[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: nt44.png (366 KB, 1200x1046)
366 KB
366 KB PNG
Nattutgaven
Forrige:
>>155517331
>>
*Ekshalerer røyk* Fred var aldri et alternativ. Hvis du ønsker at Norge skal være passiv, så støtter du R*sslands interesser. Du gjør akkurat det P*tin ønsker at du skal gjøre. Handlinger har konsekvenser, og hvis r*ssland går inn i Ukraina, så MÅ vi annektere kola-halvøya. Ellers så bare åpner vi opp for at r*ssland kan gjøre akkurat som de vil.
>>
File: sleeping-terrier-puppy.jpg (327 KB, 1600x1600)
327 KB
327 KB JPG
go 'natt
>>
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/KzaWM5/soennen-hennes-ble-brutalt-drept-paa-joggetur-en-lang-og-hard-kamp
>Sønnen hennes ble brutalt drept på joggetur: − En lang og hard kamp
media påstår fortsatt at han "bare var ute og jogget"
ja, når jeg er ute og jogger pleier jeg å jogge i støvler, samt at jeg jogger gjennom byggeplasser med en hammer i hånda. jeg stopper også alltid opp og ser igjennom vinduene til folk. og jeg gjør at laaaangt unna hjemmet mitt.
>>
File: 1619196422790.jpg (18 KB, 320x320)
18 KB
18 KB JPG
>>155542068
dette er kanskje det minst morsomme megmeget i tråden
>>
File: 1637798105036.jpg (215 KB, 892x747)
215 KB
215 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=tyQ6qD-u-J8

vad hände med Jultomten?
>>
>>155542320
er så lei
>>
File: 1472209115381.jpg (21 KB, 480x428)
21 KB
21 KB JPG
>>155542320
>>
File: 1566253742143.gif (406 KB, 380x298)
406 KB
406 KB GIF
>>155542320
https://www.youtube.com/watch?v=lYpgHsw3M5o
>>
Er på jobb, nattskift på psykiatribolig
Spør meg hva som helst
>>
>>155542836
hva pleier du å gjøre på nattskiftet?
>>
>>155542940
Passer på at tråden ikke går i arkivet
Rydder og leser bøker for det meste. Noen ganger trenger en beboer hjelp med noe, enten ta medisiner eller gå på do
>>
File: 1555711825718.gif (1.99 MB, 320x240)
1.99 MB
1.99 MB GIF
>>155543034
>Passer på at tråden ikke går i arkivet
du gjør guds jobb. du fortjener lønnspålegg.
>>
Elsker. Absolutt ELSKER piger.
>>
File: 1565352195968.png (71 KB, 1526x968)
71 KB
71 KB PNG
GLOM
>>
File: 1560029908717.png (77 KB, 809x676)
77 KB
77 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=dgHGAOy7qSk
>>
File: 1566236215962.jpg (41 KB, 960x768)
41 KB
41 KB JPG
nå legger jeg meg. god vakt nattskiftanon
>>
>>155544474
trist
>>
File: 1626166673864.jpg (49 KB, 724x1024)
49 KB
49 KB JPG
nå som mongisene er vekk, så er det ekte snørrete timer
>>
>>155544573
Jeg elsker deg snørreteanon
VI elsker deg
>>
>>155544603
jeg har ikke glemt deg
>>
>>155544731
Hva mener du? :O
>>
>>155544814
du unnslipper ikke meg
>>
Får ikke såve
>>
>>155545080
Er det noe gøy da?
>>
>>155545111
Å ikke få såve? Nei.
>>
>>155545197
;(
>>
Dylt

:^}
>>
Jeg er fengselshomse
>>
>>155546364
Sannsynligvis narkoman eller noe verdiløst. Denne verden trenger gamle ledere.
>>
>>155546697
hva
>>
>>155544474
Takk
>>
>>155547071
Skriv et dikt
>>
>>155547138
Nei
>>
Dårlig nattskift
>>
>>155547428
orker faen meg ikke dra hele vogna sjæl
>>
Kringle med sukker på
>>
Bakt over lang tid
>>
>>155547464
Greit nok
>>
elsker pigejv-er
>>
>>155535228
Har hørt rykter om det ja
>>
>>155549031
fy faen
>>
>>155547428
Måtte jobbe
>>
>>155549299
deilig?
>>
>>155549342
Greit nok
>>
Neste tråd blir hilo anime
>>
Bussen kjørte fra meg ;(
>>
go mårn
>>
>>155550239
"""""""""go"""""""""""
>>
>>155543034
>eller gå på do
Piger der tisser?
>>
>>155550292
imaginiser å tørke kvinder der tidsær i baken
>>
Fy, var våken til 3-4-tiden jeg da. Ikke så lurt fåvæ.
>>
>>155550464
drakk whisky i går, sovnet av. våknet ca. klokka 01
>>
File: 1559751482953.png (256 KB, 752x468)
256 KB
256 KB PNG
>>155542320
Er litterært ingenting galt med å være homo
>>
>>155549624
Best du du leverer
>>
>>155550703
Gud, skulle ønske jeg var han.
>>
Drikker evergood med litt kaoka
>>
>>155550826
Drikker everclear
>>
File: 1529009935277.png (217 KB, 497x480)
217 KB
217 KB PNG
>https://www.nrk.no/sorlandet/agder-har-flest-ufore-_-na-skal-det-ansettes-unge-med-blank-cv-1.15740073
G-gutta, dem skal begynne å bry seg om oss... Kanskje det er håp...
>>
>>155550826
drikker hå-to-o
>>
File: 1637692696268.png (180 KB, 1024x2840)
180 KB
180 KB PNG
>>155550928
>unge med blank cv
de mener innvandrere, anonsen. ikke oss.
>>
Hvordan få japansk jeve?
>>
>>155551287
Hadde jeg visst det hadde jeg faen ikke brevet her.
>>
>>155551338
En kompis av meg har japansk jv, skal spørre han. Brever det i tråden om jeg finner ut hvordan.
>>
>>155551363
Tusen takk
Er hun fra Japan eller Norge? Når flyttet hun hit?
>>
>Nakstad om coronasmitte: håndvask har veldig liten effekt
Kjeks
>>
>>155551287
Bruk samme strategi som hvordan få seg jv generelt
>>
>>155551496
det å ta svartepillen ja
>>
*har en plan*
>>
Har så ekstremt lyst til å nusse med en japansk jv.
>>
>Sveriges første kvinnelige statsminister har gått av etter ett døgn som statsminister
Kjeks
>>
Jeg??? Jeg har sittet på baderomsflisene lenger enn hva Sverige har hatt kvinnelig statsminister
>>
>>155551877
>ett døgn som statsminister
Ikke det engang, hun satt syv jævla timer. Kvinner bthu.
>>
nei, gutta. skal ri en dildo.
>>
promp
>>
>>155552261
Blir det GODT?
>>
>>155551377
Fra Japan og bor i Japan.
>>155551496
Nei
>>
>>155552322
neimen hallo. da ser du jo selv at du må flytte til japan for å få en japansk jv
>>
>>155552467
Flytter gjerne til Japan jeg. Kan ikke fordra N*rge eller n*rdmenn uansett.
>>
>>155552805
Helt enig, kompis. Håper vi kommer oss ut og får glede og lykke en dag.
>>
Hugh Hefner levde et nytelsesliv
>>
Jeg puler
>>
Jeg uler
>>
>>155553218
det kalles nyting
>>155553228
det kalles voff voff
>>
Har lyst å kjøpe meg en ny jakke
>>
>>155553652
hvem jakke
>>
>>155553691
Vet ikke helt, suede jakke av et slag.
>>
>>155553734
jeg bruker en jeg fikk av pappa. den er for stor
>>
>>155553760
Har du vurdert å legge på deg?
>>
>>155553807
kjeks ikke faen
er feit
>>
>>155550703
meg til høyre
>>
>>155553915
Meg til venstre... neida haha (er hetro)
>>
>>155553819
Hvor stor er jakka da?
>>
>>155553992
2XL
>>
>>155553981
hva faen ikke lyg til meg, tid for å kysse
>>
Lyst å kjøpe meg en ny pakke
>>
>>155554061
lyst til å kjøpe meg en ny fitte
>>
>>155554044
Jøss, ja da skal du være /storkar/.
>>
Teste meg fordi jeg har vondt i halsen?
Fordeler:
>kan ta fri fra jobben med god samvittighet
>beviser hvor effektiv vaksinen er
>familien slutter å mase
Ulemper:
>øker sannsynligheten for nedstengning før julen
>bidrar til å holde liv i det diktatoriske koronaregimet

Hva gjøre

>Rullestolanon bekreftet rompis med vaskedama
>>
natta
>>
>>155554919
KOS DEG!
>>
>>155554906
gjør det
>>
hater alt
>>
Har meget lyst til å nyte
>>
Skriver surrealistiske tekster om kvae i et googledokument for å virke opptatt mens jeg er på jobb
>>
>>155555196
Byggingeniøranon?
>>
>>155555230
Nei, men jobber i et åpent kontorlandskaphelvete

Har fått bygd en liten mur av fagbøker bak meg så de som sitter vendt samme vei som meg på raden bak ikke kan se skjermen min, men nettverket er overvåka så jeg kan ikke drittbreve fra maskinen, kun NRK og slikt. Plassen ved siden av har vært ledig i flere uker, så er bare når folk går forbi eller de på raden bak reiser seg at noen ser skjermen min
>>
>>155555337
jååååååbing høres både /kåmfi/ og dystopisk ut
>>
>>155554992
Føkk normalskaller, la oss ødelegge julen!
>>
>>155555384
håper alt blir nedstengt som i mars 2020
var så nytelse
>>
>>155555355
Det er greit å få lønn og sånt, prate med de få på kontoret du liker i pausen, pluss at man utad ikke virker som en taper

Men ja særlig åpne landskap er noe dritt, åpner ikke for at noen feks arbeider hyperfokusert en gitt tid og så tar en liten pause, alle jobber liksom 25-75% hele tiden, og privatliv er utelukket. Vil ha er eget prompekontor fåvæ
>>
>>155555196
Jeg skriver SQL-dritt mens jeg drittbrever i kommentarfeltet på ITavisen mens jeg er på jobb. Sitter og slurker litt kaffe også, da
>>
>>155555778
jåååååååååbere /nyter/
>>
>>155555355
>>155555493
Nå stakk jeg ned til korridordassen i 2. etasje fordi det ligger litt utenfor allfarvei, her skal jeg drite i en 20-30 minutter før jeg skal ta 30 minutter matpause, alt for å jobbe minst mulig. I morgen har jeg avspasering, fy faen som jeg gleder meg.

Har bare vikariat ut desember, gleder meg til å gå tilbake til nautinga
>>
Min stortingspresident :)
>>
Hva er den beste sangen til Elton John?
>>
>>155556456
Benny and the Jets
>>
>>155556456
Blue eyes
>>
>>155556456
https://www.youtube.com/watch?v=qmTx_K_m4fU
>>
>>155556075
høres ut som nytelse godt godt
>>
>>155542226
>vil ikke vinne kola-halvøya i strålende krigføring
>>
>>155556456
Crocodile Rock
>>
I dag, 25. november er verdensdagen for avskaffelse av vold mot kvinner. Hva har dere gjort for å markere det?
>>
>>155556731
Kontoret for Voldsoffererstatning.
>>
>>155555337
>Åpent kontorlandskap
Kan ikke forestille meg noe verre, muligens unntatt kafékontor, kontorfellesskap, eller rein pult-kontor.
Har kontor selv, og ser at jeg kanskje skulle ha rydda noe tomgods av pulten og bært noe kjøkkenutstyr av kaffebordet, men fåvæ setter jeg meg stort sett bare her hvis det er noe som *må* gjøres, hvis jeg trenger skanner eller skriver, eller hvis jeg skal sette meg for å drittbreve litt.
>>
>>155556731
Holdt meg hjemme i solidaritet
>>
>>155555555
>>
>>155558178
ach
>>
>>155557864
Har sånn "ren pult"-opplegg og det jeg hater mest er å ikke få sitte i fred. Ikke skjerming rundt pulten, så hele tiden må du bruke energi på å ignorere folk som går forbi, i tillegg er kaffemaskinverket plassert såpass nære at du hører kverningen dagen lang. På stillesonen er det i hvert fall skjerming rundt deg, men smartingene som laget dette har kun et forheng mellom stillesonen og hjørnet hvor trønderen og en engelskmann sitter og slarver hele dagen. Jaja, har i det minste fått en brukbare hodetelefoner på sjefens regning... Oppå dette kommer selvfølgelig alle pling-plonger og anrop som skal besvares på Teams fra alle i en 10 meters omkrets.
>>
>>155558292
har pult 'a
>>
>>155558292
hvor mange e-poster sender/mottar du i løpet av en dag
>>
>DØDSLEIREN
>SS konsentrasjonsleiren i Beisfjord 1942
>For barn 10-12 år
Som barnebøker har forandret seg siden jeg var ung
>>
File: 20211125_122805.jpg (3.35 MB, 4032x3024)
3.35 MB
3.35 MB JPG
Hvis vi ikke hadde hatt innvandrere hadde dette vært to pølser med potetstappe.
>>
>>155558688
globohomo maten får du ha for deg selv, tar heller pølsene med stappe
>>
skulle ha møte med prosjektgruppa nå men ble dritings i natt i stedet
begynner å bli edru nå, så fylelangsten har ankommet
>>
>>155558774
og helst fra Stabburet!
>>
Tror jeg står opp nå, gutta. Har en salat fra i går i kjøleskapet, fri hele dagen, og Djevel Kan Gråte 4 som venter på meg.
>>
hater alt
>>
*blåser i min egen trompet*
>>
>>155558331
>mottar
mange
>besvarer
to
>>
>>155559302
kjedelig
>>
>>155557864
>Kan ikke forestille meg noe verre
Det er ikke noe verre. Bruker mer energi på å se opplagt og ryddig og opptatt ut enn å faktisk jobbe. Blir sånn at du sprer arbeidsoppgavene dine ut for å hele tiden ha litt å gjøre slik at det ikke ser ut som om du slentrer unna, istedet for å bare jobbe effektivt og så ta fri til neste arbeidsoppgave er tilgjengelig. Pluss at jeg er skapautist, så jeg har behov for å snakke til meg selv, gå rundt pulten og klø meg på ballene hvis jeg jobber med noe vanskelig. Her må jeg sitte pent og være stille med mindre jeg prater med noen ved siden av meg, paradoksalt nok.
>>
>>155559302
spennende
>>
File: 490.jpg (33 KB, 421x720)
33 KB
33 KB JPG
hva mente han med dette?
>>
Alle fugler små de er
Kommer nå med luftgevær
>>
>>155558688
aner ikke hvordan jeg skulle klart å lage denne retten selv uten 1 million utlendinger. den ser meget komplisert ut.
>>
>>155560352
synes du nakstad er deilig?
>>
>Koronavirus er ikke påvist
*gjeeeesp*
>>
File: rud231013_1[1].jpg (83 KB, 1024x478)
83 KB
83 KB JPG
>Uten Nord-Norge vil landet vårt ikke kunne bestå som fri stat, men synke hen i total økonomisk avhengighet til andre land ... Nord-Norge for Norge - Norge for Nordmenn!
De hadde mange rare meninger før i tiden ja
>>
>>155558774
>stappe
stappe er laget av poteter og poteter kom fra sør-amerika til Norge på 1500-tallet din ignorante nazist
>>
Tanker?
>>
>>155560667
Kva er kvae?
>>
>>155560679
harpiks
>>
>>155560352
at vaksinen hjelper ganske lite, og folk blir syke uansett
Helt ærlig, vi har hatt denne vaksinen i under ett år, det er umulig å si om det kommer til å bli etterlengtede bieffekter
>>
>>155560667
Unngår de når jeg kan.
>>
>>155560689
Kvy yr kvyy?
>>
Neimen gutta. Foodora, kan ikke klage på det.
>>
>>155560892
hva bestilte du?
>>
>>155560952
vhåpper fra burgerkongen. var min første bestilling, så det gikk litt smidigere enn hva jeg hadde trodd
>>
>>155561025
ja anbefaler at du slutter nå, når du først begynner kan utrolig mye penger gå på det
>>
>>155561075
jepp. blir en sånn en gang i måneden-satsning tror jeg
>>
>>155561075
Dette fåvæ, Foodorajøden tar deg fort. Sletter appen hver gang etter jeg har bestilt så jeg ikke ser nytelsesfristelsen på mobilen.
>>
>>155561075
>betale 30-40% mer for å få lunken mat ristet rundt i sekken til et underbetalt bud
Haha nei takk
>>
>>155561124
Er jo ingen som spiser hurtigmat hver dag. Det er sånn man gjør i ny og ne, og da må man jo faktisk komme seg til restauranten. For min del medfører det 40 kroner hver vei med buss (nesten dobbelt så dyrt som transport med Foodora)
>>
>>155560667
Har for mange
>>
>>155561195
For min del medfører det 40 kroner hver vei med buss
Hvor i Trondheim bor du?
>>
File: 1635945228133.jpg (40 KB, 652x960)
40 KB
40 KB JPG
tanker ja, hadde vært kjekt å fått en av de en gang
>>
>>155561251
gokk
>>
>>155561195
>Er jo ingen som spiser hurtigmat hver dag
jeg skylder på jødene. hadde gjort det om jeg kunne.
>>
>>155561267
kjeks
>>
>>155561271
Jeg bor også på Jakobsli. Skal vi sexe?
>>
>>155561359
Du har gitt meg et tilbud jeg ikke kan avslå.
>>
>>155561390
Prix, kl 22:30. Vi kan kjøpe bamsemums og vaselin der.
>>
>>155561468
Neimen så romantisk <3
>>
>>155561488
>1488
Det er skjebnen.
>>
på ferie fåvæ
>>
>>155561359
>jacobsli
basert og nær-naturen pillet
>>
>>155561552
heldig naut
>>
>>155558688
Fikk dette servert ved den lokale friterte kyllingsjappa i går kveld
>>
>ingen sirup til minipannekakene mine
nå blir det faen meg månelyst
>>
>>155561648
>minipannekakene
de smakløse jævlene fra eldorado? nei faen ta
>>
>>155561705
ikke vet jeg
>>
>>155561716
mamma som serverte deg?
>>
>>155561745
jv-en
>>
>holdt på å kalle hjemmekontor prompekontor i et møte
hjælp
>>
>>155561769
baserte ødipus
>>
>>155561819
mongo zone
>>
>>155561846
kjeks
neida, bare kødder. har ikke jv, har bare sirupfrie minipannekaker fåvæ
>>
>>155561819
>sjefen begynner å grave i begrepet og kommer over at det stammer fra breivik
å nei å nei, det var nære på
>>
File: pris Herren.png (50 KB, 645x329)
50 KB
50 KB PNG
Hvem /pris Herren/ her?
>>
>han falt for prompagandaen
>>
Norska pojkar...
>>
>>155561989
*prump*
>>
>>155562034
hej
>>
>>155561927
breivik fant på prompekontor?
>>
>>155562034
I denne tråden er vi alle ikke-binære, så du må dra et annet sted.
>>
File: Nichijou.full.785437.jpg (589 KB, 1600x1084)
589 KB
589 KB JPG
>dfn åpent kontorlandskap
>>
>>155561940
har en pris under leppa ja hvis det er det du lurer på
>>
File: d7e.jpg (47 KB, 1200x1200)
47 KB
47 KB JPG
>>155562097
Fy "flåbbe"
>>
Bare tenkte på hvor skitheldig min fremtidige jv er. Hun aner ikke hva hun har i vente.
>>
File: 1637705453589.png (462 KB, 1200x1319)
462 KB
462 KB PNG
>>155562315
jeg forstår ikke
>>
>baaah, fikk sjempemye plager fordi jeg er en forfengelig liten fitte :'((
>>
>>155563009
God ettermiddag jeg hater kvinner
>>
>>155563164
Vil nusse med dem
>>
morn, har nå sovet i 12 timer
>>
>>155561552
onde estás? como é a comida?
>>
>>155563239
heldig heldig mand
>>
https://www.youtube.com/watch?v=vxG2jqqXW4U
>>
>>155563239
ekte navlur
>>
File: 1560925218448.jpg (190 KB, 743x1204)
190 KB
190 KB JPG
>gått ned 7 av de 10 kiloene jeg skal ned før i jul
er jo digg om dressen ikke sitter som et pølseskinn
>>
>>155563246
Goddag mann økseskaft
>>
>>155563416
DANS MED MEG ANONSEN, JAAAA
>>
>>155563442
kvifor dao dao?
>>
hvem er den ufsølen som følger alexandra rundt overalt?
https://www.twitch.tv/botezlive
>>
>>155563456
Kvyy aaeeiir aigentlaiych kvaaæææøøø??
>>
File: 1468217756[1].jpg (170 KB, 1000x1000)
170 KB
170 KB JPG
>>155563164
God ettermiddag.
Jeg hater også kvinner.
>>
>>155563246
Lisboa. Spiser mexikansk akkurat nå
>>
>>155563754
hvorfor dra til lisboa for å spise meksikansk?
>>
One takeaway meal in Norway would cost more than I earn in a day.....
Why is your country so expensive? It makes me feel like a thirdie
>>
>>155564076
www.nav.no
>>
>>155564076
hvem faen bryr seg
>>
>>155562700
Du blir programmert til å være en antitese, en nyttig idiot for noens politiske spill. Et inntrykk her og et utrykk der og du er plutselig en kreft som må utraderes eller få grunnlaget ditt formet av svart propaganda så du blir totalt verdiløs. En kreft så ekkel at det enkleste er å akselere deg på veien til idioti fremfor å deprogrammere propaganden du har konsumert. Russere over alt anon, pass deg.
>>
>>155564007
har vært her i to uker og prøvd alle portugisiske retter
>>
>>155564158
forsto ikke et eneste ord ;)
>>
>>155564156
Maybe you would care if you didn't live in the world's richest country
Your oiljew money won't last forever
>>
>>155564242
>Your oiljew money won't last forever
Hva så? Da går jo prisene ned.
>>
>trent i et par år nå
>fikset ny jakke
>når jeg gikk ut av butikken så var det ei som smilte skikkelig til meg
>så refleksjonen hennes i glasset når jeg gikk forbi
>hun snudde seg rundt og sjekka ut rumpa mi
føles bra, gutta.
>>
>>155564384
kler på meg et telt hver gang jeg labber ned på bunnpris for å kjøpe pottis, brus og pizza
>>
>>155564586
pepsi max og smultringer her
>>
skal spise tørre nudler
>>
>>155564654
hva faen
>>
>>155564684
knask knask
godt og sprøtt
>>
>>155564707
æsj æsj
>>
>>155564715
neida
>>
Skulle ønske jeg hadde downs. Så to jenter på bussen, de fungerer jo bedre enn de fleste i tråden. Helt nye rene klær, sånne trygge rutiner og greier
>>
>>155564848
>Så to jenter på bussen
Hadde de downs?
>>
>>155564242
vi eier 1% av verden jeg tror det kommer til å vare en stund
>>
>>155564848
imaginiser å ha downs OG nautgryn. ahh
>>
>>155564896
Jeg eier 1% av verden
>>
File: 1637825203446.jpg (353 KB, 2020x2048)
353 KB
353 KB JPG
>>
Jeg eier 800 AMD aksjer, min pensjon er sikret
>>
>>155565442
hvorfor?
>>
File: henning.png (469 KB, 814x486)
469 KB
469 KB PNG
åhå
>>
>>155565442
Jeg eier en hagle, min mangel på pensjon er ikke et problem fordi jeg skal skyte meg selv før jeg er 50.
>>
>>155565442
>pensjon
hfbs om å bli 65+
>>
>>155565983
hadde giddet å hørt på nattskitet om henning ble med
>>
>>155566800
Satser på å pensjonere meg tidlig, ikke faen om jeg skal jobbe til 60+
>>
File: images.jpg (9 KB, 226x223)
9 KB
9 KB JPG
Hvordan er økonomien gutta?
>>
>>155567038
har altfor mye på sparekonto som bare blir spist opp av inflasjon
>>
>>155567157
Ikke fall for bankjøden
>>
>>155567157
hvorfor det?
>>
>>155567038
800k i investeringer/sparing
350k i studiegjeld
verken hus, hytte eller bil
føler det går ganske dårlig fåvæ
>>
>>155567305
men det gjør det ikke, så følelsene dine betyr ikke dritt
>>
>>155567282
for jeg klarer ikke å tenke langsiktig, hfbs om 10 år
>>
>>155567338
psykologen min sier følelsene mine er ekte
>>
>>155567038
navgryna går rundt, de. nokså bra.
>>
>>155567157
>>155567400
bare putt det i et global indeks fond
>>
Har 300 geiter og en gård i Hamlagrø fåvæ
>>
>>155567513
hvor mye går ei geit for nå om dagen?
>>
>>155567434
det skal man gjøre om man har en sparehorisont på 5-10+ år noe jeg egentlig ikke har, jeg bare har ikke noe å bruke de på
>>
>>155567601
>det skal man gjøre om man har en sparehorisont på 5-10+ år
ja, i følge sprengere som gir råd som funket for 30 år siden
per nå dekker fondsavkastningen bare inflasjonen
>>
>>155567513
Kan jeg flytte inn med deg eller?
>>
>>155567669
rådet gis fordi verdien vil gå opp og ned periodevis men sannsynligvis stige over en lengre tidsperiode
>>
File: Arnebrimi.jpg (25 KB, 250x348)
25 KB
25 KB JPG
>>155567601
Kjem litt an på me snakkar killing, vaksen geit eller bukeje, men de går no for rundt 2600 geita. Kjøte er ikkje mykje verdt, er mer melka te hungeita.
>>
>>155567761
naturligvis men markedet har endret seg etter 2008
>>
>>155567305
Du har spart mer enn 95% av folk under 25 så det går fint.
>>
>>155568042
er 27 så det er da enda godt
>>
>>155568042
>mer enn 95% av folk under 25
Men det er en del norske som har nok av fæffæ-penger eller leiligheter de bare får. Det er ikke sjeldent. Virkelig 95%?
>>
>>155567904
Kjeks, ikke snakk om ting du ikke har noe anelse om
>>
>>155567904
det går jo fortsatt opp og ned periodevis og stiger over tid
>>
File: døøøøøøøøhhhh.jpg (16 KB, 238x269)
16 KB
16 KB JPG
>>
>>155567513
>Har 300 geiter
har pult `a
>>
File: koroner.jpg (82 KB, 583x411)
82 KB
82 KB JPG
BERT
BERT
>>
>>155568381
basert og midtøsten-pillet
>>
>>155568433
>bare en vaksine
>bare to vaksiner, for å være helt sikre :^)
>
>
>boosterskudd 2 ganger i året, må jo tenke på de gamle!

fy FLÅBBE
>>
>>155568231
la dine verdiløse penger ligge på sparekontoen da
>>
>>155568433
fortsatt på dose 0 jeg
>>
>>155568524
Trenger ikke råd fra deg mongo
>>
>>155568433
>økedose
kan de ikke bare innrømme at disse nye "vaksinene" går ut på dato og ikke har noen effekt etter x antall måneder
>>
>>155568665
fortsett å syt over boligmarkedet mongo
>>
>>155568756
hold kjeft din jødejævel
>>
File: 1625838647566.jpg (83 KB, 1000x1105)
83 KB
83 KB JPG
Enda en r*ssisk fientlig tråd har blitt slettet.
>>155565816
>>
>>155568433
>fullvaksinert
hvorfor brukes fortsatt dette utrykket?
>>
>>155568975
vær fattig
>>
File: 16331642354.gif (2.03 MB, 520x390)
2.03 MB
2.03 MB GIF
>>155568433
>man må potensielt vaksinerer TO ganger i året for å være "fullvaksinert"
>>
>>155569026
hva får du ut av å holde på sånn?
>>
>>155569257
han får breve det stygge apebildet
>>
>>155568756
>å syt
du er dom du
>>
Hvilke deilige materielle ting har tråden kjøpt på tilbud?
Meg
>pastamaskin
>mandolin
>deigskrape
Har også kjøpt koreansk kjilipasta og kjiliflak til å mekke kimchi, blekksprutblekk og noen forskjellige sorter nudler, to fine hodekåler til å lage surkål av, og tre kinakåler til kimchien, men det var ikke på tilbud.
>>
Dritings i dag eller øve til eksamen?
>>
File: Blargh.jpg (10 KB, 258x195)
10 KB
10 KB JPG
>>155569602
>>
>>155569602
ikke noe
>>
>>155569619
Drikk deg drita kompis, man lever bare en gang ass
>>
>>155569619
øv en time, så drikk
gjør deg selv en tjeneste
>>
Skulle ønske jeg hadde en kone som jeg kunne banke
>>
>>155569619
hvem fag
>>
>>155569742
>>155569780
Ok, skal dere ha noe fra polet?
>>
>>155569602
kjøper bare lesemateriale til blodpris jeg
som;
>gjallarhorn 1942 nmr 1 og 2
>"heil og sæl" den gamle norske hilsen av minister sverre riisnæs
>jeg er ingen landssviker av trygve engen
>collected essays av miguel serrano
>>
>>155570052
Regnskap bæsj
>>
skulle ønske jeg hadde en kone som jeg kunne lage middag til
>>
>>155570056
ta med ei halvflaske gin om du gidder, vippser deg
>>
>>155570156
Liker egentlig ikke gin, hvilken tenkte du?
>>
>>155570231
gordons er bra nok for meg på budsjett
er du spandabel plukk med hendricks
>>
Lag ny tråd
>>
>>155569856
https://www.youtube.com/watch?v=s6LjpZoHLEg
>>
>>155570553
Kanskje hvis jeg mekker norsk-samisk vennskapsutgave
>>
Bop
>>
>>155570553
>Lag ny tråd
>304 brev
>>
>>155570661
Høres ut som en god ide
>>
File: Uten navn.png (1.12 MB, 1062x1186)
1.12 MB
1.12 MB PNG
>Skal leie hybel med strøm inkludert
>Polarkulde på vei – har sendt ut farevarsel for helgen
Ikke et sekund for sent
>>
>>155569602
er så dyrt å lage mat fåvæ
>>
>>155570683
Det går jo ant å gjøre den klar, og breve den med en gang det er 310 brev i den forrige tråden. Mekke litt
>>
Kan noen anbefale en skjerm til maks 3k?
>>
>>155570795
min ASUS VZ279HE-W, den er sex å se film på
>>
>>155570929
>>155570929
>>155570929
>>
>>155570934
Fin den men skulle gjerne hatt mer enn 75hzDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.