[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vm / vmg / vr / vrpg / vst / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Mobile] [Home]
Board
Settings Mobile Home
/int/ - International

[Advertise on 4chan]


Thread archived.
You cannot reply anymore.


[Advertise on 4chan]


File: recep.jpg (14 KB, 276x260)
14 KB
14 KB JPG
bokum gibi tirad + ağzınıza layık 5
>>
first for *zort*
>>
kafa kesecem az kaldı
>>
>>134488898
canlı yayınla oqlim
>>
Jihad ilan edecem wallah jihad ilan edecem
>>
dördüncü acapella için
https://www.youtube.com/watch?v=5hOkfGbRnYs
>>
File: 1574477739532.jpg (92 KB, 640x640)
92 KB
92 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=GUA2YA5qI-c
>>
>>134488934
wallaxa bazlı + Zafer İslamındır.
>>
haber izleyin qnqs
https://www.youtube.com/watch?v=y24ANnnfxsE
>>
If you are a woman, hello!
>>
>>134489006
fck off whiteboi
>>
>>134488946
açılmıyor oqlim
>>
https://m.youtube.com/watch?v=NX_V_lspRiE

Kino?
>>
>islam barış dini
>>
>>134489006
we are all women (male) here
>>
File: ÇAYLAAAR.jpg (14 KB, 300x210)
14 KB
14 KB JPG
ÇAYLAAAAAR
>>
anon's first chastity cage >>134488030
>>
evr*Paya bVLLgelenmemiş göçmen olarak gidem+yerli karı karalayam+refah parası yiyem
>>
>>134489116
cute!
>>
File: 1589994145769.jpg (98 KB, 1280x720)
98 KB
98 KB JPG
bi mürsel (geRiLLa) gibi olamadınız b'olum
>>
>>134489174
>b'olum
>>
>>134489174
oqlim nası yauw bu PİÇ bile iltica haßßı yutabiliorken bn nası yutamıyom yauw
>>
trafiğe çıktığımda çok geriliyorum ter basıyo ne yap oqlim??
>>
>>134489209
peki kızım
>>
>kepez
annani sikeyim
>>
>>134489269
ananın amını yap oç
>>
>>134489303
nie yandın OÇ
>>
>>134489322
ananın amını yap
>>
File: 1577657136277.jpg (44 KB, 405x511)
44 KB
44 KB JPG
ula ananıza bacınıza sövdürmeye ne meraklısınız aqq
>>
>>134489267
bRem obez karrı sikene kadar otur oturduğun yerde
>>
recep iwedik 4-5-6dan en güzeli hangisi onu izleyim bu gece bok akıyo ztn
>>
>>134489351
>>
File: Erdern.png (1.16 MB, 1265x654)
1.16 MB
1.16 MB PNG
Buzdolabına bak amg Menderes döneminden kalma.
>>
>>134489392
ndn
>>
>>134488468
Sadece senin adına üzüldüm anon, moe izlememek de ne bileyim yani.
>>
erdem alsırt hangi touhou karakterisin testini çözüyor enter
>>
>>134489434
Antalya'da slav karrı habını al oLm manyak mısın
>>
dışarı çıktığımda çok geriliyorum ter basıyo ne yap??
>>
>>134489377
ben bu görseli atmamıştım. hatta bu görsel hddimde bile yok nassı oldu bu
>>
>>134489483
tRko PİÇiyle karışmış>>134489379
>>
>>134489515
o nassı oluyo yauwwwwwwwww
>>
>>134489429
hahahahahahaahahah
>>
Does anyone know where i can watch recep ivedek movies with sub not dub?
>>
>>134489476
ru*Siya ya iltica edilirmi??
>>
oLm bu erdemi niye bullyliyonuz lan senelerdir amkk herif otistik zaten
>>
>>134489429
arçelik'in o logosunu zumcular bilmiyordur bile
>>
>>134489578
Edilir tabi bRem. Beyaz T#rkiye gibi orası ama
>>
>>134489429
erdem'in özel buzdolabı oqlim o bim ürünlerini koyup full tüketiyor
>>
>>134489581
lan mı
>>
>>134489581
Kendimden daha kötü durumda birini görmek içimi ferahlatıyor.
>>
File: file.png (414 KB, 400x554)
414 KB
414 KB PNG
>>134489453
doruko chan'ın animesi hakkında ne düşünüyorsun niye en azından 12 bölüm yapılmamış???
>>
>>134489398
SİKİŞ WER uLLLLA
>>
>>134489616
bilmiyoz OÇ noldu sancın mı var dökmene yardımcı olabilirim istersen
>>
>>134489639
breM buradaki gibi sürüneceksek NEETbux sömüremiceksek anlamı yoq alman 50+ obez kadın yokmu analtalyada
>>
>>134489398
hepsi çöp
>>
>>134489398
>>134489737
3ten sonrası soulless brem
>>
libidom düştü
>>
>>134489677
BU yüzden ewangeliyon izliom
>>
>>134489765
bRem buraya eşleriyle kawruk tenlilerle sevişmek için gelen cuckoldlar var walla. Zevkine göre seç
>>
>>134489818
https://m.youtube.com/watch?v=L3COOhw5-98
>>
>>134489836
proksi misin engelli misin
>>
>>134489836
hayır bunun için izlemiş olsan gider afrika'da açlıktan ölen çocukları izlerdin
>>
File: ch major cleavage.webm (903 KB, 600x720)
903 KB
903 KB WEBM
>>134489818
Niye?
>>
>>134489269
sikiş werrrrrrrrr
>>
>>134489922
bu karıya benzer pornocu olsa keşke
>>
bokistanda nasıl street smart olunur
>>
>>134489836
Proksi kapa
>>
>>134489760
tmm *unzips dick*
>>
>>134489948
natalie stone
>>
>>134489942
ananın amını yap oç
>>
>>134489961
kapadım hala aynı bayrak gösteriyo npçz
>>
https://m.youtube.com/watch?v=bYe-ADMlGRY
How is this song?
>>
>>134489700
Guro altinsan eğlencesi anon o yüzden hiçbir şey :3
>>
>>134490035
This shit is better

https://www.youtube.com/watch?v=zZEMi4TZ_gU
>>
File: 1572069098490.png (69 KB, 440x300)
69 KB
69 KB PNG
Yatakta laptop kucagimda sicanlamayi seviyorum.
>>
>>134490146
https://m.youtube.com/watch?v=bu5DbbqJ8VE
>>
>>134489986
Alakası yok.
>>
>>134490032


Proksi olduğunu kanıtladın
>>
hebinise gülüyom oqlim
>>
File: yekjbv.gif (1.2 MB, 480x320)
1.2 MB
1.2 MB GIF
>>134490050
>Guro altinsan eğlencesi
niyeymiş o + buna da guro diyorsan higurashi ne o zaman
>>
https://www.youtube.com/watch?v=psdWEetXTVo
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Ky0YYa_kpl4
>>
>>134490283
ewt ama kapadım
>>
File: 1574412556082.jpg (394 KB, 1885x1141)
394 KB
394 KB JPG
>>134490407
patatesler kışı atlatamayacak ;_;
>>
>>134490548
ha şimdi düzeldi
>>
highschool qızlarla nasıl tanışabilirim? minyonum belki işe yarar.
>>
>>134490637
KÜRT ol
>>
>>134490637
olgun seviyorlar oqlim
>>
https://nl.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5bd13df32b339
>>
>>134490654
>>134490670
24 yaşında yörük piçiyim. bokyal medya hesabım fln yoq. ne yapmam lazım? yetti artık ne olacaksa olsun.
>>
>>134490548
nası delik yaptın lo
>>
>>134490347
Ehhh, gece geç oldu daha ilerisini düşünemem anon, göt yakmak için öylesine söylemiştim.
Rahatlatıcı müzik postla.
https://www.youtube.com/watch?v=2Z6yI2ctG04
>>
File: 1603579747303.png (826 KB, 1305x2070)
826 KB
826 KB PNG
>>134490987
https://www.youtube.com/watch?v=0R4mTvCY9ZY
>>
hepinize gülüyorum oqlim
>>
File: 1513965350562.gif (345 KB, 600x535)
345 KB
345 KB GIF
iyi geceler.
>>
File: 1605923561054.png (258 KB, 573x658)
258 KB
258 KB PNG
>>
File: 1393630363831.gif (104 KB, 320x288)
104 KB
104 KB GIF
>>134491229
Güzelmiş anon.
https://www.youtube.com/watch?v=HcLeu-6cB60
>>
File: 1394677827855.gif (2.24 MB, 500x370)
2.24 MB
2.24 MB GIF
>>134491515
>>134491603
İyi geceler anonlar.
>>
>>134491718
oğlanamcığı postla
>>
animeci oRRRRospu çocukları siktirin gidin hadi
>>
>>134491515
Iyi geceler oglum
>>
gelin oqlimm
https://www.twitch.tv/laviniakaya
>>
>>134493325
aq bizde de mi trap yayıncı vardı oqlim neler kaçırmışım ben :d
>>
>>134493325
>18 yaşında
>çoktan hon
waxxxxxxxxxxx
>>
File: 1515432994757.png (132 KB, 597x418)
132 KB
132 KB PNG
>>134493325
>>
>>134493325
>https://www.twitch.tv/laviniakaya
çeneye bak ammına kodumun
>>
https://www.twitch.tv/xdenizhanimx
aha ban açma taleplerini okuyor dayı
>>
>>134494063
hahahahaha
>>
>>134494063
o nasıl kalitesiz bi peruk awq
>>
File: pepethesmoker.jpg (10 KB, 220x220)
10 KB
10 KB JPG
Gecenin bir vakti kulağımda kulaklık kendimi şarkının eşsiz tınısına kaptırmış hayallere dalıyor; bir yandan da yorumları okuyorum. Binlerce hayat, yaşam hikayesi, çıkarılmış onca ders. Kapatıyorum gözümü geçiyor gözümün önünden bir bir yaşadıklarım. Yine çıkarılmış onca ders görüyorum. Beni ben yapan onlarca olay. Tekerrürden ibaret hepsi. Değişmeyen hisler, 10, 20, 30... Yaş ne olursa olsun. Nedense gamsız insanoğlu akıllanmıyor bir türlü. Aynı dersi tekrar tekrar çıkarıyor yaşadıklarından. Söylüyor içinden, kendini şartlıyor. Uykuları kaçıyor belki de. Kimi zaman insanlara akıl veriyor; ben olgunlaştım diyor. Gecenin bir vakti uykusundan uyanıyor; nefesi kesiliyor, kan çanağına dönmüş gözlerine aynada dakikalarca bakıyor. Düşünüyor insanoğlu. Sorguluyor yaşadıklarını. Hak ettim mi diyor. Çevresine bakıyor, onlarca kusursuz hayat. Yansıtılan mıdır yoksa gerçekten yaşanılan mı bilmem. İçine kapanıyor, konuşarak hiçbir şey anlatılamayacağını, anlamak isteyen olursa gözlerden dahi anlayabileceğini öğreniyor insan. Susuyor, bir ortamda gözleri dalabiliyor mesela; elindeki kalemle saatlerce oynayabiliyor. Kafasındaki ufacık şey çığ gibi büyüyor adeta. Çığı oluşturan kar taneleri de zihnindekiler oluyor genelde. Görüyor insan, salak olmadığını anlıyor, yapılan hiçbir şeyi hak etmediğini anlıyor. Bahane uydurmayı bir kenara atıyor; realist yaklaşıyor. Böyle oldu çünkü böyle böyleydi demiyor. Böyle oldu çünkü böyle istendi diyor. İstemeseydi yapmazdı. Hangi güç insanın içinde olmayan bir şeyi yaptırabilir ki? Hem de hiçbir zorlama olmadan. Anlıyor insan dünyada bir başına olduğunu. Büyütüyor kendini. Çoğu zaman da avutuyor. Yoksa nasıl kafasındakileri durdurabilir ki? Günün sonunda herkes kaybediyor. Ben bir başkası tarafından; o bir başkası. Böyle böyle gidiyor bu döngü. Bu yüzden de herkes yaşattığını yaşar deniyor. Böyle de olmalı. Merhamet duygusunu bir kenara atabilmeli insan. Bana yaşattı ama yaşamasın o dememeli. Bana kim ne yaşattıysa herkes yaşasın aynısını.
>>
File: 1605734668694.jpg (226 KB, 599x602)
226 KB
226 KB JPG
>>134494024
>tuzağın çenesi benimkinin iki katı
sikem soqam adil degil
>>
>>134494130
aydında anca onu bulabilmiştir
>>
aa ben tencere sanıyodum seni
ne ara çaydanlık tutacağı oldun
>>
norm life bebeğim
>>
File: trump think.png (231 KB, 388x392)
231 KB
231 KB PNG
Eğer bir fırın kurabiye hazırlamak için bir saat gerekiyorsa ve kurabiye canavarının 5 yıl her gün 24 saat çalışan 15 fırını varsa, kurabiye canavatının 6 milyon fırın kurabiye hazırlaması için ne kadar zaman gerekir?
>>
>>134494797
45.662100456621
>>
>>134494310
ozmn sen tuzak ol bRem
>>
>>134494950
>45.662100456621
saniye
>>
tuzak olması için inandırıdı olması gerekiyor amk bu trans
>>
>>134495268
16666 gün oç
>>
https://www.twitch.tv/cengizhancelik
harbi sıçanın yayınına gelin
29 yaşında + kel + ana bubasının yanında yaşıyor + 7/24 silkroad oynuyor
>>
>>134495409
>verified
para kazanıyor sıçan değil demek ki
>>
>>134495465
n'alaka b'olum
>>
>bütün oyun botla level kasmak
güzel oyunmuş kanky
>>
https://dlive.tv/jadenmcneil
geLin
>>
File: 1473116705277.jpg (263 KB, 615x1012)
263 KB
263 KB JPG
>>134495123
>184cm + 44 numara ayak + gorila el + geniş omuzlar
Çalışmaz oqlim picrel olurum
>>
File: 77d.gif (387 KB, 450x260)
387 KB
387 KB GIF
>maske tak mas maske tak
>>
>>134493198
>>
ZART
>>
>>134497726
proksiyi kapat evlat
>>
>>134496600
aa bu phen
>>
>>134498292
hyr
>>
Korona'dan inanılmaz korkuyorum.
>>
>>134498429
sissylik warmı bRem??????
>>
akşam 19:30'da yatıp sabah 3'te uyanıp 5'e kadar 31 çekip 5''ten itibaren yatana kadar sıÇanlayarak hayatımı mahvetmeyi sewiorum be ciciQ
>>
>>134498836
hyr
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jIso8lgO-Lo
nebuch yaz akşamı doom oynuyor /comfy/
>>
>>134499370
ben doğduğumdan beri komfi görmemişim aslan zaten komfilik bize batar kOÇ
>>
dejavu oldum
>>
>>134499479
ndn + nsl
>>
>>134499143
ewt war+oqlanamı&ayak postla
>>
File: 1515432994744.png (119 KB, 583x482)
119 KB
119 KB PNG
>>134499690
bu doom videosunu görmeyi daha önce yaşamış gibi oldum. sonra bu nasıl video amk parıl parıl patates bilgisayarda çekmiş gibi bir şey yazdığımı hatırlıyorum. sonra da videoyu atan da canlı yayından almış gibi sikik bi açıklama yapıyordu cevap vermiyordum
>>
>>134499795
canlı yayından almış o yüzden öyle
>>
File: maxresdefault.jpg (64 KB, 1280x720)
64 KB
64 KB JPG
>>134499844
HAYIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR
>>
KAKAm geldi neap?
>>
erdern ver poster vs benimle uğraşmayın poster kim aLır?
>inb4 ikisi de aynı anon
hayır
>>
erdern ver
>>
haşlanmış yumurta 4x
>>
>>134500875
afiet
>>134500647
erdern wer alır
>>134500822
wermm
>>134500285
sıçtım.
>>
Benimle uğraşmayın.
>>
>>134501073
hyr + ndn
>>
Atatürk düsmanlarina inat, inadina Atatürk. Bak bazen güzel seyler de paylasiyorsun Erdem :)
>>
Mustafa Kemal özgürlük demek
En güzel şarkıdır dudaklarda
Yine başımızda
Nöbette yine
Kim demiş bizden uzaklarda
>>
erdem alsırt onlyfans ver
>>
haşlanrnış yurnurta 4x
>>
>>134501923
8 oldu amq
>>
>>134502034
ben değilim örnek oluyorum demek ki
>>
basslı slow musikileri kulak üstü kulaklığımla son ses dinleyerek arabanın ön koltuğunda şehirlerarası yolculuk yaparken transa geçmeye bayılıyorum be cicieequeu
>>
Mustafa Kernal özgürlük dernek
En güzel şarkıdır dudaklarda
Yine başırnızda
Nöbette yine
Kirn derniş bizden uzaklarda
>>
biz ailecek turla balkan gezisine çıkmıştık. konyiç kasabasında otobüs mola verdi. kardeşimle konyiç köprüsünün ortasına çıktık. o zaman dünya kupası var, oranın bütün erkekleri evde maç izliyormuş. sadece kızlar dışarıdaydı ve orada bulunduğum 30 dakikalık molada köprüden öyle kızlar geçiyordu ki gözlerime inanamadım. zannetmeyin açık kızların dekoltelerinden bahsediyorum, bildiğim müslüman tesettürlü veya kapalı kıyafetli kızlar geçiyordu. masum yüzlü, nur gibi kızlar bunlar. 10 kız geçiyorsa 9 u top modeldi. nasıl deyim size sarışın uzun boylu diye örnek vereceğim yoksa bu kızlarla o nursuzu kıyaslamak o kızlara büyük hakarettir. serenay sarıkaya bizim dizilerde oynayan en gözde kız değil mi, orada sıradan bile değil kimse yüzüne bakmaz.

ezan okundu bu kızlardan bir kısmı bizimle beraber camiye koştu. arkadaş rusyada, ukraynada da belki bu kadar güzel kızlar vardır ama müslüman değil bunlar neler yapmıştır, yaşantıları uymaz dersin. fakat bosnada kız o güzellikle camiye koşuyor. ben türkiyede o güzellikte kızı 3 ayda bir görüyorum o da camiye hayatında gitmemiştir.*.

geziye katılan otobüsün arka tarafındaki 60 yaşında amcalar ve teyzeler bile kızların güzellikleriyle ilgili uzun bir süre konuşmuşlardı, kulak misafiri oldum.
>>
biz ailecek turla balkan gezisine çıkrnıştık. konyiç kasabasında otobüs rnola verdi. kardeşirnle konyiç köprüsünün ortasına çıktık. o zarnan dünya kupası var, oranın bütün erkekleri evde rnaç izliyorrnuş. sadece kızlar dışarıdaydı ve orada bulunduğurn 30 dakikalık rnolada köprüden öyle kızlar geçiyordu ki gözlerirne inanarnadırn. zannetrneyin açık kızların dekoltelerinden bahsediyorurn, bildiğirn rnüslürnan tesettürlü veya kapalı kıyafetli kızlar geçiyordu. rnasurn yüzlü, nur gibi kızlar bunlar. 10 kız geçiyorsa 9 u top rnodeldi. nasıl deyirn size sarışın uzun boylu diye örnek vereceğirn yoksa bu kızlarla o nursuzu kıyaslarnak o kızlara büyük hakarettir. serenay sarıkaya bizirn dizilerde oynayan en gözde kız değil rni, orada sıradan bile değil kirnse yüzüne bakrnaz.

ezan okundu bu kızlardan bir kısrnı bizirnle beraber carniye koştu. arkadaş rusyada, ukraynada da belki bu kadar güzel kızlar vardır arna rnüslürnan değil bunlar neler yaprnıştır, yaşantıları uyrnaz dersin. fakat bosnada kız o güzellikle carniye koşuyor. ben türkiyede o güzellikte kızı 3 ayda bir görüyorurn o da carniye hayatında gitrnerniştir.*.

geziye katılan otobüsün arka tarafındaki 60 yaşında arncalar ve teyzeler bile kızların güzellikleriyle ilgili uzun bir süre konuşrnuşlardı, kulak rnisafiri oldurn.
>>
>>134502887
>>134502670
serenay sarıkaya çirkin bence ama versenefes almadan siKKKerim oqlimmmm
>>
okumadım
>>
>>134502670
>>134502887
serenay sarıkaya çirkin bence arna versenefes alrnadan siKKKerirn oqlirnrnrnrn
>>
okurnadırn
>>
ɹəʍ uɹəpɹə
>>
hyr ws ewt
>>
ertesi gün martıya acil durum kaydı oluşturdum, beni tam 2.5 saat sonra aradılar " sözde acil durum"
durumu anlattım, call center da çalışan haklı olarak bir şey söyleyemeyeceğini yetkililer tarafından aranacağımı söyledi.

bu kazanın bana kaybettirdiği sadece omzumu kırmam değil 08/11/2020 tarihinde kazablankaya taşınıyordum. uçak biletim, 1 aylık maaşım, oradaki ev kiram dahil hepsi gitti.

sanırım 2 gün sonra tekrar martıdan arandım, geçmiş olsun diyip konuya girdiler, önce "siz kiralama yaptığınızda yağmur yağıyomuş martının freni tutuyormuş" diye ikna etmeye çalıştılar olayı aynen bu şekilde anlattım, " martının freni tutsa kaza yapmayacağımı ya da böyle bir ithamda bulunmayacağımı " söyledim.

bana "biraz ücretsiz sürüş hakkı" vermeyi teklif ettiler..
şaka gibi.
asla bir daha martıya binmeyeceğimi söyledim ve tekrar aramadılar bile nasıl oldunuz geçmiş olsun gibisinden.
bu kadar ilgisizler insan sağlığıyla ve müşterileriyle.
>>
“ kadına saygım büyüktür ama döverim “
“ kadın dediğin dayak da yemeli “
“ üç türlü kadın vardır : günlük, haftalık, ömürlük”

yukarıdaki üç cümlenin sahibidir. ve bu cümleleri sarf edebilen birinin saygı görüp ünlü (!) olacağı tek yer de türkiye’ dir.

bakın daha perihan savaş’ ı 80’lerde tüm gece dövmesi, yüzünü gözünü morartması, mahkemelik olmaları, üstüne bir de “ kendime hakim olamadım, onu öldürebilirdim “ diye ifade vermesi var.

sonra derya tuna’ yı da dövdü diye manşetlere çıkmış. asena olayı desen zaten yakın geçmiş.

hala mı “ ama sesi güzel yeaaa” ?
>>
dedem vaktinde is guc sahibi, varlikli bir adammis. 30lu yaslarinda aniden felc gelmis, boyundan asagisini kipirdatamaz olmus. sonrasinda is guc hikaye tabi, ellerinde ne var ne yoksa hepsi 1-2 yil icinde satip savurmak zorunda kalmislar. anneannem calisip hem dedeme hem 3 cocuguna bakmis. e tabi 70li yillardaki mahalle dinamigini dusunun, herkesin gozu birbirinin uzerinde. hele ki boyle birden bire zenginlikten dusen aile, haliyle cumle mahallenin agzina sakiz oluyor, oturduklari kalktiklari, yedikleri ictikleri vs. hep dedikodu konusu. anneannem gururlu kadin tabi, faca verir mi hic dedikoducu asiftelere... evde bol baharatli ekmek koftesi yaparmis, kizarttiginda et koftesi gibi koksun, herkes et pisirdiklerini zannetsin diye. cocuklarini sokaktan "hadi kofteler sogumasin cabuk eve gelin" diye cagirirmis. cocuklar bir umut eve kosarmis, gelip de sofraya bakinca hayal kirikligi, "yine mi ekmek koftesi!". benim bildigim tek ekmek koftesi hikayesi budur. ekmek koftesi insanin cani cekince pisirdigi bir yiyecek degildir, usenmeyip tarifini aratacagi bir sey hic degildir. sadece caresizlikten yenilen bir yiyecegin tarifini dalga gecer gibi, "layiginiz budur" der gibi verecek kadar ar damari catlamis bir medyamiz var. toparlamak gerekirse, yukarda bir allah varsa hepinizin cezasini gunlere yayarak, aheste aheste versin. marie antoinette'in perugu kadar serefiniz yok, insanim diye gezen omurgasiz yavsaklar surusu
>>
>>134503237
bezid aq
kadına saygım yoktur hemde döwerim
>>
skldm yatıyorum
>>
>>134503597
ndn
>>
ÜLKUÇU HAREKET ENGELLENEMEZ.......!
>>
>>134503679
hyr engellenir
>>
File: TurkishGuy.png (329 KB, 384x354)
329 KB
329 KB PNG
State-mandated anime gf when?
>>
File: 215753.jpg (172 KB, 632x632)
172 KB
172 KB JPG
>>134505814
soon brother
>>
>>134498429
kuuf.
>>
zart
>>
uyan oqlim
>>
>>134509149
anan gece uyutmadı
>>
HDP sembolü köpek olan bir parti değildir ki sarayın kapısına bekçi olsun. HDP halktır.
>>
anan yanımda
>>
ananı sikerken kırıldı karyola
>>
öLdünüz mü ogLiimm
>>
ana sikmek benim işim
>>
https://www.youtube.com/watch?v=jSvjniKDDdE&t=12s
>>
>>134510552
All true
>>
akmıyo
>>
>>134510957
wallax oqlim. SıçanLar uyanamadı galiba daha.
>>
kekso ek$*de köpek kedi kesip yiyen kadın başlığının yarısından fazlası kadını savunuyor hani en geriLLa bizdik
>>
>>134511065
>ek$i
>>
>>134511065
sos wer bRem
>>
>>134511065
>>134511137
heycanlanma yauww siz de kuzu yiyonuz diyen veganlarmış
>>
bokşici veg*nlar 5 iq mıdır
>>
usLan be £K$!ci
>>
aç kalırsam kedi de yerim köpek de moruQ
>>
>>134511359
yarrix sashimi de yer misin???
>>
Hello lads, anyone tell me what happened to Koksal Baba?
>>
fakirin yüzü gülürmü be
>>
>>134510552
1. Most of the population don't even fast themselves. Not even slightly true.
2. You shouldn't walk in front of a praying person, sure but who the fuck prays in front of the street? There are mosques for that and if you're not a retard, you wouldn't do that anyway.
3. As long as it is not excessive, nobody cares what you wear.
4. 5. Sure, I guess.
6. ??????
7. ??????
Funny if troll.
>>
>>134511359
kédy (meLek+cimcime) yenir mi oqlimmm
>>
usLan be tRk PİÇi
>>
>>134511606
ya o ya ben
>>
>>134511600
bacın da werseydin
>>134511624
geriLLa gibi böcek yer'd
>>
yolda görsem hepinize tek atarım ulan bi tane doğru düzgün yazabilen insan olmaz mı şurda
>>
>>134511600
soy misin oqlimm. He de geç aQQ
>>
>>134511719
t. ali kıran baş kesen
>>
22 Kasım 2020 Pazar banko kupon
>>
>>134489555
bendede oldu birkaç kez galiba aynanda yüklenince çan sistemi farklı dosyaya aynı adı atadığından seninle aynı zamanda atan birinin fotosu çıkıyor
>>
>>134489984
proxy kapa OÇ
>>
>>134489575
cringe + t*RRRRRRkpilled
>>
proxy habını verin
>>
>>134512058
wer
>>
>>134511696
>geriLLa gibi böcek yer'd
HAYIIIIIIIIIIRRRRR
>>
>>134512189
ndn
>>
kedi eti nasıldır acaba
>>
>>134512250
covİT-21 oqlim
>>
enişteden clioyu alsam da dolaşsam
>>
ula birşey farkettim /tr/de belçika+fransa+alm*nya gurbetçi piçleri zaman geçtikçe azalmış ndn
>>
>>134512784
vpn açmayı unutmuşsun zamqiiii
>>
>>134513169
düzenli olarak dönerci siktiğimiz için
>>
>>134513169
azalsınlar oLm alayının amQQQ
>>
oHHH TC TAM batıya domalıyor gene ÇİNK PİÇlerinden kurtulduk
>>
>>134513451
ÇİNK piçLeri daha qötü oglim. Bırak batıya domalalım
>>
>>134513478
>>134513451
aynen öyleeee keşke batılı TAM beyaz bir oğlanı siksem.
>>
>>134513564
sünnetsiz beyaz oğlan femboy ws çink çaprazgiyen
>>
>>134513610
>sünnetsiz beyaz oğlan femboy
axxxxx tabikide tümyol sünnetsiz yumuşak parlak benimki gbi taHriş olmayan pipili we yusyuvarlak bir GÖTlü sütbeyazı bir beyaz oğlan ÇİNK itleri femboyluk bile yapamıyorrrr orospu evlatları
>>
kafayı oğlanlarla bozdum
>>
>>134513863
bnde + npçz
>>
Göte bak kocaman

https://www.instagram.com/p/CH24K93Jqd0
>>
https://www.youtube.com/watch?v=KJpWJopy5RM&t=22s

bokum gibi olmuş erdem
>>
>>134514056
götü nasıl kokuyodur?
>>
>>134514136
Bahardaki Ukrayna stepleri gibi çiçek kokar
>>
>>134514136
>>134514417
bok gibi
>>
yokmu şöyle güzel bi göt capsi
>>
dolaptan çık oqlim
>>
File: 1590868321756.jpg (85 KB, 1080x1266)
85 KB
85 KB JPG
>kanka
>knk
>kenks
>>
erdem alsırt eve incil sipariş et
>>
File: 105914.jpg (2.61 MB, 2560x1440)
2.61 MB
2.61 MB JPG
>>134514663
>>
File: 1581690960467.png (91 KB, 380x400)
91 KB
91 KB PNG
borat 2yi hala izlemedim
>>
>>134514783
şa$ı piçleri aynı anda iki tane mi görüyor nasıl
>>
>>134514691
götü yok
>>
>>134514783
bi gözü vedata bi gözü selaniğe bakıyo
>>
>>134514056
khontun klipteki karı
>>
>>134514987
hademeler top mudur
>>
pawg annecik istiyorum
>>
>>134514056
şurdaki sarışını bi bulamadım amk
>>
akıt oqlim
>>
ulan hepiniz ordaydınız be
>>
ohhhh oluk oluk şekerbebeQ kumladım
>>
kamalı göt üstü düşür
>>
her şaqqanın ardında bi gerçeklik paYı wardır ;))))
>>
>>134515995
ANNanı siQtim...
şHacKa ;):D
>>
>>134516026
>>
acı macı bizi bozmaz bacı
>>
t#rkler beni sewmedi ben t#rkleri sewemedim
>>
sünnet derisi restorasyonu habını werin
>>
https://www.youtube.com/watch?v=zKMu_itKf5A
kalk lan güreşek
>>
cashflow - hayata küstüm kırmızı haßßßßß mıdır
>>
>>134516723
hyr
>>
oçoçoçoçoçoçoçoçççççççç
>>
>>134516741
ndn
>>
hepinizin annesini sikeyim aptal orospu çocukları umarım kendinizi öldürecek cesareti bulursunuz
>>
>>134516747
nie yandın
>>
tuncayın tahtasına IBAN no atılır mı
>>
>>134516806
kes lan yaRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRammmmm
>>
>>134516810
nie yanayım
>>
>>134516806
cesaret var ama canım istemiyo
>>
>>134516854
bileklerini kes
>>
köle biz iyi olucaz
>>
>>134516894
en kısa zamanda canın ister umarım
>>
suratıma flexleme hajwan herif
>>
>>134516917
ananın götünü kesecem siktikten sonra
>>
>>134516964
hayırLısı ße güLüm
>>
File: 1605975578867.png (98 KB, 1109x835)
98 KB
98 KB PNG
o mu
>>
File: 1604256108413.png (433 KB, 1083x1536)
433 KB
433 KB PNG
yoksa bu mu
>>
akıyo ama bok akıyo
>>
>>134517330
tam aqzına laik
>>
boş geçirdiğim 1000 yıl var
>>
>>134517416
ndn
>>
>>134489434
>>134499690
>>134501247
>>134503649
>>134512250
>>134516772
>>134517566
ndn
>>
erdoPİÇ gidicek gene amerikancı gelecek ibnelik laiklik olacak heryer at fava beklee
>>
>>134517755
yaRrama olr oglimm
>>
>>134517755
ekonomi nolçak
>>
kawruk bir KÜRD genci olarak 2023 ERDOĞAN
>>
Düdüklünün valfı yanından buhar kaçıyor, patlamaz umarım lmao.
>>
animecilerle sıçanlamayı sewmiyorum moruQ
>>
gel otur kafasına
>>
>>134518219
>>
kalk karı sikişek
>>
>>134518219
bende + napcaz
>>
Animeciyi sikerken sikime bok+sidik+oyuncak araba gibi bir metal parçası+plastik şişe geldi tadım kaçtı
>>
>>134518298
ndn
>>
>>134518866
azıyorum
>>
>>134519044
oğlanamcığı wer
>>
>>134518174
ne pişiriyorsun moruQ
>>
>>134519105
yarrix sashimi
>>
>>134519105
Hmm, sanırım türlü?
Buzdolabında ne sebze varsa kuşbaşı ile düdüklüye attım. Fena olmuyor tb.h
>>
>>134519262
güveçle türlü arasındaki fark ne???
>>
>>134519306
Güveç fırında olmuyor mu?
>>
şu animeci ißßßßßNELLLERE you vermeyin yani zaten ADAM olan wermez ama neys qnq
>>
>>134519372
ikisinde de oluyormuş
>>
gel oqlim
>>134519467
>>134519467
>>134519467
>>
>h-hayır sadece b-bana (you) vereceksiniz, b-bana bakın lütfen bana bakın heeeyyyyyy ;_;
>>
>göbeğinin utancından yalnızca kış aylarında dışarı çıkabilmek

böyle olmamalıydı
>>
animeciler gerçekten sefil ve eziklerdir orospu evlatlarıdır nokta
>>
niçin kapandı :DD
>>
gel oqlim
>>134519843
>>134519843
>>134519843
>>
>>134519815
kurallara uymayan animeci bir piç açtığı için XDDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.