[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1604810876593.jpg (46 KB, 390x630)
46 KB
46 KB JPG
edycja anime i nieczekania do 8 bo po co
>>
File: xD.jpg (28 KB, 400x256)
28 KB
28 KB JPG
janusz mowi zapierdalac a ja krzycze nieeeeeee
>>
no i uprzedził... na dobry początek postuję git nutę
https://youtu.be/t7pdiX-DJ7E
>>
postowac 2hu
>>
no co jest? zdeh tak nagle
>>
>>151852049
długa przerwa się skończyła
>>
File: 1601467674085.png (544 KB, 896x908)
544 KB
544 KB PNG
>>151852023
nie
>>
File: 1629526907706.jpg (1.44 MB, 4075x2884)
1.44 MB
1.44 MB JPG
>>151852087
tak
>>
kocham podróżowanie
>>
File: Capture.jpg (41 KB, 758x461)
41 KB
41 KB JPG
o chuj ale inflacja poszła
>>
jaka huhułka na żonę dla anona?
>>
>>151852430
obojętnie, wszystkie to kurwy
>>
>>151852430
goburin
>>
>>151852449
czyli dobrze rozumiem, że wszystkie polki to huhułki?
>>
znowu zwaliłem do femboja
>>
File: 1603045952740.jpg (982 KB, 1200x1230)
982 KB
982 KB JPG
>>151852173
ok
>>
File: 1623427431316.jpg (89 KB, 735x717)
89 KB
89 KB JPG
>>151852430
paczuli wiedza
>>
>>151852430
kaguya
>>
chyba sobie kupie 2 piwa
>>
lepiej być programistą czy devopsem?
>>
>>151853135
neetem
>>
klaudia ma chłopaka
>>
ona jest pedałem, właśnie się dowiedziałem
>>
>>151853263
it's over dla tymka
>>
nie popełnijcie mojego błędu i nie szczepcie się jak nie musicie
>>
>>151853354
dlaczego
>>
>>151853354
ja się szczepiłem i nie miałem żadnych efektów ubocznych pozdrawiam
>>
>nie szczepcie sie bo będziecie mieć gorączke
>>
zaszczepiłem się i ręka mnie boli aaaaaaaa mamoooo ratuj
>>
>>151853388
ja się nie szczepiłem i też nie miałem pozdrawiam
>>
>>151853541
pozdrawiam również
>>
>>151853387
chorowałem nie raz na poważne dolegliwości i ostatnie 16 godzin to najgorszy stan w jakim byłem dla kaszelku na który mam 0.00004% szansy poważnie zachorować
nie dajcie się rządowemu aparatowi systematycznej represji i ostracyzmu ze strony osób które niosą na ustach fanatyczne truizmy o cielesnej autonomii
>>
wygrał ktoś tu cos z tej loterii rządowej dla zaszczepionych?
>>
>>151852514
siema ja
czas sie opamiętać
>>
>>151853563
słowa słowa słowa czy ty oczekujesz że ja to przeczytam szurze
>>
>>151853565
ślepote dla ojca wygrałem
>>
>>151853569
bracie, dla mnie nie ma już ratunku... to zaszło za daleko...
>>
chorowałem na poważne dolegliwości w sensie miałem srake po gotowaniu starego
>>
jebać pandemię i p0lki
>>
marek wyjaśnij wyk0pka
>>
>>151853349
anoni są podzieleni 1:1 na temat odbijania dziewczyn
>>
w sumie śmieszne że wiele postów tutaj jest typowym przykładem przysłowia uderz w stół
>>
File: 1631215538735.jpg (59 KB, 542x839)
59 KB
59 KB JPG
czulem sie troche nieswojo tydzien po szczepieniu
>>
>>151853718
nadajnik się dostrajał
>>
czemu jak ktoś postuje screena z czana zrobionego na telefonie to zawsze jest jakieś napływowe gówno które pewnie zajebał z jakiegoś reddita
>>
czuję się nieswoje od kiedy skończyłem gimnazjum
>>
czuję się nieswojo, bo szkołę i studia mam za sobą, więc będę teraz żył według kalendarza zapierdalania: praca/weekend/święto/urlop
>>
***** p0lki!
>>
kochać r0sjaneczki
>>
>>151854159
jeżeli to byłeś faktycznie ty w big markecie to naprawde zastanawia mnie jak z tym ryjem zechciała cie jakaś rosjanka
>>
od 18stego do szkółki zaocznej typu liceum bo wypada zdać mimo że sie jest samozatrudniaczem
>>
***** totalną opozycję i tvn
>>
statystyka:
>98% kobiet nie ma żadnych wyrzutów sumienia po zabiciu nienarodzonego dziecka przy 49% wśród zwykłych morderców
>>
kobiety to ofiary systemu
>>
>>151855091
Linuxa
>>
>>151855091
windowsa, dlatego potrzebują linuxa
>>
ojebałem 12 placków ziemniaczanych w ramach śniadania i teraz mam wielki będzbol i co troche mnie na rzygi bierze
>>
kurwiące się kobiety to symptom

trzeba się zająć źródłem
>>
czy anon uważa, że pisząc na 4chanie "***** kobiety" spowoduje, że staną się konserwatywne?
>>
>>151855258
woah, spokojnie z tym antysemityzmem
>>
nie rozumiesz ja zawsze jestem czyjąś ofiarą to nigdy nie moja wina
>>
>>151855318
nie, ale daje ujście mojej złości
>>
File: 1631397753244491288.jpg (301 KB, 1920x1080)
301 KB
301 KB JPG
śniło mi sie że porwałem córke lewandowskiemu dla okupu, wziąłem okup od robercika i rozpocząłem rebelie w celu przejęcia przezemnie władzy w polsce
opinie?
ogólnie są jakieś protipy odnośnie zapamiętywania snów? bo w sumie zawsze bardzo fajne mam, lepsze wspomnienia niż samo życie
>>
hi
>>
>>151855469
zapisuj od razu w dzienniku snów
>>
dzisiaj imieniny ma Lolitka. Pamiętajcie żeby złożyć jej serdeczne życzenia.
>>
https://twitter.com/marekbosak/status/1438047911275794433

taki wygląd załganych k*biet
>>
File: 1627296353813.gif (317 KB, 540x540)
317 KB
317 KB GIF
>>151855648
??? morda nie rozróżnia fiministek i lezb lmao
>>
>>151855713
znajdź mi "kobietę" która nie jest "feministką"
>>
>>151855517
salam
>>
>>151853704
moja strona ma racje, chcesz używane nielojalne dobra to będziesz miał przejebane czy ci się to podoba czy nie
>>
>>151855822
Lana nie jest.
>>
File: 1631398887714905329.jpg (1.11 MB, 1920x1968)
1.11 MB
1.11 MB JPG
>>151855822
dziewczynka jest spoko
>>
>>151855853
del Rey?
>>
>>151855853
a co już się napuszczała z Chadami i szuka "stabilizacji"?
>>
File: file.png (318 KB, 712x909)
318 KB
318 KB PNG
o nie nie pisobracia
>>
>>151855866
niedługo jej cycki urosną i będziesz inaczej mówił
>>
File: E_PXEjaWYAEhbJB.jpg (37 KB, 680x412)
37 KB
37 KB JPG
Polacy, PiSowcy,PełOwcy,Lewacy i Prawacy,Dużi i Mali, wszyscy jednak lubio Schwabskie pieniandze
>>
File: Dziennik Polski.jpg (286 KB, 1610x1263)
286 KB
286 KB JPG
Krakowska kancelaria prawna jako pierwsza w kraju skarży Skarb Państwa o powikłania poszczepienne
>>
>>151855976
revolver ocelot
>>
>>151855976
>nie nazwanie pliku Krakowska kancelaria prawna jako pierwsza w kraju skarży Skarb Państwa o powikłania poszczepienne.jpg
jeden fach
>>
>>151855961
lubię i ja
>>
>>151855919
wniosek: widzowie tvp są krytyczni a widzowie tvn to lemingi bezkrytyczni do propagandy którą tam dostają
>>
>>151856048
ale wiesz że te wszystkie badania były zadane tej samej grupie a nie że zapytali widzów tvp o tvp a widzów tvn o tvn
>>
>>151856048
tego kurskiemu polećcie
>>
>>151855919
polsatbracia kiedy przestaniemy wygrywać???
>>
File: 1583619365824.jpg (50 KB, 640x640)
50 KB
50 KB JPG
drugą dawke ficera przed chwilą przyjąłem teraz mogę mówić innym że jestem zaszczepiony dla kredytów socjalnych
>>
>>151855880
Tak. Jakiś czas temu to było. Napisała że nie jest feministką i już ma dość jak każdy o tym ciągle mówi. Oczywiście od razu krytyka na nią poleciała
>>
aha bo mi sie nie chce zyc
>>
>>151856359
baza
>>
Ej to że mną jest coś nie tak, czy z moją szefową?

Jestem po technikum informatycznym. Obecnie pracuje w korpojanuszeksie w obsłudze klienta i magazynie. Do moich obowiązków należy przyjmowanie i wysyłanie towaru i obsługa klienta, tj sprzedawanie im produktów z wystawy.

Zjebał się w robocie komp. Trzeba było w nim przeinstalować windowsa, przez USB bo nie ma napędu. Wszystkie programy pościągać, sterowniki i poustawiać wszystko. Komp stoi nie zrobiony i szefowa do mnie dlaczego on tak stoi nie zrobiony. No to ja mówię: no zgłosiłem kierownikowi to powinien jakiś informatyk przyjechać. A ona do mnie, że czemu ja go nie zrobiłem. No to ja się pytam: a miałem? Ona, że tak, skoro jestem informatykiem. Ja jej na to, że nie pracuje tutaj jako informatyk, tylko mam wpisane w umowę magazynier-sprzedawca. Ona, że co z tego skoro potrafię to zrobić. Ja do niej, że nie potrafię, bo moje stanowisko tego nie obejmuje i żebym potrafił to musiałbym mieć to wpisane w umowę i odpowiednio zapłacone, a nie najniższa krajową, a informatycy sobie liczą. I dałem taki przykład: a jakbym był lekarzem, i pracowałbym tutaj, to co, pomiędzy streczowaniem paczek miałbym porad medycznych udzielać i to wszystko za najniższą krajową, mając na umowie wpisane magazynier-sprzedawca? Ona, że jestem bezczelny i co to jest za ton i teksty do przełożonego i żebym sobie nie pozwalał i żebym sobie pracy szukał i poszła w chuj

To ja jestem zajebany czy ona? Bo może ja tylko nie wiem?
>>
piszecie czasem sami z sobą na /polsce/?
>>
>>151856497
tylko na nocnych i dawno i nieprawda
>>
>>151856429
ona
>>
>>151856252
Nigdy.

The TVP Chud and the TVN Cuck VS THE POLSAT CHAD
>>
>>151856429
wyjaśniona
>>
File: chuj.png (18 KB, 761x181)
18 KB
18 KB PNG
wypierdalaj
>>
File: Bez tytułu.jpg (190 KB, 1235x689)
190 KB
190 KB JPG
nie rozumiem
>>
>on od razu nie rozpoznaje posta z wykopa tylko musi specjalnie wyszukiwać
ngmi
>>
>>151856712
ostrozność jest cały czas za kółkiem nawet jak jesteś sam na świecie to masz mieć ostrożność
a szczególna ostrożność to np. przed pasami jak przejeżdzasz czy na drodze ślisko
>>
>>151856712
jak ja sie uczyłem na teorie to te pytania zawsze sie odpowiadało "tak" i było dobrze
teraz pewnie WORDom kasy brakuje to muszą ujebać i sobie wymyślili przepis z chuja w dupie
>>
>>151855822
magdalena ogórek
zofia klepacka
karina bosak
samuela górska
>>
>>151856497
to mój obowiązek żeby nitka żyła
>>
>>151856712
jak jedziesz za samochodem z tym znaczkiem niepełnosprawności to musisz szczególnie uważać bo np. nawet najmniejsze stłuczka może być tragiczna albo samochód musi nagle sie zatrzymać bo ktoś sie gorzej poczuje, etc
>>
>>151856847
baza zasady ruchu drogowego wyjaśnione
>>
w sumie wszystko z prawkiem związane jest na logike
nwm jak można to ujebać
>>
>>151856324
siema bill gejts
>>
>>151856966
lewaki nie rozumieją faktów i logiki tylko wszystko biorą na uczucia
dlatego jak ktoś nie ma prawa jazdy to lewak
>>
jak sa nigeryjczycy w nigerii
to w nigerze jest kto
>>
>>151856966
można jak pedalarz wjebie ci sie przed maske a ty nie zdążysz zareagować i jakby egzaminator nie wychamował to kient by poszedł po robaki
>>
>>151857034
nigerzanie
>>
>>151857034
nigry
>>
File: 1631008536166.gif (874 KB, 448x448)
874 KB
874 KB GIF
>>151857036
to jak egzaminator zdąża a ty nie? ty jakiś emeryt rencista jesteś że refleksu brak?
>>
>>151857034
nigerczycy
>>
>>151857099
anon znaczy niedynamiczny zamulacz
>>
>>151856627
baza
>>
>>151857145
polecam gre w projekt tołhoł, mi bardzo refleks wzrósł od gry we wróżki że inni ludzie zwrócili uwage jaki zajebisty mam odruch
>>
File: 1615274484392.png (24 KB, 1015x223)
24 KB
24 KB PNG
>>151857196
>
refleks w gierkach konputerowych to nie to samo co za kierownicą
>>
nie chce mi sie
>>
>>151857196
>>151857235
z tym refleksem to może nie, ale dla mnie jazda było trochę jak granie w gierki, w sensie wykonywanie odpowiednich ruchów we właściwym czasie
>>
>porównywanie małego ekranu do prawdziwego życia gdzie musisz uważać żeby jakiś debil w ciebie nie wjechał albo jakiś samobójca nie skoczył pod koła
tylko anon mógł dać taką analogie
>>
>>151857378
i w gierkach i w prawdziwym życiu mam ochote rozjeżdzać ludzi
>>
ale wrzenie tvnu na konferencji witek
po co ich dopuszczają do głosu
>>
wrzenie w sensie zadają pytania zamiast przytakiwać i wychwalać partie jak za komuny
>>
File: 1510050789509.jpg (262 KB, 988x376)
262 KB
262 KB JPG
jeden dzien wolnego dzisiaj a od jutra znowu 6 dni pod rząd zmian od 16 do połnocy boze daj mi sile bo sie zapije na smierc
>>
jestem w teatrze
>>
File: poprawione.jpg (1.25 MB, 1200x1158)
1.25 MB
1.25 MB JPG
>>151857378
pojebane jeszcze zadnego samobójcy nie miałem, w sumie chujnia lepiej pod pociąg bo samochód to raczej inwalide z ciebie zrobi albo poprostu zrobi manewr omijający
co do ludzi wjeżdzających to trzeba założyć że raczej nikt sie specjalnie nie chce rozjebać więc rzadko kiedy trzeba hamować, ja chyba jeszcze nigdy po hamulcach dawać nie musialem
>>151857653
morda nie wie jak było za komuny lmao
w sumie smutne bo to przez system edukacji co zręcznie omija całą komunę do wałesy o ile w ogóle dochodzi do prl
>>
>>151857034
w nigrze są nigerczycy
w nigerii są nigeryjczycy
>>
>>151857653
jak tvn może zadawać pytania to może sputnik i russia today też od razu niech jest dopuszczany do głosu
>>
postujcie dajcieczadacore
https://www.youtube.com/watch?v=u8CMsQ-p1ls
>>
>>151857760
ale chyba ci się pomyliło z tvp skoro wymieniasz stacje od rządowej propagandy
>>
>chciej wyregulować brode
>zjeb
>ogół calą i zostaw wąs
mówcie mi wąsacz od dziś
>>
>>151857850
tatuś :3
>>
File: Capture.jpg (63 KB, 1335x960)
63 KB
63 KB JPG
a takie buty dla kawalera?
>>
>>151857899
tylko ultraboosty
>>
>>151857899
incel boots
>>
>>151857850
poka
>>
>>151856966
zebranie sił do zapisania się nie jest
>>
>>151857899
fajne
>>
>>151857938
>>
tak, mam prawko
nie, nie jeżdzę samochodem
>>
>>151858030
ten post jest dosłownie o mnie, a nie pamiętam żebym go pisał
>>
>>151858026
chad
>>
>>151858030
siema ja
>>
>>151858026
myśle że zatrudniasz ukrainców na zlecenie
>>
tak, mam penisa
nie, nie rucham
>>
nie gole chuja
>>
>>151858121
siema ja
>>
>>151858108
wkrótce
>>
File: 1631281679335.png (234 KB, 478x457)
234 KB
234 KB PNG
>jadę przez wieś przelotową godzina po 21-szej
>na liczniku 54km/h
>dogania mnie ciężarówka, zapierdalał chyba z 70-75
>mruga długimi w tylne lusterko
zwolniłem do 42km/h

nie wkurwiaj golema
>>
>>151858372
baza
jak można być takim cwelem żeby po wioskach ciężarówką tak zapierdalać
>>
File: polsat.jpg (40 KB, 1280x720)
40 KB
40 KB JPG
Tylko telewizja agenta SB z agentami SB w roli głównej. Jak ktoś nie donosił na SB to nawet ręki nie podaję. Niech żyje Okrągły Stół.
>>
>>151858026
nawet spoko
>>
>>151858464
wzdrygam
>>
>>151858492
dzięki slodziaku
>>
>>151858493
Nie masz jakichś hotelów pierdolizów do oglądania, frajerze?
>>
>>151858026
ładne usta ale trochę wyschnięte, używaj pomadki :3
>>
>>151858567
eh używam ale z rowerka wróciłem i wiatr mógł troche wysuszyć
>>
>>151857715
Co grają?
>>
>>151858636
parasol w twojej dupie
>>
>>151858564
nie popluj sie kiepski
>>
>>151858636
Alicja w Krainie Czarów
>>
>>151858636
Liszme
>>
>>151858636
w noge
>>
>>151858730
Liszme? Co to?
>>
>>151858793
;DD
>>
>>151858680
popruł to się tobie tyłek od tego cwelenia przez komuchów
>>
>>151858793
steve jobs
>>
najbardziej uprzywilejowane grupy w polsce:
>pedały
>kościół katolicki
>komuniści
>pedalarze
>szury covidowe
dyskusja
>>
komuchy to kozioł ofiarny
>>
>>151858900
>szury covidowe
i tu mnie straciłeś, w życiu nie słyszałem większej bzdury
>>
>>151858900
chuj mnie to polityczkarzu
>>
File: stalin.png (600 KB, 625x867)
600 KB
600 KB PNG
Cytaty które słabo się zestarzały.

>Komunizm pasuje tak do Polaków jak siodło do krowy.
>>
może porozmawiamy znowu o polskich zarobkach
>>
>>151858900
>lgbt
>kobiety
>>
poczytajcie ziemkiewicza
>>
>>151859019
polaki mają komunizm we krwi
>>
niezręczna cisza
>>
File: mniam.jpg (47 KB, 561x506)
47 KB
47 KB JPG
Ide ogladac flm
>>
>>151859037
leki, natychmiast
>>
>>151859087
tu błąd
>>
bezpieka mogła robić co chciała bez nadzoru

czy tego zjawiska już nie ma?
>>
>>151859068
Co polecasz od Ziomkiewicza?
>>
biały kolor to świętowanie porażek a czerwony to zamiłowanie do komunizmu
>>
>>151859218
nie wiem jak to było, trudne pytania zadajesz
>>
File: 9788379645992.jpg (18 KB, 240x360)
18 KB
18 KB JPG
>>151859360
>>
>>151858900
>>pedalarze
que
bardziej kierowcy

>parkowanie gdzie kurwa popadnie jest akceptowane przez większość społeczeństwa
>wysokość mandatów zatrzymała się w 1995 roku pomimo 10-krotnego wzrostu średniego wynagrodzenia
>auta z wypierdolonym dpfem, egr-em i wyjebanym katalizatorem przechodzą przeglądy bez większych kłopotów co jest nie do pomyślenia na zachodzie
>pierdolnąłeś babcie na przejściu? zapłać komu trzeba i do ogarnięcia
>jedziesz najebany jak szpadel? bocznymi uliczkami i do domu XD

przywilej rowerzystów to wymysł mitomanów spierdoleksów z wykopa i innych tego typu serwisów skupiających elitę nieletnich użytkowników internetu jarającymi się swoimi audi a3 od turka prawie nowe ledwie siedemnastoletnie i innymi gruzami
>>
>>151858693
to fajnie Tymek
>>
ale sie zesrał pedalarz xD nawet nie czytam
>>
>>151859168
>keczup
>>
>pruuut
haha wygrałem dyskusje gdzie mój wykop gold :D
>>
File: 1657475688899.gif (393 KB, 498x266)
393 KB
393 KB GIF
>>151859450
>>
mam ochote na drinka ale jedyny alkohol w którego posiadaniu się znajduje to wódka
muwcie fajne driny z wudom
>>
>>151859567
zagryzaj ogórkami
>>
jebałbym ventiego
>>
>>151858900
starzy biali chrzescijanscy mezczyzni
nieironicznie
>>
>>151859584
z tym że ja nie chce sie upić tylko napić
>>
File: 1631713965240.jpg (9 KB, 205x246)
9 KB
9 KB JPG
Ehh bracia....
>>
>>151859669
czo
>>
>>151859567
lód, limonka, mięta, tonic
>>
czemu sie mówi usa a nie sz
>>
File: 1627903742170.jpg (194 KB, 720x481)
194 KB
194 KB JPG
skonczylem wlasnie sb krew i wino i mialem chyba najchujowszy ending i w sumie nawet nw dlaczego
wsadzili mie do paki ale dettlaf se uciekl to dobrze bo regis go lubi a regis fajny ziomek a do tego kurwa syanna jebana zdechla ale tak to ja jestem tym zlym co z tego ze ona chciala wlasna siostre
i w grze tez nie rozumiem geralt regis smutny ze tak to sie potoczylo i jeszcze jakis dialog z ciri ze no KOBIETY MAJA CIEZEJ W TYM SWIECIE coooo jest
>>
czemu sie mówi rosja a nie federacja rosyjska
>>
czemu sie mówi polska a nie polin
>>
Niebieska piguła to sranie tylko na kościół/komunistów. Prawdziwa czerwona piguła to sranie na kościół i komunistów.
>>
>>151859792
z tego samego powodu dla którego się mówi Niemcy a nie Republika Federalna Niemiec
>>
>>151859792
bo to kontrintuicyjne
>>
>>151859773
ja mówię es-zet-a
>>
>>151859444
A czytałeś może Złowrogi cień marszałka?
>>
>>151859747
oki
>>
sram na kapitalizm
>>
File: 1601022841921.gif (86 KB, 220x220)
86 KB
86 KB GIF
>warn od polskiego cwela szatniarza
>>
>>151859916
nie ale oglądałem wykład na ten temat
kiedyś musze przeczytać bo fajnie gadał
>>
>>151859930
zgadnij co
>>
>>151860058
zjedz je ruwno -.-
>>
ale magda gessler wyjaśnia chujową restauracje
>>
wyobrazcie sobie pracowac w restauracji
pieklo na ziemi
>>
>>151859991
[potrzeba więcej szczegółów]
>>
>>151860346
>>151857058
>>
>>151860392
do tego nie potrzeba polskiego szatniarza
>>
>>151860409
trzeba
>>
chce ktoś być przyjaciółmi?
>>
>>151860605
poznan plaza o 17
>>
>>151860620
ale poznan nie lezy nad morzem
>>
jestem z POZNANIA
>>
>>151855130
Ale jakich duzych? Ja po takich 6 wielkosci reki pekam.
>>
File: 1619063997284.jpg (36 KB, 590x322)
36 KB
36 KB JPG
>>151856712
Essa ja zdałem wszystkie egzaminy i mam wyjebane, chillera utopia
>>
nic dzisiaj nie zrobilem
>>
co ja mam kurwa robić reszte dnia
>>
dajcie tom zdepresjonowanom blondi z geslerowej
dosłownie mój typ kobiety
>>
>>151860849
czytać sobie
>>
>>151860898
postuj zdjecie bo nie mam telewizora
>>
>>151856429
Ona oczywiscie jest zjebana. Mogla dac ci te 5 dych za 30 minut roboty jakby naprawde chciala miec to zrobione na juz.
>>
>>151860929
mówię o jej duszy bo jest grubo po 40
>>
jakieś................... CIAŁO RAZ MI POWIEDZIAŁO
>>
>>151860989
aaa no takie to ja też lubie
>>
skończyłem korpo i reszte dnia przepisuje configi neovima na luę
>>
cośtamposting będzie miał 10 lat za rok
>>
>>151860908
telewizor gra za głośno żeby się skupić a ojciec nie każe przyciszyć
i nie, nie mam swojego pokoju
>>
File: Przechwytywanie.png (164 KB, 1389x538)
164 KB
164 KB PNG
co narysować na tym kwadracie
>>
>>151861288
pewnie jakiś symbol ze ściany co go mijałeś
>>
File: 1615192292853.jpg (156 KB, 840x840)
156 KB
156 KB JPG
zjadłem i spać teraz
>>
Ktoś w polsce gra w tekkena 7? Są tu jakies turnieje czy imprezy z tego?
>>
>>151861323
chodzi o to że na podstawie obrazka się wygeneruje potworek, można narysować byle co więc pytam
>>
File: 1631131589335.jpg (696 KB, 1329x1428)
696 KB
696 KB JPG
>>151861346
zanim pojdziesz daj wiecej malych dziewczynek
>>
>>151861370
narysuj kutonga jakiegoś i pokaż co wyjdzie
>>
>>151861288
CHUJA. nie, serio. ciekawe jak będzie wyglądać
>>
opinia o nejtsie higersie?
>>
>>151856712
Siema anon jesli jeszcze tu jestes to szczegolna ostroznosc musisz zachowac kiedy taki pojazd sie zatrzyma i beda ludki wysiadac
>>
File: 1611627965764.jpg (83 KB, 900x900)
83 KB
83 KB JPG
ehh anoni jak taka kurwa 19 letnia moze jechac do 49 letniego goscia d oinnego miasta sie ruchac

jak ja to sobie wyobrazam jak on jej mlode, małe, deliktne ciało rucha jak jakis skrajny pedofil to mi sie słabo robi
>>
opinia o typie co sie nazywa ray cist
>>
File: Przechwytywanie.png (120 KB, 1373x520)
120 KB
120 KB PNG
hmm
>>
>>151861595
hehe
>>
File: 1610809313246.jpg (1.51 MB, 1240x1754)
1.51 MB
1.51 MB JPG
>>151861416
nie tym razem panie władzo
>>
>>151857926
To
>>
ehhh zamiast sobie kurwe kupić na noc to będzie przychodził i płakał
>>
>>151861572
Kasa
>>
File: 1628618115924.png (1.46 MB, 1032x1457)
1.46 MB
1.46 MB PNG
>>151861646
luzik anon ja pracuje po godzinach
>>
>>151861763
>każdy
ja nie
>>
>>151861763
Umm akshually its ephebophilia. A tak na serio to ma 18+ wiec chuj ci do tego.
>>
>>151861839
bo by ci nie pozwoliła
>>
File: file.png (17 KB, 611x127)
17 KB
17 KB PNG
wypierdalaj
>>
>>151861646
>>151861728
kawaii animki >>>>>> skurwiałe animki
>>
Czy wyszedł już nowy odcinek smoczej pokojówki kobajaszi? Jak nie to nie wstaje z łóżka
>>
zmieniam robote od jutra
>>
już prawie 18 a obiadu dalej nie ma co siędo kurwy dzieje w tym domu
>>
tutorial na jusy

>opinie o xyz?
>???
>jusy

nie ma za co
>>
Skrinszot z gatunku wyk0pek odkrywa świat
Mareczek strzelaj
>>
File: file.png (46 KB, 856x187)
46 KB
46 KB PNG
Szatniarz się zesrał bo jest takim jebnym podwiekiem że nie zdaje sobie sprawy że kiedyś słowo "cunny" było normalnie używane. Ale kompro.

>>151859789
Najlepszy chyba chciałeś powiedzieć. Najgorszy to jest ten "I żyli długo i szczęśliwie i wszyscy zapomnieli że ta suka jest psychopatą".
W ogóle chujowy scenariusz w tym dodatku był.
>>
>>151861839
boś pedał
>>
Eh anoni ale mialem sen
Dostałem rente socjalna mieszkanie socjalne i dziewczyne socjalną i mogłem neetować po kres swoich dni a teraz obudziłem się i zdałem sobie sprawę że jutro do zapierdalacza
>>
File: 1628267565836.jpg (1.46 MB, 1063x1505)
1.46 MB
1.46 MB JPG
>>151861962
rucham obie
>>
>>151862030
>18
>brak obiadu dla pimpusia
Skandal
>>
File: fug.png (6 KB, 208x242)
6 KB
6 KB PNG
>1/10 = 1
co to za spierdolona matematyka
>>
anonek miał racje tonic i limonka to dobry drink ale nalalem ciut za dużo wudki i mnie krzywi
>>
>ty oski cho do maka po lekcjach
>nie moge stary... julka mnie zgarnia i jedziemy sie dymać w aparcie starych
>ktorym
>a wiesz tym tam takim na *wstaw drogie osiedle w swoim miescie*
>a no dobra...
tak było jakby co
>>
ughhhh oskar gaslajtuje mnie, jestem literalnie neurodivergent
>>
>>151861994
na nyaa o 18 linkują pierwsze torrenty
>>
jak mi sie kurwa nie chce zyc
>>
>>151862460
tu anon, nigdy nie próbowałem takiego drinka i z dupy wymieniłem jakieś składniki które na ogół są dobre w drinkach, ale jak dobre to dobrze sam kiedyś spróbuję
>>
chce wejsc na bit, wchodze na taboret
MAM METR 58 -.-
>>
>>151862701
to co moje jest moje, co jara mnie
w razie co nie wiem przecież jak i gdzie
>>
a jebać was ide sobie pograć w gierki
>>
File: 1629097646090.png (21 KB, 492x409)
21 KB
21 KB PNG
co jest kurwa ze świniokami
>>
ughhhh federalni znowu podsluchuja jak wale konia
>>
>>151862892
spytaj Piechocińskiego na twitterze
>>
kto z 2003 tutaj jeszcze
t. z maja
>>
>>151862282
pogonilem kucharke i już się gotuje
>>
>>151862961
ten typ jest pojebany
nie wiem jak można wysrać tyle ćwierknięć dziennie bez gównopostowania
>>
po prostu chce chorą psychicznie gf, czy to za dużo
>>
>>151863019
ja go szanuję, stary ale ekspert gównopostowania
>>
>>151863019
Badz politykiem i bedziesz mial czas sie opierdalac i cwierkac.
>>
już się dzisiaj więcej nie podnoszę z łóżka
>>
na niczym się nie znam ale umiem twerkować
>>
>>151863361
bądź moją ebonitową kween
>>
na tvp puszczają film grzegorza brauna (((baza)))
>>
Elo
>>
dzisiaj też się upokorzyłem w zdalnym korpo
>>
>>151863734
opisz
>>
>>151863734
facetka kazała recytować SICP?
>>
rozumiecie że to tępe pizdzicho powiedziało że będzie barszcz czerwony zrobiło żurek
na za dużo sobie pozwala ostatnio
>>
team barszcz melduje się
>>
jak ja widze jak ten zjeb mowi o swojej matce to mnie kurwica bierze
>>
>>151864312
o to to
>>
nitkozabijacz
>>
anon to bardziej asceta czy hedonista?
>>
krzysztof bosuck
>>
co robicie?
>>
>>151864785
umieram
>>
>>151864785
rzeczy
>>
mam metafizyczną potrzebę wsadzenia penis w buzię klaudii
>>
>>151865346
>>151865346
>>151865346Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.