[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.
File: l.jpg (1.07 MB, 968x1814)
1.07 MB
1.07 MB JPG
edycja
>>
>>168987719
KOCHAM MAŁE DZIEWCZYNKI
KOCHAM MAŁE DZIEWCZYNKI
KOCHAM MAŁE DZIEWCZYNKI
KOCHAM MAŁE DZIEWCZYNKI
>>
>>168987773
baza ja też
>>
File: 1659711788136571m.jpg (98 KB, 680x1024)
98 KB
98 KB JPG
Podedycja najlepszej gry
>>
File: 1655604073027.jpg (166 KB, 472x472)
166 KB
166 KB JPG
>>168987788
*najgorszej
>>
nowy sojak
https://www.youtube.com/watch?v=L0V32MosLr4
>>
File: 1658470693491020.png (489 KB, 612x642)
489 KB
489 KB PNG
wróciłem

>>168985706
też to chciałem napisać
>>
File: 1657815007731.png (418 KB, 770x648)
418 KB
418 KB PNG
będę konsumował zupkę pieć smaków marki vifon
>>
FTW czy Commie?
>>
>>168988234
>Commie?
eotena onslaught?
>>
>>168988234
DUWANG
>>
>>168988234
o kurde zapomniałem o fansubach bo już nie oglondam animu
>>
File: 1636238749007.png (257 KB, 517x600)
257 KB
257 KB PNG
oglądam jakiś koreański kanał co ma ripy odcinków simnpsonów
>>
File: 1657926593825.jpg (30 KB, 358x344)
30 KB
30 KB JPG
wstałem
>>
>>168988309
kono bangumi wa goran no suponsa
>>
>>168988320
dlaczego tak późno?
>>
>>168988329
tokio day o christmas
>>
>>168988364
normalna godzina zostaw jom
>>
File: 1657424975288.png (49 KB, 600x567)
49 KB
49 KB PNG
>>168988364
bo chodzę spać o 4 rano to chyba muszę się wyspać nie?
>>
>>168988309
duwanga znam tylko z tapestrii
pozdrawiam cieplutko
>>
>>168988425
Panie władzo ja tylko żartowałem, nie mam nic wspólnego z tym anonem
>>
ja pierdeole dosłownie nie ma ciuchów dla mnie
zmierzyłem się i wszędzie mi wychodzą wymiary dla rozmiarów dla dzieci albo w najlepszym przypadku S, a mam 180cm tylko szkielet w chuj
nawet z 5 razy mierzyłem i za każdym razem to samo np. talia 72 a biodra 88
ehh
>>
File: 1634407658999.png (69 KB, 195x177)
69 KB
69 KB PNG
>>168988452
a po chuj w ogóle śpisz?
>>
>>168988481
ja nosze xl a 168cm krasnal
>>
File: 1657926555882.gif (117 KB, 1011x1040)
117 KB
117 KB GIF
>>168988529
bo lubię
>>
>>168988531
w smyku jest inna rozmiarówka niż ta dla dorosłych
>>
>>168988622
a myślałeś żeby iść spać o 3?
>>
>>168988624
głównie zara
>>
>>168988722
kiedy?
>>
>>168987973
bo jesteś mnom ale to już wiemy
>>
File: 1654948314789.png (924 KB, 850x1133)
924 KB
924 KB PNG
Dzień dobry, patrioci.
>>
File: 1659318340965112.webm (2.93 MB, 480x480)
2.93 MB
2.93 MB WEBM
>>168987719
Anonki kochane skąd wziąć cipeczki 3d bleh
roksa padła a virgin jestem i już nie chcę więcej
>>
>>168988961
spytaj na wykopie
>>
>>168988898
Dobry, dobry
>>
>>168988961
pimpek do roboty a nie żerować na rodzicach
przyjaciel w dzieciństwie to też coś na co nawet anona powinno być stać, ale mniejsza
do roboty możesz na pewno, bo jak nie jesteś niepełnosprawny to praca szuka człowieka sama
a jak jesteś to na cieci też szukają niepełnosprawnych (bo ulgi podatkowe)
>>
>>168988898
siema Bułgar
>>
File: 1657905111836.jpg (3.05 MB, 3109x4000)
3.05 MB
3.05 MB JPG
>>168989056
Jak ci mija dzień?

>>168989065
Cześć, Polaku.
>>
>>168989058
>roboty
lol lmao kek bk iksde oraz rofl
od roboty to można garba dostać
>>
ha tfu na fembojów
>>
File: 1658261764885.jpg (76 KB, 928x548)
76 KB
76 KB JPG
pokleiłem sobie palce super glu
pudzian ty kurwo
>>
życie jest chujowe
>>
>>168988961
escort.pl chyba nie wiem tylko coś szłyszałem
>>
File: 1659787446331.jpg (177 KB, 506x502)
177 KB
177 KB JPG
>>168989122
Zbieram jabłka
>>
czasami boli mnie to że większość kobiet nie traktuje mnie jako potencjalnego partnera tylko i wyłącznie z powodu niskiego wzrostu
>>
>>168989338
śmiszne jak prubujom brandować kleje cyjanoakrylowe
dosłownie to samo gówno
>>
File: 1647628647336.png (796 KB, 970x564)
796 KB
796 KB PNG
którą wziąć?
>>
File: 1655265101311.jpg (2.56 MB, 3000x4000)
2.56 MB
2.56 MB JPG
>>168989550
To jest miłe by usłyszeć. Poszedłem dzisiaj do mojego miejscowego sklepu owocowo-warzywnego hopping by kupić kilka owoców by cieszyć się jako przekąska (Inny dzień miałem chipsy jako przekąska, ale to sprawiło, żebym czuł się gorzej potem). Ale to jest zamknięte do końca sierpnia.
>>
>>168989710
kutacza
>>
File: 1644119066164.png (107 KB, 218x259)
107 KB
107 KB PNG
>>168989710
kurczaka
>>
>>168989764
spierdalaj z tym gównem chuju
>>
>>168989642
ile masz wzrostu?
>>
>>168989710
ta po prawej wygląda na miłą i pomocną
>>
z szamba usuwa się wszystkie dzieci, niezależnie czy ubrane czy nie i inne zmienne się pomija?
>>
>>168990146
a ten czego się znowu zesrał?
>>
>>168990211
po prostu postujesz takie brzydkie że nawet szatniarz nie może patrzeć
>>
>>168990173
170
>>
>>168989721
Własne pole to jest to
>>
>>168990146
>zesrać się o cokolwiek postowane na czanach
oho, wykopek się zszokował!

kys
>>
>>168990260
proszę to nie przypisywać mi jego obrazków
>>
File: 1650259852565.jpg (2.8 MB, 3000x4000)
2.8 MB
2.8 MB JPG
>>168990290
Can you repeat in English?
>>
>>168990211
wiesz ty co to jest DOST?
>>
File: sisełe.jpg (212 KB, 720x960)
212 KB
212 KB JPG
>>168990146
postuję siostrę bo mogę
>>
>>168990276
mało
>>
>>168990337
it's nice to have your own field [TL note: though in this case he should have used the word orchard instead of field]
>>
>>168990429
fajna urocza
>>
keikaku znaczy plan
>>
>>168990369
"dość" po rosyjsku?
>>
usuneli nagranie pierscienia nibelungów bez słów z youtube
>>
>>168990369
>Degree Online Services, Telangana (DOST) Government of Telangana
?
nk bo nie czaję co to ma do rzeczy
>>
File: 1645543305541.jpg (3.04 MB, 3000x4000)
3.04 MB
3.04 MB JPG
>>168990498
Thanks for clarifying, Anon.

>>168990290
Posiadam trochę ziemi rolnej, ale nie wiem jak ją wykorzystać.
>>
File: hoers.jpg (1.45 MB, 3000x4604)
1.45 MB
1.45 MB JPG
sąsiadka 2 lata starsza sie żeni
sąsiedzi zrobili szlaban na ulicy żeby jak przejeżdza karawan małżeński to mają sie zatrzymać, dac im wóde i cośtam gadać
jeszcze sąsiad gra na akordeonie i wkurwia
śmieszne jest to że nikt sie z panną młodą nie zna praktycznie bo ich rodzina z nikim nie trzyma i są uznawani za dziwnych a teraz nagle cała wieś wylazła swiętować
do tego jeszcze nowi sąsiedzi co pewnie jej nawet na oczy nie widzeli są śmiechu warte
>>
>>168990454
no właśnie
>>
>>168990633
Ja mam fajną ziemie pod warszawa ze 200 drzewek wiśni i 100 jabłoni. Z dziadkiem zbudowaliśmy tam altankę na grilla i mały domek co by można było przenocować latem.
>>
>>168990624
https://en.wikipedia.org/wiki/Dost_test
>>
>>168990429
basiarzowi w końcu odjebało
>>
>>168990747
lel ale się pokrywajom te kryteria
kto to wymyślił
>>
>>168990789
on ma starszą siorkę
zapewne obrazek z neta i tyle, ale nie reverse searchuję bo pizda here
>>
>>168990429
oj basiarz
>>
File: 1629108348192.jpg (3.7 MB, 4000x3317)
3.7 MB
3.7 MB JPG
>>168990737
To brzmi wspaniale. Mój tata i brat mojej mamy są jedynymi osobami w rodzinie, które znają się na gospodarstwie. Kiedy byłem dzieckiem, moja mama i tata chodzili na farmę, aby zebrać warzywa i aby tata sprawdził, co z pszczołami. To nie było zbyt daleko, jeździliśmy na rowerze do i z. To była całkiem fajna zabawa.

Może w przyszłości nauczę się gospodarować i spróbuję mieć podobne życie jak tata.
>>
>>168990981
ciekawe. a co sądzi o tym Stanisław Michalkiewicz?
>>
File: 1647329624446.png (740 KB, 1003x617)
740 KB
740 KB PNG
byłeś w wojsku? pytam sie ciebie polaku
>>
File: 1634529970591.jpg (1.94 MB, 3230x3416)
1.94 MB
1.94 MB JPG
>>168991004
Nie wiem, kim jest ta osoba.
>>
jak to jest że jak matka polka wrzuci na fejsia swojego zdjęcie swojego gówniaka to nic się nie dzieje i jeszcze w komentarzach napiszą ci ze super, a jak wrzuciłbyś tu to zaraz by było że złe intencje nim kierują
>>
jak to jest że jak wykopek przeklei na czana swojego posta to nic sie nie dzieje i jeszcze moderacja nie reaguje
>>
File: 1648353262435.png (700 KB, 1080x1080)
700 KB
700 KB PNG
wszedł kotlet ziemniaki jajko sadzone
pierdolę te ziemniaki żbsz, chujstwo obierać a potem 20min gotować to juz ryż lepiej wsypujesz do garnka i gotowe po 15min
>>
>>168991083
na /polsce/ nie ma matek polek
>>
>>168991113
Niezbyt trafne porównanie
>>
>>168991115
coś im się chyba pojebało bo 100g ryżu ma ~350kcal
>>
>>168991160
to chyba zależy jaki ryż
>>
>>168991115
to nie obieraj tylko opłukuj
>>
>>168991129
ale mogą być ojcy
>>
>>168991182
przecie kurwa napisane white rice ile rodzajów białego ryżu jest?
>>
File: .jpg (81 KB, 1280x720)
81 KB
81 KB JPG
>>168991232
anon...
>>
>>168991261
dużo zjebie
>>
>>168991282
nazwij dwa
>>
File: 1656356931378.jpg (141 KB, 1280x720)
141 KB
141 KB JPG
z jednej strony nie mam co robić i mógłbym porobić grę
z drugiej strony mi się nie chce
>>
File: 1659656894030418.png (109 KB, 437x514)
109 KB
109 KB PNG
swędzi mnie chuj
>>
>>168991309
arborio jaśminowy
>>
>>168991261
niemiło
czerwony, bury z takich co ja jadłem
>>
>>168991313
tak wygląda całe moje życie
>>
>>168991282
niemiło
>>
>>168991344
>>168991354
No gdzie one mają biały w nazwie?
>>
File: 00dkxn.png (66 KB, 250x250)
66 KB
66 KB PNG
>>168991360
anon jest mno a ja tobom?
>>
>>168991404
xD
>>
File: 1655781888017.jpg (141 KB, 1024x1366)
141 KB
141 KB JPG
dajcie jakiś dobry dożyn bo bym to zrobił
>>
File: 1628631632850.gif (3.21 MB, 263x306)
3.21 MB
3.21 MB GIF
>lewactwo chce żeby w polsce było jak na zachodzie
>pis wprowadza zakaz handlu w niedziele jak w niemczech
>lewactwo ma ból dupy że nie może rozbijać sie po centrach handlowych
tak sie trolluje
>>
>>168991598
Pan Prezes to jednak specjalista jest
>>
>>168991598
A TA KURWA KARAKAN PIERDOLONY KACZYŃSKI
YAYYYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
File: 1644240326421.png (686 KB, 1077x1174)
686 KB
686 KB PNG
sef bracia byliśmy zbyt koguci
>>
>trannycord
chuj mnie to debilu
>>
>>168991682
to za mówienie n słowa
tak skończy każdy czud
>>
przyszły mi wyniki
pisze że mam za mało czerwonych krwinek i są powiekszone
znaczy sie kawaler chory na anemie, pewnie nigdy nie zobacze skyrim 2 czy dziewczynke wstąpująca do klasztoru
>>
File: 1651100640841.png (1.15 MB, 938x805)
1.15 MB
1.15 MB PNG
nie ogarniam tego
>>
>rogal 7days
>rybka po grecku
>bułeczki maślane
sobie pimpuś pojadł a dopiero 15
>>
File: 1632898476741.png (127 KB, 532x532)
127 KB
127 KB PNG
>>168991851
Rip [*]
>>
File: 1659721415974472.gif (1.2 MB, 278x372)
1.2 MB
1.2 MB GIF
>wypij 2 kawy po miesiącach nokawy
ale mnie nosi
>>
>>168991851
dosłownie jedz mięso
>>
>>168991404
nie jestem tamtym anonem
>>
>>168991682
lol, a nawet lmao
mandalor bracia, wygraliśmy
>>
File: 1657098414633.png (797 KB, 812x806)
797 KB
797 KB PNG
dopiero zjadłem śniadanie
>>
File: .png (527 KB, 969x646)
527 KB
527 KB PNG
>>168991728
zamknij morde
twój karacian kartę dalej
>>
File: 1653962731752.png (1.15 MB, 1301x1340)
1.15 MB
1.15 MB PNG
>>168992089
to kto wtedy fryteczki zje
>>
File: 1587086833911.jpg (171 KB, 850x1663)
171 KB
171 KB JPG
>>168992205
o to to
>>
>>168992205
też ty, chyba że robisz kurs na femboja
>>
>>168991728
baza
>>
>>168992205
>>168992244
ja
>>
File: 1629958298633.png (446 KB, 873x901)
446 KB
446 KB PNG
>>
>>168992712
no i dobrze
>>
>>168992712
Kobiety dokonują dosłownego ludobójstwa i to jakimś cudem jest w porządku.
>>
>>168992999
nie napisali że musi to być heteroseksualny seks
>>
O kurwa o kurwa o kurwa o kurwa.
>>
>>168992712
masturbacja się liczy przecież
>>
>>168993070
>nawet nie zagrodowy
>>
>>168993070
>ze skórą
złodzieje
>>
File: 1659793183931.jpg (705 KB, 1074x1072)
705 KB
705 KB JPG
Comfy.

Love Kraków.
>>
krakoni znajdźcie żabojada raz raz
>>
>>168993169
they don't have frogs there
>>
>>168993043
mam replace gif włonczone to siem nie da
>>
File: 1631821049291.png (1.86 MB, 1000x1412)
1.86 MB
1.86 MB PNG
opinie?
>>
>>168993070
ale że 14,99 za pierś nie za kg?
>>
>>168993205
nie ma mnie w mieście
>>
>>168993259
nie pij tyle
>>
>>168993260
aha dzięki za info ale zejdź z kanału
oddział sigma kappa jesteście na miejscu?
>>
>>168993207
Nie jest to zabawny fakt, nieliczne restauracje, które serwują żabie udka we Francji, importują swoje żaby z Turcji.
>>
File: 1647975999427.png (39 KB, 159x119)
39 KB
39 KB PNG
>>168993259
ślepy czy debil czy ślepy debil?
>>
>>168993282
>>168993304
trolled
>>
>>168993242
we dwóch to gejowskie
>>168993282
a dobra ukryli z dala od ceny
teraz widze
>>168993304
nie zesraj sie
>>
>>168993297
w Turcji mają lepsze żaby niż we Francji?
>>
>>168993242
ja z polskimi studentami.
>>
>>168993242
booba za duże, biodra przerysowanie szerokie
ale tak poza tym sekso
>>
>>168993320
zajeb się podszywie
>>
File: 1637249495146.png (13 KB, 373x394)
13 KB
13 KB PNG
>>168993320
>>
>>168993070
>ze skórą
tfu
>>
>>168993360
trolled
>>
>>168993334
WARSZAWA
>>
>>168993334
nnbk
>>
>>168993169
kiedyś eksportowaliśmy winniczki do Francji
>>
>>168993378
przecież można ściągnąć jak nie chcesz piec ze skórką
>>
>>168993328
tureckie to jeszcze dziewice
>>
>>168993414
ale za skórę musisz zapłacić
>>
>>168993442
jakoś muszą ceny tłumaczyć
>>
>>168993414
jakie piec? kupuje piersi do smażenia
>>
File: 1636568508657.png (81 KB, 1244x396)
81 KB
81 KB PNG
>wyłącz blokadę reklam w operze bo strona mnie o to prosi
>dostań reklamę
>>
>>168993524
nie wykluczyłem przecież takiej opcji
>>
File: 1632583669925.jpg (222 KB, 1280x720)
222 KB
222 KB JPG
wykąpałem sie bo ojciec stał obok mnie i powiedział że coś śmierdzi a to pewnie ja byłem
>>
>>168993584
na mnie matka narzeka że śmierdzę ale przestałem na to zwracać uwagę
>>
File: 1651275301903.png (622 KB, 828x1351)
622 KB
622 KB PNG
pompujecie coś?
>>
>>168993584
u mnie bardziej siostra jebie więc kawaler jest w cieniu
>>
>>168993660
widziałem ten obrazek dwa dni temu w innym miejscu w internecie
>>
anon znaczy pachnący i ogolony
>>
File: 1635169260141.jpg (35 KB, 636x636)
35 KB
35 KB JPG
robie TO (odpalam genszina i farmie materiały dla benneta)
>>
File: 1658681918622029.png (496 KB, 1423x1431)
496 KB
496 KB PNG
anoni, chyba jestem oskarkiem...
>>
>>168993242
erazmus
>>
>>168993804
>ogolony
no bez przesady, może w przyszłym miesiącu sie ogole, albo jak wąsy mi zaczną przeszkadzać w jedzeniu
>>
>>168993820
co odjebałeś
>>
File: 1657705627764.png (631 KB, 736x736)
631 KB
631 KB PNG
>>168993820
nie pytałem?
>>
kurwa jak ja nienawidze tych zajebanych kurwa muszek owocówek gówna pierdolonego
ciągle mi lecą do mojej kawy kurwa chujostwa zajebane
>>
>>168993805
NIE robie tego, pozdrawiam
>>
>>168993857
wracałem sobie do domu i ładna dziewczyna spytała się mnie o drogę na co ja
>sory nie kojarze okolicy bo ciągle w domu siedzę
a ona się zachichotała i powiedziała że z wyglądu by się nie domyśliła
>>
hmmmm a może by tak pooglądać jak japończycy oglądają polską kulturę w postaci wiedźmina
>>
Przeczytałem nitkę o Francji
>>
>maseczka na twarz dla mężczyzn
>>
>>168994114
zaszczep sie
>>
File: 1659794827273.png (529 KB, 605x575)
529 KB
529 KB PNG
>>168994033
>>
jakbym szedł jeszcze raz na studia to bym wybrał ekonometrie a nie to gówno do zamknięcia się w pierdolonych fakturkach kurwa ich mać ehhh najgorzej podejmować decyzje życiowe jak jest się debilem jeszcze
>>
>>168994114
amerykański psychol sobie chwalił
>>
>>168994066
nikt ci nie uwierzy że ktoś czyta inne nitki na tej desce
>>
File: 1648571630696.png (542 KB, 723x660)
542 KB
542 KB PNG
opinie nt modów do warbanda?
>>
>>168994162
>ekonometrie
co to w ogóle jest
>>
File: 1659790446759352.jpg (589 KB, 2355x4062)
589 KB
589 KB JPG
>>168994268
geko jest spoko
>>
File: 1633684196199.png (3.18 MB, 1877x1168)
3.18 MB
3.18 MB PNG
Dobra robie to
kim sobie zagrać?
>>
Co dobrego w lidlu do wpierdalania?
>>
>>168994431
pierogi
>>168994379
nom geko chyba moje ulubione ogólnie
>>
>>168994461
A cos zdrowego dla fit anonka?
>>
>>168994505
>zdrowego
>fit
lol
>>
>>168994544
co się śmiejesz
>>
te tierlisty do genshina to chyba jacyś degeneraci robili
>>
>>168994505
>A cos zdrowego dla fit anonka?
pierś z kurczaka i ryż
lub ewentualnie pół kilo twarogu piątnica™ lekkiego 90 kcal i 19 białka na 100g i zjeść go normalnie, lub z wbitym żółtkiem
lub ewentualnie zrobić sobie omleta polecam też do ciasta wrzucić twaróg
>>
>>168994614
bo to do walenia konia jest a nie do gry bo nikt w to nie gra
>>
>>168994560
że nigdy w życiu nie ćwiczyłeś bo sportowcy wpierdalają 8000kcal czego się da
>>
chciałbym żeby kobieta była matką moich dzieci
>>
>>168987842
ty kurwa gnoju
>>
>>168994647
dla tv twierdzom że posiłki specjalnie przygotowane przez dietetyków
ale nie znam irl porządnych sportowców profesjonalnych wienc nie wiem czy to tylko sciema
>>
>>168987719
anime cunny general
>>
>>168995010
Pamiętasz jak w tv mówili coś o 4chanie albo grach? Pamiętasz jak cringowałeś z tego bo to było tak głupie? Oni tak mówią dosłownie o wszystkim tylko nie na wszystkim się znasz więc nie zauważasz.
>>
>>168993713
a dlaczego tak jest?
>>
>>168995093
ale to sami sportowcy tak mówią dla TV
a o czanie to mówią nie czanowcy w TV
>>
File: 1655461577940.jpg (51 KB, 583x583)
51 KB
51 KB JPG
>>168994647
>ludzie którzy dużo ćwiczą jedzą wysokokaloryczne jedzenie
jesteś gejuszem
nie zmienia faktu że jak ktoś ma kiepski metabolizm to nie może tak wpierdalać
>>
>>168995105
bo kobiety ogólnie bardziej jebią i się rzadziej myją. Pamiętam na studiach po wfie wszyscy faceci brali prysznic i potem laski się śmiały że co się tak długo przebieramy że pewnie ploteczki hihihi. A my że no prysznic braliśmy i wielkie zdziwko bo baby się nie umyły.
>>
ja mam metabolizm boga i mogę jeść ile chce i nie przytyje
>>
File: 1657707109825.png (265 KB, 540x540)
265 KB
265 KB PNG
>>168995185
dziwnie tam na wsi macie
>>
>>168995185
https://www.youtube.com/watch?v=-GyzXuK-gtI
>>
>>168995194
tak myślałem do wieku 24 lat
>>
>oni mieli prysznice w szkole
>>
>>168995249
28 tutaj i jem co chce a wieczorem 3-4 piwka do kolacji.
>>
>>168995234
no większość studentów w warszawie ze wsi jest masz racje zapomniałem o tym.
>>
File: 1644993480238.jpg (1.6 MB, 3166x4096)
1.6 MB
1.6 MB JPG
opinie?
>>
>>168995286
ile kg i cm
a serio to pewnie mało chcesz jeść jak na aktywność fizyczną
ogólnie ten szybki metabolizm to głównie ściema
są ludzie co dużo się ruszają i mało jedzą i o nich się mówi "szybki metabolizm"
>>
>>168995286
jakie staty
>>
>>168995245
pedale
>>
>>168995355
już mówiłem 150kg ławeczka 190kg przysiad 220kg martwy. Dużo się nie zmieniło od 2 tygodni.
>>168995347
nie mam nawet wagi patrze w lustro widzę absy to wiem że mogę jeść. Przestaje widać absy to zaczynam chodzić na basen proste jak.
>>
>>168995440
ale ty ćwiczysz to o czym ty rozmawiasz
>>
>>168995440
jaki spaślak
>>
>>168995516
no od tego się zaczęła rozmowa anon mówił że jest fit. Jak słyszę fit to zakładam minimum 140kg na ławeczce bo poniżej to dziewczynki robią.
>>
>>168995344
biedna dziewczynka nie może znaleźć partnera
>>
>>168995440
jebany, ładne staty
ile razy w tygodniu ćwiczysz?
>>
File: 1659656242206852.png (114 KB, 521x506)
114 KB
114 KB PNG
>>168995344
tak to jest jak się zachodziarze do animek dobierają hatfu
>>
>>168995602
4 razy conjugate, raz gpp aka cardio z ciężarami. Jak chcę schudnąć (czyli jakoś zaraz powinienem) to basen jeszcze dochodzi.
>>
>>168995574
jak ktoś pisze że chce "fit" zjeść to zazwyczaj jest pewnie szkieletem albo grubasem co tylko chce schudnąć. no i twój tekst o metabolizmie boga nietrafiony w tym kontekście, bo o szybkim metabolizmie właśnie piszą kanapowcy co jeszcze młodzi są.
>>
>>168995656
a ile gf pullujesz. tak bez złośliwości pytam, czy wyjebane w baby?
>>
przeczytałem co to YMCA
i zdziwko że takie rzeczy były w hameryczce
>>
>>168995737
Jedna gf od 19 roku życia i bym nigdy nie zamienił na inną.
>>
>>168995772
taki to pożyje
>>
File: Alec_Trevelyan (1).jpg (91 KB, 750x1025)
91 KB
91 KB JPG
>p*laczek zostaje zdradzony przez "wielką" brytanię
>i tak jest potulnym pieskiem brytoli

>Ukrainiec zostaje zdradzony przez "wielką" brytanię
>w zemście rozpierdala Londyn atomówką i kradnie wszystkie fundusze z Banku Anglii
>>
>>168995828
>rozpierdala Londyn atomówką
szkoda że nie jew jork
i szkoda że nie IRL
>>
zostałem zdradzony przez Wielką brytanię
>>
>Penile length of men attending urology outpatient clinic in Southwest Nigeria
kto takie rzeczy pisze
przypomina mi się vice i ich słynne
'transgender crack dealers in tasmania'
>>
>>168995946
ktoś kogo interesują czarne penisy, wiele takich przypadków
>>
File: 1659712947774970.jpg (42 KB, 804x720)
42 KB
42 KB JPG
pregabalina buja anona do czilowej muzyczki
>>
>>168996026
nie o to chodzi
w jednej klinice
kurwa tylko tych z problemami urologicznymi
zbyt szczegółowe
ale chuj z tym, nie zrozumiesz
>>
>>168996124
czy ja wiem czy to ma być tak szczegółowe, zrozumiałem że po prostu uznali klinikę urologii za "dobry punkt" do takich badań.
>>
nigdy więcej nie ścinam włosów na 5mm
>>
>>168996239
ja zawsze żałuję po wyjściu od fryzjera że za krótko ściąłem ale mi w chuj szybko odrastają to tam chuj
>>
>>168996214
no ja wiem że nie wiesz
dobre badanie takich kwesti powinno być przez przekrój społeczeństwa
czyli to nie jest badanie miarodajne dla mieszkańców nigerii nawet
taka bardziej sztuka dla sztuki chyba że serio kogoś interesuje jaka jest przeciętna wielkość penisa nigeryjczyka z problemami urologicznymi
>>
>>168996312
tak zazwyczaj działa magisterka, wymyślasz se badanie tylko dla badania żeby mieć papierek. Bardziej chodzi o to żeby pokazać że jesteś w stanie w ogóle coś takiego zrobić i dobrze opisać.
>>
>>168996312
myślę że bardzo się wpatrujesz w to
>>
>>168996387
no to jak działają prace dyplomowe to ja wiem bo też się bawiłem w głupoty które nikogo nie interesują
chodzi o to że to jest niby publikowane badanie?
kto się takim czymś chwali? gdzie to kurwa przyjmują?
>>168996519
meh krótkiego posta napisałem wy się zaczęliście nad tym spuszczać
>>
>>168996588
A to później potrzebujesz x opublikowanych badań w roku, więc pewnie koleś wyrabia normę po prostu i nie ma budżetu/chęci na coś lepszego.
>>
eh ciekawe jak tam szadman w sztumie
>>
kupilem jogurt skyr i mam zamiar go wpierdalac
>>
>>168996876
baza ja też, szkoda kurwa że tak ciężko go dostać może jeden sklep na 100 ma skyr.
>>
File: jpg.jpg (63 KB, 492x450)
63 KB
63 KB JPG
>Zaprawa Murarska Subs
>>
>>168996901
w lidlu zawsze są
>>
PARKING RAM PAM PAM PAM
>>
File: .png (2.21 MB, 1414x2000)
2.21 MB
2.21 MB PNG
postuję w /polsce/
>>
>>168997252
mnom
>>
>>168997252
poka
>>
.
>>
>>168997021
a to muszę się kiedyś przejść tylko nie wiem gdzie jest najbliższy lidl, pewnie kurwa z godzine drogi.
>>
hej nie było mnie przez dwa dni ale już jestem co dziś postujemy były jakieś dymy w nitce?
>>
jestem grzesznikiem, kto mnie wyspowiada
>>
>>168997625
okienny zjechał grubego jak szmate i zdoksowali budyniowego
>>
File: 1659800658891.png (54 KB, 450x512)
54 KB
54 KB PNG
>>
>>168997699
eh nie lurkuje 24/7
nakarm lýżko
>>
nie moge na siebie patrzeć
>>
>>168997690
wyznaj swoje grzechy
>>
>>168997755
wyciągnąłem to z odbytu ponieważ brzmisz jak cwel
>>
>>168997882
ale to nie ja nawet byłem the billu
>>
>>168997826
1. wymawiałem imię Pana Boga nadaremno
2. nie święciłem dnia świętego
3. nie czciłem mojego ojca i matki mojej
4. zabijałem
5. kradłem
6. głosiłem fałszywe świadectwo przeciwko bliźniemu mojemu
7. bluźniłem
8. popadałem w rozpacz

za wszystkie grzechy żałuję

proszę o pokutę i rozgrzeszenie
>>
>>168997902
chuj mnie to? też brzmisz jak cwel
>>
>>168998056
ty brzmisz jak kurwa jebana XD nie wkurwiaj mnie bo jak ci zajebię to sie zesrasz XD wrzyj czaniarzu XD
>>
obaj brzmicie jak cwele
>>
File: 1655902347867.jpg (253 KB, 800x1013)
253 KB
253 KB JPG
chodze se po polanie
>>
>>168988961
Angelvip, znajdziesz jej maila na forum Garsoniera.
>>
>>168998128
polanie fajna gierka
>>
>>168997933
cztery zdrowaśki, nie czyń tak więcej, grzechy są ci odpuszczone
>>
>>168998126
o to to
>>
>>168998128
takiemu to dobrze
>>
>>168998198
Bóg zapłać
>>
>>168998101
ale karakopek wylazł
lurkuj więcej albo wypierdalaj z powrotem bo aż mnie oczy bolą jak taki rak widze
>>
jade se zatłoczonym busem ukazując poziom mocy poprzez lurkowanie tu
>>
>>168993334
Ale jako dziewczynka czy jeden z panów
>>
>>168998128
jakim prawem
>>
File: 1655726716983.gif (529 KB, 550x550)
529 KB
529 KB GIF
ej patrzcie co znalazłem
>>
>>168998351
ZOSTAW JOM
>>
>>168998284
ale wrzy czaniarz XD
>>
na badoo z jakiegos powodu sa loszki znaczaco mniej atrakcyjne od tych tinderowych krolewien
>>
File: 1655738767981.gif (227 KB, 550x550)
227 KB
227 KB GIF
>>168998395
nie, zaklepałem
>>
>>168993169
What are you writing?
>>
>>168998426
Bo to takie odpadki najgorsze co na tinderze miały zbyt dużą konkurencje
>>
>>168998527
is writed*
>>
>>168998583
ale tak z już rozpuszczoną gałką? nie wypada
>>
>>168993660
Wracaj na swojego fejsika normalkurwo, reeeeeeee kurwa wstydu nie macie
>>
File: 1637007542777.jpg (176 KB, 1080x589)
176 KB
176 KB JPG
>>168998622
kurwa nie trafiłem
>>
>>168998583
niezbyt mnie sie podoba badoo, musze wykupic punkty zeby wyslac swince wiadomosc
>>
chodze dziś znów >:(
tobie po głowie >:(
>>
File: 1655408511855.gif (280 KB, 227x227)
280 KB
280 KB GIF
>godzina 18:10
>ktoś dalej kurwa tnie kostkę brukową
sram na te zasrany kraj i każdy januszex i każdego wybucha
>>
>>168998670
>apki do pisania do prawdziwych świnek to teraz też gacza
co za czasy
>>
File: 1657219370464.jpg (55 KB, 564x564)
55 KB
55 KB JPG
>>168998750
jebane polaczki nie dadzą anonkowi polurkować w ciszy i spokoju skurwysyny pierdolone zabije ich dla ciebie anonie
>>
>wejdź do empiku
>gra muzyka po ukraińsku
>wyjdź
kupie sobie na taniaksiazka.pl za połowe ceny lol
>>
File: 1655307190557.jpg (339 KB, 2000x1500)
339 KB
339 KB JPG
>>
>>168998750
a kiedy ma to robić jak 6 dni w tygoniu pracuje
>>
>>168998807
Prawdziwy posiłek kawalera.
>>
>>168998670
So to w ogóle znaczy "ona chce porozmawiać"? Świnki to klikaja same czy badoo jakos automatycznie mi je sugeruje. Bo mam sporo świnek na jadło tak podpisanych, potem pisze do takiej "to o czym chcesz porozmawiać XD" a ona nie odpisuje
>>
>>168998964
nie tak anon... nie tak...
>>
Nk czy mogę brac 200mg tramadolu 2/3 dni po/przed candyflipping czy to grozi ZS/padaczka? Czy można w ogóle dostać ZS od samego MDMA + LSD
>>
File: 1658850728835305.webm (1.76 MB, 270x480)
1.76 MB
1.76 MB WEBM
>>
>>168999056
bierz i zdychaj ćpunie
>>
ćpunie jebany
>>
File: 1658153437846066.jpg (56 KB, 960x960)
56 KB
56 KB JPG
>>168998800
dzięki danone
>>
>>168999056
nie możesz
>>
>>168999023
nie tak... Nie tak... Dla mnie na zachodzie rozlales tęczę blaskow promienista. Przede mną topisz w lazurowej wodzie gwiazdę ognistą. I choć mi tak niebo ty ,zlocisz i morze
>>
>>168999056
pewnie ze możesz kolego, bierz i się nie ogladaj
>>
File: A-1214342-1220730585.jpg (11 KB, 300x289)
11 KB
11 KB JPG
>>168999216
https://m.youtube.com/watch?v=6fGdZh_eg9U
>>
>>168999116
>>168999107
Ciezko pracuje nieraz po 10 godzin i w weekend i jestem za swoja prace sowicie wynagradzany. Mysle , ze raz na jakiś czas należy mi się cos od życia
>>
File: 1658435620338717.jpg (61 KB, 851x740)
61 KB
61 KB JPG
>>168999056
nie wiem
>>
róbcie nowy wy gargamele jebane
>>
ale wieje w gdańsku
>>
jestem zmęczony nic nie robieniem
>>
>>168999425
ok
>>
ile będziesz się wylegiwał głupcze?
>>
>>168999474
dopóki mi ktoś nie zapłaci żebym robić coś innego
>>
>>168998291
Jak polski student to pewnie femboy
>>
>>168999565
Leniu+, idź do mrówki,przyjrzyj się temu, jak żyje, i zmądrzej.
>>
>>168999640
no patrzę i co mam z tego zrozumieć
cwel zapierdala za nic i umiera
>>
>>168999665
Chociaż nie ma ona dowódcy, urzędnika ani władcy, 8 to latem przygotowuje sobie pokarm+,w żniwa gromadzi zapasy pożywienia.
>>
wale w lesie
>>
Przymorzoni, jak spędzić niedzielę?
>>168999846
do czego
https://files.catbox.moe/3s7c6o.jpg
>>
>>168999056
wez cpaj fete jak normalny polak, a nie jakies pedalskie zachodziarskie mdma + lsd
>>
>>168999954
nie klikać, placki
>>
File: .jpg (386 KB, 1920x1080)
386 KB
386 KB JPG
nie mam nawet u kogo kupić fetę
tak się kończy neetowanie
>>
Każdemu, kto cudzołoży*, brakuje zdrowego rozsądku*. Ten, kto tak robi, sprowadza na siebie* nieszczęście+. 33 Doigra się ran i wstydu+,a jego hańba nie zostanie zmazana+. 34 Bo zazdrość doprowadza męża do furii. Nie okaże on współczucia, gdy będzie się mścił+. 35 Nie przyjmie żadnego zadośćuczynienia*,nie da się ułagodzić bez względu na to, jak duży dawałbyś mu dar.
>>
>>168999954
dobry jpg
>>169000062
>>169000062
>>169000062
Supernova
>>
>>168999056
>Nk czy mogę brac 200mg tramadolu 2/3
nie wiem chyba tak
>ZS od MDMA + LSD
nie
>>
>>169000018
eris ma 17 lat, to stara babaDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.