[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: retek.gif (69 KB, 600x330)
69 KB
69 KB GIF
kurva anyátok
>>
áldás
nem az én hibám, hogy ronda az arcom és egyetlen nő sem tudna megcsókolni öklendezés nélkül
nem az én hibám hogy alacsony vagyok, alacsonyabb a legtöbb nőnél és nem tudnak erős férfiként tekinteni rám aki mellett biztonságban lehetnek
nem az én hibám hogy kicsi vékony farkam van ami kiverésre sem jó nem hogy punciba rakásra
nem és nem és nem az én hibám
aki szexelhet az nem dolgozott meg érte, csakis a jó gének miatt teheti meg
mi pedig csak a rossz gének miatt vagyunk szüzek
>>
áldás
musi hibája, hogy nem tudja befogni a pofáját, ezért megütöm, amitől ronda lesz az arca
musi hibája, hogy nem tudja befogni a pofáját, ezért levágom a lábait, amitől alacsony lesz
musi hibája, hogy nem tudja befogni a pofáját, ezért letépem a faszát, ami már kiverésre sem jó nem hogy punciba rakásra
ütöm és vágom és tépem
akit ütök, az megdolgozott érte,
csakis a nagy pofája miatt tehetem meg
mindenki megdolgozik a verésért
>>
>>164682177
én élem a valóságom, milcsi az aki menekülni próbál előle
>>
File: képzeld el a szagot.png (3.16 MB, 1630x892)
3.16 MB
3.16 MB PNG
>>164682396
>>164682291
Nade Tamás nagyon frusztráltnak tűnsz!
>>
>>164682396
>>164682291
lol de mérges a cigány
>>
File: 146.jpg (79 KB, 400x561)
79 KB
79 KB JPG
kurva anyátok
>>
Forrai Benedek a Hilbert térről és a zionizmusról
>>
micsoda káosz
>>
>>164682233
>>164682289
>>164682662
>>164682679
>>164682709
szűz
>>
File: 1501953421167.gif (183 KB, 400x384)
183 KB
183 KB GIF
>>164682291
már-már hasonlít a vonat márciusi verséhez

aki cigány, az nem magyar sajnos
és aki nem magyar
azt megütöm nagyon
>>
a kisgömböc dühbe gurul ha a tehénkéjét postázzuk
>>
Forrai Benedek: "Ezt a harcot a zsidók kezdték, de én fejezem be."
>>
File: 1617310461801.png (917 KB, 1250x906)
917 KB
917 KB PNG
>>164682838
Minden rendben van Dorisszal?
>>
>>164682921
szűz vagy fiam
>>
Forrai "csak fenékre és torokra edzek" Benedek
>>
File: 1643839999400.jpg (470 KB, 1310x1068)
470 KB
470 KB JPG
>>164683019
Jaj ne!
>>
>>164683139
de bizony az vagy
ezzel kellene inkább foglalkozni mint a szigmákat hergelni hogy megnyomorítsák a tested
>>
File: 1650365630722.jpg (3 MB, 2000x3000)
3 MB
3 MB JPG
átlagos szombat este
>>
File: 1617310390800.png (1.25 MB, 771x649)
1.25 MB
1.25 MB PNG
>>164683219
>szigmák
Ó Tamásom annyira szánalmas vagy!
>>
>>164683219
tomi, te legfeljebb csak a testszagoddal tudnád megnyomorítani az embereket
>>
Forrai "cukkini, padlizsán nekem mindegy, úgyis a seggembe megy" Benedek
>>
Forrai Benedek - Javításra majd a táborban lesz lehetőség
>>
>>164683323
>>164683337
nem hiszem, egy 173 centis twinket pl. fél kézzel kettétörnék
>>
File: 1617309064936.png (1.89 MB, 960x960)
1.89 MB
1.89 MB PNG
>>164683466
Nagyon jó a műsor geci! Hogy őrjöng!
>>
"Egyik kezem a ravaszon másik a BBC-n." - F. Benedek
>>
File: Berek.png (1.32 MB, 1091x806)
1.32 MB
1.32 MB PNG
Vaddisznótól félnek a szombathelyi horgászok – VIDEÓ

Kétfelé húz a szívem.

Egyrészről követelem a FELTÉTELNÉLKÜLI ÉS KORLÁTLAN FEGYVERVISELÉST HOGY A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKAT MEGVÉDHESSÉK MAGUKAT A FÉKTELENÜL DÜHÖNGŐ BESTIÁKTÓL.
Másrészt viszont ha minden horgászt felöklelne egy 150 kilós kan, kurva boldog lennék.
>>
Forrai Benedek frissen vasalt heréit mutogatta a holokauszt emlékmű előtt - Fotók (18+)
>>
>>164683431
forrai benedek a frissen felvételt nyert lányokat hívatja be egy "javítósátorba" a gólyatáborban
>>
Forrai Benedek ánuszába fogadott 3 millió afrikai menekültet
>>
>azt hiszi tomi vagyok ez a hülye tranime skizó
>>
>>164683562
szűz vagy
tesi akkora vadállat hogy miután teliplakátoltál kemény munkával 2 fonalat az arcával utána is szarráolt, te megtennéd? első dox után elmenekülnél a picsába
>>
Forrai: "Haláltábor a telkemen? Én csak nyári gyakorlatot tartottam."
>>
>>
>>164683754
>ezért IP-t vált
lol
>>
>>164683795
nekem meg beninek nincs miért szégyenkeznünk, popinak se lett volna hől
>>
File: 1647026191631.jpg (57 KB, 519x566)
57 KB
57 KB JPG
>>164683795
>>164683934
Tomi! Tudjuk hogy jó dolog a VPN de ezt lehet kevésbé transzparensen is csinálni.
>>
>>164683850
>tipikus mustár válasz
>n-nem ugyanaz a kettő, skizóóóó tomi vagy!!!
>>
>>164683846
xddd időtlen klasszis
>>
jézusom hogy vergődik a hájas tamás
>>
nem tudom mi a cikibb, hogy a tomi próbálja harmadik személyben menteni az irháját, vagy hogy van egy unironikus védelmező csicskája
>>
Forrai Benedek: "Tel Avivba magyar zászlót, gólyákba a spermámat."
>>
>>164683981
de most őszintén szerintem szebb az arca mint nekem, miért spameled a fotóit?
>>
>>164684231
mert szexelni szeretne velem és benivel de nem fog
>>
File: 1617307356868.jpg (110 KB, 1080x1080)
110 KB
110 KB JPG
>my vizsön íz ógmentid
Végh "moonmarten, travi pornó, putyinszopás" Tamás
>>
>>164684335
>>164684231
lol de szánalmas ez a prokszis vergődés kek
>>
Forrai Benedek: "A zsidóknak Izraelben a helyük, de a föld alatt."
>>
>>164684355
elmondom hogy a szentesi kis buzi twink is putyinszopó nem csak a dagi tomi
>>
>>164684355
tamás ilyen bázisolt??
>>
https://www.msn.com/hu-hu/hirek/other/a-30-%C3%A9ves-sz%C5%B1z-avagy-a-sr%C3%A1c-aki-elhitte-hogy-nem-el%C3%A9g-j%C3%B3/ar-BB1bUwBm?ocid=winp1taskbar&cvid=693cb039e8144f27eb12b7a11f7968eb
>>
>>164684355
>MY FUTURE IS SO BRIGHT GOTTA WEAR SHADES
yep, szigma.
>>
>>164684197
én őszintén gondolom hogy a gonosz beni igazából nem a végh tamás
gyanúsak a kópolási stratégiái
hogy is került ez a végh tamás a képbe, azért talán, mert azt írta zsidókönyvön, hogy bázisolt?
>>
>>164684461
szentesi anon? van olyan? holnap megyek át szentesre berugni hátha összefutunk
>>
>>164684461
tominak a munkáspárt / miép / putyinszopásnál sokkal nagyobb bűne a holdgörény és mindenféle más twitterhulladék spammelése
>>
>>164684712
>>164684707
>>164684502
Tamás....sosem tanulsz!
>>164684461
Az nem tudom ki
Gyors lefutás?
>>
>>164684766
vagy csak engem könyveltél el annak mert szentesen voltam amikor sacit postáztam
>>
>>164684461
>amikor a pinceszűz előveszi a konspirációs parafatábláját és elkezdi szórni a bombákat
igazán lenyűgöző pillanat ez mndig
>>
>>164684873
na EZ
>>164684892
>>164684921
kuss cigány
>>
>>164684766
hogy ne lenne! omladozik a putrija meg percenként idefossa hogy "HOGY ÚTÁLOM HÚGYKRAJNÁT"
lól most meg hogy elakadtak a gecibe meg se mer nyikkanni
>>
"Bármelyik stádiumban belefér, de csak ha bukott a VIKen." - Forrai Benedek az abortuszról
>>
>>164684955
mostál már fogat? idáig érzem a kutyaszar szagát ha kinyitod
>>
>>
File: 1617309575525.png (417 KB, 521x691)
417 KB
417 KB PNG
>Végh Tamás
>Végh Edina
Tamás...remélem hogy nem a csúnya nővéredet fosod ide állandóan
>>
>>164684712
amúgy eleinte én is így voltam vele, de felültem a mémvonatra
de konkrét bizonyték ténlyeg nincs arra hogy a gonszbeni a végh tomi
>>
>>164685040
a húgykrajnát nem tudom ki kezdte mondani de azt én is átvettem
hoholgecik dögöljenek
>>
>>164685040
>omladozik a putrija
d-de ez én vagyok

és igen a ruszkiknak igaza van de nem szabad belefolynunk ebbe a cirkuszba
>>
>>164685070
>idáig érzem a kutyaszar szagát ha kinyitod
akkor esetleg fürödj meg cigány (ja várj nincs pénzed vízre sem)
>>
>>164684921
>>164685040
a harmadik nagy bűnöd hogy a kis twink tested is kiraktad már ide nekünk többször mert imádod ha verik a vén buzik a faszukat rád
>>
Végh "putyin fasza a legfinomabb" Tamás
>>
hol van gúfi apánk?
>>
úgy látom össze vagytok zavarodva, a szentesi anon az istván. és szintén istván szokott futni és tükörszelfit küldeni magáról.
>>
>>164685210
>a szűztanács ítéletet mond
mesélj még kérlek, biztos van ilyen "súlyosan bántalmazók listája" kisfüzeted, olvass fel belőle légyszi
>>
Forrai "az nem számít buzulásnak" Benedek
>>
>>164685335
figyelj akkor sem fog érdekelni senkit a fos lárpod ha harmadik személyben beszélsz magadról. annyira irreleváns nulla vagy hogy az félelmetes
>>164685363
kuss cigány
>>
>>164685284
nem fétisem fölrobbant járműveket meg halott katonákat nézni videón
>>
>>164685363
tényleg a késforgatókról listát vezet musi, onnan a sok skizó fosteóriája
>>
>>164685363
itt pedig a dagi animetravit (musi) láthatjuk akció közben
>>
File: aztakurva.gif (170 KB, 360x346)
170 KB
170 KB GIF
>>164685470
>muschler listája
>>
>>164685486
micsoda vetítés lol
>>
>>164685486
>>164685470
>>164685573
kuss cigány
>>
>>164685606
ma melyik japán rajzfilmhős csajra fog menni a recsi?
>>
>>164685405
ennyi telik tőled, megennélek ebédre ezért csak a cigányozás megy, élőbe meg azt se tudnád hova menekülj
>>164685470
kek, sztem simán fejben tart minden postát amit valaha írtak, egy a baj ezzel hogy egy nap kb 15 embert vajdáz le aki nem én vagyok, dehát a siker már csak ilyen, te is tudod
>>
>>164685470
>Forrai
>Végh
>Pujáró
>Vajda
>>
File: 1651922114007.gif (3.28 MB, 498x280)
3.28 MB
3.28 MB GIF
>>164685486
>>164685470
Szánalmas vagy Tomim
>>
>>164685783
ja ez multhéten csinálta mindig, akármit postáztam le mátézott. akkor nagyon elgurulhatott a gyógyszer.
>>
>>164685783
kuss te munkanélküli cigány selejt
>>
File: untitled.jpg (27 KB, 646x159)
27 KB
27 KB JPG
>>164685907
most jöhet hogy 2 különböző devájszról írkálok neked dagi tranimegeci
>>
>>164685926
én már bele se szólok, had csinálja
>>
>>164685926
>20 iq íráskép
cigány pillanat
>>
>>164685926
>>164685783
>1 PERC
lol
>>
>>164685795
>Beke
>Kutyabaszó Bazsi
>Menhely
>Tindergnóm
mindenki be van azonosítva a kis tranyónak lol

>>164685907
lehet, de legalább nem nézek meséket felnőtt férfi létemre
>>
>>164685926
>multhéten
>le mátézott
vajon miért
>>
File: képzeld el a szagót.png (355 KB, 474x497)
355 KB
355 KB PNG
>>164686040
>>164686083
De te komoly hekker vagy Tamás!
Nem versz át!
>>
>had
ezek ketten tényleg születéskor elválasztott ikertestvérek lól
>>
>>164686324
>képzeld el a szagót
köszönöm, de inkább nem
nem szeretnék hányni
>>
>>164686324
ez a mustár mondom nektek. a kurva anyját milyen perszónaskizulást csinál itt
>>
File: mustar_es_a_nok.png (72 KB, 718x361)
72 KB
72 KB PNG
never forgetti
>>
File: dögöljmegcigány.jpg (138 KB, 1372x620)
138 KB
138 KB JPG
>>164686413
kópod: elpusztítva
>>
>>164686413
egyszer sem olvastam még el
>>
>>164686413
úgy sajnálom hogy pénteken be voltam baszva, forrai megtörte mustárt a kelleténél kicsit jobban csak utólag tudtam visszanézni
>>
>>164686612
>>164686413
>1 perc
>>
>dögöljmegcigány.jpg
el tudom képzelni azt a borzalmas haragot amit ezen kép elkészítése közben érzett
>>
>>164686413
>a saját postáit képlopó zümmencs
>>
>>164686612
semmi gáz, lesznek még mustárleolvadások, ne aggódj.
az is meg lesz örökítve, aztán ha elég összegyűlt, akkor lesz egy jó nagy png
>>
>ennyi év után még mindig ravaszolja mustár puszta létezése a cigányokat
hogyan csinálja?
>>
File: Dios mio....jpg (42 KB, 445x161)
42 KB
42 KB JPG
>>164686396
>Mindenki Musi aki nem postázik Twitter gecit és nem mélytorkozza putyint!!!
>>
>>164686788
cigány irigység, ez van nincs mit tenni
>>
Eljött a nap hát. Teljese a káosz /ka/-n, itt az ideje hogy a postázók végre színt valljanak és oldalt válasszanak...
Oldalt kell választani...
Vagy Musi vagy Tomi vagy Beni. Csak egyet választhatsz
>>
>>164686788
dopamin eresztés amikor felkúrjuk az agyát a kis homónak
>>
>>164686905
+1 a totál káosznak
>>
>>164686905
kérlek részletezd melyik oldal milyen előnyökkel jár
>>
>>164686905
>Vagy Musi vagy Tomi vagy Beni. Csak egyet választhatsz
a törpetrió... hát ez aztán igazán vonzó színvonal
>>
File: 1516389720758.gif (787 KB, 200x200)
787 KB
787 KB GIF
>mikor akkora nyomorék szűz selejt vagy hogy egy mégnagyobb borzalmas pusztulatos szűz seggét nyalod, bőnyállal
igen, Rólad beszélek
>>
én sznídet választom
>>
>>164686905
húzzál be egy tagot forraihoz
>>
>>164687054
hát nem sokkal egyik sem annyit elárulhatok
>>
akkor milánpostáznék
>>
>>164686999
>>164687243
jó akkor 1 köpönyegforgató és 1 beninek az állás egyelőre
>>
File: musika.jpg (10 KB, 962x43)
10 KB
10 KB JPG
>>164687054
eredeti és heteroszexuális posták

vagy

ugyanazt látod leírva 8000x egy megtört homoszexuálistól
>>
>>164686905
magamat választom nyílván
>>
File: 1540553007263.jpg (30 KB, 388x443)
30 KB
30 KB JPG
>>164686999
+1
>>
>>164686905
na jó legyen a forrai korcs, csak azért hogy kineveljem belőle az összefosás szavazót (verésekkel)
>>
>Beni
normi
krindzs
globohomó libsi

>Tomi
unironikusan gonosz
obskurus szélsőséges eszmerendszereket szop
twitterspam

>Musi
cigány vagy
anyád megdölik rákban
itt mindenki szűz
>>
>>164687141
légy explicit, máté
>>
>>164687409
>>164687477
2 beninek 1 musinak, 1 köpönyegforgatás az állás
>>
>>164687603
+1 BENEDEK
>>
File: IMG_20220514_230429.png (633 KB, 537x771)
633 KB
633 KB PNG
>>164686905
Popi visszajön és a Véghszar eltakarodik. Én ezt választom
>>
>>164687520
>globohomó libsi

>unironikusan gonosz
>obskurus szélsőséges eszmerendszereket szop

őő inkább tomival szeretnék lenni, írd át a forraitól a tomihoz a részvétemet
>>
már lassan eltelt egy nap, de ezt a szerencsétlen nyomorékot még mindig megcsalizza a postavágásom.
be kell szarnia a seggnek
>>
>>164687520
itt egyértelmű, hogy én vagyok az egyetlen választható út
aki másra szavaz az újbuzi
>>
>>164687809
ki az az "én"?
>>
File: 1491851888429.jpg (140 KB, 908x819)
140 KB
140 KB JPG
>>164687809
csakaszokásos
>>
>>164687886
a fonál tulajdonosa
>>
>>164687657
3 beni, 1 musi, 1 köpönyeg
én magam is benire rakom szóval egyelőre a 6 szavazat alapján beni vezet
>>
File: soroksáribölcsöde.png (18 KB, 907x108)
18 KB
18 KB PNG
>>
>>164687910
ben:edek?
>>
>>164686905
akkor mustár mert nem szidja a milánkapostázást
>>
vagy nyisson mustár egy magyar generált r9k-n és eltakarodik innen, az is jó
>>
>>164687910
az én vagyok dehiszen
>>
>>164687970
nem
>>164687984
mert az dagitomi csinálja és nincs ingerenciám hogy a buziságával foglalkozzak
>>
>>164687922
számold össze mindegyiket legalább
>>164687809 áttette beniről tomira
>>164687429 is gyorsításpárti
>>
>>164688007
vagy takarodj te cigány generálba
>>
>>164688007
vagy esetleg visszatakarodsz /pol/-ra ahonnan 2020-ban idejöttél és oda fosod tovább az érdektelen twitter fosodat
>>
>>164686905
musi
>>
>>164688182
de jó, hogy mondod, még egy apró adalék:

>Beni
2020

>Tomi
2020

>Musi
2019
>>
jó urnazárás van. éjfélre összegezzük az eredményeket
>>
>>164688321
ez téves, hozzám 2015-2016-ot kell írni
>>
mustárpártiak: öregférgek
forraisták: normális emberek és buzik
köpönyegpártiak: szigma hím grájndszet gyakorlói
>>
>>164686905
Popi
>>
lefosom
>>
File: un.jpg (61 KB, 960x350)
61 KB
61 KB JPG
így akkor egyszerűbb lesz

https://strawpoll.com/polls/QrgeVe59jZp
https://strawpoll.com/polls/QrgeVe59jZp
https://strawpoll.com/polls/QrgeVe59jZp
https://strawpoll.com/polls/QrgeVe59jZp
>>
File: letöltés.jpg (97 KB, 720x1280)
97 KB
97 KB JPG
>Tomikának saját magára kell szavaznia hogy 1 szavazat is összejöjjön
>>
>>164688670
>nem tud számolni
miért hirdettél szavazást akkor
>>
FEJ FEJ MELLETT
>>
a dagitomit kitakarítjátok innen akkor békét kötök forrai benedekkel
>>
>>164688923
dagi tomi úgy tűnik nem szerez mandátumot
>>
>>164688923
modernkori molotov-ribbentrop paktum
>>
>>164688985
mindig utálták azokat, akik az igazságot mondják.
>>
>>164688923
na az két légy lenne egy csapásra
>>
>>164689111
nem, csak mindenki utálja a szaros polcigányokat
>>
éjfélkor zárunk. botsuk a pezsgőt beni tesik?
>>
tamás 0 szavazattal, szívszorító!
>>
nézzétek a kommenteket
>>
na beindult a vpn skizulás látom
>>
>>164689374
micsoda meglepetés
>>
File: 11313643652621.jpg (44 KB, 633x758)
44 KB
44 KB JPG
megint lebuziztak a kurva anyátokat
>>
trump még nyerhet
>>
ha popi még élne ő nyert volna nem egy ilyen forrai
>>
Fossantok
>>
>>164689728
dehát él csak leszar minket
>>
>>164689728
a gyengék elhullanak. sajnos ez van. azért remélem a dagitomi követi.
>>
>>164688687
van egy helyeske szaktársam aki nagyon hasonlít rá :s
>>
na a dagi beadta magára a szavazatot
>>
benitesik és a káosz küzd a hatalomért
>>
>>164690440
2 fordulós lesz lehet
>>
Forrai Benedek: Orsi széklete királyi eledel
>>
tomi ideje benyomni a proxikat és az összes perszónáddal leadni magadra a szavazatokat
>>
na jóéjt fiúk
>>
File: 1641838686790.png (169 KB, 302x360)
169 KB
169 KB PNG
Az azért visszaadta a hitemet a fonálban hogy mindenki hiányolja Popit és hogy a Hájas Támasra egyetlen legitim szavazat sem érkezett
Mondjuk biztos voltam benne hogy szétfogja bombázni a szavazást VPN-nel de úgy látszik hogy ő maga is szégyelli azt az alantas létezést amit ő képvisel.
>>
>>164691272
szerintem itt te egyedül bombáztad szét a függetleneket. de mindegy beni fog nyerni
>>
>>164691339
mert megprokszizod a szavazást?
>>
kicsit sem gyanús hogy ez a butafasz animetranyó önmagával monológizálgat pont mint ahogyan mustár szokta a "na ma is megpróbáltak megalázni de nem sikerült" szarjaival
>>
>>164691756
lol de kínos ez az erőlködés, hülye cigány
>>
>>164691840
vesztésre állsz
>>
>>164691946
kópolj tovább cigány
>>
>>164691946
mikorra szervezed a tüntit, tomi?
>>
én tamásra szavazok, szerintem snájdig fiatalember :S
>>
>>164691946
>>164691756
>>164692236
Tamásom...
>>
>>164692236
a dajcs tomira?
>>
Tomi leadja Benire hogy ő nyerjen
tiszta Összefosás 2022
>>
>>164691840
én nem tomi vagyok, nekem már múltkor feltűnt amikor jöttél az ostoba "érveddel" hogy én bizony nékem van rálátásom a dolgokra és nem csak annyir hogy ukrajna jó, orosz róssz. na ott egy az egyben a mustár lingót kaptam vissza csak a szar anime képeiddel. biztos elfáradtál mert éjszaka volt már és nem figyeltél a perszónáidra
>>
>>164692534
engem abszolút nem foglalkoztat a húgykrajnai konfliktus, felőlem mindkét oldal megdögölhet
de folytasd tovább a seggfájást nyugodtan te buta cigány
>>
ÉS EZZEL VÉGE AZ ELSŐ FORDULÓNAK

tomi, musi nekted búcsú, persze szavazhattok majd a második fordulóban. vagy beni vagy a reakciós káosz pártra.
jövőhéten ugyanekkor tehát második, mindent eldöntő forduló.
>>
>>164692760
>első forduló
micsoda kóp
>>
>>164692760
Én csak akkor szavazok megint ha Popi belekerül. Ma a hájas disznó ellenében szavaztam csak
>>
>>164692760
és hol van a milánkapártiak lehetősége?:< ő egy kis izé
>>
>>164693197
kiesett musi
>>
>>164693319
>>164693197
dagitomi tovább erőlködik prokszi nélkül
>>
>>164693197
az csak te vagy
>>
hogy lehet mozgó videóból eltávolítani egy kis foltot?
>>
>>164694182
ecetes olló
>>
>>164691272
>ő maga is szégyelli azt az alantas létezést amit ő képvisel.
földbedöngölveDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.