[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.
File: 1636611433642.jpg (157 KB, 987x653)
157 KB
157 KB JPG
>>
File: 1659651310310793.jpg (196 KB, 1080x1331)
196 KB
196 KB JPG
Undra hur verkligheten är favä
>>
File: 153524646.png (694 KB, 750x750)
694 KB
694 KB PNG
>>
>>168972071
äckligt med tjejer som har lår som inte rör varandra.
>>
>sprängare tvingar en att dricka deras varma bajsvatten för att inte bli mobbad
Kaffe är vidrigt
>>
>>168972081
Du vänjer dig och till slut utvecklar du en fetish för det
>>
>>168972026
älskar polacker
>>
>>168972094
allt är vidrigt innan du vant dig. försökte pracka på syrrans unge sill men snorungen vägrade ens smaka. om 15 år kommer han älska sill.
>>
File: 1659686868170908.jpg (215 KB, 1000x1360)
215 KB
215 KB JPG
Kino-serie
>>
>>168972094
>t. Mansbarnus
>>
ville bara ha en vanlig svensk tjej som gillar att mysa men jag föddes med autism eller nått och måste därför leva helt ensam och i fattigdom istället för att få dö så måste jag lida 100 år.

fattar noll
>>
File: 1659746130239.jpg (1.45 MB, 850x1063)
1.45 MB
1.45 MB JPG
>>168972094
Kaffe är väl ändå gott, får lite koffein i sig också!
>>
>>168972094
låg testo
>>
Har köpt te men orkar inte koka vatten
>>
>>168972161
Kirbypedofilen skaffa ett jobb
>>
File: jbp.jpg (32 KB, 650x366)
32 KB
32 KB JPG
tvätta ditt ollon
drick inte äppelcidervinäger
ät benzo
>>
>>168972173
mikron funkar
>>
>kaffe
Bajs. Vill jag ha koffein så är det bild relaterad som gäller
>>
>>168972202
läggdags jonte
>>
hur är man sig själv? sitter alltid stel på familjemiddagar för jag får panik
>>
>>168972094
>Han vet inte att smaksaker existerar
>>
>>168972223
Han ska lägga sig i min säng! :3
>>
>>168972235
ut ur pojkrummet och ha nåt att prata om annat än spel och annat trams
>>
>>168972235
>sitter alltid stel på familjemiddagar för jag får panik
Ganska gulligt favä
>>
>>168972251
>asså du måste dricka den här bajsdrycken 100 gånger innan du gillar den
Nej, smakar något bajs så är det bajs. Varför ska jag spendera pengar och tid på att vänja mig vid en vidrig dryck?
>>
>>168972235
du behöver ssri!
>>
>>168972294
yesbox sockerberoende och sönderfrätna tänder före 30
>>
>>168972252
redbullmaxxade mycket förr men droppade skiten pga hjärtat nekade leda blodet, kaffe är betydligt bättre favä. blir mer vaken och känner ej lika stor press på hjärtat på något sätt
>>
File: 1659746495889.jpg (493 KB, 707x1000)
493 KB
493 KB JPG
Varför är vissa av er så negativa hela tiden?
>>
>>168972294
tog mig max 5 koppar att älska kaffe
>>
>>168972328
Vi lever inte på medeltiden längre farfar, tandvård finns
>>
>>168972364
håll käften gridsvider
>>
>>168972364
du är en samhällsfara för alla barn
>>
File: 1659720834857184.jpg (95 KB, 1668x1620)
95 KB
95 KB JPG
Vad skule han tyckt om rings of power?
>>
Alla är olika. Tycker alkohol, snus (är snusare) och kaffe inte är så särskilt gott, rent av vidrigt med starksprit, men jag tyckte genuint om smaken av cigaretter när jag väl var rökare.
Förstår inte vad det manliga är i att gilla gift
>>
>>168972375
inget botar bortfräten emalj särus
>>
>>168972364
Det har blivit en del av min personlighet
>>
File: 1659746674422.png (952 KB, 876x900)
952 KB
952 KB PNG
>>168972377
>>168972380
Va?
>>168972427
Förändra på det då!
>>
är tystautist för att sociala situationer stressar ihjäl mig
>>
>>168972424
Farfar då...du vet väl att man kan ersätta tänder va?
>>
>>168972294
Hur jävla trasig smakpalett har du om du tycker ren citronsyra och socker är gott? Hade du en godisskål framme hela uppväxten eller?
>>
File: 1596221733932.jpg (38 KB, 640x640)
38 KB
38 KB JPG
>>168972448
Nej är nöjd
>>
>>168972026
Why are they dressed like anarchist rioters
>>
>>168972464
>Hade du en godisskål framme hela uppväxten eller?
Hade inte alla det? Jo jävlar det förklarar mycket
>>
>>168972463
mm energidrycksjonten har råd med det
>>
>>168972464
>socker är gott
alla tycker socker är gott.
>>
Varför bögbrevar bögen i tråden istället för att knulla män ivl? Är det lajv eller vill ingen ha sex med honom?
>>
>>168972569
de är fängelsebögincels som inte kan få män heller, utöver att suga gubbkuk på offentliga herrtoaletter
>>
>>168972594
du är lika dålig brevare proxybög
>>
>>168972569
Han är vilse helt enkelt
>>
>>168972569
Troligtvis är han fängelsebög eller riktigt ful bög
>>
gråter :(
>>
>>168972612
det sa inte din mamma (ful äcklig vidrig bajshora)
>>
File: Ngannou nocco.jpg (335 KB, 1440x1799)
335 KB
335 KB JPG
>>168972202
Detta men NOCCO
>>
>>168972612
Är du sur över att vi inte irriterar oss över honom, bögen?
>>
>>168972701
Kör båda men red bull är godare att blanda med vodka.
>>
File: 1659747288449.png (876 KB, 744x718)
876 KB
876 KB PNG
>>168972674
Söt...
>>
redbullvodka jontes första starksprit på klubben
>>
du >>168972724
ska nu åka och ha sex med >>168972448
ni får köra sten sax påse om vem som blir botten
okej?
>>
>>168972750
Det är garanterat samma person som svarar på sig själv
>>
File: 1595008036100.png (283 KB, 594x793)
283 KB
283 KB PNG
>dag 4 av nejrunk
>transmammafvdommen skriver på discord efter flera veckor av ghostande att jag måste sissyrunkkanta åt henne på cam
fy fan
>>
och jäger
>>
>>168972747
>klubben
Va? Gibbar ju med boysen hemma, fan snackar du om?
>>
>>168972750
Jag har tyvärr en dålig nyhet, det där går inte ;_;
>>
>>168972786
nutid?
>>
hade det funnits pris för årets cp hade jag vunnit det
>>
>>168972795
vrf
>>
>>168972804
varför?
>>
>>168972747
Bjuder minderåriga på alkohol för att det är kul att se dom bli fulla, hehe :3
>>
>>168972801
Nä inte idag
>>
>>168972820
Båda är jag...
>>
>>168972825
drar du ner dem i ett buskage och våldtar dem sen också? :3
>>
>>168972825
ingen bryr sig fetmabögen
>>
>>168972850
jahapp, då får du väl ta dig en runk till bögpedofiltranime då, så du kan sluta pesta ned tråden med ditt kåtbrevande
eller ta livet av dig, det funkar också
>>
>>168972854
Vem vet~ >:3
>>
Regn regn regn
>>
>>168972094
Sant, finns gott om sätt att få i sig koffein utan att dricka vidrigt bajsvatten
>>
>>168972879
uwu hoppas du ger fler ynglingar HIV :3
>>
File: 1659747714507.png (378 KB, 727x900)
378 KB
378 KB PNG
>>168972875
Ta det lite lugnt...
>>
>>168972772
>transmammafv
Knullar man en sån eller blir man knullad?
>>
File: 1645389634831.jpg (58 KB, 719x1280)
58 KB
58 KB JPG
>>
>>168972907
har du webmen av bögen som suger och slickar i sig en annan mans inverterade anus?
>>
bara jag som råkrincherar åt mina gamla brev? fyfan
>>
>>168972983
kingen?
>>
>>168973018
tack kingen
fy fan asså ibland måste man spara sånt för att påminna sig
>>
File: 1659748015931.gif (1.78 MB, 540x304)
1.78 MB
1.78 MB GIF
Kan inte sluta tänka på sex (med er)
>>
Vill någon spela natt kubb?
>>
>>168973053
vad är natt kubb?
>>
>>168973040
>fy fan asså ibland måste man spara sånt för att påminna sig
>för att påminna sig
aa lololololol
>>
>>168973056
Kubb, som du spelar när de är natt.
>>
>>168973001
nej fattar inte ens vad krinsch är för typ av känsla
>>
>>168973045
Jag gillar också anime men tänker inte på sex
>>
>>168973082
jaha men var någonstans? din trädgård?
>>
>>168973094
pinsamt typ
>>
File: 1659748232272.png (260 KB, 412x477)
260 KB
260 KB PNG
>>168973107
Varför tänker du inte på sex?
>>
>>168973120
matblöjan...
>>
>>168973117
Nej nej, bor i lägenhet så det får bli ute på gärdet eller i stadsparken.
>>
>>168973141
bajs
>>
File: 1659748317003.png (1.59 MB, 1002x918)
1.59 MB
1.59 MB PNG
Ni är ganska roliga ändå...
>>
>>168973141
Att jag ska kolla på den där animen i giffen
>>
>>168973147
nej tack är inte bög
>>
>>168973143
va
>>
>>168973170
Men den handlar ju om SEX!
>>
>>168973187
jag ser dig
>>
>>168973074
?
>>
>>168973185
>>168973185
>>168973185
Wtf?
>>
blev aldrig inbjuden till släktmiddagar, släktträffar, födelsedagar, grillkvällar med bara syskonen.
är ett svart får i familjen som gör bäst i att dö. tror bara morsan hade brytt sig om jag dog jag är inget för resten.
>>
>>168973196
neger vad är det du ser
>>
>>168973251
din rasism
>>
>>168973171
Ännu en natt med ensamt natt kubb...
>>
File: 1606518235890.webm (1.57 MB, 540x960)
1.57 MB
1.57 MB WEBM
>>168973267
>>
vill ha en incelneetvän att gå incelpromenader om nätterna med
>>
>>168973323
var bor du
>>
>>168973323
Jag kan, var bor du?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ktET3KSg_Lg
Kino
>>
>>168973323
Och vad fan skulle ni snacka om?
>>
>>168973330
>>168973337
västervik och ni?
>>
>>168973351
inte västervik iallafall
>>
>>168973323
ge mig din adress
>>
>>168973351
Västervik
>>
>>168973323
sen när ni gått en bit hukar den ena och suger av den andra
>>
>>168973351
grums
>>
Oj oj kino

https://www.youtube.com/watch?v=IWHxsqOl_v0
>>
incelgäng ät alltihop
>>
jag lider i karlstad
>>
File: 1659748858180.gif (1.08 MB, 500x281)
1.08 MB
1.08 MB GIF
>>168973346
Dom ska inte snacka direkt...
>>
>>168973375
Är för gammal för att känna nostalgi längre
>>
jag glider i västervik
>>
>>168973359
ses vid petrikyrkan om 5
>>168973367
hört man lider i grums
>>168973346
>livet
>brudar
>incelsaker
>djupa existentiella diskussioner om den andan faller in
brukar incelgå på kolsvarta stigar så personen får inte vara mörkrädd
>>
>>168973395
Ska de spela nattkubb?
>>
>>168973425
>hört man lider i grums
mm
>>
>>168973351
Huvudstaden
>>
>>168973443
har åkt igenom grums många gånger på väg till sommarstugan, jag ber för dig
>>
>>168973443
>>168973451
>>168973425
Vad är det för fel på Grums
>>
>>168973478
allting luktar bicé av papperindustrin där och många går på soc
>>
File: file.png (240 KB, 501x482)
240 KB
240 KB PNG
va?
>>
>>168973351
Norrköping
>>
>>168973478
bara hört många lider av fittbrist där
>>
Är Örnsköldsvik en bra stad?
>>
är super häftig och populär på nätet men en illaluktande tystcel i verkligheten
>>
File: 1656349144106.jpg (77 KB, 800x1024)
77 KB
77 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=7EGTD7azzWk
>>
jag kommer aldrig bli en nbög
kommer för alltid bara kunna incelgöra saker med incelvänner
>>
>>168973540
Wingårdh ritade ett fint hus där
>>
>>168973540
nej många blattar
>>
>>168973562
jvdk. levt hela mitt liv på internet. verkliga världen är en märklig plats för mig
>>
>>168973562
otroligt många sådana fall
>>
>>168973562
>>168973655
jvdk
>>
>>168973606
Bild?

>>168973645
Hur många? Antagligen inte fler än i min skithåla.
>>
>>168973699
ca 30%
>>
>>168973717
Bättre en 40% Nu drar jag.
>>
>>168973728
>Bättre en
stanna kvar i din förort mohammed
>>
https://old.reddit.com/r/sweden/comments/wh2p2u
Men hallå step up, barnet behöver en pappa
>>
>>168973728
Var bor du
>>
>>168973747
Dyslexipojkar...
>>
>>168973754
>old.
dds äckelgubbe
>>
>>168973780
oförlåtligt
>>
>>168973777
Norrköping
>>
>>168973791
Sant, men jag burkade stava fel typ 5 av 20 ord. Går bara inte ihop i huvet.
>>
>>168973785
>hatar på .old men inte på .reddit
dds redditör
>>
>>168973798
Enligt SCB är ni bara 20% utrikesfödda
>>
>>168973835
Läs svensk skönlitteratur
>>
>>168973843
>kallar mig redditör
var ju inte jag ens som länkade reddit ditt fittmongo
>>
>>168973863
Ge tips, när jag försöker läsa böcker börjar mitt huvud bara dampa loss
>>
File: 1659660249073263.webm (2.86 MB, 1920x1080)
2.86 MB
2.86 MB WEBM
puss till en pys
>>
>>168973882
vet inte, men typ doktor glas och sånt
när du dampat bort ett styckes mening/betydelse så måste du läsa om det. Dampet avtar efter några minuter för mig
>>
>>168973855
Kanske i kommunen men inne i stan är det blattar överallt
t. bor precis utanför där en tjej blev ijälbränd i en skåpbil.

>>168973863
Gör det ofta, just nu läser jag dock mycket engelska böcker översatta till svenska.
>>
File: redditbased.png (389 KB, 791x590)
389 KB
389 KB PNG
>>168973843
>>
File: 1649563884299.png (1.12 MB, 1703x1491)
1.12 MB
1.12 MB PNG
>Dagsutflykt med en tjej med fötter
Yesbox lets go
>>
>>168973989
Duger inte, måste vara författat på svenska från första början, språkbruket är ofta bicedåligt i översatt material
>>
>>168973989
>t. bor precis utanför där en tjej blev ijälbränd i en skåpbil.
va
>>
File: gerd.jpg (43 KB, 1100x750)
43 KB
43 KB JPG
horfittpisskuklivet
>>
>>168973855
utrikesfödda har ju inte med dom med babbeföräldrar
>>
>>168974058
Blattar fick blattedamp och låste in en tjej i en bil som dom tände eld på.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/person-hittad-dod-i-brinnande-bnsrgril
>>
>>168973754
>old
Kingen.
>>
>>168974127
länken funkar inte
>>
>>168974187
Sök på "Dödsfallet i brinnande bilen utreds som mord" eller "Bil mordbrand Norrköping Klockartorpet"
>>
>>168974219
nä jag tänker inte göra ditt jobb åt dig
ge mig en länk som funkar eller radera dina brev i tråden
>>
>>168974219
>bnsrgril
vad hände med din länk?

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/person-hittad-dod-i-brinnande-bil
låter kaos
>>
Vad gör ni här så sent på en fredagskväll grabbar?
>>
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/sankt-straff-for-svartsjukemord-i-klockaretorpet
>Den 46-årige man som dömdes till livstids fängelse för mord på en 49-årig man i Klockaretorpet i Norrköping får sitt straff sänkt till 18 år av Göta hovrätt.

>Det var den 22 juni 2016 som den 46-årige mannen misshandlade den 49-årige mannen svårt med en hammare, band hans händer och sedan satte eld på honom och den skåpbil han färdades i. 49-åringen var då fortfarande vid liv.

>Men man finner inte att det finns skäl för något annat än ett tidsbestämt straff för 46-åringen. Livstids fängelse ska tillämpas i de fall där ”gärningsmannen har mördat mer än en person eller då omständigheterna annars är synnerligen försvårande”, skriver hovrätten i domen.
hur är att brännas vid liv till döds inte försvårande omständigheter?
>>
>>168974265
>vad hände med din länk?
Vet inte men tack för den fungerande länken kingen.

>>168974259
Latmask.
>>
>>168974308
>hur är att brännas vid liv till döds inte försvårande omständigheter?
vem bryr sig om en svenne blir ihjälbränd
>>
>>168974336
han var ju blatte
>>
>>168974308
>46-årige mannen
vafan, var säker på att de sa att de var en tjej när det hände, mitt minne sviker mig.
>>
File: 1594769622141.png (788 KB, 1039x759)
788 KB
788 KB PNG
>>
>>168974353
först tjej sen blatte
>>
>>168974375
hur är en tjej inte en blatte?
>>
>>168974388
jag bleker gärna honor med utländskt påbrå
>>
>>168974375
Altid varit blatte men mitt minne svek mig när jag trodde de var en tjej. Första rapporterna sa att kroppen var så svårt bränd att de inte visste.
>>
File: germanic masterrace.jpg (302 KB, 998x1556)
302 KB
302 KB JPG
>>168974359
>>
>>168974408
>Första rapporterna sa att kroppen var så svårt bränd att de inte visste.
var kuken bortbränd?
>>
>>168974265
>låter kaos
Dagliga livet när man bor i klocket
>>
>>168974456
yesbox
>>
>>168974490
för du vet liksom annars kan man ju säkerställa om personen är blatte eller inte
>>
>>168974524
Yesbox, liten qk = blatte
>>
File: smaskens.png (460 KB, 444x594)
460 KB
460 KB PNG
>>168974571
stämmer bra det

HE FU SE
>>
>>168974359
Vänster moggar mig
>>
yesbox im kaos gang representative
>>
>>168972026
the one on the left is what the typical slavshit looks like.

no wonder slav women all want western cock
>>
>>168974751
google matgeek and post a picture of him in this thread if you wanna post here
>>
>>168974751
Post a picture of Johan "Matgeek" Hedberg
>>
>>168974751
Post an image of matgeek now
>>
File: 1659725205901126.png (648 KB, 642x660)
648 KB
648 KB PNG
vi söker en
>driven människa
>självgående
>kan jobba i grupp
>hög kommunikationsförmåga
>>
>>168975213
Yesbox jobba bort hela dagen så man får äta insekter i sin skolåda omgiven av blattar
>>
drömde om matgeek
tråden har fakkat mig
>>
>>168975476
Berätta
>>
>>168975494
han följde efter mig i ett köpcentrum, sen är det rätt så luddigt, tror nåt pinsamt hände men minns inte vad
>>
File: anglo-saxon.jpg (160 KB, 1280x720)
160 KB
160 KB JPG
>>168974751
>the one on the left is what the typical slavshit looks like.
That's an Anglo phenotype.
>>
>>168975630
post matgeek or leave the thread
>>
>>168975733
I'm not posting your bald chudfaced cuck
>>
>>168975630
How are things in Polen?
>>
Rakade mina armhålor (är inte bög) och märker att min personliga hygien blivit betydligt bättre.
>>
File: 1659758505353.jpg (532 KB, 1024x1212)
532 KB
532 KB JPG
>>168974751
>han tror slavisk tjejer lust att ta västern kuk
asg
>>
>>168976030
yesbox jag med
>>
23 år gammal och har fortfarande inte kysst eller ens hållit en tjejs hand
Sex tror jag inte ens är på riktigt
>>
>>168976755
im not translating that. speak english retard.
>>
>>168976871
You dumb fucking mutt. How hard is it for your little pissbrain to open a new tab and use Google translate. You do realize where we are right?
>>
Alla dessa år av innesittande har väl ändå inte varit så illa, om någonting så har jag hållt mig undan från UV-ljus och inte åldrat skinnet så mycket
>>
>>168977163
Kanske du är bara lyckosam men min mor fick otäcka solskador i de senare åren och jag har lust att inte få samma
>>
>>168977269
Jag måste hela tjata på min mor att ha på sig solskydd, det är som att hon inte förstår hur farligt UV-strålning är
>>
File: 1659760986721.jpg (101 KB, 1071x1038)
101 KB
101 KB JPG
Ja då är det dags
>>
>dkn Twix och Redbull till frukost
lever livet, nu ska jag spela runescape
>>
>>168972026
Fuck you get rid of that image
>>
File: 1659760460453.png (285 KB, 487x425)
285 KB
285 KB PNG
>>168977369
De fortfarande bor i en olik tid
>>
Jag BEHÖVER en smal fv med lugg och svarta ringar runt ögonen som en anemisk sjukling
>>
folkölsfyllan sitter fortfarande i
>>
kanske dags o sova
>>
>>168977638
ne varför det
>>
>>168977645
den e 7 på morgonen
>>
>>168977662
jaha
>>
File: 1659761879106.jpg (108 KB, 1080x728)
108 KB
108 KB JPG
>>
File: 1659208977762893.png (456 KB, 1320x900)
456 KB
456 KB PNG
ska till akvariet i yokohama och kolla firrar med bruttan. hoppas ni får en kul helg trådvänner
>>
>>168972026
Hey thats my band
>>
>>168974359
så sant så sant
>>
>>168975213
det där är inte jag inte
>>
>>168978367
det är ingen
>>
>>168977904
Din brutta rider stor jomonkuk
>>
vill stoppa snoppen i en japansk sötpaj och höra henne yla som en gris
>>
>>168978870
har du stor jomonkuk?
>>
>>168978870
Tycker det är fett avtändande när de håller på och grinar och gråter
>>
>>168978893
är 16 hård stor nog för japanskor
>>
>>168978924
Nobox japanskor är vana vid 20+
>>
>>168978924
mer än nog.
t. vetare
>>
>>168978943
Har du duschat med japaner och jämfört kukar?
>>
Mitt liv är själlöst. Mitt liv är meningslöst. MITT LIV. PSYKOS.
>>
>>168978969
jag har varit på onsen flera gånger ja
>>
>>168978943
Fan då får det bli en resa till Japan någon gång. Skulle nöja med med ett besök på ett tvålland.
>>
>>168978984
Ok men har du testat konsumera mer alkohol, serier och sociala medier? Kanske en resa till spanien kan vara bra för sola och bada
>>
File: 1659766533184.jpg (220 KB, 640x806)
220 KB
220 KB JPG
>>
Jösses vad man lider i Sverige
>>
jag lider i värmland
>>
Lider inte i Stockholm
>>
File: 1659766801638.jpg (138 KB, 1024x1022)
138 KB
138 KB JPG
>kallas för värmland
>har ingen värme
>>
File: 1659766847243774.webm (1.61 MB, 562x1000)
1.61 MB
1.61 MB WEBM
Yyuuss box
>>
File: 1659766936175.png (287 KB, 1080x891)
287 KB
287 KB PNG
>jaaaaaa bara jobba i 35 år till så man kan få leva på 10000 i månaden
>>
>>168979296
I love it. The absurdity of it all. Such exquisite excess
>>
>>168979414
yesbox
>>
asg, discordtransor båh
>>
File: 1659767089204.jpg (894 KB, 1080x2400)
894 KB
894 KB JPG
>>168979481
nejlåda
>>
File: awooga.jpg (77 KB, 1284x1155)
77 KB
77 KB JPG
Hur får man sån här fv? Hittar inte källa tyvärr
>>
File: 1544479165533.jpg (95 KB, 700x456)
95 KB
95 KB JPG
>>168979446
Bara 25 år kvar tills jag kan ta ut min pension faktiskt. Har lite sparat i fonder också så kanske pensionerar i förväg
>>
File: 1631295658895.png (311 KB, 712x534)
311 KB
311 KB PNG
Här ser ni en stackare vars själ ni ej kan se. Han har slösat bort allt motstånd för en handful bara löften kallas hedesord.
>>
jaaa gymma och dö vid 22 jippi
>>
>>168979504
Tjejer sån där skulle inte vara svårt att få tror jag
>>
>>168979564
Hurså? Jag ändrar hela min personlighet om det krävs
>>
>>168979537
Är det ett gyckel det där med att bli gymcel?
>>
>>168979537
Kanske om man pumpar kroppen full med gift istället för att låta det ske naturligt
>>
File: 0cxs6kv3zps31.png (50 KB, 656x513)
50 KB
50 KB PNG
Många dom låter strömmen föra dom fram
Av olika anledningar
Ligger vissa på soffan
Andra får ett jobb och
Dom flesta dom gör vad dom kan

Så nu går man ut gymnasiet
Och ekonomin den är lika med noll
Och så pluggar man vidare
Inte för att man vill
Bara för att det inte finns några jobb

Eller så jobbar man svart japp mellan morgon och natt
Kanske till och med kvällar och helger
Med massa tur kan man få sig en rast
Man ska väl inte klaga antar jag för vårt land är ju tryggt
Aldrig krig, knappt nån svält
Men fan inget anställningsskydd
>>
>>168979594
Nej? Gymchads får alla tjejer
>>
>>168979508
Sparar 2000 i månaden i fonder men kommer ju inte bli mer än några miljoner, sen är det ju beroende av att hela skiten inte kraschar innan man går i pension
>>
>>168979648
Källa på det?
>>
Godmorgon
>>
>>168979587
Bli en snygg sk8erboi

>>168979648
De är för fokuserad på gainz för att få tjejer. De flesta tjejerna vill ha en mestadels "normal" kille.
>>
>>168972160
>ville bara ha en vanlig svensk tjej som gillar att mysa men jag föddes med autism eller nått och måste därför leva helt ensam och i fattigdom istället för att få dö så måste jag lida 100 år.
>fattar noll
Det borde finnas en fvförmedling för de med 'tisme.

Bild orelaterad.
>>
>>168979508
Gammel gubbus...
>>
>>168972070
>dkn ingen bokfv i kjol
>>
Drömde att jag hade ett harem och jag vaknade av att jag krämade ner kallingarna
>>
>>168979973
Det är verkligen det värsta för att man inte ens får någon försäd, så ligger man där med en hel jävla äggvita i kalsongerna
>>
File: 1659768458409.jpg (500 KB, 720x815)
500 KB
500 KB JPG
Cynism och pessimissm är mitt liv
>>
>>168980000
förbannat brev
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ggG9ySCChYw

varför älskar tjejer den här låten? bara kolla in kommentarsfältet
>>
>>168979676
Vad ska du med mer än några miljoner? Du får det att låta så dåligt att ha några miljoner
>>
Ping avanza-tjädsen. Kan man investera i guld och mineraler på avanza? Om inte, vilket är bästa sättet att göra det på om man inte vill ha guldtackor liggandes i byrålådan?
>>
>>168980000
Jädrans va ful han är
>>
File: 1649932811389.png (413 KB, 447x589)
413 KB
413 KB PNG
Glaset är tummt
och barnen mår bra
jag är så fyllt och nästan glad
>>
File: schiff.jpg (64 KB, 905x508)
64 KB
64 KB JPG
>>168980109
Investera inte i råvaror
>t. vetare
>>
>>168979973
>>168979997
gulligt :3
>>
>>168980000
Min mamma i ett nötskal. Inte konstigt att man blev som man blev
>>
>>168980093
Fem miljoner är ingenting om du inte har någon inkomst och ska leva på det i kanske 20 år. Lägg sen till inflation på det....
>>
råna en bank bara asg
>>
>>168980185
Du cashar ju inte ut allt på en gång. Sen får man ju pension också senare
>>
File: 1658763861092516.gif (48 KB, 112x112)
48 KB
48 KB GIF
>dkn behöver minst 50 miljoner för kunna pensionera mig och leva bekvämt

Orkar inte..
>>
>>168980142
Ge mig tips på bra krypto då. Köper ETH och BTC på Avanza och har lite andra coins också (mest LRC)
>>
Nån som studerar i stockholm här?
https://www.youtube.com/watch?v=Hfu6mG_l9EM
>>
Fattar inte vad ni behöver, jag skulle nöja mig med en etta med bra internet, möjligen en tvåa med ett dedikerat vr-rum
>>
>>168980236
Jag gör som du, köper bara eth och btc på avanza och sen spiltan aktiefond
>>
afa droppa nyss en ganska fet dox på afs och dess medlemmar
>>
>dkn mormor har stort arvode i form av land värt någon mille
>dkn det kommer att fördelas mellan 14+ barnbarn
Börjar förstå crusader kings
>>
>>168980279
Wow fyfan vad jag inte bryr mig
>>
Ni kommer väl till Alternativ för Sveriges valupptaktsmöte på Spånga IP idag 12:00?

Vi kommer att ha hoppborg, korvgrillning och tal med hög energi!

Klockan 15:28 (EXAAKT 14:88) avslöjas en överraskning. Häng med!
>>
>>168980249
Bor i en etta med bra internet och 1400 i hyra (eller vad fan det är man har i bostadsrätt), skulle vilja ha ett rum till eller en balkong
>>
>>168980297
>Klockan 15:28 (EXAAKT 14:88
Kek rätt roligt favä
>>
>>168980297
Inget bollhav?
>>
>>168980299
Låter jävligt chill, en inglasad balkong skulle man kunna använda som ett extra rum ibland
>>
>>168980297
Är inte Spånga ett blatteområde?
>>
>>168980349
det är inte i spånga
Tid: 14:00
Plats: Rålambshovsparkens amfiteater, Stockholm
>>
File: 1659769447681.webm (2.72 MB, 480x270)
2.72 MB
2.72 MB WEBM
>>
File: 1599069107626.webm (1.35 MB, 1280x720)
1.35 MB
1.35 MB WEBM
>>168980376
>>
File: 1659769584823.jpg (304 KB, 1868x1080)
304 KB
304 KB JPG
https://youtu.be/EoJjvEwWuxE
>>
File: 1659769689967.png (415 KB, 570x400)
415 KB
415 KB PNG
>>
File: AfS torgmöte.jpg (666 KB, 2048x2048)
666 KB
666 KB JPG
>>168980319
Tjabba! Tjena! Hejsan!

Nu kanske ni tror att AfS är ett parti för störiga zoomers som inte fattat att inledningsmonologen i American Psycho är en satir & inte något man bör emulera i en intervju med DN. Men det är fel. Vi har en stabil botten i form av gubbar som var för sofistikerade för SD. Och med dem kommer vi att dränera träsket.

Vi ses på Spångas IP idag 12:00.
>>
File: 1-1.png (1.18 MB, 658x890)
1.18 MB
1.18 MB PNG
>>168980467
>>
File: Screenshot_3.png (663 KB, 725x652)
663 KB
663 KB PNG
>>
File: 1659201936595985.jpg (108 KB, 1080x1304)
108 KB
108 KB JPG
>>
>>168980547
Drömmen
>>
File: MAGA.jpg (56 KB, 960x720)
56 KB
56 KB JPG
>>168980321
>Inget bollhav?
Nej, tyvärr. (((Hälsovårdsmyndigheten))) krävde att vi skulle tvätta bollarna innan och efter. Men i Alternativ för Sverige tvättar man inte bollarna. Vi tvättar våra penisar.

>>168980349
>Är inte Spånga ett blatteområde?
Ja, EXAAAAKT!

>>168980349
>finnen ljuger
Undrar vad man mer säger på nyheterna klockan 11?
>>
>>168980467
Hur kommer man undan med att ha en sån där Lindbergsk ollonfrisyr år 2022?
>>
File: 1659094926571307.png (14 KB, 882x758)
14 KB
14 KB PNG
facking postnord slarvade bort min inbjudan till att bli en del av samhället
>>
Idag kommer bli AfS nationella genombrott
>>
File: 1659710309889440.jpg (49 KB, 412x618)
49 KB
49 KB JPG
>>
File: Screenshot_4.png (253 KB, 417x461)
253 KB
253 KB PNG
https://svenska.yle.fi/a/7-10019323
>>
Varför integrerar ni inte flyktingar bättre? Bygg flyktingboenden på Stureplan och Lidingö...
>>
>>168980686
man-made horrors beyond our comprehension
>>
>>168980686
Det där lär ju sluta bra
>>
>>168980650
Inget tjack?... :(
>>
File: FUkx3ZLXsAAoAgV.jpg (109 KB, 706x706)
109 KB
109 KB JPG
>>168980502
>kvinna står bredbent
EXAAAAAAAKT!
>>
Varför sätter kvinnor upp massa hinder och kneg för få sex?
>>
>>168980754
>Varför sätter kvinnor upp massa hinder och kneg för få sex?
Graviditet. Bara därför.
>>
>>168980746
>kvinna
>>
>>168980771
Kondom? Det är ju nästan som de inte ens gillar sex
>>
File: 232.jpg (328 KB, 2409x1077)
328 KB
328 KB JPG
>>
>>168980625
>Hur kommer man undan med att ha en sån där Lindbergsk ollonfrisyr år 2022?
För att AfS är kuken som kommer att spräcka det svenska samhällets lågenergimödom.

EXAAAAKT!

>>168980677
>Idag kommer bli AfS nationella genombrott
Ja. 12:00 på Spånga IP.

EXAAAAKT!
>>
Alla tjejer dom är dum i huvve
Själv har man ett endast ett fel
Man är en jävla idiot
Labil frigid lättretad
Kan ej dricka sprit
Vad är det för fel

Lätt att lura svår att bli av med
Quinna
Lätt för att sura in i det sista
Quinna Hora

Tjackskadade lömska pilska spättor
Lismande luder från Amsterdam
Riv och slit klös och bit gråta
Kan ej sansa sig
Vad är det för fel

Lätt att lura svår att bli av med
Quinna
Lätt för att sura in i det sista
Quinna Hora
>>
File: fwafwa.png (596 KB, 700x616)
596 KB
596 KB PNG
hatar den svenska mentaliteten
>>
File: skurt kassler.png (282 KB, 720x443)
282 KB
282 KB PNG
Komigen nu, ge mig lite H Ö G - E N E R G I
>>
>>168980814
Inte med dig, låter det som
>>
>>168980970
Är deprimerad, kan inte
>>
Ny tråd?
>>
Har vänsterråttan vaknat
>>
>>168981050
>>168981097
>>168981097
>>168981097
>>168981097
>>168981097
>>168981097
>>
File: 1659771214623.jpg (824 KB, 1323x1444)
824 KB
824 KB JPG
Civila dör i Ukraina
>ryska missilen dödade 10 civila
>intervju med gråtande kvinnor i Ukraina
Civila dör i Palestina
>
>>
>>168980686
Har noll respekt för transor så jag tycker vi borde testa detta även om det inte kommer funkaDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.