[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: salg.jpg (698 KB, 1076x1228)
698 KB
698 KB JPG
Billig påskegodt utgaven
Forrige:
>>142687019
>>142687019
>>142687019
>>
første for gul jeve
>>
>>142717640
vel tenkt
>>142717623
Nano, var det. møtte faktisk en kar som pleide å være sammen med hu før i tida
>>
File: 1607004756558.png (1.26 MB, 750x1155)
1.26 MB
1.26 MB PNG
søvet på 10 timer i går kveld
>>
File: nano.png (253 KB, 898x835)
253 KB
253 KB PNG
>>142717725
>>
>>142717798
kjeks, den lagres
>>
>>142717725
>vel tenkt
så det dukket opp bilder av gulinger i tråden, så tok ingen sjanser
>>
Tenk å være heldig nok til å dyppe tissen sin i NRK-dama gutta.
>>
File: 1577057735346.webm (1.63 MB, 1920x1080)
1.63 MB
1.63 MB WEBM
>>142717871
g-guling?
>>142717910
ja, tenker på det hele tiden... jeg vil ha nrk jeve
>>
>>142717910
Hadde du vært kjekk nok til det, hadde du ikke hengt i tråden.
>>
>>142718008
er faktisk veldig kjekk jeg, og kul, en vaskeekte tor tordenkuk. du skjønner jeg er en sånn sigma-hann. det betyr at jeg ikke liker kvinner. og nei, jeg er ikke homo, jeg bare velger å aldri ha tatt på en jente før
>>
>>142718008
Nei jeg vet jo det. Er stygg som et uvær fåvæ. Men jeg har også mye innestengt kjærlighet å gi. En dag skal jeg finne en søtnos som skal få alt sammen.
>>
File: BossyVillainousGoa.webm (978 KB, 1920x1080)
978 KB
978 KB WEBM
>>142717957
søt
>>
Gjør mitt ypperste for å unngå å puste inn for mye av samme luft som kvinnfolk, være i samme område som dem eller i det hele tatt se på dem, for å unngå å bli funksjonsnedsatt eller evneveik, i fall deres stakkarslige tilstand er smittsom.
Hver gang jeg har vært utsatt for en kvinnes selskap over tid kan jeg kjenne humorene mine i opprør, så jeg tar tung mosjon, svetter i badstue, legger meg naken i solen for å la dens velbringende stråler bringe helbred mens vinden kjærtegner mitt legeme og lufter ut all lukt av østrus, og lar meg til sist årelate for å få dem i balanse igjen.
>>
>bruker 8 timer + pendling av dagen sin for snaue 1000/2000 kr
>jobber gratis 2 dager i uka pga skatt
lønnsslaver er tilbakestående
>>
>>142718697
Umåtelig basert
>>
yesterday you guys helped me with some Norwegian. Here's the full clip

https://www.youtube.com/watch?v=IOcgrCQCDq4
>>
>>142719119
er du wyatt
>>
ja, i dag finner jeg ut om livet mit er ødelagt eller ikke.

så enten blir det hagla i kjeften, eller så kommer jeg tilbake og brever.

glhf
>>
>>142718643
morsom
>>
>>142719367
hva skjer anon?
>>
>>
>>142719176
nei
>>
>>142718697
ganske basert
>>
>>142717957
Fy faen for en ekkel og kvalmende tøyte
>>
>>142719367
God lørdag halv fredag til deg og kompis
>>
>>142719367
Strømmer du det?
>>
Husk trippel Trumf på Joker i dag da, gutta. Tror ennå de har påskegodis på 50%-tilbud!
>>
hva betyr 'rebus' i engelsk? google oversetter har ikke det
>>
>>142720521
Det betyr rebus.
>>
File: 1617136761898.jpg (47 KB, 638x603)
47 KB
47 KB JPG
>>142720521
Synes du rebus høres veldig norsk ut?
>>
>>142720162
Har ikke Joker
>>
>>142717624
>>142708501
ja
>>
>>142717624
Søt og morsom utgave.
>>
Noen her som samler på pokemannkort eller fotballkort?
>>
>>142720822
>Synes du rebus høres veldig norsk ut?
det er i en faen norsk avisen så jeg ville håp så

dette er steningen.....Rebusløp er en fin
aktivitet for hele familien
>>
File: confused-black-man.jpg (24 KB, 590x312)
24 KB
24 KB JPG
>>142720977
>det er i en faen norsk avisen så jeg ville håp så
>>
>>142720977
>dette er steningen
pris allah, sten mor di
>>
Klarer ikke slutte å tenke på NRKsøtnosen. Lurer på om hun har søt stemme, og hvilken dialekt hun har.
>>
Elsker fitte
>>
>>142721260
tok henne opp da vi snakket fåvæ
https://vocaroo.com/1lX0boBGRvBf
>>
hater norge
hater livet
forvent at noe skal skje
>>
>>142721588
forvent at noe skal skje
>>
aitte bitte citte ditte eitte fitte gitte hitte iitte jitte kitte litte mitte nitte oitte pitte qitte ritte sitte titte uitte vitte witte xitte yitte zitte æitte øitte åitte

Aitte Bitte Citte Ditte Eitte Fitte Gitte Hitte Iitte Jitte Kitte Litte Mitte Nitte Oitte Pitte Qitte Ritte Sitte Titte Uitte Vitte Witte Xitte Yitte Zitte Æitte Øitte Åitte

Prikken over i-en forsvinner om i-en kommer etter liten f gutta. fitte
>>
>>142721552
>https://vocaroo.com/1lX0boBGRvBf
Håper dette er en rickroll fåvæ
>>
>>142721670
nettopp. du først da.
>>
>>142721691
Hva i helvete
>>
>>142721670
Hva slags våpen har du i baggen?
>>
>>142721821
er bare gymklær
>>
>>142720867
dds
>>
>>142721552
hvorfor høres du sånn ut?
>>
>>142721552
Ha litt klasse da. På norsk sier vi neger.
>>
Rart hvordan all homsebrevingen forsvant og ble erstattet av simpbreving etter at nrk kom her.
>>
>>142721983
>NRK
He he he ja
>>
>>142721983
Jeg kunne fortsatt men vil ikke. Nrk affæren gir meg noia.
>>
>>142722104
Jeg har solgt innsiderinfo fra tråden i bytte mot oppmerksomhet fra NRK-jv
>>
>>142722246
Hva slags innsiderinfo?

Du har dømt oss alle har du ikke.
>>
nrk uwu
>>
>>142721983
Er mildt sjokkert. Tråden har alltid vært en samleplass for barske einstøinger som står utenfor samfunnet men her har NRK i ett enkelt grep gjort halve tråden til lodne teddybjørner.
>>
File: 1496736561204.jpg (13 KB, 319x331)
13 KB
13 KB JPG
Til Thor Gjermund Eriksen:
Jeg tar avstand fra alt som blir skrevet i denne tråden.
Jeg vet ikke hvordan jeg endte opp her en gang, jeg bare trykket på en lenke for fire år siden.
Jeg synes faktisk at NRK burde få tredoblet budsjettet fremover og at dere må ha mer mangfold.
>>
>>142722417
Den dagen jeg kommer til makta skal alle uironiske ufsøler og mannlige jomfruer over 23 henge høyt.
>>
>>142722417
NRK er drevne propagandister. De vet selvfølgelig at en manns største svakhet er kvinnelig fruktbarhet.
>>
File: file.png (19 KB, 480x157)
19 KB
19 KB PNG
var han inne på noe
>>
>>142722573
Alle der bør henge seg.
>>
File: incel.jpg (205 KB, 1200x1963)
205 KB
205 KB JPG
>>142722499
>>
>>142722573
>join kården a bror det er løø chill da
>>
Hahahahahahahahshshshshshahahahahahahahahaha jaaj
>>
>>142722573
Er det r/norge kården?
>>
>vær meg
>gal autist
>drittbrever for alltid
>skriver om de skjulte romansene mine med tvinks på 4chan
>i skapet idvl
>krangler med en turboautist om syria
>bruker maskinlæring for å samle brevene mine fra arkivet
>haha.meme
>nrk dukker opp med tits & gtfo
>sprer seg
>discord grupper brever linker til tråden
>finner ML greiene


Denne uka er en av mine rareste. Går edru fåvæ. Viste at jeg kom til å bli avslørt som den homsen jeg er en dag, men fy, hadde aldri forestilt meg at det skulle skje på denne måten.
>>
>>142722816
Vi lever i syke tider BPA.
>>
>>142722862
Vi gjør det fåvæ
>>
vi simper bare fordi vi vil ha mer pupp
>>
Håper folk skriver selvmords brev til NRK. Er det eneste som er innafor fåvæ

Skriv så depressivt som mulig.
>>
File: 15210716699.png (29 KB, 741x568)
29 KB
29 KB PNG
Er det virkelig "simping" når det er statsstøttet pupp?
Man er jo allerede tvunget til å betale for det.
For meg virker det mer som å få igjen på skatten.
>>
fy faen jeg er absurd
>>
>>142722921
Se mega-linken i forrige tråd, din jævla kåååmer
>>
Det er Samon det er ute med. Han er et kjent navn, en kjent avviker, og NRK-kjerringa hater han fordi han ikke biter på agn som kan gå selv.
>>
>>142722921
Snakk for deg selv. Jeg vil se flagrende fittelepper.
>>
>>142722815
ja
>>
jeg vil se nrk dama fingre seg selv på kopirommet
>>
>>142723060
å tenk a
>>
Dere er klar over at det er to NRK-damer som svarer på mailene? Westerdals som er agn, og så ei gammel kjerring som heter Silje
>>
>>142723259
silje er ikke nrk dama? faen da vil jeg jo ikke ha nummeret hennes
>>
Det kan også være kunstig breving ifra hu "journalist"dama eller noen andre ifra nrk for å vise hvor farlige og sexistiske ufsøler er, de har nok av materiale å ta fra her nå.
>>
ny dag, ny depresjon
>>
>>
>>142723259
>>142723356
https://p3.no/kvifor-har-eg-blitt-sa-feit/
>>
>>142723359
Du er inne på det
>>
>>142723259
Noen som har navn på Westerdals?

Og kan folk breve hva slags info de har delt med nrk så vi kan kartlegge intensjonene deres
>>
File: 1535439956619.jpg (8 KB, 250x241)
8 KB
8 KB JPG
>>142723452
fy faen så mye dritt det er på den p3 siden.
er faktisk flau på trådens vegne.
hadde det i det minste vært en respektabel del av nrk som tok kontakt, ikke den absolutte søppeldynga der.
hadde gjerne stil opp om det var i p2 eller om vi var i f.eks brennpunkt.
>>
>>142723519
Navn og kontaktinfo til de som har blitt dokset gjennom årenes løp
>>
>>142723259
Fikk det med meg da de plutselig siterte eposten med begge navnene. Ble litt kvalm av meg selv for å ha prøvd å legge an på det beistet der.
>>
>>142723570
>Navn og kontaktinfo til de som har blitt dokset gjennom årenes løp

Du har vel ikke avslørt bpa?
>>
>>142723519
Guro fåvæ
>>
>>142723631
Hvad var det andre navnet enn Silje?
>>
>>142723675
«NRK-damen»
>>
>>142723633
Hele gjengen, Espen, Samon, John Petter, Vetle, Zydd og ikke minst vår kjære Jokke
>>
Slurker litt kaffe. Tenker på fitte.
>>
>>142722991
skal laste ned hele greia
>>142723018
hadde ikke sagt nei til det akkurat
>>
Slurper litt fitte. Tenker på kaffe.
>>
>>142723717
Det går fint fåvæ
>>
spiser rompe

tenker prompe
>>
Hvordan tråden ser seg selv på NRK
>Hemmelig høyreekstremt guttenettverket sprer frykt
Hva som kommer til å skje:
>Se P3s stuntreporter trolle incels på 4chan
>>
Finn på noe annet å snakke om, vær så snill
>>
>>142723916
tror du jeg bryr meg
vi fikk bilder
>>
Vent, hva har skjedd? Jeg er nesten aldri her.
Har vi fått besøk av NRK eller no?
>>
>>142723980
ja
>>
>kjennes ut som jeg må fise
>føler en teskje bløtt blandet i fisen
stikker på dass
>>
>>142724003
Koselig.
Kan jeg få en kjapp nedløping?
>>
>>142724033
Bedre med en teskje bløtt enn en colaflaske med bokstavelig talt kloakkvann
>>
>>142724074
Du får en kjapp nedløping om du gir meg en kjapp avsuging.
>>
>>142724130
Hvordan får du til det? Har du tyllet ned en hel kartong med sviskesaft eller noe?
>>
>>142724167
Aurskog sparebank om 20
>>
Jaja, ble en 24-pakning med gardsegg da gutta.
>>
>>142724167
*Suger deg kjapt*
Ok, hva nå?
>>
File: download.jpg (12 KB, 200x200)
12 KB
12 KB JPG
Huh...
>>
>>142724249
Trådautister som simper etter nrk jenter. Hun droppet sidepup i tråden på søndag, har ikke snakket om annet siden.

Hater dette fåvæ
>>
>>142721983
Jeg klarer ikke slutte å tenke på henne gutta... Tenk hvordan kaviarstjerna hennes ser ut og lukter etter en treningsøkt...
>>
>>142724249
Nå får du bla tilbake i trådene og finne det ut selv. Det var natt til mandag
>>
File: brev2.png (1.69 MB, 800x1900)
1.69 MB
1.69 MB PNG
>>142724193
Busstasjonen på Lørenskog fåvæ.
>>142724249
>>
>>142724288
Guro?
>>
Fant ridderne av dor på biblioteket i dag.
Nå skal det leses!
>>
>>142724348
Å fy faen i helvete. Dette kan bli interessant.
Takk, anon
>>
tar meg en dusj jeg
>>
>>142719367
oppdatering, slapp mye billigere unna enn hva jeg forventa.
blir ikke selvmord alikavel
>>
Er like dårlig med aksjer som jeg er med tipping fåvæ. Er vel dømt til å være en fattigfrans...........
>>
>>142724512
Hva slags situasjon var dette?
>>
>>142724288
Hvem
>>
>>142724365
Nei. En del passer, men etternavnet ender ikke på y.
>>
>>142724512
du skriver som han fra gutta på romet snakker
>>
>>142724608
hva?
øyenfargen
>>
>>142724512
Enten fortell hva det gjelder eller ta selvmord. Takk.
>>
>>142724544
legen klikka pga en høy peth test, fikk snakka meg til 3 måneder med perh tester for å kartlegge alkoholbruk og en stikkprøve senere.
er på måned en uten alkohol. drakk kun lettøl før det liksom, det var nok til muntlig og skriftelig kjøreforbud tydeligvis. blir jo ikke full engang på lettøl.
>>
>>142724671
Vennligst ignorer>>142724667 og ta selvmord uansett. Er så drit lei av deg og de elendige alkisunnskyldningene dine.
>>
>>142724727
(deg)
>>
>>142724771
Ja
>>
innafor med en liten stripe makka?
>>
Jaja får vell bare jekke meg en pils jeg da.
>>
>>142724671
3 måneder er jo bra da, det klarer du Anonsen!
>>142724727
Avholdsbevegelsen er ikke velkommen i denne tråden
>>
Why is there hole?
>>
>>142724826
>Avholdsbevegelsen er ikke velkommen i denne tråden

Faktisk helt feil.
>>
>>142724826
takk anonsen, setter pris på det. første måned har gått veldig smertefritt.
>>
>>142724863
the jews stole the middle
>>
>>142724863
Hullet til 1997 er mye trangere enn hullet til 1998
>>
>>142724863
Hvessdu'kje kan se mæ augan så e dæm jævla kjekk å ha
>>
File: 6vocmmlfoa861.png (815 KB, 960x636)
815 KB
815 KB PNG
>>142724826
Sluttet å konsumere alkohol for mange år siden fåvæ. Beste avgjørelsen i mitt liv.
>>
>>142724863
just kidding.
its so blind or people with bad eyesight people can feel which coins they are using.
>>
>>142724863
why u dont have hole??
>>
>>142724863
Så du kan lage fine smykker med de og gi i bursdager. Bare å føre tråd gjennom.
>>
>>142724929
ja, men det er fordi femmern har fem i kroppstelling, mens enern har bare en
>>
>>142724826
>Avholdsbevegelsen er ikke velkommen i denne tråden
Det er tydelig at du ikke har lest sutringa hans. Det er greit å være alkis, men vær nå for faen ærlig om det. Ikke sånn som han som skylder på alt mulig annet.
>>
>>142724929
97 er mye mindre verdt enn 98
>>
>>142724863
You can thread them on a coin lace and carry them around. Norwegians used to do this before the age of wallets and pockets.
>>
Sprenger professor har hatt digitale forelesninger i ett år nå men klarer fortsatt ikke å skru på mikrofonen sin. Jeg er så lei
>>
>>142725155
fån til å ringe meg, jeg er tekk suppårt
>>
>spyla dassen med dritt
>tørka meg
>vaska henda
>måtte drite igjen
>spyla dassen igjen
fy flåbbe, er øm i rassen
>>
File: kronestykke.png (313 KB, 950x532)
313 KB
313 KB PNG
>>
File: Nord.jpg (74 KB, 533x358)
74 KB
74 KB JPG
Hva er egentlig problemet til n*rdlendinger?
>>
>>142725219
Hvor?
>>
>>142725311
Nord
>>
oppdatering fra aurskog sparebank?
>>
>>142725219
det var en polakk, så at det sto P på skiltet
>>
KVINNELIGE BRYSTER
>>
NrKnRkNrKnrnWØ HFBasljf qb

nrk nrnrkr nrnrn nrnnrnrnnrn NRK
>>
>>142722984
fått igjen på skatti

no e det silikon i trådi
>>
nrknrknrknrk

tar meg noen paralgim forte og chiller litt as
>>
File: 1617346543318.jpg (33 KB, 640x630)
33 KB
33 KB JPG
6 dager ikkerunk
>>
>>142725354
Mongo
>>
>>142724288
söt

tror dere nrk jenten blir en av oss
>>
>>142725992
>>142725900
>>142725710
>>142725628
Heng deg
>>
>>142725992
>>142725900
>>142725710
>>142725628
Heng deg
>>
Aner ikke hvordan det skjedde gutta, men ikke-runket i to uker og fikk meg et ligg. Kåtheten var sterkere enn autismen for en gangs skyld.
>>
>>142725992
Jeg vil bli en del av henne...
>>142726045
Nei
>>
File: 1617355179845m.jpg (137 KB, 1024x683)
137 KB
137 KB JPG
>>
>>142726151
hva het han?
>>
>>142726151
Etter seks dager så har jeg blitt kontaktet av diverse sæddemoner på snapchat som vil ha mine hellige væsker, men jeg ignorerer de.
>>
Hjelp meg gutta. Skal slutte å snuse, drikke øl / kaffe. Alt på en gang, akkurat nå. Er det triks for dettE?

Hva slags mat burde jeg kjøpe? Tenker å trene hver dag, trenger å miste kilo ikke legge på.
>>
>>142726270
Bare få deg masse frisk luft anonsen så går dette helt fint
>>
>>142725219
Nord-Norge ær befølket tå ett følkslag som gjør seg sjøl kåte på ideen om att dem er mye mer hardføre enn resten tå landet, da basert på att dem må ha på litt mer klær, spa vekk litt mer sny, å att dem itte har en Starbucks inna 2 timers reseveg
>>
>>142726270
Kjøp det du trenger av mat ut måneden, overfør deretter alle pengene dine til IPS. Klipp over eventuelt kredittkort. Det holder i det minste til du får lønning..
>>
>>142726270
Går fint det. Kjøp kylling og lær deg og damp grønnsaker
>>
>>142726270
Hvorfor kutte kaffe?
>>
>>142726270
uironisk ta makka, da får du ikke lyst på noe av det andre
slutter å snuse ved uhell fåvæ
>>
>>142726333
trysil hender skrev dette brevet
>>
>>142726460
Er en unødig stimulant. Skal forsøke å trene kroppen til bedre dopamin-utløsninger. Skal bli kvitt all den unødige dritten også heller introdusere det som belønninger på et seiner tidspunkt
>>
>>142726507
Du aner itte ø mye det går ann å kjede sæ på jobb no om dagen
>>
>>142726170
Ikke bare sant med rødpillet som bare faen
>>
>>142726168
Heng deg
>>
>>142726270
>slutte snus, øl, kaffe
>ikke sukker
helt ærlig, kutt heller sukker og behold kaffen. sukker er værre en snus vil jeg påstå
>m-men kreft
står for det jeg sa, sukker er værre en snus
>>
>>142726270
Ta en ting av gangne anonsen. hva nå enn høy på livet du er akkurat nå kommer ikke til å vare. hvis du prøver for hard å gjøre alt samtidig er du dømt til å feile og deretter falle tilbake til en muligens værre stadie.
Kutt ut rus først, deretter justerer du dietten din, deretter kan du begynne å trene.
>>
>>142726170
Argr drit. Fredløshet venter.
>>
>>142726670
Fin innstilling. Jeg er også på befrielsensreise. Ønsker deg alt godt.
>>
File: jajaja.gif (743 KB, 498x441)
743 KB
743 KB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=CGD0G52jbYM
pølse pizza kebab burger det her er og leve fåvæ
>>
deppa eller sinna?
>>
>>142726814
Kutter alt sukker.

Fristet til å legge snus på menyen igjen.
>>142726832
Blir ikke lett, men har nyfunnet motivasjon fåvæ. Skal også lære meg en haug med ting jeg har prokrastinert meg bort fra.
>>
>>142727020
så deppa at jeg er sinna
>>
>>142727037
nei men seriøst hør på hva jeg sier. du kommer til å snuble i din egen kuk.
Også begynn med spaserturer i skogen
>>
>>142727037
Frukt/grønnsaker som er små, lette ø ha i nærheta osv ær goe å ha da du bruker dæmm tæll å "distrahere" suget på værre saker
>>
>>142726832
dette, jeg kuttet ut sukker, snus, kaffe og trente, sprakk med snusen.
drikker ikke alkohol heller, men jeg har en viljestyrke av stål, kuttet ut heroin og benzoer før det liksom
>>
File: 1617583849104.jpg (2.55 MB, 4032x3024)
2.55 MB
2.55 MB JPG
*kremt*

Vil du se på PUPPEN min???
Bare si ifra, så skal jeg breve et bilde av min PUPPE VUPPE

hahah!

Hva, min puppe vuppe selvfolgelig :)

hahah! :D

det er min vuuuuuuppe puppe! :) hahah

I denne tråden: svaret mitt er, selvfolgelog, min puppe vuppe :D

hahah!

kan MELDE om en puppe vuppe i denne tråden :DD

hahah!

min puppe vuppe, ja det er nok den ja :) hahah!

hei

du

gjett hva!

PUUUUUPPE VUUUUPPE HAHAHAHAHA!!! :DDD

NEI! NEEEEEI!

IKKE MIN PUPPE VUPPE D:

BUHUU

IKKE BIT MIN

PUPPE VIPPE

VIL IKKE PÅ AU AU PÅ MIN STAKKARS VUPPE PUPPE

HVORFOR ER DU SÅ SLEM!?

D:

hahah! :D
melk melk ut av puppe vuppe
og biasert journalistikk ut av NRK VRK

PUPPE

VUPPE

hahah! :D

Ja du trodde vel dette skulle være en gjennomtenkt og velutfǿrt nyhetsak

men det var bare mine puppe vuppe, vennen :D

ja hahah! min puppe vuuuppe :D

:)
>>
File: 1474654238613.png (397 KB, 1008x933)
397 KB
397 KB PNG
>>142727213
>>
>>142727213
bra brev, men hver gang du brever det på nytt så går det ned i kvalitet.
>>
>>142727213
Jaaaa jeg vil se puppen din
>>
>>142727213
kul kopispaghetti
>>
>>142727213
Kan faktisk itte godta att di kronen jæ skatter går tell å betale ditt offentlige horeri
>>
File: dumme normiss.gif (2.95 MB, 480x270)
2.95 MB
2.95 MB GIF
>>142727287
ikke ulikt hver gang moren din sprer bena for alskens pakk så synker kvaliteten derimellom og, skitne horen.
>>
https://i.4cdn.org/gif/1617205708461.webm
>>
>>142727442
Du SKAL betale for hennes løsslupne seksualitet, og senere SKAL du betale for lausungene hennes!
>>
>>142727596
Jaja, jæ betalar jo allerede før kulturdepartementet å tilskudd ått K*na
>>
Jeg vil holde NRKdronninga i hennene se hun dypt inn i øynene, å stikke tissefanten min inn i hun gutta.
>>
>>142727494
hun er dau
hun tok for mange kilometer med pikk
>>
File: 1542520128220.jpg (519 KB, 808x631)
519 KB
519 KB JPG
>>142727857
Jeg vil ha et kvinnfolk som ikke deler pikante bilder av seg selv med fremmede på et mongolsk kurvflette forum, men men, det er bare meg da.
>>
>>142727991
Vet, der var tross alt jeg som leverte.
>>
File: laugh hand.jpg (61 KB, 538x627)
61 KB
61 KB JPG
>>142727213
Episk
>>
Fixa lite tjejer som brevar tuttar till Sverigetråden också, tak så miki.
>>
>>142728002
Hun delte bare litt underpupp.
>>
File: kjære sverige.png (34 KB, 197x280)
34 KB
34 KB PNG
>>142728068
>>
>>142728068
Nei, nå holder du kjeft, jævla svennehomo.
>>
>>142728068
kan ikke pga korona
>>
>>142728091
Hadde det vært greit om mora di, søstra di, eller dine framtidige døtre hadde delt litt underpupp?
>>
>>142728068
Åpne grensene og slipp oss inn.
>>
>>142728159
Ja, mora mi deler underpupp hele tiden.
>>
>>142728068
Lämna 50kg Peka potatisgratäng vid gränsen Dalarna/Innlandet så ordnar vi
>>
>>142728256
Greit, der du og jeg er forskjellig, synes ikke noe om at folk driver å deler underpupp, og hadde skjemtes hvis moren min gjorde det.
>>
>>142728391
Moren din har delt underpupp hun også.
>>
Imaginiser underpuppen til en rullestoljv
>>
>>142728002
Det er 2021 bestefar. Ting er ikke som i 1960.
>>
>>142727253
Basado
>>
>>142725934
Er på 7, hva er målet ditt?
>>
>>142728457
>det er 2022 bestefar, kapp av deg snoppen og bruk katteører
er litt gammeldags av meg ja, med god grunn. vil ikke ha noe med horeskap å gjøre
>>142728444
det hadde vært imponerende, da hun og far har vært sammen siden ungdomskolen og ikke hadde mobil med kamera før den tid
>>
>>142728457
Har en kvinnes trofasthet blitt noe mindre viktig med årene? Er å være en hanrei noe mindre skamfullt? Har menns ryggmargsrespons på en løs tøs blitt noe svakere? Er egentlig noe som helst forskjellig fra da tredje gangs leiermål ga automatisk dødsstraff?

Nei.
>>
>>142728777
det er det hvis du har vokse opp med sojamelk og plastikk i kosten som >>142728457 har
liten homogutt er han, sikkert fra Oslo
>>
Patetisk
>>
Jeg vil ha en kvinne som har hatt minst 20 sexpartnere fordi jeg ikke er en usikker incel og vet at jeg kan måle meg mot hva hun har hatt før. :)
>>
>Incel
>>
>>142727037
Hva skal du lære deg? Ble nysjerrig
>>
>>142729038
Kvinnelige hender skrev dette brevet
>>
patetisk incel
>>
File: soy.jpg (20 KB, 532x407)
20 KB
20 KB JPG
>>142729038
>>
jaja, ligger her i opiatrusen og slapper av med musikk
livet er digg
>>
Hvis jeg får tak i han jævelen som lurte meg til å kjøpe KOA skal jeg tvangspule han i 5 uker i strekk. Etter hver runde skal jeg knekke ett nytt bein i kroppen hans.
>>
>>142728777
Gud har merket dette brevet med gudommelige tripletter av Sannhet.

>>142729038
Andre menns sæd og aborterte barn tar bolig i henne, fyller hjernen hennes med DNA-et hans og maskuliniserer henne. Menneskelige mikrochimerismer. Om du vil ha en tøs er det fordi du er skaphomo.
>>
>>142729260
hvemfor kjøpte du ikke koa når den var på 100kr?
>>
>>142729038
>incel
>smilefjes
tilbake til lestdet, nyhomse.
eller jodel, for jeg mistenker du er ei kjærring
>>
>>142729307
>100
Neger hva
>>
>>142729038
ja dronning, punktum
>>
>>142729260
hvis jeg sier det var meg, kan du utelate å knekke beina mine? men tvangspulinga høres bra ut
>>
>>142729307
>>142729545
Noen har troa
>>
>>142729260
Hvis det var ei jente, kan du brekke ryggraden hennes og sende henne til meg så jeg kan tvangspule henne for deg?
>>
>>142729869
>rullestolmannen: jeg er ikke farlig
>også rullestolmannen:
>>
>>142729605
Nei, du skal lide
>>142729869
Kom hit så kan vi diskutere det i detalj. Skal vise deg kjelleren det skal foregå i.
>>
>>142729161
Først skal jeg lære å elske meg selv og mine impulser. Så skal jeg fokusere på grunnleggende matematikk slik at jeg kan bli bedre på kode.

>>142727173
Dette. Skal kjøpe nesten bare grønt i dag fåvæ. Blir bra, skal spise sånne grønnsaker med dip og hele pakka.
>>
>>142729720
hva er poenget med å handle for så små summer, er det ikke bedre å sett de inn i fond da?!
>>
>>142727158
Jeg gjør dette. Tar uironisk en tur ut nå.
>>
>>142730049
Jeg kommer, jeg kommer
>>
>>142730158
Kom alene
>>
>>142730270
tror han alltid kommer alene fåvæ
>>
>>142730314
Kjeks
>>
>>142730147
tar uironisk å trener litt fåvæ, skal kjøre rygg og biceps
>>
>>142729260
Slenger meg uironisk med
>>
koa-anon her. takk for at dere kjøpte dere inn, solgte alt 2 dager etterpå.

ler og ler
>>
>Ketchup-krise i USA
Fy faen ikke god han Biden karen.
>>
Jeg forguder deg, NRK-prinsessa.
>>
Hvem er beste Donald-tegneren, og hvorfor er det Don Rosa?
>>
File: 1592479667461.jpg (28 KB, 619x453)
28 KB
28 KB JPG
Kuttet meg selv på fingeren. Nå gjør det vondt når jeg skriver på tastaturet. Prøver å unngå å bruke den men glemmer det hele tiden av.
Send hjelp.
>>
File: Don Rosa.jpg (544 KB, 1296x1120)
544 KB
544 KB JPG
>>142730789
Basert og sannhetspillet
>>
Ja ja
...
XRP suser i det minste
...
Men men
Bare noe jeg
Tenkte

...
.
.
....
>>
File: 934216-benny_klimp[1].jpg (14 KB, 283x211)
14 KB
14 KB JPG
>>142730789
Mer en Dølle-mann jeg.
Men Donald Rosa er ganske god.
>>
>>142730789
Karl Bjeffer er suveren fåvæ
>>
>>142730789
Altså, det er jo faktisk noe veldig få ville vært uenige med
>>
>>142730847
Neste
>>142730869
Tenker du er mer en kølle-mann.
Neida. Dølle er kul.
>>142730931
Jo men han er liksom standarden.
>>
>>142730977
Vet av en som foretrekker Branca fåvæ
>>
>>142730789
Don Rød, før han bleknet
>>
File: 1617172765679.png (2.33 MB, 1080x1001)
2.33 MB
2.33 MB PNG
>Europeisk domstol: Kan påby vaksinering av innbyggerne
>Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) kom torsdag frem til en ny slutning om obligatorisk vaksinering.
>Eksperter sier den kan få betydning for eventuelle vedtak om obligatorisk covid-19-vaksinasjon.
>>
>>142730789
don rosa var på outland kirkegata for 2 år siden
>>
>>142731186
Og dette er en bra ting
>>
File: 1604357860409.jpg (18 KB, 510x430)
18 KB
18 KB JPG
anon, du har vel ikke "sen" etternavn har du?
>>142731186
flask for oss nordmenn at vi ikke er med i eu for da kan de ikke bestemme noe over oss!
>>
File: 199601.jpg (48 KB, 261x390)
48 KB
48 KB JPG
Fantonald. Det var saker det.
>>
File: 1573221052292.jpg (59 KB, 640x662)
59 KB
59 KB JPG
>>
>>142731186
alt er så slitsomt.
>>
>>142731305
mjau
>>
>>142730931
Don Rosa er bedre fåvæ. Han var en bedre tegner og la ned mye mer innsats i manusene sine. Carl Barks sine historier er fulle av plotthull, mens Don Rosa litterært satt på biblioteket og leste verdenshistorien når han skrev Onkel Skrues livshistorie.
>>
>>142728068
Tips SVT om Sverigetråden, så kanskje det kommer noen nyfikne journalisttøyter som viser pattar for litt informasjon om hemmelige guttenettverk.
>>
>>142731305
Jeg TRENGER en britisk slægg-jv
>>
>>142731186
hater livet
hater norge
hater staten
hater europa
hater verden
>>
>>142731447
basert
>>
neeeeeeeeeei nå kommer alle de normissene til å ta over tråden
https://www.vg.no/rampelys/i/zg2m64/nrk-ansatt-brukte-anonymt-nettforum-for-aa-rekruttere-kilder-til-p3-serie-la-ut-lettkledd-bilde
>>
>>142731263
Hahah nei heldigvis er det sånn det funker. Tenk om det ikke hadde vært sånn??
>>142731271
Basert. Har det bladet.
>>
hater livet
hater norge
hater staten
hater europa
hater verden
elsker NRK-damen
enkelt som
>>
>>142731541
ser jeg syner? kek
>>
File: 1617862767112.jpg (63 KB, 680x521)
63 KB
63 KB JPG
>>142731541
>det er ekte
>>
https://www.vg.no/rampelys/i/zg2m64/nrk-ansatt-brukte-anonymt-nettforum-for-aa-rekruttere-kilder-til-p3-serie-la-ut-lettkledd-bilde

var dette dere naut?
>>
>>142731541
HELVETES IDIOTER!!!
>>
File: lei av dritten din.png (172 KB, 1024x1096)
172 KB
172 KB PNG
>>142731541
>NRK-medarbeideren legger dermed ut et bilde av seg selv med NRK-nøkkelkortet, der hen skjuler halve ansiktet.
>hen
>>
>>142731541
å fyyy faen det skjer nå skjer det ja å nei å gud det skjer ting og tang
>>
>>142730789
Jeg har møtt Arild Midthun
>>
"Det ble etter hvert etterspurt bildebevis om at forespørselen faktisk kom fra NRK."
kekekek jeg havnet i avisa
>>
File: 1612034828700.gif (1.58 MB, 320x240)
1.58 MB
1.58 MB GIF
>>142731541
>Andre steder i tråden kommer utspill fra en som også kaller seg NRK. En av disse kommentarene er av rasistisk art. Det var det ikke NRK-medarbeideren som skrev.
>>
File: 4ki23k.jpg (195 KB, 798x770)
195 KB
195 KB JPG
>>142731541
Jeg var 100% sikker på at den linken var agn.
>>
File: 324235.png (6 KB, 492x91)
6 KB
6 KB PNG
>>142731541
Siden jeg startet NAUT-memet så synes jeg at jeg bør få være med i serien fåvæ. Det er bare rett og rimelig. Jeg fortjener også en jentevenn.
>>
>>142731541
>>142731645
Faen at det er mulig...
>>142731692
Kul kar?
>>
>>142731670
skulle ønske jeg hadde så fine mannepupper
>>
kjekser så hardt idvl fåvæmæ
>>
Bor hjemme i en alder av 23
>>
File: soyboy.png (11 KB, 600x800)
11 KB
11 KB PNG
>>142731186
>og bra er det. Bare dumminger fra livets harde skole mener noe annet.
>>
>>142731857
jeg og hfbs la normisser kaste bort 10k hver måned på leie hfbs
>>
>>142731645
ahahahahaha
>>
>>142731670
Denne hengivenheten, henimot fanatismen til å henføre «hen» som pronomen ser jeg ikke hvor de skal hen med, og av henhold til gjeldende grammatikk vil jeg henstille dem til å henlegge det.
>>
>>142731781
>Kul kar?
Jo, men hakket snobbete
>>
File: 1573221213584.jpg (96 KB, 768x1024)
96 KB
96 KB JPG
>>142731437
>>
File: 1617796640850.jpg (99 KB, 932x1024)
99 KB
99 KB JPG
>>
>>142731879
liker hvordan soja memet har utviklet seg fra uskyldig gapende liten brillekar til aggressiv og nedlatende
>>
Var det her det skjedde?
https://www.vg.no/rampelys/i/zg2m64/nrk-ansatt-brukte-anonymt-nettforum-for-aa-rekruttere-kilder-til-p3-serie-la-ut-lettkledd-bilde
>>
>>142731541
Hahah herregud. Kom i tråden når jeg så det der. Artig fåvæ å være en del av historien.
>>
MARIA STØRE ER EN LETTKRENKET HORE


SIRI BERGE CHRISTENSEN ER EN LETTKRENKET HORE
>>
>>142731977
Kan se det
>>
>>142732031
Nei, det var Artige.no
>>
File: 63721763217.gif (3.19 MB, 498x275)
3.19 MB
3.19 MB GIF
>>142731645
KJEKS.
>>
>>142732031
Tar 10 sekunder å søke på posten de siterer der.
>>
>>142731541
Hva forventet hun egentlig? At medarbeiderne hennes ikke skulle finne ut av det?
>>
>>142732031
Ja
>>
NRK-damen, om du leser dette. Dette kommer du deg gjennom. Du er sterk og vakker. Du vil alltid være dronningen min, og du er velkommen til å breve her når som helst. <3
>>
File: gigachad.jpg (56 KB, 1068x601)
56 KB
56 KB JPG
>>142731758
>fra en som også kaller seg NRK. En av disse kommentarene er av rasistisk art
>>
File: 1617662439006.jpg (254 KB, 701x728)
254 KB
254 KB JPG
>>
Trokke hun kommer tilbake nei
>>
NRK-damen, om du leser dette. Du er en bæsj
>>
>>142732031
Fy faen så unødvendig. Hun fulgte uironisk kulturen, jævla fremmedfryktende rasshøl i vg som ikke respekterer andre kulturer fåvæ

Maria støre er ei skløtte av ei krenka fitte
>>
File: Tiril scared.webm (384 KB, 580x500)
384 KB
384 KB WEBM
>>142731541
Fy faen, dere måtte ødelegge. Hater dere alle.
>Deretter følger spekulasjon i tråden rundt om det faktisk er NRK: «Nei, dere har ikke taushetsplikt» og «folk har latt som om de var fra mediene her før», står det blant annet.
Da var man sitert i VG også da. Helvete satan. Jeg er forøvrig antirasist og feminist og hvis jeg noensinne har brevet noe som ikke gir inntrykk av det så har det vært satire.
>>
File: 1617797244479.jpg (95 KB, 828x1104)
95 KB
95 KB JPG
baserte vg
>>
>– Den ansatte skal jobbe videre, og så skal vi passe på at personen får den støtten og de tydelige rammene medarbeideren trenger for å gjøre en god jobb. Det er lov å gjøre en feil.
>>
>>142732201
Vi viste jo dette ville skje når de rapporterte det. Men, men. Jeg er forøvrig også feminist og anti-rasist.
>>
Brev underpuppen
>>
>>142732195
>>142732051
Påminnelse om at det var MINST en av de ordentlige autistene i tråden som tipset VG om dette.
>>
Jeg er forøvrig også også feminist og anti-rasist.
bare leiver her inne, lover.
>>
>>142732265
håper Daniel Ramberg har like fine pupper om han skal ta over kommunikasjonen med oss fremover
>>
Ser tråden kommer til å være drit i de neste ukene til dette NRK-tullet går over.
>>
File: 1613220871382[1].jpg (19 KB, 200x200)
19 KB
19 KB JPG
For en krenkefest. Moralisthorer som forsøker å svartmale dette some noe spesielt ille.

Var helt innafor fåvæ
>>
Hei gutter! Så dere akkurat på nyhetene, kul tråd dere har her
>>
>>142732429
0/10 agn
>>
>>142732301
Han er en helt spør du meg
>>
>>142732265
Jeg lukter kvinnelig autisme her.
>>
>>142732436
>>142732436
>>142732436
>>142732436
>>142732436
>>
>>142732301
Jeg kan bekrefte at det var meg som tipset VG, ja. Her er svaret fra VG.
>>
File: 1574122432935.gif (2 MB, 330x270)
2 MB
2 MB GIF
>>142731541
>artikkelen er skrevet av to kvinnfolk
Sladrekjerringer
>>
>>142732414
Tråden har vært drit siden 2013.
>>
>>142732414
Kan ikke huske et øyeblikk den ikke har vært det.
>>
>>142732484
Hva sa du da til Siri på signal?
>>
>>142732449
>Ikke Don Rosa-utgaven
Skammelig, anon.
Skammelig.
>>
File: p34.png (1.02 MB, 1061x614)
1.02 MB
1.02 MB PNG
Godt at Ramberg kommer på banen og gjenoppretter den journalistiske integriteten til P3.
>>
File: 5464523236.jpg (40 KB, 563x542)
40 KB
40 KB JPG
>>142732484
Bra greier.
>>
>>142732501
>>142732505
Jeg mener jo klart mer drit enn vanlig.
>>
>>142732549
Har ikke snakket med Siri på signal enda. Men tenkte å forklare at det er en del av nettkulturen da.
>>
>>142732625
krev puppebilde før du gir dem noe som helst
>>
>>142732625
Ja, det er nå i bunn og grunn ikke noe spesielt.
>>
File: hjeltnes20.jpg (38 KB, 729x410)
38 KB
38 KB JPG
>>142731541
Tenk at så og si på dagen, nøyaktig 6 år etter /norgetråden/ karret seg opp til å bli en daglig tråd på /int/, så havner vi i tabloidene.
>>
>>142733054
>så og si
Du er ganske dum, du.
>>
>>142733806
en perfekt kandidat for kanalenDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.