[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1623566277081.jpg (323 KB, 897x647)
323 KB
323 KB JPG
God morgon och hoppas på en bra dag för dig, anonym!
>>
it's 1am here

hello
>>
Svara inte på brev från bruna varelser.
>>
File: 1633711873317.png (286 KB, 411x353)
286 KB
286 KB PNG
>>158153319
hej
>>
"""god"""morgon
>>
>>158154019
>>158153604
hey i hope your day will be filled with happiness and joy :D
>>
File: hologlad.jpg (33 KB, 250x250)
33 KB
33 KB JPG
>>158154075
Du med!
>>
>>158154244
Puffig vulva
>>
Anon du är alvedontelegonibarn
>>
File: swedishvtuber.png (2.08 MB, 1336x695)
2.08 MB
2.08 MB PNG
swedish vtuber
>>
>>158154932
Söt
>>
File: 1642226913945.jpg (69 KB, 736x857)
69 KB
69 KB JPG
Gm
>>
>>158155286
jag på bilden
>>
File: 72830212_p0.jpg (552 KB, 3200x2500)
552 KB
552 KB JPG
Good upplaga.
>>
Idag kommer tråden vara tom
>>
Grabbar. Lagar är inte som gravitationen. Om vi bara slutar bry oss om lagar är det inte så att vi faller, det är staten som faller.
>>
File: 1614962539006.jpg (20 KB, 486x320)
20 KB
20 KB JPG
>>158156105
>>
Har halkat och ligger på akuten. Be för mig.
>>
>>158154932
Man bara vet att det är en äcklig sv ho bakom den där 2D avataren
>>
>>158156340
Eller man
>>
MEN VAKNA DÅ ERA JÄVLA ASDF
>>
nu ska jag dra och vaccinera mig, önska mig lycka till. är nervös så var inte taskiga
>>
>>158156528
Good luck du kommer vara en pånyttfödd flicka när du kommer tillbaka ^^
>>
>>158156528
Varför?
>>
>>158156588
vill minska (den dock redan lilla) risken att bli heemad
>>
>>158156510
nää mannen asså festade fett med går värsta huvudvärken yaow
>>
onanerade nyss. när satsen kom så mökade jag i takt med rycken i ballen.
>>
File: 1544834872551.jpg (102 KB, 481x357)
102 KB
102 KB JPG
>>158156528
varför? du har ju klarat dig än så länge.
>>
>>158156748
vaccinet kommer ändå inte göra någon skada, och det lugnar min mamma
>>
Solen gick precis upp och lyser mig rakt i ansiktet och mitt liv är inte helt cepe på grund av det
>>
>>158155286
Ser lite coolt ut. Som en alien juuu
>>
File: 1638753520801.gif (1.28 MB, 360x360)
1.28 MB
1.28 MB GIF
>>
>>158156729
ouhh sexy farting
>>
>>158156795
>vaccinet kommer ändå inte göra någon skada
Inget vet det här.
>>
>>158156891
Folk har varit vaccinerade ett år nu och inget har hänt
>>
>>158156707
Jävla horunge du kan somna om
>>
>>158156953
varför så arg svenne
>>
Hipp hipp hurra
>>
>>158156917
Oj 1 år, ja jäklar…
>>
>sovit 4 timmar
>bakis som fan
>helt trasig inuti
>ska öppna butiken om en timme
>stänger den också idag

jag skulle inte gått så jävla hårt igår kväll, men vad som är gjort är gjort.
>>
>>158156852
asg
>>
>>158157345
Ägd nbög
>>
>>158157345
Ägd
>>
File: 1629657147155.jpg (924 KB, 1920x2400)
924 KB
924 KB JPG
Funderar på att svulla med lite thaimat ikväll favä.
>>
>>158157403
>>158157426
Så sant, så sant.
>>
>>158157433
Duktig sissybögslyna UwU, ät så att du får mer volym runt rumpa och lår. Daddies kommer att ha en bra tajm med dig.
>>
>>158157433
Ångrar alltid när jag äter hämtmat, det är gott som fan men tänker alltid på hur det var typ 3-4+ dagars normal matbudget för en måltid
>>
>>158157433
lånar den bilden lite
>>
>>158157521
Hur, jag betalar max 65kr
>>
I wish I were Swedish but never will be. How to cope?
>>
File: sovjet upplösning.webm (3 MB, 324x240)
3 MB
3 MB WEBM
man blir mer vänster ju mer man lär sig om världen
>>
>>158157345
asså fett ägd av sig själv
>>
File: EgCkMpUWoAA9HAd.jpeg.jpg (260 KB, 1080x1350)
260 KB
260 KB JPG
>>158157556
>spara min streetmoe aqua NFT
Det där är ett brott grabben, in i finkan med dig. Men du kan få köpa den för 3000kr.
Spara på du
>>
>>158157567
ska man käka kinamat blir det ju lätt 100kr+ sen kanske man vill beställa mer än bara en sak å då drar det iväg, visst kanske blir 2 måltider då iofs.
Äter billigt normalt helt enkelt
>>
>>158157621
Wow gridstransan leker tuff men förlorar varje gång hon har cum smelly fart battles med grindr daddies uwu
>>
>>158157621
Villen jävla scam nfter är, tekniken är inte ens meningsfull. Hatar hur det ska försöka fo4ceras i spel av vissa, hoppas skiten dör direkt
>>
Vet fortfarande inte vad NFT är
>>
>>158157709
Rädslan att missa ut är för stark i en tjur-marknad
>>
File: 1620384885252.jpg (52 KB, 443x445)
52 KB
52 KB JPG
>Polisen har inlett en förundersökning om bland annat obehörigt tillträde till skyddsobjekt och brott mot luftfartslagen efter att en större drönare under fredagskvällen setts flyga över Forsmarks kärnkraftverk.
>Enligt polisen ska ”någon form av föremål”, vid samma tidpunkt, även befunnit sig över kärnkraftverken i Ringhals, Oskarshamn och Barsebäck.
>– Det är ytterst allvarliga händelser, framförallt om vi kan se ett samband, säger Petra Blomqvist, presstalesperson vid polisen.
öööh?
>>
>>158157736
En "unik" (egentligen inte unik) länk, oftast till en bild i dagsläget, länken finns i den sk. blockkedjan som är en verifieringprocess. Bilden i sig är någon annanstans och kan tas ner/ändras av den som administrerar lagringsplatsen trots att du "köpt" den.
Finns inget som hindrar säljaren att sälja samma bild eller ens samma länk flera gånger.
>>
>>158157736
själv vet jag fortfarande inte vad metaverse och web 3.0 är
>>
>>158157787
Vadå
>>
>>158157621
Mörker har väl större tuttar än så
>>
>>158157601
Why would you ever wish that
>>
>>158157812
Fattar inte, bilder är ju gratis
Som att mågon skulle betala för en wojak liksom
>>
vad fan är fungible
>>
File: va.jpg (255 KB, 1080x697)
255 KB
255 KB JPG
fattar inget
>>
>>158157842
>freedoms
>real social welfare system
>high human development
>clean cities
>high happiness
>fast internet
>still lower taxes than Austria or Germany
>>
>>158157737
Snarare naiva personer som blir vilseledda och lurade av charlataner
>>
fattar legit bokstavligen ingenting om ekonomi
fattar inte ens varför staten låter inflation hända
hur lär man sig mer om ekonomi?
>>
>>158157853
Finns inget att fatta, NFT bilder är rent bedrägeri.
>Som att mågon skulle betala för en wojak liksom
Typ, utan att äga den eller kunna bevisa ägande (ägande man inte har men som ändå säljs).
Alla
>öh tekniken kan användas till så mycket coolt den kommer vara så bra
Är rent kåp som beskriver saker vi redan gör idag fast effektivare då blockkedjan är ineffektiv.
>>
>>158157964
Läs Marx, Lenin och Stalin
>>
>>158158026
>Är rent kåp som beskriver saker vi redan gör idag fast effektivare då blockkedjan är ineffektiv.
fan snackar du om? banktransaktioner tar fortfarande dagar
>>
File: blanca 014.jpg (1.57 MB, 4494x3000)
1.57 MB
1.57 MB JPG
hennes armhålor
ren sötma
>>
>pedofilen sitter och spammar för men ingen pratar med honom så han måste samböga
>>
>>158158063
Nej
>>
>>158157853
Japp, TF2 hattar har mer värde. Men så är ju modern konst i princip ren skatteplanering.
>>
>>158158116
Vaddå nej? Jo
>>
>>158157853
Aporna håller iofs högre kvalitet än wojaks, skulle ändå inte betala förstås
>>
>>158158087
Vad syftar du på?
>>
>>158158167
>vadå nej
Nej, du har fel. Det har ju varit en av grejorna med div. rövmynt, att transaktionerna är mycket långsammare och stora volymer som sker i en normal ekonomi inte klaras av.
>>
>>158157964
https://ocw.mit.edu/courses/economics/14-02-principles-of-macroeconomics-spring-2014/
>>
>>158158146
>dkn man sålde hattar och vapen i TF2 samt steamkort och köpte billiga spel på rea för pengarna
Köpte sanctum 2 med dlc för det t.ex.
>>
File: qm0b8xar1xx61.jpg (80 KB, 640x915)
80 KB
80 KB JPG
godmorgon, titta på den här rumpan
>>
>>158158229
Nu måste man ju ha gjort ett obestritt köp den senaste året för att få sälja saker på marknaden, har lite steamkort som säkert är värda 5kr liggandes.
>>
>du går till louvren och kollar på mona lisa
>en kille frågar om du vill köpa den och du svarar ja
>han går bakom ett skynke och skriver ett handskrivet kvitto på att du äger den
>han säger att du inte får ta med dig tavlan och att han fortfarande kommer ha hand om den
>runt dig finns andra människor med liknande kvitton
Om detta låter knäppt, grattis ni förstår NFTer
>>
>>158158204
Du är en idiot
En enda googlesökning visar att jag har rätt, banktransaktioner tar flera dagar
Krypto är vägen framåt
>>
>>158158285
Saki...
>>
>>158157787
Hatar fittregeringen, de borde alla fängslas speciellt miljöpartiets ledning.
>>
File: 1636959724110.png (491 KB, 712x886)
491 KB
491 KB PNG
>>158158285
Mmmen spana in de här tuttarna
>>
>>158158443
Hubba Hubba awoooga
>>
>>158158395
>visar att jag har rätt,
Du har fel. Vi vill inte köpa dina rövmynt.
>>
File: 94d.png (574 KB, 680x922)
574 KB
574 KB PNG
väcka morsan så hon kan köra mig till affären?
>>
>>158158392
Hoppas storföretag förlorar stora pengar på att pusha det
>>
>>158158423
>>158158285
Yamada tae bästa zombien, men Saki är näst bäst
>>
>>158158525
Laca?
>>
File: 1639521416745.png (27 KB, 499x499)
27 KB
27 KB PNG
>>158158525
såklart, det är ju hennes jobb
>>
>>158158525
ja var chad
ta på dig hennes trosor innan du gör det också för att visa dominans
>>
>>158158525
Gå eller ta cykeln
>>
>>158158525
Ta en redig promenad som våra förfäder
>>
File: 1642237702407.png (157 KB, 457x463)
157 KB
157 KB PNG
Aldrig älskat någon och aldrig blivit älskad
>>
Sket på mig igen
>>
File: 1647906741628.jpg (962 KB, 1140x1074)
962 KB
962 KB JPG
Här är ordentliga bröst
>>
Konstiga är att min morsa alltid har gjort det jag bett henne göra hela mitt liv. Tror hon innerst inne vet att hon förstörde mitt liv. Tur nog var jag en snäll pojke som aldrig bad om något dyrt eller jobbigt.
>>
>>158158604
Lär dig att älska dig så kommer du kunna börja älska någon så att de älskar dig. Men jag tror sånt fungerar inte på er bögar. Ni är bara intresserad av att knulla runt eller bli knullad.
>>
>>158158604
Har nog älskat, definitivt lustat efter någon. Blivit älskad, kanske.
>>
>>158158649
Varför tar hon slyniga bilder?
>>
>>158158649
Otroligt bra favä
>dkn ligger i sängen med mobilen och ser brev likt dessa
>dkn kan inte rå för att jucka skrevet på sängen
>>
File: 1640726530441.jpg (206 KB, 856x764)
206 KB
206 KB JPG
>>158158706
jag är kåt
>>
Snart färdig med morgonens bajskneg sen blir det wowkneget
>>
>>158158757
Jag med tack vare denna bild>>158158649
>>
File: 1632607000279.png (77 KB, 620x519)
77 KB
77 KB PNG
>>158158784
Har försökt klämma ut den sista bajskorven i en halvtimme
>>
Matgeekpedobrev ovanför mitt
>>
Matgeekpedobrev ovanför mitt
>>
File: T3XgCdZ.png (5 KB, 301x386)
5 KB
5 KB PNG
>>158158845
Ha det så kul med hemorrojderna!
>>
>>158158875
Du är fan helt jävla sjuk. Sluta anklaga varenda människa för att vara matgeek
>>
sjukt att matgeek kan vara vaken 24 timmar om dagen och breva 5 brev i minuten
>>
ska sluta leva efter elden ring
>>
File: Holo.png (1.68 MB, 941x1077)
1.68 MB
1.68 MB PNG
>>158153302
Luv' me waifu.
>>
File: 1639073294757.png (96 KB, 800x1024)
96 KB
96 KB PNG
>>158158950
>>
File: 1628684362463.png (146 KB, 266x354)
146 KB
146 KB PNG
https://www.twitch.tv/ebiisan
>>
File: 1642238609691.jpg (116 KB, 1280x720)
116 KB
116 KB JPG
>>158158949
Vad tjackmyra gör med en man
>>
File: 1627371409565.png (20 KB, 695x135)
20 KB
20 KB PNG
>>158158950
>elden ring
>>
Vill ha mer 2dtuttar...
>>
File: 1635197712276.webm (2.87 MB, 508x536)
2.87 MB
2.87 MB WEBM
>>158159030
>>
>>158158949
>vara vaken 24 timmar
Bevis.
>breva 5 brev i minuten
Bevis
>>
Varför dampar sprängarna om ryssland igen?
>>
File: 1638986358542.jpg (95 KB, 987x1024)
95 KB
95 KB JPG
Jak gilla rompa
>>
>>158159050
Det är självbevisande
>>
>>158159074
Helt okej med detta, breva fler
>>
>>158158970
Good choice.
>>
>>158158998
>>158159074
lugna dig chudvig
>>
Söta korta killar i tråden
>>
>han blir arg och spammar när man pekar ut honom
>>
>>158159108
Mamma?
>>
>>158159077
Det är bara självbevisande om du är här 24 timmar för att se honom breva alla de breven.
>>
File: rumpälskare.jpg (8 KB, 480x360)
8 KB
8 KB JPG
>>158159074
Sällsynt bild på den genomsnittliga rumpälskaren
>>
>>158159145
Läser trådarna jag missat när jag sover
>>
>>158158585
Fan dyrt med cykel ändå
>>
File: 1641891753892.jpg (302 KB, 2048x1536)
302 KB
302 KB JPG
>>158159101
Jag sympatiserar med Sean Banan
>>
File: vsauce.jpg (6 KB, 225x225)
6 KB
6 KB JPG
>>158159149
Visste du att Vsauce Michael älskar rompa??
>>
>>158159117
Blir ofta så, så försöker han låtsas att han inte sjuder
>>
>sambögar sitt egna brev för ingen svarade för att ingen fattar vad han syftar på längre då alla i tråden har blivit anklagade för att vara matgeek
>>
>>158159270
How do we prevent normies from clicking soyfaces, so the algorithm stops favoring these eerie thumbnails?
>>
>>158159339
Sjudande psykfall lol
>>
>>158159359
sjudande
>>
>Gick och la mig 0430, vaknar 0600
>Kan inte somna om, var dum i huvudet som drack massa sprit och energidryck
>>
File: file.png (362 KB, 577x517)
362 KB
362 KB PNG
hur gick det här till?
>>
File: 1641680207296.png (927 KB, 900x1165)
927 KB
927 KB PNG
Kolla på arcane j/n?
>>
>>158159429
Det var en annan tid
>>
>>158159437
Kollade med min pv, var mysigt
>>
>in i tråden
>filtrera alla transäckel
>ut ur tråden
>>
File: 1638216703843.jpg (152 KB, 1110x1239)
152 KB
152 KB JPG
>>158159495
>>
>>158159495
omg hej schizoanon
>>
>>158159437
var faktiskt rätt bra så do it
>>
File: Skalad_Is.jpg (105 KB, 720x720)
105 KB
105 KB JPG
>>158159495
>>
>>158159429
Det var en bättre tid.
>>
>>158159437
Min fv jinx har långt fint hår och en kropp gjord för sex
>>
File: Julemarsipangris1.jpg (146 KB, 1200x750)
146 KB
146 KB JPG
Jeg ser sånn her ut.
>>
>>158159579
Älskar att ha sex med din fv.
>>
File: pa2kyl0kvh751.jpg (43 KB, 640x791)
43 KB
43 KB JPG
>>158159647
>>158159579
Snackar ni om min fv?
>>
File: 1642030380262.jpg (96 KB, 592x736)
96 KB
96 KB JPG
>>158159676
>tatueringar
>>
>>158159715
oskuldsbrev
>>
>>158159676
Delikat tvättbrädekropp
>>
>>158159823
oskuldsbrev.
>>
>>158159676
Din fv, min bitch.
>>
File: 1640990157912.gif (171 KB, 326x281)
171 KB
171 KB GIF
>>158159956
>Din fv, min bitch.
>>
File: file.png (1 KB, 122x141)
1 KB
1 KB PNG
hmm
>>
>>158160153
Vad säger filtret?
>>
Kan man få betalt av ryska spioner?
>>
>>158160169
transor och folk som svarar på transor
>>
>>158160192
ah, då fattar jag.
>>
>>158159956
Du har aldrig haft sex i hela ditt liv det märks
>>
>>158160247
Du har aldrig haft sex i hela ditt liv det märks
>>
>filtercucken som absolut måste visa att han minsann filtrerar
asg
>>
>snubben som konstant snackar som sitt filter men inte kan sluta svara på alla brev han påstår han filtrerar
>tänker även på transor 24/7 och ser dem överallt
>>
Sweddit är EXTREMT krinsch just nu
>>
>brevar min bild på kanalen utan flagga
>alla kommenterar att jag ser svensk ut
hur fan vet de? finns folk med råttfärgat hår i andra länder också
>>
>>158160267
Är det *sniff* sjudande jag känner doften av? Japp och oskuldsdoft
>>
>>158160247
>>158160267
Jag har aldrig haft sex i hela mitt liv det märks
>>
>>158160285
Snabb nedspringning.
>>
>>158160276
>>158160284
Han mår inte bra
>>
>>158160318
Är det *sniff* sjudande jag känner doften av? Japp och oskuldsdoft
>>
Tror jag behöver ta och frosta av frysen... lite mycket motstånd när jag drar ut vissa lådor
>>
>>158160366
>AAA RYSSEN KOMMER
>j-jag är så glad att jag fick vara svensk *snyft*
>EN SVENSK TIGER
>>
>>158160400
Tack för informationen.
>>
>>158159071
>fyller landet med kaosbabbar och heemar landet.
>sprängare: jag sover.
>Ryssland cruisar med sin båt
>sprängare: DET HÄR ÄR EN KRIGSFÖRKLARING, RYSSEN KOMMER, RYSSEN KOMMER.
>>
pitt = penis
pitt = armhåla
helt sjukt
>>
File: 1638547155325.png (123 KB, 380x574)
123 KB
123 KB PNG
>>158160410
fyfan
>>
>>158160400
Jag frågade.
>>
File: EUIZX3PWoAImoSo.png (194 KB, 360x629)
194 KB
194 KB PNG
>>158160437
Det var så lite, får se när man ska ta och göra det bara.
>>
Jag jobbar som kassörska på Ica. Mina kollegor har flera gånger sagt att en äldre man frågar efter mig (han kan mitt namn, vet inte hur). Vid tillfällen har han frågat om mitt efternamn och liknande, vilket kollegorna såklart inte gett ut. Jag hade ingen bild alls av vem det kunde vara, däremot vet jag att jag inte känner några äldre män i staden jag bor. Han är väl runt 50 år ish. Igår handlade han av mig, då kände jag såklart igen att han handlat av mig förut. Så frågade han mig om det va tjat som var (mitt namn). Ja, svarade jag. Då ville han ställa en ”kanske lite konstig fråga”. Absolut, svarade jag. Han frågade då om jag var singel, vilket jag svarade att jag inte är. Självklart ville jag ju ta reda på vad fan han egentligen vill mig. JO, va var de thank ville kanske ni undrar. TA MED MIG PÅ EN ”all inclusive resa till Egypten”. ALLTSÅ VA?? Han är alltså fullt seriös och frågar en 22-åring i kassan på Ica om hon vill med till Egypten. Jag tackar vänligen nej och sen nästa kund. Idag kommer han och handlar av mig IGEN. Han säger att erbjudandet står fortfarande kvar och jag kan ju ta ledigt från jobbet om det kraschar. Sedan säger han typ ”Alltså det handlar ju inte om något förhållande (mitt namn)” och blir så äcklad av hur han använder mitt namn??

Har någon annan varit med om liknande? HUR tänker sånna här människor?? Förlåt om detta topic inte passar här men måste få skriva av mig för är så obekväm och förvirrad, vet liksom inte alls hur mycket han vet om mig??
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LB5YkmjalDg
Liker du Huey Lewis And The News?
>>
>>158160504
Är väl bara att ta ut saker och sätta igång avtiningen
>>
om 3-4 generationer så kommer det inte finnas mer än en handfull rasrena svenskar. resten kommer vara blandade och se ut som amerikaner.
>>
skulle legit inte bry mig ryssen började mata atombomber på varenda svensk stad. fyfan för det här landet.
>>
>>158160585
Sverige finns inte om 3-4 generationer. Är ett kalifat vid det laget.
>>
>>158160613
Wow vad cool du är, säkert coolaste killen i din klass där på mellanstadiet
>>
>>158160520
varför är egyptier såna chads? nån som har berättelsen om sliddjur som inte kan åka till egyptien själva för att även all hotellpersonal trakasserar dem?
>>
>>158160613
Skulle bry mig, bara för att städerna är saturerade av blattar så betyder det inte att det inte finns massor av förblattisk historia värd att bevara.
>>
File: file.png (1.11 MB, 720x762)
1.11 MB
1.11 MB PNG
gjorde en egen kebabtallrik idag. friterade pommes, görans kebab och max hot creole sås
>>
svara aldrig på mitt brev igen cp
>>
>>158160674
Vad är det med dina bilder och att färgerna är helt jävla cp?
>>
>>158160674
fan det vidrigaste jag sett och då brevar matnosen varenda måltid i den förbannade tråden
>>
>>158160584
Visst men tänkte att man kunde tajma när man inte har så mycket saker i frysen
>>
File: fmcucken.png (23 KB, 705x223)
23 KB
23 KB PNG
>>
>>158160479
>pitt = armhåla
>>
>>158160674
Orgasme i munnen.
>>
>fmcuckencucken
>>
File: file.png (345 KB, 542x486)
345 KB
345 KB PNG
>>158160707
du kan kopiera bilden direkt och bara klistra in i kommentarfönstret. då slipper du spara något eller klistra in någon url. men det jävlas med komprimeringen på nåt sätt när den konverteras till png.
>>
>>158160767
Baserad snubbe, varje död svensk kommer dö ståendes upprätt på ett berg av slaktade ryssapor.
>>
>>158160793
Jag brukar också göra det, men har inte märkt av några problem för mig...
Vad kör du för weblässare?
>>
>>158160826
firefox
>>
File: 04_071_V2_web-1.jpg (194 KB, 1600x900)
194 KB
194 KB JPG
>>158160823
>Baserad snubbe, varje död svensk kommer dö ståendes upprätt på ett berg av slaktade ryssapor.
>>
File: Axel.png (82 KB, 1572x1232)
82 KB
82 KB PNG
https://youtu.be/YF9KqVQnF6I
>>
File: 1625611173170.png (74 KB, 543x620)
74 KB
74 KB PNG
Skål, tråden!
>>
>>158160823
Ingen kommer slåss för den här äckliga pissregimen lol.
>>
nä men ärligt. vad är troligast att förstöra sveriges framtid och göra oss ett minne blott? miljontals permanent bosatta babbar eller några år av rysk ockupation?
>>
>>158160850
blatticus...
>>158160874
Inte regimen man slåss för, blatticus.
>>
File: images.jpg (13 KB, 200x202)
13 KB
13 KB JPG
>>158160767
svenska soldater rapporterar hellre furiren för trakasseri än att slåss mot fienden.
>>
File: 1641761645821.jpg (100 KB, 1280x720)
100 KB
100 KB JPG
>>158160861
Skål pysen
>>
>>158160874
>>158160850
Det är en speciell typ av bitterhet som gör att man beter sig så här bara för att psykologen på mönstringen dömde ut en
>>
>>158160850
Are you invading Wonderland with that facepaint on?
>>
är runt 30% invandrare, tror ni de kommer slåss för sverige, tror ni att de kommer fly? nä de kommer gå med ryssen som utlovat landet till dem.
>>
>158160823
Kan inte sluta flina åt att en verklig människa faktiskt tror på det här
>>
>>158160891
Man kan ogilla båda.
Satan vad pinsamma fittupplop var.
>>
File: file.png (1.17 MB, 839x829)
1.17 MB
1.17 MB PNG
visst offrar ni era liv så att dem ska få behålla makten?
>>
>>158160893
Nähä? Ska ryssen utrota svenska folket och det ska man slåss för att förhindra? Verkar snarare tvärtom
>>
>>158160397
mm du ja
>>
Varför verkar så många ryssrunkare ha svårt för att fatta att man kan se både blattar och ryssar (som ju också är blattat) som ett problem?
>>
>>158160955
vill se dessa i ett sibiriskt arbetsläger
>>
>>158160905
Varför ska man försvara ett land som aktivt utrotar ens folk?
>>
>>158160924
Bryr mig inte. Någon gruppering borde ta tillfället i akt och sänka den procentandelen.
>>
>>158160988
>när dampe har vanföreställningar
>>
File: 1624004530949.webm (2.84 MB, 640x1136)
2.84 MB
2.84 MB WEBM
oroa er inte. ellen kommer hålla oss säkra från ryssen med sina lår.
>>
påminn mig varför vi är aggressiva mot ryssland nu igen
>>
>>158160961
mm du ja
>>
>>158161025
ryssland dåli
>>
>>158160905
Hade ingen mönstring för sveriges äckliga cuckhornegerregim avskaffade den
>>
>>158160905
Ju snabbare det här judiska globoblatte experimentet till """"land"""" kraschar desto bättre. Välkomnar kollapsen.
>>
>>158161025
har du sett hur dom behandlar transar eller?
>>
>>158161025
De vill pozza oss i röven ><
>>
>>158160973
Det finns oironiskt en stor grupp NPCer som inte kan förstå att man kan hålla fler än en åsikt, och tror att allt bara är tvåsidigt där man inte kan välja någon annan väg.
>>
>>158161067
Ingen bryr sig om transorna eller bögarna
>>
>>158161059
>Välkomnar kollapsen.
om livet är ett helvete för många och ett paradis för få. vafan snackar ni då om kollaps för, det är ju samma nu som då
>>
>>158161080
Vad är den tredje vägen? Steka gulasch med NMR?
>>
>>158161025
sossarna behöver en fiende att rikta massan mot. finns inget som enar ett folk bättre under en fana än en gemensam fiende. såklart så är allt bara lajv med gamla gubbar i grönt som promenerar längst kajen på gotland. nbögarna äter upp det som nästa marvelfilm dock, så varför inte.
>>
>>158161120
Finns oändligt många vägar, bara en idiot tror att man måste 100% falla in i ett av två led.
Man kan vilja att vår stadsmakt slutar förgöra folket och samtidigt inse att en rysk ockupation av gotland inte skulle vara en positiv aspekt för det svenska folket.
>>
>>158161171
önskar fienden var vår verkliga fiende istället.
>>
tror folk seriöst att ryssen försöker ta gotland eller? kan ni tänka er om ryssland ens försökt ta över icke slaviskt territorium.
>>
https://old.reddit.com/r/svenskpolitik/comments/s40hew/sds_propagandaprofil_rebecka_fallenkvist_kallar/
Hallå? Baserade avdelningen?
>>
Amerika
>tvingar Sverige under hot med blockad av EU att bryta mot sina egna lagar
>försöker använda Sverige som en klientstat för att b.la. få Assange till USA så de kan tortera honom
>lurar ut Sverige på krig i Afghanistan när Talibanerna var redo att ge över bin Laden till en oberoende part, Sverige blir cuckat och behöver ta mot alla flyktingar
>cuckar Sverige på försäljning av Gripen till de nordiska grannarna, tvingar Norge, Danmark och Finland att köpa F-35

Ryssland
>...?
>>
>>158161268
>USA är oändligt många gånger värre,
>>
>>158161255
Nej, jag tror inte att ryssen försöker ta gotland, men om ryssen försökte ta gotland så är det inte något jag skulle se som positivt bara för att vår regering också försöker utrota oss.
>>
>>158161311
vad spelar det för roll?
>>
File: 1628116843519.png (680 KB, 650x925)
680 KB
680 KB PNG
>>158161306
Jo.
>>
>>158161311
ingen har sagt det ditt cp
>>
>>158161255
vaddå kan ni tänka er? ja jag kan tänka mig att ingen skulle kriga mot en kärnvapenstat
>>
>>158161336
Ungefär lika intelligent rubriksättning som fria tider där
>>
File: 1613909553229.png (943 KB, 656x761)
943 KB
943 KB PNG
>>158161323
Vadå? Tycker du inte att gotland ska tillhöra det svenska folket, och att svenskar ska få leva och nyttja ön?
>>
File: 1629157170131.jpg (167 KB, 1080x1317)
167 KB
167 KB JPG
>>158161291
allt det där är ingenting jämfört med att öppet bögeri inte är accepterat på gatorna i ryssland
>>
>>158161291
Gillar inte någon av dem
>>
>>158161291
Allt vi får av USA är negerdyrkande, lgbögt, bajsflix. Hoppas Kina nukear skiten. Fyfan vad jag hatar muttjävlars äckliga influens på det här jävla landet.
>>158161336
Precis så här. Muttstaterna är satan.
>>
File: 1615444874241.png (14 KB, 624x386)
14 KB
14 KB PNG
>>158161432
Riktningsråttan be lajk:
>VAAAA????!!!!
>MEN DET MÅSTE MAN JU!!!
>>
okej seriöst då vad har ryssland gjort mot sverige
>>
>>158161398
säger bilden att det var bättre eller sämre förr?
>>
>>158161535
Dom har ju gjort massor av saker som tyder på att vi eventuellt skulle kunna bli attackerade av dem.
Allt ifrån militära övningar, till att testa vårt flygvapen genom att ständigt och återkommande flyga in i vårt luftrum.
>>
>>158160674
Är det gott?
>>
>>158161580
är ju för att sverige ställt sig emot dem, sanktionerar dem och försöker öppet diktera deras interna politik
se bara på sveriges "feministiska utrikespolitik"
>>
är ryssen rädd för henne?
>>
>>158161739
Tror du Sverige är viktigt nog för att något av det skulle ha betydelse för ryssland?
Dessutom har deras territoriala kränkningar sträckt sig bak långt längre än våra krim sanktioner.
>>
File: Namnlös.png (1.5 MB, 1187x773)
1.5 MB
1.5 MB PNG
>JAG SVÄR PÅ MIN HEDER SOM ADELSMAN
>>
>>158161796
Jag är rädd för henne. Önskar bara att det faktiskt fans ett bra alternativ nästa val. Men alla partiledare är ju i princip lika äckliga och globohomo.
>>
>>158161829
våldtog guilio sin farsa i slutet av ondskan eller hur var det nu? minns en scen typ som i gudfadern där han tog av sig byxorna och så stängdes dörren typ.
>>
>>158161829
Adelsmän har ingen heder.
>>
>>158161739
Sanktioner och kritik är ju inte direkt anledning att kränka luftrum. Låter helt orelaterat
>>
>kgbcucken
>>
File: 1572003557444.jpg (66 KB, 832x1000)
66 KB
66 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=8VtzsBWUJt0
>>
File: 1622612751709.jpg (74 KB, 598x630)
74 KB
74 KB JPG
nix, kommer fortfarande inte ta sprutan
>>
>>158161886
Jo
>>
Svenska vikingar färdades österut in i Ryssland och var beryktade för att ha bedrivit handel med slavar. [6] Slavar kom också från germanska, brittiska och andra nordeuropeiska stammar, och blev ibland sålda till arabiska eller judiska slavhandlare, som i sin tur sålde dem vidare som eunucker efter att ha kastrerat dem.[6]
>>
Fan sjukt hur livrädda poljontar är pga att bögar existerar
>wäääh jag vill leva i en totalitär förtryckarregim med en levnadsstandard som är i bottnen, bara jag slipper prideparader, önskar ryssland invaderade
Jag menar, ryssland är precis där borta jonte? Bara dra över istället för att vänta på att ryssen skulle komma hit.
>>
>>158162175
Inte helt oväntat att judarna som ser ner på alla icke-judar har varit de primära slvhandlarna i tusentals år
>>
tror inte på våld, men hitler hade rätt om mycket
>>
>>158162328
mm
>>
>>158162328
>>
>>158161945
båda är offensiva åtgärder
tänk dig vad amerika hade gjort om Sverige sanktionerade dem för invasionen av Irak/Afghanistan/Syrien/Libyen osv eller gick med i CSTO

>>158161799
Ja? Enda anledningen till att Sovjet inte invaderade Finland var att Sverige inte gick med i NATO
>Dessutom har deras territoriala kränkningar sträckt sig bak långt längre än våra krim sanktioner.
menar du att sverige varit neutral mot dem innan krim eller? dessutom så har typ till och med turkiet ett seriösare anspårk på krimhalvön än ukraina
>>
new bred

>>158162152
>>158162152
>>158162152
>>
>>158162328
Det var Himmler som var damphjärna och rekryterade in för många pissluffare i leden
Hitler gjorde inget fel
>>
File: 1615945558100.png (916 KB, 1472x2036)
916 KB
916 KB PNG
>>158162328
Tror på våld.
>>
>>158162328
som vad chudler
>>
>>158162377
Ryssland hade det största anspråket, men i och med att de lätt ukraina bli ett eget land, och ineha krimhalvön så överlät de sitt anspråk till ukraina.
>>
File: 1639428542624.png (7 KB, 232x217)
7 KB
7 KB PNG
>>158162387
neeeeeeej du får inte tro på våld det är fel
>>
>>158162328
vadå tror inte på våld?
*boxxar dig i bakhuvet*
tro på det där du annars boxxar jag dig igen
>>
Jag har trådens minsta kuk (16cm på längden)
>>
död åt chuddus
>>
>>158162377
>tänk dig vad amerika hade gjort om Sverige sanktionerade dem för invasionen av Irak/Afghanistan/Syrien/Libyen osv eller gick med i CSTO
Inte börjar provocera oss militärt iaf
>>
>>158162467
min är typ 18-19 i stånd
>>
>>158162506
mm det är lite åt det mindre hållet men godtagbart
>>
>>158162502
skojar du? de hade antagligen begått en kupp
>>
File: 1625862514632.png (660 KB, 1106x1012)
660 KB
660 KB PNG
vad blir det till lunch?
>>
File: 1519139324737.jpg (46 KB, 700x641)
46 KB
46 KB JPG
>>158162535
mammsen har lagat kalops så ska snart åka hem till henne
>>
>>158162502
Inte han men naiva fanskap om du inte ser vad vad usa gör med länder som inte är deras lydstater
>>
>>158162387
Ändå är du för feg för att bruka det
>>
>>158162418
funkar inte så
>>
>>158162377
Varför inte bara svara med sanktioner och kritik mot Sverige då? Ett öga för ett öga
>>
>>158162534
>>158162566
Kek aa eller hur
Du får gärna förklara varför vi inte invaderases då när vi bokstavligen stöttade vietcong. Då snackar vi inte sanktioner eller kritik utan vi hjälpte dem med material och erbjöd amerikaner som vägrade värnplikt asyl.
>>
File: vadåkilobyte.jpg (3.54 MB, 4032x3024)
3.54 MB
3.54 MB JPG
>inget dåligt kilobyte!
vad menade ungjäveln med detta?
>>
>>158162659
Faktiskt jo
>hmm jag har sak
>du kan få det, inga problem
Då passar det sig inte att gå
>NEEEJ SAK ÄR MIN IGEN, RÄTTMÄTIG MIG-SAK
>>
>>158162707
ja jäklar vilken idiot unge
>>
>>158162707
kilo (måttenhet) + byte (fångst)
>>
>>158162707
samma unge som dampar sönder åsa-nisses tomt med dynamit i ett annat avsnitt?
>>
>>158162767
>byte
självklart. bra där anon
>>
>>158159074
giwmawtf
>>
File: 1617260273733.png (261 KB, 650x750)
261 KB
261 KB PNG
>>158162535
Inget idag, känner mig inte hungrig men till middag så tänkte jag äta fläskgryta.
>>
>>158162678
sverige skickade bara humanitärt stöd och var neutral ditt mongo
>>
>>158162854
Ändå betydligt värre än sanktioner och kritik du påstår usa skulle invadera oss för jonte. Vi hjälpte bokstavligen folk de krigade mot
>>
läste precis att nazityskland hade norge i 5 år. trodde det var typ ett halvår. fan en evighet ju
>>
>>158162954
>>158162954
>>158162954
>>158162954
>>158162954
>>
finnar är så jävla krinsch
>>
>>158162955
>norge
>bra rikt land

>sverige
>bajscuckland med etniska svenskar i minoritet

hmm nästan som om vi också borde ha stått under deras ledning. vi hade bajsat ner landet ändå, men hela olof palme-eran hade förskjutits framåt lite
>>
>[Kamaboko Koubou (Kamaboko)] Denno Kanki - Kasou Kuukan de Ochiru Shoujo | Cyberbrain Sex Princess - A Girl Who Gets Fucked in Virtual Reality [English]

Japp då var det dags för roonk
>>
AAAAAAA RYSSEN KOMMER HJÄLP MIG NEGERMAN
>>
>ryssen kommer avveckla LBTQ som genomsyrar alla aspekter av samhället

NEEEEJ STOPPA RYSSEN
STOPPA
>>
>>158162923
var sa jag invadera? idiot
humanitärt stöd är inte att hjälpa någon i krig, dessutom så frös USA våra diplomatiska relationer i typ ett år och kallade tillbaka sin ambassadör, vem vet vad CIA hade för planer för att ta bort sosseregeringen
>>
File: 1241.png (127 KB, 1251x600)
127 KB
127 KB PNG
>>158163012
Sweeeedistan. Hur man kraschar ett utopiskt land på några decennier. Så kan det gå när man tar efter det kaosade bajslandet andra sidan atlanten.
>>
>>158163155
Inte han men det låter fortfarande värre än sanktioner och kritik, vilket var poängen.
>>
ja jösses vilket impotent sjudande
>>
>>158163244
vad det låter som för dig är inte relevant
>>
>>158163155
>vem vet vad CIA hade för planer för att ta bort sosseregeringen
Inte du även om du påstår sånt fanns. Frysta relationer är betydligt lindrigare än militära provokationer.
Så bevisligen dampar ryssen värre för mindre.
>>
Haha, det finns en ny tråd

>>158162954
>>158162954
>>158162954
>>158162954
>>
File: 9a6.jpg (22 KB, 413x395)
22 KB
22 KB JPG
>>158163427
>sidan 7
>>
>>158163427
nybögen...
>>
>>158163350
Hela diskussionen är baserad på era åsikter
>>
>>158163414
öva med USA/NATO är inte en militär provokation?
frysta relationer är mycket allvarligare än att två plan åker 1km in i svenskt luftrum
>>
>>158163498
Att åka in med militärfordon i ett annat land är ju så nära en krigsförklaring man kan komma.
>>
>>158163498
>öva med USA/NATO är inte en militär provokation?
Nej.
>NEEEEJ NI FÅR INTE ÖVAAA AAAH JAG BLIR PROOOVOCERAD
Övningar man är öppna med i god tid att de kommer äga rum med vänligt sinnade stater kan knappast anses vara provokation. Fast att ha en militär är väl provpcerande för ryssar
>>
File: 1634720238522.png (251 KB, 396x401)
251 KB
251 KB PNG
jag kan ingenting om geopolitik och vet oironiskt inte vad NATO är
>>
Ryssland är rädda för att Sverige ska exportera kärnkraftsel till tyskland och därmed minska deras beroende av Gazprom.

Dessutom vill de att Sverige ska känna tryck och gå med i NATO och därmed mista sin plats som en "neutral nation".

I slutändan är det bara ryssen som bajsbrevar för att få en reaktion. Se han matbögpsykrånmordspissluffarfallet. Bara projektion, ingen substans
>>
se snabbt


>>158162954

>>158162954

>>158162954

>>158162954
>>
>>158163684
>sida 9
tålamodDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.