[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.
File: 2061950056.jpg (289 KB, 1080x1532)
289 KB
289 KB JPG
karkipävä -panos
>>
lauantaipussi oikeasti paskaa miks mä noita silloin joskus halusin
>>
on nää vähän pienempii mutta ei paljoo
>>
>>100033231
ne liiga karkit syödään itkemättä
>>
File: 1524800472082.gif (964 KB, 371x400)
964 KB
964 KB GIF
Ui juma ne mustat autot tossa oli parhaita
>>
>>100033255
Olet aivan järkyttävän uusavuton.
>>
File: 1523536654272.jpg (51 KB, 500x492)
51 KB
51 KB JPG
>>100033387
et ole ensimmäinen joka sanoo noin sekä netissä että oikeassa elämässä
>>
File: candyking-uutuudet.jpg (93 KB, 1030x669)
93 KB
93 KB JPG
>>100033323
oispa irtokarkkia
>>
File: 1530577153730.png (196 KB, 658x588)
196 KB
196 KB PNG
kusen mukana tuli köntti hyytynyttä mälliä mikä haisi kuolemalta
nyt kikiä kirvelee
>>
>>100033465
niin mutta tuntuko se hyvältä? itellä parhaat runkut just sillon kun on kuivaa spermaa putkessa kutittelemassa
>>
File: supi.webm (2.96 MB, 1280x720)
2.96 MB
2.96 MB WEBM
https://www.youtube.com/watch?v=MPYtFb1p65c
>>
Ehdotan että muutamme mämmin nimen suomilangaksi + lakisääteinen versio langan nimestä toisella kotimaisella kielellä eli finland tråden. Tästä edespäin "mämmi" olisi siis /Suomilanka - Finland Tråden/, jossa järjestys olisi siis tosiaan tuo suomi eka ja ruotsi toka, niin ruotsinkielisiä ei syrjittäisiin ja olisi selvempää, että kyseessä on siis suomalaisten generaali. Ruotsinkielen osaaminen olisi myös suotavaa, että voitaisiin jutustella toisella kotimaisella.

Kukaan messissä?
>>
>>100033511
Juuh. Ohan kaikki tuotteetkin täällä nimetty tolla periaatteella niin miksei myös meidän generaali. Kannatan
>>
File: 1513363118335.jpg (115 KB, 1285x1015)
115 KB
115 KB JPG
>>100033511
kyllä, kaikki mämmiläiset on tietysti käyneet jo yliopiston virkamiesruotsikurssit läpi
>>
Sielua >>100033212
Sieluton >>100033511
>>
mämmi 2019:

>finland tråden
>jonneja
>inttijonneja
>ylilautajonneja
>vantaajonneja
>turreja
>homoja
>fetissipakottajia
>homoturrijonnefetissipakottajia

transuja sentään vähemmän mutta kaiken kaikkiaan alamäki on jyrkkä ja kuilu pohjaton.
>>
File: abuu.jpg (5 KB, 240x192)
5 KB
5 KB JPG
>>100033231
Ne oli hyviä. Suffelipuffit myös. Ainoa mistä en tykkää oli se, että minulla oli aikoinaan "peliaikaa" se kaksi tuntia päivässä, eli sain pelaa aika nihkeästi. Onneksi tämän sai kierrettyä niin, että menin kavereiden luokse pelaamaan. Muuten 10/5 ajat.
>>
File: 1532032521634.jpg (161 KB, 1920x1080)
161 KB
161 KB JPG
https://youtu.be/2csrtTBc1RY
nakkikioskille jatkoille
>>
mämmi, pilalla.

https://www.youtube.com/watch?v=q3daOc9pW7Y
>>
File: 1534088099982.webm (341 KB, 546x546)
341 KB
341 KB WEBM
>>100033663
oma elämänhallinta pilalla
>>
lennän pierun voimalla
>>
postatkaa suomiräppiä mitä kuuntelitte jonnena

https://www.youtube.com/watch?v=mOWkV4eZoMA
>>
File: 1515482699233.jpg (89 KB, 1000x800)
89 KB
89 KB JPG
Näin unta että paneskelin kahden neekeritytyn kanssa. Oli mukavaa.
>>
Huomenta
>>
File: 1528388340970.jpg (30 KB, 313x313)
30 KB
30 KB JPG
>>100033732
en kuunnellut suomiräppiä
olin vähän kovempi äijä
https://youtu.be/gbx6QUoGpdY
>>
File: akari13.gif (232 KB, 345x535)
232 KB
232 KB GIF
>>100033776
paitti Pikku-G:tä tietysti
https://youtu.be/qiLMhhg2yek

>mul on enemmä riimejä ku ihmisii Kiinas
>>
>>100033732
kuuntelen edelleen suomiräppiä melkeenpä pelkästään
>>
>>100033855
vantaa
>>
alhainen sosioekonominen status
suomiräppi
päihdeongelma
rikosrekisteri
syrjäytyminen
vantaa
lähiö
väkivalta
poliisi
>>
>>100033916
päihdeongelma ja syrjäytyminen mutta ei sentään noita muita, huh
>>
perheväkivalta
alkoholiongelma
masennus
mielenterveysongelmat
työttömyys
itsemurha
>>
>>100033916
kela
tatuoinnit
etniset vähemmistöt
>>
File: 1541728901766.jpg (94 KB, 775x719)
94 KB
94 KB JPG
https://youtu.be/pCdry6OQNtw
Ketkä meistä ei ois ettiny ittee? Jokainen meistä on VIP!
Pikku G sen sanoi, me nyymit selvitään ja meistä tulee vielä jotain
>>
>>100034051
eikä tuu vittu, oon jo 24 ja täys luuseri. myöhäistä tässä vaiheessa enää "tulla miksikään"
>>
File: 1542516372230.png (358 KB, 680x582)
358 KB
358 KB PNG
Liero... siinäpä vasta freeware videopeli.
>>
>>100034071
Suomessa voi kuka vaan hakea mihin vaan lipastoon jos kinostaa
>>
>>100033916
kaikki noista osuu kohalle
>>
File: 1540852094743.png (441 KB, 745x726)
441 KB
441 KB PNG
>>100034099
Suomalaiset DOS klassikot on liian wanhoja /mämmi/n jonneille.
>>
File: oddish.jpg (163 KB, 900x1200)
163 KB
163 KB JPG
>>100034099
https://www.youtube.com/watch?v=l2yi60-grHs
>>
>>100033284
Ah jännä.
>>
>>100034099
paras oli se jumalaton atomipommi, en muista nimee
ja se mappi jossa oli joku kattokruunu ja ruokasali
>>
>>100034178
Ihan kuin itse pelaisi.
>>
File: 1508471991654.png (214 KB, 650x644)
214 KB
214 KB PNG
https://youtu.be/mQX5MkVqX9M
>Pikku G
>2017
>1.4 miljoonaa katsojaa
mitä ehmettiä?
>>
Tulkaa ! :)

>>100033147
>>100033147
>>100033147
>>
https://www.youtube.com/watch?v=HCUMb5_ByRo
>>
File: noidan käsikirja 5.jpg (602 KB, 1920x1509)
602 KB
602 KB JPG
>>
>>100034320
https://www.youtube.com/watch?v=74hyMWQhvJI
>>
File: noidan käsikirja 6.jpg (561 KB, 1920x1517)
561 KB
561 KB JPG
>>100034342
>>
Syön nakkeja ja makarylliä ketsupin kera. Ai että.
>>
>>100033255
Lataa paint.net ja valitse valikosta suoraan kuvan koon muuttaminen. Älä ole vammainen
>>
>>100033623
Asia puhetta.
>>
Kaikki on paskaa paitsi kusi.
>>
File: kyoko2.gif (498 KB, 640x360)
498 KB
498 KB GIF
https://youtu.be/XtlDHnWgGeM
>>
ai vittu olin pesemäs helloja mr musclella ja pidin sitä purkkia väärin päin ja ammuin vahingossa silmään. puol tuntia valutin vettä kylpy ammeessa silmään
>>
>>100034534
ja sitten erikseen muokkaan joka kuvan pienemmäksi? vammasenmoinen vaiva
>>
File: maxresdefault.jpg (80 KB, 1280x720)
80 KB
80 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=0dfVrQJFZ3U
>>
>>100034598
Mitä jos et postaisi paskoja kuviasi kuin pahimman luokan jonne? Ketään, kirjaimellisesti ketään, ei kiinnosta spämmisi.
>>
File: generally_02.png (240 KB, 1024x768)
240 KB
240 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=UnV5tF0WRpI
>>
>>100034666
>666
o-okei nyymi, sori
>>
>>100034598
Kuinka helvetin monta leikekuvaa päivässä otat jos 5 sekunnin käyttäminen koon pienentämiseen on liikaa? Sun kuvas on muutenkin jotain vitun ruutukaappauksia animesta, ei niiden tarvitse olla kahta megaa
>>
>>100034311
en tuu, homo
>>
vaihdoin mun ohjelmien kielet japaniks. nyt on pakko opetella tai en osaa käyttää ohjelmia
>>
ketä tubettajii seuraatte? ite seuraan niilo22 koska se on yhtä perseestä ku mä
>>
minkä klassikko novellin lainaan ja jätän lukematta
>>
>>100034815
isvaffel
>>
>>100034815
pewdiepie
>>
vittu inhoon kyl vaaleeta makarooni syön nykyään vaa kuun loput pelkkää nuudelii tai tummaa makarooni ku massit loppuu
>>
File: uima altasa apustaja.jpg (75 KB, 1280x720)
75 KB
75 KB JPG
Meen kylpyyn
>>
>>100034871
Kuinka kehari täytyy olla että loppuu rahat kesken?
>>
>>100034945
Frodo tier kehari
>>
>>100034845
Aarresaari
>>
Suositelkaa jotain hyvää elokuvaa.
>>
File: 1519638369617.jpg (149 KB, 470x600)
149 KB
149 KB JPG
>>100034845
karamazovin veljekset
>>
https://www.youtube.com/watch?v=HCUMb5_ByRo
>>
>>100035142
the room
>>
>>100035142
Shoah
>>
File: 1499798197000-570390820.jpg (559 KB, 985x2048)
559 KB
559 KB JPG
Which are you?
>>
>>100035142
빈집 (Bin-jip)
>>
https://www.youtube.com/watch?v=A-Cldz20iGo
>>
huomenta nyymeröiset :3
>>
Hei. Maanantaina /mämmi/in tulee kolmasluokkalaisten kiertue tutustumaan internetkulttuuriin. Kiertue alkaa klo 12:00 ja kestää klo 14:00 asti. Tänä aikana olisi suositeltavaa, että langassa ei olisi lapsille sopimatonta materiaalia, kuten kiroilua, pornografisia kuvia, väkivallan ihannointia, puhetta alkoholista tai muista huumausaineista, yms. Koululaisista voi koitua pientä häiriötä, mutta olkaa ymmärtäväisiä.

Ystävällisin terveisin,
Sanna Sammakkomäen alakoululta
>>
>>100035355
Moi!!!!!!! :3
>>
>>100035455
Näytän niille vittu mun ison ja suonikkaan kyrvän, vittu.
>>
NONIIN
http://www.windowsgames.co.uk/slay.html
https://www.youtube.com/watch?v=cw10DCCIdCE
miltähän peli rompulta tämänkin muinoin löysin, helvetin hyvä strategiapeli
>>
>>100035160
>>100035015
romaaneja eikä novelleja
>>
Koulukiusattiinko nyymejä?
>>
>>100035455
mulle tulee kaasuvaivoja kun olen hermostunut hmmh pruuts
>>
>>100035580
juu
>>
File: 1498948088445.jpg (9 KB, 263x192)
9 KB
9 KB JPG
>>100035580
minnua koulun kiusatiin koska olem erin laine
>>
Mikä ero on maksapateella ja maksamakkaralla
>>
>>100035675
Hähää van mainen.
>>
File: 1508472786161.jpg (58 KB, 658x523)
58 KB
58 KB JPG
keitin riisiä ja heitin vahingossa kauhalla tulikuumaa vesiriisisekoitusta kädelleni
sattuu
>>
>>100035686
Toinen on makkaran muodossa.
>>
>>100035704
Hähää palo van mainen.
>>
>>100035704
>04▶
>File: 1508472786161.jpg (58 KB, 658x523)
>keitin riisiä ja heitin vahingossa kauhalla tulikuumaa vesiriisisekoitusta kädelleni
>sattuu
lääkäriin
>>
>>100035686
maksapateessa on paljon korkeampi maksa%
>>
>>100035757
milläs nämä maksa-arvot vois mitata parhaimmin
>>
>>100035704
itse kun piti pastat valuttaa niin tiputin vedet lattialle ja pastat lavuaariin
>>
File: clowns.jpg (225 KB, 716x894)
225 KB
225 KB JPG
>>
TJ159
>>
https://www.youtube.com/watch?v=V5tbah19qo8
>>
>>100035815
meitsi vasemmalla
>>
>mämmin keittiössä ft. kortti ramses
>>
>half Finnish/half Somali
I thought Finns constantly bragged themselves around having the strongest white genes in the world whose bleaching effect could turn the swarthiest Nilote blonde-haired and blue-eyed?
They seem not even to be able to impact people from the Horn of Africa who are known to have the most recessive genes in the world
>>
https://www.youtube.com/watch?v=buujZyQSjdo
katsomatta paskaa
>>
>>100036044
This, on the other hand, is the bleaching effect of the DINARIC BVLL
>>
>>100036070
söpö tyty
>>
>>100036070
Another with your Chad neighbors
>>
*vetää nyymiä dunkkuun*
>>
vittu mun dunkku!
>>
>>100035015
lapsille tarkoitettu romaani

>>100035160
yli tuhatsivuinen romaani

aika vitun paskat ehdotukset jopa mämmin mittapuulla. dostojevskiä kuitenkin lainasin
>>
>>100036066
ompa halvan näköinen animaatiotyyli
hyi vittu
>>
>>100036313
>älä anna minkäänlaisia kriteereitä
>valita saatuasi ehdotuksia
Voe sinnuu
>>
uskaltaako ulkona käydä?
>>
>>100036349
kriteeri oli että novelli ja kusitte senkin. ei teille ilmeisesti tohi antaa nuinkaan helppoja kriteerejä
ens kerralla kun pyydän kirjaa niin varmaan ehdotatte elokuvaa
>>
File: 75.jpg (823 KB, 1344x2066)
823 KB
823 KB JPG
oispa
>>
File: kalustaja.jpg (43 KB, 680x501)
43 KB
43 KB JPG
Om mahdotonta saada mitä haluaapi jos ei tiedä mitä haluaapi
>>
>>100036510
väärin. on mahdollista että saat vahingossa sen mitä haluat vaikka et tiennyt että halusit sen
>>
>>100036510
>pyydä novellia
>jonnet ehdottaa romaaneja
vittu te ootte tyhmiä ja luulette että ette ole
>>
Tänää baarin kautta yökerhoon ja sieltä jatkoille. Mites nyymeillä?
>>
..saispa vahingossa
ei tuo tahallaankaan tunnu onnistuvan
>>
>>100036602
kaupan kautta kotiin ja sieltä nukkumaan
>>
>>100036602
saunaan neljältä, sen jälkeen syön ja sit piereskelen tietokoneella johonkin kymmeneen asti ja meen nukkuun
>>
>>100036606
https://www.youtube.com/watch?v=izBbP2kro-c
>>
>>100036832
kello neljä on liian aikainen saunalle
>>
>>100036841
oisit postannu oo hiljaa ja nuku mun kanssan
>>
Rintakarvojen määrä on kasvanut jo pariinkymmeneen
>>
>>100000000
>>
ai vittu mun ala selkä
>>
File: 1521746146351.png (1.42 MB, 1013x1432)
1.42 MB
1.42 MB PNG
Tiesittekö että tytöt pissaavat uima-altaaseen huomattavasti enemmän kuin pojat?
>>
*kakkii nyymin takapihalle*
>>
Totaalinen hullumies

https://www.youtube.com/watch?v=ftonX5zBrHU
>>
>>100037305
onko tyhmempää tekemistä? mitä hyötyä tuostakin on?
>>
>>100037305
ite nostan enemmän, mutta eihän tääl vässykät suostu uskomaan
>>
>>100037372
Jättikö äiti vaipat vaihtamatta vai mikä on? LOL! Todella typerä kommentti sulta!
>>
>>100037440
Mä kans mut tos pari vuotta sitte meni polvi niin on täytyny vähän tiputtaa
>>
Kone veti BSODit neljännen kerran putkeen tänään.
>>
>>100037509
ootko kattonut miksi?
>>
>>100037372
Villi veikkaus että videon kaveri nauttii siitä.
>>
>>100037534
Crashaa aina kun lopetan yhden tietyn pelin. Nyt vedin sen läpi ja uninstallasin niin ei enää crashaa.
>>
>>100037626
>crashaa
kaatuu
>>
>>100037626
>uninstallasin
vasta-asensin
>>
vittu everquest on PASKA
>>
>>100037626
>uninstallasin
poistin
>>
>>100037743
t. PASKA
>>
>>100037743
t. run escape jonne
>>
En ole ikinä pelannut runea tai wowia
>>
Olen pelannut runescapea ja wowia
>>
>>100037913
Miksi mainitsit nämä kaksi peliä yhdessä? Toinen on jonne sontaa ja toinen mullistava mörppi.
>>
File: Hej2.jpg (361 KB, 800x1200)
361 KB
361 KB JPG
how are greetings/farewells made/conducted in your country?
I live in sweden, and informal greeting with people you dont know are started with the word: Hej.
To say goodbye, i usually say allso: Hej. Some other people may say something else.
Same I say to people I know close(friends) and family, but when I say goodbye, i say:Hej då! (NOTE:Notice the exclamation mark)

I have heard that, saying "Hej" and such... is a new "invention". Only when people had phones people begun to say such things. But I dont know, if that is true. (https://www.quora.com/How-did-people-in-medieval-times-greet-each-other - ?)
Hej, means health. And is to indicate that one wants that person to have a healthy well being. As such is a greeting in showing, the intent of wanting to be frendly. då means, in past.
>>
>>100037986
Kaikki oman ikäluokan ihmiset ovat hakanneet molempia. Laadusta en tiedä kun molemmat näyttävät omaan silmään samanlaiselta ripulilta
>>
>>100038072
When you meet someone you say "Hiiohoi halojatapäivää" and when leaving you say "Tattis ja näkemisiin"
>>
File: 1366543210670.jpg (37 KB, 675x555)
37 KB
37 KB JPG
aattelin olla tänään hedonismin orja ja ostaa kaupasta kunnon setit
>>
Oon aika sami kun unissakin lentely on vaihtunut maan pinnalla juoksemiseen...
>>
File: 1498594107695.jpg (10 KB, 240x180)
10 KB
10 KB JPG
>>100038183
mitkä setit?
>>
>>100038262
Kunnon setit.
>>
File: rullakebab.jpg (94 KB, 800x533)
94 KB
94 KB JPG
>>100038262
sipsuja, joku dipsu, kaljaa, suklaata, pienem viinan ja kebulasta rullan
>>
File: 1537700791809.png (53 KB, 800x598)
53 KB
53 KB PNG
>>100038345
kuulostaa herkunliselta
>>
Tänään ekaa kertaa penkistä 100kg. Tavoite 6 toistoa. Viime viikolla nostin 97,5kg 6 toistoa.
>>
>>100038345
>kaljaa
Osta mielummin viinaa tai edes olutta.
>>
File: lyyäänkö.jpg (46 KB, 896x679)
46 KB
46 KB JPG
>>100038399
Sä mitään saa nostettua, vitun hiiri.
>>
Kirjaimellisesti ihan h*mmetin tylsää. Keksikää mulle jotain tekemistä
>>
>>100038498
runkkaa
>>
>>100038498
kirjoita manifesto
>>
>>100038498
osta asunto
>>
>>100038498
Viiltele itteäs
>>
>>100038498
neekeröi
>>
jänskättää ihan sikana tän päivän ohjelma!!!
>>
>>100038648
ohhoh!!!!! mikäs nyt siinä niin jänskättää!!!!??? mitä mitäää???!?!??!
>>
>>100038571
Mistä aiheesta?
>>
>>100038672
ensimmäinen balettitunti
>>
>>100038807
H E L S I N K I
>>
File: 1519100107559.gif (999 KB, 499x653)
999 KB
999 KB GIF
>>
>>100038345
onpas paskan näköinen rulla
>>
>>100038876
mä keskellä, mämmi alapuolella
>>
>>100039001
limps limps
>>
>>100038909
VARPPINA SÖISIT!!!!!!
>>
File: apua apustaja.jpg (63 KB, 519x537)
63 KB
63 KB JPG
prööt pruuts hajustus
>>
Tuleepa kuivia pieruja.
>>
File: 1507128352438.png (29 KB, 354x286)
29 KB
29 KB PNG
kata koto tsuu tsuu kata koto tsuu tsuu
>>
File: 1453419165256.jpg (8 KB, 320x180)
8 KB
8 KB JPG
EN HALUA HODARIINI SRIRACHAA
>>
yksi hodari srirachalla, kiitos
>>
File: gse03EK.jpg (366 KB, 1280x955)
366 KB
366 KB JPG
Sriracha...
>>
>>100039275
ei olle mina laita mansikahillllo
>>
File: vaimo.jpg (18 KB, 750x74)
18 KB
18 KB JPG
hmrph minun kielioppiopas on seksistinen
>>
Miksi kodinkoneliikkeissä saa joskus ihan vitun paskaa palvelua jos ei laita hienoja vaatteita päälle?
Jotkut nuoremmat myyjät voi joskus nähdä vaatetuksen ohi, mutta ne ova asiakaspalvelijoina sit taas ihan paskoja kun sanovat koko ajan kaikenlaisia asiavirheitä ja yrittävät myydä mitä tahansa ripulia kehuen kaikkea. Nuo vanhat pamauttelijat ei sitten taas edes välttämättä tervehdi vaikka tulisit fillarilla paikalle ja näyytävät luulevan, että vaatteista näkee heti varallisuuden.
Joskus jopa sokoksessa joku vanha täti yritti ohjata minua alennushyllylle ihan pusikoista kun olin katsomassa itselleni uusia farkkuja.
>>
Taidan huomenna lähteä ryyppäämään
>>
>>100039505
Tilaisit kaiken tavaran netistä niin kuin muutkin normaalit ihmiset
>>
varoitus. pepusta tulee kakkaa. nyt tulee iso.
>>
>>100038498
syö. kuse. pasko. nuku.
>>
varoitus. tulvavaara tampereen alueella.
>>
*hukkuu*
>>
>>100039572
no jos mä nyt tilaan jonkun tuotteen niin se on mulla ehkä hyvällä tuurilla joskus ensviikolla, mut sit toisaalta jos mä nyt otan tosta fillarin niin menee 20-30min niin mulla on se ihan sama tuote sit tässä hyppysissä.
>>
>>100039872
Juuh ei meillä ole pyöriä varastossa, noi on esittelymalleja. Toimitetaan se marraskuussa, noudatko vai tilaatko kotiin lisämaksusta?
>>
File: 1513769702723.jpg (114 KB, 399x405)
114 KB
114 KB JPG
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>100040161
MIKSI HUUDAT
>>
>>100034845
Rikos ja rangaistus
>>
File: 1520346620221.png (52 KB, 394x299)
52 KB
52 KB PNG
>>100040161
Rauhotus nyt.
>>
File: 594c77fc822ce_57503b.jpg (279 KB, 914x1500)
279 KB
279 KB JPG
>>100034845
The Nine Billion Names of God
>>
loppu kahvi kesken ja jouduin ottamaan roskiksesta aamun purut ja keittämään sumpit
>>
jos parilliset käyn hakemassa subin ja olutta
>>
>>100040573
kahviaddikti
>>
File: 54567.png (378 KB, 696x737)
378 KB
378 KB PNG
iskä kävi kattomas mua ja sano et oon vammanen

kiitos iskä
>>
File: 1524843416153.jpg (278 KB, 820x960)
278 KB
278 KB JPG
tuplat niin tapan itteni
>>
>>100039809
tuliko paljonkin lierustusta?
>>
>>100040605
Kai sanoit että sen vika kasvattajana?
>>
>>100040605
iskän kuolemasta kohta 11 vuotta
>>
>>100040622
Nähdään avaruus lehmipoika
>>
>>100040622
rip
striimaa sitten
>>
File: 1522274160643.jpg (67 KB, 766x602)
67 KB
67 KB JPG
>>100040622
Nyymi ei!
>>
>>100040605
tohonhan ois pitäny heti heittää jotain "sitä on mun geeneissä" tai "se kulkee suvussa" tai jotain vitun vammanen
>>
>>100040622
NYYMI EIII
>>
>>100040595
tuli kyllä mieleen se kohtaus reindeerspottingista jossa nisti kaivoi roskiksesta värkkejä
>>
>>100040646
hyväksyin hiljaa kohtaloni
>>
File: 1540571070881.jpg (64 KB, 720x794)
64 KB
64 KB JPG
Oispa vuokraäiti
>>
apua oon yksin
>>
>>100040861
Pelottaako?
>>
File: 1534123256422.jpg (106 KB, 953x960)
106 KB
106 KB JPG
sittenkun kello on 16:20 poltan kyllä niin paljon huumaavia aineita
>>
>>100040788
Miksi annat faijan kävellä ylitsesi? Oisit vähemmän tohveli ja sanoisit asiat suoraan
>>
>>100040917
Pelottaa.
>>
>>100040622
rip
>>
File: 45766547.jpg (40 KB, 853x482)
40 KB
40 KB JPG
>>100040975
se saattais lyödä mua, enkä mä haluu tulla lyödyks
>>
>>100041098
tajuathan että isäsi häpeää sua koska olet niin helvetin hinttimäinen. ylpein asia mitä voit tehdä isäsi silmissä, on hänen vastustaminen.
>>
>Please annon let me out! I dont wanna be your sex slave anymore. I wanna be your loving wife!!
>>
>>100041192
ugly chipmunk fat face whore coalburner niggerlover
>>
>>100041098
Sitten lyöt takaisin, pääsisit purkamaan patoutuneita aggressioita oikein kunnolla
>>
oispa hinttimäinen animenyymi jota lyödä kunnolla
>>
>>100041098
soitat poliisille niin joutuu vankilaan ja saat muutaman tonnin vahingonpalkkaa
>>
>>100041271
you dont talk about a lady like that
>>
File: 452432.jpg (69 KB, 990x990)
69 KB
69 KB JPG
>>100041164
oon kyl aika munaton jätkä enkä uskalla
>>
>>100041423
no tyydy sitten osaasi vässykkä hinttarina
>>
oispa nyymi jota rakastaa
>>
>>100041423
niinhän minä vittu sanoin. tapa ittes
>>
Tätä vuotta on kulunut jo 12 päivää
>>
>>100041482
juuh

>>100041505
kai mun sit täytyy
>>
>>100041423
nyrkillä tapettava paska, sä varmaan saat seisokin vielä tämmösistä puheista kun oot niin vitun säälittävä evoluutiollinen umpikuja
>>
>>100041581
et uskalla
>>
File: Ai smug laugh.jpg (88 KB, 669x696)
88 KB
88 KB JPG
>>100041514
Ollaan kohta jo haudas.
>>
File: 1334256671.gif (1.75 MB, 500x281)
1.75 MB
1.75 MB GIF
lopettakaa mulle tulee oikeesti paha mieli nyt
>>
>>100041656
lopeta sinä vittu tuo hinttimäinen animepaska jolla paskot mämmiä jatkuvasti
tapa ittes
>>
>>100041656
hyvä vaan, pohjalta on hyvä ponnistaa, tämmösessä pullamössö yhteiskunnassa kun eletään niin ei kukaan tee mitään ennenkö on pakko
>>
pitäis päästä ikeaan mutta viittiiks tuolla pyöräillä 15 km kesärenkailla?
>>
>>100041656
Katkaisisit yhteyden faijaas pariksi vuodeksi jos et jaksa kuunnella sen vittuilua. Sekin saisi vähäksi aikaa mietittävää ja saattaisi alkaa arvostamaan sun näkemistä
>>
>>100041656
turpa kiinni ja muna suuhun
>>
>>100039405
奥さん tarkoittaa vaimoa koska vaimon paikka on huoneen perällä.
>>
>>100041769
Viittii. Vaihoin täksi talveksi itelle nastarenkaan etupyörään enkä ole huomannut eroa edellisten talvien kanssa
>>
Jos haluaisitte tuotteen, joka maksaa lähikaupassa 8€, mutta jos menesitte kauppaan joka olis kilometrin kauempana niin saisitte sen 5€:lla, niin jaksaisitteko kävelle sinne kauempaan paikkaan?
>>
File: eläinkamerukset.png (44 KB, 657x527)
44 KB
44 KB PNG
Katsoin juuri Kimi no Na Wan kännissä ja itkin mutta lopussa tuli hyvä mieli
>>
>>100041935
kilometri ei ole mitään, joten kyllä.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=-A1_atkAQhY
jumalauta mikä mimmi
>>
>>100041935
vaikka mua normaalisti naurattaa tommonen pennosien pyörittely, niin kyllä yks kilometri on niin lyhyt matka, että varmaan menisinkin
en kyllä sitli kävelisi vaan menisin polku pyörällä.
>>
>>100041957
Tykkäsin enemmän siitä missä oli se kuuro tyttö, jos näistä ylisiirappisista kiinalaisista piirretyistä pitää valita
>>
>>100042064
Koe no Katachi on munkin mielestä parempi elokuva kyllä
>>
File: eläimvihholiset.png (70 KB, 657x527)
70 KB
70 KB PNG
>>100041957
>>
>>100041935
Siis teen tätä jo oikeasti vähemmästäkin rahasta ja pitemmästä matkasta
>>
File: c4a.jpg (7 KB, 200x161)
7 KB
7 KB JPG
>>100033212
voi vittu ruotsi on niin paska kieli
>lördag
kuulostaa vammakkopuheelta
>tännää ompi lörpötidag *splörrrs* *plöts* hasun hauksaa! miä lördasin :DD
>>
>>100033498
hyi mikä tuo on?
>>
>>100042563
>Lördag is a weekday which in the Nordic countries has been named after the ancient Swedish tradition of bathing
>>
>>100038345
ootko lihava
>>
File: 1505062107480.png (30 KB, 710x577)
30 KB
30 KB PNG
>>100042563
Haha jätkä lördas

Kuulostaa ihan heseltä
>>
>>100042798
Isoissa nyymeissä on vaan enemmän mitä rakastaa
>>
File: supi.webm (2.99 MB, 640x350)
2.99 MB
2.99 MB WEBM
>>100042585
Söpö supi
>>
>>100042941
ootko
>>
>>100042941
Homo
>>
:DD
>>
>>100043034
En ole sama nyymi
>>
>>100038399
Päivitys: hmmph en saanut kuin 5 toistoa
>>
>>100043066
mut ootko
>>
>>100043088
ootko semmonen voimapapu
>>
>>100043158
En
>>
File: 8764896749.jpg (83 KB, 1280x720)
83 KB
83 KB JPG
Saatanattaa
>>
File: 0zd6kcm7wnp11.gif (511 KB, 840x488)
511 KB
511 KB GIF
>>100043065
https://www.youtube.com/watch?v=G6K86inM2n4
>>
>>100043203
Oon läski.
>>
>>100043065
onko hyhä
>>
File: 1464366472795.png (48 KB, 657x527)
48 KB
48 KB PNG
Kastike hautuumpi levynlä ja makanroni kypsympi
>>
https://www.youtube.com/watch?v=UyXzn9-Rcg0
oispa
>>
File: 1544624220852.png (1.7 MB, 1920x1080)
1.7 MB
1.7 MB PNG
kaupasta kalijaa!
>>
>>100043456
ihan vitun tyhmä setup
>>
>>100043456
Alussa katoin et onko toi ruumisauto mut sehän oli ihan vaan maasturi. Ompi tilavia nuo jenkkien automobiilit
>>
>>100043456
>amerikkalaiset niin vitun köyhiä, että joutuvat asumaan autoissaan
>hey look everybody :D I'm camping :D
>>
File: Hilux.jpg (205 KB, 1632x1224)
205 KB
205 KB JPG
>>100043784
Perus avolavahan tuo vaan on
>>
>>100043784
>>100043920
Ja tuo autohan on Toyota Tacoma eli jenkkilän Hilux
>>
File: 1543956140896.jpg (136 KB, 758x802)
136 KB
136 KB JPG
>>100043456
Paku olis varmaan paljon käytännöllisempi
>>
Lähden kauppaan.

Pitäiskö tehdä kanapastaa vai lihapullia ruuaks?

Entä mitä snäksejä ostan?
>>
Hese vai mäkkäri?
>>
>>100044375
pasta carbonara, popkornia ja geishajäätelöä, muista aromat suola
>>
File: burger king.jpg (88 KB, 896x922)
88 KB
88 KB JPG
>>100044411
>>
File: family.jpg (504 KB, 933x525)
504 KB
504 KB JPG
>>100044411
>>
>>100044451
anteeksi mutta en tykkää syödä sytytysnestettä.
>>
>>100044411
Carols
>>
>>100042877
Tänään mämmissä: Nyymi tajuaa, että stadin slangi on kehittynyt ruotsin kielestä.
>>
>>100044441
>pasta carbonara
Runkku munani sykkii, kiitos!
>>
File: 1499622984168.png (30 KB, 657x527)
30 KB
30 KB PNG
>>100044625
Tiesin tuon jo mutta silti hauskaa miten hyvin hurrien homosanat kääntyy heseks
>>
File: 1541700484590.jpg (46 KB, 922x715)
46 KB
46 KB JPG
>>100044480
>10e pikaruoka-ateriasta

Ei helvetti mitä rahan haaskausta, eihän tommosesta edes lähde nälkä!
>>
olispa älykäs
>>
>>100044745
>eihän tommosesta edes lähde nälkä!
Semmonen isoluu siellä.
>>
File: tyhmeliini.jpg (264 KB, 877x1320)
264 KB
264 KB JPG
>>100044835
>>
>>100044835
käy joskus kattomassa joku mensan tapahtuma niin tuntuu heti paremmalta
>>
>>100044835
tieto lisää tuskaa
>>
>>100044865
Meil samat

t. LIBERTAARI
>>
>>100044856
Ai oot semmonen mikki_hiiri??
>>
>>100044856
vähemmällä saa pitsan/kebun/grilliannoksen mikä täyttää ja maistuu huomattavasti paremmin
>>
>>100044599
>>
mie tyksin siust nyymi
>>
Radiossa käyttivät sanaa ryssä. Pahoitin mieleni.
>>
File: 135196108123.jpg (12 KB, 198x331)
12 KB
12 KB JPG
>krapula
>>
>>100045104
saatanan natsit
>>
>>100045165
hearts megapussi ja ruotsinkielen taito kiitos
>>
File: angel's egg.png (249 KB, 384x406)
249 KB
249 KB PNG
katsoin enkelin munan
niin loistava alkupuolisko varsinkin tossa elokuvassa, huh hels
>>
>>100045165
Oisit juonut enemmän
>>
>>100045165
>Taffel
>>
File: 896749080.jpg (177 KB, 1440x810)
177 KB
177 KB JPG
>>100045165
jaa risteilyllä
>>
>>100045165
Hähää t. Viina Viinarsson
>>
öitä
https://www.youtube.com/watch?v=Sh3gD_AuyaA
>>
File: 765376589.jpg (333 KB, 1600x800)
333 KB
333 KB JPG
oispa viking linen viinakauppa
>>
>>100045233
Pitänyt itekkin kattoa jo jonkin aikaa mutten ole saanut aikaseks
>>
>>100045547
vittu noi kilisee aina ja kovaa
>>
>>100045683
>>100045683
>>
joko se täytty
>>
>>100045453
Kello on 17:08Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.