[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1603128279869.png (966 KB, 950x1267)
966 KB
966 KB PNG
genszin impakt edycja
>>
>>148876840
nie, będę sobie pił samemu i oglądał filmiki
>>
postujcie ventiego z gołym siurkiem
>>
File: 1620028162011.jpg (51 KB, 960x960)
51 KB
51 KB JPG
nie wiem skąd brać więcej legpików
>>
File: 1610520703587.png (1.07 MB, 900x900)
1.07 MB
1.07 MB PNG
i cyk 60zł na battlepassa poszło
>>
>>148877051
co za debil
>>
>>148877072
>anona
stać
>cebie
boli dupa
>>
>>148877051
>>148877094
to nie ty wydałeś kilka stów na zdobycie postaci i później żałowałeś?
>>
>>148877094
ale do gensinka czy do czego
bo teraz do druga gra ma jakiś abonament z premium funkcjami
>>
File: 1613228138376.jpg (16 KB, 212x212)
16 KB
16 KB JPG
>>148877051
co za kurwa zjeb genetyczny
>>
File: 17632672637.jpg (1.11 MB, 2150x3035)
1.11 MB
1.11 MB JPG
>>
File: 1621522408830.png (2.34 MB, 1524x1583)
2.34 MB
2.34 MB PNG
>>148877117
tak a co
>>
File: Capture.jpg (29 KB, 1075x292)
29 KB
29 KB JPG
nie ma jutjub
>>
>>148877143
na chuj wtapiasz dalej forsę w tą grę skoro później żałujesz
>>
>>148877166
nie ma za co*
>>
>>148876839
where's the bulge
>>
File: klee34.png (3.9 MB, 1800x1950)
3.9 MB
3.9 MB PNG
ALE CHCIALBYM SPUSCIC SIE W KLEE
JEDYNA POSTAC WARTA GRY
>>
File: 1595978988773.png (2.31 MB, 1647x1003)
2.31 MB
2.31 MB PNG
>>148877215
bo jestem biologicznym maszynoidem sterowanym przez kilka biologicznych mechanizmów i neuroprzekaźników i nie mam nad tym kontroli bo wolna wola nie istnieje i taki jest mój los
>>
dobra ale jakie macie zodiaku
>>
>>148877429
jestem spod znaku byka (bvll)
>>
dobrze że nie mam pieniędzy
>>
przepraszam
>>
ja mam znak strzelca (shooter)
>>
>>148877429
INFP
>>
File: 1617843475012.png (807 KB, 894x719)
807 KB
807 KB PNG
>>148877565
jedno słowo to za mało żeby odwrócić te wszystkie krzywdy
>>
File: 1623189387014.jpg (127 KB, 800x1008)
127 KB
127 KB JPG
>>148877674
indżoj
>>
>>148877732
żartowałem nawet nie wiem jakie mam tylko chciałem zażartować że mbti = znak zodiaku
>>
>>148877732
pewność siebie drugi najniższy
to nieźle
>>
File: 1625599059727.png (583 KB, 1280x720)
583 KB
583 KB PNG
>ludzie zarabiają 160k złotych rocznie
>>
Przeglądam sobie zdjęcia jakichś Chińskich kamkurewek/modelek na twitterku, jak to jest że one wszyskie mają takie ładne innie cipki? Czy chirurgia cipy jest tak powszechna w Chinach?
>>
jesteśmy liśćmi tego samego drzewa, falami tego samego oceanu, kwiatami tego samego ogrodu
>>
>>148878039
to jest ta polska kurwa właśnie
>>
gównem w tym samym kiblu
>>
>>148876839
>>148877051
>>148877137
>>148877143
>>148877352
I mean I'm not gay but I have no shame in saying that Genshin characters are so cute that I would fug them regardless of gender
>>
File: 1625551745093.png (401 KB, 702x634)
401 KB
401 KB PNG
>>148877814
na żarty się zebrało?
>>
>>148878043
po prostu nie są p0lkami które sie kurwią z Chadami i Moke a potem mają cipy rozepchane że można rękę włożyć
już lepiej wziąć ukrainkę z Roksy, przynajmniej wiesz że nie rucha murzynów bez gumy i nie ma wachlarza chorób wenerycznych
>>
>>148878141
z tym się mogę identyfikować bo też sram
>>
File: 1624644178065.jpg (324 KB, 2173x2087)
324 KB
324 KB JPG
boje
>>
ablu ablu polki złe

A jak dostaniesz zawału na ulicy, i cie zacznie polska pielęgniarka obsługiwać to zaczniesz uciekać?
>>
>>148878386
Tak.
>>
>>148878386
Tak.
>>
o nie, mam pryszcza na czole >.<
nie wychodze z domu aż nie zejdzie
>>
>>148878386
Tak.
>>
tak naprawdę to całowalibyście Polki po stopach, gdyby wam tylko pozwoliły
>>
przypominam aby filtrować raka i nie dawać mu sie rozmnażać
https://pastebin.com/k7nD1A8t
>>
ale was wszystkich kurwa debili nienawidze
>>
>>148878612
to ale nieironicznie
>>
tak naprawdę to sralibyście do pieluchy, gdyby wam tylko nałożyli
>>
>>148878556
Nie.
>>
nie rozumiem tych plastrów na oczach u azjatów
>>
File: 1599363288349.png (289 KB, 373x415)
289 KB
289 KB PNG
aeter
>>
>>148878762
seks*
>>
>breivik zabija lewackie pomioty na jakiejś wyspie
>idzie do pierdla i żyje jak pączek w maśle
>teraz sprzedaje prawa do książki i filmu o sobie
i tak to się żyje
>>
>lewackie pomioty w sensie dzieci na wycieczce
>>
>dawanie jebanie o to co postują inni
dlatego nie ruchacie
>>
kurwa jak ja nienawidzę polaków jak ja tego ścierwa nie trawię no popierdolony naród po prostu
>>
>>148878831
kek
>>
dajcie mi w końcu anonka z ładnymi ustami
>>
>Wzywania Polaków nie przyjmujemy. Polacy, bijąc się o swoją wolność, wypowiedzieli nam wojnę pod presją Wielkiej Brytanii.
Baza, polak japończyk dwa bratanki, szkoda że polak jest tym upośledzonym
>>
nie rzucim ziemi skąd nasz ród
>>
File: 1608539259991.webm (815 KB, 590x720)
815 KB
815 KB WEBM
>>
>>148877136
co u ciebie wow?
>>
>>148878903
>nikt już nie pamięta dornera
>>
lubię żydów
>>
File: 1624626441809.jpg (52 KB, 685x564)
52 KB
52 KB JPG
>sąsiadka napierdala schabowe
>>
>>148879063
Baza, ja też
>>
>>148876839
>>148877352
literally me
>>
>>148879147
post pics
>>
File: 1612948710825.png (1.5 MB, 1406x1000)
1.5 MB
1.5 MB PNG
>>148879147
it cant be literally you cuz its LITERALLY me
>>
>4 fala za 2 tygodnie
no jak tam polaczki? dupska nasmarowane?
>>
>>148879116
Kto jest Twoim ulubionym Żydem?
>>
>>148879308
morawiecki
>>
no i huj kurwa przegralem arama!!!!!!! -.-
>>
File: smugventi1.jpg (14 KB, 563x317)
14 KB
14 KB JPG
>>148879208
venti is also literally me
>>
>>148879401
ja lubię Abimeleka
>>
File: 1603969684252.png (3.6 MB, 3000x2000)
3.6 MB
3.6 MB PNG
>>148879486
no he's literally me
>>
>>148878386
Jak dostaniesz zawału na ulicy w Polsce to nikt nawet karetki nie wezwie.
>>
>>148878556
to zależy na co jeszcze by pozwoliła
>>
>>148879715
Nieironicznie to
>>
>>148879715
nawet jakby ktoś wezwał to nie ma komu przyjechać tą karetką
>>
jebałbym ventiego w KAŻDY jego otwór
>>
File: Marclepine.jpg (13 KB, 159x200)
13 KB
13 KB JPG
>>148878903
>nie ma tego chada
Aplikuj się
>>
20 letnia Polka podchodzi do anona

anon daje jej kosza, bo na /polsce/ przeczytał, że przeruchała 200 chadów
>>
What is overall public opinion on the EU vs Poland lgbtqwerty+ issue?
>>
>>148879954
wait was that u guys or Hungary lol
>>
>>148879954
>overall public opinion
no such thing
>>
>>148876839
fajna ta inazuma, fajny klimat i muzyczka. jeszcze tego main questa nie skończyłem ale muszę żeby reputację odblokować pojebane to, narazie sobie biegam powoli bo nie chce żeby mi się znudziło
no i wjebalem już z 200 resin na ten nowy set z energy recharge bo do xingqiu podobno dobry
>>
>>148879954
lgbt is not people
>>
Gdyby podeszła do mnie 20 latka próbując zaprosić na kawę czy coś, to bym spierdalał bo to pewnie jakiś przekręt albo sobie hehe żarciki na Youtube robią.
>>
File: 1608484331492.png (3.02 MB, 2048x1251)
3.02 MB
3.02 MB PNG
>>148880032
ja dosłownie teraz dotarłem do inazumy, pobiegałem przez 20 minut w kółko nic nie robiąc i mi sie znudziło i wyłączyłem
>>
polka przeruchana czy anonek prawiczek
>>
>>148880092
bo masz aspergera jebany debilu po drugie nie pytałem
>>
File: 1626478880022.png (933 KB, 640x933)
933 KB
933 KB PNG
>>148880113
niemiło
>>
pije sobie Heinekena 0%
>>
polka w sensie p0lka
>>
Abrams dla pylzgi
>>
https://twitter.com/Jaybaesun/status/1418226037167689728
uff
>>
>>148879942
to ten od black opsów?
>>
siusiak
>>
>>148879954
uE = postmodernizm i neomarksizm
Polska = katolicyzm i cywilizacja europejska
>>
>>148880518
kollox fhimt ħabib
>>
>>148879954
lgbt and non-straights are 2 different things at this point
being gay or shit isnt forbidden by any regulation just spreading the ideas of that political lgbt thing isnt alright
the eu is retarded but the west is ignorant and proud nothing surprising
and the bill was passed by hungary
>>
czemu ten niemiec nie postuje o niczym innym tylko o lewactwie
obsesja?
>>
>>148880619
Yeah I keep confusing these eastern european flags
>>
>>148880587
baza
>>
>>148880695
bo lewactwo trzeba tępić - baza
>>
>>148880695
niedojebanie umysłowe
>>
>>148880695
bo młodzież się ostatnio radykalizuje
>>
20 letnia Polka łapię za rękę anona na sali wykładowej

Anon...?
>>
>>148880695
to nie jest niemiec tylko polak na zmywaku
>>
wasza gf chce wam zrobić zdjęcie ale zamiast odliczać 1,2,3 to mówi wam że was kocha i na waszej twarzy pojawia się naturalny uśmiech a potem się budzicie i do fabryki smrodu na 5:30
>>
wychodzę jutro po raz pierwszy od roku z loszką którą znam od dłuższego czasu, mam nadzieje że coś z tego wyjdzie a jak nie to chuj kurwa robię celibat i i cisnę w karierę
>>
>>148880752
tfu na p0lkę, niech wraca do Mokòbē
>>
>>148880819
przecież to jakiś podwiek co tam mieszka bo matka go zabrała
pewnie sie puściła z ciapatym i teraz dlatego taki wkurwiony
>>
>>148880721
>sideways polish flag with a gallantry cross
>>
>>148880877
chce zjeść za darmo, zostań w domu
>>
>>148880936
jak kurwa zjeść za darmo jak do baru idziemy XDD
>>
>>148880962
i będziesz musiał za nią płacić simpie
>>
>>148880819
od malego mieszkam a teraz neetuje

CHLOPAKI LEWACTWO ZLE!!!
>>
anon jest incelem, bo ma za wysokie wymagania
>>
>>148880911
Herr weltweit
>>
>>148880962
debilu XD
>>
File: 1609935410170.jpg (176 KB, 1280x720)
176 KB
176 KB JPG
Nieletnie pięknośći
>>
>>148880455
https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_L%C3%A9pine#Suicide_statement
>>
>>148880962
>ej anon postawisz mi drinka
>ej anon postawisz mi jeszcze jednego
>anon poczekaj tu chwile tam jest taki przystojny wysoki przyjezdny przy barze, chcę się tylko przywitać
>sorki anon ale Alvaro i ja wracamy do jego pokoju hotelowego, wrócisz sam? za te drinki ci się odwdzięcze kiedyś
>no to pa do następnego razu!!!
>>
>>148880990
>I będziesz musiał za nią płacić simpie
i tak wypłatę na gówno przepierdalam, równie dobrze mogę przepierdalać na loszkę na której punkcie mam najebane w głowie od lat jeżeli oznacza to że coś z tego może wyjść
>>
>>148881095
typowy polak simpeczek
no wypierdalaj przepierdalać hajs, won stąd
>>
w moim kraju mieszka 24mln kobiet

nie, nie dotknąłbym żadnej palcem

nie, nie mam za wysokich wymagań
>>
>>148881195
baza
>>
>>148881073
na całe szczęście na wypizdowiu na którym żyje nie ma żadnych obcokrajowców, w najgorszym przypadku może się pojawić jakiś ultrachad z faktycznymi pieniędzmi w co też wątpie
>>148881144
no już nie zesraj się, idź zwalić konia do obrazków anime dzieci
>>
>>148881231
idź już, nie lubimy tu takich jak ty
>>
podpisałem właśnue umowę o kawalerkę i chyba zostałem właśnie wychujany na kasę anąs
>>
>>148881095
to wydaj na Roksę albo daj bezdomnemu, to frajerstwo żeby coś roszczeniowej, toksycznej p0lce kupować
>>
no co tu, ja tylko jajcowałem
>>
File: 1617768286399.jpg (1.06 MB, 750x1899)
1.06 MB
1.06 MB JPG
bracia...
>>
File: fagat.jpg (40 KB, 541x596)
40 KB
40 KB JPG
>>148881144
tez lubie lolisy
>>148881222
baza
>>148881095
kup sobie muzg a nie onlyfansa dobra inwestycja
>>
p0lki simpy Chady Roksy hipergamiczne bestie
>>
>>148881296
ja też nie lubię takich jak ja, z zasady gardzę simpami i bardzo ostrożnie podchodzę do kobiet, zwyczajnie zostałem zaczarowany urodą, inteligencją i ogólnie całą jej osobowością
>>148881323
sęk w tym że nie jest ani roszczeniowa ani toksyczna, a znam ją już kilka lat, gdyby była typową p0lką to bym jej kijem nie tknął
>>
cukierki to smakowy cukier
>>
ale mnie wkurwia ten cwel z niemiecką flagą
taka oczywista nowociota że aż wstyd siedzieć w jednej nitce z takim
>>
>>148881317
szczegóły dawaj
>>
>>148881405
XDDDD

to taka sama prymitywna p0lka jak inne co myśli tylko o chujach Mokeba i Chada
zghostinguj ją i idź na Roksę
>>
>>148881431
stul pizdę śmieciu
>>
niemiec jest bazowany
>>
>>148881456
ogłoszenie wisiało 6 dni i pan ziemiowładca mówił że jeszcze dzisiaj jest z jedną osobą umówiony na ogląda ie
>>
choćby pokazała tysiąc zielonych flag, nigdy nie zaufam żadnej Polce

ufam tylko /polsce/
>>
>>148881559
no to jak cię wychujal na kase
>>
>>148881502
a.. ale anon ona jest autentycznie oczytana, ładna i nie dość że ma podobne poglądy co ja to trzyma się z dala od ciapaków i innych mokebe

dobra chuj jak jutro gówno z tego wyjdzie to sobie odpuszczę i conajwyżej zajmę się robotą i nudną wegetacją jak zwykle
>>
>>148881634
jeszcze nie wiem, ale skoro tyle czasu nikt nie wziął to coś z nią musi być
>>
>>148881715
po chuj ty w ogóle odpisujesz incelowi z wykopu który sie naczytał o redpillach na tagu przegryw i larpuje jako ruchacz roks a tak naprawde w życiu nie był bliżej niż 5 metrów od kobiety która nie była jego matką
>>
>>148881385
bardzo lubie warkocze
>>
chuj kurwa nie było lizania stópek roksy ukrainki
za vardzo się wstydziłem
>>
chodźcie się tu wszyscy przytulić
>>
>>148881736
no też mi się wydaje
>>
>>148881770
już niedługo...
>>
kurwa anoni ale mnie nadgarstek boli ja pinkolę
>>
>>148881823
bardzo bym chciał
>>
>>148881736
teraz mało ludzi wynajmuje bo kaszelek a studenciaki zazwyczaj szukają mieszkań dopiero we wrześniu
więc jak nie jest to jakaś mega okazja najtańsze jakie było to pewnie nie jest bardzo rozchwytywane
>>
>>148881761
Bo bardzo fajnie mi się baituje incela który myśli że nie mam wyjebane w to co mówi i że słucham jego życiowych rad opartych na bredniach innych inceli, czuje się trochę jakbym słuchał porad menela na dworcu i udawał że faktycznie zamierzam się do nich stosować bo ewidentnie wpierdalanie suchej krakowskiej zjebało mu życie, nie bycie jebanym alkusem. Nie w sensie że wymyśliłem sobie loszkę z którą jutro wychodzę, to jest akurat prawda, schizofrenia jeszcze nie rozwinęła się do takiego stopnia żebym sobie to wszystko uroił.
>>
File: 1602894603749.png (1.06 MB, 800x955)
1.06 MB
1.06 MB PNG
z humorkiem
>>
>>148881715
>nie jestem taka jak inne
XDD
wypierdalaj z nią na strajk """"kobiet"""" simpie XD
>>
połowa wszystkich desek to same containment boardy
>>
>>148881984
nigdy nie zaruchasz simpie, zrobi to Chad albo Diviarz XDDDD
>>
/polska/ to containment generał dlapnapływów podludzich
>>
>>148881761
ale piecze XD
>>
>>148882103
>wypierdalaj z nią na strajk """"kobiet"""" simpie XD
pójście na strajk kobiet byłoby nietaktowne patrząc na to że oboje jesteśmy za kompromisem, inna sprawa że żadnemu z nas nie chciałoby się jechać do warszafki żeby pochodzić z kawałkami tektury i obskoczyć wpierdol od nacjopatusów

dobra kurwa pora blacklistować słowo simp bo mnie wkurwiać zaczynacie wykopki
>>
>>148882255
wszystkie deski pozwalające na generały to deski kontaminacyjne
>>
ehhh bracia tylko wy chcecie ze mną rozmawiać na tym świecie skurwiałym
>>
>>148882339
czyli dziecka zwykłego by nie zabiła a niepełnosprawne już tak?
>>
>>148881761
ale zawialo obora, co za rak
>>
File: obraz_2021-07-22_175337.png (938 KB, 1920x1920)
938 KB
938 KB PNG
XD
>>
>>148882533
XD
>>
File: 1621574427908.png (78 KB, 756x477)
78 KB
78 KB PNG
dobra czas nowy general sobie znaleźć
>>
jajka mi wypadają z majtek jak siedzę
>>
może w przyszłym roku będzie lepiej
>>
>>148882627
ruski jest komfii desu
>>
>>148882502
a to nie tak że tylko z nami chcesz rozmawiać?
>>
>>148882627
do jutra
>>
lidlowe lowe ceny lidlowe
niskie niskie sprawdź jakie niskie
>>
wróciłem z wakacji anoni
>>
>>148882521
rakiem to jesteś ty napływie jebany wracaj na karachuja nowocioto
>>
>>148882851
gdzie byłeś
>>
>>148882851
jak luźność roksy, niska?
>>
>>148876839
JTVeemo is good Splatoon artist.
>>
>>148882506
tak, na tym polega litość i tak należy robić, chyba że sądzisz że to

https://www.youtube.com/watch?v=gwNQqnEYMXw

faktycznie cieszy się z egzystencji i powinno być utrzymywane przy życiu
>>
nie ufajcie Polkom

ufajcie /polsce/
>>
beka że trzech czy czterech napływów z wykopu myśli że przejeło tego generała bo srają 24/7 te swoje wysrywy
>>
bf czy gf hmm
>>
>>148882970
to nie jest tylko kwestia wyglądu
hawking też wyglądał zjebanie ale to i owo jeszcze udało mu się zrobić
jakbyś go zajebał tylko dlatego bo głupio wyglądał na wózku to by teraz nie było tego co zrobił
>>
>>148882889
ZOSTAW GO
>>
>>148883032
ja tam nie wiem bo ich filtruję
używam filtrów btw
>>
>>148883051
a ile ludzi nie mogło wykorzystać swoich możliwości bo im sie trafił niepełnosprawny gówniak i muszą poświęcić swoje najlepsze lata życia na utrzymywanie tego przy życiu aż umrze a oni zostaną z traumą
>>
File: 1546297620697.jpg (495 KB, 744x4330)
495 KB
495 KB JPG
Sprzątam sobie obrazki i coś takiego znalazłem
>>
File: (Ty).png (577 KB, 1936x2310)
577 KB
577 KB PNG
>>148882889
odsysanke rob cepie beksa bo na kurahena nie umiales nigdy wlezc
>>
>>148883041
bf bo masz go tutaj (mnie)
>>
File: kurwy.png (2.67 MB, 462x9999)
2.67 MB
2.67 MB PNG
>>148883135
ja mam gorzej
>>
>>148883142
>debil myśli że jak ktoś nie wchodzi na ten jego kurwidołek pełen dzieci to znaczy że nie umie
nieironicznie sie zaśmiałem jaki ty jesteś zjebany
>>
myślałrm już że to opanowałem, ale nadal jak wychodzę do lludzimam mowę ciała jak mowęta parówa pedał jebany
>>
>>148883051
jeżeli ktoś chce żyć i egzystować to nie mam z tym żadnego problemu, jeżeli natomiast ma powstać warzywko które będzie sobie wegetować kilka tygodni/miesięcy/lat bez faktycznego życia to jak najbardziej nie mam problemu z usunięciem czegoś takiego żeby zaoszczędzić cierpienia warzywku i starym
>>
>>148882970
jak Bóg chciał żeby żyła to widocznie tak jest kim ty jesteś narcystyczna witaminko żeby mówić które dziecko nienarodzone ma przeżyć a które nie XD also super cherrypicking dużo zdrowych dzieci które np mają lekkiego dałna było zabijane a to są skrajne przypadki co wstawiłeś
>>
>>148883203
jak ja ciebie zabije to znaczy że bóg tak chciał i czemu to jest zabronione? skoro bóg mnie takiego stworzył to chyba przewidział że cie zabije
>>
>>148883187
nie umiesz tralalala!
prawda ze nie umiesz?
>>
>>148883142
przecież na kurwihonku nic ciekawego od lat nie ma, siedzicie tylko i wymyślacie nowe javascripty żeby więcej trzeba było wpisywać wchodząc na to wasze gówno XD
>>
>>148883129
możliwości czyli seks z Mokobe i puszczanie się po domówkach u Chada?
>>
>>148883203
wysokie iq
>>148883236
niskie iq
>>
File: 1626688822206.jpg (86 KB, 487x460)
86 KB
86 KB JPG
pifko i cziperki zakupione
bielizna wyprana
teraz gierkowaniegsy2m
>>
siedziałem na kara kiedy ty na gówno mówiłeś papu
>>
>>148882909
na żaglówkach ze znajomymi
>>148882916
nie jestem degeneratem
>>
>>148883278
wiesz że jak para sie decyduje na dziecko to mężczyzna też je wychowuje debilu jebany? wam kurwa tak te epickie baity z wykopu mózgi wyżarły że nawet sekundy sie nie potraficie zastanowić nad tymi wysrywami które piszecie
ale ten generał jest kurwa gównem jebanym przez was kurwy zajebane z wykopu
>>
>>148883203
>jak Bóg chciał
jaki jest twój powód dla wiary w Boga? co na tym smutnym jak pizda świecie sugeruje ci egzystencje jakiegoś odgórnego bytu który nie ma w ciebie kompletnie wyjebane tak jak sugerowałoby to codzienne życie?
>>
>>148883341
pejsik kartę obok
>>
anonie od rosjanki, jakies protipy co do apek typu jakdojade? cos co mnie poprowadzi za raczke jak autystyczne dziecko
>>
>>148883151
a jesteś ładny?
>>
>>148883415
nie
>>
>>148883395
czemu akurat anon od rosjanki jak tu pewnie 90% ludzi korzysta z jakdojade
>>
File: 1620227256531.jpg (38 KB, 403x433)
38 KB
38 KB JPG
>>148883313
>wpisałem kapcze w post
>inb4 pass poster >jaka kapcza
>>
>>148883377
kartę obok wilno lurkuje -.-
>>
boga nie ma :D
>>
jaki jest wasz ulubionyt tag na wycopie? mój to #przegryw
>>
>>148883427
bo tylko on byl w rosji
>>
File: 1626967622871.jpg (281 KB, 900x600)
281 KB
281 KB JPG
moja żona
>>
>>148883505
nie on ale jak ja byłem w moskwie to wszędzie chodziłem spacerem tylko kilka razy jechałem metrem ale to po prostu patrzyłem która stacja jest najbliżej tego miejsca gdzie chce sie dostać i potem spacerem
na mapach google masz te same funkcje co jakdojade i pewnie w rosji też zadziała
>>
File: 1605311856902.png (441 KB, 680x510)
441 KB
441 KB PNG
>>148883434
ale kompro
>>
>>148883586
o to mam jeszcze jedno pytanie, jak wyglada sprawa karty sim na miejscu? czy po przylocie na lotnisku bez problemu ogarne rosyjska karte sim?
>>
PiS nie miał niczego zakończyć, to po prostu kolejny system kontroli okrągłego stołu.
>>
>>148883700
woda mokra. karakan rządził 8 lat więc następne wybory wygra tusk, porządzi 8 lat, potem znowu pis przez 8 lat i tak do zajebania
>>
>>148883662
tego to akurat nie wiem bo to było dawno i wtedy jeszcze sie nie chodziło z netem w telefonie 24/7
>>
nic dzisiaj nie zrobilem
>>
>>148883859
to ja ale przez 20 lat
>>
>>148883754
>tusk wygra
XD

nawet jak wygrali to musiała być to cała koalicja złożona z totalnej opozycji od lewicy do konfederacji co oznacza że taki rząd szybko by się pokłócił i skończył
>>
nienawidzę kobiet kurwa mać
>>
udowodnijcie że nie jesteście ślepymi hejterami i nazwijcie jedną rzecz którą lubicie w kickoucie
>>
czy konfederacji bliżej do ko niż do pisu
>>
>>148883365
i? to chyba normalne że mężczyzna też wychowuje
>>
>>148883754
wahadło jest prawdziwe
>>
>>148884010
KO, konfederacja to PO 2.0 od dłuższego czasu
>>
fotelowy psycholog jesteś? czemu się automatycznie wkurwiam na widok kobiet, a szczególnie brzydkich zamiast je podziwiać?
>>
w czym? chuj mnie to
>>
>>148884035
no i jak mówie o rodzicach to ty srasz o ruchaniu mokebe
faceci też ruchają sie z mokebe? zaczniecie srać o p0lakach?
>>
File: honklhonk.jpg (47 KB, 800x450)
47 KB
47 KB JPG
>https://www.youtube.com/watch?v=Hr8jCVYj7iU
postuję znowu na wypadek że ktoś przegapił
>>
polska bangladeszem europy
>>
boja
>>
polska wenezuelą europy
>>
>>148884225
czemu to ma być śmieszne
nie rozumieć
>>
Polska - mój dom

może chujowy, ale własny
>>
polska wuwuzelą europy
>>
ja mówię kobiety, wy mówicie kurwy!
kobiety!
>>
toooooooooooooooooooooooooooooooooooooo może i gówno ale polskie narodowe gówno -_-
>>
>>148884268
my nie uzależniliśmy swojej gospodarki od jednej rzeczy więc raczej nie
>>
>>148884328
Królowe!
>>
>>148884144
zwiększ dawkę bluepilla
>>
>>148884328
kórwy
>>
czy na grindrze jest szansa na szarego myszka
>>
>kiedyś
było
>https://www.youtube.com/watch?v=bmNhEZiS5qo
>>
>>148884195
ale to k0biety chcą zabijać dzieci masz nawet nazwę "strajk kobiet"
>>
wszystkie kobiety są piękne ale my polki to chyba przesadziłyśmy
>>
Siema norwoody, jak tam kolejny dzień nie mienia włosów xD?? Nawet mi was nie szkoda
>>
>>148884421
to poczytaj na jaki post odpisywałem debilu pierdolony kurwa tylko szuka zaczepki żeby móc sie zesrać jebany cwel z wykopu jak ja was kurwa nienawidze
>>
nie rucham bo pocę się jak chuj w każdej sytuacji społecznej tak że zaraz mam mokre plamy pod pachami przez co jeszcze bardziej się denerwuję i tak w kółko
>>
>>148884144
kochaj bliźniego swego jak siebie samego
>>
>>148884498
po prostu się nie denerwuj
>>
po prostu bonć sobom
>>
zaraz ide na siłkę
>>
>>148884557
powiedz to mojej podświadomości
>>
mimo że sie zmieniacie, macie debilne opinie i duza czesc z was to podwieki jebane to koledzy jestescie
>>
dziewczyna siedząca przede mną w autobusie jest niższa a ma grubsze ręce i bardziej owłosione
dlatego nie rucham?
>>
>>148884086
o to to
>>
beka z was że nie potraficie x
ja potrafię x, nara xlety
>>
>>148884286
było w wiedźmina grać
>>
>>148884696
w jedynkę grałem
>>
ja kupilem 3 wieśki na przecenie bo żyd obnizyl chyba do 40 zl
ale zadnego jeszcze nie odpalilem
kapitalizm znowu wygral
>>
>>148884640
trochę to
>>
ty się cwelu nie wtrącaj
>>
>>148884799
NIE MA lepszej gry action-rpg od wiedźmina 2
>>
już sie odezwac kurwa nie mozna odnosnie tematu bo yy no wlasnie bo nie wiem
>>
>>148884906
wiedźmin to smrut jebany polacku co pewnie goticzka też zachwalasz gównogusciarzu
>>
aborcja = morderstwo
>>
chce mi sie plakac
>>
>>148884906
mass effect
>>
musisz albo lubić wszystko co prawackie albo lubić wszystko co lewackie

nie może być inaczej
>>
>>148876839
Pierogi kelbasa vodka
Can I have some more of that half naked boy my fellow poles
>>
>>148885106
może warto spróbować
>>
>>148885106
chodz sie przytulic
>>
>>148885157
wypierdalaj pedale
>>
postuj usta
wiem ze tu jestes
>>
50 postów homospermiarzy zagranicznych nawet kurwa nie licząc lokalnych nie no super op super generał
>>
wczoraj ogoliłem jajka i teraz są bardzo przyjemne w dotyku
>>
>>148885262
daj polizać
>>
>>148885249
a co postowalem wczesniej
tylko sprawdzam czy o mnie chodzi
>>
>granie w gre gdzie jedyne co robisz to biegasz po pustej otwartej mapie jako le epicka anime dziewczynka, spamujesz lpm i robisz fetch questy
jeśli to robicie to możecie Znaleźć mnie w Warszawie o 21. Dokładnej daty, lokalizacji ani dnia nie podam. Wiecie, gdzie będę.
>>
>>148885391
to chodź
>>
File: b_shop6_436.jpg (199 KB, 710x715)
199 KB
199 KB JPG
obrazek do nowego generała
>>
>>148885439
dłoń
>>
>>148885433
kutaka
>>
File: 1610493885850.gif (204 KB, 404x416)
204 KB
204 KB GIF
polacy to bydło z mentalnością chłopa pańszczyźnianego od zarania dziejow, zawsze gnije jak ktoś mi mowi że polacy zawsze mieli tradycje wolnościowe. takie mieli tradycje wolnościowe że polscy chłopi dziękowali austriackim zaborcom za wyzwolenie ich od polskiej szlachty
>>
czemu widok kobiety tak prowokuje agresje we mnieeee
>>
File: 1595590418675.jpg (114 KB, 1072x1440)
114 KB
114 KB JPG
Opinie na temat ciasta z które sobie zrobiliśmy z dziewczyną?
Na zdjęciu ciasto i jeszcze większe ciastko a.k.a moja dziewczyna
>>
>>148885589
ale tam musi śmierdzieć
>>
>>148885589
ziomek nw jak ci to powiedziec ale twoja gf to murzyn jebany
>>
>>148885501
baza

nie peowska
nie konfederacka
tylko polska pisowskaaaa
>>
>>148885513
a to nie
ja oczko postowalem
>>
>>148885585
ale ten no byliśmy w partyzantce jak nas Niemcy i Sowieci rozpierdalali

WOOOOOOOLNOOOOOOOOOŚŚŚŚŚŚĆĆĆ
>>
>>148885692
to teraz usta
>>
File: Capture.jpg (36 KB, 672x452)
36 KB
36 KB JPG
>>
>>148885734
baza
>>
konfesja czas, wyprowadziłem się od rodziców tylko po to żeby móc chlać, ruchać roksy i żyć w syfie
>>
File: america.jpg (793 KB, 1600x1067)
793 KB
793 KB JPG
ktørø
>>
>>148885589
>moja osobowość to nienawidzenie rządu
>>
>>148885585
nie mylisz sie ale tez nie masz do konca racji
90% tych polakow z tradycjami wolnosciowymi albo za te wolnosc zdechla, padla ofiara zbrodni wojennej albo wyjebala z tego naszego kwadracika a mapie
>>
>>148885757
2 8 albo 12
>>
>>148885734
Baza
>>
Hitler był nieronicznie ostatnią anomalią w Matrixie. Można go lubić albo nienawidzić ale trzeba mu przyznać, że mordował praktycznie kogo chciał I miał jajo żeby posunąć się do radykalnych rzeczy.
>>
>>148885744
>>148885744
>>148885744
>>148885744
>>148885744
>>
dajcie mi boja
>>
>>148885719
tylko rzęsy mam padelskie
no dobra usta tez moze troche ale mam wasa aktualnie i nie wygladaja tak jakbys chcial zeby wygladaly
>>
>>148885745
>>148885793
>dosłownie poszły na koncert rozdziewiczyć się na oskarku
>>
>>148885847
czemu masz wąsa
to brzuszek chociaż
>>
>>148885853
KURRRRRRRRRWOMMMMMM
>>
>>148885828
>Hitler
20 milionów
>aborcja
miliardy dzieciDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.