[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1626996931168.png (582 KB, 746x450)
582 KB
582 KB PNG
>>
först för bergportalen
>>
https://streamable.com/zp1c44
>>
Först för portalen
>>
först för ylva och hennes stinkande fitta
>>
>>155570025
är fitta ett kodord för portalen?
>>
Sitter o skriver poesi om mitt liv,
dikten blir alltid lika negativ.
>>
DOM PÅ DIG
>>
Tjejer har massa äckelpäckel i fittan

Fyfan, smutsiga djur
>>
Vatten är BBC only
https://twitter.com/mitsuboshiL
>>
förstår inte livet
>>
grannarna kan inte sluta babbla i trapphuset och jag får inceldamp pga det
>>
>>155570116
jag trodde min hjärna var förstörd men hur skadad måste man inte vara för att gå igång på det där?
>>
>>155570203
tror int nån gör det favä
>>
>>155570050
Få höra lite
>>
File: assnetha.gif (1.88 MB, 200x273)
1.88 MB
1.88 MB GIF
God morgon, jag lider i MexiKÅP
>>
hampter
>>
Glömde rengöra spisen innan incelmatlagningskneget
>>
>>155570262
Animebögar är sjuka
>>
>>155569974
>https://streamable.com/zp1c44
får stånd av detta och mitt liv är cp pga det
>>
>>155570345
Snälla ät den inte
>>
>>155570268
En klump
slingrar sig ner,
bakom falska leendet.

Svälj färgen
i ditt ansikte,
innan de genomskådar lögnen.

En till fläck på min själ,
den börjar bli svart.

Korrupt hjärta begär,
spridningen upprepat.

Känner du igen dig själv
ju tyngre det blir?

Svullnaden börjar bli synlig.
>>
File: ElprofetaHijoDePuta.png (689 KB, 599x524)
689 KB
689 KB PNG
>>155569851
Rannsaka er själva och bli omvänd!
>>
>>155570475
Försent
>>
>>155570475
omvänd? vadå ska jag vända mig om?
>>
File: 1637855826043.webm (2.95 MB, 456x760)
2.95 MB
2.95 MB WEBM
>>155570361
haha
>>
>>155570326
Chupamelo huevon culiado
>>
>>155570387
Ganska fint favä

>Korrupt hjärta begär, spridningen upprepat.
Det fattar jag inte
>>
File: facepalm.jpg (28 KB, 250x208)
28 KB
28 KB JPG
>still hurt over not being able to lift more than 4 plates
my sides
>>
>>155570513
Ja. Hur ska profeten annars rövpenetrera dig om du inte vänder dig om?
>>
File: 1568135364254.png (270 KB, 677x605)
270 KB
270 KB PNG
>>155570517
haha föreställ er att tvångsmata henne en massa stark mat och mjölkprodukter och sen ha dampsex med henne skulle vara tossigt hehe
>>
>>155570559
Om hjärtat är korrupt, så sprids det via blodet ut i varje del av kroppen som en slinga, och upprepar.
En till

Jag vågar knappt tänka längre
för det tomma utrymme
som den så bar existerar i
redan har slukat allt värde.

Driver med idén om idén
till sin logiska slutsats:
fruktansvärda medvetna.

Böjer meningar
tillbaka in i det mörka.
>>
>>155570517
hatar att det finns såna här sex sex sex kvinnor som jag aldrig kommer få knulla och det bästa jag kommer få är nå överviktiga kedjerökare med två barn

vill ta mitt liv oironiskt och denna gång inte i minecraft
>>
File: 1554140156900.png (91 KB, 395x395)
91 KB
91 KB PNG
Blir så mysigt i rummet när man sänker värmen på elementet
>>
>>155570731
Åk utomlands och knulla av dig.
>>
Varför är ni så elaka? :(
>>
File: 1637839860814.png (649 KB, 666x666)
649 KB
649 KB PNG
God kväll
>>
>>155570784
vill inte knulla horor
>>
>>155570830
Alla kvinnor är horor
>>
>>155570517
Bara jag som blir besviken när det inte kommer bögbicesex?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dZG--zESF8k
>>
>>155570830
Skrev inget om horor.
Så länge du är etnisk svensk inte har downs eller grovt överviktig så bör du lyckas.
>>
File: imagem_2021-11-25_132530.png (1.13 MB, 1360x763)
1.13 MB
1.13 MB PNG
>>
>>155570879
kan inte tänka mig knulla nån som inte är genuint intresserad av mig
har legat med tjejer men de har bara varit 5/10 max inga riktiga sötpajer
>>155570902
nej för ful
>>
File: 1637818184889.png (174 KB, 600x600)
174 KB
174 KB PNG
Fruktansvärt
>>
>>155570938
heheheee
>>
>>155570938
asg
>>
File: 1625824515229.png (475 KB, 511x652)
475 KB
475 KB PNG
>>155570938
>>
Matsötnosen kommer aldrig bli min pv och mitt liv är helt cp pga det
>>
File: 1634984996295.jpg (38 KB, 729x611)
38 KB
38 KB JPG
>>155570938
>>
File: rickrubin.jpg (109 KB, 980x653)
109 KB
109 KB JPG
SNABBT BREVA ERA TOPPLÅTAR

https://www.statsforspotify.com/
https://www.statsforspotify.com/
https://www.statsforspotify.com/
>>
tydligen så skulle man ha en statsminister i mer än 7 timmar
>>
>>155570822
god kväll, vän
hur är det?
>>
>>155571067
nej tack säpo
>>
>>155571067
nice try
>>
Thanksgivin verkar f1 mysigt favä.
hoppas fler svenskar börjar fira det
>M-MEN DET ÄR INGEN MÖH SVENSK TRADITION
Kbry det är inte halloween heller men det är fortfrande kul att fira
>>
Nu ska jag onanera och sedan ejakulera
>>
>>
>>155571067
bara massa chudmusik, neofolk och raubtier
>>
>>155570896
Inshallah broder
>>
>>155571159
>äta med faniljen är mysigt
>>
>>155571166
>inte kanta
då kommer du bli besviken
>>
File: 1637857979946.jpg (118 KB, 643x898)
118 KB
118 KB JPG
>>
>>155571067
>>
>>155571174
William Hahne?
>>
https://streamable.com/l214tq
>>
>>155571199
Tråkigt att du hatar din familj anon
>>
File: 1622191863894.png (197 KB, 1054x526)
197 KB
197 KB PNG
>>155571225
DET HOPP SOM VI KÄNNER
FÖRKOLNAR I BRÄNDER
>>
>>155571159
Det är det. Synd bara att jänkarna beter sig som ett gäng grisar och trycker i sig så jävla mycket mat under högtiden. EJ LAGOM!
>>
File: 1613815933324.png (481 KB, 1903x3323)
481 KB
481 KB PNG
>>155571067
rejta mig grabbar
>>
>>155571273
EN NATT I SÄNDER
MINUT FÖR MINUT

fun fact, that song was the first thing that sparked my interest for swedish and sweden
>>
>>155571331
uma delicia
>>
>>155571219
Wow sissybögslyna är här^^
>>
>>155571311
>canção para lala
är det här en brasiliansk låt? Har aldrig hört talas om det
>>
>>155571311
Visa all time istället
>>
File: 1621480764185.jpg (50 KB, 524x700)
50 KB
50 KB JPG
vill ha pv
>>
File: spotifytracks.png (80 KB, 708x840)
80 KB
80 KB PNG
tråden kmr sjuda
>>
>>155571067
Är ingen hjärndöd drönarnpcnbög med spotify
>>
>>155571067
>>
>>155571466
okej fb2kcucken ingen bryr sig
>>
File: 1612915084647.jpg (118 KB, 657x527)
118 KB
118 KB JPG
>när man säger till grannen att sänka volymen istället för att skriva en arg lapp
https://www.youtube.com/watch?v=ysho2xTWUYo
>>
>>155571452
hur e läget svho sara
>>
>>155571466
>KOLLA PÅ MIG JAG ÄR SÅ UNIK OCH SPECIELL JAG GÖR/HAR INTE NORMALA SAKER
ingen bryr sig incellus
>>
>>155571433
Bli ihop med laca
>>
File: 1625690777851.jpg (261 KB, 1200x1200)
261 KB
261 KB JPG
>>155570938
>>
File: 1625822681922.png (513 KB, 1903x3323)
513 KB
513 KB PNG
>>155571380
de där GULEED och annat blatteskit är nån jävla blatte som fick tillgång till mitt konto på något sätt som lyssnat på

tror också inte att det här är riktig all time, haft kontot sen 2009 eller nå, och har lyssnat på spotify bra mycket för länge sen
>>
File: 1621830302828.jpg (184 KB, 546x666)
184 KB
184 KB JPG
Inom vården måste man ta äldre människor på kuken och fittan
>>
>>
Blir alltid paranoid när jag försöker lyssna på spotify för de kopplar in sig till allt och allting och visar för alla vad man lyssnar på
>>
>>155571067
har glömt mitt lösenord, pallar inte skicka efter bara för att breva massor med psytrance
>>
>>155571377
ja https://www.youtube.com/watch?v=zFuE6SzUOD4
hittade den på den här mixtapen, den är f1 bra du måste lyssna snabbt
>>
>>155571638
https://stallman.org/spotify.html
>>
>>155571638
Och du tror inte din dator och OS gör samma sak?
>>
TYDLIGEN så gillar inte mamma att man går in i badrummet och runkar när hon är i duschen
>>
>>155571678
>>155571377
oj glömde länka mixtapen
https://www.youtube.com/watch?v=fY1IXtyyRp0
>>155571479
såg du molchat doma i stockholm?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=QomCd9NJ6ak
själ
>>
File: 1548154341167.jpg (453 KB, 574x861)
453 KB
453 KB JPG
>>155571689
>>
>>155571618
jo, första gången jag körde upp finger i nåns anus var på en patient
>>
File: 1408495102719.jpg (77 KB, 850x1214)
77 KB
77 KB JPG
>dkn ingen koslek fv att gå på NÄRCON 2022 med
>>
>>155570731
Tror du dina förfäder tog deras liv när de såg en tjej som de "inte fick knulla"?
>>
File: 1601874357845.png (43 KB, 542x602)
43 KB
43 KB PNG
Byggde en dyr speldator men nu kom jag på att jag inte gillar datorspel längre
>>
File: 1635181447791.png (443 KB, 840x854)
443 KB
443 KB PNG
>>155570731
Jvdk för väl
>>
>>155571789
nej för tydligen fick de knulla hursomhelst och bilda familj men jag är dömd till ett liv mellan inceldom och feta 4/10or en gång vartannat år
>>
File: 1627203840522.png (282 KB, 509x574)
282 KB
282 KB PNG
Ska nog vardagssupa lite, ska ni ha något
>>
>>155571821
Är klar med min dator och spelar spel :3
>>
>>155571821
ägd
>>
>>155571821
Lätt att vara efterklok!
>>
>>155571850
ska till bolaget och köpa 7.5or för de sista slantarna jag har, ni kan inte ha något för de är bara till mig
>>
File: fatface.png (173 KB, 383x404)
173 KB
173 KB PNG
>>155571835
Ja, livet är orättvist. Sluta gnäll istället.
>>
File: 1603543858870.png (44 KB, 298x260)
44 KB
44 KB PNG
>kompisen som lika snygg som mig får knulla 6-8or
>jag får knulla en 3a om jag har ens tur

Bokstavligen självmordsbränsle
>>
>>155571692
mm men de visar inte allt det för alla på nätet till skillnad från judefy
>>
>>155571717
>såg du molchat doma i stockholm?
nej, jag har aldrig ens åkt till sverige eller sett dem. Jag vill göra båda i framtiden.
>>
>>155571927
ut ur tråden, normalbög
gå och krama din flickvän ditt jävla äckel
>>
>>155541018
jag har retrospel och dyr tv, välkomnar alla brudar
>>
>>155571933
han har väl mer självförtroende?
>>
File: 1624696375998.jpg (217 KB, 1280x624)
217 KB
217 KB JPG
Låt mig dö låt mig dö låt mig dö
>>
>>155571678
jag gillar det, tack för att du visade det, anon
>>
Man mår verkligen inte bra av engångsligg

De borde säga det i sexualundervisningen

Samma med det där att man kan runka sönder kuken
>>
varje gång jag börjar prata om min relation med folk så tycker de att jag borde göra slut
>>
Gillar molchat domas musik men så fort någon säger samma antar jag att den personen är en zoomerdoomerredditbög
>>
dödshjälp
>>
>>155572030
>Man mår verkligen inte bra av engångsligg
mm intala dig själv det incellus


personligen har jag gillat alla mina engångsligg
>>
>>155571821
jag kan ta den vill spela eldring
>>
älskar den här vinkeln
>>
File: 1617902353402.jpg (187 KB, 500x623)
187 KB
187 KB JPG
>trevlig och kul med brudar
>de vill ändå inte knulla med mig
>>
>>155571954
oj missade din flagga, frågade bara för de var i stockholm för två veckor sen och några kompisar åkte dit för att se dom
andra bra brasselåtar:
https://www.youtube.com/watch?v=6WgTw8UL-1E
https://www.youtube.com/watch?v=7UZNHXYLQds

>>155572017
länka nå bra brasselåtar
>>
>>155572060
Ah du har väl en störning i hjärnan då/dålig uppväxt
>>
>>155572030
Man år bättre av förhållande
>>
>>155572106
Hur kan man vara så dålig på att vara sig själv?
>>
Nbögstråd, hatar er.
>>
>>155571067
Orkar inte logga in men är förmodligen Elvenking, Avantasia och Powerwolf
>>
>>155571958
Jag är en importerad bög din lilla hora.
Säg mig vart du bor så får du sniffa lite poppers, sen så kör vi.
>>
>>155572118
LOL kåpa incellus

har du ens haft ett engångsligg någon gång?
>>
Kom oironsikt hem från psykologen precis, återkoppling lyder: 120IQ så är inte dum i huvudet och aspergers syndrom
>>
File: 1636489992744.jpg (195 KB, 850x1206)
195 KB
195 KB JPG
>>155572030
Jag tycker om sex oavsett om det är engångs ligg, kk eller partner lol
>>
Får man inte knulla av sig innan man skaffar familj så är man misslyckad och borde fundera på avsluta det
>>
>>155571933
>lika snygg som mig
du vet att folk generellt tror att de är snyggare än vad de egentligen är?
>>
svennar b lajk
>benim
>>
>>155572178
Ja
>>
>>155572183
Vad betyder det att du har asbergers
>>
>>155572075
nordisk som fan
preussisk tysk etnicitet
>>
>>155572075
Varfför?
>>
>>155572183
Man får inte numeriskt IQ när man gör undersökning på psyket, mytus
>>
Min utveckling var
>förhållande och helt sinnes förälskad
>hjärtekrossad för alla svho är likadana
>ta knark och hatknulla slynor från tinder
Önskar att det var annorlunda men det har blivit en drog
>>
jag har aldrig rört en kvinna
>>
File: 1586863634515.png (426 KB, 678x680)
426 KB
426 KB PNG
>>155572285
>>
>>155572256
anon kanske bara är dum i huvet och menade att har varit på psykiatrin för de mäter faktist IQ på en.
>>
aldrig ens tänkt tanken på att försöka ha sex
>>
>>155572222
Ja dom ställde massa frågor och så svarade jag och så väntade jag en vecka så dök jag upp idag, de ritade upp svagheter och styrkor på en whiteboard och sa att allt som allt så betyder det att jag har autism(aspergers)

Kommer få det på papper om en månad också

Hur gör jag det bästa av denna situation? Är jag ett mongo nu eller?
>>
File: 1637777621964.png (231 KB, 1744x1710)
231 KB
231 KB PNG
>>155569851
>WÄÄÄH WÄÄH SVENSKA TONÅRSTJEJER ÄR HOROR DEM HAR SEX MED NEGRER! AAAAHHHH DEM STJÄL VÅRA KVINNOR!

trevlig påminnelse om att det bokstavligen finns en whitemanswhore tagg på tiktok https://www.tiktok.com/tag/whitemanswhore
>>
ska ut och kedjeröka och lyssna på musik. Ska ni ha något?
>>
>>155572256
Jo de gjorde massa test och fick 120 på ”icke verbal problemlösning” 124 på ”verbalt” 110 på ”arbetsminne” och 120 på ”snabbhet”
>>
>>155572329
jag nere till vänster
>>
>>155572114
Du har en ganska bra smak för brasiliansk musik, det är klassiker! Jag rekommenderar dessa andra låtar:

https://www.youtube.com/watch?v=OUs-0m4pTAI
https://www.youtube.com/watch?v=j_2wguCL_10
https://www.youtube.com/watch?v=RgXHWXgwJko
https://www.youtube.com/watch?v=caEFyFRc91c
>>
>>155572320
Och kvinnorna älskar dig nu för alla dina roliga hobbys eller?
>>
>>155569851
Bra låt
https://www.youtube.com/watch?v=uygQsDVGu7M
>>
>>155572183
Ingen pratar om ”asperger” längre mytus
>>
>>155572329
>alla tjejer är horor
Och detta är positivt hur
>>
Brasiliens flagga är lite klurig. Lätt att tro flaggan är svensk om man inte fokuserar på tråden
>>
>>155572444
Nej hon sa att det hette ”autism nivå 1” men att det hette asperger förut men att man i DSM5 bytte namn och samlade ihop allt inom autism
>>
>>155572464
färgblindus...
>>
>>155572394
begå jihad
>>
File: DB48-OvXgAA9Pfv.jpg (153 KB, 720x960)
153 KB
153 KB JPG
>>155572413
Töser älskar 40K
>>
>>155572445
alla män är horor också sluta gnälla din patetiska larv och gå ut och knulla några ökenfröknar
t.ökenfrökenknullare
>>
>>155572379
mm okej vi säger så
visa journalen tack
>>
>>155572512
>alla män är horor också
Nej, jag är ingen hora.
>>
>>155572512
Är trött på att knulla och det kommer du också bli en dag
>>
>>155572502
Kan inte ens knyta skorna ordentligt.
>>
File: 1628624581484.jpg (262 KB, 1920x1080)
262 KB
262 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=mwS1XUI1J6g
>>
>>155572533
Vet inte hur man kommer åt, men jag får på papper inom en månad sa hon
>>
>ehehe jag har lätt autism och hög iq visst är jag lite quirky xD ehehehe tänkte ni skulle veta det liksom xDD
>>
>>155572512
>han vet inte
Män är nycklar kvinnor är lås, en nyckel som kan öppna många lås är en mästernyckel, ett lås som blir öppnad av många nycklar är ett horlås.
>>
>>155572595
d1a
>>
>>155572399
jag hittade Gilberto Gil och skank för att Håkan Hellström gjorde en cover på Vamos Fugir som honör då han fick polarpriset (polar music prize)
han sjöng Vamos Fugir på portugeisiska också, hur hemskt låter det för en brazilianare? hahah
https://www.youtube.com/watch?v=iZCKeBEomas
detta är hans svenska cover på låten, jag gillar den trots att den låter lite oraffinerad
https://www.youtube.com/watch?v=FD_o39FELp0
tack för länkarna, ska lyssna på dom när jag kommer tillbaka, ska gå och köpa öl nu
>>
File: 1634394069348.gif (2.87 MB, 352x199)
2.87 MB
2.87 MB GIF
>>155572537
hade du varit om du inte var så jävla FUL oOooooooooOOooo!
>>155572542
tills dess knullar jag på så gått det går
>>155572613
copium
>>
Kvinnor är horor som väljer män som misshandlar dem och våldtar dem istället för vettiga män
>>
File: lolwat.png (4 KB, 666x50)
4 KB
4 KB PNG
>>155572585
Du loggar in med ditt bankid på 1117.se
Klickar dig vidare till Journalen
Sen så kan du läsa vad vårdpersonalen skrivit om dig under anteckningar och diagnoser
>>
>>155572709
du blir bortvald för att du är ful inte för att du är "vettig"
>>
>>155572735
Sidan är nere funkar ej hmm konstigt
>>
Fy fan vad jag hatar svenska tjejer. Degenererade jävla horor som bara bedrar och ljuger. Det enda dom bryr sig om är sig själva och sin jävla "lycka" vilket innebär en lina från en pundares kuk eller varför inte resa in till ghettot. Jag gillar faktiskt terroristerna för dom dödar iallafall bort skräpet, nbögarna, från samhället. Hell fucking Seger.
>>
>>155572709
Så är det

>>155572744
Kåp
>>
>>155572770
skrev fel
https://www.1177.se/
>>
Kvinnor be lajk
>åhh jag blir så kåt av tanken att bli våldtagen och få min hals avskuren
>>
En person med 120 IQ som inte vet hur mna loggar in på 1177
>>
>>155572856
120 är midwit-IQ
>>
File: 1623005994519.png (442 KB, 1106x820)
442 KB
442 KB PNG
>>155572595
hehehe jag har 145 IQ och högfungerade Autism.
ibland så undrar man om man har autismen men sen så ska man prata med någon och då faller spagettin direkt
>>
>>155572856
Ja, det kallas asperger.
>>
>titta på miiiiiig jag har autiiiiism
håll käften snorungar med era påhittade diagnoser
>>
Man gör tjejer torra när man säger att man pluggar eller har jobb
>>
>>155572670
>han sjöng Vamos Fugir på portugeisiska också, hur hemskt låter det för en brazilianare?
9.9/10
jag är mållös, han låter som en brasilian som bor utomlands och som inte pratar så mycket portugisiska som förr
>>
Man gör tjejer våta när man säger att man ska döda dem
>>
Autism och adhd är jävla hittepådiagnoser
>>
File: 1613468983135.jpg (1.41 MB, 1920x1080)
1.41 MB
1.41 MB JPG
Någon som har kollat på Arcane?

Mye bra serie, om ni gillar animation måste ni se den eller så fuckar ni bara upp ert estetiska liv.
>>
>>155572915
>Symptomen är uppenbar och påtaglig
>Diagnosen existerar inte
okej...
>>
>>155573001
ja
>>
din flickvän har haft sex med arbetslösa män
>>
>>155573009
Okej, tack för tipset Netflix
>>
>>155573023
>sociala situationer är lite obehagliga hehe xd därför ska jag leva på skattepengar i resten av mitt liv
du borde få ett oändligt kok stryk istället
>>
>>155572709
kvinnor väljer män som lämnar pojkrummet och pratar med dem
>>
Tjejer väljer istället ha sex med machmet 46 med aids än ha sex med dig
>>
>>155573071
Man får inte neetpengar för att man har asperger.
Och det handlar inte om att saker är obehagliga.
Kolla på mongon som chrischan och påstå att han inte är mentalt störd och har en diagnos.
>>
>>155572933
hans fru är brasilianare som han träffade när han var med i ett reseprogram där han åkte till Rio, hon var hans guide
https://www.youtube.com/watch?v=1lUHAfP1MxM
du måste kolla snabbt, fast kanske svårt om du inte förstår talande svenska
ajja, nu måste jag dra innan dom stänger brb
>>
>>155573112
Skulle jag också gjort
>>
File: 1604243102365.png (176 KB, 445x559)
176 KB
176 KB PNG
>>155573071
MIn autism gör sociala situationer obehagliga för andra
Det är mig du bör frukta
>>
>>155573023
Symptomen passar in i personlighetsdrag också

Lat
Blyg
Jobbig person
Irriterande
osv

Men man måste ju tjäna lite pengar på det hela så låt oss hitta på en jävla sjukdom istället för att uppfostra folk bättre
>>
>Patienten är en blygsam kille som svarar med latens i ett lågt tonläge samt fåordigt
det är fucking över för mig
>>
>>155573140
bokstavligen jag
>>
>>155573098
Hehe aa
>>
Läs inte era journaler cp
>>
Aah fuck negrer, sitter på dass och skiter just nu
>>
>>155571958
Patetiskt, hur gammal är du?
>>
>>155573122
ja, min svenska är inte så bra än, men det kommer att bli bättre
>>
>>155573140
Oh shit, han talar lite långsamt och tyst
>>
Är 25 och har aldrig varit på en generell hälsokontroll, bör man göra det eller?
>>
>>155573140
vill du bli min lilla söta pv?
>>
va precis hos optikern och de sa att ja ha 150iq
>>
>>155573140
Har samma skrivet om mig
>>
File: 1635321943092.png (906 KB, 800x450)
906 KB
906 KB PNG
>>155573135
>Bild relaterad är personlighetsdrag
okej.
>>
Mina njurar håller på lägga av vid 29 år

Kan man tänka sig lol
>>
>>155573197
man är oironisk permacel som tystautist
>>
Just came from the gym, reps for agnetha.
>>
Var hos frisören och de sa att jag har autism och norwood
>>
>>155573273
CHUUUUUUUUUUUPAAAAAMELOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
>>
>>155573269
hur vet man det?
>>
>>155573259
Han ösar ju personlighet
>>
File: jaglider.jpg (87 KB, 647x525)
87 KB
87 KB JPG
knulla(med agnetha)
>>
vågar inte läsa min journal
>>
saknar lukasz
>>
>>155573317
knulla(med matgeek)
>>
>>155573309
Du har ont i njurarna och ditt piss stinker helvete och skummar
>>
File: 48985zks6j261.jpg (87 KB, 523x984)
87 KB
87 KB JPG
>>155573344
Knulla, ja. Med Agnetha.
>>
>>155573360
ojsan, vad har du gjort med dem?
>>
>>155573406
Vet faktiskt inte, blev straffad helt enkelt
>>
>>155573406
Man skulle tydligen inte äta sin egen avföring
>>
Jag vill ha chips och godis men är för lat att gå till affären. Vad göra?
>>
File: 1628671729766.jpg (116 KB, 640x788)
116 KB
116 KB JPG
>>155572895
Nej, kallas lögnare och dum i huvudet.
>>
>>155573516
Äta sin avföring
>>
>>155573546
Wow, Michael Savage, den största auktoriteten inom detta ämne. Väldigt coolt!
>>
>>155573516
blanda smör och socker och är det
>>
>>155573546
>det är ditt fel att dina föräldrar inte uppfostrade dig
>>
>>155573211
haha anon vill ha en anledning till att bli pullad i stjärten utan att verka för konstig. bara bli medlem på grindr så kan du få en gratis kroppsundersökning
>>
>>155573590
Ja för ”psykologivetenskaperna”, som bara har funnits i typ 150 år, kan aldrig ha fel
>>
>>155573546
Wow så episkt! Le besegra draken wahoo bing bing Jordan Petterson förändrare mitt heckin liv!
>>
File: 1627829748411.png (268 KB, 327x316)
268 KB
268 KB PNG
>>155573656
Michael Alan Weiner!
Hahahaha!
>>
>>155573546
detta triggar snorungarna
>>
Man fattar att ni autister går under om ni inte har en snuttediagnos för att förklara ert lidande och varför era liv är piss
>>
>>155573765
Detta. Deras problem är fan inte riktiga. Testa hugg av armarna eller benen och se hur du klarar dig, eller varför inte skaffa kronisk fantomsmärta.
>>
>>155573822
>kronisk fantomsmärta
också påhittat
>>
en kompis till mig sa at jag borde gå på promenad så jag gjorde det idag. jag gick runt och sen in i en liten skog och sen ut igen, kollade på stjärnorna ett tag och kände ett lugn och fick mig känna känslor jag inte haft sen barn typ
>>
>matsötnosen är nbög
>>
Mental ohälsa i allmänhet är påhittat. Det är bara ett misslyckande att kontrollera sitt psyke.
>>
File: 1615534315383.png (2.19 MB, 1280x720)
2.19 MB
2.19 MB PNG
>>155573822
Bild relaterad lever ett bättre och mer uppfyllt liv än en aspergare.
Asperger är ett värre handikapp än nästan alla andra.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=onPR0E5WIAg
ÅH NEJ NEJ NEJ VAXXBROR
>>
File: 1610841865247.jpg (817 KB, 800x1056)
817 KB
817 KB JPG
https://i.4cdn.org/wsg/1637784110940.webm
>>
>>155573765
>>155573822
>>155573907
>>155573922
Alla knegers är tillbaka, sura över autistpojkarnas överlägsenhet
>>
Till alla er som tycker ni är fula.. bara sluta va det? Jag menar— hur svårt ska det va?
>>
Autister brukar ha väldigt lätt att umgås och vara social med andra autister och djur vilket säger mig att det klart och tydligen handlar om att de har ett annat sätt att vara social på.
>>
File: 1637830156475.png (1.46 MB, 1021x1055)
1.46 MB
1.46 MB PNG
om diagnoser är ett hjärnspöke varför bor jag då på ett hvb hem
>>
>>155573899
Och?
>>
varför är tråden så död just nu?
>>
>>155574028
>Autister brukar ha väldigt lätt att umgås och vara social med andra autister och djur
Inte när det gäller mig.
>>
>>155574063
Är ditt fel
>>
>>155573993
>—
lätt att identifiera vilken brevare du är
>>
File: 04556778.jpg (166 KB, 1186x710)
166 KB
166 KB JPG
>klickar på bajsporren
precis som planerat
>>
En markägare jagade bort mig från skogen för att jag övade med pilbåge på ruttna stubbar. Stred jag mot lagen? Behöver man markägarens tillstånd eller hittade han på?
>>
>>155573907
Det är snarare ett försök från olika institutioner att utöva makt över befolkningen och individer

Faktumet är att mental ohälsa är normalt, att lida är normalt, alla mår ganska dåligt - sedan kommer staten/psykologen/läkaren och inbillar alla att de MÅSTE må bra och börjar administrera diagnoser och mediciner för att kontrollera medborgarna, deras tankar och deras känslor

I framtiden kommer det vara förbjudet att må dåligt eller tänka negativa tankar om något (hata, kritisera, vara arg)
>>
>>155574029
Just du är nog trasig i huvudet på riktigt favä.
>>
>>155574028
Djur ogillar autister i min erfarenhet
>>
>>155574070
du umgås just nu med andra autister så vad är problemet?
>>
>>155574088
Lätt att identifiera— hur då?
>>
>>155574036
sås?
>>
>>155574132
Jo, kanske det.
>>
>>155574132
Genom en skärm. Man kan nästan lika gärna umgås med en AI
>>
Autism hindrar dig inte från någonting, du är bara känslig för stimuli.
>>
>>155574206
gå och gör det då pissfitta
>>
File: bolisbolis.png (524 KB, 677x464)
524 KB
524 KB PNG
>>155574152
>>
>>155574229
D1a

Sedan kan man forma om hjärnan genom vissa vanor och annan stimuli

Autism är bara en skenkategori för att skyffla undan folk från arbetsmarknaden eftersom det oavsett inte finns nog med jobb för folk
>>
>>155574243
Men vet, det kanske jag redan gör
>>
hans namn är benim
>>
>>155574328
Mannen, fan snackar du om?
Man får inte bidrag eller skit bara för att man har autism.
>>
>>155574102
svara snälla
>>
>>155574359
Inte han men jo det får man.
>>
>>155574117
Har faktiskt tänkt på det innan, själv är jag tydligen halv autist och jag undra om jag är dum eller andra är dumma och kom till slutsatsen att andra fungerar eller förstår djur på ett naturligt sätt medans jag inte gör det och djur är inte speciellt smarta alltså är jag mer smart än dum.
>>
>>155574363
nej jag tror inte du får förstöra markägarens stubbar hursomhelst
>>
>>155574363
bryter väl mot allemansrätten om du vandaliserar hans egendom
tror nog du är okej så länge du inte gör det igen
>>
File: 1633593588920.png (23 KB, 820x1252)
23 KB
23 KB PNG
>>155574338
det är mineb baklänges.
>>
Helt sjukt hur i många länder är det normalt att kvinnor försöker dra in män på gatan för sexsexsex i utbyte mot någon hundralapp medan i Sverige anses detta vara extremt tabu
>>
>>155574377
Nej, en autismdiagnos kan säkert ligga till grund för det.
Men det är som vilket annat handikapp, man får inte neetpengar bara för att man sitter i en rullstol.
>>
>>155574102
Är du efterbliven? Kan du inte använda en sökmotor?
"Inte störa – Inte förstöra Det är huvudregeln i allemansrätten. Att gå, jogga, rida och åka skidor över annans mark är tillåtet – om du inte skadar gröda, skogsplantering eller liknande. Men du får inte utan lov passera över eller vistas på privat tomt, det är hemfridsbrott."
>>
>>155574359
Jo du blir ansedd oduglig för att delta i arbetsmarknaden

Jämfört med ex depression som är ett temporärt tillstånd
>>
File: moooo.jpg (306 KB, 1080x1436)
306 KB
306 KB JPG
Åh gode gud
>>
>>155573966
Har du sätt på Africa addio? Riktigt kino-dokumentär
>>
>>155574446
Är bara fläktar olagligt i sverige? Det borde vara det när man tänker efter.
>>
>>155574462
Av arbetsgivare kanske. Men alla andra instanser kommer ändå försöka tvinga ut dig på arbetsmarknaden.
>>
>>155574412
>>155574430
Han sa att jag hade varit i trubbel ifall snuten hade varit där. Antar jag får öva på trädgården, eventuellt fråga lov av markägaren.
>>
>>155574446
Sjukt bra ja
>>
>>155574477
Vill vaccinera mig med hennes bröstmjölk om ni vet vad jag menar.
>>
Arg på kvinnor
>>
>>155574568
nej jag fattar inte
>>
>>155574671
Förståeligt, allt är ju deras fel
>>
>>155574561
Mm sjukt bra att man måste gå igenom en miljard steg istället för att en tjej rycker in en från gatan och man knullar henne i utbyte för var 3 öl kostar
>>
File: bassar.png (383 KB, 650x323)
383 KB
383 KB PNG
>>155574671
knulla epabrudar
>>
File: 1621075498494.webm (1.58 MB, 1272x464)
1.58 MB
1.58 MB WEBM
>autism finns inte
förklara snabbspringare då
>>
>>155574568
fattar int
>>
>>155574723
Är detta ett erkännande?
>>
>>155574771
Se >>155573546
>>
>>155574456
Jag sökte men jag fick blandade svar. Att skjuta på ruttna stubbar mot en uppförsbacke kan väl knappast räknas som förstörelse? Marken där jag skjöt var nära en stig som hör till kommunens torp. Jag har ingen aning vem som äger marken men mannen som sa åt mig fick det att låta som att det var hans.
>>
>ska på finrestaurang på jobbet för första gången
>ingen har sett mig i annat än knegarskruden
>inget i min incelgarderob får min kropp att se normal ut
ångest ångest ångest ångest
>>
File: file.png (123 KB, 252x222)
123 KB
123 KB PNG
>>155574771
>om jag beter mig som en anime kommer folk att tro att jag är söt även fast jag är äcklig som ett svin
varför är mangaspergers såhär?
>>
File: 1611170178563.png (304 KB, 327x316)
304 KB
304 KB PNG
>>155574791
>Michael Savage
>>
File: 1637775928060.jpg (27 KB, 321x280)
27 KB
27 KB JPG
ibland känns det som jag den enda normala pysen i den här tråden
>>
>>155574771
Peter pan syndrom, dvs ett lat mansbarn
>>
>>155573269
min njure var nere på 12% njurfunktion innan jag sökte vård, fick hjälp och förra året hade den gått upp till 30%, var i veckan och röntgade och väntar på svar för hur det är idag
uppsök vård
>>
>>155574791
min man, detta går inte att uppfostra
>>
TIO TUSEN DOLLAR
TIO TUSEN DOLLAR
TIO TUSEN DOLLAR
>>
>>155574894
Detta
>>
>>155573985
det är lugnt, snart är bolibompa över så då ska dom lägga sig för att vakna pigga för trälberg imorgon :-)
>>
>>155574911
Nej vill dö
>>
>>155574790
För att jag vill ha lätt fitta ja
>>
>>155574921
datanördstransor som bär tradklänningar är det äckligaste som finns
>>
File: 1623109313543.jpg (7 KB, 264x191)
7 KB
7 KB JPG
YOU'RE FACE TO FACE
WITH THE MAN WHO SOLD THE WORLD

https://www.youtube.com/watch?v=u3MX-rUtS6M
>>
>>155574921
Han behöver bli slagen och doppa i fitta
>>
>>155574804
vad har man ens på sig på finrestaurang? har inga finkläder
>>
>>155574955
okej, kan då säga att du kommer känna ännu mer smärta än vad du känner idag om du inte fixar hjälp t. vetare
njursvikt är inget du vill dö av, hoppa framför ett tåg istället
>>
Min psykolog kommenterade på min IQ del på utredningen att jag det var konstigt eftersom min ”spatiella förmåga” var lite låg och att min problemlösningsförmåga dvs matriserna och jag citerar ”stack iväg”

Mitt liv är alltså HELT FUCKING CEPE för att jag är en fantasikulting
>>
File: 1613651020722.png (917 KB, 719x978)
917 KB
917 KB PNG
blir moggad av en transa
>>
https://i.4cdn.org/wsg/1637430291555.webm
>>
>>155575043
vette fan. tar på mig två stycken långärmade tröjor från zara så ser jag inte så spe ut tänkte jag. jag är hellre underklädd än överklädd.
>>
>>155575108
Norrköpingsfettot
>>
>>155575108
inte cringe och inte roligt. varför?
>>
>>155575113
två tröjor? samtidigt? va?
>>
File: 1631682380576.webm (2.87 MB, 640x360)
2.87 MB
2.87 MB WEBM
>>155574921
varför blir manlig autism såhär och medans tjejautism blir såhär?
>>
>har blivit skuggbannad
fy fan
>>
>>155575183
Går inte att krinscha åt fettot då ingen känner någon som helst empati för dom
>>
Det tar flera år för att bli utredd för bokstavsdiagnoser och den här killen gjorde det på några veckor

Hehe mm mytus
>>
>>155575192
dom är tunna
>>
>>155575113
>zara
https://imgur.com/a/z0PaZ8P
>>
>tjejautism

Haha aa
>>
File: 246357537.png (8 KB, 376x119)
8 KB
8 KB PNG
Intressant...
>>
>>155575232
Autism är väl ingen bokstavsdiagnos ditt mongo
>>
>>155575286
jag har självdiagnotiserat mig med schizoid
>>
File: 1414484207123.png (294 KB, 512x384)
294 KB
294 KB PNG
>när kollegan visar dig "fräcka" facebook memer på jobbet och du måste låtsas som att dom är roliga
>om och om och om och om igen
>>
Har självdiagnotiserat mig själv med ADHD, autism, schizofreni, schizoid, högfunktionell asperger, CP, down syndrome och BPD
>>
File: 1630974143021.webm (1.39 MB, 640x640)
1.39 MB
1.39 MB WEBM
>>155575316
jag med. men det är bara ett ord för en samling livsval och beteenden så varför inte.
>>
>>155575043
jag och två polare var i slovenien och hajkade, det var sommar och varmt och svettigt, så blev ena polaren sugen på nå kött så vi kollade upp restauranger och tog taxi till en som verkade schysst
vi kliver in, lite andfådda, svettet rinner nedför pannorna och vi är iklädda adidasshorts och t-shirtar med svettfläckar och vi stinker och innanför dörren blir vi bemötta av ett gäng kypare i finkostym, vi delar blickar och kyparna såg lite tveksamma ut, sen frågade dom om vi ville ha ett bord
så blev vi ledda in i restaurangen, och på bordet fanns det typ 6 st olika gafflar och knivar och flera olika glas. vi hade tydligen gått in på en finrestaurang. sen kommer kyparen och frågar om vi ska börja med lite mousserande vin
maten var bra, åt björn
>>
Matgeek krascha tråden visa dom vad riktig autism är
>>
>>155575414
fan är fel med katten?
>>
varför har ingen berättat att ulf kristersson har ett barn med downs?
>>
>>155575454
Har on dutubkanal?
>>
File: 1616358417369.gif (60 KB, 753x184)
60 KB
60 KB GIF
>>155575014
>>
File: ANNIELÖÖF.jpg (42 KB, 880x440)
42 KB
42 KB JPG
>ingen ny Annie vlogg på över 3 veckor

https://youtu.be/nZ0CDOa7xTo

FITTA FITTA FITTA UPPDATERA DIN KANAL DÅ MIN DROTTNING
>>
https://desuarchive.org/int/search/filename/1616358417369.gif/
>>
>>155575558
va
>>
>>155575558
asg gör anon verkligen
>>
File: Petra.png (574 KB, 679x662)
574 KB
574 KB PNG
Uppesittarkväll
https://www.youtube.com/watch?v=aEaE6tjNmhE
>>
4 st sk60 flög över mitt hus för typ en halvtimme sedan
>>
>>155575631
baserad Petrauppskattare
>>
>>155575558
Baserad anon.
>>
>>155575640
Det är dina gangstalkers
>>
>>155575631
Skulle vilja se Petra ha en Black friday uppesittarkväll om ni förstår vad jag menar
>>
skrev till en appläkare att jag hade problem med att få bånge och han skrev ut 36 tabletter till mig som ger mig ståfräs i fyra timmar per tablett
>>
File: file.png (45 KB, 400x400)
45 KB
45 KB PNG
tänkte köpa ett par trådlösa applelurar till morsan i julklapp. är det någon applenörd här som vet skillnaden mellan de olika generationerna och versionerna? är någon bättre och mer prisvärd än de andra?
>>
>>155575744
som att din morsa skulle märka skillnaden
>>
File: 65465422.gif (1.36 MB, 220x220)
1.36 MB
1.36 MB GIF
Mina initialer är CP och mitt liv är helt cp pga d1a
>>
>>155575789
Carl Patriksson...
>>
>>155575789
Calle Pettersson...
>>
>>155575744
köp billiga från kina för 150 kronor, hon kommer inte veta skillnaden
>>
Mitt liv är fucking cp för jag är ett mongo
>>
>>155575819
att de är apple är halva grejen
>>
>>155575744
pro-modellen har brusreducering
>>
>>155575841
ja så köp det inte, apple är f1 pinigt att äga mannen
>>
>>155575789
Chamali Pujman...
>>
>>155575789
Crille Persson...
>>
>>155575014
https://www.youtube.com/watch?v=WJQvqjxwWQw
>>
Bara nbögar som ska lyssna på musik helatiden
>>
File: 123289588682.jpg (65 KB, 782x758)
65 KB
65 KB JPG
Hade alla möjligheter till ett drägligt liv men jag valde droger för att självdestruktivitet är koolt. Tio år senare och kämpar fortfarande med att komma ut ur beroende medans mitt liv har stått stilla.
>>
>>155575924
baserad idiot
>>
älskar att bice:a i skogen, enkelt som
>>
>>155575631
Är det bara jag eller har Petra börjat klä sig mer slampigt?
>>
Breva era bästa balkantrådar
https://www.flashback.org/t1257486
>>
>>155575924
vilka droger tar du?
>>
>>155575789
Chermi Patwani...
>>
>>155575987
har bajsat i skogen två gånger i mitt liv, och båda gångerna fick jag gå hem direkt efteråt för att jag hade bajs fulla arslet och byxorna
>>
>>155576038
ät mer fiber mongo
>>
Efter mycket funderande har jag kommit fram till att det vore bäst att dö omedelbart.
>>
>>155575924
trollhättan...
>>
>>155575988
Gud har hört mina bönor
>>
>>155576011
Opioider är huvuddrogen men jag tar allt som jag får tag på. Är fysiskt beroende av bensodiazepiner, tar lyrica och tjack nu som då, är alltid sugen på tramadol, oxy, sub. Har inte tagit steget till heroin ännu. Röka varje gång jag har råd, samma med öl.
>>
File: musskål.jpg (54 KB, 1024x995)
54 KB
54 KB JPG
minpension.se

Breva ert
>>
>>155575988
hon har väl dumpat sin pojkvän och är ute efter något bättre
>>
>>155576132
Tänker inte doxa mig själv
>>
>>155576125
vad i helvete, varför blandar du neråt och uppåt droger???
>>
>>155576132
Aldrig jobbat så noll
>>
File: pension.png (20 KB, 534x378)
20 KB
20 KB PNG
>>155576132
>>
>>155573868
Det finns hopp för dig. Gå mer promenader, förhoppningsvis får du se lite snö också
>>
>>155575789
Chajeet Porbandar
>>
>>155576189
Det gör jag inte, tar jag tjack undviker jag alla neråt droger tills det är dags att landa. Det är mer att jag varvar, tar uppåt ett tag, sedan neråt. Dock är det mest neråt.
>>
File: 1619521769487.png (382 KB, 537x530)
382 KB
382 KB PNG
>>155576219
Quick question, do you look like this?
>>
Bara nbögar som blir pundare
>>
vill äta mer men vill inte vara tjock
>>
>>155575789
Claes Palm...
>>
File: sned luffare.png (10 KB, 519x620)
10 KB
10 KB PNG
>>155576207
412k

30 år gammal
>>
>>155576322
dit>>155576132
>>
>>155576132
621k
30 år
>>
File: 1617733901798.jpg (78 KB, 960x952)
78 KB
78 KB JPG
Är 1
>>
>>155571821
Många sådana fall
>>
>>155576207
Varför har du så lite
>>
>>155576520
inte jobbat så mycket
>>
>>155576464
>>155576322
Borgarsvin
>>
File: imagem_2021-11-25_153312.png (1003 KB, 1037x1431)
1003 KB
1003 KB PNG
>>155576271
nej
>>
>>155576537
Svara inte på mina brev, din undermänniska
>>
File: ooo.jpg (23 KB, 512x512)
23 KB
23 KB JPG
>tjänar 36k
>nuvarande prognos (alltså om jag fortsätter tjäna samma livet ut) är att jag kommer ha 16k i pension
>>
Har 200k från incelsparande men min pension är 25k bara wtf
>>
>>155576496
Finns ingen smalfet version vilket hade täckt 90% av tråd1.
>>
File: 1621907603366.png (107 KB, 1336x438)
107 KB
107 KB PNG
>>155576132
varför inte använda pensionsmyndighetens hemsida istället?
fast får olika siffror på dom
30 år
>>
>>155576578
based normie
>>
dkn man läser gamla trådar men tråden föll av så man kunde inte fortsätta till nästa tråd
>>
>>155576583
Du kan glömma att du kommer få så mycket med tanke på hur hårt man har knullat upp saker här, bäst för dig att du sparar så mycket du själv kan privat
>>
Chuddus be lajk
>grrr varför uppskattar inte kvinnor mig! jag är ju en suverän gentleman med traditionella åsikter! ja jag blev mobbad på skolan men jag är ju vuxen nu! jag vet! i amerikanska serier så kan nördar få tjejer om dom är rika o smarta! därför ska jag läsa på teknisk högskola. när jag är klar då... då ska jag få knulla och alla mobbare ska tvingas jobba för mitt företag åååh oooh vilken hecking episk hämndfantasi
>>
>>155576214
tack för dom fina order anon, jag vet jag borde få mer frisk luft men det svårt eller jobbigt att göra det regelbundet. saknar motivationen, sen tycker jag det är lite trisst här. älskar att gå på promenad om man har sällskap däremot
>>
File: penis.png (30 KB, 1193x264)
30 KB
30 KB PNG
>>155576132
>>
File: 1606669836215.jpg (77 KB, 1280x720)
77 KB
77 KB JPG
>dom faller för brasilienproxyn
de går rakt in i min fälla
>>
>>155576697
>jag vet! i amerikanska serier så kan nördar få tjejer om dom är rika o smarta!
Stämmer ju ivl också
> därför ska jag läsa på teknisk högskola. när jag är klar då... då ska jag få knulla och alla mobbare ska tvingas jobba för mitt företag åååh oooh vilken hecking episk hämndfantasi
Mobbarna läser inte teknik
>>
>>155575196
För att du inte vill ligga med män som är skygga och lite kufa.
>>
>>155576753
>>155576753
>>155576753
införe matgeek
>>
>>155575454
Trodde snubben bara hade massor av asiatiska adoptivbarn.
>>
>>155576252
Tänkte väl.
Fan ska du göra nu då? Kan du inte bli inlagd nånstans, eller är det för många pundare i kö?
>>
>>155576737
>Stämmer ju ivl också
Nej. I verkligheten får inte chuddar ligga trots att de är framgångsrika. Elliot Rogers var ju förmögen och smart. Ledsen, jag hoppas du gillar matte för du kommer inte få några brudar via chalmers eller kth
>>
>>155576817
>och smart
Det var han inte, och att leva på sin farsas framgång är inte samma som att själv vara framgångsrik.
>>
asså kan man inte bara ta ut sina pensionspengar redan nu så man kan festa lite innan man blir gammal? då kan man ju lika gärna leva på soc liksom 10k i månaden räcker långt
>>
>>155576817
ER var inte framgångsrik hans pappa var det och pengar kompenserar inte om man är ett bokstavligt schizo
>>
File: 1615290838604.png (45 KB, 389x351)
45 KB
45 KB PNG
>>155576132
27 år
>>
>>155576874
Tror det brukade finnas lån man kunde ta för att göra det.
>>
>>155576207
>>155576322
>>155576464
>>155576644
>doxa sig själv
kan begära ut allt
>>
>>155576817
han var ju ett totalt oironiskt psykfall dock
>>
>>155576496
Nr. 2 här, 1 om jag druckit mycket vätska under dagen.
>>
>>155576496
jag är mellan 3 och 4
>>
>>155576805
Jag vet inte, har funderat på att söka hjälp från vården för att kunna trappa ner bensodiazepinerna men jag har har hört så många skräckhistorier, speciellt från blandmissbrukare som har blivit avgiftade alldeles för fort. Min "plan" är väl att sluta med opioiderna själv sedan söka vård när jag är nere på bara benso. Men efter 5 år känns det inte som jag kommer få något under kontroll på egen hand.Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.