa var sönderbombat och vi fick igång lite industri
>>
>>168995460
vill vara hennes boytoy
>>
>>168995598
>nationellt genombrott med 1,26% av rösterna
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
>>
>>168995674
Välståndet skapades mellan 1939-1955. Efter det har man bitvis konsumerat upp välståndet på sinnessjuka reformer.
>>
File: kattmördaren_ilerum.jpg (28 KB, 604x453)
28 KB
28 KB JPG
kan någon berätta lite om bögloren igen? liksom vem brevade bilden på sin röv och varför?
finns det nå speciella sökord att leta efter?
>>
>>168995492
Mejlar AFA nu.
>>
>>168995738
Svenskar startar fortfarande många framgångsrika IT företag. Svenskar är smarta. Invandrare är låg IQ parasiter.
>>
>>168995774
Hälften av alla IT-bolag som du hyllar är startade av invandrare
>>
>>168995744
det var ödemfläsket
en transa som blev doxad när hen brevade sin steamid

sen fanns det flampan som kallades det för att han brevade bilder på sin bajstäckta ficklampa som han använde som dildo på jobbet som bajstorkare för gamlingar i lule
>>
>>168995774
>notch
Finne
>daniel ek
Uppväxt i orten
>klarna
Polack
>>
>>168995698
Fast svenska folket röstade på politiker som öppet ville ha massinvandring och protesterade mot SD. Minns du inte ”inga rasister på mina gator”
>>
>>168995744
nybögius af röf
>>
sjukt ändå att nmr och afs har motsatta ståndpunkter gällande kriget i ukraina
>>
>>168995800
Nej, svenskar startar alla IT företag.
>>
Saknar FGP
>>
>>168995774
IT och tjänster konsumerar bara välståndet. Multiplikatorn blir ofta ringa 1.2-1.4x på varje jobb inom IT. Det ger inte äkta välstånd som sprider sig.
>>
>>168995774
Vilka IT-bolag?
>>
Vill ärligt talat inte ha nbögars liv längre efter att ha prövat närma mig det. Det verkar sjukt jävla drygt. Speciellt att umgås med människor. Det är inte värt det.
>>
>>168995836
Nej, Notch är svensk och Daniel Ek är svensk och 2/3 av Klarnas grundare är svenskar. Invandrare startar inte IT företag. Invandrare är kriminella.
>>
File: fgp.png (141 KB, 864x426)
141 KB
141 KB PNG
>>168995897
samma
>>
>>168995674
Det var inte folket som skapade värde utan globalister som utnyttjade ett lättköpt folk efter kriget. De kom med investeringar som byggde industrier och varumärken men nu börjar lämnar de landet. Bara en liten liten del av industrin finns kvar men flyget läggs ner så snart kan inte affärsmän ta sig till gruvorna. Det är över och korrupta politiker tävlar om att grundlura folket i utbyte mot mutor. Ju fler dåliga blattar här desto bättre blir nästa investeringsområde (Mellanöstern).
>>
>>168995774
>>168995876
WAHOOO STORA NÄTCASINON NU DET ÄR BRA FÖR MÄNSKLIGHETEN!!!!
>>
>>168995518
>hundpedogag
Livnär sig på något som folk frivilligt betalar för
>blatten
Kaosneet som snyltar på skattebetalarnas pengar i bästa fallet eller begår brott i värsta
>>
>>168995915
Notch är finsk. Daniel Ek är uppväxt i orten. Så är det bara, acceptera det.
Glömde nämna King (bakom candy crush) grundad av Italienare
>>
höll på att förlora ett argument, men sen sa jag "din mammas fitta" och vann.
>>
ja jäklar vilken ener gi det var i talet
>>
Vilka IT-bolag snackar han om? Alla stora är ju amerikanska
>>
>>168995856
för att AFS faktiskt tror de kan komma in i riksdagen
>>
>>168995976
har svenskar ens uppfunnit något?
>>
>>168995915
>2/3 av Klarnas grundare är svenskar
Så 1/3 av klarna är invandrare?
>>
Om det fanns tortyrvideon från Guantanamo Bay tillgängliga borde dessa visas i flera timmar i skolklasser tills barnen har lärt sig om västvärlden
>>
>>168995956
Vore bättre i långa loppet om svenskarna drog ner Sverige själva. Blattarna kanske inte flyr igen.
>>
>>168995976
Nej, du ljuger för att du hatar svenskar och vet att svenskar är bättre än dig. King startades av svenskar också.
https://en.wikipedia.org/wiki/King_(company)

Blattar startar inga riktiga företag. Ni är kriminella.
>>
>>168996024
Ja, en av dom är polack.
>>
>>168996043
Founders
>Riccardo Zacconi
>Toby Rowland
>Mel Morris
Är dessa svenskar?
>>
File: 1632609887778.png (180 KB, 358x393)
180 KB
180 KB PNG
>Vi är det kraftfullaste motståndet som det här landet har sett i modern tid
ASG KASSLERN
>>
https://www.youtube.com/watch?v=KZU4ZMTx6zU
BASERAT
>>
>>168995674
Kommer få många svenskar att sjuda men svaret är att vi blev rika av en slump. Vi är ett bajsfolk i nivå med slaverna.

Engelsmän, västtyskar, holländare, etc. dessa är folkgrupper som historiskt sett gång på hittar vägen till relativ rikedom även om de har dåliga tider ibland också.
Vi svenskar? Vi har genom den överväldigande delen av vår historia varit ett fattigt folk i världens utkant. Att vi fick vara rika ett par årtionden är undantaget som bryter mot regeln.
>>
>>168996087
Så invandrare kan bidra
>>
>>168996043
>jaa jippie göra beroendeframkallande spel för att lura pengar ur medelklassmammor
>jaa jippie finansjudeföretag som inte gör något nytt och tappar 90% av sitt "värde" på ett år
>>
>>168996120
>nämnde inte
Thomas Hartwig
Sebastian Knutsson
Lars Markgren
Patrik Stymne
>hehe, jag ba glömde
>>
Påminnelse att Sverige både klarade av andra världskriget utan att bli sönderbombat och fick massa bidrag från USA
>>
>>168996120
Nej, men
Sebastian Knutsson
Lars Markgren
Patrik Stymne
är svenskar och ingen av dom är en blatte som dig lol.

>>168996165
Vissa europeiska invandrare kan göra det
>>
>>168996164
Vi blev endast rika för att tyskarna hade oss som legotillverkare för deras industri mellan 1939 och 1955.
>>
helt jävla värdelöst tal.
Kommer rösta afs men han lär ju inte vinna en enda röst med den där insatsen precis.
>>
>>168996182
>>168996203
Bara Knutson är ett svenskt efternamn.
>>
>>168996182
Han är en hatande liten blatte.
>>
>>168996155
Sjudandet i tråden kommer koka över på kvällen 11/9.
>>
>>168996171
Kvinnor har inget eget ansvar men får ändå göra som de vill. Detta är ett oerhört stort problem med Sverige!
>>
Var en man och börja röka.
>>
File: 1659798220129.jpg (280 KB, 867x1175)
280 KB
280 KB JPG
Ni borde pröva vara lite positiva.
>>
>>168996164
Detta favä och nu tar vi vår rikedom för givet också
>>
>>168996230
Nä, det stämmer inte. Sjud mer blattus lol.
>>
File: 1634941651918.jpg (91 KB, 1024x611)
91 KB
91 KB JPG
sverige har alltid varit ett alkoholiserat bajsland med småsinta bajsmänniskor som älskar att tyrannisera bajsmänniskan som råkar ligga under dig i hierarkin, för att bajsmänniskan över dig tyranniserar dig.
>>
>>168996273
bögvåldtäktspedofilen
>>
Vad för kultur har svensken bidragit med?
Vad för mat har svensken bidragit med?
Vad för uppfinningar har svensken bidragit med?
Vad för innovativa politiska system har svensken bidragit med?
>>
känner hur vreden bara växer
>>
>>168996164
>>168996213
>>168996278
>>168996321
>vi
Lol, ni är blattusar. Svenskar är rika eftersom svenskar är smarta och arbetar hårt.
>>
>>168996326
Asg
>>
>>168996321
Svenskar älskar att bli tyrannisera också
>>
File: D5QHcMYX4AIDuQb.jpg (90 KB, 750x1180)
90 KB
90 KB JPG
>>168996323
Bögar, pedofiler, och invandrare hatar rökning.
Att röka är, och har alltid varit, den vite mannens hobby.
>>
>>168996326
Vad för arkitektur har svensken bidragit med?
Vad för stora imperier har svensken bidragit med?
>>
Bra tråd, hörni.
Kommer tillbaka imorgon.
>>
File: 1813_jean-sibelius.jpg (18 KB, 250x267)
18 KB
18 KB JPG
Varför har Sverige inga stora kompositörer?
>>
>>168996000
är väl afs som chuddar loss och hejar för ryssen
>>
>>168996423
Varför har Sverige inga stora författare?
Varför har Sverige inga stora arkitekter?
Varför har Sverige inga stora ledare?
>>
>>168996370
invandrare älskar rökning
>>
File: 1659798671852.jpg (768 KB, 4000x3000)
768 KB
768 KB JPG
är någon på sabaton open air?
>>
Tack ni känner jag mig otroligt demoraliserad över att vara svensk
>>
File: 1614tt535092596.png (412 KB, 623x527)
412 KB
412 KB PNG
Dags att ta varandras beten och bli arga...
Ja, jäklar vilken tråd kvali tet
>>
>>168996566
Varför det?
>>
File: 1659798716992.jpg (1.35 MB, 1440x1594)
1.35 MB
1.35 MB JPG
Neandertalmänniskan gjorde abstrakt konst 67000 år sedan medan den vita mannen började först hundra år sedan
>>
File: 1503515174007.jpg (66 KB, 485x448)
66 KB
66 KB JPG
>>168996501
>>
>>168996607
Kingen
>>
>>168996531
Du kan fortsätta att leva i din fantasivärld om det får dig att må bättre, men faktum är att du är en patetisk man som saknar en egen vilja.
>>
>>168996593
Se >>168996481
>>168996423
>>168996400
>>168996326
>>
File: camus.jpg (71 KB, 960x652)
71 KB
71 KB JPG
>>
File: mads smok.png (316 KB, 695x439)
316 KB
316 KB PNG
nikotin höjer testosteronet och koncentrationsförmågan och bekämpar parasiter
>>
>>168996481
historiekultingen...
>>
File: 1649146109364.png (497 KB, 604x770)
497 KB
497 KB PNG
>>
>>168996639
ok men invandrare gillar att röka
>>
>>168996661
Sverige har många av dessa. Svenskar är väldigt innovativa och smarta.
>>
File: 1659798925223.jpg (2.66 MB, 1881x3840)
2.66 MB
2.66 MB JPG
Hallå niggas kom snabnt ingen rånbögsbord garanti
>>
>>168996680
det är sedan länge känt att rökare är mer maskulina än icke-rökare.
>>168996700
Om allt du kommer att göra är att repetera din falska kommentar har jag ingen anledning att fortsätta svara på dina brev.
>>
>>168996727
>ingen bög garanti
jag kommer inte
>>
>>168996639
Cigaretter är skräp. Om jag ska röka är det cigarrer som gäller favä.
>>
>>168996713
>>168996686
Ge exempel
>>
>>168996791
>>168996791
ny tråd

>>168996791
>>168996791
ny tråd
>>
helt efterbliven är han
>>
>>168996763
Cigarrer är även dem godtagbara, men cigaretter är inte skräp.
>>
>>168996799
hur känns det att ha grov autism?
>>
>>168996761
in på toan snabbt
>>
>>168996836
va inte avensjuk för att jag gjorde tråden innan dej
>>
>>168996864
ingen bryr sig mann1
https://desuarchive.org/int/search/image/fNZgRZRLbEfzvBzDsPluSA/
>>
>>168996864
>avensjuk
snälla var bete och inte något 80 IQ HVB mongo
>>
>>168996799
Vad fan gör du ditt mongo?
>>
>>168996796
https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/svenska-uppfinnare-och-innovatorer/
>>
File: 1646675910065.jpg (71 KB, 700x422)
71 KB
71 KB JPG
saknar öupplageanon favä
>>
>>168996890
>>168996916
mina threads är bra så borde inte klaga och gå in bara
>>
>>168996949
bara nej
>>
>>168996935
>inga kompositörer
>inga arkitekter
>inga författare
Osv
>>
>>168996949
han är ju här >>168996799
>>
>dkn tandläkarfan borrade så det dånade och fick ändå dra åt tandfan efter 35 minuter
>jävla hockeyglugg nu

Tur att man inte orkar bry sig om kvinnor.
>>
>>168997230
>dra åt
Önskar alla bonnjävlar över Stockholm kunde dö
>>
>>168997314
Va?Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.