[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: fama.jpg (605 KB, 2048x1363)
605 KB
605 KB JPG
Hur ser din aktieportfölj ut?
>>
>>148876760
Bögig upplaga för bögiga borgare som gillar att böga sig med varandra. (Du)'a mig inte.
>>
>>148877005
Här har du ditt du, vänsterpartisten
>>
>>148877005
Cringe.
>>
>Heh... vi bara vänder pengar om och om och om igen utan att producera något så epic!!!
>>
File: E60uviBWEAMzKwD.jpg (162 KB, 750x1334)
162 KB
162 KB JPG
>>
>>148876760
Väldigt homogen, tyvärr.
>>
>>148877483
Akiemarknaden handlar ju om att allokera billigt kapital till företagen. Så tro det eller ej men börsen gör företagen en tjänst om det går bra för dem.
>>
NY RIKTIGA

>>148877781
>>148877781
>>148877781
real thread kys tranny you will never be a real woman

>>148877781
>>148877781
>>148877781
>>
>>148877655
>Spelar inte herrarna i OS?
>hmm märkligt, ser bara rapportering om damlaget
>måste fan googla
Och så får man upp det här typ som enda resultat
https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/hyllman/2021/07/21/behovs-det-verkligen-ett-os-i-fotboll-for-herrar/

Det här är ju galet???
>>
>>148877848
>börjar yla om transor
nä nu tycker jag inte om din tråd.
>>
>>148877848
Sälupplaga mer typ särupplaga asg
>>
>>148877897
Han har ju inte fel. Transor är disgusting.
>>
>Städis tar bort alla giltiga trådar
>Låter sidan 9-tråden vara kvar
Jävla bajsstädare
>>
File: 1601850990165.jpg (6 KB, 225x225)
6 KB
6 KB JPG
>Transor är disgusting.
>>
>>148877920
Vissa är rätt söta~
>>
File: guldlolol.png (441 KB, 587x567)
441 KB
441 KB PNG
>STÄDAD
>>
>>148877920
Så får man inte säga, de är människor också
Varför måste du sprida hat i tråden?
>>
NY
>>148877975
>>148877975
>>148877975
>>
>>148877986
sug min kuk
>>
>>148877483
Företag behöver kapital för att kunna producera produkter och tjänster och utan aktiva investerare kan man inte bestämma rätt "cost of capital". Alltså, man behöver aktiva investerare, som köper och blankar aktier utefter deras prediktioner om företagets framtida utsikter. Vem ska annars bestämma ett företags cost of capital? Staten?
>>
>>148878058
Jaha nyss gillade du ju inte transor men nu vill du bli avsugen av en man, dubbelmoral much?
>>
>>
>någon brevar en kuk
>får vara kvar i flera timmar
>brevar giltig tråd
>städad direkt
transan är sjuk i huvudet
>>
>>148878102
En retorisk förolämpning~
>>
>>148878116
Episkt jonte, episkt!
>>
Trådspammarna måste vara kommunister eftersom dom blev så arga över "Aktieupplagan".
>>
>>148878132
aa försök bortförklara det du
>>
>>148878071
>>148877870
Hur kan du stödja att judar som sitter och inte gör ett skit blir rika utan att producera något?
>>
>>148878153
skiter i upplagan. den var gjord på sida 9.
>>
>>148878153
Fattade du det först nu?
>>
Städad från Shazrad
>>
Kollar ni på utöya strömmen på SVT?
>>
Kommer tråden lugna sig inom de 100 första inläggen och bara gilla läget eller kommer tråddampet att vara hela tråden?

J/N
>>
Och jag trodde jag var autistisk...
>>
>>148878237
jag kommer dampa
>>
>>148878226
Det var ett hemskt och meningslöst dåd. Att kolla på strömmen tänker jag inte göra då jag är helt k bry på hur högern och vänstern försöker kapitalisera politiskt på detta.
>>
>>148878226
Åh guuuud ska svt sjuda om NAAAAAAZISTER nu igen fast muslimer pangar på våra gator hela dagarna? Sånt här ska inte skattepengar gå till
>>
>>148878226
>80 ungdomar med smartfånes
>0 filmer från attacken
alla vet att det är fejk lysnegerskit alltihopa
>>
>>148878237
Kanske?
>>
>>148878186
Jag misstänkte det förut, men detta bekräftar det.

>>148878167
Svenskar gynnas också av kapitalism och en stark, hälsosam rättsstat, som vi hade för kanske 60-70 år sedan.
>>
>>148878288
Vi borde lägga ned hela public service.
>>
Har bara tappat lusten att breva efter vad städis gjorde. Ses imorgon, kanske.
>>
>>148878300
Bara råka spränga riksdagen också när alla var på sommarlov lol
>>
>>148878361
lul. Ägd. Städad.
>>
>>148877920
Sant, transer er misfostre.
>>
hatar transan
>>
Vem fans idé var det med tvåhundralappar
>>
>>148878430
Min idé
>>
File: 1606916515797.jpg (72 KB, 480x853)
72 KB
72 KB JPG
>>
>>148878430
Can det be, the transretardoskuldincelbög?
>>
>>148878466
vill hon bli gängsmälld eller?
>>
>>148878466
Söker hon en svart tjur?
>>
>Sverigetråden - Aktieupplagan

>Hur ser din aktieportfölj ut?

https://www.youtube.com/watch?v=sVXnoanopzA
>>
>>148878466
Vill hon få (You)'s?
>>
Hoppas alla aktiebögar i tråden förlorar alla sina pengar och tar sina liv
>>
>>148878466
översättning: söker uppmärksamhet och bekräftelse och ev. en vinstlott i form av gigachad så jag kan byta pv
>>
>>148878466
Vill hon ha gratis kaffe?
>>
Skulle vilja ha konversationer med en avancerad AI
>>
>>148878562
även du kan bli en aktiebög
allt som krävs att du har lite pengar över
>>
>>148878570
d1a
>>
>>148878608
Hej, jag är en människa så jag är typ en avancerad AI
>>
>>148878608
minns jag hade en robot som vän på msn. minns inte vad den hette dock
>>
>>148878466
Vill hitta någon att kolla på 2d givetvis!!
>>
>>148878562
Hur mycket pengar åker in på ditt konto varje månad?
>>
File: 1610068144756.jpg (8 KB, 250x246)
8 KB
8 KB JPG
>>148878466
Er bare for oppmerksomhet og for å øke selvtilliten.
>>
Har man autism måste man bara ställa frågor. Med några få välplacerade frågor kan jag få någon att prata i timmar, och då är det bara att luta sig tillbaka och lyssna utan att behöva anstränga sig utöver det. Dessutom börjar alla älska en när man gör detta
>>
>>148878562
t. aktieindexfond-spararen
>>
>Rakade håret och skägget för en och en halv vecka sedan
>Får fortfarande små hårstrån som borrar sig in i fötterna när jag går runt i lägenheten
FITTA!!!
>>
Blir en dafgårds till sen lunch
>>
>>148878799
Vilken sort?
>>
svensk vpn som funkar på kanalen?
>>
>>148878799
Laga riktig mat istället
>>
>>148878799
Hej jägarsamlaren
>>
>>148878799
Laddar för en Karins till middag :^)
>>
Bjuda dejten på dafgårds J/N
>>
>>148878853
Nord VPN
>>
File: 1625171385890.png (84 KB, 449x800)
84 KB
84 KB PNG
>Nord VPN
>>
>>148878889
J om hon är biltema
>>
File: 1626873797674.jpg (9 KB, 240x240)
9 KB
9 KB JPG
Jag tror mongobögen jobbar som volontär på mitt jobb. Det är en smällfet och norwoodad kille på typ 170 cm med aspeeger som bor på ett vårdboende.
Han är bög och har flörtat med flera av killarna här, bland annat mig. Idag så berättade han hur han sett två 17-åriga killar spela basket i bar överkropp igår och hur stod och spanade in dem. Efter det började han fråga om när jag kommer börja jobba utan tröja och hur min svett kommer rinna.
Han är trevlig men väldigt, väldigt speciell
>>
>>148878889
Charmigt, gulligt på sätt och vis.
>>
>>148878960
biltematjejer hör hemma i gaskammaren
>>
>>148878889
Galet nog att fungera

>jag kan förändra honom, han försöker åtminstone :)
>>
File: 1626736377587.jpg (88 KB, 742x1024)
88 KB
88 KB JPG
>>148878960
Ser ut typ så här. Är det biltema?
>>
>>148878991
Hon skulle inte tycka så
>>
>>148878889
J
Om hon inte gillar det så är hon inget att ha.
>>
>>148878960
>>148879030
gds
>>
>>148879030
SEXSEXSEX
>>
File: 1626964789801.jpg (329 KB, 1140x1708)
329 KB
329 KB JPG
>>
>>148878989
Berätta mer
>>
>>148879007
>>148879030
>>148879073
Sambögarconny
>>
>>148879046
Kanske inte, de flesta förväntar sig att bli bortskämda med dyr fin mat.
Hade jag blivit bjuden så hade jag tyckt så dock, hade också velat typ laga mat åt min dejt ifråga hädanefter så han får äta gott
>>
>>148879007
Du menar min sängkammare?
>>
fan va bra man mår när man inte är på kanalen hela dagen och bara går ut i solen och typ stirrar på brudar
>>
>>148878939
vilken funkar?
>>
>>148879094
Finns inte så mycket mer att berätta. Han har fått varningar tidigare för att han flörtat med kunder och medarbetare. Han älskar att prata och ställa frågor, men pratar över folk innan de hunnit svara
>>
>>148879130
Sist jag gjorde så ringde sv ho polisen
>>
>>148879126
Fanns ju någon snubbe som brukade jagjaga om att bjuda alla brudar på billig kaffe första dejten för att kolla hur giriga de är
>>
>>148879130
Mår piss av att se söta flickor
>>
>>148879155
samma, man får tydligen inte flörta med 11-åringar i den här fittlandet längre
>>
>>148879155
berätta lamo
>>
>>148879150
Köp din egna VPS
https://github.com/angristan/wireguard-install
>>
>>148879235
vad är vps
>>
Jag fiser i din allmänna riktning!
>>
>>148879235
från? vad kostar det i mån?
>>
File: 1607111282585.jpg (25 KB, 400x400)
25 KB
25 KB JPG
>>148879273
>>148879294
>>
File: IMG_1583.jpg (2.41 MB, 3456x4608)
2.41 MB
2.41 MB JPG
Vacker utsikt och kaffe, vid Hoverberget i Jämtland!
>>
>>148879314
>ger ett förslag
>vägrar berätta vad han menar
dds
>>
>>148879314
varför är du dryg? detta är inte allmän kunskap på långa vägar
>>
>>148879205
Vgh, grobsverige
>>
>>148879386
Killen är scriptkid som gjort sin första hakkermann-grej.
>>
>>148879378
söt hand :3
>>
File: 8RKAP94.jpg (47 KB, 1038x584)
47 KB
47 KB JPG
>>148879091
>kanten på kjolen
Ytterst snyggt
>>
>En svensk 26-årig man har under tisdagen dött i Marbella.
>Mannen, som enligt spanska medier var där för att fira en svensexa, ska ha slagit sig i huvudet efter att ha hoppat i en pool.
vif
>>
hur många ips får man med bhofs lilla vps-paket?
>>
>>148879585
Ärorika vikingen söp sig så redlös att han var tvungen att självheema pga han klarar inte av värmen och alkoholen.
>>
File: 1601149695994.jpg (123 KB, 430x310)
123 KB
123 KB JPG
>>148879378
>>
>>148879091
hon e fin
vill krama henne
>>
File: 1599271835039.png (814 KB, 1177x662)
814 KB
814 KB PNG
>>148879585
vif Biancus
>>
>>148879378
Vad är det här för jävla borgarhus du bor i?
>>
Har inget sparande

Har knappt nän hundralappar kvar efter att ha betalt räkningar

Har iallafall ingen skulder

Betygsätt
>>
>>148879416
det är matgeekluffaren
>>
>>148879378
Vilken söt liten hand tänk att den runkar av en f1h1
>>
File: 1622128632238.gif (1.33 MB, 404x227)
1.33 MB
1.33 MB GIF
>>148879709
>Har knappt nän hundralappar kvar efter att ha betalt räkningar
hur?
om du tjänar runt 31 tusen så borde du kunna spara några tusen i månaden
är du en stockholmare som måste betala 20 tusen för att bo i en etta?
>>
>>148879709
icajerry-tier
>>
File: 1589150736175.jpg (666 KB, 2343x2576)
666 KB
666 KB JPG
>klockan har slagit 5
Nu är det okej att hälla upp en grogg
>>
ska doxxa mig själv för att få spänning i livet
>>
>>148879804
5k för en ny tv på faktura
typ 1,2k för tv mobil och bredband
8k på hyra
typ 20k på kreditkort, mest på mat

lever för lyxigt, orkar inte vara sparsam
>>
File: ASD.jpg (443 KB, 1920x1080)
443 KB
443 KB JPG
Någon som har trådpartiet affischerna?
>>
>>148880039
>typ 20k på kreditkort, mest på mat
Okej nu är det bara gyckel
>>
File: 1620730122790.jpg (8 KB, 225x225)
8 KB
8 KB JPG
>>148880039
>20k på kreditkort, mest på mat
>>
>>148880023
Tanken har också slagit mig
>>
>>148879709
lajvus
31k efter skatt så är du ingen sån hjärnkulting
>>
File: 1615400100611.jpg (1.44 MB, 4960x7016)
1.44 MB
1.44 MB JPG
>>148880052
>>
>>148880052
Snyggt anon, du fick ju in flaggan riktigt vackert bakom de gamla marinuniformerna. Vad är det för något motiv i mitten?
>>
>>148880023
Jaha. Spännande.
>>
>>148880022
bbcgängsmäll på g? ^_^
>>
>>148880145
Tack så mygget
>>148880151
Kröningen av någon av alla Karl vi haft, minns inte vilken.
>>
>>148880090
>>148880131
ååååh? jag äter ut ofta och äter mycket halvfabrikat dessutom
>>
>>148880090
Tänk dig hur FÖ FE FÖ FU som anon måste vara. Nästan inte se ned till marken något mera.
>>
>>148880201
Hittade, tydligen den elfte
>>
>>148880255
Njo, bara alla möjliga.
Tänkte byta ut propaganda affischerna i utfall 4 till något lite mer roligt.
>>
>>148880273
jag betalar för tjejens mat dessutom måste du ha i åtänke
>>
>>148880271
Kan du inte rota fram ett gammalt kvitto. Vill fan se hur fetton spenderar sina pengar.
>>
Är transorna ens kvar i tråden? Är dampus kvar?
>>
>>148880280
>>148880151
Gustav III:s kröning i Storkyrkan
>>
Okej helt seriöst ge mig era bästa tips på första veckorna på universitet

Vad ska man tänka på?
>>
>>148879172
lol skön snubbe.
>>
>>148880288
Skulle ju kunna ta NMR, fast så roliga är de ju inte, dessutom lär det kanske vara lite SÄPO varning på det
>>
File: 1612309509996.jpg (1.8 MB, 4960x7016)
1.8 MB
1.8 MB JPG
>>148880288
>Njo, bara alla möjliga.
>>
>>148880344
Tvinga dig att vara med på saker
Se till att du kilar in dig i gemenskapen
>>
>>148880022
Duktig sissybögslyna, bli lullig innan grindr daddies kommer över^^
>>
File: 20210722_170924.jpg (2.25 MB, 2534x3362)
2.25 MB
2.25 MB JPG
>>148880328
vi var sugen på paj imorse

glömde hur mycket jag slösar på energidrycker med

finns ingen syfte med att spara massa benga när varken jag eller tjejen vill ha barn, varför inte leva hur gott man kan då?
>>
>>148879378
jämtland är så vackert om man räknar bort lilla stockholm.
>>
File: glasögon.jpg (409 KB, 1382x1318)
409 KB
409 KB JPG
Vilka bågar ska jag välja?
>>
>>148880558
>vi
>tjejen
dds
>>
>hata stockholm fuck stockholm stockholm stockholm stockholm

Ni vet att ord sårar va? Det är hufvudstaden ni pratar skit om.
>>
>>148880394
Hade varit sveriges största slampa om jag var en snygg tjej

Men jag bor i ett parallellt universum och jag blev en ful kille som blev incel
>>
>>148880394
Okej milla
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dUvper179AQ
*skrubbar bort all ledsamhet ifrån din själ*
>>
>>148880636
*kram* anon!
>>
>>148880636
*spottar på dig*
Det gillar du va bögfjollholmare
>>
File: 1626938285013.jpg (72 KB, 680x914)
72 KB
72 KB JPG
>>148880643
Grundat~
>>
File: 1606403328316.jpg (34 KB, 284x401)
34 KB
34 KB JPG
>Kina riktar skarp kritik mot WHO:s planer på att återigen utreda coronavirusets ursprung, rapporterar South China Morning Post.
>I ett uttalande från den kinesiska hälsokommissionen anklagar man WHO för att vara ”arrogant” och att den planerade utredningen är ”respektlös”.
>Det var i fredags som WHO presenterade sina planer på en fortsatt utredning, skriver TT. Man uppmanade då även Kina till transparens och samarbete. Tanken är att WHO nu ska undersöka kinesiska laboratorier för att på så sätt försöka samla in ny information om virusets ursprung.
>>
>>148880787
Inte så
Är normal här och nu, men hade jag varit tjej hade jag varit slampa

Inget bögigt i det
>>
File: 1623924142979.png (46 KB, 899x475)
46 KB
46 KB PNG
>>
>>148880366
Danke så mycket.
>>148880356
Får kanske fixa någon "vesuvio" kampanj affisch också
>>
Varför har vi ingen trådby i Gruvkraft?
>>
>>148880844
varför inte bli fempojke och slampa runt då? Ha lite kul?
>>
vet inte vilken dag tid eller rum jag är i
>>
Någon här som läste den svenska översättningen av Ett Stycke när den gavs ut? Hur översatte de "okama"?
>>
>>148880854
Hade aldrig varit någon ordning, bara tråkigt damp
>>
>>148880944
Vill inte ha kuk i rumpa
Vill knoooolla en tjej

Som jag sa, jag är inte tjej
>>
Ze worldu nya ^^
https://www.youtube.com/watch?v=MVeWsxeG44U&ab_channel=SamAzyah
>>
>>148880854
För jag har inget minecraft konto längre, annars skulle jag hyra en server åt er
>>
>>148880960
Kom den svenska utgåvan så långt som impel down?
>>
>>148880986
oki men man får tjejer också bara det att de bara använder en som en leksak.
>>
File: 1611948788967.jpg (48 KB, 425x456)
48 KB
48 KB JPG
>>148879709
>>148880039
JAAAA KONSOOMERA
>>
>>148880719
baserade choobiebrevare
>>
>>148881062
Ja, de översatte ända till volym 66 innan de la ner den. Det är svårt att hitta de senare volymerna i svensk upplaga, när de dyker upp på Tradera så är det alltid i kompletta samlingar.
>>
>>148881075
Om man blir en sådan "Fempojke" så får man tjejer?

Tvek favä
>>
>>148881152
Aa de stöter på en och sånt, tycker man är gullig och intressant.
>>
>20k på """""""""""""""""""""""""""""""mat"""""""""""""""""""""""""""""""""
>>
>>148881185
Hur vet du det?
Är du en sådan "Fempojke"?
>>
>>148881234
Ja egen erfarenhet.
>>
har en missbildning på levern och mitt liv är helt cp på grund av det
>>
File: alpha chad.jpg (215 KB, 1332x975)
215 KB
215 KB JPG
Nytt rekord, ska fan nå 58.0 snart
>>
>>148881290
bögen...
>>
>>148881290
du kommer aldrig bli en söt pojke med de där håriga benen
>>
>>148881253
Ganska bögigt? Eller?
>>
File: 1621341261954.gif (745 KB, 316x318)
745 KB
745 KB GIF
Kan någon förklara den här gifflarn?
>>
Fattar ni vilken sjuk get som kommer snart
>>
GÖR ER REDO FÖR 1488888888
HE MA FU SE
>>
File: 1626918509609.webm (2.7 MB, 576x1024)
2.7 MB
2.7 MB WEBM
LOL
>>
>>148881330
Aa lite kan inte riktigt hjälpa men varför inte göra det bästa av situationen?
>>
File: 1621762923160.webm (1.13 MB, 576x1024)
1.13 MB
1.13 MB WEBM
>>148881461
>>
>>148881354
Fnissade favä
>>
>>148881354
lol
>>
>>148881486
Zoomers är fullkomligt mentalsjuka. Har aldrig funnits en sådan här trasig generation i världshistorien är jag helt övertygad om
>>
>>148881290
nice!
>>
>>148881461
>>148881486
Älskar tiktokgalenskaper favä
>>
File: 1626918322531.webm (1.34 MB, 576x1024)
1.34 MB
1.34 MB WEBM
>>148881461
Fulsnygg
>>
>>148881735
nej, bara strykful
>>
>>148881735
Fyfan va jag garvar
Ser ut som en ritualdans
>>
>>148881735
smakligt
>>
>>148881735
>>148881461
Byggd för att sitta på mitt ansikte
>>
>>148881735
eww, feta rumpor är fula
>>
>>148881735
gris madderfakking vi svartmuskho med kesoröv
>>
Ni ljuger om ni inte skulle knulla henne
>>
File: sojahane.jpg (726 KB, 1920x1081)
726 KB
726 KB JPG
>>148881290
>bögkurden på lombardis i enskede
>>
>>148881461
>>148881735
ser ut som en kille
>>
Varför träffar ni inte någon tjej i helgen som kommer?
>>
>>148881735
betänk hur djungelhårig hennes fitta+röv måste vara
>>
File: w3.jpg (416 KB, 3496x4024)
416 KB
416 KB JPG
>dkn du aldrig kommer vara en smed i en liten by under medeltidens Frankrike som lever ett händelselöst och mysigt liv men en dag så kommer soldater till byn och letar efter en försvunnen adelsdotter som visar sig ha gömt sig som en vanlig bondeflicka i byn som du sedan försvar mot dem och hon blir förälskad i dig och du får i uppdrag att eskortera henne till hennes fars slott i ett annat hertigdöme vilket för dig ut på ett äventyr längre bort än vad du någonsin gått innan tillsammans med dina kamrater och under resans gång faller ni mer och mer för varandra och en kväll när ni sitter i en skogsdunge och grillar en hare så kysser hon dig för första gången medan dina kamrater brister ut i dans och spelar medeltidsmusik på sina harpor
>>
File: 1532119198401.jpg (925 KB, 1242x1497)
925 KB
925 KB JPG
Stor rumpa
>>
>>148878116
den är jävligt sexig favä
>>
>>148881945
GRI VI
>>
Öh grabbar?
>>
Sex
>>
>>148881940
Får jag slicka hennes fitta sen?
>>
File: E62FkhsWUAI7FWu.jpg (23 KB, 720x407)
23 KB
23 KB JPG
>>
>>148882015
bbcnäste nästa
>>
Skulle jag kunna få en mjäää?!
>>
File: 1626927625832.webm (2.11 MB, 540x960)
2.11 MB
2.11 MB WEBM
Uwu
>>
>>148882150
Det här skulle trådens söta transtjejer behöva se!
>>
>>148882150
Varför finns det en ny bögflagga?
>>
>>148882027
mammasex bästa sex
>>
>>148880960
de översatte det till "transa" t. läste NePec när jag var 14
>>
>>148882150
Undrar hur många barn han har knullat
>>
>>148882213
Gillar hur troll på /pol/ lyckades få in en bajsbrun rand i en bögflagga som skulle representera koprofiler..
>>
>>148881185
Du snackar så jävla mycket skit

Kvinnor avskyr svaga män såvida de inte vill utnyttja dem på pengar eller ha en axel att gråta mot när chad tröttnat på deras skit
>>
Är twink och får ligga. Rent gymcelkåp att man behöver vara biff
>>
>>148882027
Niggermaddrass favä
>>
>>148882403
bögsex är inte sex
>>
>>148882403
ingen bryr sig zoomis dina jävla gymnasieanekdoter är helt irrelevanta
>>
>>148882403
Ska du ligga med snygga kvinnor som har en personlighet behöver du en bra kropp.

t. vetare
>>
>>148882125
Mjäääää
>>
>>148882015
Kul för henne
>>
Hur skulle ni reagera om tjejen ni dejtar visar sig ha varit en blattemadrass?
>>
File: E62sySqXMAEGm6r.jpg (106 KB, 1125x906)
106 KB
106 KB JPG
>>
minns ni /fa/? LMAO
>>
>>148882150
>staden av k*istendom
>>
>>148882459
lol kåpande gymcell
>>
>>148882015
HATAR SV HO

de har det så jävla fucking lätt här i livet. lägger upp en text och en bild på sig själva så kommer de få en miljon lägenhetsförslag med billiga hyror.
>>
>>148882520
>han köpte flaskraketer
>>
>>148882496
Typ legat med en blatte, varit ihop kär i en blatte eller varit prostituerad? LIte nyans tack.
>>
>>148882574
Brun sperma i fittan. Vad mer behöver du veta, cuckcellus?
>>
>>148882559
Kek det är vad du tror, nog för att de har det MYCKET lättare men så lätt är det inte.
>>
>>148882520
Somalien är ancapistan
>>
https://www.youtube.com/watch?v=PpAjG16A50c

Är inte kristen men de här är fan baserade
>>
>>148882450
>gymnasieanekdoter
Får du inte ligga längre? kek
>>
File: Vesuvio.png (429 KB, 496x702)
429 KB
429 KB PNG
>>
>>148882633
exakt så lätt är det.
>>
>>148882636
Somalia är baserat
>>
>>148882349
>NEEJ MITT GYMMANDE ÄR INTE FÖRGÄVES SÄG INTE SÅ
>>
>>148882655
Får det nu men tog många år av rannsakande. Du kan bara köra på "twink"-looken som du kallar det till typ max 22 sen går det utför. Jag fick ligga som fan 16-20 sen hade jag några svåra år. Nu är jag närmare 30, vältränad, bra jobb osv och får ligga igen.

Ta tips från en som varit med förr
>>
>>148882692
Nä bara fantasier ifrån dig.
>>
>>148882740
Skitgammal lol
>>
Skulle lika gärna kunna vara 19, lika barnslig som en nittonåring.
>>
>>148882781
Du kommer minnas mitt brev när du börjar bli ful om några år zoomis. Killar som lever på "gulligt" utseende träffar väggen 10 år innan kvinnor. Därför bögar/transor ofta begår sina liv.
>>
Man behöver inte gymma för att få tjejer om man är lång och har bra käklinje
>>
>>148882781
>dkn äldre än så
>dkn för efter i livet
>>
>>148882349
fast de gör jag inte är du avis eller något?
>>
>>148882835
d1a
>>
Blir väl steroider då
>>
>>148882682
>haha kolla mamma, jag brevade memet igen
>>
>>148882858
Ni är alla sådana jävla zoomisar. Finns ingen brud efter 20 som bryr sig om ditt fucking utseende.
>>
>>148882835
Du verkar tänka lite mycket på bögar och transor.
>>
>>148881075
Bättre än inget
>>
>>148882574
>Typ legat med en blatte, varit ihop kär i en blatte eller varit prostituerad? LIte nyans tack.

Ifall hon tidigare varit tillsammans med 2-3 blattar innan du träffade henne
>>
>>148882835
twinkbögar blåsta åt helvete

Så fort de fyller 25 kommer de äldre bögarna slänga bort dem som en spermafylld socka
>>
>>148882920
kanske inte är snygg nog att leva på utseendet?
>>
>>148882920
Snarare efter 30, 20-åriga tjejer är förvuxna tonåringar
>>
>>148881735
Borde gå ner 30 kg
>>
>>148882949
aa det är väl det, jag har taskig självbild dock.
>>
>>148882954
K BRY då jag coomat i flera blattekvinnor innan.

t. levt biancus fantasi
>>
Knullar ni med tjejer från södermalm?
>>
>knulla tjejer över 16
pin
>>
>>148883021
Ja
>>
File: 8mxn3dqbvv251.gif (389 KB, 450x450)
389 KB
389 KB GIF
fast man kan ju leva som söt pojk längre med hrt :3
>>
>>148882959
Ja precis som 95% av män. Ditt utseende är oironiskt bara en faktor om du är typ 18 eller om du är i topp 10 eller botten 10%. Annars bryr sig brudar betydligt mer om karisma, humor, status, jobb, stil, form osv osv. Det enda med ditt utseende som spelar roll är längden och axelbredden då ho vill känna sig små

>>148882964
Nej men kan sträcka mig till typ 22.

t. ser ut som skit och dejtat snygga 24-åringar
>>
min hjärna går AAAAAAAAAAAA och jag får den inte att sluta
>>
>>148883081
lul
>>
Ok SIG-jonte
>>
>>148883111
Du har en god poäng där anon.
>>
>>148882015
Vad ska hon plugga?
>>
Funderar på att breva bild på mig själv med tidigare fv bara för att hjälpa alla er zoomers som läst för mycket störd incelteori att rannsaka. Snälla fall inte ner i det där jävla träsket. Jag gjorde det då jag satt och läste på wizardchan typ år 2012 vilket var proto-incels. Det förstör ens hjärna.

>>148883189
Vill hjälpa zoomers fri från incelhjärntvätten
>>
Hur roidar man utan att se ut som man roidar? Vill egentligen fuska till mig nattymax snabbt
>>
>>148883081
Ledsen men jag tar hellre än fin och ung twink mellan 20 så fort du blir gammal lol
>>
>>148883170
Hej, du ringde?
>>
Jobbigt med allt ståhej på stan när man tar incelpromenaden och sen tillbaks till skolådan
>>
>>148883272
förstår det lol, tur man är ung fortfarande
>>
Jobbigt med allt ståhej i tråden om brudar och karriär
>>
>>148883255
Gör det.
>>
>>148883327
Ja lev livet fullt ut med sex innan ingen rör dig kek
>>
>>148883255
meh, det går inte folk måste begå sina egna misstag för att lära sig
>>
>>148883385
låter som en dålig stereotyp lol
>>
vill dö
>>
>>148883428
Du får skylla dig själv om du dö själv lmao
>>
>>148883344
Nej jag tycker det är kul.
>>
>>148882920
>>148883111
>>148883255
Dina brev fick mig att tänka om
t. twinken
>>
>>148878336
>Svenskar gynnas också av kapitalism och en stark, hälsosam rättsstat,
lmao, mmm kolla Sverige idag lol
>>
>>148883457
vi är alla ensamma i döden anon
>>
Dag XX Nyafilmer har fortfarande inte återgått till normalt. Är det verkligen över?
>>
JAG FICK INGEN SÖMN PÅ GRUND AV ER
NU FÅR NI INGEN SÖMN PÅ GRUND AV MIG
>>
>>148883545
Nej jag har min hustru
>>
File: IMG_20210722_173435.jpg (3.87 MB, 2336x4160)
3.87 MB
3.87 MB JPG
>>148881290
>bögen kan inte ens anoreximaxxa
>>
File: wk.png (8 KB, 620x519)
8 KB
8 KB PNG
>>148882917
Förlåt. Det var inte meningen att irritera dig.
>>
File: 1599370863322.png (705 KB, 1020x731)
705 KB
705 KB PNG
>>148883717
>>
>>148883717
auschwitz ringde och sökte en rymd fånge
>>
>>148883751
groda ba whaddafack XD
>>
>>148883708
oki lol.
>>
>>148883772
Du menar en förrymd jude?
>>
>>148881290
>>148883717
Tips?
Fast på 117KG
>>
mår bra när jag är ensam
mår dåligt när jag är bland folk
enkelt som
>>
>>148883717
>>148881290
sissyslutty!!! ^^ soo cute :3 vara sjukligt smal leva på en smula bröd och sperma om dagen ^^ få benskörhet och daddy bryter ens ben och vrider om den så ni blir attached till knullgunga permanent transform to fuckdoll >//< sen bara leva för att bli knullad av horny gubbar 100 om dagen ha ett öppande bussy asshole som läcker ur pozzad sperma och bli matad genom rumpan tills du dör av blodförgiftning >////////<
>>
>>148883849
vet inte orkar bara aldrig käka
>>
Hmm jag börjar tro utöya är fajk news, hur vet vi att det faktiskt hände?
>>
>>148883900
För att jag kände en norsk tjej som dog på utöya
>>
Asgarvar åt snubben som tror att ”söta” män har mer framgång hos kvinnor än manliga män
>>
>>148883883
>bli misstagen för transa/bög för att man inte väger mycket
fy fan
>>
>>148883849
ät mindre, rör dig mer.
>>
>>148883888
;3 du har en thingy för att käka daddy bajs owo gå på diet av sperma och skit ;3
>>
>>148883944
Nu vet du hur det känns att bli misstagen för en babbe bara för att man är efterbliven.
>>
>>148883944
Du gränsar ju till döende mannen
>>
>>148883900
ni hängde väl på 4chan när det hände? fan vad vi memade
något så membart kan inte vara falskt
>>
>>148883931
Så länge de är självsäkra och har bra karisma så har de framgång bland kvibnor
>>
>>148883922
Inte han och tror att utöya hände men att du följde en av dem på sociala medier bevisar ingenting
>>
>>148883931
kpop-fenomenet bevisar dig fel
>>
>>148883888
>>148883950
Skadat benet så kan inte röra mig. Försöker få 1500 kcal max per dag men inget händer
>>
https://is2.4chan.org/int/1626967998488.webm

varför är manskultingar alltid så "brötiga"? puffar och buffar och håller på

fanns en sån på gymnasiet och om man hamnade i matkön med honom var det oironiskt som att man stod mitt i en skock med ett dussin getter som buffades och höll på. fattar inte vad han höll på med
>>
>>148883944
Att gå runt och "skryta" om hur man väger som en liten fjärt är bara något bögjävlar gör. Börja käka och träna för i helvete

>>148883950
:3 sissy! duktig ge tips till andra slutties hur man blir sexy boy för daddy owo ;3 du rör dig mycket under GANGBANG ASSFUCK IN GERMAN DUNGEON och äter mest bajs och råttor du fångar i daddys källare där du sitter kedjad ;3
>>
>>148884027
Aj, ledsen att det är så. Hoppas att det blir bättre.
>>
>>148884008
asg Nej det har de inte, lillebrorlooken går aldrig hem hos tjejer
>>
>>148883976
nej mår toppen

>>148883964
lägg av mannen du har misstagit mig för bög/transa

>>148884068
>bara käka lmao
dds
>>
hur kan folk få en avrunkning innan sex? jag hade kommit av bara det
>>
>>148883717
dkn ingen anorexiafv
>>
Utöya hände inte, förintelsen är fejk news, holdomor är också fejk, christchurch är fejk, elliot rodgers och diverse skolskjutningar är fejk som fan. CIA och mossad ligger bakom allt t. Vetare
>>
>>148884108
Fjolla rannsaka
>>
https://www.youtube.com/watch?v=4KiTZycVxgI
>>
>>148884111
svhos manhaftiga, vulgära händer är inte bra på avrunkning

av vad jag hört
>>
>>148884111
Så att man håller längre när det riktiga sex börjar
>>
>>148884136
inget händer någonsin. tiden står stilla
>>
>>148884027
Ajdå. Vet inte eftersom du inte kan röra på dig för tillfälligt kanske måste äta mindre än så för att tappa vikt?
>>148884068
tack :3
>>
>>148884169
men beröring av ollonet stimulerar ändå
>>148884187
brukar folk komma av det sen knulla efter?
>>
>elsparkcyklar parkerade mitt på gatan
>välter skiten och drar ut på vägen
>andra tittar konstigt på mig
Fattar inte, ska jag bara knyta näven i fickan eller?
>>
>>148884136
Det här är sant men sen försöker de förlöjliga oss
INGET på internet är sant, allt är bara påhitt för att hålla oss fastkedjade som slavar
>>
>>148884232
Dom ser på dig med avund.
>>
>>148883931
lol kåpar du hårt för att tjejer raggar på mig?
>>
>>148884232
>>välter skiten och drar ut på vägen
drog du ut den och ställde mitt framför bilarna?
>>
>>148884232
baserat

död åt zoomerfordonen
>>
>>148884232
du skapade ännu mer oreda?
>>
>>148884108
om du väger så lite, kanske du ska seriöst överväga gå till sjukhus för hjälp?
>>
>>148884232
Borde man inte bara kunna slänga skiten i vattnet? Funderat på det flera gånger. Fy fan vad jag avskyr dem
>>
>>148884317
nej varför skulle jag det
>>
>>148884266
>hmm jag har en fitta
>jag vet, jag skaffar en till!
Lololol
>>
>>148884339
>>148884292
>>148884232
de är baserade som fan ju? för en billig peng kan kan ta sig fram i staden utan att behöva svettas bland araber på bussen
kul att köra också
>>
>>148884346
därför dina organ kan sluta fungera? :/
Tillsammans med andra otrevliga hälsobesvär som kommer med anorexia?
>>
File: 1598480833371.jpg (117 KB, 1900x1267)
117 KB
117 KB JPG
Bara blattar och bögar som åker elsparkcykel
>>
>>148884339
inte han men har gjort det flera ggr, sparkar även omkull dem så ofta jag kan så det blir mer oreda
t. stockholmare
>>
File: z.png (56 KB, 434x327)
56 KB
56 KB PNG
>de är baserade som fan ju? för en billig peng kan kan ta sig fram i staden utan att behöva svettas bland araber på bussen
kul att köra också
>>
>>148884373
Ahmed, 13 år...
>>
>>148884232
Fattar inte varför man inte inför böter på idioterna som parkerar mitt på gatan eller trottoarerna.
Tvinga företaget att betala så kommer de vara snabba att införa ett system så att de kan skicka bötern vidare till de som misskötter det
>>
>>148884136
kebabpizza-incidenten hände inte heller, det var en ren undanledningsmanöver
>>
>>148884351
vad här det med saken och göra?
>>
>>148883931
Lämna /fit/ och kliv ut genom ytterdörren någon gång
>>
>>148884399
aldrig hört talas om att sånt händer och vill inte prata med någon svho terapist
>>
File: fwg333g3g.gif (851 KB, 300x249)
851 KB
851 KB GIF
Svårt att respektera vuxna personer på sparkcyklar.
>>
>>148884454
Vad ska tjejer med en fjantig liten sissyfjolla till? Att du lajvar att du får ligga extra som en är bara pinsamt
>>
>>148884499
svårt att respektera en sissyslutty som blir gangbanged av horny pensionärsgubbar :3
>>
>>148884435
>>148884499
Har ni ens varit i huvudstaden på länge? ALLA åker runt på en
>>
File: 1609352684297.png (1.08 MB, 716x717)
1.08 MB
1.08 MB PNG
Har inget att titta på till maten. Någon som har tips?
>>
>>148884499
Kasta inte sten i glashus
>>
>>148884515
inte han men det finns tjejer som gillar alla sjuka möjliga saker
>>
>>148884373
>de är baserade som fan ju? för en billig peng kan kan ta sig fram i staden utan att behöva svettas bland araber på bussen
Exakt. Istället får man bara lida av att massor av 12 årig babbar, och 30 åriga pakistanier som jobbar för foodora, swishar förbi en varje gång man är ute och går.
Mycket bättre.
>>
>>148884543
>cuckholm
Klart de gör, se
>>148884402
>>
>>148884402
Kan hon inte bara acceptera att hon ångrade vad HON gjorde och att det var HENNES fel, och sluta sjuda så jävla mycket över oss andra?
>>
>>148884543
Bor i Malmö, 95% av användarna är blattebarn som åker runt och stör alla. Resterande 5% är turister eller datornördar som äger egen elsparkcykel samt använder hjälm.
>>
>>148884543
föga förvånande att "folk" i cuckbögholm beter sig som cuckbögar
>>
>>148884615
Låter som att du är den enda som sjuder här
>>
>>148884569
d1a

Fattar inte hur folk kan sitta på kanalen där man i realtid ser alla sjuka grejer som män gillar och sedan tro att 100% av alla tjejer har exakt identiska kriterier. Finns kvinnor som gillar bokstavligen allt du kan föreställa dig. Jag har snackat med en brud som hade en oironisk fotfetisch
>>
>>148884615
torsken...
>>
>>148884373
Sluta kör som idioter, parkera sparkcycklarna mitt på gatan eller där folk går
>>
>>148884021
Akamai har bajsat på sig, ånga funkar inte
>>
>>148884499
>Svårt att respektera vuxna personer på sparkcyklar.
Mannen, jag gillar inte heller sparkcyklar, men varför skriver du något om respekt och vuxna samtidigt som du avatarbögar med minderåriga animerävar?
>>
Har värst liv i tråden.
>>
>>148884515
Ingen aning jag bara påpekade ett fenomen och du verkar ha svårt att ta det till dig trots att flertal brevare också motbevisar dig.
>>
>>148884554
Ödemets sexfilmer på pornhub
>>
>>148884632
>samt använder hjälm
orkar inte med svennar längre
allah hjälpe mig
>>
File: 1608691381530.jpg (96 KB, 828x1472)
96 KB
96 KB JPG
>>148884632
>samt använder hjälm.
Finns inget mer avtändande än folk som använder cykelhjälm
>>
>>148884554
The Singapore grip finns ju på svt play, om man gillar sådant...
>>
mätt som en svin — igen
>>
>>148884698
tvek
>>
>>148884771
blatte.jpg
>>
>>148884674
Skulle aldrig köpa sex, då jag aldrig skulle ge en kvinna pengar för något jag borde få gratis.
>>
>>148884707
Han blev väl knullad av något afghanskt flyktingbarn han träffat? Sen satt han och spånade med de andra transorna om hur han skulle övertyga sin afghan om att klä ut sig till anime så de kunde rollspela gogogaga när de hade bajsbögsex.
>>
>>148884733
kbry, är ändå incel och tänker inte riskera att heema mig själv för att passa in med alla andra.
Har redan tinitus tack vare sådant tänk.
>>
File: 1611003253939.gif (526 KB, 644x800)
526 KB
526 KB GIF
>>148884801
>>
>>148884534
blir jag väl inte men ok lol.
>>148884543
Jag vet, ser aslöjligt ut när de är i full kostym på en sparkcykel.
>>148884566
Joho, det är kul! :#
>>148884687
Därför det är kul och palla leka allvarlig hela livet och Senko är ju inte minderårig. Är ju en halv-gud på 800 år.
>>
>>148884792
>borde få
incelus von maximus...
du "får" inte sex det är något du gör med en tjej som du har en speciell relation med
>>
>>148884871
>Därför det är kul och palla leka allvarlig hela livet och Senko är ju inte minderårig. Är ju en halv-gud på 800 år.
Säger inte att du inte får böga med din avatar, men som en annan anon sa så kanske du inte borde kasta sten i glashus.
>>
>den där lilla skärmen

staden av nbögar lol. De vet säkert inte ens vad en HDMI-kabel är.

https://www.redgifs.com/watch/immaculatesourfreshwatereel
>>
>>148884919
Fattar inte varför det trycker av dig så mycket...
>>
>>148884943
Jo jag är mycket väl medveten om att jag kastade sten i glashus, var ju därför det var roligt.
>>
>>148884964
men han får klämma tutte får du det
>>
File: 1626968535544.webm (1.92 MB, 576x1024)
1.92 MB
1.92 MB WEBM
>tjejer gillar bara muskulösa killar
>>
>>148884989
Aha, okej. Kör på då.
>>
SKVNE
>>
>>148885050
Åh du gode
>>
>>148885053
haha tack tack
>>
>>148885058
ugh
>>
>>148885050
f1h1, oironiskt min fantasi
>>
>>148885058
Tröttsamt när man är i en liten by på landet i Skåne och det fortfarande finns blattar där.
>>
>>148885050
är ju en sån här tjej som kommer mörda en när man sover
>>
File: 1612410464599.png (676 KB, 900x900)
676 KB
676 KB PNG
https://youtu.be/kWrmFLp1vSU
free minkurd haval
>>
>>148885058
Vackert
>>
File: berger.jpg (39 KB, 600x900)
39 KB
39 KB JPG
den typen av sojamän som man skrattar åt här på kanalen går hem hos svho, iaf zoomergenerationen

het just nu är t.ex. simon j. berger och liknande cuckholmska filurer
>>
Folk över 180 kan inte lida.
>>
>>148885050
killen ser så ung ut herregud
>>
är på psykosen

frågor?
>>
>>148884632
>datornördar som äger egen elsparkcykel
jag
>samt använder hjälm
aldrig i livet
>>
>>148885163
>han är över 170
dds lyxlivus
>>
>>148885050
F1h1, synd att man är två meter lång
>>
>>148885050
hon är tjock och har mansansikte GRI VI
>>
>>148885191
Hur är man på psykosen?
>>
>>148885191
Vad gjorde du?
>>
>>148885163
Jo, jag lider som under 190-kulting
>>
>>148885191
hur hamna du där
>>
>>148885126
Så här man måste se ut för att ligga i sverige
>>
>>148885163
Är 190+.
Är autistisk så jag lider ändå.
>>
har ett sjukt bra brev på lager, men väntar till nästa tråd favä så den inte kastas bort i dennahär som dör
>>
>>148885281
Robin?
>>
>>148885191
Vad roligt, hoppas du njuter :)
>>
>>148885154
Han är ju inte soja. Han spelar ju sig själv. Totalt psykfall.
>>
File: nedfallskneget.jpg (170 KB, 1920x1080)
170 KB
170 KB JPG
Ping alla läkaranons och/eller fetton

Kan man ha lågt blodsocker om man har odiagnosticerad diabetes?

T.ex. att man är oändligt trött -> äter något -> oj blev mycket piggare

om det är ett symptom. Eller om obehandlad diabetes bara ger för högt blodsocker som inte borde fixas av att äta
>>
>>148885290
nej
>>
Tur att frågebögen inte ställer massa sexfrågor just nu är nära massa glasfönster och hade totalt flippat
>>
>>148885281
>>148885268
pissråttor.
>>
>>148885324
Gå till VC och kör en blodsänka
>>
>>148885319
har inte sett något han är med i. pratar om hans utseende
>lång
>smal
>feminint ansikte
>>
>>148885349
Kanske. Men är fortfarande en kysslösturboneet som bor i pojkrummet hos morsan.
>>
>>148885324
ne man blir pigg av att äta mat
>>
>>148885348
Den där snubben är ju inte klok
Han tar aldrig slut heller
>>
Någon som har basé tips på hur man träffar kvinnor utanför krogen? Köper hon kondomer eller köper man själv kondomer? Frågar man innan eller efter knullet om man är ihop?
>>
File: 1612726811870.gif (2.4 MB, 520x244)
2.4 MB
2.4 MB GIF
>>148885272
Nej det måste du inte, man han är snygg + krimmaxxad
https://www.youtube.com/watch?v=LDfbOmqs18I
>>
>>148885324
>might work
>>
>>148885324
bara för du är trött och blir pigg av mat betyder det inte diabetes. du får lågt blodsocker av att inte äta.
skillnaden är om du äter 500 gram godis så reglerar din kropp ditt blodsocker men har du diabates så skjuter det i höjden
>>
>>148885438
Runkar du till honom?
>>
>>148885434
Frågecucken... FÖ HE
>>
rekka fit-approved frukost
>>
>>148885460
Dibbebetes är basé
>>
>>148885480
Vad i helvete? Nej, är inte en vidrig bög. Vid Allah breva inte sådana bögiga frågor i min tråd tack
>>
>>148885324
Nä, diabetes (finns flera typer) innebär att kroppen inte kan ta upp kolhydrater i blodet.
Typ 1 = Bukspottkörteln blev dödat av immunförsvaret så insulin inte längre produceras.
Typ 2 (flera variationer på typ 2) = Du är så jävla fet eller ohälsosam att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin. Kroppen blir något resistant mot insulin.
>>
>>148885549
Varför har du så många bilder sparade på honom då?
>>
>>148885498
200 gram kvarg
>>148885549
bög
>>
>>148885434
man måste komma på magen annars kan man få stds pepethink
>>
>>148885549
Alla muslimska "män" är osäkra bögar som inte vågar lämna garderoben.
>>
SIDA 9 NY TRÅD SNABBT
>>
ska köra bil i stockholm fett nervös
>>
>>148885571
Första sökte jag upp för att brev med bilder får fler (Du)'n och andra hade jag sparad

>>148885578
>/fit/-bögen kallar mig för bög
ya allah stäng din mun
>>
>>148885615
Käften
>>
>>148885622
Tutar du på fel person kommer granater rägna över dig
>>
>>148885434
Min nuvarande flickvän kom fram till mig och började prata när jag jobbade. Vi träffades ett par gånger innan vi blev ett par. Hon var dessutom oskuld.
Vilken skillnad mot alla horor jag träffat från Fnöske (Tinder för er zoomers).
>>
>>148885599
d1a, de raggar på en hela tiden :/
>>
>>148885631
Du gillar hans musik, har bilder sparade på honom. Får lite sv ho med daddy problem-vibbar från dig.

Röker du hash också?
>>
Om jag vaknar 4 gånger per natt då, är det rimligt att det heemar mig helt totalt?

Enligt min smartklocka får jag lätt sömn, REM-sömn men "djupsömn kontinuitet" får dåligt betyg
>>
>>148885232
kåp
>>
>>148885622
Sig vart i stan du tänker köra så ska jag gå ditt och hoppa ut framför varje bil som kommer körandes.
>>
>>148885599
mm ok bögen, låter som att du har erfarenhet där så tar ditt ord på det

>>148885691
Aldrig rökt hasch, bara gräs
>>
Ny
>>148885764
>>148885764
>>148885764
>>
>>148885767
>ingen upplaga
Nej
>>
>>148885767
sluta gör tråd på sida 9 era cpn
>>
>>148885767
Rapportera för spam
>>
File: 1603468215965.png (661 KB, 745x753)
661 KB
661 KB PNG
FREE MIN NEGER YASIN
https://www.youtube.com/watch?v=W95b9vGMJ2c
>>
>>148884632
Bor i Malmö och kör runt på egen spark. Möt mig utanför snabbt & gott kl 20 så ska vi slåss och se vem som är datanörd!
>>
Nytt snöre

>>148885845
>>148885845
>>148885845
>>
10
>>148885770
>>148885770
>>148885770
>>148885770
>>148885770
>>
SIDA 10
>>148885770
>>148885770
>>148885770
>>
>>148885876
>bögupplaga
detta spammet är värre än matgeekpedofilens så tar hellre den
>>
FORT MER TRÅDAR
>>
>>148885836
fint vapen de där
>>
>>148885770
>>148885770
>>148885770
>>148885770
>>148885770
>>148885770
>>
>>148885836
SPRING YASIN SPRING, LÅT INTE BOJORNA HÅLLA DIG FAST FREE MIN NEGER YASIN
>>
>>148885836
Dom säger att den här babben slår sin egen låda om ni förstår vad jag menar.
>>
>>148885910
>t. Matgeekpedofilen
>>
File: 1626937559796.jpg (182 KB, 941x1200)
182 KB
182 KB JPG
>>148885910
Sjud mer dampe
>>
>>148886000
ok fin ritning breva bild på dig själv nu transan
>>
Einar kommer bli jappad när Yasin & Haval är ute
>>
File: 1625374218058.jpg (194 KB, 993x1000)
194 KB
194 KB JPG
>>148886026
Är ingen transa, är en sö poDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.