[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.Edycja długich czarnych włosów
>>
File: 1542032852384.jpg (635 KB, 838x800)
635 KB
635 KB JPG
pierszy dla kaguji
>>
File: 1514156097089.png (350 KB, 456x554)
350 KB
350 KB PNG
Polan nie powinnaś być lubieżny
>>
>>98410965
ale bym taką młodszą siostrzyczkę przytulał i ściskał
>>
File: 1513945205829.png (1.57 MB, 848x1200)
1.57 MB
1.57 MB PNG
pierwsze dla ładnych obrazków
>>
>>98411037
degeneracie kurwa
>>
File: thehorse.gif (275 KB, 640x360)
275 KB
275 KB GIF
pierwszy wiadomo za kogo
>>
>>98411028
bo co mi zrobisz geju?
>>
File: 1536883115363.jpg (3.69 MB, 2054x2900)
3.69 MB
3.69 MB JPG
to ja idę spać
eloszki
>>
File: 1541908052707.png (668 KB, 785x980)
668 KB
668 KB PNG
>>98411028
dlaczego nie?
>>
>>98411037
jesteś jedynakiem prawda?
>>
>>98411086
branoc
>>
>>98411073
co jest zdegenerowanego w nie-seksulnym kochaniu własnej młodszej siostry?
>>
>>98411131
starsza siostra i dwóch braci
>>
>>
moja młodsza siostra to istota piekielna
>>
>>98411233
zaserwuj jej ciepłego kutacza, może się uspokoi
>>
>>98411233
czemu chomik
>>
File: 1533456405731.jpg (33 KB, 536x536)
33 KB
33 KB JPG
>>98411082
nic
>>98411103
prawa szariatu nie pozwala
>>
>>98411271
pedo
>>98411280
bo specjalnie się nikogo nie słucha prócz rodziców którzy naprawdę przekraczają granicę w próbach zmuszenia jej do zrobienia czegoś, zwala winę na innych jak nic nie zrobili i jest niewdzięcznicą straszną
>>
File: DbYoktxV0AAMLZb.jpg (149 KB, 1080x1527)
149 KB
149 KB JPG
>>
>peachyfizz na tiktoku
Jeeeeezu naprawde myślałem, że to dziewczyna. Chłopcy mogą wyglądać TAK?!
>>
File: 1541448121709.png (434 KB, 676x1000)
434 KB
434 KB PNG
>>98411342
no cóż koleżko tutaj one nie obowiązują
>>
>>98411388
meh
>>
File: DdRrg_TVwAA8fC-.jpg (104 KB, 680x1024)
104 KB
104 KB JPG
>>
>>98411388
nie jestem pedałem ale bym ją ten-tego
czy to znaczy, że jestem pedałem?
>>
>>98411388
przestań oglądać gówno koniarz
>>
>>98411388
dowód że chłopiec albo jesteś kłamcą
>>
>>98411606
jak ona się czesze wgle
>>
File: końbokser.jpg (105 KB, 640x963)
105 KB
105 KB JPG
>>98411626
nie ja
>>
File: Do59R8iU0AEvrJK.jpg (622 KB, 2048x1735)
622 KB
622 KB JPG
>>98411643
grzebieniem
>>
>>98411634
Przeczytaj jego bio debiru
>>
>>98411702
>inb4 ftm
>>
>bądź dziewczyną
>kosplejuj dziewczyny
>mów, że jesteś facetem dla lajków
co może pójść nie tak?
>>
>>98411811
Based Ahmed
>>
File: DdJGb1zWkAIhzip.jpg (190 KB, 900x1200)
190 KB
190 KB JPG
>>
>>98411811
poland = paedophilia
>>
File: Bez tytułu.png (7 KB, 410x176)
7 KB
7 KB PNG
>>98411880
kompro muhammada
>>
ale 3d dziewczynki ładniejsze
>>
>>
alelelej paaaaaaaaak
>>
no i obsrał się turek
>>
lover...!!! fucker...
>>
>>98412024
dygi dali domba dzika dzika bomba
>>
>>98411342
>prawa szariatu
z żoną można wszystko
>>
File: DTQdEzWVAAYaFNg.jpg (211 KB, 905x1280)
211 KB
211 KB JPG
>>
ludzie są powodem większości moich nieszczęść
>>
>>98412178
>anon też jest człowiekiem
guembokie
>>
File: FJCDIb.gif (1.78 MB, 320x240)
1.78 MB
1.78 MB GIF
FUCKEEEEEEEEER
>>
>Bycie człowiekiem
Ajjj żbsz lmao
>>
File: 1493174754669.jpg (83 KB, 900x900)
83 KB
83 KB JPG
ale chujnia anoni zaraz 2019 a ja w sumie pol roku nie mialem komputera i siedzialem 16 godzin przed kompem gralem w dragon balla na tablecie i sluchalem nightcore
teraz mam taki komputer i dalej w sumie nic nie mam i tak zyje z dnia na dzien

dzieki bogu mam ten generał co mnie zawsze wspieral bo autentycznie nie wiedzialbym czy zyje
>>
>>98412178
ja od dzieciaka lubiłem eskapizm bo fikcyjne światy bardziej mi sie podobały od tego prawdziwego zjebanego, zwłaszcza sobie robiłem wyobrażać mój idealny świat i do dzisiaj lubię
od socjalizacji w końcu się odbiłem, z roku na rok różnice w mentalności rosły i dzisiaj kontakt z innymi ludźmi ograniczam do rozmowy
>>
>>98412367
bruh
>>
>>98412367
ciężko to nazwać życiem, bardziej taka wegetacja desu
>>
samotność jest przyczyną moich nieszczęść
>>
>>98412275
Хoп, и влизa мaлкo пo мaлкo.
Хoп, движи ce бaвнo и бaвнo.
Хoп, и вкapaй гo тoчнo ceгa.
Pитъмa нa любoвтa!
>>
coś co jest martwe nie może wegetować
>>
File: Ja.jpg (64 KB, 720x960)
64 KB
64 KB JPG
Dosłownie ja
>>
>siedź w poprzedniej nitce pół godziny czekając aż ktoś zapostuje bo nie zauważyłeś że jest nowa
za każdym razem
>>
>>98412529
rzadko mi sie zdarza
>>
>>98412420
Co robić...
>>
sram
>>
rucham
>>
Ale smród
>>
>battlefield v jest przeceniony o 50%

kurwa ale się dzieje anoni
>>
>>98412748
postuj cyce
>>
>>98412801
>powiedz ludziom żeby nie kupowali gierki
>oni jej nie kupują
hmm
>>
>>98412801
a te cwele coś nie mówiły że jak się nie podoba to niech nie kupują? lmao
>>
>>98412801
najlepszy w tym tygodniu był Todd który ujawnił dane osobowe osób co kupiły kolekcjonerkę nowego Fallouta, czyli frajerów którzy kupili za 800 zł gierkę, która w sumie kosztuje już 80 zł
>>
>>98412801
GRACZE POWSTAŃCIE
>>
>>98412937
Battlefield jest dla 10latków więc mama nie bojkotuje.
>>
>boj kot
>>
>>98412937
nom ale są frajerzy którzy tydzień temu zapłacili 100% ceny a mogli poczekać tydzień i by mieli -50%
>>
>>98413211
Można też poczekać kilka miesięcy i mieć grę za 20% początkowej ceny
>>
File: 1532211640116.jpg (295 KB, 1206x880)
295 KB
295 KB JPG
w jakim wieku mieliście pierwszą dziewczynę?
>>
>>98413267
albo pożyczyć z zatoki za darmo
>>
>>98413280
gierki sieciowej nie spiracisz przecież
>>
>>98413276
jeśli myślisz że postując taki obrazek sprawisz mi przykrość to się mylisz
au contraire, cieszę się że nie muszę się użerać z takim paskudnym pyskatym gównem
>>
File: 1480348717121.jpg (29 KB, 258x360)
29 KB
29 KB JPG
csgo f2p i dodali batle royala
>>
File: yin.jpg (159 KB, 600x925)
159 KB
159 KB JPG
>>98413276
14
>>
>>98413404
wiedziałem że nie ma sensu kupować tej gry bo w końcu rozdadzą jak tf2
>>
>>98412959
Co? Czemu to zrobił? Czy to aby legalne?
>>
>>98413553
Bethesda umie spierdolić wszystko
>>
>>98413358
no fakt ale i tak bfv nawet nie opłaca się piracić
>>
File: 1529124199331.jpg (3.62 MB, 3884x7735)
3.62 MB
3.62 MB JPG
>>98412367
Sluchaj, synku, opowiem Ci o zydach...
>>
Nie gram w gierki sieciowe bo jestem chujowy i tylko się tym denerwuje jak zawsze przegrywam a w singlu to mogę sobie odpalić god mode i jazda
>>
kurwa rozprawke pisze, pomocy
>>
File: 1542994065745.jpg (181 KB, 1102x1079)
181 KB
181 KB JPG
śniło mi się że awokado z kauflandu ukradłem i zastanawiałem się co z nim zrobić
>>
morda podwieku
>>
>>98413725
zesral sie boomer
>>
>>98413677
nom to
poza tym jak gram w grę drużynową i coś spierdolę to mi się smutno robi więc nie gram w ogóle
>>
>byń Bethesdo
>wydaj gierke sieciową w której nie działają mody

no nie wiem co mogło pójść nie tak hmmmmmm
>>
>>98413706
A mi się sniła nieletnia dziewczyna
Nie wiem co to znaczy
>>
>>98413812
przewiduje twoja przyszlosc w komorze gazowej
>>
File: 1519154003953.jpg (19 KB, 184x184)
19 KB
19 KB JPG
csgo i company of heroes 2 są wolne.
>>
>>98413702
o czym
>>
czy 14letnie dziewczyny połykają spermę?
>>
>>98413859
A ty jesteś wolny? :3
>>
https://www.youtube.com/watch?v=am3448rMzSk
Postujcie rapsy
Mi sie ta piosenka ostatnio podoba
>>
>>98413884
jak je zmusisz
>>
>>98413834
Hehe 1488 XDDD
>>
>>98413879
o wzorcach postawy i zachowan
>>
>>98413908
14 i 88 sie wykluczaja wzajemnie, wiec nie, degeneracie
>>
File: 1543613075543.png (19 KB, 379x205)
19 KB
19 KB PNG
>>98413893
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
>>
>>98413911
napisz że jan paweł 2 zainspirował cie do postowania małych dziewczynek na khazarskim forum przerzucania gnoju
>>
>>98413966
zagryź go błagam
>>
File: 1538938617670.jpg (67 KB, 775x719)
67 KB
67 KB JPG
>bycie tak mocno striggerowanym
>>
File: 1524802174665.jpg (104 KB, 536x675)
104 KB
104 KB JPG
>>98413966
Uroczy!
>>
uwaga groźny ciapak
nie karmić bo ugryzie
>>
anoni pojawiaja mi sie zielone pixee na ciemnym tle jak na tommorow

co mma myslec?
>>
>>98413999
ja postuje infografiki o jude, a nie podwiekowe laski
>>
>>98414057
>/pol/kopek
>jeszcze w liceum albo nawet w gimnazjum
garncarstwo
>>
File: IMG_20181207_000521.png (68 KB, 1080x1735)
68 KB
68 KB PNG
nk rozwiązanie
>>
dejcie jakiś fajny avatar na steama
>>
>>98413276
23
>>
no wykurwiaj jebany podwieku
>>
>>98414085
>>/pol/kopek
ale argumentow to nie masz, co senpai?
>>
>>98414087
5
A is 50 B is 10
kurwa
>>
>>98414116
no, juz ide
[spoiler]zydzie[spoiler]
>>
File: 1477742617495789164.jpg (127 KB, 640x640)
127 KB
127 KB JPG
>>98414091
>>
>>98414133
correct dzieki
>>
File: 1543587539677.jpg (83 KB, 700x900)
83 KB
83 KB JPG
>>98414091
>>
>>98414124
jakie ty kurwa argumenty chcesz jak my nad niczym nie debatujemy
>>
>>98414162
mode lutuj
>>
XDD SENPAI POMUSZCIE ROZWIONZAC ROZPRAWKE
btw jebaci rzyduw
>>
>>98414152
>correct dzieki
dzięki
>>
wyglądam jak suicide boy
>>
tak było
>>
>>98414157
nwm, cokolwiek, co jest popularne na /pol/u, jak jest takie glupie, to pewnie potrafisz rozjebac trzema slowami
>>
>>98414198
poka owo
>>
>>98414212
nk o czym byl ten film bo raz go matka obejrzala i mi uwage zwrocila
>>
>>98414216
>to pewnie potrafisz rozjebac trzema slowami
seks cipa ruchanie
>>
>>98414212
raczej nie obejrzy go bo żeżuncja w chuj
>>
>>98414198
szpitalny...
>>
File: Przechwytywanie-236.jpg (25 KB, 646x439)
25 KB
25 KB JPG
>>98414091
>>
>>98414216
>cokolwiek, co jest popularne na /pol/u
bycie podwiekiem i naplywem z reddita
>>
>>98414212
>tug polski suicideboy jest oskarkiem i bikurwą
jak w lesie
>>
>>98414228
nie-e
>>
szkoda że się nie da używać już #14 bo jest zbanowane za ban evasion
>>
>>98414319
umuu
>>
>>98413859
jak jakaś gierka jest za darmo to znaczy że nie warto w nią grać (bo nikt nie chciał za nią zapłacić)
>>
>>98414330
no i po co sie bylo podszywac?
>>
a pamiętacie tego pedałka co całą noc umał, ciekawe co u niego
>>
>>98414212
https://www.youtube.com/watch?v=GndehHIqGvE
>>
>>98414212
Znajoma mojej mamy która lubi się bawić w psycholoszke bardzo lubiła ten film bo taki prawdziwy
>>
File: 1532279208149.jpg (67 KB, 540x540)
67 KB
67 KB JPG
>>98411388
nie dość, że pedał to jeszcze zoomer
>>
>polscy j*tuberzy
>>
szkoda że nie ma takiego /v/ tylko że bez podwieków i na którym nitki nie spadają po dziesięciu minutach
>>
>>98414554
/vg/
>>
https://youtu.be/XqmDRRZjaeU
>te regały z 0.5mm aluminium
Jak to przeszło normy unijne?
>>
>>98414603
generały to jeszcze gorsze gówno
>>
ale sie Gabenowi spociło dupsko

patrzcie to:
https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_Global_Offensive
>>
>>98414554
To tak jakbyś chciał forum o kosmetykach ale żeby kobiety tam nie postowały
>>
>>98414648
rozjebał gierkowiczów
>>
>>98414767
to ale nieironicznie
>>
>>98414397
prawdziwy jak sztuczna cipa typu onahole
>>
>>98414869
tyle że onahole może być lepsze
>>
File: angry pusheen.jpg (27 KB, 720x833)
27 KB
27 KB JPG
>>98414212
bilet na ten film to najgorzej wydane pieniądze w moim życiu
>>
uff jakoś tu gorąco
>>
to wypierdalaj grubasie bo cały tlen zużywasz
>>
mogliby zrobić sequel sala nieruchających gdzie adminem tajnego klanu jest elliot rodżer
>>
>>98415452
https://www.youtube.com/watch?v=GeZZr_p6vB8
>>
File: 1542392369612.jpg (13 KB, 209x234)
13 KB
13 KB JPG
>Zauważ że nowe skrzynki w csie sa po 40zł+
>Siedź w tym nowym trybie już od kilku godzin
>Żadna jeszcze nie dropnęła
NIE DLA POLAKA TO
>>
File: 1529597927509.jpg (622 KB, 1600x1200)
622 KB
622 KB JPG
>>98415577
ja zarobiłem całe 4 zł w ceesie przez całe 800 godzin gry
swoją drogą to najgorzej spędzone 800 godzin życia
>>
>>98415631
ja kilkaset eur w diablo 3 jak grałem na początku, eh to były czasy
>>
idę śpilać, dobranoc
>>
>>98416114
dobranoc prądnik
>>
>Wygraj
>Dalej nie ma skrzynki
Odinstalowuję ten syf
>>
>>98416151
prawidłowo
>>
ale zdeh
>>
umu
>>
File: 1421435404116s.jpg (15 KB, 250x243)
15 KB
15 KB JPG
https://linux.org/
>>
>>98416797
co
>>
>>98417210
umu mi
>>
>>98417642
czemu
>>
>>98418234
fajnie byłoby się do kogoś przytulić umu
>>
File: 1543702689306.png (363 KB, 600x828)
363 KB
363 KB PNG
>>98417642
>>98418326
jakbyś był blisko to moglibyśmy zrobić picrel
>>
>>98418326
nom to
>>
a gdzie mieszkacie >.<
>>
Mam co raz mniej cierpliwości do ludzi i najmniejsze głupoty wyprowadzają mnie z równowagi
>>
>>98418493
co się stało anon
>>
>>98418520
W sensie tak ogolnie mowie
Wujek mnie przed chwilą obudził ze mu telewizor nie dziala i o malo sie nie wydarlem na niego
Teraz buzuje we mnie wszystko i nie moge spać
>>
>>98418594
gdyby ktoś mnie o 2 rano obudził z tak blahego powodu to też bym się wkurwił
>>
>>98418594
czem mieszkasz z wujkiem?
>>
>>98418649
Bo miał wylew i na rencie jest
>>
File: 1543746869603.gif (568 KB, 500x591)
568 KB
568 KB GIF
co tam euras
>>
>>98419372
siedze i gierkuje
>>
>>98419652
znowu w tych piratów?
>>
>>98419762
nom
>>
>>98419936
spoko
>>
>>98420082
a ty co porabiasz?
>>
zgadnijcie kto się obudził w środku nocy i już nie może zasnąć
>>
File: 1509605679263.jpg (541 KB, 1024x1024)
541 KB
541 KB JPG
O kurwa po co ja oglądam tę fabrykę krindżu
Zapierdolcie mnie
>>
>>98420143
a sobie czytam takie głupotki na uczelnię
>>98420168
ty anonku
>>98420181
co?
>>
>>98420181
>życie to tak naprawdę fabryka krindżu Boga
nom
>>
ehh antoni
>>
File: 1544147212947.jpg (82 KB, 1280x720)
82 KB
82 KB JPG
>Nie idź spać tylko po to żeby patrzeć jak symulator kowboja zgarnia wszystko
>>
umu.
>>
>>98420269
>>98420358
no co
>>
>>98420370
smutno mi
>>
oby nie zabrakło chleba z nieba d-.-b
>>
>>98420370
no umu
>>
>>98420384
przytuliłbym cię anonku jakbym mógł
>>
>>98420398
idź spać mati
>>
>>98420447
nie jestem matthew
>>
>>98420467
to qim jesteś
>>
>>98420478
anonquiem
>>
>>98420510
spoqo koniage
>>
File: 1544003018319.jpg (79 KB, 600x467)
79 KB
79 KB JPG
*przytula wszystkich nieśpiących anonkó*
*smutnych pedałków dwa razy*
teraz śpijcie spokojnie
dobranoc słodkich snów
>>
>>98420559
też nie on
>>98420598
narqa
>>
eurasku daj mi jakiś krótki fajny artykuł do poczytania żeby mi się te uczelniane gówna nie przyśniły
>>
>>98420613
spoqo anonie od pedalstwa
>>
>>98420639
zdefiniuj fajny bo nawet nie wiem jaka tematyka
>>
>>98420699
a ciebie jakie interesują
>>
>>98420832
głównie komputery, elektronika, finanse, ostatnio trochę o fotowoltaice czytałem
>>
aresztowali córkę właściciela huawei
>>
>>98420985
ehh już muszę iść spać, do jutra
>>98421091
dobrze jej tak
>>
>>98421111
dobranoc
>>
halo halo jest tu kto
>>
>>98421332
no jestem
>>
File: 1542086951252.jpg (31 KB, 377x376)
31 KB
31 KB JPG
>>
boy'e mi się śniły
>>
ehh chce mi się spać
>>
jestem najgorszym gównem
>>
>>98422925
nom to
>>
File: 1544149559508.jpg (114 KB, 1000x1100)
114 KB
114 KB JPG
papa anony
>>
wstałem
>>
>>98423811
gdzie idziesz huju ?
>>
Czarne włosy i zielone oczy to dla mnie kwintesencja słowiańskiej piękności
>>
File: IMG_20181125_170132.jpg (115 KB, 992x1199)
115 KB
115 KB JPG
zbyt okno otwarłem na noc i trochę mnie gardło boli
>>
>>98424258
mroz byl debilu
>>
>>98424569
może u ciebie, tutaj było grubo na plusie
>>
>>98424592
tak. 20 st. bylo
>>
>>98424569
> On nie zostawia okno otwarte żeby otruć się powoli smogiem
Czy ty nawet anon jesteś?
>>
opinie o tombojkach? mi sie podobają
>>
>>98424610
tu mnie masz
>>
>>98424610
>u nich powietrze jest niskiej jakości
beka
>>
>>98424627
Jak ma czarne włosy i zielone oczy to ok. Ale długość włosów na twoim obrazku to jeszcze się znosi, krótszych nie.

>>98424647
Ty ten anon że wsi bez mąka?
>>
>>98424673
Nie, z miasta, ale w mojej dzielnicy nie ma problemów z powietrzem
>>
>wyjedź z chaty 10 min szybciej bo zjebana pogoda
>jedź wolniej niż zwykle
>i tak 20 min szybciej niż zazwyczaj
a więc tyle czasu spędzam rano w korkach...
>>
ech nie dadzo ŁADNEJ tombojki
>>
>>98424793
z jakiego to filmu?
>>
kurryyyywa nie chce iść dzisiaj na uczelnie.
>>
>>98424918
pierdol szkole zostan ninja
>>
>>98424911
Alien.
>>
>>98424941
z jedynki? PRzecież tam grała Sigourney Weaver
>>
>>98424918
to nie idź
>>
>>98425259
Muszem.
>>
>>98425282
wierz mi, nie musisz
>>
>>98425414
Musze bo mam wejśćiówke do napisania.
>>
jestem studentem
>>
>>98425562
ja te
>>
byłem studentem
>>
>>98425708
fajnie mokky
>>
ej cwele
>>
kupić sobie mangi na urodziny?
>>
>>98425777
co tam Danonku?
>>
>>98425786
mam nadzieję że nie z polskim tłumaczeniem
>>
>powybieraj brakujące tomiki mang, które już masz
>412 cebul
o chuj
>>
>>98425877
właśnie z polskim
>>
File: 1378021004291.jpg (84 KB, 1280x720)
84 KB
84 KB JPG
>>98413276
There was a girl I was hanging out with at a hospital when we both were around 10. Usually we bantered friendly in some cozy and private corners of the building. Once we were doing the usual silly talk during the break after dinner when kids are meant to sleep after the meal. Then we went to a niche between stairs and a ward entrance. Suddenly she followed her speech with pinning me to the wall and trying to french kiss me. She was really cute and even little shorter than me so her efforts were extremely awkward and ineffective. Yet it made me red like on pic related and ran away. It really feels like a reverse kabedon in retrospective now. Since then I'm afraid to flip myself miserably during any kind of "a date" when even a tiny bit of awkward silence sleeps in.
>>
>>98425243
That's the sequel to Prometheus.
>>
>>98426148
Dont even mention that crap
>>
>>98426131
>her efforts were extremely awkward and ineffective
C U T E
>>
jak się nazywa duct tape po polsku
>>
>>98426131
fajny blog, proszę o więcej takich
>>
>>98426215
taśma klejąca ułomie
>>
>>98426215
szara tasma albo uniwersalna tasma
>>
>>98426215
debilu
>>
wkurw z rana jak śmietana
>>
seks
>>
File: 1486847752459.jpg (317 KB, 1299x1812)
317 KB
317 KB JPG
co tak zdechł
>>
>>98426896
prawdziwe spierdońskie godziny
>>
>>98412801
najlepsza była scena jak silna czarna feministka mordowała kobiety i dzieci w Nanking
>>
>>98412801
kiedy wydany?
>>
>grubi
>łysiejący
>głośni
>niewychowani
>ubodzy
>alkoholicy
>nie czytają książek
>większość ma wykształcenie podstawowe ew. maturę
>"""pobożni""" w sensie pójdą na mszę w niedziele i święta bo tak trzeba
>zawistni
ale ten no chociaż nie ma pedałów i ciapaków
>>
>>98427458
>ale ten no chociaż nie ma pedałów i ciapaków
ta zaleta jest lepsza niż to co napisałeś wszystko razem
>>
nom to
>>
też nie lubie greków
>>
zwaliłem sobie konia i zaraz pójdę pod prysznic
>>
>>98426223
A bit of blog won't hurt. Otherwise there is either scarce serious discussion or mere shitposting.
>>
>>98427773
more blogs like these pls
>>
ziemniak-bohater czemu napierdalasz po angielsku
>>
>>98427869
to nie on
>>
File: 1518374138163.jpg (444 KB, 1728x2304)
444 KB
444 KB JPG
12 lat temu usiadłem przed komputerem i zacząłem grać w pewną grę
uratowała mnie bo mogłem żyć tam zamiast się zmagać tu z ludźmi którzy mnie nienawidzą
12 lat później nadał w nią gram
>>
CZERWONE SKURWYSYNY!
>>
>>98427911
wowique
>>
File: 1536800511722.jpg (1.27 MB, 2400x3600)
1.27 MB
1.27 MB JPG
>>98427992
otóż nie
>>
mam mokre włosy
>>
>głupi jak pień
>uparty jak osioł
jest gorsze połączenie?
>>
>>98428040
>gruby jak świnia
>gra w wowa
>>
>>98428040
jak jest głupi i żyjący w zakłamaniu to najgorzej
>>
>>98427911
cóż to za gra?
>>
>>98428040
>chytry jak żyd
>stale udaje greka
h-hahaha
>>
>>98428023
to jaka
>>
File: 1537474787965.png (419 KB, 600x580)
419 KB
419 KB PNG
>europa centralna
największy mem
jesteście wschodem pełną gębą tylko przyssaliście się do cyca Unii i jeszcze macie do nich pretensje że czegoś oczekują
gdyby nie Unia to byłoby tu jak na Ukrainie jeśli nie gorzej
>>
>pracowałeś dzisiaj może z 10 minut
w tygodniu był trochę zapierdol, ale takie piąteczki to ja rozumiem
>>
File: 1518382603003.jpg (411 KB, 1296x1936)
411 KB
411 KB JPG
>>98428122
>>98428150
oblivion
>>
>>98428197
>rz*ba
>>
>>98428197
nom to
>>
po polsku to europa środkowa, nie centralna
>>
>>98427869
Who are you confusing me with? Should I be writing in lacinka or something?
>>
>>98428320
there was another guy from Belarus who posted here a lot
>>
przebudzenie
>>
>>98428320
there was another belarussian who spoke broken polish but he wouldn't shut up about politics, therefore he's gone now
>>
>>98428360
kiedy sromika pokazanie
>>
>Po kilku godzinach od udostępnienia tekstu, Andrzej Duda link skasował i napisał: "Przyznaję rację Tym, których oburzyła druga część artykułu zamieszczonego na portalu salon24, który poleciłem kilka godzin temu. Był to błąd, wynikający z lektury pierwszej części tego artykułu.
kurwa co za kompro
>>
>>98428379
tobie nigdy
>>
podszyw ma racje
>>
>przełożona nagle podchodzi pokazać Ci zdjęcia na komórce
>robi to tak szybko, że zapominasz wgl o tym, żeby zminimalizować firefoxa
>tak tylko spojrzała i wróciła do opowiadania o zdjęciach ze szklarni
uff jak dobrze, że nie było żadnych obrazków w ostatnich postach
>>
>>98428462
fajnie maki
>>
wiecie czemu nie można wrzucać obrazków? pierdolą coś o nadużyciu IP
>>
File: 1516381531082.jpg (562 KB, 2507x3541)
562 KB
562 KB JPG
test
>>
File: 1522179638699.jpg (21 KB, 640x426)
21 KB
21 KB JPG
>>98428500
>>
File: 1524764914341.gif (396 KB, 350x434)
396 KB
396 KB GIF
>>98428500
>>
>>98428516
>>98428537
Uploading files from your IP range has been blocked due to abuse. [More Info]
4chan Pass users can bypass this block. [Learn More]
wiecie o co chodzi? i proszę nie byczkować. jestem chemikiem z wykształcenia, nie informatykiem
>>
>>98428559
O, witam kolegę po fachu
>>
File: 1519759106634.jpg (159 KB, 850x850)
159 KB
159 KB JPG
THIS KUSH GOT ME HIGH LIKE PAC BANDANA
>>
>>98428559
nwm elo
>>
>kup passa żeby ominąć blokadę bo ktoś zasrał stronę obrazkami z twojego zakresu IP
ja pierdolę ale ruchanie z kasy
>>
>>98428599
ładna wróżka żbsz
>>
>>98428620
viem
>>
>>98428615
niech żyje hiro kurwa mać
>>
>>98428367
>politics
Nah, that's sosach tier stuff. This topic is really a dead flag for east slav posters since 2014.
>broken polish
Well, it's better than in Russian.
>>
>>98428615
może to przez tego anona loliczkarza
>>
>>98428698
ale dzięki niemu, była wczoraj komfi niteczka wieczorem.
>>
>>98428756
nom to
>>
>>98428756
przez tego zjeba nie mogę postować toddów na /v/eddicie
>>
>>98428756
nom do północy było super potem przyszedł ten cwel podwiek gimbus i pedały
>>
andrzej dupa
>>
File: 1524928806993.png (869 KB, 1000x667)
869 KB
869 KB PNG
>>98428905
>>
File: 1513697369374.jpg (418 KB, 705x1000)
418 KB
418 KB JPG
>>98428905
matylej
>>
>>98428905
andrzej dupa na brodzie
>>
>>98429277
>>98429277
noyw d-.-b
>>
>>
>>98429288
w sumie szkoda mi tych zoomerów którym będzie się wydawało że trapy to coś normalnego
>>
ja pierdolę już wpół do pierwszej
dosłownie nic się dziś nie działo
>>
>>98413358
Ja tam mam zbyt wolny refleks żeby mnie multi rajcował, ale są przecież jakieś sposoby na to. Dla starych gier był jakiś tam program co symulował LAN mimo iż łączył się przez neta, dla nowych pewnie też coś jest. Przynajmniej dla niektórych gier, napewno słyszałem o multi dla nieautoryzowanych kopii minecrafta.
>>
>>98427458
>wszyscy w polsce som hujowi
>>
>>98428559
>nie tracenie hajsu na gowno
lmaoDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.