[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: svensk tjej.png (602 KB, 530x528)
602 KB
602 KB PNG
>>
ni är inte socialt efterblivna, ni är bara nervösa
>>
Porrmoddar mina spel och sen tröttnar på att spela efter jag runkat
>>
Jävla ytterkantshögern som inte vill att svenskar ska bli en minoritet i sitt hemland
>>
File: 1610465273417.png (2.19 MB, 1700x1400)
2.19 MB
2.19 MB PNG
vandalisk götisk fenotyp
>>
File: 1587115169593.jpg (2.31 MB, 1563x2500)
2.31 MB
2.31 MB JPG
>>
>>144328083
Arga blatten är jugge med 80iq och narkotikaproblem
>>
>>144328056
Samma här, fast jag ids aldrig avinstallera dem så alla i mitt Skyrim har gigantiska bröst.
>>
File: 1618623814024.jpg (142 KB, 511x534)
142 KB
142 KB JPG
han får knulla mer än ni
>>
File: 1620053027204.png (165 KB, 610x591)
165 KB
165 KB PNG
Varför är det egentligen så många med psykos på kanalen?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=-hu0XsRG-Zc

king
>>
ska jag runka idag eller inte?
>>
File: 1619117632350.png (75 KB, 862x228)
75 KB
75 KB PNG
>>144328221
Vad är det med dig och frågande?
>>
File: 1612603908308.jpg (66 KB, 1200x794)
66 KB
66 KB JPG
"vita" judar ar genetiskt sett européer, att särskilja dem och oss på genetisk grund är tappat.
>>
File: 1602149413725.png (263 KB, 651x617)
263 KB
263 KB PNG
Ros Handled är oskuld
>>
>dkn krulligt svart hår över hela kroppen och skägget men rakt på huvudet
hora
>>
>>144328162
Kbry han har bidragit till att få folk att vara emot MENA invandring jag ser inget skäl att sjuda över honom
>>
Hatar er jävla vänsterfjantar som förpestar den här tråden. Kan ni inte hålla er till Instagram eller Facebook.
>>
>>144328307
Han blev sönderheemad av Gudrun fakking Schyman i live-debatt, finns inget sätt att komma tillbaka från det favä
Han tog till och med ner videon från sin kanal KEK
>>
>En tolvårig flicka är försvunnen i Hagfors sedan 17.50 på tisdagen, meddelar polisen. Hon ska vara ljushårig, bära en rosa mjukiströja och rosa mjukisbyxor. Enligt polisen ska hon ha en speciell gångstil.

vem av er var det?
>>
File: 1618312634775.jpg (144 KB, 664x582)
144 KB
144 KB JPG
debattera mig
>>
Ja bryr mig inte om nå jävla fråååågor. Sluta svara CPt tack tack
>>
>>144328330
Tänkte gå till facebook, men nu när du, Chuddus vill att jag ska gå så stannar jag nog kvar. Ägd, Chudrik
>>
>>144328330
Tråden är vänster chuddus. Skaffa dig ett liv istället för att dampa på ett peruvianskt pizzabageriforum.
>>
>>144328402
vaffö e du bög
>>
Jag skulle säga att chuddus vann denna strid
>>
>>144328402
Använder han tekniken av att sänka den andras ljud så att tittarna knappt kan höra den andra personen
>>
>>144328193
>the b*atles
lmao vilken TÖNT
>>
>>144328402
Det heter negerboll.
>>
File: 1608574308059.jpg (28 KB, 221x212)
28 KB
28 KB JPG
>>144328433
>>
File: 1619254187208.png (1.68 MB, 1656x2048)
1.68 MB
1.68 MB PNG
>>144328402
vad kom först
Kungar eller Städer?
>>
Jag tänker inte vila förrän svenskar är utrotade och ersatta av invandrare. Varje svenskt hem SKA bytas ut mot minoriteter och om någon protesterar? Tja, man måste kläcka ägg för en omelett.
Sverige SKA bli SVART och rom byggdes inte på en dag
>>
File: 1617904495449.png (444 KB, 522x561)
444 KB
444 KB PNG
>du chudd!
>nej du chuddus!!!!
saknar när politikdamparna faktiskt argumenterade om politik
>>
>>144328497
Vilken strid
>>
File: jonas.jpg (140 KB, 500x667)
140 KB
140 KB JPG
högern i tråden fruktar honom
>>
>>144328562
Farligt baserat. Lycka till
>>
>>144328553
grindrdaddy kom först i ditt sissybajshål :3!
>>
>va fan – nihao betyder ju bara hej – varför blir du irriterad mannen?
Hahahah hatar babbar men här blåste de verkligen risnegern Hübinette åt helvete.
>>
>>144328570
>saknar när politikdamparna faktiskt argumenterade om politik
när vad det här lol
>>
kan inte få stånd av att runka längre.
får bara stånd när jag har sex
>>
File: 1598569184174.jpg (44 KB, 254x262)
44 KB
44 KB JPG
varför fegar angry foreigner ur på en debatt?
>>
tvspel är det enda som ger mig någon slags ro här i livet och det är anledningen till att mitt liv är skit
när jag inte spelar tänker jag bara på hur jag sabbat livet för mig själv
jag har själv satt mig i den här sitsen och har nu grävt ner mig så långt det inte finns någon väg ut
>>
>>144328612
va
>>
>>144328602
bor inte den här pissluffaren i vietnam eller nåt?
>>
File: 1611970048565.jpg (71 KB, 1200x600)
71 KB
71 KB JPG
>>144328602
baserad och sparad bild
>>
>>144328651
han är mentalt funktionsnedsatt och har missbruksproblem
>>
finns inget godare än coca-cola (socker)
>>
>>144328651
För att rosewrist är en bokstavligen vem youtuber
>>
>>144328330
De kommer i vågor. Verkar vara någon räd då och då. Rätt löjligt. Tråden igårkväll var trevlig. Nu är jag här så då blir allt lite bättre.
>>
>>144328668
Jo. Han klarade inte av alla ensamätare i Sverige.
>>
>>144328402
Finns inget äckligare än """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""svenskar""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" med krulligt brunt hår och bruna ögon
>>
>>144328716
källa på det?
>>
>>144328716
dåligt kåp
>>
>>144328654
mm okej du är säkert typ 21 och tror att du är gammal nu
>>
File: image.png (2.49 MB, 1000x1334)
2.49 MB
2.49 MB PNG
>>144328692
png på köpet
>>
>>144328393
Bryr mig inte han har bidragit mycket till anti-invandring debatten vilket jag respekterar, enkelt som
>>
>>144328562
kan det va möjligt att ha som de hade Paraguay en gång i tiden där man bara fick gifta sig med någon som inte tillhör ens ras? skulle gärna ha en chokladkvinna.
>>
>dkn ingen dödshjälp
>>
>>144328661
https://www.friatider.se/expo-grundaren-jag-blir-rasistattackerad-av-invandrargang-nastan-varje-dag
>>
Köpa RX 6700XT J/N?
>>
styxx fegade också ur en debatt med vaush, nästan som högern inte kan backa upp sina argument
>>
>>144328753
>>144328738
>Varför vågar Vaush, Destiny och Hassan inte debattera mig när jag har 10 subs
>>
File: 1619415788621.gif (1.26 MB, 272x198)
1.26 MB
1.26 MB GIF
Här ska jag in
>>
File: 1594745793350.png (1.07 MB, 962x820)
1.07 MB
1.07 MB PNG
hmm...
>>
>>144328848
fast både destiny och vaush debattera vem som helst, bara foreigner som kör med det dåliga argumentet
>>
>>144328823
Vaush brukar ju konstant backa ut ur debatter när de frågor om en debatt där det finns en moderator så att allting inte blir en skriktävling. Finns bokstavligen ingen poäng att ha en omodererad debatt
>>
>>144328774
nej, vitheten måste stampas ut. Det är sista rödpillret.
ALLA problem kan lösas genom att vita försvinner
>>
>>144328654
Waaaaa. Jättebebisen är ledsen?
Nä fy fan ditt mongo. Gå med i Heemvärnet, gör lumpen eller börja plugga i en helt ny stad. Byt till en miljö där det ställs krav på dig och där du får träffa folk. GÖR. Tänk inte. GÖR.
>>
File: scoutmonumentet.png (189 KB, 404x854)
189 KB
189 KB PNG
NDT-V 2021

>VAR?
Vid Scoutmonumentet i Slottskogen, Göteborg
>NÄR?
6 juni, klockan 13:00
>Vad ska man ta med?
Dryck och möjligen snacks/mat
>>
>>144328654
>grävt ner mig så långt det inte finns någon väg ut
detta är som en tjockis som skyller sin vikt på hormonstörningar. Jag känner knarkare som vänt på livet efter att ha varit hemlösa. Det känns bekvämt för dig att hålla fast vid tanken om att det inte går att vända på ditt liv. Detta tankesätt är inget annat än svaghet och lathet
>>
>>144328957
gör din mamma gravid med en mongobebis lmao
>>
>>144328985
ska skicka antifa dit
>>
bokstavligen bara amerikaner och jontar som bryr sig om "debatter" fyfan
>>
>>144328920
Angry forigner är väl inte ens debattkanal som Destiny och Vaush är. Fråga philosophy tube och contrapoints varför de inte vill debattera bokstavligen alla YouTubers som frågor dem om debatter. Överlag brukar ju högern vara mycket mer orädd med debatter än vänstern
>>
>>144329013
Jag tycker att modererade debatter kan vara riktigt intressanta att lyssna på men om det inte finns en bra moderator blir det bokstavligen pajkastning varenda gång
>>
>>144328857
Jag med.
Putta mig.
>>
Kommer slå ner varenda AFA-tönt som kommer på träffen
>>
NDT-N 2021

>VAR?
Ensam i din stuga
>NÄR?
När det är fint väder och fisken nappar
>Vad ska man ta med?
Fiskespö och öl
>>
>>144329013
källa på det påståendet? har du en artikel eller referentgranskade studier som stöder ditt påstående?
>>
varför har paradise hotel cancellerats?
>>
File: 1610840630376.jpg (2.79 MB, 4032x3024)
2.79 MB
2.79 MB JPG
>>144329012
ska dödda dem då
>>
File: 1618340866811.jpg (609 KB, 1443x2160)
609 KB
609 KB JPG
Hur får man en militärfv
>>
>>144329041
>Överlag brukar ju högern vara mycket mer orädd med debatter än vänstern
detta tror du säkert på också lmao
https://www.youtube.com/watch?v=NHY-vzCCr6w
>>
>>144329178
En kille tog på brösten på en tjej som satt naken på honom
>>
>>144329178
någon försökte röra en tutte
>>
>>144329178
En kille kollade på en tjejs bröst, började ta av BHn men slutade så fort hon sa nej när satt på honom med stringtrosor och gnussade mot hans skrev
>>
>>144328307
>>144328772
Klart du respekterar en slavneger, du är ju en
>>
>>144329223
fyfan vad jag hatar horlajv
>>
File: 1618269369116.gif (3.18 MB, 442x293)
3.18 MB
3.18 MB GIF
föreställ dig lukten
>>
>>144329274
Han körde in sina fingrar i hennes fitta när hon sa att hon inte ville göra nåt och flera tjejer hade sagt att de kände sig osäkra med honom, varför ljuger du Chuddus
>>
File: 1611621262777.jpg (61 KB, 433x419)
61 KB
61 KB JPG
>>144329224
kommer ihåg när crowder var tvungen att rådfråga sin pappa om han får debattera seder innan han backa ur
>>
>>144329287
Varför dampar du alltid över folk som är anti-invandring och kallar dem slavnegrer? Vad kallas denna råttiga debattaktik för
>>
>>144329250
>>144329259
Men gud va ofräscht. VåldtäktsTV. Bra att ham domades och att det är borta?
>>
Arga blatten blev sönderknullad lajv av den neralkade 70åriga kommunisten Gudrun Schyman, han måste ha IQ i de dubbla siffrorna
>>
>>144329394
finns det någon som kollar på honom oironiskt?
>>
File: 576476587.jpg (47 KB, 709x394)
47 KB
47 KB JPG
>>144327978
>dkn född för sent för att runka till porrtidningar
>>
>>144329394
Ögonblicket när han nämnde en analprolaps och rummet blev dödstyst etsades fast i min skalle
>>
>>144329336
>Han körde in sina fingrar i hennes fitta när hon sa att hon inte ville göra nåt
Det var en annan tjej och vi har inte sett klippet av det. Den ena tjejen som kom fram var BH tjejen och den andra tjejen finger i fittan tjejen som vi inte sett klippet av
>och flera tjejer hade sagt att de kände sig osäkra med honom,
Du gör mig obekväm och gör mig illamående önskar att detta var skäl nog för att fängsla dig men nu är det inte det
>varför ljuger du Chuddus
Det är ju bokstavligen du som ljuger
>>
Vad ska man plugga om man vill bli ett smart internettroll?
>>
>>144329394
jävlar var nervös och skraj han var för gudrun i den debatten hahahahah
>>
File: EClvZK9VUAAT1iC.jpg (151 KB, 946x1200)
151 KB
151 KB JPG
Det är Reimus födelsedag idag, säg grattis till Reimu
>>
>>144329366
Se >>144329336
Varför måste chuddarna ljuga för att få sin världsbild att gå ihop? Hmm...
>>
>>144329440
låter som ett jävla kneg
>>
Arga Blatten funkar inte i debatter. Hans autism gör det omöjligt. Låt honom ägna sig åt att lägga upp videos.
>>
>>144329455
Älskar dig min kärlek, du betyder allt för mig även om du inte bryr dig.
>>
>>144329366
>>144329259
>>144329250
Clownvärld om han blir dömd pga det>>144329463
>>
>>144329473
dålig ursäkt
>>
>>144329473
autism hit och autism dit, vissa kanske bara är inkompetenta
>>
File: 1618257842482.jpg (923 KB, 2748x4096)
923 KB
923 KB JPG
lider
>>
vet ni varför högern alltid torskar? Jo för att invandringskritik är irrationellt och destruktivt.
Det är så enkelt; det finns inga argument som håller vatten
>>
https://bad-dragon.com/products/rex
.
>>
>>144329463
Det är ju bokstavligen du som ljuger. Den ena tjejen media pratade om var BH tjejen, det var en annan tjej som du snackar om
>>
>>144329451
BETEendeVETARE såklart!
Hoho!
>>
>>144329449
Vi har inte sett klippet av det men det är det han är anklagad för, inte enbart BH-grejen
>>
>>144329013
Detta
Om du inte har tagit 100 år på dig att svara din motståndare som dog 500 år sen så bedriver du bara sofism
>>
>>144329467
På vilket sätt?
>>
File: t725.jpg (71 KB, 725x453)
71 KB
71 KB JPG
>>144329493
>du betyder allt för mig
Har du lagt en slant i hennes låda?
>>
Autism är ingen ursäkt att vara dålig i debatter, jag har autism och har inte förlorat ett enda argument mot Chuddarna i tråden
>>
incelmongodampar
>>
vaush har 'tismen och slayar varenda jävla debatt

försök igen chuddus
>>
>>144329569
Hahah bra där (svarar på mitt eget brev).
Till vilket land åkte den trötta grisen då?
>>
>>144329643
ugh... statyer...
>>
>>144329601
Har inga pengar men du kan få mitt hjärta
>>
vi borde bygga chuddus gulags
>>
>>144329573
>Vi har inte sett klippet av det men det är det han är anklagad för, inte enbart BH-grejen
BH grejen vad ju hälften av det media snacka om. Om det andra som han blev anklagad för är liknande BH grejen var det också ett jagjag. Det kan vara så att media var helt oärlig med sin presentation av BH grejen men helt ärliga med presentationen av finger i fittan men det skulle jag tveka på
>>
>>144329643
ugh inte undra på att jag inte har en flickvän när det är såhär det ligger till...
>>
>>144329641
Vaush vågar inte debattera Nick Fuentes
>>
File: 1598546538985.jpg (133 KB, 2048x1919)
133 KB
133 KB JPG
>Mitt bevis för att de är judar? Klippte in en israelflagga och satte den brevid dem
>>
>>144329748
lol detta
>>
>>144329674
>>144329720
Du arg?
>>
>>144329739
källa?
>>
>>144329643
OY VEY
>>144329748
Gå in på wiki och kolla early lite annars kan du se att de är judar på deras efternamn
>>
>>144329688
BH-grejen var kbry men att köra upp fingrar i folks underliv och att flera tjejer oberoende av varandra klagar på honom borde få honom utkastad
Däremot tycker jag att åtal för våldtäkt är överdrivet och helt efterblivet att de lägger ner programmet
>>
is how many gay here?
>>
försökte läsa/hitta hobby/ta tag i studierna men får bara ångest av att tänka på var jag är i livet och slutar och så spelar jag spel istället
>>
>>144329652
Till England såklart och blev PIG!
Hoho!
>>
Alexa sök på Early life sektionen på valfri politisk auktoritetsfigur i västvärlden
>>
Nazidamparna i tråden:
>spamma samma missvisande / felaktiga bilder i tråden om och om igen
>blir tillrättavisade och motbevisade
>torskar i alla debatter
>flyr med svansen mellan benen
Och när skammen har lagt sig och de har slickat såren lite så börjar de om igen med samma bilder. Tröttsamt!
>>
File: 1608777277246.png (430 KB, 492x640)
430 KB
430 KB PNG
>>144329826
Hei
>>
Sverige har valgt den rigtige indvandrer- og assimileringsstrategi ud fra et etnisk, pro-europæisk synspunkt.

Mens indvandrer i Danmark er i et noget kontrolleret antal og delvist integreret er de i Sverige mange flere og langt mere isoleret i ghettoer. Desuden er en større del af dem kulsorte (lettere at genkende, mens nogle arabere/tyrkere kan ligne danskere lidt). Det betyder at mens mange danskere har opbygget et til dels godt indtryk af indvandrer hader den gennemsnitlige svensker dem som pesten og forstår fuldt ud hvilken ulykke de er. Det vil give et fremtidigt og fuldstændigt opgør med dem langt større folkelig opbakning og det vil køre som smurt i olie.


Og nu da de borgerlige partier i Sverige endeligt har valgt at samarbejde med Sverigedemokraterne kan man da kun konkludere en ting: Sverige har valgt den rigtige indvandrer- og assimileringsstrategi ud fra et etnisk, pro-europæisk synspunkt.
>>
mitt namn? mohammad
>>
>städad direkt
hmmmm...
>>
hatar att vaushbögpeddot ger oss aspergare dåligt rykte
>>
>>144329806
>BH-grejen var kbry
Ja men media målade upp det som ett övergrepp
>men att köra upp fingrar i folks underliv och att flera tjejer oberoende av varandra klagar på honom borde få honom utkastad
>Däremot tycker jag att åtal för våldtäkt är överdrivet och helt efterblivet att de lägger ner programmet
Det kan vara att media var helt ärliga med det men helt oärliga med BH grejen men du bör vara skeptisk till den andra rapporten när samma rapporter skrev att något som du tycker är ”kbry” var ett övergrepp
>>
File: 1594839307067.png (96 KB, 398x400)
96 KB
96 KB PNG
>>144329643
bokstavligen hur kåpar konspirationsförnekare med detta?
judar är bara nån enstaka procent av befolkningen men utgör nästan hela ledningen, statisiskt sett sinnesjukt överrepresenterade.
möh iq och andra fabler förklarar inte heller detta
>>
File: 1617944461051.jpg (56 KB, 1280x720)
56 KB
56 KB JPG
Vad blir man snabbast bannad för, transdoxx eller att kalla ut juden?
>>
https://xhamster.com/videos/boy-fucks-a-fat-mama-2-4570451
kuken ska ha sitt
>>
Tråden diskuterar på allvar paradis hotell... Va fan grabbar...
>>
>>144329974
OY VEY sluta peka ut det, fokusera istället på vita män tack
>>
File: 1617626227292.jpg (130 KB, 1080x1349)
130 KB
130 KB JPG
>>144329901
Klart att vi har den bästa invandrarpolitiken. Vem skulle annars baka våra pizzor?
>>
>>144329974
Judar är högpresterade och har högst IQ av alla folkgrupper, det kommer sig naturligt att de då får ledande positioner. Är väl inget konstigt med det
>>
>>144330061
Finns många fler goys med hög IQ än judar ju
>>
>>144329857
Tankebögen... GÖR. Sluta tänka. GÖR bara.
>>
File: 1617857276853.jpg (33 KB, 594x600)
33 KB
33 KB JPG
svenska kvinnor ser ut såhär?
>>
>>144329982
in our general there's a tranny who bans anyone instantly for saying words that trigger him

like if you mention the tranny without using any "bad" words you still get a ban for off topic even though these generals have no fucking topic
>>
ugh sverige är helt förlorat totalt bortom all räddning. Tur att kapitalismen har gjort det till ett paradis iallafall!
>>
>>144330087
Varför är då judar så extremt överrepresenterade inom vetenskapliga framsteg, matematiska framsteg, literatur och schackmästare? Är det också konspirationer?
>>
>>144330035
Tåkrummende
>>
ringer nån in till radion eller?
>>
>>144330061
>högpresterade
Du kan inte ens svenska för fan, häng dig sdjuden
>>
>>144330122
Ingen fattar vad fan du säger finnen
>>
>>144330110
ULNA KLÄMMMMA
>>
File: justdoitshia.0.0.jpg (132 KB, 1400x1050)
132 KB
132 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=ZXsQAXx_ao0
BARA GÖR DET
GÖR DINA DRÖMMAR VERKLIGA
>>
>>144330061
de är inte avsevärt högre än vita och asiater om man nu ska köpa detta narrativ, så var är alla vita och asiater i den där konstellationen?
För att inte nämna storleken på populationerna, finns fler vita genier än vad det finns judar i USA.
>>
>>144330061
Mm Schlomo. Har inge alls något med att göra att ni är extremt etnocentriska och hjälper er egna grupp före allt annat och jobbar stenhårt på att söndra andra gruppers sammanhållning.
>>
Varför ska man ta den andra rapporten seriöst när media målade upp det som vi faktiskt hade video på vilket var att en kille började ta bort BHn på en tjej som satt halvnaken på hans skrev och slutade såfort tjejen sa nej som ett övergrepp. Tror knappast att media är jävligt oärliga med presentationen av det ena fallet men för det andra är de helt ärliga med presentationen
>>
>>144330214
min kuk i din rumppa
>>
>aktuellt startar en serie om global uppvärmning medans jag sitter och fryser ihjäl
>>
>>144330214
ok transus
>>
Hur gör man för att ta ett uppehåll från tråden? Vill ta ett uppehåll på 2 månader
>>
File: Manskultingar.jpg (216 KB, 1080x1637)
216 KB
216 KB JPG
>>
Nån som ska med till Ulla red?
>>
er åsikt om invandrare?
>>
>>144330309
bli bannad
brukar funka för mig och jag mår alltid bättre de få dagar jag är bannad
>>
>>144330168
>Varför är då judar så extremt överrepresenterade inom vetenskapliga framsteg
Oj en överrepresentation i transforskning vilka viktiga vetenskapliga framsteg de gör
>>
>>144330243
>vita
inte en folkgrupp
>asiater
inte heller en folkgrupp
>finns fler vita genier än vad det finns judar i USA
var är "vita" Bobby Fischer nånstans då? var är asiatiska Von Neumann eller Einstein eller Bohr?
>>144330260
Okej schizo
>>
22:00 chads var är vi, det är läggdags strax så dax att stänga av datorn och läsa lite innan lamporna släcks
>>
>>144330324
Åhhh nej nej nej
>>
File: 1611071047078.png (976 KB, 541x768)
976 KB
976 KB PNG
Ledsen, 150cm uffe, negern och rasseincellen. De. Ska. Hit.
>>
>>144330355
Märks att du inte läst matte eller fysik på högskolan KEKW
>>
>>144330324
jag är 170cm och pallar inte med twitter pga detta
>>
>>144330359
>Bobby Fischer
Hatade inte den juden andra judar och konverterade till kristendom. Skumt att du tar honom som exempel
>>
https://www.youtube.com/watch?v=-hu0XsRG-Zc


han slayar
>>
>>144330348
Blev bannad 2 veckor en gång för att jag hängde ut en person med namn och adress
>>
>>144330309
skaffa en webbläsar-förlängning som kan begränsa/blockera dina besök på denna hemska hemsida
>>
>>144330179
börjar först 23 för det är någon jävla fotboll
>>
>>144330425
Han är ju ändå etniskt judisk och hade en judisk uppfostran? Är han inte jude menar du?
>>
>>144330422
Atombomben vilken underbar uppfinning
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5S_PXpxHzts
>>
>>144330359
Japp, han betar. Inte för att man inte visste men nu går det inte att förneka längre.
>>
>>144330425
>NEEEEEJ HAN KONVERTERADE TILL KRISTENDOMEN HAN ÄR INGEN RIKTIG JUDE DÅ AHHHHHHHH KÅP KÅP KÅP
>>
>>144330505
Bara lite komisk att ”geniet” som du tar som exempel hatade judar själv
>>
>>144330515
Hahaha fyfan vilket kåp
>v-vetenskapliga framsteg är ä-ändå dåliga det är därför v-vita är sämre på det
>>144330537
>när man själv vet att man har slut på argument
Det är lugnt, du kan erkänna att du har fel, jag dömer inte.
>>
File: 1617825195623.jpg (52 KB, 718x1113)
52 KB
52 KB JPG
>>
>>144330581
Vissa vetenskapliga ”framteg” gynnar inte mänskligheten helt rätt
>>
Bryr mig inte om hans Roses åsikter men fyfan vilket slagbart ansikte han har, och sättet han pratar på och rör sig är fan exakt som att han har kollat på Destinys strömmar och bara kopierat hans kroppspråk till 100%

fyfan
>>
File: 1614960373484.gif (564 KB, 800x430)
564 KB
564 KB GIF
>>144329224
Minns ni när chudcrowder blev ägd av en socialdemokrat 16-åring. Jänkarhögern kan verkligen ingenting om socialism
>>
>>144330422
Upplys oss om en viktig jude inom vetenskapen.
(Einstein inte tillåten)
>>
bryr mig inte om politik favä jag bara runkar och brevar om sex
>>
>>144330572
Okej men det har ju inget att göra med diskursen. Han blev paranoid schizofren i slutskedet av sitt liv och var också då han började dampa om judar, kan också vara värt att nämna.
Har inget att göra med att han är världens bästa schackspelare genom tiderna och jude.

Världens andra bästa schackspelare genom tiderna, Kasparov, var också jude btw
>>
önskar hadrian avrättade alla j*dar
>>
djur kan inte tänka teoretiskt. enkelt som.
>>
>>144330663
Grabben han blev ägd av var ju en bokstavlig NatSoc
>>
Ni som ska på träffen, kommer ni dricka och kommer ni dra ut på stan sen på kvällen?
>>
>>144330359
du vad? "vita" och asiater klumpas absolut ihop som monolitiska folkgrupper av amerikanska folkräknare
>>
File: 1604930312433.gif (62 KB, 570x537)
62 KB
62 KB GIF
>>144330630
HAMINAHAMINA AWOOOOOOGA
>>
Hej. Det har kommit till min kännedom att någon försöker ha NDT-V i slottskogen när vi ska vara i axelmossen, denna individ var förvirrad och full när han brevade och spred den falska informationen men han ligger nu däckad så det e lugnt

För att klargöra
NDT-V;
>PLATS?
Axelmossen
>TID?
13:00
>mat och dryck
Ta med er vad ni vill
>>
>>144330690
>Han blev paranoid schizofren
Vanligt bland judar att bli det, sannerligen en mästerras
>>
grappar världens mest cp-skadade mongon som låtsades göra ngt viktigt var judiska känn på den
>>
Är 31 år

Tjänar bara 31 000

Jag lider. Varje sekund.
>>
>>144330581
Otroligt pinsamt att du fortsätter. Sluta breva för allas skull, mest din egen. 0/10 försök inte igen.
>>
nationaldagsträff i gävle när
>>
File: 1548483507752.png (651 KB, 629x767)
651 KB
651 KB PNG
Snabbaste och mest smärtfria självmordsmetoden som inte involverar skjutvapen eller droger?
>>
>>144328393
fy fan

kände inte till detta, och tog upp klippet, verkade asfett med schyman och kyeyune i samma forum

men så fort den där autisten öppnade sin mun så kringerade jag sönder, var tvungen att stänga ner skiten
>>
>>144330741
Tar med mig en kniv också
>>
>>144330664
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Israeli_inventions_and_discoveries
>>
>>144330725
Svensk socialdemokrati var NS i praktiken. Nu är alla partier samma sörja tyvärr Demokrati är ett skämt
>>
Einstein var pedofil och en tjuv. Enda anledningen att du nämner honom är för att han var jude och hyllades av andra judar. Ren propaganda.
>>
>>144330664
Niels Bohr
Fritz Haber
von Neumann
Erdös
Schrödinger
för att nämna några. Bokstavligen nästan alla viktiga fysiker och matematiker under 1800-1900 var tyska judar
>>
>>144330754
Du kan bara använda ”vit” som folkgrupp när du sjuder över vita och säger anti-vita grejor annars låssas de som att vita inte existerar
>>
>>144330813
investera i krypetå då
>>
Vad gäller Paradise Hotel och liknande program har min magkänsla ända sen det startade varit att det här är osmakligt och en exploatering av människor som ofta inte har särskilt bra eget omdöme. Och när det nu totalhavererat är det kanske inte just ”rutiner” som varit problemet.
>>
>>144330827
På nationaldagen din dummer
>>
>>144330864
Nej det var det verkligen inte gubben lilla
>>
Dom enda som svarar på mina brev är mig själv. Varför bli det så?
>>
>>144330663
Yusef var/är natsoc lol
>>
>>144330864
Sossarna på 30-talet skulle räknas som extremytterhögerkanten idag
>>
>>144330801
Har aldrig sagt att det är en mästerras, har sagt att de har högt IQ och är högpresterande. Snygg flytt av målstolpen
>>144330826
Jag tycker inte det är pinsamt, mer pinsamt att du inte har några argument för dina populistiska åsikter KEKW
>>
Einstein e fett smart han kom på att klockan i malaysia e inte samma som den e här o såna sjuka grejer det betyder e=mc2
>>
>>144330725
nationell socialdemokrat skulle han kunna kategoriseras in till, dock inte ns som i nazityskland sätt
>>
>>144330900
Inte till hundra men mestadels, gubbenlilla
>>
remember my poem about olle och kalle?
>>
File: E0kSuTlWYAcNk7_.jpg (226 KB, 1071x946)
226 KB
226 KB JPG
Presschef för Vattenfall gör allt hon kan för att underminera förtroendet för ett statligt ägt företag
>>
>>144330831
bygg en bomb och detonera den bredvid Annie Lööf
>>
>>144330890
Inte han men vad ska man investera i? Är Monero framtiden?
>>
>>144330974
Verkligen verkligen verkligen inte. Går typ inte ens att diskutera hur fel du har.
>>
>>144330919
Due schizo
>>
>>144330936
Kul att den enda som har klått Crowder i en debatt var en bokstavlig NatSoc och att vänstern råkade hylla han ett tag
>>
>>144330874
Vem upptäckte den generella relativitetsteorin då, om inte Einstein?
>>
File: blatte.webm (596 KB, 400x400)
596 KB
596 KB WEBM
Dom enda som svarar på mina brev är mig själv.
>>
File: 1596971101924.png (341 KB, 1117x557)
341 KB
341 KB PNG
>>
File: ngny2zHR.jpg (25 KB, 400x400)
25 KB
25 KB JPG
>>144330984
>>
File: 1620149917618.png (57 KB, 730x155)
57 KB
57 KB PNG
>>144330761
bra att du upplyser, man vill ju inte att nån ska hamna fel
>>
>>144330965
Sa han inte explicit att han var Nazbol i en intervju eller minns jag det fel. Iaf var han baserad minns jag
>>
>>144331023
nämen asså det var en arisk man som gjorde det och han STAL relativitetsteorin och alla experiment och bevis snodde han säkert också från arier jag måste bara hitta redpills som bevisar det
>>
>>144331016
Får en verkligen att tänka
>>
>>144331023
finns ingen generell relativitet värdelös teori
>>
>>144331012
Var skiljer de sig åt?
>>
>>144330874
Källa?
>>
>>144330984
vem är denna tuttko?
>>
>>144330754
Amerika är efterblivet och slänger in mexikanare, berber, juggar, albaner, araber och turkar i begreppet "White". Betyder bokstavligen inte ett skit LULW
>>
>>144331059
Grode gud. Bemanna harponarna. Vilken jävla best!
>>
>>144331099
Det var en bokstavlig nazist som fick USA still månen och en jude som gav världen atombomben
>>
>>144330899
ni hänger ju bara i stockholm
kom till gävle så käkar vi på lyxmax och incelpromenerar i boulognerskogen
>>
>>144331023
Din mamma
>>
>>144331059
undra om hon blev vald på grund av hennes kompetens, erfarenhet och referenser
>>
>>144331208
Tyskarna försökte utveckla atombomber men var för korkade, inte ett argument
>>
>>144331117
Allt.
Nazityskland var en knegdystopi som privatiserade allt och drev ekonomin genom upprustning och fysiska invasioner.
>m-m-m-men rasbiologiska institutet
>m-men typ ööö socialdemokrati utan invandring e väl typ nazism säkert elr???
mm okej
>>
Vilket parti kan hjälpa en autistisk handikappad neet bidragsmaxa?
>>
har rtåkigt
>>
>>144331208
von braun var ett mongo och ville in i det sista att hans mongoraket som aldrig skulle funka skulle byggas
>>
Åsikter om demokratisk nationell socialism
>>
>>144331208
vad är din poäng
>>
>>
bajsnötig
>>
https://www.twitch.tv/svt_slow
här är vi
>>
>>144331303
>von braun var ett mongo
Nej han var ett bokstavligt geni
>>144331319
Inget
>>
basmati eller jasmin? vad föredrar ni?
>>
>>144331313
basé när man kunde få riktiga fabriksjobb och inte pappersvändare på kommunen, nu behövs nåt annat
>>
>>144331277
Fysiska invasioner är en av olikheterna, det är korkad att neka. Välfärded och reglering som inga andra länder förutom sverige och tyskland hade är likheter
>>
>>144331007
allt
>>
Kul hur diskursen ändras från "judar är inte smartare än andra grupper" till "okej de är smartare men deras uppfinningar är dåliga". Bokstavligen en flytt av målstolpen.

Tro fan att de kommer börja om på ruta ett om några dagar när de glömt bort hur ägda de blev lol, det är så det brukar vara.
>>
>>144331337
vilket jävla photoshopgeni som gjorde denna, som inte bara förstorade skålen utan höll chipsen i ordentlig storlek också
>>
Beroende av energidricka och att träna
>>
>>144331277
Ska du ignorera att NSDAP var för en stor välfärdsstat nu
>>
>>144331099
Judar är bara européer som till hör en religion som starkt uppmuntrar utbildning och framgång, inte då så konstigt att "många" framstående vetenskapsmän är judar.
Ni har totalt snöat in på nassarnas judesyn favä.
>>
>>144331389
matris.
>>
>>144331442
>>144331395
privatiserad fittekonomi hade dom
uttrycket "privatisering" myntades av någon som observerade nazisternas ekonomi
>>
>>144331422
Du pratar med mer än en person
>>
>>144331381
fan va coolt, nästan lika coolt som ko-utsläppet som arla livestreamade för två veckor sedan!
>>
>>144331447
du borde lära dig om sarkasm och ironi ditt cp
>>
>>144331447
d1a
>>
>>144331509
Ämnade inte att (Du)a, din ohövliga gris.
>>
>>144331447
>Judar är bara européer som till hör en religion
De är en distinkt genetisk grupp
> som starkt uppmuntrar utbildning och framgång
Något andra grupper bör härma istället för att dampa om att judar är framgångsrika
>>
>>144331501
Och alla blir ni lika dabbade på!
>>
>>144331505
KOolt menar du väl?
Hoho!
>>
>>144330864
Nej det var den inte.
Svensk socialdemokrati var inte imperialistisk, militaristisk och expansionistisk. De trodde inte på lebensraum och inte heller på raslig överlägsenhet
>M-MEN rasbiologiska institutet
Skapades inte av socialdemokraterna och sossarna tillsatte till och med en antinazist som chef för att ta död på skiten.
Sen är det ju en vanligt nasselögn att NSDAP var särskilt socialistiskt. Visst de hade en välfärd men samtidigt hade företagare oändligt mycket makt och fick göra i stort sett vad de än ville så länge de inte gick emot NSDAP. Finns en anledning till varför så många företage och kapitalister donerade pengar till NSDAP under valrörelserna.
>>
>>144331496
Okej, de var ju definitivt inte för en frimarknadsekonomi på sättet som vi ser idag
>>
>>144331381
hur kommer man in i chatten?
>>
>>144331381
>30k tittare
FeelsGoodMan
>>
>>144331617
Ok?? Jävligt olika sverige var de iallafall
>>
>>144331437
detta plus runk
>>
>>144331564
Nej och faktumet att du behöver hela tiden skrika att du vann visar bara på att du förlorar mer eller mindre varenda debatt vi har här. Dock spelar dumma internetdebatter på kanalen någon roll ens
>>
ska krydda eget snus, breva objektivt bästa smaker
>>
>>144331603
Ingen idé att försöka snacka med poljontarna, de kommer läsa det du skriver och sen filtrera bort det i sina hjärnor. De kan bara ta till sig det som passar in i deras förbestämda världsbild och det som passar ihop med deras *känslor*
>>
>>144331603
>sossarna tillsatte till och med en antinazist som chef för att ta död på skiten.
Vilken år?
>>
>>144331603
>Finns en anledning till varför så många företage och kapitalister donerade pengar till NSDAP under valrörelserna.
För att det gick bra för dem i opinionerna kanske, vem kunde tänka sig att samhällseliten vill behålla sin makt och vara på den ”vinnande” sidan. Att kapitalister skulle stödja nazism är något som det inte finns några direkta bevis för, om det stämde skulle ju USA och UK inte allierat sig med bokstavliga komminister för att heema nazityskland
>>
>>144331710
sura rönnbär
>>
e frågeanon här?
>>
File: descarga (1).jpg (116 KB, 758x489)
116 KB
116 KB JPG
reminder
>>
>>144331043
Du kommer aldrig att vara en man.
>>
>>144331766
>För att det gick bra för dem i opinionerna kanske
De var bokstavligen aldrig populära hos majoriteten
>>
>>144331681
Högern har inte vunnit ett argument i Sverigetråden på flera år, kåpa hårdare Chuddus. Gå tillbaka till din ekokammare ifall du blir obekväm
>>
https://www.strawpoll.me/45228066

NDT UNDERSÖKNING
SVARA SNABBT
>>
>>144331573
hahahahah, jo det där var allt ett läckert skämt! snyggt jobbat av dig :-)
>>
önskar jag kunde köpa mig lycka som förr. kände surrande glädjepirr av att bara fönstershoppa på inet en gång i tiden. nu finns det inget i hela världen jag vill ha. bara knegar och investerar.
>>
>>144331665
Varför är du så extremt strikt när det kommer till definitionen av nazist helt plötsligt. Normalt sätt säger ju folk som dig att man är nazist bara för att man vill ha minskad invandring
>>
>>144331556
Så du menar att ett vandrarfolk som assimilerat sig med alla populationer de har kommit i kontakt med på något sätt skulle vara genetiskt säregna? Neber snälla.
Judar är européiska byrackor.
>>
File: 1613764666842.webm (1.26 MB, 480x270)
1.26 MB
1.26 MB WEBM
Spelar ingen roll om judar är mer intelligenta än arier. Judarna ska utrotas för att de vill utrota oss, endast en av oss kan fortsätta att existera.
>>
ni sitter och pratar politik till ingen nytta.
>>
>>144331389
råris
>>
>>144331838
Vad fan snackar du om schizo?
>>
>>144331799
vad e ndt
>>
File: 1589342979819.jpg (97 KB, 640x640)
97 KB
97 KB JPG
>>
>>144331797
De var väl det största partiet i Tysklands riksdag innan de tog makten
>>
File: 1614437623416.png (55 KB, 916x1100)
55 KB
55 KB PNG
>>144331799
>*bockar i alla*
stoppa mig någon
>>
>>144331789
ja vadå?
>>
>>144331838
>Normalt sätt folk som dig
"Normalt SETT folk som DU"*
Lär dig svenska blatten. Snygg halmgubbe förresten, märks att du måste slingra dig istället för att bemöta de konkreta argumenten.
>>
>>144331710
så mycket MINT att det har skadlig inverkan på dina tårkanaler
>>
>>144331859
>ni sitter och pratar politik till ingen nytta.
Finns alltid neutrala läsare som plockar upp rödpiller i tråden.
>>
>>144331798
Vad duktiga ni från vänstern har varit att ni vunnit varenda debatt på ett mongoliskt korgflätningsforum, sannerligen något att vara stolt över
>>
>>144331918
basé, hur går gymmandet?
>>
>>144331799
har nån den fotoaffärade versionen
>>
File: 1592924326487.jpg (34 KB, 470x600)
34 KB
34 KB JPG
>*donerar benga till nassetyskland*
>>
>>144331023
relativitetsteorin kan inte bevisas

Newtons mekanik gäller fortfarande

Einstein kommer att kastas i soporna sen när folk förstår att fysikforskare bara använder honom för att göra nonsensforskning för bengabenga
>>
>>144331710
tjejprutt
>>
>>144332003
donerar min kuk till din mammas fitta
>>
>>144331978
Med tanke på hur polchuddarna torskar varje debatt så tror jag nog på det motsatta
>>
>>144331842
>Så du menar att ett vandrarfolk som assimilerat sig med alla populationer de har kommit i kontakt med på något sätt skulle vara genetiskt säregna
Ifall de hade assimilerat sig skulle de inte varit en grupp längre
>>
>>144331842
judar har la gift sig med varandra i stort sett var de än hamnat, eller har jag fått det om bakfoten
>>
File: 1593694165411.webm (1.65 MB, 1208x556)
1.65 MB
1.65 MB WEBM
>>
Tycker vi ska ha trådträffen på Gotska Sandön
>>
File: 20GO0WKO.jpg (67 KB, 630x420)
67 KB
67 KB JPG
>MOT NORWOODSKOGEN!
>>
frågeanon brevar frågor i tråden som har själv kan motfråga
>>
>>144332042
debatterna och dampet skiter folk i, men det länkas information i tråden som kan rödpillra neutrala läsare
>>
>>144331842
Kolla på genetiska kartor, jag gillar judar som en grupp men de är annorlunda rent genetiskt från européer
>>
>>144331901
De hade runt 18% om jag minns rätt innan 1933. Sedan dampade de bokstavligen ur totalt, tog makten odemokratiskt, tände eld på riksdagen, dödade alla i maktpositioner i andra partier som hotade deras makt, och höll "val" igen och till och med då fick de bara 33% när de dampade och dödade alla som inte höll med dom
LOL
>>
Är det nån som vill diskutera nåt annat än judar och transor? Jag är villig att prata om det mesta
>>
>>144332042
D1a. Tycker stormfjantarna blir mer och mer cringe när man får konkret fakta från tråden som >>144331603 ger oss

Alltid lär man sig något nytt
>>
>>144331756
1935

>>144331766
Aha, interssant hur SPD och KPD inte fick samma stöd! Mycket intressant!

>Att kapitalister skulle stödja nazism är något som det inte finns några direkta bevis för,
Fast jo, och det är därför NSDAP och Hitler fick massa pengar från aristokrater och andra rika kapitalister.
>om det stämde skulle ju USA och UK inte allierat sig med bokstavliga komminister för att heema nazityskland
aa för det var så det skedde. Det var ju inte så att västmakterna allierade sig med Sovjet efter att Tyskland invaderade
>>
N
>>
J
>>
>>144331799
Rösta Närke bara så att de får känna sig involverade.
>>
N
>>
>>144331023
Einstein var typ dåtidens Neil Degrasse Tyson lol. Han uppfann inte ett skit och relativitetsteorin är bara gyckel.
>>
>>144332148
>1935
Men vem var det? Jag har läst om att det var någon nazistsympatisör. Kan du ge källa?
t. nyfikenanon
>>
>>144332011
>relativitetsteorin kan inte bevisas
Falskt, det finns åtskilliga bevis. Ljus som böjer sig kring svarta hål, klockor som går långsammare i höga hastigheter, diffraktionsmönster av partiklar för att nämna några. Atombomben är också ett ganska iögonfallande bevis
>Newtons mekanik gäller fortfarande
Inte på partikelnivå. Du behöver inte ens komma ner på subatomisk nivå för att newtons lagar ska sluta gälla, räcker med fullerene-bollar och liknande.
Brukar inte svara på sånt här trams i tråden men det här är ju bara löjligt fel
>>
Vad ska jag runka till ikväll?
>>
okej så rönnbära, mint och sulfit
>>
>>144332065
blir alltid lite äcklad av denna.
vad är såsen?
>>
>>144332148
>aa för det var så det skedde. Det var ju inte så att västmakterna allierade sig med Sovjet efter att Tyskland invaderade
Inte ett argument, Sovjet invaderade och tog över en massa andra länder också
>>
>>144332049
Judendom är en religion... det är som att säga att typ laestadianer inte är en grupp för att de inte är genetiskt homogena, funkar liksom inte.
>>
>>144332079
skratta
>>
Om judar är så smarta varför har de krulligt hår och köttiga läppar som negrer då?
>>
>>144332206
Mm detta är verkligen något som seriösa matematiker, fysiker och akademiker skulle hålla med dig om eller hur haha? Inte bara stormbögar som bajsar i byxan som säger detta va aha?
>>
J
>>
>>144332221
se >>144329993
>>
>>144332228
Ben Shapiro
>>
>>144332221
Shemales
>>
>>144332223
jag hoppas för din egen skull att du inte blandar alla tre i ett...
>>
Aron Flam har redan krossat socialismen
>>
>>144332221
William Shatner
>>
>>144332206
Hur menar du att relativitetsteorin är ett gyckel, när det har förändrat vetenskapens syn på ljus, gravitation, tid energi och massa? Och blivit bevisad gång på gång? Kan det vara så att du inte vet vad du pratar om?
>>
vad tycker ni om feta människor? jag snackar BMI 26 och över.
>>
>>144332243
Ja men Tyskland var ett mycket större hot och det var även därför kalla kriget börjat bokstavligt talat sekunden efter WW2 var över. Är du efterbliven?

Men gillar hur du ignorerar att SPD och KPD inte fick pengar av aristokrater och kapitalister medans NSDAP fick det. Får en verkligen att tänka
>>
>>144332213
Svarta hål finns inte
Resten är experiment där man får reda på det man vill få reda på enligt en påhittad teori

>partikelnivå
Finns oironiskt inte, partiklar finns bara pga forskningsintressen, det är en teoretisk konstruktion

Du borde vara lite mer kritisk
>>
>>144332302
jo
>>
>>144332249
>Judendom är en religion...
en religion och en etnisk grupp, du kan fortfarande vara judisk samtidigt som du är ateist
>det är som att säga att typ laestadianer inte är en grupp för att de inte är genetiskt homogena, funkar liksom inte.
Ifall de var från en annan geografisk plats, mer eller mindre bara gifte sig med varandra och inte tillät folk att konvertera in i religionen/gruppen skulle de vara en distinkt genetisk grupp
>>
>>144332377
mäktigt om de är starka
>>
>>144332221
Någon form av sissy hypno.
>>
https://www.svtplay.se/klipp/26649190/may-the-fourth-of-nature-be-with-you
krinsch eller baserat?
>>
yoo kan någon ringa fysikinstitutionen på kth? blöjnassen säger att svarta hål inte finns, detta kommer revolutionera allt
>>
Jag var rasist en gång i tiden sen insåg jag att det bara är stamtänk som vi fortfarande har kvar. Vi har hög teknologi och går framåt, alla kommer vara blandade om 100 år, det kommer vara vi människor mot universum.

Och nej detta är inte bete....
>>
>>144331799
Vem fan bor i Norrbotten?
>>
>>144332353
>vetenskapen
Bokstavligen judiskt gyckel alltihopa.
>>
>>144332400
okej, jävlar! jag ringer begravningsbyrån så de kan komma och hämta dig imorgon bitti. varför gör du så här mot dig själv?
>>
>>144332385
>Ja men Tyskland var ett mycket större hot
Källa
>och det var även därför kalla kriget börjat bokstavligt talat sekunden efter WW2 var över. Är du efterbliven?
Liberala/kapitalistiska USA och UK föredrog kommunism över nazism så enkelt är det
>Men gillar hur du ignorerar att SPD och KPD inte fick pengar av aristokrater och kapitalister medans NSDAP fick det.
Källa att de inte fick det och källa på att NSDAP fick en stor mängd donationer från aristokrater och kapitalister
>>
>>144332505
Jag :)
>>
Det räcker med att man läser en introkurs om kemi eller fysik på uni för att man ska hitta praktiska applikationer för både kvantmekanik och einsteins modell. märks att poldamparna inte har minsta koll på vetenskap
>>
somnade med kuken i köttlampan
>>
>>144332505
lennart
>>
File: leaderofantifa.png (192 KB, 597x452)
192 KB
192 KB PNG
kommer skicka denna ledaren av antifa på NDT-V
>>
>>144328193
>född chäd OCH komenist
inet rättvest
>>
>>144332389
Och det här baserar du på...?
>>
>>144332490
skäms över att hålla med
>>
>>144332538
Har någon här koll på vetenskap, skulle gissa på att majoriteten här inte ens vet vad vetenskap är
>>
mina händer har aldrig rört en annan människa i vuxen ålder
>>
>>144332490
Din hjärna på (((komsumerism)))
>>
köper snus i en turkkiosk, ibland jobbar där en ganska söt tjej med slöja.
Lite märkligt förtjust i henne, gulligt att höra henne fråga om jag vill ha kvitto :)
>>
File: 236.png (14 KB, 600x800)
14 KB
14 KB PNG
>Det räcker med att man läser en introkurs om kemi eller fysik på uni för att man ska hitta praktiska applikationer för både kvantmekanik och einsteins modell. märks att poldamparna inte har minsta koll på vetenskap
>>
>>144332478
det är mest bara rart att någon valde att göra detta om älgar.
>>
>>144332597
Jag skäms också men "tyvärr" är det sanningen

>>144332604
Är minimalist och använder Linux men ok
>>
>>144332594
vetenskapsfilosofi
kritiskt tänkande
>>
>>144332490
Ok.
Jag hatar judar.
>>
>>144328918
väldigt intressant faktiskt vad menar chuddus när han säger att svenskar betalar mest skatt i världen?
>>
>>144332622
>gulligt att höra henne fråga om jag vill ha kvitto :)
hon vill knula
>>
>>144332622
vad är ditt nästa steg i att flörta med slöj-bruttan?
>>
File: 1590320134983.png (139 KB, 661x563)
139 KB
139 KB PNG
>>144332065
vad är det för fel på dig?
>>
>>144332698
d1a
>>
>>144332680
Visste du att vi har moms och en massa punktskatter också
>>
>>144332490
>alla kommer vara blandade om 100 år
tror du verkligen på detta?
Hade du sagt 1000 år kanske jag kunde ha hållit med.
>>
File: 1599661476852.jpg (228 KB, 1080x1302)
228 KB
228 KB JPG
vete
>>
>>144332377
okej om det är män och de har muskler under, krinsch om det är kvinnor
>>
ugh...om vi bara levde i kommunistisk utopi som i star trek....urk ugh......
>>
>>144332798
Jösses vilken vacker kvinna har du källa på bilden
>>
>>144332798
vill ugga i hennes vete om du ser vad jag menar
>>
>>144332795
Vad är skillnaden? Kommer inte spela någon roll
>>
>>144332798
Hade varit bättre om rödhårig
>>
>>144332798
>sekunder innan rännskitan
>>
Einstein sa att allting är relativt. Sen fick han nobelpriset.
>>
vill att en mammafv rider min snopp är det så mycket begärt?
>>
>>144332377
Tycker synd om feta människor favä, det är så mycket de ofta inte kan göra pga deras övervikt
>>
>>144332698
tror jag inte men det är sött ändå
>>144332726
inte tänkt göra det alls. Bara något jag lagt märke till nu på senaste
>>
>>144328143
breva inte min flickvän tack
>>
>>144332660
Hur förklarar du då följande fenomen:
>observerade punkter av ofattbar massa i mitten av vintergatan och många andra observerbara galaxer som förutspåddes av Einsteins teorier
>att tid mätbart går långsammare i hög hastighet
>att ljus beter sig både som vågor och partiklar (bildar diffraktionsmönster men har kvantiserade diskreta energinivåer)
>att atombomber genererar enorma mängder energi som korresponderar med bränslets massdefekt (förutspått av Einstein)
>att tunga objekt kröker tidsrummer (t.ex himlakroppar)
Kram
>>
>>144332861
Jorden och mänskligheten kommer eventuellt gå under men det betyder inte att vi borde lägga oss ner och vara apatiska
>>
Vilka håller högst kvalitet i tråden?

NEETS eller lönisar?
>>
>>144332983
Bra poäng. Är rasist igen
>>
>>144332861
Tappade en nolla, skulle ha varit 10k
Sen så spelar absolut roll, människor kommer inte bara sluta vara tribalistiska kukhuvuden bara för att du tycker det.
>>
>>144332525
Tänker inte sitta och mata källor, men läs på lite om Bechstein-paret och särskilt frun, Thyssen och Krupp och även spekulation kring Ford i USA.
Det intressanta är att Tyskland hade ingen lag som krävde att partier visade upp vem som gav de pengar så mycket av det förblir en hemlighet, men direkt efter kriget så införde Västtyskland lagar som kräver detta.

>Liberala/kapitalistiska USA och UK föredrog kommunism över nazism så enkelt är det
Liberaler avskydde både nazister och kapitalisterna. Det intressant är ju att fascistiska Italien hade en bra relation med västmakterna innan nazisterna kom till makten i Tyskland och började dampa sönder. Får en verkligen att tänka!
>>
incels båda på samma gång
>nbögar är materialistiska
>kör över folk med en skåpbil för att de inte får ligga
>>
Är jag ett schizo eller känner andra också att vänsterbreven alltid kommer i vågor, vissa dagar är det nästan noll vänsterbrev sen under andra kryllar tråden med dem
>>
>>144332998
tråden har ingen kvalitet
>>
>>144332834
ja?
>>
>>144333033
helvete så basé
>>
File: 1602494239726.jpg (206 KB, 1080x1351)
206 KB
206 KB JPG
>>
File: 1620060168592.gif (936 KB, 178x182)
936 KB
936 KB GIF
>>144332863
Halloj, min redhead-uppskattande broder.
>>
>>144333081
Beror väl på vad du menar med vänsterbrev, räknas det som vänster att påstå att Einstein upptäckte generell relativitet?
>>
>>144333030
>Tänker inte sitta och mata källor
Okej så du har inga och låter Hollywood skapa din verklighetsbild
>Liberaler avskydde både nazister och kapitalisterna.
Sen när avskyr klassiskt liberala kapitalism
>Det intressant är ju att fascistiska Italien hade en bra relation med västmakterna innan nazisterna kom till makten i Tyskland och började dampa sönder. Får en verkligen att tänka!
Väst hade också en okej relation med sovjet och handlade en massa med dem
>>
>>144333117
Rätt deffad faktiskt.
Jag mirar.
>>
>>144333117
ugh
>>
File: 1618290335886.webm (2.55 MB, 576x1024)
2.55 MB
2.55 MB WEBM
muskler
>>
har tio gb i min nedladdningsmap som jag inte orkat hantera
>>
Vänster är när man inte gillar nazism och man tror på svarta hål
>>
>>144333143
>Beror väl på vad du menar med vänsterbrev,
Chud/chuddus osv breven. Känns verkligen som att de kommer i vågor
> räknas det som vänster att påstå att Einstein upptäckte generell relativitet?
Nej för fan
>>
Sexig kvinna
>>
>>144333205
Cringe att hon är weeb men f1h1 att hon är så musklig
>>
>>144333097
Vad hade du gjort då?
>>
jag är inte rasist jag hatar alla människor lika mycket
>>
jag snor alla mina åsikter från folk på internet, jag har inte haft en originell tanke i hela mitt liv
>>
>>144333207
Du får det att låta som om det skulle vara mycket
>>
ser ni detta brev?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=VZZvPlGCt_8
den gamla goda tiden då arabländerna var polare
>>
>>144333269
har hon tagit st sv än?
>>
Fittan tillhör folket
>>
Ny??
>>
ny tråd, jag ber er
>>
>dkn klassisk liberal
Typ ingen på nätet delar min ideologi känns tråkigt vänner
>>
>>144333365
nä nu lägger vi ner tråden
>>
>>144333333
BASÉ
>>
varför kan inte alla människor bo i sina egna länder? :(
>>
>>>/vp/144333207
>>
>>144333303
nej
>>
>>144333381
Det är för att du är bög
>>
>>144333153
Menade skälvklart kommunisterna, inte kapitalisterna.
>Väst hade också en okej relation med sovjet och handlade en massa med dem
LOL
För det första så betyder inte handel särskilt mycket.
För det andra, missade du ryska inbördeskriget? Missade du kalla kriget som började direkt efter WW2?
Sovjet hade inte börjat dampexpandera som Tyskland förrän WW2 redan hade börjat

>Okej så du har inga och låter Hollywood skapa din verklighetsbild
Ja fan du satte mig på plats,...f*cking hollywood...
>>
>>144333333
sven slår till igen
>>
File: 1611612037435.webm (1.67 MB, 562x528)
1.67 MB
1.67 MB WEBM
>>144333333
Spanat och BBC-pillrat
>>
>>144333280
chillat, läst böcker, försvunnit in i nån virtuell verklighet befolkad av hästkuksfutor
>>
>>144333403
för att sverige sa "kom o våldta vårt land"
>>
>>144333340
Seize the means of reproduction
>>
>>144333333
spanat
>>
>>>/vp/47012546
>>
>>144332957
judarna
>>
File: 1598497318208.jpg (83 KB, 811x1217)
83 KB
83 KB JPG
>>
File: 1601844670809.jpg (95 KB, 912x1024)
95 KB
95 KB JPG
https://youtu.be/FExnNyMF0_4
Vad lyssnar ni på?
>>
>>144333403
på grund av CIA
>>
>>144333536
JUUUDARNA
SNART KOMMER JUUUUDARNA
>>
File: 1608927466857.jpg (13 KB, 225x225)
13 KB
13 KB JPG
>>144333561
Baserad grabb
>>
>>144332957
>>observerade punkter av ofattbar massa i mitten av vintergatan och många andra observerbara galaxer som förutspåddes av Einsteins teorier
källa saknas
>>att tid mätbart går långsammare i hög hastighet
källa saknas
>>att ljus beter sig både som vågor och partiklar (bildar diffraktionsmönster men har kvantiserade diskreta energinivåer)
källa saknas
>>att atombomber genererar enorma mängder energi som korresponderar med bränslets massdefekt (förutspått av Einstein)
källa saknas
>>att tunga objekt kröker tidsrummer (t.ex himlakroppar)
källa saknas
>Kram
bög
>>
>>144333449
>Menade skälvklart kommunisterna, inte kapitalisterna.
Ja såklart att de hatar komminister också
>Missade du kalla kriget som började direkt efter WW2?
Har aldrig påstått att de gillar komminister bara att de föredrar kommunism över nazism
>För det första så betyder inte handel särskilt mycket.
Handel betyder nog mycket mer än att man skickar några vänliga brev till varandra
>>
>>144333561
Johans Vals (från datorspelet Victoria två)
>>
File: 1588787551054.png (360 KB, 600x691)
360 KB
360 KB PNG
>>144333561
https://www.youtube.com/watch?v=t8EMx7Y16Vo
>>
File: 1617752342666.jpg (285 KB, 1278x1181)
285 KB
285 KB JPG
>>144333535
>uppmärksamhetshorande på brädet gjort för bäbisspel
>>
>kalla kriget
Bokstavligen bara påhitt. Sovjet och USA var bara två sidor av samma shekel. Hjärnkultingnivå att tro på det.
>>
>>
>>144333698
varför så lesen :(
>>
>>144333333
i dunno what you said but witnessed
>>
hur kan amerikansk media på allvar tycka bush var bättre än trump?
>>
>>144333662
>kala kriget
du menar kampen mellan dina sista hårsäckar och MBP? HAHAHAHA
>>
>>144333722
han fråga om horan tagit stor svensk kuk än bara
>>
>>144333535
Hon borde bli min fv istället för att skära sig själv
>>
File: 1590605369722.jpg (593 KB, 1594x1518)
593 KB
593 KB JPG
>>
>>144333787
JONTE DET ÄR JUDARNA FATTAR DU HAHAH (((DE))) DET ÄR DETTA FILMEN THEY LIVE HANDLADE OM IN PÅ DISCORD!!!!
>>
File: 1609940657675.gif (410 KB, 639x349)
410 KB
410 KB GIF
>da jooooz
>>
>>144333703
Ingen ny tråd :(
>>
>>144333736
>hur kan den judiska median tycka att en judiska docka är bättre än en annan judisk docka?
För att du inte ska tänka den sanna fienden.
>>
>>144333658
>>144333535
Varför tog hon en bild av sin fitta och det är säkert inte ens äkta för den delen
>>
>>144333763
the only word I understood was "svensk kuk" which I presume means "swedish cuck"
either way, the digits have spoken
>>
>>144332957
>vad som helst kan förutspås så länge man är ihärdig
>beror på instrumentet man mäter med
>beror på instrumentet man mäter med
>beror på instrumentet man mäter med
>teoretisk konstruktion
>>
>>144333900
>>144333900
>>144333900
>>
https://www.youtube.com/watch?v=s00j9ihCKEk
Här är vi
>>
>>144333413
>>144333413
>>144333413
>>144333413
>>
>>144333535
Fick stånd, fan vad jag hatar mig självDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.