[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1617731051947.jpg (116 KB, 700x700)
116 KB
116 KB JPG
>>
>dkn Tobias är städis på kanalen
>>
File: 1570316469620.jpg (108 KB, 1080x1080)
108 KB
108 KB JPG
>dkn ingen koslek fv
>>
>"Samboparet i Järfälla som häktats för stämpling till terrorbrott efter att ett misstänkt attentat stoppats i Stockholmstrakten under påskhelgen kommer från Afghanistan.
Inom svensk terror har främst män från Mellanöstern och före detta sovjetrepubliker som Uzbekistan varit aktuella under de senaste åren och det gör att det nu häktade afghanska paret sticker ut.

>Samtidigt handlar det om ett land med omvittnat stora terrorproblem.
Det misstänkta terrorparet har, enligt vittnen, levt ett isolerat liv i Järfälla och hållit sig undan kontakter med andra. Grannar har också noterat att de täckt för sina fönster med tidningspapper.

>Parets sociala utanförskap liknar situationen som den afghanske mannen i Vetlanda levde i före dådet där han attackerade sju personer med kniv i mars.

>I båda fallen har det handlat om personer som beskrivits som isolerade men som också levt i en osäker tillvaro med tidsbegränsade uppehållstillstånd.

>Vetlandamannens tillfälliga uppehållstillstånd hade gått ut och han hade inte fått besked om framtiden i Sverige när han gick till attack och nu sitter han häktad för sju mordförsök – Järfällaparets uppehållstillstånd går ut om två år.

>Redan före att de misstänks ha begått grova brott måste de ha insett att möjligheterna att stanna i Sverige har varit små.

>I Sverige finns i dag 4 984 afghaner med utvisningsbeslut som ska verkställas, enligt färska uppgifter från gränspolisen. Det handlar om 66 personer som dömts till utvisning på grund av brott – resten har fått avslag på asylansökan och ska därför utvisas.

>Gränspolisen har försökt öka utvisningstakten till Afghanistan med bland annat så kallade återvändarflyg.
>Ett problem som dykt upp på senare tid är dock att Afghanistan kräver ett negativt coronatest för att ta emot en återvändare – och i Sverige är det testet frivilligt och den som vägrar får därmed stanna."
>>
så bögen som gjorde förra upplagan blev städad?
>>
>>142716784
tobias säger egentligen bara det resten av vänstern tänker
>>
Vem fucking tog bort osssssss jävla horstädis
>>
>>142716784
Städishoran har gått för långt
>>
I undersökningen visar det sig att 86 procent av alla svenskar mellan 18-79 år dricker kaffe, vilket i sig inte är särskilt iögonfallande. 61 procent dricker kaffe flera gånger om dagen och var femte kaffedrickande svensk (18 %) tror dessutom att de dricker fler koppar kaffe per dag jämfört med genomsnittet i Sverige.

Medelålders män sticker ut i undersökningen som de mest extrema kaffedrinkarna i landet. Var fjärde man mellan 45-59 år (26 %) dricker fler än 5 koppar/dag, vilket är fler än
genomsnittet. Denna åldersgrupp tror även i högst utsträckning att de dricker starkare kaffe än genomsnittet i Sverige (43 %). Det är också män (30-44 år) som i högst utsträckning brukar köpa kaffe vid bensinstationer (68 %).
>>
File: 1599170512880.png (643 KB, 859x721)
643 KB
643 KB PNG
vesuvio 2022
>>
Varför skaffar ni inte barn? Vem ska ta hand om er när ni blir gamla?
>>
File: 1617635852406.png (1.54 MB, 1080x1080)
1.54 MB
1.54 MB PNG
Stämmer det att japanska tjejer är kapabla till en djupare kärlek som svho ej känner till? De känns alltid mycket mera genuina i sina förhållanden medan svho bara är materialistiska bajshoror som vill ha stor kuk i fittan och mycket pengar
>>
File: noroi the curse.png (1.94 MB, 960x1440)
1.94 MB
1.94 MB PNG
Tittade just färdigt på Noroi: The Curse (2005). Den var sådär. Själva storyn var väl okej men effekterna var extremt lama och och den var inte läskig alls favä. Typisk japansk film där de gapar med munnen och gör något konstigt ljud från halsen. Den får en 4/10, inte det värsta jag sätt men inte det bästa heller.

Tack för att ni läste min filmrecension.
>>
>>142716834
>I Sverige finns i dag 4 984 afghaner med utvisningsbeslut som ska verkställas

Jävlar. Känns som bara ett enda plan lyfter från Svea Rike årligen för att utvisa. Finns det någon plan för detta? Och för att inte cucka ur på grund av kåtkärringarnas krav på amnesti?
>>
Varför i helvete måste kanalen vara så jävla bögig. Fy fan för städis. Låter bögjudeskit vara medan en lättsam och rolig rasismupplaga ska tas bort. DRA ÅT HELVETE.
>>
jämna köper ett kilo lösgodis och äter
ej jämna cyklar till systembolaget
>>
>>142716905
de är bara vana vid småkukar, om du är typ en på miljonen i deras land som har en duglig sådan kommer hon vilja hålla fast i dig
>>
File: 1601857015336.png (84 KB, 525x206)
84 KB
84 KB PNG
MASHALLAH

https://www.youtube.com/watch?v=OhJobJ095JI
>>
>>142716905
Du är dum i huvudet om du tror på det där.
>>
>>142716905
Japaner knullar runt lika mycket eller mer än sv ho, gräset är inte grönare på andra sidan
>>
>>142716893
Ättestupan om jag inte har stora mängder benga och kan flytta, tänker ändå skaffa barn
>>
>>142716784
Koreaner är de sämsta asiater. Förutom de amerikanska tak-koreanerna, såklart
>>
>>142716965
Har inget med sex att göra ditt jävla cp

>>142716980
Varför? Kultur borde ju påverka hur man värderar förhållanden.
>>
Skulle du?
>>>/s/20568586
>>
File: seo-ye-ji-hair-1.jpg (109 KB, 1000x690)
109 KB
109 KB JPG
>>142716987
Vad fan säger du horunge? Min fru är koreanska.
>>
För många svennar i tråden, ja drar
>>
>>142717058
Din ”””fru””” är en kudde psykfall
>>
File: 1614237324667.png (566 KB, 600x865)
566 KB
566 KB PNG
>>142717058
>Min fru är koreanska.
>>
>>142717072
Blattelajvaren...
>>
En man i 50-årsåldern använde sig av ordet "neger" när han bad de afrikanska grannarna att hålla pli på sina stökiga ungar. Nu har han dömts för "hets mot folkgrupp".

Händelsen ägde rum redan den 4 augusti 2018 i Hallstahammar, men det är först nu som mannen döms av Västmanlands tingsrätt.

Mannen hade ställt sig på balkongen i hyreshuset och skrikit åt en grupp barn på gården att de skulle sänka volymen. Han använde sig då av ordet neger, intygar flera vittnen.

Han gick sedan ned till lekplatsen och använda sig återigen av ordet när han skällde ut barnen. Några av barnen svarade med att skrika åt honom att "hålla käften".

Mannen uppger att han var full vid tillfället och inte minns något av händelsen. Han har också bedyrat att han inte är "rasist" – men förgäves.

"Ordet 'neger' utgör ett sådant yttrande somger uttryck fören missaktning för en folkgrupp och som kan föranleda ansvar för hets mot folkgrupp", konstaterar Västmanlands tingsrätt i sin dom.

Straffet blir villkorlig dom för "hets mot folkgrupp". Mannen slipper dock dagsböter eftersom han "inte tidigare dömts för likartad brottslighet".
>>
hatar hatar hatar bögsvennar
ni suger, ni är fan sämst
>>
File: tråden2.png (245 KB, 486x338)
245 KB
245 KB PNG
jag till vänster
>>
nästa tråd blir en utan upplaga så psykfallet får psykbryt
>>
>>142717137
Neger säger man på kanalen, jävla autistgubbe
>>
kan rispajrunkaren avslöja vem han har valt?
>>
staden av chuddus
https://twitter.com/fairmaidenemma
>>
File: 1617784545907.png (214 KB, 348x468)
214 KB
214 KB PNG
>>142717244
>twitter
k bry
>>
>>142717244
blev du dumpad av den här tjejen eller nåt?
>>
>>142717244
svho är vidriga oavsett vilka politiska åsikter de låtsas ha för uppmärksamhet
>>
File: 1597495250938.jpg (533 KB, 1536x2048)
533 KB
533 KB JPG
uguu :3

*suger gridskukar* hell seger :33
>>
>>142717296
vänstern hatar transtjejer
>>
>>142717296
>>>> tjejen
Chuddus...
>>
Hur är hets mot folkgrupp ens på riktigt, tror man att den västerländska demokratin kommer falla samman för att någon gubbe skrikit neger från sin balkong
>>
>>142717315
det är en bajstransa
>>
>>142717137
Fy fan för negerbabbeungar och deras skit. Tro fan att man är full och dampig om man behöver hantera den där skiten.
>>
>>142717296
>tjejen
chuddus...
>>
>>142717319
Förstår inte varför denna tjej brevas hela tiden. Vem är det?
>>
>>142717178
Kommer förstöra den tråden då det får dig att sjuda vilket du bevisat flera gånger :)
Att du med gråten i halsen sitter och massrapporterar med proxy kommer inte stoppa mig. Blev det för jpbbigt med massrapporterandet igår? Eller bröt lilla gubben ihop?
>>
File: 1617795277360.jpg (41 KB, 670x670)
41 KB
41 KB JPG
>>142717369
Vänta va seriöstHAHAHAHAAHA? NEJ NEJ NEJ HAHAHAAH
>>
bråkar någon med er också?
>>
>>142717357
Det används för att trycka ner svenskar som är trötta på babbar och annat skit.
>>
>>142717427
nån random stormbrud som triggar axel episk stil
>>
>>142717427
>tjej

haha aa
>>
>>142717369
Källa? Iofs kan man väl knappt skilja på svenska bajshoror och transor längre men ser inget som står att det är en transa.
>>
File: 1616424105317.gif (1.47 MB, 382x308)
1.47 MB
1.47 MB GIF
>bara skaffa fler barn så försvinner de miljontals icke-vita som bor här
>>
Någon annan som jobbar hemifrån och kan sitta och skitbreva under jobbet?

>t.Tullverket
>>
Är dampet över än?
>>
>>142717504
Okej. Tycker hon är söt.
>>
>>142717545
det drog precis igång igen, jag går och köper kaffebröd
>>
File: 1592932201548.jpg (72 KB, 605x125)
72 KB
72 KB JPG
>>142717532
>>
>>
>>142717504
>anklagar sin fiktiva mobbare för att ligga bakom sitt egna spam
Det har verkligen inte gått bra för dig med att övertyga tråden om att någon påhittad figur eller faktion ligger bakom ditt spam hittills.
>>
>>142717544
Ja, Transportverket.
>>
Jag stödjer islamiseringen av Sverige och att muslimerna radikaliseras istället för att de ska fortsätta svennifieras
>>
>>142717296
>tjejen


>>142717427
>tjej


>>142717504
>brud


>>142717563
>hon
>>
>>142717574
>ugh... om jag bara varit där för min fuhrer så jag kunde kartmålat tredje riket till seger
>>
Är ändå ganska rimligt att transor motsätter sig massinvandring av folk som vill kasta dem från hustak
>>
>>142717617
precis, hellre gå under i blod och stål än dö sotdöden
>>
>>142717442
Varför brevar du precis som dampmongobögen?
>>
>>142717570
Fejkad tweet. Scrollade ner i hennes tidslinje och hittade den ej. Riktigt jävla ful svho dock så man trodde nästan på det. Men tyvärr så verkar transmissfoster förbli en vänstergrej. Bra kämpat dock.
>>
>>142717609
tycker ändå myndighetsjobb är rätt chill. och jag har möjlighet att jobba övertid och dra in 40 lax i månaden utan att förta mig. Sitter och har ingenting att göra för det mesta av tiden.
>>
>>142717675
Sjudande matgeekpedofil/dampe lol.
Kommer förstöra dina trådar gång på gång och du kan inte stoppa mig.
>>
>>142717644
Neeeej, svenskar är barbarer, sandaporna lever en spännande och berikande kultur
>>
>>142716834
Uppenbarligen måste vi ge alla afghaner medborgarskap dag ett för att låsa terrorattentaten som är motiverade av rasism mot dem
>>
>>142717752
Var en genuin fråga, svara annars åker du in i filtret
>>
>>142717715
Okej, ja då har du det bättre än mig. Har ingen övertid men kan ta det rätt lugnt. Spelar, pratar med kollegor och kollar på bilar under arbetstid och får ändå allt gjort. Myndighetsjobb är rätt skoj faktiskt och jag har åtminstone riktigt roliga och bra kollegor. Trodde att det skulle vara bittra Berit 55 men det är roliga Markus 30 istället.
>>
Nämen oj så liten han är!
>>
>>142717913
Sjud mer matgeekpedot, vi vet ditt filter är skitsnack.
Alla dina trådar kommer förstöras eftersom de är ogiltiga och du kommer fortsätta sjuda över det samtidigt du försöker låtsas vara oberörd.
>>
betala
>>
>>142717644
>>
File: 1592967654201.png (291 KB, 619x598)
291 KB
291 KB PNG
>>
https://lichess.org/jzy3SLcW
>>
baserade matgeek som behandlar jimmie som en människa
https://youtu.be/-WXTaUbaSaI
>>
File: 1605161033747.jpg (742 KB, 1638x2048)
742 KB
742 KB JPG
stadiet av män på högern
>>
Hej
>>
>>142718035
Vad är det där?
>>
>>142718127
skulle bakifrån ändå
>>
Hur förlöjligade man brevare innan soyjak blev en grej?
>>
Han kommer alltså att kandidera till kyrkovalet? När blev han religiös??
>>
File: 1576440757752.jpg (191 KB, 1080x1020)
191 KB
191 KB JPG
>NEEEEEJ SLUTA BREVA MATGEEK JAG BESTÄMMER DET ÄR MIN TRÅÅD JAG KOMMER DÖDA DIG
>>
>>142718127
Vånsterchuddus..
>>
>>142718252
t. bögen som vill knulla män
>>
File: pederley.jpg (58 KB, 960x540)
58 KB
58 KB JPG
>>142718225
>>
vill ha en tjej med nitar och svart läppstift som gillar hårdrock och öl och gillar samma animeserier som jag
>>
File: 1531795980059.jpg (25 KB, 599x325)
25 KB
25 KB JPG
>>142718187
man citerade brevet med baseboll costanza, nybögen
>>
>>142718263
t. bögen som vill knulla negermän
>>
>>142718187
nackskägg
>>
FYFAN för somalier
>>
>>142718230
Sjud mer matgeekpedofil, det kommer inte rädda dig.
>>
File: 1617843915125.jpg (124 KB, 1080x1307)
124 KB
124 KB JPG
lider i bajsböglandet sv*rige
>>
>>142718268
Framstår alltid så löjligt att skriva året är xxxx några år senare, som att det spelar någon roll vilket år det är
>>
>>142718068
Nämen oj vem kunde se detta hända? Mest inceltäta landet i norden? Nä men det löser nog sig självt.

Jävla pisshorland
>>
>>142718332
men somalier är ju skötsamma, de våldtar inte och begår inte terrorbrott i sverige
>>
>>142717644
>>
File: 1617719749710.png (53 KB, 300x301)
53 KB
53 KB PNG
rasse svennar när man påminner dom att dom äter kebabpizza
>>
>>142717544
Hej hej

t. credit collector
>>
File: 77f.png (247 KB, 600x903)
247 KB
247 KB PNG
>>142718399
Men det är faktiskt DU som är psykfallet
>>
Här trodde man att Aron Flam var en reko jude och så visar det sig att han anser att Israel bör förbli judiskt via etnonationalism medans han hävdar att svenskarna ej har rätt till ett eget land:
https://twitter.com/AronFlam/status/1379795207781244928
Att man alltid ska behöva bli besviken
>>
>>142718442
Somalier stinker bajs och är äckliga
>>
File: 1542264905515.webm (1.02 MB, 480x480)
1.02 MB
1.02 MB WEBM
>>142718068
>unga förlorar inkomst och hem medan de rika blir rikare
>NÄ VAFAN VARFÖR GÖR NI INTE MER SLAVAR TILL ZOGMASKINENS KUKKHJUL
>>
varför ska man tro att jorden är platt om alla andra planeter i solsystemet är runda?
>>
>>
>>142718540
Men tänk vilken spännande matkultur de tar med sig till sverige
>>
>>142718567
Vad får dig att tro att de är runda?
>>
>>142718524
Ja då kanske du har lärt dig att det inte går att lita på judar även när de ger sken av att vara "baserade".
>>
när alla över 70 är vaccinerade så är corona lika dödligt som infuensa och jag tänker börja leva helt som vanligt, eftersom det är vanligt
enkelt som
>>
File: 1589229880168.png (184 KB, 483x470)
184 KB
184 KB PNG
>Axel har hittat någon althögerbimbo
>försöker forcera att hon är transa i tråden
???
>>
File: novus.jpg (83 KB, 1109x480)
83 KB
83 KB JPG
Kvinnor får mer män att välja på med invandringen och kan således få betydligt högre än sin egna standard medan vi män får slåss om betydligt färre och några kommer få gå utan eller gå ner sig. Det är aldrig sunt för ett samhälle att rubba den balansen och får något av könen att känna sig bortglömda.
>>
>>142718068
Man kan inte skaffa barn utan en kvinna mmkay pappa staten. Vill ni ha barn får ni starta en fvförmedling
>>
>>142718524
ok omar
>>
>>142718568
vilken är vilken?
>>
>>142718675
Har du någonsin haft en fv?
>>
>>142718661
Berätta vad du vill göra med henne
>>
>>142718645
vi har redan vaccinerat 90% av alla i riskgruppen, vi borde ha lyft nedstängningen
>>
Är ni taggade inför Frölunda Djurgården ikväll?! Kommer bli en kanonmatch säkerligen. Det avgör vilket av lagen som får gå till kvartsfinal! Hoho, jag kommer sitta bänkad i alla fall!
>>
>>142718738
Inget jag avskyr nedbajsade svho. Varför försöker du forcera att hon är transa? Hur hittade du ens henne? Hon har ju typ inga följare alls. Du måste oironiskt sitta och religiöst följa damphögerns spam på kvitter dagarna i ända din värdelösa nolla LOL
>>
File: 1615631935071.jpg (35 KB, 462x395)
35 KB
35 KB JPG
>>142718332
Jag gillar somalier. De hänger med för många arAPer som ger dåligt inflytande.
>>
>>142718675
Men min pension då?
>>
>>142718522
>>142718399
Lol sjud mer matgeekpedofilen.

Vänlig påminnelse till alla att inte ta hans ogiltiga trådar. Jag kommer ändå förstöra dem så det är ingen ide.
>>
Tänk om det flydde miljontals ukrainskor hit
>>
>>142718808
Men de hänger med*
>>
>>142718831
Alla dom åkte väl till Poland?
>>
>>142718852
den ungens liv kommer bli helt fakking cp
>>
>>142718831
Usch
>>
>>142718868
Ja många ukrainare är knegslavar till polacker, medan polackerna är knegslavar till oss
>>
>>142718524
Bokstavlig trojansk häst på så många sätt
>>
>>142718890
t. Emma
>>
>>142718803
Gillar vanligtvis inte ristjejer men den där skulle jag vilja förnedringsknulla så in i helvete.
>>
"Whöööö! Aaaaaaaah! Koroooonaaaa! Våra hecking pensionäreririnos! Donjera majsker!"
>>
Precis börjat jobba och vet inte vad jag ska göra med pengarna. Sparar minst 15k i månaden.
>>
>>142718922
och vi åt norrmannarna?
>>
Fråga er själva vem som brukar sitta och dampa om sin påhittade Axel och transor så inser ni snabbt vem det är som håller på och sambögar nu.
>>
>>142718978
har gjort samma sak i ett år, men nån gång lär det löna sig att vara miljonär
>>
File: Schizomaximum.jpg (27 KB, 682x175)
27 KB
27 KB JPG
>>142718822
Ta dina piller
>>
File: 1616514907643.png (175 KB, 290x371)
175 KB
175 KB PNG
>norrmannarna
>>
>>142719003
Inte ens i närhet på samma nivå. Det är rätt stora mängder polacker som åker utomlands för att jobba.
>>
>>142719012
rätt uppenbart att det är matgeekpedofilen samt biancus som är den som ligger bakom bland annat att jag sa att det var på att ja
>>
Varför är deg olagligt att breva en dutubprofil med en förkärlek till mat samtidigt som städis skiter i att någon brevar nedvärderande bilder på utvecklingshindrade?
>>
>>142719168
Kanske för att matgeekpsykfallet är en känd pedofil
>>
Varför hatar ni incels framgångsrika kvinnor, som t.ex Linn Ahlborg?
>>
>>142719059
Jag vet, bantade bara lite.
>>
>>142717992
prisa matgeek
>>
>>142719217
Avatarbögandet hjälper ju inte.
>>
>>142719239
hora, oattraktiv, ser ut som en hora
>>
asså varför sitter matgeekpedofilen/biancus/han i väggen här och fan spammar att det är jävla dålig med socialismen och att nazism och jävla brunpajer hm ja man ve ah hur gick det med jobbet vi pratade ju igår och du sa att jag inte ska sova när du satt i hörnet och mina mediciner som pappa sa att det var läökemdeldesindustrin men ja biacnsu a
>>
>>142719239
>frontat
>fucking
>teamet
>äckliga läpparna målade som en babian
>vulgära plasttuttar ute
>äcklig horpose
>ser död ut i ögonen
>yasss slayy
Spyr
>>
File: 1606395084567.jpg (221 KB, 1080x1349)
221 KB
221 KB JPG
>>142719239
hon kommer vara helt jävla boggad inom 3 år

någon måste ingripa, förbjud plastikirurgi redan
>>
>>142719270
Baserad strokebrevare
>>
Bästa soppan?
För mig är det Potatis och Purjolök soppa
>>
>>142719257
Vet inte ens om folk åker till Norge i den utsträckning som man gjorde förr, dessutom var det ju i regel ganska unga personer.
>>
IT admins ba’ ”hej, här är ditt nya lösenord: f}Pw.wDvncEOU'fU9-RhHdA0nnk6:AS%dIHYj!@^=J'2`A~>qeW/H~+D.Qp|J@}]@q1ty7+in%H=;Mu\])v&rg<W>*>NvPp5y3EX?](:fSZKK,af|'&Y(JBQKil}_2/d”
>>
>>142719239
>>142719349
Fattar inte svho hur kan de tycka det ser snyggt ut att vara helt jävla orange
>>
>>142719370
Menad till
>>142719246
Korvfingrarna hade bråttom
>>
>>142719317
berätta vem du runkar till
>>
>>142719403
Linn är mer bananbrun än orange favä
>>
File: 1588556322779.jpg (152 KB, 1080x1350)
152 KB
152 KB JPG
ajajajajajajaj
>>
>>142719354
Rätt gott, jag gillar vanlig gröbsakssoppa. Kan köpa typ blå bandets och koka upp med grädde och bara lite extra mjöl för konsistensen. Annars är spenatsoppa rätt gott fast det har jag inte ätit på länge.
>>
>>142719458
Stormtransan ser fan bättre ut
>>
>>142719239
bbc only
>>
>>142719452
Är det hon som hade en negerpv?
>>
Grode grud, jag har precis beställt en V90.
>>
>>142719270
alltid samma upprörda beteende när ditt brevande blir påkommet
>>
>>142719354
Ärtsoppa (finska ärtor) eller tomatsoppa med bra bröd att doppa i det
>>
>>142719349
>>142719403
Bokstavligen INGET fel på plastikkirurgi om det görs på rätt sätt som med koreapajer. Problemet är att svho, precis som med smink, inte vet vad män finner attraktivt så de boggar sig själva åt helvete. Bild relaterad är framgångsrik plastikkirurgi. Inga vulgära plasttuttar eller äckelröv, ingen läppförstoring eller äckel.

>>142719427
Vadå vem jag runkar till? Är du sjuk?
>>
File: 1603398873312.png (111 KB, 1260x600)
111 KB
111 KB PNG
>>
>>142719354
kiss o bajs sopa
>>
>>142719636
>svho
>personlighet
LOL
>>
>>142719516
Nej, det är Alice Stenlöf. Hon dumpade sin svenska pv sedan 10 år för att börja dejta en svart man. Hon blev sedan dumpad av den svarta kungen efter ett halv år
>>
>>142719556
>bra bröd att doppa i det
Har nog typ aldrig det, men äter inte tomatsoppa. Att ha en brödbit när man äter typ stekt potatis och något kött med brunsås som man drar upp den sista såsen med är topp gott.
>>
File: 1599897374549.jpg (341 KB, 1077x1115)
341 KB
341 KB JPG
>>142719580
>rätt sätt som med koreapajer.
hehe mm
>>
File: 1610261446312.png (263 KB, 421x750)
263 KB
263 KB PNG
>>142719580
d1a, kåp att gnälla på plastikkirurgi hos kimchipajer
>>
>>142719671
Vilket märke? ICAs?
>>
File: 1617770930158.jpg (72 KB, 768x960)
72 KB
72 KB JPG
Är tuttarna tillräckligt stora och välformade bryr jag mig inte så mycket om resten favä
>>
>>142719580
Min vackra koreanska prinsessa :D
Ser precis ut som min idol i käken
>>
>>142719714
kiss o bajs märket
>>
>>142719705
för ett par år sen såg jag ingen skillnad på dem, men nu när jag har konsumerat mer koreansk kultur så är det busenkelt att se skillnad på den här bilden, det är verkligen bara en vanesak
>>
Ni vet väl att feminismen är rätt stark i Korea? Ni kanske borde skaffa en annan rispaj
>>
>>142719731
Basse
Stora smakliga tuttar är värda sin vikt i guld
>>
File: 1603394932367.png (821 KB, 960x738)
821 KB
821 KB PNG
kimchipajer
>>
>>142719791
Okej. Är inget polpsykfall ändå.
>>
storbystad tjej i kassan på sibylla
>>
>>142719702
Inte käkat tomatsoppa på typ 15 år men var sjukt gott med typ lantbröd på surdeg eller vad det var. Att använda bröd för att torka upp sås är alltid gott, många indiska recept funkar så med naanbröd
>>
>>142719841
MÅSTE SUGA SNABBT
fråga om hennes mjölk är på menyn
>>
File: lbk3rrp3rwr61.png (411 KB, 1024x566)
411 KB
411 KB PNG
malmö moment
>>
>incellen med gulingfeber
Så jävla patetiskt. Daglig påminnelse att det här är en svensk kvinna. Svenska kvinnor är de vackraste i världen. Ni äckliga bögtransor i tråden kan bara drömma om att se ut som denna gudinna.
>>
>>142719841
Synd att man inte kan köpa tuttmjölk i kaffet
>>
>>142719791
Japaner har alltid varit snyggare och bättre än koreaner, förstår inte varför folk gillar bredkäkade plastmänniskor för.
>>
>>142719702
Duktig sissybögslyna
>>
>>142719791
gorea är superpatriarkalt, de går igenom sin första riktiga feministvåg just nu
>>
File: 1617087458180.jpg (72 KB, 720x960)
72 KB
72 KB JPG
>>142719798
Så sant som det är sagt
>>
>>142717544
Luleå?
t. Tullverkare
>>
>>142719878
tyvärr tar dagens svenska kvinnor bbc varje vecka och de flesta är inte ens sådär snygga
>>
>>142717533
icke-svenska*
>>
>>142719506
mm det kan de få
>>
>>142719875
Spännande med utländsk kultur :)
>>
>>142719922
Inte han men jag bor i Luleå. Kom till Tunastigen så ska jag bjuda dig på kaffe i min skolåda.
>>
fast på pissluderkneget när jag bara vill hem och gejma
>>
grabbar ESTA är öppet igen vem taggar med till USA?
>>
säger bara att jag gillar gulingar när sv ho kan höra mig, stora mjölkisar när platta tjejer är i närheten, korta tjejer när nån är riktigt lång osv. hela min sexualitet är ordnad kring att sätta press på tjejer
>>
Varför försöker transor forcera BBC jagjaget???
>>
varför brevar ni så mycket skit från sweddit det senaste?
>>
>>142719922
Göteborg
>>
File: 1617857276853.jpg (33 KB, 594x600)
33 KB
33 KB JPG
vafan svenskor ser ut SÅDÄR?
>>
>>142719705
Alla är snygga och vackra. Vad är problemet?

>>142719708
Baserat. Varför bry sig så länge de är snygga?
>>
Fem minuter meditation tråden
>>
>>142720100
BRÖÖÖÖÖÖÖPPPPPFFF
>>
File: 1617807146399.jpg (119 KB, 740x1110)
119 KB
119 KB JPG
>>142719791
>ÅH NEEEJ INTE KVINNOR SOM HAR JOBB UGH MUH TRADFRU
Jag skiter fullständigt i det. Jag vill ha en kvinna som har egen karriär, har starka åsikter och har kontroll över sitt eget liv. Problemet med svho är inte att de är frigjorda, problemet är att de är omogna bimbos som är helt jävla värdelösa på allting. Dessutom är de fula som fan.
>>
>>142720100
anledningen till att vi har så få jordbävningar i norden är för att svenska tjejers rumpor fungerar som dämpare
>>
File: yotsuba_faceplain.jpg (40 KB, 342x336)
40 KB
40 KB JPG
>>142720100
Äckligt
>>
>>142720129
Lol vad sägs om att meditera på min kuk bögjävel?
>>
File: 1617224209983.jpg (40 KB, 750x455)
40 KB
40 KB JPG
>>142720026
>>
>>142720179
>bimbos
lär dig svenska horfittjävel
>>
>>142720179
>det är biancus som härjar igen
Vad hände med dina latinapajer?
>>
File: 1612078057496.jpg (244 KB, 1200x1105)
244 KB
244 KB JPG
>>142720200
>>
File: Monster Hunter Plot.jpg (240 KB, 1200x1804)
240 KB
240 KB JPG
>>
>>142717644
Muslimer gillar ju transor, bara kolla på Iran och Afghanistan
>>
>>142720196
Yotsuba-anon? Var har du varit? Inte sett dig breva på säkert ett år
>>
>>142720286
I Iran får alla bögar könskorrigering.
>>
>>142718357
Vill ta på hennes hår
>>
>>142720286
sh**ter
>>
>>142720312
Han släpptes precis från fängelset
>>
https://youtu.be/uCZQB6LoHPw?t=15

ÅSIKT?
>>
>>142720343
Afghaner är sunni
>>
>>142720430
finns inget som heter afghaner
>>
Alexander Bard förklarar klart och tydligt varför svho är så skit och varför svenska män borde försöka dejta iranska tjejer eller asiatpajer i Hur Kan Vi. Kan rekommendera. Han blåser även BLM-negrerna åt helvete.
>>
>>142719977
Vilken address? :)
>>
File: 1617874981023.jpg (113 KB, 750x750)
113 KB
113 KB JPG
Mm tuttar, ser fram emot kryssningen till Finland så man kan knulla några slavhoror för en billig peng
>>
File: hwaha.png (31 KB, 816x263)
31 KB
31 KB PNG
>GLASMATLÅDA
https://www.reddit.com/r/sweden/comments/mmo89z/glasmatl%C3%A5dor_f%C3%B6r_handdisk/
>>
>>142720497
>alexander bard
>>
>>142720497
Ja men han är bög så k bry
>>
>>142720481
Pashtuner då din pretantiösa bög
>>
>>142720554
>r*ddit
Stanna dör tack.
>>
>>142719878
>incellen
Skåning detected
>>
>>142720430
>Afghaner är sunni
Pashtuner (tex Bin Ladin-släkten) är sunni
Hazara (ensamkommande) är shiiter

Afghaner är ingen etnicitet, det är en nationalitet
>>
File: y.png (77 KB, 396x338)
77 KB
77 KB PNG
>>142720312
Är här då och då
>>
File: 1617007202371.png (84 KB, 224x225)
84 KB
84 KB PNG
>din pretantiösa bög
>>
>>142720558
>>142720562
Ja han är extremt baserad. Problem?
>>
>>142720598
Hur stor var din kuk igen? Jävla avundsjuk på dig
>>
>>142720598
du är mest med dina daddies ^^ hört att du är nya böghoran på bastuklubben där det är steamy horny gangbang med minst 3 gubbar i veckan ;3
>>
>>142720584
säger nybögen hahaha
>>
>>142720601
Hur går det med svenskan, Abdullah?
>>
>>142720593
Det är pashtunerna som knullar småpojkar utklädda till tjejer
>>
>142720662
Nej. Ut.
>>
>>142720615
inte ens chans i världen att jag trycker på den där länken
>>
Fan, blir bombarderad av Late Night Shows-klipp så fort man går in på tuben. Ska blocka skiten, är inte intresserad av vad Colbert, Meyers, Trevor Noah, Jimmy Kimmel, Fallon eller John Oliver har att säga.
>>
File: 1610942352080.jpg (6 KB, 225x225)
6 KB
6 KB JPG
>Hur går det med svenskan, Abdullah?
>>
>>142720679
det är du som har fel.
t. annan
>>
sneedweed
>>
File: No Homo.webm (1.83 MB, 700x394)
1.83 MB
1.83 MB WEBM
>>142720694
F1H1
>>
>>142720714
Fjolla
>>
Ser inte vad problemet är med glasmatlådor. De är lätta att diska och tål maskindisk.

Kan det vara såbatt de som gnäller över glasmatlådor är självmordslådeNEETs som aldrig lagar mat själva och således inte använder matlådor? Jag misstänker det
>>
File: dampe.....jpg (360 KB, 2048x1814)
360 KB
360 KB JPG
>>142720647
>>
>>142720763
Nej, han har rätt. Du har fel.

t. annan
>>
File: 1615062285388.webm (1.67 MB, 480x270)
1.67 MB
1.67 MB WEBM
>>
>>142720611
https://youtu.be/tj2G_1VtWaI
>>
>>142720890
Baserad gubbe
>>
>>142720834
Glasmatlådor är bra för att fett fastnar inte och missfärgar hela matlådan

t. bytte ut alla mina plastmatlådor mot glasmatlådor
>>
Öppna gränserna för billigare vesuvio?
Gör det
>>
>>142720932
Möjligt att han ändrat sin åsikt? Hur gammalt e klippet?
>>
>>142720993
Detta är sant
>>
>>142720129
här har du bakgrundsljud
https://www.youtube.com/watch?v=SGF_iTLdw4U
>>
File: Skärmklipp.png (577 KB, 540x515)
577 KB
577 KB PNG
>>142720932
Extremt baserat. Hörde du inte att han jämförde med Kanada? Han föreslår massinvandring av gulpajer och brunpajer, inte värdelösa somalienegrer eller smuts.
>>
Test
>>
File: 1617878567034.jpg (280 KB, 1000x1420)
280 KB
280 KB JPG
>>
>>142720647
Med sin enorma boaorm mellan benen är det nog yotsuba som knullar slynorna och inte tvärt om
>>
File: f3f.jpg (70 KB, 600x600)
70 KB
70 KB JPG
>Ser inte vad problemet är med glasmatlådor. De är lätta att diska och tål maskindisk.
>Kan det vara såbatt de som gnäller över glasmatlådor är självmordslådeNEETs som aldrig lagar mat själva och således inte använder matlådor? Jag misstänker det
>>
Hade Reinfeldt bättre jagjag än Löfven?

Hur har jagjagen kring svensk politik 2013-2014?
>>
>>142721139
zoomzoom....
>>
>>142721020
2018
>>
>>142720615
Vafan är detta?
>>
File: 1468948263675.jpg (76 KB, 515x720)
76 KB
76 KB JPG
>>142721139
Rätt dålig
>>
>>142721127
Borde inte du sitta och gnälla över håravfall, kneg eller att meterpriset på rep är för högt?
>>
>>142721171
Tvek med tanke på att DuTub klippet är uppladat maj 2017. Skulle gissa att det är äldre än 2015
>>
En mustig doft når mina läppar... mm... kan det vara.. avföring? En rysning går genom min kropp, känner hur det vattnas i munnen och min penis börjar erigera, en vanlig process som sker innan jag förtär avföring. Försöker behålla min självkontroll, en bajsconnosieur är behärskad och värdig i närheten av skiten, trots att allt jag vill är att slänga mig över den bruna godbiten som på ett nästan erotiskt vis ligger där framför mig. För ner skeden och tar min första tugga... känslorna är överallt, bajset blir mitt jag och jag blir bajset, avföringen är min enda mening till existens. Jag ejakulerar genast i byxan samtidigt som jag ylar av njutning, bajset har gjort mig fullständig.
>>
>>142721139
Jävla zoomis. Han kallades imamen Reinfeldt på blixtbak bl.a. Jagjag var inte samma grej på den tiden dock men skitbrevandet var ren kino då man kunde göra fakeaccount på ansiktsboken utan problem och SD-breva hos PK-bögar och göra dem sjudande. Detta vwr typ år 2009. Ugh... ta mig tillbaka. Nu är ju SD så normaliserade att ingen bryr sig längre men på den tiden blev man stämplad som nazist.
>>
>>142721115
storkuksissyn är till för att suga och knulla daddygubbkuk när hans stora snoppis skumpar fram och tillbaka owo
>>
File: 7d0.gif (2.4 MB, 320x367)
2.4 MB
2.4 MB GIF
>Borde inte du sitta och gnälla över håravfall, kneg eller att meterpriset på rep är för högt?
>>
File: 1600445965294.jpg (531 KB, 809x1122)
531 KB
531 KB JPG
haj agän
>>
>>142721221
De är ifrån 2017 då, ej tidigare (tänkte bara ”3 år sen” när jag sa 2018)
Det är en trailer till ett helt klipp från samma år
>>
File: 1608765491228.png (109 KB, 201x417)
109 KB
109 KB PNG
mjo
>>
>dkn alla ens bord är av trä
>>
>>142721238
>>142721308
Sveriges niggerpresident
>>
>>142721051
Grindrböghorslynan :3!
>>
>>142720497
>vara rassechud
>ta livsråd från en knarkande böghora
Hehe ni slutar aldrig att förvåna mig
>>
>>142719875
hur har blattar råd med allt det?
>>
File: 1617878958796.webm (834 KB, 869x749)
834 KB
834 KB WEBM
Vad har juden för sjukdom?
>>
>>142721370
Oy vey!
>>
>>142721432
Kokainbrist
>>
>>142721432
chuddvibreringar
>>
>>142720497
>Ja rasblanda goy
>>
>rösta på mig svennar annars slår jag dig
>>
/pol/ förstörde kanalen.
>>
>>142721432
Adderall
>>
om en tjej gör en futa klon av sig själv som befruktar henne vad blir barnet då?
>>
>>142721527
helt ärligt hur kan det vara tabu att påoeka att hon ser ut som en appa? hon gör ju d
>>
File: 84eupqjooxaorw9sldnb8w.jpg (428 KB, 2048x2743)
428 KB
428 KB JPG
Jaaaa 2% i mätningarna! Jippi!
>>
Anon blev besatt av chud-memen, ledsamt.
>>
File: hqdefault.jpg (11 KB, 480x360)
11 KB
11 KB JPG
Bygg en moské baby
Bygg gärna tre baby

Säga vad man vill om Reinfeldts moderatparti men de var mer hederliga då jämfört med nu när de lavjar att de är ett baserat högerparti
>>
>>142721432
Han har aspergervibbar
>>
>>142721467
>>142721540
han har sagt att han inte ens skulle testa marijuana
>>
>>142721593
>det var bättre förr när saker var sämre
varför är du så här?
>>
>>142721538
Ditt mongo, det var likadant när alla hängde på /b/ för 15 år sen
>>
>>142721663
nyvänn1...
>>
>>142721570
nästa steg i människans evolution
>>
>>142721585
Lmao och du tar åt dig varje gång
>n-nej att vara chud är ju holt h-haha jag gillar när vänstertransor kallar mig chud *sväljer tårarna*
>>
>>142721663
Nej verkligen inte
>>
>I Stockholm träffade den lettiska kvinnan en cirkusdirektör, en mulatt från New York. Han gjorde henne med barn, som det hette. Cirkusdirektören återvände till USA och flickan födde sonen John.

>Denne pojke skulle blir Fredrik Reinfeldts farfars far.

>dkn Sverige fick en svart president före USA
>>
>>142721633
Vad var sämre?
>>
File: 1617873498831.jpg (1.01 MB, 1125x1324)
1.01 MB
1.01 MB JPG
>>
>>142721663
Du kan låtsas att du är en gammbög men ingen tror dig
>>
>>142721432
jag blir också nervös framför kamera
>>
'accountant' låter mycket sexigare än 'revisor'

samma med 'attorney/lawyer' och 'jurist/advokat'

alla namn som stavas med k istället för c

typ erik och lukas ser mycket fulare ut än eric och lucas

'doktor' vs 'doctor'
>>
>>142721772
Jo, hur efterblivna är ni? Vi var värre än er bögzoomers
>>
>>142721663
nej, för man visste att genomsnittlig brevare på ett annat bräde antagligen hade mer än ett års breverfarenhet
nu pratar man dagligen med poljontar som kom hit igår
>>
>>142721373
Något fel med det? Glasbord klingar och klangar när man ställer saker på dem antingen måste man ha dukar på det, leva med det eller inte ställa saker på dem.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=1GexZF5VIMU

Ja, judar är smartare än dig. Hur ska du kåpa om detta faktum, chuddus?
>>
File: 1607679016478.jpg (40 KB, 849x426)
40 KB
40 KB JPG
>>142721751
knaaaaaark
>>
>>142721854
Svartare än Reinfeldt. Hur är det möjligt?
>>
>>142720615
klickade på det och fattade int
>>
>>142721832
Du måste vara minst 18 för att breva här. Försvinn.
>>
>>142721802
Emelie...
>>
>>142721767
Föreställ dig att sparka ut ludret ur bilen och köra därifrån LOL
>>
>>142721802
det där är bara för att du tycker att engelska och latin har högre status än svenska

t. vetare
>>
>>142721926
>klickade på det
Vif
>>
>>142721852
Bara ashkenazi, de har hjärnkultingar också
Är själv några procent ashkenazi
>>
för mig är det crypticjinx
>>
>>142721854
vem är det?
och varför har google bildsök blivit så otroligt pissdålig? jag bildgooglar och för resultat för "formal wear"
waoow din superbildigenkänningsalgoritm upptäckte en kostym och gav mig resultat på det, men jag vill ju veta fakking källan på bilden horsökmotor
>>
>>142721712
Det var en sorglig uppvisbing i kåp.
>vi bryr oss inte, vi bryr oss faktiskt så lite att vi rädade något litet forum som någon sa hade organiserat en räd mot oss för att breva jagjaget för att bevisa hur mycket vi inte bryr oss
>vi försöker även göra flera bilder med någon slags chad-chud (som även får en fv)
>förresten ser han asiatisk ut, eller typ något annat, det är dessutom vänstern som ser ut så där
>VI BRYR OSS INTE VI SKRATTAR BARA ÅT DET ;_;
Ibland är det bättre att fly (ignorera det) än illa fäkta.
>>
File: 1617826786102.jpg (53 KB, 921x877)
53 KB
53 KB JPG
önskar det här var sant
>>
>>
File: 1617851675533.webm (1.35 MB, 720x1280)
1.35 MB
1.35 MB WEBM
>>142721905
mörk choklad är dyrt
>>
>>142722009
Erik Reinfeldt

https://stoppapressarna.se/svenskt/fredrik-reinfeldts-son-domd-kokainbrott
>>
>>142721937
>>142721833
Waaaah, jag satt faktiskt i Sverigetråden som en jävla oskuld 2015
Ut
>>
>>142722026
Onlyfans när?
>>
>>142716825
aldrig lirat metallväxel men har ett par spel liggandes, borde man och vilka kan man skippa?
>>
File: image.jpg (1.7 MB, 4032x3024)
1.7 MB
1.7 MB JPG
Om hyresberg försöker något
>>
>>142721712
>>142722012
Lugna dig med antisemitismen nu
>>
>>142722156
Alla spelen är bra
>>
>>142722161
vad fan är det för fel på dig?
>>
File: file.png (281 KB, 523x652)
281 KB
281 KB PNG
lel
>>
>>142722156
MGS1, 2 och 3 är måste, 4 är en långfilm, peace walker är monstejägare med skjutvapen, phantom pain är rätt kul och reveangence är som bayonetta
Ingen bryr sig spelen innan MGS
>>
>>142720993
d1a
Hatar när jag haft typ köttfärssås i en plastmatlåda och hela lådan blir orange i flera veckor hur mycket jag än diskar den
>>
Glas,keramik,rostfritt > äcklig judeplast
>>
Näver > Allt annat
>>
>>142722326
Jag upplever också att de är lättare att diska rena ifrån fett.
T. Handdisktattare som hatar det för alla mina glas osv. blir lite grumliga.
>>
Har vi några sköna boråsare här? Är en 27 årig kille här från Borås som tycker det är lite dåligt med det sociala umgänget nu under Coronatiden så därför tänkte jag kolla ifall det finns lite likasinnade här som man kan lära känna. Det vore ju såklart nice om ni bor i Borås med omnejd ifall man vill ses o hitta på något när omständigheterna tillåter. Inte för att det är otroligt roligt att bo i Borås men ni fattar.. Jag personligen har många intressen men för att nämna några: filmer, spel, fotografi, musik, träna på gym.

Hit me up om du känner dig träffad eller om du har ett eget intresse men ingen att dela det med.
>>
>>142721841
Dumma sissybögslyna
>>
>>142721905
Filippa "man kan se dem springa i korridorerna med patienterna och det är coolt" knullade en blatte?
>>
>>142722564
Jag bor i Varberg
>>
File: image.jpg (1.46 MB, 4032x3024)
1.46 MB
1.46 MB JPG
>>
>>142721422
Bokstsvligen varför tror du att jag är rasist lol
>>
>>142722674
skjut dörren
>>
>>142722012
kek ja det är så knasigt
>>
>>142722674
Rapporterad till säpo
>>
File: matlåda.jpg (203 KB, 1062x720)
203 KB
203 KB JPG
äter ni inte all er mat ur fryspåsar är i nbögar, enkelt som.
>>
Ni som pratat om bannerlord senaste tiden, värt att pröva eller behöver kebaberna lägga ner mer tid på att fixa skiten?
>>
>>142722168
Tänk att vara en svensk grojper
>>
>>142722761
>plastpåse
Papperspåse ska det vara.
>>
>>142722564
Är detta en pasta?
>>
>>142722853
Tror det är från Reddit
>>
File: 1576439656150.jpg (224 KB, 859x960)
224 KB
224 KB JPG
>size_difference
>larger_female
>facesitting
>handholding
>huge_breasts
>huge_butt
>impregnation
>kissing
>incest
>>
älskar pastabbrev från flashback och reddit
>>
File: 1571129540440.png (247 KB, 693x601)
247 KB
247 KB PNG
>>142722888
>loli
>incest
>impregnation
>lactation
>cunnilingus
>>
Jävlar som de sjuder lol
>>>/fit/60817878
>>
>inte hört något sedan andra intervjutillfället för snart 3 veckor sedan
det är kört va?
>>
>>142723078
mm
>>
>>142723049
Lyftar mindre än henne och bryr mig inte ett skit lol. Hon är ju sjukt stark
>>
>>142723049
Mången gymcels på fit, detta är sant.
>>
>>142723151
så länge hon kan lyfta in min qk i sin mun så bryr jag mig int
>>
>>142723049
Minns ni när sojapojken skulle träffa Ellen? Synd att det aldrig hände. Hon hade bokstavligen kunnat göra vad hon ville med honom. Hade kunnat göra honom till sin sexslav.
>>
>>142723039
Har du ammunition? Har den ett ID-nummer? Hur många magasin? Har du provskjutit?
>>
>>142721432
damp
>>
>>142721802
Detta är varför typ 80% av alla svennejobb på svenneföretag har engelska jobbtitlar
>>
>>142723078
du måste dyka upp på arbetsplatsen oanmäld och börja knega för att visa framfötterna annars kommer du aldrig på anställd
>>
Tror säpo hittade dörrdamparanon...
VIF tappra hjälte
>>
>>142723250
Minns inte, har du en arkivlänk eller ett skärmskjut?
>>
>>142721802
Anglofilen...
>>
File: IaKiu9cp_400x400.jpg (11 KB, 256x256)
11 KB
11 KB JPG
Hatar den här sprängaren.

https://twitter.com/GostaHulten
>>
>>142723039
snygg airsoft LMAO
>>
>>142723305
det är en airsoft lol
>>
>>142721802
Sara...
>>
>>142723413
I såna fall låter 550 euro ovärt.
Allt över 0kr vore ovärt
>>
>>142723381
Det var i samband med att tråden hittade hennes ström för första gången. Hon spelade med någon sojapojke som försökte få det till att han skulle hälsa på henne och hon undvek ämnet obekvämt hela tiden. Tråden rädade strömmen och hånade honom och han började stamma medan Ellen skrattade.
>>
>blattar
>skjuter hejvilt med ak insmugglad från jugoslavien

>svenne
>spenderar tusentals kronor på en "pistol" som skjuter plastbollar
>>
File: file.png (126 KB, 909x811)
126 KB
126 KB PNG
>>142723394
Vet inte ens vem det är, men tydligen har jag lyckats trycka av honom
>>
>>142723500
ena är civiliserad, andra inte.
>>
>>142723394
Varför är bokstavligen bara sprängare de som är vänstercuckade bland män? Undantaget vissa sinnessjuka bögjävlar/AFA-transor så har jag aldrig stött på en svensk man under 60 som är vänster men varannan jävel i den åldern verkar vara sådär.
>>
>>142723540
en har sex, den andra sitter inne på forum hela dagarna
>>
Vad fan ska du med ett vapen till i trygga sverige?
>>
>>142723565
Du säger att majoriteten svenska män alltså inte har sex?
>>
>>142723567
Skjuta sig själv? Hade jag gjort i alla fall. Dödshjälp när?
>>
>>142723562
Sossementaliteten är stark hos sprängare
>>
>>142723562
>Varför är bokstavligen bara sprängare de som är vänstercuckade bland män? Undantaget vissa sinnessjuka bögjävlar/AFA-transor så har jag aldrig stött på en svensk man under 60 som är vänster men varannan jävel i den åldern verkar vara sådär.

40-talister, den värsta generationen som finns.
>>
>>142722674
Har du kvar disken i handfatet?
>>
>>142723612
tänk om du träffar fel och blir grönsak?
>>
De bokstavliga sprängarna växte upp strax efter andra världskriget och fick lära sig att nationalism leder till folkmord
>>
>>142721841
Söt bild, jag tror jag sparar den
>>
>>142723645
>>142723657
Varför kan de inte bara dö bort?
>>
>>142723682
Skjuter bara mig på en klippa så om jag blir grönsak så trillar jag ner och dör i alla fall
>>
>>142723562
De som levt i det bästa Sverige och sitter på massa pengar i en trygg förort och tror att hela Sverige fortfarande ser ut så.
>>
File: 1617881394217.webm (1.54 MB, 640x800)
1.54 MB
1.54 MB WEBM
sex
>>
>>142723752
>inget kiss
Besviken...
>>
>>142723785
Jo i blöjan
>>
Vågar knappt titta på klipp där folk lyfter tunga saker, förväntar mig alltid att någon kroppsdel ska vika sig åt fel håll
>>
>>142723562
Gamlingar tror att S kommer göra Sverige lagom igen och återinföra folkhemmet om de fortsätter rösta på dem.
>>
hyr svho lägenhet i andrahand. Tycker inte hon det är konstigt att jag runkar i samma säng som hon brukade sova i?
>>
>>142723752
Fransospajer är riktigt söta!
>>
>>142724002
känns det inte konstigt att runka i samma säng där hon blev gängknullad av BBC?Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.