[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.
File: 1601145673099.jpg (236 KB, 1010x1014)
236 KB
236 KB JPG
Fakta-utgaven
Forrige: >>166749743

Det er over for hvite kvinner
>>
File: 1654357962078.gif (1.38 MB, 243x346)
1.38 MB
1.38 MB GIF
>>166777129
>>
>ser på kalenderen
Ja sommerferien har begynt
Snakkes gutta, jeg forlater tråden frem til starten av september
>>
sex
>>
>guling stygg som juling over selveste Dagny

Tenk å ha så bedriten smak.
>>
>>
Hvordan skal dere feire Sankthans da boys?
>>
File: 072.jpg (82 KB, 680x1052)
82 KB
82 KB JPG
Mårn
>>
>>166777360
jøss du er faktisk søt
>>
>>166777331
Fjerne gul gjørme
>>
File: 1595660373792.jpg (21 KB, 256x251)
21 KB
21 KB JPG
Guling-simpinga begynner vel kanskje å bli en smule oppbrukt nå.
>>
jeg vil ha dvergjv
>>
File: Skjermbilde.jpg (95 KB, 1057x908)
95 KB
95 KB JPG
>neeeeeeeeeeeei! jeg må være en oppmerksomhetssyk hore 24/7, treningsenteret kan ikke bestemme hvordan de ønsker at brukerne kler seg.. vræææææææl!

>Jeg synes det er latterlig å ikke få kunne kle meg som jeg vil.
hun kan jo det, bare ikke på steder med kleskode...


jeg hater kvinner

https://p3.no/meninger/mening/8220d6d7-c374-4e38-9703-ecc2266e789a
>>
>>166777495
De slutter når de får seg guling jv....
De kommer aldri til å slutte.....
>>
>>166777129
Jeg foretrekker uironisk venstre fåvæ
>>
>>166777666
alle gjør det bortsett ifra en person i tråden
>>
File: 1653835561228.gif (1.62 MB, 243x346)
1.62 MB
1.62 MB GIF
>>166777129
>>
File: Vik fra meg, Satan.jpg (294 KB, 2048x1368)
294 KB
294 KB JPG
>>166777666
Vik fra meg, Satan.

PRIS HERREN
R
I
S

H
E
R
R
E
N
>>
>>166777666
>t. Satan
>>
>>166777696
jeg liker gul ogsæ
>>
For søte norske jenter!
>>
>>166777666
Høyre er ikke en gang en søt asiater fåvæ. Er synlig at hun har tatt flere kirurgiske behandlinger
>>
>>166777740
Hun nederst til venstre er jævlig fin, har jeg falt for megmeget?
>>
>>166777666
>naturlig vakker nordisk jv vs. plastisk kirugiflat-fjes med 10kg sminke
selvsagt
>>
>>166777785
Sykt å tenke på at gutter er bedre jenter enn faktisk biologiske jenter. Skaff deg en søt jentevenn (gutt)
>>
>>166777785
søt asiatisk på bildet ditt
>>
>>166777756
detfinneshjelp.no
>>
>>166777614
Hvorfor lar du meningen til en slik jente øke blodtrykket ditt? Bare le av det og chill mann
>>
File: 1656006448988.jpg (739 KB, 1012x1762)
739 KB
739 KB JPG
>>
File: dagny09KUL-1.jpg (1.24 MB, 1499x981)
1.24 MB
1.24 MB JPG
Tanker om Dagny?
>>
>>166777874
hva trenger du hjelp med?
>>
File: siri-trans.jpg (118 KB, 1080x1080)
118 KB
118 KB JPG
>>166777785
>>
File: 1653835148657.gif (2.68 MB, 344x312)
2.68 MB
2.68 MB GIF
>>166777129
>>
>når stemmene hennes blir raskere, lysere og mer høylytt når hun prater med deg
>>
>>166777916
>Hvorfor lar du meningen til en slik jente øke blodtrykket ditt?
fordi det er åpenbart at hun gikk til avisen for å klage så hun kan få enda mer oppmerksomhet
>>
>>166778023
Hfbs jbs
>>
File: 11250342[1].jpg (104 KB, 1028x580)
104 KB
104 KB JPG
>>166777938
vakker
>>
>>166777987
Hvor finner man egentlig så søte t-jenter med feminin penis? Vil ikke ha noe oppborret hull.
>>
File: 1656002461883[1].png (46 KB, 1162x537)
46 KB
46 KB PNG
ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
alle transene jeg har sett idvl har vært gigastygguser. pene transer finnes bare på internett.
>>
>>166778222
>total confirmed cases
av hva? homofilitet i tråden?
>>
hvordan kan jeg som en veltrent mann bli influenser og tjene penger på kroppen min?
>>
File: 1579916620280.jpg (114 KB, 655x692)
114 KB
114 KB JPG
>>166778308
apekopper.
vi kan ikke få vaksinen fort nok! jeg tar tre doser med en gang!
>>
>>166778290
Jeg kjenner en pen transe IDVL, men han-hun var støgg som gutt og jeg husker henne-ham som gutt så
>>
File: 1653779772315.gif (2.57 MB, 326x326)
2.57 MB
2.57 MB GIF
>>166777129
>>
skal man kjøpe noe alkohol imorra da?
>>
>>166778442
ja
>>
>>166778377
>veltrent
>influenser
>tjene penger
er dette virkeli det rette stedet å spørre om dette?
>>
>>166778377
Du må ha 10 eller lavere kropssfettprosent, symmetriske magemuskler og ingen kroppshår eller skjegg. Hodehår og ansiktsform er ikke like strengt regulert så der kan du komme unna med litt mer, men det er to stiler som går igjen; femihomo eller barsking.
>>
>>166778412
knuller ikke apekatter så er vel trygg jeg
>>
>>166778483

kjeks
dette
>>
>>166778377
bli heller norske nikocado avocado
>>
>>166778471
vodka eller whisky? hvilken type?
>>
>>166778622
https://www.vinmonopolet.no/Land/Skottland/Bruichladdich-The-Classic-Laddie/p/1639001
>>
>>166778681
>nærmeste butikk med varen på lager:
> 70km
faen, annet forslag? noe litt mer normalhomsete?
>>
>>166778924
https://www.vinmonopolet.no/Land/Skottland/Laphroaig-Single-Malt-10-Years-Old/p/579401
>>
File: 1585157101143.jpg (11 KB, 288x288)
11 KB
11 KB JPG
>>166778290
Denne feite jævelen der
>>
FOR JEG VIL TJENE PENGER PÅ KROPPEN MIN
MED LITT PLASTISK KIRURGI SÅ BLIR DEN FIN
JEG KAPPER PENISEN AV OG LAGER EN VAGINA
FOR LEGENE ER SÅ FLINKE I DAG
>>
>>166779009
>FOR LEGENE ER SÅ FLINKE I DAG
nuvel
>>
Skal studere i august, og leie noe i området jeg skal flytte til. Bør jeg finne et kollektiv eller egen leilighet? Instinktet sier egen men hadde vært fint å bli tvunget til å være sosial.
>>
>drar man til østen vil alle tørklehodene kjøpe kvinnelige familiemedlemmer for kameler
fungerer det motsatt og?
kan man kjøpe seg en kone for en håndfull kameler?
>>
File: 1527293940808.jpg (17 KB, 268x284)
17 KB
17 KB JPG
>>166779009
Fy Faen !!!
>>
>>166778954
Nærmeste pol med den er 1.3 km unna.. har du en annen som er nærmere?
>>
>>166779349
https://www.vinmonopolet.no/Land/Skottland/Ardbeg-10-Years-Old/p/4596101
>>
>>166779154
Jeg har bodd i studentbolig i mange år og det har vært veldig gøy, møtt folk og fått vært med på diverse. Anbefales om du har lyst å møte folk, men bare ikke klarer det til vanlig
>>
>>166779154
hvem skal du studere?
>>
promper å drikker øl
>>
File: 8e3.png (11 KB, 640x734)
11 KB
11 KB PNG
>>166779349
Nærmeste pol er jo bare ett klikk unna.
>>
File: 1655511199309.jpg (613 KB, 1079x1818)
613 KB
613 KB JPG
hugser dykk då anonsen var drita og brevet trynet sitt i tråden
>>
>>166780236
nei, men det der er meg. vennligst slett
>>
>>166780236
foretrakk det andre bildet han brevet
>>
File: rolig.png (71 KB, 640x860)
71 KB
71 KB PNG
tar det rolig
https://www.youtube.com/watch?v=ksvMrXfk26A
>>
>>166780290
bevis det
>>
>>166779485
også 1.3 km unna. kanskje jeg kan få den levert på døra, noen som har gjort det før?
>>
>>166780236
christian eriksen?
>>
>>166780585
nei det erik christiansen
>>
>>166780236
>ser ut som kååmeren
>tynt hår på toppen
>skjegg
>ser høy ut
Er det der tunfisk?
>>
File: apu-thumbs-up.jpg (68 KB, 1000x800)
68 KB
68 KB JPG
>>166780471
Var kul musikk kompis
>>
>>166778622
For meg er det enten Stolichnaya Elit eller Kavalan Solist singelmalt sherry fatstyrke.
>>
>>166780471
trodde det var kjellersynth først med tanke på bildet
>>
>>166780661
Fant albummet nå nettopp, kult at du likte det
>>166780760
Forståelig, forventet noe litt annet jeg også, på tross av at jeg har hørt et par album av ham før.
>>
Hur går det i den föredetta danska lydstaten?
>>
>>166780912
*promp*
>>
>>166780912
Bare bra, hvordan står det til i Somalia?
>>
>>166779754
Maskin for å lage avanserte sexdukker
>>
jeg vil pule...................................
>>
>>166778954
Bor i gokk (uironisk Norges minste Vinmonopol), og vi har 10 yr Single Malt men ikke Quarter Cask.
Lider i gokk.
>>
>>166780628
kjeks hvordan går det an å >se høy ut
på overkroppen?
>>
File: 1604623408622.jpg (60 KB, 699x663)
60 KB
60 KB JPG
>>
>>166781833
mannling oppdaget
>>
Steam har sommer salg.

Gutta skal dere kjøpe spill på tilbud ?
>>
>>166782018
Svar på spørsmålet.
>>
>>166782129
Kjøpte et for et par dager siden "Jegeren Villmarkens Kall" til 50kr
>>
File: 1649626759358.jpg (46 KB, 402x480)
46 KB
46 KB JPG
>>
>>166782129
>steam
hva er det? kan ikke engelsk
>>
>>166782150
om du er mannling?
ja
>>
>>166782200
Hadde gått for burgerne selv fåvæ.
>>
>>166782200
en bigmac fåvæ
>>
>>166782278
Svar på spørsmålet jeg stilte, din hjerneling.
>>
>>166782200
>svada eller fast føde
....
>>
>>166782344
nei jeg kan ikke gjøre noe med din usikkerhet
>>
>>166781723
Dagene blir lange uten noen der til å hjelpe deg gjennom det, tenker ofte at vi som går uten, går glipp av ting vi ikke engang kan tenke oss fram til.

Derfor jeg ikke kjøper hore som anon hele tiden maser om når vi klager. Hvorfor skape et savn du ikke vil ha råd til å tilfredsstille. Er bedre å bare leve uten enn å leve med savnet itillegg
>>
>>166782513
Er du en robot?
>>
>>166782217

https://store.steampowered.com/?l=norwegian
Steam er en digital distribusjons selskap som selger spill filmer og programvare.

du kan installere Steam på Datamaskinen din.
>>
Er Frøya stadig i tråden?
>>
>>166782626
kanskje kanskje ikke men takk gud jeg ikke er mannling
>>
>>166782714
pisse i mif ansikt, wicked fedt
jha måske pisse me din fisse
>>
>>166782714
Freya koser seg i kragerø hun

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/her-lager-kommunen-eget-_isflak_-til-hvalrossen-freya-1.16014298
>>
>>166782672
>steam
du mener damp
>>
>>166782727
Ja vel. Kan du si bip bop?
>>
>>166782879
svaret mitt er nei tjommi
>>
>>166782933
Bergen. Det liker vi ikke.
>>
>>166782993
>Bergen
der tar du feil kompis
>>
>>166782570
Ja, det tror jeg også. Grunnen til at jeg ikke kjøper sex, derimot, er fordi jeg ønsker noe genuint. Jeg ønsker ikke bare å stappe kuken i hullet hennes, jeg ønsker at en kvinne skal omfavne meg og smile til meg, hun må ønske meg.. Som om de i det hele tatt er i stand til å være tiltrukket til normale menn..
>>
>>166782816
Kamelåså
>>
File: Hessdalen-Img0464-(2).jpg (42 KB, 800x600)
42 KB
42 KB JPG
>>
Godt i fitta
>>
File: 1422584781404.png (1.52 MB, 1065x902)
1.52 MB
1.52 MB PNG
>Lønnsoppgjøret 2022 er i havn med følgende resultat:
>Det gis et generelt lønnstillegg på 1,87% til alle SAN/ NITO medlemmer, men minimum kr. 11.000,-
>>
>>166783047
nei
>>
File: ØGLE.jpg (95 KB, 466x420)
95 KB
95 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=i4Hnv_ZJSQY
>>
https://e24.no/privatoekonomi/i/bGVp6d/tord-23-om-renteoekninger-det-hoeres-litt-sykt-ut
>tar opp 3 millioner kr i lån for det der
nordmenn er faktisk hjernevasket med hele boligmaset
>>
>>166783689
kunne vært verre da, kunne tatt 3 millioner i lån for et bøttekott i oslo sentrum sånn sett.
>>
>>166783512
S A N D N E S
https://www.youtube.com/watch?v=RjMH1GDlHbQ
>>
>>166783834
Hva er forskjellen?
>>
File: gått.jpg (67 KB, 399x351)
67 KB
67 KB JPG
de blir gått åg såve
>>
imaginiser å flytte til den sør-amerikanske kysten og kjøpe et skjul der for en slikk og ingenting
>>
File: 1641501673505.png (189 KB, 622x600)
189 KB
189 KB PNG
>>166777129
Vil spise deilig gulingbæsj, nam nam.
>>
>>166783801
bøttekottet vil stige i verdi uansett da
>>
>>166783924
faktisk det mest heslige du har sagt
>>
>>166782129
slåmann 3

https://store.steampowered.com/app/1659040/HITMAN_3/?snr=1_4_600__617
>>
>>166783689
>>166783801
Tromsø er sinnsykt dyrt fordi alle i Nord-Norge vil bo der (og Bodø, merkelig nok)
>>
>>166783871
nå var du skikkelig smart
>>
>>166783935
Fatter ikke hvorfor. Hvem vil bo i en tettbygd slum uten noen form for byplanlegging der man har flaks om man hører sitt eget språk på gata når man er ute på /nattvandring/
>>
Møtt to personer fra hedmark, den første vasket seg aldri og var smellfeit, den andre ble tatt for barneporno
>>
>>166784064
det heter ufsølpromenade i disse dager
>>
>>166783935
>jobber i flere år og blakker hele sparekontoen bare så du kan si du eier og blir rik om 50 år
kjeks, bare start egen bedrift så kan du kjøpe 10 leiligheter
>>
File: puke.webm (2.87 MB, 640x360)
2.87 MB
2.87 MB WEBM
>>166777614
>sykepleier og fitness-influencer
>>
>>166784108
Høres ut som oslo øst fåvæ
>>
>>166784155
>ta vare på helse
det anon hater mest av alt i livet
>>
File: 1582054493506.jpg (64 KB, 686x526)
64 KB
64 KB JPG
>St. Olav hever beredskapen – utsetter operasjoner
>I tillegg til stor pågang av andre akutt syke pasienter, legges det inn stadig flere pasienter med covid-19, der antallet de siste dagene har ligget mellom 20 og 30.

Ser ut til at "to uker for å flate kurven" er tilbake på menyen! Vi får ta å stenge ned til alle i risikogruppen har fått sjette dose.
>>
File: 1583790195402.gif (2.99 MB, 553x586)
2.99 MB
2.99 MB GIF
>>166784108
>hedmark
j-jeg savner deg...
>>
>>166784202
Dette men uironisk.
Elsker å se normisser få spader av å prøve å leve livet mitt i 2 uker.
>>
>>166783917
Tror du vil kjede deg ganske fort dessuten >>166784064
>>
>>166783935
altså ja virker jo nesten sånn, men kan nesten ikke se for meg at sånne mini kåker i oslo vil stige like voldsomt som det har gjort tidligere
>>
>>
>>166784117
Advarsel: Det er livsfarlig å høre på anonser som sier "bare å"
>>
>>166784288
er en sånn episk sigma-hann som trives i mitt eget selskap jeg da
>>
>>166784344
Hvis man er fagarbeider spesialisert innen et yrke privatpersoner er avhengig av, så er det lett å starte eget firma
>>
>>166784344
bare å ignorere de
>>
>>166784351
Håper vi får ny super HIV-COVID som tvinger alle til å leve innendørs i overskuelig fremtid.
De sterkeste overlever
>>
>hvis du har vinger så er det lett å fly
ja sant det
>>
File: vargsmil.gif (993 KB, 200x200)
993 KB
993 KB GIF
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/en-kaviartube-til-besvar/o/5-95-544721
>Vi tror at vi nå har kommet til et tidspunkt, 21 år etter flystyrtene i New York og Washington, der den nitide sikkerhetskontrollen av passasjerer på flyplasser kan begynne å avvikles.

VELDIG politisk korrekt å kalle det "flystyrtene" fåvæ...
>>
>>166784562
bare ta deg en redbull tjommi
>>
>>166779154
Kollektiv er veldig treff-eller-bom. Med de rette menneskene kan du uironisk få venner for livet. Med mennesker man ikke kommer overens med er det skikkelig dritt. Også må du være sosial i kollektiv. Hvis du er en sånn som er redd for å gå ut i stua fordi noen er på kjøkkenet, så er kollektiv feil for deg. Hvis du ikke er sosial, men vil utfordre deg, så sier jeg gå for kollektiv. Vær han som tar litt initiativ, når semesteret har begynt, heng opp lapp om at dere kan arrangere en liten fest i stua så folk kan bli bedre kjent f.eks. Og ikke vær sær. Vær rolig etter klokka 23, vask når det er din tur, vask opp greiene dine når du har spist, sånne ting. Kollektiv er også billigere enn leilighet, og det er en sjanse for at du møter søte jenter.
>>
>>166784456
Det er lett å sende inn papirene som sier at du eier en bedrift, akkurat som det er "lett" å søke om AAP og "lett" å endre navn. Men ikke lett å lykkes.
>>
File: 1654625104813.gif (3.4 MB, 640x360)
3.4 MB
3.4 MB GIF
>så akkurat et bilde av en jv som er året yngre enn meg som jeg gikk på skole med
>ser ut som hun er 40
fy flåbbe, håper jeg ikke ser SÅ gammel ut...
>>
>>166784605
>det er en sjanse for at du møter søte jenter
Har bodd på forskjellige kollektiv i mange mange år og det har ALDRI vært jenter der. Er så lei.
>>
>>166784605
Takk, hvordan fungerer semesterstart og fadderuken?
>>
File: hqdefault[1].jpg (15 KB, 480x360)
15 KB
15 KB JPG
>>166777129
She doesn't even date white men though
>>
>>166784745
Du får beskjed og tildelt gruppe. Så kan du møte opp på det som er på programmet.
>>
File: ets2.jpg (1.21 MB, 1920x1080)
1.21 MB
1.21 MB JPG
>>166782129
Har allerede kjøpt norsk malingjobb til min lastebil i Euro Lastebil Simulator 2. Kjører rundt med en viking på bilen. Er litt harry, men jeg liker det.
>>
>>166784781
Heldig gutt.
>>
>>166782714
Håper det. Vil uironisk ha sex med henne.
>>
File: 1655748518139.gif (2.89 MB, 480x474)
2.89 MB
2.89 MB GIF
>Du må bygge ekstra pyloner
Ja vel ja vel
>Du har ikke nokk mineraler
>>
>>166784871
Hadde vært godt i fitta
>>
>>166784887
>vi er tom for fisgass
>>
>>166784108
Du har nå møtt din tredje person fra Hedmark, jeg er smellfeit og vasker meg aldri, og... jeg har aldri blitt tatt!

*ruser motoren på min Volvo 240 og ragger inn i solnedgangen*
>>
File: 1576010395068.jpg (47 KB, 600x400)
47 KB
47 KB JPG
>>166785002
raggen går!
https://www.youtube.com/watch?v=pxhzz4wkKeU
>>
>>166784580
Det må jo være relatert til den globale mangelen på ansatte som vil jobbe på flyplasser, tviler på at sikkerhetsrisikoen har blitt særlig redusert. Men siden det blir menneskemasser stående før kontrollen så gir det jo veldig mening at de gjør prosessen kjappere og litt mindre intensiv.
ok
>>
>>166784745
Universitetet eller høyskolen har et eget opplegg til deg, det varierer veldig hva slags studie du går. Du får sikkert mail i god tid i forveien, fåvæ er det lenge siden jeg studerte så jeg husker ikke nøyaktig hvordan det ble gjort.
>>
File: IMG_20220624_063018.jpg (2.23 MB, 2736x3648)
2.23 MB
2.23 MB JPG
Go mårn alle sammen. Grøt til frokost igjen
>>
>>166784844
>en blodpimpa trailer kjører forbi i det virkelige liv
>vedkommende har eget navneskilt i vinduet
>det er alltid Kim Joar eller Steffen Kim eller noe
slår ikke feil
>>
>>166785051
Kuken står!
https://www.youtube.com/watch?v=Y81rx1O1x9c
>>
>>166784331
er kult det der, eneste som er verre enn å ha jobb er å ikke ha jobb. føler meg like dritt uansett. ja ja men men
>>
>>166785192
brev guttefitte :3
>>
>>166785195
Basert

t. Odd Willy
>>
>>166785195
Basert

t. Kent Ronny
>>
File: c47.jpg (621 KB, 1766x949)
621 KB
621 KB JPG
>>166783907
forbedereder meg til til navlur #3 jeg.
>>
>>166785195
sjel
>>
>>166784331
Like dritt begge deler, men med jobb så tjener man i det minste penger. Hater å nave fy faen
>>
File: toførr.webm (2.75 MB, 1920x1080)
2.75 MB
2.75 MB WEBM
Har bare eid 190E. Antar jeg ikke har gått glipp av noe ved å ikke eie en 240?
>>
>>166785533
>krysser sperrelinja
>krysser sperrelinja I EN SVING
>svinger raskere enn han og bilen klarer
Fy faen
>>
>>166785612
hfbs lille skløtte, ikke vær så pysete
>>
>>166784605
homo
>>
>han er ikke ute på natta i den lokale tougen
kitåkd
>>
Gutta, hva var greia med utbyggingen av DAB i Norge? Var det ikke noe korrupsjon eller noe? Husker ikke og klarer ikke google
>>
>>166785612
Det er alltid sånne folk jeg ser for meg hver gang jeg leser i Nordlys om enda en kar som traaaaaaagisk ble veipannekaka under et vogntog fra Litauen.
>>
>>166784887
>lag flere overherrer
>>
>>166785887
skrrrrrt *hitter daben*
>>
>>166785820
Altså, om det hadde kommet en bil imot i den svingen så hadde han mongoen hatt to valg: Front mot front-kollisjon, eller å svinge unna og da ville han kjørt utfor. Du er ikke tøff bare fordi du kjører som en forbanna idiot.
>>
>>166785887
>korrupsjon i Norge
Nei dæven. Den var ny.
>>
>>166785887
Google begrepet "annerledeslandet" så får du svaret ditt.
Samme grunnen til at lille Norge er så opptatt med å skakkjøre økonomien vår for å få utslippene ned 10%: vi (eller våre politikere) bare må vise resten av verden hvor flinke og innovative vi er.
>>
>>166785979
bet
>>
>>166785989
dette


dette dette dette dette dette dette dette
>>
File: IMG_20220623_225408.jpg (2.21 MB, 2736x3648)
2.21 MB
2.21 MB JPG
navmiddag
>>
>norge
>et lite drittland som ingen har hørt om
>skakkekjører økonomien for å redusere utslipp noen få prosent som knapt kan merkes på den globale skalaen
>se så flinke vi er!
er så inni hampehælvette lei denne forpulte dydsignaliseringa
små norske hjerner som tror vi er globale ledere, men i realiteten så må man jo si "where im from? norway, the country next to sweden you know" for at folk skal klare å plassere deg på kartet

er så lei
>>
>>166786171
Dette. Fy faen er så lei
>>
File: 234264754.png (822 KB, 604x650)
822 KB
822 KB PNG
>>166785951
JEG HAR IKKE FAEN MINERALER JEG MÅ HA 100 DRONENE MINE ER SÅ JÆVLIG TREGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>nummer ringer meg og legger igjen en 10 sek beskjed der hun ber meg å ringe
>ringer tilbake og spør hva det er
>nei, jeg har aldri ringt deg
O-ok
>>
>>166784202
Huff
>>
File: 47.jpg (103 KB, 1200x1600)
103 KB
103 KB JPG
>>166785051
fy faen jeg hater ræggere så jævlig.
>>
>Eurobeat er populært igjen i Japan
>økonomisk nedgangstider
Er dette repetisjon av tidlig 90 tallet?
>>
>>166786343
knegg ;)
>>
>>166785887
>Var det ikke noe korrupsjon eller noe?
Mange som tjente feite penger på innføringen da de sikkert har kompiser et eller annet sted men greiene er jo ganske så utbredt i europa nå. litt trist at folkene på bygda ikke vil kunne få beskjed om russerne kommer da nato skal bruke samme linjer for sin kommunikasjon. Alt i alt så tror jeg ingen hører på radio uansett
>>
>>166785533
De er helt ok å kjøre i org. stand. Eneste som var trekkplaster med de var at de var (en gang) billige, lette å finne deler til, bakhjulsdrift og enkle å hive en turbo i. Artige som sladdebrakker på vinteren
>>
>>166786171
>som knapt kan merkes
Mener å huske de regna på det, og hvis Norge litterært forsvant over natta så ville det utsatt temperaturøkningen i år 2100 med én uke. Vi er så små og irrelevante at det er komisk. Vi er ikke engang med på kartet over europeiske værmeldinger.
>>
slog sgu en skidestor skid mand, varede flere sekunder
>>
>>166786343
Kjeks!
>>
>>166786748
wicked mand piger tise på gaten mand
>>
>>166786739
sverige er også irrelevante, og de er dobbelt så mange som oss, minst.
>>
God natt.
Jeg hater kvinner.
>>
>>166786782
lyder godt mand
>>
>>166786455
>Amerikanerne har nettopp trukket seg ut av en "evig" krig i et lite kokoland
>På vei ut av en større pandemi
>På vei inn i stagflasjon
>Ungdom har blitt kommunister alle sammen og går med permanent og klager på at de eldre hadde det så enkelt
>Russerne ypper til krig og lager faenskap i øst-europa
Det er uironisk midt på 70-tallet.
>>
>>166786784
Sverige har i det minste bidratt med noe opp igjennom, Alfred Nobel, Volvo, osv. Vi er litterært et potetland som fant olje, som Øde Nerdrum så fint sa det. Hadde vi ikke hatt oljen hadde vi vært som Slovenia eller noe, et land du vet finnes, men som du ikke vet stort mer om enn hovedstaden, flagget og hvor på kartet det ligger.
>>
>tfw no flat chested norwegian goddess gf
>>
File: Eesti nordic.png (117 KB, 680x1028)
117 KB
117 KB PNG
>>166786872
Give me an Estonian flat chested gf, and I will give you a Norwegian one in return. Estonia is Nordic btw. Eesti on parim!
>>
>>166786864
Tror jeg ikke faktisk. Olja hindret oss i å utvikle det vi var i ferd med å utvikle fordi vi bare lente oss tilbake og cashet inn pengene og det har fullstendig ødelagt politikernes evne til å planlegge og vanlige folks vilje til å jobbe.
Uten olja så hadde vi fortsatt på den sene industrialiseringen vi hadde, vi hadde fokusert mer på båtbygging og sannsynligvis forsvarsindustri. Vi var også helt på topp i verden når det gjaldt tidlig forskning og utvikling av telekom og det hadde det bare vært mer av om vi ikke hadde driti oss ut med oljen
>>
File: 1655843183477.png (134 KB, 1224x816)
134 KB
134 KB PNG
Jeg er... En fitte.
>>
>>166787037
som et rikmannsbarn som aldri vokste opp. de du vet, syter, går BI og ber pappa om penger til ny bil
>>
>>166787107
*griper deg*
>>
>>166787131
Sverige vokste opp, og se hvordan de endte opp. Har ingenting å si...
>>
>>166780471
ahh, topp -skal ta en saunaøkt til den her en dag
>>
Haløø de på her Femcel? Ich bin Jøel doopy doop on de discørd. Ee sent picture øøf /bant instøød auf /int, øø silly me! Ples unbløøk me I will litterally send you møøny, I am so soory I weirded u out pls forgive mee skal dø ut.
>>
>>166787037
Interessant teori. Kanskje du har rett, uten noe å falle tilbake på måtte vi faktisk ha jobbet for ting, kunne vi kanskje ha oppnådd noe. Tror fortsatt vi hadde vært irrelevante, kanskje på nivå med Sverige eller Danmark.
>>
>>166787211
>og se hvordan de endte opp
Med fornuftig prisede varer i butikken og et fungerende næringsliv?
Eneste tabba Sverige gjorde var å importere halve Afrika fordi det er jo den hvite manns byrde å holde hendene på analfabeter som aldri har klart å stable et fungerende samfunn på beina.
>>
>>166787245
>>166782840
>>
>>166787316
>Med fornuftig prisede varer i butikken og et fungerende næringsliv?
Vi hadde også hatt det om vi var i EU.
>>
>>166787316
og å slippe inn sånne folk som hun specter dama
>>
hallå jeg skal bestille 1 pizza
>ja det blir 400 hundredetusinde kroner
>>
File: th-2057528826.jpg (37 KB, 474x484)
37 KB
37 KB JPG
>er norsk
>har uironisk ikke råd til brødmat og pålegg
>middag er billigere enn pålegg nå
j-jeg..
>>
File: stealthvirus.png (121 KB, 1392x252)
121 KB
121 KB PNG
>>
>>166787401
>Hadde vi vært medlem av EU så hadde innvandringen vært enda mer ute av kontroll, ikke en kjeft nord for Bergen hadde kunnet livnære seg av fiske, oljepengene hadde gått med til å subsidiere Polen i enda større grad enn nå og kreften som er norske politikere hadde begynt å gjennomsyre EU systemet så ille at det hadde ikke vært et eneste kraftverk igjen på kontinentet fordi miljø og sånn.
>>
File: 1655771147709.png (220 KB, 1245x672)
220 KB
220 KB PNG
Jeg sliter med å forholde meg til folk. Går alltid fra det med en dårlig følelse i kroppen. Jeg er en undermenneskelig naut og ikke verdig av respekt
>>
>>166787526
dette
>>
>>166787504
hva spiser du som er så billig til middag?
>>
>>166787568
Ikke si slik om deg selv, du er en fin frosk, anonsen. Du skal vite at den dårlige følelsen, den trenger du ikka ha, det er ingen som tenker stygt om deg fordi du er litt rar
>>
>>166787579
First Price Pepperoni Pizza
>>
>>166787579
navburgere fra sverige
>>
>>166787671
åja, du er sånn proffnaut du, anonsen

ikke dålig
>>
File: 1656019442320.jpg (128 KB, 640x960)
128 KB
128 KB JPG
>anacondagjengens siste boss
>>
File: 1655615540625.png (128 KB, 790x631)
128 KB
128 KB PNG
>>166787642
>>
Hva stjeler egentlig berikelsen på sommeren når ingen går med monclerjakker?
>>
>>166787954
Sollys fordi brun hud absorberer mer
>>
>>166787954
Selger narkis for festsesongen, kjøpte noe i dag av en neger
>>
>>166787493
Sikkert 4 kroner i Nytelsesmark.
>>
>>166788201
70-80
>>
>>166787526
Som sagt, vi hadde vært som Sverige hvis vi var i EU. Sa ikke at alt er perfekt i Sverige, men vi hadde vært som Sverige, på godt og vondt.
>>
>>166787954
klokker, lommebøker, barn
>>
>>166783093
>Som om de i det hele tatt er i stand til å være tiltrukket til normale menn..
Ingen normale menn i hele verden har jv. Absolutt ingen, nei.
>>
>>166788235
innser danskere hvor bra dere har det?
>>
>>166788258
De er jo heldige.
>>
>>166788258
Jver trenger ikke være tiltrukket av deg for å være jven din, alle jver med normale gver synes at gven sin er patetisk og mindreverdig
>>
>>166788235
Er det norske peso eller danske mark?
>>
>>166788235
en halvliter øl koster 120 kroner her.
eller 150 danske kroner blir det vel
>>
>>166787568
>>166787868
samme her *gråter*
>>
>>166788375
DKK er mer verdt enn norske peso...
>>
File: 1654558909950.jpg (53 KB, 500x385)
53 KB
53 KB JPG
*griner så tårene spruter, snørra renner og sikkelet drypper*
nav
>>
>>166788342
danske
>>
Jeg erklærer herved troskap til danmark og frasier meg den norske staten og kongefamilien
>>
Jeg har 2 millioner EuroBonus...
>>
>>166788331
>alle jver med normale gver synes at gven sin er patetisk og mindreverdig
alle gver med normale jver synes at jven sin er patetisk og mindreverdig etter han har kantet til perfekte porno og umiddelgramjenter i 2,5 time
>>
Hva faen er neatsfoot på norsk?
>>
Kanskje jeg skal søke jobb i Danmark, vil nyte hygge hver weekend
>>
>>166788871
hele norge burde bare flytte dit, vi fortjener det
>>
>>166788773
hfbs
Fitte er nytelse
>>
>>166788847
finfot
>>
>>166788847
ryddigfot
>>
>>166788871
Er det lagerjobber/Rema 1000-jobber i Danmark? Trenger en mongojobb hvis jeg skal flytte dit fordi jeg har ingen utdanning.
>>
jeg skal bli dansk, og da kan jeg endelig bli lykkelig.
ingen snø, danske piger, vin og sang og vrøvl.

tenk, gutta.
>>
Tror dere rullestolfitte er nytelse?
>>
>>166788847
Nautfot
>>
>>166788990
fitte er fitte
>>
>>166789062
godt
>>
>>166788971
ja
>>
Da er det avgjort, heile haugen flytter inn hos tissedansken til høsten
>>
Siste Matrix sugde jo rass. Kunne jo faen ikke vært verre.
>>
File: røyker.gif (112 KB, 713x611)
112 KB
112 KB GIF
>>166788757
>>
>>166789130
Får en nordmann en sånn?
>>
>>166789144
e9
>>
>>166789192
nei, de får bare noen navere fra jobcenter(navkontor) som må ut å være slave for navpengerne sine
det er det danske samfund
>>
File: 1655721252721.jpg (40 KB, 600x800)
40 KB
40 KB JPG
>>166789039
kjenner det gjør våndt i nautfoten, ja..
>>
>>166789172
Åffer ler du?
>>
>>166789240
Hva med ingeniører?
>>
>>166789240
Så jeg må fortsette å lide i Norge? >>166789352
Ikke gni det inn din heldiggris
>>
>>166789352
de får jobb om de ikke har autisme
>>
>>166789410
Jeg vil nyte hos COWI i Køben
>>
>>166789329
sparer du til noe spesielt? kommer vel rundt jorda noen ganger på de?
>>
>>166789466
det koster 5000 hundredemillioner at bo i København
>>
Lei av å bli spionert på, men jeg klarer ikke slutte å breve.
>>
>>166789466
Du nyter uansett hvor du bor kontornyter.
>>
>>166789515
Bli kontornyter du og
>>
>>166789509
sykt at gud, romvesener OG spøkelser ser på mens du mastuberer
>>
Så jeg leier en leilighet i Spania
Halvparten av kjøleskapet er fylt med drikke, så mye at det er et problem
Benkene er og fylt med sprit
Er det innafor?
jbs
Tror du han hadde savna noen dråper fra hver flaske?
>>
>>166789548
Jadda har bare 3 år igjen (eller 2 hvis jeg faktisk gidder å konte nå i august)
>>
File: serdeg.png (3.1 MB, 2598x1372)
3.1 MB
3.1 MB PNG
>>
>>166789604
>Tror du han hadde savna noen dråper fra hver flaske?
bare bland ut med vann
>>
>>166789572
>gud, romvesener OG spøkelser
Nei. Bare naboen.
>>
>>166779154
Jeg er en ny student og
Jeg deler bare hybel med en fremmed
Er både godt og vondt
Enten liker dere hverandre ellers så vil du flytte
Flere folk gir deg en bedre sjanse å bli venn med noen, men du kan og hate halvparten av de
>>
>>166789803
Ekkel gutt
>>
>>166789803
brev kuken, da.
>>
jaja, nok en nautnatt, da.
>>
File: 14875602.jpg (306 KB, 1200x630)
306 KB
306 KB JPG
Finn en feil.
>>
*gjør narr av deg*
>>
>>166790023
Ingen videoer av Ingrid Alexandra som tar en SSK
>>
Drikker iskald Pepsi Max for første gang på flere år. Dette skvipet er jo faktisk godt.
>>
>>166790023
niggeren så klart
>>
>gutten på 19 år i kassa smilte og tok meg på skulderen i dag mens han gav meg et slu blikk
>>
>>166790108
Ja, man må bare ikke ha for mye av det
>>
>>166790143
ikke han, men jeg er deg, og jeg drikker minst 1.5 liter om dagen
>>
>>166790114
hva faen, la ikke merke til svindleren fra de forente mulattstater før du sa det, hvorfor har de den tingen med på et offisielt bilde?
>>
>>166788847
klovolje
>>166788978
Danmark er kraftig overvurdert ift Norge, har ikke kystlinjen, har ikke fjellene og kulturen er så dynket i alkohol at den mister mye av sjarmen.
>>
>>166790231
og ingen skog
>>
>>166790231
>har ikke kystlinjen, har ikke fjellene og kulturen er så dynket i alkohol
Ingenting av dette er negativt
>>
https://youtu.be/2Na4XXimqtI
Liker også Norge friheten av Sju Elleve?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=wx6S5rhFzG4&t=131
har du søppelkasse på baderommet?
>>
Ville du ha pult ei verpesjuk 1991-jente?
>>
Test
Jeg er neger
>>
>>166790331
aldri smakt på frihet jeg
>>
>>166790425
hadde pult hva som helst, kompis.
>>
>>166790425
Nei, det er farlig å pule jver som ønsker barn
>>
>>166790477
Hvorfor er det farlig?
>>
>>166790477
meningen med livet er å få barn

etter du har fått unge så kan du nautdrikke deg til døde i thailand og endelig bli fri
>>
>>166790425
>hadde du pult ei jente
Når? Hvor? Må ha NÅ!!!!!!
>>
>>166790508
Fordi de kan ta sæden din og bli gravid så tar de alle pengene dine og gjør livet ditt enda verre enn det er (ikke at det er mulig, men da stopper de deg hvertfall fra å forbedre det)
>>
>>166790557
godt
nytelse
>>
>>166790075
>han har liten penis
>tror han kan narre meg
*merker det ikke*

>>166790260
Sant
>>166790292
Hvis du ikke sitter inne hele dagen og går på fjellturer og til havs som meg så gjør det det.
>>166790425
Spørs på personen
>>
>>166790407
Ja.
>>
>>166790573
Hun har festet seg gjennom tyveårene og er nå klar til å slå seg til ro
>>
>>166790572
dette. må ha godt i penisen så er livet komplett. tror normissene er inne på noe
>>
>>166790023
Ingrid Alexandra, som bruker fem millioner av skattebetalernes penger på å feire bursdagen sin mens vanlige folk sliter med å betale regninger
>>
>>166790574
da blir Annika glad
>>
>>166790669
men vil hun ha penisen min?
>>
File: leahisadorabehn-topp2.jpg (317 KB, 1200x630)
317 KB
317 KB JPG
>>166790104
>Han vil ha Ingrid og ikke 17år gamle Leah Isadora
>>
>>166790749
Jeg vil slå en spiker i ryggmargen på henne.
>>
>>166790749
>er 17
>ser ut som 30
Brutale gener
>>
vagina
>>
>>166791012
wow!
>>
>>166791012
har du kilder på dette??
>>
horehull
>>
>>166791025
>>166791066
>>166791119
vil nyte
>>
Fikk plutselig så helvetes vondt i korsryggen, hva er det som skjer?
>>
>>166791170
ble du 30 år gammel for 56 minutter siden?
>>
>>166791012
Vil smake på en
>>
>>166791170
Nyrekreft, F mann
>>
>>166791187
Nei, jeg ble 30 i fjor

Skulle bare bøye meg ned og plukke noe opp fra gulvet
>>
>>166787346
Jeg vil holde Freya i mine bønner
>>
Mårn.
>>
>>166791170
>>166791231
det er uironisk over for deg tjommi
>>
>>166791196
Jeg også. En svett en, rett etter gymmen
>>
vidare me velt

>>166791302
>>166791302
>>166791302
>>166791302Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.