[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1634688446550.png (149 KB, 620x519)
149 KB
149 KB PNG
>>
File: skelettluffare.png (7 KB, 375x519)
7 KB
7 KB PNG
>>158145707
>>
>>158145759
HAHA LOOOOL VAD SMAL HAN ÄR HAHAHAHAHAHHAHA
>>
>>158145833
asg
>>
File: 1635684056621.png (656 KB, 720x1280)
656 KB
656 KB PNG
>>158145707
Varför mobbar ni mig med alla dessa nidbilder?
>>
File: 1634364428100.jpg (20 KB, 486x320)
20 KB
20 KB JPG
vad händer om dollarhegemonin avslutas? kollapsar USA då?
>>
File: aQ3WgWe_460s.jpg (21 KB, 460x460)
21 KB
21 KB JPG
>>158145707
Vad är planen för ikväll grabbar? Ska röka på och hitta nån mysig anime att se.
>>
File: 1614870808987.png (21 KB, 333x387)
21 KB
21 KB PNG
skivstång osv.
>>
File: 1628353698666.jpg (228 KB, 1920x1080)
228 KB
228 KB JPG
>dkn
>>
File: 1631595769525.png (13 KB, 211x250)
13 KB
13 KB PNG
>dkn
>>
fredag idag
>>
File: 1611512954679.jpg (80 KB, 1280x1143)
80 KB
80 KB JPG
>dkn
>>
>>158145859
Det blir hyperinflation i USA
Se bara vad som händer med länder som försöker flytta iväg från dollarn
2003 så försökte Saddam börja sälja olja för euro, USA invaderade inom 6 månader. Den nya irakiska regeringens första beslut var att byta tillbaka till dollar
Gaddafi försökte börja sälja olja för guld och skapa en gemensam afrikansk valuta backad av guld och USA & Frankrike invaderade
>>
File: 1642206893544.jpg (166 KB, 1698x952)
166 KB
166 KB JPG
>>
File: 1642207444453.jpg (255 KB, 2029x2048)
255 KB
255 KB JPG
>dkn
>>
>>158146078
is brazil safe?
>>
>>158146078
vad fan har bullen fått en egen tecknad serie ?????
>>
>>158146118
bullen har rannsakat och skaffat sig ett jobb
>>
Hej sverigetråden.
Idag var jag på fest, självklart var HON där.
Har varit "kär" i henne i tre års tid. Jag är dock för fitt-cp-luder-psykos-knullad i skallen.

Vill inte göra några närmanden, hon förtjänar så mycket bättre än en Sverigetråds-brevar-psykos-jävel.

Så nu sitter jag hemma i lägenheten och faller sönder av ångest.

Min bandbredd gällande känslor är ytterst smal. Det jag kallar kärlek motsvarar nog en sällskaplig fikastund för icke-knullade människor.

Jag är så trött på allt detta. Varför. Varför måste jag lida på detta viset?
Hur fan kan genetiken leda till någon så okapabel till känslor som mig?

Mitt rop ut i tomheten förblir obesvarat. Ingenting förändras. Ingenting blir bättre.
>>
misslyckade nbögarna kommer hem utan napp

tragiskt
>>
>>158146234
va
>>
hög tid för någon smart jävel att uppfinna ett piller som gör att man slutar åldras, inte redo att bli vuxen än, behöver minst 20 år till
>>
File: nhi77cdpbbd11.jpg (74 KB, 719x1280)
74 KB
74 KB JPG
Känner mig utanför ivl
Känner mig utanför i spel
Känner mig utanför i discord
Känner mig utanför i tråden
Jaa jippie kommer aldrig få några vänner någonsin, permanent utfryst
>>
vilka kommer ni heja på i kriget mellan ukraina och ryssland?
>>
I kveld så eg nordlyset og eg bor sør for oslo
>>
bilar är farliga men inte varje bil kommer att döda dig
>>
>>158146318
Hoppas Sverige tar in en miljon söta Ukrainpajer
>>
>>158146318
Vad krigar de om?
>>
>>158146357
haha kommer aldrig hända.
>>
>>158146092
yes, come
>>
>>158146388
har du nån syster eller kvinnlig kusin som vill knulla en svensk incel
>>
>>158146481
my cousins are mine, you can have sex with my sister
>>
File: DbtphrHX4AADDCj.jpg (119 KB, 1200x968)
119 KB
119 KB JPG
>>158146357
D1a, åh herre..
>>
>>158146511
basé
>>
>>158146259
Vi kanske bara ute å öla med polarna
>>
File: 1614897227218.webm (2.98 MB, 762x440)
2.98 MB
2.98 MB WEBM
>>
>>158146661
föreställ er lukten
>>
File: 1642208611505.jpg (175 KB, 2048x2027)
175 KB
175 KB JPG
Hör fulla nbögar och skratt från sv ho utanför fönstret
>>
Ni får en en miljon feta, alkoholiserade Slobodans istället och ni SKA gilla det.
>>
>>158146790
vad sägs om inga utlänningar
>>
>>158146837
mm säg det till våra """folkvalda"""
>>
saknar kingen ghaddafi
>>
File: 1631375282757.jpg (184 KB, 600x580)
184 KB
184 KB JPG
Undrar hur det känns att hålla om någon som älskar dig.
>>
>>158146962
https://www.youtube.com/watch?v=VZZvPlGCt_8
>>
>>158146962
Saknar den negern som du inte skulle tro
>>
https://youtu.be/O3FhhvZ9y_8
Vill hitta mer sånt här självmordsbränsle där nbögar driver med incels
>>
tar säpo en om man installerar tor tror ni
>>
File: 1642209483161.png (201 KB, 646x522)
201 KB
201 KB PNG
>>158147077
Jag vill inte bli påmind att jag går misste av en sådan viktig del i livet. Ingenting annat spelar roll om man ändå bara ska vara ensam hela livet
>>
>>158147235
>om man installerar tor
nej
>om man skaffar ost
kanske
>om man är klumpig när man skaffar ost
definitivt
>>
tydligen äcklar jag tjejer
>>
File: 1642209647931.gif (108 KB, 512x384)
108 KB
108 KB GIF
>>158147235
Största zoomzoom-brevet jag sett
>>
>>158147318
Hur fick du reda på det?
>>
>>158147297
vill INTE skaffa ost
är bara nyfiken favä
>>
>>158147198
Lyssnade en stund och de är fan mer patetiska än ni är i tråden, fnittrar över felstavningar herregud vilka jävla nollor.
>>
>>158147359
hehe mm
>>
>>158147365
Är du en sån där nbög?
>>
>>158147391
är ingen pedofil anon
>>
>>158147359
hehe mm
>>
Dom vill att man ska lida i tystnad och ska hålla sig undan, så de kan leva i sin drömvärld där bara bra saker händer, och om folk råkar illa ut så förtjänar dom det.
>>
>>158147340
30 år av kramlöshet
>>
File: 1599443386435.gif (375 KB, 480x480)
375 KB
375 KB GIF
What happens if I go to a supermarket in Sweden and try to pay cash?
>>
Nbögar i tråden som aldrig ens gått in på en onion länk...
>>
>>158147403
Nej verkligen inte men de där typerna i videon skulle nog de allra flesta nbögarna tycka är extremt pinsamma.
>>
>>158147419
Skaffa dig en tjejkompis som kan hjälpa dig med basala saker som kläder, rutiner, vanor och så vidare. Det hjälpte mig när jag var yngre.
>>
>>158147427
You buy stuff
>>
>>158147445
Bokstavligen jag. Allt jag behöver finns på synliga nbögsnätet.
>>
File: 1626111913977.png (223 KB, 526x500)
223 KB
223 KB PNG
>>158147427
De tar dina pengar vad trodde du?
>>
>>158147427
va?
>>
>>158147473
ingen vill hjälpa en pojkrumsautist
>>
>>158147445
vad är poängen med det ens? Är varken racist, pundare eller pedofil.
>>
>>158147415
är inte det, bara paranoid över att de ska ta en för att man lajvar på kanalen eller nåt
>>
>>158147523
Hur tänker du när du försöker vara en god vän? Vad för ord associerar du till det.
>>
>>158147427
ber om ursäkt men vi tar inte emot euro här
>>
File: 1642209929727.png (718 KB, 968x1090)
718 KB
718 KB PNG
>>158147427
I pay in cash but they have started with card only checkouts in some places but you can stil pay in cash in another checkout. But soon enough we will get their cashless society where they track every transaction we make
>>
>>158147543
va? fattar inte
>>
>>158147501
>>158147537
Det är faktiskt bra att ni inte går in dit favä. Vill inte förstöra vad man har där
>>
>>158147427
you get food
>>
File: gigaracist.jpg (203 KB, 840x776)
203 KB
203 KB JPG
>>158147537
Jag är gigaracist. Kanske borde hänga på darkweb nu.
>>
>>158147558
VAD ÄR DET DU INTE FATTAR DITT FACKING MONGO? HORUNGE
>>
>>158147599
pojkrummet har smält hjärnan
>>
>>158147581
Försvinn från min tråd. Här debatterar vi plättar och pannkakor. Inte bögande.
>>
>>158147558
Jag är inte >>158147599 Utan han försöker beta dig.

Saker som lojalitet kan ge dig vänner oavsett hur fucked up du är eller din vän. Det är ni emot världen.
>>
vad blir konsekvenserna av ett kontantfritt samhälle?
>>
File: 1642210370530.png (18 KB, 193x168)
18 KB
18 KB PNG
>>158147623
Vad har du tagit mann1?
>>
>>158147695
Jonte, stick. Det här är nbögstråden.
>>
>>158147581
hemligaklubbsbögpedofilracistfettot...
>>
har ni tänkt på att bögar, som äcklas av kvinnor, i alla tider skaffat fru och fv för att dölja att de är bögar? och jag som älskar fitta och faktiskt vill ha fv kan inte få en
>>
>>158146661
>your vaginal canal will close up
haha aaa det är så det fungerar på vaginor
>>
File: 1642115712703.webm (2.36 MB, 640x360)
2.36 MB
2.36 MB WEBM
>>
>>158147659
blir bara utnyttjad när jag är lojal och ställer upp för folk.
>>
Vart hittar man röhåriga töser?
>>
>>158147687
Alla dina transaktioner spåras. Din bank kan spärra ditt kort om du yttrar dig fel. Använd krypto osv
>>
>>158147799
liquid molly (som producerar oljor) säljer också en lite sämre version av redbull
>>
File: 1614888817427.jpg (80 KB, 433x433)
80 KB
80 KB JPG
>>158147856
önskar att jag visste
>>
>>158147791
fast det är ju bara så ett tag efter att man har opererat sig, efter ett tag så räcker det med att ha sex relativt regelbundet ju
>>
>>158147908
gissar på att du själv är transa, har jag rätt?
>>
>>158147908
Vilken man vill "hjälpa till" med det? Beskriv gärna personerna som gör sånt.
>>
>>158147935
ja.
>>
>>158147951
Hej Emma~
>>
>>158147951
häftigt
>>
>>158147908
ändrar inte det faktum att män saknar "vaginal canal"
PS: du kommer aldrig vara en kvinna
>>
File: 1625478105965.png (1.24 MB, 1625x896)
1.24 MB
1.24 MB PNG
>>158147856
>>158147904
rödhårkonnässörer snart så hittar vi henne
>>
>>158147951
din snopp är för liten för könsoperation
>>
>>158147980
aa väldigt coolt
>>158148012
som jag har förstått det så spelar det inte lika stor roll med suporn tekniken, och jag skulle aldrig gå till någon som inte var minst lika bra favä
>>
>>158147998
Jag tror inte ens själva de inser att förhärligandet av den där skiten bokstavligen putter folk in i armarna på hyperkonservatism och nazism. De används som spelbrickor i ett smutsigt spel för att vissa ska tjäna pengar.
>>
File: 1642211073748.jpg (379 KB, 1412x785)
379 KB
379 KB JPG
Finns det oironiskt folk i tråden i detta nu som har haft sex? Känns inte troligt eftersom det är sent på en fredag (lördag)
>>
>>158148088
jag har, OCH jag är transa
rannsaka ksk
(skoja bara, det är okej anon)
>>
en transa utan snopp? en ängel utan vingar
>>
>>158148088
Alltså inte är oskuld eller haft sex idag? Din fråga innehåller ett syftningsfel.
>>
File: maxresdefault (1).jpg (325 KB, 1280x720)
325 KB
325 KB JPG
Vill nån köra factorio? Det är ett autismspel som handlar om att bygga en fabrik på en alienvärld medan man utrotat krypen där. Kan göra servern och breva en Google drive med spelet om nån är sugen.
>>
>>158148059
>dkn Emma inte säger hej tillbaka
>>
File: 1635267210762.jpg (169 KB, 500x500)
169 KB
169 KB JPG
>>158148088
Är incel, har aldrig haft något
>>
>>158148125
hej hej
>>
>>158148124
nej
>>
>>158148059
tycker på riktigt att det är häftigt med en riktig transa
>>
File: d.jpg (58 KB, 1125x1111)
58 KB
58 KB JPG
>>158148113
Har en man villigt utvidgat din kanal?
>>
>>158148123
Om jag hade syftat på att ni hade sex just nu hade jag skrivit
>...folk i tråden som har sex i detta nu?
>>
>>158148165
hade sex med en... TJEJ!!!!!!
har inte opererat mig och vet inte om jag kommer göra det heller, trots dysfori
>>158148157
öhhh tack antar jag
>>
>>158148088
kysslös, kramlös, handlös, rörlös och glolös (inte ens kollat på en tjej) oskuld
>>
File: 1642194344319.jpg (2.53 MB, 1944x2592)
2.53 MB
2.53 MB JPG
>>158148236
>>
>>158148189
Jag tror faktiskt att du är en av få som fått äkta dysfori och inte är ett porrskadat dregglande mongo. Jag hoppas också att det löser sig för dig och att du slipper vara icke-funktionabel.
>>
>>158148189
var du tillsammans med tjejen eller engångsligg?
>>158148250
snyggingen
>>
File: 1642211410979.jpg (81 KB, 1080x990)
81 KB
81 KB JPG
>>158148139
Incelbröder res er upp. Pratar aldrig med tjejer så inte konstigt att man blev som man blev. Känns som helt andra varelser favä
>>
>>158148124
i would play with you, but i only play incel games
>>
>>158148303
such as?
>>
>>158148303
finns det större incelspel än factorio?
>>
>>158148258
tack
synd bara att jag blev retad när jag var liten och sa till folk att jag ville vara tjej så jag höll käften om det i 15 år och nu är man mongomaskulin
>>158148263
vi var tillsammans i lite mindre än 2 år, det var innan jag kom ut som trans
favä så gick det sådär med piv-sexet, mår ganska dåligt över att behöva använda min lilla kamrat så den gav upp rätt fort så att säga...
>>
File: Average-Hand-Size.jpg (22 KB, 307x350)
22 KB
22 KB JPG
>>158148349
dina handmått?
>>
>>158148325
CDDA
>>
>>158148349
Även ifall jag är ett svin har jag ett hjärta av guld. Menar det verkligen att det ska lösa sig för alla i tråden (förutom sexualförbrytarna och mördarna).
>>
>>158148319
eroge
>>158148325
i'll think about it.
>>
försökte köra battlemode i Doom Eternal och förlorade varenda gång, jävla fittspeljävel kuk skit
>>
File: 1640095612650.jpg (133 KB, 1500x1500)
133 KB
133 KB JPG
>>158148423
Bli bättre då
>>
>>158148349
ejakulerar du lite eller mycket av prostatastimulation
har sett på transporrvideor där det knappt kommer något
>>
File: file.png (3.31 MB, 1332x2560)
3.31 MB
3.31 MB PNG
>>158148377
har inget måttband men du kan få en några månader gammal bild
ganska maskulina händer favä
>>158148382
tack... hoppas väl på det bästa men är ju kaosneet också så
>>
>>158148459
har aldrig provat favä....
>>
>>158148073
hade också inte brytt mig lika mkt om det inte var för att de pushar den här skiten på barn. har flera syskon som lätt skulle kunna bli lurade av dessa vampyrer att hoppa på hormoner.
>>
>>158148462
>ringfinger längre än pekfinger
fejktransa
>>
>>158148476
runkar du inget alls?
>>
Flyttade bort från vännerna för att plugga och vet inte hur man får nya vänner. Pratar fortfarande med dom och hälsar på enstaka gånger. Bara en tidsfråga tills man förlorar dom med
>>
>>158148506
sa ju att jag hade maskulina händer, det inkluderar min digit ratio
>>158148531
i-ibland, väldigt sällan och mår ganska dåligt efteråt
>>
emma lyssna älskling
du är en väldigt vacker tjej. som förtjänar hela världen.
många kommer säga elaka saker till dig i tråden. men jag vill att du ska veta att du är vacker, du är bäst emma.
>>
>>158147869
blir inte det svårare att tvätta pengar
>>
File: 1607567282807.png (378 KB, 636x720)
378 KB
378 KB PNG
>>
https://www.expressen.se/nyheter/fem-landstigningsfartyg-skickade-till-i-ostersjon/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/har-lastas-soldater-och-fordon-fran-fastlandet-av-pa-gotland
>>
>>158148462
>råmoggad av en transa
>>
>>158148732
hur
>>
File: 1624274415793.jpg (188 KB, 549x780)
188 KB
188 KB JPG
>dkn väldigt lullig just nu
>>
File: 1642212406858.jpg (82 KB, 800x1024)
82 KB
82 KB JPG
Jag vill att bara att ni ska veta att ni är mina enda vänner. Mina dagar käns inte lika ensamma när man är här
>>
hello, I don't intend to intrude on your thread overly much, but I have something I'm curious about

I know scandinavian christianity is generally protestant, though it is different from the american variety of protestantism
I am wondering whether you fellows engage in the practice of circumcision, as americans do
I also want to know whether your kind of protestants place as much of an emphasis on the old testament of the bible, and whether that leads them to have the same kind of reverence for jews as ours do
>>
>>158148747
alvedon
>>
>>158148747
ser du inte tjockleken på den där handleden?
>>
>>158148774
vi är inte kristna
>>
>>158148774
US intelligence indicates Russia preparing operation to justify invasion of Ukraine
>>
>>158148761
Är du myssygen också?
>>
>>158148818
?
>>
vad gör ni
hur mår ni
>>
File: pungprutt.png (183 KB, 325x272)
183 KB
183 KB PNG
pung prutt
>>
File: 1632759926066.jpg (403 KB, 1843x2048)
403 KB
403 KB JPG
>>158148834
>vad gör ni
Spelar tf2
>hur mår ni
dåligt
>>
>>158148834
bajsar hela jävla natten och mår skit
>>
>>158148878
ibs?
>>
>>158148833
Varför får jag ingen alkohol för? Bjud på en öl eller något
>>
>>158148887
???
>>
>>158148884
förmodligen nåt sånt. bajsar minst 5 gånger om dan
>>
>>158148774
>I am wondering whether you fellows engage in the practice of circumcision, as americans do
Nej, omskärelse är ovanligt i Sverige.
>I also want to know whether your kind of protestants place as much of an emphasis on the old testament of the bible, and whether that leads them to have the same kind of reverence for jews as ours do
Den före detta statskyrkan är extremt globohomo-progressiv och stödjer nog t.om. Palestina över Israel. Judedyrkan är dock mycket vanligt i våra frikyrkor.
>>
>>158148899
Du är lullig och jag är nykter. Det får inte vara så!
>>
>>158148944
??????
>>
>>158148910
jag med, varit så i några år nu
>>158148968
han vill bli lullig tillsammans med dig
>>
vill legit väga 40kg och ha en fv på 300cm och 180kg som kan döda mig när hon vill.
>>
File: 1629136482312.jpg (95 KB, 506x561)
95 KB
95 KB JPG
>>158148944
Känner inte dig så nej.
>>
https://www.xvideos.com/video59060065/
tjejer får göra så men jag får inte köpa en köttlampa
>>
>>158149004
Snälla~
>>
äter ostbågar och dricker vatten
>>
File: file.png (119 KB, 1332x362)
119 KB
119 KB PNG
>>158148987
extremt baserat anon
ska börja gå på gymmet så jag kan göra som bildrelaterad
>>
>>158149125
menar du ostkrokar?
>>
>>158149125
äter godisar och dricker läsk
>>
>>158149147
>ostkrokar
Jävla 08a..
>>
File: 1637477102369.jpg (107 KB, 1300x1300)
107 KB
107 KB JPG
>>158149125
äter cashewnötter och dricker öl
>>
inte ätit idag
>>
>>158149219
Varför?
>>
Är vanligt att ha väldigt känsliga bollar?
>>
>>158149234
inte hungrig
>>
>>158149264
Du rör inte på dig eller?
>>
>>158149262
breva en bild så kommer doktor grodlund och hjälper dig om en stund
>>
Fattar inte hur folk kan dricka öl, skitäckligt ju
>>
>>158149262
jag har känsliga bollar och ollon
>>158149280
ja, lär bli hungrig nu på morgonen
>>
>>158149180
sjud sörlänning
>>
>>158149316
Öööh nej
>>
om man sliter lite i skinnet vid halsen borde inte blodpulsådern gå sönder då?
>>
Har en påse dillchips, lite godis och fyra burkar Norrlands Djup som jag tänkt spara men ska ta fram det nu. Jävla tråd.
>>158149316
Tycker du, andra som jag tycker öl är gott.
>>
>>158149316
dricker bara cider och likör för det är sockrigt och gott
>>
>>158149324
rött = ostkrokskungar
gult = ostbågsbögar
>>
>>158149365
Nu detta är baserat.
>>
>>158148792
yes, I realize that you are largely secular these days, and can guess that those who still profess to be christians are quite dissimilar to historic christians

>>158148930
thank you for the response
lately, I've been preoccupied with understanding the nature of american christianity and its degeneration
>>
>>158149324
>sörlänning
Bor i Haparanda så garanterat mer norr än dig. Aldrig hört någon förutom turister från söder säga ostkrokar.
>>
min pung är helt full av klumpar och cystor och svullna ådror och skit. pungen innehåller nästan mer äckliga missbildningar än pungkulor
>>
File: 1628488259673.jpg (110 KB, 850x850)
110 KB
110 KB JPG
>>158149316
Jag dricker öl,cider och sprit, allt är gott.
>>
>>158149421
inuti eller utanpå? utanpå min pungsäck är det massa prickar
>>
>>158149440
inuti. själva slangarna som kulorna sitter fast i är så svullna och knöliga att de nästan är större än kulorna själv
>>
>>158149395
ingen bryr sig om religion förutom vissa partier i syfte att hämta röster
>>
HJÄLP MIG DÅ JAG DÖR I DET HÄR FUCKING RUMMET
HJJÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄP MIIIIIIIIIIIIIG ERA JÄVLA FITTOR
>>
>>158149518
nej du ska dö där chuddus
>>
man måste gå tillbaka 4 generationer för att hitta en kristen människa i min sossefamilj
>>
>>158149518
Var bor du? Kommer och räddar dig
>>
>>158149495
Bitestiklar heter det. Min vänstra är större än själva kulan, känns som en påse full med överkokta nudlar.
Men har kollat det hos läkaren, var visst normalt.
>>
File: 1641201227218.png (642 KB, 1235x950)
642 KB
642 KB PNG
>>158149518
>>
>>158149593
jo samma här. fick ultraljud till och med och de hittade cystor på kulorna men tydligen är de ofarliga. känns helt cp ändå
>>
File: its over wojak.png (36 KB, 206x273)
36 KB
36 KB PNG
>>158149612
skjut
>>
File: 1628733379691.gif (1.51 MB, 600x801)
1.51 MB
1.51 MB GIF
>>158149667
>>
>>158146277
reddit då?
>>
File: 1642214091366.jpg (244 KB, 820x930)
244 KB
244 KB JPG
Nbögar utanför fönstret. Låter som dom kommit från någon fest eller liknande. Önskar att det kunde bli deras sista
>>
tänk att det finns folk som sitter i ett bås och "vaktar" saker för trälberg just nu.
>>
bipungkulor med cystor och ibs
>>
>>158149789
båda jag lol
>>
övervikt och alltid sugen på gott
>>
>>158149831
äter alltid gott
>>
File: 133460.jpg (51 KB, 604x600)
51 KB
51 KB JPG
>>158148088
Ja.
Oskulder är snart en minoritet i tråden, mycket möjligt att detta redan är fallet.
CHÄDS RES UPP
>>
>>158149879
jag med, därför jag skrev övervikt
>>
När man har ätit ordentligt i en vecka och förväntar sig att man ska ha gått ner 20kg redan.
>>
File: 1642214601077.png (326 KB, 600x450)
326 KB
326 KB PNG
>>158149910
Innerligt trött på er
>>
>>158149913
adhd?
>>
Varför lita på staten när stater historiskt sätt har varit förtryckande mördarmaskiner?
>>
File: 1611670337302.jpg (331 KB, 800x463)
331 KB
331 KB JPG
Vad gör ni?
>>
>>158149913
sluta ät ordentligt
>>
>>158149913
fasta
>>
vad jag än spelar så tar det max 1 timme innan man pratar med en nbög som nämner ordet sex
>>
>>158150019
Väntar på att klockan ska gå så jag kan sticka och köpa frukostbröd, pålägg, pizzor och massa snacks att svulla hela dagen.
>>
>>158150096
va
>>
File: 1618211596030.jpg (235 KB, 646x716)
235 KB
235 KB JPG
>>158150115
Är det tomt i kylen och frysen?
>>
>>158150119
så fort man socialiserar med nbögar så berättar nbögen att den har fv och knullar
>>
>>158150148
Åt sista frallorna igår kväll, smöret tog slut och har inte ätit skäpmat sen förra helgen.
Massor av mat finns det i frysen däremot.
>>
Vilken tråd har flest incels per capita på int?
>>
>>158150185
Okej
>>
>>158150231
du brevar i den
>>
File: 1627087203569.jpg (92 KB, 800x520)
92 KB
92 KB JPG
Ska titta på film och sedan sova, godnatt tråden.
>>
>>158150231
>>158145707
>>
File: 1642215198174.jpg (438 KB, 1536x2000)
438 KB
438 KB JPG
Jag ska rensa tråden från nbögskräpet
>>
Halkade och ligger på akuten. Be för mig.
>>
jag är assyr
>>
>>158150256
>>158150305
Källa på det?
>>
hur fan är det tänkt att man ska besegra porrjuden
>>
>>158150256
>>158150305
falskt. jag är den enda incelen i tråden. resten ljuger bara
>>
>>158150160
spelar du med 15-åringar?
>>
>>158150332
Min broder, kan du även syrianska eller bara assyriska?
>>
File: b81.png (264 KB, 474x377)
264 KB
264 KB PNG
>>158148423
jag vann en match så nu har jag lugnat ner mig
>>
>>158150340
>>158145707
>>
>>158148423
är doom eternal nytt spel?
>>
Blev incel och sitter i sverigetråden. Be för mig.
>>
>>158150457
farfar...
>>
>>158150467
samma här, kommer aldrig att hitta någon pv, kommer aldrig hitta kärlek, kommer aldrig att ha sex.
>>
>>158150495
haha bögen
>>
Blinkade och nu blev skärmen orange. Be för mig.
>>
>>158150512
ja?
>>
>>158150467
Ber till Arshea åt dig.
>>
>>158150532
bögar kan inte vara incel så sluta låtsas
>>
File: 1642215805683.jpg (25 KB, 400x377)
25 KB
25 KB JPG
Jag hoppas min lillebror och lillasyster får barn så jag blir farbror/morbror. Då kanske man får göra något iallafall vad vet jag, dessutom så får föräldrarna barnbarn då. Jag kommer iallafall aldrig hitta någon kvinna
>>
File: 1623754527708.png (974 KB, 1400x1400)
974 KB
974 KB PNG
>>
>>158150615
Samma sak gäller "raka". Bara gå och knulla sluta vara "pryd" finns massor av tjejer av olika typer som skulle gärna gå ner på knä och suga av dig och låta dig knulla dem men du kommer aldrig att göra det.
>>
mår inte bra
>>
>>158150467
Ber även åt Lymnieris, hoppas de hjälper dig.
>>
File: 1638840733988.jpg (217 KB, 1280x624)
217 KB
217 KB JPG
God natt.
>>
>>158150673
okej och var någonstans finns dessa hypotetiska tjejer?
>>
>>158150763
Skriv i dejtning profiler, "har sex med vilken kvinna som helst(biologisk kvinna), spelar ingen roll hur du ser ut eller ålder(+18).
Så kommer du få massor av träffar av kvinnor.
>>
>>158150802
varför gör inte du samma?
>>
File: 1634304003827.jpg (40 KB, 460x339)
40 KB
40 KB JPG
>>158150802
skärp dig nu
>>
File: 1624675682524.png (417 KB, 800x285)
417 KB
417 KB PNG
>>158150745
Nattinatt
>>
>>158150802
>+18
Du menar 15+, va?
>>
>>158150821
För jag vill inte knulla. Jag vill ha kärlek, jag vill ha någon som jag kan älska och bli älskad av.
Vill du inte det samma?
>>158150823
?
>>158150848
Nej gr0m0
>>
>>158150866
jo jag håller med dig, vill också bara ha någon att älska
>>
>>158150866
du fattar väl att det där aldrig någonsin skulle fungera?
>>
>>158150866
bögar vill bara ha kuk i röven medan tjejer är petiga
>>
vill ha en pv
>>
>>158150898
Varför?
>>158150902
Ja tyvärr "normala" bögar vill det men jag är inte normal. Jag vill ha kärlek så kommer inte göra något annat än att vara för mig själv tills jag hittar den rätte även om det slutar med att jag dör själv.
>>
>>158150866
>Nej gr0m0
15 är lagligt.
>>
>>158150938
vill du ha en trådpv som ser hyffsat bra ut?
>>
>>158150938
tjejer kommer aldrig knulla någon desperat incel. om du håller fast så utmanar jag dig att göra ett konto med incelbilder med den texten i profilen och se hur mycket napp du får av tjejer
>>
>>158150978
Vill inte ha någon från tråden. Trådens "bögar" är hemska, olojala, slynor och äckliga överlag så nej tack.
>>
File: 1616581005706.jpg (34 KB, 770x643)
34 KB
34 KB JPG
pissliv
>>
>>158150978
Psst>>158150923
>>
>>158150938
om du vill hitta kärlek varför inte kärlek hos en kvinna då om du inte är ute efter få din anal knullad av en kuk
>>
>>158151016
är oskuld och gillar bara likasinnade personer
>>
>>158151060
Är topp och finner inte kvinnor sexuellt intressant så kommer inte fungera.
Hur som helst det gör inget jag håller mig fast med vad jag vill ha och även om det aldrig händer så är det bara mitt fel i slutändan att ingen älskar mig.
>>
>>158151065
Tyvärr litar inte på dig eller någon från tråden. Du hittar säkert någon som passar dig.
>>
oj va klockan blev mycket
https://www.youtube.com/watch?v=YMha_ku3EeY
>>
>>158151152
>Du hittar säkert någon som passar dig.
Jaha det är du igen. Rannsaka ditt sär, och sluta vara fängelsebög.
>>
>>158151171
Ursäkta?
>>
>>158151152
bögar be lajk
>ugghhhhh den dkn när man är incel utan pv jag är så ensam ughhh
>hej jag vill vara din pv
>öhhhh nej
>>
>>158151183
Din gnälliga lilla skit. Hoppas du dör oskuld.
>>
vad tänker ni göra i år för att kravla er upp år incelhålet?
>>
>>158151191
>någonsin lita på tråden
haha mm
>>158151211
Det kommer jag nog göra tyvärr, man ser ju direkt hur folk är, lösa och olojala och direkt önskar ont om varandra.
>>
>>158151248
Gissar på att du är ny i tråden
>>
>>158151282
haha aa strax
>>
blir cp i skallen när jag tänker på universum och vad som fanns innan universum
>>
>>158151295
Hur många år har du vairt här
>>
ingen kommer att märka att jag inte är svensk
>>
>>158151324
ta hand om dig
>>
Om bögar som exklusivt tar det i röven och använder aldrig sin kuk för att knulla, är de oskulder för evigt?
>>
>>158151333
Hoppas innerligt att ditt liv blir ännu mer plågsamt
>>
Lindos chicos suecos traducirán esto
>>
>>158151405
of course i translate
>>
>>158151302
>vad som fanns innan universum
Bokstavligen inget.
>>
god natt
>>
>>158151438
är ju det som gör mig cp i skallen. kan inte tänka att inget fanns innan universum med alla sina trillioner stjärnor och planeter
>>
File: 1632695642642.jpg (731 KB, 1000x1408)
731 KB
731 KB JPG
>dkn ingen drakfv
Godnatt
>>
>>158151438
>antyder att universum inte är oändligt gammalt
>>
>>158151476
Tror personligen the big bounce svaret.
>>158151487
Vi vet redan att det inte är det.
>>
>>158151574
>Tror personligen the big bounce svaret.
va
>>
>>158151574
stora studsen innebär att det är oändligt gammalt. stora smällen är en cyklisk händelse. evig återkomst
>>
är rädd att det kanske inte finns någon gud och vi är ensamma här och man kommer på riktigt inte finnas och inte kunna tänka en dag och universum kommer expandera till ingenting och inget kommer spela någon roll
>>
>>158151803
gud finns inte och allt har ett slut. precis som att det kom en dag som var den sista dagen du pratade med din fd bästa kompis.
>>
>>158151842
håll käften vidriga ateist
finns inga äckligare människor
>>
>>158151222
Inget, har noll intresse av det.
>>
>>158151861
varför skulle det finnas en gud som styr världen och dit din själ hamnar efter döden? ser inte logiken i det
>>
>>158151922
>varför skulle det finnas en gud som styr världen och dit din själ hamnar efter döden?
Annars försvinner man ju på riktigt och det är läskigt.
>>
>>158151922
bättre förklaring än att universum bara började existera från ingenstans
allt skapas av något
>>
>>158151222
tänkte svara att jag ska gräva mig djupare ner men jag är på botten botten.
>>
vi lever i en simulation och de uppenbarade sig för oss i antiken bara för att trolla
>>
>>158151975
>bättre förklaring än att universum bara började existera från ingenstans
Så att gud skapade universum från ingenstans är en bättre förklaring? Kek. Dåligt jävla bete Jonte, gå och lägg dig.
>>
>>158151967
om nu efterlivet, hos gud, skulle finnas varför ser vi inga tecken på det alls?
>>158151975
vad fanns innan gud då?
>>
>>158151975
vem skapade gud?
>>
>>158151669
>oändligt gammalt.
Inte universum dock, ett nytt universum fötts. Det är semantik men jag skulle inte säga att det är damma universum.
>>
>>158152064
nä jag förstår vad du menar. poängen är väl att tiden är oändlig/cyklisk
>>
>tro på en 2000 år gammal religion när människan har funnits i 200 000+ år
>tro på en religion när det funnits hundratals
>tro på en gud när det funnits tusentals att tro på och flera finns att välja på just nu

Orka. När man dör är man död, inget mer med det.
>>
>>158152012
går inte att förklara varför gud gör något

>>158152024
>>158152057
går inte att se gud från vårat universums perspektiv, bokstavligen bortom vårt förstånd
>>
>>158152057
Han bara började existera från ingenting.
>>
>>158152109
så finns andra universum där ute än det som vi vet om? hur kom de universumen till?
>>
File: 1520149405066.jpg (18 KB, 600x600)
18 KB
18 KB JPG
>>158152109
>>
>>158152077
>poängen är väl att tiden är oändlig/cyklisk
Hoppas på detta, men inget som faktiskt tyder på att det är fallet. Universum lär nog bara dö efter tillräckligt med tid har passerat, vilket är tragiskt.
>>
>>158152109
hur är det en bättre förklaring om du inte ens förstår den själv?
>>
>>158151967
>>varför skulle det finnas en gud som styr världen och dit din själ hamnar efter döden?
>Annars försvinner man ju på riktigt och det är läskigt.
önskar detta händer. vill bara att allt ska ta slut
>>
>>158152234
DET BARA ÄR DET, FATTA ASSÅ
>>
File: 1635292402950.png (289 KB, 636x852)
289 KB
289 KB PNG
>och sedan från ingenstans så började universum existera, för att, FÖR ATT DET BARA ÄR SÅ
>>
File: 1610480478119.jpg (104 KB, 600x800)
104 KB
104 KB JPG
>och sedan från ingenstans så började gud existera, för att, FÖR ATT DET BARA ÄR SÅ
>>
>>158152325
ateism är det mest reddit som finns
>>
Det här dödar redditören
https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6del%27s_ontological_proof
>>
Att säga att gud skapade universum är ju exakt samma som att säga att big bang skapade universum. Ni byter bara ut den ena mot den andra.
>>
>>158152431
fattar inte hur big bang kunde hände om det inte fanns något innan universum
>>
>>158152458
det fanns ett annat universum
>>
>>158152471
källa??
>>
>>158152458
Hur kan gud finnas om det inte fanns något innan gud?
>>
>>158152504
det är självbevisande, inte mitt fel att du inte fattar
>>
>>158152471
hur kunde då vårt universum skapas utanför någon annans universum? och forskarna påstår väl allt starta med big bang, inte att det finns fler universum
>>
>>158152431
Gud gjorde big bang
>>
>>158152363
>God exists in the understanding. If God exists in the understanding, we could imagine Him to be greater by existing in reality.
>>158152109
>går inte att se gud från vårat universums perspektiv, bokstavligen bortom vårt förstånd
hmmmm
>>
>>158152504
https://physicsworld.com/a/cyclic-universe-could-explain-cosmological-constant/

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_model

https://www.physics.princeton.edu/~steinh/vaasrev.pdf

https://physicsworld.com/a/new-evidence-for-cyclic-universe-claimed-by-roger-penrose-and-colleagues/

https://www.livescience.com/cyclical-universe-explained-string-theory.html

https://www.space.com/gravitational-waves-big-bang.html
>>
>>158152558
>väl allt starta med big bang,
Vi vet inte vad som hände eller fanns innan the big bang och vi kommer troligtvis aldrig veta.
>>
>>158152558
ingen vet med säkerhet. alla som påstår att de vet ljuger eller är puckade
>>
>>158152566
Vem gjorde gud då?
>>
>>158152588
>The vast majority of evidence indicates that this theory is not correct. Instead, astronomical observations show that the expansion of the universe is accelerating, rather than being slowed by gravity, suggesting that the universe is far more likely to end in heat death or a Big Rip.
>>
>>158152611
big gud
>>
>dkn du aldrig kommer åka på äventyr i rymden en fredagkväll
varför ens leva
>>
Klockan är 05:14 på en lördagsmorgon och ni larpar som religiösa dårar i tråden.

Det här är orsaken till att ni sitter fast i pojkrummet som vuxna män.
>>
>>158152611
Oklart om vi kan applicera vår logik om att allt skapas av något på Gud
>>
>>158152668
jajamänsan
>>
>>158152656
Så att abdul och Muhammeds barn kommer kunna göra det i framtiden.
>>
>>158152672
varför måste det då appliceras på universum?
>>
>>158152668
Tråden är en samlingsplats för visa män som är upplysta där vi håller diskussioner som de vanliga dödliga inte förstår sig på
>>
jag tror vi bor inuti en dator
>>
nu blev tråden schizad
>>
Sverigetråden är nog en av de mest kreativa och intellektuella umgängeskretsarna som finns för svenskar, i alla fall på nätet. Det är motsvarigheten till 1700-talets kaffehus, eller antikens agora, där vetenskapsmän, filosofer, konstnärer, poeter och skribenter samlades för att diskutera och ta det lugnt.
>>
har kommit fram till att tråden måste bestå av 90% bottar.
Man kan vara borta i flera månader och när man tittar in igen finns identiska diskussioner och många brev är rent av ctrl+v.
förklarar också varför tråden vägrar att dö trots att den bör göra det.
>>
gud är incelprogrammerare och han skrev universumsprogrammet på sin superdator för att ta ut sin ilska på oss och inceldampa
>>
>>158152596
men vi har ju teleskop som kan se in till universums början. borde vi inte så några tecken på något innan vårt egna universum då? om nu något fanns innan
>>
Gud är en 3 cm lång bläckfisk som bor i Atlanten. Igår flydde han från en fisk men lyckades ta sig hem till sin håla.
>>
gud är förstås också fast i en annan incels datorprogram och så vidare
>>
>>158152851
kino
>>
är dead internet theory på riktigt? pratar jag bara med massa bottar här?
>>
>>158152891
jag är inte en bot. tror jag.
>>
>>158152801
>Man kan vara borta i flera månader och när man tittar in igen finns identiska diskussioner och många brev är rent av ctrl+v
Inte bottar, bara svårt sjuka människor
>>
>>158152891
>>
>>158152815
För det första har vi inget teleskop som är kapabel att göra det, men vi kommer ha det snart med james webb. Ju längre borta vi är från ljuset desto mer red shifted blir det o svårare att se. james webb kommer kunna se de första stjärnorna som bildades då utrustning är kapabel och kommer inte att störas av jordens atmosfär och solen.

För det andra: du kan inte se längre bak än de första ljuset, dvs de första stjärnorna. Så det som hände innan det är väldigt svårt att veta. Vi vet dock vad som hände innan de första stjärnorna med hjälp av matte n shit. Men om du går tillbaka tillräckligt mycket så kan du inte används samma matteformler för att universum var helt fuck up då. Tid var helt fucked up precis som vid svarta hål.
>>
en dag kommer den absolut sista posten brevas i tråden historia
>>
ny

>>158153302
>>158153302
>>158153302
>>
ny riktig
>>158153311
>>
>>158153329
>trådkriga lördag klockan 6 på morgonenDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.