[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


edycja nocna

temat: https://www.youtube.com/watch?v=3XHKdvQjKpE

poprzednio... >>155574513
>>
podedycja osób w przymusowym celibacie
>>
File: ezgif-3-3f2317d0c914.gif (2.16 MB, 500x281)
2.16 MB
2.16 MB GIF
Jak facet hetero harata a dupę drugiego faceta hetero to to nie jest pedalstwo.
Pedalstwo to jak dwa geje się w dupę haratają.
>>
>>155582999
nie wiem o czym ty tam pedale pierdolisz, ale oglądałem cruising, film w ktorym gość zabija pedałów
jesteś na liście
>>
gdyby nie posty na 4channelach to bym zapomniał że mamy pandemie która codziennie zabija dziesiątki tysięcy osób
>>
>>155583106
ktoś jej liże pieroga że tak wierzga z podniecenia?
>>
File: 1607472253941.jpg (90 KB, 1280x720)
90 KB
90 KB JPG
>>155582959
nawet nie najlepsza na tym albumie https://www.youtube.com/watch?v=Kpeip2B8l2E
a to według mojej opinii ich najlepszy utwór
https://www.youtube.com/watch?v=uKo0cwZljaU
>>
ale bym ojebał pierożka
>>
podedycja wstawania siedząc uprzednio w pozycji słodkiej
>>
zabiję nutkocwela
>>
kocham was wszystkich, moje miłości
>>
>>155583067

Zbudowałem sobie PC z dwoma HDD w raid10, na razie zberam audiotekę, chciałbym znów zacząć słuchać muzyki całymi albumami jak to było w 90ch, ehh.

Chyba Porcupine Tree dodam do kolejki.
>>
File: 1609804632942.gif (88 KB, 700x355)
88 KB
88 KB GIF
>>155583281
którego?
>>
File: jarek.jpg (180 KB, 550x367)
180 KB
180 KB JPG
>>155582274
no lipa lipa
>>
eh anonie czemu znikłeś bez słowa
>>
>>155583324
mam nadzieję że nie mnie
>>
>>155583324
tego którego spotkam pierwszego
>>
Nic mnie tak nie brzydzi jak gust muzyczny innych ludzi. Przecież rzeczą oczywistą jest, że mój jest obiektywnie lepszy.
>>
>>155583189
Ta scena jest w 200% wyrwana z kontekstu
>>
golicie włoski na klacie i brzuszku?
>>
File: 1627544126318.jpg (622 KB, 1280x720)
622 KB
622 KB JPG
>>155583394
no raczej nie mnie bo linkuje zawsze dobre nutki
>>
>>
>psiapigułka to prawda
alexa usuń zapisaną pamięć sprzed pięciu minut i zablokuj wyszukiwanie hasła
>>
>>155583485
ma pan na to jakiś dowód?
>>
moje > wasze, obiektywnie
>>
File: hxh-arata.gif (1.15 MB, 320x180)
1.15 MB
1.15 MB GIF
Raz w dupę to nie pedał
>>
>>155583479
nie bo w zasadzie nie mam włosów tam
>>
Nic mnie tak nie brzydzi jak ludzie którzy przeprowadzają się do większych miast i zapominają skąd pochodzą.
>>
>>155583579
a mnie brzmi taki cwel co wyjeżdża do grecji i udaje wielkiego patriote
>>
>>155583510

Tug dla psa kiełbasa.
>>
>3 tygodnie urlopu na święta
no i w co ja mam grać?
>>
>>155583510
mam taką znajomą co zawsze była bardzo liberalna seksualnie a jakoś nigdy nie miała chłopaka, a po studiach mieszkała sama z 2 dużymi psami w mieszkanku
>>
nic mnie tak nie brzydzi jak ja sam siebie
>>
>>155583579
Z MOKOTOWA MIEJSCA GDZIE WSZYSCY ZNAJO MNIE
>>
Grecki jednak jest bazowany, chociaż trochę glupy.
>>
>>155583638
(dej rili du)
>>
>>155583634
dali ci 3 tygodnie urlopu w święta? zazdro
hirolsiki 3 i goticzek noc kruka
>>
>>155583634
Grają w grę wielkiego radzieckiego uczonego Komputerova. Gra Komputerova powstała właśnie na takie okazje
>>
File: 1632950469741.png (49 KB, 645x773)
49 KB
49 KB PNG
>bądź za granicą
>spotkaj polaka
>pyta się mnie "skąd przyjechałeś"
>muszę tłumaczyć że z warszawy ale tylko tam mieszkam bo pochodzę z innego miejsca, żeby nie pomyślał że jestem warszawiakiem
>>
>>155583610
Ja tu reprezentuję Polskę codziennie. A ty nie możesz reprezentować nawet własnego siebie na co dzień.
>>
File: 1635332698597.jpg (3.34 MB, 2400x3200)
3.34 MB
3.34 MB JPG
>>155583530
https://www.youtube.com/watch?v=2tWzMNqMUbA
>>
Nic mnie tak nie brzydzi jak zapijaczony pysk greckiego, który pasożytuje i dorabia do tego jakąś ideologie, bo """mieszka""" w le Grecji.
>>
>>155583487
fake and gay, historycznie poprawnie byłoby:
>National spirit: SILNI, ZWARCI, GOTOWI
>War support: + 0.05 daily
>Army Experience: - 0.05 daily
>Division Organization: -10%
>>
>>155583907
W chuju mam opinie mieszkańców Rosji i krajów gdzie panuje szaria tak jak twój.
>>
Grecki wkurwiasz sie jeszcze na Legie Legiunie czy juz zaakceptowałeś jak chujowa jest w piłeczkę?
>>
File: image_2021-11-25_215645.png (386 KB, 1402x1300)
386 KB
386 KB PNG
no dobra Johan, kupię twoje dlceki
>>
dobra znalazłem jakieś Ori and the blind forest i will of the wisps na przecenie, chyba że ni z tego ni z owego wypuszczą nowego hollow knigtha
>>
>>155584063
Nie ma zgody kiedy wygrywają mistrza
>>
>>155584099
ori bardzo fajne polecam
>>
>>155583907

Nieźle.
>>
File: 1617013204257.jpg (66 KB, 615x680)
66 KB
66 KB JPG
>>155583872
A stevena wilsona bez porcupine tree słuchałeś? Mnie się jego pierwszy album też bardzo podoba https://www.youtube.com/watch?v=Z3VAfdTaRtE
>>
>>155584099
Polecam bluźnierczego (ang. Blasphemous)
>>
>>155584056
moje miejsce tam gdzie mój dom i rodzina, a gdzie twoje miejsce?
>>
>>155584632

No. Grecki uwielbia dom i rodzinę, dlaczego z tego boku go atakujesz?
>>
File: 1624065097642.jpg (79 KB, 1280x720)
79 KB
79 KB JPG
>>155584193
dawno dawno temu pamiętam że też mi się podobały piosenki i albumy ale nie wiem jakie, raczej z tego albumu https://www.youtube.com/watch?v=AD7e7dILaXU
bym sobie w ogóle zrobił nostalgiczne przesłuchanie porcupine tree i wilsona
>>
>2 postu w ciągu ostatnich 10 minut
uhhh /polska/bracia...?
>>
Zawszę chciałem se pograć w jakieś gierki Paradoxa, ale płacić 600 złotych za grę to trochę przesada.
>>
>>155585021
też tak uważam a mimo to gram w gierki pardoxa
jak można to ze sobą połączyć?
pozostawiam to do dedukcji
>>
Każdemu polecam White Buffalo.

https://www.youtube.com/watch?v=o5hrbJfzj-E
>>
przemyślenia?
https://twitter.com/Buckarobanza/status/1463933423949651976?t=py20u-7-RPAZZu7uJebUHQ&s=19
>>
File: 1607698842786.jpg (118 KB, 1252x1252)
118 KB
118 KB JPG
a tego anoni melomani słuchali?
https://www.youtube.com/watch?v=WCjtq5dzL5s
>>
>>155585112
>Buckarobanza
przeczytałem to jako barack obama
>>
>>155584632
miejsce każdego diasporaka to Polska, dlatego jesteś fejkem
>>
>>155584881
pisząc to miałem coś innego na myśli, rzeczywiście trochę niejednoznacznie napisałem
greckiemu życzę dobrze i oby miał jak najlepiej w życiu
to po prostu to że pierdoli on kocopoło: które balansują na granicy hipokryry debila i taniego sarkazmu z redita
>>
>on rozmawia z Polakami na wakacjach
o kurwa ale wzdryg pewnie jeszcze nosisz sandały i skarpetki
>>
HTT skończyło się na fuwa fuwa time
>>
File: 1637690080618.png (1.14 MB, 1200x1479)
1.14 MB
1.14 MB PNG
TSSSSUUUUUUU
>>
>>155585342
najlepsza nutka
>>
File: 1635617453363.jpg (372 KB, 1976x2048)
372 KB
372 KB JPG
Dla mnie? Bułka z kebabem z żabki.
>>
Dla mnie? Gówno.
>>
File: 20211125221939_1.jpg (1.26 MB, 3840x2160)
1.26 MB
1.26 MB JPG
panie waldku pan się nie boi
>>
>>155585503
mam beef z żabką odkąd kiedy kasjerka ukrainka powiedziała mi że nie sprzedają alkogolu po 22:00
>>
tomcio paluch czorizo jest niezrównane w swojej kategorii smakowej
>>
>>155585272

No nie, z greckiego spoko gość, przynajmniej jest dość konsysteny czy jak to po waszemu. Polskę kocha, Ruskich nienawidzi, uwielbia teorii spisków, potrafi freestyle. Ubiera się jak wieśniak tylko no ale co ma porobić.

Ja np raczej lubię greckiego, jest moim dawnim wrogiem, o ilu to możliwe na szambie.
>>
>>155585559
mam nadzieje że spiracone dlc
>>
>>155585589
baza wczoraj też jadłem
dosłownie o wiele lepsze od zamawianego żarcia za 40 zł
>>
File: 125632079.png (311 KB, 1200x1071)
311 KB
311 KB PNG
ehh... nie mam siły już na nic...
>>
>>155585563
czy akcja miała miejsce na śląsku?
>>
>>155585670
kupiłem bo chcę żeby paradox kontynuował działalność gdyż dużo gram w ich gierki
>>
>>155585767
baza
>>
>>155585751
tak
>>
File: 1609661274307.gif (578 KB, 236x628)
578 KB
578 KB GIF
>>
>>155585828
to niektóre powiaty tam mają narzucony właśnie zakaz alko po 22
nie wina żabki
>>
File: 1.png (486 KB, 683x458)
486 KB
486 KB PNG
polska
>>
>>155585866
slava
>>
>>155585852
miejsca bez alkoholu 24/7 to nie miejsca warte życia
>>
File: 1606452731573.gif (1.76 MB, 578x640)
1.76 MB
1.76 MB GIF
mamy tu jakichś tzw sigma mejli?
>>
Oglądam Zajnfelda z lektorem polskim
>>
>>155586047

Tak, ja nawet wąsy podobne mam.
>>
ale nuda w polskiej nitce
zawsze jest tak nudno?
>>
>>155586198
nie, tylko kiedy ty jesteś
>>
To opowiem wam taką historyjkę w związku z inflacją, jako że już nocna.
>cioteczka moja (już bardzo stara) jest głupia jak but
>dwóch mężów, jeden pił i zdechł, drugi zrobił jedno dziecko i uciekł
>oczywiście poszła za nimi wbrew całej rodzinie, na złość matce
>samotna matka, trójka dzieci z dwoma patusami
>cała rodzina jej się wyrzekła (poza właściwie moją babcią, jej kuzynką)
>cioteczka robi w lokalnym sklepie mięsnym
>znalazła sobie ciekawy sposób na przeżycie i wiązanie końca z końcem
>lokalny komunistyczny (wtedy już hehe demokratyczny) kacyk ma żonę cnotkę
>ale on jest masywny zboczeniec
>ciotka bierze od niego codziennie, w dupę, jape, jak on chce, gdzie chce i kiedy chce i trzyma gębę na kłódke
>facet w ramach podzięki za możliwość wyładowania swoich seksualnych frustracji bez konsekwencji - pomaga jej
>a to załatwia jej protekcje od kierowniczki mięsnego, która (słusznie) ma ją za głupią jak but
>a to załatwia jej bachorom kolonie
>a to załatwia jej premię na święta
>pewnego dnia, moja ciotka bierze super wielki kredyt na hawirkę pod miastem
>zajebisty dom ma być, wszystko od razu opłacone
>babcia (jej ostatni kontakt z rodziną) opierdala ją przy odwiedzinach, że ona nigdy tego nie spłaci, że bank jej wszystko zabierze, że skazała dzieci na życie w nędzy, że jest głupia
>ciotka wyjebane
>zaraz potem - denominacja
>ciotka spłaca prawie już, że cały kredyt jedną pensją z mięsnego
>okazało się że podczas jebania ciotki w dupe i cipe pan ważny (który miał kumpli z dawnych czasów po ministerstwach) się pochwalił, że ma wtyki i wie że będzie denominacja
>moja ciotka która była idiotką, w całej swojej głupocie zapamiętała jakąś zabawną anegdotę z radia czy gazety sprzed X lat, jak to gdzieś w Azji była denominacja i jakiś gość spłacił cały kredyt na swoje przedsiębiorstwo w jeden dzień
Coś mogłem pojebać, ale tak to było mniej więcej
>>
File: 1589071056039.jpg (2.53 MB, 2481x3507)
2.53 MB
2.53 MB JPG
Nie ma kiejkuta to nudno
>>
File: 1636392079203.jpg (31 KB, 632x403)
31 KB
31 KB JPG
>>155586346
to ja też opowiem historie inflacyjna, ale krótszą
>bądź mna
>zamów pitce
>70 zł
>>
File: b.jpg (54 KB, 550x510)
54 KB
54 KB JPG
haha i found this meme on the google
>>
ehh idę do żabki po drugie winko i kanapkę tomcio paluch chorizo, a miałem trzymać dietę ehhhhhh
>>
>>155586402
pierwszy raz widzę to zdjęcie
>>
powiedziałem rosjance że jak następnym razem się spotkamy to też będę miał wyrzeźbione absy jak ona ma ale chuja z tego będzie ehhh winko z żabki i kanapki tomcio paluch pokonały moją wolę
>>
>>>/wsg/4231298
chłód
>>
>>155586451
Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły zapaliły papierosy wyciągnęły flaszki xd
>>
>>155583024
My old job
Still kinda miss it
>>
>>155586609
how's life in canada leafbro? are you doing fine?
>>
>>155586451
bo to irlandia
>>
>>155586606
u mnie nie było flaszek po szkole, tylko fajki
>>
File: i.jpg (35 KB, 512x512)
35 KB
35 KB JPG
>>155586609
jolka jolka
>>
File: 1637543981147.jpg (40 KB, 1059x910)
40 KB
40 KB JPG
Balkan je Polska
>>
>>155586681
what can you tell me about great albania?
>>
File: 093.gif (500 KB, 500x281)
500 KB
500 KB GIF
o kurwa, to tak się robi kota?!
>https://www.youtube.com/watch?v=oVBkJUgKJfo
>>
>>155586815
>goje wiedzą, wyłącz to!
>>
ile najwięcej plusów dostaliście na mirko?
>>
File: 1.png (277 KB, 475x358)
277 KB
277 KB PNG
>>155586774
>>
>>155586346

Bazowana pani.
>>
postujcie kino
https://www.youtube.com/watch?v=4a83IXHrJt0
>>
>>155586809
failed project
>>
Ten czech jednak mnie trochę denerwuje. Nie umie po polsku za chuj a tu włazi.
>>
>>155587055
mnie tam wszyscy wkurwiają
>>
>>155587113

No mnie też ale ten typ trochę więcej od innych.
>>
File: 1598794827260.png (117 KB, 294x271)
117 KB
117 KB PNG
ciekawe czy na /polsce/ postował kiedyś jakiś ksiądz/batiuszka/mułła albo mnich
>>
>>155587236
jemu nie mówcie
>>
>>155587236
żyję jak mnich, czy to się liczy?
>>
>>155587293
volcele to nie to samo co incele
>>
>>155587302

Z przymusu to nie.
>>
>>155587302
jebiesz się w dupę nawzajem z braćmi?
>>
ale dziś sie działo w prince charming
>>
>>155587355
z własnej woli
>>155587376
nigdy nie miałem styczności z s*ksem
>>
czy Wy też czujecie się absolutnie obrabowani z życia przez pandemię?
Metaforycznie ale i dosłownie - covid zabiera mi 'najlepsze' lata życia, niszczy mnie psychicznie bez infekcji bezpośredniej. Nie tylko mnie, prawda? (rant)

Studia kończyłam z domu, od wybuchu pandemii i zamknięcia uczelni w marcu 2020 nie widziałam ani jednej osoby z grupy. Pierwszy rok był normalny i naprawdę świetny - wyjechałam z domu, mieszkałam sama, liznęłam wolności i bycia swoją własną osobą,dalej dniami i nocami tęsknię do ciszy i tego uczucia spokoju bez ambientu kłócących się rodziców w tle zbyt ciasnego mieszkania.

Dobra, ale studia skończone - to myk do pracy! Super, nowi ludzie, nowe kontakty, nowe otoczenie! Bitch, you thought. Odkąd pracuję, tj. wrzesień, spędziłam w biurze (i z ludźmi, chociaż nawet w biurze siedziałam sama w swoim kącie) dokładnie 12 dni, nawet nie pod rząd. Nie wyrzucili mnie, nie zrezygnowałam, po prostu szefostwo miotnęło mnie na zdalne po wejściu w system - w końcu grafik, to i z domu mogę rysować ludziki. Poznałam kilka osób, fajnie, ale piszę tylko z projektowymi jak trzeba się dogadać bo inaczej nawet nie wiem o co zagadać, cisza na serwerach i głupio się odzywać. Rozmowy sie nie kleją jak nigdy swoich na oczy nie widziałeś. Dalej siedzę sama w pokoju i dłubię co dłubać mam jak pustelnik garbujący skóry na wymianę z pobliską wioską w pełnię księżyca. Takie wakacje przed kompem w samotności bo wszyscy znajomi się porozjeżdżali i nie ma z kim wyjść. Od małego nienawidziłam wakacji. Spirala samotnego szaleństwa. Do rodziców nie da się gęby otworzyć, każdy ma siebie dość i ledwo wspomnienie iskry detonuje bomby, spięcia i nieprzyjemności.
>>
>>155586396
w warszawie placicie 70 zl za pizze? lmao
>>
>>155587431
>z własnej woli
>s*ksem
widzę że nieźle sobie radzisz
>>
File: 1632706445167.jpg (962 KB, 1920x1080)
962 KB
962 KB JPG
>przeklejki z erpolska
>>
>>155587445
przez co?
>>
>>155587236
jestem mnichem bo zyje w celibacie (nie rucham)

moze byc????????
>>
>>155587445
Swoją drogą, garstka znajomych rozsypuje sie w oczach, każdy zajęty swoimi kryzysami, niektórzy nawet nie wyświetlają wiadomości - ale i ja popadam w letarg, trzymam powiadomienia tak długo aż przypadkiem nie otworzę. Boję się je otwierać, bo nie wiem co odpisać. Kończą mi się karty odwlekania z kategorii "przepraszam, byłam zajęta!".

Nigdy też nie byłam wybitnie socjalna ale dałabym się chyba pokroić za takie normalne dwa dni z ludźmi na tydzień. Marzyłam o pracy w swojej branży, śmieszkach i znajomościach, ciekawych dniach przez ludzi głównie - najciekawsze co dzieje się teraz to jak kot wywali się brzuchem do góry i zrobi głupią minę.

Męczę się z tymi myślami już kilka miesięcy. Że te ważne lata rozwoju jako młoda dorosła i z punktu widzenia socjalnego i karierowego spędzam sama w pokoju bez możliwości rozwoju zanikających umiejętności smalltalku, nawiązywania znajomości, zdobywania podstawowych pakietów doświadczeń. Nigdy bym nie pomyślała, że tak bardzo może mi brakować ludzi. Za starymi tęsknię jak cholera, za tymi jeszcze niepoznanymi też. Czuję zastój. Boję się, że obudzę się pewnego dnia, styrana i zmarnowana do reszty, i na wszystko będzie za późno. Kilka lat w plecy.

Rant over. Nie chciałam smarkać do poduszki, przynajmniej posegregowałam straszki. Dzięki.
>>
>>155586639
Rainy, flooding
I'm okay but soon everything will be so expensive and out of supply that our standard of living will be comparable to eastern poland
>>
>>155587452
ja płace 40
pewnie jakaś hipsterska bezglutenowa z wegańskim mięsem
>>
>>155587495
nie, bo musisz umieć rzucać nakładanie rąk i modlitwę
>>
>>155587556
>rzucać nakładanie rąk
co on miał przez to na myśli?
>>
SZEREGOWY KRASULAK MELDUJE ŻE WYKONAŁEM ZADANIE
>>
>>155587595
https://baldursgate.fandom.com/pl/wiki/Nakładanie_rąk
>>
>>155587514
>I'm okay but soon everything will be so expensive and out of supply that our standard of living will be comparable to eastern poland
you westoids have no idea what you talk about
other than rent, prices in Poland and Canada are similar (in fact, we pay more for electronics, cars etc.) but your wages are 5 times higher
you can't suffer in Canada
>>
File: 1619506070579.jpg (34 KB, 565x575)
34 KB
34 KB JPG
>>>/wsg/4231145
>>
>>155587643
ale nakładanie rąk i modlitwę miał tylko palek, nie mnich
mnich jest od napierdalania pięściami
>>
co za nuda omg
to ja jusz wole na polu siedziec gdzie jezdza po polakach niz w takiej dziurze
>>
>>155587719
dlaczego na polu jeżdżą po polakach
u mnie na polu to ziemniaki sadzimy
>>
mam zabawe, wchodzimy na kara i każdy z nas przynosi jakiś obrazek
>>
>>155587656
Said goods are about to cost 5 or more time higher
>>
>>155587605
to jest moja prawa ręka, to jest moja lewa ręka
>>
>>155587705
a paladyn to nie mnich? o fluff mi chodzi, nie o mechaniki gry, w takim sensie że palek żyje w celibacie i jest poświęcony jakiemuś bogu, nawet są wzorowani na rycerzach zakonnych, czyli mnichach z prawdziwego życia
>>
File: 23.jpg (125 KB, 1080x810)
125 KB
125 KB JPG
>>
File: 1637182950526.gif (595 KB, 250x277)
595 KB
595 KB GIF
>>155587483
ja nigdy nic nie przeklejam
nawet wiadomości nie oglądam
>>
File: 1636796871555.jpg (466 KB, 2373x3356)
466 KB
466 KB JPG
seks z ventim
>>
File: Lipno Jezioro.jpg (492 KB, 2048x1536)
492 KB
492 KB JPG
>>
>>155587813
nie
w d&d paladyn jest religijny, ale mnich już niekoniecznie
w sensie paladyn czerpie swe moce bezpośrednio od bóstwa które wyznaje, a mnich czerpie swe moce z wewnętrznej dyscypliny duszy i ciała, może być nawet niewierzącym
>>
File: Lipno Jezioro a.jpg (89 KB, 756x567)
89 KB
89 KB JPG
>>
File: 1637867514996464004.png (912 KB, 828x633)
912 KB
912 KB PNG
>>155587757
ufffff ufffff ufff
>>
File: Lubon 21.jpg (70 KB, 960x720)
70 KB
70 KB JPG
>>
a fuj
nie ma nic obrzydliwszego niż otyli "ludzie"
>>
File: 1637435912876.png (130 KB, 351x318)
130 KB
130 KB PNG
>>155587886
aha, no to zwracam honor
pewno bym wiedział gdybym miał z kim grać w d&d
>>
File: 1631484700567.jpg (30 KB, 537x525)
30 KB
30 KB JPG
pierwszy raz z przesyłką olx sprzedaje chuju-muju i mi klient napisał 2 godziny temu że wszystko i wysyłka opłacone a nadal sprzedaży potwierdzić opcji nie mam
to normalne?
>>
ale bazowany murzyn
https://youtu.be/7SiNGSh9-R0
>>
File: 4876.jpg (50 KB, 552x365)
50 KB
50 KB JPG
XD
>>
File: Auchan.jpg (37 KB, 960x720)
37 KB
37 KB JPG
>>155588013
>>
>proxy i stare baby
a więc to są te słynne rajdy karakana
>>
File: 1576685692581.jpg (66 KB, 900x868)
66 KB
66 KB JPG
>>155588000
ja znam z serwerów RPG Neverwinter Nights, ale niestety to było ponad 15 lat temu, już od około 2009 wszystko martwe
>>
File: 4.jpg (92 KB, 640x867)
92 KB
92 KB JPG
>>
File: 1618600145976.gif (2.03 MB, 350x434)
2.03 MB
2.03 MB GIF
nk po co ten serb spamuje starymi babami
>>
File: Ogrody Kapias.jpg (117 KB, 960x720)
117 KB
117 KB JPG
>>
File: Inspiracje ogrodowe.jpg (146 KB, 960x720)
146 KB
146 KB JPG
>>155588109
>>
dzisiaj miałem 3 godzinnego calla z kolegą z Californi i z tej okazji teraz też piję winko z Californi
>>
File: Ośrodek Harnaś.jpg (145 KB, 720x960)
145 KB
145 KB JPG
ostatni xd
>>
File: 1613217074209.png (1.61 MB, 900x1200)
1.61 MB
1.61 MB PNG
stare legionisko
>>
>>155588239
wylizałbym jej kwaśnego pieroga
>>
jesteś szalonym bratem?
>>
File: image_2021-11-25_232130.png (1.08 MB, 1397x1497)
1.08 MB
1.08 MB PNG
niech ktoś wytłumaczy kto atakuje naszą piękną złotówkę
>>
No i co. Mieszkam w Polske już dzień i co ja widzę? Alkoholiki, żuli, narkomani. I wy prawda myślicie ze jesteście Europą?
>>
>>155588335
lewactwo oczywiście
>>
>>155588377
nie, nie myślimy
>>
>>155588377
nikt normalny nie uważa polski za europe, tylko chore psychicznie lewactwo. polska to azja
>>
File: xd.jpg (41 KB, 768x432)
41 KB
41 KB JPG
>>155588403
>>
My gf's mom is a 1st generation polish immigrant. She married some lazy abusive Jew from Toronto and has apparently been depressed for decades. Her mom (my gf's grandmother) was a child during ww2 and their whole family was involved in resistance activities. Is this karma?
>>
File: eu4_map_SCA_1808_06_09_1.png (276 KB, 5632x2048)
276 KB
276 KB PNG
zgadnijcie kim gralem
>>
>>155588460
dobre XD
>>
>>155588403

Wszystko co po waszej stronie od Dniepru to Europa, proszę nie podszywać się.
>>
>>155588478
wielką polską katolicką?
https://files.catbox.moe/twqy9b.webm
>>
nooo ok ale czy mowilem juz ze nie rucham???
HALOO
JA NIE DYMAM KUMACIE???
DO KURWY NEDZY
JA NIE KISZE OGORA ROZUMIECIE???
>>
>>155588475
polskie łono jest lepsze
>>
File: image_2021-11-25_232650.png (2.67 MB, 2002x1898)
2.67 MB
2.67 MB PNG
w polsce podstawowe utrzymanie budynku jest tak rzadkie że aż trafia na nagłówki mediów głównego nurtu
>>
>>155588536
Nie, ale sprobuj znalesc polske na tej mapie, bo jeszcze istnieje jakims cudem
>>
>>155588502
Chłopie jestem z Rosji i wiem o czym mówię. I Rosja i Polska to Azja. Ale Moskwa to prawdziwa Europa. Jako Berlin. Jako Londyn
>>
>>155588478
wygląda mi że grałeś którymś krajem bałtyckim który utworzył skandynawię
mam nadzieję że nie grałeś osmanami bo taki blob jak na 1808 rok to oznaka nooba co pierwszą kampanię ukończył
>>
good orange
>>
File: 448552743.jpg (111 KB, 1280x774)
111 KB
111 KB JPG
>choć już tu anon, zagrzałam ci łóżko
>>
>>155588657
nie wiem kim jesteś, dzwonie na bagiety
>>
>>155588650
szwecja -> skandynawia i fokus na kolonializm dla zabawy :-)
>>
>>155588632

Powiedz no coś po naszemu.
>>
>>155588632

Także Londyn to Pakistan.
>>
polacy to najgorsze cechy wschodu i zachodu zebrane do kupy, nie zmienicie mojego umyslu
>>
>>155588717
Bлaдимиp Жиpинoвcкий любит мaльчикoв , нo этo нeтoчнo
>>
>>155588848

Heплoхo.
>>
File: 20180914202647_1.jpg (722 KB, 1920x1200)
722 KB
722 KB JPG
>>155588703
najśmieszniejsze jest to że jak formujesz skandynawię szwecją to się osłabiasz, bo szwecja ma OP eventy a skandynawia to gówno bez flavoru
>>
nuten d-_-b
https://www.youtube.com/watch?v=JGLZbBK5wTw
https://www.youtube.com/watch?v=JGLZbBK5wTw
https://www.youtube.com/watch?v=JGLZbBK5wTw
>>
>>155588931
>proszę odpowiedz
>>
>>155588657
pierdami tak jak prosiłem?
>>
>>155588657
AAAAAAAAA KURWAAAAAA DAJCIE MI SIĘ DO KOGOŚ PRZYTULIĆ KURWAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA
>>
>>155588931
>comment_
tak po za tym to wina takich desperatów jak picrel że k0biety mają w kim wybierać
>>
leci demokratyczna unia państw astralnych
https://www.youtube.com/watch?v=wUFiNA-PfS4
>>
>>155588657
ehh taka to wykarmi
>>
>>155589136

W rzeczywistości spanie obok drugiej osoby jest strasznie niekomfortowe: zbyt gorąco.

Pozdrawiam.
>>
kiedyś myślałem że jestem spierdonem ale jak patrzę na typową konwersację polaka z femką to utwierdzam się w przekonaniu że jednak jestem inteligentnym gigaczadem
>>
File: 1635971806075.png (169 KB, 417x390)
169 KB
169 KB PNG
>>155589209
bomba powstał jakieś 8 lat temu, wszyscy co mieli to zobaczyć już to dawno zobaczyli
>>
File: 1636564050124.jpg (24 KB, 500x385)
24 KB
24 KB JPG
>>155589255
o to chodzi właśnie, chcę poczuć ciepło drugiej osoby, a tego ci żadna dakimakura nie da
>>
>>155589255
>W rzeczywistości spanie obok drugiej osoby jest strasznie niekomfortowe: zbyt gorąco.
incel cope
nie ma lepszego spania niż tuląc się z ukochaną myszką
>>
>>155589267
porównywanie się do polaka to jak wyścig z gościem na wózku inwalidzkim
>>
>>155589188
oni są ofiarami kobiet
>>
>>155589330

Nie mam żadnych dakikokurew nie wiem.

>>155589341

Żebyś ty był takim incelem, mordeczko.
>>
File: 1635969440825.png (224 KB, 399x485)
224 KB
224 KB PNG
>>155589283
a ja oglądałem czterdziestoletni film 2 dni temu
zatkao kakao?
>>
>>155589390
>to kobiet wina że incele stawiają cipę na piedestale i MUSZĄ zaruchać
>>
>>155589416
>zatkao kakao?
bf mi zatkał :3
>>
>>155589255
oczywiście że tak ale prawiczki nie zrozumią
>>
>>155589472
goronce
>>
Każda loszka ma pierożka.
>>
>>155589485
znów się mylisz incelku
>>
>>155589432
ich wina że są toksyczne i nienawidzą mężczyzn którzy nie są chadami
>>
>>155589518
to czemu niby tak genialne jest spanie razem, regularnie tak?
>>
>>155589549
>jak któraś nie chce być prze ze mnie wyruchana to znaczy że mnie nienawidzi
no dalej, postuj te wiśniowybrane screencapy z twitterka żeby epicko rozjebać białorycerza
>>
>>155589549
co ty pierdolisz
jakby taki typ pasywno agresywny do mnie pisał to bym mu po prostu wpierdolił. ale lepiej zjeba zignorować niż w takie gówno sie ładować
>>
>>155589572
według badań, po seksie podczas przytulania wydzielane są hormony które dosłownie dają ci uczucie szczęścia i spełnienia
>>
>>155589639
dobrze, porucham sobie jest fajnie
ale potem chcę się wyspać i suka obok mi nie daje
>>
>>155589679
dla ciebie sytuacja czysto hipotetyczna
>>
>>155589619
gdyby pisał chad mógłby pisać co chce
>>
Szlachta wcześniej miała dla mąza i żony osobiści sypialni bo byli incelami tak.

No i na razie ja z wami gadam a żonie telefon w oczy świeci, no kurwa. Nie mieszkaliście z nikim po prostu (matka się nie liczy).

Ale czas się położyć, dobranoc, anonki.
>>
File: 1607979634535.jpg (62 KB, 1100x1007)
62 KB
62 KB JPG
Nieironicznie jestem incelem.
>>
>>155589773
baza
>>
>>155589718
a skąd wiesz że to nie czad? jak jest wysoki to już jest prawie czadem i wygrał życie
>>
File: 1634361976266.jpg (51 KB, 798x610)
51 KB
51 KB JPG
Jeszcze chwila i zaczne kons00mować
>>
>>155589733
no hej
>>
jestem polakiem, smyram pierożka
>>
>>155589718
chad jest chadem bo takich rzeczy nie pisze
>>
File: 1624380593581.jpg (230 KB, 1155x2048)
230 KB
230 KB JPG
konsumuję dobre nuty
https://www.youtube.com/watch?v=TX4vehvuOe8
>>
File: 1602946101911.png (5 KB, 500x590)
5 KB
5 KB PNG
>>155589835
powiedzcie że mam poczucie humoru 12-latka, ale mnie tam w sumie śmieszą te głupkowate miny sojarzy
>>
>>155589827
przemcel ma 190 i co jest chadem?
>>
>>155589886
chad jest chadem bo ma szczękę, norwood 0 i kobiety pragną z nim seksu
>>
do czego zwalic
>>
>>155590035
>chad jest chadem bo ma szczękę
to też, ale samo bycie przystojnym nie wystarczy, trzeba mieć też jakąkolwiek charyzmę, a nie być desperatem jak tamten ze screena
>kobiety pragną z nim seksu
>kobiety pragną z nim seksu bo kobiety pragną z nim seksu
>>
biznes jest biznes, a ty nie masz o nim pojęcia. tobie żyd by sprzedał ligawe jak polędwice, jeszcze być podziękował
>>
File: 1603716172919.jpg (46 KB, 235x215)
46 KB
46 KB JPG
nigdy nie jadłem wołowiny
t. biedak
>>
>>155590266
po prostu miej pieniądze
>>
>>155590179
nieironicznie najlepszy tekst z całego uniwersum poza
>klep w mate albo cię zapierdole
>zapierdala to twoja stara gównem
>>
>>155589925
średnie
>>
która i dlaczego
1) https://www.zalando.pl/wrangler-the-bodyguard-kurtka-zimowa-navy-wr122t022-k11.html
2) https://www.zalando.pl/jack-wolfskin-helium-kurtka-puchowa-ja442f02y-c11.html
3) https://www.massimodutti.com/pl/pikowana-kurtka-puchowa-z-kapturem-l03402217
>>
File: 1622646203192.jpg (568 KB, 1920x1080)
568 KB
568 KB JPG
>>155590548
mi sie podoba
https://www.youtube.com/watch?v=ZTSJLyUhEAk
>>
>>155590266
kiedyś wołowinka była tania
ale przez chrobę dzikich krów ludzie przestali
i nagle się skapneli chodowcy że za dwa razy tyle można sprzedwać na zachód
>>
właśnie odkryłem że nazwa nashor z lolka wzięła się z tego że odpowiednik nashora w dotce nazywa się roshan, a roshan czytane od tyłu daje nashor
>>
nie śpie bo oglądam słodkie anime
>>
>>155591098
jakie?
>>
>>155590925
>lol jest wzorowany na docie
żadne odkrycie
>>
>>155583024
HAPPY THANKSGIVING
>>
File: mpv-shot0001.jpg (310 KB, 1920x1080)
310 KB
310 KB JPG
>>155591149
z animkami obytymi
>>
w głowie mam tylko jedno, niewiele
>>
koksu pięć gram
>>
>>155591213
komu ty to życzysz
>>155591214
klasyk moegówna czyli w sumie żaden klasyk
t. moegówniarz
>>
KOKORO PYON PYON COFFE
>>
File: maxresdefault.jpg (29 KB, 1280x720)
29 KB
29 KB JPG
>>155591263
https://youtu.be/yWDk1QD7w4c
>>
I SAY HEY HEY STAR DASH
>>
>>155590171
ta na pewno chad musi mieć charyzmę
>>
ja jestem górą a wy dołem
>>
ale mi sie fajnie comfypisze z gf, właśnie poszła spać
>>
>>155591579
musi bo dupery generalnie nie będą lecieć na nikogo kto się jąka i poci od samego mówienia
>inb4 kolega wujka matki ojca dziadka jest gada jak spierdon i ma gf
równie dobrze można powiedzieć że jak ma kasę to jest chadem bo ma powodzenie u kobiet, jak nie masz gadanego i wyglądu to możesz sobie to tylko rekompensować
>>
hehe młody było co?
>>
ale comfyzwaliłem
>>
>>155591684
>właśnie poszła spać
w sensie znudziła się twoim betackim atencjonowaniem więc poszła ruchać się z Mokebe
>>
>>155591761
spoko miras idź napisz to na tagu przegryw to może dostaniesz plusa
>>
>>155591684
po chuj tu postujesz jak masz gf do pisania? przecież jak masz życie społeczne to nie masz absolutnie żadnego powodu żeby tutaj wisieć na zewnątrz
>>
>>155588558
>w polsce
W warszawie kurwo, nie pluj na Polskę faffafiafu
>>
>>155591822
siedze z przyzwyczajenia bo lubie chuj cie to?
>>
>>155591822
ja mam narzeczoną i absolutnie żadnego życia społecznego oprócz jednego (1) kolegi i czanów
>>
>>155591857
gówno kurwa, z ciekawości pytałem
>>
>>155591865
no to jak cie ciekawi to odpowiadam że siedze w tym generaliku ponad 6 lat a na czanach prawie 15 więc nie znikne sobie tak po prostu bo mam gf
zanim napływ inceli z robota nie rozpłynął sie po innych deskach to nikt sie nie srał o to że normalni ludzie z życiem społecznym postują
>>
>>155590925
>lol to podróbka DotA 1
>odkrycie
Zumerki zumerki...
>>
nie rozumiesz to jest epicki tajny klub dla prawiczków NIE MOŻESZ tutaj postować jeśli nie jesteś zjebem takim jak ja
>>
kogo cytujesz
>>
nie rozumiesz ja po prostu MUSZE codziennie srać ironicznie na każdego posta którego nie lubie
>>
File: 1632149476321.png (162 KB, 600x900)
162 KB
162 KB PNG
/polska/ to general dla posiadaczy sióstr
>>
>>155591157
>>155591912
żadna odkrycie tylko dziwi mnie że nawet nazwy swojej nie próbowali wymyśleć
>>
>>155592036
ja mam starszą siostrę, kwalifikuję się?
>>
/polska/ to mój personalny folwark
>>
>>155592065
Tak.
>>
fiu fiu ale bydle takim sprzętem można zabić
>>
>>155592063
czyli jesteś zumerkiem bo odkryłeś to dziś
>>
File: 1611481696371.png (327 KB, 571x713)
327 KB
327 KB PNG
/polska/ to general dla posiadaczy żon (animowane też sie kwalifikują)
>>
>>155592384
tak, jestem zumerkiem bo nigdy nie grałem w lola a w dote 2 tylko chwilę po tym jak weszła na steama i na zaproszenia była
jeszcze jakiś problem?
>>
File: 1637834712928.jpg (246 KB, 1920x1080)
246 KB
246 KB JPG
nowy sseth
>https://www.youtube.com/watch?v=7RUrBmXUGuU
>>
File: 1637877910011.png (212 KB, 480x480)
212 KB
212 KB PNG
>>155592548
Lol na początku też był tylko na zaproszenia.
T. Chad który grał i w betę Dota 2 i lola.
I w betę SC2 swoją drogą, też na zaproszenia był. I betę Hearthstone. I betę HOTS. I betę Diablo 3. I betę Overwatcha.
>>
>>155592910
ale potężne gówno, aż się wstydze srać
>>
>>155592910
Nie pytałem
>>
File: ezgif-7-efc29a57d1d4.jpg (330 KB, 1200x675)
330 KB
330 KB JPG
>>155592910
Nie wiem czy się zdoksuję, ale jaka szansa na to że tu pracownik Blizzarda z tamtych lat tu jest?
Byłem chyba pierwszym ludkiem który sugerował by w WOL koruptorom odebrać energię, bo to był total retard move by koruptory mogły zginąć od feedbacka high templarow, nie zostawiając zergom absolutnie kurwa nic przeciwko colossus.
I blizzard wprowadził te zmianę.
Na miliard procent bo ja to im zgłaszałem, jedyny powód, na ponad 9000% nikt inny tego nie zgłaszał
>>
>>155592908
słabe desu
>>
File: 1637855460039.png (616 KB, 810x605)
616 KB
616 KB PNG
Nowy Sykulski
https://youtu.be/lLwGMr9wvlA
Póki co jestem godzina in i tylko:
>nic się nie da zrobić
>faaajnie by było, jakby Polska tak... potęgą była... tak jak Izrael chociaż...
>może można by cyber kupić coś, od Ameryki, mocarstwa
>tylko potem to samemu update'ować zanim będzie przeżytkiem
>ooo albo jakby tak, biznes zaangażować, jakieś start upy, nauki jakieś
>fajnie by było
>ale co zrobić
Trochę śmieszne, poza tym że absolutna strata czasu
>>
File: 1615599647911.png (260 KB, 1156x804)
260 KB
260 KB PNG
>>
chuj mnie tweety jakiegoś cwela miras wypierdalaj
>>
>>155593238
tak to jest jak twoja osobowość to żart o żydach i a później przestajesz
>>
File: 1616370155191.png (326 KB, 540x360)
326 KB
326 KB PNG
dzisiaj czarny piątek
>>
File: 1611552209198.jpg (68 KB, 790x643)
68 KB
68 KB JPG
>>155593463
sie piecze murzynka na takie okazje?
>>
>>155593493
nie wiem, nie obchodze żadnych świąt
>>
>>155593461
o to kiejkut jest jeszcze na tym pierwszym etapie
ciekawe jak wzdrygnie jak z tego wyrośnie
>>
File: 1625849185557.png (929 KB, 1920x1080)
929 KB
929 KB PNG
>>155593506
smutny człowieku..
>>
jak bekam to nadal czuje smak drwala ale baza
jutro też chyba skonsumuje
>>
>>155593563
weź mów mi więcej
to jest jakaś limitowana edycja kanapki? o chuj tu chodzi że nagle się wszyscy rzucają na to
>>
File: 1637667443165.jpg (210 KB, 1327x1080)
210 KB
210 KB JPG
>>155589835
Kurwa, tyle pozytywnych emocji we mnie teraz i spać nie mogę
>>155589970
cope seethe cope
>>
>>155593596
no jest tylko zimą i dobre
tyle
>>
>>155593596
co roku normidła szturmuja maczki żeby zjeść przehajpowaną bulke z kotletem
>>
File: 1637644606715.png (1.84 MB, 1250x1037)
1.84 MB
1.84 MB PNG
*patrzy na twojego pana strażaka*
>>
File: 1634256052966.jpg (267 KB, 1920x1080)
267 KB
267 KB JPG
>>155593611
ale pozytywny anon
>>
File: 1609018029628.png (46 KB, 854x86)
46 KB
46 KB PNG
baza, polacy to mentalnie muzułmanie
>>
kurwa oni już wstydu nie mają żeby tak bezczelnie komentarze z wykopa przeklejać
/polski/ już nie ma jest tylko wykop
>>
File: 1637577593311.png (134 KB, 859x960)
134 KB
134 KB PNG
>>155593719
ale mam dopaminę od kons00mowania produktów, zaraz coś rozjebę
>>
Czy Wy jesteście normalni w tych komentarzach pod moimi zdjęciami? Jak widzę komentarze typu: „żałosne”, „dziwka”, „rodzice się nie wstydzą” To wchodzę na ten profil i tam widzę miedzy innymi: jeden wrzuca jakieś dziewczyny z internetu, kolejny memy z Papierzem, jeszcze kolejny jakieś kreskówki gdzie jest kobieta wilk z cyckami, następny żaby które się wieszają. Wiec to chybaWy macie problem nie ja
>>
marek kurwa weź coś zrób z tymi zjebami
>>
File: 1634468122994.png (178 KB, 650x850)
178 KB
178 KB PNG
>>155593790
usuń tego sojaka i będzie dobry post
>>
>>155593828
duża ta cebula
>>
>>155593846
dla ciebie
>>
>>155593857
nie wiem czy dla mnie
nie wiem co będzie dalej jak nawet nie zaczęła tej cebuli kroić a już łzy z uczu leco
>>
File: 1636745767548.png (486 KB, 700x500)
486 KB
486 KB PNG
>>155593828
łukaszenka o moich pozytywnych emocjach
>>
yyyyy jeśli nie zgadzasz sie na degeneracje moralną i przeszkadzają ci kurwiące sie kobiety i przyklaskujący im spermiarze to jesteś katotaliban -,-
>>
>>155592908
>>155593238
Faktycznie słabe w chuj, szkoda czasu

>>155593506
Czarny piątek to nie jest święto.

>>155593461
Ty antysemito ty. Już odszczekaj to, mówisz że ssetht to konik jednej sztuczki? Antysemita jebany

>>155593596
Szile reklamują
>>
File: ezgif-3-b6b798f66437.jpg (76 KB, 574x778)
76 KB
76 KB JPG
>>155593508
>jak wyrośnie
Niedoczekanie twoje. A ten obrazek widziałeś?
>>
File: 1637867603192.jpg (50 KB, 344x655)
50 KB
50 KB JPG
>>155593898
spróbuję pójść spać ale nie jest to wykonalne
>>
File: 1637834024379.jpg (47 KB, 693x663)
47 KB
47 KB JPG
Rzyd pedofil podchodzi do gromadki dzieci, zaciera ręce, przygarbia się i mówi: Szalom goyim, dzieciaczki chcecie może kredyt na cukierki?
>>
>>155594075
co ten bobrazek ma sugerować?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=YjsAO6YJL0Y
>>
>>155594146
dziewczynka statek daje ci rękawiczkę
czego nie rozumiesz?
>>
File: 1637887553960.png (262 KB, 600x685)
262 KB
262 KB PNG
>>155594245
wszystkiego
>>
File: 1634507536456.jpg (137 KB, 747x756)
137 KB
137 KB JPG
Mam pomysł

pójdę spać
>>
>>155594374
to jest taka sztuka wyższa
dużo pytań mało odpowiedzi
>>
:)
>>
File: 1629385623362.jpg (140 KB, 1140x798)
140 KB
140 KB JPG
TYLE BYŁO CHWIL DO UTRATY SIŁ
>>
>>155594189
Bidula musiała do takiego manleta się zniżyć
>>
>>155594189
Ciekawe te filmiki ruskie już robią
>>
>>155594856
Ruskie albo chińczycy, ale raczej ruskie z IRA
>>
jaki ja jestem kurwa glupi ja juz kurwa nie moge ja pierdole kurwa mc
>>
slava ukrainiDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.