[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 182363.jpg (54 KB, 474x666)
54 KB
54 KB JPG
Hoe bedoel je jij staat niet fris en fruitig op tijd op??? Stelletje Belgen in Nederland

Editie edtie
>>
>>142708977
Hey wie geehts mei volksbruendern.
(sorry can't realy Neiderländsich)
>>
abortus=moord
>>
File: Untitled-1.jpg (59 KB, 378x394)
59 KB
59 KB JPG
vlaamse HOEREN
>>
ik moet werken
>>
straks mijn boormachine in de muur doen om mijn buurman te plagen
>>
>>142710077
#gewoontattadingen
>>
>>142709798
Ben jij een bot?
>>
>>142710396
Wat is een tatta
>>
>>142710547
knappe mannen
>>
>>142710077
Geintje moet kunnen
>>
https://www.nu.nl/politiek/6126458/theo-hiddema-keert-terug-bij-fvd-als-senator-in-eerste-kamer.html
TheoGOD
>>
https://nypost.com/2021/04/07/covid-vaccine-site-closes-early-after-adverse-reactions-to-jj-shot/

https://wnl.tv/2021/04/07/ema-ook-meldingen-van-zeldzame-bloedklachten-bij-janssen-vaccin/
OH NEE NEE NEE VACCINATIESBROS
>>
>>142710853
>Ook het coronavaccin van Janssen uit Leiden zou bij sommige mensen kunnen leiden tot bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), net als bekend bij het AstraZeneca-vaccin.
>3 meldingen op 4,5 miljoen prikken
>normale frequentie is mogelijk zo hoog als 1 op 1000
Klinkt eerder alsof het vaccin bloedproppen voorkomt oetz
>>
17 miljoen mense op een hele kleine stukje aarde
die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde
>>
>>142711037
Sorry, 1 op 1000 is per jaar. Hoe snel na het prikken telt het als "mogelijk verwant"? Op een populatie van 4,5 miljoen verwacht je ongeveer 33 gevallen per dag en dan zullen we moeten weten hoeveel er dagelijks geprikt wordt om de kansberekening te doen of die 33 gevallen ook die dag geprikt zijn.
>>
>>142711180
Niet elk geval wordt gerapporteerd
>>
>dvw ik niet meer kan palen omdat ik teveel werk heb
:(
>>
haha wat een kuteinde
>>
>>142710077
Beetje laat mee, die zijn al aan het werk.
>>
>>142711310
Daar zullen alle cijfers last van hebben, maar ik moet wel betere data vinden voor ik aan de kansberekening begin. Ik baseer me tot nu toe op Amerikaanse cijfers en we weten allemaal dat die vetlappen meer hart- en vaatziekten hebben dan de rest van de wereld.
>>
jongensgeur....
>>
https://m.youtube.com/watch?v=gPdJfQNut1s&t=545s
>>
nederdraad homodraad
>>
File: 1440x1080a.jpg (196 KB, 1440x1080)
196 KB
196 KB JPG
>>142710794
Tijd om elke minderheid te bleken want integratie is iets voor tussen de lakens
>>
Ik ben een groot fan van mannenlichamen, maar met een proportionele penis aub. Deze paardenlullen zijn gewoon vies.
>>
>>142712520
zucht

*onritst broek
pak je microscoop er maar bij
>>
Ik moet eva beschermen tegen de oplijn wignat en amnat incels
>>
Jannies = draadchirurgen
>>
Draad dood
Wat nou?
>>
>>142713311
een staatsgreep plegen
>>
goedemorgen kankerdrerries

https://www.youtube.com/watch?v=vltpkq_enYI&ab_channel=Teemong
>>
Theo "Thierry haat geen joden dat over vergassen was gewoon baldadigheid" Hiddema

Ga Ga krachtrangers
>>
>>142713645
gewoon zeggen dat je er geen actieve herinneringen aan hebt lmke
>>
>>142709812
zag van de week een kleine postbode, moest aan jou denken
>>
>>142713645
Vergassen?
>>
hoe praat ik met knappe vrouwen zoals ik doe bij de lelijkerds?
>>
>>142714150
beseffen dat ze uit haar mond stinkt
>>
>>142714150
Precies hetzelfde. Praat met genoeg knappe vrouwen en je raakt er aan gewend.
>>
File: bosmadickbutt.jpeg.jpg (72 KB, 703x413)
72 KB
72 KB JPG
oude meme
>>
Wederom geen gym versoepelingen....
>>
>>142714223
goeie bedankt
soms moet ik gewoon onthouden dat knappe vrouwen ook ranzige scheten laten zoals de lelijkerds

>>142714235
schijnbaar trek ik meer lelijkerds aan
>>
>>142714254
>schijnbaar trek ik meer lelijkerds aan
Veel lelijkerds beseffen dat ze lelijk zijn en zijn dus wat toegankelijker. Knappe vrouwen worden sowieso al overspoeld door aandacht dus ze zijn meestal terughoudender.
>>
>>142714150
door ze te behandelen als een stuk vlees dat geneukt en volgespoten moet worden
>>
Nee hoor ik word nooit overspoeld
>>
>>142714250
Wat was ook alweer het originele plaatje?
>>
vraag mij af wie het beste kan twerken van alle kechs hier
>>
>>142714795
(jij)
>>
>>142714660
geen idee, kan hem ook niet meer vinden online
>>
>maak tinderaccount
>100 likes in een half uur
>match met 80% van mijn likes
Ik snap niet waar mannen over zeuren
>>
>>142714803
a-anon ik bloos
>>
Ik ga ethernetkabels in mijn baard vlechten
>>
>>142714875
kankerboemer
wifikabels zijn in tegenwoordig
>>
dit is nu mijn favo runescape streamer oetz
https://www.youtube.com/watch?v=bR8syNtkw6Q
>>
>>142714942
Lot kan echt goed praten maar zegt niet veel
>>
je rijdt toch nooit even comfortabel in een leaseauto als een auto die helemaal van jou is?
ik denk dat ik nooit van het gevoel af kan alsof het auto niet geleend is / van iemand anders is ipv van mij als ik een financial lease auto zou 'kopen'
>>
>>142714824
Zelfde hier, constant matches. Jammer alleen dat mensen altijd zo teleurstellend zijn.
>>
Ik ga niet over het personeelsbeleid van andere partijen
*knipoog*
>>
>>142715069
Inderdaad, ik kan echt nooit bumpercar spelen bij het fileparkeren met mijn lease. Zo frustrerend.
>>
>>142715150
koek
maar een punt heb je wel, ik zou het minder erg vinden als ik de velgen van mijn eigen auto kras ipv die van een lease, omdat je dan ineens verantwoordelijk bent voor andermans schade ipv je eigen
>>
>>142714250
Bosma geen kamervoorzitter. Waarom nog leven.
>>
groene appels zijn echt kino
>>
>>142715216
Kanker op Wople
>>
Zin om ruby te doen
>>
Goedemorgen ik haat vrouwen
>>
>>142715069
Ik vind het veel minder erg om schade te rijden in een lease oetz. Heb al maanden een dikke kras op mijn auto en geef geen neuk, ik ga hem binnenkort toch weer inleveren.
>>
waarom houden tattas toch zo van boren
>>
>>142715541
Ik ook is ook terecht vind ik
>>
Lekker op de toiletpot zitten en dan met me rug ondrukken zodat het water langs me ballen spoelt
>>
>>142715079
Die tinder meisjes zijn we echt het laagste van het laagste. Je kan der totaal niet mee praten. Ik weet dat het doel neuken is, maar ik heb na 5 berichten vaak al geen zin meer in zo’n domme kut.
>>
ik haat marokkanen
>>
>zeg tegen iemand dat je iets vervelends vindt
>deze persoon blijft eindeloos doorgaan

Hoe zouden jullie daar mee omgaan?
>>
>>142709265
Fuck off we're full germcuck
>>
>>142715995
Ik vind van niet, eigenlijk is het mannen hun schuld dat ze vrouwen gewoon te weinig hebben tegengesproken (voor seks en andere zelfzuchtige schijt).
De gemiddelde man is gewoon te zwak en onkundig, het is geen wonder dat vrouwen weinig respect voor ze hebben. Ben niet de ergste maar ook ergens een gefaalde man, had beter moeten zijn opgevoed en de maatschappij helpt ook niet in mijn verdediging.
>>
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B086KSX9FX/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A2LU7W7MHUTGRF&psc=1

goed?
>>
>>142716461
Geef ze een klap
>>
>>142712123
homo
>>
>>142712319
+1
>>
>>142716566
Nee ik verwijder ze uit mijn leven en ga in mijn eigen wereldje zitten
>>
Kanker duitsers. Nu moet je zo' achtelijke sneltest doen om dat land binnen te mogen.
>>
Pep
>>
goeiemorgend
>>
>>142717099
is dat er zo eentje dat je hem lekker in je kontje krijgt?
>>
ik heb respect voor vrouw naar man transgenders, man zijn is gebaseerd
>>
>>142715683
moet je dan niet bijbetalen?
>>
>bloempot zal je nooit een dikke knuffel geven en amai in je oor fluisteren
waarom nog leven
>>
>>142717901
De meeste worden depressieve incels, tenzij ze vol in gaan op heffen en gebruik maken van de voordelen van test die ze krijgen voorgeschreven.
Een kleine manlet worden met een vrouwelijke bouw zou ik geen vent willen toewensen.
>>
>>142717901
ik ook!!
ik kende zo iemand in het middelbaar en heb hem nog steeds op feestboek. FTMs zijn altijd zo vol van zelfvertrouwen na hun transitie. echt mooi om te zien
>>
Vorige week vrijdag porno gekeken en sindsdien geen echte erectie meer gehad en libido is totaal weg. Nu ook geen zin meer want de eerste paar ladingen zaad na zo lang niets zijn altijd smerig
>>
>>142718084
ik heb er respect voor dat ze geen vr*uw meer willen zijn.
man naar vr*uw zie ik echter als verraders en verdienen absoluut geen respect
>>
>>142717901
Andersom is ook gebaseerd, want dat zijn mannen die zichzelf durven zijn.
>>
>>142718287
vrouw zijn is cringe
>>
Ich braue diese Jacke
>>
>>142718118
Testosteron heeft dat effect. Zijn genoeg heffanaten die daarom bij steroiden zweren.
>>
>>142718077
dat kan zomaar gebeuren
>>
File: HALLO DAAR MANNEN.png (606 KB, 453x811)
606 KB
606 KB PNG
HALLO MANNEN WAT IS HIER GAANDE HAHA
>>
Even: programmeren als een maagd
Oneven: heffen als een dirk
>>
>>142718077
Je kan wel wat beters krijgen anon.
>>
>>142718460
aan de slag, maagd.
>>
VAL ME LASTIGGGG
VERTEL ME
VRESELIJKE DINGENNNN
>>
MTF: homie die een vd wordt
FTM: vd die een homie wordt
>>
>>142718590
Bloempot is S-tier oetz, ik kan alleen hopen dat ik ooit een vd krijg op dat niveau
>>
klote draad
>>
homosupremacist
hetero's en mtf's zijn cringe
>>
>>142718759
fetisjist
>>
SO naar de moedjahedien
>>
File: c5b.jpg (92 KB, 775x653)
92 KB
92 KB JPG
>>142718385
o-oh, w-wat is de stappenplan tot succes?

>>142718590
ik heb niks
niks x niks = niks

bloempot is beter dan niks (en kjoet)
>>
File: EyZ7o2dWUAI1B1X.jpg (310 KB, 2048x1521)
310 KB
310 KB JPG
Theo de hun
>>
De incellerigheid verreddit deze draad zo hard.
>>
shinchan kijken op fox kids
>>
>>142719116
breng mij terug naar die tijd
>>
of nee doe maar niet, ik had een kutjeugd
>>
Ben het allemaal zo beu geworden, wat is deze draad toch naar de kanker gegaan
>>
>>142719139
zoemers zullen nooit weten, die zijn "nostalgisch" voor jetix
>>
>>142719185
Wat moeten we doen om je definitief uit de draad te verjagen?
>>
>>142719280
Iemand met een heel zwakke kaaklijn heeft dit getypt
>>
https://youtu.be/eB2OpLZ9QJA
>>
File: 1608406753790.png (707 KB, 1280x720)
707 KB
707 KB PNG
de vd
>>
>>142719315
koek
>>
>>142719185
Het is die vervloekte bloempot en haar SIMPs.
>>
>>142719025
stappenplan? oei.. euh.. geen idee!
maar dankjewel anon :)
>>
mijn nettoloon is 1750 euro
>>
>>142719377
shit bro, wat doe jij dan?
>>
>>142719377
oef
>>
>>142719399
blue collar
>>
>>142719345
eekhoorn in mijn broeks
>>
>>142719315
Mijn kaaklijn is best prima na de operatie
>>
>>142719440
hjb pot
>>
File: 1602460388111.jpg (45 KB, 670x409)
45 KB
45 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=xtxjm7ciwmc
>>
>podcast luisteren van matchmeisje die ik jaren geleden heb geghost na een paniekaanval
>>
File: 1613966673464.png (48 KB, 655x509)
48 KB
48 KB PNG
>>142719352
>stappenplan? oei.. euh.. geen idee!
dacht ik al
>>
File: 1605629580328.jpg (191 KB, 700x868)
191 KB
191 KB JPG
>>
>>142719593
ZIEL
>>
>>142719593
lijkt op mijn penis
>>
>>142719435
Maar als je een beetje goed ben dan moet je toch wel wat meer kunnen verdienen.
>>
>>142709812
ik zou die meisjes niet neuken zelfs als ik 2m was

>>142719044
baudet?

>>142714824
ben he heet anon
>>
ik had onironisch gehoopt dat ze de notre dame zouden renoveren met een glazen spits en dak
>>
>>142719571
;-; aaaaaaaaaaa het spijt me anon
maar ik bedoelde vooral dat ik een knuffel wel zie zitten bij de volgende miet en zo
ik ben niet goed met stappenplannen
>>
>>142719874
>ik ben niet goed met stappenplannen
gebaseerde autist
>>
>>142710853
>gooien het hele kankerland op slot i.v.m. duizenden doden
>probeer het te fixen d.m.v. vaccins
>stoppen met vaccins omdat een paar degenerate dood gaan door een zeldzame bijwerking

Ja echt goed denkwerk knapen
>>
>>142714660
billen van een mevrouw uit Brazilië
>>
File: 52t1rg.jpg (96 KB, 500x596)
96 KB
96 KB JPG
Gratis Vlaamse leeuwenvlag!

http://www.leeuwenvlag.vlaanderen/?recruiter_id=624591
>>
>>142720094
Is lelijk
>>
>>142719185
moh bartje waarom doet ge niet efkes rustig aan, allee ik zal u de simpsonnen opzetten da vind ge altijd tof niewaar

https://www.youtube.com/watch?v=muj-NieI3uk&ab_channel=20thCenturyStudiosNL
>>
godvermiljaardedju
>>
>>142720147
krijgt nog steeds 100x meer tinder matches dan jou
>>
>>142720606
enkel en alleen en zeker en vast omdat ze een foef heeft hè maat. ge moet hier nie ambetant gaan lopen doen want anders ben ekik snel klaar met u, onnozelaar
>>
>>142719874
er zijn mietings?
>>
>>142719185
het is begonnen toen belgen met kanker begonnen te schelden
>>
>>142720606
Ik had het over die vlag en minder flexen met de alleenstaande moeders
>>
>hij is niet op de nedermiet geweest
Wat doe je dan in deze draad? Iedereen hier kent elkaar ihe, behalve jij.
>>
>>142719338
Nee ik heb haar van alles verwijderd en net mijn cv online gezet

We gaan elkaar nooit meer zien
>>
>>142720688
maar belgen die met kanker schelden zijn kankergebaseerd
>>
>>142720757
aaaaaaaaaaaaaa ik wil jullie leren kennen
maar ben bang om gedokst te worden, straks neemt een van jullie kankerlijers stiekem een foto en gaan jullie mij pesten
>>
>>142720094
oprotte racist
>>
>>142720757
Ik ken jullie niet , jullie kennen me niet en het gaat zo blijven
>>
>>142720695
klopt, teveel kankernerds die flexen met lelijke dikke wijven of zelfs, all**nstaande m*eders
>>
>Man vast voor beramen aanslag op vaccinatielocatie Den Helder, OM spreekt van terreurdaad - https://nos.nl/l/2375877
terreur? zijn de om negers serineus?
>>
>>142720757
zet maar op, maar niet gefrustreerd doen als jullie jaloers zijn op mijn D66-drip.
>>
>>142721075
wat boeit het vaccinatie wappies ook dat ik een vaccin neem. Goed, als je ervan overtuigd bent dat het vaccin slecht is neem je geen vaccin en daar stopt het toch
>>
Tis wel heel jammer schatje maar het leven is enkel pijn en ellende

Omarm het
>>
>>142721197
>Goed, als je ervan overtuigd bent dat het vaccin slecht is neem je geen vaccin en daar stopt het toch
nee, mijn buren zijn er zo 1. ze dringen mij ook aan om geen mondkapje enzo te dragen en dat het allemaal een hoax is van de elite om een nieuwe orde te stellen, en natuurlijk doen alle landen in de hele wereld mee met de plan
>>
check deze vette DRAMMERcore-gear!
https://webshop.d66.nl/product/trui-klimaatdrammer-wit/
>>
Duits is een heel mooie taal
>>
Adidas x Lego
Hoeveel op de dripschaal?
>>
>>142721291
WOLLEN SIE DEN TOTALEN KRIEG!?
>>
>>142721423
zwakke kaaklijn/10
>>
oetz is veel drip wel ziek, maar het gevaar bestaat wel dat je er ook kan uitzien als een soort vergroeid kindje met je felle kleurtjes overal.
>>
>>142721434
Nein, ist genug Hans
>>
rambalac binsjkijken oets
>>
Japanfoben zijn mentaal ziek
>>
tartaarsaus
>>
Gespierde tieners pijpen in de gymdouche...
>>
File: krab.png (174 KB, 1200x1200)
174 KB
174 KB PNG
>>142721640
wat is er sponsbob?
>>
File: c6d.jpg (24 KB, 374x363)
24 KB
24 KB JPG
>>142721679
>>
>>142721679
bloempot rustig
>>
>>142721679
Shisha Apfel pijpen
>>
Toen ik tegen mijn ex zei dat we elkaar nooit meer zouden zien lachte ze en zei ze haha natuurlijk niet het kan toch niet dat we elkaar onmogelijk nooit meer gaan zien!

We zagen elkaar nooit meer. Het was pijn. Maar het leven is alleen lijden en pijn.
>>
gebruikt worden door heel de voetbalteam na een winst..
>>
>>142721834
bloempot aub
>>
>>142721829
Nadeel: ze is weg.
Voordeel: ze is weg.
Kan je weer iets leuks zoeken en meer tijd aan je hobbies besteden.
>>
>>142721423
welke masochist ging er op een lego blokje staan en dacht: "hmmmst, wat als ik ier schoenen van ga maken?"
>>
>>142721829
de volgende dag was ze jou al vergeten, en haar lippen gleden vlot op een tinderpenis.
>>
>>142721896
Moet een Deen zijn
>>
>>142721916
oetz is het vaak wel zo dat een vrouw al een ander heeft gefikst voordat ze je dumpt.
>>
>>142721974
wilt niet zeggen dat ze niet wil "experimenteren" en "zichzelf te ontdekken" door af en toe een vreemde snaak door haar keel te jagen, achter de rug van juist diegene waarmee ze vreemging
>>
>>142721974
Ten minst dumpen ze je, niet stiekem doen en alles verbergen als individuen van een bepaald geslacht
>>
File: IMG_20190531_2204242.jpg (1.86 MB, 2730x2590)
1.86 MB
1.86 MB JPG
>>142720837
Vorige keer is iedereen ook braaf geweest
>>142720963
Friet, stop met je valse vlag zijbuishoax, iedereen weet dat jij het bent
>>
>>142721888
Niet aan mijn hobbies maar aan programmeren dat vind ik niet eens leuk maar ik moet me afzonderen om te ontsnappen aan deze ellende.
>>
>>142722141
was ik hier maar bij geweest :(
>>
>>142721679
dit is wat die late twintiger/begin dertiger met een te korte broek en handschoenen denkt als je in de gym bent
>>
Letterlijk niks gegeten gisteren behalve noten en rijst , mijn maag doet zeer fuck
>>
Ik mis God.
>>
>>142722141
is dat Mark Rutte rechtsboven?
>>
>>142722141
hoe was het? was iedereen een normaaltje of zaten er ook autisten tussen?
>>
>>142722327
De wereld mist God
>>
>>142722121
>Ten minst dumpen ze
Ja omdat je letterlijk je functie hebt uitgevoerd. Nu ben je niet meer hun tijd waardig.
En als ze een dag erna al iemand klaar hebben staan hebben vrouwen sowieso al met hun gedated en 90% zeker het met hun gedaan.
Overigens bloempot, je bent echt een rat van het hoogste kaliber met je haat tegen mannen en je verheerlijking van vrouwen.
>>
>hij was niet betrokken bij de bankroof op de Utrecht miet
>>
>>142722394
Ok Leo en ik ben bloempot niet
>>
dubbels en bloempot wordt mijn vd
>>
>>142722366
Iedereen was een verrassend normale autist.
>>
>>142722542
>normale autist
Deze twee gaan niet samen, autist
>>
Af en toe eens een knappe jongen diep pijpen en lekker seksen op zijn kamer hihi, mijn vaste vdj weet er toch niets van :p
>>
REEEEEEEEE STERF KUT NPO
>>
>>142722665
Leuk oetz
>>
https://nos.nl/artikel/2375877-man-vast-voor-beramen-aanslag-op-vaccinatielocatie-den-helder-om-spreekt-van-terreurdaad.html
>>
>>142722665
furryhomo's zullen wel weer zo'n kinderserie verkankeren
>>
File: lachende yun.jpg (64 KB, 400x478)
64 KB
64 KB JPG
>>142722394
>met je haat tegen mannen
je zit er pal naast leonardvs..

>>142722665
lange gsm is lang
>>
>>142722683
LEUK? LEUK ZEG JE? WAT NU, GOEDKOPE POOLSE 3D ANIMATIE REMAKE VAN ALFRED JODOKUS KWAK? ZEND GEWOON HET ORIGINEEL NOG EENS UIT, VUILE CORRUPTE CULTUURHATENDE KINDERVERKRACHTERS
>>
>>142722778
Net zolang als mijn lul
>>
>>142722473
70% van de scheidingen wordt door vrouwen gestart. Vrouwen zijn altijd op zoek naar een upgrade.
Wellicht is dit natuur of iets dergelijks of dit nou slecht of goed is boeit mij eigenlijk weinig maar mannen zijn het meest trouw van de 2 geslachten. Vrouwen verbergen het gewoon beter.
>>
>>142722794
Ligt zo te zien aan jou, neem je pillen
>>
File: 1503940819948.jpg (39 KB, 530x325)
39 KB
39 KB JPG
Bloempot op haar kont slaan.
>>
Gespierde en knappe jongens spuiten zaad op de gezichten van jullie toekomstige partners.
>>
>>142722848
Nadat je dikke man jou bedriegt en besmet met de 10de soa infectie zou je ook willen scheiden, en ik zeg dit als tegenstander van scheiding, er zijn veel huwelijken voor geld, papieren, status of andere voordelen, daarom krijg je zo’n een groot cijfer als 70%, echte huwelijken zonder vreemdgaan zijn niet zo zeldzaam als die bovenste weghaalt
>>
>>142722665
Nederlandse stemmen is wel komfie.
Zal ik Netflix nog eens vragen om de oude serie? Ze hebben alle Ghibli in het Nederlands nu, misschien kunnen ze ook aan andere oude gedubte anime komen.
>>
>>142723013
Of je bent maximum soja of een wijf. Jemig, wat triest in beide gevallen.
Met alle vrouwen die ik heb gehoord over hun ex is het altijd de ex die schuldig is.
Altijd... dat is toch zo interessant, echt NOOIT de vrouw die schuldig is aan iets... hmm, klinkt redelijk en alsof ze echt heel veel introspectie hebben lmke.
>>
Alizoon, ik zei, we zijn aan het zinken
>>
>>142718373
Sieht aber aus wie kacke,
die braun-braune jacke.
>>
>>142723009
waarom spuiten knappe jongens zaad in hun eigen gezicht?
>>
>>142723261
goed voor je huid
>>
>>142723198
Het probleem is, is dat mannen vrouwen hun intelligentie veels te hoog inschatten. Ze zijn letterlijk gewoon gebouwd om lekker te neuken en meer niet, eens je dit gewoon accepteert voel je je vredig.
>>
>>142723198
Klinkt als jouw persoonlijke ervaring
>>
>>142723211
waar zijn jouw kleren nu, en waar zijn de miijjjneeeeee.....
>>
>>142722925
Oei!
>>
>>142723261
jij gaat dezelfde kut likken waarin vreemden hun lul in hebben geramd toen ze nog mooi en half strak was op vakantie in albufeira
>>
>>142723293
Ja dat klopt en die van vele anderen. Wacht nog steeds op een vrouw die ooit een keertje gaat zeggen dat ze zelf veel fouten heeft gemaakt, dan krijgen ze tenminste een dosis respect van mij.
>>
>>142723423
ik wil geen kut likken ;-;
ik wil knappe jongens leegzuigen, samen stoeien en vrijem
>>
>>142723459
Amai zeg, misschien durven ze niks toegeven omdat je zo kanker gemeen bent teehee
>>
File: 20210408_133407.jpg (121 KB, 1080x716)
121 KB
121 KB JPG
>>142708977
>De 61 jarige linkse boemer
>>
>>142723537
ja en waarschijnlijk heeft hij een kleine hihihihi
>>
laaat ze allemaal aachterrrrrrrr
*dun dun dudududun dun dun dun dun dun dun dun dun dun*
>>
>>142723574
Dat gaat vanzelf
>>
>>142723568
Terrechte comment. De FvD heeft vele verrechtse/racistische praat in hun app-groepjes.
https://www.youtube.com/watch?v=YllqoAtDEaA
>>
>>142723511
Gebaseerde homo
>>
amaai amaai veel belgen weeral
>>
>>142723714
Bek houden sukkel
>>
als de grens-maatregelen verlengd worden na de 19de dan flip ek e
https://youtu.be/ZNpnhN9vxJQ
>>
>>142723423
Hierom wil ik een jonge hulphond
>>
Terwijl dat jullie op de speelplaats met pokemon kaarten aan het spelen waren, was zij aan het spelen met een piemel op het toilet.
>>
>>142723884
Diep bro
>>
>>142724030
die van mij zat er ook diep in
>>
>>142724060
Dieper bro
>>
ik zou toch liever een meisje zijn oetz
>>
>>142724095
terwijl dat jullie de passé composé aan het oefenen waren was zij haar pijptechnieken aan het oefenen
>>
>>142724175
doe het niet, deze draad heeft al genoeg trennies.
>>
>>142724175
veel succes als je er iets mee gaat doen oetz. het is een lange pijnlijke weg, maar het eindresultaat is het meer dan waard
>>
>>142724315
De 41%?
>>
ik zou toch liever een kikker zijn oetz
>>
>>142724223
Poetisch zelfs
>>
>>142724315
>>142724257
repressen is toch de enige manier om te copen.l zonder honmodus.
ik ben 20, waar zou ik überhaupt hrt krijgen kek
>>
Knappe jongens pijpen op tomorrowland goh wat mis ik dat zeg
>>
Ik zou toch liever rijk zijn
>>
>>142724392
ik begon zelf op 18 maar ken mensen die op 23 begonnen en er nog super goed uitzien
vgm is het via de huisarts doorverwezen worden naar het vumc en verder vanaf daar
>>
>>142724494
hjb bloempot laat dit aan de psycholoog over.
>>
41%
>>
>>142724315
>maar het eindresultaat is het meer dan waard

Dit is wat trennies onironisch geloven
>>
>>142724545
ik wens anon gewoon succes.
als mensen onderdrukken aankunnen dan des te beter voor hen, maar ik wil gewoon zeggen dat als die er iets mee wilt doen waar die terecht kan. ik zit niet hrt te verkopen aan anderen of zo
>>
Jullie nerds denken dat jullie een prijs hebben gewonnen als je uiteindelijk een vd aan de haak slaagt wanneer ze "maar" 22 is.
Wat jullie niet begrijpen is dat ze al jongens leegzoog toen ze 13 was, reken maar uit hoeveel vreemden hun lul erin hebben geramd.
>>
>>142724494
ik schaam me simpelweg te erg om naar de huisarts te gaan.
Ik ga mezelf er toe aan zetten, maar tot dan blijf ik represseren :/
>>
>>142724175
best wel cringe oetz
>>
>>142724661
>hij wil een vd
hartige koek
>>
>>142724748
is dit pagli
>>
>>142724748
miatanon?
>>
>>142724799
ik ben geen trennie
>>
Ik wil een hulphond die ik opvoed vanaf dat ze een puppy is, zodat ik zeker weet dat geen enkele reu haar virginiteit heeft afgenomen
>>
>>142724884
>>142724799
nope
>>
https://old.reddit.com/r/transpassing/

Ja deze lijken echt op vrouwen hoor
>>
>>142724748
dat snap ik.
in belgië werkt het anders dus ik heb geen ervaring met mijn huisarts erbij te betrekken, maar ik zou het kaderen als "het gaat de laatste tijd niet zo mentaal goed met mij", en dan kan de huisarts nog denken dat het depressie of weet ik veel wat is. daarna als die er verder over doorvraagt kun je verhelderen dat het om trennie gevoelens gaat, en vgm kan die je dan verder doorverwijzen naar een psycholoog om die gevoelens verder te gaan bekijken. ik merk bij veel andere beginnende transgenders dat ze schrik hebben om zich vast te ketenen aan dat traject, dat ze MOETEN transitioneren als ze het vertellen aan de huisarts, maar het is niet zo oetz.
gewoon over die gevoelens praten kan al een hele opluchting zijn.

nogmaals succes oetz. het zijn geen gemakkelijke gevoelens om mee te zitten :(
>>
>>142724989
Weet nog van die gasten die echte vrouwen daar gingen palen. Al die trennies werden lijp lol.
>>
trans zijn is echt zo'n gestoorde hobby oetz.
>>
Jullie vieze trennies moeten gewoon een ouderwetse pak rammel krijgen
>>
>>142725052
Koek gebaseerd
>>
Zin in alles weggooien en naar Bayern verhuizen
>>
>>142725105
ze moeten gewoon is goed geneukt worden, jij ook
>>
>>142725038
aaaaaaah dat is heel eng
maar ik zal mijn best doen
dankje anoniem
>>
>>142725199
heel graag gedaan :)
>>
>>142725164
Doe, de alpen zijn piek ZIEL
>>
>>142725251
nerd
>>
>>142724989
meeste lijken kanker autistisch
>>
>>142725251
Ich habe kein gelt Freund
>>
bobs burgers kijken met anon terwijl we dr foots drinken
>>
>>142724989
Ja
>>
ik heb wel eens gedacht dat ik een vrouw was, naarste wat ik mij heb gevoeld oetz.
voelt goed om mijzelf te zijn, en ik weet dat ik mijzelf ben
>>
>>142725464
Kom dan
>>
>>142725464
ik kan dat niet meer kijken zonder aan die v*rkrachter van een stromer te denken
>>
>>142725578
aha, Kom dan-paler heeft een gezicht!
oh en nogmaals bedankt voor de dr foots vorige zomer trouwens!!!!!!

>>142725603
wat? ;_;
>>
File: file.png (2.89 MB, 2061x2560)
2.89 MB
2.89 MB PNG
bedankt anime, nu wil ik een honda super cub.
>>
>>142725711
kneus nerd
>>
>>142725754
ok belg
>>
>>142725651
meneer grappige stromer man is geannuleerd
https://youtu.be/cJtrHIMmMy4
>>
Waar is mijn pakketje godverdomme PostNL
>>
>>142725651
Er zijn meerdere Kom dan-palers, maar als je Dr Foots noemt, word ik naar de draad geroepen.
>>
>>142725199
>>142725250
Jullie zullen nooit een echte vrouw worden.
>>
Ergens vind ik het wel jammer dat ik niks voor haar betekende en me bleef afwijzen en me niet kon waarderen

Maar ik weet ook dat ik door moet en mijzelf uit een giftige omgeving moet verwijderen
>>
>>142726191
je zult nooit seksuele relaties hebben :^)
>>
File: ehhh.jpg (16 KB, 640x360)
16 KB
16 KB JPG
>>142726022
>>
>>142726298
Gaat het nu beter anon?
>>
>>142724748
Leo?
>>
>hand afhakken
>je bent mentaal ziek
>piemel afhakken
>je bent gezond
>>
>>142726446
nee!
>>
>>142726389
Nee ik houd van haar alles wat ik wil is samen met haar zijn, maar niet ten koste van mijzelf of mijn eigen veiligheid. Ze heeft helaas laten zien dat ze die garantie kan geven en ook geen stappen ondernomen waaraan ze heeft laten zien dat ze mij, mijn gevoelens of mijn mening serieus neemt.

Dus dat is dan even moeilijk maar wel beter. Soms moet het even slechter met je gaan voor het weer beter gaat en moet je moeilijke keuzes nemen.
>>
>>142726728
>obsederen over trannies
>je bent mentaal ziek
>obsederen over piemels
>je bent mentaal gezond
>>
>>142726836
Ik ben niet ervaren op het dit gebied maar doe wat het gezondst is voor jou
>>
>>142724661
>>142723423
De truc is om haar dan aan dezelfde lul (jouw lul dus) te laten likken die diep in elk mogelijke llichaamsopening van talloze soorten sletten en onschuldige meisjes heeft gezeten.
Dat compenseert.
>>
https://nos.nl/artikel/2375875-honderd-rotterdamse-daklozen-aan-huis-geholpen.html
Dus het kan wel voor letterlijke daklozen, maar niet voor mij?
>>
>Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat landen hun burgers kunnen verplichten zich te laten vaccineren. Bijvoorbeeld als de situatie, zoals tijdens de coronapandemie, er om vraagt.
>Zo, waarom zit jij in de bak, henk?
>Ik heb de spuit geweigerd
>>
>>142727050
compenseert niets, ze blijft een hoer
>>
>>142726770
moeten we Leontien zeggen?
of heb je liever Leonie?
>>
>>142727112
En jij bent een dekhengst die alles te grazen heeft genomen. Dat compenseert voor haar slettebakkengedrag, want jij bent er beter in.
>>
File: file.png (81 KB, 263x256)
81 KB
81 KB PNG
>>
>>142727134
Léa
>>
>>142727134
Weet niet wie leo is,
Neem je pilletjes alice
>>
Jammer dat ik zoveel potentiele relaties heb afgewezen uiteindelijk om met lege handen te staan. Mijn moeder waarschuwde me al.

"Maar kan ze haar cadeautjes niet even op komen halen jij doet al die moeite voor haar en dan laat ze je zitten. Zou willen dat je vader dat voor mij deed. Ik denk niet dat ze zo over jou denkt als jij denkt dus wees voorzichtig want straks gaat ze er met een ander vandoor en heb jij weer niks"

Ze had gelijk.
>>
>>142722141
>vrouwenschoenen
goed geprobeerd AIVD
>>
>>142727223
nee kneus zo werkt het niet, je bent gewoon dekhengst nummer 31 voor haar
>>
>>142727475
En zij hoer nummer 51 voor jou.
Wat is het verschil?
>>
>>142726022
foots=kut
>>
Ik gewoon nooit liefde kennen
>>
>>142727532
even snel nu je bek houden he anders kom ik je meppen
>>
>>142727576
Kom dan
>>
komende zomer wordt aangestoken
ik voel het gewoon
>>
>>142727594
ik sta op de hoek te wachten kom dan jongen ik mep je met blikjes foots, foots is kankerlekker
>>
>>142727651
KOEMIKOOOOOOOOOOOOOOH
>>
>>142727518
Zo werkt het niet..
een sletterige vrouw is waardeloos, het is geen competitie over hoeveel partners jullie beiden al hebben gehad.
>>
>>142727651
Hoe bedoel je?
>>
>>142727723
FOKKING AANGESTOKEN BRRRRRRRRRRRRRR
>>
>>142727656
Als je Foots drinkt ben je zwak, je nageslacht is zwak en je eerstgeborene zal zwichten onder mild winterweer. Ik ben NU op weg naar de hoek met blikjes Klok™ om je testosteron op peil te houden.
>>
Klok mixen met foots oets
>>
maak nieuwe
>>
>>142724661
Zolang ze maar trouw genoeg is om een middelmatige moeder te zijn voor het kind.
Je moet wat, heb de maatschappij ook niet verzonnen.
>>
>>142727769
PRR
HONDERD FLESSEN
honderd honderd flessen

>>142727701
zin om hibike te herbekijken oetz...
>>
Nieuw

>>142727958
>>142727958
>>142727958Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.