[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: Sans titre.png (1.68 MB, 1908x931)
1.68 MB
1.68 MB PNG
Gilets Jaune-painos
>>
File: 8654967.jpg (15 KB, 468x326)
15 KB
15 KB JPG
>>98398301
pistää miettimään...
>>
SUAMI
>>
File: 1544073063467.gif (1.11 MB, 482x482)
1.11 MB
1.11 MB GIF
Ei kai nyymit vaan usko maa(((palloon)))?
>>
oispa loli
>>
>>98398399
How do these people explain different seasons?
>>
>>98398628
juutalaisten sääkone
>>
File: 1514389176772.jpg (79 KB, 848x480)
79 KB
79 KB JPG
*nipistää nyymiä*
>>
>>98398628
Juutalaisten aivopesua.
>>
>>98398668
Mitä jutskut saavuttaa sillä?
>>
File: 1514389194563.jpg (60 KB, 848x480)
60 KB
60 KB JPG
*lähtee karkuun*
>>
>>98398728
TAKAS SIELTÄ PERKELE
>>
>>98398723
saa myytyä talvirenkaita ja sateenvarjoja
>>
>>98398628
Juutalaismagiaa. Vaihtoehtoisesti niitä pidetään samassa varastossa missä on painovoimageneraattori sun muuta.
>>
File: isoluun tuijotus.jpg (56 KB, 800x597)
56 KB
56 KB JPG
syön seipyöryköitä
>>
>>98399033
Hyi vittu miks?
>>
File: iso tuijotus.png (61 KB, 800x600)
61 KB
61 KB PNG
>>98399084
nälkä
>>
Ihana Liukas Linda
>>
Kunnon raskassoutuinen aisuripainos.
>>
>>98393850
Miten se armeijan hallinta sitten menetetään?
>>
>>98393566
Joku nainen kosketteli sun alusvaatteita.
>>
Miten vitun kauan näitä mielenosoituksia ja muita kiukkupuuskamarsseja on itsenäisyyspäivänä pitänyt järjestää.
>>
>>98399351
Olemalla pieni 5 miljuunan kansalaisen, ei ydinasevalta, ja ryhtymällä naton pohjoiseksi puskuriksi venäjää vastaan. Sitten vaan jenkkien pysyvä tukikohta suomen maaperälle ja suomi on naulittu amerikkalaisten ulkopoliittiseen tahtoon.
>>
File: 1537353380945.jpg (3.44 MB, 4520x4312)
3.44 MB
3.44 MB JPG
meitä valvotaan
>>
>>98399489
Niin kauan kun sillä on saatu maximi huomio ja ollaan hyviksiä tekijä. Antiikin Roomaan saakka ainakin menee tuo huomiohuorausperinne.
>>
>>98399520
>Olemalla pieni 5 miljuunan kansalaisen, ei ydinasevalta, ja ryhtymällä naton pohjoiseksi puskuriksi venäjää vastaan.
Juuh, elicks miten se _armeijan_ hallinta käytännössä menetetään?

>ja ryhtymällä naton pohjoiseksi puskuriksi venäjää vastaan.
Ja mitä tästä seuraa?

>Sitten vaan jenkkien pysyvä tukikohta suomen maaperälle ja suomi on naulittu amerikkalaisten ulkopoliittiseen tahtoon.
Mikä ongelma tässä olisi?

Miksi monet maat eivät saa NATO:n tukikohtia, vaikka pyytäisivät?

USA:n tukikohtahan olisi loistava juttu. USA puolustaisi Suomea.
>>
Kuka mokasi linnan juhlien jonon
>>
>>98400060
Sori
>>
>>98400060
sori siitä oon kännis
>>
File: google.png (8 KB, 512x512)
8 KB
8 KB PNG
>>98399561
>>
File: 1519549254465.jpg (288 KB, 1020x581)
288 KB
288 KB JPG
haastattelu
>>
Kylläpäs postin sivu lagaa. Eikös normojen pitäis olla tuijottamassa kätte_lyitä eikä f5 paketteja
>>
11,2 miltsiä, Monakooon
>>
>>98400414
mitä urokset sano
>>
>>98400450
Eivät juo mäfää vaan kaffee
>>
File: 1519485282293.jpg (92 KB, 1035x1280)
92 KB
92 KB JPG
homo lässyttää striimissä
>>
>>98399908
Siinä vaiheessa kun suostut sijoittamaan vieraan vallan sotilastukikohtia omalle maaperällesi olet melko lailla heidän armoillaan mikäli haluavat haitata tai kiihdyttää joukko-osastojen perustamista painostamalla. Lisäksi mahdollinen sotkeutuminen kansainvälisiin poliittisiin ja sotilaallisiin sotkuihin lisääntyy kun ollaan tiukasti jenkkien etupiirissä (EU:n lisäksi)

Lisäksi yhdysvalloilla ei ole mitään todellista intressiä tulla suomen avuksi maasodassa. Paljon todennäköisemmin osa suomen armeijasta valjastettaisiin norjan ja viron suojaamiseen.
>>
>>98400450
GG no re
>>
File: DASH_1_2_M.webm (918 KB, 634x360)
918 KB
918 KB WEBM
>>
>>98400437

Normot tuijottaa joltain sporttikanavalta pallonriistoa.
>>
tekis mieli tempasta
>>
>>98400886
Etkö lukenut kun vasta joku /mämmi/ssä teki tutkimusta ja tuli siihen lopputulokseen että penkkiurheilu on ei-normoa.
>>
File: Dizzy Maiharu.jpg (130 KB, 1280x720)
130 KB
130 KB JPG
>Meillä jokasella on se sydän, jota pitää välillä kuunnella.
>Ja sen lisäks pitää ne ihmiset siin lähel.
Mitkä vitun ihmiset? Mistä tää muija puhuu, mikä vitun sydämenääni?
>>
>>98400600
>Siinä vaiheessa kun suostut sijoittamaan vieraan vallan sotilastukikohtia omalle maaperällesi olet melko lailla heidän armoillaan mikäli haluavat haitata tai kiihdyttää joukko-osastojen perustamista painostamalla.
Miksi he toisivat tukikohdan tänne hidastamaan liikekannallepanoa?

>Lisäksi mahdollinen sotkeutuminen kansainvälisiin poliittisiin ja sotilaallisiin sotkuihin lisääntyy kun ollaan tiukasti jenkkien etupiirissä (EU:n lisäksi)
Viimeksi ryssä hyökkäsi ilman syytä.

>Lisäksi yhdysvalloilla ei ole mitään todellista intressiä tulla suomen avuksi maasodassa. Paljon todennäköisemmin osa suomen armeijasta valjastettaisiin norjan ja viron suojaamiseen.
Elikkäs miksi tukikohta tuli Suomeen?

Mitä puskuriksi ryhtymisestä seuraa?

Pystytkö antamaan mitään konkreettisia esimerkkejä mitä haittaa NATO:n jäsenyydestä on ilman tukikohtia?

Jos Norja ja Viro päätyy ryssän haaviin on se vitun iso ongelma meille ja jää auki miksi joukot siirrettäisiin sinne.
>>
File: 1530976137624.png (95 KB, 273x332)
95 KB
95 KB PNG
>>98400936

En.
>>
File: 1526140299965.jpg (332 KB, 894x894)
332 KB
332 KB JPG
>>98400944
Pitää ajatella tunteilla(ei pidä).
>>
>>98400414
Ketä noi on
>>
>>98401258
eepelaajia
>>
>>98401258
mä ja yks mikko
>>
File: mitä.jpg (12 KB, 225x225)
12 KB
12 KB JPG
>>98401272
Mikä on eepelaaja?
>>
>>98400964
Niin noh, niiden ei edes tarvitsisi tukikohtaa perustaa kun meidän omat toimisi niiden hallintokonttoreina. Mutta jos ne ei perusta sitä tukikohta natojoukoille niin mitä helvetin hyötyä natosta olisi tositilanteessa suomelle?

Puskuriksi ryhtymisestä seuraa se että kivasti voivat käyttää koko suomea taistelukenttänä. Ja jos satuttuisivatkin voittamaankin niin sitten kivasti sodan tyhjentämä suomi voidaan antaa ryssille rauhantakeena.

Norjan ja viron jäämisestä haaviin ei olisi oikeasti kummempaa haittaa meille kunhan omat rajat on turvattu.
Kun taas jos oltaisiin natossa niin norja turvattaisiin öljyn ja merellepääsyn takia ja baltia toimisi bufferina manner eurooppaan. Suomi voitaisiin takapajulana uhrata helposti pois.
>>
>>98400936
>penkkiurheilu on ei-normoa.
olikohan itse penkkiurheilija
>>
File: normie index.png (92 KB, 800x1320)
92 KB
92 KB PNG
>>98401430
En katso urheilua.
>>
>>98401506
>Normoilla ei ole vapailla aikaa postailla
mmm semmosta
>>
>>98401369
>Puskuriksi ryhtymisestä seuraa se että kivasti voivat käyttää koko suomea taistelukenttänä. Ja jos satuttuisivatkin voittamaankin niin sitten kivasti sodan tyhjentämä suomi voidaan antaa ryssille rauhantakeena.
Tämä ei eroa mitenkään nykytilanteesta.

>Niin noh, niiden ei edes tarvitsisi tukikohtaa perustaa kun meidän omat toimisi niiden hallintokonttoreina.
Eli toimii miten ja mitä haittaa siitä olisi?

> Mutta jos ne ei perusta sitä tukikohta natojoukoille niin mitä helvetin hyötyä natosta olisi tositilanteessa suomelle?
Kuten alunperin sanoin NATO:sta ei ole mitään haittaa. Kunhan nyt ensin saisi konkreettisen esimerkin siitä, miten NATO:n ja Venäjän välille syttyy sota ja mitä haittaa NATO-jäsenyydestä olisi.

>Norjan ja viron jäämisestä haaviin ei olisi oikeasti kummempaa haittaa meille kunhan omat rajat on turvattu.
Meidän taktinen asema olisi huomattavasti heikompi. Tämän voi todeta ottamalla kartan käteen. Uhkaaviksi ilman suunniksi tulisi myös etelä ja pohjoinen.

>Kun taas jos oltaisiin natossa niin norja turvattaisiin öljyn ja merellepääsyn takia ja baltia toimisi bufferina manner eurooppaan. Suomi voitaisiin takapajulana uhrata helposti pois.
Miten tämä eroaa nykytilanteesta?
>>
>>98401673
>kun englanti on liian vaikea kieli
>>
>>98401674
>Tämä ei eroa mitenkään nykytilanteesta.
Eroaa koska nato ei voisi neuvotella suomen puolesta.
>Eli toimii miten ja mitä haittaa siitä olisi?
Annettaisiin meidän itsenäisyys jenkeille
>Kuten alunperin sanoin NATO:sta ei ole mitään haittaa. Kunhan nyt ensin saisi konkreettisen esimerkin siitä, miten NATO:n ja Venäjän välille syttyy sota ja mitä haittaa NATO-jäsenyydestä olisi.
Trumppi keksii että vittu, ryssillähän on öljyä ja pistää natojoukot liikkeelle. Ei siihen tarvita kuin yksi sekopää jenkkilän johdossa.
>Meidän taktinen asema olisi huomattavasti heikompi. Tämän voi todeta ottamalla kartan käteen. Uhkaaviksi ilman suunniksi tulisi myös etelä ja pohjoinen.
Ne ovat jo uhkaavia suuntia. Jos haluavat lapin kautta koukata niin ei niitä mikään estä, saman balttian meren kanssa.
>Miten tämä eroaa nykytilanteesta?
Ei tartte huolehtia norjalaisten ja virolaisten puolustuksesta suomalaisten verellä.
>>
File: s2wauK5.jpg (107 KB, 960x540)
107 KB
107 KB JPG
>>
File: tvk92q0xn5c01.jpg (33 KB, 384x384)
33 KB
33 KB JPG
>>
File: water.webm (1.28 MB, 608x1078)
1.28 MB
1.28 MB WEBM
>>
>>98402045
oho
>>
>>98402045
ei mitä vittua seis
seis
>>
File: 1501486646155.png (2.09 MB, 1920x1299)
2.09 MB
2.09 MB PNG
>>
Tulen joskus miettineeksi on että ovatko nämä peelot koskaan lentäneet yli 10 kilometrin korkeudessa matkustajakoneella ja katsoneet ulos ikkunasta.
>>
>>98401970
>>98402026
>>98402116
Perusteltua ja punapilleröityä.
>>
>>98401911
>Eroaa koska nato ei voisi neuvotella suomen puolesta.
Voivat helpostikin ja Suomi puolustaa joka tapuksessa omaa aluetta, joka tuo NATO:lle etua Norjan ja Baltian puolustukseen.

>Annettaisiin meidän itsenäisyys jenkeille
Eli miten?

>Trumppi keksii että vittu, ryssillähän on öljyä ja pistää natojoukot liikkeelle. Ei siihen tarvita kuin yksi sekopää jenkkilän johdossa.
Miten tämä hyökkäys alkaa?

>Ne ovat jo uhkaavia suuntia. Jos haluavat lapin kautta koukata niin ei niitä mikään estä, saman balttian meren kanssa.
Eivät ole. NATO ja Norja puolustavat omaa aluettaan vähintäänkin sitoen ryssän joukkoja. On täysin eri asia, jos Virossa ja Norjassa on vihamielisiä lentokenttiä, kuin jos siellä ei ole.

>Ei tartte huolehtia norjalaisten ja virolaisten puolustuksesta suomalaisten verellä.
Suomi voidaan uhrata siltikin, jos ryssä haluaa taktista asemaansa hyökkäyksellä Suomeen.
>>
>>98402045
>haha me muka simulaatiossa just joo xD
>>
File: kek.jpg (21 KB, 267x311)
21 KB
21 KB JPG
>>98400450
>videopelaaja
>uros
>>
>>98402125
>Uskoo olevansa 10 kilometrin korkeudessa
>>
>>98401737
ohan se välillä haastavaa, mutta eikö tuossa sanottu että oletus on että normot eivät kerkee vapailla postailla yhtä paljon
>>
>>98402045

Perus jäätym-
>>
käynkö hakemassa ählämistä pitsan?
>>
>>98400600
Ja mites siinä kävikään kun viimeksi yritimme olla puolueettomia? No minäpä kerron: Olimme täysin Venäjän armoilla ja Venäjä saneli että mitä saamme tehdä ja mitä emme. Venäjän naapurina näin pienenä maana puolueettomana oleminen on mahdotonta. Venäjä on aina ollut imperialistinen roisovaltio, joka hyökkäilee joka suuntaan jos se nyt vaan tuntuu kivalta.
>>
>>98402157
oot vammanen
>>
>>98402174
Meinaat kai tietää.
>>
>>98402125

>>98402174
Tämä.
Ootko koskaan huomannu miten tarkkoja ne on aina siitä että kaiken pitää olla kiinni ja ovien lähelle ei saa mennä?
>>
>>98402125

NASA ei salli moista! Itse join hopeavettä ennen lentokonematkaa ja näin totuuden.
>>
>>98398301
PERUSTETTU
>>
>>98402182
no kai ne nyt kerkee postata vähemmän ku pitää naida ja juhlia perheen kanssa. Eikö toi /a/:n yliedustus nyt kerro sen melko hyvin.
>>
>>98402199

Tee normosti, syö paikan päällä ja lue päivän lehti. Selkä seinää vasten toki.
>>
File: linduli.png (771 KB, 1118x810)
771 KB
771 KB PNG
Liukas Linda lipi lipii = suck´s
>>
Seuraavan kerran kun olette lentokoneessa, pyytäkää että ajetaan etelänavan yli. Jokainen tehköön omat päätelmänsä saamastaan vastauksesta
>>
>>98402277
Palataankin hyvin tähän
>>98401673
>>
>>98400414
kattokaa tota käden paksuutta, ei helvetti suomalaiset naiset on rumia
>>
File: 21c.png (27 KB, 262x208)
27 KB
27 KB PNG
>>98402277
>naida
>perheen kanssa
>>
>>98402335
niin?
>>
>>98400964
>Viimeksi ryssä hyökkäsi ilman syytä.
Mitään ei tapahdu ilman syytä. On eri asia, kuinka hyvä syy se on. Todellinen syy oli se, että ne halusivat lisätä omaa valtaa mahdollisimman paljon maailmassa, niin kuin ne ovat aina ennenkin tehneet. Stalin suunnitteli Suomen valtaamista jo -38. Venäjällä ei ole mitään varaa haukkua jenkkejä globalisteiksi, kun itse pyrkivät kaikella tavalla lisäämään omaa valtaansa ja toimii globaalina mielipidepoliisina.
>>
>>98402305

Super goodari ;D
>>
>>98402329

>siideri
>>
>>98402329
olet vain kateellinen siimakäsi
>>
>>98402381
>On eri asia, kuinka hyvä syy se on.
No tällä juuri tarkoitan sitä, että kyllähän Jammu Siltavuorellakin varmaan joku syy oli, mutta voiko yhteiskunta elää sen mukaan, että nämä ovat ymmärrettäviä syitä? Ei voi.
>>
>>98402406
puts 'benis in bagina :---DDDD'
>>
>>98402202

Näin [t. erinä] sanoisin että Venäjä on valitettavasti kuvailemasi riiviö mutta itse vannon vahvasti EU:n yhteispuolustukseen jos nyt toteutuisi realistisemmin. Todennäköisempi kuin NATOon liittyminen näillä kannatusluvuilla.
>>
>>98402305
Nykyajan bill gates
>>
>>98401369
Nyt on kyllä luettu RT:n/MV:n propaganda hyvin. Totta kai jokaiseen asiaan liittyy riskejä ja sitä voisi spekuloida juuri tuonkaltaisella keissillä. Ryssä ei uskalla aloittaa sotaa Natoa vastaan, eikä ole koskaan hyökännyt Nato-maahan. Ja voit olla varma että jos tuollainen sota tulisi, siinä tulisi kärsimään jokainen maa tässä maailmassa.
>>
mmm...
>>
>>98402150
>Voivat helpostikin ja Suomi puolustaa joka tapuksessa omaa aluetta, joka tuo NATO:lle etua Norjan ja Baltian puolustukseen.
Ei puolusta jos on tuudittauduttu naton tuomaan suojaan. Jo liitytään natoon niin voit olla ihan varma että meidän oma armeija leikataan sataan palkkasoturiin ja helikopteriin kiitos poliitikkojen.
>Eli miten?
Antamalla jenkkien päähänpistojen vaikuttaa siihen mitä suomi tekee.
>Miten tämä hyökkäys alkaa?
Siirtävät natojoukot suomeen ja kutsuvat ryssät kylään raiskaamaan ja polttamaan samalla kun itse tekevät samaa.
>Eivät ole. NATO ja Norja puolustavat omaa aluettaan vähintäänkin sitoen ryssän joukkoja. On täysin eri asia, jos Virossa ja Norjassa on vihamielisiä lentokenttiä, kuin jos siellä ei ole.
Ne sitovat ryssien joukkoja joka tapauksessa oltiin natossa tahi ei. Ei ryssät voi jättää natorajoja vartioimatta jos heittäytyvät agressiiviseksi.
>Suomi voidaan uhrata siltikin, jos ryssä haluaa taktista asemaansa hyökkäyksellä Suomeen.
"Joo saatiin vitusti korpea jossa pyörii miljoona vahvasti aseistettua ja koulutettua partisaania tekemässä hyökkäksia, tää antaa meille ihan vitusti strategista etua! Varsinkin kun kyseinen korpi on ihan vitun sivussa kaikesta tärkeästä ja oltaisiin voitu rauhoittaa helposti parilla poliittisella vakuutuksella!"
>>
File: 1539594426491.jpg (262 KB, 655x900)
262 KB
262 KB JPG
*mieskäsittelee nyymin*
>>
>>98402305
Toi on varmaan oikeasti ihan vitun kuiva sekä persoonaltaan että pimpiltään
>>
>>98402785
Kuvitteleppa jos tuollainen SS-waffen S/M meiningeissä kiinnittäisi sut siteillä lääkäripöydälle pyllistelemään, ottaisi yhdellä kädellä kiinni kalusta, tunkisi toisen käden etu- ja keskisormet pyllyyn ja sitten laittaisi sähkövirtaa menemään. Veikkaan että tekisi höpöä.
>>
File: meanwhile in suomus.jpg (64 KB, 900x636)
64 KB
64 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=GFPx0XLnbn0
>>
>>98402744
>Ei puolusta jos on tuudittauduttu naton tuomaan suojaan. Jo liitytään natoon niin voit olla ihan varma että meidän oma armeija leikataan sataan palkkasoturiin ja helikopteriin kiitos poliitikkojen.
No nyt viittaat eri tilanteeseen. Ruotsi teki noin, mutta suomalaiset poliitikot eivät tehneet. Ydinkohta tuossa on meidan poliitikot, ei NATO. NATO painostaa käyttämään nykyistä enemmän puolustukseen, joten NATO:n vika tuo ei olisi.

>Antamalla jenkkien päähänpistojen vaikuttaa siihen mitä suomi tekee.
Miten ne varuskunnat muuttuisi jenkkien hallinnoimaksi ja miten päähänpistot vaikuttaisivat niihin?

>Siirtävät natojoukot suomeen ja kutsuvat ryssät kylään raiskaamaan ja polttamaan samalla kun itse tekevät samaa.
Nyt aloit puhumaan eri asiasta, koska huomasit, että olet ihan köysissä. Eli miten NATO:n hyökkäys Venäjälle alkaa?

Tuon Trump voi tehdä NATO:lla tai ilman NATO:a joten taas NATO:sta ei ole mitään haittaa.

>Ne sitovat ryssien joukkoja joka tapauksessa oltiin natossa tahi ei. Ei ryssät voi jättää natorajoja vartioimatta jos heittäytyvät agressiiviseksi.
Kyllä, mutta nyt olikin kyse siitä, että huononeeko Suomen taktinen asema, jos Norja ja Viro on vallattu. Olet taas ihan köysissä.

>"Joo saatiin vitusti korpea jossa pyörii miljoona vahvasti aseistettua ja koulutettua partisaania tekemässä hyökkäksia, tää antaa meille ihan vitusti strategista etua! Varsinkin kun kyseinen korpi on ihan vitun sivussa kaikesta tärkeästä ja oltaisiin voitu rauhoittaa helposti parilla poliittisella vakuutuksella!"
Täällä pyörisi joka tapauksessa. Ryssän poliittiset vakuutukset ovat nollan arvoisia.

Ja olemme joka tapauksessa tätä:
>Kun taas jos oltaisiin natossa niin norja turvattaisiin öljyn ja merellepääsyn takia ja baltia toimisi bufferina manner eurooppaan. Suomi voitaisiin takapajulana uhrata helposti pois.
>>
>>98402920
et sano meijän lindasta tommosta
>>
huomenna riipasen kännit
>>
>>98402305
Eiks toi oo turbo feminatsi?
>>
LINDA JEEEEEE
>>
Onks toi jäbä käyny Lindan liukkailla
>>
File: a1a.png (332 KB, 600x450)
332 KB
332 KB PNG
Ja lampaat taas toljottaa teeveestä homojen a vassareiden selostamaa jokavuotisia meritoituneiden lampaiden tanssahtelua
>>
Linda on vuosisadan suomalainen
>>
File: 1534695265027.jpg (34 KB, 660x489)
34 KB
34 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=r6qt_70iGk4
Jep... Enää ei vaan osata tehdä tietokoneroolipelejä.
>>
Lindalla aukeaa silmät kun se puhuu
>>
Oon muuten pannu tuota Lindaa, ihan pilluunkin.
>>
File: 1534970512659.jpg (90 KB, 612x716)
90 KB
90 KB JPG
>>98400414
Miksei sitä StarCraft II-maailmanmestaria kutsuttu pippaloihin
>>
Kuka on Linda?
>>
>>98403742
Koska StarCraft on kuollut peli.
>>
Oispa Marie Antoinette jonka ottaa vangiksi ja suostutella vankityrmäleikkeihin.
>>
>>98403762
linda liukas pillu
>>
>>98403810
Et sä voi sanoo noin
>>
File: Kalle Rovanperä 2017.png (524 KB, 700x438)
524 KB
524 KB PNG
>>98403810

Onkos nuo linnassa olevat jotain rakennus-ja tanssipelin mestareita vai mitä? Tai oikeastaan en jaksa tietää. Enkä kirjoittaa tätäkään.
>>
>>98400414
ei helvetti kuinka cringee
>>
>>98403732
oliko liukas
>>
>>98403942

Ei

t. eri
>>
>>98403942
Kuin hiekkasäkkiä panis.
>>
>>98403942
tietty t sama
>>
>Hakola perustelee hakaristilippujen poistoa sillä, että liput ovat vallitsevan moraalikäsityksen vastaisia.
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005923903.html

Ovat kyllä pellejä, eivätkä tunne Suomen äärioikeiston historiaa, mutta se ei ole hyvä syy kieltää hakarisitlippuja. Ihan samalla periaatteella voidaan alkaa kieltää NL:n liput. NL oli yhtä paha kuin Natsi-Saksa.
>>
>>98404179
>vallitseva moraalikäsitys
Jaa eli se voi muuttua.
>>
siis heilutteleeko siellä nyt joku oikeasti hakaristilippuja?
>>
>>98404310
juuh
>>
>>98403619
pathfinder:kingmaker on aika hyvä
>>
Rate my Finnish

https://vocaroo.com/i/s0qBdthKvgF1
>>
>Etukäteen eniten oli paheksuttu, että uusnatsien marssi päästetään kulkemaan läpi punavihreän Kallion, entisen työläiskaupunginosan. Se ei sitten ollutkaan se pahin skenaario.
Uliuli, saahan kommaritkin kulkea Kaivopuistossa, Ulliksessa ja Kaivarissa.
>>
>>98404179
Ja raamatussa vallitsevan moraalikäsityksen mukaan orjat olivat omaisuutta.
Ihmisten vapauksien ollessa kyseessä ei ole koskaan hyvä vedota siihen että joukko kovaäänisiä idiootteja satuttaa tunteensa.
>>
KULTAINEN NUORUUS
>>
>>98404416
No juurikin näin, toivon toki, että noi hakaristijäbät lukis kirjan tai jotain. Vitun idiootteja, mutta pelkkä hakaristilippu ei voi olla syy pidätykselle ja omaisuuden suojan rikkomiselle.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ZfBFXRpp1cs
>>
File: 1525416633665.jpg (692 KB, 1326x725)
692 KB
692 KB JPG
Oispa kiisutomerus
>>
Ois sanonu että ne liput on astaloita
>>
>>98404695
mä oon tommonen kiisu tomerus
>>
>>98404179
>Suomen äärioikeiston historiaa
https://www.youtube.com/watch?v=9ftZlpHB1CI
>>
how do I get a finnish gf?
>>
File: Ilmeeni kun vesivoima.jpg (88 KB, 1024x576)
88 KB
88 KB JPG
Anteeksi, olisiko teillä hetki aikaa puhua lohista?
>>
File: 1543940923263.png (31 KB, 656x527)
31 KB
31 KB PNG
Vitun tiskit
>>
>>98404739
>>98404832
hyvin tehty, autisti paska
>>
>>98404921
Tiskasin isänmaan kunniaks jo päivällä.
>>
File: 1524869467307.png (151 KB, 1165x609)
151 KB
151 KB PNG
>>98404921
titun viskit
>>
*kerää nyymin päästämät kaasut ja tuottaa niistä uusiutuvaa energiaa*
>>
>>98404965
Nyt kävi näin.

hmmpppphh
>>
>>98404682
oho. itsehän en osaisi noutaa kahta palloa samaan aikaan
>>
File: 1517526566959.jpg (31 KB, 657x527)
31 KB
31 KB JPG
HÄMLYTYS HÄLLYTS
SUOMI MAINITTU RUOTSILANGASAS!!!
>>
Puhuisin mielellään lolikäärmeistä mutta talkkareiden drakoniaaninen linja on tukahduttanut luovuutemme. Ainakin voin lohduttautua sillä että tuotan tuhansien eurojen tappiot joka viikko kiitokseksi.
>>
File: Untitled.png (778 KB, 962x752)
778 KB
778 KB PNG
Illan setit.
>>
File: 1534966006849.png (57 KB, 750x750)
57 KB
57 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=5tAW1VtF_m8

Suomi on aivan saatanan upea maa, kaikki epäisänmaalliset itseinhossa rypevät luuserit saisi jotka täälläkin aika vaan itkee kuinka perseestä kaikki on sietäisi vetää itsensä kiikkuun.
>>
File: 189432_qPVnkK.png (940 KB, 1500x500)
940 KB
940 KB PNG
Illan setit.
>>
>>98405284
erikoinen pillu
>>
>>98402045
Miten se sulaa ja jäätyy noin nopeesti?
>>
File: thanos.jpg (183 KB, 1200x989)
183 KB
183 KB JPG
illan setit
>>
>>98405258
mitä vittua sä selität?
>>
File: 1536425555096.jpg (551 KB, 1280x1806)
551 KB
551 KB JPG
Illan setit maratoonata nää doujinit.
>>
>>98405683
Hyvä sarja
>>
Illan setit on kohta taputeltu ja sitten mennään aalulilei
>>
happy independence day fellow mongols
>>
File: 1539206162538.webm (2.09 MB, 640x640)
2.09 MB
2.09 MB WEBM
>>98402045
>>
>>98405599
Bugi.
>>
keitä asioita /mämmi/ vihaa? itellä ois noi
>ulkomaalaiset
>maahanmuuttajat
>työttömät
>naiset
>vasemmistolaiset
>vihreät
>kepulaiset
>kokoomuslaiset
>>
File: Untitled.png (2.72 MB, 1635x1022)
2.72 MB
2.72 MB PNG
Illan setit. Mahtava mies tuo Rance kyllä. Hyvä maku, iso kyrpä, iso sydän. Lisäksi perustettu ja punapilleröity.
>>
File: glasses.jpg (348 KB, 1280x720)
348 KB
348 KB JPG
>>98402045
Laminaarinen virtaus
>>
>>98406086
torniolaisia
>>
>>98406175
Haista sinä homo paska!
>>
>>98406086
Sama mut vaan kaks vikaa, niistäkin kunnolla vaan tokavikaa
>>
>>98406086
en vihaa ketään
>>
>>98406086
Itel ois
>kotimaalaiset
>kantasuomalaiset
>työorjat
>miehet
>kokoomuslaiset
>persut
>keput
>vasemmistolaiset
>>
>>98406086
>anime
>homot
>mieslapset
>>
>>98406086
natseja
>>
pesin jo hampaat, mutta nyt tuli nälkä
>>
>>98406086
>oululaisia
>vantaalaisia
>tamperelaisia
>jyväskyläläisiä
>turkulaisia
>helsinkiläisiä jotka asuvat paskoissa kaupunginosissa
>>
File: psykkoosi.png (53 KB, 657x527)
53 KB
53 KB PNG
Täten tuomitsen teidät tuhoon
>>
>>98406204
ei saa suuttua
>>
File: 1496433042776.png (1.02 MB, 635x825)
1.02 MB
1.02 MB PNG
>>98406086
Itseäni
>>
Runkkaan seuraavan kerran ensi vuonna
>>
>>98406086
>ulkomaalaiset
>kotimaalaiset
>>
alko tänään ensimmäistä kertaa elämässä närästämään kahvin jälkeen
>>
File: eugenics-tree.gif (267 KB, 600x468)
267 KB
267 KB GIF
Klassinen määritelmä pohjoiselle rodulle

Kasvot

Kaitakasvoinen, suoranenäinen, korkea nenänvarsi, dolikokefalinen, progressiivinen, ruusunvaalea/kalpea ihopigmentti, usein vähäpigmenttiset silmät ja hiukset

Keho

Pitkät raajat suhteessa torsoon, solakka, pitkä.

Henkiset ominaisuudet

Uutuudenviehätys, progressiivisuus, älykkyys, tunnollisuus, korkea moraalinen karakteri, onnellisuus, hyveellisyys, kunnianhimoisuus, jalomielisyys.

Esiintyvyys

Suurin konsentraatio Skandinaviassa (Ruotsi, Norja, Tanska). Luoteis-eurooppalaisille tyypillinen rotupiirre, vähemmän tyypillinen rotupiirre muille eurooppalaisille
>>
Kaikki jengi pitäis tappaa. Varsinkin kaikki eriväriset ja myös samanväriset, homot ja heterot pitäisi ampua kuten myös kaikki naiset ja miehet.
>>
>>98406560
rotuja ei oo olemassa
>>
File: 1543462561539.jpg (192 KB, 1280x720)
192 KB
192 KB JPG
oispa tämmöne tytön tylleröinen
>>
>>98406612
juuh, chihuahua on sama kuin kultainen noutaja
>>
File: 1543589777370.webm (2.4 MB, 640x640)
2.4 MB
2.4 MB WEBM
>>
>>98401506
>/x/ normie
Nigga pls
>>
>>98406744
Ne menee tontuilta piiloon joulun ajaksi.
>>
>>98406560
Jokainen ihminen on sydämeltään nordisisti, on vain niitä jotka rakkaudestaan totuutta kohtaa myöntää sen, ja niitä jotka kateudessaan tai vihassaan kieltää sen.
>>
Ahdistaa.
>>
File: 1504667215879.png (251 KB, 819x745)
251 KB
251 KB PNG
Järjestelen hentsukansiota uudestaan. Olisi pitänyt tallentaa kaikki systemaattisesti danboorusta tai jostain, niin artistin mukaan arkistoiminen olisi helpompaa. Nyt on 900MB edestä kuvia vähän ties mistä, mitkä pitää manuaalisesti jaotella artistin mukaisiin kansioihin.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=6IsIGp1IezE
Mitä nyymit on mieltä. Tulevaisuus on jo täällä. Kohta ei tarvitse puhua enää koskaan.
>>
mää lähen nukkumaan
>>
>>98406086
Idiootteja, tekopyhiä, laiskoja loiseläjiä ja pieniä koiria
>>
*näkee nyymin hyperaseen*
o-oho...
>>
Suoritin kansalaisvelvollisuuteni äänestämällä pukukisassa
>>
File: 1486847230407.jpg (37 KB, 348x342)
37 KB
37 KB JPG
>>98407025
Eikö aiheen mukaan olisi parempi lajitella vai puhutko nyt sarjakuvajulkaisuista etkä yksittäisistä kuvista tai kuvasarjoista?
>>
>>98407226
ketä äänestit
>>
Miksi nyymit haluaa tyttöystävän jos te kaikki ootte introvertteja ja viihdytte yksinänne?
>>
Mikä on läskeintä mitä ootte tehnyt?
Itel varmaan se kun hain hesburgerista 2 isoa tuplajuustoateriaa 2 majoneesia ja 2 jäätelöä ja söin kaikki kerralla.
>>
>>98407061
nyymien yhdistetty oispatus luo viimein 2d vaimokkeet todellisuuteen
>>
>>98407287
pariakin, Susanna Koski ja Petra Olli sai ainakin äänen ja yksi luiskahti Lindalle myös, Bruno kans kova
>>
File: 1468864490242.jpg (59 KB, 560x564)
59 KB
59 KB JPG
>>98407286

Yksittäisistä kuvista. Tallennetuissa jynkyissä ei ole mitään sen kummempaa teemaa ja ne tulee yleensä joka tapauksessa selattua artistin mukaan pixivistä sun muista. Helvetti tässä menee ikä ja terveys, osa on vielä sampleja.
>>
>>98407443
nainen helvettiin
>>
>>98407061
Yks kauhupeli teki tän jo
voitte varmaan arvata millain siinä kävi kun se on kauhupeli
>>
>>98407385
8000 kcal päivässä, kebua pitsaa sibs, jäde, suklaalevyä jne, juissia
>>
täs on hyvä musavideo

https://www.youtube.com/watch?v=fGFRJWPASTU
>>
>>98407623
No naisten asuissa isompia eroja niin niitä helpompi erottaa toisistaan, mutta olihan siellä yksi ääni Brunolle
>>
Onko nyymit "kansanryhmä"?
>>
>>98407757
syrjäytyneet
>>
>>98407969
Kaikki syrjäytyneet eivät ole nyymejä.
>>
>>98408025
Kaikki nyymit ovat syrjäytyneitä
>>
>>98407969
Saako nyymejä kiihoittaa?
>>
>>98408025
nyymit on pienempi porukka isomman kansanryhmän sisällä
>>
>>98408157
based sebar
>>
File: Delet.png (14 KB, 658x416)
14 KB
14 KB PNG
>>98408157
What the fuck Temür? Delete this right this instant!
>>
>>98407370
Ois mukavampi nussia jotain liukasta, ku vessan lavuaarissa kiinni olevaa tekopillua..
>>
>>98408225
>>98408265
mitä missasin
>>
>>98408343
kato arkistosta, höhlä
>>
>>98408343
separin kuvanmuokkauksen alastomiin animetyttöihin
>>
>>98405284
Onko tuo Pirinegi?
>>
Luficer oli hyvä sarja niin kauan ku siinä pysty voimafantasioimaan pari ekaa jaksoa mut sit lucifer menetti voimansa ja se muuttu iha paskaks
>>
>>98408826
Juu kuulostaa kyllä aika paskalta.
>>
>>98408826
Oli kyllä aika paska voimafantasiointiin.
>>
File: 1513595549219.jpg (185 KB, 1280x720)
185 KB
185 KB JPG
Näytettiinkö uusi Tuntematon Ylellä?
>>
>>98409246
Ei, vaan se alkuperäinen
>>
>>98409246
Joo
>>
>>98409246
Näytettiin se -85 vuoden versio tällä kertaa
>>
>>98405864
egesegedre my magyar friend
>>
>>98409246
Ei näytetty mitään. Rasistinen leffa.
>>
>>98409341
>>98409381
>>98409442
>>98409587
Asia selvä.
>>
>>98409246
näytettiin mannerheim neekerinä
>>
>>98409587
Kiihkoisänmaallinen, siinä ihannoidaan sotaa ja "suomalaisuutta". Oikeasti suomalaisia ei ole olemassa.
>>
Haista paska suomen poika!
>>
/mämmi/n pojat, tulkaa hakemaan leipää!
>>
>>98409718
mitä leipää?
>>
>>98409629
tämä, suomea ei ole koskaan ollut edes olemassa
>>
>>98409718
Tuu sinä hakemaan voita
>>
>>98409888
mitä voita?
>>
>>98409718
Tekis kyllä mieli ostaa vaan pari pussia leipää ja mättää maidon kanssa suuhun voileipiä.
>>
File: IMG_20181206_233037.jpg (2.52 MB, 4608x2176)
2.52 MB
2.52 MB JPG
Ai että. Ananas, ananas, ananas, ananas ranskalaiset fantasiapizza
>>
File: 1528482713213.jpg (74 KB, 515x515)
74 KB
74 KB JPG
>>98409942
Tätä näin
>>
File: 1523146778083.png (33 KB, 772x583)
33 KB
33 KB PNG
>>98410051
>>
>>98410051
Tämän takia ihmiset tappaa toisiaan
>>
oon alkanut lisämään nokareen voita kaikkeen kokkaamaani safkaan ja olen valmis kuolemaan tähän tapaan
>>
>>98410051
Kyllä kannattaa maksaa tälläisestä lätystä 8e+kuljetus
>>
>>98410051
Tämän takia maailmassa on väkivaltaa
>>
>>98410234
Meinaatko valmiin ruoan päälle?
>>
>>98410312
ihan sama kunhan kerkee sulamaan
>>
Aika mennä tutimaan
>>
eins zwei drei
nazi polizei
>>
>>98410051
ranskalaiset ei kuulu pitsuun
>>
Kohta alkaa taas mämmin viralliset turritunnit
>>
Turruttaa jo.
>>
>>98410416
ei vittu unohin kokonaan kattoo nää

saiks jari taas vähemmän-kuin-tappavasta aseesta silmään
>>
>>98410601
Ei, mutta jollakin oikeistolaisella oli vaikeuksia hengittää. Kesken isänmaallisen palopuheen.
>>
>>98402116
miten helvetissä tossa voi olla keskellä maalättyä jäätikkö jos siihen paistaa suoraan aurinko päiväntasaajan tapaan
>>
meinasin päästä harrastamaan yhdyntää erään naisen edustajan kanssa mutta meni pieleen. otin housut pois ja hän alkoi nauraa. minun penikseni on kuitenkin seitsemän tuumaa. seitsemän tuumaa. katsoin internetistä laskurista joka sanoi että olen isompi kuin 99% miehistä. mutta se ei riittänyt. oli liian pieni. menin kotiin ja kyllä se viivoitin näytti seitsemää. kovin hankalaa tämä on.
>>
aidot nekrutunnit
>>
>>98410905
ei kannata mitata pyllyreiästä saakka
>>
>>98410905
vitun amatööri, ton takia sammutat valot ennenkun rupeet hommiin
>>
kuka ei muka mittaa pyllynreiästä asti t. god tier 23cm
>>
>>98410845
tissit
>>
>>98410051
Nyymi...
>>
File: 004.png (3.59 MB, 1920x2588)
3.59 MB
3.59 MB PNG
>>98411070
no tuskin se nyt animetisseistä johtuu
>>
>>98410905
Virhe oli tehty jo siinä vaiheessa kun mittasit senttimitalla etkä tuumamitalla. Luulit itsestäsi liikoja
>>
File: 1485374125271.gif (987 KB, 500x452)
987 KB
987 KB GIF
Mistä johtuu jatkuva, järjetön ahdistus?
>>
>>98411344
Elämä on paskaa
>>
https://www.is.fi/linnanjuhlat/art-2000005924313.html
Pisti kyllä nyt miettimään
>>
>>98410787
meinasi tukehtua omaan paskaansa, kjäh kjäh
>>
>>98411806
Luin pelkän otsikon ja kadun avaamista. Ei tällaista enää mämmiin, jookos?
>>
>>98411806
Puhuu kieltämättä asiaa
>>
>>98411806
voi kamala miten siellä linnassa on nyt voinut juhlia ja kansan rahoja tuhlata kun natsilippu vilahti kaduilla
>>
Miksi kaikki pyörii nykyään neekerien ympärillä? Neekerit sitä ja neekerit tätä, "ei saa sanoa neekeri" tai "neekerit vittuun Suomesta". Pitäisikö sitä neekereistä juttelua alkaa jo pikkuhiljaa rajoittamaan?
>>
>>98412162
Ootko joku neekeri?
>>
Eihän siinä ole mitään homoa vaan päinvastoin miehekästä taistella kaverista joka pukeutuu naistennö kuteisiim?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=MgvtKk83wsQ
>>
>>98412162
mämmin perusteella ei Suomessa muita ole kuin neekereitä, suvakkeja ja transuja
>>
Toimiiko pelkkä sokeri aamupalana?
>>
>>98412376
Koskee kyllä kaikkea yhteiskunnallista keskustelua tällä hetkellä, melkein järjestään se kulminoituu tavalla tai toisella neekereiden neekeröintiin tai niiden liian suureen/vähäiseen määrään
>>
>>98412527
no ei nyt sentään, onneksi
>>
>>98412494
Toimii kyllä mutta et sä voi tehdä niin koska mun tunteet, ai niin ja sitten myös se ei ole "normaalia"
>>
>>98410051
Aika vähän ananasta tripla anananakseksi.
>>
>>98412162
Oot ihan irrallaan todellisuudesta jos oikeasti uskot noin.
>>
>>98413079
Nollapostaus ilman perusteluja
>>
File: 1485657676788.jpg (137 KB, 1143x1374)
137 KB
137 KB JPG
Saispa jo unta.
>>
Tulevaisuus on NYT.

https://twitter.com/i/status/1032973252501487616
>>
File: 1539905318174.jpg (165 KB, 750x937)
165 KB
165 KB JPG
oispa neekerityttö jota kyntää seitsemän veljeksen voimalla
>>
>>98413795
Miten niin?
>>
>>98413874
https://twitter.com/i/status/1048867742189645824
>>
>>98414111
En ymmärrä.
>>
File: 1526060377379.gif (47 KB, 800x762)
47 KB
47 KB GIF
Tiedättekste mitä?
>>
>>98414364
dongdongdongdongdongdong
>>
>>98414364
No mitä?
>>
>>98413815
haha vitun torpparipaska
>>
File: 1541786356141.png (32 KB, 164x200)
32 KB
32 KB PNG
>>98414455
Ei nyt oikeastaan mitään. Ajattelin vaan kysyä.
>>
File: 5xko2t16w8zz.jpg (434 KB, 3088x2320)
434 KB
434 KB JPG
>>98414534
Okei
>>
Miten ihmeessä naisten pimpit kestää sitä lähes jokapäiväistä ajelua. Itel ajoin kikulista karvat ekaa kertaa varmaan vuoteen ja kutittanut jo kaksi päivää. Ei ole kyllä mun hommaa tää
>>
>>98414534
ääh
>>
https://www.youtube.com/watch?v=tyneiz9FRMw
tää on kiva
>>
>>98414614
Kunnon ajeluvaahtosysteemiä kehiin mutta
>lähes jokapäiväistä
Mmmitä
>>
>>98414928
No aika äkkiähän noi takaisin kasvaa.

Ja oli mulla vaahtoa mutta silti jäi punasia näppyjä ja kutinaa.
>>
>>98414928
Nopean googlauksen perusteellaa vittuansa sheivaavat naiset ajavat sen useita kertoja viikossa.
>>
>>98414928
>Mmmitä
taas tää vasurimeemi
painu vittuun täältä takku
>>
>>98415153
>>98415217
Ei niitä "lähes päivittäin" kuitenkaan ajella, tekee hallaa iholle ihan sama mitä käyttäis
>>98415255
Mmmitä
>>
>>98415153
Vaatii muutakin kuin vaahdon.
>Kuuma vesi avaamaan huokoset + pehmentämään karvaa + mahdollinen pesuaine
>vaahto, jonka annetaan istua hetki
>ajon jälkeinen hoitoaine / desinfiointi
>kosteutus
>>
File: 1530636183340.jpg (13 KB, 372x268)
13 KB
13 KB JPG
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
Will Finland support us in our autistic chimpout?
>>
>>98415402
ä-älä huuda!!!
>>
File: 1485909292196.png (89 KB, 564x283)
89 KB
89 KB PNG
>>98415402
Nimenomaan.
>>
File: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH.png (238 KB, 468x433)
238 KB
238 KB PNG
>>98415402
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
File: 1511339968443.gif (2.09 MB, 320x240)
2.09 MB
2.09 MB GIF
>>98415454
Finnish MSM isn't even reporting it properly. According to them it's about nothing but the tax hike and they're hiding the scale of it as well.
>>
>>98415454
The coast guard is on an extra vigilant lookout so smuggling longarms via private boats is going to pretty risky. We can send you violent immigrants experienced in looting and throwing stones, though.
>>
>>98415454
Only if you promise to livestream Macron's beheading.
>>
>>98415454
I don't have a yellow vest
>>
Tehkääpä uus.
>>
>>98415947
En.
>>
File: 1466793402285.png (134 KB, 582x448)
134 KB
134 KB PNG
NEEKERI NEEKERI NEEKERI NEEKERI
NEEKERI NEEKERI NEEKERI NEEKERI
NEEKERI NEEKERI NEEKERI NEEKERI
Yöllinen neekeriviesti
NEEKERI NEEKERI NEEKERI NEEKERI
NEEKERI NEEKERI NEEKERI NEEKERI
NEEKERI NEEKERI NEEKERI NEEKERI
>>
File: 427981819868.png (422 KB, 600x331)
422 KB
422 KB PNG
>>98415999
Ja taas vituilleen.
>>
File: minni3.gif (8 KB, 142x142)
8 KB
8 KB GIF
>>98415947
En osaa.
>>
Mitä jos ei vaan tehdä uutta ja tehdään jotain muuta meidän ajalla
>>
>>98415720
>We can send you violent immigrants experienced in looting and throwing stones, though
based

>>98415766
Ze guillotine is ready
>>
>>98416076
Mitä?
>>
>>98416111
SANOIN ETTÄ MITÄ JOS EI TEHDÄ UUTTA
>>
>>98416164
Ei kunn siis mitä muuta tehtäisiin.
>>
>>98415999
LIIIIIIAN AIKASIN SENKIN TÖHÖ
>>
File: yank grill.jpg (329 KB, 800x964)
329 KB
329 KB JPG
Why Americans are so materialistic?
>>
>>98416194
en mä tiiä jotai mukavaa, tai sitten jakaa ajan päivän muitten tekemisten kesken
>>
>>98416261
Ketä kiinnostaa jenkit
>>
>>98416316
Pure Jenkki.
>>
File: 1538676054419.jpg (499 KB, 1500x1500)
499 KB
499 KB JPG
Pylly
kyllä / ei ?
>>
Ostin Japanialaista digitaalista mangaa.

En osaa Japania.
>>
>>98416952
nice nice
>>
>>98416765
byly.
>>
File: Marsu.jpg (17 KB, 160x186)
17 KB
17 KB JPG
>>98416765
Elämä/Kotikaupunki -dikhotomia.
>>
File: Kanata ehh.jpg (104 KB, 526x694)
104 KB
104 KB JPG
>>98416765
Juuh. En kyl vieläkää osaa sanoo noist kuka on suosikki. Kaikki ne on niin täyderrisiä.
>>
>>98417102
Vasen yläkulma on paras ja se on varattu mulle.
>>
>>98417102
Tuollaiset lasten perät kiinnostaa vain pedofiilejä. Amano Megumin perä... Siinä on sitä jotain
>>
*silittää hellästi nyymin vasenta yläkulmaa*
>>
tuntuu hyvältä, nyymi
>>
File: 1536335360891.jpg (2.04 MB, 1920x2173)
2.04 MB
2.04 MB JPG
>>98417184
Nuo on kyl kaik lukiolaispehvoja. Oli siin sarjas pariki kohtausta jossa ne oli sit kans muutaman vuoden nuorempia lapsosia, kuten tässä kuvassa.
>>
>>98416765
ei tossa oo pyllyä ollenkaan, 0/5
>>
File: please.gif (1.64 MB, 512x384)
1.64 MB
1.64 MB GIF
Voisiko nyymi postata lisää pyllyjä?
>>
>>98417449
Tee uus niin voin harkita sitä.
>>
File: Noire 146.png (3.13 MB, 1315x2000)
3.13 MB
3.13 MB PNG
>>98415402
Noire hiljaa!
>>
>>98417645
>>98417645
>>98417645
uutta
>>
>>98417657
paska painos
>>
>>98417683
eipä olluDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.