[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


Norsk-samisk vennskapsutgave

Forrige tråd: >>155542018
>>
neste navutgave ellers gidder jeg ikke leke mer
>>
File: 1637659797979.png (507 KB, 739x571)
507 KB
507 KB PNG
Jeg hater ikke r*ssland fordi de er de største drittungene på jordkloden. Jeg hater ikke r*ssland fordi de er noen pøbler som bør lære en lekse. Jeg hater ikke r*ssland fordi de spyr bare drit og propaganda, og befolkningen der tror på det. Jeg hater ikke r*ssland fordi de er faens jævelskap. Jeg hater ikke r*ssland fordi dypt inne så er de onde. Nei, grunnen til at jeg hater r*ssland er fordi de er kyniske. De vet de er onde og dårlige, men de gjør det de gjør likevel. Det er derfor jeg hater r*ssland! Gjenkjenn din fiende!
>>
File: IMG_20211125_171502310.jpg (2.26 MB, 2880x2160)
2.26 MB
2.26 MB JPG
wypipo be like "ayo eating with pipo is too spicy, i finna eat alone"
>>
>>155571180
>Ingen brunsaus
Skammelig!
>>
>slurper
pepsi max
>knasker
nada
>myser på
band av brødre
>prompestatus
prrt prrrttttt
>>
>>155571264
>slurper
Kaffe med melk
>knasker
Folkets pizza med ost og skinke, med ekstra ost og skinke
>myser på
Norgetråden
>prompestatus
Broooom brom brom broooooomp
>>
Er IKEA ok for et 20 kvadratmeter stort prompehybel?
>>
>slurper
tar meg slurk vodka etterpå kansje
>knasker
Løvbiff med gullerot, blomkål og erter.
>myser på
kanalen
>>
>the best things in life are free
>horer tar fortsatt betalt
hva mente mediajøden med dette
>>
>slurper
pepsi max
>knasker
smultringer
>myser på
gale menn
>prompestatus
brrrrrrrrrrrpt
>>
>>155571264
>slurper
brenn bringebær
>knasker
akkurat spist middag
>myser på
internett
>prompestatus
ikke no promp nå
>>
>>155571453
>hva mente mediajøden med dette
du må bli en anarkoufsøl
>>
>på besøk hos bestemor og bestefar
>ser på TV
>KappAhl reklame
>ungen sier: to my daddies
Slutt å normalisere homoseksualitet
>>
Han visste
https://www.youtube.com/watch?v=MBaRGbslOV8
>>
File: henning.png (469 KB, 814x486)
469 KB
469 KB PNG
>>155571778
https://youtu.be/tyQ6qD-u-J8

alt er globohomo
>>
>du må ringe oss for å flytte forsikringen til ny bolig
Dritt DNB, hadde bare vært noen museklikk i nettbanken
>>
>>155570929
Apparently our government has once again some beef with yours because you keep financing shady globohomo organizations in Hungary. Interesting, i dont understand why Norway is the only country doing it tho
>>
>>155571264
>slørper
bolbevann (ingen smak)
>knaskr
ikkno
>glaner
trådn og jøderøret
>prompestatus
prump i rump
>>
File: 1624276525095.jpg (122 KB, 1024x1001)
122 KB
122 KB JPG
>>155571966
>>155571925
>>
>>155571966
Source?
>>
>>155571925

Homseri og svineri, nei det liker ikke vi!

Homseri og svineri, nei det liker ikke vi!

Homseri og svineri, nei det liker ikke vi!

Homseri og svineri, nei det liker ikke vi!
>>
>>155571966
>i dont understand why Norway is the only country doing it tho
because government employees are all fucking faggots, women or both
what's the name of the organization?
>>
>>155571180
første pris frosne grønnsaker med første pris karbonader? gøtt gett
>>
>>155571962
er 2021 og nesten samtlige selskaper insisterer forsatt på at vi skal ringe
>>
>>155571966
https://www.youtube.com/watch?v=HN3sTxnNfmo
>>
File: 1549672698880.jpg (37 KB, 400x386)
37 KB
37 KB JPG
>skal ha hjemmekontor i morgen
>glemmer PC-en på jobb
Fy faen, er så lei av å være mongo
>>
>>155572244
Ta bilen til jobb, bruk nøkkelkortet og hent PCen nå?
>>
>>155571966
our govt is ahead of the curve to hell and yours is based af
>>
>>155572074
>>155572022
They call it "Norwegian Foundation" in Hungarian and the problem is that it has some sort of a contract with the hungarian state and is obliged to send gibs but refuses to do so as long as the money isnt distributed by independent NGOs. Orbán offered them to send 90% less money, just let the state oversee where it goes but the Foundation declined the offer.
Truly fascinating situation.
>>
>>155571264
>sluper
Saft med iste smak
>knasker
snus
>myser
tråder og trynebok
>prompestatus
Pffffblrrr
>>
>>155572425
so.. the problem here is that we're not sending you enogh norwegian tax money?
>>
>>155572328
Skal jo det, er bare kjedelig å kjøre 40 minutter én vei for noe så jævla teit.
>>
>>155572425
https://www.politico.eu/article/hungary-loses-norwegian-funds-as-rule-of-law-concerns-intensify/

guess this is what you're talking about.
its the part of the european counsil thing, of course its gonna be pro globohomo.
>>
>>155572425
sorry for funding tranny and faggot-charities in hungary anon, our government is retarded and i'm sorry.
i don't understand why we'd fund NGO's in other nations, it should be perceived as some type of modern ideological colonization. "this other group of people don't think like us, but if we fund the small minority who do think like us with endless resources, eventually they will do", it is really slimy and nefarious
>>
>>155572673
Du burde skrive for akroma fåvæ
>>
>>155572244
Bli lastebil sjåfør istedenfor
>>
File: 1630369481124.jpg (10 KB, 234x250)
10 KB
10 KB JPG
>>155572882
>>
>>155572076
Nei, løvbiff
>>
>>155572630
rushen er jo over, sett på noe god musikk og ta en skikkelig kosetur
>>
Vet du hva det er tid for nå? Biff med hvitløksbaguett
>>
hfbs
>>
>>155573115
Basert
>>
>>155573115
hater jøder, men dette hørtes godt ut
>>
>prishoppet på strøm i Nord Norge skyldes is på svenske elver
Aldri vært is på svenske elver i november før
>>
>dfn alt er på SALG SALG SALG men du vil ikke ha noe av det
>>
>>155573626
Flytta inn i mitt eget hus for to dager siden, var greit å kunne kjøpe diverse hvitevarer og møbler på salg
>>
Jeg blir så jævla forbannet.
>>
>>155573935
Vært rart om du ikke ble det.
>>
File: 1637693598211.jpg (61 KB, 625x491)
61 KB
61 KB JPG
>>155573115
jeg glemte å kjøpe pepperbiff i dag
>>
>>155573626
er det sånn negerfridag i dag?
>>
>når veilederen din hos NAV er så oppgitt at de tilbyr deg en 6 måneders administrativ stilling i NAV Arbeid og ytelser
Apejobb fra og med mandag
>>
>>155573692
er jo bare dritt de vil bli kvitt som er på salg
>>155574100
er negerfredag hele uka
>>
>>155574207
livet ditt er over nå, du kommer deg aldri vekk derifra.. navere og folk som jobber i nav sitter fast i samme helvete
>>
>>155574016
butikken er fremdeles åpen
>>
File: 1636807593281.jpg (27 KB, 332x494)
27 KB
27 KB JPG
>>155574473
huff, må ta meg en sånn navur først. er helt utslitt, emmesen min flammer opp ja
>>
Hva faen skriver man egentlig på en nettstevnemøteprofil? Føler de fleste jenter ikke gidder å skrive noe som helst, men får åpenbart ikke et eneste treff om jeg gjør det samme. Er 188 høy, har over snittet stor penis, er passe trent og har greit med spenn.
>>
>>155573984
Jeg prøver å finne ut om man bare betaler den summen som står oppført som pris for helårsplass for campingvogn på campingplass, typisk ti tusen kroner for eksempel, eller om man må betale for hver dag man er der i tillegg. Det er jo bare sprengere på sprengerforumer for bobiler og sånn og de bare ler eller svarer ikke i det hele tatt.
Er det noen her som vet eller?
>>
>>155574960
>Hva faen skriver man egentlig på en nettstevnemøteprofil?
>Er 188 høy, har over snittet stor penis, er passe trent og har greit med spenn.
>>
>>155573115
første pris biff med første pris hvitløksbaguett? gøtt gett
>>
>>155574960
skriv lett og hyggelig om hva du liker å gjøre og hva du ser etter. Aldri nevn kuk, nevn høyde hvis du vil. for å si si at du har penger og trent kropp nevn at liker å investere i aksjer og trening eller noe, ikke gjør det rett frem pga da er du teit uten sosiale antenner
>>
>>155574543
>emmesen min
du mener emmeen
>>
>>155570929
für großen deutschen hahn erbaut
>>
Jobber du i NAV så heng deg ;)
>>
File: 1632929675641.jpg (499 KB, 828x823)
499 KB
499 KB JPG
>>155570929
norwegians=mean
>>
>>155574207
Bedre enn han anonsen som måtte koke kaffe, servere napoleonskake og slikke navdame fitte for å få AAP
>>
File: 1637858225218.webm (1.45 MB, 540x750)
1.45 MB
1.45 MB WEBM
>>155575381
Jeg er bare en mann som jobber med logistikken i NAV
>>
>>155575165
Jeg kan åpenbart ikke skrive noe så direkte som det der. Jeg er dum, men ikke fullt så dum.

>>155575294
Å nevne aksjer er faktisk ikke helt dumt og tiltrekker nok mer riktige mennesker enn å slenge ut et bilde av noe dyrt noe, takk! Har i grunnen allerede nevnt trening, men ser jo at det er mange svært overvektige damer som skriver det samme, så tror nok jeg få få tatt noen bedre bilder som viser at jeg faktisk mener det uten at det blir for stereotypisk /fit/-bilde.
>>
>>155575551
>Jeg er bar-
gi navgryn
>>
File: 1637313293318.jpg (1.04 MB, 2548x2504)
1.04 MB
1.04 MB JPG
>>155575382
Cute girl
>>
>Sør Park lager episode hvor barna er voksne
>Erik Bilmann har konvertert til jødedommen og er nå rabi
Serien har ikke vært bra siden 90 tallet
>>
>>155575595
Er innkjøper så kan ikke hjelpe deg der
>>
File: 1632935480268.jpg (1 MB, 2048x3136)
1 MB
1 MB JPG
>>155575612
>>
>>155575757
kjøp inn mer gryn
>>
>>155575788
Would hug
>>
>>155575750
dette er fremtiden din, og det vet du
https://youtu.be/Re-k6soeE54
>>
>>155575842
I think we could be friends
>>
>>155575788
Kunne faktisk godt ha tenkt meg til å gi henne godkuken hvis hun spurte pent fåvæ.
>>
File: 1637501894060.jpg (1.47 MB, 2400x2400)
1.47 MB
1.47 MB JPG
https://youtu.be/0BR_WBB74Ok

er dette en spøk
>>
Hvor gammel var du da du innså at staten gir blanke faen i sine borgere?
>>
>>155576485
Hadde mistanker, men da kåråna kom i fjor skjønte jeg det ordentlig.
>>
Buhu, bare å si nei til sjefen
>>
>>155576732
en i familien min er sykesøster.. hun har ikke jobba på 5 år, hun er essensielt naut. men tjener mer enn meg pga sykemeldinger
>>
Hva feiler det folk som bruker skyggelue inne?
>>
>>155576485
uironisk da jeg var 14 fordi faren min er gigarødpillet
>>
>>155576326
so you dont want to be friends with me? :(
>>
File: 1.png (876 KB, 1101x926)
876 KB
876 KB PNG
>>155576732
>ånei jeg blir tilbudt om å tjene mer penger :((
>>
>>155576837
My German friend :)
>>
>>155576732
jobba selv i offentlig sektor tidligere, var folk her som mente de ble pressa til overtid da sjefen sa "hvis noen av dere ønsker å arbeide overtid på lørdag send meg mail eller melding på teams".
ene dama sutra til hr og samtlige fagforeninger om det spørsmålet
>>
Er sykepleierstudiet veien å gå?
>piss enkelt å komme inn og fullføre
>nesten bare jenter
>enkelt å tjene penger i studietiden fordi alle helsesentere ansetter studenter som vikarer i helger
>når du kommer i fulltidsjobb ta alle 100% tillegg vaktene som finnes og invester alt for å bli økonomisk fri om 10 år
>>
>>155577235
er du meg
>>
>>155577235
høres ut som en bra fadderuke
>>
>>155577235
>nesten bare jenter
På papiret høres dette ut som himmel på jord, i realiteten vil det være helvete
>>
>>155577042
:)
>>
>>155575563
>Jeg kan åpenbart ikke skrive noe så direkte som det der. Jeg er dum, men ikke fullt så dum.
Hva er så dumt med det?
>>
>bare damer
>hun styggeste prøver seg på deg
>du vil ikke ha hun
>hun sier til alle du er homo
>du er ufsøl resten av studiet
trist! mange slike tilfeller
>>
Prøvde en kylling shawarma på BKH, var ikke så veldig god egentlig.
>>
>>155576359
Fin spøk
>>
>>155577372
Hadde ikke sagt nei til ei stygg dame, men hadde passet på at det bare ble et ons og ikke et forhold
>>
>>155575750
>>155576359
er jo åpenbart at vognmann bare later som
>>
>>155577560
vognmann har jo alltid vært grådig og brygge seg kun om seg selv.. er ikke så rart han ble jøde
>>
>>155576827
Sikkert staten sin skyld
>>
>bare damer
>hun styggeste prøver seg på deg
>du sier ja til date, som en spøk
>viser seg at hun er morsom og har strålende personlighet
>avtaler date nr 2, etterfulgt av date nr 3
>blir sammen morgen derpå etter date nr 3
>har jv gjennom hele studiet
>begge får fulltidsjobb
>dere gifter dere
>får 3 barn, hund og kjøper hus
>dere får et langt lykkelig liv sammen med barn og barnebarn
Gi den stygge i klassen en sjanse
>>
>>155577661
tror du damer gir stygge menn en sjanse?
>>
>>155577730
nei.. stygge folk fortjener ikke lykke.
>>
>>155577235
Jeg har uironisk vurdert å bli sykepleier, men slo det fra meg av to grunner:
>forferdelig giftig miljø (fordi det bare er damer)
>du må hanskes med pasienter som spyr, driter og pisser på seg hver eneste jævla dag
Imaginiser at jobben din er å pusse tenna til en psykisk syk mann som spiser sin egen dritt liksom. Dette er hverdagen til sykepleiere.
>>
>>155577730
Når hun har fylt 30 år eller har blitt alenemor så er det stygge og autistiske menn sin tur
>>
>>155577804
dør heller alene enn å bli hanreia med en annen mann sitt barn
>>
>>155577320
Bedre enn ufsølgjør der alle dine medstudenter ser slik ut og arbeidsplassen etter studiene er fylt med 50 år gamle sprengere
>>
File: 1614080196494.png (225 KB, 480x509)
225 KB
225 KB PNG
>>155577860
>ser dette bilde
>krinlger
>innser at disse faktisk er venner og har en form for sosialt liv
og der kom tårene

bilde delvis relatert, er mitt fjes nå
>>
>>155577797
>>forferdelig giftig miljø (fordi det bare er damer)
Bare ignorer drama og jobb, prat med leger og ambulansearbeidere i lunsjpausen
>>du må hanskes med pasienter som spyr, driter og pisser på seg hver eneste jævla dag
Ikke et problem
>>
>>155578036
det smilet oppsumerer navopplevelsen gått
>>
>>155578100
>smilet
>>
>>155578094
>Ikke et problem
Da er det vel egentlig bare å kjøre på fåvæ
>>
>>155576485
Rundt samme tid jeg innså at staten tror de har monopol på løgn
>>
Nei, vil ikke. Vil ikke mer, mamma
>>
>>155578436
Gråt litt mer da
>>
>tar en slurk vodka
>det strammer seg i brystet
Kanskje i kveld er kvelden?
>>
File: 1636689394648.webm (1.03 MB, 576x1024)
1.03 MB
1.03 MB WEBM
>>155570929
Uhhh
Is this normal?
>>
>>155578752
Ta en feit slurk til også jag den med en rød okse

Dør ikke av sånt, bare godt det.
>>
>155578793
Yes. Now please gtfo
>>
>>155578752
bare ta en til og en til og en til og en til
>>
Hva drømte dere om når dere var i 15 års alderen?
>>
>>155578793
yes
>>
>>155578957
nakne damer, mopeder og gaming pcer
>>
>>155578957
Sex og å bli spillutvikler.
>>
File: 1471482829704.gif (3.67 MB, 700x298)
3.67 MB
3.67 MB GIF
>>155578793
>når negeren gjør pistoltegnene
>>
>>155578957
Lage "kunsthus" filmer
>>
er spillutvikler
tenker fortsatt på sex
>>
File: IMG_20211126_063255.jpg (2.48 MB, 2976x3968)
2.48 MB
2.48 MB JPG
>>155578957
Pussy og å drepe terrorister... Også grøt til frokost igjen
>>
>>155576837
Kan godt være venn med deg, men vil også få pusset hjelmen av en dame.
>>
>>155577797
Jeg kan gi deg litt innsideinformasjon på det. Hvis du søker jobb i sikkerhetspsykiatrien så finnes det omtrent ikke noen sånne pasienter der, vi blir bare rasket sammen fra alle kanter av landet og nesten alle er høyt fungerende. Ikke mye vold heller. Det er en straffekoloni bare at de ikke kaller det straff fordi lol hvis vi ikke kaller det straff så er det ikke straff liksom. og det er MEGET godt betalt.
>>
>>155579845
vent nå litt..er ikke grøtanon homofil?
>>
>>155578957
kjæreste fåvæ men det skjedde aldri
>>
https://www.dagbladet.no/nyheter/ga-aerespris-til-bahrain---ba-om-700-000/74658073

kjeks, shell mangle, slakteren fra molde i trøbbel.
>>
>>155580054
Siste strådet fåvæ
>>
>>155580054
Du skulle ønske jeg var homofil
>>
>>155580414
trodde du var en sånn en tvink. jaja
>>
>>155580414
Tattover "dingo ate my baby" over brystet er du snill
>>
>>155580602
kall meg dingo fordi jeg vil svelge ungene til grøtanon
>>
>>155580590
Du misforstår hva er en tvink er din mongo
>>155580602
Jeg har deg allerede på ryggen min
>>
>>155580779
*det
>>
File: 614.jpg (83 KB, 600x800)
83 KB
83 KB JPG
>vi må automatisere alt for å opprettholde livskvaliteten i Norge! hun som sitter i kassa på Rema skaper ikke verdi og skulle heller vært sykepleier!
>>
>>155580779
en tvink er en tynn, ung homse. ferdig snakka.
>>
>>155580779
>Jeg har det allerede på ryggen min
Basert
>>
>>155579845
god morgen
>>
>>155580929
brev krop din plomme. Vet du hva en tvunk er?
>>155581193
Mårn kompis
>>
Er det noen som kan anbefale et merke med kalsium og magnesium tabletter? Er lei av å blåse bort 25 kroner på en liter mandelmelk hver dag, det kan da ikke koste mange kronene for en kalsiumtablett.
>>
>>155581442
Spis sardiner og ekte h-melk hvis du vil få nok kalsium. Du kan ta et hormon som kalles "calcitonin" og det reduserer nivået kalsium i blodet og gjør beinene dine sterkere.
T. medisin fag
>>
>>155581577
Jeg prøver å kutte kalorier da...
>>
Aksjegutta, jeg tror jeg ble fucka, men kanskje jeg bare ikke har skjønt greia.

La ut en "vanlig" aksje til salg for si 1.15 kr, kl. 12. Nå står sluttkursen i 1.2, og den ble handlet på det nivået kl 14, altså ca. 2 timer etter jeg la ut ordren min.

Det var en "vanlig ordre", og på Nordnet. Kan noen forklare hva som har skjedd? I hodet mitt måtte jo min salgsordre gått gjennom før den nådde 1.2? La forøvrig merke til veldig åpenbar robothandel i den; jeg endra ordren med 0.05 øre den ene eller andre veien, og innen 1 sek var det en mystisk kraft som plutselig lå 0.05kr lavere enn meg. Dette er en av de mest illikvide aksjene jeg har vært borti , daglig volum ligger ofte under 1 mill (ifølge NN er dagens omsetning 0, men det kan jo ikke stemme ifølge grafen)
>>
>>155581762
drikk skummetmelk da, sardiner er bare 120 kalorier per eske
>>
>>155581819
Kan ha vært at noen ville ha et annet antall aksjer enn akkurat du solgte.
>>
>>155580590
Se for deg en tvink med australsk aksent
>>
>>155581940
ok
>>
>>155581819
mange av de som handler slike drittaksjer har roboter med negativ iq
>>
>tenk å være homo
>psykisk sykdom
>folk sitter og latterliggjør deg hele tiden
>er egentlig basert og rødpillet, forstår at nordiske et best
>liker instinktivt gode gutter fra Norge
>Hater deg selv hver gang
>>
>>155581972
Hmm.. denne er så illikvid at det ifølge grafen har blitt vekslet aksjer for under 20k NOK idag. Og min salgsordre ligger lavere burde vel den blitt spist opp før den når nye høyder?
>>
>>155582436
Nei, det var det jeg prøvde å forklare.
>>
>>155582436
Er du for kul for REC aksjen? En aksje som du kan faktisk tjene penger på? Jævla homo
>>
>>155582624
Den har gått mye, og jeg har ikke fulgt med mye på aksjemarkedet borsett fra mine egne posisjoner. Er det fortsatt noe å hente der mener du? Driver mer med krypto for tiden fåvæ
>>
Hadde vært mindre kringlete om jeg ble drept som 20 åring fåvæ

Var noen som forsøkte
>>
>>155582704
fortell mer
>>
>>155582684
Dette er bare starten
>>
>>155582794
Sprengerkjerringer, forfatter og 1337s
>>
Morsomt hvor lite en er verdt før en kuker det til for andre
>>
>>155583138
>
hæ ? hahah
>>
Da var pizzaen konsumert, over til dessert billys og nattedram
>>
>>155583268
En 1337 fikk en sprengerkjerring til å forsøke slå meg ihjel mens en forfatter bare så på til jeg ga han en historie han kan bruke
>>
>>155583390
basert
>>
File: Hmmmmmmmmmm.png (31 KB, 614x614)
31 KB
31 KB PNG
>>155583480
mhm....
>>
>>155583780
Sann historie
>>
File: 1637692842373.jpg (198 KB, 2356x1403)
198 KB
198 KB JPG
>>155583480
følern
>>
>>155582853
gi meg en flgil da?
>>
File: 157841_7039010068970_.jpg (147 KB, 1000x591)
147 KB
147 KB JPG
mekket meg en sånn her fordi jeg har vært flink gutt i dag
>>
>>155584264
basert
>>
>>155584264
kul pakke, veldig 2002
>>
>>155584327
>veldig 2002
brødre, vi må tilbake
>>
Parodi
>>
>>155571925
Not my problem. Is posten government run?
>>
>>155584264
Håper du mekket alle fire samtidig
>>
>>155584554
store hender skrev dette brevet
>>
>>155584554
You enjoy sucking my dick.
>>
The women here. Are they even people? They cry for a Man to abuse.
>>
File: 8843-Seroquel-200-Mg.jpg (70 KB, 1200x959)
70 KB
70 KB JPG
Knasket dette i mange år gutta, aldri vært klarere i tankene. Anbefales(!)
>>
>>155584860
Not my problem
>>
>>155584785
Kvinner er mareritt fra mørket bak stjernene
>>
>>155584939
You don't want a clear head so you can tackle life at its worst? Your loss
>>
>>155584954
I call home because they're really ugly with how they act here.

>>155584860
Like this pedo knows how to drive by diagnose people
>>
>>155585054
Kan få et klart hode uten å tygge på schizomedisin
>>
>>155585100
dette.
>>
>>155585054
I've had people like you say these things for years. Infantile, creeps, losers, genuine schizo stalkers, and sadistic fools. This stuff is garbage.
>>
>>155585100
Ja fordi du blir så klar i hodet av antipsykotika
>>155585097
Like you could read between the lines worth a fat dyke in her 40s
>>
>>155584785
>>155585054
>>155585097
>>155585185
>>155585228
På tide å ta pillen din
>>
i want to mix my dna with a norwegian woman and have big tall green eyed children
>>
>>155585228
I don't even bother.
>>
>>155585185
No shit
>>
>>155584606
Hendene mine har en BMI for seg selv. Romtiden kneler når jeg kommer gående. Jeg frykter intet menneske.
>>
>>155585262
I thought I'd find a girlfriend here too after having to say goodbyes. They all suck and I genuinely lost interest.
>>
>>155585255
>piller
Er jo på piller, aldri klarere
>>
Sorry /trad/ for the crazy rant. Feels good man. Bye.
>>
File: 1634935609635.jpg (145 KB, 1024x767)
145 KB
145 KB JPG
>>155585395
de forgifter sjelen din med de pillene anonsen

du burde ikke svelge giften frivillig

de som vet, de vet
>>
>>155584860
>aldri vært klarere i tankene
Hva faen? Bare sovner, eg.
>>
>>155584454
ja
>>
>>155585556
jeg også.
>>
>>155585556
samme her
>>
I might study Norwegian at a Norwegian University next year. Expectations ? Are you guys depressed most of the time or awkward like people say or is it mostly an estereotype ?
>>
>>155585847
>I might study Norwegian at a Norwegian University next year.
...why?
>>
>>155585771
>>155585815
>>155585556
Er dere alle på antipsykotika?
>>
>>155585904
I am retarded, no real reason really. What possible damage could come from it though ?
>>
>>155585952
ja

https://www.dagbladet.no/nyheter/holdt-feil-mann-innesperret-i-to-ar/74730295
>>
>>155585952
nei alle de er meg og jeg er frisk som en fisk

trenger ikke tabletter jej
>>
>>155585952
Psykk'o'loger ga meg antipsykotika i mot depresjon da jeg var 14. Syk verden fåvæ, angrer på at jeg tok dritten de ga meg. Visste ikke bedre.
>>
>>155585100
Schizophrenia is a cruel meme. It's been used as a reasoning for containing political rivals, spies and genuinely insane lunatics. The sad part is I don't really think that medicine is very ethical.. I really wouldn't even call it medicine. It causes widespread brain damage and people are okay with it because you're going to be sick from that.
>>
>>155586005
>først 2 år etter han ble innlagt tok de fingeravtrykket hans
Hva faen?
>>
>>155586111

må stikke til binland
>>
>>155586135
jepp.
>>
File: hjemmekoslig.jpg (683 KB, 2806x1398)
683 KB
683 KB JPG
>anonsen får venner på besøk
>>
>>155586032
... The worst is when people label you with something. Those professionals plaster you as depressive. That's it. That's you. I know what dopamine supersensitivity looks like. It looks like schizophrenia, but why do they have to destroy your brain before you show symptoms in the first place?
>>
>>155585963
>What possible damage could come from it though ?
a waste of a year i guess
to answer your question, no, we're not all depressed or awkward. we're not as spontaneous or social as south americans i guess.
>>
>>155586005
Bra jeg sitter inne og drikker vodka med medisinen min istedenfor hjembrent gatelangs i honolulu
>>
>>155586194
Ik ook him please.
>>
File: 1636819783636.png (619 KB, 800x650)
619 KB
619 KB PNG
>>155586271
i sendt u a tikkie
>>
>>155586170
Kjeks, hvor er dette fra?
>>
>>155586297
Paid it already :)
>>
File: finngolia.png (1.17 MB, 720x888)
1.17 MB
1.17 MB PNG
hva tenker dere her? er det finner eller samer det egentlig er snakk om, evt. begge, og hvorfor var det så ille å omgås med disse?
>>
go 'natt
>>
>>155586262
Jeg ble buret inne i 2 måneder for noen år siden, fordi noen syntes jeg hørtes gal ut.
Fikk ikke lov å kontakte min egen faste advokat og han de tvang meg til å bruke i stedet tapte i kontrollkommisjonen, og da sa de "ja men du tapte jo i kontrollkommisjonen så da er du jo psykotisk da". De ombestemte seg etter to måneder og sendte meg stille og rolig hjem, hysj hysj.
>>
File: Skjermbilde.png (16 KB, 809x106)
16 KB
16 KB PNG
hvem av dere er dette?
>>
>>155585847
You'll perceive us as cold. You'll think we don't want to talk to you. It's not true, we're just a shut-in people. People will ask you why you wanted to go to Norway off all places and you won't feel very welcome unless you're in far-left circles. Not trying to dissuade you bro, just telling you what's it's like here.
>>
>>155586563
Classless, but feminists are abusing men.
>>
>>155586005
Norge er maks fem år unna amerikanske tilstander. Kom dere unna systemet så fort dere kan.
>>
>>155586622
jepp.
>>
>>155573626
Kjøpte meg ei stor musematte på komplett jeg da
>>
>>155586619
And the system, because people want everybody to be happy.
>>
>>155586512
Best å ikke si rare ting.
>>
>>155586701
ja du skal ikke tro du er bedre enn andre
>>
>>155586701
Ja. Men det hadde jeg ikke heller, det var noen som TRODDE jeg hadde sagt noe.
>>
>>155586563
At de orker fåvæ
>>
hvis det er masse vann i öl hvorfor blir jeg så fyllesjuk av 12 öl?
>>
>>155586701
Try living in America as a target... watch how fast they'll murder you for saying you need psychological help to handle the fact you may need to defend yourself.
>>
>>155586783
har du prøvd å gå forbi pilshylla, tjokka?
>>
bestiller foodora, skal dere ha noe?
>>
>>155586783
det er vel litt alkohol i øl også tror jeg
>>
>>155586840
Nei, jeg har spist dagens måltid for 8 timer siden.
>>
>>155586753
Godt poeng.
>>155586764
Best å si så lite som mulig når du først sier noe..
>>
File: trashy.jpg (60 KB, 564x705)
60 KB
60 KB JPG
>>155586798
I don't need to say why
>>
>>155586923
jepp.
>>
Skal kjøpe minst 10 kilo First Price mariekjeks på trippel-trumf-torsdagen 2. desember. Bekymret for stigningen i matvarepriser neste år, fåvhæmd
>>
File: 1637874392701.png (422 KB, 850x850)
422 KB
422 KB PNG
kåp?
>>
>>155586965
kjeks, bokstavelig talt ;-)
>>
>>155586816
ja når jeg knuller bestemor di
>>
>>155587000
sjekket
>>
>>155586965
>trumf
eksisterer dette fortsatt
trodde trumfkortet forsvant for lenge siden
>>
>>155586798
>>155586931
>best arms market on the planet
>overrun with feral negroes
>>
>>155587072
finnes på kiwi
>>
>>155586840
En idiot og hans penger skilles snarlig ad.
>>
>>155587082
They are a burden for black folks.
>>
>>155587082
I wasn't worried about me. I know how to kill.
>>
skal på klubb imorra jeg da
prøve å kysse litt jenter
>>
FY FLÅBBE EN B. 1.1.529-VARIANT FLØY NETTOPP OVER HUSET MITT
>>
File: 1637439226005.png (37 KB, 986x995)
37 KB
37 KB PNG
fy faen en føkk deg fløy nettop over huset mitt
>>
>>155587323
er du meg?
>>
>>155587422
kanskje det
hvis din preferanse er blondiner, så ja.
>>
>>155587383
en føkker 50 fløy over mitt
>>
>>155587457
hvor skal vi i morgen da?
>>
>>155587480
basert og 50føkkpillet
>>
>>155587487
tenkte kj10
>>
>>155587535
>kj10
kringle du er ikke 18-19? Vi tar Lawo
>>
File: 1636830656981.jpg (147 KB, 657x527)
147 KB
147 KB JPG
>>155587604
Lawo? mener du lavvo?

har Lavvo og 96 jeg
>>
>>155587132
>slutt å kjøp mat brur bare invester i aksjer så vil du bli gazillionær
>>
>>155586840
Tar femten osteburgere fra Mækkern og en jv takk
>>
>>155587639
Skulle ønske jeg var friluftsmenneske med lavvo. Kanskje 70 kilo til ned så kan jeg klare å gå i fjellet.
>>
>>155587639
>Lawo
er en klubb same

>>155587658
fikser burgerne men jven blir vanskelig
>>
>>155587652
Dette men uironisk
>>
>>155587604
er 18, slipper såvidt inn noensteder :(
>>
>>155587714
ja du burde dratt ut i kveld da, torsdager er studentkvelden. Men kj er jo kjent for å være ræva siden 18åringer kommer inn, men skjønner hvis du ikke har andre alternativer
>>
>>155586571
I don't understand. Is politics an identity thing here? I love reading manifestos, religious books and other things of all kinds.
>>
>>155587767
er alltids bar såklart men der er ikke jentene like kåte
>>
>>155587789
ja bar krever faktisk litt sosiale ferdigheter
>>
https://music.youtube.com/watch?v=_QiKAN2LIuk&feature=share
>>
>>155587786
Hva om du hengte deg istedenfor, så ville verden blitt et bedre sted.
>>
>>155587831
nja, har sosiale ferdigheter men du skal være litt heldig med hvem du treffer
>>
File: 1636583133995.jpg (260 KB, 1181x1080)
260 KB
260 KB JPG
>>155587831
>sosiale ferdigheter
hvilken drittmynt èr dette?
>>
>>155587861
kjeks sa ikke jeg hadde det

>>155587854
ja er derfor du kaster et så bredt nett som mulig
>>
>>155587884
hvordan? løpe frem og tilbake og snakke med alle? vil heller gå i dybden litt med en
>>
Gi deg ikke før du har blitt kastet ut av fem utesteder og fått en bortvisning av politiet. Stå på gutta, heier på dere
>>
>>155587948
ja, du prøver deg på flere for å si det sånn, er derfor klubb er så bra siden det er mange kvinnfolk som kun er der for pulings, bar er litt mer avslappet og færre fisker, så hvis du er en dårlig fisker kan det bli dårlig fangst
>>
>>155587951
Hvis du ikke blir kastet ut var det uironisk ikke en bra kveld
>>
I don't approach women and that's how they handle it psychologically? Women here aren't interested in equality
>>
File: 1637769078339.jpg (85 KB, 1080x622)
85 KB
85 KB JPG
er 30 og har aldri vært på byen, aldri blitt invitert p åfest
>>
>>155588036
>han tror han må dra på byen med en gruppe
Er egentlig ikke noe vits å gjøre det uansett siden du er der for å bli kjent med andre mennesker
>>
Does it make them feel ugly and unwanted? Is that the basis for claiming a man is gay?
>>
>>155588003
drar heller på bar på lørdag, tenker ocean ellerno. vil faktisk bli kjent med folk, klubb er for andre formål
>>
>>155588222
du er venneløs antar jeg? Uansett er det bra du tar kontroll over situasjonen din.
>>
>>155588269
neinei, har en vennegruppe på 5-6 karer
>>
Jeg drar på byen alene og trenger meg inn i tilfeldige grupper med jenter til de alle har skjønt at jeg ikke lar meg plukke opp uten veldig ordrett beskrivelse

Har fungert men mister de til festen på gata som regel
>>
Slenger en grandis i ovnen fåvæ
>>
>>155587951
Dette. Pågangsmot utbetaler
>>
>>155588284
nylig student eller?
>>
>>155588405
det stemmer. studerer statsvitenskap
>>
I'll be old, rich and fat before they are allowed to "have" me. Not my problem.
>>
>>155588427
et lite råd, 50% av utlendinger på byen studerer statsvitenskap så der har du et enkelt samtaleemne. Men uansett så får du kose deg, vet ikke om jeg håper på å møte deg eller ikke fåvæ
>>
>>155588442
Based
>>
>>155588541
:-)
>>
>>155588490
>50% av utlendinger på byen studerer statsvitenskap
hvorfor?
>>
>>155587326
Gleder meg til skremselpropaganden om covid 19 mutasjon 456 003
>>
>>155588677
tipper fordi det garanterer dem grei jobb i staten hvor den kan "endre" verden og ikke er så vanskelig grad
>>
>>155588677
Fordi staten ligger for det meste i storbyene
>>
>>155588689
Min kjære mor så på dagsrevyen i dag og er vettskremt
>>
klubb-livet utgaven neste?
>>
File: nassekjøleskap.jpg (53 KB, 650x867)
53 KB
53 KB JPG
Hvem av dere var dette?
>>
Ehh er det mulig at jeg ikke har fått skatteoppgjør i år? Logget inn på altinn nå, det står bare for 2020. Har ikke fått noe brev eller noe sånt såvidt jeg kan huske.
>>
>>155588890
>Metall i kjøleskap
>Kondens
>Rust

Kjeks.
>>
>>155588960
hm, når du nevner det så har ikke jeg heller fått.
>>
>>155588960
glem det, jeg er full og dum. Det er for året som var i forveien? kjeks.
>>
>>155588884
dette
>>
>>155588890
What's the purpose of that? Looks silly
>>
>>155589083
kan du holde kjeft
>>
>>155588884
mekk
>>
>>155589138
>>155589138
Negative, my child.
>>
>>155588890
>3, 1911'r, en luger og en nagant(?)
Missunelig fåvæ
>>
/k/ is straight cringe to professionals.
>>
I think I'll bite. Honestly I've been wanting to take vacations and learn a language. See you guys next year. Also: Oslo or Trondheim ?
>>
>>155570929
Give me a radio and 9,000 volunteers.
>>
>>155589554
Not surprising. What's your favourite handgun?
>>
>>155589571
trondheim
oslo is fun if you like partying i guess but other than that there is no reason to go there
>>
Lag ny
>>
festutgave?
>>
>>155589721
>>155588884
>>
nytelse/fest/klubbutgave NÅ
>>
Få ut fingern da hva faen
>>
>>155589670
The pen.

>jk

M1911's made during world war 1 are robust and designed to handle trench warfare. The entire mechanism is very loose and can handle anything, but very inaccurate, but for practical use, I prefer a PX4 or a high quality 9mm handgun with a safety. 9mm is a statistically effective round that should be fine for self-defence. Also, given the high capacity, you can manipulate a firefight...
>>
To me, it doesn't really matter as long as it is a quality make and purposeful for the situation.
>>
File: čiehgahpirfrosken.jpg (72 KB, 754x886)
72 KB
72 KB JPG
>>155589592
Du kan få mæ, og æ kan joike så høyt og kraftfullt at æ forestår samband, artilleri, luftvern og alle dæm andre våpengreinan fordi du ikke kan skrive våpengrein uten rein, men du må holde mæ med seksognitti.
>>
>>155589897
Nice. Sounds like you have shot quite a bit.
>>
>>155590030
Medisiner?
>>
>>155590098
Kjeks
>>
NY TRÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅD
>>
>>155590080
The most important art is the ability to impose your will against your enemy.
>>
HVA FAEN GUTTA LAG TRÅD NÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
>>
HVA FAEN JEG TISSER SNART PÅ MEG HVOR ER TRÅDEN MIN?????????
>>
NEINEI DØR NORGETRÅDEN NÅ
>>
NORGETRÅDEN BRØDRE... JEG FØLER MEG IKKE SÅ BRA....
>>
VI BLE FOR SELVSIKRE
>>
Jeg er renblodig norsk kompis :-)
>>
>>155590405
>>
>>155590358
Ok, Pontus Johann Bengtson
>>
>>155590553
>>155590553
>>155590553Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.