[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


>>
File: 1651854445125.jpg (239 KB, 1454x2048)
239 KB
239 KB JPG
Svettiga sidotuttar
>>
File: 20210202_204457.jpg (431 KB, 1496x1995)
431 KB
431 KB JPG
min extendo är 12 cm är det tillrcäkligt
>>
>>164671309
AAAAAH JAG VILL KNULLA SEXSEXSEX K N U L L
>>
lyssnar på yung lean och grubblar om livet
>>
>>164671309
>dkn kommer dö utan att få lukta på en tjej
>>
>>164671309
>dkn kommer aldrig få suga på en tjejs tuttar eller slicka fitta
Är inte rättvist
>>
>>164671394
Har du provat att bara fråga?
>>
>>164671452
>dkn aldrig begrava ansiktet i en gymtjejs svettiga armhåla
>>
fattar inte någonting överhuvudtaget

hur fan funkar internet, o speciellt wifi
hur kan skiten bara komma till min telefon
jag fattar ju att det är signaler men hur fan funkar det, vem skapade sånna signaler

hur fan fucking kodning hur fan kan man bara skriva text och sen så bing bang paow så blir det någonting
tycker det är helt cp
>>
File: fredrik entre2.jpg (140 KB, 1920x1080)
140 KB
140 KB JPG
*äntrar tråden*
>>
>>164671494
Jag träffar aldrig tjejer utanfär affären.
>>
drar till ica
>>
File: 1652471456418.png (110 KB, 1322x1048)
110 KB
110 KB PNG
>eurovision song contest
>>
swedes be like 'hällo wëlcömë to swëdën, plëäsë hävë sëx wïth my wïfë'
>>
>>164671614
Vänta på mig, måste köpa monster
>>
>>164671614
>ICA
>vänder på bokstäverna och det blir CIA
Hmm...............
>>
File: baseradbuddhism.png (1.04 MB, 828x912)
1.04 MB
1.04 MB PNG
Grabbar. Jag älskar er. Ta några timmar i veckan bara och träna. Gör något fysiskt istället för att sitta i tråden. Ni kommer må bra då.
>>
>>164671526
Ingen som vet egentligen, är inte en tillfällighet att vi började med kisel baserade chipp efter Roswell kraschen (internet kom från rymden)
>>
File: 1651353233067.png (272 KB, 750x1000)
272 KB
272 KB PNG
känns som någon stoppat upp en pinne i röven nu efter marklyftskneget

åkte väl på något bråckkneg
>>
File: 1627894913394.jpg (1.51 MB, 1240x1754)
1.51 MB
1.51 MB JPG
>>164671649
Näh du kan ha sex med mig :3
>>
File: sdasdfwris.jpg (225 KB, 978x653)
225 KB
225 KB JPG
>>
>>164671649
irländska negrer be lajk
>me lucky charms *bombs a car*
>>
>>164671673
haha mm strax
>>
File: Dana-White.jpg (359 KB, 1000x576)
359 KB
359 KB JPG
Chuddus kåpar alltså med att nazism = vänster
Tror aldrig jag sett mer patetisk hjärngymnastik än detta
>>
File: IMG_20200624_183501.jpg (1.68 MB, 2736x3648)
1.68 MB
1.68 MB JPG
>>164671595
Fråga dem i affären då
>>
File: bögs gård.png (184 KB, 408x279)
184 KB
184 KB PNG
tänkte bunkra upp lite på gårdsbutiken inför eurovision, nån som ska ha något?
>>
varför är svenskar så anti nato?
>>
>>164671703
hoppas du lyfter över 200 iaf
>>
>>164671748
Dräp dig själv azovbög
>>
>>164671649
>>164671655
>>164671673
>>164671699
>>164671703
>>164671710
>>164671741
>>164671748
va


fattar inga av dessa breven
>>
>>164671551
varför är hans kropp som en förväxt bebis i proportionerna?
>>
>>164671309
haha det där är ju jag!
>>
>>164671748
>socialism är höger
va
>>
File: 1621345185983.gif (227 KB, 498x278)
227 KB
227 KB GIF
>>164671707
>Näh du kan ha sex med mig :3

but anon..... im a bottom too, oh noes ;-;
>>
Orkar inte med SD längre. Pinsamma moment efter pinsamma moment.
>>
>>164671748
Är väl mest mellanmjölkshögern som kallar nazism för vänster
>>
Kom just på att jag inte har nog med energidricka för vodkan. Helvete också. Får bara tolerera smaken när redbullen tar slut.
>>
File: 1643498704602.jpg (661 KB, 1000x1397)
661 KB
661 KB JPG
>>164671843
We could get a hunk and have fun helping him cum :3
>>
>>164671655
>ICA
>ACI
va jag fattar inte hur det blir CIA
>>
varför är många pedofiler över 60? trodde man tappade sexlusten vid 55+
>>
File: fredrik träna.jpg (481 KB, 1920x1080)
481 KB
481 KB JPG
>>164671794
det var innan han började pumpa järn
>>
>>164671852
>NEEEEEJ DE ÄR INTE LE BASERADE LÄNGRE FÖR ATT DE INTE GILLAR NAZISM OCH FASCISM
Tillbaka till /pol/, Jonte
>>
File: 1643445689006.gif (254 KB, 498x280)
254 KB
254 KB GIF
>>164671876
yessss, i bet he would cum sooo much, make sure he's really tall and strong :3
>>
>alla partier som vill ha återvandring eller mindre invandring är borgerliga
vad ska en sosse rösta på om de inte vill ha in utländsk arbetskraft som konkurrerar mot den inhemska?
>>
>>164671773
sista setten var på exakt 200, tror det var då det heemades
>>
>>164671930
har han sjukpension?
>>
>>164671503
>>164671394
>>
>>164671930
>magisterexamen
>sjukt biff
Han är... övermänniskan
>>
>>164671930
Fan vilka styva bröstvårtor
>>
>>164671930
vadmoggar mig

vad hände med eksemen, går han till gymmet ändå?
ber för fredrik, hoppas han blir gymcel och får en hobby
>>
File: 1538346551390.png (104 KB, 450x300)
104 KB
104 KB PNG
>>164671955
NMR
>>
File: haircut.jpg (69 KB, 897x652)
69 KB
69 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=_EW9WB4f9gg

det är en stor frisyr
>>
Ping vänstertransstädis, din lilla mammaknullare :). Tror du att jag glömde bort dig xD
>>
>>
>>164671955
NMR
>>
>>164672120
baserat
>>
File: hmmm.png (236 KB, 528x438)
236 KB
236 KB PNG
Varför blev fågel-drakarna som sitter på hustak så populära på så kort tid?

Senaste 2 åren har det dykt upp såna precis överallt
>>
>>164672143
RESER UPP, TILLBAKA PÅ GATAN
>>
File: 1635010743713.jpg (33 KB, 600x600)
33 KB
33 KB JPG
>>164672143
Fy fan vilka jävla KUNG han är, kämpar sig framåt, han har ju inte direkt dragit den lättaste lotten i livet och det kan man ju sympatisera med.
>>
Kan någon förklara varför matgeekspammaren gör webms av obskyra youtubare och spammar det? Så fruktansvärt sinnesrubbad
>>
vafan är ett mikrochipp och varför är det så viktigt

fattar ingenting världen är så jävla komplicerad nu för tiden
>>
>>164672239
Regimens spionapparater.
>>
>>164672264
För han är ett oironiskt psykfall, går inte riktigt att förstå sig på psykfall.
>>
>sitter på bussen
>ett gäng av små svenska glin hoppar på och gapar blattelingo och spelar negerrap
Usch
>>
matgeek är baserad i min bok
>>
>>164672264
någon typ av OCD eller schizo-symtom
han ser antagligen något kosmiskt mönster i det som alla andra bara ser krinsch i
>>
>>164672239
För att hålla skitmåsarna borta
>>
>>164672264
Din fråga är ointressant. Vad som är intressant är varför han har gjort det i typ 4 år nu?
>>
>>164672421
V-var det några söta töser i gruppen
>>
>>164672421
>detta är folket som nationalisterna vill bevara
Reducering av befolkningen är positivt. Synd att inte mRNA-injektionen var dödligare.
>>
>>164672268
>>
File: 1652273373463.jpg (471 KB, 1232x1642)
471 KB
471 KB JPG
Vad tycker vi om risbooty?
>>
helt kräjsy är han
>>
>>164672268
d1a
>>
>SÄPO bestrålar mig med stomistrålarna igen
>>
>>164672421
Det är så fruktansvärt vidrigt och jag lider med dig min vän. Vilket jävla misslyckande som förälder när ens svenska barn börjar prata som en jävla blatteneger och lyssnar på talanglösa negrer som gnäller om sina hårda liv med autotune på 11/10.
>>
>>164672520
Bara pojkar i vad jag gissar är ålderspannet 13-15
>>
>>164672565
Alla kvinnor är oheliga och ondskefulla.
>>
Jag hörde att det fanns söta killar i tråden!
>>
>>164672565
vill äta risifrutti ur hennes risimutti
>>
File: 1540946827170.jpg (129 KB, 900x1200)
129 KB
129 KB JPG
>>164672565
Gillar ris
>>
>>164672639
Där ska jag in
>>
>>164672565
>>164672639
asiatgrisar är genomvidriga
>>
File: 1652274179382.webm (2.89 MB, 540x960)
2.89 MB
2.89 MB WEBM
>>164672637
>>164672639
Självklart ska kingarna få risbooty i deras levnad. Så sant som jag heter Gabriel
>>
File: 1633855427994.jpg (1.45 MB, 2448x2791)
1.45 MB
1.45 MB JPG
>>164672695
Fel
>>
svhobröder... riskingarna moggar oss igen...
>>
File: 1621099211761.png (72 KB, 600x804)
72 KB
72 KB PNG
>>164672565
Jag äcklas av kvinnor som horar ut sig på detta sätt oavsett etnicitet, klä på dig, gift dig och skaffa barn din jäääävla hora.
>>
File: grodluffare.png (82 KB, 615x598)
82 KB
82 KB PNG
https://nordfront.se/elden-ring
>>
Dags att spela lite djup sten galaktisk då
>>
>>164672833
Sköt ditt eget liv jävla mansgris
>>
>>164672633
https://desuarchive.org/int/search/text/%22du%20beh%C3%B6ver%20pv%22/
sök hjälp
>>
File: 1639599186510.jpg (90 KB, 1200x654)
90 KB
90 KB JPG
>>164672837
>>
>>164672790
Du har bra smak båganon
>>
File: 1623276693740.jpg (391 KB, 1242x1265)
391 KB
391 KB JPG
Snart dags för ESC med /int/
>>
Musk ska visst starta en utredning för att ingen har berättat för honom att det finns bottar på twitter
>>
File: 1646541746296.jpg (36 KB, 488x456)
36 KB
36 KB JPG
>>164672837
Umm varför gjorde han en samurai för? Det känns ju inte särskilt nordiskt av honom.
>>
kan någon förklara varför serber älskar ryssland så mycket?
>>
File: 1649550949037.png (775 KB, 714x724)
775 KB
775 KB PNG
inte haft sex på 2 dagar
det är över för mig
>>
File: 1628834510923.png (863 KB, 800x999)
863 KB
863 KB PNG
Trådkultur att driva med stormbögarna men det är med glimten i ögat
>>
File: 1558345031530_3.webm (1.23 MB, 460x816)
1.23 MB
1.23 MB WEBM
>>164672951
Är inte båganon
>>
>>164672993
han vill sänka priset
>>
Sket på mig igen. Det är andra gången det här året men ändå lär jsg mig aldrig att sluta skjuta upp toakneget till sista minuten när jag känner att det är lösbajsning på väg
>>
File: 765457.png (686 KB, 726x749)
686 KB
686 KB PNG
>>164672837
Inte den enda spelrecensionen de gjort.
>>
>>164673076
Spelade du Mafia 3?
>>
>>164673076
Öh om du känner att du behöver skita så gå och gör det direkt
>>
File: KAMPEN mamma.jpg (24 KB, 312x406)
24 KB
24 KB JPG
>>164673054
>>
>>164673140
Skuttade runt i lägenheten
>>
Gå och bajsa nu anons, skjut inte upp
>>
Vill se jimmie ockesson och Ebba Bush Thor göra en spelrecension tillsammans
>>
>>164672837
>Samurai

hahahahahahahahahah
>>
>>164673074
får sänka det rejält för att få igen priset
att tesla kraschade
>>
>>164673163
Ja men jag vill fortsätta med det jag gjorde innan lite till
>>164673201
>>
nu blev skärmen orange
>>
tillbaka från ica från mission fyllepossible. köpte bröd o tillägg för att det inte skulle vara för suspekt att jag köpte 6pack norrlands guld. fast alla 3 framför mig köpte också norrlands guld, även nån 19 årig tjej.
blev också västkust chips, ranch
>>
>>164672999
>>164673283
lämpligt i ett japsarspel att spela som japsare

tycker västerländskakaraktärer i deras spel jämt rör sig så CP. för långa ben eller något
>>
https://www.svtplay.se/video/34915523/eurovision-song-contest-2022/eurovision-song-contest-14-maj-21-00-1
Börjar nu

Här är vi
>>164666271
>>
File: nmrhgahaha.jpg (910 KB, 1280x1130)
910 KB
910 KB JPG
>>
>>164673321
>fast alla 3 framför mig köpte också norrlands guld, även nån 19 årig tjej.
svenne och mellopillrat
>>
>>164673396
Strong grabb

Finns en video från nordendagarna när han vinner deras OHP-tävling och dundermoggar alla
>>
File: 1645374377969.jpg (260 KB, 824x644)
260 KB
260 KB JPG
hörde jag samuraj?
>>
File: 1628416092358.jpg (908 KB, 3242x2563)
908 KB
908 KB JPG
>>
Matgeek/svennelukt/cadde/stomi/etc-brevaren är oironiskt den enda anledningen till att jag kommer till tråden. Killen är helt jävla cp men garvar fan alltid åt hans skit
>>
File: 1615984373720.jpg (112 KB, 644x522)
112 KB
112 KB JPG
>>
Ukraina vinner
>>
>>164673632
kingligt jagjag
synd att det dog
>>
>>164673396
Den här snubben skulle kasta runt vänsterråttan som en trasdocka lol
>AAIIIIEEEEEEEE NMR-SAMA JAG GER MIG JAG SKOJADE BARA AAAAAAIEEEEEEEEEEE
>>
File: walterwhite.jpg (40 KB, 604x453)
40 KB
40 KB JPG
svennelukten
>>
File: pilbågsluffare.jpg (439 KB, 947x1024)
439 KB
439 KB JPG
>>164673064
Båganon här, du har bra smak.
>>
>>164673777
först föll dom för Kiev avledningsmanövern, och nu har dom fallit för kharkovmanövern
>>
>>164673827
har du och matsötis börjat dejta ännu?
>>
File: 1652555274845.webm (1.52 MB, 576x1024)
1.52 MB
1.52 MB WEBM
>>
>>164673827
Varför mördade du Emma?
>>
Vill bli starkare på gymmet men vågar inte äta stort, gillar min FIZEEEK för mycket
Får väl nöja mig med svag utterläge för alltid
>>
>>
>>164673777
Hell seger
>>
>>>/biz/48775023
Fitta vad nycklat brev
>>
>>164673940
Jag följde bara order från du vet vem.
>>
>>164673976
minns när dom blev skitsura för att frun var Judina och det var propaganda för att få judar = smarta och vita =dumma
>>
File: unnamed (1).jpg (52 KB, 512x384)
52 KB
52 KB JPG
Dkn du inser att din doktor är jude
>>
hur skiljer sig NMR från valfri sekt
>>
>judar = smarta och vita =dumma
Jag menar.. Jag vill inte vara den, men...
>>
File: 1600341231522.jpg (130 KB, 538x1058)
130 KB
130 KB JPG
>>
>>164674061
Kek
>>
Det är inte klokt
>>
File: FQUoxJTXEAw-nIP.png (1.31 MB, 3500x2800)
1.31 MB
1.31 MB PNG
>>
File: nmr-falun-2017.jpg (872 KB, 1040x694)
872 KB
872 KB JPG
Jag: Jag vill vara ha episk trummorkester!

Mamma: det finns en trummorkester hemma

Trummorkestern hemma:
>>
Europa är en rik världsdel där det finns mycket pengar.
Ändå är många människor i Europa fattiga.
Några få människor är mycket rika.
Några länder i Europa är rika och några länder är fattiga.
Det är orättvist och ojämlikt.

Den Europeiska Unionen (EU) hjälper banker och företag, men låter vanligt folk betala räkningen.

Orättvisorna skapar ilska.
Vissa människor blir rasister ocnh skyller problem på människor, som är födda utanför Europa.
>>
>>164666271
Kom och breva matgeek
>>
File: FQUoyPWXsAo4P06.png (1.03 MB, 3800x2800)
1.03 MB
1.03 MB PNG
>>164674256
>>
File: 1627566084087.gif (1.26 MB, 270x200)
1.26 MB
1.26 MB GIF
>>164674331
Oj nu råkade du breva ett redditbrev på 4chan, det var ju lite pinsamt
>>
File: 1603703177981.jpg (41 KB, 527x613)
41 KB
41 KB JPG
När mamma köper den billiga willys oboyen istället för o'boy orignal™
>>
File: FQUozNXWUAIUv0f.png (1.34 MB, 3500x2800)
1.34 MB
1.34 MB PNG
>>164674415
>>
File: NS_i_Kolsva-1024x682.jpg (76 KB, 1024x682)
76 KB
76 KB JPG
Stormsnorrar på 90-talet: Spränger politiker i luften med hjälp av bilbomber

Stormsnorrar nu: Startar en ny podd
>>
File: FQUo0L_XIAI3lpX.png (957 KB, 3600x2800)
957 KB
957 KB PNG
>>164674523
>>
>>164674389
>Europa är en rik världsdel där det finns mycket pengar.
Till skillnad från rika världsdelar där det finns lite pengar?
>>
File: bajsgarderoben.jpg (2.07 MB, 3877x3034)
2.07 MB
2.07 MB JPG
>>
>>164674631
alla på den där bilden är ju dömda för grova våldsbrott och att de suttit på skjutvapen och bomber
>>
Tycker det är lite kul med en musiktävling men det är tråkigt att den ska vara så jävla bögig
>>
File: hoppsan.png (1.18 MB, 1103x622)
1.18 MB
1.18 MB PNG
>>
File: a.jpg (685 KB, 2316x3088)
685 KB
685 KB JPG
Vad tror ni om vit pojke sommar i år?
>>
Grundat tråd
>>
Vänsterpartiet vill hjälpa flyktingar.
Det finns många människor som flyr från sina länder idag.
De har rätt att söka skydd i ett annat land.
Det är en mänsklig rättighet.

Vi vill skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar.
Många flyr i farliga små båtar över Medelhavet,
trots att de inte kan simma.
Vi vill ha livräddningsinsatser istället för murar runt Europa.

De EU-länder som vill ta emot dessa människor bör bilda en grupp.
En grupp som tillsammans kan visa
att det är bra att ta emot människor som flyr för sina liv.

Mer av EU:s pengar ska gå till att hjälpa dem som är fattiga.
Inga EU-pengar ska gå till vapen.
Vi tycker inte om när man säljer vapen.
>>
File: EXbSLXWWsAENqHB.jpg (107 KB, 1016x834)
107 KB
107 KB JPG
>>164674772
Det enda som krävs för att dömmas för vapenbrott i pisshorcucklandet är att skriva ett dödshot till en sosse på twitter.
>>
Ekonomi handlar om pengar.
Ekonomi handlar ofta om de pengar
som samhället har tillsammans.
Vi måste tänka på
vad vi köper för samhällets pengar.
Vi ska inte köpa saker som är dåliga för miljön.

Därför tycker Miljöpartiet att:

saker som är bra för miljön ska vara billiga.
saker som är dåliga för miljön ska vara dyra.
>>
File: 16508032396380.png (1.2 MB, 1024x683)
1.2 MB
1.2 MB PNG
>>164673777
HE FU SE
>>
>>164674631
Varför kallas de "stormsnorrar" ?
>>
>>164675739
lurpassa mer pontus
>>
>>164675095
>>164675334
Varför har de skrivit sina partiprogram på lätt svenska må tro?
>>
>>164675886
dds chudrik
>>
>>164675886
chuddus
>>
File: poljak.png (75 KB, 645x770)
75 KB
75 KB PNG
>lurpassa mer pontus
>>
>programmeringsuppgiftskneget
ja jäsiken
>>
File: 1652556639732.jpg (2.53 MB, 2592x1944)
2.53 MB
2.53 MB JPG
Ta ett kvällsdopp j/n?
>>
>>164676172
skulle inte läst incelologi
>>
>>164676128
Är ganska bra på att lurpassa
>>
Chudde bjuder, råttan sjuder
>>
>>164676172
jvdk
>>
>>164676286
Okej dom kallas stormsnorrar därför att dom kallas flr stormweeines på engelska. snälla breva fler krypbilder.
>>
File: DSC_2046.jpg (3.46 MB, 4032x3024)
3.46 MB
3.46 MB JPG
städade rummet idag
här är hur det såg ut
>>
>>164676520
>gräddfil
jagjaget blir verkligt
>>
>>164676520
>kexchoklad
Kungligt
>>
>>164676604
va
>>
File: DSC_2047.jpg (3.41 MB, 4032x3024)
3.41 MB
3.41 MB JPG
>>164676520
>>
>>164671240
Hey guys pls email me kileyaha7br@hotmail.com
>>
>>164676681
ha sex
>>
>>164676734
>>
File: DSC_2048.jpg (2.72 MB, 4032x3024)
2.72 MB
2.72 MB JPG
>>164676681
ja jäsiken
>>
>>164676520
Mysigt rum favä
>>
>>164676681
>>164676520
Adam?
>>
File: 1651827094151.png (701 KB, 1000x600)
701 KB
701 KB PNG
Vem mer tittar på eurovision?
>>
>>164676286
Please send me an email
>kileyaha7br@hotmail.com
>>
Borde man döda svho eller vad?
>>
File: DSC_2050.jpg (3.27 MB, 4032x3024)
3.27 MB
3.27 MB JPG
>>164676818
>>164676681
>>164676520
och nu är det städat!
här ska jag bo!
>>
>>164676818
runkpapper?
>>
>>164676773
Ok
>>
>>164674791
Tänk på att skiten numera är riktad mot barn och barnfamiljer med ungar i 5-6 års åldern sitter och kollar på den o viftar med bögflaggor. Fy fan.
>>
>>164676968
omg hejsan dibbe
>>
>>164676968
>chipspåse
TAPPA
VIKT
LIBBE
>>
Jag är superlullig, råkade dricka lite för mycket vin ikväll :S
>>
File: 1652557106647.jpg (236 KB, 1084x1539)
236 KB
236 KB JPG
Det bögigaste brädet sitter och spammar om det bögigaste programmet
>>
>delar med sig av bilder och personlig info på nätet
det ska ni inte göra
>>
>>164676968
Gridspillrat
>>
>>164676989
50/50 favä
blöder ur näsan eller så fryser blodet och gör att jag inte kan andas tills jag petar bort skiter
>>
>>164677032
De vita barnen SKA titta på bögpropagandan och de SKA bli bögar som inte förökar sig
>>
File: IMG_20220512_172038.jpg (3.15 MB, 4000x2250)
3.15 MB
3.15 MB JPG
>>164676968
>>164676681
>>164676681
>>
>>164677265
Chuddus sexualitet är något som är medfött, rasism å andra sidan...
>>
>Eurovision
>Globohomo drönare
>>
Haha publiken är helt smockfull med vidriga bögar.
>>
File: 12.png (8 KB, 225x225)
8 KB
8 KB PNG
>>164677127
Vill du knulla? Jag har starka ryggmuskler.
>>
>>164677369
Haha aa att du växer upp med bögpropaganda inkört i ansiktet hela dagarna har ingen påverkan
>>
>>164677550
Vänta.... Är det bögar på Eurovision?
>>
File: 14663946507763.jpg (117 KB, 446x702)
117 KB
117 KB JPG
Vad lyssnar tråden på ikväll?
https://www.youtube.com/watch?v=43HOnc3nZ5s
>>
File: 1649866566015.jpg (86 KB, 640x640)
86 KB
86 KB JPG
önskar jag var grinig tonåring igen och inte trött och uttråkad gubbjävel
allt var så mycket mer spännande
>>
>>164677161
Grids? va e det
>>
>>164677749
eurovision
>>
>>164677911
Själv blev jag en grinig 30+ gubbe.
>>
>>164677749
Elvenking och Tredje Eisenhorn boken
>>
>ung tjej berättar vid fikabordet hur hon förlorade körkortet för att hon körde full som en galning för att hon var ledsen
>alla nickar förstående och säger att det är förståeligt
>hade det varit en man hade alla tyckt han var en jävla idiot
feminister är helt från vettet. dom har ingen jävla självinsikt, tar allt för givet, och inser inte hur jävla easy mode det är att vara kvinna.
>>
>>164678293
sa du att hon var en dum hora då?
>>
>>164678293
kvinnor kan tydligen inte hållas ansvariga för deras handlingar, då de är känslostyrda våp utan självbehärskning.
>>
Jag försvarar det privata ägandet emot dess fiender, staten och kommunister
>>
>>164678089
Tyckte de första två Eisenhorn-böckerna var mycket bättre än den sista. Fattade fan inte vad som hände i den tredje
>>
>>164673321
vem bryr sig om du köper folköl en lördagkväll? värre för mig som gör det veckodagarna precis innan stängning
>>
>>164678293
hon berättade även en historia om hur hon fått flytthjälp av en kompis. och tydligen var det jobbigt för henne att hålla i ena änden av en bäddmadrass upp för trappen. hon berättade hur hon tappade greppet och det gick inte att hålla i den. så när killen som hjälpte henne blev less att hon tappade den hela tiden så tog han i hela skiten och bar upp den själv. hennes reaktion till detta var "om han nu kunde bära upp den själv varför bad han ens mig om hjälp då?". man kan ju tycka att hon tar hjälpen hon får för givet, men alla tyckte det var roligt och förståëligt för att hon är en söt ung tjej. nä fyfan kvinnohatet växer.
>>
>>164678684
Jag försvarar småbutikerna från dess fiender, stoekapitalet
>>
Vi invandrare kommer inte förlåta för ni svenskar går med i NATO och bränner vår koran
>>
>>164676276
åh vad härligt, skulle inte bry mig om det var kallt utan hoppa i direkt, gör det! var är det någonstans?
>>
>hej anon. jag ser att du jobbar ganska hårt. 9 timmar om dagen på arbetsplatsen, bra jobbat. tänkte bara fråga om det är lungt om jag helt enkelt bara tar hälften av det du tjänar? varför? nej? okej då låser vi in dig i en bur och gör dig skuldsatt till oss i resten av ditt korta liv.
>>
Är på fest med nbögar från jobbet
>>
>latinapajen för spanien just nu
Herregud har inte varit såhär kåt på någon på flera år
>>
File: 1636260461540.png (84 KB, 200x200)
84 KB
84 KB PNG
>>164679678
Frankrike var bäst men jag ser gärna att Spanien vinner för att dabba på alla vidriga homofiler.
>>
File: 1652558678671.jpg (510 KB, 960x665)
510 KB
510 KB JPG
>>164679308
Jag hatar verkligen våra politiker och den här demokratin
>>
>skitont i röven i timtal
>går på dass och har kraftig ränneskita
>sprutlackerar insidan i en timma
>har inte ont längre
det var som fan
>>
>>164679575
>de minglar och har det kul
>du sitter i ett hörn och skriver på 4chan
staden av ditt liv + asg
>>
>>164679678
>bli kåt på kvinnor
hur blir man ens det?
>>
>>164679575
Rödpillra dem och knulla Lisa från receptionen inne i kapprummet
>>
>>164679958
LIZZZZZ!
>>
>>164680204
hahahaha
>>
File: 1652558703958.webm (1.98 MB, 1280x720)
1.98 MB
1.98 MB WEBM
Ooooooohhhhh
>>
>>164676866
Jag
>>
>>164678293
>feminister är helt från vettet

Du beskriver ju motsatsen till feminism?
>>
File: 1589019434729.jpg (27 KB, 489x499)
27 KB
27 KB JPG
>När man tar upp ett extra krispigt dubbelvikt chips ur påsen
>>
>>164673777
Zelenskyj kommer leda motoffensiven mot Moska
>>
>>164679575
AWs har blivit 100% av min socialisering

är så jävla less på mitt jävla skitliv
>>
Stomi?
>>
>>164677609
Nä vill mysa
>>
Feminint och änglsigt att vilja gå med i NATO ochbunderkasta sig länder som USA och Turkiet.
Maskulina valet för ett land är att gå sin egna väg och försvara sig själva
>>
>Britney Spears (40) har fått missfall
>Stjärnan: Vi har förlorat vår mirakelbaby
vif framtida kanalren
>>
>>164681101
Bra

Kvinnor i den åldern ska inte ha barn
>>
>>164677127
>>164681001
Vill mysa med dig!
>>
>>164680705
Har fått corona igen och inte känt någon smak på över en vecka.
>>
Stödjer NMR Ryssland eller Ukraina?
>>
>>164681227
Skulle tagit vaccinet chudvig
>>
>>164681101
Helt sjukt vad fort tiden går
>>
>>164681213
Är du gosanon?
>>
>>164681163
>Spears skriver också att paret tänker fortsätta försöka bli gravida.
>>
Min morsa var 39 när hon födde mig och mitt liv är cp pga det
>>
>>164681388
Ja ;)
>>
>>164681101
Vadå enligt rådande konsensus är det ju bara en cell av klumpar eller t.o.m. en parasit.
>>
>>164681304
de äter bajs
>>
>>164674967
>>164672565
>>164672707
bwc
>>
Min morsa var 25 när jag föddes
>>
Blev du född vid 30 års åldern är det risk för alvedontelegoni
>>
>>164681079
Detta
>>
File: 1624276452731.png (333 KB, 800x1135)
333 KB
333 KB PNG
>>164680230
SLAVA LIZ!
>>
File: IMG_20220514_220526.jpg (1.15 MB, 930x2016)
1.15 MB
1.15 MB JPG
Jaha tydligen är det inte normalt att vara utomhus och snickra en lördag klockan tio.
>>
TROR du det din lilla bög
>>
>>164681622
35 och ja livet blev cp pga det
>>
morsan födde mig när hon va 41
>>
File: 1652024733385.jpg (1.47 MB, 1200x1200)
1.47 MB
1.47 MB JPG
>>164681681
Du borde ha en Daki-Liz
>>
File: 1632930563313.jpg (110 KB, 640x753)
110 KB
110 KB JPG
ja du, spendera 90% av sin tid i en 21 kvm liten låda, äta färdiglagad mat som man slänger in i micron, inte ha några vänner, inte ens ha känt fysiskt kontakt med en annan människa på över 10 år, stirra in i en skärm över 10 timmar om dygnet, inte ha något att sträva mot, inte tro på något

japp, det är så människor var menade att leva
>>
>>164681475
Detta. Om någon mördar en gravis kvinna i USA så är det dubbelmord men kvinnorna själva får helt fritt slakta sina egna barn. Fy fan vad sjukt.
>>
>>164681693
känner igen den där vedhögen
ses om fem
>>
File: 1652428830906.gif (405 KB, 444x329)
405 KB
405 KB GIF
jag saknar mitt ex
>>
>>164681693
nbögen...
>>
File: 1652437709299.jpg (93 KB, 779x1024)
93 KB
93 KB JPG
>>
>>164682061
detta blev deboonkat direkt men jävla polpsykfall faller för det ändå
>>
>>164681693
dds nbög
>>
>>164681622
Vilken tur att man blev född i 0 års åldern då
>>
>Kor har medvetna upplevelser och komplexa känsloliv
>"Mmmm denna ska jag äta"
>Foster är knappt medvetna och har inga känslor
>"Uhmm du får inte abortera denna"
asg varför gör chuddar så
>>
>>164681804
min etta är 40kvm
ägd
>>
>>164682272
Att äta kött är naturligt och abort är nutidens rashygien
>>
tydligen en jonte som skjutit ihjäl minst 8 i ett köpcentrum i usa och strömmat det på ryck
>>
>>164682272
Chuddar inte kända för vara logiska eller friska
>>
>>164682618
har du länk
>>
File: IMG_20220514_222450.jpg (1.29 MB, 930x2016)
1.29 MB
1.29 MB JPG
>>164681925
Jag sätter på kaffet

>>164682059
>>164682155
Sjud mer
>>
>>164682272
Jadu, varför anser jag att en bebis liv har högre värde än en kossas
>>
>>164682618
Ännu en chudde som begår terrordåd

Mycket ledsamt
>>
>>164682618
Kino är tillbaka på menyn pojkar
>>
>>164682697
mbv du har skägg och är mullig i ansiktet
>>
>>164682618
ulandet USA gör det igen asg
>>
palluden är dum i huvudet, om han vill ha upplopp ska han komma hit under skolloven
typisk dansk dumhet
>>
>>164681910
Abort är vidrigt och ska bara användas i extrema undantagsfall. För vita barn d.v.s. Vad negerbabbarna gör med sina barn skiter jag i.
>>
File: 113305893678.jpg (97 KB, 391x366)
97 KB
97 KB JPG
>>164682697
>han har skruvat ihop två däck
eh... anon, jag tror du har missförstått det här med att man ska ha ett visst spårdjup...
>>
>>164683026
detta
>>
>>164683026
Är du för att döda/tortera och våldta djur? (Vilket man gör inom jordbruket)
>>
>>164682923
antyder du nu att de som var under påskkravallerna var 14-åringar? nej, var ju arbetslösa 30-40-åringar lmfao
>>
>>164683118
Annars borde du bli vegan
>>
>>164683118
Inte han men, vad har det men barnamord att göra?
>>
>>164683026
Ja. Abort är bra i vissa fall. Synd att rörelsen mot det är så religiös.
>>
>>164683137
Snarare invandraradvokater, invandraringenjörer och invandrarläkare
>>
>>164683234
Om du inte är vegan så finns det ingen konsekvent anledning att vara mot abort
>>
https://youtu.be/BuKp6dJ8EvI
https://youtu.be/BuKp6dJ8EvI
>>
File: lionquote3.jpg (86 KB, 640x640)
86 KB
86 KB JPG
>>
>>164683460
kingen
>>
>>164683429
Antyder du att det är bättre att mörda en person istället för 10 djur?

Och om du anser att det är bättre att döda 10 djur så håller ditt argument inget vatten.
>>
>>164683137
källa på det chuddler?
>>
>>164683118
Jösses. Det är skillnad på djur och människor. Vi ska äta kött som vi alltid har gjort men djuren ska ha det bra genom livet och slaktas så humant som möjligt. Vad det har med abort att göra fattar jag inte.
>>
File: LOL.jpg (123 KB, 683x684)
123 KB
123 KB JPG
LOL
>>
själ
https://www.youtube.com/watch?v=rvYZRskNV3w
>>
Abort är mord och jag har tagit bort hennes hund
>>
File: 1655310993162.png (551 KB, 822x741)
551 KB
551 KB PNG
Sverige har sin egna motsvarighet till detta favä
>>
>>164683598
Vilken sorts djur är det?
>>164683646
Öhh människor är djur chuddus. Vi ska sluta äta kött så vi inte mördar och torterar medvetna varelser.
>>
någon som har skjutningsvideon? han ska tydligen ha streamat på twitch
>>
chudrik är igång i USA igen

strömmad masskjutning där det stog "nigger" på hans AR-15
>>
>>164683784
Låt oss säga att det är tio kossor, har de tio kossorna högre värde än en person?
>>
>50 miljoner foster aborteras och chuddus gråter
>7 miljarder medvetna varelser mördas varje år och chuddus blinkar inte ens
>>
>>164683906
Ytterst baserat
>>
>>164683649
HELL SEGER
MED SOULSLIKE SÅ LÄR VI OSS KAMPENS STRATEGIER OCH SEGER!
>>
File: eurovision2015.jpg (98 KB, 768x960)
98 KB
98 KB JPG
Varför är alla länder så dåliga på att hålla i Eurovision förutom Sverige?
>>
>>164683906
länka då neger
>>
>>164683728
Det heter IQ-strimlare

Man tar hög-IQ människor och sedan pushar man in dem i positioner som tvingar dem att skjuta upp familjebildande vilket innebär att de skaffar få barn och offrar sina liv på att skapa kapital och teknologi för företag

Samtidigt som låg-IQ människor knullar tidigt och skaffar massa barn och lever på hög-IQ människornas uppoffringar
>>
>>164683837
tar 5 sek att hitta på /pol/ i stora tråden
>>
Varför är människa nummer 7 789 876 667 magiskt mer värdefull än ett djur? Poängen anon försöker göra är väl att det är korkat att vara emot att döda något som är dummare än de miljoner djur som dör varje vecka
>>
>>164683784
Asg. Sådana som dig ska bara spärras in. Vi står över djuren men har ett ansvar för att de behandlas väl. Torterar en människa ett djur ska personen straffas hårt. Men vet du vad? När babbarna är borta så är tortyr av djur ett jävla icke-problem i ett svenskt Sverige. Alla vinner!
>>
>>164684069
helt cp att petra mede som 52 åring är gravid
>>
>>164683649
jäsiken va cringe
>>
>>164683932
Människor har ju rikare mentala upplevelser så kanske 10 000 kossor = 1 person
>>
>>164684181
Avis
>>
File: 1645556830558.png (50 KB, 178x224)
50 KB
50 KB PNG
>>164684173
>>
>>164683083
Haha dom är till för vedklyvning, fick dom gratis av en lokal däckverkstad.
>>
>>164684173
skithett ju
>>
File: 1652560841439.jpg (187 KB, 635x729)
187 KB
187 KB JPG
Bokstavligen bara 1 person har videon och han väljer gogogaga breva istället för dela den
>>
>>164684121
>dödar någon
>behandlas väl
asg bli vegan
>>
>>164683649
>sverige dör
>vad gör vi???
>vi snackar om tv-spel på vår hemsida HELL FUCKING SEGER
>>
>>164684173
Alvedoncpautismadhdgravid
>>
>>164684210
Vad har det med saken att göra? Låter religiöst nästan
>>
>>164684210
Okej, så det är bättre att döda 10 000 kossor än att mörda ett ofött barn. Känns bra att du inte är en total psykopat
>>
>>164684250
fattar inte
vad är mellan näsan och läppen egentligen?
>>
Tänk att Petra Mede tar tag i din arm och bara skriker på dig "NU ska du ge mitt ett barn" och drar dig till sängen och särar på sina ben och tvingar dig att avla med henne.
>>
>>164684462
Värdesätter axiomatiskt mentala upplevelser
>>164684468
Menar en vuxen person. Foster har mindre mentala upplevelser än en ko.
>>
är detta moldaviens svar på sean banan?
>>
>>164684471
Tågresor genom europa
Alvedon
Telegoni
>>
>>164684337
Ja och? Du vill rädda negerkuksugande ungar?
>>
>>164684647
Det är skitbra iallafall
>>
hur kan ens en 50 plussare bli gravid?
>>
>>164684647
Sean Banan är oironiskt rolig. Skrattade så jag fick ont i magen när jag lyssnade på hans magnum opus "Gott nytt hjul".
>>
>>164684173
Föreställ dig autismen som komma skall
>>
File: soyivision.png (216 KB, 372x540)
216 KB
216 KB PNG
här är vi
>>
Sean banan mello när?
>>
>>164684819
Oironisk judemagi.
>>
fy fan vilket tråkigt svennebidrag
>>
Grov bögvarning på att följa eurovision
>>
>>164685235
Ja tro fan att tråden följer skiten slaviskt. Minns gamla goda tider då jag inte fick utan att göra något med det utan hos
>>
>>164685368
>Minns gamla goda tider då jag inte fick utan att göra något med det utan hos
Va
>>
>>164685235
detta, nackskott på alla som tittar på skiten
>>
>>164685368
ja jäsiken vad jag förstod detta
>>
imorgon ska ni få se på andra bullar >:3
>>
Jaha nu är det en till poltard som har skjutit massa vita människor och som har släppt ett manifest där han nämner 4kanalen och vita födelsetal

Går bra för högern lmao
>>
>Twitchzoomerkingar slaktar negrer
Ööööh
>>
>>164685368
>Minns gamla goda tider då jag inte fick utan att göra något med det utan hos
men hur mår du egentligen?
>>
Jag är emot abort efter vecka 24 då fostret blir medvetet då. Innan dess kan man abortera hur mycket man vill, kbry.
>>
>>164685727
>neeeeej du förlorar om du dödar dina fiender
>>
>>164685594
>>164685707
>>164685844
Farfarchuddus fick en stroke orsakad av högt blodtryck pga ilska över bögar i eurovision. Han har dogat. Vif.
>>
File: 1652561005974.jpg (61 KB, 903x508)
61 KB
61 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=fYEPYkYbXS4
>>
>>164686054
>då fostret blir medvetet då
okej vad minns du från den tiden?
>>
>>164686129
var är detta ifrån?
>>
>>164686129
Varför gjorde CIA detta?
>>
>>164686206
>>164686260
https://litter.catbox.moe/g4pva5.mp4
>>
>>164686176
Jag minns inget från senaste fyllan heller
>>
>>164686206
En vänstergalning som går berserk p.g.a. produktionsmedlen eller nån schizoskit
>>
>>164686292
>404 Not Found
>>164686322
När då?
>>
>>164686352
Nu, bror. Det händer.
>>
>>164686523

>>164686523

>>164686523

>>164686523

>>164686523
>>
>>164685368
>Minns gamla goda tider då jag inte fick utan att göra något med det utan hos
vaDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.