[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1583790781999.jpg (564 KB, 1921x1957)
564 KB
564 KB JPG
Hongankolistajapainos
>>
>>158130513
mulla on ladattuna tää koneella enkä oo vielkää kattonu
>>
File: senko pohtii.gif (717 KB, 455x405)
717 KB
717 KB GIF
uskaltaako tänne tulla? jos tämä lähtee alta...
>>
>>158130615
mikä tän nimi oli? joku eizouken vaii muistanko väärin?
>>
File: (((eizouken))).jpg (6 KB, 243x250)
6 KB
6 KB JPG
>>158130710
Just se
>>
File: 1642003834643.jpg (2.51 MB, 1500x2113)
2.51 MB
2.51 MB JPG
näytän tältä
>>
File: autistinen_homokissa.jpg (43 KB, 500x750)
43 KB
43 KB JPG
>>158130760
oikeasti näytät tältä
>>
>>
tein burrittoja
ei kuvaa
>>
tää oli kyl eka
>>158130436
>>
File: 1612010107386.jpg (445 KB, 600x960)
445 KB
445 KB JPG
Osaako tiede selittää suhinan?
>>
50€ upposi kauppaostoksiin. Pitikin mennä cittariin
>>
File: 1615928209608.gif (149 KB, 196x109)
149 KB
149 KB GIF
>>158130944
anime
>>
File: uguu.jpg (34 KB, 450x600)
34 KB
34 KB JPG
>>158130944
tää on söpömpi
>>
File: sitruunajuusto2.jpg (369 KB, 1414x955)
369 KB
369 KB JPG
Hirveästi asetuksia kamerasovelluksessa kyllä pitää tästä lähtien käyttää ainakin 10 minuuttia jokaiseen ruokakuvaan.
>>
>>158131016
paska sovellus
>>
>>158131016
jäähtyy ja menee pilalle ruoka kun räpellät puhelimen kanssa.
ps pyhä grinke näppää jo noi iittala tarrat veks näyttää niin valkoroskalta
>>
File: 873.jpg (202 KB, 856x1280)
202 KB
202 KB JPG
>>158131016
Onks toi lautanen helmenharmaa vai valkoinen ja mitenkä sulla on vielä tarrat kiinni siinä
>>
>>158131060
Hauska myös kun toinen näyttö on selkeästi lämpimämpi kuin toinen niin kuva on liian kylmä (punainen) toisella ja sopiva (sinisempi) toisella.
>>
>>158130986
suhisispa sino mun suuhun
>>
File: 14381952973630.jpg (65 KB, 712x478)
65 KB
65 KB JPG
Selittäkääs nyt miten hommaan itteni johonkin terapiaan ja onko se sen arvosta. Masennus tai jotain ja ei viittis sen takia ryypätä itteeni hengiltä kun tulis varmaan äitille paha mieli.
>>
File: 0.png (542 KB, 640x360)
542 KB
542 KB PNG
>>158130944
>>
File: ponk.png (48 KB, 241x295)
48 KB
48 KB PNG
>>158131016
hieno oranssin sävy tossa kakussa ja/tai kakku kuvassa
>>
>>158131184
B-lausunnon muistaakseni tarviit, että saat kelakorvausta terapiaan. Terapeutista on hyötyä jos löydät itsellesi sopivan ja ymmärrät, että suurimman työn joudut kuitenkin tekemään itse.
>>
>>158131016
Näyttää aivan normaalilta kuvalta mikä tulee ilman mihinkään asetuksiin koskemista jtp
>>
>>158131159
Ei oo tervettä tommonen.
>>
>>158131184
>terapia
ryyppää vähemmän
>>
>>158131133
Helmenharmaa. Saturaatiota kun kasvatti ja lämpötilan laitto pienemmäks niin menee tuon väriseks. Tuo päällinen on oikeasti täysin keltanen eikä mikään oranssi.

>mitenkä sulla on vielä tarrat kiinni siinä
https://desuarchive.org/int/thread/89161386/#89184750
Ihan vaan teidän kiusaks.
>>
File: läskihomer.jpg (75 KB, 1228x936)
75 KB
75 KB JPG
söin pehmeitä tacoveneitä jauhenlihalla, salsalla ja juustosoosilla, ja nyt vuotaa räkää
>>
File: postatkaa_ny.gif (3.49 MB, 500x282)
3.49 MB
3.49 MB GIF
>>
File: all is fine.gif (83 KB, 295x385)
83 KB
83 KB GIF
>>158131781
katselen viteoita
>>
File: 1638294306564.png (1.54 MB, 640x480)
1.54 MB
1.54 MB PNG
Juustohyllyllä oli illaksi punalaputettua herkkunaposteltavaa
>>
tilasin pizzat kun olin kaverin kanssa, kaveri hieman nirsoa sorttia niin pitää laittaa tilaukseen että poistaa sipulin siitä. poistivat sitten sipulin sijaan bbq kastikkeen. antoivat kyllä kaupanpäälle 1.5l pepsin (ei max), niin se plussaa kyllä.
>>
File: jysähdysvaara.png (155 KB, 567x850)
155 KB
155 KB PNG
>>158131897
mitäpä juustoa?
>>
File: 1636641164285.png (1.5 MB, 1181x1748)
1.5 MB
1.5 MB PNG
>>158131420
Jaa eli sulla ei siis ilmeisesti ole vaan tiskikonetta
>>
File: 1633134124041.jpg (876 KB, 1190x842)
876 KB
876 KB JPG
>>158131964
Ålands mejerietin savujuustoa. Alkuperämaaksi tosin ilmoitettu hollanti.
>>
File: 1636449494161.webm (2.95 MB, 720x540)
2.95 MB
2.95 MB WEBM
postatkaa musiikkia
https://www.youtube.com/watch?v=Fg8P0Vbiy0k
>>
File: 1624237771212.jpg (513 KB, 1231x1039)
513 KB
513 KB JPG
>>158132022
>>
File: hopeanuoli.png (781 KB, 768x576)
781 KB
781 KB PNG
>>158132229
https://www.youtube.com/watch?v=y9fofmCaOL4
>>
File: FHsPKKtaIAEW_h5.jpg (505 KB, 1200x900)
505 KB
505 KB JPG
Kaljaa.
>>
>>158132316
Itellä lähti ekoissa konepesuissa noi irti
>>
onko noilla iittalan lapuilla vitunkaan väliä? käyttökamaa
>>
>>158132496
Muista lautasista mulla on pääosin lähteny (tai oon vaan repinyt irti), mutta tuossa pysyny. Kahvikupeissakin vielä kiinni mutta niitä en juurikaan käytä.
>>
>>158132734
Jälleenmyyntiarvo putoaa nollaan jos kosket
>>
>>158132769
aha, ei ole eikä tule olemaan keräilykamaa
>>
miks joku myös astiansa?
mistä sitä sitten syö?
>>
>>158132832
pitää vaihtaa astiasto koska ei enää sovi sisustukseen tai muuten vaan ei tykkää. naiset tuota tekee.
>>
>>158132734
turhamaisilla naisilla ja naisaivoilla oon noita nähny. idea on kait päteä tuolla brändillä mutta eivät ole ilmeisesti ihan loppuun asti miettiny tota juttua
>>
File: 1614076447653.jpg (789 KB, 1400x1700)
789 KB
789 KB JPG
>Eniten kyselyitä Leena sain tilan ilmanvaihdosta. Se ratkaistiin ottamalla huoneesta ovi pois – nyt puhdas ilma kulkee vapaasti.
nää koppien hehkutusjutut on kyllä hauskoja
>>
File: 2.jpg (163 KB, 561x1775)
163 KB
163 KB JPG
nyymit taas normoilemassa kun ei postaa
>>
File: 1612442329376.jpg (208 KB, 600x800)
208 KB
208 KB JPG
>>158133256
En oo humalata niin en osaa postata
>>
>>158133256
juu oon normoilemassa äipän luona
>>
>>158133256
voiko missään edes normoilla?
eikö baarit ole kiinni
>>
File: 1621027708613.png (902 KB, 916x1812)
902 KB
902 KB PNG
>>158133303
oos ny
>>
>>158133390
voit olla sun normo kavereilla bilettämässä normo-ynyymi
>>
>>158133303
postaa sitten kuva sun pympystä niin kuin muutkin nyymit tekee täällä
>>
>>158133433
ai niin, kaverit, heh
olishan se vähän noloo jos ei ois kavereita, heh...
>>
File: 1619955498264.png (1.82 MB, 1158x1637)
1.82 MB
1.82 MB PNG
>>158133398
Ei mulla oo kaljaa tai viinaa tai viiniä.
>>
File: 1631000006316.png (740 KB, 1200x1000)
740 KB
740 KB PNG
>>158133256
Oon ollu täällä koko illan
>>
File: läts13.gif (248 KB, 500x339)
248 KB
248 KB GIF
>>158133520
p
>>
File: 1592849354797.jpg (57 KB, 554x780)
57 KB
57 KB JPG
Huomenna tokmanniin
>>
File: 1618637086948.png (3.24 MB, 1076x1914)
3.24 MB
3.24 MB PNG
En voi syödä pitsaa joka päivä!
>>
>>158133182
Eiks oo just turhamaista naisaivoa välittää siitä onko ne tarrat kiinni vai ei, jos toinen on ne jättänyt koska ei ginosta
>>
>>158133820
itsekään en nosta vessapöntön kantta koska turhamaista
>>
File: 1613995802889.png (368 KB, 564x564)
368 KB
368 KB PNG
Mulla on yli vuos sitten avattu viinapullo josta on mennyt ehkä 20%. Haluaako joku maastokätkönä
>>
>>158133894
juot sen ny mukisematta
>>
>>
File: 1641892096703.jpg (187 KB, 850x1188)
187 KB
187 KB JPG
Tsinon suhteettoman suuri kahvijuoma suhteutettuna Tsinon tilavuuteen.
>>
>>158133893
En ihmettele ku teikäläinen kyseessä jtp
>>
>>158133894
postaatko /v/?
>>
File: 1627703480936.jpg (93 KB, 929x462)
93 KB
93 KB JPG
>>158133809
>>
>>158133948
En ole tähänkään mennessä saanut aikaiseksi kuin vähän glögiä joskus terästänyt
>>158134054
En
>>
>>158134084
Koska syön huomenna kana&riisi
>>
>>158134041
en yllättänyt että vastasit postaukseeni
>>
File: 1637655330339.jpg (65 KB, 945x709)
65 KB
65 KB JPG
mitä alalautoja lurkkaatte? mihin alalautoihin postaatte useammin kuin kerran kuussa?
>>
>>158134437
ylistermi
>>
syön nistaria eli nistipataa deluxena
>>
>>158134292
Hyvä?
>>
>>158134565
ei ole mutta sä olet selvästi ylispostaaja
>>
>>158134621
oikea termi on lauta mutta vammasuomalaiset nimesivät sivuston kuvalaudaksi niin piti alkaa käyttää jotain alalautatermiä. oikeasti on kanava joka sisältää lautoja joka sisältää lankoja.
>>
keksin mikä mun lottoamisessa on kaikki nämä vuodet menny pieleen eli oon valinnut aivan väärät numerot. nyt laitoin oikeat numerot ja voitan paljon rahaa!
>>
>>158134437
En postaa ikinä kun mun englanninkielen osaamattomuus tekee siitä kovin vaikeaa. Aika paljon olen sitä eläessäni lukenut mutta en minä kirjoittaa silti osaa. Jos ootte joskus miettineet kuka ihme sieltä ylioppilaskirjoituksista ne A:t ottaa niin se olin minä.
>>
File: 15122283820175.jpg (65 KB, 920x1020)
65 KB
65 KB JPG
>>158134712
>>
>>158134437
/g/ ja /out/
>>
File: 1641680031302.jpg (135 KB, 1200x900)
135 KB
135 KB JPG
>>158134712
>kuvalauta
>ylistermi
>>
File: luistoa.jpg (265 KB, 1381x530)
265 KB
265 KB JPG
KJEH
>>
Mitä nyymi on saanut tänään aikaan?
>>
>>158134856
miks tolla on soijakki ilme
>>
>>158134856
Mukavia 00 videoita teki tuokin mummo. Käyn välillä fiilistelemässä parempia aikoja
>>
File: 1642187111711.png (1.27 MB, 1275x1080)
1.27 MB
1.27 MB PNG
>>158134879
Siivoilin
>>
>>158134856
ajattelin samaa asiaa ihmetellä mutta en sit jaksanu ku ei pitäs antaa näille huomiota.
>>
mikä on hyvä lautapeli/korttipeli kahdelle hengelle?
>>
>>158134856
kuvalauta on kuollut joten se on nyt ylistermi.
>>
>>158134925
afrikan tähti / mätky
>>
>>158134966
hieno logiikka hermanni
>>
nymphit mata
>>
>>158131133
Onks tää kuva Salosta?

Onnibus kaatui kyljelleen ja luisui bussipysäkin läpi moottoritien rampissa Salossa – ”Pysäkki murskaantui ihan täysin”
>>
>>158134437
/ck/:n paskapostauksia käyn välillä kurkkimassa
>>
>>158135063
vituttaa /ck/ kun läskit jenkit rinkirunkkaa miljoonassa eri langassa niiden pikaruokaketjuista
>>
>>158134879
töi juttuja
>>
>>158135004
se missä termi on alunperin syntynyt ei ole välttämättä olennaista mikäli termi ei pysyisi elossa ilman että jokin muu pitäisi sitä elossa. alkuperäinen postaaja ei olisi käyttänyt termiä alalauta mikäli ylilaudalla ei käytettäisi kyseistä termiä. jos alilauta olisi muuttunut esimerkiksi homolaudaksi ylilaudalla, niin kyseinen postaaja olisi puhunut homolaudoista, joten postaajan käytössä se on ylistermi.
>>
File: 1613902064880.jpg (190 KB, 1080x1080)
190 KB
190 KB JPG
Niitä vaaleanruskeita turkinpippureita saa nykyään erikseen omassa pussissaan.
>>
>>158135220
Minulle se on MäkTsiken, paras pikaruokavoileipä.
>>
File: FGSFDS.jpg (83 KB, 720x720)
83 KB
83 KB JPG
>>158134879
tein töitä, korjasin pari bugia
harrastin kuntoilua, paino on tippunut viime vuoden alusta 8 kiloa
katsoin viteoita, pääasiassa hömppäkomediaa ja randomeja tuupiviteoita
runkkasin kahdesti, ehkä runkkaan vielä kerran ennen kuin nukahdan
>>
myydäänkö erikseen kupuja paistinpannuun?
>>
>>158135220
Jenkit nyt olemassaolollaan pilaa monta muutakin potentiaalista lautaa kuten esim. /o/
>>
>>158135413
kansia myydään isoissa marketeissa
kuvuista en tiedä
>>
File: 1614877483262.jpg (66 KB, 480x640)
66 KB
66 KB JPG
>>158135298
>alkuperäinen postaaja ei olisi käyttänyt termiä alalauta mikäli ylilaudalla ei käytettäisi kyseistä termiä
mitä vittua selität? käytän sanaa alalauta koska kävin kuvalaudalla, en ylilaudalla. se että ylisjonnet puhuu jostain helvetin veeteistä ei muuta sitä että mä sanon edelleen jonne.
>>
File: ryys.jpg (100 KB, 1141x595)
100 KB
100 KB JPG
Tämmönen tilataan nyymikommuunin avajaisbileisiin!
>>
File: 1616779535044.png (1.41 MB, 1280x1808)
1.41 MB
1.41 MB PNG
uus alppi
>>
ylispostaajan projisointi on aika huvittavaa
>>
höhöhö
https://www.youtube.com/watch?v=KCzwyFHSMdY
>>
File: 1633162523331.jpg (86 KB, 720x540)
86 KB
86 KB JPG
Kaupassa soi joku kaalimainosjingle tuli nyymit mieleen. Nyymikommuunissa olisi aina satokauden päätteeksi kaalijuhlat kuin siinä muumien jättikurpitsajaksossa.
>>
>>158135664
postasit tän jo
>>
File: 1606151729082.jpg (102 KB, 1920x1080)
102 KB
102 KB JPG
>>158135664
En klikkaa tuota sun tai jutkutuuban suosittelemana
>>
File: brrrraappp.jpg (48 KB, 500x291)
48 KB
48 KB JPG
>>158135685
minä, ei hän
tai ehkä myös hän?
>>
File: 1460148321758.png (139 KB, 564x452)
139 KB
139 KB PNG
Oon ennen ostanu aina m-koon boxereita ja nyt vasta huomaan, että s-koko sopii itelle paremmin
>>
>>158135556
aika monta oravannahkaa saa antaa vaihdossa.
>>
>>158135765
hankhillperse
>>
File: EkLDYAVU8AA3Xoy.jpg (259 KB, 1933x1853)
259 KB
259 KB JPG
>>158135676
Ootko varma ettei ollu kaalimatojingle. Ite bongasin cittarissa pitkästä aikaa kurttukaalia ja aattelin tehdä kiinalaisia kaalikääryleitä
>>
>>158135765
mininyymi!
>>
>>158135876
Ihan vaan muutenkin rantakaislaosastoa
>>
File: 1641480173988.jpg (431 KB, 1280x720)
431 KB
431 KB JPG
>>158135916
Ihan kaalijingle. Siinä puhuttiin että kaalista voi tehdä vaikka mitä ja sitä käytetään kaikissa maailman keittiöissä.
>>
>>158135916
mullakin tuli mieleen kaalimatojinlge ku luin ton
https://youtu.be/hzlrnaxddKM?t=10
>>
mun lähikaupassa soi monesti villi progejatsi, kauppias on varmaan melkoinen musamies
>>
>>158135968
syö ruokaa hyvä mies
>>
millon viimeks vittuilitte poliisille?
>>
>>158136318
mä en koskaan luukuttais työpaikalla musaa mistä diggaan, koska silloin se mun tykkäyksen kohde assosioutuisi siihen saatanan kauppaan ja työhön. ainakaan missään aivottomassa kauppatyössä, ehkä joku suunnitteluhomma on eri.
>>
>>158136430
en tosta tiiä mutta tykkään tehä myöhäisiä ostoksia tyhjässä kaupassa samalla ku kajareista soi sekaisin menevä saksofoni, se kauppias myös on monesti kassalla ja ei nykyään enää katso henkkareita tai kysy haluanko kuittia kun on niin reilu ukko
>>
File: 1515349156746.png (425 KB, 1024x765)
425 KB
425 KB PNG
Pyytäisin Jupiteria tanssimaan
https://youtu.be/6bALJxjL8jw
>>
File: 1611803222255.png (1.69 MB, 640x480)
1.69 MB
1.69 MB PNG
Jalkapallojoukkueellinen lapsia venuksen kanssa
>>
File: QNnem.png (129 KB, 328x684)
129 KB
129 KB PNG
nyymit oootte totemo kawaii~~
>>
>>158137147
Mieti millaiset raskauskilot sille jää vyötärölle sen jälkeen
>>
>>158136359
lasketaanko tupakin poltto maijan takapoksissa?
>>
>>158137535
mitä sää siel teit?
>>
File: pötkön mätä.png (1.77 MB, 1920x1080)
1.77 MB
1.77 MB PNG
>>158136359
en koskaan, hyvänen aika!
hyvää yötä!
>>
missäköhän mun passi on
>>
File: 15122283820172.jpg (129 KB, 1024x720)
129 KB
129 KB JPG
>>158137667
ajelin kännissä autolla ja pollarit vei putkaan
>>
Kerran oon puhaltanut nollat puhallusratsiassa ja siinäpä onkin kaikki mitä olen poliisien kanssa joutunut toimeen, jos passi- ja ajokorttihakemuksia ei lasketa.
>>
File: 1629466743698.jpg (177 KB, 1280x720)
177 KB
177 KB JPG
unten maille
>>
File: 131834901047.jpg (105 KB, 640x450)
105 KB
105 KB JPG
mut on puhallutettu vaikka kuinka monta kertaa, on viety maijalla, oon ollut putkassa, saanut huumeista sakot, ylinopeudesta sakot, kilvet viety autosta, kilvet viety moposta, mutta koskaan en oo vittuillut, mulle ei oo vittuiltu eikä muutenkaan ole ikinä ollut mitään ongelmia poliisien kanssa päin vastoin olen saanut hyvää palvelua
>>
File: 1516717804856.jpg (504 KB, 956x1080)
504 KB
504 KB JPG
>>158131897
Ite ostin uteliaisuudesta prismasta pockyjä -60%. Aika pitkälti sitä mitä oletinkin näiden olevan, enkä varmaan ostaisi toiste
>>
>>158138124
normo
>>
File: bocky.jpg (109 KB, 1280x720)
109 KB
109 KB JPG
>>158138160
matcha pockyt on hyviä kahvin kanssa ostaisin jos niitä löytyis lähi kaupasta
>>
>Suomen ensimmäinen koulusurmaaja ehdolla aluevaaleissa – ”En just tällä hetkellä pysty kommentoimaan”
>Wille Siltala surmasi opettajansa rautalapiolla 18-vuotiaana vuonna 1981.
oho
>>
>>158138330
äänestän tota
>>
>>158138356
on anon puolueessa tietenkin
>>
kohta syödään hernekkeittoa ai että
>>
>>158138415
mikä on nyymien puolue
>>
>>158138330
mikä puolue?
>>
>>158138450
>>158138467
vkk
>>
>>158138268
Tuolla olis ollu niitäkin, muttei poistolapulla
>>
File: 1615917705763.jpg (1.93 MB, 2000x1536)
1.93 MB
1.93 MB JPG
>>
File: ryys.jpg (463 KB, 1000x1000)
463 KB
463 KB JPG
ryys
>>
File: 1578325197865.jpg (448 KB, 2048x1446)
448 KB
448 KB JPG
tisi, pyly
>>
maate
>>
kuuntelen tätä yht juttuu yhest paikasta, ihan semi ok juttu kyllä
>>
>>158133894
Multa löytyy tota hurrien kitkerää myrkkyviinaa melkeen koko pullo kans, saa tulla hakeen
>>
>>158138995
Oho onpas neidin rasvat jaettu taktisiin paikkoihin.
>>
>>158138420
laita sipulia sekaan mega herkkua
>>
>>158139355
laitoin liikaa sipulia söin sinapin ja näkkileivän kanssa oli herkkua
>>
File: 1629140834499.jpg (15 KB, 257x326)
15 KB
15 KB JPG
naapuri rupes poraamaan seinää mitä vittua
>>
>>158139545
pitää porata sillon ku siltä tuntuu
>>
File: 1458737481404.png (24 KB, 657x527)
24 KB
24 KB PNG
Cittarista tarttui ostoskoriin pari matchboxin pikkuautoa kummipoikaa ajatellen, mutta nämä on kyllä niin hienoja että tavallaan himottaisi avata paketit ja pitää nämä yksilöt itselläni
>>
>>158139545
Soita sen ovikelloa ja itsepuolustaudu imurin putkella
>>
>>158137898
poliisit tullu aamulla ovesta läpi herättämään krapulaisen nyymin yön tapahtumien selvittämiseksi, kääntyneet perään ja pysäyttäneet auton n+2 kertaa, tulleet pihaan asti kertomaan paljon kello on varmaan ainakin pari kertaa, ja kaks muuta opsec tapausta joista en kyllä tänne kerro kun liian tunnistettavia. lisäksi vielä parit normi ratsiapuhallukset. mitään en oo ikinä tehny tai mihinkään syyllistyny ikinä
>>
File: 1613942215215.jpg (49 KB, 850x720)
49 KB
49 KB JPG
Käytän ihan liian suuren osuuden mun päivistä pienten animetyttöjen ajatteluun.
>>
>>158139621
kummipojalle pullo kosanderia ja pidät rallivehkeet itellä
>>
File: 1614596654118.jpg (916 KB, 1100x1400)
916 KB
916 KB JPG
https://youtu.be/yw3fW1AtyRg
>>
>>158139798
>tulleet pihaan asti kertomaan paljon kello on varmaan ainakin pari kertaa
Ketä juttu tämmönen on?
>>
>>158138889
https://www.youtube.com/watch?v=Atnu7rcjEDU
>>
File: 1621973442415.jpg (87 KB, 664x513)
87 KB
87 KB JPG
kävin tänään treffeillä jotka päätyivät suuteluun ja tissien kourimiseen, koska en uskonut että neidillä ei ole mitään takin alla (en vaan uskonut että joku lähtisi ulos toppatakki päällä ilman että siellä alla on mitään)
>>
File: rwp_t500_loading.jpg (531 KB, 732x543)
531 KB
531 KB JPG
>>158139938
Äläpä höpsi
>>
>>158140280
no siis että piti olla hiljempaa kun kello on vaikka mitä
>>
>>158140296
aikamoiselta huoralta kuulostaa
vai oliko kuinka monet treffit?
>>
peli hävitty runkkasin jo nyt vaikka piti olla runkkaamatta tammikuu
>>
>>158140526
viinatippa, ei touhutippa...
>>
>>158140434
V
>>
Oon runkannut vasta kerran tänä vuonna
>>
>>158140296
vitun normo postaus
>>
kertokaapa minulle miksi vitussa jotkut tallentavat samalla nimellä kuvia kun jollain toisella? katoin huvikseni mitä olen tällä kuvalla postaillut, niin tuo eka postaus ei todellakaan ole omani 100% varmasti, koska olen itse "kehä 3 shitter"

>>158140446
ekat treffit ja hieman tivasin että miksi, mutta sanoi että paljon mukavampaa kun ei ole mitään alla. kokeilin takin päältä ja olin että enpä tiedä, niin vähän kourasin sisäpuolelta. mitään sex batong hommia ei kuitenkaan ollut määrä olla tälle päivää. muuten sujui oikein hyvin (ainakin omasta mielestä).

>>158140709
otahan (sinä)
>>
>>158140782
Miks kukaan sitä kuvan nimeä jaksais vaihtaa?
>>
>>
>>158140603
nyt olet erehtynyt
>>
>>158140883
en tiiä onko tuo joku x:n ominaisuus että tallentaa automaattisesti samalla nimellä kun olen monesti ulkkiksillakin nähnyt samalla nimellä kuvatiedostoja jotka ovat itseni postaamia, mutta kyllä minulla ainakin normaaliselaimella ilman lisäosia antaa ihan oman uniikin tiedostonimen ja ainakin jotain arkistoa ajatellen, niin tuokin lappalaisen postaus vaikuttaa siltä kun se olisi oma postaukseni. toisaalta no eihän sillä mitään vitun väliä ole, mutta en silti ymmärrä miksi joku haluaa saman tiedostonimen.
>>
>>158140709
Et saanu pussailla etkä hiplata tissiä mutta saitpahan (sinä)n
>>
>>158140782
>mutta sanoi että paljon mukavampaa kun ei ole mitään alla
Se koki olonsa seksikkääksi niin ja tuli sillä latauksella niille treffeille
Se siis halusi että tulet kourimaan
Itseäni tuollainen ei kyllä sytyttäis jätkänä yhtään mutta toisaalta en käy treffeillä enkä ole pannut useampaan vuoteen niin mikä minä olen sanomaan
toivottavasti oli kivaa
>>
File: 1628943887676.png (24 KB, 358x186)
24 KB
24 KB PNG
>>158141002
Nimi säilyy jos lataat tätä näppäintä painaen, muuten normaalisti automaagisesti vaihtuu.
>>
>>158141002
Se jaetaan samana ku mitä se ladataan, ei sitä lähetä erikseen vaihtelemaan
>>
https://www.youtube.com/watch?v=0Ybv4VqwZXU

folken hatkassa- tansania
>>
File: 1641914925357.jpg (155 KB, 435x920)
155 KB
155 KB JPG
Nyymit on taas esittelemässä läskejään toisessa langassa
>>
Katottiin Babe - Urhea possu. Viimeksi kattonut varmaan 20 vuotta sitten. Aika hyvä leffa.
>>
long time no see friends
>>
>>158141089
>>158141075
jaa no itselläni ei tuollaista näppäintä ole, niin siitähän se sitten. ok. asia ymmärretty.
>>158141072
en ajatellut asiaa niin, vaan sanoi että menee töihinkin usein aamulla ilman että on mitään alla ja sitten laittaa vasta vaatteet töissä päälle. ei siinä oikeesti vaikuttanut mitään seksuaalista latausta olevan.

itsehän se päällekäyvä sankari "kourija" tässä olin, niin enpä sen takia ajattele mitään
>>
>>158141273
>hupikek :D
>>
kuinka usein joudutte kattomaan hiirellä lipun päältä että mikä maa kyseessä? ite oikeesti en kännissä erottanut onko toi ulkomaalainen hollantilainen vai unkarilainen
>>
>>
>>158141283
aika erikoinen tapaus…
mutta et sä mikään päällekävijä nyt ollut hyvänen aika, itse se sulle kerto ja anto
>>
File: burger king settings.jpg (190 KB, 1218x1624)
190 KB
190 KB JPG
unohdin postaa setit illalla
tilasin vahingossa kahdet ranet kun en saanut poistettua sillä masiinalla niitä ja vituiks män
>>
>>158141333
törpikék :DD
>>
>>158141546
Paskoja raneja ja paska baaga ei jatkoon
>>
>>158141515
>"haha no enhän mä edes voi teille tulla kun ei mulla ole täällä takin alla mitään"
ja tässä vaiheessa olin että paskapuhetta, mutta eipä ollut. no vaikka ei pidemmälle etenisi, niin ainakin pääsi tissejä kourimaan (joka oli kivaa).
>>
>>158141546
olisit kutsunu henkilökunnan avuksi
>>
>>158141642
ei vaan luulin sörkkiväni oikeita näppäimiä ja sitten tuli "tilauksesi on nyt vahvistettu henkilökunnalle, maksa" ja huusin oikeesti ääneen VITTU. no mitä väliä, kyllähän ne alas meni.
>>158141605
juu kysyin kamulta että meenkö bk vai mäkinen ja se oli että mene bk, mutta oli vitun virhe kun tuokin paskasetti maksoi 14,55€ ja lähinnä vitutti siis eihän tuo edes erityisen hyvää ollut saatana. ei enää ikinä helvetti.
>>
>>158141747
no olisit sanonu niitä henkilökunnalle.
millanen vitun vammakko maksaa jostain mitä ei halunnu ostaa.
>>
Nyt nukkumaan että huomenna jaksaa seikkailla Helsingissä. Öitä mussukat
>>
>>158141822
no koska ei sillä ollut loppupeleissä mitään väliä ja muistelin että ne ranet kuitenkin olisivat ihan hyviä, mutta ei ollut hääppösiä. en ole mikään sosiaalinen vammakko, mutta mietinpä vaan että aivan vitun yksi lysti.
>>
>>158141822
Tulee mieleen se viherteksti missä amerikan nyymi lähti huoriin menettämään poikuutta ja päätyikin transun perseraiskaamaksi
>>
File: 010010.jpg (10 KB, 240x240)
10 KB
10 KB JPG
>>158141887
tervetuloa ja hyvää yötä nyymi
>>
>>158130513
Nam
>>
>>158130513
Nami
>>
hox nyymi joka aina puhuu (tai ei nyt aina mutta maininnut) billysin kebab pizzan niin ostin sitä tänään prismasta testiin ihan vain koska siitä ollaan puhuttu /sauna/ssa ja olin kiinnostunut
>>
>>158130513
Naminami
>>
>>158140296
oliko reppu täynnä juustoa?
kai tajuut että se panee nyt jotkai toista miestä
lol huutista
>>
>>158142284
olipa tyhjäsisältöinen postaus, mutta otahan (sinä)
>>
>>158142390
huutista nistille
kai tajuut että jos kourit naisen tissejä ja et pane sama iltana niin joku toinen mies tekee sen sun puolesta
>>
>>158142424
edelleen todella tyhjäsisältöinen postaus
>>
>>158142518
Miksi vastailet ylisjonnelle mitä odotat?
>>
>>158142558
niin no joo
toi muidu menee muuten huomenna töihin aamulla, niin mitäpä sitä sen enempää selittelemään
>>
juon 30% likööriä ja tää känni kyllä iskee paljon kovemmin ja salakavalemmin kun perus kaljakänni, mutta toistaseks kirjottaminen sujuu
>>
>>158142742
Melkoinen ihme että 30% juomasta humaltuu nopeammin kuin n. 5% juomasta
>>
>>158142795
en yleensä juo viinaa koska humahtaa liian kovaa ja sitten tulee käyttäydyttyä todella perseesti ja pelkään että kovaa vauhtia menee siihen suuntaan. kaljakännissä on ns. kontrolli.
>>
>>158142889
Ite olen jo niin spurguuntunu että kaljasta ei saa enää kunnon känniä
>>
>>158130513
Eizouken!!!
>>
>>158143016
juu siis täällä itsekin olen kertonut että tarvin ainakin sen salkun kaljaa ollakseni "kännissä" et kyllä pitää näitä vahvempia ottaa jos mielii helpommin kännissä olla
>>158143028
hei
>>
File: kismet dumle.jpg (217 KB, 1218x1624)
217 KB
217 KB JPG
tämäpä oli hyvä uutuus kun molemmista tuotteista tykkään muutenkin
>>
oon kännissä ja katon ittestäni viime viikolla ottamia naamakuvia ja tajuan että näytän oikeesti vitun vanhalta enkä enää mikään poikanen enää (26v)
>>
>>158143300
tota on monet kehunu mutta niin myös moni kehui fazerin suffeli riisisuklaata ja oli pelkkää paskaa
en tajua normojen kiihkoa riisisuklaata kohtaan
toinen on suolattu karamelli, hyi vittu
>>
>>158143521
tykkäsin myös suffelipuffisuklaalevystäkin ja olin yksi sen hehkuttajista ja rakastan suolakaramellia. makunsa kullakin.
>>
>>158143610
voi muuta sanoa kuin että tapa ittes
>>
>>158143676
>makunsa kullakin
nyymi..
>>
>>158143676
huutista huutista
>>
>>158143676
ikävästi sanottu teemu, muista netiketti
>>
>>158143699
tuommoisten pellenyymien takia kaikki hyvät maut häipyy kaupoista
>JIPPII SUOLAISTA KARAMELLIÄ
>JIPPII RIISISUKLAATA
vitun naisaivot
>>
>>158143792
no ne ovat vitun hyviä?
>>
>>158143792
huutista
>>
>>158143851
ime paskaa vitun makupelle lakupelle
>>
kaljasta tulee sellanen kokonaisvaltainen pöhnä ja turvottaa, siis kunnon turpea olo

korkeavolttisissa se känni on vaan täysin päässä ja mieli laukkaa kun ravihevonen. olen siis aivan umpikännissä, mutta silti ajatus toimii.
>>
en tainnutkaan vielä mainita että olen muuten aivan umpikännissä, mainitsinko muuten siitä
>>
>>158144052
Kirjoita lapulle muistiin
>>
>>158144052
mainitsin tasan kerran ylläolevassa postauksessasi. imes kyrpää.
>>
>>158144108
kirjoitanko lapulle että olen umpikännissä, olen tosiaan muuten umpikännissä
>>
kuinka moni täällä muuten oikeesti nyt täysin epäironisesti on umpikännissä? ite tosi kovassa mut vielä en ihan umpi
>>
>>158144236
no aika kovassa kännissä kyllä kieltämättä olen ja sanoisin että umpikännissä, mutta voiko todella olla umpikännissä jos kirjottaa näin hyvin?
>>
miksi vitussa ette postaa mitä vittua
>>
prööt pruut pierustaa
>>
Huomenna haen kyllä viinaa ja mega krebaan!
>>
File: IMG_20220115_021207512.jpg (2.15 MB, 3264x2448)
2.15 MB
2.15 MB JPG
Öinen mäkkäri
>>
>>158145193
Nyymi on kumossa
>>
>>158145263
Sen siitä saa
>>
>>158145193
tunnelmallinen mutta nousehan sieltä maasta makaamasta
>>
File: 1640309264090.png (102 KB, 268x268)
102 KB
102 KB PNG
>>158130513
misuzaki is CUTE

CUUUUUUUUUUUTE
>>
>>158145310
u cute
>>
File: 1611703702964.webm (2.74 MB, 1280x720)
2.74 MB
2.74 MB WEBM
>>158145338
>>
prrrrrrrÖÖÖÖÖÖÖÖÖT
>>
ei vittu miksi ette postaa
>>
File: 1642091766861.jpg (3.29 MB, 4126x2813)
3.29 MB
3.29 MB JPG
>>158130760
Ite näytämpi tältä. :3
>>
File: 1637886648566.jpg (93 KB, 459x800)
93 KB
93 KB JPG
>>158147152
nyymit on krebaan
>>
>>158147182
no minä täällä yksin kännissä odotan että nyymit postaa, koska ei kehtaa mölistä yksinpuhelua
>>
>>158147259
jätän sut sit rauhassa yksin odottamaan
>>
>>158147283
haist vit
>>
En saanut taaskaan Eurojackpotin pääpottia. ;__;
>>
>>158142148
manifestoin tommosen raja-akan teleporttaamaan mun sänkyyn just nyt
>>
File: 1626719031681.jpg (534 KB, 850x1188)
534 KB
534 KB JPG
Lento-Tsino.
>>
File: 424bdefb261289.jpg (103 KB, 820x937)
103 KB
103 KB JPG
>>158147850
talvinen chino
>>
>>158140283
Olin jo ehtinyt unohtaa mistä tämäkin hokema oli edes peräisin
>>
Miten vitussa se että piti juoda 12 olutta ja valvoo klo 12 muuttu siihen että oon juonu 19 ja meen nyt nukkuun??
>>
>>158148109
Sellainen on kaljan tie, kalja nyymiä vie
>>
File: 1487479570885.jpg (9 KB, 480x360)
9 KB
9 KB JPG
Ette voi jättää mua yksin tänne
>>
istun rujuripulipaskalla
>>
>>158140283
perustettu. meidän perhe vieläkin hokee näitä vintiöt/pulttibois/kummeli -hokemia.
>>158148233
en ole menossa minnekään
>>158148109
älä mene
>>
>>158148221
Näinhän se on. No huomenna sitten lisää kaljaa vissiin.
>>158148409
Oon ollu hereillä 21 tuntia joten kyllä meen.
>>
>>158148613
oho no yli 20h on jo melkoisen paljon joten jos menet nukkumaan niin hyvää yötä
itsellä vielä puolet juomista juomati
>>
ai saakeli lantrinki alkaa loppua ja lähialepa on auki mutta vittu kun ei kiinnostas hoiperrella sinne tähän aikaan
>>
>>158148746
No juo raakana homo
>>
Pieren peiton alla ja nuuskin pierua
>>
>>158148776
ei oikein maita cookies&cream likööri pelkiltään. viina vielä menisi.
>>
>>158148832
Jaa homohan se oli
>>
File: 1583424248241.png (1.45 MB, 972x972)
1.45 MB
1.45 MB PNG
En näköjään ollu sulkenut limonaatipullon korkkia kunnolla ennen kun olin laittanut sen jääkaappiin vaakatasolle ja nyt minun herkkujuomasta on osa valunut pitkin matin vatia eli jääkaapin pohjalle
>>
>>158148862
sain lahjaksi ja hyi helevata ei mene pelkilteen tuo, vaikka raaka viina menisi tai vaikka veteen lantrattuna
>>
File: 1616400377544.png (1.9 MB, 1585x861)
1.9 MB
1.9 MB PNG
Pullo viinaa juotu ja silti tuntuu että on krapulassa edelleen.
>>
>>158149126
missä ajassa?
>>
>>158149212
no tässä illan mittaan ettei kuolis krapulaan.
>>
>>158149126
Sen siitä saapi, kun juopi.
>>
huomenta
>>
>>158149580
moikka moi kiva että heräsit tänne taas viiihdyttämään koko poppoota
>>
File: 1637845362330.jpg (589 KB, 1600x1084)
589 KB
589 KB JPG
https://youtu.be/MhmKeKncbXE
>>
alepasta marssittu hakemaan lantrinkijuomaa ja myyjätkin oli jossain huitsin nevadassa hyllyttämässä
>>
File: apu ja musat.jpg (44 KB, 346x280)
44 KB
44 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=cq8k-ZbsXDI
>>
File: 1638075797035.gif (1.67 MB, 498x398)
1.67 MB
1.67 MB GIF
https://youtu.be/vG2pu61gDVo
>>
Pisulla käympi.
>>
pehmo on niin söpö kun se nukkuu pakko mennä halimaan
>>
>>158151024
et voi herättää pehmoa tähän aikaan!
>>
>>158151143
herätin jo ja rutistelin/halin noin minuutin ajan sitten asetin hänet takaisin nukkumaan ja tulin takasin koneelle
>>
on juomaa sen verran että riittää kello 09:00 asti jos haluan jatkaa vielä sillon
>>
File: 1634432262205.jpg (46 KB, 480x478)
46 KB
46 KB JPG
Juon neukkukolaa
>>
jumaLAUTA mä olen sekasin huhHUH
>>
>>158151538
elikä?
>>158151560
alkoholista, huumeista vai elämästä?
>>
File: 1641994931646.png (291 KB, 390x378)
291 KB
291 KB PNG
mulle on lähiaikoina tullut gobbo fetissi
>>
>>158151583
viinaa, viinaa
>>
ketkä kaikki mun söpöliineistä ovat hereillä
>>
>>158151767
sama täällä hyvä gänä päällä onneks hain lisää lantrinkia
>>158151964
olen hereillä, nyymitär
>>
File: 1564332677491.jpg (60 KB, 485x519)
60 KB
60 KB JPG
>>158151583
https://www.k-ruoka.fi/kauppa/tuote/baikal-1977-virvoitusjuoma-15l-kmp-4602441015177
>>
>>158152010
>>158152085
mitä kivaa ootte tehnyt tänä yönä rakkaat
>>
>>158152085
ok melko kiintoista en tietääkseni ole nähnyt triplan k-kaupassa ja juuri katsoin että ei siellä näytä olevankaan. kandeeko ostaa? kampissa ainakin näyttää olevan ja siellä käyn melko usein.
>>
>>158152107
kävin treffeillä alkuillasta/illalla ja siitä lähtien ryypännyt koneella eli melko hyvä meno ja jatkan niin kauan kunnes nukahdan
>>
>>158152128
Tää on aika oma makumaailmansa, ei hirveästi muistuta muita kolajuomia joten kaikki ei välitä. Itse tykkään kun tää on vähän sellaisen juurevan mausteinen ja hivenen kotitekoisen makuinen.
>>
>>158152264
ok tulee mieleen että toi olis vähän jonkun root beer / dr pepper tapanen tai jotain semmosta joissa kummassakin melko omantakeinen makumaailma mistä tykkään
>>
File: 1617426623809.jpg (289 KB, 1920x1080)
289 KB
289 KB JPG
>>158152349
Kardemumman jälkimaku on aika vahva mikä on näin pullanmussuttajalle limonadissa aika erikoista
>>
treffit nyymin kanssa...
>>
File: 1627453526585.png (1.74 MB, 1920x1080)
1.74 MB
1.74 MB PNG
Huomenta krapulaiset ja vielä humalaiset ja ihan selvätkin nyymit
>>
>>158152567
huomenta söpö hölmö pauka
>>
File: ESwEK7FUEAA_jpa.jpg (222 KB, 1781x2048)
222 KB
222 KB JPG
>>158152567
Huomenta
>>
>>158152483
emt uskon että voisin nimenomaan tykätä tuosta mutta turhan tuhti pullo sokerilitkua, mutta taidanpa testata kuitenkin jahka näen kampissa
>>
File: 1642037993041.png (85 KB, 1391x864)
85 KB
85 KB PNG
Teenkö kohta uuden
>>
File: 1613894896187.gif (226 KB, 495x525)
226 KB
226 KB GIF
>>158152708
Joo tee hyvä
>>
>>158152708
ollaan vasta 3. sivulla mutta annettiin yhteistuumin nyymien kanssa kuitenkin sinulle lupa tehdä uusi, eli antakaa tuon nyymin tehdä uusi
>>
>>158152730
>>158152753
Ei tullut takkia mutta tulikin housut

>>158152808
>>158152808
>>158152808Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.