[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1620904840515.png (1.2 MB, 2048x1692)
1.2 MB
1.2 MB PNG
Klubbutgaven

Forrige
>>155570929
>>
TAKK GUD
>>
TEMALÅT:
https://youtu.be/EpECxEO4uZM
>>
File: 1637531077162.webm (2.89 MB, 576x432)
2.89 MB
2.89 MB WEBM
>>
En ære å være blant ekte MENN og ikke kuksugende transer aka. VAKTMESTERNE.
>>
>>155590485
NEI VI MÅ HA EKTE KLUBBMUSIKK NÅ
https://www.youtube.com/watch?v=ttVeFq-MZ9A&ab_channel=BallinciagaOffisiell
https://www.youtube.com/watch?v=gG_dA32oH44&ab_channel=KanyeWestVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=sS76eS34Y0c&ab_channel=EGOTV
>>
>>155590576
Hva drikker du?
>>
>>155590619
konjakk og pils
>>
>>155590631
Di.fm

Takk meg senere
>>
utrolig basert utgave
>>
Jeg visste vi egentlig alle her var bare noen baserte normisser innerst inne
SKÅ
>>
>>155590782
>>
File: 4zh9mv.jpg (16 KB, 249x250)
16 KB
16 KB JPG
>>155590782
Glemte bilde, men SKÅL
>>
File: 1621500302342.gif (697 KB, 220x250)
697 KB
697 KB GIF
>>155590198
>impose your will against your enemy.
What sort of trickery do you do
>>155590782
S K Å L
K
Å
L
>>
>>155590814
tar en titt nå kompis
>>
>>155590405
Den eneste klubben jeg frekventerer, er Tromsø Sjakklubb
>>
File: Gigachad disco.gif (350 KB, 800x520)
350 KB
350 KB GIF
>>155590814
>Classic EuroDance
>Classic EuroDisco
>>
>>155590358
Jeg er transsamisk som sloss for en plass i sametinget for meg og mine
>>
NÅ FÅR VI OPP STEMNINGA HER
HVEM SKAL HA SHOTS
>>
>>155590576
>>155590782
>>155590814
Kan dere normisser forklare hva greia er med hvite finlandshetter?
Jeg hakke hengt med sida hvite Lacostesko var det feteste som fantes.
>>
*tar kokain på jentedoen*
>>
>>155591331
HØRES UT SOM DU TRENGER NOEN SHOTS
>>
>>155591304
*drikker alle shotsa*
*slenger shotglasset gulvet og knuser det fordi jeg er drita*
*skriker ukontrollert*
DET ER FEST GUTTAAAAAA
>>
File: 1617985258499.gif (1.37 MB, 640x360)
1.37 MB
1.37 MB GIF
>>155591304
Har bra med vodka jeg. Er ikke helt på ditt nivå enda men er der snart nok.
>>
>>155591400
*tar shots av puppene til en jente og kliner med henne etterpå*
GUTTA
>>
File: 1624787363262.png (121 KB, 414x377)
121 KB
121 KB PNG
>>155591355
Spionerer du på meg???
>>
>>155591444
*ser på at en annen fyr bodyshotter knuset ditt*
*dør jomfru femti år senere*
Jaja
>>
Tok nettop en syk bodyshot av den letteste tøsa sør for dovre gutta!

F I T T E
I
T
T
E

I KVELD
>>
Kjøpte dobbeltseng i går, ikke fordi jeg har blitt optimist og tror på ligg, men for å kunne ha ekstra god plass i senga selv
>>
>>155591577
HEI I KVELD SÅ SKAL ANON FÅ SEG LIGG GUTTA, INGEN FÅR DRA FØR ANONSEN FÅR SEG LIGG
*mirakuløst skaffer deg et ligg og gjør deg til normiss*
>>
>>155591382
Jeg har Plantation XO og Courvoisier og prima fet elektro å lytte på, jeg bare skjønner ikke hva greia med hvite finlandshetter er, skal de poste på revejakt ellerno?

Legger dette her, så får dere nå bare kose dere med festingen om dere ikke kan svare meg :(
https://www.youtube.com/watch?v=roGmGWOOcTA
https://www.youtube.com/watch?v=ZIXodljkEWU
https://www.youtube.com/watch?v=n737n0UHfa0
https://www.youtube.com/watch?v=YcUSKDlKjvs
https://www.youtube.com/watch?v=1mcmmBqTpU4
>>
*drikker shots fra brystvortene til en thailandsk ladyboy*
Blir støl rumpe på meg, Stor Tunfisk ikveld
>>
>>155591577
Kjøpte dobbeltseng for 15 år siden fordi jeg ville være forberedt hvis jeg fikk damebesøk. Har fortsatt samme senga, har fortsatt ikke hatt damebesøk.
>>
>>155591577
Dobbeltseng er jævlig fett, hadde en kjip og jævlig 90-seng før jeg kjøpte meg kongestørrelse.
Måtte nesten ta et par svømmetak for å komme meg ut av den etter første natta, faen så digg.
>>
>>155591651
*tvinger deg til å ta 2 shots med meg og drar deg ut på dansegulvet*
>>
>>155591628
*vi og den mest trashy tåtten blir kasta ut vakten klokken 04:00*
Nach hos meg gutta, Anonsen drar med tåtten hjem til prompehybel
>>
File: 1637852359463.jpg (114 KB, 914x914)
114 KB
114 KB JPG
Om det hadde var en typisk norsk gutt som ikke fikk puste, hadde det også blitt opptøyer og tog?
>>
File: 1621810230339.png (77 KB, 259x194)
77 KB
77 KB PNG
>>155591803
>>
>>155591803
Det hadde blitt begravet langt inn i anus
>>
>>155591862
Skjønner ikke helt hva du mener
>>
Innafor å lage en primstav som julegave til sprengerpappa?
>>
aldri vært på en sånn der klubb, jeg
>>
>>155591998
*lager en stor greie av at du aldri har vært på klubb*
*skaffer deg allikevel en kveld du alltid vil huske positivt"
>>
>>155592040
hadde nok kringlet meg ut ekstremt og dratt hjem med tårer i øynene fåvæ
>>
File: 1624438785277.png (585 KB, 960x957)
585 KB
585 KB PNG
>>155591949
Trenger at du brever kildematerialet. Ser ut som han er i nød.
>>
>Merker at soperne begynner å breve
>Kjefter på >>155592040 fordi han dro oss med på Club Hercules
>>
>>155592118
*du har en homofil opplevelse i kveld og liker det*
>>
>>155592118
*dytter deg inn i damprommet*
>>
Hvem klubber i norge er bra/dårlige og hvorfor?
>>
gleder meg til discord youtube gutta i morgen xDDDDD så episk as!!!! hehehehe fy faen meme for the win
>>
>>155592118
Dro faktisk på klubben herkules istad. Mest for å bare få sauna og ha en sånn rolig rytme etter en dag på fylla. 140kr,.men blåser i om det er homo. Nesten sånt tyrkisk bad
>>
File: 1609948254879.gif (1.61 MB, 300x241)
1.61 MB
1.61 MB GIF
>>155592268
>blåser i om det er homo
>>
peppra som faen, hører på Motorhue og har støvsugd og vaska hele kåken. I morra er det julebord og dritt, faeeen altså. Skulle hatt en syrelapp der fåvæ
>>
>>155592206
er faktisk veldig smak og behag

>>155592247
er i overmorgen og det bør du, jeg kommer jo på
>>
>>155592299
Du kan jo få deg en gratis runk der på mange måter. Var et punkt jeg satt med tre andre i en sauna, ingen sa en dritt. Da gikk jeg og tok 20min i kreftosolar 6000.

Verdt pengene bare med solarium. De fleste der er veldig redde og beta går og dusjer og avkjøles....
>>
File: norge.png (23 KB, 1141x563)
23 KB
23 KB PNG
Det tar to+ uker å levere et brev for 80 kr i Norge. Det tar en uke bare å sende den på tvers av Oslo.

Norway is a fucking third world shitter country. It takes a week to send mail across a city. WEEKS in between cities.
>>
>>155592463
>Var et punkt jeg satt med tre andre i en sauna, ingen sa en dritt.
du satt med 3 homser i en sauna som alle ventet på homsesex?
>>
>>155592463
Men du blåste i? Høres ut som det var verdt penga ja..
>>
faen hvor lenge skal corona vare egentlig?? får noia av å lese alle artiklene om folk som dauer og ikke har tatt vaksina. nesten så jeg tar den selv snart. vg og dagbladet har gitt meg angst
>>
>>155592569
Ingen i familien min som har vært på sykehus før de tok den "vaksinen." Fy faen. Søsteren min døde nesten.
>>
>>155592606
bra det ordnet seg da, hva skjedde med hun? hele familien her har tatt den og ingen ble noe noe dårlige bortsett fra mor som var syk i noen uker. men man veit jo aldri om de får noen problemer i ettertid så det er jo litt noia
>>
>>155592753
>hva skjedde med henne?

Fikset det for deg, din hjerneling.
>>
>>155592770
takk
>>
>>155592493
Anbefaler ikke å dra dit kl 14 på en torsdag. Kun eldre kon til en film i et rom og satt i sauna en stund. Tok homsegrill og. Er best i helgene Og etter byen . Åpent til 07, så fint sted å enten pule en gutt eller bare slappe av.
>>
File: norge.png (36 KB, 1136x558)
36 KB
36 KB PNG
It takes weeks to deliver mail in Norway unless the recipient is literally next door.

>if the mail even makes it there

This is a third world country.
>>
>Send mail in norway
>ever day the tracking shows "the package has been treated and massaged for further transport" while showing it's still in the same fucking city
>fucking third world norwegians are taking your package out for long romantic getaways or something on each stop
>dumb ass norwegians don't even know you can't do the romance scam on inert packages, you needs lonely old women
fy flåbbe
>>
File: herre.jpg (193 KB, 600x1000)
193 KB
193 KB JPG
Du har vel en Bunad kompis?
>>
*har forlatt gutta i en halvtime*
*dere er litt ukomfortable, er ikke helt med på festen*
*kommer med en flaske brannball og en jente til hver av dere*
GUTTA HVA SKJER
>>
Skulle ønske jeg hadde en rullestoljv...
>>
>>155593129
jævla legende! her er et gram kola til deg, men du må snorte det av den erigerte kuken min. ikke noe homo, elsker deg bare!!1!
>>
>>155593212
Kunne ønske du drepte deg selv, lille freak.
>>
>>155593239
*jeg sier ja, men først tar du et shot av forhuden min*
>>
>>155593281
Hva er det du antyder?
>>
File: Pompey.png (96 KB, 292x347)
96 KB
96 KB PNG
>>155592569
>Han har ikke tatt vaksinen engang
Kompis, viruset har flydd 938km/t over Rubicon og vi har så vidt skjønt betydningen. Ta vaksina før du må skambanke Kari Jaquesson, charter svein og lysglimt i et blekksprutspill for de siste dosene før den ekte nedstengningen starter. Snart kommer en feit sør-afrikanker til å dra med seg den siste varianten nordover og da hjelper ikke kleine skulder hilsener eller det samme engangs-munnbindet du har brukt 46 ganger den siste måneden.
>>
>>155593298
ahah, fy faen as! gutta kødder!
>>
>>155593112
Nei :(
>>
>>155593334
GUTTA KØDDER
>>
>>155593310
Jeg antyder at du bør finne en egnet måte til å forårsake din egen død. Gå og gråt til vaktmesterne.
>>
>>155593399
Hvorfor mener du at jeg bør gjøre det?
>>
>>155593334
>>155593378
*legger 0.2g under forhuden*

FY FAEN INGEN TILBAKETREKNING GUTTA FY FAEN DET SVIR GUTTA FY ER SÅ JÆVLIG GIRA

*motorbåter jenta*
>>
Hvorfor er norske så kringlete? Er det fordi alle jentene er ute med utlendinger mens norske sitter og runker på gutterom?
>>
File: 1633956398468.gif (1.6 MB, 350x197)
1.6 MB
1.6 MB GIF
>>155593577
>>
File: 1628448604511.png (1.2 MB, 1823x941)
1.2 MB
1.2 MB PNG
>>155588890
>Tidlegare i år blei han dømd til over eit år i fengsel for liknande forhold.

>Mellom anna skal han ha stole ei luftvernkanon tilhøyrande Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo.

Dedikert nasse fåvæ
>>
>>155593577
Jeg er på Heidi's vær helg fåvæ, orker bare ikke drikke i ukedagene.
>>
Literally in this minute my mail is not being delivered because norwegian girls are having sex with somalians. Hundreds of thousands of somalian-norwegian girl sexy times across the country right now, while I sit here with my cock in my hand, package status: not delivered
>>
>>155593885
trodde heidis var jævlig jeg, vet de har fine damer da
>>
>>155593984
>trodde heidis var jævlig jeg
Er helt jævlig. For noen. Kunne ikke vært meg.
>>
Hva blir langtidskonsekvensene av at nesten all samleie i norske fitter utøves av utenlandske peniser? Spruter utenlandske peniser norsk dna tro? Jada det gjør de, slapp av lille norske hjerner.
>>
>>155592268
Åssen er badstuene der, er det ordentlig varmt? Er det reint?
>>
>>155594321
Blir vel mindre av oss ja.. JV krever mye da.
>>
>>155594430
Tenk å kunne ha en rullestoljv, da...
>>
File: 1631753273290.gif (1.41 MB, 324x210)
1.41 MB
1.41 MB GIF
>>155594612
>>
rullestolanons har faktisk mentale sykdommer og bør legges inn lagt vekk fram samfunnet
>>
>>155594646
Hvorfor denne animerte bildefilen?
>>155594681
Jeg er helt frisk, jeg.
>>
>>155594681
Han er første nordmannen som forstår at om norske gutter skal ha samleie må de enten bli homofile eller søke blandt 2ere og 1ere. Han er derfor mer oppegående enn deg.
>>
>>155594708
steg 1:
Benektelse
>>
>>155594764
Jeg er ikke gal, jeg er helt normal, jeg har bare preferanser litt utenom det vanlige.
>>
>>155594803
steg 1:
Benektelse
>>
>JV
rørdrøm for en /norgetråd/ naut
>>
>>155594868
Jeg har hatt jv, men hun kunne dessverre gå.
>>
>>155594868
Dette. Små norske hjerner som larper sivilisasjon klarer ikke engang å ha posttjeneste. Hvorfor i huleste skal en jente ta til takke med noe slikt.
>>
>>155594910
>ta til takke med noe slikt.
Er ikke lett å se for seg.
>>
dere er syge syge mænd
>>
File: 1613924426303.png (622 KB, 500x500)
622 KB
622 KB PNG
>>155594963
>>
>>155594963
Vi har noe som heter "små norske hjerner." Vi er biologisk programmert til å ha lav IQ og afrikansk tier posttjeneste. "Vi norske larper late som at vi klarer lage sivilisasjon nå haha ooga booga."

Norske jenter ser på oss og så ser de på fine utenlandske menn som klarer å faktisk lage fungerende posttjeneste, og da er det jo naturlig at de velger dem.
>>
Jeg ooge booge norsk i småhjerne hehe levere post ta en uke fra oslo til oslo hehe en uke innen by jeg norsk i hjernen min. Jeg ooge booga stikke finger i neser spise litt snott ooga booga levere post eller ha sex med post? Ja ja. Søster mi sex med kongo man han lage posttjeneste som virk.
>>
Skal vi lese litt på listen over norske oppfinnels----og der var vi ferdig ja.

Små norske hjerner klarer ikke det engang. Australske aboriginerere med 60 IQ klarte å finne opp minst tre ting.
>>
>>155595039
>>155595120
>>155595230
Går det bra?
>>
>>155595230
jeg jobber med amerikanere hver dag og vi er uironisk 10år foran dem, eneste grunnen til at de er "suksessfulle" er fordi det er så mange av dem
>>
>>155595399
dette
>>
>>155595399
Derfor vi har null oppfinnelser mens til og med en gruppe nesten-dyr som ikke hadde klær engang finner opp boomerang.
>>
>>155595488
er nettet stort nok fanger du noen fisk
>>
>>155592569
Ta heller livet av deg selv, lille fitte
>>
>>155595650
nei du
>>
>>155595665
>Buhuhu jeg blir så redd av jødepressen
Fy faen kjeks jeg spytter på deg og puler deg i ræva
>>
File: tenor (2).gif (179 KB, 220x168)
179 KB
179 KB GIF
>>155595697
>han vet ikke
>>
File: kabedon-yohariko.gif (2.53 MB, 640x480)
2.53 MB
2.53 MB GIF
>>
File: 1583449473440.png (834 KB, 710x681)
834 KB
834 KB PNG
>>155595985
>yurinegre
>>
>>155595719
*bøyer deg ned i snøen og sprenger endetarmen din*
*spytter på bestemoren din*
>>
File: 1635462706054.png (50 KB, 255x204)
50 KB
50 KB PNG
>Skudd avfyrt i Oslo
>>
>>155596326
>St. Hanshaugen
Vindu-kino
>>
3.30
Hva gjør dere her?
>>
>>155596447
Nattskift
>>
>>155596447
Døgner så jeg rekker legetimen
>>
>>155596475
>>155596511
ekte mongotimer dette
>>
>>155596761
>Mongo

Jeg er faktisk trådens mest intelligente og velfungerende brever.
>>
>>155596761
Hva er din unnskyldning?
>>
>>155596786
nei for det er jeg
>>
>>155596811
er mongo
>>
File: 1636242120319.jpg (33 KB, 609x515)
33 KB
33 KB JPG
>>155596786
Skal gi deg buksevann din nerd.
>>
>>155596851
Basert og bøllepillet
>>
>>155596851
*lar deg til du går lei uten motstand*
>>155596818
Første man til mølla dette fåvæ
>>
>>155596912
>man
>>
>>155596916
kjeks selvfølgelig er rettsskriveren del av oss mongo-brevere
>>
>>155596940
dette
hater han jævelen
>>
>>155596948
jeg og
>>
File: 1611599640977.jpg (51 KB, 688x578)
51 KB
51 KB JPG
>>155596916
>>
Jeg liker jenter som tisser.
>>
>>155596948
>>155596977
Vær bedre.
>>
>>155597203
Kunne vært verre
>>
>>155597350
krever ikke mye for å være bedre enn han
>>
>>155596940
Det er flere av oss, bare for å ha det sagt.
>>155597010
Ikke vær lei deg.
>>155597371
Du vil aldri bli bedre enn meg.
>>
>>155597357
Det er den ekte gulfeberen.
>>
>>155597425
flere mongoer? Tviler ikke
>>
File: 1637892996847.webm (548 KB, 400x500)
548 KB
548 KB WEBM
Meg til høyre.
>>
>>155597659
>gå for kysset
respektabelt og basert
>gå litt for mye inn
vi gjør alle feil
>gikk i 90 grader over henne
og der kan jeg ikke forsvare deg lenger
>>
>>155597425
Aldri lei meg, bare konstant skuffet.
>>
>>155597602
Vi er alle mongo
>>
>>155597758
akkurat som autisme er det et spekter, og du er litt for langt ute for min del
>>
File: Jeg-visste-det.gif (308 KB, 480x270)
308 KB
308 KB GIF
>>155597438
:)
>>
God natt
>>
>>155597864
Natta
>>
>>155597888
kos deg
>>
https://www.nrk.no/osloogviken/over-100-barn-under-ni-ar-har-tatt-kontakt-_-hjelpetelefoner-slar-alarm-1.15736352
>>
File: 1632040718045.jpg (120 KB, 1125x1118)
120 KB
120 KB JPG
>>155599194
>Siden de i februar startet med å få statistikk over barn under ni år, har over 500 barn tatt kontakt for spørsmål om forventningspress, sorger og gleder
>>
>>155599236
det er over
>>
>>155599236
>>155599361
Nesten som om det er noe riv ruskende galt med det moderne samfunnet.
>>
>>155599361
>>155599392
Nesten som om noe skjedde i 2007 som forandret hvordan vi sosialiseres
>>
>>155599445
Vi susere er ofre.
>>
begynner å gjespe litt jeg
>>
>>155599769
tau, knytt det og... du vet hva du skal gjøre med det
>>
File: 1622075716247.gif (852 KB, 500x717)
852 KB
852 KB GIF
>>155599692
Er faktisk ofre til en generasjon som foretrakk økt oversikt over naturlig sosialisering. Det vi ser nå er bare hvordan den oversikten har ledet til storskala manipulering, ekskludering, nevrotisisme og ikke minst gjort de fleste til ekstremt overfladiske vesen og skapt en økonomi som spiller på den nye psykologien for alt den er verdt. Hadde vi ikke hatt en slikt dytt for å systematisk brette ut alt vi har gjort, gjør, tenker å gjøre på nett så hadde vi spart oss for nevrotiske tankemønstre som bare skaper flere falske prestasjoner og angsten derav. Synes uironisk msn var mye å forholde seg til, fjesboka ble et nevrotisk helvete, hva enn som er normen nå vet jeg ikke. Glad for det, til en grad. Problemet nå er vel egentlig at ikke-deltagelse i hovedstrøm SoMe er ikke-deltagelse i samfunnet.

For barn som vokser opp nå må fjesboka virke like logisk som passet fåvæ
>>
Tanker om den østafrikanske føderasjonen?
Virker ganske kult fåvæ.
>>
go mårn
>>
>>155600819
jaha
>>
>>155597778
Nei du
>>
>>155600723
>østafrikanske føderasjonen?
Synes sør-sudan må skjerpe seg så de også får bli med
>>
>>155600966
De skal vel bli med, skal de ikke?
>>
>>155601030
>Under the terms of a peace agreement signed on 22 February 2020, South Sudan is divided into 10 states, two administrative areas and one area with special administrative status

>South Sudan was approved for membership of the EAC in March 2016, and acceded in September 2016. It would become the 6th member of the East African Federation.[12] It is unclear how the potential accession of South Sudan to the EAC may affect the timeline for federation or the scope thereof, but given the infrastructure problems that persist in the fledgling country since South Sudanese President Salva Kiir Mayardit cut off oil commerce with Sudan, the South has decided to invest in constructing pipelines that circumvent Sudan's, which it had been using until that time. These new pipelines would extend through Ethiopia to the ports of Djibouti, as well as to the southeast to the coast of Kenya.[13] These collaborations could increase the likelihood of South Sudan joining the East African Federation at some point.[14]

Har ikke akkurat lest mye men virker ikke som det mest stabile landet, selv for Afrika.
>>
Skal svi av alle smaksløkene så jeg aldri blir fristet til å trekke i meg godteri igjen.
>>
>>155601216
med sigarett?
>>
>>155601237
Tja, per nå bruker jeg kaffe, men hvem vet.
>>
https://www.nrk.no/norge/vapenbeslag-i-rogaland-_-sikta-delte-hoyreekstremt-innhald-sosiale-medium-1.15745897
Hvem av dere var dette?
>>
>>155601297
bpa
>>
File: 1620016687688.png (1.03 MB, 1764x988)
1.03 MB
1.03 MB PNG
>>155601297
>Den aktuelle Facebook-profilen ga i 2017 uttrykk for støtte til Alliansen, partiet ledet av den jødefiendtlige høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen. På en annnen plattform har en konto med 21-åringens fulle navn også i 2021 vist interesse for Alliansen.

Kommer ikke over at han stjælte en luftvernkanon fra Forsvarsmuseet på Akershus festning. Hvorfor og hvordan fåvæ
>>
>>155601509
tancred...
>>
File: Download.jpg (1 MB, 3500x2421)
1 MB
1 MB JPG
>>155601509
Bra. Knull Alliansen. En gjeng med homser.
>>
mårn
>>
File: 1610849094275.jpg (54 KB, 793x786)
54 KB
54 KB JPG
>tom for snus
>>
File: 1633382221275.jpg (67 KB, 399x351)
67 KB
67 KB JPG
Blir gått åg såve
>>
>>155602351
Hva er morgningsapuen av "gått å såve"?
>>
>>155602351
natta
>>
>>155602351
Nei vettu hva, du er for sen! Det blir døgning på det kompis!
>>
File: 1633808050006.jpg (23 KB, 494x484)
23 KB
23 KB JPG
>klarer ikke såvne
>>
File: 1597780430168.png (49 KB, 1809x1231)
49 KB
49 KB PNG
>>155602362
>>
Står opp kl 5 jeg, har gjort det i månedsvis, enda klarer jeg ikke sovne før etter midnatt.
>>
>>155602542
gjør du noe om dagen da, eller sitter du bare på promperommet?
>>
>>155602528
tenkte mer på en som våkner opp
>>
Vet du hva tror faktisk du kan gå fra turbomongo til normiss over kvelden fordi hør på meg:
Jeg er så autist at jeg sitter på promperommet hele dagen, klokken 8 på mårran begynner jeg å tenke på å legge meg, men får ikke sove så bestemmer meg for å døgne. Men selv en promper som meg kan ikke sitter å breve på kanalen nå i 16 timer, derfor drar jeg ut i kveld og vipps så er vi inne i normiss rutiner. Tanker?
>>
>>155602583
Starter dagen på gymmen, deretter jobb fra 7-3. Resten av dagen er hovedsakelig på prumperommet.
>>
File: 1611770688138.png (647 KB, 1200x627)
647 KB
647 KB PNG
>>155602622
God ide
>>
>Kjøper klesplagg
>Liker det stort sett men er et par små ting jeg ikke liker med det som utløser autismen min
>Et par dager etter finner jeg et lignende plagg uten de små irritasjonsmomentene
Lider.
>>
prump fra rump
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IHK38Xhy_ME
Han sier ikke noe vi ikke allerede vet, men fy faen så mange rødpiller han dropper.
>>
>Elkem ned 18%
hva faen er det de røyker?
>>
>>155602955
folk må selge for å få råd til å kjøpe mer ice
>>
Søvnnissene i tråden er som kjerringer
>Jeg vil gå ned i vekt
>Vil du prøve spis mindre beveg deg mer?
>Nei. Denne uken skal jeg prøve en diett basert bare på tomater
???

>Jeg vil sove mer
>Vil du prøve å legge deg til fast tid og stå opp og legge deg igjen hvis du ikke sovner på 20 min?
>Nei. Denne uken skal jeg døgne
Døgning blir aldri nevnt som behandlingsmetode hos NHI!
>>
>Flere minusgrader men null nedbør så ingen snø
Dette suger, jeg vil ha /kåmfi/ julestemning.
>>
>>155603002
>>Nei. Denne uken skal jeg prøve en diett basert bare på tomater
Dette hadde funket da
>>
>>155603025
det er snø her :^)
>>
det snør
>>
klare for tredje dosen?
https://www.youtube.com/watch?v=HcMNTIWTEEM
>>
File: leaning pepe.jpg (37 KB, 924x499)
37 KB
37 KB JPG
>>155603513
Jeg kan ikke ta den før om over 5 måneder så det så
>>
File: 1606837926342.png (19 KB, 495x433)
19 KB
19 KB PNG
>I dag blir det årsrekord for strømspriser i nord.
Strømprisen i Midt- og Nord-Norge er nesten tredoblet i dag sammenlignet med gårdagens pris, ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool. Årsaken er at den svenske strømproduksjonen blir delvis bremset på grunn av islegging i elvene.
>>
>>155603513
trenger en fjerde dose faktisk mot den livsfarlige sør-afrikanske varianten, boosterskuddet virker ikke på den
>>
>>155603919
heldigvis er strømmen inkludert i leia til fast pris
>>
File: rommet_til_Anonsen.png (2.49 MB, 1813x892)
2.49 MB
2.49 MB PNG
Aftenposten skriver om da Anonsen fikk besøk fra NAV
>>
>>155604052
Jøss, nav brukere er fali de
>>
>>155604052
ren prompaganda, ingen lever vel sånn
>>
>>155590543
vaktmesterne kan ikke banne
>>
Ny variant!!!!!! Ny stengned snart, tenk dere at virus muterer seg!!!
>>
39 kroner for en dings som gjør nettbrettet mitt til en stor dab radio skjerm? Ja takk!
>>
>>155604325
Jeg skal storhandle grønnsaker for ti dager. Får mindre og mindre lyst til å gå på butikken ofte med disse økningene i smitte.
>>
>>155604325
Ingvild, Espen og Jonas skal ha pressekonferanse på onsdag :)
Vi får muligheten til noen siste fester i helgen før eventuelle tiltak
>>
Kjøtt er dyrt..
>>
>>155605223
Kjøper aldri kjøtt.
>>
>>155605223
Og dyrere skal det bli, slutt å koke kloden
>>
>>155605348
Hvor får du proteiner fra?
>>
>>155605370
Vet ikke.
>>
>>155605370
får mesteparten fra prompepulver...
>>
>>155605381
basert, tar det som det kommer.
>>
File: 1590252595679.jpg (79 KB, 700x700)
79 KB
79 KB JPG
Skal fiske døgnrytmen min, skal holde meg våken til i vertfall 6, noen tips gutta?
>>
>>155605784
bare legg deg til vanlig tid og stå opp til vanlig tid
dumme faen
>>
>>155605784
Bare stir på skjermen og nyt søvnmangel det
>>
>>155605801
hold kjeft
>>
>>155606093
Dumme dumme NAVer dumme dumme NAUT
>>
>>155605784
hva fisker du med?`
>>
>markerer slutten på globalismen og eldreproblemet
vi skal takke, ikke klandre coronaviruset.
>>
File: 345547.png (106 KB, 612x491)
106 KB
106 KB PNG
>>155606436
Hva jeg fikser med? hva mener du Anonsen?
>>
File: 1589563477392.jpg (8 KB, 248x203)
8 KB
8 KB JPG
>>155606736
>>
>>155606493
>Antyder
Makthaverne har mindre enn null problem med å offre allmuggen for å holde maskineriet gående. De som kan kommer til å få fjernkontor der de forventest at de alltid er tilgjengelig. De som ikke kan, må bare bli syk. Sjefene skjermer seg fra de skitne proletarmassene uansett, så de kommer fint unna.
>>
File: 3453474587.jpg (29 KB, 830x548)
29 KB
29 KB JPG
>>155606755
Jeg forstår ikke spørsmålet ditt Anonsen, plis fortell meg, hva mener du med fikser det med???
>>
>>155606927
>>
>>155606927
Du skrev f i s k e r
>>
File: 1617977981303.png (1.21 MB, 1024x1012)
1.21 MB
1.21 MB PNG
>>155606493
>vi skal takke, ikke klandre coronaviruset.
Den store utjevneren. Hvis viruset får herje fritt over jula vil du se at det totale lykke nivået vil stige da mange får en nyttårsgave som gjerne er 6 sifferet og vil vare lenger en sorgen over deres demente sprengerslektninger. Skal vi klare oss gjennom det grønne skiftet trenger vi en velferdsfordeling som sikrer aktiv kapital blant mennesker som ikke henger fast i 1984 og tviholder på IBM aksjene sine. Vi trenger covid, vi trenger den store utjevneren.
>>
>Russisk avis i Moldova heter uironisk pravda
>>
File: 23453758.jpg (66 KB, 680x510)
66 KB
66 KB JPG
>>155606965
>>155606968
Jeg mente fikse, men når jeg fisker bruker jeg forskjellige sluker mellom 6-12 gram.
>>
>>155607140
det var ikke stort
>>
>>155606779
>ser sjefen ringe etter arbeidstid
>ghoster han
Min fritid er min fritid, vil han ringe så får han ringe mellom 08:00-16:00
>>
>>155604151
Dette, selv den største nauten ville dytta søppelet ned på gulvet
>>
>>155607190
hvordan få sparken på 123
>>
File: 3453478.jpg (117 KB, 1024x768)
117 KB
117 KB JPG
>>155607170
kjern fiske, eller fjellvann, de er ikke så store, men de er veldig gode å spise
>>
treg tråd
>>
>>155608198
NAUT har gått i dvale, lønnsslaver jåååbber.
>>
tar meg en tur på meny
>>
>>155608315
Hvorfor Meny?
>>
>>155608198
Treg som magen min
>>
>>155592268
Fikk du en håndjager i dusjen? Har vært fristet til å dra dit for å se, men tør ikke siden det er i Storgata...
>>
Er det noen vakre jenter i tråden?
>>
>>155608621
Hele tråden består av vakre (transkjønnede) jenter.
>>
>>155607140
>>155608136
Høres koselig ut fåvæ.
Har storhavet rett utafor døra og kunne egentlig godt tenkt meg til å bynne med stangfiske, dra meg litt sei og makrell og sånn, og ellers bare kule an i båten som det lokale JFF leier ut, kanskje fikse meg noen bokser med radler å /slurke/
>>
>>155594321
Bryr meg ikke, min tissefant har bare vært i asiatiske fitter de siste 7 årene.
>>
File: 42324342367.jpg (46 KB, 778x512)
46 KB
46 KB JPG
>>155608689
Leve ved havet hadde vert sykt hyggelig, bare skaffe en liten ro bår og gå ut å fiske litt
>>
>>155608665
Blir så jævlig forvirra når jeg leser "transkvinne" fåvæ. Snakker man om en mann som vil være kvinne eller omvendt? Samme med økoterrorisme; er det folk som brenner bildekk og innfører fremmede arter ulovlig, eller er det sånne folk som saboterer vindmøller og senker hvalbåter?
Ække lett å være mongo skal jeg si deg.
>>
Min tissefant har bare vært i Stavanger-fitter de siste 7 årene.
>>
File: 1614720393026.png (109 KB, 400x320)
109 KB
109 KB PNG
>Hatkriminalitet mot kristne mål økte bratt i Europa i fjor
>KIRKEANGREP: 981 angrep mot kristne mål i Europa ble rapportert i 2020. Det er mer enn dobbelt så mye som året før.

https://www.youtube.com/watch?v=56EEqrK_sKg
>>
File: 34554754.jpg (6 KB, 225x225)
6 KB
6 KB JPG
>>155608941
Det er litt morsomt, man skulle trudd det var hedninger og satanister, men det er bare transeksuelle homser
>>
File: 1609174217236.jpg (188 KB, 500x502)
188 KB
188 KB JPG
>>155609023
>transeksuelle homser
Men faen da
>>
>>155608753
hvordan nyte?
>>
>>155609081
Du putter tissemannen inn og ut, inn og ut, inn og ut, osv til du spruter inni.
>>
File: 1607996430247.png (211 KB, 490x383)
211 KB
211 KB PNG
>>155609081
Ikke han men jeg så nettop denne, sikkert finansiert av staten for å få opp fødselsratene fåvæ
>>
>>155609136
du forklarte bare halve prosessen
>>155609147
vet ikke om det er det sexanon mente da
>>
Er det bare meg eller er mesteparten av folk helt mongo med penger? Synes nesten alle jeg kjenner er blakk hele tiden, samtidig fester de hver helg, drar på ferie så ofte som mulig og de kjøper de nyeste apple produktene hvert år
Dette er folk som tjener minst 2-3 ganger så mye som meg, men jeg har aldri problemer med penger selvom jeg er alkis som bruker flere tusen på polet i måneden
>>
>>155609074
Typisk menn som går over til å være 'kvinner' men fortsatt er tiltrukket av kvinner og betegner seg som lesbiske, jfr. Chris-Chan.
>>
>>155609183
>jeg er alkis som bruker flere tusen på polet i måneden
Du er mongo med penger
>>
>>155606493
Vil ha tilbake den koselige grensekontrollen hvor du trengte pass og formål for å forlate og ankomme landet.
>>
>>155608797
Er nok ikke riktig så lett, du bør nok ha en liten motor på båten for å ha en viss sikkerhet. Det skal ikke mye straum og vind til for å motvirke den kraft du får med årer, og været kan snu plutselig. Koster ikke så allverdens for en 4-hester, og om du har en Ranaplast har du mer enn nok motor med en 40-60 hester. Synes egentlig de krever mer enn moderne båter fordi de har skrogform som en skoeske.
>>
>>155609233
>For å forlate landet
Det er et brudd på menneskerettighetene fåvæ.
>>
>>155609213
>cwc
Triste greier fåvæ
>>>/gif/21399221
>>
>nyhetene sier børsen er kraftig ned
>aksjene/fondene mine er kraftig opp i dag
hmm kanskje det lønnet seg å være en sånn bjørn
>>
>>155609229
Muligens, men jeg har aldri slitt med penger slik folk jeg kjenner gjør. Dette er personer med over halv million i inntekt som spør meg om å låne penger til å betale husleien selv når jeg tjener under halvparten av hva de gjør
>>
>>155609453
Aldri lån folk penger.
>>
>>155609468
Låner de aldri noe, men de spør nå fortsatt når det skje
>>
>>155609448
>aksjer
Hfbs, er ikke ekte.
>>
>>155609511
hvordan det?
>>
>>155609525
Kjøp edelmynter og putt de under puta de
>>
>>155609559
nei, vurderer å selge aksjene og putte de på konto fåvæ
>>
File: 2345654.png (669 KB, 461x615)
669 KB
669 KB PNG
dere må prøve disse
>>
>>155609637
bedre enn sex?
>>
>>155609673
med en kvinne? ja
>>
alt krasjer!
svartefredag er tilbake på menyen!
kjøp kjøp kjøp!
>>
>>155609696
da tror jeg at jeg prøver dem
>>
>>155609525
Er ikke ekte med mindre du kan bite i det. Kan du bite i aksjene dine?
>>
>>155609737
Det som gjør aksjer ekte er at din andel eierskap i selskapet er lovbindende.
>>
>>155609812
>lovbindende
Nei, du må nok selge aksjene du "'eier"', kjøpe noen edle metaller, og grave dem ned i skauen slik Gud planla det.
>>
>>155609916
Dette er ikke et motargument fåvæ
>>
Kanskje man skal ta turen til Rema.
>>
>>155609453
Jeg har alltid slitt med andres udugelighet med penger.
>>
File: 456458768.jpg (40 KB, 600x600)
40 KB
40 KB JPG
Vil noen av dere se penisen min?
>>
>>155610108
nei
>>
File: 1611150126405.png (241 KB, 657x527)
241 KB
241 KB PNG
>>155610108
Klar jeg
>>
>>155610108
Ja, er ikkje homo
>>
>>155610108
Nei, den forrige penisen som ble brevet her ga meg mareritt.
>>
VM-matchen i sjakk begynner i dag, er det noen av dere i tråden som har peiling og kommer til å følge med?

p.s. Russeren er også en jøde
>>
>>155610108
Har allerede sett den
Ps. du trenger ny lås
>>
har spist åtte egg i dag
>>
>>155610201
Da blir det vel skikkelig lukt på promperommet i kveld!
>>
Hei, alle! Premieren av "Gutter mot verden" har blitt flyttet til mandag 6. desember. Mye sykdom i redaksjonen vår er årsaken:) Så vet dere
>>
>>155610256
du skulle bare visst
>>
>>155610201
Fikk egg av noen bekjente som driver gård og en ting som slo meg var hvor mye hardere skallet er på de eggene sammenliknet med de kjøpt i butikken.
>>
>>155610302
uhørt.
få inn noen vikarer.
>>
>>155610302
Dette lukter skittent fåvæ
>>
Hvordan oppbevarer dere våpnene deres? Jeg liker å oppbevare dem separat fra melka så den ikke blir dårlig. Har hørt at man aldri skal blande kjøtt og melk så jeg regner med at det samme prinsippet gjelder for granater og pistoler?
>>
>>155610478
>Har hørt at man aldri skal blande kjøtt og melk
jødus oppdaget.
dårlig falsk flagg shlomo
>>
>>155610478
Jesus bryr seg ikke om hva du putter i munnen din så lenge det ikke er kuk.
>>155610560
ikke kall herren det hver så snill
>>
>>155610478
>jenteøl
>tullemelk
>babysyltetøy
å nei nei nei
>>
File: lei av dritten din.png (172 KB, 1024x1096)
172 KB
172 KB PNG
>>155610478
>høyre ekstremt
>>
får vel ta en navlur
>>
Hva faen, betaler imorgen høyere strømpris enn de jævla søringa, lider i Finnmark.
>>
>>155611360
tenk på samene!
>>
>>155611700
>>155611700
>>155611700
>>155611700
>>155611700
>>155611700
>>
>>155611718
ta avstand fra denne da gutta
>>
>ikke Magnus Carlsen utgaven

hvem /sjakk/ her?
>>
>>155611882
Hold kjeft nerd
>>
>>155594082
Hva gjør Heidis jævlig?
>>
>>155602647
>prump
>>
>>155612855
For meg er det musikken.
>>
>>155612855
Er harry som faen, ekle båser, dårlig musikk, temakledning. Vet egentlig ikke. Aldri vært der ordentlig dritings så skal ikke klage for mye, hadde sikkert elsket det i stupfylla. Men er ikke mitt type sted. Selv om det var mange jenter og enkelt å plukke.
>>
Søtnos fulgte etter meg. Jeg dro. Er nok mer jeg som ikke evner lenger fåvæ. Men stedet var plagsomt.Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.