[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: princess-of-belguim.jpg (153 KB, 1000x1488)
153 KB
153 KB JPG
ş*h-İT mezarına zortingen edişin
>>
0-4 çay
5-9 kola
dubs kendi dölüm
>>
>>98385166
EFSOOOO
>>
File: 1424948856000 (1).jpg (134 KB, 422x437)
134 KB
134 KB JPG
>>98385178
>>
File: erdobear.jpg (1.06 MB, 1920x2556)
1.06 MB
1.06 MB JPG
be honest, how many of you have a folder full of black cocks on their computer?
>>
File: o9rfq0.jpg (48 KB, 850x1280)
48 KB
48 KB JPG
0-4 you get Selanik and kill kellyfat
5-9 you get Atina and kill all atheniggers
dubs Greece and Turkey unite and kill all slavshits
>>
o AYYAŞ, o saLLouniQ PİÇİ!
>>
What do you guys think of that turk spamming the board with gore and porn? Do you think that's acceptable behaviour? Have any of you tried to reason with him?
>>
>>98385858
he burns kuffar ass
>>
>>98385858
His mom left his dad for a wh*Te tokmakçı thats why he is acting like that
>>
bizden birimi?
>>
https://www.youtube.com/watch?v=FVHFQUE9QSQ
>>
>>98385457
Maşallah
>>
>yarım porsiyon(200 gram) salçalı bulgur 8 lira
>5x200 = 1kg, 1kg salçalı bulgur = 5x8 = 40 lira
>1 kilo et = 32 lira
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDdddddddddddddd
Bu ÖKÜZ ANADOLULULAR EĞİTİLEMEZ
>>
File: DtpllJaXQAAe-M8.jpg (54 KB, 480x640)
54 KB
54 KB JPG
>>
File: chisa3.jpg (43 KB, 704x540)
43 KB
43 KB JPG
>böylesine mükemmel ol
>intihar et
>>
File: ChRQ2QeU8AAvyko.jpg (116 KB, 1024x659)
116 KB
116 KB JPG
şehixler öldü vatan bölündü burası bokistan anasıda sikildi
>>
>>98387749
sjsjsjsjsjsjs
>>
tuzlu fıstık + kola yiyiorum
>>
>>98389786
>tuzlu fıstık yiyorum, kola içiyorum
Ftfy kardeş
>>
https://www.youtube.com/watch?v=bSiQVB6BsPM
>>
götüm boklu duruyo yıkamaya üşeniyom of
>>
neden akmıyor?
dönerciler nerede?
demek ki tiradı dönerciler akıtıyormuş :DDDDDDDdd
>>
>>98391061
ben ananın amına dölümü akıtıyorum
>>
File: ererer.jpg (247 KB, 705x527)
247 KB
247 KB JPG
FOŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞŞ
>>
File: 1529627147150.jpg (24 KB, 490x287)
24 KB
24 KB JPG
SIÇMIKİSTANDA ÖLMEK İSTEMİYORUM
>>
>>98391486
geberrrr
>>
File: 1501665369001.png (33 KB, 284x284)
33 KB
33 KB PNG
time for some cofee
>>
File: 1471283469278.jpg (44 KB, 418x522)
44 KB
44 KB JPG
>>98392423
a turkish coffee, perhaps?
>>
File: kürd apu.jpg (119 KB, 957x621)
119 KB
119 KB JPG
molotof ister misin fren
>>
File: 49c.png (157 KB, 409x409)
157 KB
157 KB PNG
bana güzel zombi filmi önerin
>>
>>98393711
hahHAHAHAH BU NE LAN
>>
>>98394183
yardımcı apooğlu
>>
kadın cinayetleri meşru olmalıdır
>>
http://www.diken.com.tr/allaha-kufreden-beden-egitimi-ogretmeni-tutuklandi/

HAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAH TC YİNE ÇOK LAİK
>>
>>98394522
kamalistler ist kaput

https://www.youtube.com/watch?v=2pE0T07zs5s
>>
File: jqct2cj7d9121.png (119 KB, 277x364)
119 KB
119 KB PNG
*sevgilinizin götüne tokat atıyor*
>>
https://www.youtube.com/watch?v=Zokn4WDPcHE&t=1m48s
>>
>>98394118
yok mu güzel zombi filmi bende izleyeyim.
>>
yav bu dönerciler nerde yav
>>
File: 1509496879099.png (85 KB, 686x689)
85 KB
85 KB PNG
Dün rus pice subhuman dedim diye 3 günlük ban yemisim amina koydugumun PIC jannysi
>>
Take one look at yourself
And realize
Life's been treating you nice
You better be wise
And enjoy your moment

Take one look at yourself into your eyes
How you treated your life
It wasn't too wise
'Cause it's getting closer


https://www.youtube.com/watch?v=8uLK4hDJC84
>>
Neden pedopice tirad acdirdiniz ya
>>
MRB ARKADAŞLAR EN YAKIN ŞEHİT MEZARI NERDE??
>>
File: 1410063567900.jpg (174 KB, 3936x2164)
174 KB
174 KB JPG
nasıl kilo veririm
>>
>>98396810
HAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHA
>>
>>98396745
Yarın ben açarım amk bokunu çıkardı yine
>>
something something zort something something pırt
>>
Freude! Freude!
>>
AMMMMCIK sikmek istiyorum
>>
>>98400201
Dur anani eve yoluyorum ORUSPUUUUUU EVLADIIIII :DDDD
>>
File: 4.png (220 KB, 490x420)
220 KB
220 KB PNG
>>98400201
>>
File: rojava.png (439 KB, 834x469)
439 KB
439 KB PNG
>>
File: Sachiko_Koshimizu.jpg (178 KB, 1960x1102)
178 KB
178 KB JPG
>Allaha söv hapse gir
>kamala söv hapse gir
>>
>>98400289
ayıp değilmi kardeşim niye anama küfür ediyorsun
>>
>>98401265

farklıibne farklıibne farklıibne farklıibne farklıibne
>>
yalovadan geliyorum abazayım
>>
https://www.youtube.com/watch?v=9lDlHideWGk
>>
>>98401829
muharrem incenin amına koyayım
>>
*flörtüm vardır*
*sikerim ölür*
*flörtüm yoktur*
>>
File: cexap3.jpg (401 KB, 3000x2000)
401 KB
401 KB JPG
>>98402723
laflarına dikkat et aslanım
t.gavat pro
>>
>>98402818

hoppp yalnız burası AKP'li boardı uyarmak isterim pasha ona göre konuş.

t.epicottomangamer3169
>>
>>98403291
based
>>
File: 453.jpg (87 KB, 700x700)
87 KB
87 KB JPG
>>98403291
p-p-p-pardon saygılar
>>
Ak partinin anasının amını sikem
>>
File: K1aaxwX.jpg (389 KB, 1280x824)
389 KB
389 KB JPG
Yoktur mazimde zulme teslim olan
Fatih olur, Mehmed olur her doğan
Kutlu sevgiliden emanet duan
Dün Ertuğrul bugün Tayyip Erdoğan

Şimdi hasat vakti
Milletin devamdır akdi
Birlik olmanın tam vakti
Haydi Türkiye

Milletinin lideridir Erdoğan
Şahlanır sen dik durdukça bu vatan
Varlığını müjdeler senin atan
Razı olsun senden her dem Yaradan

Durmadan bölünmeden hep istikrar
Adaletli yarınlarda istikbal
Bakidir o hak ettiğin istiklal
Devam diyen milletindir iktidar

Şimdi hasat vakti
Milletin devamdır akdi
Birlik olmanın tam vakti
Haydi Türkiye

Milletinin lideridir Erdoğan
Şahlanır sen dik durdukça bu vatan
Varlığını müjdeler senin atan
Razı olsun senden her dem Yaradan

Türkiye, Türkiye, Türkiye
Haydi büyük Türkiye
Türkiye, Türkiye, Türkiye
Haydi büyük Türkiye

(Hazır mıyız Türkiye?)

Milletinin lideridir Erdoğan
Şahlanır sen dik durdukça bu vatan
Varlığını müjdeler senin atan
Razı olsun senden her dem Yaradan

Tek millet Türkiye
Tek bayrak Türkiye
Tek devlet Türkiye
Haydi büyük Türkiye

Tek vatan Türkiye
Tek millet Türkiye
Tek bayrak Türkiye
Haydi büyük Türkiye
Hasat vakti Türkiye
>>
Tenzilenin kemiklerine attıram
>>
https://www.youtube.com/watch?v=3OoU2ck2RiY
>>
a(m)kp ve hdp anani sikerim
>>
kendini diğer insanlardan üstün gören herhangi birinin birkaç dolarlık mermilerle veya kör bir bıçakla öldürülmesi haberini almak hoşuma gidiyor
>>
amına kodumun okumuşları
>>
usta soğansız olsun
>>
File: incel.jpg (67 KB, 712x637)
67 KB
67 KB JPG
AAAAAAA
>>
File: tanrıça2.jpg (150 KB, 367x911)
150 KB
150 KB JPG
pamuk gibi yumuşacık ayaklarını öpmek koklamak tapmak istiyorum
>>
https://www.youtube.com/watch?v=LH5SzwRwXkQ
>>
https://www.youtube.com/watch?v=IcciWinQBCs&t
>>
______ _____'ya dönüşmek istiyorum
>>
File: 1930547-34.jpg (9 KB, 360x270)
9 KB
9 KB JPG
kakam geldi ucunda
>>
https://www.youtube.com/watch?v=v0uSOjnRm3U
>>
>>98385148
hi, english fag here
>>
duydum ki unutmuşsun yarrağımın rengini
yazık olmuş yarramdan sana akan döllere
bir zamanlar arzuyla ateşlenen başını
amcığının yerine dayasaydım yerlere
>>
https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_effect
>>
yıldım anasını arvadını sikiyim yıldım, bir sikimin olacağı yok mu lan, he bir sikim de doğru olsun, bir sikimde yolunda gitsin. bekle bekle yeter amına koduğumun orospu çocukları ya, sıka sıka ağızda diş kalmadı amına koyayım ya. bu kadar orospu çocuğuyla nasıl mücadele edeyim anasının allahını siktiğimin evlatları
>>
SGUCC
https://www.youtube.com/watch?v=uo14xGYwWd4
>>
Kadınların yüzde 55’i AK Partilidir.
>>
cs goya battle royale gelmiş niye söylemiyosunuz orrrrrrrrrıspi çocukları sizi
>>
sjsjsjsjsj 10 dk bekledim oyuna girmek için ilk dakkada crash oldu oyun mını sikim yapacağınız işin
>>
>>98414708
ben anana girmek için hiç beklemiyom qnq tavsiye ederim :DDDDDDDDDDDD
>>
>>98415188
xoydaaaaaaaaa :D
>>
File: 1543615837086.png (622 KB, 553x679)
622 KB
622 KB PNG
ne battle royali kürtmüsünüz amk
>>
>>98415841
amına kodumun kimi 3. dünya savaşını çıkarmadı blue ball'adı bizi aylarca
>>
türk ingilizce aksanı niye bu kadar cringe amk adam iyi konuşuyor ama cringe oluyorum
https://www.youtube.com/watch?v=DUVtY0rjs5c
>>
ZORT ZORT ZORT HADİ BAKİYİMMMMMMMMMMMMMM
>>
kar yağıyor yeeeeeeeeeeeeeeeey
>>
Iyi geceler
>>
https://www.youtube.com/watch?v=e1ch158zWaEDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.