[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 41wc63.jpg (52 KB, 500x500)
52 KB
52 KB JPG
Edycja endecji
>>
dzień dobry
>>
>>153385772
Elo
>>
File: 1478899987176.jpg (57 KB, 250x250)
57 KB
57 KB JPG
podbijam z siódmej, wstawać i postować
>>
>>153387230
Nie
>>
File: 1602622038861.jpg (171 KB, 1280x720)
171 KB
171 KB JPG
>>153387230
nie chce wstawać
>>
File: 1633962310857.jpg (78 KB, 768x1024)
78 KB
78 KB JPG
nie macie wymówek
>>
wstałem
gdzie moja codzienna dawka humoru?
>>
>>153388487
nie rucham bo nie jestem popromiennym mutantem
>>
ehhhh za dużo sie nażarłem wczoraj na noc i spałem tylko 4 godziny normalnie powinienem sie obudzić dopiero o 13
>>
>>
>Za każdym razem, jak loguję się na Zooma w pracy, czy Google Meet w szkole, mam odruch wymiotny. Patrzę na swoje odbicie i widzę starą kobietę, z dziwnymi konturami twarzy – mówi WP Kobieta Hanna. 28-latka
nk wojaka
>>
wstałem do bycia postacią tragiczną
>>
>>153385467
Piłsudski vs Dmowski to podręcznikowy przykład czada i prawiczka
endeki to pizdeczki i rusofile
>>
mame śpisz? bo pani kazała na jutro przynieść blok techniczny
>>
>>153388487
ja pierdolę
czy coś takiego w ogóle wie że żyje? jak się z tym porozumieć? jak to je, przez słomkę?
>>
>>153389589
Dopiero teraz do nich dociera ze sa brzydcy?
>>
aaaaaaeeeee kuuurwaaa
>>
kupa siki ahihihihihi
>>
>>153389835
>>153389895
witam anonów na produkcji
>>
to kolejny dzien zdalnej pracy w korpo
>>
File: 61726760_p1.png (262 KB, 900x600)
262 KB
262 KB PNG
siostra+żona
>>
prawdziwa dama to twoja mama d-_-b
>>
Kurwa ja pierdole
>>
>>153389934
= ?
>>
jajebe anon nie pamiętam kiedy ostatnio tak wcześnie wstałem
>>
>>153390012
https://www.youtube.com/watch?v=X6jHtgQxh08
>>
File: 1616401589916.png (591 KB, 640x423)
591 KB
591 KB PNG
>>
File: 1611255447840.jpg (2.15 MB, 1300x1870)
2.15 MB
2.15 MB JPG
wstałem do korpo zdalnego
>>
hejka anonsi
>>
File: 1613788735829.png (2.4 MB, 1170x1147)
2.4 MB
2.4 MB PNG
sram
>>
jak mi sie kurwa nie chce zyc
>>
>>153390499
musisz wrocic na tag
>>
>>153390625
to zemrzyj
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Jq2IbqjfDyk
>>
>>153390625
to zrób coś dzisiaj
>>
>>153390630
nawet nie wiem kto to po prostu ryj mnie rozbawił
>>
>>153390684
ty już wiesz
>>
ja pierdole jak mozna zaganiac czlowieka na 10 na studia, to nieludzkie


tj. wstalem
>>
kupiłem to białe wino z rowerem i jest chujowe
>>
ta wolny kraj chyba wolne żarty
>>
ide po sushi
>>
File: 1609265100773.png (875 KB, 1210x900)
875 KB
875 KB PNG
>>
trochę przesadziłem w licytacji gówna pokrytego brokatem na alledrogo
jaki dać powód anulowania przebitki?
>>
>>153391039
nie rozumiem, przecież oba to produkt, japonia
>>
>>153390922
Dobre to? Wiekszosc sushi sklepowych nie da sie jesc.
>>
pomysł na polskie suszi
schabowy z ziemniakami zawinięty w kiszoną kapuste
opinie?
>>
>>153391099
Bardziej schabowy z kiszona kapusta zawiniety w placek ziemniacznay. To akurat dobre mogloby byc w zasadzie.
>>
>>153391045
powiedz że jak stara zobaczyła cene to cie zrombała i na koniec przeproś i nazwij starą jędzą
>>
>>153391143
to ale zamiast stara daj żona
janusze lubią takie żarty że hehe żona gupia jędza
>>
>>153391045
Powiedz ze kasa miala przyjsc ale nie przyszla.
>>
kto żyje w polsce ten sie w cyrku nie śmieje
>>
czy czarnek i niedzielski zawisli juz czy to za tydzien
(w minecraft)
>>
nie piłem od prawie 3 lat, właśnie pierwszy raz w życiu kupiłem wino i wydoiłem całą butelkę, co mnie teraz czeka?
>>
>>153391355
gaz musztardowy
>>
>>153391355
czeka cie baza
>>
>>153391355
chwila szczęścia
>>
Nie jest dobrze żeby mężczyzna był sam.
>>
>>153391386
ale też lepiej sięnie żenić niż się żenić
>>
>>153391167
>janusze lubią takie żarty że hehe żona gupia jędza
taka prawda
>>
>wiek pierwszego papierosa
>wiek pierwszego alkoholu (ale nie tak ze lyczek piwa od taty jak miales 9 lat tylko cale)
>wiek pierwszej imprezy
>pierwsza gf
>pierwszy pocalunek
>pierwszy seks
>>
>>153391167
stara znaczy żona w januszmowie, zumerku
>>
File: 1607434024057.png (497 KB, 1200x800)
497 KB
497 KB PNG
>>153391406
nigdy
piwo w gimbazie, nie pamietam ile miałem lat
nigdy
nigdy
nigdy
nigdy
>>
>>153390090
to
>>
>>153391386
biblia, księga rodzaju, rozdział drugi, werset 18
>>
>>153391406
>>wiek pierwszego papierosa
14
>>wiek pierwszego alkoholu (ale nie tak ze lyczek piwa od taty jak miales 9 lat tylko cale)
14?
>>wiek pierwszej imprezy
15
>>pierwsza gf
16
>>pierwszy pocalunek
14
>>pierwszy seks
16
no chyba nie ma tragedii
>>
>>153391406
nie twój zasmarkany interes
>>
anon znaczy nie grzeszący inteligencją
>>
ex gf dzisiaj wbija na chate, ale jej przetasuje organy fiu fiu
>>
>>153391406
>wiek pierwszego papierosa
16
>wiek pierwszego alkoholu (ale nie tak ze lyczek piwa od taty jak miales 9 lat tylko cale)
13
>wiek pierwszej imprezy
16
>pierwsza gf
26
>pierwszy pocalunek
12
>pierwszy seks
27
niczego nie żałuję żbsz
>>
>>153391406
18
18
16
18
7
19
>>
Co robicie kurwi?
>>
>>153391641
pale głupa
>>
>>153391661
pale glupa gdy glup=ziolo
>>
>>153391641
piję żeby zapomnieć
>>
>>153391513
Mord z rozczłonkowaniem?
>>
>>153391661
Czemu?
>>
Wychowują teraz takie cioty, co się bronić nie umieją a kolegów maja tylko w grach online. A ci wielcy agresorzy nie maja ani techniki, ani sił. Nie potrafią wyprowadzić ciosu. Wystarczyło by zrobić z chłopców, mężczyzn. W nie jakieś he/him z torebka i w legginsach.
>>
File: 1619660646674.jpg (164 KB, 460x675)
164 KB
164 KB JPG
dobrze gada
>>
>>153391707
jesli pytasz o jej cipe to tak
>>
>>153391089
Sklepowe jest nawet okej
>>
>>153391695
co pijesz ?
>>
ubijacie gline?
>>
>ktos mowi ze on to nie ma zaimkow
xD
>>
>>153391834
jesli glina = moja pała to tak ubijam
>>
>>153391865
the bill
>>
File: think.png (37 KB, 860x603)
37 KB
37 KB PNG
>>153391806
To czemu ex
>>
MY
https://youtu.be/_24KROFmGQw
>>
>>153391908
znalazła sobie chada, chyba proste
>>
>zespół z Pozzednania
>spodziewaj się much w nosie i germofilii
>wręcz przeciwnie, ludzie do rany przyłóż i śmieszkują ze szwabów w firmie albo "niemieckiej jakości" jak coś się znowu spierdoli
>zespół z Breslau
>sojoza, eurofederaliści i kosmopolitanie papugujący 10letnie memy z kurahena i hehe testo iksde
Zbieg okoliczności czy szersze zjawisko?
>>
>>153391954
to czemu idzie do niego na seksy
>>
>>153391926
wyobraz sobie byc rasa ktora slynnie z bycia niewolnikami (slave=slav) i robic takie gowno
>>
>>153391831
spytaj go o czym chce zapomnieć
>>
>>153392008
prawie tak jakby breslau byl zasiedlony przez podludzi z wschodu czy cos takiego
>>
co to znaczy sztynks
>>
>>153392008
>spodziewa się niemców w poznaniu zamiast wrocławia
Anon, ja...
>>
>>153392045
Polacy to ani slav ani slave
>>
>>153392021
bo ja jestem tym chadem
>>
>>153392021
nie idzie, to tylko kołp
>>
>>153392109
MY
BYLI
>>
File: 1614868330452.png (366 KB, 400x400)
366 KB
366 KB PNG
SARMATY
>>
>>153392186
to be fair, wyglada jak mongloidalny stock genetyczny a wiec blisko do za pewne sarmatow ktorzy tez byli nomadami
>>
>>153391831
marne wino
>>
wolny naród wolnych ludzi
>>
File: 1603777138257.png (91 KB, 597x263)
91 KB
91 KB PNG
baza boniek wyjaśnia borka
>>
musi to na rusi w polsce jak kto chce
>>
weszła konferencja w zdalnym korpo i na pewno wyczuli że jestem nabzdryngolony, ale wyjebane już
>>
>>153391745
nieumiejętność bronienia się to piękna polska tradycja sięgająca starożytności
>>
>>153392094
spodziewałem się tu i tu, co w tym dziwnego?
>>
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewolnictwo_S%C5%82owian
>>
zawsze kisne jak ktoś mówi o polskich tradycjach wolnościowych, bo to wcale nie było tak że polacy zawsze byli na wszystko obojętni dopóki mieli co żreć i chlać, można by rzecz że polacy byli homosovieticusami jeszcze zanim stalin był błyskiem w oku mleczarza
>>
>>153392045
Ja jestem Sarmatą, nie pfupfu sł0wianinem.
>>
>>153392342
Wrocław to poniemieckie miasto, Poznań już mniej
Co nie zmienia faktu że to nie ma żadnego znaczenia bo wszystkie duże miasta są dokładnie tym samym globohomo
>>
>>153392093
smrut
>>
I'm at the university and the polish teacher girl from the Bialystok university is showing the presentation about "Sorry, taki many klimat"
>>
>>153392414
ale sztynks
>>
>>153392414
you know what to do, and it starts with buying a knife
>>
>>153392414
mamy*************************
>>
>>153392414
>polish
>teacher
>girl
Ew
>>
>>153392213
>to be fair,
wzdryg
>>
>>153390727
myśmy byli anglicy i chuj
>>
programiata z zachodu
> oświecony liberal
> normalny wygląd i waga
p*lski programista
> prawak polska walcząca
> myje się dwa razy w roku
>>
>>153392362
nie no, zdemontować sobie monarchię i sprzedać własne państwo to tylko Polakom się udało
>>
File: 1626499657286.png (480 KB, 400x470)
480 KB
480 KB PNG
lekka praca 4k
własne mieszkanie
szara myszka 5/10 picrel
czy tak dużo wymagam?
>>
podszyw
>>
>>153392661
>>
>>153392414
wzdrygggg
>>
>>153392661
to jest 8/10
>>
>>153392661
hmm ciekawe jak te najczęściej reflektowane sentymenty były by banalne za komuny. no ale teraz mamy wolność a więc kapitalizm i przynajmniej możesz mieć poggers gejming PC.
>>
>>153392661
Tak
>>
File: 1608616676229.png (2.34 MB, 740x1480)
2.34 MB
2.34 MB PNG
polska być jak
>>
>>153392661
>praca 4k
>wlasne mieszkanie
poprostu odkładaj 2k miesięcznie i już za 30 lat będzie cie stać na kawalerkę w varshavie
>>
>>153391406
>wiek pierwszego papierosa
4 podstawówki
>wiek pierwszego alkoholu (ale nie tak ze lyczek piwa od taty jak miales 9 lat tylko cale)
4 podstawówki
>wiek pierwszej imprezy
brak
>pierwsza gf
brak
>pierwszy pocalunek
brak
>pierwszy seks
brak
>>
>>153392792
nie byłyby banalne bo na mieszkanie czekało się latami i przydzielali ci losowe gówno w losowym miejscu w kraju, p0lki kurwiły się tak samo jak teraz, a zarobki były jeszcze gorsze
nic się nie zmieniło
>>
>nic sie nie zmieniło
yyy wtedy miałeś gówno i było szaro a dzisiaj też masz gówno ale za to tęczowe
>>
>>153391583
siema eskorciak
>>
>>153392822
głosuję konfederację, bo jej jeszcze nie było
>>
File: 1629210549543.png (67 KB, 400x161)
67 KB
67 KB PNG
jak nie rozumiecie to nie piszcie
>>
>>153392882
>p0lki kurwiły się tak samo jak teraz
nie miały z kim się kurwić
>>
>>153392822
>oh shit
>damit
za anglicyzmy powinno się wrzucać do więzienia
>>
>>153392976
musi być fajnie się opierdalać cały dzień i yy RATOWAĆ ŻYCIA
>>
>>153392919
pomyłka, mam żonkę i fajnie jest wtedy
>>
nie no zara nie wytrzymie, wstałem 3 godziny temu i już jestem zmęczony ide w kime dalej nie bedzie sie pimpuś męczył do nocy
>>
>>153392943
czekam na koalicję Konfederacja Razem
narodowy socjokapitalizm i homosuprematyści jedna droga dla kraju
ŚMIERĆ CENTRYST0M
>>
nienawidze anty chrysta
>>
https://streamable.com/fobxfw
totalni wyjaśnieni
>>
File: 68140568_p21.png (326 KB, 1200x400)
326 KB
326 KB PNG
>>153390035
siostrożona oczywiście
>>
>>153393574
nie forsuj
>>
>>153393583
no ok
>>
>>153392661
>lekka praca 4k
>czy tak dużo wymagam?
Tak
>>
>>153393688
to akurat najłatwiejsze z tej listy
>>
>>153391406
>nigdy
>17
>nigdy
>nigdy
>nigdy
>nigdy
>>
>>153391406
wszystko 15, to była dobra noc
>>
File: rent_cost_europe.jpg (163 KB, 960x960)
163 KB
163 KB JPG
Oto twoja kawalerka stary
>>
>>153393725
A ja tu zapierdalam na 6 za 2800
>>
ciężko na tych studiach, jak do nikogo sie nie zagada to nie ma sie przyjaciół
>>
>>153393958
czym to się różni od dowolnej innej sytuacji
>>
>>153393954
na 6 co
>>
>>153393958
a masz egzaminy?
>>
>>153391406
>wiek pierwszego papierosa
13
>wiek pierwszego alkoholu (ale nie tak ze lyczek piwa od taty jak miales 9 lat tylko cale)
13
>wiek pierwszej imprezy
14
>pierwsza gf
25
>pierwszy pocalunek
15
>pierwszy seks
25
>>
uderzyłem się w duży palec u nogi i boli więc boga nie ma
>>
>>153393958
Ty serio oczekujesz że wszyscy będą tobie wychodzili naprzeciw całe życie a ty się nie musisz starać
>>
>>153393984
tym że ma sie egzaminy i łatwiej zagadać choćby o tym
>>153394028
tak mam egzaminy do których się nie uczy bo są drugie terminy
>>
>>153393899
naprawde w grecji jest tak tanio? może na starość jak odłoże już trochę pieniędzy z korpo albo będę miał jakiś dochód pasywny z inwestycji w nieruchomości to się tam przeniosę bo ciepło
>>
>>153393899
ja po prostu MUSZĘ mieszkać w centrum warszawy
>>
>>153394130
no tak w tvnie wszyscy mają
>>
>>153394163
co ty pierdolisz
>>
>>153393899
>830$
Ja pierdole, ja nawet nie place tyle w zlotych
>>
>>153394067
Bóg jest i zrobił ci na złość za bluźnierstwo, tzw. bozia pokarała
>>
>>153394189
twoją starą, 1:0
>>
>>153394217
nekrofilu
>>
>>153394264
;)
>>
najgorzej jak już prawie z kimś gdzieś wyszłem na piwo albo coś, ale musiałem iść do szatni to sie koleżka spytał czy poczekać, albo może sobie iść
myślałem że chce iść ze mną do szatni to powiedziałem że może iść, a on poszedł sobie z powrotem do domu i zanim ogarnąłem już było za późno
nie umiem w posiadanie przyjaciół
>>
>>153391406
>>wiek pierwszego papierosa
11
>>wiek pierwszego alkoholu (ale nie tak ze lyczek piwa od taty jak miales 9 lat tylko cale)
12
>>wiek pierwszej imprezy
15
>>pierwsza gf
12
>>pierwszy pocalunek
12
>>pierwszy seks
nie bylo
>>
za chwilę będzie testowany sok pomidorowy pikantny riviva z biedry
>>
>>153392414
вoнь
>>
>>153394442
byś sam zrobił a nie kupne chemikalia pijesz
>>
>>153394492
>pomidory
>sól
>zioła
>mielone chili
to niezłe te chemikalia
>>
>>153394522
tzw żart słońce
>>
>>153394522
Sprawdź skład naiwniaku
>>
lubię sok pomidorowy ale zwykły, pikantny mi zawsze ble smakuje a pikantne rzeczy jadam
>>
>>153394522
sól czyli chlorek sodu czyli już masz chemikalia
>>
>>153394555
dosłownie przepisałem skład kretynie
jakbym jebanego janusza słyszał kwii sama chemia halyna ukrój mi tego boczku do wódeczki samo zdrowie
>>
>>153394572
no jeszcze cała masa tlenku wodoru
a ludzie to wpierdalają i nawet się nie zastanowią
>>
Ale przypal chlopaki 2 dni od drugiej dawki fajzera i budzę się rano z potem na czole i ogromną chęcią przelania pieniędzy na konto fundacji sorosa
Jak się tego pozbyć? Da się jakoś zneutralizować szczepionke?
>>
>>153394587
>ukrój mi tego boczku do wódeczki samo zdrowie
dosłownie nie widzę co jest złego w tym zdaniu
>>
>>153394653
spoko mój stary
>>
>>153394645
haha komediowe złoto
>>
>>153394587
Postuj etykietkę parówo
>>
>>153394645
EJ A TEN HE HE CZIP PINĆ GIE TO JUŻ AKTYWOWANY?> XD
>>
jakie wariactwo parówo
>>
>>153394681
Dziękuje za złoto miły nieznajomy
>>
>>153394645
haha hehe
>>
>>153394694
sobie w necie znajdź jeszcze będę debilowi zdjęcia robił żeby mu coś udowodnić
>>
>>153394720
no to spierdalaj
>>
Tyle jesteś warty HA TFU na takich
>>
>wiedz co musisz robić
>nie rób tego
absolutny stan kondycji ludzkiej
>>
>>153394806
przeczytaj ksiazke "everything is fucked" i sie dowiesz dlaczego tak jest
>>
>>153394838
dzięki, przeczytam streszczenie dwuzdaniowe może kiedyś
>>
>>153394806
ale ja nie wiem czy rozumiem co muszę robić, to główny problem
>>
jebałbym femboja
>>
chce coś zrobić interesującego
ale w sumie zamiast tego bym zrobił coś co muszę zrobić
ale w sumie jeszcze mam czas, za godzine zrobie
więc siedze sobie tu w międzyczasie
a potem sobie powiem że za godzinkę przysiądę do pracy i potem będę mógł robić coś interesującego
>>
JAK MI SIE KURWA NIE CHCE ZYC4
>>
>>153394964
haha co za debil
>>
File: 1607258592990.png (614 KB, 900x600)
614 KB
614 KB PNG
nie forsujcie
>>
Umieralność w Polsce do 40. tygodnia w latach:
2019 - 315 733 (1 128/dzień)
2020 - 319 059 (1 139/dzień) +1,05% r/r
2021 - 378 312 (1 351/dzień) +18,57% r/r
>>
>>153395005
czego?
>>
>>153395117
bjorn sie rozkreca
>>
chce mi sie plakac
>>
nawet niezły ten sok ale taki troche slaby i mało wyrazisty w smaku
te droższe są lepsze
>>
>>153395168
cemu
>>
>>153395167
kto?
>>
>>153395168
przytulić?
>>
nowa liga Path of Exile będzie fajna, czy znowu chujowa?
>>
>>153395203
pierwsza epoke lodowcowa mie postuj
>>
>>153395245
a kogo to obchodzi jak teraz wszyscy grają w diablo 2
>>
>>153395117
czemu tyle małych dzieci umiera?
>>
>>153395267
ale są narodzone więc w czym problem?
>>
>>153395267
w protescie wyroku tk
>>
picka powinna przyjść za 0-20minut
>>
>>153395267
jako odwet za bazowy zakaz aborcji te bestie p0lki mordują narodzone dzieci
>>
File: 1632538755557.png (53 KB, 1344x960)
53 KB
53 KB PNG
przestańcie umierać
>>
>>153395202
bo jestem glupi
>>153395235
a jestes dziewczyna?
>>
>>153395412
codziennie umieram
>>
norwegii już nie ma
https://www.tvp.info/56374540/atak-lucznika-w-norwegii-zamordowal-strzalami-piec-osob-policja-oficjalnie-napastnik-przeszedl-na-islam
>>
>jeden mężczyzna w wieku między 15 a 70 lat
>>
>>153395570
rzetelne dziennikarstwo
>>
>>153391406
>wiek pierwszego papierosa
nigdy
>wiek pierwszego alkoholu (ale nie tak ze lyczek piwa od taty jak miales 9 lat tylko cale)
13
>wiek pierwszej imprezy
10
>pierwsza gf
nigdy
>pierwszy pocalunek
nigdy
>pierwszy seks
25 (diva)
>>
jest i wyk0pek
>>
>>153393899
ale w rosji musi być stosunek zarobki/cena kawalerki
>>
>>153395642
to o stolicach więc zupełnie nieadekwatne do ich skali kraju
>>
>>153395642
ale to jest tylko cena w centrum stolicy
w rosji jest przepaść między bogatymi i biednymi, żaden przeciętny ruski nie wynajmowałby kawalerki w centrum moskwy
>>
https://www.tvp.info/56373243/radoslaw-sikorski-zarobil-800-tys-euro-z-innych-zajec-raport-transparency-international-i-wyroznienie-europosla-platformy teraz rozumiem dlaczego op0zycja nie chce Polexitu w polskim parlamencie zarobią 150k rocznie a w euro dostają prawie milion rocznie
>>
>>153395678
o kurwa nie doczytałem że centrum stolicy
>>
marek złomuj mirasa
>>
>>153395745
>w h2o są dwa tleny
absolutny stan polskiej edukacji
>>
ale kompro cwela
pa ucieka pa wyłancza
>>
>>153395778
usunąłem zanim żeś odpisał bo przyuważyłem że zjebałem
>>153395818
uciekać nie uciekam, chciałem uniknąć czcego srania (nie uniknąłem)

na swoją obronę chory jestem i głowa napierdala to się gorzej myśli
monotlenek diwodoru, przepraszam bardzo i kajam sie
>>
>>153395854
pozdrawiam i zdrówka życzę
>>
>>153395854
uff jak sie tłumaczy słodziak pewnie siedzi teraz taki czerwony zawstydzony
ale bym takiego teasował
>>
>>153395897
zajeb się pedale
>>
nie zabawa dozwolona MUSISZ zwyzywać i sie zesrać
>>
>>153395934
jaka kurwa super zabawa, larpowanie cwela
>>
>>153395934
że pedała piecze nawet nie dziwi
>>
Musiały jakieś filmy wyjść przez ostatnie 5 lat. Jajcarz cwele prosimy nie aplikować.
>>
>>153395934
Zabawa dozwolona
Zesranie sie też
Pedalstwo już nie
>>
File: 1605643783498.png (819 KB, 674x502)
819 KB
819 KB PNG
>zajeb się pedale
>jaka kurwa super zabawa, larpowanie cwela
>że pedała piecze nawet nie dziwi
>>
nie chce mi się iść na test covid
co bendzie jak nie pujde
>>
>>153396041
poprawka we wrześniu he he
>>
>>153396033
ehh gdzie te czasy......
>>
>>153396033
jestem ubierany przez siostrę, także wyglądam jak hipster (brzydki hipster o czywiście, gdzie ty myśleć my być)
ale żbsz sporo bym dał by być tak przystojnym jak te prawilne chłopaki
>>
>>153396041
nic nie będzie
>>
>>153396033
>filtruj z facetami
>t-to tylko żart!
spoko homo
>>
>>153395990
Ostatni prawidzy film to nowy ostrzobiegacz był.
>>
>>153396126
no w przeciwieństwie do ciebie nie jestem niepewny swojej seksualności i nie boje sie że pedalski żart sprawi że pójde ruchać facetów
>>
>>153396033
drugi od prawej ciacho całkiem
pierwszy od lewej dużo lepiej by wyglądał jakby kremu z filtrem używał, choć zakola niefortunne
drugi od lewej taki tatusiek
pierwszy z prawej słabo widać, nie jestem pewny czy brzydki czy nietuzinkowy
>>
>>153396197
tutaj macie prawdziwego pedała, na niego nasrajcie
>>
>>153396272
jestem 100% hetero żeby było śmieszniej
>>
>>153396301
/fa/ hetero
>>
https://wpolityce.pl/polityka/569981-szokujaca-akcja-dziekanow-prawa-wyciekl-tajny-mail

>na """uczelniach""" nie uczą marksizmu
>>
>>153396382
też nawet nie
po prostu wyraziłem swoją opinię o tych gościach
nie czaję czemu tego użył pedałek jako obrazy, bo ci goście wyglądają lepiej niż przeciętny homoś
>>
wykopek czemu każdy link z nowego ip postujesz?
>>
>>153396197
Czlowieku gdzie ty standardy zgubiles?
>>
>>153396448
pedale
>>
>>153396172
spoko homo
>>
>>153396472
>>153396487
obsesja
>>
>>153396382
Best hetero
>>
>>153396505
ale to ty chłopów komplementujesz
>>
>>153396472
Gorzej. Bi. Wyrucham i twojego starego i twoja matke.
>>
dobra pedały zamknąć mordy
>>
>>153396556
nekrofilu
>>
odkąd skończyłem studia to jedyny raz jak pisałem cokolwiek ręcznie to jak wypełniałem formularz do nowej umowy w pracy
>>
>>153391039
Anon odkrywa jak działa marketing
>>
uwaga odpowiadacz w nitce chowajcie stare posty bo odpisze na wszystkie
>>
>>153396569
Co jak co ale kopanie na cmentarzu jest bardzo /fit/ i effay.
>>
>>153396687
O nie
>>
>>153396710
>effay
pizduś, ciota, laluś
>>
>>153396687
ale w tej nitce jestem już od godzin
wtf masz wolny zapłon
>>
nie rozumiecie ja jestem strażnikiem heteroseksualizmu i ja decyduje co jest pedalskie a co nie
>>
>>153396726
Mi wystarczy jedno: kuc.
>>
>>153396749
Ja tez mam ten cert. Wszystko co rucham to kobieta. Bardzo przydatne.
>>
https://niezalezna.pl/414680-z-tym-najwiekszy-jest-ambaras

>Do Polski dotarła dyskusja o tzw. incelach. Któż to taki? W największym skrócie – są to młodzi mężczyźni, którzy mają problem z założeniem rodziny. Zdążono wiele już powiedzieć na temat tego społecznego fenomenu, ale do dyskusji na razie nie włączyło się jedyne środowisko, które ma dla nich prawdziwe rozwiązanie. Środowiskiem tym jest obóz patriotyczny.
>>
przynajmneij ośmiorniczki zjadli
>>
>>153391406
>nigdy
>autentycznie nie pamiętam
>15
>26
>15
>26
Dziwnie to moje życie się ułożyło jakoś
>>
>>153396793
>są to młodzi mężczyźni, którzy mają problem z założeniem rodziny
śmiesznie powiedziane
>>
>>153396793
To po prostu kuce kurwa. Po co sciagac terminy z zachodu jak wlasny jezyk mamy. Przegryw tez pasuje.
>>
>Statystycznie w wielkich miastach i z wyższym wykształceniem zarabia się lepiej. Ale statystyki zawyżają menedżerowie wielkich firm mieszkający w wielkich miastach, tymczasem nie każdy po studiach będzie menedżerem
widać że jakiś wieśniak który kołpuje
nawet byle korpiarz na najniższym stanowisku zarabia przynajmniej 2 razy tyle co fizol na zadupiu
>>
ale kupsko fajne strzeliłem, takie 9/10: akurat na odstresowanie, konsystencja niby zwarta a troche rozlazła sie po dupie ale pościerane 4 razy z czego ostatni tak tylko asekuracyjnie, chlupło w trzech aktach i żaden plusk nie dotknął pośladków
>>
>>153396938
Masz zdjecie?
>>
>>153396887
jestem korpiarzem na najniższym stanowisku
3k na rękę w sztolycy
fizol bez problemu może zarabiać 2 razy więcej niż ja
>>
>>153396963
utrwalam tylko 10/10
>>
>>153396985
to nieźle cie w dupe ruchają
>>
>>153396938
też fajnego kupsona właśnie strzeliłem
>>
>>153397017
spoko kamionkowy
ale nie każdy jest kucem
>>
>>153396887
ja zarabiam 6k na rękę na budowie a moja dziewczyna 2k w biurze
ma skończone gender studies i kulturoznawstwo a ja tyle zawodówkę
>>
>>153397078
ty mitoman już pracowałeś na orlenie i studiowałeś architekture
>>
>>153397078
bez sensu post, bo teraz ok. 3k to minimalna
chyba że ona jakieś 3/5 etatu ma
>>
>>153397078
>6k na rękę na budowie
lol
>>
>>153397078
następnym razem rób bardziej subtelne baity bo w takie to nikt nie uwierzy
>>
80/20, przebiegi u „kobiet”, rynek rozpierdalany przez chadów i Tinder, toksyczność „kobiet” i matriarchat
>>
tak bardzo nie lubię rzeczy że będę sam o niej bezkontekstowo pisać
>>
File: file.jpg (311 KB, 715x667)
311 KB
311 KB JPG
kangurek się spalił w pożarze lasu gdzieś tam
>>
>>153397163
20 to minimalna
30 to średnio doświadczony budowlaniec
60 godzin ma budowie nic wyjątkowego, znam dwóch co tak robią
60*30*4=7200
>>
nie lubie mówić o negatywnych/smutnych rzeczach
>>
>>153396990
To poka. Chce miec punkt odniesienia do moich.
>>
>>153397333
co za debil
>>
ale eg zezłomowali chinoli
>>
>>153397508
to brutto, ale to dla przeciętniaczka
6k netto bardzo możliwe jak ktoś się umie zakręcić
>>
>spokojnie 6k na ręke można wyciągnąć na budowie
>na ręke w sensie brutto, jak pracujesz po 12h dziennie i masz znajomości
xDD
>>
uwzieli sie na polske :p
>>
>>153397640
o nie nie nie znajomościobracia czy my mamy zbyt łatwo?
>>
>>153397640
ale zapieklo nieznajomosciowego
>>
>>153397580
doświadczony korpiarz ze znajomościami zatrudniony na pełny etat w jednej firmie i na pół w innej spokojnie zrobi 30-40k miesięcznie na rękę, więc pensja fizola i tak śmiesznie przy tym wygląda
>>
>>153397754
>>153397754
>>153397754
>>
>>153397762
ociechuj nie wyobrażam sobie tyle się odpierdalać
>>
File: 1634087737736.jpg (22 KB, 474x457)
22 KB
22 KB JPG
a gdyby tak zmodować skajryma... bez ruchania?
>>
>>153397974
to o mnie było, pamiętam cię spaślaku spod kebaba, jebało od ciebie stolcem na kilometr i to z ciebie się julka z kaśką smiałyDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.