[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: Libbe chef.jpg (355 KB, 2808x1872)
355 KB
355 KB JPG
>>
File: Boomer.jpg (9 KB, 234x215)
9 KB
9 KB JPG
>VARNING kärnvapen på väg mot er stad
*siiiiiip*
baserad sprängarfarfar favä
https://www.youtube.com/watch?v=Bz9H9QxAxbQ
>>
File: 1554646025631.jpg (459 KB, 600x1000)
459 KB
459 KB JPG
JA E BÄNGAN I BAREN
AAAAWEEIII
AAAHEJ
AHEJÅHÅ
AOOOOOO
AWOOGA
ABOOGA
JA E FACKING BÄNGAN I BAREN
>>
File: 5937755b.png (149 KB, 579x663)
149 KB
149 KB PNG
jasså ja det är jag
>>
File: 1562434856023.jpg (1.23 MB, 1618x1809)
1.23 MB
1.23 MB JPG
26 årig oskuld
>>
File: 1557132322669.png (227 KB, 552x460)
227 KB
227 KB PNG
kukar....
>>
File: lättä7.png (142 KB, 382x390)
142 KB
142 KB PNG
ja-a
dags att lönslava fö ihelvete
hade frågat svenskarna om dom behövde hjälp men dom svarade inte
jaa-a jävlar
>>
File: 1561460197465.jpg (46 KB, 588x575)
46 KB
46 KB JPG
>sitter och runkar på mitt rum
>känner att jag börjar närma mig slutet av runket
>hör morsan gå gå runt utanför
MEN FÖR I HELVETE
>>
File: 1562643121105.jpg (80 KB, 1024x1024)
80 KB
80 KB JPG
>dkn helg
Skål
>>
>>108284728
Jvdk. Fattar inte hur jag pallade d1a när jag bodde hemma. Nu kan jag knulla mina onahål när jag vill utan att oroa mig
>>
File: 1537846078902.jpg (28 KB, 370x699)
28 KB
28 KB JPG
Iväg och knega då
>>
>>108284728
Har du inget lås på dörren? Efter att morsan gick in en gång utan att knacka när jag runkade i tonåren brukade jag alltid täcka dörren med soffan jag hade i rummet när jag runkade
>>
File: alize 37.jpg (1.35 MB, 1980x3008)
1.35 MB
1.35 MB JPG
tänk att få vakna till detta varje dag.
>>
>>108284852
>Har du inget lås på dörren?
Nej har inget lås och hon har en tendens att bara öppna dörren och börja babbla om skit jag inte bryr mig om vilket är väldigt irriterande.
>i tonåren brukade jag alltid täcka dörren med soffan jag hade i rummet när jag runkade
Haha vad i helvete? Tyckte inte hon detta var skumt?
>>
sista dagen och kommer vara 30 min sen igen haha
>>
>>108285103
Sa du inte detta igår också?
>>
>dkn på väg till kneget
Ledig i helgen iallafal
>>
Då börjar veckans sista slit
>>
>>108285138
30 min sen ja men slutar idag
>>
>>108285588
Gött, planer sen när du är en fri man?
>>
>>108285602
Hem och breva precis som vanligt, när jag får pengarna så blir det knark
>>
>löneslavar
rofl
>>
>>108285666
>knark
Pundaren...
>>
>NEETS ÄR SÅ JÄVLA PATETISKA OCH KOMMER ALDRIG FÖRSTÅ GLÄDJEN ATT SLICKA RENT TRÄLBERGS RÖV
>>
hur begår man instant?
>>
>>108285861
Spräng hjärnan
>>
Jag är 22 och har aldrig haft sex. Det är över för mig
>>
File: 1537948911915.jpg (30 KB, 450x600)
30 KB
30 KB JPG
>dkn sista jobbdagen innan semestern börjar
>dkn "jobbar" hemifrån idag också
>dkn får betalt för att ligga i sängen och bajsbreva med er, läsa min bok och kolla på tv
>dkn får effektivt betalt för att leva NEET-livet

Mycket skönt
>>
>>108285979
Och vad är detta för bekvämt jobb?
>>
File: 1482829073089.jpg (156 KB, 800x609)
156 KB
156 KB JPG
funderar på att be om antidepressiva/ångestdämpande. varför inte liksom? även om det är judepiller så kanske det skulle hjälpa, kommer ändå sitta i rummet tills jag begår vilket som.
>>
>>108286000
jobbar som din mammas gigolo
>>
>>108286000
Kontorscuck, flyttar runt siffror från ett excelark till ett annat.
>>
>>108286065
hur hanterar du dödsångesten alla som jobbar på kontor får?
>>
>>108286065
Synd att man själv är hjärnkulting och inte kan få ett sådant lätt och bekvämt arbete
>>
>dkn har tråkig personlighet och kommer aldrig passa in med nbögarna
>>
File: 1544780420183.gif (1.08 MB, 700x520)
1.08 MB
1.08 MB GIF
>>108286080
Sätter på ett youtubeklipp/öppnar en bok/spelar pingis/biljard/VR och tänker glada tankar. Eller tar semester.
>>
>>108286113
Nbögar har själva tråkiga personligheter
>>
>>108286108
Jag är också det, och trodde aldrig jag skulle kunna få ett sånt här jobb. Men hela branschen rör sig mot att kunna jobba vartifrån man vill, så det är bara att satsa. Har till och med (!) stött på större hjärnkultingar än mig som kommit in hit sen jag började.

>>108286113
Jag med, så jag undviker dem alla och skippar alla fikarasterna. Händer bara att jag ibland spelar några rundor med ett par av dem.
>>
File: 1562409740089.gif (912 KB, 500x281)
912 KB
912 KB GIF
Pv pv pv
>>
>>108286213
Varför slår du dig själv?
>>
>>108286119
>VR
Önskar jag hade pengar till det men är en fattig NEET så det får väl vänta till dagen jag rannsakar och blir en deppig lönis
>>
>Stockholm
>>
>>108286274
Är man så korkad att man flyttar från Bästsverige till cuckholm så får man fan skylla sig själv
>men ja vill bli influenceeeeer
>>
>>108286274
Oj det måste vara jättesvårt för en attraktiv tjej att hitta boende
>>
>>108286293
>>men ja vill bli influenceeeeer
Nja hon jobbar statligt står det ju
>>
>>108285761
såklart
>>
>>108286274
>jobbar statligt
>kan inte få boende
krukmakeri
>>
>>108286246
Eller så gör du som jag och skaffar ett jobb som har en VR-station eller vad det nu kallas. Har varken VR, pingis eller biljard hemma, utan det är enbart på jobbet jag kan leka runt med sånt. Var försiktig när du spelar dock, en gång när företaget hade presentation och filmade någon snubbe som satt och talade så började kameran helt plötsligt filma mig när jag stod i ett annat rum helt själv med VR-masken på och vevade hejvilt med armarna...
>>
>>108286322
Bara tillfälligt tills hon blir en naturligtvis
>>
>>108286332
tänk om du runkade haha
>>
>>108286332
Måste rannsaka mitt liv innan jag kan göra något sådant. Tvekar också på att något sådant finns i närheten av där jag bor. Bara sprängare och industrier här
>>
>>108286162
baserat

är också kontorscuck och hjärnkulting av guds nåde

en bra tillvaro
>>
>>108286119
d1a, brukar alltid ha något kul på dutuben igång när jag kodar i lönisburen.
>>
>JAAA BÖGRYMDATEISM ÅKA RUNT I GALAXEN MED PRIDEFLAGGOR SÅ ALIENS SER HUR TOLERANTA VI ÄR, JAA VETENSKAP, FUCK NATUREEN WOOHOO
>>
>>108286465
>dkn add och hjärnkulting så kan varken göra två saker samtidigt eller lära mig programmera
du har tur du
>>
>>108286467
Det... låter EPISKT
>>
File: 1535885219539.png (51 KB, 321x322)
51 KB
51 KB PNG
>>108286467
Jag vill knulla en utomjording
>>
File: 1540777766744.jpg (88 KB, 1032x581)
88 KB
88 KB JPG
>>108286432
Tur att de inte har VR-porr installerat, annars hade det nog slutat värre...

>>108286447
En KY-utbildning på 2 år räcker för att komma hit, och få det bättre än jag har just nu, samt högre lön. Rätt sjukt egentligen.
>>
File: Boss..jpg (231 KB, 1536x2048)
231 KB
231 KB JPG
>>108286456
min vapenbroder :)
>>
>>108286467
påminnelse att den här brevaren inte bryr sig ett dugg om naturen och stör sig antagligen på att plastpåsar kommer kosta 7kr med den nya skatten.
>>
File: 1561917030287.jpg (198 KB, 743x723)
198 KB
198 KB JPG
>>108286537
Måste skaffa gymnasieexamen(komvux) först
>>
>>108286624
Och jag var tvungen att läsa matte c på komvux innan jag kunde söka till min utbildning, men det gör inget anon. Du kan klara det.
>>
>>108286561
Att sortera sopor gör inte ett piss för miljön och såklart jag blir förbannad när plastpåsen blir dyrare. Är du en dum 14årig hora eller
>>
>>108286561
Miljöcucken
>>
>>108286705
Är det säkert? Hur vet du det?
Bra om det är så i varje fall
>>
>han tror att vi faktiskt kommer rädda jordens miljö

hahahahahahah
>>
>ÅH NEEEEJ STACKARS BARN PÅ FLYKT VI MÅSTE HA PRIDEFLAGGOR FÖR ATT VIDA VÅR SOLIDARITET!!!
>>
>108286748
>>
>>108286782
>>108286805
själlöst
>>
File: 153258277190591.png (72 KB, 900x900)
72 KB
72 KB PNG
Tänk er natsuki som faktisk transa med smink och allt
>>
>själlöst
>>
>>108286561
Påmminelse att den här brevaren tror att skatten på plastpåsar är något annat än ett desperat försök att få in pengar till det sjunkande skeppet Sverige
>>
>>108286933
>regeringen inför valfria skatter för att öka sin statskassa
kek, snälla gyckla
>v-vadå valfri
Ta papperspåse eller ta med dig påsar till mataffären.
>>
File: 1539599481526.jpg (87 KB, 600x600)
87 KB
87 KB JPG
Påminnelse att det finns inget omoraliskt att smita skatter i Sverige när du endå inte får något för det.
>>
File: 1539808350964__01.jpg (38 KB, 399x366)
38 KB
38 KB JPG
>blev antagen till kursen jag sökte in till
>fått löneökning
>träffat en tjej som gillar mig
livet är gött gubbs
>>
File: ket 3.jpg (41 KB, 422x420)
41 KB
41 KB JPG
>dkn tror en tjej gillar mig
>är för tråkig / blyg för att prata med henne
>>
>Ta papperspåse eller ta med dig påsar till mataffären.
>>
>>108287074
>blir påkommen av snatteverket
>blir sönderheemad för snattefusk
>>
File: Emmy glad.jpg (47 KB, 650x350)
47 KB
47 KB JPG
>>108287083
Trevligt, hoppas du lyckas fv:a henne!
>>
>incels som tror att tjejer vill ligga med er bara för att de ler när ni har en konversation
>>
Om jag var en tjej skulle jag aldrig ligga eller vara tillsammans med någon av er. Ni är dåliga i sängen, fula, har autism och så vidare
>>
Fyfan för svenska tjejer
>>
>>108287204
>Ni är dåliga i sängen
Hur vet du det? Tänk om min dolda talang är att jag är en knullgud?
>>
>>108287235
D1a, ytliga ho
>>
Tvingade en det tjej som har gillat mig under en längre tid att suga av mig på toan, hon gjorde det och till o med svalde sen ville hon bli knullad, så jag sprang iväg och nu har ryktet spridit sig, att jag har blivit avsugen... fan
>>
Fick en jävlar hazarfrilla när jag vara ville ha vanlig backslick, så har hazarbackslick nu och ser skitfult ut. BARA
>>
>>108287334
Bre bi, vad är skillnaden?
>>
>>108287277
>saker som aldrig hände
>>
>dkn snart 25 och
Det är officiellt försent
>>
File: 1562914399214.jpg (1.68 MB, 1785x2003)
1.68 MB
1.68 MB JPG
hårda sanningen
>>
>>108287440
Zoomern...
>>
>>108287440
Mm va, vad mena
Åhh nejj, säg inte att du är oskuld?
>>
>>108287553
Vad driver hanrejer? Är de bögar?
>>
>>108287372
Hazarfrillan är maskinkort på sidorna
>>
>>108287553
tacka vet jag homosexualitet
hatar rostbiffar med hela min själ.
>>
>>108287620
D1a. Jag har sagt det här förut men fall inte för (((heterosexualitet))). Det är en subversiv ideologi som är gjord för att sära på banden mellan våra blodsbröder.
>>
>>108287594
mitt brev var inte hanrejeri, men ja, de är oftast bögar som inte vågar ta steget och böga
>>
>>108287620
Bögar beter ju sig som kvinnor med bonusen att de är äckliga GRIDSvider också,
>>
>>108287636
bryr mig inte om judarna, bara avskyr kv*nnor
>>
File: 1559179430355.png (241 KB, 1488x724)
241 KB
241 KB PNG
>2500kr på kontot
>ingen inkomst på några månader
nu jävlar nu kör vi
>>
>>108287553
Jo, men det är få kvinnor som har den perfekta röven, fittan och tuttar, så det är bara att peka ut det om de börjar käfta.
>>
En ny utredning från kulturdepartementet föreslår att en ny myndighet, "Myndigheten för romska frågor", ska bildas. Myndigheten ska arbeta helt med att främja folkslaget romer och bekämpa "antiziganism".

Den nya myndigheten föreslås i utredningen få "ett nationellt ansvar att främja arbetet med mänskliga rättigheter för den nationella minoriteten romer" och även arbeta med "att motverka antiziganism".

Verksamheten ska bedrivas "i nära kontakt med" folkslaget.
>>
>>108287597
Aha, då har jag också en hazarfrilla.
>>
>>108287714
Runka på Chaturbate för bögar för lite snabb cash. Funkar bara om du har stor kuk.
>>
>>108287714
Hur är detta ens möjligt? Som femtonåring hade jag 15k på banken, när jag gick ut gymnasiet hade jag ca. 80-90k på banken, och ett år efter så hade jag 200k på banken. Inte under en enda dag sedan dess har jag haft mindre än 200k på banken, och jag kommer från en fattig arbetarfamilj.
>>
>>108287734
>wow anon sluta bli arg och kompensera för din minikuk vet du vad du kan fucking dra härifrån
>>
>>108283667
lmao, that really does look like him.
>>
>>108287796
Alla är inte lika drivna som dig. Har suttit på 10k i över 5 år utan jobb
>>
>>108287762
Åkte inte vår EU-ziggis dotter fast för att vara del av en rånarliga som riktade sig mot äldre damer? Tidigare har åtminstone EU-ziggisens bolag åkt fast för diverse fiffel.

Förstår inte varför vi daltar med dessa kräk. Caecescu visste hur de skulle hanteras.
>>
>>108287779
Den är medelstor typ. Jag har hört från mina ex att den inte är särskilt rolig att handskas med vid analsex då den är rätt bred och böjer sig en del. Tänder bögar på sånt?
>>
File: 1538001638883.jpg (49 KB, 645x1260)
49 KB
49 KB JPG
>tror jag har en medellång kuk
>mäter den igen
>13,5 cm
Kvinnor köper ju för fan 25cm dildos. DET ÄR INTE RÄTTVIST
>>
>>108287553
Påminner mig om att jag måste mäta min kuk, har tyvärr aldrig någon linjal redo när jag runkar
>>
>>108287802
>gråt mer rostis med missbildade pepperonituttar lol
>>
>>108287836
>Caecescu
Även svenskar har vetat detta. Titta bara på hur vi tvångssteriliserade dessa kriminella romer för bara 50 år sedan.
>>
File: 1480451890698.jpg (48 KB, 253x229)
48 KB
48 KB JPG
>>108287553
>dkn 20cm penis
>>
>>108287880
du
>går hem och gråtrunkar till 2d

hon
>startar tinder och har ett smörgåsbord av ligg
>>
>>108287831
Är allt annat än driven, mannen.
>>
File: IMG_20190712_092924.jpg (292 KB, 1080x1527)
292 KB
292 KB JPG
ha sex era rasistincels
>>
File: Chink IQ.webm (2.89 MB, 320x400)
2.89 MB
2.89 MB WEBM
>Högst IQ i världen
>>
>>108287908
jag: betalar en hora för att slicka min röv

hon: tar hem M'bongo som boxar henne i ansiktet och rånar henne efteråt
>>
>>108287904
Det är lätt att ljuga på nätet, lillsnorre
>>
>>108287942
Bokstavligen vem? Bara jänkare och wt lyssnar på rap
>>
>>108287892
Ja, vad fan hände?
>>
Men för i helvete TPB kan du bli inlagd på psyket igen snart?? Du har suttit varenda vaken timme den senaste veckan och spammat om kukar och bögsex i den här tråden. Varför i helvete får ett sådant vidrigt jävla psyk som dig ens släppas ut? Hatar Sverige.
>>
File: 1550347271135.jpg (117 KB, 900x900)
117 KB
117 KB JPG
>>108287949
Hahaha dum ki ho
>>
File: 1553822725913.jpg (15 KB, 354x286)
15 KB
15 KB JPG
Sweet lips
Tellin me
Just what i wanna hear

Soothing voice
Saying Words
They caress my ear
>>
>>108287955
hon tar hem mig som älskar henne ömt och väcker henne med frulle på sängen hehehe
>>
File: 1562843343544.png (230 KB, 500x913)
230 KB
230 KB PNG
>>108287942
>Mm ja vi progressiva människor lyssnar på världens största genre, neger rap
>>
>>108287848
>bred
bara bra
>sned
smaksak, jag gillar raka mer/böjda uppåt. vart böjs din?
>>
>>108288065
Böjd längst upp ganska så rejält.
>>
>>108288137
Låter inte så jättehett om jag ska vara favä men det är inget att få huvudbry över. En tjocc qk är alltid trevligt.
>>
File: chock1.jpg (20 KB, 450x322)
20 KB
20 KB JPG
>>108288027
>>
>>108288164
>>108288137
>>108288065
>>108287848
>>108287779
Lägg in dig själv TPB ditt jävla psykmongo, alla vet att du sambögar, vad får du ut av det?
>>
>>108288204
vem fan är tpb?
>>
File: 1536719472580.jpg (40 KB, 400x386)
40 KB
40 KB JPG
>125cm
https://www.youtube.com/watch?v=I1wu51NiOfM
>>
>108288204
>schizoanon
vad har vi sagt om att skippa medicinerna?
>>
Kul att hjärnspöket "TPB" har återvänt till tråden. Men gillade även den senaste perioden när spöket inte fanns i dampus huvud.
>>
File: 1559989890821.png (69 KB, 800x900)
69 KB
69 KB PNG
>tjejen vågar inte titta mig i ögonen
vad betyder det?
>>
>>108288685
Du har läskiga uppspärrade psykfalls-ögon
>>
>>108288685
Antingen autism eller så har hon varit otrogen.
>>
File: 1519988495710.jpg (6 KB, 177x170)
6 KB
6 KB JPG
>>108288709
>>
>>108288685
jvdk :(
skrämmer upp tjejer och pratar ohövligt utan att ens veta om det
>>
>haha bitcoin är ingen riktigt valuta, det är bara tom luft
>men låt oss beskatta det ändå
oy vey
>>
File: 1554068501188.jpg (80 KB, 770x971)
80 KB
80 KB JPG
Dies irae, dies illa
Solvet Saeclum in favilla
Teste Satan cum sibylla.
Quantos tremor est futurus
Quando Vindex est venturus
Cuncta stricte discussurus.
Dies irae, dies illa!
>>
>>108288939
Värdet som uppstår när man blåser hjärnkultingar på pengar är riktig
>>
>>108288246
Nybögen...
>>
SOM EN BRO ÖVER MÖRKA VATTEN
SKA JAG BÄRA DIG
>>
File: IMG_20190710_182611-0.jpg (3.34 MB, 4160x3120)
3.34 MB
3.34 MB JPG
Någon som vet var i Linköping detta är?

Har letat efter utegym, så ser man att Nordfront visar upp ett i senaste kamprapporten

Alltid nyttigt och informativt att läsa där
>>
KAN DET BLI LUNCH DÅ SÅ JAG KAN TA SEMESTER AHHH
>>
>>108289061
Vackert
>>
>>108289106
antagligen rydskogen, men du kan fråga linkanjodeln om du vill vara säker.
>>
>>108289106
Kan du inte din egna stad?
>>
>>108289106
Är utegym incelfällor?
>>
>>108289106
Vi fick ett utegym här förra sommaren, men inte fan är det någon där.
>>
>>108289154
h-haha klart jag hittar här

har ju bott här i 8 år. kan varenda pub och bar och dansgolv och alla ställen man roar sig på

inte alls så att jag bara hittar i studentområdena samt till gymmet och mataffären
>>
File: 1562890014836.png (136 KB, 500x281)
136 KB
136 KB PNG
>>108289162
Är du dum i huvudet?
>>
>>108289206
Sorgligt, varför tar du inte en dag och bara gå runt
>>
File: 1562904483793.png (1.41 MB, 1000x1256)
1.41 MB
1.41 MB PNG
>>
>>108289210
>anime
Japp. Utegym är incelfällor
Om utegym skulle ha varit ett bananskal så skulle incels vara bananflugorna
>>
ping vandraranon

hur sover du? bara under ett vindskydd eller har du tält? Funderar också på att vandra men vet inte vart det finns vindskydd och vill inte lägga mig under en gran eller något.
>>
>>108289315
S N E E E D
N
E
E
D
>>
Är Stranger Things ett program för barn eller vuxna?

Aldrig fattat
>>
>>108287949
Hennes ursprungliga plan fungerade ju bra, men som vanligt kommer en penisbärare och förstör för kvinnan
>>
>>108289375
Mansbarn som minns 80-talet
>>
>>108289361
Jag har en fråga också! Är detta en pilgrimsvandring?
>>
>>108289375
Varför inte vuxna barn? Typ reddit. (jag gillade den ändå, den är väldigt fängslande)
>>
https://youtu.be/l8fU3_VMeL8?t=259

fy tusan vad baserat
>>
>>108289405
Men hur hanterar man att det är bokstavliga zoomers i alla roller?

>Född 1996, 2001, 2002, ...
>>
>>108289475
Man måste vara 18 för att få breva här lille vän
>>
>>108289375
Kolla inte på skiten

t. någon som tittat från start till s3
>>
>>108289501
För att de ska identifiera sig med dem. Mansbarn vill vara riktiga barn igen.
>>
>>108283667
Markerade en!
>>
>>108289475
Önskar jag ägde sådär bra leksaksvapen när jag var liten favä
Hade massa vapen men inget av denna kaliber favä
>>
File: Spielzeugmunition.jpg (1.98 MB, 3290x2304)
1.98 MB
1.98 MB JPG
Minns ni?
>>
>>108289524
Varför inte?

Känner hur nostalgi (extrapolerar min 90-talsnostalgi till 80-talet) och de övernaturliga elementen suger in mig lite, men blir deprimerad direkt när det dyker upp yngre skådisar av någon anledning
>>
Ska till Taco Bar för tredje gången denna vecka. Tror ni jag håller på bygger upp ett rykte som patetisk mansbarn där?
>>
>>108289589
Det är för att du är en zoomer
>>
File: 1553881706695.png (35 KB, 512x407)
35 KB
35 KB PNG
>>108289591
Självklart. Hade flera pickadoller och sprang runt på High Chaparral.
>>
>>108289514
Är nog äldre än dig

Att du hade ett salongsgevär som liten som du bara fick använda för att skjuta småfåglar gör dig inte till en mindre cuck

Sverige i ett nötskal
>>
>>108289616
Varför inte en vanlig tjockis?
>>
File: kryddskåp.jpg (1.28 MB, 1840x3264)
1.28 MB
1.28 MB JPG
Hur gick det så att Sverige fick kryddmonopol?
>>
File: spook.jpg (52 KB, 1280x720)
52 KB
52 KB JPG
>>108289716
Finns ingen risk att de anser mig vara tjock, med tanke på att jag ser ut som bild relaterad.
>>
>>108289758
varför seglade man jorden runt för rena skitkryddor som spiskummin, gurkmeja?

kan gå ut i skogen och smula ner torkad lera och få det att smaka likadant
>>
Varför är amerikaner så besatta av hanrejeri?
>>
>>108289798
För att det var en statuspryl för rika? När de hade gäster på besök så kunde de bjuda på exotiska saker som inte var lätt att få tag på, och därmed höja sin egen status.
>>
File: tenor.gif (1.18 MB, 450x400)
1.18 MB
1.18 MB GIF
Jag, en 4/10, fick ihop det med en 9/10 igår. Fråga mig inte hur.
>>
lirar gruvbygg
>>
>vaknar
>morsan har gjort kaffe
>säger mm smakligt
tråden har förstört mig
>>
>>108289798
Det man verkligen ville åt var te, och det finns inte här
>>
>>108290150
var det inte kryddor först, och te sen?
>>
File: gigachad2.png (244 KB, 953x510)
244 KB
244 KB PNG
>>108290092
du var dig själv
>>
>>108290092
Du betalade
>>
File: 1558449866761.png (178 KB, 407x565)
178 KB
178 KB PNG
https://www.youtube.com/watch?v=tyneiz9FRMw
>>
File: 1560687443649.jpg (6 KB, 263x192)
6 KB
6 KB JPG
>>108284728
Varje gång jag tog hem en tjej hittade min morsa ungefär 500 superviktiga grejjer att ta hand om precis utanför min dörr. Krinsch som fan och sjukt irriterande.
>>
>>108290181
När ostindiehandeln var i gång som mest på 1700-talet så var det te som var den viktigaste varan.
>>
>>108290092
Pftt haha aa. Har du prövat att nypa dig själv i armen anon?
>>
>>108290287
Du är snäll!
>>
>>108290111
Breva vad du bygger
>>
>>108290364
>2d brevas
>cuckanon aka mongobögen som suktar efter lacaböghoran och alla andra bögar dyker upp
Fyfan va vidrigt
>>
>>108290322
>Varje gång jag tog hem en tjej
Erik Dunderkuk...
>>
>>108290287
https://www.youtube.com/watch?v=KRSzKCFsTVA
>>
File: 1536426380470.jpg (40 KB, 550x550)
40 KB
40 KB JPG
Kan någon förklara varför jänkaren brevar en ful emoji i varje tråd? Vad har jag missat?
>>
>>108290448
Vi bor i Sverige 2019 anon... Bokstavligen alla kan ligga....Det har aldrig vart lättare....
>>
File: 4200.jpg (377 KB, 1920x1154)
377 KB
377 KB JPG
Har känslan av att en ekonomisk kris kommer snart
>>
>>108290332
Önskar detta fortsatte favä. Det går inte att hitta bra te i Sverige för här är vi kaffesojisar. Inte ens fina restauranger har mer än tepåsar.
>>
File: 1561981665059.png (707 KB, 801x724)
707 KB
707 KB PNG
>>108290509
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
>>
>>108287942
>åh nej hur vågar ni rassar inte hört talas om asap rocky
lmao bokstavligen talat vem rapskitare
>>
>>108290478
Dina låtar är bra!
>>
>>108290534
dricka te är mer soja än kaffe

kaffe gör dig pigg
te gör ingenting. smakar bara blask
>>
>>108290509
Håller med, kan nu lätt knulla twinks/femboys/kvinnor/mammor m.m.
>>
>>108290597
Blir du pigg av kaffe så blir du pigg av te. Te innehåller koffein det med. Och blir du inte det så ger inte kaffe dig något heller annat än placebo
>>
File: Yuno59.gif (3.43 MB, 640x360)
3.43 MB
3.43 MB GIF
Fredag!
>>
>>108290632
Gos ^~^?
>>
File: 1561496328036.png (11 KB, 645x772)
11 KB
11 KB PNG
>>108290622
Det är typ trippelt så mycket koffein i kaffe ditt jävla särmongo.
>>
>>108290597
kaffe är jävligt sojigt det med
>>
File: Soja Lokko.jpg (63 KB, 992x558)
63 KB
63 KB JPG
>>108290564
Andres Lokko är som en obstinat tonåring där Sveriges befolkning är hans pinsamma föräldrar.
>>
File: 1535330004140.jpg (42 KB, 681x585)
42 KB
42 KB JPG
>>108290322
Detta. Fy fan vad kvinnor är så jävla efterblivna ibland. Eller när morsan börjar visa bebisbilder på dig för en tjej du tagit hem för första (och sista) gången.
>>
>>108290660
Snatare hälften. Och vadå då? Drick en extra kopp bara, hjärnkultingshjon. Tekoppar är dessutom större än kaffekoppar så man dricker ju mer te i en servering.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=mYHJPb9PuUM
>>
>>108290696
Jag dricker bara kaffe ur tekoppar. Kom mot mig.
>>
File: FB_IMG_1562924184534.jpg (166 KB, 1289x960)
166 KB
166 KB JPG
Vad är detta för något, Hittade den i ladugården.
>>
Har bokstavligen aldrig känt av någon effekt av koffein från te
>>
File: 1562713154716.jpg (142 KB, 1024x1024)
142 KB
142 KB JPG
>>108290509
>>
>>108290746
Förmodligen för att det du känner av kaffe är placebo. Du har hört folk säga att kaffe ger dig energi och att te är för att drickas på kvällen så du uppfattar det som att det är så i hjärnan
>>
>>108284586
Är det många svenskar på ditt jobb eller Finnanon?
>>
https://www.sporcle.com/games/g/monarchsofsweden
Klarar ni alla 66 så får ni stanna i Sverige.
Klarar du 50+ så får du stanna kvar men du måste byta namn till Machmoud
>>
>>108290683
Det är för att hon vill ha dig för sig själv, ränner du runt med en brud hela tiden så har du inte tid för lilla mamsen längre
>>
>>108290790
d1a. Kaffedrickare är som den där 14-åringen man lurade att red bull innehåller alkohol och började låtsas vara full.
>>
>>108290769
Furryporr är >////<
>>
File: 1562141386136.gif (3.14 MB, 480x270)
3.14 MB
3.14 MB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=y8-6QPEes1k
Fest ikväll?
>>
File: 1562764225603.jpg (695 KB, 1457x2094)
695 KB
695 KB JPG
>>108290509
Detta, allt som krävs är mod och kapaciteten till att kunna hålla dialog
>>
>>108290927
FEST HOS MANGE :DDD
>>
>>108290322
>>108290683
>de förstår inte att detta är kvinnors sätt att visa dominans och att de ser er som ett litet barn som bara ska lyda det hon säger
fattar inte att ni inte slår era mammor favä, vidriga morsgrisar att ni låter er behandlas på det sättet
>>
Är fast på centralstation i en timme, vad finns det att göra?
>>
>>108290948
Vill du hångla?
>>
>>108290948
Är det mörkt eller ljust där?
>>
File: 1562877332822.png (211 KB, 700x443)
211 KB
211 KB PNG
>>108290836
>skriver in karl, gustav, knut, magnus och erik med olika siffror 66 gånger
>alla rätt
>>
>>108290836
fyllde i "gustav" men det accepterades inte

så 0/66
>>
File: where did I go wrong.jpg (22 KB, 255x256)
22 KB
22 KB JPG
Döda dig själv mongobögen
>>
>frågade tjej om att träffas
>hon skulle kolla sitt schema
>detta var i lördags
>fortfarande inget svar
Så är livet...
>>
>>108290931
Hur många kukar ska du tämja 0w0?
>>
>>108290948
Ta två katter och köra
>>
>>108290974
Finns fler än en Gustav...
>>
>>108290869
Tvek

>>108290939
Slutade helt enkelt ta hem tjejer och började använda mig av horor istället
>>
>Detta, allt som krävs är mod och kapaciteten till att kunna hålla dialog
>>
>>108290968
Ljusa golv med svarta streck, folket ser huvudsakligen svenskt ut.

>>108290960
Om du inte har någonting emot att kyssa en man
>>
>>108291048
>Om du inte har någonting emot att kyssa en man

Har inget emot
>>
File: 1538755281718.jpg (43 KB, 400x600)
43 KB
43 KB JPG
Hur bestämde ni er för vad ni skulle studera/bli? Har aldrig kunnat svara på denna frågan. Tog nyss något dåligt test på en sida för att se vad jag lutade åt och tydligen är jag tekniskt intresserad för jag spenderar hela mitt liv framför datorn. Har alltid fått höra "aa men anon du är ju duktig med datorer, det kanske skulle vara något" när allt jag gjort är extremt simpla saker som som starta om routern osv

Kan inte se mig själv jobba med folk, kan inte se mig själv jobba inom vård eller liknande, kan inte se mig själv jobba inom bygg, elektronik osv heller. Hade oironiskt behövt ha den där sorteringshatten de hade i Harry Potter eftersom jag aldrig vetat vad jag är bra på eller vill hålla på med.
>>
File: Magnus Ladulås.jpg (4 KB, 284x23)
4 KB
4 KB JPG
>>108290836
Bra quiz
>>
File: devilish.jpg (13 KB, 209x241)
13 KB
13 KB JPG
>köper en liten kopp kaffe på pressbyrån
>byter till en av de stora kopparna när jag står vid kaffemaskinen
Trälberg BÅH!
>>
>>108291048
Det är 2019, varför skulle någon ha något emot det?
>>
>>108291014
>Slutade helt enkelt ta hem tjejer och började använda mig av horor istället
Okej, detta var ett baserat svar.
>>
Får bögar gratis aids medicin i Sverige?
>>
File: 1552227543005.gif (258 KB, 247x235)
258 KB
258 KB GIF
>>108290927
https://youtu.be/FrG4TEcSuRg
>>
>>108291058
Ställ dig framför Subway så jag kan se om du är snygg
>>
>>108290836
>bry sig om döda monarker
Knulla adeln och kungafamiljen
>>
>>108291089
PreP? Ja och om man tar PreP innan man knullar någon med HIV eller AIDS så är man skyddad.
>>
>>108291069
Bli twitch streamer :÷]
>>
File: 1512542305186.jpg (315 KB, 906x1024)
315 KB
315 KB JPG
>>108291089
De slår väl i högkostnadsskyddet och får sedan resten av året gratis AIDS-AWAY™
>>
>>108291069
>Kan inte se mig själv jobba med folk, kan inte se mig själv jobba inom vård eller liknande, kan inte se mig själv jobba inom bygg, elektronik osv heller.
Det blir data. Vill du slippa alla skitjobb och bara sitta vid en datta så är det den vägen man har så vitt jag vet. Inte skitroligt att koda alla gånger heller, men kollegerna är iaf också nördar man kan vara ganska avslappnad runt.
>>
File: 1559061871596.jpg (914 KB, 4960x7016)
914 KB
914 KB JPG
tror ni man skulle kunna lura biljettkontroller i gbg om man skapade en loopande 20s webm av deras app?
>>
Saknar tiden när hela Sverige var som Fylke och alla var baserade blåögda och blonda
>>
File: 1522448383542.png (755 KB, 1000x1006)
755 KB
755 KB PNG
>>108291142
>AIDS-AWAY™
>>
>>108291014
Var hittar man prostituerade i Sverige?
>>
Påminnelse till er korkade nybögar att filtrera leonardos bilder
>>
>>108291172
Nej de har väl en streckkod som de scannar?
>>
>>108291176
Ugh... jag med... ugh...
>>
>>108291176
Sverige var snarare som Dunland.
>>
>svarar på sig själv med samma dumma grodbrev
Pff
>>
>108291225
Dampbögen...
>>
>>108291151
Är ju inte ens bra på matte eller problemlösning vilket programmering är 50/50 utav. Tyckte inte det var särskilt roligt heller.
>>
>>108291191
Rosa sidan fungerade helt okej förut. Nuförtiden har väl alla horor flyttat sig själva till instagram och liknande appar. Annars finns det flera länder i närheten där du kan knulla mot betalning.
>>
https://desuarchive.org/int/search/image/uGLvZeWDKa9K7TllzWmjsw/

VGH?!
>>
>>108291214
det är en qr-kod som ändrar sig var 5te sekund, skulle nog bara funka att lura vissa. Alla tar inte fram scannern. Räcker att man visar skärmen
>>
>>108291151
det finns jättemycket administrativt arbete inom IT du kan jobba med annars
>>
>>108291247
Matte behöver du inte vara bra på, det är typ ingen. Problemlösning... det är mer felsökning egentligen. Något som inte funkar, man styckar upp programmet och kollar del för del vad som inte funkar, fixar det, plockar ihop det och kör igen. Kan du starta om routern utan att ringa någon kan du säkert koda också, men det tar såklart lite tid att komma in i.

Men det kanske inte är för dig. Vad vet jag. Dock har man yrkeslivet helt säkrat om man kommer in i den branschen då det skriks efter folk.
>>
File: 1562913961101.jpg (1.91 MB, 2133x1536)
1.91 MB
1.91 MB JPG
*får oga fv*
>>
>>108291320
Detta finns ett par twinks som är söta synd att de är "straight" :(
>>
>>108291249
>resa för att köpa sex
Cringe...
>>
>>108291320
Bra tips favä, detta kan han också göra.
>>
>>108291250
Ska skriva hahaha varje gång jag ser ett roligt brev istället då, din jävla bajshora
>>
>>108291332
svartalven är bäst favä
>>
File: 1562247242223.jpg (17 KB, 288x450)
17 KB
17 KB JPG
>>108291332
>en ifrån
HORAAAAAA
>>
>>108291345
Reser för resandets skull, men visar det sig att man kan få fitta för en billig peng där man råkar vara så är det bara ett plus.
>>
>>108291332
>>108291382
Ni får dela...

Jag får egen *rullar*
>>
>>108291382
>svart
>bäst
yikes
>>
>>108291366
Du behöver ju inte breva samma själlösa jagjag om och om igen
>>
File: 1533096159253.png (56 KB, 163x268)
56 KB
56 KB PNG
WOOOW
>>
>>108291388
Vilka länder ens?
>>
>>108291415
Antagligen Nederländerna, Tyskland sen tvärs över till Lettland osv.
>>
>det finns oironiskt torskar i tråden

j a j k s
>>
>>108291413
syrran visa mig hans kanal var f1 obehagligt när han stirrar i kameran
>>
>>108291332
>alla är feta eller har kylskåpskroppar
Var är den taniga lilla alven jag vill ha?
>>
>>108291332
Rullar
>>
>>108291453
I-Inte mitt fel att jag vill ha en pojkvän och att de flesta(99%) av alla bögar är äckliga som laca/sayoko/evve och andra slynor ;_;
>>
>>108291453
Torsk är man när man ligger med en sv ho
>>
>>108291469
Grejen med serien är ju att de har kroppsproblem
Slutar inte folk från att runka dock
>>
>>108291556
"Torsk" är en cope från prostituerade som vill känna att det är dem som egentligen har övertaget.
>>
fattar fortfarande inre vad torsk innebär
>>
>>108291636
En förlorare.
>>
>>108291636
t. torsk
>>
>>108291470
AAAAAAAHHAHAAHAHAAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHHHAHAHHAAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
>>
dkn oskuldsmört
>>
>>108291469
>han känner inte till tecknarens verk
>>
>>108291669
t. sv ho
>>
>dkn aborre
>>
Hörde på nyheterna att svenska småflickor säljer sex via "Sugardaddy"-sidor på internet, den yngsta som kommit till myndigheternas kännedom var 13 år
>>
>>108291636
En torsk är en av få havslevande fiskar som kan överleva giftpölen Östersjön
>>
>dkn fjärsing
>>
>>108291692
Borde jag? Läser inte manga osv
>>
>>108291739
Baserade Sweimarrepubliken
>>
File: Porrskadad.jpg (63 KB, 646x725)
63 KB
63 KB JPG
>>108291739
sv ho alltså...
>>
>>108291739
Tycker det är fel av staten att störa den fria marknaden
>>
>>108291758
Här får du ett exempel
https://nhentai.net/g/178968/
>>
>>108291758
Ja om du vill se smått oanständiga alver förlora vikt. Mestadels en oseriös story
>>
>>108291826
>länka till negerhentai
>>
>>108291878
Inte han men bokstavligen vad är fel med nhentai?
>>
Varför fick Dampus tokdamp på Willys?
Jo, för de sålde SÖTpotatis
AAAHAHAHAHAHA
>>
>>108291809
>t. Kapitalus Maximums Torskus
>>
File: 1542410725838.png (45 KB, 500x500)
45 KB
45 KB PNG
>>
File: 1562397556555.jpg (77 KB, 900x600)
77 KB
77 KB JPG
>>
>>108291970
Min fv
>>
>>108291332
rull för skönt knull
>>
File: 1539549064755.jpg (69 KB, 1080x1080)
69 KB
69 KB JPG
>>
>>108291970
är det en han eller hon?
>>
>>108292006
omg hej mdongo
>>
>>108291912
nbögsida med rampant reklam, samma nivå som att läsa på fakku eller kissmanga.
Och nej jag ser inte reklamen förstås, jag stödjer dock inte sidor med piratade doujins som får pengar från andras verk genom reklamvisningar från nbögar
>>
VEEM KYSSTE EEELIIIIIN
>>
>>108291739
>var bortskämd svho
>få allt av pappsen
>lever gott medel- eller överklass liv
>fortfarande inte nöjd så man säljer sig som en hora till en sockerpappa
Hatar väst.
>>
File: 1562461788834.jpg (37 KB, 620x645)
37 KB
37 KB JPG
Skulle du?
>>
Var på Willys idag och gissa vad jag såg? Natsuki köra in massa potatisar i röven och runka av sin broder vid kassan
>>
>>108292098
Flytta till Nordkorea då Axel
>>
>>108292068
Så du är bara en moralbög då med andra ord. Orka betala för porr
>>
>>108291922
Själlöst

>>108292191
Själ och baserad
>>
Drömde att jag stressade mig til en buss, en buss som åkte iväg medans passagerare fortfarande var i processen att kliva på bussen, jag missade nästan den för jag låste min cykel men hann. Medans jag betalade frågade jag busschauffören "varför har du så bråttom? du stannade inte ens, du bara gled förbi och hoppades på att alla skulle hinna klämma in sig? vad är det för strategi? vad gör du? förklara vad du gör och hur du tänkte"
Efter det så sätter jag mig ned i bussen, inser att klockan är 18:43 och att det är en timme kvar tills bussen är framme, funderar varför jag satte mig på bussen när jag måste hem efteråt ändå. Sitter på bussen och börjar planera att jag ska äta på Max när jag kliver av bussen, börjar autistiskt planera hur jag ska kliva in där, vart jag ska sitta och hur jag ska se upptagen ut när jag äter själv.

Sen vaknade jag.
>>
>>108290726
Gillar den låten!
>>
>>108292285
Cuckanon dö.
>>
om en anon e på frölunda torg just nu, ropa 'haha aa' för mig :-)
>>
File: 1562006440795.gif (212 KB, 549x598)
212 KB
212 KB GIF
HEIL HITLER
>>
>>108291739
dags att signa upp...
>>
>>108292317
Nä. Kom till Östra istället. Är uttråkad pch behöver heema någon
>>
>>108292309
Elakanon!
>>
File: 1552469146763.jpg (142 KB, 640x800)
142 KB
142 KB JPG
>>108292354
Fattiga NEETs gör sig icke besvär
>>
>>108292378
Fattar du inte att ingen 2dbrevare tycker om dig?
>>
File: 1562838844992.png (174 KB, 500x641)
174 KB
174 KB PNG
ja morsningar. Nu det dags för kaffe och frukost mm
>>
>>108292426
>jalapenos
aa fortsätt äta gift
>>
>>108292365
Du brevade aldrig bildbevis igår din råtta
>>
File: 1549147462397.png (199 KB, 480x439)
199 KB
199 KB PNG
>arbetskollegorna gör jagjag om pallar
>>
>>108292447
Mobilen dog. Satt i tråden för länge
>>
File: big boy.jpg (62 KB, 330x495)
62 KB
62 KB JPG
>>108292426
>>
>>108292399
Jag tycker snällanon är snäll!
>>
är i johanneberg willys/hotel
>>
>>108292515
Menar du Hotel Panorama?
>>
>>108292477
gulligt
är de roliga då
>>
Kom och heema mig, är inne i natsukis arsle
>>
>>108292478
Haha aaaaaaaa
Breva bild när du slutar idag
>>
>>108292274
>konfronterade busschauffören
redan här borde du märkt att det var en dröm
>>
>>108292200
>du är en totalitär kommunist om du är emot att unga tjejer säljer sig själva
>>
>>108292539
aa
>>
>>108292557
K
>>
File: 1556805176102.jpg (1.13 MB, 1668x2224)
1.13 MB
1.13 MB JPG
lämnar frölunda nu
>>
>>108292442
du vad
>>
>>108292585
>2d
ingen förlust att inte träffa dig
>>
>>108292585
Är du bög?
>>
>>108292585
V-Vad gjorde du där?
>>
File: 1538107787116.png (34 KB, 817x443)
34 KB
34 KB PNG
>>108291330
Laddade ner visual studio för att se om jag kommer ihåg någonting. Kunde inte ens göra ett simpelt quiz i konsolen. Har tappat allt jag lärde mig, vilket inte var mycket till att börja med ändå. Tror inte detta är min grej
>>
>>108292608
Nej, tänker inte byta lag heller
>>
Varför är det bara en massa göteborgare i tråden?
>>
>>108292426
ser gott ut

bara små skelett av SIDF:s storlek som inte skulle kunna äta så
>>
>>108292585
helvete vilka meloner
>>
>>108292630
jag väntade på en buss
>>
Gillar ni fräknar?
>>
Fy fan jag hade en så jävla märklig dröm

Jag hade gått med i ett spelmanslag, men när jag kom dit så var det en transa och två asiater där som bara ville spela dataspelsmusik.
Minns att jag blev så chockad av transan att jag först inte kunde göra något. Sedan tror jag att jag sade något om vilken värdelös musik de spelade varpå transan drog fram en kniv och permaheemade mig.
>>
>>108292654
Samma här, ångrar jag försökte bli en ingenjör. Kunde ta truckkort och tjäna 25-28k bara köra en dum truck och jobba 6-8 timmar per dag.
Hade varit roligare och bättre för kroppen.
>>
>>108292667
Det ser absolut vidrigt ut. Äggen är knappt ens stekta
>>
File: 1562180598035.jpg (26 KB, 480x480)
26 KB
26 KB JPG
Mina vader är typ dubbelt så långa som mina lår och de är smala som fan så det ser ut som jag går på styltor
>>
>>108292768
Långben...
>>
File: 1540180515052.jpg (191 KB, 683x1024)
191 KB
191 KB JPG
>ja, jag är stockholmare, hur visste du?
>>
Sweden? More like Somalia 2
>>
File: 1561808275228.png (539 KB, 535x610)
539 KB
539 KB PNG
Bara 4 timmar kvar ha ha ha
>>
File: IMG_20190413_113311.jpg (464 KB, 2048x1345)
464 KB
464 KB JPG
>>108292724
är man vit om man inte har fräknar
>>
>>108292724
>färgat hår
Varför förstöra sitt vackra hår på detta vis? Rödhåriga tjejer är ju 10/10
>>
File: lilla lillis.jpg (76 KB, 480x727)
76 KB
76 KB JPG
>>
>>108292729
Man tröttnar fort.

t. kört Hyster på Coca-Cola
>>
>>108292815
Austria? More like irrelevant
>>
File: 1561132175925.jpg (108 KB, 600x600)
108 KB
108 KB JPG
Köpa chips och dipp till spriten J/N?
>>
>>108292850
tror det där är hennes naturliga färg.
>>
Skulle inte Sayako lämna tråden för alltid? Har för mig att jag läste något liknande för inte så länge sedan. Varför fortsätter han då breva i tråden?
>>
>>108292905
N
>>
>>108292905
>dipp
så får man finnar
>>
aiaiai leonerdo min son varfor do vara bogjevel o kalla mej cancerhora dios mio que horror
>>
>>108292851
Såg en snubbe på jobbet som var arg för att hissen inte fungerade. Han började gapa på mig då. Han var sisådär 160cm
>>
>>
>>108292729
>köra truck
>bra för kroppen
>>
>>108292934
>finnar
Menar du finska pojkar :3
*äter all dipp*
>>
>>108292963
Varför laddar hon upp dessa bilder? Är hon mentalsjuk eller? Thot
>>
File: 1527791404086.jpg (94 KB, 645x773)
94 KB
94 KB JPG
>>108292963
>går förbi
>böjer mig ner och tar en snabb sniff
>går till gymmet och gör pr på allt
>>
>>108292876
Fugg
>>108292905
J
>>108292931
Vem fan bryr sig
>>108292983
Fuck menar alltså att man gör annat med kroppen vilket är bra än att sitta på röven flera timmar och JA, jag har jobbat förr i ståendes läge.
>>
Har ni tänkt på att manskultingar alltid står rakt upp, nästan i givakt, för att inte kompromissa sin absolut optimala höjd?

folk som är normal längd står slappt, bekvämt och ser behagliga ut.
>>
>>108293037
Du behöver inte erkänna att du har dålig kroppshållning favä
>>
>>108293037
>folk som är normal längd står slappt, bekvämt och ser behagliga ut.
dvs dålig hållning
>>
>>108293037
jag är manskulting men har värdelös hållning och går som Quasimodo, vad fan snackar du om din dumma åsna
>>
>>108293037
tycker jag slappar för mycket med ryggen favä
>>
File: you.webm (364 KB, 720x1090)
364 KB
364 KB WEBM
>>108293075
>>108293091
t.
>>
>>108293100
>manskulting
>åsna
babben...
>>
File: image_1.jpg (64 KB, 640x480)
64 KB
64 KB JPG
>>108292934
Tur att jag äter det så sällan då, känner ett fetto som har skitdålig hy för att han äter mycket chips och dricker mycket läsk.
>>
File: MGTOW.jpg (19 KB, 234x321)
19 KB
19 KB JPG
>>
>>108293126
Pussa inte tjockisar >///<!!!
>>
File: 1529604019265.webm (889 KB, 640x798)
889 KB
889 KB WEBM
Varje gym borde ha en brapsugga som man kan sniffa innan ett tungt lyft för en gratis testosteronboost, som typ ammoniak
>>
File: 179.jpg (49 KB, 324x544)
49 KB
49 KB JPG
>>108293149
ÅH NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ
>>
>>108293185
Vet inte vad sliddjuret flinar för, hon ser ut som en man
>>
>>108293185
Fattar inte
>>
>>108292654
Försök komma in på något administrativt då. Det är i grunden samma ordningssamhet som man behöver, men inte lika mycket som data.
>>
File: 5 feet manlet.jpg (185 KB, 1440x853)
185 KB
185 KB JPG
>Vet inte vad sliddjuret flinar för, hon ser ut som en man
>>
>dkn ingen miku fv eller fv(hane)
https://www.youtube.com/watch?v=o1iz4L-5zkQ
>>
https://www.youtube.com/watch?v=5Ko4_eO2tiU
Ni har väl hört nya Opeth?
>>
>>108293311
är 186, vitknekt
>>
Oironiskt, vad är manskultingavklippet i Sverige?
>>
>>108293373
haha aa hobbit
>>
>>108293373
186 är typ manlett i Sverige, är själv 188 och blir moggad hela tiden av snubbar som är 195.
>>
>>108293373
hon flinar för att en vuxen man skriker om hur mycket han hatar kvinnor för att de inte gillar honom.
hon ser också typ 14 år gammal ut, så hon lär ju växa sig in i kroppen.
>>
Åsikter?
https://youtu.be/7HM6P1YYwiA
>>
>>108293391
1,88 m
>>
vandraranon dog inatt.

F
>>
>>108293391
aa de vetenskapliga medellängden är 180-181 ungefär
>>
>>108293457
Han liftade och blev upplockad av en sötbrevare. Vandraranon dog i ett hål i en källare
>>
>>108293423
>ena kompisen är 174
>jag 180
>andra kompisen bokstavligen 195

Gissa vem som får mest fitta.
>>
>>108293423
detta är för att du inte ens lägger märke till de som är kortare än dig men går "oh wow kolla vilken chad" för varje person som är längre än dig. i verkligheten är 186 cm ganska långt.

t. sjudande 186cm-kulting
>>
>>108293470
Bara tack vare alla araber och balkanapor, annars hade det varit längre.
>>
>>108293513
den med mest pengar
>>
>>108293513
Jag gissar inte på dig för du är ju i tråden.
>>
File: H-heh.jpg (79 KB, 317x478)
79 KB
79 KB JPG
>>108293238
Ser ut som Elin
>>
>Han når inte den röda när han går in och ut ur butiker
>>
File: 1560979237672.png (48 KB, 894x773)
48 KB
48 KB PNG
>dkn man inser att man kunde blivit 170 kulting precis som päronen men hade tur och blev 185
>>
>>108293513
manskultingen såklart, vi alla vet att ingen vill ha en patetisk svensk bög till pojkvän lol
>>
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4qW5KV/adopterad-av-svensk-familj--far-inte-stanna
>STADEN AV SV HO
AHAHAHHAHHAHAHHAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
>>
>>108293513
174 snubben?
>>108293516
Man märker tydligt när korta snubbar går förbi, bara så att i Sverige är man inte särskilt lång vid 188. Utomlands har man haft människor komma fram och prata med en tack vare ens längd, händer inte mig i Sverige.
>>
>>108293513
>m-m-men jag känner massor med manskulting som slaktar fitta
älskar detta jagjag
>>
>>108293613
Fy fan för batikhäxor
>>
>>108293598
Dina föräldrar är knappast svenska då.
>>
>19 år
>>
File: 1562926247177.jpg (38 KB, 512x384)
38 KB
38 KB JPG
el sucko fucko el barto
>>
Hur blir man under 180cm utan att vara en inavlad blatte?
>>
>>108293613
Kommer aldrig kunna släppa att hon smeker hans ben så där. Fattar hon inte vad hon gör? Det är inte så att det varit "syskon" sen barndomen, han har bott där i ett par år, vad fan håller hon på med? förstår hon inte hur mycket han vill knulla henne?

Herregud är hon efterbliven?
>>
>>108293598
din mamma är en hora och din pappa är inte din pappa
>>
>>108293551
Såna tjejer är bra på att episkt äga incels
>>
Bara jag som gillar att gå runt vid diplomatstaden? Känns som en jävligt häftig miljö med alla högt uppstående personer från alla hörn i världen.

För övrigt har Sverige en jävligt ståtlig ambassad i USA.
>>
>>108293613
Varför accepteras man som flykting när man bor i Pakistan?
>>
>>108293696
Vitare än dig ahmed
>>
>>108293726
Vallonsk TJVR
>>
>>108293731
Man är inte en hora för att man ligger med längre män. Det är bara sunt förnuft
>>
Tänk att få fly till mellanöstern i framtiden sedan lajva tonåring och bli adopterad av en ung ökenfröken aller arab milf
>>
>>108293747
Vad gör en ambassad ens? Den måste ju kosta staten hur mycket som helst.
>>
File: 1482398690.jpg (6 KB, 200x200)
6 KB
6 KB JPG
>Ja, jag är 15 år gammal, hur visste du?
>>
>>108293791
om man är otrogen är man en hora
>>
>>108293802
Ingen som vet.
>>
File: hair.jpg (190 KB, 579x1251)
190 KB
190 KB JPG
>>108292927
tror också det, har samma slags färg på mitt så
>>
>va Hazar
>bli "förföljd" i Iran och Pakistan
>Istället för att flytta hem till sitt hemland som ligger bredvid dessa länder så "flyr" man över halva jordklotet
>>
>>108293638
Jagjag åt sidan, du har ganska rätt. Själv lägger jag inte märke till någon om de inte är över 2 m typ. Utlänningar är i regel korta, inget att höja på ögonbrynen för.
>>
>>108293841
skäggbarn
>>
>>108293850
Det räknas inte om mannen är en manskulting
>>
>>108293561
vad är den här grejen ens till för?
>>
>>108293885
Snackade med en Afghansk Pashtun i gymbastun en gång, han sa att hazarerna förstör Afghanistan och önskade att alla blev dödade.
>>
>>
>>108293968
Den sitter så att kameran kan mäta alla som går in och ut ifall man behöver signalement
>>
>>108293968
vad tror du själv?
>>
>>108293980
Baserad, jag har också hört att de hatar dem.
>>
>>108294005
bokstavligen alver och en orch
>>
>>108294022
åhå, smart
>>108294030
vet inte det var därför jag frågade
>>
Anledningen till att hazarerna är hatade i Afghanistan är för att de är shia, och inte sunni som är majoritetstron. I Iran är de tvärtom väldigt omtyckta då de jobbar väldigt hårt till skillnad från lata iranier. Att de flyttar till Sverige beror såklart på att Iran har en bajsekonomi och ger dåliga löner, samt att de knappt har några rättigheter där som icke-medborgare.
>>
>>108294035
Pashtunerna som slaktar hazarer i Afghanistan och Pakistan.
>>
>>108294085
Ingen bryr sig, du måste åka tillbaka
>>
>>108294148
d1a
>>
>>108294148
Det var ni som frågade varför hazarer är hatade. Jag förklarar hur det faktiskt ligger till ditt j'ävla mongolida CP.
>>
File: talibaner.jpg (171 KB, 1440x971)
171 KB
171 KB JPG
>>108294123
Hell seger
>>
File: unknown-5.png (1.48 MB, 689x1280)
1.48 MB
1.48 MB PNG
neodoge jagjagen är det som driver mig i dagsläget
>>
File: 1547455559202.png (41 KB, 210x252)
41 KB
41 KB PNG
>>108294005
>ditt ansikte när du hanrejas från förstaplatsen av en vuxen nigger
>>
>någon yttrar en motsatt åsikt i ekokammaren
>"AAAAAAAAAAAAH DU MÅSTE ÅKA TILLBAKA DDS"
>>
>>108294189
Ingen bryr sig, ser du ut som en bajstolle ska du ut oavsett vilken ökensekt du tillhör
>>
>>108294085
Dags för de vidriga halvmongoliska mansbarnen att dra tillbaka till iran då
>>
>>108294196
Borde ändra på svho pastan till hazarer.
>>
>>108294085
Åk hem.
>>
>>108294237
det var i detta ögonblick som han tog rödpillret
>>
>>108294280
>>108294280
>>108294280
>>108294280
>>108294280
>>
>>108294252
åk.hem.
>>
>>108294263
Jag kan spåra mina förfäder tillbaka till vikingatiden ditt jävla dampbarn. Åk hem till Kongo din jävla negerunge.
>>
File: 1535016930651.png (9 KB, 231x218)
9 KB
9 KB PNG
>HALLÅ VARFÖR FÅR JAG INTE HA RETARDERADE ÅISKTER DETTA ÄR EN EKKOKAMMARE!!!!!!!!
>>
>>108294309
Jaså? Som vilka?
>>
>>108294309
mm, spåra de hela vägen ner till ArabienDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.