[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1619452455364.jpg (76 KB, 1280x720)
76 KB
76 KB JPG
mä ja nyymi -painos
>>
File: kesä.jpg (27 KB, 728x421)
27 KB
27 KB JPG
>>146576963
aika riskaabeli kuva
>>
oih
>>
tuun tänne :3
>>
oisinpa loli
>>
nice
>>
>>
File: 78423326_p0.png (2.85 MB, 2125x2858)
2.85 MB
2.85 MB PNG
tuun tänne
>>
beautiful dicksucking lips. just imagine these lips wrapped around your cock.
>>
>>
File: ev0198.jpg (69 KB, 800x600)
69 KB
69 KB JPG
>>
>>146577096
already wrapped around my wallet sucking it dry
>>
File: bileet.gif (1.75 MB, 320x240)
1.75 MB
1.75 MB GIF
huomenna matsi
>>
File: ExIGwAyWYAAXlDh.jpg (52 KB, 634x1004)
52 KB
52 KB JPG
>>
>>146577096
yeah, i'd tap that bro
>>
File: ExOwr-TVkAAb4PY.jpg (457 KB, 1626x2048)
457 KB
457 KB JPG
>>
>>146577168
mustaa pantteriaaaa
>>
File: IMG_20210611_113705.jpg (2.12 MB, 3648x2736)
2.12 MB
2.12 MB JPG
>>
mutsi lähti naapurin venäläisen babushkan kanssa jonekki auto lenkille
kuuluukohan mutsista enää ikinä tän jälkee?
>>
>>146577231
oho..
>>
>>
Miettikää miltä susi näyttää. Miettikää että KAIKKI koirat polveutuu kesytetyistä susista. Miten vitussa meillä voi olla mäyräkoiran näkösiä pötkylöitä?
>>
File: image-1.png (290 KB, 640x627)
290 KB
290 KB PNG
>>
>>146577380
muusattu ja läimäytetty
>>
>>146577274
nyt on setit
vaan kuinka monelle?
>>
soome, soome, soome, S O O M E :3
>>
mietittekö koskaan kun ootte laittanu kuvan että hups unohin tarkistaa heijastukset mutta on jo liian myöhäistä kun kerran laittaa jotain nettiin niin sitä ei saa enää poistettua
>>
>>146577274
nami
>>
>>146576963
Pääsispä saunaan nuitten kanssa (ei nyymien koska en ole homppeli).
>>
File: viro viina.png (396 KB, 789x1076)
396 KB
396 KB PNG
>>
File: lc8kjewlf3i61.png (1.28 MB, 1200x1775)
1.28 MB
1.28 MB PNG
>>
File: tw0YZyar.jpg (30 KB, 512x512)
30 KB
30 KB JPG
>>
nyymi on sus
>>
File: vcvjr5g7wla41.png (219 KB, 1080x1080)
219 KB
219 KB PNG
>>
>>146577469
juomat on viikonlopulle itellee. akalle ostin pizzan.
tuo tikishot kiinnostaa. pitäs olla hyvää. jos tässä pari tuntia vielä koodais ja menis sit takapihalle juomaan
>>
Jaaha aivovammainen animesepari taas spämmimässä paskaa
>>
>>146577762
haluaako senko tappaa nyymin alkoholismiin?
>>
File: TOGqHMn.png (237 KB, 429x447)
237 KB
237 KB PNG
>>
>>146577380
kyllähän kaikki ihmisetkin polveutuu salskeista metsästäjäuroista
mutta silti meillä on sut
>>
File: UI4ZhkV.jpg (17 KB, 600x315)
17 KB
17 KB JPG
>>
File: unnamed.jpg (188 KB, 900x900)
188 KB
188 KB JPG
>>
File: 1621064995986.png (26 KB, 657x527)
26 KB
26 KB PNG
Tiiättekö sen ummetuksen lopun kun paska kovettuu sellaseks isoks möykyks, joka ei mahdu perseestä ulos ja on liian jykevää sulkijalihaksen leikattavaks ja sit sitä ulos puskiessa tuntee olonsa anaaliraiskatuks kun se venyttää peräaukkoa laajemmalle kuin sen kuuluu venyä?
>>
File: Wyald_Manga.jpg (332 KB, 687x1000)
332 KB
332 KB JPG
>>
File: 1618122788483.png (103 KB, 431x730)
103 KB
103 KB PNG
Siis minkä helvetin takia talkkaria ei kiinnosta tuo touhu?
>>
File: 1617915448251.png (2.13 MB, 2200x1867)
2.13 MB
2.13 MB PNG
>>146577952
kyllä kettu tietää mikä on nyymin parhaaksi
>>
File: 1617925860985.png (29 KB, 671x316)
29 KB
29 KB PNG
>>146578090
2021 kai tajuut että talkkarit tekee omia sääntöjä laudoille
>>
>>146578106
Kettu antaa pörreää pimppaansa palkkioksi jokaisesta selvästä päivästä.
>>
File: 1611577953443.webm (1.06 MB, 1026x1014)
1.06 MB
1.06 MB WEBM
Nympskit mua kaljattaa taas
>>
>>146578106
hassu kettu
>>146578129
hassu pillun saanti vastaus
>>
>>146578090
en tiedä, itse sain pari päivää sitten 30 päivän bannit spämmäämisestä kun postasin 4 opn aiheeseen liittyvää kuvaa kauhistuspainokseen
sain ne sittemmin peruttua kun otin yhteyttä modeihin
>>
File: 1596373031273.jpg (124 KB, 1066x593)
124 KB
124 KB JPG
>>146578129
oispattaapi
>>
File: 1602781985468.png (262 KB, 642x584)
262 KB
262 KB PNG
Junon setit, itel samat.
>>
kävin kaupassa ja melkein kuolin lämpöhalvaukseen
onneksi ostin ton ilmastointipömpelin oisin kirjaimellisesti vainaa ilman sitä
>>
File: image-128.jpg (2.13 MB, 2979x4225)
2.13 MB
2.13 MB JPG
huhhuh viimine kuva
>>
Äänestin Halla-ahoa
>>
>>146578280
ai lintuteemu kertoi ostavansa uuden kulta-tilin ettei saa 30 päivän bännejä

ei ihme pitäs vaa itekki ostaa kulta-passeja ja postata paskaa langat täytee
>>
>>146578433
mitä vittua sä selität
>>
Miksi menit kuolemaan Miura perkeleee
>>
>>146578481
tapa vittu ittes vitun lintuteemu
>>
>>146578373
Krinke
>>
>>146578308
millaset kuolevat joutsenet pitää tehdä lääkärillä että saa bentsorespan?
ite ollu yli 10 vuotta mt-toimiston asiakas ja ketipinoria vahvempaa en oo saanu
>>
>>146578373
homo city homot pois saunasta
>>
Testi
>>
>>146578579
äänestän itekki persuja t homo turku city center
>>
>>146578482
Kerro miks, kerro miks, kerro miiiIIIIiiiiiiks
>>
File: 1600202185874.png (1.03 MB, 960x1080)
1.03 MB
1.03 MB PNG
en oo tumputtanu kahteen viikkoon, vois olla aika korjata tilanne
>>
>>146578433
nyt osui väärään nyymiin, iha reilun minuutin aikasakolla jouduin postaamaan
linnustaja saa varmaan aika usein banneja, mutta ei se sitä hidasta
>>
File: benoit.jpg (552 KB, 1728x905)
552 KB
552 KB JPG
Äänestin Chris Benoittia
>>
ton vainoharhasen profilointinyymin profiloinnit menee aina ihan päin helvettiä
>>
File: settle for a female.png (1.19 MB, 960x720)
1.19 MB
1.19 MB PNG
ääh
>>
>>146578579
Lanka on anime homoja täynnä....
>>
https://youtu.be/_14i0Zxsfos
tää peli vaikuttaa kivalta
>>
>>146578763
lintuteemu ei saa bännejä koska modet ei bännää niitä kulta passi ostajia
eihän ne voi bännätä asiakkaita ketkä maksaa
>>
>>146578568
Nää on ylijäämiä, sain pitkän sairaalahoidon ajaksi bentsoja kun kerroin että sairaalassa olo ahdistaa (totta) mutta en sit syönyt niitä niin paljon kun "tarvitsin". Ei ole reseptiä enää mutta lääkkeitä on.
>>
File: 1610421498976.jpg (70 KB, 998x900)
70 KB
70 KB JPG
>>146578741
kohta alkaapi lohikärmesten kakkoskausi
>>
File: 1620799008277.png (532 KB, 598x844)
532 KB
532 KB PNG
syön puuroa
sit meen jatkaa anime pelii pelaamist
>>
>>146579034
voi olla ihan hyvä
vähän silti arveluttaa lopussa toi "... free item at launch"
onkohan siinä jotain ihan sairasta rahastusta...
>>
File: 1477710122621.jpg (401 KB, 1600x1064)
401 KB
401 KB JPG
syön silliä
sit meen jatkaa raamattu kakka itku pelin pelaamist
>>
File: 1614724496719.png (545 KB, 1592x1080)
545 KB
545 KB PNG
>>146579223
ens kuussako se tulee, on kyllä kivaa
>>
File: 1597316041822.jpg (108 KB, 682x1024)
108 KB
108 KB JPG
oispa sihteeri
>>
>>146579223
oho, kerrankin anime joka pitää kahtoa. eka kausi oli tosi mukava.
>>
File: 1598430863481.jpg (542 KB, 2000x3223)
542 KB
542 KB JPG
nää laulaa enkuks
https://www.youtube.com/watch?v=GIvf0CiRlPA
>>
Aaaaa olin taas näkymätön noita ja sit päälleni tippui vesipisara ja kuolin.
>>
File: 1600698182850.jpg (67 KB, 440x663)
67 KB
67 KB JPG
>>
>>146578060
kokeiles joskus pinnistää pyyttoni huulille että voit paloitella sen etusormella koska se ei mahdu muuten ulos
>>
File: 1619323362820.png (293 KB, 700x911)
293 KB
293 KB PNG
>>146579699
Näkymättömyys on kun polkupyörän apupyörät. Niistä pitää luopua jos haluaa oikeasti kehittyä.
>>
>>146579985
Näinhän se on mutta on tää tälleeki kivaa. Aika monta runia on menty ilman, tänään harmitti kun tuntui että oli ihan hullu runi menossa kun oli miljardi kulpeä ja muuta paskaa ja sit joku pani mua silti hanuriin. Surullinen peli.
>>
>>146578568
lägärs lukee nyymiä kuin avointa kirjaa, yrität liikaa. käänteisesti miksi sinun pitäisi yrittää jos vaiva on aito?
>>
EI MITÄÄ PILLU TOUHUI OLIS, HÄ?
>>
File: Terry_Davis_2000.jpg (30 KB, 360x480)
30 KB
30 KB JPG
>>146580183
oon kuitenkin eläkkeelle päässy kakskymppisenä ja silti ei heru ku koulusurmaaja ssri:tä ja ketipinoreita
>>
File: 1612337866739.jpg (412 KB, 2500x2051)
412 KB
412 KB JPG
>>
>>146580340
pikkarit näkyy lol
>>
>>146580340
näytän tuolta
>>
>>146580326
lue tää:
>>146580183
vielä ajatuksella
>>
>>146580431
panen sua
>>
generoitu noitapelissa sit mappi jossa ei pääse eteenpäin kummastakaan suunnasta. Kiinnostavaa.
>>
File: 20210611_130107.jpg (983 KB, 4032x2268)
983 KB
983 KB JPG
Mikäs ihmeen kumma tämä on? Tuli postiluukusta
>>
>>146580635
mihen perse reijässä sijaitsevan g-pisteen hieroja
>>
File: 1594706826961.jpg (938 KB, 1920x1080)
938 KB
938 KB JPG
heräsin rapulassa jaffa pullo oli ilman korkkia levnneenä lattialle
>>
File: 1609292534360.jpg (267 KB, 1920x1080)
267 KB
267 KB JPG
>>146580759
>>
>>146580759
sen siitä saa ku
>>
File: 1617673783855.webm (900 KB, 640x504)
900 KB
900 KB WEBM
Runkkaan nyt työpaikan vessassa. Ei muuta, jatkakaa.
>>
File: 1622244069255.jpg (33 KB, 320x473)
33 KB
33 KB JPG
onko tänään mitään E3 conferensseja vai alkaako ne vasta lauantaina
>>
>>146580700
Haluan tietää muuten tuo vaivaa taas monta päivää miks joku on laittanut tollasen omituisen jutun mun postiluukkuun

Näyttää siis vähän rynkyn vaihtimelle mutta tuossa toisessa päässä on kierre
>>
mitä HELVETTIÄ naapurit harrastaa kovaan ääneen sex ja mä en saa??? ei oo reilua!!!
>>
>>146580635
oiskohan tämmönen
>>
likaisella eedenillä suoritin kuiskauksen tapon ja sitten menin listimään myös juoppohulluuden. mielestäni tosi hauska hahmo ja vain shitterit ei hänen hauskuuttaan ymmärrä
>>
>>146581073
mee koputtaa ja rohkeasti vaan silmiin katsoen kättelet ja kysyt, että pääsiskö mukaan.
>>
>>146581073
potki seinää ja huuda
>>
>>146580635
jokin dementikon apuväline kotitaloushommiin, selittäisi myös tuon päätymisen väärään luukkuun
>>
File: 20210611_125525.jpg (2.49 MB, 2000x2667)
2.49 MB
2.49 MB JPG
ihanaa
>>
>>146580938
e3countdown.com
>>
>>146581109
JUMALAUTA SE ON JUST TUO KIITOS NYYMI

>>146581127
Tässä voi olla vastaus siihen toiseen kysymykseen, tai sitten se on joku mainostuote tms, ei ollut paketissa vaan pelkästää tossa muovipussissa
>>
File: 1602706614975.png (115 KB, 183x275)
115 KB
115 KB PNG
>>146578373
äänestin tätä
>>
>>146580635
rynkyn vaihdin mutta tuossa toisessa päässä on kierre
>>
>>146581156
Et vissiin mennyt lintuteemun painokseen?
>>
>>146581250
haha
>>
>>146580877
hetkonen onko toi kettu alasti tossa
>>
File: 1592772927378.jpg (761 KB, 1416x2000)
761 KB
761 KB JPG
juodaanko tänään
>>
>>146581165
jaa joku IGN expo ekana, ei varmaan sitä tarvii edes kattoo
>>
>>146581454
mutta me juotiin jo eilen
>>
File: 1595647095764.jpg (115 KB, 1024x683)
115 KB
115 KB JPG
>>146581156
hähää
ei sillä etteikö oman vulvani katolla olisi myös linnunpaskaa.....
>>146581454
ei
>>
File: 1601528497013.jpg (483 KB, 1536x2048)
483 KB
483 KB JPG
>>146581250
>>
File: 1616119274268.gif (776 KB, 514x667)
776 KB
776 KB GIF
>>146581394
näethän sinä
>>
muistatteko ajat jolloin tän keneraalin sisältö ei ollut pelkästään ripulia ja oksennusta? hyviä aikoja
>>
>>146581454
tänään on kaljantai eli joo
>>
>>146581687
en
>>
>>146581687
en
>>
>>146581687
En.
>>
File: 1390238821701.jpg (109 KB, 800x334)
109 KB
109 KB JPG
postaan satunnaisen kuvan ilman omaa tiedostonimeä koska banaanit on päättyny vihdoin
>>
>>146581687
en
>>
>>146576963
Small boba is the best
>>
jotain piti tehä mutta en muista mitä
>>
Miksei grand tour nelos kautta löydy karibian trooppisilta vesiltä?
>>
File: 1600396287752.gif (253 KB, 400x316)
253 KB
253 KB GIF
Arvioitu toimitusaika
14.29
>>
tilaan ekaa kertaa woltista koska se tuli tänne just, kaikilla paikoilla toimitusmaksu ja MIKÄ VITUN "Pitkän kuljetuksen lisä" 2€, kyllä on pitkänenäistä toimintaa. en toista kertaa kyllä tilaa mut tän kerran kun sain 8e alekoodin
>>
>>146582185
juuh kyllä foodora on parempi
>>
File: E2TtoWCUUAMhsxy.jpg (584 KB, 2150x3035)
584 KB
584 KB JPG
>>146576963
ToT Erotic Belly and Chest !!!!
>>
>>146582237
normodora
>>
File: 1609849822368.jpg (5 KB, 220x40)
5 KB
5 KB JPG
lol
>>
File: 1600164051779.png (290 KB, 793x718)
290 KB
290 KB PNG
>>146582422
barbegue
>>
naurattaako muita krapulassa herkästi? mua nauratta aihan tyhmätkin jutut kokoaika
>>
File: pepe.png (257 KB, 604x613)
257 KB
257 KB PNG
>>146582422
>BuckBreakinG kastike
>>
File: 1623341486071.jpg (155 KB, 1920x816)
155 KB
155 KB JPG
herään
>>
File: 184856.jpg (53 KB, 463x594)
53 KB
53 KB JPG
Ostin kaljaa, limunaatia, sipsiä ja jätskiä
>>
File: 1594847790340.jpg (21 KB, 640x309)
21 KB
21 KB JPG
mitä helvetin maksutapoja nää on olevinaan vitun paska woltti miksen voi maksaa verkkopankilla??
>>
>>146577083
Based
>>
File: 1604646822081.jpg (58 KB, 480x480)
58 KB
58 KB JPG
>>146582804
>>
>>146582568
Miten sulla tuo unirytmi kun poukkoilet pallon puolelta toiselle?
>>
File: 1593064983679.jpg (22 KB, 481x140)
22 KB
22 KB JPG
>>146582721
älä sit tee humalassa mitään typerää
>>
>>146582769
Ketä kummaa ei mulla tommosia ole mutta verkkopankki on
>>
>Oulun 13 miljoonan euron stadionhanke otti harppauksen eteenpäin – tavoite saada valmiiksi vuonna 2023
Ompa oululla paljon turhaa rahaa polttaa
>>
File: 22-16-16-1614538522710.jpg (114 KB, 508x563)
114 KB
114 KB JPG
>>146582769
En oo kuullu mistään näistä
>>
>>146582931
Täällä Tampereella tehdään tuommonen junaradan päälle. Ja ratikkakin alkaa oleen valmis. Täällä ainakin rahaa käytetään
>>
>>146582926
>>146582960
en minäkään, piti vielä tarkistaa varmuudden vuoksi linkki mutta kyllä se on ihan wolt.com
>>
File: emmi_7943.png (538 KB, 800x800)
538 KB
538 KB PNG
samoja ku hot rodit mutta maistuu paremalle. mitä helvettiä
>>
File: nauru koira.jpg (77 KB, 576x1024)
77 KB
77 KB JPG
>nyymit ei ole smartumista kuullut
en kyllä ole yllättynyt
>>
File: 1616012680638.jpg (13 KB, 401x57)
13 KB
13 KB JPG
ÄÄÄÄÄ VITUN PASKA WOLTTI VOI VITUN VITTU MULLON NÄLKÄÄ
vika vitun kerta kun tilaan tästä persesyöpä paikasta
>>
File: 1138945.jpg (87 KB, 1024x576)
87 KB
87 KB JPG
tilaa riistäjä kusettaja paskafirmalta ruokaa. saa paskaa palvelua. yllättyneet
>>
>>146583135
pakko tilata yhen kerran ku alekoodi
>>
>>146583058
Täällä ei ole woltissa tuota ongelmaa mutta foodorass sitäkin enemmän että kuppila auki kaikki ok mutta kun näpyttelet tilauksen ja painat nappia niin sanoo että ravintola tilapäisesti kiinni
>>
>>146583196
ikinä ei oo itellä kyl käyny noin footoralla vaikka oon tilannu kymmeniä kertoja
voishan tommoset ilmoittaa tietty etukäteen
>>
huomenta heräsin nokosilta
>>
>>146583278
huomenta ihku pihku nymph
>>
>>146583236
Joo vois jotenkin varoittaa kyllä on äärimmäisen vituttavaa kun noin käy
>>
huomenta nyymit
>>
>>146583298
>>146583359
>>
meen hakee vikat setit kaupasta, sitten alkaa laihari
>>
File: 1609566665864.jpg (272 KB, 1540x2048)
272 KB
272 KB JPG
>>146583423
juuh uskotaan
>>
>>146583423
ei varmasti ole vikat setit mitä sieltä kaupasta löytyy kyllä niillä on varastot täynnä
>>
kaljaa ei oo mut saksan viinoja on
pitäiskö ottaa riski ja juora krapulassa shotti, semmonen tunne että saattais tula oksennus tähän näppiksen päälle
>>
Jahnas taas se on pitkä työpäivä jo melkein takana.
Onneksi en maksa veroja yhtään niin ei tartte nyymejä elättää :3
>>
>>146583557
no käy laittaan sormet kurkkuun ja juo sen jälkeen shotti
>>
File: 1615003155350.gif (30 KB, 500x561)
30 KB
30 KB GIF
Taidanpa mäysää ja kaljaa kipittää hakemaan
>>
>>146583606
nähdään kaupassa nyymi
>>
>>146583557
Ei tunnu hyvältä juuva krapulassa muuta ku ehkä vettä ja limpsaa
>>
>>146583606
Neekeritoro.
>>
>>146583606
tuun sun kaa ostaa mäysää ja kaljaa nyymi
>>
>>146583589
miten et muka maksa veroja?
>>
>>146583635
ja kaljaa
>>
ketä on mäysä
>>
>>146583687
käy 3x4h kuntouttavassa
>>
tekee mieli pyöräillä mutta ei saa
>>
>>146583589
saisinpa itekki ruoat kaupasta ilman alvia
>>
>>146583635
ei tunnu ikinä hyvältä juua mut pakko ottaa
>>
>>146583737
mä teen noin nyymi
>>
meen hakeen sukulaatia ja enerkia juomaa
>>
miksei pauka pää lähetti liiku kartalla mihinkään
>>
>>146583758
ei alvin maksaminen ole nettoveron maksamista jos rahat ruokaan tulee kelalta
>>
>>146583910
yksi vitun maku
>>
*vetää nyymin housut alas yleisellä paikalla*
>>
>>146583900
Jäi pitämään salaa kekkereitä
>>
>>146583900
Otti loparit ja jäi syömään sun tilaamia herkkuja.
>>
File: 1592600818139.gif (747 KB, 1119x884)
747 KB
747 KB GIF
Onko teillä taas kuvabannit, kun ette postaile kuvia?
>>
File: 1604000651939.jpg (412 KB, 2048x1371)
412 KB
412 KB JPG
>>146584394
ei
>>
File: 1607580885205.gif (428 KB, 281x281)
428 KB
428 KB GIF
>>146584394
rapual omp
>>
File: ööwöööyh.png (47 KB, 800x1128)
47 KB
47 KB PNG
>>146584394
ei
>>
tumma kaveri toi nyymille syötävää
täytteet jostain syystä juuston alla mut ai että on hyvää. aurajuustokin maistuu kerrankin aurajuustolta eikä siltä tukun halvimmalta paskalta. tilaan kyllä uudestaan tuolta jos ovat footorassa
>>
File: 1567811511794.jpg (253 KB, 1100x1100)
253 KB
253 KB JPG
*postaa kuvan*
>>
File: 1607688995312.jpg (3 MB, 4032x3024)
3 MB
3 MB JPG
>>146584572
kuva unohtu
>>
File: pohjanmaa.jpg (532 KB, 913x845)
532 KB
532 KB JPG
>>146584394
kadonnut hiljan pois kokonaan nuo bannit
>>
File: 6534659.gif (699 KB, 400x400)
699 KB
699 KB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=WhrSlRpuwG4
>>
File: 1599800801182.png (976 KB, 1280x720)
976 KB
976 KB PNG
>>146584639
hyi vittu
>>
File: 1610515227172.jpg (845 KB, 1200x900)
845 KB
845 KB JPG
>>146584639
unohtunut uuniin, mutta muuten nams
>>
>>146584672
>>146584719
mamupitseriat ei juuri kyllä panosta tuohon ruuan ulkonäköön
pääasia että on hyvää
>>
nyymäri pyymäri pum
>>
File: kuiva.png (125 KB, 454x269)
125 KB
125 KB PNG
>>146584639
>>
>>146584738
mutta ei palaneet reunat voi olla hyvää
>>
>>146584875
paukari paukari pauka
>>
Hyi olkoon pieru haisee jonkun muun pierulle eikä omalle pierulle mitä kummaa
>>
>>146584938
sori siitä
>>
>>146584738
oma kantispaikka tekee samanlaista jälkeä kuin robotti ja joitain karvaranteita siellä on, ihan se ja sama mutta kun vuosia tulee samaa laatua pihalle niin arvostan. salamiviipaleissa standardietäisyydet ei paljoa heitä niin on se vittu ihme
>>
>>146584901
eihän nuo nyt niin pahasti palaneet ole etteikö syödä vois
paljon pahempiakin tapauksia on tullu vastaan vuosien varrella
>>
>>146584955
Ei noin saa tehdä
>>
pitäisköhän sitä kaljaa eli olutta hakea
>>
>>146585120
Siitä tulee vaan masu kipeäksi. Hae viinaa.
>>
>>146585142
en oo mikään alkoholinisti
>>
>>146585165
Entä sitten?
>>
>>146585176
viina on nisteille kalja rehellisille nyymeille.
>>
>>146585205
Hölynpölyä.
>>
>>146585008
Tuo tasainen laatu on valtaosalle karvakourista täysin mahdoton tehtävä ja omakin vakkari karvakäsilä valikoitui sen takia että sieltä ei tule yllätyksiä
>>
viina on pahaa hyi maistuu hiuslakalta
>>
>>146585220
se harvinaisuus tästä niin helmeä tekeekin, vittu kun olis löytänyt jonkun aarteen saatana
>>
File: 1623404831983.jpg (699 KB, 1080x1131)
699 KB
699 KB JPG
olen pallanut kaupasta settien kera
>>
>>146585142
vauvamaha
>>
>>146585315
Se joka haukkuu on ite.
>>
146585303
harmi että palasit ylisteemu
>>
146585303
ei kiinnosta normoylisjonne
>>
>>146584639
nams
>>
>>146585294
Aarteita tollaset onkin. Tuo oma lempipaikka on pyörinyt perheyrityksenä jo jotain 30 vuotta ja kebab maistuu edelleen ihan samalta mitä herran vuonna 1996 kun eka kertaa siellä kävin. Pitsojen täytteet sitten muuttuu sitä mukaa mitä tukun tarjonta mutta täytteiden määrä ja asettelu on pysynyt vakiona
>>
@146585346
@146585355
16:00 vasta saa aloittaa teemuilu tuokion
>>
käyn nyt hakee alkosta tapsaa että voin mega lirkutella teille nyymit
>>
>>146585527
joo me siis NIIN lirkutellaan koko ilta nymph
>>
>>146585334
ei mulla tuu maha kipeeks oluesta
>>
>>146585615
Ei kiinnosta.
>>
>>
File: 1619783910980.jpg (109 KB, 1125x820)
109 KB
109 KB JPG
ulkona taas ihan liikaa porukkaa. vitun kesä
>>
ei haittaa porukka ulkona koska se ei ole minulta pois
>>
>>146585739
hyvä normaali teemu
>>
File: 1610945864248.png (164 KB, 475x543)
164 KB
164 KB PNG
pylly on kipeä
>>
>>146585847
sori nyymi käytetään ens kerralla enemmän paistinrasvaa
>>
>>146585555
kääk H-nyymi
>>
https://www.youtube.com/watch?v=YijazE08cZM
täs nyymi
>>
>>146582881
En ostanu kuin pari saunakaliaa
>>
File: 1623413153415.jpg (970 KB, 1200x1636)
970 KB
970 KB JPG
onko nyymi koskaan kokeillut sukkiksia?
>>
>>146586037
oo hiljaa -.-.-
>>
>>146586114
oli mulla joskus 4 vuotiaana ja vihasin niitä
>>
miltäköhän teemu haisee?
>>
>>146586117
haisu: tuun viekkuun
haisu nyymin perä reikä:
> ( . ) ~~~~~~
>>
>>146586224
HYI
>>
>>146586114
Mulla on kuules jalassa sukkikset tälläkin hetkellä :3
>>
>>
nyymit kiusaa taas meen peiton alle itkemään
>>
>>146586268
se on vaan toi yks tyhmyri ilkeilijä nyymi, ei me kivat nyymit kiusata sua nyymi
>>
File: 1597855500949.gif (2.34 MB, 600x424)
2.34 MB
2.34 MB GIF
jotenki paha tunne tästä päivästä. hyvästi nyymit jos ei nähdä huomenna
>>
>>146586300
reps meeppä saman peiton alle niin mieli muuttuu
>>
jahka tuo yksi tulee viinaksiensa kanssa, alkaa sellaiset setit että
>>
>>146586261
nää on tosi söpöjä
>>
ahh kylmä megis ai että
>>
>>146586340
kuka tuo yksi kerroppa meillekki
>>
>>146586348
ite
>>
File: 1574260756858.jpg (198 KB, 1920x1080)
198 KB
198 KB JPG
>>146586313
Nähdään huomenna
>>
>>146586373
>ei ole mämmidiscossa
alateksti
>>
tapa ihtes avohaava
>>
vtuben aikana oli asiat paremmin
>>
hyvä autistijankkaajasettikivauttaja2001
>>
/mämmi/:n kulta-ajat oli mun mielestä ne kun /mämmi/ disco ja se yksi ylis disco kannu yhdisty ja raidattiin lankoja /int/:issä.
>>
File: 1604371336999.png (105 KB, 435x216)
105 KB
105 KB PNG
taasko tämä aika päivästä
>>
>>146586259
oho..
>>
>>146586600
Ikävä kyllä.
>>
hyvä ylisettikivauttaja
>>
>>146586600
jos vtube olisi koskaan oikeasti ollut talkkari niin toivoisin että se olisi täällä nyt pitämässä järjestystä yllä mutta kun se oli vaan ihan normaali viaton nyymi niin kuin me muutkin niin ei
>>
>>146586600
juuh aina menee lanka ripuliksi kun tuo yks autisti alkaa jankkaamaan samaa vanhaa paskaansa
>>
ota lääkkees ja lopeta spämmi
>>
moi nyymit tulin alkosta tapio viinan kera
>>
>>
pauka aivo on palannut lankaan
>>
File: 1581417613258.jpg (244 KB, 603x677)
244 KB
244 KB JPG
>>
>>146586706
nams
>>
>>
sisällä on 30 vitun astetta
>>
>>146586932
toivottaasti pallit hikoaa kiinni reisiin ja on epämukavaa
>>
File: 1608684375306.jpg (72 KB, 499x603)
72 KB
72 KB JPG
kello on jo 15.30. mihin vittuun tää päivä hävis
>>
File: 1602020770025.png (618 KB, 1000x922)
618 KB
618 KB PNG
avn vantaa anime avn vantaa anime nyymi vantaa anime paikal? onko skeitti ramppi?
>>
>>146586988
ite heräsin just
>>
tyttöystävän kanssa hotellissa
>>
söin pakastepizzan, lautasellisen nisti pataa ja nyt aloitan sipsujen syönnin
>>
ylisystävän kanssa saunassa
>>
jtp niin teemun vihapostaukset aina vaan piristää päivää kun ne muistuttaa että miten hyvin asiat meikä mannella oikeasti on verrattuna "tiettyihin" henkilöihin
>>
File: aoba posket pulleana.png (687 KB, 1280x720)
687 KB
687 KB PNG
päätin jo päiväni
>>
AAAAH EILAAA
PIENIRINTAINEN TOISTA RAKASTAVA LESBOVAIMONI EILAAAAAAHH
>>
146587213
ok avatarteemu
>>
>>146587213
pirkka kahvilla?
>>
>Onko sähköyhtiösi joku näistä? Viranomainen: vaihda heti
>Fi-Nergy Voiman ja 365 Hankinnan sähköntoimitukset asiakkaille keskeytyvät, koska yhtiöillä ei ole tasevastaavaa kantaverkkoyhtiö Fingridin purettua 11.6.2021 tasevastaavana olleen yrityksen tasepalvelusopimuksen. Sähkömarkkinalainsäädäntö edellyttää, että sähkönmyyjällä on tasevastaava.
En oo koskaan kuullukkaan noista
>>
meen ostaa kahvimatioa
>>
[aoba matkalla burnouttiin.png]
>>
>>146587213
ihanaa nyymi
>>
jotenkin aika huvittavaa kuinka jotkut vieläkin kuvittelee, että teemu on koko kenraalissa ainoa tyyppi joka purkaa pahaa oloansa muihin
>>
nyt retopoa blenderissä
>>
>>146587366
hyvä teemu
>>
>>146586706
no niin
>>
File: 1602777162791.jpg (595 KB, 1000x1391)
595 KB
595 KB JPG
>>146587213
Pääsispä jörnimään Aobaa
>>
tehkääpä
>>
anime
>>
tehkää lintusettiteemuanimevtube painos
>>
>>146587366
Ei Teemua ole mielestäni edes melkoiseen aikaan näkynyt.
>>
Mun nimi on Teemu.
>>
>>146587417
pääsispä tuuppaamaan sulavaa lilliä
>>
Frodo paikal?
>>
>>146587366
se yksi teemu on se pahin niistä pienemmistä teemuista
>>
veikkaan että mut olis aika helppo profiloida, ilmestyin tänne tyttöystävä postaamaan varmaan huhtikuussa muualta 4chanista
>>
>>146587555
>>146587555
>>146587555
uus
>>
>muualta 4chanista
juuh... varmasti...
>>
>>146587597
>>146587597
>>146587597
>>146587597
uus
>>
kehtaatkin ottaa mun pitsan paskapainoksees
>>
>>146587570
profiloin sut yhtenä asiallisimmista nyymeistä
>et oo katkeroitunut
>et vittuile
>oot asiallinen
jne.
>>
>>146587592
nauroin itekki tälle
>>
>>146587592
uskoo ken tahtoo
t. 2007 asti täällä ollut
>>
>>146587629
sen siitä saa kun settejä postaa
>>
>>146587641
kiitti nyymi
vähän kyllä vittuilen sille lintupostaajalle, mutta en muuten muille
>>
tehkää hyvä painos
>>
alkoi tuulemaan aika lujaa
t. 90130
>>
>>146587305
Asevastaavan tiedän mutta tasevastaava...Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.