[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.
File: 1633287040993.jpg (22 KB, 640x480)
22 KB
22 KB JPG
>>
File: 1659791299628.jpg (40 KB, 300x300)
40 KB
40 KB JPG
Jezus is een trennie
>>
Atheïsten zied CHECK
>>
dude weet lmao
>>
Niks mis met connunisme.
De eerste communisten waren christenen.
>>
zin om wat vet spul te schranzen oetz, maar kan niet want dieet
>>
>>168992101
>>168992058
zoek een hobby ofzo
>>
>wil geen suiker meer eten
>krijg baklava video’s in Twitter feed
>>
Echt communisme is nog nooit geprobeerd
>>
>dvw geen IT bedrijf met 142 werknemers waarvan 120 in polen die custom services maakt voor de cloud zodat ik de hele dag gezwart porno kan palen

waarom nog leven
>>
>>168992111
het gaat hem om meesterschap
>>
>>168992124
>zei hij palend op 4kan
>>
ik heb de pijpdriehoek nodig van anka, cindy en bloempot
>>
>vegan tonijn vegan zalm
>giet wat saus op watermeloen
Mmmmmmh fruit salade
>>
Er is nog nooit bewijs geweest dat Cindy echt bestaat
>>
>>168992261
Gaat ook zo blijven, kwestie van geloof
>>
cindy sanka owiewo
>>
File: 1495378960361.jpg (106 KB, 675x675)
106 KB
106 KB JPG
Ok heb rugzak met:
1 liter bruin tafelbier (belgische kvass)
zak vogelzaad
paar boeken (uittreksels uit de Zohar, en het boek "De Hyperboreeërs en het Hemelse Jerusalem" van Romke Hekstra, heb het bijna uit)
tabak, blauwe blaadjes, briquet

tot straks vriendjes, en niet kibbelen terwijl ik weg ben
>>
>>168992261
toen dat bewijs werd gedeeld ging 4can op zwart!
>>
>>168992261
heb me lul wel eens in een gloryhole gestopt en daar ontmoette ik cindy
>>
>>168992295
Vgh…hyperborea geen bruine mensen meer
>>
>>168992284
Larpie larpie
>>
>>168992336
Kom mij afzuigen hoer
>>
>>168992295
Heb.
Seks.
>>
>>168992387
Damn atheïsme is zo mooi
>>
>>168992403
t. kankerkaffur
>>
>>168992387
>>168992454
de vruchten van atheisme....
>>
>>168992454
Eindelijk bevrijd van gemene gelovigen!
>>
>>168992387
ze gelijkt op mijn ex
>>
>>168992387
>>168992454
>For this reason God gave them over to degrading passions;
Romeinen 1:26
>>
In de vallei van de schaduw van dood
>>
>>168992602
kom pijpen
>>
>>168992606
Geen abs geen seks
Mijn regel
>>
>>168992640
pijpen telt niet als seks
>>
>>168992667
Paal 6 pack abs biceps triceps quadriceps
>>
>>168992566
Je moet de bijbel niet letterlijk nemen sukkel
>>
>>168992719
ik heb er een gaatje in geprikt en neem het elke avond/
>>
>>168992706
paal maar eerst je tieten
>>
>>168992770
Nee
>>
>>168992790
Ja!
>>
>>168992790
waarom
>>
Marilyn was schattiger met haar krullend haar en pudgy neus
Hollywood deed haar slecht
>>
>>168992790
wel!
>>
>>168992770
>tieten
Is een kerel zonder baan op een zolderkamertje koek
>>
>>168992837
elke tiktok kech is mooier dan haar lmke
>>
>>168992837
jij bent ook schattiger wanneer je je bek niet opentrekt
>>
>>168992852
terug naar dumpert jij.
>>
>>168992864
Ja maar Marylin was geen kech
>>
>>168992883
jawel
>>
zojuist op kinky.nl rondgekeken en ze hebben gewoon aparte categorie voor ontmaagding lmke
>>
>>168992896
Nee, ze werd misbruikt door mannen en pleegde zelfmoord
>>
>>168992883
definitie van.
>>
>>168992919
dat is een oplichting dan vragen ze een woekerprijs voor dezelfde standaard service
>>
>>168992919
Hahahahahahaha
>>
>>168992934
boeiend
>>
Omaatjes scammen en rijk worden
>>
vraag me af of ze slikt of spuugt
>>
>>168992989
Ok psycho
>>
>>168993038
Psychos zijn mentaal superieur
>>
/nederdraad/

elke dag 24/7 365 elk decennium elke eeuw

-incelzever
-polletiekzever
-zwarte piemelzever
>>
Video: https://www.pixwox.com/profile/smokestrom/
de stekert: https://www.icloud.com/photos/#01dU--6zN2JSu-XBtmujecpQA
zijn roodhet: https://www.reddit.com/user/xiaomxlol/
dit is echt hilarisch
>>
>>168993167
waar zou jij het over willen hebben?
>>
>>168992837
Waarom praat je als een mongool die geen Nederlands kan?
>>
ik heb gehoord cindy houdt van tinderen
ze wil niet minderen want dat gaat haar bankrekening hinderen
haar tabon altijd open net een tankstation
gratis tanken, wat een vieze KAHBRAtron
>>
>>168993261
Wie is Cindy
>>
cindy's moeder op me pik dat is nostalgie
elke avond liet ze mij haar kontgat zien
ik stuur je wel de tape als je wordt 18
dat waren mooie tijden, ja toch sahbi
>>
lekker koppe thee(earl grey) en ASMR vdtjes kijken

https://www.youtube.com/watch?v=RHFgWc_8XXg
>>
>>168993314
en jij vraagt je af waarom je geen vd hebt
>>
>Flink doorgezakt gisteravond
>word wakker
>sow ja prima avondje gehad
>vriendin vraagt: "Weet je nog wat er is gebeurd gister?"
>ja gewoon potje whisky gedronken met de mannen en toen naar huis
>"weet je dat je een nieuwe fiets hebt"

blijkbaar dus nog wel de stad in geweest en een nieuwe fiets gekocht van een zwerrie, echt een mooie!
eindstand: geen geld uitgegeven (fiets heeft maat voor me gekocht), wel een nieuwe fiets en niet super brak.
>>
>>168993253
Omdat ik geen neuk geef
>>
>>168993314
Het geeft me kippenvel
>>
>>168993338
houden meisjes niet van earl grey?
>>
>>168993345
Ok yoesoef
>>
>>168993387
Zakjes zijn te klein
>>
>>168992144
Geen commie want zie niks in de elite partij prominenten
Dus ben wel benieuwd naar wat ECHT communisme zou doen
Maar is het ook realiteit of zal er altijd een leiders klasse nodig zijn?
>>
>>168993527
jouw tieten ook ahahhahah
>>
Er zijn geen meisjes in mijn nederdraad
>>
>>168993687
Ja enkel homos
>>
>>168992919
ik kan het niet vinden
>>
Anon is op dit moment zijn homo trots aan het vieren
>>
>>168993217
de olifant in de kamer: satanisch ritueel kindermisbruik
>>
>>168993711
Niks mis mee
>>
File: unnamed (4).jpg (54 KB, 512x218)
54 KB
54 KB JPG
>>168993786
oh kut verkeerde plaatje
>>
verveeeeeeeeeeeeeeeel me
>>
>>168993836
Pas op straks moet jij ook 45 millie betalen
>>
>>168993836
Nooit begrepen waarom ze dat doen de VS presidenten
>>
>>168993875
poooh kzag da filmpje van alex jones nog voordat youtube begon. sindsdien van. schokkend dat de NWO hem toch nu compleet vernietigd heefd. verwacht dat ie ieder moment dood gevonden word hillary clinton executie stijl ('zelfmoord' doormiddel van 3 schoten in je eigen achterhoofd)
>>
>>168993986
Alex zei dat kikkers homo waren
>>
>>168993986
* sindsdien fan
>>
Creepy 30'ers
>>
>>168993986
Dan zou hij een martelaar worden, hem nu zo vernederen heeft meer effect oetz
>>
Deze scene scheet ik me broek vol oetz
>>
>>168994087
Titel?
>>
Kon conjuring 3 niet afkijken
>>
>>168994104
Eyes wide shut
>>
>>168994141
Ok ik ga het kijken
>>
je zou maar niet elke kubrick film minstens 2x gezien hebben. nutteloze losers pooooooooh
>>
>>168994238
Ok boemer
>>
straks pilates :)
>>
GEBOREN EN GETOGEN

JA IK BEN EEN GENKIE
>>
>>168994238
NURD!

Je maakt elke vrouw in een straal van 10km droger dan de sahara hiermee
>>
>>168994362
jouw bestaan verdampt alles binnen een straal van 100km
>>
>>168994349
eupenbroeders,,,
>>
>>168994238
Kheb alleen 2001 gezien maar was gewoon doodsaai en veel te lang.
>>
>>168994202
Best een kut film, nadat de maker een hartaanval kreeg een week na de eerste screening, is de film aangepast
Men zegt dat hij teveel wou laten zien en daarom is vermoord, maar is niet bewezen
>>
>mensen veroorzaken klimaatverandering met onze slechte kapitalistische uitvindingen!!!
vs
Realiteit: https://youtu.be/VKu6Y0XJgRA
>>
>>168994238
Heb je
>Pink Cadillac
gezien?
>>
kocht het spel stray voor me neefje en hij maakt me uit voor kapitalist wdn
>>
Mijn ma zei dat sex scenes in eyes wide shut echt waren en daarom kreeg het BuZz toen
>>
>>168994615
ho ho hooooooooo aaaamaaaaaaaaiiiiii heeft ze dat in de libelle gelezen? poh poh pooooohhh
>>
>>168994649
Nee heeft ze jaren geleden gezien
>>
SEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
>>
>>168994689
met je moeder
>>
>>168994615
Zijn de sexscenes in Basic Instinct ook echt?
>>
ben werkloos
iemand idd een IT ondernemer die werk heeft?
>>
>>168994741
Met Sharon ja zei ze
>>
>>168994773
Je mag mijn huis schoonmaken
>>
>>168994773
Zitten succesvolle IT ondernemers in deze draad, gewoon op de blacked porno plaatjes letten
>>
>>168994853
kom mij pijpen hoertje
>>
>>168994977
Weet je dat de paler waarop je reageert een piemel heeft?
>>
>>168995040
boeie
>>
Ok; ga nu deze kijken
https://www.imdb.com/title/tt6710474/?ref_=vp_vi_tt
>>
>>168995145
oh ja die heb ik uitgezet en verwijderd na 2 minuten
>>
>>168995167
Krijgt wel goede ratings....?
>>
>>168995167
Dus voordat het echt begon
>>
>>168995145
Nee
>>
>>168995214
Ja
>>
>a...anon kom naast me zitten
>>
>>168995233
Nee muh wereld redden type schijt
>>
>>168995262
Ik zie een 8+ op imdb, ik kijk, zo simpel is het
>>
>>168995212
zal het nooit weten
>>
>>168995295
Ok npc
>>
File: 1634966861416.png (1.28 MB, 1508x1000)
1.28 MB
1.28 MB PNG
begrijp ik nu goed dat jullie niet eens een mediaserver hebben staan die alles automatisch download op aanvraag?
>>
>>168995405
Nee ik doe het zelf
>>
>>168995405
kendani heb gwn netflix
>>
>>168995405
Nee.
Heb gewoon een computer aan mijn beamer, en als ik een film wil kijken zoek ik die op dat moment op.
>>
Wat de neuk is die Twitter vogel geluid lol
>>
>>168995471
kweni kom ni op twitter
>>
>>168995187
>ratings
heb je de gemiddelde consument gezien en gehoord dezer dagen?
>>
>>168995506
Goed zo engeltje
>>
>>168995405
ikzelf niet maar wel 3 maten die het doen en ik jat het gewoon lekker van hun hihi
>>
>>168995435
>>168995436
>>168995447
jammer
>>
>>168995543
Zit nu aan het torrenten, nam me precies 2 minuten, waarom zou ik hiervoor betalen?
>>
>>168995586
betalen? is gewoon een oude pc.
>>
>>168993198
ja dus?
>>
>>168995242
ouahiba mijn habiba mijn muze...
>>
>>168995242
>plof naast haar neer
>arm om haar heen
>kusje in d'r bek
>knijpje in d'r tette
>>
vanaf 30 jaar ben je boemer toch?
>>
>>168995543
Waarom?
Het werkt, en pc werkt prima voor andere dingen ook nog.
>>
>>168995642
Ja
>>
>>168995642
26 is de grens tegenwoordig.
>>
>>168995648
omdat het comfie als de kutkanker is, lekker suggesties krijgen van trending dingen en 'anticipated' dingen, kun je die alvast aanvragen en zodra ze op de torrents verschijnen in de gewenste kwaliteit worden ze klaargezet in plex.
>>
>>168995627
Same
>>168995632
Dit, pfff zou er niet genoeg van krijgen
>>
What the fuck zitten hier mensen ouder dan 30?
>>
>>168995786
ja donder op zoemer
>>
>>168995711
Maar ik kijk misschien 2 films per maand.
En amper films die hier populair zijn hier.
Laatste twee waren Peninsula en The Witch Part 1: the Subversion
>>
ik ben 50 geweest en larp hier elke dag als zoemer
>>
>>168995786
Ja en ze pesten jongeren
>>
>>168995786
Opkankeren, kutkloter.
>>
gewoon allebei hebben jongen
betaal m'n netflix, matties hosten mediaserver voor de nieuwere shit die niet op netflix staat. en als het daar niet staat, request ik het waardoor het alsnog binnen een minuut staat
>>
De koning in 't geel. Carcosa....
>>
>>168995736
wat is haar insta?
>>
Simpstagram
>>
>>168995939
ouahibahad
>>
Nicole speelt de hoer goed oetz
>>
>>168996008
Wie?
>>
>>168996071
Kidman
>>
>>168995960
>ouahibahad
ik sprak dat uit en mijn biertje begon te zweven.
>>
File: 1644075138226.gif (388 KB, 640x360)
388 KB
388 KB GIF
SEXO
>>
zeg NEE tegen kechs
zeg JA tegen money
>>
>>168995786
Nee ik ben precies 30
>>
>>168996008
Hollywood actrices zijn per definitie hoeren
>>
Ze JA tegen kechs
Zeg JA tegen money
Zeg NEE tegen homofilie
>>
Maar hoe verdien ik geld dan? En zeg niet werken voor een baas
>>
kan ik pascal en zijn ex vd betalen,
ze moeten neuken en ik moet het zijn en ik geef commentaar in de stijl van over voice director terwijl ik glas wijn drink en een kat aai zittend op de bank
>>
in Ouahiba's dijen knijpen en dat mondje kussen
>>
>>168996379
wat kun je?
>>
>>168996482
Informatica
>>
>>168996509
schrijf je in en biedt je aan.
>>
Hallo?
>>
>>168996798
jij bent schaduw verbannen, kan je bericht niet lezen.
>>
'Mannen' onder de 180 hoe copen jullie? Waarom zijn jullie nog geen vrouw geworden?
>>
>>168996379
Kontje verkopen
>>
>>168996888
>hij is geen 1.90
Ukkie
>>
>>168996379
Drugs verkopen
>>
Ok deze film is echt raar en ongemakkelijk
>>
wie hier /staatsmongool/?
>>
>>168997345
Ok niemand vroeg
>>
>>168997381
Wie niet?
>>
>>168997345
welke? en nicole kidman haar uitvoering was ver onder de maat wat mij betreft.
>>
>>168997404
Was aanbevolen door de Nederdraad, tot nu toe prostitutie drugs en vreemdgaan
>>
>>168997345
De muziek op dat feest brrrrrrrrrr
>>
>>168997445
Mijn nederdraad <3
>>
>>168997530
Iew
>>
>>168997445
>prostitutie drugs en vreemdgaag
Klinkt als de droom
>>
Geen gekanker Nederland moet blanker
>>
>>168997592
>>
Er is geen verschil tussen een hoer en een vrouw (lees: partner)
>>
>>168997720
Begin bij jezelf zou ik zeggen
>>
heel de dag op marktplaats.nl voor de scherpe diels
>>
>>168997802
Ben blank ziedende Mootje
>>
>>168997827
dees maar dan vinted voor drip
>>
Het wordt steeds rarer
>>
>>168998007
Kan je dat even op mail zetten allemaal? Dank bij voorbaat.
>>
Jullie verspillen heel jullie leven op 4chan hahahahaah
>>
>>168997836
Dat zeggen ze allemaal.
Allemaal zo blank als Geertje.
>>
>>168998039
Waarom boos
>>
>>168998078
Jij ook hahaha
>>
>>168998098
Boos?
>>
>>168998114
Is mijn eerste dag hier
>>
>>168998160
Maar nog niet je laatste hahaha
>>
ik heb een big cock
>>
>>168998235
Black?
>>
Ok mijn echt leven begint morgen
>>
>>168998235
Ga naar de Anal Parade dan.
>>
>>168998277
cuck of racist?
>>
>>168998277
alleen in lengte
>>
>>168998325
Beide
>>
>>168998317
wat zal je morgen doen?
>>
This thread is a disgrace.
>>
>>168998349
Hier schijtpalen waarschijnlijk
>>
>>168998349
Cockitootjes klappen achter Noordstation
>>
Bombrief naar bloempot sturen
>>
>>168998366
bit rude innit mate
>>
>>168998381
Weer een dag verneuken
>>
>>168998366
Het is jouw leven niet!
>>
jullie zijn allemaal werkelijk kankerlosers
wilde dat ff kwijt
>>
minimalistisch wonen net zoals belganon
>>
Letterlijk wtf
>>
>>168998547
Gelukkig begint mijn echt leven morgen
>>
>>168998617
wat is er morgen anders dan vandaag?
>>
>>168998617
Wat ga je doen morgen?
>>
>>168998753
>>168998756
Ik larp maar :(
>>
>>168998770
Weten we al jaren
>>
>>168998770
dacht ik al losertje
daarom is je vader ook melk gaan halen
>>
>>168998833
Raar ben er gisteren nog geweest en hij had nog veel melk thuis
>>
>>168998879
Welke film trouwens?
>>
ni hao ma
>>
>>168998912
Eyes wide shut
>>
>>168998879
Schizooooooo
>>
>>168998943
>Eyes Wide Shut is a 1999 erotic psychological mystery drama film
gewoon een pornofilm dus
>>
>>168998943
De originele director cut versie van die film heeft 12-14 jarige kinderen die met cocaïne op een bord serveren aan mensen terwijl ze aan het neuken zijn.
>>
>>168999003
Films zijn te zacht geworden
>>
>>168999003
Godverdomme
>>
>>168999003
Torrent?
>>
>>168999003
Dat worden nog eens tijden vroeger kon dat nog he
>>
>>168999097
>>168999063
>>168999018
gore smeerpijpen
>>
Dood jullie zelf kanker pedos
>>
>>168999158
Lage T
>>
>>168999158
Wil alleen zien wat dat duivel gebroed tot in staat is
>>
Headshot
>>
>>168999332
2, met de groeten van Hillary Clinton
>>
bro vapen is echt lekker
ik word een kankerjunk help
>>
>>168999436
Cocaïne is lekker bij vapen
>>
>>168999158
Is zelfs niet waar, heb hem ooit gezien en dat is nooit gebeurd
>>
Zat in de bus naar de McDonalds, zaten mensen van mijn leeftijd doodleuk te praten over hoe iemand zelfmoord had gepleegd. Triggerend.
>>
>>168999648
>Zat in de bus naar de McDonalds
dat is de vreemdste zin die ik in tijden heb gehoord
>>
>>168999648
>met de bus naar de maccie
>>
>>168999648
Ging je naar de drive-thru?
>>
>>168999711
>>168999765
Hij zit zeker in zo'n autistenbusje
>>
>>168999711
>>168999747
>>168999765
Nee ik ga met de bus omdat ik graag naar de McDonalds ga omdat niemand je daar ooit iets vraagt of van je wil. En ik heb altijd honger door de medicatie. Het is meestal een stuk rustgevender dan een café of restaurant.
>>
>>168999848
Hoeveel kg bijgekomen?
>>
>>168999848
Pak gewoon de auto homokeee
>>
>>168999890
Door medicatie ben ik 15 kilo in totaal aangekomen. Ik ga binnenkort stoppen met die medicatie, maar wil niet meer aankomen. Ik wil ook niet persé afvallen. Ik wil gewoon wat gezonder leven wil misschien ook gaan sporten (zwemmen) en wil ook mediteren.
>>
>>168999952
Hahahahahaha je zit zeker aan antidepressiva
>>
>>169000054
Nee middeltje tegen bipolair. En vroeger had ik lorazepam.
>>
>>168999848
>omdat niemand je daar ooit iets vraagt of van je wil
dat herken ik wel als een pluspunt, vind het alleen jammer van het "eten" dat ze daar serveren
>>
>niet alleen naar luxe restaurants gaan en kletsen met de rondborstige bediening
Incels.... Ze zullen het nooit leren.
>>
>>169000280
Te duur
>>
tortellini dinges gekookt nu aan het opeten oets
>>
File: 1659804469598406.jpg (412 KB, 1200x1620)
412 KB
412 KB JPG
>wees nederlander
>wordt neergestoken door een zwarte man
>krijg deze advocaat toegewezen
>advocaat maakte in het verleden cuck-porno waar ze tientallen zwarte mannen neukte voor haar blanke vriendje
>advocate ziet tegen wie ze je moet verdedigen
>ze kan niet stoppen met aan die GZP te denken
>ze neukt de verdachte terwijl ze wordt betaald om je advocaat te zijn
>zwarte man gaat vrij + mag je advocate poesje bevredigen
>je genen sterven uit terwijl hij haar bevrucht
LMAO STEL U VOOR EEN NEDERLANDER TE ZIJN
>>
>>169000280
Jaaaaaa premium prijs voor eten betalen enkel omdat wat verstandelijk gehandicapten het bereiden in de keuken.
>>
iemand dronky strax?
>>
fok julle almal
>>
>>169000385
Als ze maar plezier heeft
>>
>>169000492
wat hebben we gedaan?
>>
>>169000492
fok je ma se poes
>>
>>169000385
Echt intresseert me absoluut gene zak niks nul noppes nada
>>
>>169000385
niks van begrepe
>>
>>169000442
nee jij alleen
>>
Paal meer cultuurverrijkingsvideo's
>>
Ik kan mijn afvalzakken niet vinden... Nu ligt er wat plastic afval op de grond gelukkig niet vies ofzo.
>>
Yikes…
>>
>>169000854
waar heb je ze voor het laatst gezien
>>
>>169000621
Het is de toekomst van uw schijtland
>>
>>169000884
Hjb randdebiel
>>
File: original.gif (1.69 MB, 500x245)
1.69 MB
1.69 MB GIF
Van 9am tot 2 am kan je in de nederdraad terecht voor:
• toxic comments CHECK
• racisme CHECK
• pseudo expertise CHECK
• porno CHECK
• gokverslaving
• drugsverslaving CHECK
• hoorndragerij CHECK
• waanbeelden CHECK
>>
File: 1645982861417.jpg (592 KB, 2048x1536)
592 KB
592 KB JPG
>>169000385
>>
>>169000939
EFTELING
>>
Chud jannie kan de waarheid niet lmke
>>
>>169000939
Waarom trekken ze zo'n raar gesig?
>>
>>169001210
Omdat ze dat rare bericht van die belganon lazen.
>>
>>169001210
zijn influencers
>>
>>169001234
waarom ben jij geen inlfuencer
>>
>>169001299
sociaal incapabel en licht alcoholprobleem
>>
A N K A
>>
>>169001210
ze zien anon in de bus naar de mac gaan
>>
>>169001315
>cindy is alcoholieker
dat is nieuw voor me
>>
>>169001370
bennekik cindy ni
>>
>>169001394
ben jij gintonicanon?
>>
>>169001407
nee wie ben jij?
>>
>>169001434
een uitkeringanon (er zijn er meerdere volgens mij)
>>
>>169000939
Dios mio, tetas!
>>
>>169001472
goe bezig
>>
>>169001521
zit jij ook bij de vdab?
>>
>>169001407
nee is plasseksanon >>163008166
>>
>>169001532
nee kheb tegen de vdab gezegd dat ze mijn klote kunnen kussen ze willen mij altijd maar aan het werk zetten
>>
eerder deze week had ik alle peroni en duvel bij de jumbo leeggekocht koek, duurde even voor het weer in voorraad was
>>
Hello sorry for English.
Can anyone redpill me about Veldhoven
I am being sent there for a year by my company for training
>>
>>169001582
hoeveel tik je er zo weg op een dag?
>>
is het weer zo'n draad?
>>
>>169001646
4 duvel of 6 peronikes
>>
Net vernomen dat een oude kameraad van me overleden is. Longkanker, het werd 42 jaar.
Naarnaast was mijn uitstap van deze middag wel een goed idee. Ben oude vrienden tegengekomen en straks ga ik met hen naar Babylon Circus kijken. Die treden vanavond gratis op op de burg in Brugge.
>>
>>169001704
stevig
>>
>>169001721
hoeveel rookte je maat?
>>
>>169001721
>longkanker 42j
Roker?
>>
>>169001759
>>169001778
Ja, en niet enkel sigaretten, hij pafte nogal wat weed. Hij kocht het altijd aan in het groot.
>>
net weer zo'n zoemer aan het bedelen om peuken voor de super, mwahahahah mooi niet je stopt maar
>>
>>169001820
Heb zo de indruk dat tot je 35ste ongeveer je een beetje kan doen wat je wil. Maar als je dan je leven niet op orde hebt ze voor je komen in je 40'er jaren met Suikerziekte, kanker, of andere klote ziektes...
>>
File: 473.gif (2.07 MB, 1000x1000)
2.07 MB
2.07 MB GIF
>Naarnaast was mijn uitstap van deze middag wel een goed idee. Ben oude vrienden tegengekomen en straks ga ik met hen naar Babylon Circus kijken. Die treden vanavond gratis op op de burg in Brugge.
>>
>>169001938
Mensen die een leven hebben is mentaal moeilijk voor je he Ziedbelg?
>>
wat hebben jullie gegeten vandaag
>>
JAAAAAAAAAA GRATIS OPTREDEN
>>
>>169001938
Niemand van hen heeft een sojagezicht. Het is jaren geleden dat ik nog eens uitgeweest ben. Reggaemuziek en een jointje. Om mijn maat te herinneren.
>>
rap rap lidlke shoppen
>>
>>169002074
>>
>>169002007
Net een Caesar's salade. En heb nog een quiche in de oven.Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.