[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1619210030446.png (447 KB, 2017x1308)
447 KB
447 KB PNG
raja-akkapainos
>>
Do foreigners get invited into sauna ?
>>
File: 1623697387416.jpg (89 KB, 480x624)
89 KB
89 KB JPG
pääsihän nyymi joka halusi tehdä painoksen tekemään painoksen
>>
Miten niin paska ja ruma peli kuin Helltaker menestyi niin paljon
>>
File: 1624075370269.gif (917 KB, 1024x1024)
917 KB
917 KB GIF
>>158152866
Joo minä tein itte
>>
postaan (kännistä)
>>
>>158152841
Me and the lads.
>>
File: 1617160154367.jpg (107 KB, 882x1000)
107 KB
107 KB JPG
>>158152873
Iskevä musiikki ja hemaisevan seksikkäitä, siististi pukeutuneita demoninaisia. Samalla lyhkänen pikku ilmaispeli. Miten se ei ois voinu menestyä?

https://www.youtube.com/watch?v=K_YbbAhRbIQ
>>
>>158152873
sattuman oikku, letkeä musiikki, anime
>>
>>158152950
Tää on kirjaimellisesti vauvan ensimmäinen FL-studio tekele, mitä vittua nyt taas
>>
File: 1611705309273.gif (373 KB, 640x548)
373 KB
373 KB GIF
>>158152987
Hyvä musiikki on hyvää on se miten yksinkertaista tahansa ja paska sieluton tekele ei ole laadukas vaikka olis kuinka monimutkainen ja ammattimaisesti tehty.

https://www.youtube.com/watch?v=EnDXGQmCz3U
>>
>>158152937
Hahaha didn't know you could drink in the sauna. Isn't that dangerous ?
>>
>>158153018
Oletan että tää on taas joku indiehomojen fiksaatio ja matalat standardit ja menen nukkumaan pohtimatta asiaa sen enempää
Nauttikoon kukin mistä haluaa
>>
>>158153026
why would it be?
>>
>>158153083
Doesn't it go to the stomach and channels bloodflow over there ?
>>
>>158153026
what? many people do that but you gotta drink fast otherwise your beer is getting warm and that's not what you want
>>
File: 1635474219913.jpg (364 KB, 2006x2107)
364 KB
364 KB JPG
>>
File: EytGGgtVIAE1jQD.jpg (107 KB, 1200x803)
107 KB
107 KB JPG
Pistin kahvit tippu mata
>>
File: 1636808273923.jpg (281 KB, 1920x1080)
281 KB
281 KB JPG
>>158153276
Mäki voisin laittaa mutteripannun liedelle.
>>
File: 1641255713377.png (169 KB, 736x748)
169 KB
169 KB PNG
>>158153056
No mainitaan, että vaikutat omia pieruja haistelevalta hienostelijalta, kun et osaa arvostaa yksinkertaisuutta ja samalla myös alaikäiseltä kun et arvosta indietuotantoja. Helltakerissä vetoaa juuri rehellinen yksinkertaisuus. Mies halusi siististi pukeutuneita demoninaisia ja teki sitten pelin niistä. Vetoaa reilusti seksillä, ei esitä olevansa mitään hienompaa kuin on ja mutkitta menee asiaan. Päälle sitten vielä mainitut ilmaisuus ja iskevä, yksinkertainen ääniraita niin parempaa saa valtavirran pelituotannosta hakea.
>>
File: 1614796902670.png (2.5 MB, 1295x1812)
2.5 MB
2.5 MB PNG
>>158153276
viestin innoittamana aloin jauhaa papuja
>>
Finland is cool. Wish I had more time to learn your language. Good night guys, have fun
>>
File: 1607575014701.png (181 KB, 567x655)
181 KB
181 KB PNG
>>158152808
huora ja huonoin tietäjä painos
>>
>>158153276
moneltakos heräsit?
>>158153338
have fun...
>>
File: 1630567289585.jpg (25 KB, 333x389)
25 KB
25 KB JPG
Jostakin syystä olen vieläkin hereillä. Alkoholilla voi olla vaikutusta tuotantoon.
>>
File: 1590336029247.png (1.19 MB, 1920x1080)
1.19 MB
1.19 MB PNG
>>158153293
>>158153335
Voisin itsekin jauhaa vähän mutteripannua varten papuja. Näitä kun pistää vähän normipapujen sekaan tulee omasta mielestä hyvää kahvia
https://verkkokauppa.mokkamestarit.fi/product/11/irish-coffee
>>
File: 1632597948508.jpg (63 KB, 471x600)
63 KB
63 KB JPG
>>158153339
Höps
>>
File: 1635916762831.png (2.31 MB, 1920x1080)
2.31 MB
2.31 MB PNG
>>158153532
Joku päivä vois varmaan iteki ostaa myllyn ja alkaa jauhamaan
>>
>>158153505
itellä vielä kuppi liköörikaakaota ja yksi iso lonkero. sitten pohditaan mennäkö nukkumaan vai alkoholikaupoille kello 09:00 veikkaanpa jälkimmäistä.
>>
>>158153605
Ite pitäs varmaan kauppaan suksia koska en tule heräämään ennen sen aukeamista tai ainakaan ole kykenevä sinne siirtymään.
>>
>>158153642
en täysin sisäistänyt viestiäsi, mutta itselläni käy matka kohti kauppaa tai alkoa kello 09:00 koska uskon olevani hereillä (ei väsytä vittuakaan ja hyvä känni päällä)
>>
File: sages 2.jpg (434 KB, 1285x820)
434 KB
434 KB JPG
>>158153564
no joo otan takaisin koska >Kasen
>>
>>158153686
Nii että ite olen niin krapulassa koko seuraavan päivän ettei kaupassa asioiminen onnistu sen aukioloaikoina ja siksi pitäisi mennä nyt. Ei vaan jaksais nytkään.
>>
>>158153729
ah okei toivottavasti ennätät kauppaan vielä tämän aamun puolella niin ei tarvitse kärsiä puutetta elintarvikkeista
>>
>>158153758
Enemmän olen huolissanu kun ne elintarvikkeet pitäisi muuttaa syötävään muotoon.
>>
>>158153775
no se tuottaa omat ahdistuksensa siksi itse hainkin muutaman päivän noutoruokaa, mutta päätin ryhdistäytyä sillä saralla. vaikka vituttaa. osta vaikka eineksiä, niin ei tarvi paljoa kokkailla.
>>
>>158153817
voispa syyä eineksiä ja kulunut vitsi jne.
>>
olin normojen kanssa viettämässä iltaa/yötä. hyvä meininki oli jtp!
>>
File: nyymin hampi.jpg (350 KB, 1218x1624)
350 KB
350 KB JPG
>>158153859
itekin käväsin illasta treffeillä ja tunsin oloni taas niin turbonormoksi, joka ei ole huono juttu. en olekaan postaillut täällä pariin viikkoon, paitsi tulin poistetun lohjenneen paskahampaani postaamaan tänne aikaisemmin ja nyt ryyppään.
>>
File: 1612533301183.jpg (452 KB, 1920x1080)
452 KB
452 KB JPG
>>158153598
Itsellä on käsikäyttöinen mylly mutta se on vähän työläs ja ergonomialtaan ontuva niin elämää helpottaakseni se pitää aina laittaa pienellä puristimella kiinni työtasoon kun muuten se jauhaessa liukuisi ja pomppisi tasolla. Itse vähän oon suunnitellut tätä sähköistä myllyä kun olisi kait hinta/laatusuhteeltaan parhaimmasta päästä menemättä kuitenkaan ihan överiksi.
https://www.gigantti.fi/product/kodin-tuotteet/kahvikoneet-ja-kapselikoneet/kahvitarvikkeet/CGWS130B/wilfa-svart-aroma-kahvimylly-cgws130b
>>
>>158153906
mitä vittua hyi vittu
>>
>>158153926
niinpä, nyymi, niinpä. onneksi kuitenkin hammas on poissa suusta, mutta joku pakkomielle oli saada pitää se itsellä. tossa se on pöydällä.
>>
File: 1629529129599.png (196 KB, 350x452)
196 KB
196 KB PNG
>>158153914
Hui mega kallis ehkä ensin ostan tarvehierarkiassa korkeammalla olevan imurin
>>
>>158153914
Teräjauhavat on huonoja.
>>
File: 1636456352874.png (592 KB, 770x1180)
592 KB
592 KB PNG
Oispa ruokaa valmiina mutta kun ei oo kiukuttaa. Pakko kai se on kaupasta koittaa jotain keksiä ennnekuin nukahtaa.
>>
>>158153906
mukavata. menikö treffi hyvin?
>>
Suositelkaa jotain hyvää kirjaa.
>>
File: 1641653847092.jpg (40 KB, 450x268)
40 KB
40 KB JPG
>>158154001
Ei tuossa nyt mitään tehosekoitinterää ole
>>
File: 1614520850509.jpg (297 KB, 526x529)
297 KB
297 KB JPG
>>158154080
sadan vuoden yksinäisyys
>>
jatkanko ryyppäämistä vai syönkö vain herkkuja?
>>
File: 1621973442415.jpg (87 KB, 664x513)
87 KB
87 KB JPG
>>158154055
>>158140296
meni joo ja nyt vittu nollataan työ stresi huolia
>>
>>158154080
Everyday Zen - Love And Work
>>
>>158154157
moi taikurinyymi, mitäs sä nykyään?
>>
ei vittu haluan uskoa että pystyn pitämään yhden 0,5l lonkeron voimin känniä 09:00 asti yllä eikä olla mikään pelle a hakea jotain paria 2,7% aisurilonkeroa
>>
>>158154373
hain just epäironisesti 2,8% kaljaa 14 kpl
>>
File: 1614295154071.jpg (294 KB, 2048x1365)
294 KB
294 KB JPG
Prismassa oli pleikka neloselle Z.O.E 2 poistokorissa, jätin vielä ostamatta, vaikka kiinnostaisi vähän
https://youtu.be/JXRejwaL4Kw
>>
>>158154431
et oo ikinä tehnyt noin
>>
>>158154439
pelaa ps2 versiota
>>
>>158154530
Onko se parempi
>>
>>158154197
Vahingossa poistin koko postauksen kun piti postaa vaan se kuva. Mutta sama pätee.
>>
File: loputon huolenaihe.jpg (151 KB, 691x506)
151 KB
151 KB JPG
>>
>>158154589
ei ellet ole meikäläisen kaltainen autisti jonka mielestä ps1 pelit näyttävät paremmilta kuin modernit pelit
>>
>>158152937
vittu että on seksikkäitä uroksia, miten pystyis muka hillitä erektiota jos tämmösten kanssa saunaan pääsis
>>
>>158154674
itteekin vähän kiihotti kylläpä voi suomijannut seksiä tihkua
>>
puheenollen tuosta ZoEsta, julkaisiko ne koskaan noita vr versiota niistä peleistä?
https://www.youtube.com/watch?v=HhJVuJyoT4w
>>
huomenta nyymit
>>
>>158154665
Olen kyllä jonkin sortin autisti kun omistan useamman kuvaputken ja tykkään myös kaikenikäisestä 3D grafiikasta. PS1-grafiikassa on kieltämättä kyllä oma hurmaava piirre se kummallinen tekstuurien "muljuilu".
>>
>>158154858
moikka moi kiva kun tulit postaamaan
>>
>>158154741
Ainakin tuossa PS4 ja Steam versiossa on VR-tuki, mutta se ei kait välttämättä ole mikään maailman upein
>>
>>158154861
>>158154665
https://youtu.be/-9UU7S0MWEQ
>>
File: viha.png (309 KB, 601x595)
309 KB
309 KB PNG
vittu että hirmustuttaa kun pringles purkki putosi maahan ja kaikki pringlesit menivät halki voi perseensuti
>>
>>158154983
pringles puristetut suolaperunatuotteet nautitaan parhaiten kaatamalla ne suoraan purkista suuhun
>>
vielä puolituntia että voi lähteä kauppaan
>>
File: 1621366370389.jpg (79 KB, 686x576)
79 KB
79 KB JPG
miksi ihmiset aina kyselevät niin usein että "mitä kieltä kannattaisi opiskella" "kannattaisiko opetella tätä vai tätä kieltä" tai siis miten voi pysyä motivaatio yllä jos ei pidä edes kyseisestä kielestä? omasta mielestä intohimo uuden kielen oppimiseen syntyy siitä että pitää kyseisestä kielestä ja nauttii sen opiskelusta
ite esim. opiskelen vitun turhia kieliä vaan koska pidän niistä ja haluan. tästä hyvänä esimerkkinä toimii vaikkapa viro.
>>
Kaapissa krapulaa varten kalkkunaa ja kolme (3) ES.
>>
File: 1621539947443.png (946 KB, 1400x5552)
946 KB
946 KB PNG
>>158155068
esim. mandariinikiinaa ei kannata opiskella
>>
>>158155030
no kyllähän ne alas meni mutta vitutti että ei kokonaisena
>>158155046
periaatteessa 24/7 mutta tunti vielä itsellä tiedät kyllä miksi
>>
File: 1640237461696.png (572 KB, 700x913)
572 KB
572 KB PNG
>>158155068
Tavoite voi olla esimerkiksi että sen osaamisen voi kääntää rahaksi. Internetissä toki useammin kyse on siitä että etsitään vain hyväksyntää omalle ajantuhlaamiselle. Johonkin tuolle välille se menee, toki tuo nyt kattaa aikalailla kaikki ääripäät.
>>
Mun padot hajoo t. taikurinyymi
>>
File: 1622048760350.jpg (35 KB, 640x480)
35 KB
35 KB JPG
Minulla on vielä pleikkari ykkösen pelit, muttei toimivaa konsolia. On minulla toki kakkonen millä ne toimii ehkäpä jopa paremmin, mutta ykkösessä on laitteena se oma nostalgiansa niin joskus pitää vielä hommata toimiva sellanen.
https://youtu.be/S7jOKDQOeZc
>>
File: 1626110277677.png (114 KB, 472x398)
114 KB
114 KB PNG
>>158155086
omasta mielestä on hirmu siistiä katsoa videoita kun valkonaamat puhuvat kiinaa ja kiinalaiset ovat aina todella yllättyneitä, mutta en kyllä haluaisi olla oikeiden kiinalaisten kanssa missään tekemisissä. olen kyllä heitä tavannut ja on niin tökeröä käytöstä aina että ei kyllä vittujakaan kiinnostele. olishan tuota siistiä osata, mutta kun ei kiinnosta oikeesti puhua noille ihmisille kuitenkaan loppupeleissä.
>>158155125
no tämäkin on totta ja vaikka brassinyymi ihan oikeesti voisi pätevöityä joksikin suomitulkiksi kun äijä puhuu aikalailla natiivia suomea ja todella surullista että niin lahjakkaat kaverit jäävät vain tyhjän päälle vaikka oikeesti mahdollisuuksia olisi vaikka mihkä
>>
>>158155073
mä syön krapulaan grandiosa big one double pepperoni pannupitsa ekstra juustolla ja kuumakastikkeella ranskalaisten kanssa ja vissyä tietenkin
>>
File: NAM.jpg (8 KB, 228x221)
8 KB
8 KB JPG
mulla on sitä kebab billysia pakastimessa mistä nyymi puhukin ja laitan testiin jossain vaiheessa tässä aamulla
>>
File: 53bd57a160e502d8.jpg (55 KB, 455x773)
55 KB
55 KB JPG
mitä syön aamupalaksi:
hawaii pizza jäälätty
pastaa ja sipulisilakkaa
pastaa ja papuja
>>
>>158155068
Ne ihmiset lähinnä miettii että onko tästä kielestä apua rahanhaalintaan
>>
File: The_Winter_Tundra.jpg (265 KB, 1280x720)
265 KB
265 KB JPG
>>158154861
aika samoilla linjoilla vetelen, toki itsellen myös nostalgia on iso syy miksi on niin kiintynyt tuon ajan tyyliin
>>158154889
harmillista kuvittelisi tuon robotti tyylin toimivan tosi hyvin veeärrässä
>>
>>158155094
juu mutta kestää puolituntia rampiä sinne kauppaan
>>
File: 1621649761656.jpg (1.01 MB, 1440x1611)
1.01 MB
1.01 MB JPG
>>158155242
Herkku sipuli silakka
>>
File: 1621637295421.jpg (313 KB, 720x699)
313 KB
313 KB JPG
>>158155250
no juu, mutta miten se motivaatio pysyy yllä loppupeleissä? ymmärrän kyllä hyötyaspektin, mutta koen vaan suurimman osan kielistä niin vastenmielisenä että en vaan voisi niitä opiskella ainakaan itse. joku espanja on hyvä esimerkki että ei vaan vittu inspaa sitten yhtään, vaikka ihan ok keskiverto hyödyllinen kieli, mutta kun ei vaan kiinnosta.
>>
File: 1622689929665.png (2.04 MB, 768x576)
2.04 MB
2.04 MB PNG
>>158155319
Eihän se kai yleensä kestä.
>>
>>158155295
itellä kestää ehkä 3min ja lähialkoon joku 6min ja tajusin just että SEHÄN VITTU AUKEAA 10:00 ja ei ole eka kerta tämä että en muista voi vitun vittu kai lähden sitä rämpimään pasilan triplaan kun sieltä saa 09:00
>>
File: 1621385287400.jpg (43 KB, 236x288)
43 KB
43 KB JPG
>>158155350
no ei niin ja en oikein koskaan ota vakavasti mitään "hey guys i want to learn this and this language or move to this and this country" kun todennäköisyys sille että tulet sujuvasti kieltä oppimaan tai muuttamaan johonkin maahan vaikka miten uhoisit ovat kyllä melko pienet
se on vaan vähän semmosta lapsellista halua ja uhoa mitä ei kuitenkaan tule tapahtumaan vaikka sanoja siihen itse uskoisikin
>>
nyymi on outo desu
>>
File: 1627509837108.gif (370 KB, 130x236)
370 KB
370 KB GIF
>>158155264
Ei kait se VR mikään onneton ole, mutta olen lukenut positiivisia että myös negatiivisia arvosteluja, että varauksella suhtautuisin
>>
nyt avautuu vika 0,5l lonkero ja sen jälkeen lähden hiipimään kohti pasilan alkoa
>>
vittu on se kyllä surullista että oma lähialko aukeaa 10:00 niin joutuu mennä 2km päähän alkoon joka aukeaa tunnin aikaisemmin
>>
rakamakafon
>>
muita keiden mielestä south parkin ike oli ihan vitun söpö ja sympaattinen, sekä muutenkin ne muut kanukkihahmot?
>>
meillä on töissä yksi japanilainen ukko ja on vaikee pidätellä itteään kun sen aksentti on niin stereotyyppisen japanilainen, tulee se kill billin kohtaus aina mieleen missä se menee hakeen sitä veitseä
>>
>>158152988
söpö painos
>>
>>158155725
ite kerran tapasin yhden japanilaisen muijan joka puhu ihan täysin normaalilla aksentilla ja muistan että olin että what the fuck en ikinä oo tavannut ihan normijapsia kuka puhuisi noin normaalilla aksentilla (oon myös käynyt japanissa)
>>
>>158155725
kiusatkaa se ulos sieltä
>>
menen nyt nukkumaan, hyviä huomenia nyymeille
>>
>>158155796
moi moi
>>
>>158155796
tuun viekkuun nyymi
>>
File: 1444167803259.gif (457 KB, 460x260)
457 KB
457 KB GIF
Kuuntelen vuosituhannnen vaihteen skeittipunkkia
>>
>>158155969
Postaa toki kivoja
>>
File: minttuviina.png (284 KB, 1088x970)
284 KB
284 KB PNG
tätä haen
>>
töitä haet
>>
>>158155762
tapasin yhen intialaisen eukon ja sama homma, lipsautin ulos että siltä puuttuu aksentti ja se heitti jotain että kaikki ei tosijaan kuulosta miltään apuilta
>>
Lenkille
>>
File: 1359772653238.jpg (105 KB, 660x660)
105 KB
105 KB JPG
>>158155977
https://youtu.be/G-Yu4I07Qys
https://youtu.be/PV1NwV7DrAc
https://youtu.be/hKo8kbQ2ZcY
>>
https://www.youtube.com/watch?v=TpDKAaUl8zg
>>
File: 1630524305807.jpg (60 KB, 1228x814)
60 KB
60 KB JPG
Jaksaiskohan tänään käydä housukaupoilla
>>
>>158152841
Matut vittuun saunasta
>>
https://www.youtube.com/watch?v=9x3zMkdP0EI
meinasin mennä nukkuun mutta totesin että humala tila ei oo vielä tarpeeksi niin hainkin sit lisää kaljaa hähää
>>
File: 1622849748492.jpg (296 KB, 1414x1000)
296 KB
296 KB JPG
Ruotsissa liikekannallepano. Reservinupseerit kutsuttu palvelukseen
>>
Miks nyymit vaan nollapostaa? Taso on kyl nyt iha järjetön.
>>
>>158156101
HK lenkille kjeh jkeh
>>
>>158156524
vedän sua turpaan hinttari
>>
File: 1610833698137.jpg (1.31 MB, 1735x1893)
1.31 MB
1.31 MB JPG
>>158156524
paskapostaan vaan ennen nukkumaanmenoa
>>
>>158156512
Tulis sota ja ryssät tuhoais ruottin.
>>
File: 1612737989178.jpg (71 KB, 500x512)
71 KB
71 KB JPG
>>158156524
Sun postaus oli eka nollapostaus tässä painoksessa
>>
nollapostaus on vammanen fooruminormojen sana
>>
normo on vammanen normaalihomojen sana
>>
File: 1640371316695.jpg (279 KB, 1920x1080)
279 KB
279 KB JPG
hyvää huomenta herrat en voi hyvin
>>
Huomenia, heräsin tällein vähän myöhemmin. Nyt karjalanpiirakoita, pekonia, kananmunia ja kahvia.
>>
>>158156668
Sen siitä saapi
>>
>>158156668
menitkö taas ottamaan kannapis överit ja vielä väittävät että kannapis ei koukuta
>>
mulla epäironisesti pyörii teemu päässä näin taas unta missä teemu esiinty jonain animehahmonaja ja vaan vittuili kaikille
>>
>>158156752
Normaalia.
>>
kaikki puhuu teemusta muttei jaakosta?
>>
Why are Finnish people so weird.
>>
File: PRÖÖT.jpg (179 KB, 1280x825)
179 KB
179 KB JPG
>>
>>158156025
töissä käyn
>>158156088
lol oon myös intialaiselle sanonut ihan saman jutun ja ei se ollut siitä moksiskaan vaan pikemminkin vähän sillein "joo tiedän"
>>
Käyn tänäänkin Lidlissä katsomassa onko siellä kasleria. Tämä ei jää tähän, Lidl
>>
File: 8ftyxTDI.jpg (21 KB, 362x362)
21 KB
21 KB JPG
>>158156938
just.. mind your own business
>>
>>158156976
itte söin eilen kunnon herkkukassleria jonka otin pakkasesta. on kyllä vitun maukasta lihaa.
>>
>>158157008
Nii on, itelläki niskaa pakkasessa mutta haluaisin hamstrata tuolla 4€/kg hinnalla ja nimenomaan maustamatonta
>>
>>158157032
ok toivottavasti löydät haluamasi herkkulihat
>>
>>158157038
Kiitos nyymi, toivotaan parasta
>>
ai jumalauta kyllä 50% maistuu paljon tujummalta myös lantrattuna juomassa kun 30% (yllättynyt pikachu naama)
>>
File: 1487494894719.png (94 KB, 284x284)
94 KB
94 KB PNG
>>158156482
Gooble käänti tämän enkuksi muotoon: "Mattresses fucking in the sauna"
>>
File: 19845949321357.jpg (49 KB, 1242x675)
49 KB
49 KB JPG
>>
>>158157112
Oma suositus: tee kotitekoista salmaria 80% Viru Valgeesta, oli muuten aika kokemus
>>
no meni sitten 80€ kauppaan taas
>>
>>158157181
vitun ärsyttävä kuva poista
>>
Mä ajamassa kauppaan
https://youtu.be/V6ze-nVh2Bs
>>
>>158157187
ai saakeli muistan kun junnuna pöllittiin isältä 80% viinaa ja kaverit oli ihan liian nössöjä kokeilemaan, niin ite laitoin lirun lasiin ja olin aivan päissäni. tästä siis yli 14v aikaa ja ainoa kerta kun 80 pinnasta juonut.

muistan kun join kolme kaljaa joskus meiän "pirskeissä" ala-asteella ja olin oikeesti kännissä ja menin vessaan ja unohdin lukita oven, niin kaikki oli että "miks nyymi esittää että se on kännissä ja ei lukinnut oovea" no tuliko mieleen että 11v tulee känniin kolmesta kaljasta?
>>
>>158157273
>muistan kun join kolme kaljaa joskus meiän "pirskeissä" ala-asteella ja olin oikeesti kännissä ja menin vessaan ja unohdin lukita oven, niin kaikki oli että "miks nyymi esittää että se on kännissä ja ei lukinnut oovea" no tuliko mieleen että 11v tulee känniin kolmesta kaljasta?
lapsuuden traumat puskee esiin aamusaunassa
>>
>>158157273
Nuoruuden alkoholikokeilut oli kyllä aikamoisia, muistan kun kotona oli ollut aikuisten pirskeet ja siellä oli kauheasti vajaita tölkkejä, sitten niistä valutin pohjat isoon pulloon ja taisin kaksi 1,5 litran pulloa olutta mikä sitten kavereiden kanssa juotiin. Vieläkin kiertää mahassa kun ajattelen tota, ei saatana. Tosin muisto tuosta auttaa tipattomaan.
>>
File: 1636343902884.webm (2.68 MB, 1920x1080)
2.68 MB
2.68 MB WEBM
>>158157358
>>
>>158157299
kerros lisää
muistan myös kun vuonna 2007 silloinen TODELLA pienikokoinen 13v kaveri joi kaksi siideriä ja oli ihan "vitun humalassa" ja naurettiin sille kaverin kanssa että vittu mitkä teinikännit ja esitykset toi jätkä veti, mutta oikeesti vasta vanhemmiten tajunnut että niin pienellä kaverilla varmaan oikeesti kihahti hattuun vaikka oli siinä vähän esitystäkin mukana.

vähän kun vaikea täällä saunassakin välillä uskoa että jotkut tulevat känniin jostain muutamasta miedosta alkoholijuomasta, mutta jos on pienikokoinen tai on noviisi, niin...
>>
Tiedän tasan kaks ihmistä jotka käyttää tai on käyttänyt 4chania
>>
>>158157358
kyllä tommosista ihan hauskat muistot on
vähän kun sitä 80% viinaa sieltä pöllin tai kun pöllin viinaksia vanhemmilta, niin tietty vedellähän sitä sitten hiukan korvattiin, mutta ei kuitenkaan niin paljoa että huomiaisi selkeästi
>>
File: 1627539409533.gif (1023 KB, 500x392)
1023 KB
1023 KB GIF
Mä join ekan kaljani vasta seitsemäntoistakesäisenä
>>
nyymi oli kiltti poika eikä koskaan juonut salaa alkoholia alaikäisenä vaan ainoastaa pari pientä hörppyä viiniä eri juhlissa
sitten nyymistä tuli täisi-ikäinen ja juoppo
>>
>>158157405
Mulla ahneus voitti ja lantrasin liikaa, onneksi velipoika sai syyt niskoilleen jostain syystä, on vieläkin katkera siitä hähää
>>
File: 1585480004074.jpg (75 KB, 1280x720)
75 KB
75 KB JPG
Ite tuun edelleen känniin varmaan jo kuudesta kaljasta
>>
>>158157417
Ritsu varmaan joi ekat kaljat jo 12 vuotiaana
>>
>>158157440
voi vittu nyymi
jos sisarukseni olisi jotain tuollaista tehnyt, niin olisi juuri ollut se sisarus kenen syille tuommoinen menee. onneksi itse olin ainoastaan vaan tuollainen vitun peelo, niin ei tarvinut sitä kuumotella.
>>
File: voi vittu.jpg (55 KB, 480x480)
55 KB
55 KB JPG
voi ei, nukuin yli kymmeneen!
>>
File: 1623649022731.jpg (55 KB, 480x480)
55 KB
55 KB JPG
>>158157536
ei se mitään nyymi ihan ok aikaan kuitenkin heräsit mitään merkittävää vahinkoa ei kerennyt tapahtumaan
>>
File: 1616687105085.png (894 KB, 1280x720)
894 KB
894 KB PNG
>>158157536
Mie heräsin kuudelta mutten mitään järkevää ole tehnyt
>>
File: E1P5X0tUcAEniHQ1.jpg (1021 KB, 1600x1200)
1021 KB
1021 KB JPG
>>
ite oon ryypännyt 23:45 asti ja oon tällä hetkellä enemmän päissäni kun kertaakaan edellä mainittuna aikana kiitos 50% minttuviinan
>>
Pakettisi ompi noudettavissa ihan hirmu etäältä siitä mihin sen toivoit
t.posti
>>
>>158157645
mitenkä kaukana?
>>
File: 1626397963569.jpg (92 KB, 1280x720)
92 KB
92 KB JPG
Lähtisinkö tänään käymään kierrätyskeskuksella, se olis auki kahteen asti
>>
File: 1638372760975.jpg (65 KB, 720x540)
65 KB
65 KB JPG
>>158157717
Mä mietin myös kierrätyskeskusekskursiota
>>
>>158157717
>>158157750
mitäpä toivotte löytävänne?
>>
>>158157717
Mä kävin eilen ja bongasin Don Johnsonin Heartbeat LP:n, käyn hakemassa sen ostamassa sen jossain vaiheessa
>>
mikä on kierrätyskeskus
>>
>>158157681
8km päässä kämpästä, se mihin toivoin on 3km päässä.
>>
tein tuorepastaa kun piti saada jääkaapissa olevat keltuaiset käytettyä. mitä teen näistä? ensimmäinen idea olis carbonara tai alfredo, mutta pitäisköhän kokeilla tehdä jotain ravioleja. sisälle juustoa, pestoa, pekonikuutioita.
>>
>>158157764
Lähes ilmaisia kirjoja ja sitten ehkä jotain keittiövälineitä. Niitä löytyy tuolta yllinkyllin kun kaikkia kuolinpesiä päätyy tuonne
>>
>>158157717
>>158157750
käykääpä ihmeessä josko jotain kivaa löytyisi
>>158157783
oho voi vittu toivottavasti on kaara
>>
jaa kierrätyskeskus on näemmä vaan homo cityn versio kirpputorista
>>
>>158157771
Ite bongasin joku kerta suht halvalla siistikuntoisen Rushin Moving Picturesin. Vähän jäi harmittamaan etten ostanut.
>>
>>158157885
oon homo citystä ja en oikein oo kyllä ikinä kuullu että kukaan sanoo että menee paitsi yksi hämeenlinnalainen kaveri kyllä meillä täällä on ihan oikeita kirppareitakin
>>
>>158157885
On niitä muuallakin. Kuopiossa esim. Elävä Kauppa
>>
>>158157885
No ei oikeestaa, kirppikset sitten vielä erikseen, kierrätyskeskus sellainen yksi iso lafka
>>
mä oon semmonen taiteilijasielu, ilman taiteellisia lahjoja
>>
File: 1631345804330.jpg (23 KB, 494x242)
23 KB
23 KB JPG
on kyllä eri tavalla energiaa kun ei ole kahteen viikkoon juonut
en kyllä siltikään jaksa mitään tehdä
captcha: SAMAV
>>
>>158157885
Kierrätyskeskukset on sellaisia suurempia ja olemukseltaan siistimpiä kuin kirpparit ja ne on yleensä jonkun säätiön tai kunnan kautta pyöriviä.
>>
>>158157997
henkistä vai fyysistä energiaa?
>>
>>158157419
tää on mä mutta musta ei tullut juoppoa. jtp aika vitun normoa juoda alaikäisenä.
>>
>>158158011
onhan sitä molempia, krapulasta tulee henkistä ja fyysistä väsymystä ja tulee myös nukuttua paremmin
>>
File: baka baka.jpg (396 KB, 1920x1080)
396 KB
396 KB JPG
Oulun kierrätyskeskus on auki vain arkisin 10-17, jotta kukaan RÖISSÄ käyvä ei ehdi siellä käydä.
Se on reilun kilometrin päässä enkä ole koskaan käynyt siellä.
>>
>>158158033
mitä sitten vaikka olisikin "normoa" koska ainakin siitä jää tietty sellanen hauska muisto ensikosketus alkoholiin? ite ainakin ikuisesti muistan kun join sitä 80% ja kaverit ei uskaltanut ja join kolme kaljaa ja muka esitin, koskan nythän ne vaan naurattaa ja kaveritkin tajuaa että tottahan se oli
>>
File: 181040.jpg (262 KB, 1427x871)
262 KB
262 KB JPG
>>158158085
Käytsä töissä?
>>
File: 1625223777580.png (739 KB, 1500x1500)
739 KB
739 KB PNG
>>158158085
Lopeta työt
>>
>>158158085
mee aikasemmin töihin ja lähe aikasemmin
>>
File: 1546159691412.png (74 KB, 853x480)
74 KB
74 KB PNG
>>158158085
Mee joku vapaapäivä, jos muistat
>>
>>158158085
ite ehkä ehtisin nippanappa käymään jos olisi jossain muutaman kilometrin säteellä töiden jälkeen (16:00) mutta muuten kyllä aika vitun paskat aukioloajat
>>
>>158158085
Kyllä mun työpaikalla voi juosta ihan vapaasti asioita arkena jos on tarvis
>>
ostin jotain puhdistaavaa geeliä kaupasta ja tossa on ihan umpisurkeat käyttöohjeet, kirjainmellisesti tossa lukee että levitä runsaasti vartaloon ja ei mittään muuta
pitääkö olla puhdas vartalo?
sopiiko naamaan?
aamuin illoin?
pitääkö pestä pois?
ois pitänyt lukee ohjeet kaupassa niin en olisi ostanut näin huonoa tuotetta
>>
lähenkö kaupungille levittämään räkätautia
>>
File: 1614538584702.jpg (389 KB, 1179x1080)
389 KB
389 KB JPG
Nyt syön herkkuviiliksen
>>
File: unknown.png (33 KB, 857x218)
33 KB
33 KB PNG
>>
>>158158460
Mansikka viiliksen?
>>
File: 1634946621450.png (171 KB, 528x468)
171 KB
171 KB PNG
>>158158460
viiliä on vaikea syyä
>>
File: 1624438708527.jpg (71 KB, 720x960)
71 KB
71 KB JPG
>>
lähen tokmannilla käymään kohta
>>
>>158158491
Vadelma-mansikka
>>158158499
Lusikka vaan kauniiseen käteen
>>
>>158158090
kunhan vaan on normo (ikuisesti).
>>
File: 1620358676181.png (445 KB, 759x1021)
445 KB
445 KB PNG
>>158158531
se viili venyy liikaa
>>
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/860dc844-c2c2-47a6-8fa5-80afdd38c777
>Tsunami iski Tongaan – räjähtävä purkaus pimensi taivaan, tuhkaa ja kiviä satanut maahan
>Tongan saaristovaltio on antanut koko maata koskevan tsunamivaroituksen.
>>
>>158158591
mukavata
>>
File: 1621049173859.gif (23 KB, 310x760)
23 KB
23 KB GIF
>>158158591
>>
File: 1642086577591.webm (492 KB, 270x480)
492 KB
492 KB WEBM
miksi naiset on tällaisia?
>>
Onneksi pieni krapula
>>
File: 1642106117143.jpg (149 KB, 1920x1080)
149 KB
149 KB JPG
moi nyymit sammuin näköjään jo kaheltatoista
rapula
>>
>>158158591
kuoli saatana
>>
File: 1635273559148.jpg (18 KB, 241x532)
18 KB
18 KB JPG
>>158158749
onko toi hyvä sarja?
>>
File: 1614947116204.webm (1.09 MB, 898x616)
1.09 MB
1.09 MB WEBM
>>158158591
räjähti
>>
>>158158591
Äkkiä verot ylös! Meidän pitää kompensoida tulivuorten saasteet!
>>
File: 1625773747250.jpg (197 KB, 1920x1080)
197 KB
197 KB JPG
>>158158768
Ei siinä oikeen mitään ehtinyt tapahtua vaikea sanoa. 3min jakso josta puoltoista minuuttia alkumusiikki.
>>
>>158158591
Aika maltillista rantojen läiskettä
https://youtu.be/1Bt1fxuFNH8
>>
>>158158515
ostamaan mitä?
>>158158570
ihan sama
>>158158730
onneksi vitunmoinen känni päällä pitäskö juoda vettä
>>
>>158158944
Pitäisi.
Onneksi aamun ensimmäinen denssi iskee kuin leka päähän
>>
en viitsi enään juoda energiajuomia kun alkoi parinkympin puoliväleillä tulemaan ihan vitun paska olo aina kun koitti juoda
>>
>>158159039
ei kai ne oikeasti mitään saa aikaiseksi kehossa
maun vuoksi minä olen niitä aina juanut
>>
File: 1617668387869.jpg (47 KB, 225x350)
47 KB
47 KB JPG
oon juonut varmaan alle 10 energiajuomaa elämässäni, ei ne oikein maistu minulle
>>
>>158159075
onneks ei oo pakko jos ei haluu
>>
File: 1642104752489.png (3.5 MB, 1920x1080)
3.5 MB
3.5 MB PNG
sammuin eilen kun ette postanneet sitte heti alko villi postaus ja nyt lopetitte kun heräsin
senki paskat
>>
>>158159063
en tiedä mikä on, junnumpana pystyi litkimään ilman mitään ongelmia mutta sitten jossain vaiheessa alkoi aina tulemaan kylmänhiki ja järjetön vapina päälle
>>
File: 1621530177629.webm (334 KB, 1280x720)
334 KB
334 KB WEBM
>>158159111
sori
>>
>>158159018
ok nautin lasin vettä tähän väliin. onneks denssit loppu joku viikko sitten ja oon vaan polttanut yhden röökin päivässä sen jälkeen. eilen hengailin kamun kanssa jolla oli denssi 24/7 huulessa ja kokoajan tarjosi, mutta olin että lopeta nyt vittu en ota. vierottaudun.
>>
nautin lasin vettä polakkinyymin kehotuksesta ja tuntu paskalta, mutta se oli pakollinen paha
>>
File: pout.gif (605 KB, 700x625)
605 KB
605 KB GIF
TYLSÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>158158299
miksi ostit puhdistavaa geelia ylipäätään?
>>
kun on kahviloita, niin koska tulee energiajuomaloita?
>>
File: IMG_20220115_113121.jpg (2.77 MB, 2400x1800)
2.77 MB
2.77 MB JPG
jtp ei oo mitään hajua mitä teen
>>
File: 1626854730926.jpg (268 KB, 1920x1080)
268 KB
268 KB JPG
Päivän runo rapulaisille nyymeille

Aaltoilussa
yllä alla
pohjalta nousseet ihokarvat
sekaantuvat tajuntaan ja hiuksiin
koukistuneiden polvien
vaahtoviivat
reidet tai käsivarret
leimahtavat valkoisina
pimeästä
paiskautuvat toisiinsa
muuttuneina
yhteisen valtameren liikkeeksi.
>>
>>158159226
sä sotket nyymi
>>
ja milloin tulee vermutin makuiset energiajuomat?
>>
File: 1601318607498.jpg (159 KB, 395x649)
159 KB
159 KB JPG
>>158159226
>>
File: 1636391819147.png (953 KB, 793x1000)
953 KB
953 KB PNG
>>158159226
>>
>>158159148
Tulee etätöissä mentyä kiekko päivävauhtia.
Ja jos dokaa niin menee myös se kiekko päivässä.
>>
>>158159221
h-haluaisitko joku päivä käydä mun kanssa energiajuomalla nyymi?
>>
>>158159250
tiedätkö miksei se mun siankärsämöruno ei saanut yhtään sinua vaikka oli alkuperäistä sisältöä :(
>>
olisko tossa muuten hyvä bisnesidea?
perustaa tsoomereille jonkun puhelinlataamo energiajuomalan mihin on sisäänpääsy k-12?
>>
>>158159226
ite olisin ehkä kypsentänyt tota pekonia vielä hieman enemmän, mutta hyvältä työltä näyttää muuten
>>
File: 1638657415056.jpg (836 KB, 1920x1490)
836 KB
836 KB JPG
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>158159302
energiajuomat on k-15
>>
>>158159276
hengasin kaverin kanssa pari tuntia ja se kerkesi heittämään jo viisi (5) pussia huuleen, kun ite taas käytän (käytin) n. kaksi-kolme päivässä (onneksi) ja tykkään siitä normikäytössä että pökäle rullaa. tiedät kyllä.
>>
>>158159298
Se oli varmaan liian korkealentoista meille
t.eri
>>
File: 1613561314010.jpg (126 KB, 684x810)
126 KB
126 KB JPG
>>158159298
Me ei olla varmaan tarpeeksi painettu kaaliin botaniikkaa.
>>
>>158159332
onko niihin ihan oikeasti tullut sellainen totinen ikäraja?
mä oon luullut että se on joku mitä kauppiaat voi vähän ite määritellä
>>
nuuskanistit on samalla tasolla kreikkanistin kanssa aina pitää siitä nuuskasta puhua
>>
miksette muistuttanut illalla että pitää pestä hampaat? en muistanut taaskaan pestä
meen nyt pesemään
>>
File: jysähdysvaara.png (155 KB, 567x850)
155 KB
155 KB PNG
>>158158779
>>
File: 1612349194160.jpg (172 KB, 1280x720)
172 KB
172 KB JPG
>>158159465
muista käyttää hamppilankaa myös nyymi
>>
File: 1594711921674.jpg (515 KB, 1920x1080)
515 KB
515 KB JPG
Onko teillä jotain suosikkikasveja Suomen luonnossa? Itsellä ainakin valkolehdokki ja kallioimarre
>>
Aamupala. Karjalanpiirakkaa, pekonia, kahvia, appelsiinimehua, munakokkelia paistettuna pekonirasvassa. Nam oli hyvää.
>>
File: rotten.png (507 KB, 1280x720)
507 KB
507 KB PNG
Käytin pitkästä aikaa hammaslankaa viime viikolla se hais ihan viemärille se lanka käytön jälkeen
>>
File: 1621979176331.jpg (340 KB, 1280x720)
340 KB
340 KB JPG
>>158159543
se yks missä on mettä jota voi imeä siitä kukasta
tai ketunleipä kun sitäkin voi syödä
>>
File: kuva_7.jpg (123 KB, 1024x768)
123 KB
123 KB JPG
No voi saatana kuva jäi
>>
File: 1624434855149.png (317 KB, 600x637)
317 KB
317 KB PNG
>>158159543
mustikka kun se on hyvää
>>
>>158159122
mites ois vaikka se että etanoli on ihmiselle myrkkyä ja ihmisen kehoa ei oo tarkoitettu kestämään sitä
>>
File: läts7.gif (1.38 MB, 800x450)
1.38 MB
1.38 MB GIF
>>158159614
ei energia juomissa ole etanoolia vammanen pauka pää
>>
pitänee pistää tiskit pyörimään
>>
>>158159391
no me vähän niin kun ollaan oman elämämme vegaaneja
pakko mainita tavalla tai toisella
>>
File: 1566536177444.png (310 KB, 625x600)
310 KB
310 KB PNG
>>158159614
>etanoli
>energiajuomat
>>
>>158159641
>>158159688
aha sori luulin et puhuttiin krapulasta no ei kofeiiniakaan oo tarkotettu ihmisen kehoon
>>
>>158159714
kumma ettei kahvista sitten tule tuota
>>
File: läts4.gif (1.73 MB, 640x360)
1.73 MB
1.73 MB GIF
>>158159714
itteäs ei ole tarkotettu ihmisen kehoon senki paukiainen
>>
>>158159688
>hän ei muista crock-tail energiajuomadrinkkiä
>>
File: 1606570842467.jpg (368 KB, 1440x810)
368 KB
368 KB JPG
Taidanpa lähteä maistelemaan savuporokeittoa kera karjalanpiiraiden
>>
Nyt mä siivoon mun kämpän
https://youtu.be/yrP43LB7QEQ
>>
>>158159902
et voi
>>
File: 1637073675114.jpg (955 KB, 1640x804)
955 KB
955 KB JPG
oon keskiajalla elänyt lohikäärme vaihtaja
>>
>>158159975
Naisten "kirjallisuus" muistuttaa yllättävän paljon nuortenkirjoja
>>
>>158159226
yllättävän maukasta tuli tosi ruman näköiseksi meni kyllä niin ei kuvaa. ensi kerralla voisi googlettaa miten nämä oikeasti tehdään
>>
Miten lohikäärmeet lisääntyy? Niin kuin linnut?
>>
File: 1627875490052.jpg (125 KB, 520x572)
125 KB
125 KB JPG
>>158160025
Mitä ne siis oli?
>>
File: 1627890070198.png (148 KB, 480x480)
148 KB
148 KB PNG
>>158160025
mitä helkkaria toi on edes olevinaan
kuvaa ny
>>
>>158160041
eivät lisäänny. niitä ei ole olemassa
>>
hyvää huomenta älkää vastatko
>>
>>158159756
tulee vierotus oireita jos lopetat kahvin juonnin
>>
>>158160093
ok (kirjotin kännissä vahingossa "km" mutta korjasin viestini)
>>
>>158160055
jonkin tyyppiseksi ravioliksi voi ehkä kutsua. tuorepastasta tein pastakoneella levyt, päälle pekonia, parmesaania, pestoa, toinen levy siihen päälle ja sitten kattilaan. tomaattikastike näiden kera
>>
>>158160066
tarviiko sen "olla" mitään?
jotain lihaa ja juustoa taikinan sisällä, ei kai siinä kummempaa
>>
huomenta paskat
>>
tiskit pyörii
ihan kaikki ei taaskaan mahtuneet astianpesukoneeseen
>>
ääääääää
>>
File: 1624023453092.jpg (932 KB, 1920x1080)
932 KB
932 KB JPG
hidoi nyymi-kun
>>
>>158160323
miks toi on puukottanut nallea
>>
>>158160323
kivan väriset varpaankynnet
>>
>>158160423
kaikilla on puukotus nalle postaus aseman vieressä kun nyymit alkaa ärsyttää voi puukotella
>>
>>158160323
voisinpa tunkea naamani ton haarojen väliin kun se on tylsistyneenä tolleen
>>
File: bicycle vs car.jpg (143 KB, 761x1200)
143 KB
143 KB JPG
Huomenta. Lievä krapula, mutta ei läheskään niin paha kun oletin että olis tullut 20 oluesta.
>>
>>158160615
tossa kuvassa on jäänyt semmonen pieni huomio pois että autolla hupiajaminen on kivaa mutta pyörällä ei
>>
>>158160655
kesällä hupipyöräily on ihan kivaa
>>
>>
>>158160655
molemmilla on kivaa
>>
>>158160655
pyörällä on tosi kiva hupiajella. sen sijaan autolla jänskättää, varsinkin jos ajelee kaupunnilla joka on vähän tuntemattomampi. ei sellaisia kuumotuksia tule pyöräilessä.
>>
>>158160615
auto
ostettu käteisellä, halvempi kun mun pyörä

en tiiä mistään terroristeista ei oo mua ainakaan hyökänny semmoset koskaan

mun autossa on katalysaattori eli ei saastuta paljoa

mitä pahaa laiskuudessa on enkä oo läski

en asu missään kaupungissa missä ois ruuhkaa autosta näkee mukavia luonto maisemia

korjaan ite jos tarvii mutta harvemmin tarvii

ei olla ameriikassa

mitä sitten
>>
ärsy bussi 1 5 8 1 0 7 4 8
>>
>>158160769
itse käytän vain kolmos bussia tai sehän on ratikka nykyään
>>
oispa kesä yhyy ää
>>
>>158160763
ei jänskätä jos osaa ajaa ja luottaa itseensä
>>
>>158160763
Ei nyt Suomessa ainakaan autolla ajaessa voi jänskättää, vaikkei kaupunkia tunne. Jossain Italiassa suuremmassa kaupungissa voi olla asia eri
>>
File: 1473454462754.jpg (80 KB, 766x960)
80 KB
80 KB JPG
>>158160808
>luottaa itseensä
>>158160835
>Ei nyt Suomessa ainakaan autolla ajaessa voi jänskättää
N-niin ei tietenkään
>>
>>158160804
on tuskallista katsoa kesällä otettuja kuvia koska alkaa oispattamaan kesä aivan liikaa
vihaan talvea vittu
>>
File: 1624359999191.jpg (27 KB, 279x296)
27 KB
27 KB JPG
pyörällä saa ajaa kännissä ilman että poliisit kiusaa šakki ja matti a*toiliat
>>
>>158160866
emmä ymmärrä mikä siinä autolla ajossa liikenteessä on muka sen vaikeempaa kun pyörällä jos sulla on silmät ja aivot kunnossa
>>
paskanormot ajelee pyörällä ja autolla ja odottelee kesää tappakaa ittenne kiusaajat
>>
>>158160887
myös pyörissä on promilleraja, rikosnimike on tankojuopumus
>>
huomenta
>>
>>158160977
huomenta ihanuus nukuitko hyvin?
>>
File: 1634595262379.jpg (21 KB, 570x538)
21 KB
21 KB JPG
>>158160926
ketään ei ole koskaan tuomittu tommosista eli saa ajaa
>>
tehkääpä teemu painos
>>
File: limps.gif (651 KB, 1000x563)
651 KB
651 KB GIF
>>158160909
kesä kohta jihhuu
>>
ja autolla ajo on turvallisempaa koska jos jäät pyörällä tai kävellen auton alle sulla on tosi paljon isommat todennäkösyydet kuolla ja vammautua kun jos sulla olisi metallinen kehikko ja ilmatyynyt ympärillä
>>
>>158161001
On pistetty tankojuoppoka useinkin maijaan
>>
>>158161052
autolla vammautat jonkun muun ja joudut kuritus huoneelle missä normot hakkaa ja raapii
>>158161077
ei ole koskaan pistetty
>>
>>158161096
>>158161096
>>
>>158161052
Toihan on vaan positiivinen juttu pyörien kannalta
>>
aloin katteleen shin cutie honey ovaa ysäriltä tää on ihan perkeleen hyvä ja jatkaa siitä 70 luvun sarjasta

plus näkyy tissejä ja nännejä mitä ei ollu siinä ekassa ja mukava kun on musiikeista uudet sovitukset
>>
>>158160996
en koska äipän kissa änkeili viekkuun ja herätti
>>
File: honking maximum.gif (395 KB, 300x300)
395 KB
395 KB GIF
>>158161052
>ja autolla ajo on turvallisempaa
autossa olijoille, ei muille
ja autossa olijoillekin vain jos auto ei kulje nopeasti
pyörällä ei yleensä mennä 30km/h nopeampaa
>>
>>158161103
enpä vammauta koska osaan liikenne säännöt ja jos joku silti jää alle ni se on sillon sen toisen syy ja sehän ei mun omaatuntoa paina eikä pistä mua vankilaankaan. 99% pyöräilijöistä ei ymmärrä liikenne sääntöjä koska niitten ei oo tarvinnu käydä koulua sitä varten esim väistämissäännöistä ei keskiverto pyöräilijä tiiä mitään
>>
>>158161103
On pistetty
>>
>>158161145
voisinpa mä änkeillä sun viekkuun nyymi
>>
File: mpv-shot0003.jpg (329 KB, 1920x1080)
329 KB
329 KB JPG
>>158161137
>>
Olen Helsingissä
>>
>>158161206
kuole sinne
>>
File: 1632600573952.jpg (321 KB, 1920x1080)
321 KB
321 KB JPG
>>158161160
autoilija on aina syyllinen
>>158161170
ei ole koskaan pistetty
>>
>>158161206
mutta oletko hengissä?
>>
>>158161242
On aina pistetty
>>
>>158161239
Katotaa miten käy
>>
File: 1612937336843.gif (990 KB, 300x225)
990 KB
990 KB GIF
>>158161206
tuun viekkuun nyymi
>>
>>158161242
ei oo koska liikenne säännöt koskee pyöräilijöitäkin vaikkei ne niistä oiskaan tietoisia
>>
>>158161299
sinne juoksee lauma lapsia auton alle ja normot tekee ilta lehteen etusivun jutun ja kiduttaa loppu elämän
>>
hupiajelu on hupia vasta kun saa mennä vähintään 80km/h jtp
>>
Tästä alkaa Helsinki-seikkailu, päivityksiä sitten myöhemmin
>>
>>158161333
yleensä semmosilla alueilla missä on kouluja tai muuten paljon lapsia siitä varotetaan liikenne merkillä ja nopeusrajotus on pudotettu jotta ehtii havainnoimaan niin tommosessa tapauksessa syy voikin olla autoilijassa. tietystikään ei välttämättä voi se olla niitten vanhempienkin syy jos jättää vaan vahtimatta ja ne hyökkää semmosesta kohdasta mistä ei voi niitä havaita tai ehtiä pysäyttämään
>>
File: 1627550432797.jpg (14 KB, 294x300)
14 KB
14 KB JPG
>>158161290
>>
miten tuolla on plussaa ja aurinko paistaa
tää sotii suoraan sitä keskitalvella aurinko tarkoittaa -25 astetta periaatetta vastaanDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.