[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: download.png (13 KB, 217x232)
13 KB
13 KB PNG
edycja husarzem byc
>>
>>142710617
I hate poles
>>
File: IMG_20210407_222705.jpg (208 KB, 752x524)
208 KB
208 KB JPG
Isajama ty kurwooooooooo
>>
aj kurwa znowu się najebałem
>>
>>142710834
husarzu, jest siodma rano
>>
File: monkeyfood.jpg (75 KB, 1300x866)
75 KB
75 KB JPG
>>142710625
but like bananas...now...eat it
>>
>>142710873
status dwóch setek: ojebane
>>
idę do kardiologa ciekawe co powie
>>
>>
>>142710993
Anon znaczy bez serca
>>
>>142711200
Ten fileplik..m Analiza...
>>
jeszcze dzis zdalnie w korpo i wolne
>>
>Piątek: dzień wolny dla uczniów szkół podstawowych
>>>142711665
OOOOO.... OOOOOOO.... O O O OO O OOOOOOOOOOO.. O O O O O O O O OO O. O O O OOO O O O O O O O. O OO. OO. IO. I O I I OI I I I I. IO I O
>>
EDYCJA TEGO CHUJA CO WRZUCA SWOJĄ GF ALE SIĘ NIE PODZIELI
>>
>>142710625
I hate brazilians too(except Bolsonaro)
>>
>>142710625
I hate monkeys
>>
>>142712288
Bolsonaro is a protestant.
>>
oby kazdy w tym temacie zdechł boleśnie
>>
nic nie boli tak jak zycie
>>
>>142710617
>lWOW
>wilNOOOOOOOO
>>
>>142710617
siema wstałem husarze, husarz tu
>>
>>142713984
siema ja
>>
doomerwstałem do doomerkorpo zdalnego
>>
nawet dumernie chce mi sie dumerpisać
>>
anon dunmer
ty n'cponiu
>>
na wisło-strade-jade-jagu-arem
>>
zauważichdostałemich i puchatek przebiegły połączyli sie potrzebujesz to czy trzymasz to?
>>
>>142714603
trzymam
>>
skąd wziąć narkotyki
t. nie cbś
>>
skąd wziąć Pistolet maszynowy? Jestem dość nowy w te sprawy xD Robię polskie boogalo boys
>>
>>142714804
eksposter do klubu
albo nieironicznie idź udawaj turyste i do sebka pierwszego lepszego
raz na wakacjach nad morzem tak zrobiłem jak mi zielska brakło i jakiś lokalny sebek mi ogarnął
tylko nie możesz wyglądać i zachowywać się jak debil jebany
>>
halo? policja? tak anon znowu cos odpierdala
>>
>>142714842
Najłatwiej pewnie z darknetu
>>
skąd wziąć Pistolet (specjalnie z dużej) antygrawitacyjny? Ja nowy w to xD Robię polskie ratchet and clank
>>
>>142714856
>nie możesz wyglądać i zachowywać się jak debil jebany
>branie narkotyków
nie komputuje
>>
>>142714953
no to nie dostaniesz swoich narkołyków
>>
>>142714972
i to dobra rzecz
>>
File: 1617784479765.png (2.3 MB, 2100x2650)
2.3 MB
2.3 MB PNG
pobudziłem się francuski śmieciu pierdolony w dupe
>>
>>142715066
nie mnie oceniać
>>
>>142715073
obserwowałem po wstaniu holokaust franzuzczada na twoim dupsku i czułemdobrze
>>
sukces w życiu sobie poobserwuj
>>
pruk pruk włoski prrrffftt
>>
Instalacja zakończona sukcesem. Program został pomyślnie dodany do twojego systemu.
>>
>>142711200
odwróć flage typie
>>
https://www.youtube.com/watch?v=y-X7j7BtjgY
;DDDD
>>
Wstałem do korpo zdalnego v varshavie
>>
ziemkiewicz znowu pluje faktami
>>
File: 1596415035017.jpg (77 KB, 600x842)
77 KB
77 KB JPG
>>142711200
>>
Jan. Paweł. 2.
>>
Rekordowa liczba zgonów na koronawirusa. Ta liczba budzi grozę.
>>
>>142716320
XD zrobiliśmy to karachuj!!!!!!11
>>
>>142716320
ide kupić szlugi
>>142716326
bez maseczki
>>
jakie vtuberki lubicie?
>>
>>142716187
w końcu się odważył to powiedzieć
>>
>>142716377
osobiście lubie takie co jak sram to nie brudzi dupy i tylko spłukuje i jest gites
>>
>>142716377
jest jakaś co nawet dobra w CoD'a, zapomniałem imienia bo one wszystkie takie same ehh
>>
>co?
>nie, ja tylko wytrawione vtuberki bo one drą ryja i nie grają w gry to baza
>>
>>142716488
o czym ty pierdolisz vcwelarz
>>
>How did John Paul the second die?
>On May 13, 1981, Pope John Paul II was shot in St. Peter's Square by a Turkish political extremist, Mehmet Ali Agca.
>>
>>142716377
martwe
>>
>>142716545
Jan Paweł
>>142716541
Franciszek
>>
>>142716377
>>142716488
>>>/vt/ cwele
>>
>>142716541
prawda
>>
File: 1594783281883.png (510 KB, 622x572)
510 KB
510 KB PNG
>>142716434
to botan
>>
polećcie jakieś dobre dożyny z puchatymi loszkami
>>
>>142716653
wstawiłbym link ale nie chce mi się logować na pande
>>
>>142716614
ta ona nawet fajna polecam
>>
>ten jeden samociotujący debil
>>
>>142716723
siema
>>
>>142716736
siema
>>
>>142716736
siema przestaniesz kiedyś bo to smutne
>>
File: 9tfsgd2hf1r31.png (338 KB, 1308x901)
338 KB
338 KB PNG
>cos tam cos tam dajcie mi srake japoncia z seksem i cipa
>>
>>142716750
>>142716757
no i się zesrał
>>
>>142716827
>powiedział vcwel taplając się kupce
>>
>>142716847
pomyliły ci się osoby
>>
>>142716847
>>142716827
>>142716757
>>142716750
>>142716736
>>142716723
wszystko ja
>>
File: 1617789453338.gif (96 KB, 220x220)
96 KB
96 KB GIF
Uwaga defekuje
Pozdrawiam i życzę miłego dnia
>>
>>142716878
>>142716884
>>142716847
ten sam
>>
>>142716884
dosłownie ja
>>
>>142716901
Baza. Pamiętaj o tym, żeby nie wdychać kupy w powietrzu.
>>
nie było walone z 5 dni
chyba czas mój
nie pozdrawiam
>>
>>142716901
すl
>>
>>142714842
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Luty
poczytaj se
>>
>>142716948
nie ma nic lepszego anon
ostatnio taką autentycznie wyglądem przypominającą klej wytrysłem do furasów
najlepsze walenie od wieków
>>
>>142716994
już po fakcie ale tym pierdoleniem o furasach to mnie zniesmaczyłeś eksiarz
>>
>>142716994
ale kompro
>>
File: Przechwytywanie.png (95 KB, 468x169)
95 KB
95 KB PNG
>>142717049
furasy najlepszy kontent dostają nw co powiedzieć żbsz
>>
polecam mazurka z rana z suskim (najgłupszym najmądrzejszym politykiem w sejmie)
>>
>>142717123
Nie.
>>
File: 12_1.jpg (854 KB, 1280x1841)
854 KB
854 KB JPG
>>142717195
jak najbardziej
>>
nie ruszaj go bo jest w dziwnym stadium
wszystko tylko byle by nie zaczął spamu
>>
ide grać w gothic 2 elo
>>
>bądź mną
>absolutny grubas (5 kilo zarobione od czasu kwarantanny)
>chciej zamówić maka
>nie możesz bo glovo się zesrało i śmierdzi
aaaaaaa brzuszek mi burczy :(
>>
>>142717485
>jest gruby a nie umie sam żarcie robić
tacy mnie brzydzą najbardziej
jakiś grubcio kucharz to szanuje bo umie upichcić sobie ale taki grubas jebany fastfudowiec to najgorsze guwno
>>
jak czasem wolisz skorzystać z wygodnego rozwiązania zamiast marnować godzine czasu na zrobienie samemu to znaczy że NIE UMIESZ
>>
Wczoraj zjadłem sobie podwójnego wiesmaka z powiększonymi frytkami i coca colą z lodem a na deser ciastko karmelowe i byłem tylko w 74% najedzony wiedz dopchałem dwa czizy więc dzisiaj fast
T. Pimpus 100 kg
>>
>>142717572
to
>>
>>142717536
Projektor zaślepka
>>
File: aXYQEyv_700b.jpg (13 KB, 229x220)
13 KB
13 KB JPG
co tam bracia europejczycy u was?
>>
>>142717608
>ale nieironicznie
>>142717625
jestem chudasem co nie umie robić więc jedno się zgadza
>>
nie ruchacie bo nie umiecie
>>
>>142717638
Mam dzisiaj gest więc rozdaje jusy
>>
>>142717703
to ale nieironicznie
>>
Nie rucham bo kobiety to kurwy co daja dupy po jednym piwie.
>>
>>142717536
>>142717645
utyłem z 55 do 60 i umiem gotować, i co teraz
>>
nie rucham bo moja gf powinna być co najmniej kosmonautką
>>
kobiety to kurwy i ruchają sie z każdym dlatego nie byłem w życiu w żadnej sytuacji z której mógłby wyniknąć seks
>>
>>142717732
To ale ironicznie
>>
>>142717638
jakie wy wgl mamy bonusy z bycia w tej unii?
nie dzielimy z nikim waluty wiec po chuj to
>>
>>142717774
nie jesteś grubasem chuj mnie to
>>
>>
>>142717819
>a co mi tam odpowiem na zanętę
>*haps*
>>
Nienawidzę psów i ogólnie wszystkich zwierząt
>>
>>142717819
Ty ale weź chociaż jakiegoś robaka załóż tak na pusto wyrzucasz?
>>
>>142717838
https://voca.ro/1ofVb4ZRfsM2
>>
>>142717900
to ale tutaj>>142717638
>>
czy chochołowy naprawdę myśli że żaden mężczyzna pragnący długoterminowej kochającej relacji z piękną kobietą nigdy nie był w sytuacji gdzie jakaś kurwa mu się narzucała chętna na le r00hanie?
>>
File: 20210408_112612-min.jpg (789 KB, 3024x4032)
789 KB
789 KB JPG
dobra nitka nabiera tempa
outfit dla /kawalera/?
>>
>>142717966
outfit biedaka z biednej dzielnicy co mysli ze adidas to jakis prestiz gdziekolwiek
>>
>>142713533
And?
>>
>>142718010
dużo dopowiedziane
>>142717966
średni
>>
>>142717966
outfit bogacza z bogatej dzielnicy
>>142718010
żelka
>>
>>142717966
>>142718050
ten sam
>>
>>142718010
ale sie zesrałeś anon nosze te czapke już drugi rok bo nie mam innej mogłyby być z czegokolwiek innrgo wysrane w to mam
>>
>>142717964
>żaden mężczyzna
nie żaden tylko wy nie
>>
>>142718106
i tak wygladasz jak cwel
>>
>>142718143
dzięki za szczerą opinię
>>
>>142717865
>>142717900
haha epicka zanęta robak na pusto reddiiiiiiiit
>>
>>142717966
nijaki żbsz troche sebiksowy
>>
>>142717966
czapki są dla przegrywów, zapuść jakoś grzywe i zyskaj dumę
>>
>>142717966
jak bezdomny
>>
https://www.youtube.com/watch?v=L8tb7ffIsyg&ab_channel=ZombieNation-Topic
OOOOOOOOO OOOOOOOOOOO O O OOO
>>
>>142718393
już wtedy mówiłeś
>>
>>142718695
kiedy bo pierwszy raz to widze
>>
>>142718794
to musiał być inny anon
>>
>>142718531
fajne
>>
>>142718878
>pjum pjum prrrrrfttttttt pip ipi piiiiiii pium piumm piuuuum
muzyka
>>
smarze kiełbache
>>
>>142718947
tak a co
>>
>>142719073
nico
>>
https://pl.wikipedia.org/wiki/Park_Skaryszewski
>Park Skaryszewski jest miejscem spotkań homoseksualistów, istniejącym od czasów PRL[6]

6. Marta Popławska: 'Parę razy tu zgrzeszyłem'. Warszawskie pikiety - miejsca 'na szybki seks'. Metro Warszawa, 2017-02-06. [dostęp 2021-02-14].
>>
>>142719192
marta ma dałna?
>>
>>142719227
Nie, ma grzech
>>
o 17 na psijp
>>
plac bema 17
>>
File: IMG_0088.jpg (1.96 MB, 3024x3575)
1.96 MB
1.96 MB JPG
Elo :3
>>
>>142719330
no siema
>>
>>142719376
Jak tam sytuacja z covid?
>>
park włókniarzy bielsko biała 4:28
>>
>>142719252
a ok myślałem że mówimy o rzeczach które istnieją
>>
>>142719330
mmmm tak lubie być biedakiem i wpierdalac tylko chujowe orzechy
>>
>>142719531
a jak ma być
nawet nie myśle o tym nie wiem po co przypominasz
>>
>>142719646
podszywka wrzący antykatol
>>
Kum są kardaszianki i dlaczego są popularne?
>>
>>142719768
celebrytkami
a są popularne bo są popularne
>>
>>142719646
Tak.
>>142719668
Nie wiem. Myślałem, że to kwestia międzynarodowa, więc powinien być to dobry temat do rozmowy :/
>>
>>142719808
nie no chodzi mi o to że słyszeo o tym 24/7 i mi sie nie chce o tym gadać
>>
>>142719845
Oh. Przepraszam. nostalgiiiiiii :)

https://soundcloud.com/stanlepard/1996-internet-starter-kit-velkommen-original-mix
>>
>>142719531
>It's 4pm, time for your new restrictions!
>Yes honey
>>
>>142719978
fajen
>>
File: 1905.jpg (1.38 MB, 1006x1820)
1.38 MB
1.38 MB JPG
saxon camp... home...
>>
>>142720164
banan
>>
>>142719531
jaka może być sytuacja w kraju który miał najwięcej nadmiarowych zgonów w całej europie w poprzednim roku
>>
>>142710617
ja byłem husarzem dawno temu
nie polecam
>>
>>142720315
nigdy nie byłeś husarzem
>>
>>142720272
Mamy więcej zgonów :/
>>
>>142720272
jaka
>>
>>142720272
raczej niedomiarowych
kicham na wybuchaczy
>>
>>142720164
no i baza nawet rosjanie wiedzieli że praga zaczyna się na ząbkowskiej ale nie musi przyjechać słoik ze wsi i się kurwa panoszyć jak u siebie
>>
>>142720315
agent czada
>>142720348
szpieg sojboja
>>
>>142720414
>t. kolaborant
>>
>zamykamy wszystko bo nie chodzi o zlikwidowanie wirusa, tylko o udrożnienie służby zdrowia
>najwięcej nadmiarowych zgonów w całej europie w poprzednim roku
sasuga polando
>>
>>142720348
co sprawia, że mi nie wierzysz?
prawdę mówię, słowo husarza
>>
>>142720483
husarzem się jest do końca
>>
zamykam wszystko bo nie chce zostać kobietą
>>
>nie zamyka
>nadal nie jest kobietą
>>
jestem cyborgiem -.-
>>
File: cyrkuly.jpg (129 KB, 1034x130)
129 KB
129 KB JPG
>>142720413
>nawet rosjanie wiedzieli
nic nie wiedzieli
picrel z tej samej mapki
>>
>nie zamyka
>dostaje long covida i cierpi agonię przez następne 20 lat
>>
>>142720680
szur
>>
dzisiaj pierwszy raz w tym tygodniu wychodze z domu
>>
>wierzenie w statystyki
>wierzenie w fakty
>wierzenie w naukę
>wierzenie w rzeczywistość
mam nadzieję że tego nie robicie, bo mamy erę postprawdy
ja wierzę tylko w zaklęcia, modlitwy i przeznaczenie
>>
>>142720827
siema julka
>>
>>142718171
Trochę lepiej ale dalej ubogo
>>
>anegdoty
>chłopski rozum
>grupki na fb
tyle wystarczy żeby być poinformowanym i wiedzieć co sie dzieje na świecie
>>
>>142720886
julcia dalej próbuje
zaprzestań szurze
>>
>>142720677
nie pytałem słoik
>>
>>142720500
byłem husarzem ale doznałem moralnego upadku i zostałem lisowczykiem
>>
praga północ i praga południe to najlepsze dzielnice warszawy
>>
>>142720964
a to baza
>>
>>142720948
>słoik
wg ciebie saska kępa to stara praga debilu?
>>
ale wy macie problemy o te dzielnice ja pierdole
>>
>>142720967
czemu się nazywają praga
>>
>>142720987
saska to saska a nie praga debilu
praga jest jedna
>>
>>142721024
nie wiem, jestem rodowitym warszawiakiem dopiero od 6 lat
>>
>>142720847
bezsensowna odpowiedź
julki uwielbiają podpierać się nauczką i badańkami kiedy im to pasuje, to banda młodocianych pseudointelektualistek
>>
>>142721044
nie wiem o czym mówisz wróżko tłiterowa
>>
>sranie się o Warszawkę
lmao, to miasto upadło razem z powstaniem
>>
>>142720886
zamień grupki na fb na /polskę/ i jest baza
>>
twierdza wrocławczad tu
>>
>>142721032
po co ty się na mnie złościsz i wyzywasz od debili? po prostu mówię że rosjanie też się nie znali bo nazwali cyrkuł gdzie nigdy nie było pragi "staropraskim"
>>
>>142720972
dzięki
>>
>>142720967
praga jest na słowacji debilu
>>
>>142721190
w czechach ty kompletny imbecylu
>>
>>142721064
jestem czanowym czarodziejem
>>
>>142721190
jak przynęta to nawet się uśmiechnąłem ...
>>
>>142721220
na słowacji kretynie
>>
a jakby tak nauczyć się słowackiego...
>>
>>142721220
jeśli już to na czechach a nie w czechach ty analbeto
>>
File: 123123123.png (300 KB, 643x506)
300 KB
300 KB PNG
o gurwa :DDD
>>
>>142721330
warto, polecam
jak byłem husarzem to umiałem po słowacku, teraz to już nie bardzo
>>
>>142721348
>furcioty
do rynsztoka
>>
>>142721330
Słowacki wielkim poetą był także warto
>>
>>142721348
uśmiał się jak kuń nawet nw czemu
>>
>>142721348
>granie w piekligówno
>>
File: 121512412321.png (411 KB, 654x516)
411 KB
411 KB PNG
o gurwa :DDDDDDD
>>
>>142720967
słoik wieś
>>
>>142721602
kto tu jest słokiem debilu? to nie ja nie znam dzielnic warszawy tylko ty
>>
>>142721631
>nie znam dzielnic warszawy
wiemy słoik
>>
>>142721693
>słoik
no wiem że jesteś słoik
>>
>>142721723
>słoik
siema słoik
>>
>>142721715
skończ waść, wstydu oszczędź
>>
>>142721740
>siema
elo
>>
>>142721740
>siema
siema
>>142721723
>wiem
no wiem
>>
>>142721783
>no
mów po polsku kolaborant
>>
>>142721742
spare me the shame
I don't come around much
>>
>>142721813
>t. kolaborant
>>
File: barometr.png (138 KB, 872x430)
138 KB
138 KB PNG
i tak lepiej w warszawie niż w krakowie z dzielnicami
>>
>>142721769
>elo
>>142721783
>siema
siema
>>
>>142721850
namówił
ide oglądać
>>
siema
>>
dajcie jakieś poruszające neurony gry na słicza typu factorio czy dwarf fortress(No tego akurat na switcha nie ma)
>>
File: Rysunek 37.png (120 KB, 732x956)
120 KB
120 KB PNG
>>142721878
na szczęście dzielnice mają tam numery więc można się tylko nimi posługiwać jak ktoś bardzo chce
>>
File: 1615710438430.jpg (41 KB, 680x822)
41 KB
41 KB JPG
>dajcie jakieś poruszające neurony gry na słicza
>>
>>142722000
co to kurwa słicz i czemu widzę sojaka jak to mówie
>>
dla polaka nawet gry nie mogą być lekkie, kolorowe i przyjemne
>>
>>142722149
czemu dla polaka
>>
>>142722167
jestem polakiem
>>
>zobacz słowo
>wklej wojaka
ale z was enpece
>>
>>142722206
okej i co
>>
>>142722149
autyzm przemawia przez ciebie, dzieciaczku
>>
>t. zapostowane z mojego gejmingowego konputera z szybką i oświetleniem RGB
>>
>zobacz wyzwalacz dopaminy
>konsumuj
>>
na tele konfie w korpo zdalnym znow pierdola jakies bzdury
>>
>>142722313
>konfie
baza też głosowałem na konfe
>>
>korpo
>nazywają call "konfą"
>>
>>142722000
>poruszajace neurony
>na słicza
>>
>nieeeeee nie możesz nazywać rzeczy
>>
w sumie trochę zazdroszczę słoikom ale i tak ich jebać
powinien być zakazy przemieszczania się między powiatami
>>
>>142722510
siema komuch
>>
>>142722536
siema wieśniak
>>
>>142722510
>wprowadzony zakaz przemieszczania się między powiatami
>pis tworzy powiat warszawski na pół polski
>>
>>142722577
preferuję przesiedleniec
>>
>>142722578
>on myśli że będą partie polityczne w wielkim księstwie Warszawskim
oh moje słodkie letnie dziecko, kto cię skrzywdził pociaku (sweaty)?
>>
>>142722627
>sweaty
>pociaku
ale kurwa spoceniec
>>
>>142722661
sweety = słodziak
sweaty = pociak
widać że u was na wsi angielskiego nie było, ja w Czackim miałem zajęcia z lektorem
>>
>>142722713
angielski od przedszkola tu i miło że mogę wytłumaczyć debilkowi
sweaty = speceniec
>>
File: platform.jpg (677 KB, 4096x2896)
677 KB
677 KB JPG
a z tyh
>>
>>142722762
>speceniec
ale kompro cwela
>>
ale się zesraliście
>>
>>142722762
>speceniec
o nie nie nie absolutna kompromitacja słoika który myśli że jest miastowy
>>
>>142722788
czyli debil wyjaśniony i musi uciekać się do wytykania literówki
>>
o wojna ironicznych który którego bardziej zironizuje
ide po popkorn
>>
ide po popkorn
tak jestem z torunia i lubie furasy
>>
>>142722774
mmmmm włoski ta po prawej ma przefajne ale stronniczość do czekoladek chyba przerasta
>>
ZKS ELANA TORUŃ
>>
elana chyba bardziej lana del rey toruń to gej
>>
TKP ELANA TORVŃ!
>>
File: 1598641389539.png (17 KB, 877x582)
17 KB
17 KB PNG
>>
>>142723012
>>142723103
>III liga
O NIE NIE NIE
>>
>>142723115
u mnie rozód
>>
>>142723161
pizda
>>
>>142723195
ale nie jestem neetem ty cwelarzu jebany
to znaczy jestem ale yy
>>
ja jestem neetem w weekendy bo w tygodniu pracuje
>>
>yyy no w przyworza słoiki to nazwiemy ich słoiki
polaczki taka mentalna spierdolina nawet slangu nie mogą podtrzymać do jakiegokolwiek kreatywnego pozioma
>>
>>142723260
normiku...
>>
File: zdjecie druzyna.jpg (1.28 MB, 1589x992)
1.28 MB
1.28 MB JPG
polski cukier twarde pierniki toruń
>>
>>142723265
czemu polaczki
>>
Anon od silki jest? Znowu zamkneli
>>
>>142723115
gang rozwód ejooo
>>
>>142723265
zesrał się słoik
>>
>>142723333
ROZJEBION
>>
>>142723333
cyfry polaka
>>142723265
kompro kolaboranta
>>
>ej plecak jak tam wizyta w toruniu
>>
>>142723299
otwiewajcie kuwwy
>>
wracaj do siebie spodniarz
>>
>>142722510
>i tak ich jebać
chciałbym
>>
>ty dżinsy którego ty miałeś wracać?
>>
>>142723431
fafyfać fifofnie fefić fyfkich
>>
>>142723299
jestem ale ide za godzinę, pojechałem rano o 7:15 pociągiem do babci do Koszalina i tu jest silownia otwarta
>>
jebane skarpety z podkarpacia przyjeżdżają i robią rozpierdol
>>
>>142723566
co tam skomlesz słoiku
>>
File: NowaMapaS7.svg.png (274 KB, 1280x1193)
274 KB
274 KB PNG
ehhhh kiedy ta granica bracia....
>>
>>142723768
jaka granica praw33czku
>>
>>142723787
VViślana a jaka
>>
Nowa Polska. Obejmuje zjednoczenie wszystkich województw w jedno, legalizację wszelakiej pornografii, usunięcie granic, masakrę ślązaków
>>
>>142723809
ale granica czego
>>
>>142723848
ta chyba delegalizacje bycia takim śmieciem jak ty
>>
File: 1610964210176.png (6 KB, 130x86)
6 KB
6 KB PNG
uff ale cyce stanął mi
>>
>>142723848
baza
>>
godzina 13:45
kiełbasa cała długa smażona
4 tosty w/ pieczarki
serek danio
lód kaktus
>>
>>142723860
spierdoliny i przyzwoitości
>>
>>142723912
ja po prawej (po lewej)
>>
dawajcie nowy edycja zakazu przemieszczania się
>>
kukumba
>>
>>142723848
>legalizację wszelakiej pornografii
pornografia jest legalna dziadek
>>
File: 1570295602003.jpg (57 KB, 845x845)
57 KB
57 KB JPG
i chuj just gym też się zamknęło
3 miesiące byli zamknięci
otworzyli się 1 kwietnia
i po 8 dniach znowu zamknęli bo ich kundle pisowskie nachodziły

po prostu kurwa nigdy nie uda mi się być fit
>>
>przychodzi spis narodowościowy GUS-u
>zadeklaruj się jako Żyd
>>
>>142724068
aha
>>
>>142724022
wszelaka nie jest
>>
>>142724068
>????????
>profit
>>
>>142724068
chyba mam zbyt małe iq żeby zrozumieć mądrość tego planu
>>
>>142724159
musisz być z narodu wybranego żeby to zrozumieć
>>
>>142724159
>>142724131
szpieg żyda
>>142724068
agent czada
>>
>>142724275
>>142724275
>>142724275
>>
gdzie mogę iść na studia jako debil po humanie, żeby nie przejebać życia pomocy
>>
>>142724034
Warszawa? jest jeszcze jedna otwarta...
>>
>>142721482
Słowackiego w szkole czytało mi się spoko a Mickiewicza chujowo
czemu wszyscy udają że Mickiewicz jest lepszy od Słowackiego, kij w oko litwusowi
>>
nie ma nic złego w byciu słoikiem
kiedyś byłem słoikiem i jak zwietrzyłem jakiegoś rodowitego warszawiaka w tramwaju to podszedłem, puściłem mu cichego ale takiego wilgotnego bączora w twarz i wyszedłem na kolejnym przystanku z uśmiechem na ustach i lekkością w sercu i kiszkach
>>
>>142725026
xD
>>
File: 1597550615646.png (3.39 MB, 1080x1920)
3.39 MB
3.39 MB PNG
zalozylem sobie tiktoczka i musze przyznac ogladanie tych slodkich loszek robiacych minki ma efekty kurujace
>>
File: 1610028150892.jpg (1.81 MB, 3024x4032)
1.81 MB
1.81 MB JPG
>>142717966
co tam miniaturka
>>
>>142725716
>ma to zapisane
siemcia
>>
>>142724034
>nie kupil wlasnego zelaza jak bylo tanie
ngmi
>>
>>142725748
widze ze dupsko piecze na starcie, nadal pytasz obsluge sklepu zeby ci pomogli zdjac kaszke z wyzszych polek?
>>
>>142725881
po czym wnioskujesz że piecze
nie postowałbym nic jakby piekło anonku
a co do półek zawsze bierze się jakiś przedmiot i tym przedmiotem wykurwia przedmiot z wyższej półki
między innymi tak się rucha
>>
>>142725881
mam 175cm wzrostu, mogę sam sobie sięgnąć
o chuj ci chodzi zjebie
>>
>>142725962
174 ale daj mu zabawy
>>
File: file.png (146 KB, 203x483)
146 KB
146 KB PNG
odloz telefon dziecko
>>
zaliczamy epicką wygraną?Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.