[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / pw / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / vt / wsg / wsr / x / xs] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: körte.gif (19 KB, 450x300)
19 KB
19 KB GIF
kurva anyátok
>>
m i l u s a f e m b o y dalszöveg:
milus a femboy,
milus a femboy
nagyon femboy jellege van
titokban heteró
titokban heteró
heteró akar lenni
de úgy sem fog
de úgy sem fog
de úgy sem fog mivel mindenki tudja hogy buzi
nagyon
bizon nagyon
még a bionös pornóban és a faszt nézi !


hogy tetszik ?
>>
File: Eu0bFr1U4AMzv_5.jpg (316 KB, 1534x2048)
316 KB
316 KB JPG
rísz
>>
>>140065682
dögölj meg
>>
ROHADT MOCSKOS BUZIK!!!!
EGYMÁS SEGGÉT BASSZÁK!!!
FÉRFIAK SEGGÉT!!!!
UNDORÍTÓ!!!
>>
Szopom a faszt. Kértek?
>>
ÜVÖLTVE BASZNAK A BUZIK!!!
ORDÍTVA ISSZÁK A GECIT!!!
>>
hitler vagyok
>>
>>140065835
Naná, de csak ha feminin
>>
RETEK BUZIK!
MEGESZIK A SZART!
ELKAPJÁK A FÉRGEKET!
>>
https://www.youtube.com/watch?v=1EkZs2BNUNA
>>
nem buzis ha milán a partnered :S
>>
>>140065573
na látod így rettegnek a kis szóják. mutasd meg a tutit nekik tesi
>>
>>140065938
hejj!
>>
Farokposták mikor jönnek?
>>
>>140066000
miért ne lenne?
>>
File: 61L3rWhFsIL._AC_UL1100_.jpg (78 KB, 1100x1087)
78 KB
78 KB JPG
>>140066025
na jól van akkor rendelek egy corey tayloros maszkot
pic related
>>
nem voltam itt 36 perce, történt valami érdekes?
>>
>>140066120
mert olyan cuksi :3333
>>
Stummer: Titkos alagutat akarnak építeni Orbánnak a Puskás Arénába
>>
>>140066030
milánka postázza a 20 centis pusztítót
>>
File: D9.png (189 KB, 748x1021)
189 KB
189 KB PNG
>>140065973
>Ketu a 8. házban a Halakban.
>Tranzit Neptunusz pont ott.
Csakis feminin lehet.
Ez az egyik felharmonikus ami 8 percenként változik. Ezzel jósolsz amúgy.
>>
>>140066235
nem az
>>140066276
nem fogom postázni. valószínűleg sohasem fogja látni senki rajtam kívül
>>
Szóval ha Glovon rendelknék pizzát felülbírálja az app a telefonhívást meg az sms-t és Londonba transzferál és onnan süketelek vissza Rromanisztánba.
Kiváncsi vagyok a transferwise mekkora átbaszás.
>>
>>140066157
bázis! ijesztő, férfias és bátor.
>>
>>140066157
És mégis mikor fogod hordani te fasz?
>>
>>140066574
nyilván a len az utszán, hova hordaná gyökér
>>
File: 1614086941941.png (192 KB, 763x448)
192 KB
192 KB PNG
>>140066082
>>
>>140066290
mikor kezdtél el érdeklődni a horoszkópusz iránt popi? ez hobbi vagy inkább vicc nálad?
>>
File: 1.png (34 KB, 442x789)
34 KB
34 KB PNG
Napi vinblóz tipp. Lenullázol mindent és azzal az appal frissítesz, hivatalos, a mikrofossé.
>>
>>140066412
nem érdemelsz ekkora lőcsöt. miért nem lehetett az enyém?
>>
>>140066820
14-15 éve. Olyan mindkettő egyszerre.
>>
>>140066877
titokban biztos szocra posztolgatja és ott henceg vele
>>
A pofám szakad amikor én ilyenért fizettem is.
>>
File: Magyar-Harcos.jpg (137 KB, 1200x679)
137 KB
137 KB JPG
>>140066711
egy igazi Magyar Hős!
Diadalmaskodott a gének felett és megszerezte Dórát!
>>
>>140066877
hát ja, te jobban kihasználnád. sajnálom
>>140066981
kurva anyád
>>
>>140067045
bétaeltartó kakukk csak
>>
>>140067045
Fiksz mint egy proli valami gyárból itt.
>>
>>140067045
>préda szemek
>n gyerek
nagyon jó, a Nagy Csimpánzodás után lesz friss eledel
>>
File: tout c'est fini.jpg (289 KB, 2160x2160)
289 KB
289 KB JPG
Napi emlékeztető, hogy ez a jelenlegi az utolsó reinkarnációm mint férfi évszázadokik.
>>
>>140067241
honnan tudod?
>>
>>140067328
Ez a sorsom.
>>
>>140067375
de honnan tudod hogy nem buzi bottomként reinkarnálódsz?
>>
>>140067328
popi abszolút okkult, tuti tud valami darázslást csinálni hogy újradobás után feminin de fiú de lány legyen
>>
>>140067409
vagy incellé
>>
Műtéttel helyre lehet hozni a széttágított segglyukat?
>>
>>140067535
összestoppolhatják simán szerintem, nem tudom utána hogy szarsz mondjuk
>>
>>140066856
geci a múltkor csináltam gyári visszaállítást a laptopomon, három napig használhatatlan volt kábé
azóta se tettem vissza rá mindent, amúgy is csak ágyi recskára használom mióta nem kell menni sehova
>>
remélem idén nyáron már indulnak pua táborok a balatonon
>>
>>140067577
ezt kapod amiért windowst használsz
>>
>>140067613
dehát sound már van egy ideje
>>
>>140067613
én valami inceltáborról hallottam de nem a balcsin
>>
>>140067409
Azért vagy buzis most, mert előre kipróbálod a feminines szerepet most-majd, a jövőbeli ruhát mielőtt felvennéd. Fokozatosan változol a reinkarnációval, nem egyből. Főbb nyomok a Hold vagy a Pluto ami konjunkt a tengely valamelyk pontjával meg a direkt mozgásban lévő Holdtengely ami általában retrográd az emeberek nagy részének. Én feladom, én meguntam férfi lenni. Meg akarok hallni és visszajönni mint nő. Bárhova.
>>
>>140067577
én is csak arra használom
én csak rádobtam egy linuxot
>>
>>140067714
hinnye geci
>>
>>140067789
Ez ilyen nagykárolyi sváb dialekt, kell a tolmács.
>>
>>140067714
>mondta Popi majd lányként(bio) született a kétezres évek eleji kínába
>instant újradobás
>>
Szó szerint egy gorilla vagyok
https://www.livescience.com/3950-lawsuit-koko-gorilla-nipple-fetish-resolved.html
>>
>>140067839
a múltba is lehet reinkarnálódni?
>>
kimentem és a fák lombjai azt susogták: mátéka
>>
>>140068077
Az idő spirális. Nem kizárt.
>>
>>140068110
vedd be a gyógyszereket
>>
>>140067535
>>140067575
pont ilyesmiről olvastam az aranyér feletti kínomban
egy olasz doki tervezett egy gépet ami az egészet megcsinálja, csak fel kell csatlakoztatni
gyűrű alakban kivágja az elaranyeresedett részt, aztán összehúzza a belet a vágás két felén és összestoppolja őket

az a baj azt írják 5% tapasztalt inkontinenciát utána, annál meg talán még mindig jobb a szenvedés
>>
>>140068269
hogyhogy felcsatlakoztatni?
van egy része amit be kell tolni a seggedbe?
>>
File: 740full-barbara-palvin.jpg (207 KB, 740x1316)
207 KB
207 KB JPG
Jobb vagy bal?
>>
>>140068269
nem kellett volna annyi faszt venni a seggedbe
>>
>>140067726
>>140067639
céges gép sajna
mondjuk mivel admin jogom van rajta, valószínűleg azt is leszarnák, ha más op. rendszert telepítenék
jó lenne újat kérni, a kolléganő egy ilyen szexi kis ultrabookot kapott legutoljára
>>
>>140068247
nincs gyógyszer a viszonzatlan szerelemre :S
>>
>>140067434
mert boszorkány, azt is megmondta hogy anonnak sebhely van a kezén, következő életében az utolsó fillért is lenyúzza majd az ex-férjéről szerintem
>>
>>140068324
ki az a cuki héber?
>>
>>140068324
szláv vagy cigány? én mindig valahogy a cigányt tartomj vonzóbbnak ilyenkor. ugyan olyan alember mindkettő de a cigányok legalább elfogadják ezt
>>
>>140068415
miért nem mindkettő
>>
Na hol vok faszszopócskáim geci?
>>
>>140068482
a pöcegödör alján
>>
>>140068482
remélem nem az én pincémben
>>
>>140068482
van elég tág hogy anyád pinája legyen de túl tiszta
>>
>>140068482
vgh... le corbusier lehet. patrícius. micsoda terek...
>>
>>140068613
kek
>>
>>140068367
állj már le ezzel a lárppal. nem is ismersz
>>
>>140068646
:S megint kegyetlen vagy
>>
>>140068646
de... mindig is ismertelek... alig várom a doxit, már nézem a furgonokat használtautón. azt mondják a kloroform elég csúnyűn üt ki, ha jó fiúlányfiú leszel és nem sikítozol (nagyon) akkor eltekinthetek majd tőle:s
>>
>>140067693
traviszopókat is bevesznek?
>>
>>140068742
te vagy kegyetlen. próbálsz bűntudatot kelteni bennem
>>
>>140068764
nincs semmi baj azzal a kis vizsketéssel amit a fiúpuncidban érzel, hadd vakarjam meg:s
>>
>>140068755
remélem
>>
>>140068750
hihetetlen
>>
>>140068804
>>140068750
ezt a retket doxxolja már le valaki hogy minden ismerősének elküldjem az itteni teljesítményét
>>
>>140068846
nem, elvileg tényleg eléggé kiüti a delikvenst meg utána keményen hányingere van
>>
>>140068804
Nem!
>>
ma is elég aggresszív mátéka :s szerintem nincs kielégítve
>>
>>140068900
lennék légy a falon mikor ezt számonkérik rajta lol
>>
>>140068900
ha így sikítozol csak rosszabb lesz, nem ajánlom neked, általában jó nagyfiú vagyok de ettől megvadulok:S
>>
>>140068900
>>140068947
de túl buták vagytok sajnos ezért sosem lesz ilyesmi :s xd
>>
>>140068947
szerintem amúgy n ember lárpja ez már, nem egyemberes munka ami itt megy
de azért milán helyében nem posztolnék több képet
>>
>>140068929
mátéka az a baj hogy még vonzóbbá tesz ha játszod az elérhetetlent :S ez nagyon felizgat
>>
A keresztényüldözéssel magyarázza a kormány, miért ad támogatást a családon belüli erőszakkal viccelődő Vasárnap.hu-nak
>>
>>140069047
az egyik az a tindergnóm, az hogy a másik ki azt nem tudom de remélem megfullad álmában végre
>>
File: 1614082780435.gif (56 KB, 722x176)
56 KB
56 KB GIF
>>
>>140069047
>nem hallott még mobilnetről meg proxykról
>>
>>140069119
bárcsak én is
>>
>>140069047
mostanában hárman szokták csinálni
>>140069093
akkor feladom
>>
>>140069119
aki nem szeretne álmában meghalni az normi és eleve nem való ide :s
>>
>>140069225
>három udvarlója van
femboysztészi :S
>>
>>140069174
balról jobbra:
>milán. próbál a figyelem középpontjába kerülni és férfiasnak látszani
>mustár. ő a leghangosabb. mindenkinek ő diktálja a tempót
>anon. neki van egyedül valami hozzáadott értéke az egészhez, de a többiek miatt nem hallod
>menhely. dzseki. szemüveg. >gitár. kell még magyarázni?
>csabahangú anon a voocaru fonálból. tiszta, csodálatos orgánum. érzelmes.
>beni. pici. szaxizik. senki se tudja mit keres itt
>>
>>140069460
Elég reddit, de azért lol
>>
>>140069460
mindannyian csak a fejedben léteznek
>>
>>140069561
persze. de attól miért ne lennének valóságosak?
>>
>>140069460
kek
>>
>>140069596
heló reddit
>>
>>140069460
na jó ez tényleg vicces
>>
>>140069596
mert nem valóságosak bazdmeg csak beszopod a szar lárpokat
teljesen egyedül vagy a világban, az a valóság
>>
>>140069647
heló /b/
>>
>>140069681
az anime valóság
>>
>>140069704
nem az
>>
>>140069460
hehe
>>
>>140069704
bárcsak
>>
>>140069460
első látásra megpróbálnák kinyírni egymást irl kivéve milán
>>
>>140069460
mind én
>>
>>140069805
benedek túl zen, ő nem menne rá senkire, de őt koncolnák fel a többiek először valószínűleg
>>
>>140069805
ja, én örülnék hogy valaki örömet talál a meggyilkolásomban
>>
>>140069805
engem biztos megölne a sok szociopata
>>
File: jfFvlpw5_400x400.jpg (33 KB, 400x400)
33 KB
33 KB JPG
A twitteres királynőnk már megint szukás és őrjöngöttvegy sort
>>
>>140069596
na ez a skizofrénia
>>
>>140069810
mind csak popin belül léteznek
>>
de a napszemüveg bőrdzsekit én írtam nem a menhely
>>
>>140070017
akkor dögölj meg rákban patkány
>>
>>140070017
kár, jól működött így, kellett elrontanod
egyébként se hiszünk neked menhely
>>
>>140069950
ha valaki biztosan alattunk van akkor ezek a twitteres senkik azok
>>
>>140069950
nekem hiányzik moonmarten :s
>>
>>140070131
a farmon majd keríthetsz egyet magad alá
>>
>>140070131
pinája van, alapból értékesebb az élete mint egy csúnya férfié
>>
fosok
>>
>>140070179
kinek a szemében?
>>
>>140070179
>pinája van
nem biztos
>>
File: maxresdefault.jpg (90 KB, 1280x720)
90 KB
90 KB JPG
>>140070285
>>
>>140070179
>pinája van
:S
>>
>>140070166
Szandi sokkal jobb lány mint a gyerektömeggyilkos
>>
szakad a dogecoin tesik....
>>
szűrve
>>
Újra elképesztő mennyiségű kommunális hulladék érkezett a Tiszán, ráadásul Romániából a Szamoson keresztül nehézfémszennyezést is azonosítottak
>>
gyakran elfenekelem (finoman) a macskám fenekét szerintetek ez oké ? nem tudom miért de olyan jól esik
>>
>>140070332
egy
társadalomban
>>
>>140070166
De hát ma is itt volt
>>
TÜÜÜÜ TÜÜÜÜ TÜTÜTÜÜÜÜÜÜÜÜ
TŰRŰRŰ TŰRŰRŰ TŰRŰRŰŰŰŰŰ (DÖN DÖN DÖN)
TÜ TŰTŰ TŰŰ TŰŰ TŰŰ
TŰRŰRŰ TŰRŰRŰ TŰRŰRŰ (DÖN DÖN DÖN)
>>
ez is szűrve
>>
>>140070238
én is, pedig ma már fostam egyszer
>>
File: 1613848064848.jpg (78 KB, 555x631)
78 KB
78 KB JPG
>ez is szűrve
>>
Na a szójabuzi is megjött
>>
>>140070658
>Na a szójabuzi is megjött
>>
>>140070883
az sima vojános, nem szója vojános
>>
>>140061781
A nő havonta nagyjából 6 napig van magas ösztrogénszinten, a legtöbb gyereket a tavaszi és az őszi időszakban csinálják, az év 2/3-ában alábbhagy a lelkesedés. Semmi nem indokolja azt, hogy az emberi természet a gyakori szexre lenne hangolva.
>>
menj vissza a turulra
>>
sosem lesztek nők fasszopó gecik !
>>
elmúltak egyeNlőre a mátéka órák :s
>>
>>140071450
akkor hogyhogy van menzeszem
>>
>>140070987
>>140071450
>>140071505
alacsony minőségű posták
>>
Gulácsi kiállt a szivárványcsaládok mellett
>>
>>140071584
az ki
>>
>>140071615
focista
>>
>>140071584
>szivárvány családok
>>
>>140069950
9/10 lárp
>>
tegnap lecumiztak életembe elöször
>>
>>140071630
dipi van?
>>
>>140071450
De! Reinkarnálva.
>>
>>140071820
>not the first post from this IP
válts IPt legközelebb lárpi előtt
>>
>>140071826
nem tudom
>>
>>140071901
akkor nem tudom miért érdekelne a véleménye
>>
>>140071871
az ip-met megtutod nézni ?
unironikusan hogyan ?
>>
>>140071983
diplomával miért számítana többet?
>>
>>140072024
na húzzál innen a faszomba nyomorék. és legközelebb ne legyél bejelentkezve a facebookba mikor ide postázol :)
nem szólok többször
>>
>>140072024
ukrán botnet
>>
>>140072030
mert anon éppen elkezdte a BA második félévét
>>
>>140072030
még hogy van dipije xddddd
>>
>>140072115
xdddd
>>
>>140072024
végtelen hekkelés. a pizza már úton van, remélem a hawaiit szereted
>>
>>140072183
mi a fasz ?
bazdmeg most ezt hogyan csináljátok ?
>>
>>140072242
lehet hogy örökszűz vagyok de a munkámhoz nagyon értek :)
>>
>>140072242
nem mondták az isibe hogy veszélyes ilyen hacker oldalakat böngészni? lefogadom négy háromszöget se tudsz csinálni
>>
>>140072286
vagy inkább éppen azért
>>
>>140072314
>>
>>140072242
lehet hogy ebayről is ki kellett volna jelentkezni nem gondolod?
>>
>>140072242
megkapod a szüzektől ami jár haha
>>
>>140072380
paypalomat hagyjátok légyszives
csak felnéztem ide nem akarok bajt
>>
>>140072367
newton azért mardt szűz mert nagyon neurotikus volt
>>
>>140072442
hát sajnos az a pénz már az országos roma önkormányzat bankszámláját gazdagítja
>>
>>140072442
ha mégegyszer meglátlak erre lehet hogy beleölöm azt a 14,88 percet amire szükségem van hozzá hogy adakozzak a nevedben párat
iszlám állam szimpi?
>>
File: 20210223_163022.jpg (359 KB, 1080x1079)
359 KB
359 KB JPG
Mit kell tennem azért hogy Rina csány így nézzen rám?
>>
>>140072300
>>140072530
ezt a négy háromszög is valami hacker jel ?
kérlek hagyjatok elismerem a tudásotokat bár nem értem elismerem kérlek hagyjátok az emailjeimet meg az bankszámlámat
>>
>>140072491
azért fedezte fel az analízist meg a mechanika alapjait is nyilván. végig alkimistáskodott meg bibliában kódott fejtett igazából, az előbbieket csak hobbiból csinálta. megérte
>>
Mi lehet vajon a transzbarát meg a vonatinspektor anonnal...
>>
>>140072579
csak akkor ha alkotsz nekünk nekünk négyháromszöget ami három
>>
>>140072726
>anon
>>
Benzo, opiat, alkohol. Miért is élek én még?
>>
>>140072726
Majdnem biztos vagyok benne, hogy traviszopóanon meg itt van
>>
na előveszem a laptopot tesik
szurkoljatok hogy ne frissítsen a windows 10
>>
>>140072877
hogy jósolj nekem. mérleg vagyok
>>
>>140072652
csak a gének miatt fedezte fel
>>
egy faszt akarok szopni meg egy másikat a seggembe közbe tövig.
>>
>>140072913
Minden mérleg férfi buzi, főleg ha női nemű a holdja.
>>
File: 1598467124392.jpg (215 KB, 624x1024)
215 KB
215 KB JPG
>>
>>140072895
De miért inkognitóban?
>>
>>140073035
Mert felfedte az arcát
>>
>>140073103
És akkor mivan? Meg a travi miért tűnt el vele együtt?
>>
>>140073160
na ez. hol van akkor a nagytravi?
>>
>>140073282
ő lolozik
>>
File: lmbtqP.jpg (59 KB, 584x438)
59 KB
59 KB JPG
>>140073014
ríííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
találkozunk a prájdon tesik....
>>
""Vádpont" lesz Orbán ellen: a kormánypárti többség 90 napra ismét megszavazta a felhatalmazási törvényt"

kek hogy vonyítanak a normáltak
>>
Hatalmasat égtek ma a magukat incelnek nevező bukott normi majomemberek
Szó szerint BÁRMIKOR leszarhatnák a szenvedésük tárgyát, de nem, tovább keringenek a rostik körül mert MUH EVOLÚCIÓ
>>
>>140073320
A holdam a rákban van, az ilyentől forrtyong mert mars és pluto hatás alatt van.
>>
File: 💘.png (1.69 MB, 2134x1628)
1.69 MB
1.69 MB PNG
>>140073160
A travi megsértődött azon, hogy kinevettük a nyelvvizsgáját (olyan buta volt, hogy semmi másra nem tudott büszke lenni). A felszopója meg arccal már nem merte tovább felvállalni, hogy "buzi", ezért felvett egy új perszónát, de azóta is itt van.
>>
>>140072726
és bencével?:s
>>
>>140073394
a fegyveres erők meg fel se esküdtek szarbánra, nemtom mi ez a hiszti
>>
>>140073415
a te incelként lárpolásod bukott a legnagyobbat sajnos
>>
>>140073415
Van gyerekem, de nem én nevelem, incel-e vagyok?
>>
>>140073394
Nővérem meg van győződve róla hogy a koronát azt a szarbán találta ki azért hogy mindenféle korlátozásokkal depresszióba taszítsa a NÉPET (motivációja: gonoszság)
>>
>>140073477
reverz kakukk
kkukak
>>
>>140073477
igen
>>
>>140073533
jó bőr?
>>
>>140073448
bizonyíték? főleg a travianonos rész hülyeségnek hangzik. amikor megsértődött akkor is visszajött pár nap múlva. most meg teljesen eltűnt. szerintem halott
>>
File: IMG_20210223_165122.jpg (165 KB, 1080x761)
165 KB
165 KB JPG
>a nőknek is nehéz az él-
>>
>>140073552
>>140073562
anyád rákot kap és megdöglik, apád megdöglik
te is megdöglesz te génlottónyertes, gerinctelen, gonosz, rosszindulatú késforgató féreg állat zsidó náci patkányszar féreg baromállat szarevő húgyivó féreggeci
dögölj meg hogy megint direkt fájdalmat okozol mert csak igy érzed jól magad a középszerű jelentéktelen szar életedben te rohadt féreg
dögölj meg
>>
>>140073533
>motivációja: gonoszság
valahol már hallottam ezt az érvelést, de nem emlékszem hol. ki tudtok segíteni? valami zs betűs szóval kapcsolatos őrjöngés
>>
>>140073597
Hát de nem most tűnt el, hanem még október-november körül. Már nem emlékszem mi volt az utolsó postája. A traviszopó meg ugyanakkor tűnt el. Nekem úgy rémlik hogy megkeresték egymást diszkordon.
>>
2 fajta antidepi, vodka meg bor van bennem. Kell egy kis clonazepam is.
>>
>>140073626
Mondjuk bázisolt hogy ilyen egyenesen bevallja. 9/10 rosti terelt volna mint az állat.
>>
>>140073477
hogy számolsz el ezzel amúgy popi? nem gáz magára hagyni a pulyát? szegény lurkónak sose lesz normális családja, megérte?
>>

▲ ▲
ugye engem nem hackeltek meg ?
>>
>>140073819
Hát nem tudom mi a jobb, ha nincs apja vagy ha popi az...
>>
>>140073860
egy dolgod volt... romák vagy isis?
>>
>>140073819
jobb mint popi skizófréniáját hallgatni és azon nőni fel lol
>>
>>140073819
Tudtam? Nem!
Akkor az anyja nem engem akart.
Én xyz.
Nevelőapja abc.
Melyk a jobb?
Már kiszenvedtem, így a jobb.
>>
>>140073743
hú akkor nekem is összejöhet mátékával
>>
>>140073975
>>140073909
>>140073861
oké igazat kell adjak
>>
>>140073909
Sohasem mondtam, nem leszen mástól még egy.
>>
>>140074031
addig nem amíg én itt vagyok, ő az enyém:s
>>
File: 56765.jpg (440 KB, 1591x991)
440 KB
440 KB JPG
Székelyföldön normálisabbak a nők? Vagy a hegyek közé is bekúszott már a nyugati fertő?
>>
>>140074075
:S
>>
>>140074159
melyikük szűz?
>>
>>
>>140074259
Amelyiken nem csizma van!
>>
>>140074159
>Székelyföldön normálisabbak a nők?
HÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁHÁ
>>
>>140074318
na mesélj popi, milyen góbéságokat műveltek veled?
>>
>>140074355
Nem! Ejsze gyer' ide.
>>
>>140074272
kezd afrikai vonásokat felvenni az arca
>>
>>140074399
voltam már, de nincs velük tapasztalatom
>>
>>140074444
Szűz lól.
>>
>>140074355
Havasalföldi oláhcigányokkal basznak
>>
>>140074467
anyád rákot kap és megdöglik, apád megdöglik
te is megdöglesz te génlottónyertes, gerinctelen, gonosz, rosszindulatú késforgató féreg állat zsidó náci patkányszar féreg baromállat szarevő húgyivó féreggeci
dögölj meg hogy megint direkt fájdalmat okozol mert csak igy érzed jól magad a középszerű jelentéktelen szar életedben te rohadt féreg
dögölj meg
>>
>>140074467
nem, de székellyel nem voltam
na de mondjad már, mit kell tudni róluk?
>>
File: LZnzTHBsCzk.jpg (182 KB, 750x1334)
182 KB
182 KB JPG
Aяyлым Шaлкap
>>
>>140074588
A magyarorszáyi magyar automatikusan langyibuzis.Csak nézz magadra te söpredék pöccs.
>>
File: jN0TnwZH5AI.jpg (96 KB, 750x737)
96 KB
96 KB JPG
>>
>>140074675
>mondta a kopaszodó kéjvakond, majd kicsapta egy nagyfaszú femboyra
>>
ok gyula
>>
File: Krtek.jpg (487 KB, 1387x925)
487 KB
487 KB JPG
>>140074737
>kéjvakond
azok a déli határon vannak dejszen
>>
ORBÁN VIKTOR BEJELENTETTE: Amint alkalmunk lesz rá, visszavesszük Erdélyt
>>
>>140074851
Toró?
>>
hol vagytok tesik?
>>
>>140074909
borsodnádasd
>>
>>140074737
*baszna fijúkat is ingyen
Nu ie nicu-un sfat de dat n-am nici-un contract de semnat suntem mafia pe viață, frați de fapt.
https://lyricstranslate.com/en/str%C4%83zile-streets.html
https://www.youtube.com/watch?v=AG56t8t9iW8
>>
File: tothsteinLaci.jpg (41 KB, 295x305)
41 KB
41 KB JPG
>>140074899
>>
Dar ce semeni aduni, fugi, fugi, vin băieți buni.
>>
ha milliomos lennék fizetnék ellanak szexért :s
>>
>>140074909
kiskunhalas repertoálok
>>
>>140074961
>>140075021
előjött belőle az ork! LELŐNI LELŐNI!
>>
>>140075034
a te városodat sajnálom nagyon
>>
>>140075114
ugyan miért?
>>
>>140075155
kurrvamagas c-szint
>>
>>140075209
dehát lakhatnék például budapesten is, lehetne rosszabb
>>
>>140075051
https://www.youtube.com/watch?v=I-yc10V8hB4
>>
File: 67876.jpg (604 KB, 2048x1687)
604 KB
604 KB JPG
mi a titka?
>>
>>140075316
tesik ez aggtelek? patrícius választás
>>
File: 45654.jpg (2.97 MB, 2245x1557)
2.97 MB
2.97 MB JPG
szóval popescu utálja a Morrowindet
>>
>>140075316
Ő volt a leghangosabb incel
>>
Én egy román vagyok aki megtanult beszélni magyarul is.
>>
>>140075410
https://www.youtube.com/watch?v=U-HfHDbTmBQ
>>
File: 1614097012920.jpg (559 KB, 2048x1536)
559 KB
559 KB JPG
ti tudtok ilyenre maszturbálni?
>>
>>140075503
nem tudsz magyarul
>>
>>140075565
xev tetszik de a tartalma fos
>>
Leszarom
>>
>>140075605
Nu!
>>
>>140075565
én nem
>>
napi 5 perc román kultúr
https://www.youtube.com/watch?v=xYpG2kTNqnc
>>
https://youtu.be/mMfxI3r_LyA

fel a kezeket, tetőfokára hág a hangulat!
>>
>>140075922
https://www.youtube.com/watch?v=xYpG2kTNqnc
>>
https://www.youtube.com/watch?v=TnbIjY-4bW0
>>
csak egy mindennapi emlékeztető hogy a deus ex kibaszott szar játél
>>
Én is oláh vagyok.
>>
de ce u vrei să-mi promiți c-o vei fi și mâine aici
te ador
>>
>>140075316
>Bevakolt barlangfal
>>
https://www.youtube.com/watch?v=EDZqaB4qXIc
>>
https://www.youtube.com/watch?v=JS3c8FXvjYE
>>
https://www.youtube.com/watch?v=VNfFTuIk-dQ
>>
Az apa magyar, az anya román, a fijú egy buzis.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ZRkdyjJ_MdM
>>
jöhet az anime
>>
>>140077339
https://www.youtube.com/watch?v=OQecDdLeiQc
>>
>>140077421
de aszuka nem ázsiai...
>>
https://www.youtube.com/watch?v=i7wveOu5hkQ
>>
Anyám sosem szeretett.
>>
A gének miatt
>>
.
https://www.youtube.com/watch?v=i7wveOu5hkQ
>>
https://www.youtube.com/watch?v=i7wveOu5hkQ
>>
https://www.youtube.com/watch?v=16N8Zhhhins
>>
>>140073626
ugyanaz, csak értem soha nem versengtek a lányok
>>
>>140078255
Takarofdj már a twitter meg faszbúk áfijókjiiaiddal.
>>
>>140078440
nem is én vagyok a twitterszpemmelő dehiszen
>>
>>140078660
De! A kurva anyád. Ez a fonár 3 emer max. 1 hőnapig nem poszrolok lárpra szorulsz. Dögölj meg te ténylegess szűz.
>>
>>140078810
te a másik sikzó vagy, nem popi
>>
>>140078873
Minden skizo az Popi. Popi egy a világegyetemmel.
>>
>>140078873
nem lehet mert a másik skizó én vagyok
>>
>>140075316
Szoktatok masztizni Dorcicára? :3
>>
>>140079042
Számomra csakis a Kiki.
>>
>>140075615
nagyon jó nő de a kamubaszás nem tetszik
>>
>>140079197
povot alapból nem tudok nézni
>>
>>140079263
én a povot szeretem a legjobban de az imitált baszásra nem áll föl
>>
>>140079318
nekem se működik a péniszem
>>
>>140079455
>>140079455
>>140079455
>>
>>140067726
mér ágyban jácani EUIVet nem menő? -> loptt winfos
>>
>>140079413
nekem csak arra áll fel ha az xvideoson dr lomp egy ostorral szarrá veri a nőket
>>
>>140079961
dagadék
>>
>>140080058
hoty találtad ki? de amúgy az alkoholistadék -> macskajaj -> ágy vonal néha, kb. minden szombaton, mer pénteken h ugye másnap nem kő burtyizni ficcen a hatos sör
>>
>>140080034
gondoltam h kipróbálom mán élőben is ezt az ostorral verni a nőket dolgot, lomp nem néz ki jobban nálam max vékonyabb, de őszebb is meg zsidóbb, de az összes labanc bdsm dating oldal lehúzós kamuDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.