[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: 1610554014048.png (952 KB, 803x683)
952 KB
952 KB PNG
>>
File: 1610595339710.jpg (93 KB, 1024x1024)
93 KB
93 KB JPG
>>
Är katter den vite mannens husdjur?
>>
File: spacedoutcat.jpg (55 KB, 760x684)
55 KB
55 KB JPG
>>
>>137667132
https://youtu.be/Jey1q1YXNTw?t=186
>>
File: 1593105634033.jpg (152 KB, 1300x975)
152 KB
152 KB JPG
>>
>>137667049
looks like my aunt
wtf
>>
>>137667181
Har sett den. Men vet inte om jag håller med honom.
>>
>>137667196
var hittar man dessa tjejer?
>>
File: 1610595771676.png (617 KB, 690x750)
617 KB
617 KB PNG
>>137667181
):
>>
File: 1610595844474.jpg (81 KB, 720x683)
81 KB
81 KB JPG
>>137667196
>>
någon måste slita upp min dörr och skjuta ihjäl mig
>>
>>137667326
Vart bor du?
>>
>>137667314
>DMC4
S L Ä P P T
>>
fan vad mycket snö det är överallt
>>
>>137667393
Snabb nedspringning av dmc4
>>
>>137667132
kat: økologisk pestilens og parasitbærer
hund: savlende normalbøsse
forbyd kæledyr
>>
>>137667385
stockholm. funderar på att gå ut utan kläder och frysa ihjäl.
>>
>>137667511
Men katter jagar ju bort råttorna
>>
>>137667528
Låter som en ganska dålig idé favä.
>>
Att somna är enkelt. Det enda jag gör är och tänker på hur det skulle vara att aldrig vakna igen. Somnar direkt med ett leende och lite dregel i mungipan.

>>137667528
Jävligt äkta.
>>
File: 1610413919760.jpg (109 KB, 728x659)
109 KB
109 KB JPG
>dkn ingen dotterfru
>>
File: 1610596751259.jpg (51 KB, 400x323)
51 KB
51 KB JPG
>>137667663
Dotterfru?
>>
File: AaH8yGc.jpg (46 KB, 720x736)
46 KB
46 KB JPG
borde sova
>>
File: 1604862867248.jpg (61 KB, 1100x751)
61 KB
61 KB JPG
>>137667701
En gammal fornnordisk tradition som försvann i samband med kristnandet. Om ens fru dog och man hade en dotter över som man inte kunde hitta en make åt, antingen pga mansbrist eller för att hon var för gammal, så kunde hennes far äkta henne så hon fortfarande hörde till ett hushåll och kunde få egna barn.
>>
>>137667874
Praktiskt.
>>
File: ice ball earth flat earth.jpg (932 KB, 1920x1299)
932 KB
932 KB JPG
åsikt?
>>
File: 1610597521415.jpg (94 KB, 576x1024)
94 KB
94 KB JPG
Vi borde oironiskt gå tillbaka till asadyrkan och kasta ut kristendomen.
>>
>>137667996
Har dessa människor aldrig hört talas om ergi?
>>
File: 1610598374062.jpg (424 KB, 900x1384)
424 KB
424 KB JPG
>>137668258
Tror inte marvel skriver in en bokstav om fornnordisk heder.
>>
>dkn ingen dödshjälp
>>
>>137668344
eliten skulle gå miste om för många slavar
>>
File: 3332.jpg (65 KB, 634x690)
65 KB
65 KB JPG
>>
>>137667996
So cute and so dumb. Would SEXO
>>
>>
>vaknade inte upp bredvid EBT idag heller
jaha då var det iväg till kneget då
>>
File: 1610599197332.jpg (107 KB, 1228x1024)
107 KB
107 KB JPG
>japanska tonårsflickor
>>
Hatar att vakna med morgonstånd
>>
>>137669074
Gött jue
>>
File: 1609869712527.jpg (74 KB, 700x1067)
74 KB
74 KB JPG
>försovit mig en kvart och kommer nu inte hinna fixa knegmacka
får väl gå hungrig idag
>>
KNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEG
>>
https://i.4cdn.org/gif/1610546054614.webm
>>
>>137669252
Är extremt rasistisk men detta är inte roligt
>>
>>137669211
Nej måste runka bort den eller vänta ut 2-3h
>>
Läser folk verkligen 5+ år till civilingenjör för att tjäna ~7000 kr mer än en vanlig hantverkare?
>>
>>137669285
Håller med.
>>
>>137669308
Tilde är väl på tv4? Går snabbt att runka bort då.
>>
>>137669252
BASERADE rucka
>>
>>137669342
>Runka till en ful hora
Haha aa
>>
File: 1602103673825.jpg (60 KB, 960x632)
60 KB
60 KB JPG
>>137669342
>han tycker Tilde de Paula är het
>>
>>137669342
https://youtu.be/6CoFCpGOpmU
>>
>>137667996
Jänkare var Guds största misstag. Hoppas hela anglosfären blir träffad av en asteroid.
>>
File: 1610602014611.jpg (72 KB, 853x719)
72 KB
72 KB JPG
>>137669404
>>137669423
Tilde är en ängel.
>>
File: 248_1000.jpg (181 KB, 1000x1433)
181 KB
181 KB JPG
Hade en lärare som såg ut som Tilde Fröling fast snyggare. Klassens chad brukade flörta med henne och hon skrattade och kände sig smickrad. Runkade som ett djur när jag kom hem.
>>
>>137669547
Älskade när hon mobbade den där stockholmsbögen i rocky och drago.
>>
>>137669591
var kan man se alla gamla avsnitt? vill kunna se henne i den där bdsm-utstyrseln igen
>>
>>137669637
Inte en aning du. Kanske finns på swebits om den sidan fortfarande finns kvar.
>>
>>137669547
Min svenska-lärare på högstadiet var så jävla het. Tänker fortfarande på henne ungefär 10 år senare.
>>
File: f9si99f.jpg (109 KB, 345x705)
109 KB
109 KB JPG
Känner ni Pekora?
>>
>>137669717
Hade en helt färsk engelsklärare i 9an. Hon såg jävligt bra ut och talade svenska med Helsingborgsdialekt och engelska med brittisk dialekt.
>>
File: Pikamee_uuuooooohh.png (316 KB, 474x729)
316 KB
316 KB PNG
>>137668921
>>
>>137669779
jag känner en lust att strypa er som brevar den här cancern
>>
>>137669779
Det där är inte Pekora. Hon har glasögon.
>>
File: tilde_de_paula.jpg (754 KB, 1319x2000)
754 KB
754 KB JPG
>>137669423
bögen...
>>
>>137669782
Vad fan, gick vi i samma klass?
>>
>>137669850
Kanske. Förort Göteborg?
>>
>>137669831
>4kg smink
nej tack
>>
>>137669872
Ja för fan, är det Krille??
>>
>>137669893
Ja bögar föredrar oftast män om inte bär smink.
>>
>>137669902
Nej. Men det fanns en Kristian i min klass... Men han kallades inte krille.
>>
File: umogDfT.png (258 KB, 567x536)
258 KB
258 KB PNG
>>137669823
Hon kanske tog av sig glasögonen för att ta bilden
>>
>>137669954
BEVIS?
>>
>>137669948
Amen tjeeeena Krille, hur fan är läget?
>>
File: tindermännen.jpg (85 KB, 655x427)
85 KB
85 KB JPG
Vad är tindermännens problem egentligen?
>>
File: SmugPeko.jpg (52 KB, 720x668)
52 KB
52 KB JPG
>>137669816
>>
>>137669989
Inte krille. Hade inte ens ett smeknamn. ):
>>
>>137670001
>skaffar en app vars mening är bokstavligen att behandla folk som objekt
>va fan, varför blir jag behandlad som ett objekt?
kvinnor är dumma i huvudet
>>
>>137669931
bögar brukar också ha smink på sig, förresten är hon typ 50
>>
Hade en kille i klassen som kallades för svampen för att han fick en svamp kastad på sig i förskolan
>>
>>137670053
Hon är milf
>>
>>137670070
Vet en kille som blev kallad uff sen lågstadiet för att han klättrade in i en uff container en gång.
>>
>>137669954
VART ÄR BEVISEN HORA
>>
>>137670024
Vem fan är du då? Jocke?
>>
God morgon
>>
>>137670121
Nej. Tror inte vi gick i samma klass favä. Fanns ingen jocke och nästan alla kallades för deras efternamn pga idrottskadade.
>>
File: 1610603848014.jpg (260 KB, 870x1200)
260 KB
260 KB JPG
Fyra timmar kvar nu
>>
>>137669970
>>137670117
Har du bevis på att hon har glasögon?
>>
>>137670113
Minns att de konstant påminde oss på skolan att inte klättra i containrar för nån unge året innan jag började hade dogat i en.
>>
>>137670212
Hon sa ju det själv inte så länge sedan.
>>
Vem fan är pekora?
>>
>>137670201
tills? åh fan va sugen jag blev nu din jävel
>>
File: 1609374380847.jpg (162 KB, 1600x1038)
162 KB
162 KB JPG
>>137670245
>>
>>137670127
H-hej, Alexandra... Vill du kanske, öh... Gå ut och ta en fika eller nåt? H-haha, du är jättesnygg ju.
>>
>>137670255
Pizzerian öpnnar 11.
>>
>>137670245
https://youtu.be/rFm4ugUgjgg?t=418
>>
>>137670260
Vet inte vad det där är för fan. Kollar inte anime.
>>
>>137670261
>Mitt namn är Alexandria, inte Alexandra! Är du helt dum i huvudet jävla svenne!
>>
avrätta holotransor
>>
>>137670311
Det är lajvströmmare
>>
>>137670299
Fattade nada. Förstår inte japansk "kultur".
>>
>>137670348
https://www.youtube.com/watch?v=ylpFDKrdiUU
>>
>>137670378
Värre än vanliga lajvströmmare ju. Kollar ni på det där eller?
>>
tudor
>>
>>137670378
haha så söt och dum i huvet uwu UGUUUUU OwO jag vill va söt liten bebisbimbo T_T UAAAA WAAAAAHHH
>>
>>137670431
Det är ett psykfall som spammar det, som vanligt
>>
>>137670453
kokande
>>
hälften av er som hackar på holobögar kollar säkert på anime och det är ungefär precis samma sak
>>
>>137670481
hon är så sötis och korkad OWO LILLA BEBISKANINEN TORKA I STJÄRTEN MED LILLA BEBISRÖSTEN UWU
>>
>>137670498
Anime är ganska eb det med favä.
>>
File: take your meds.jpg (94 KB, 739x739)
94 KB
94 KB JPG
>>137670502
sjudande
>>
>>137670378
>>137670481
>>137670498
Har du skurit av kuken än?
>>
>>137670502
Du lyckas alltid föra det tillbaka till bajs på något sätt, oavsett hur orelaterat.
>>
>>137670317
Oj, hehe, f-förlåt. Menade inget illa. D-din Among Us-ström var jätterolig...
>>
File: 1610604824464.jpg (8 KB, 299x302)
8 KB
8 KB JPG
>anine
>holo
>>
File: your meds.png (1.2 MB, 1214x683)
1.2 MB
1.2 MB PNG
>>137670542
>alla jag inte tycker om är transor
>>
>>137670542
Nej och jag har ingen önskan att göra det, kuken sitter bra där den sitter
>>
File: hpg.jpg (61 KB, 1070x796)
61 KB
61 KB JPG
Bög bror sex de va han älskade, bögsex gör mig glad endast med min bögbror blir de bra
>>
Weebs är okej, men folk som allvarligt glor på v-tubare är patetiska. Kan ni inte ens kolla på en riktig vänsimulator?
>>
File: 1610605120890.jpg (219 KB, 900x1200)
219 KB
219 KB JPG
Busskneg nu dåra
>>
>>137670680
vad är skillnaden exakt?
>>
>>137670717
Lite mer fake och lite mer degenererat.
>>
>>137667663
Då behöver man få en dotter till att börja med incel.
>>
>>137670753
tvätta fittan
>>
>>137670693
>alla super, hjältar bär mask
>>
Väntar spänt på att se tusentals trumptards bli nermejade när de försöker storma Capitol igen
>>
>>137670780
Låter som du uppmuntrar till våld?
>>
>>137670806
säp PINGO
>>
>dkn dkn dkn dkn
>>
Skjut bögar
>>
>>137670854
*bögarna skjuter tillbaka*
vad nu?
>>
Jag inser mer och mer för varje dag hur mycket jag hatar er.
>>
>>137670868
sug och svälj
>>
>>137670880
gör nåt åt det då din facking HORUNGE. DU E FÄRDIG HÖRU MIG ELLER??? DU E DÖD
>>
>>137670806
Ja? Det optimala hade ju varit om det blev ett f1 inbördeskrig i USA och resten av världen blandade sig i så det drog ut på tiden och miljontals byrackor dogade och ekonomin aldrig återhämtade sig, kanske det t.o.m balkaniseras.
Det hade varit rättvisa med tanke på allt skit USA gjort mot resten av världen och mot Europa framförallt.
>>
File: EpzyjEJXEAE8DFy.jpg (148 KB, 1055x900)
148 KB
148 KB JPG
>>137670880
>>
File: 1610605776906.jpg (209 KB, 843x1500)
209 KB
209 KB JPG
>>
>>137670914
Tror inte på accelerationism. Jag vill gärna ha mer tid på mig. Hade vart ganska knulla om allt brakade ihop nu.
>>
>>137670924
NEJ JAG ÄR INTE DIN LILLA PÅGCHAMPINJON
>>
>>137670924
haha rolig bild hittade du den på reddit
>>
>>137670868
Bromsmedicinen gör dina gridshänder skakiga som fan så tror ej du träffar ett enda skott
>>
>>137670938
Twitter, någon gjorde den för en porrartist jag följer som gillar Mitsuru
>>
väldigt intressant video du borde se snabbt
https://youtu.be/jjPQ_jVlEnQ
>>
File: 1610601857040.jpg (137 KB, 1200x794)
137 KB
137 KB JPG
>>
File: 1536743211534.png (992 KB, 565x734)
992 KB
992 KB PNG
>>137670960
Jag kom förbered.
>>
>>137670780
>>137671010
>israels beskyddare sover BOKSTAVLIGEN på golvet för Trump
AHAHAHAHAHAH
>>
Vet jänkarna något som inte vi vet eller är alla dessa militärer bara flex?
>>
File: pongo.jpg (42 KB, 1080x608)
42 KB
42 KB JPG
>>137670822
Ja?
>>
File: 1610605053290.jpg (430 KB, 2048x1536)
430 KB
430 KB JPG
>>137671052
Man kan ju spekulera... men att placera 20 000 soldater för att skydda en byggnad är ju objektivt helt galet.
>>
>>137670780
>>137671010
>>137671130
lel ska de sova på kalla stengolv i 6 dagar till?
>>
>>137671052
Mest flex men också för att utan dem skulle det säkert hända något liknande 20e januari när biden blir president
>>
>>137671176
Kanske men dom har ju löst större demos tidigare utan militär.
>>
File: 1601180734271.webm (999 KB, 852x480)
999 KB
999 KB WEBM
>>137671200
Skillnaden är ju att de flesta tidigare protester inte varit rabiata republikaner
>>
File: 1610522643310.png (82 KB, 796x398)
82 KB
82 KB PNG
1 timme och 15 minuter kvar tills apoteket öppnar
>>
>>137671161
Det är för att de ska vara så griniga som möjligt för dagen till ära och mer benägna att börja skjuta människor.
20:e kommer vara ett blodbad favä och det är en bra sak.
>>
>>137671271
Nej men dom eldade ju på rätt bra i dc 2018 eller när det var.
>>
Morgon
https://www.youtube.com/watch?v=lcIK3akktLU
>>
>>137670914
Vad har USA gjort mot Europa som Europa inte förtjänat?
>>
File: 1610391968093.jpg (104 KB, 483x643)
104 KB
104 KB JPG
ge mig en snabb nerspringning på vad som har hänt i tråden de senaste månaderna
>>
>>137671378
Bokstavligen invaderat oss 2 gånger, spridit sin kultur som en cancer, deras militär ockuperar fortfarande flera länder, globohomopolitik, fetma...
>>
>>137671461
>Bokstavligen invaderat oss
Första gången invaderade de Tyskland inte ''oss'', andra gången räddade de oss från nazisterna.
>spridit sin kultur som en cancer
Vad är det specifikt du ogillar som vi är bättre på?
>deras militär ockuperar fortfarande flera länder
Inte i Europa. Och ställena där de har sina militärbaser välkomnar dem.
>>
>>137671553
Hur räddades vi från Tyskland? Dom lämnade väl Sverige mer ifred än vad EU gör nu?
>>
>bajshora blir båh
>pissluder sjuder
https://www.usnews.com/news/politics/articles/2021-01-13/us-carries-out-its-1st-execution-of-female-inmate-since-1953
https://twitter.com/i/events/1349390633920651266
>>
>>137671553
Tyskland är ockuperat av amerikansk militär sedan 1945.
>>
>>137671553
>andra gången räddade de oss från nazisterna.
vrålcringe
>>
>>137671271
wtf ser exakt ut som mitt lokala subway
>>
>>137671553
Det är alltid du som är i tråden och suger jänkarkuk som du får betalt för det. Har du insett att det bara är du? Hela Europa hatar jänkare. Gör oss en tjänst och begå.
>>
>>137671654
De kaosade med Europa i stort, och Sverige ställde sig på knä och började halsa deras qk, sålde dem vår järnmalm, lät de använda våra järnvägar, trots att de oprovocerat hade ockuperat våra brödrafolk. Därför behövde de inte officiellt annektera oss.
>>
>>137671553
bögus stockholmus.....
>>
>>137671553
>andra gången räddade de oss från nazisterna.
Tala för dig själv mann1 tyskarna hade bokstavligen dyrkat mig och sugit min kuk bara på grund av mitt utseende, vem säger att vi behövde räddas?
>>
>>137671745
Låter inte som vi behövde räddas då favä
>>
>>137671690
Nej. Du lever i nån alternativ tidslinje tror jag.
>>137671744
Patetiskt när ens identitet till så stor del bygger på att hata någon som inte bryr sig och mest har hjälpt en (marshallplanen, järnridån). Ska vi vara som albaner eller serber då?
>>
>>137671816
Du får nog läsa på lite för Tyskland är definitivt ockuperat av amerikansk militär.
>>
>>137671745
>sålde dem vår järnmalm
>lät de använda våra järnvägar
Lär dig svenska niggerblatte
>>
File: 1606247887131.jpg (55 KB, 665x553)
55 KB
55 KB JPG
Jänkekuksugare UT
>>
>>137671816
Amerikansk militär har 21 baser i Tyskland. Om du inte tycker det är ockupering så vet jag inte vad som är fel på dig.
>>
nä nu får ni ta och hålla käften
>>
>>137671867
>>137671892
Baserade brev
>>
>>137671953
Tack. Båda breven var mina. (:
>>
>>137671816
>Patetiskt när ens identitet till så stor del bygger på att hata någon som inte bryr sig
Oj oj oj, vill du projektera mer eller räcker det så?
>>
>>137671856
Nej, de allierade ockuperade västra Tyskland fram tills 1949. Sov du på SO:n eller?
>>137671921
Militärbas=/=ockupation, du använder bara känsloladdat språk på ett felaktigt sätt för att du inte kan förlita dig på FAKTA och LOGIK när du diskuterar dessa saker.
>>
File: 1469024177833.jpg (34 KB, 512x512)
34 KB
34 KB JPG
>>137671930
neger
>>
>>137671985
Kung
>>
File: druk.png (518 KB, 563x505)
518 KB
518 KB PNG
WHAT A LIFE
WHAT A NIGHT
WHAT A BEAUTIFUL, BEAUTIFUL RIDE
>>
Hatar jänkare enkelt som
>>
>>137672008
Hahaha tror du dom säger sanningen till dig i SOn eller?
>>
>>137672008
Haha mm, det är jag som använder känsloladdat språk när jag suger jänkarkuk i en tråd på ett bhutanesiskt transforum.
>>
>>137672034
keyed
>>
USA har militärbaser eller installationer i; Grönland, Island, Storbritannien, Portugal, Spanien, Italien, Grekland, Bulgarien, Kosovo, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Norge.
>>
>>137672034
hvordant da
>>
File: 1606994834392.jpg (168 KB, 1131x783)
168 KB
168 KB JPG
>>137672075
imperium
>>
Hellre nassar än kryptojudar som j*nkare
>>
>>137672008
Hade Ryssarna haft 21 militärbaser i Tyskland idag så hade du inte känt likadant eller hur.
>>
File: 1610282361315.jpg (12 KB, 226x226)
12 KB
12 KB JPG
>installationer
>>
>>137671985
öh nä de var mina
>>
>>137670880
Har du testat att äta några morotar?
>>
>>137672147
någera morotrar heder ded fagdisg
>>
File: 1607105780827.jpg (6 KB, 225x225)
6 KB
6 KB JPG
>morotar
>>
>>137672131
ingen säger installeringar
>>
nåen moröttera tak
>>
Klagar grammatikblatten på mig om jag säger 'hen' eller godtar hen det tror ni?
>>
>>137671998
>projektera
fin svengelska
>>137672054
I det här fallet, ja.
>>137672061
>det är jag som använder känsloladdat språk
Ja. Eftersom du är för korkad för att argumentera utifrån fakta och faktiskt existerande sakförhållanden måste du förlita dig på känsloargument och att felaktigt använda läskiga ord. Du är precis som en transa eller vänsterpartist på det sättet.
>>137672113
Jag hade inte kallat det för en ockupation om det inte var det.
>>
File: 1606806086588.jpg (104 KB, 533x798)
104 KB
104 KB JPG
>>137672179
men vad menas? är det inte bara militärbaser?
>>
>>137672234
Många ord för noll argument från din sida.
>>
helt ok ganska bra
https://youtu.be/F7eCQhbfWT0
>>
Jag älskar grammatikblattemémet favä.
Hjärnkultingar ska hånas tills de lär sig, det är det enda som fungerar.
>>
>>137672317
Fanns inga sakliga motargument att bemöta.
>>
>>137672325
>rikssvenska
>>
>>137672234
>Jag hade inte kallat det för en ockupation
nä du hade kanske kallet det för ockupation utan artikel
>>
>>137672363
https://youtu.be/abTLPQtXpcA
>>
File: 1579717174588.png (90 KB, 572x505)
90 KB
90 KB PNG
>>137672338
Kan inte ljuga, flertal gånger när han har hoppat på en så har man faktiskt googlat vad det korrekta order är.
Så blir det när man spenderar den mesta av sin tid på att snacka engelska favä, därför jag inte tror ett jävla skit på människor som skryter om att de kan prata 5 olika språk osv.
>>
File: 1610609481133.jpg (70 KB, 605x586)
70 KB
70 KB JPG
>>137672234
>>
>>137672338
Hälften av gångerna "rättar" han ju fel
Hjärnkultingen kan inte skilja på genitiv och riktiga särskrivningar
>>
>>137672234
>Jag hade inte kallat det för en ockupation om det inte var det.
nå det är ju iaf ett slags militärt styre på annans (besegrad fiendes) mark
>>
>>137671930
Ehe
>>
File: dans.gif (627 KB, 220x361)
627 KB
627 KB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=6bMmhKz6KXg
>>
>>137671044
>för Trump
det är mot Trump ditt cp
>>
>>137672533
>han
är du tappad?
det är många som använder jagjaget
>>
>>137669831
Har haft sex med hetare milf
>>
>>137672602
hehe mm
>>
>>137672564
Senast jag kollade så var DRUMPF fortfarande president.
>>
>>137672589
Då är det en av er som bör sluta med det
>>
>>137672662
ok ska ringa hans mamma och tala om det
>>
File: 1610426348265.jpg (101 KB, 768x768)
101 KB
101 KB JPG
>>137670127
Ser ut som en häst
>>
File: DCIM123 någonting.jpg (271 KB, 1080x2048)
271 KB
271 KB JPG
Börjar få styr på kroppen grabbar
Nu har jag gått från vanligt fetto till starkfetto, eller "built strong" som det kallas.
>>
Kan inte döda Isshin Svärdshelgon i Sekiro :(
>>
>>137670780
Lol kolla in manskultingen till höger
>>
>>137672638
då borde du kolla igen
>>
>>137672662
Lär dig stava och sluta sjud, Bilal
>>
>>137672766
>sluta sjud
>>
Trump har inte vart president en sekund. Han har vart som lillebrorsan när han ville spela med och man gav han en handkontroll som inte var inkopplad.
>>
>>137672739
ägget
>>
>DRUUUUUUMPF ÅHHHH MÅSTE VARA BESATT AV DRUUUUMPPFFFFF
2016 ringde och ville ha sina vänstertransor tillbaka
>>
>>137672755
>Donald John Trump (born June 14, 1946) is the 45th and current president of the United States.
>>
Jänkare > patetiska svennebögar som glatt offrar sina döttrars rövhål och söners pissmunnar för muslimer och BBC

Enkelt som
>>
File: 1610610204307.jpg (885 KB, 1078x1663)
885 KB
885 KB JPG
>>
>>137672755
Biden blir inte president förrän den 20:e Januari
>>
>>137672141
Nä de var mina
>>
File: EroCwFKXUAI94aG.jpeg.jpg (85 KB, 949x518)
85 KB
85 KB JPG
>lol korkade wingnats som inte tänker på möh optik
>*ens optik får presidenten deplatformerad*
>episkt kolla på alla nya subscribers å Dlive
>*blir bannad fråb Dlive*
>Asså jag hade tänkt lämna ändå
>>
>>137672914
ta dina mediciner bajstransa
>>
>>137672894
se >>137672895
>>
>>137672631
Har brevat bild i tråden för länge länge sen, bara att leta upp det psyko
>>
>>137672962
Bevis?
>>
>>137672992
Bara att söka i arkivet, du verkar ju ändå inte ha något bättre för dig lol
>>
>>137672960
Kommer du ihåg när Wilma slaktades och fick sina delar knullade en och en haha
>>
>>137673034
Så du har inte knullat en hetare milf. Visste det.
>>
File: 1593383409237.jpg (186 KB, 951x1331)
186 KB
186 KB JPG
>dkn ingen goth fv med stora mjölkisar
>>
File: 1610610923510.jpg (1.15 MB, 4032x3024)
1.15 MB
1.15 MB JPG
>>137673094
>>
>>137673077
Avundsjuka klär dig inte
>>
>>137673184
Bevis bror. Bevis.
>>
Jag fick en bannlysning på tre dagar för jag sa åt en transa att han kommer aldrig bli en riktig flicka, helt sjukt ju
>>
File: 1600577672373.jpg (148 KB, 709x823)
148 KB
148 KB JPG
>>137673133
>>
File: 1610611281013.jpg (82 KB, 768x960)
82 KB
82 KB JPG
>>137673094
>>
>>137673214
Tro vad du vill, andra i tråden har redan sett Nina. Bara du som autistiskt kräver att man ska leta upp flera år gamla brev som bevis lol
>>
>>137673240
varför bannduckar du chudus?
>>
File: 1592281654349.jpg (374 KB, 1536x2048)
374 KB
374 KB JPG
>>137673268
>>
ge mig gotisk fv
>>
File: 1610500184646.jpg (190 KB, 1080x1350)
190 KB
190 KB JPG
>>137672706
>näsring
där gick hon direkt ner från 10 till 1/10
>>
File: 1610611517875.jpg (51 KB, 523x523)
51 KB
51 KB JPG
>>137673312
Inte tillräckligt blek favä.
>>
>>137673282
Det gör jag inte, var bara på /v/
>>
File: 1558859933980.jpg (120 KB, 1242x808)
120 KB
120 KB JPG
>>137673268
>>
>>137673351
>brevar en ful och själlös insekt som äter hundar och katter
Om tanken var att få mig att spy så var du nära på att lyckas där
>>
vad är bäst?
>fv som är ärlig med sin sexuella historia
>fv som ljuger om sin sexuella historia men där du hade kunnat ta reda på sanningen genom lite grävande
>>
File: 1610611692324.jpg (117 KB, 497x750)
117 KB
117 KB JPG
>>137673365
>>
File: Floris2.jpg (104 KB, 200x550)
104 KB
104 KB JPG
Åsikter?
>>
>>137673365
>>
>>137673430
En fv som är ärlig med att hon är oskuld
>>
File: 453423445123.jpg (26 KB, 540x504)
26 KB
26 KB JPG
JAG HATAR ATT ÄTA
>>
>>137673449
tänk om hon ljuger då?
>>
>>137673430
>fv som ljuger om sin kriminella historia men har har ett tio sidor långt register hos polisen
>>
File: 1610611772301.jpg (51 KB, 407x610)
51 KB
51 KB JPG
>>137673447
>>
Hursomhelst, fyra dollar per pund
>>
>>137673461
Ät kebabpizza. Det ska jag göra om 2 timmar.
>>
File: 1607359465778.jpg (6 KB, 224x224)
6 KB
6 KB JPG
såg precis en neger som vloggade en poolfest i USA
alla nbögar borde skjutas favä
>>
>>137673462
Din premiss var ju att hon är ärlig, dålig frågestund
>>
>>137673436
Längtar tills det finns bra mods till banerherre
>>
Må jeg komme og tage Skåne tilbage?
>>
File: 3cna54blvm231.jpg (252 KB, 1440x2560)
252 KB
252 KB JPG
>>137673470
>>
>>137673515
Väck mig när de har portat Prophesy of Pendor
>>
>>137667874
Min runkfantasi varje dag
>>
>>137673502
smakligt
>>
File: 1573148488322.png (856 KB, 2000x1500)
856 KB
856 KB PNG
>>137673523
snälla gör det
befria mig från dessa psyksjuka svennehororna
>>
File: 1610612009312.jpg (42 KB, 384x750)
42 KB
42 KB JPG
>>137673526
Tycker inte tjockisgoter är så heta favä.
>>
>>137673553
>PoP
baserat
>>
File: 1610462246420.jpg (87 KB, 600x800)
87 KB
87 KB JPG
Smakligt
>>
File: 23.jpg (126 KB, 960x950)
126 KB
126 KB JPG
>>137673579
>>
>>137673465
f1h1
>>
>>137673610
>>
File: 1610612245410.jpg (70 KB, 1080x1350)
70 KB
70 KB JPG
>>137673662
>>
File: 1540613943273.jpg (105 KB, 675x1200)
105 KB
105 KB JPG
>>137673668
>>
File: 1567021006603.jpg (220 KB, 1030x978)
220 KB
220 KB JPG
>>
samhället äcklar mig
>>
>>137673430
Ärlighet såklart, ljuger de om en sån sak ljuger de säkert om andra saker.
>>
>>137673737
Vi lever i ett samhälle
>>
>Regeringen och Folkhälsomyndighetens besked inför julhelgerna var tydligt: Undvik att resa.

>Trots det åkte försvarsminister Peter Hultqvist, S, på en lång privat nyårsresa till Finland.
>>
https://i.4cdn.org/gif/1610581574655.webm
>>
>>137673813
så knasigt
>>
File: 1609495931105.jpg (59 KB, 641x1077)
59 KB
59 KB JPG
>>137673405
Inget fel med att äta hundar/katter favä, det där är bara tom moralism från din sida.
>>
>>137667049
Race mixers deserve the rope.
Imagine being Swedish and flushing your genes down the toilet with a chinksect.
>>
>>137673878
Hur ser du om det är nåt fel på hennes gener? Tycker hon är vacker.
>>
>>137673878
the simulation servers are shutting down soon anyway
>>
>>137673877
Käften. Det har inte med moral att göra.
>>
>>137673878
I think she is beutiful girl your just jelly
>>
>>137673925
Så du tycker bara det är äckelpäckel? Muslimer och judar säger samma om svenskar som äter grisar.
>>
File: 1610429418995.jpg (50 KB, 553x580)
50 KB
50 KB JPG
>>137673877
Ching Chong pling plong ting tong
>>
>>137673925
Jo? Förklara hur det inte är en fråga om moraler
>>
>>137673964
Att åberopa vad muslimer och judar tycker gör inte direkt ditt argument starkare.
>>
>>137673803
Varför ska vi politiker behöva följa samma regler som patrasket?
>>
>>137673878
Why should someone care for their genes?
>>
>>137671553
>andra gången räddade de oss från nazisterna
Tillbaka till reddit med dig, bögen.
>>
Älskar snö. Älskar vinter. Enkelt som.
>>
>>137673992
Vi har kommit överens om att vi inte äter katter och hundar, hade inget med moral att göra. Enkelt som.
>>
Detta är framtiden era barn kommer att växa upp i

https://www.youtube.com/watch?v=N-be-bEdb48
>>
>>137673878
I have never encountered a swedish girl that was interested in me
>>
>>137673737
>sv ho önskar sig resor
nähe?
>>
>>137674018
Eh, jo? Är du efterbliven eller? Finns ingen egentlig skillnad mellan att äta hundar och grisar. Fast grisar är ju smartare än hundar och biter inte ihjäl hundratals småbarn om året så egentligen borde vi äta hundar.
>>
>>137674093
Eh jo. Svenskar äter inte hundar men äter gris. Muslimer sparkar hundar och äter inte gris.
Ganska självklart vilka som har rätt här.
>>
>>137674127
Man borde äta båda och plåga ingen.
>>
>Tyskland förklarade krig mot hela världen och förlorade. Detta är uppenbarligen judarnas fel
>>
>>137674093
Du verkar tro att muslimer och judars åsikter är lika mycket värda som en svensks åsikt?
>>
>>137674174
Det är lika godtyckligt, handlar bara om vad man är van vid. Svenskar äter ju surströmming.
>>
File: IMG_20210114_093555.jpg (56 KB, 1064x574)
56 KB
56 KB JPG
brrr
>>
>>137674070
Säkert ner till Gambia
>>
önskar att jag vaknade en dag och alla andra människor har dogat
>>
>>137673950
No. I’m angry at Swedish people destroying their ethnicity.
You’re literally the most beautiful people in the world.
>>
försökte motarbeta judarnas makt men det var redan för sent
>>
File: retard alert.jpg (39 KB, 644x500)
39 KB
39 KB JPG
>>137674061
Jaså, vad för bakomliggande logisk anledning hade vi när vi bestämde oss för att vi inte skulle äta husdjur. Kan det vara så att det inte handlar om logik utan känslor, det vill säga moraliska själ?
>>
>>137674265
omg hej fofefu
>>
önskar jag inte vaknar en dag
>>
>>137674047
Because that’s what makes you. Why would you want to destroy it?
>>
>>137674274
No we're not, we're ugly.
>>
>>137674259
eftersom surströmming är helsvenskt är det rätt att svenskar äter det, och inte t ex levande sniglar i gelé.
>>
>>137674068
Not an excuse for flushing your genes down the toilet
>>
>>137674259
Ja. Och jag och du(?) är väl svenskar eller? På samma sätt som svenskar är emot könsstympning medans judar och muslimer inte är det. Lika godtyckligt.
>>
>>137674354
Det är beryktat som en av världens vidrigaste rätter, folk spyr bara de känner doften. Då känns det lite konstigt att hacka på gulingar för att de äter hund.
>>
File: 1580658409547.jpg (752 KB, 1080x1286)
752 KB
752 KB JPG
>>137674274
I will mix with a med girl and there is nothing you can do to stop me.
>>
>>137674341
You’re wrong.
>>
>>137674379
My choice is racemixing or being an incel until I die
>>
>>137674403
At least make it European Med.
>>
>>137674304
Handlar inte om logik eller moral. Svenskar äter inte katter och svenskar kastar inte sina fruar från balkonger. Gå tillbaka till sweddit med dig om du tycker annorlunda.
>>
Ja, jag är en neet, jag lider och jag förtjänar att lida. Mina tidigare handlingar har beseglat min framtid
>>
>>137674386
Nä för könsstympning handlar om moral, inte smaksinne ditt psykfall.
>>
>>137674443
There's a difference?
>>
>>137674304
vad är det som gör känslor och moral "tomt" och på vilket sätt skulle "logik" vara en motsats? det beskriver ju bara hur man bearbetar valfri information
>>
>>137674417
At least choose another European.
Not some yellow insect or a shitskin.
If you choose a yellow insect be sure that your son will suffer even more than you.
At least choose another European woman so that your kids can at least benefit from being full blooded Europeans.
>>
>>137674489
Fråga en muslim eller jude om det är omoraliskt din hjärnkulting.
>>
>>137674308
Det kommer du, men säkert om ~60 år.
>>
>>137674444
>>137674444
Svenskar åt inte tacos för 30 år sen, vikingarna åt inte potatis, vad spelar det för roll?
>>
File: 1579696315575.jpg (9 KB, 206x244)
9 KB
9 KB JPG
>tittar på amerikanska spring break videor på dutuben
>vita ungdomar dansar till negermusik, twerkar och gör gängtecken med händerna
>tatueringar och piercingar överallt
>människor är mer anständigt klädda på en strippklubb

tror jag går och lägger mig igen favä
>>
>>137674508
Ugh.. Yes.
>>
>>137674531
Har vi inte kommit fram till att muslimer och judars åsikter har ingen som helst betydelse?
>>
Är väl i grunden inget fel med att äta hund, samma som att det inte är något fel med att äta gris eller häst
>>
Can you please stop speaking cuckwedish while I’m here? I’ll assume you’re just insulting me.
>>
>>137674557
Att äta tacos är folkförräderi
>>
File: 1580981943290.png (725 KB, 541x613)
725 KB
725 KB PNG
>>137674443
You mean diaspora in like South America?
>>
>>137674579
Precis.
>>
>>137674528
Funny how you call them chinsects, being a shitskin yourself
>>
>>137674608
No. I mean Europeans.
>>
I Europa är läskunnigheten i stort sett 100 % om man bortser från Portugal, Grekland och de före detta jugoslaviska länderna
>>
File: 1609031083245.png (1.46 MB, 1373x1813)
1.46 MB
1.46 MB PNG
Det är okej att äta hund, men inte okej att äta katt. Frågor på det?
>>
>>137674667
Ok. Translate this.
>>
File: tobbe.png (199 KB, 490x341)
199 KB
199 KB PNG
>>137674638
>t. Tobias
>>
>>137674671
Jag vill äta dig Wiz, du är läcker.
>>
>>137674557
väldigt små skillader mellan olika rotfrukter i maten, jämfört med att gå från att äta gris till att äta hund, där relationen mellan människa och djur är så otroligt olika
>>
>>137674684
He's saying you and the greeks can't read.
>>
Det är okej att äta hund och katt. Frågor på det?
>>
File: 1610359013587.jpg (286 KB, 2048x1536)
286 KB
286 KB JPG
>>137674671
tycker katt passar mycket väl ihop med pizza
>>
>>137674712
Dra hem hubinette.
>>
File: 1580981659387.png (1 MB, 688x737)
1 MB
1 MB PNG
>>137674659
I said Med girl, there is only 1 Mediterranean and it is in Europe.
Are you high?
>>
File: portugal.jpg (234 KB, 1922x765)
234 KB
234 KB JPG
>>137674667
Portugal har inte ens toaletter så klandra dem inte för mycket
>>
>>137674671
Breva mer bilder tack
>>
>>137674769
Wtf pooptugal
>>
>>137674694
Spelar ingen roll, finns inga skäl att inte äta hund och katt, du vill bara hålla liv i nåt grupptryck för att du känner dig äcklad.
>>
>>137674769
Fake and faggot
>>
>>137674727
det tyckar svennen med :DDDD
>>
undra hur världen ser ut om 50 år om trenden att bara vilja festa supa och sexsexsex fortsätter
>>
>äta hund? Usch fy vad äckligt xP
Kek, är du 12?
>>
Ok, I’m gonna go now.
Be sure to coom in Swedish pussy and Swedish pussy only.
>>
>>137674881
Trettiotalet är snart här. Då blir det inget mer med det.
>>
>>137674927
Bro you're a shitskkn
>>
>>137674897
Ingen svensk kommer tycka loli eller att äta katt är ok. Ge dig nu weeabo.
>>
>>137674972
Svenskar äter nåns rövhål de träffade fem minuter innan på bussen.
>>
>>137675046
Låter som avundsjuka, Mustafa.
>>
>>137674881
>>137674932
Vi kommer snart nå en nivå där alla ms gener kan modifieras och då kommer ingen bry sig
>>
>>137675046
Och ändå tycker dom inte loli är ok. Förstår du hur sjuk i huvudet det gör dig?
>>
>>137675092
>dkn gängledaren tvingar en att slicka hans rövhål
Ännu en dag i orten
>>
Kan man betala med kontanter när man självscannar på ICA?
>>
>>137675118
Jag gillar inte loli, jag är bara nyfiken på hur hund smakar.
>>
>>137675219
Nej.
>>
>>137675235
Pisshorcucklandet Sverige.
>>
>>137675219
>han har fortfarande kontanter
gösta, 74...
>>
pisshorsvho
>>
>>137675297
>han betalar med kort
NPC #4587626
>>
>>137674304
Det är för att hundar och katter i den riktiga världen är nyttodjur som hjälper människan på gården och i jakten. Folk skulle tycka det var lika sjukt att elda med sina vekrtyg som att äta husdjur.
>>
>>137675297
Det kontantlösa samhället är startskottet för en värld utan privat egendom. Det är ett politiskt ställningstagande att använda kontanter.
>>
>>137675354
men ät inte upp jakthundarna då
>>
File: 1604484348765.jpg (23 KB, 288x332)
23 KB
23 KB JPG
>>137675403
>Det är ett politiskt ställningstagande
>>
Om jämna ringer jag psykologen
>>
File: 1609062326016.jpg (370 KB, 1332x1286)
370 KB
370 KB JPG
>>137675540
>>
>du kommer aldrig ha en shortstack goblin fv
Varför ens leva
>>
File: logo.png (137 KB, 1200x1200)
137 KB
137 KB PNG
>ringer kundtjänst
>telefonsvar ber om info
>knappar in
>"du är placerad i kö men vi jobbar på att ta ditt samtal så fort som möjligt"
>ingen köplats
>ingen uppskattad väntetid
DET ÄR TORSDAG FÖRMIDDAG KVÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
>>
>>137675540
0 är jämt.
>>
>>137675572
ohhh ja hoppar
ifrån....
>>
>>137675450
Det är av kulturella skäl vi inte vill äta husdjur och insekter. Att ta vara på denna kultur kommer inte bara motverka det framtida mardrömssamhället utan även förmå människor leta sig tillbaks till sundare levnadsförhållanden.
Att du spånar om varför det skulle vara fel att äta husdjur utan att det råder svält tyder på att du har hjärnviruset.
>>
File: goblin.png (507 KB, 396x872)
507 KB
507 KB PNG
>>137675581
>>
>>137675354
fast man åt ju """""hus*"""""djur om det var snålt med mat
*man hade fan inte djur i huset man bodde i förr, det är en modern uppfinning
>>
>>137675651
Har vi snålt med mat nu eller jävla cp
>>
>>137675651
Om det inte råder svält så behöver man inte fundera på om man ska döda sina nyttodjur. Och, jo. Man har haft djur i hus väldigt länge, tillräckligt långt tillbaks sov man under samma tak som djuren.
>>
>>137674850
vadå finns inga skäl. vi vill ju inte
>>
>>137675738
>vi
Tala för dig själv
>>
>>137675649
jävlar vilka bollar
>>
>>137675352
>>137675403
jag bara accepterar framtiden, det är ingen mening med att använda kontanter när 50% (och ökande) av butiker inte ens accepterar kontanter i kassan
>>
>>137675805
Så köp en hundvalp och koka den i gryta då, ingen bryr sig. Det är bara du som uppvisar gravt avvikande och dysfunktionellt beteende i resten av samhällets ögon.
>>
>>137675649
>det spelet
är du ironisk eller oironisk transa?
>>
File: 1583666412382.png (191 KB, 500x367)
191 KB
191 KB PNG
>fv berättar om hur hon onanerar till bilder på mig
>hon blir äcklad när jag berättar om hur jag onanerar till bilder på henne
varför är kvinnoider så här?
>>
File: 1605981547339.jpg (888 KB, 1544x1585)
888 KB
888 KB JPG
>>137675649
>>
>>137675812
Sluta stödja globohomo butiker
>>
>>137675858
Luleå anon?
>>
>>137675812
>jag bara accepterar framtiden
Du tillhör historiens enade förlorarfront och har redan sagt upp din mänskliga värdighet.

>det är ingen mening med att använda kontanter när 50% (och ökande) av butiker inte ens accepterar kontanter i kassan
Faktum är att dessa butiker begår lagbrott fortfarande eftersom butiker måste motta godkända betalmedel.
>>
>>137675845
Vilket spel?
>>
>>137675845
>>137675809
Har oironiskt dragit fram mer än 1000 nötter till det där spelet.
> är inte trans, har inga ideer om att bli det
Jag är en piktorial konnässör
>>
>>137675952
tales of androgyny
>>
>>137675911
Okej, ska du bete dig som någon ultraautist då som kräver att de accepterar kontanter medan Agda står och väntar i kön?
>>
>en medelhavsblatte kommer och skriver om rasblandning
Så less på /pol/cels som ska komma in och släppa massa rödpillrer precis som om det är något nytt
>>
>>137675649
källa?
>>
>>137676048
Ge fan i att handla där. Vill dom inte ha dina pengar så går du någon annanstans. Enkelt som.
>>
>>137675980
harpyscenen är bäst bara för förhudsfetisch
>>
>>137676095
se>>137676020
>>
>>137675858
>onanera till bilder på sin tjej
Helvete vilken cuck du är mannen
>>
>>137675724
>tillräckligt långt tillbaks sov man under samma tak som djuren

Typ vikingarna menar du då eller? De delade ju sedermera upp det. Ganska irrelevant då det handlade om boskap, något man knappast har i huset idag heller. Dessutom så äter vi dem.

I modern tid började man inte ha hundar inomhus förrän på 1900-talet. Många har fortfarande hundarna utomhus, speciellt jägare och andra som faktiskt använder de som nyttodjur.
>>
>>137676153
vad fan ska jag annars onanera till
>>
>>137676130
finns flera harpyscener, men ja den är ganska najs. Tror inte nåt är omskuret i det spelet
>>
Vgh...du måste göra ditt liv svårare eftersom min nuvarande internetideologi säger att det ska vara så
>>
>>137675858
>mamma berättar hur jag föddes ur hennes fitta
>mamma blir äcklad när jag säger att jag vill in igen
>djävla kvinnoider
>>
>>137676180
Du är Stockholmare förstår jag?
>>
Ny
>>137676260
>>137676260
>>137676260
>>
>>137676197
>Tror inte nåt är omskuret i det spelet
Nä, det är väl gjort av snoppälskare och alla sådana gillar ju intakta penisar
>>
>>137676302
penisar ska vara intakta
>>
>>137676321
Absolut, bara judar och deras golems som vill ha annat
>>
>>137676048
>Okej, ska du bete dig som någon ultraautist då som kräver att de accepterar kontanter medan Agda står och väntar i kön?
Du låter som en mentalt efterbliven och feg liten fitta.
>>
>>137676180
Jag förstår inte vad du tjafsar om? Om man hade hunden utomhus på gården var det förmodligen för att den skulle vakta mot varg, räv osv. De var som sagt nyttodjur som man inte åt. Vill du äta hund idag, kör på, men du kommer ses som ett förvridet cp av resten av svenskarna.
>>
>>137675628
hur rör vi oss närmare mardrömssamhället för att man äter hund?
>>
>>137676656
Jag äter inte hund men åk tillbaka lite i tiden så åt man hunden om man var tvungen. Hela diskussionen handlar ju om det är en modern moralisk grej eller om det alltid varit tabu.
>>
groosh, mygget grooshDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.