[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - InternationalThread archived.
You cannot reply anymore.
File: trækker lyssværd.jpg (142 KB, 800x754)
142 KB
142 KB JPG
Intet personligt udgaven
Forrige tråd: >>99929374
>>
Nåede lige at tilfoje Qatar til min spillekupon for at vinde 13 kroner mere. Det var dumt. De får lige nu bollebank af Angola.
>>
>>99998124
>for at vinde 13 kroner mere
Det var ikke meget. Hvor meget kan du tabe på det?
>>
>>99998169
500. Det skulle forestille at være en stensikker sejr. Den var til odds 1.02.
>>
Josses kineser... I Sverige har Centerpartiet og De Liberale nettop valgt at stotte Socialdemokraterne for at undgå at Sverigedemokraterne får indflydelse.

Det svarer til at Venstre og Liberal Alliance peger på Mette Frederiksen som statsminister for at udelukke DF.
>>
>>99998227
>satser 500 kr. for at kunne vinde 13 kr.
Nu plejer jeg ikke selv at spille men jeg ville sige det lyder som en dårlig foretning.
>>
File: IMG_20190111_133401.jpg (2.56 MB, 3120x4160)
2.56 MB
2.56 MB JPG
billeder fra gåturen i dag omkring kl 13:20
>>
hvorfor spille med penge når man kan spille med pikken
>>
>>99997907
>Ikke Fætter BR-udgaven

ét job
>>
File: IMG_20190111_131900.jpg (3.29 MB, 3120x4160)
3.29 MB
3.29 MB JPG
>>99998761
>>
Nogen der horer musik lige nu? I så fald, hvad?
>>
File: IMG_20190111_140622.jpg (3.03 MB, 3120x4160)
3.03 MB
3.03 MB JPG
danmark er bare top hygge
>>
>>99998879
https://www.youtube.com/watch?v=EfXBfEDiY2A
>>
>>99998879
ser Niels Hausgaard show på youtube. Han synger lige nu
>>
gik forbi en bornehave i dag og bornene blev ved med at sige hvad hedder du og min autistiske rov ignoreret det fordi jeg hader at skulle tale hojt
>>
>>99999025
>og bornene blev ved med at sige hvad hedder du
læste det som "boomerne blev ved med at"

tid til at hoppe af kanalen
>>
>>99998879
https://www.youtube.com/watch?v=6JtPbMUKoWU
>>
File: 1483294167034.jpg (53 KB, 444x468)
53 KB
53 KB JPG
>>99999147
>dfn /danmarktråden/ er en boomerhave
>>
File: 1546248945419.png (450 KB, 1140x1140)
450 KB
450 KB PNG
>>99999147
det værste var pædagogerne der stod og gloede
>>
Nu er jeg vågnet, tid til boller og spaghetti
>>
>>99999460
vild kombination
>>
File: peugeot-108_1-8.png (517 KB, 895x650)
517 KB
517 KB PNG
>>
privatbilisme skal forbydes
>>
>>99999722
så skal der forst noget bedre offentlig transport ude på landet
>>
File: yikes.webm (100 KB, 480x360)
100 KB
100 KB WEBM
>>99999674
>10.000 dyrere end en c1 magen til
selvom den der er flottere
>>
jeg hader biler
>>
>>99999999
>>
forbrugerisme skal bekæmpes
>>
>>99999571
tak, nu laver jeg toast ovenpå
>>
>>100000858
håber du poster et billede
>>
>>99999674
Vil ha en 108 næste gang. Venter dog på at jeg finder den rette. Den skal være fra for 1. Oktober 2017, for så koster den nemlig kun 660 i årlig gron afgift hvorimod en ny koster 1,000. Derudover skal den være undervognsbehandling fra ny, have et lavt kilometertal, mellemste udstyrsniveau (det hojeste kommer standard med en touch skærm der blænder dig når det er morkt), og så skal den have en lys farve så den ikke forvandles til en stegeovn om sommeren.
>>
File: 1547390530874.jpg (13 KB, 360x226)
13 KB
13 KB JPG
Jeg gik i nogle dage og bryggede på en dybfolt besked til en pige jeg skrev lidt med for seks år siden. På daværende tidspunkt var jeg dybt deprimeret, og hun hjalp mig til at få det bedre og til at acceptere mig selv. Med andre ord har hun haft en formidabel indflydelse på mit liv uden nogensinde at vide det. For tre dage siden sendte jeg så beskeden og fortalte hende hvor stor en betydning hun har haft for mit nuværende selvværd og hvor hojt jeg værtsatte hendes stotte ("...I owe you a deep debt of gratitude which I cannot adequately express in words. I would not be the person I am today if not for you.")

Hun har ikke så meget som anerkendt den.
>>
>>100000285
>mememagien lyste sin sol på en polaks animepost
Hvad mente Internettet mon med dét?
>>
>>100002058
Måske har hun travlt og tjekker derfor ikke sine beskeder
>>
>>100001218
dem fra 2014 koster 330
>>
>>100002139
Er 330 ikke kun halvårligt?
>>
>>100002168
jo
>>
>>100002168
vent undskyld læste din besked forkert
>>
nu skal vi sgu lave mad anon
>>
>>100002058
er i samme situation, bortset fra at det er ca. 5 måneder siden i mit tilfælde. og jeg datede hende.
dit brev har lige overtalt mig til ikke at fortælle hende hvor indflydelsesrig hun har været. jeg ved alligevel at hun ikke havde det som jeg havde.
>>
bad tid for forste gang siden mandags
>>
>>100002127
Favæ så indledte jeg beskeden med at sige at hun ikke behovede at svare tilbage, da jeg blot onskede at sige tak. Det virkede oprigtigt på daværende tidspunkt, men jeg havde åbenbart alligevel forventet en respons, for lige nu foler jeg mig som en idiot.
>>
>>100002313
Var det over facebook? Ved du, at hun har set beskeden?
>>
File: 1442176451758.jpg (226 KB, 1280x960)
226 KB
226 KB JPG
De kinesiske fyldepenne jeg havde kobt virkede ikke så godt som jeg havde håbet
men nå ja, de kostede kun 40 kr i alt
>>
>>100002407
Hvad skal du skrive med fyldepenne?
>>
>>100002465
Ikke så meget, de er bare sjove at tegne med
og så kan man fylde forskellige farver blæk i dem, så man har et stor udvalg af farver at vælge imellem
>>
>>99999722
Offentlig transport skal forbydes.
Rend mig med jeres kreaturvogne proppet med skrigende småborn, skabede teenagere og uvaskede bumser.

>>100001218
>dfn du lige har afleveret firetyve hundrede og firs kroner i HALVÅRLIG afgift fordi åhnej 2-liters motor skrig hyl piv
>>
File: 15442658794.png (102 KB, 746x717)
102 KB
102 KB PNG
>>100001218
>Den skal være fra for 1. Oktober 2017, for så koster den nemlig kun 660 i årlig gron afgift hvorimod en ny koster 1,000. Derudover skal den være undervognsbehandling fra ny, have et lavt kilometertal, mellemste udstyrsniveau

Sådan en koster omkring 60-50,000, så kan man næsten lige så godt kobe en splinterny til 86,000
>>
File: 1533921842856.jpg (185 KB, 800x600)
185 KB
185 KB JPG
HÅBER I ER KLAR MED AFTENSMADEN FOR DET ER FREDAG AFTEN, DRENGE
SÅ SKAL DER SAFTSUSEME HYGGES
>SPILLER
>HORER
>SER
>LÆSER
>SPISER
>DRIKKER
>ELSKER
>ONANERER
>FOLER
>HYGGER
>>
File: 1523619642405.jpg (15 KB, 354x286)
15 KB
15 KB JPG
>>100003066
>SPILLER
Divinity Original Sin 2
>HORER
Hyggelig musik på mine nye horetelefoner
>SER
youtube videoer
>LÆSER
harry potter og fangen fra azkaban
>SPISER
chorizo polseret
>DRIKKER
Cola med isterninger i
>ELSKER
at hygge
>ONANERER
nok ikke mere idag
>FOLER
hygge, for det er fredag
>HYGGER
altid og for evigt
>>
>>100003176
>>SPLLER
>Divinity Original Sin 2
hey det er det næste spil der kommer op på AGDQ, hvis det har interesse
men der er sikkert spoilere i det når de viser det
>>
>>100003251
interressant
det er sjovt hvordan de gennemforer spil som tager en 50+ timer at klare på mindre end en time
>>
>>100003066
>spiller
Nok Guild Wars 2 lidt senere.
>horer
https://www.youtube.com/watch?v=P9BQe8H-T-w
>ser
Ikke noget.
>læser
(Stadig) The Balkans 1804-2012 Nationalism, War and the Great Powers
Jeg er en langsom læser. Men rigtig god bog.
>spiser
Nok lidt kalkun til overs fra i går.
>drikker
Vand.
>elsker
Privatbilisme.
>onanerer
Tror ikke jeg gider.
>foler
Nej.
>hygger
Så pyt da, måske en lille smule.
>>
>>100003345
https://www.twitch .tv/gamesdonequick

der står estimate er op 27 minutter, men jeg vil igen advare mod spoilere hvis du har ikke klaret spillet endnu
>>
>>100003066
>SPILLER
Europa Universalis 4
>HORER
meget forskelligt men horer Tallest Man on Earth lige nu
>SER
ikke noget men måske lidt håndbold senere hvis jeg gider
>LÆSER
The Horse, The Wheel and Language
>SPISER
tror jeg går ned og kober en kebab for jeg spiste resterne fra igår til frokost
>DRIKKER
cola
>HYGGER
lidt hygger man vel altid
>>
File: 4b6.jpg (8 KB, 400x343)
8 KB
8 KB JPG
>>100003066
Jeg er på arbejde og skal også på arbejde i morgen.
>>
>>99997907
test
>>
File: 1541060068209.jpg (22 KB, 400x400)
22 KB
22 KB JPG
>>100003066
>SPILLER
Civilisation 6 som Norge
>HORER
https://www.youtube.com/watch?v=GS9iHP1X-as
>SER
The Last Kingdom
>LÆSER
Filmanmeldelser
>SPISER
Kylling og quinoa
>DRIKKER
Cola
>ELSKER
Kvinder
>ONANERER
Måske senere
>FOLER
Rimelig godt tilpas
>HYGGER
Ja
>>
>>100002404
Det var over Tumblr, da jeg derved kunne kontakte hende anonymt. Er ret sikker på at hun har set den, da hun har besvaret andre beskeder siden jeg sendte min.

Jeg tror min frygt er, at hun ikke længere abonnerer på de værdier hun havde for seks år siden. Havde hun været den samme person som i 2012 havde jeg kunne slappe af velvidende om at min besked var faldet i god jord. Men da hun i dag virker noget mindre idealistisk og mere kynisk er det muligt at hun bare synes at det var ynkeligt af mig at kontakte hende og at hun foler sig pinlig berort over at jeg husker hvad hun sagde dengang.
>>
File: 100000000005.jpg (60 KB, 1000x563)
60 KB
60 KB JPG
>>100003701
Test for hvad?
Er i sydlændinge ude på narrestreger igen?
>>
>>100003066
>SPILLER
XCOM 2, destiny 2 senere
>HORER
https://youtu.be/_2qsU8FGU_E
>SER
Intet
>LÆSER
Silmarillion
>SPISER
Biksemad eller burritos, kan ikke bestemme mig
>DRIKKER
Jolly cola
>ELSKER
Sode piger
>ONANERER
Nej
>FOLER
ok
>HYGGER
35%
>>
>>100003955
Det kan også være, at hun ikke helt ved hvad hun skal svare og derfor går og brainer lidt på det forst
Ellers så er sket, sket og du kan være glad over, at du har det godt i dag uanset om en af de store grunde til, at du har det godt ikke vil skrive sammen med dig
Uanset hvad så er det ikke din skyld så længe du ikke sendte et billede af din pik med som moms
>>
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>100003066
>SPILLER
Overwatch
>HORER
Hot Lunch
>SER
På en skærm
>LÆSER
Firekanal
>SPISER
Majs, direkte fra dåsen
>DRIKKER
Monster
>ELSKER
Min far
>ONANERER
Aldrig 10hi
>FOLER
mig tom indeni
>HYGGER
jaja da
>>
>>100002743
Men så lider den et kæmpe værditab de forste to år.
Har selv kobt tre biler fra ny. Det fortryder jeg inderligt den dag i dag. Satser på at kan finde en til omkring 60,000 på et tidspunkt. At domme på priserne på 107'ere ville jeg kunne sælge den for 35,000-40,000 om fem år.
>>
>>100004060
>Jolly cola
Hvor fanden kober du det henne? Jeg kober det altid når jeg ser det men det er sjældent. Min lokale Rema 1000 har dem en gang imellem ellers ved jeg ikke hvor de sælges.
>>
>>100004523
Kobte en kasse i den færoerske lufthavn på vej nedad igen, troede slet ikke at det blev solgt her i Danmark
>>
>>100004375
Altså jeg er i præcist samme situation lige nu. Foretrækker brugt, men når de smider en C1 helt ned i 86,000, så kan jeg godt finde de sidste 30,000.

Jeg foretrækker selv brugt, fordi der er noget mere værdi i det. Men jeg ved også bare at når du kober spritny så kommer der ikke problemer hvertfald de forste 2-3 år. At kobe brugt kan være risikabelt, og det er sådan set den risiko jeg gerne vil fjerne ved at kobe nyt.

Du kan være heldig at finde et brandgodt kob til en god pris, eller du kan finde noget der hurtigt kommer til at koste et par tusinde i reparationer. Jeg kender en som er mekaniker og han siger at en bil der har kort 150,000 km sagtens kan være i bedre stand end en bil der har kort 80,000, det kommer helt an på ejeren og om service er blevet overholdt. Er det eksempelvis en ældre person der har haft bilen, kort en hulens masse småture hvor motoren slet ikke er blevet varm, kontra en pendler der har kort langt hver dag på motorvej og passet på sin bil.
>>
>>100004363
spændende aftensmaad
>>
hvad fanden lavede jeg egentlig for danmarktråden
>>
>>100005177
onanerede til de forkerte ting hele dagen?
>>
>>100004375
der er massere til 60 tusinde
>>
>>100004523
de sælger dem i Aldi
>>
https://www.youtube.com/watch?v=WJbPm7YVsHE
>>
Jeg pisser på danmark og danskerne.
>>
>>100006605
nå for soren
>>
Har lige trykket en lort ud
>>
>>100004722
https://www.dba.dk/peugeot-108-10-e-vti-69/id-1050518069/

en med fabriks garanti på
>>
>>100002277
>>100002058
det kan være svært at svare på sådan en besked.. tænk nu ikke for meget over det. bare vær glad for at i fik det sendt
>>
Mine steaks er stadigvæk dypfrossne efter 4 timer, hvad sker der
>>
>>100007329
hvis de er i plastikpose så læg dem i kold vand
>>
>>100007329
>steaks
er det ikke nok med 1
>>
>>100007674
ikke hvis man har to
>>
>>100007329
put dem i mikroovnen
>>
File: BUKH_9923.jpg (1.88 MB, 1600x1361)
1.88 MB
1.88 MB JPG
B
>>
>>100007615
ok

>>100007674
Man spiser da to hvis man er en stor og stærk dreng

>>100007955
Hatta er tað mest foroyska uppskot eg hevur hoyrt í ár
>>
"kodelskere" er tåkrummende
>>
https://www.dr.dk/tv/se/madmagasinet/madmagasinet-dr1/madmagasinet-koedfri/
>>
jeg har nu været oppe til eksamen
det gik fint
derefter drak jeg ol med mine v*nner
det gik også fint
jeg er nu lidt fuld og vil bestille pizza
>>
>>100008645
hvem er dine venner
>>
>>100004722
Aldrig Peugeot magen til el problemer er aldrig set i det 21. århundrede
>>
>>100008874
som hvad
og fuck thaicubes
>>
>>100008645
lyder godt
altid rart at få overstået en eksamen
>>
>>100008874
Peugeot 108 og Citroën C1 deler teknik med Toyota Aygo. Det tre biler er de mest driftsikre i mikrobilklassen.
>>
>>100008980
Okay så hold jer til de modeller, resten af Peugeot's biler er noget værre lort.
>>
nej hvor har jeg hovedpine
>>
>biler
okay brian.
sikker på du ikke er kommet på afveje hva'?
>>
File: 0e9.jpg (26 KB, 499x499)
26 KB
26 KB JPG
>>100009219
>Brian
>Peugeot 108
>Du siger noget anon
>>
>>100009219
Det er tid til en snickers, hvis man bliver butthurt over at nogen taler om biler
>>
>>100009219
>dfn ingen kvindelig brian kæreste.
>>
lige meget hvad folk taler om er der altid en aller anden autist der brokker sig over at det ikke passer i tråden
>>
>>100009331
Kvinden i mit liv, tror i at hun er glatbarberet?
>>
>>100009331
Hun er kulbrænder. Det der er Muhammeds kebabslæde
>>
>>100009395
Mohammed ejer ikke sådan en klam Opel, de går altid efter gamle bimmere.
>>
>>100009395
Sådan nogle bonderovs brian typer er som regel nogle af de mest racistiske folk i min erfaring
>>
>>100009491
Prov med noget tegnsætning Muhammed
>>
>>100009491
Haha, krænkelseskrigeren fik ondt i roven.
>>
>>100009571
Bonderovsbriantyper er et sammensat ord men eller mangler der da ikke tegnsætning?
>>
båtnakker
>>
>tabte mit dankort sidste weekend
>bestilte med det samme et nyt mandag
>sporger support hvad status er på det
>"Vi har lige sendt det i dag"
Jeg har ikke flere kontanter tilbage. Det bliver en hård weekend
>>
Fredericia her. Har i en god aften?
>>
>>100009866
du kan tage penge ud i banken
>>
>>100009866
Ez pz, sporg en ven om du ikke kan lave en straksoverforsel og få lidt kontanter af personen.
>>
>>100009895
De har jo lukket.
Og jeg har fuldtids arbejde. Troede virkelig at jeg ville have et nyt kort her inden weekenden
>>
108 Top styrer for hårdt. Her får du en cabriolet til 120,000kr eller cirka deromkring. I mine unge dage brugte jeg 245,000kr på en Fiat 500 Cabriolet med nojagtig samme semi-cabriolet sardindåse tagkonstruktion som 108 Top - det var den billigste toplose bil du kunne kobe dengang.
>>
>>100009868
nej, men der var engang en pige fra Fredericia som vist nok flirtede med mig og sagde jeg var sod.
så skete der ikke mere
>>
>>100009895
Det skulle han have tænkt over, mens bankerne stadig havde åbent. De har lukket til på mandag
>>
File: 1515687464456.jpg (115 KB, 900x900)
115 KB
115 KB JPG
>>100009939
>sporg en ven
>>
>>100008696
mine studiekammerater
>>
>>100009954
>I mine unge dage brugte jeg 245,000kr på en Fiat 500 Cabriolet

Kæft du er en spasser, der er ikke engang en rigtig cabriolet.
>>
>>100009939
>sporg en ven
>>100010013
hvem er de
>>100009954
>>100010017
luk roven
>>
Apropos dankort, så horte jeg i går at Jyske Bank ikke længere vil udstede Visa Dankort. Du får i stedet et seperat Visa kort og Dankort. Amen forhelvede. Så skal man have ét kort med i Netto og have et andet frem når man kober noget på nettet.
>>
>>100010126
Jeg ville flytte bank, hvis min bank lavede sådan et nummer
>>
>>100010119
Må vi bede on kammertonen!
>>
>>100010119
At bruge 245k på at ligne Danmarks storste bosse, når man kommer korene i sådan bosse karet.
>>
>>100010119
Det er over din sengetid lille skat. Du bliver altid umulig når du er træt
>>
>>100010126
Hvorfor fanden gor de det? Du kan jo også altid skifte bank hvis det er.
Det er ikke særligt svært at skifte bank for de vil alle gerne have nye kunder så de laver det meste arbejde for en. Med mindre du har lån selvfolgelig så vil jeg ikke gore mig klog på det.
>>
>>100010199
Har også overvejet det, men det virker bare uoverskueligt.
>>
>>100010126
>>100010199
Hold jer fra Visa dankort det er bare et Debitkort udenfor Norden, få et MasterCard det virker.
>>
>>100010278
Det er nemt. Du kontakter dit nye pengeinstitut og udfylder en fuldmagt til at de må overfore hele dit engagement. Så klarer de det for dig
>>
>>100010214
>>100010245
/r/Denmark er et andet sted
>>
>>100010377
jamen så håber vi du finder sikkert derhen
>>
>>100010305
Er MasterCard ikke et kreditkort? Jeg foretrækker debit
>>
>>100010430
jeg skal ikke derhen
men der er tydligvis nogle herinde, som ville passe bedre i det miljo
>>
>>100010467
Der skal dælme ikke meget til at trigger dig prinsesse
>>
>>100010435
Du kan også få et MasterCard som et debit, men det er godt at have et rigtigt credit card.

https://www.al-bank.dk/om-banken/presse-og-nyheder/nyheder/2017/billeje-i-udlandet-husk-kreditkort-ikke-visadankort/
>>
>>100010555
du kan få bank hvis der er mere vrovl med dig
>>
>>100010586
Er det dig der begyndte til kampsport i November?
>>
>>100010567
jeg har et mastercard debit kort, men hvad er forskellen på debit og kredit ifht kreditkort egentlig? har det noget at gore med "credit score" som jeg nogle gange horer amerikanere tale om? findes det i dk`?
>>
>>100010656
Med et kreditkort får man en regning hver måned. Det er et kort man hurtigt kan ryge i gæld med hvis man ikke har styr på sit forbrug.
Debit hæver 1-2 dage efter. Nogen debitkort har saldokontrol, så du ikke kan hæve over
>>
>>100010656
Debetkort trækker de pengene med det samme på kreditkort går der længere tid og jeg tror du kan bruge mere end du har på din konto og så låner du pengene fra kortudbyderen (sikkert ikke til en god rente for dig).
>>
>>100010656
Du har kredit på det ene kort og det andet kan du kun bruge det du har stående på kontoen.
>>
>computerspil
>chips
>bajere
>cola
>lækre kvinder (dog ikke erfaring med)
>onani
>porno
>klage over ikke at have sod og flot kæreste
>pasta
>pesto
>depression
det er det jeg kalder en god tråd
>>
>>100010777
Få et MasterCard Gold så har du rentefrit kredit i 40 dage :)
>>
File: 1515004788857.jpg (13 KB, 228x238)
13 KB
13 KB JPG
>>100009491
er du bosse?
>>
>>100010857
Har du da lyst til at modes?
>>
>>100010857
næh hvorfor?
>>
File: arthas.png (137 KB, 358x348)
137 KB
137 KB PNG
>>100010759
>>100010777
>>100010787
det tjener de da sikkert kassen på....
>>
private banker skal forbydes
>>
>>100010936
895,- årligt, men de kan let tjenes ind igen ved udlån til narkomaner.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=NOsFQ-VUeMw
>>
>>100010967
godepenge puntkum dk
>>
>>100010967
meget baseret
>>
Nu vil jeg brygge kaffe!
>>
>>100010967
>>100011089
har vi en chance for at få ændret på tingene?
>>
Jeg er nettop begyndt at se Trailer Park Boys for forste gang!

De forste episoder er så gamle, at de er filmet i 4:3 format.
>>
>>100011321
Kun butt coins og krypto der er ikke et bedre alternativ lige pt.
>>
File: 1547235020056.jpg (121 KB, 627x733)
121 KB
121 KB JPG
>>100003066
>SPILLER
Heroes of Might and Magic 3.
>HORER
Jeg hǿrer albummet Red af King Crimson.
>SER
Ikke noget lige nu. Regner med at se en Ghibli film senere.
>LÆSER
Greven af Monte Cristo
>SPISER
Spaghetti alla Carbonara. Hurtigt, lækkert og har parmesanost, der skal bruges.
>DRIKKER
Vand
>ELSKER
Guitar
>ONANERER
Ikke lige nu. Gokker nok inden jeg giver mig til at sove
>FOLER
Deprimeret. I det mindste er det weekend.
>HYGGER
Ja
>>
>>100011321
Ikke med de nuværende politikere
>>
>>100011321
Ikke rigtigt. Jeg har skiftet bank til Folkesparekassen fordi jeg synes deres filosofi er bedre end traditionelle banker men det er ikke fordi jeg bilder mig selv ind at jeg er med til at ændre verden.
>>
>>100011358
jeg mente mere som samfund.. eks en losning ligesom det godepenge foreslår
>>100011452
nej de har travlt med sjælsmark. tjek evt mads palsvig ud, jeg har givet ham 150kr og en vælgererklæring. men nu er jeg lidt på vippen efter jeg fandt ud af at han er bange for 5g og chemtrails.. det ville ellers være godt med bare en enkelt politiker der ville ændre pengesystemet, men han virker ikke så troværdig, nærmere eccentrisk
>>100011469
hehe.. jeg er kunde hos danske bank og har været det altid. det er nok på tide jeg tog mig sammen og undersogte alternativerne
>>
>>100011727
https://www.youtube.com/watch?v=Uxji-hn9yFg&t=4s
>>
>>100011727
Jeg kan anbefale COOP bank. Man skal være medlem af COOP, men så har man også adgang til gebyrfri konti og dankort. Jeg har betalt 10 kroner i gebyrer for hele 2018 og det var for 2 kontanthævninger i andre bankers automater
>>
Jeg har kartoffel gratin
>>
>>100012006
Lækkert. Er den hjemmelavet?
>>
>>100012006
Jeg har nakkeost
>>
jeg har vand
>>
>>100012116
Lækkert. Er den hjemmelavet?
>>
>>100012056
Desværre ikke men det smager stadigvæk godt, og nu står den på JoJo
>>
>>100008645
lækker historie mand!
*anon synes godt om dette!*
>>
File: 1547061757318.jpg (73 KB, 446x395)
73 KB
73 KB JPG
>>100009954
>cabriolet
så kan jeg rigtigt lufte håret i min fattigmandsvogn
>>
https://youtu.be/ICsRvUG2j8Q
>>
>>100012456
Lad dog staklen have sin mikrobil med bolgepaptag i fred
>>
downloader lige noget musik
>>
File: boomer jyde.jpg (861 KB, 1439x1080)
861 KB
861 KB JPG
>>
>>100013128
Prikken over i'et er hvis den g4 er en 1.9 TDI.
>>
>SPILLER
ikke noget ellers spillede jeg lidt fortnite
>HORER
>SER
https://www.youtube.com/watch?v=kz-ehrclSUk
Intet
>LÆSER
læser ikke
SPISER
thaicube
>DRIKKER
vand
>ELSKER
AMD
>ONANERER
Nej
>FOLER
ok
>HYGGER
77%
>>
hvem fanden spiller fortnite
>>
>>100013388
der gik koks i den

>SPILLER
ikke noget ellers spillede jeg lidt fortnite
>HORER
https://www.youtube.com/watch?v=kz-ehrclSUk [Embed]
>SER
Intet
>LÆSER
læser ikke
SPISER
thaicube
>DRIKKER
vand
>ELSKER
AMD
>ONANERER
Nej
>FOLER
ok
>HYGGER
77%
>>
>>100012585
Har ikke længere Fiat'en. Skiftede til en VW Up da den udkom i 2012. Fiat'en var mildest talt noget værre skrammel, og bovlam som ind i helvede. Kobte den nogle år for de nye TwinAir turbo-motorere blev introduceret, så den var udstyret med den gamle firecylindrede 1.2 motor med rodder tilbage til den forste Fiat Punto fra 1993. Den accelererede som om håndbremsen var trukket.

Savner dog at have en åben bil. Specielt da jeg siden 2016 ikke har haft en motorcykel at kore sommerture på. Overvejer kraftigt at kobe en Mazda MX-5 næste gang. Du kan finde dem brugt for 225-240,000, og værditabet på den bilmodel er nærmest ikke-eksisterende. Ti år gamle eksemplarer ligger stadig over 150,000.
>>
>>100013565
er det så en god ide at kobe en brugt en?
>>
>>100013565
>mx5
Det sku det forste fornuftige jeg har hort fra dig i dag, de nye modeller er godt nok flotte.
>>
File: hideo.jpg (34 KB, 600x320)
34 KB
34 KB JPG
>>100013753
den nye peugeot 508
er også virkelig pæn
>>
her kommer en sang om en bil tror jeg
https://www.youtube.com/watch?v=i1Upv-xAIPs
>>
File: 1485843836530.jpg (51 KB, 626x626)
51 KB
51 KB JPG
>>100013895
Hold det franske pis for dig selv.
>>
anon må jeg gå på toilettet
>>
anne hathaway er fræk
>>
>>100013565
>kobe en lille skotojsæske med udstyr
hvorfor ikke bare gå en klasse op så?

jeg vil fandme hellere have en skrabet minibil end en liret mikrobil
>>
biler er fandeme fucking nederen mand.
>woow vroom vroom!
>>
>>100013702
Ja, hvis værditabet er lige så lavt som på de tidligere tre generationer. Hvilket ser ud til at være tilfældet. I Juni 2017 fandt jeg en til salg for 224,000, hvilket var usansynligt billigt dengang. Det billigste brugte eksemplare til salg i dag koster 224,900. Begge biler er fra 2015 og den der er til salg nu har kun gået 6,000 færre km en den der var til salg for halvandet år siden. Havde det været en VW Up var prisen nok faldet 15-20% i samme periode.
>>
>>100014616
Hvad med elbiler?
>>
>>100014627
har de overholdt service og det?
>>
>>100014671
ja ok så
>>
>>100014723
Selvfolgelig har de det, de har gået under 20k km.
>>
>>100014723
Det regner heg med da de kun har gået ~20,000 km.
>>
Er på kur, så jeg drikker vodka fremfor ol i aften.
>>
>>100013895
Kabinen er vanvittig!

Billede relateret er ikke en konceptbil. Det er en produktionsbil der kan kobes hos enhver Peugeot forhandler.
>>
>>100009331
Dén slags plejede vi at kalde for en Connie.
>>
skulle man se en film
>>
>>100015684
Hvad vil du gerne se?
>>
>>100015395
Heh, det gjorde vi faktisk også, men troede ikke det var en anderkendt begreb, men bare noget nogen fra min skole havde fundet på.

Angiveligt var der Brianer og Thomasser og Connier. En Brian korer stærkt, en Thomas horer hojt musik, og en Connie er en kvindelig udegave af både Brian og Thomas.
>>
Foj for satan, jeg bryder mig ikke om vodka.
>>
>>100015938
Hvad har du kobt, smirnoff eller noget lort?
>>
I dag lærte jeg at man godt kan komme selvom man bærer pikbur.
>>
>>100016101
Sært
>>
>>100004363
Hvad er din SR?
>>
>>100015309
baseret franskmænd

det er bare en skam mange folk stadig vælger en tysk bil over f.eks den der
>>
File: 1531988153852.png (147 KB, 300x400)
147 KB
147 KB PNG
Har det ikke så godt så jeg går i seng.
Godnat, venner.
>>
File: 1546639991134.png (228 KB, 421x389)
228 KB
228 KB PNG
>>100016101
>pikbur
>>
>>100016246
Fordi det er en fransk plastik bil.
>>
>>100015822
Har aldrig hort om en Thomas men Brian og Connie er landsdækkende begreber.
>>
>>99997907
På russisk tv viste man kun et program om Danmark. Er det rigtigt, at der er cykelfascister i dit land?
>>
>>100016600
Ja, sporg på /r/Denmark
>>
>>100016600
Finurligt sporgsmål, hva faen er en cykelfascist. Kan kun forstille mig en gobbels der cykler eller noget i den stil
>>
>>100016600
Jeg forstår ikke sporgsmålet men der er da mange der cykler her i landet.
>>
>>100011768
Han går noget videre end kun at tale om banker i den sidste del, men det var stadig ret interessant.
>>
Godnat, gutter
>>
>>100016091
Smirnoff. Overvejer at prove noget bedre/dyrere vodka, men da vodka defineres som smagsfri, lugfri, og farvefri forventer jeg ikke at eksempelvis Grey Goose er bedre.
>>
>>100016340
Det er hygge.
>>
File: 1549382813230.jpg (10 KB, 234x235)
10 KB
10 KB JPG
>>100017421
>>
File: Screenshot (2).png (360 KB, 986x476)
360 KB
360 KB PNG
>>100016720
>>100016878
Jeg ved ikke, det er bare et tv-show, de var meget på udkig efter de dårlige, og fandt kun, at cykelkorere hævder for mange rettigheder og overtræder reglerne for fodgængere

/ahahaha, google captcha/
>>
>>100017501
Jeg tror ikke vi har nogen problemer med cyklister her i landet.
Hvorfor har Rusland et kritisk program om dansk cykelkultur? Er det et populært emne?
>>
>>100017338
Prov at gå over til gin, jeg finder det meget lettere at drikke.
>>
>>100017338
>>100015938
jamen, du skal jo mikse det med noget juice eller sodavand
>>
>>100018067
jeg har lige fået en flaske kahlua af min kærestes mexicanske mor. så lige en god sodmælk fra rema (den der kommer i pose), en tredjedel af hver og så vodka som den sidste tredjedel. det er fandme noget der batter
>>
>>100018397
hvad er det for en pispost
>>
>>100018397
det lyder sku' dejligt
>>
>>100018397
Er vodkaen kun for at man bliver fuld? Lyder som om det ville smage bedre hvis man udelod den.
>>
jeg ser lykke-per
>>
>>100018681
ja det er det vel. det er sådan set også alkohol i kahlua da det jo er en kaffelikor men tror mere vodkaen er for at tynde ud, ellers er det bare så sodt at det næsten bliver vammelt. det ender med at smage lidt af en sprittet milkshake, uden at den er fed. det er forresten opskriften på en white russian
>>
>>100018885
er det godt?
>>
>>100018067
Jeg drikker vodka i stedet for ol for at tabe mig. Hvis jeg blander det med noget stiger kalorierne hurtigt til ol-niveau.
>>
>>100018397
Hvorfor er posemælk bedre end kartonmælk?
>>
>>100017338
Beluga er godt
>>
https://youtu.be/n5rqdBNZi_Q
>>
>>100020067
https://youtu.be/jnro9GKEmCQ
>>
>>100019001
det er ok.
særligt når man spiser doritos imens
>>
>>100020067
https://www.youtube.com/watch?v=wTBZUF9iHTc
>>
File: mutant_beast.jpg (37 KB, 498x495)
37 KB
37 KB JPG
>>100019230
den er oko så koen har ikke gået og spist medicin og sojapastiller hele dagen--nej den har sgu været ude og græsse til den er dejlig mæt og så ind i stalden og malkes af den store robot. kan ikke stå inde for selve emballagen de kunne vel lige så godt have brugt kartoner, men det er gået hen og blevet et kendetegn på det her mærke
>>
>>100020162
det vil jeg se nu. kæresten er lobet tor for ting at se og er nu begyndt at se youtuberen james charles. ham kan jeg ikke fordrage
>>
>>100021885
du har sgu da ikke nogen kæreste
>>
>>100022012
jeg siger det vil jeg se nu
>>
fandt nogle gamle skoleopgaver fra gymnasiet.
det er jo mange år siden, men jeg fandt en træningsrapport fra idrætsundervisningen i 3.g.
hold kæft jeg hadede det fag mand fuck det pis.
jeg fik 4 :) både for rapporten og endelig karakter så vidt jeg husker.
det var fed
>>
Jeg fik gokkecreme lige ned i buskerne
>>
>>100023240
er gokkecreme det du bruger for bedre at kunne gokke, eller er det produktet som folge af gokkeprocessen
>>
>>100022867
lyder fed mand:)
>>
>>100022867
Fandme uretfærdigt at man får karakterer i idræt. Har selv en hjertefejl og kan på en god dag med medvind og solen i ryggen lobe 100 meter. Husker stadig hvordan vores lærer i omklædningsrummet efter idrætstimerne i folkeskolen læste vores point op.

"Chad scorede med en tid på 3 minutter og 27 sekunder 60 point. Anon brugte 8 minutter og 56 sekunder. Han får 0 point." Ja, god morgen.
>>
>>100023383
Produktet som folge, det er et hårdt liv
>>
Kommer også nogle gange til at fyre en ladning af i mine underbukser, og det værste er at min mor vasker mit toj!
>>
da jeg var 13 gjorde jeg vist tit bare det at jeg onanerede og fyrede af i underbukserne.
det var sgu så dejlig nemt
>>
men god idé drenge.
tror også lige jeg vil hamre lidt til noget lækkert nu
>>
>>100009650
Der er så mange perkere der gemmer sig bag et dansk flag
>>
>anon, hvorfor bliver du ved med at kigge på mine armhuler?
>>
sidder og ser den her
https://www.youtube.com/watch?v=BQLEW1c-69c
>>
>efter mange måneders kamp fik jeg endelig rettet op på mit sovnmonster
>vågner klokken 6 hver morgen og går i seng allersenest klokken 24
>tænkte på at tage en lille lur ved 15:30 tiden
>vågner 01:15

se DET HER er episk
>>
>>100024022
det gor jeg stadig
>>
>>100026441
hvor mange gange per underbuks?
>>
>>100026734
tror 3 gange
skifter dem hver anden dag
>>
File: 1475179337996.png (195 KB, 316x313)
195 KB
195 KB PNG
jeg går i seng
>>
eva lovia bedste porno skuespillerinde 9/10
>>
Ser sjældent porno. Det er hyggeligere at fantasere til sode billeder.
>>
kykkelikyyy
>>
File: 4465491264.jpg (142 KB, 1280x720)
142 KB
142 KB JPG
klokken er 7 og alt er godt
>>
klokken er 7 og livet er lort
>>
>>100031623
det stemmer
>>
File: 1498738691918.jpg (13 KB, 236x343)
13 KB
13 KB JPG
Godmorgen, gutter
En bolle i ovnen og så er der sgu snart morgenmad
>>
jeg ved ikke hvad jeg vil med mit liv gutter
>>
>>100032930
Har du ingen anelse overhovedet?
>>
>>100033039
jeg kan gore min uddannelse færdig og jeg kan sikkert finde et job bagefter.
men jeg tror ikke just at livet som lonslave bliver lykkeligere
>>
>>100033098
Du må da have et eller andet du godt kan lide at lave
>>
Har næsten ikke lyst til at stå op
>>
Det er godt med morgenyoga
>>
>>100033174
hva kan du lide
>>
er kommet til at lægge i sengen for lang tid igen
>>
>>100033733
Det kan hurtigt blive en lang liste, men de helt store må være at spille skuespil, skrive tekster og så at hygge med dejlige mennesker
>>
>>100034072
fare fare krigsmann doden skal du lide
>>
Har lyst til at sove videre men så vågner jeg forst til eftermiddag, dilemma
>>
>>100034143
bare sov anon, vi kan godt holde tråden i live nu
>>
drikkeyogurt som anden morgenmad?
>>
>>100035188
Hobbitpillet
>>
puha var lige ved at kobe endnu en fyldepen

jeg er gået helt gok amok
>>
så er jeg oppe~
>>
>>100036394
Skal du hygge i dag?
>>
File: 1531220134185.gif (1.66 MB, 640x480)
1.66 MB
1.66 MB GIF
>>100036433
jeg har i hvert fald ikke andet på kalenderen
hvad med dig?
>>
File: 1542734625657.jpg (123 KB, 1366x768)
123 KB
123 KB JPG
>>100036511
Ja, jeg tror snart det er tid til at overtage det Sydamerikanske kontinent som Norge i Civ6 nu når jeg ellers har haft en rimelig produktiv formiddag
>>
>>100036629
>Civ
absolut baseret spilsmag, min ven
held og lykke med det
>>
>>100036768
Jo tak
Her er noget vikingemusik: https://www.youtube.com/watch?v=DD65K4VR6Lw
>>
>>100036863
det er sgu ikke lige mig
>>
>dfn der har eksisteret mennesker i 200,000 år
>dfn du kunne have haft en sod og flot Rapunzel robotkæreste med kunstig intelligens hvis blot du var blevet fodt 80 år - 0.04% af menneskeracens alder - senere.

Så filmen Ex Machina i November 2017, og siden da har jeg tænkt over dette hver eneste dag. Det gor ondt, drenge.
>>
>>100038485
det gor mere ondt på mig at jeg aldrig vil komme til at opleve at forlade jorden
>>
>>100038625
Vi er godt på vej!
>>
>>100028740
Fremragende brev.
>>
>>100038625
At leve væk fra jorden kommer til at være et helvede, med mindre man er ægte NEET som faktisk nyder at spærre sig inde
>>
klokken er snart 14.
lige stået op og livet er lort.
hvorfor står nogen af jer op klokken 7 på en lordag
>>
>>100040408
Står op klokken syv hver dag for at have en skarp sovnrytme og for også at kunne bruge morgenen og formiddagen på hvad end jeg skulle få lyst til og det er for det meste ret produktivt
>>
>>100040603
jeg gjorde det samme i en periode - dog 7:30 med sengetid mellem 23 og 00 hver dag.
jeg havde alligevel dage, hvor jeg forst faldt i sovn klokken 3, og jeg blev ikke glad af det så jeg droppede det helt igen.
>>
>>100039990
Du vil ALDRIG uploade din hjerne til en USB nogle og indsætte USB noglen i en robot og leve som en postbiologisk Chad på stranden ved kulbrintehavet Kraken Mare på Titan sammen med din robot waifu med kunstig intelligens.

Dette er årsagen til at jeg drikker.
>>
hvad skal jeg blive til
>>
>>100040661
Jeg kan foreslå at dyrke yoga om morgenen efter du har spist morgenmad og så smutte i bad bagefter
Så har du med det samme et goremål som kræver noget indsats du kan være tilfreds med dig selv over, at du har gjort og så er det oven i kobet godt for kroppen og sindet i sig selv så det er en win/win situation hele vejen rundt
>>
>>100040943
jeg kan ikke finde ud af det og fik kun 4 i idræt>>100022867
der havde vi også et forlob med yoga
>>
>>100041024
Med den indstilling kan du i hvert fald ikke og du skrev jo selv, at det er lang tid siden
Og yoga handler i bund og grund om at finde det, der er godt for dig så med mindre du finder et kursus ledt af en fascist så bliver du ikke slået med et spanskror hvis du ikke er lige så smidig som dem, der har været i gang i lang tid
Jeg kan anbefale Yoga With Adriene på YouTube. Hun har en masse 30-dages kurser du kan folge og de starter alle blodt ud plus det tager ikke mere end en halv time af din tid per dag
>>
>>100041225
Hold nu din kæft.
>>
File: 1545842443792.gif (2.08 MB, 260x260)
2.08 MB
2.08 MB GIF
>>100041310
Ok
>>
>>100041225
det er nok også et problem, at jeg faktisk ikke gider
>>
>>100041557
Det er det for det meste, ja
Man skal bare ikke blive ligeglad med det hele for det er farligt
>>
File: funky.jpg (181 KB, 640x640)
181 KB
181 KB JPG
>>100041310
>>
>>100041540
>>100041913
Dræb dig selv.
>>
>>100041937
>>100041310
tal ordentligt
du er tåkrummende
>>
kan vi lige få kammertonen drenge. ellers ringer jeg til hyggepolitiet
>>
har i planer i dagg
>>
NY TRÅD
>>100042202
>>100042202
>>100042202
>>
>>100042110
>>100041540
>>100041913
Tilbage til /r/Denmark med jer.Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.