[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: 1557214615919.jpg (252 KB, 1330x1200)
252 KB
252 KB JPG
edycja upalna
>>
tutaj postuje
>>
lecimy kurwa tutaj
>>
File: 1557600871413.jpg (469 KB, 1638x1857)
469 KB
469 KB JPG
idę dzisiaj na obiad do babci
>>
File: 1558542567507.png (131 KB, 506x547)
131 KB
131 KB PNG
>2 fredy
>>
jak chcecie to zareklamujcie w tamtym bo ja mam wyjebane
>>
>>106938224
w imię zasad skurwysynu
>>
dalibyscie się wyruchać murzynowi za milion dolców?
>>
File: file.png (403 KB, 1115x810)
403 KB
403 KB PNG
>to tylko 33 stopnie
>>
>>106938298
zależy od murzyna
>>
>>106938377
elaboruj
>>
>>106938430
no jak dużego pytonga ma, bo jak większy niż przeciętny stolec to nie
>>
lato pełną gęba, postują w nielegalnej
>>
pipa!
>>
>>106938591
nawet za milion dolarów? ja bym się poważnie zastanowił
>>
>>106938599
spoko cirino.pl
>>
>>106938722
co to?
>>
>>106938722
dosłownie co
>>
kompromitacja cweli
>>
będzie na recykling
>>
File: 1554974372289.png (145 KB, 600x600)
145 KB
145 KB PNG
co Wy znowu odpierdalacie?
>>
File: 1557229074247.png (149 KB, 458x440)
149 KB
149 KB PNG
>wy z dużej
>>
File: 1544660487971.png (968 KB, 850x1293)
968 KB
968 KB PNG
>>106940315
Anonów szanować trzeba, a język polski tym bardziej
>>
File: 1558292563842.jpg (552 KB, 850x602)
552 KB
552 KB JPG
postuje tu bo tam juz sie zaczelo sranie
>>
mówiłem kurwa że tylko legalna
>>
File: 1556015574392.png (125 KB, 625x682)
125 KB
125 KB PNG
>>106940315
>dużej
>>
no elo wstałem
>>
>>106940828
idź spać
>>
File: 1550691472492.jpg (223 KB, 1000x1192)
223 KB
223 KB JPG
>wspomnij o warszawie
>zaczyna się sranie
garncaratwo
>>
idę tu bo tam śmierdzi bóldupiącymi wieśniakami co chyba dopiero wrócili z pola
>>
File: 1557041697125.jpg (134 KB, 960x1391)
134 KB
134 KB JPG
>burza z gradem 5-7 cm
postujcie wasze twarze gdy Poznań będzie dziś zmieciony z powierzchni ziemi
>>
File: 1530216092099.jpg (32 KB, 590x601)
32 KB
32 KB JPG
>>106941112
jebać posen desu
t. szczecin
>>
File: 1367258946.jpg (31 KB, 300x400)
31 KB
31 KB JPG
>>106941112
bazowany Boge
>>
File: 1488461352717.webm (523 KB, 676x720)
523 KB
523 KB WEBM
>tug dostałeś alert RCB
o kurwa dzieje się
>>
File: 1483964035864.jpg (22 KB, 458x456)
22 KB
22 KB JPG
>https://rcb.gov.pl/alert-rcb-burze-z-gradem/

znowu zmiecie pół lasu
>>
warszawa to gówno jebane
>>
>>106941321
wypierdalaj tam ze swoim gównem, a nie jeszcze tu błota nanosisz
>>
post
>>
ale martwo do chuja. Tylko nie mowcie ze w innej nitce postuja
>>
>>106943786
nie, postujemy tylko w tej ;)
>>
>>106943925
>>106943925
tam jest 280. Idziemy tam
>>106938005
>>
>>106943974
czyli zaraz będzie tu, nie idę bo za ciężki jestem, źle mi się chodzi
>>
jestem
>>
też dostaliście smsy z ostrzeżeniem żeby nie wychodzić z domu, bo burza będzie?
>>
Karol to zjeb
>>
>>106944572
nie bo nie jestem p*znaniakiem
>>
>>106944572
nie, my mielismy pare dni temu
>>
File: 1547849361180.png (403 KB, 900x900)
403 KB
403 KB PNG
>>106944624
i co? Była burza?
>>
pewien anon w tej nitce nigdy nie ruchał
t. wiedzacz

nie wstyd mu?
>>
>>106944680
też miałem wtedy, była i nawet w paru miejscach wyjebało prąd i podtopiło ulice
>>
>>106944680
nie mocniejsza niż normalnie, rozsyłają pewnie żeby nie beknąć jak coś się stanie
>>
tez dostaliscie sms z ostrzeżeniem ze dzisiaj maki postuje w /polsce/ i zeby schowac komputer do szafy?
>>
jak dorosnę to chcę zostać wirtualną jutuberką :)
>>
File: 1549733420681.jpg (62 KB, 535x557)
62 KB
62 KB JPG
>>106944733
ale tsundere
>>
jebac anime
>>
>dostan sms
>obudź się kurwa samuraju, mamy grad do roztopienia
dziekuje kijanu
>>
>Jak ustalił portal OKO.press, PKP Intercity na czas trwania festiwalu Pol’and’Rock planuje objazdy Kostrzyna. Wcześniej decyzję o zrezygnowaniu z dodatkowych pociągów podjęła należąca do państwa spółka Przewozy Regionalne.
Opinie o Owsiaku i jego festiwalu?
>>
File: 1484195387759.jpg (588 KB, 700x1050)
588 KB
588 KB JPG
>>106944856
to ale nieironicznie
>>
>>106944885
ludzie są tam szczęśliwi, weseli i dobrze się bawią spędzając czas z sobą a więc SMRÓD
>>
>>106944885
brud jebany
powinno się używać wagony do przewozu bydła
>>
File: 1560349900246.jpg (549 KB, 1130x598)
549 KB
549 KB JPG
ale srają transiki
>>
File: IMG_20190611_103555.jpg (162 KB, 899x1440)
162 KB
162 KB JPG
po walce o każdy cm wyszło mi 15cm jak zmierzę z boku a nie od góry
>>
dikku mi dissu
>>
>>106944942
to
>>106944952
i to jeszcze bardziej
>>
>>106944942
ale piecze patusa z Brudstoku
>>
ale dzisiaj widziałem piękną starszą kobietę
widać że coś koło 50-60 bo już siwiejąca ale twarz miała bardzo młodą i piękną
>>
>>106944960
>kolejny odcinek z serii patrz ten chory psychicznie koleś którego nikt nie zna mówi że jest zły
>>
>>106944993
chyba razem z kręgosłupem
>>
>>106945004
ale czytaj ze zrozumieniem
>>
>Co jest najważniejsze w kremówce?
>Cukier puder na wierzchu
>nie krem?
>krem
>>
>>106944993
to chyba nie tak źle nie? ja mam 17
>>
>>106945032
zazdrościsz mojego Mistrza Wojny
>>
warszawka
>>
>>106945086
no takiego potwora to co najwyżej na filmach widziałem i to pewnie sztuczne
>>
File: IMG_20190610_110755.jpg (741 KB, 1462x2048)
741 KB
741 KB JPG
>>106945069
wcześniej myślałem że mam góra 13 cm i były kompleksy
>>
>>106945065
krem ale nie za słodki, czasami dopierdalają więcej cukru żeby dłużej jadalna była
>>
File: 1481230187173.jpg (125 KB, 750x537)
125 KB
125 KB JPG
>>106945065
>>
>>106945130
chyba nie ma się co przejmować, to i tak więcej niż większość ludzi
>>
>>106945024
>widać że coś koło 50-60 bo już siwiejąca
jemu nie mówcie
>>
ja mam 16cm ale co z tego jak główka pokryta grudkami, prosakami i grudkami perłowymi prącia
mój kutacz nieironicznie wygląda jak z jakiegoś rape orc dożynka
>>
Ciągnące sie krówki, słodkie praliny, czekoladowe rurki a to wszystko zwięczone garścią karmelków
tak, jestem papieżem. Dlaczego pytasz?
>>
já mam bagiete 26 cm, zazdrościcie polaki?
>>
já mam bagiete 26 cm, zazdrościcie polaki?
>>
>>106945268
nie bo nie istnieje loszka której mógłbyś to wsadzić aż po jaja
>>
File: Bez tytułu.png (280 KB, 672x420)
280 KB
280 KB PNG
parzyste system shock 2
nieparzyste kawa
>>
>>106945376
twoja stara xdddd
>>
>>106945376
tak sobie wmawia dicklecie
>>
co robicie
>>
>>106945542
wale konia
>>
>>106945591
przestań
>>
File: 1466794067263.png (224 KB, 500x800)
224 KB
224 KB PNG
>>106945542
sram
>>
File: 1539111521596.png (8 KB, 250x202)
8 KB
8 KB PNG
>>106945542
słucham rapu
>>
wasz rekord walenia na dzien?
7 razy hir
>>
>>106945638
czemu nie trapu
>>
>>106945542
gram w animkową gierkę
>>
dlaczego te japońskie skurwysyna muszą cenzurować cipki
no debile
>>
>>106945733
bo nie
>>
>>106945614
no już skończyłem
>>
>>106945792
podziękuj ameryce
>>
>>106945801
nie to nie
>>
postujcie waszych ulubionych raperów a ja wam powiem czy jesteście bazowani czy cringe
>>
>>106945715
17h bez przerwy
>>
File: cejrowski-1-1.jpg (46 KB, 550x365)
46 KB
46 KB JPG
>wchodzisz do karczmy
>z kąta dochodzi do ciebie głośny odgłos siorbania
>"witaj podróżniku, mam dla ciebie zadanie"
>>
>>106945951
https://www.youtube.com/watch?v=NMZ2Z39QuqU
>>
>>106945951
>postujcie waszych ulubionych raperów
>raperów
cringe
>>
>>106945951
szpaku
>>
>>106945994
baza
>>
>>106945966
Dosłownie mój ulubiony post kiedykolwiek w tym geberalu
>>
Dlaczego w tych tureckich serialach wszystkie kobiety to blondynki o niebieskich oczach?
>>
>>106945951
fazi
>>
>>106946030
dzięki
>>
>>106946135
nie wszystkie
zamykam
>>
>>106946150
to

EDIT: pisownia
>>
obudź się kurwa samuraju, mamy buciki do sprzedania
>>
>>106946150
Właśnie oglądam i absolutnie wszystkie, poza jedną która jest ruda
>>
>>106946135
bo turcy sa biali
>>
szanuje ernesta hemingweja
>>
a ja taco hemingweja
>>
>>106946308
baza
>>
File: elliot.jpg (145 KB, 900x900)
145 KB
145 KB JPG
Obudz sie kurwa samuraju, mamy normictwo do spalenia.
>>
File: 501384.jpg (6 KB, 266x266)
6 KB
6 KB JPG
>>106946425
o nie samuraju, nie czuję się za dobrze
>>
>>106945968
Baza
>>106945980
Cringe
>>106945994
Cringe
>>106946137
Cringe
>>106946308
Baza
>>
moje klimaty? gombrowicz i trapy -.-
>>
Hello polish frens
Do you own a shirt with white and red stripes?

I have only met 1 polish person in my life and he had a shirt with white and red horizontal lines. It took me an embarrasingly long time to realize that it's basically mimicking your flag.
Are those common?
>>
>>106938298
Czemu nie.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=seCaY4Gzj5k
https://www.youtube.com/watch?v=seCaY4Gzj5k
https://www.youtube.com/watch?v=seCaY4Gzj5k
https://www.youtube.com/watch?v=seCaY4Gzj5k
Szpaku >>>>>> taku sraku
>>
>>106946655
first time hearing about that
>>
bolało tylko patusie
bo mogło zaboleć mame
>>
https://www.youtube.com/watch?v=EB-wxKVu788
https://www.youtube.com/watch?v=EB-wxKVu788
https://www.youtube.com/watch?v=EB-wxKVu788
https://www.youtube.com/watch?v=EB-wxKVu788
czy reto to najlepszy polski raper?
>>
>>
>>106946953
Wstawaj kurwa.
>>
>>106946547
https://vocaroo.com/i/s0EkDdSP8xuN
>>
>HEHE LE WSTAWAJ SAMURAJU EPICKI MEJ MEJ XDDDD
Ale wyjebało szambo w lato.
>>
>>106946860
dosłownie kurwa kto
>>
>>106946732
For real?
Doesn't it make sense though?
I thought he was wearing that because it resembles their flag.
>>
https://www.youtube.com/watch?v=CFWbnYml2Rg
>>
tak naprawde nie mam życia którego chce bo jestem leniwy i mi sie nic nie chce lubie leżeć grać w gierki i postować czasem mi doskwiera że nic nie mam ale ogólnie jest okej
>>
Ale kurwa masakra w robocie
>>
File: 1441048973609.jpg (69 KB, 640x640)
69 KB
69 KB JPG
mój samuraj wstał
>>
>>106947314
baza
>>
o kurwa zaspałem
>>
zw idę obudzić samuraja, jeśli wiecie co ja znacze
>>
DREWNIANE DRZWI W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH
>>
DRZWIANE DREWNA W KOZACH OBOZOWYCH
>>
File: 1556094764903.jpg (39 KB, 500x512)
39 KB
39 KB JPG
>40 stopni
>>
>>106947773
chyba w polsce sigma
tutaj w polsce A mamy 31 stopni
>>
Samuraju, jebany Japońcu,
Przekaż swemu Wschodzącemu Słońcu -
Że psim chujem jest w kimonie i mu z ryja gównem wionie.
I z niego kondoma nie ściągaj
>>
e samuraje
>>
>>106947773
dosłownie nigdzie w pl
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ULnMJGVo-7g
nuta
ANONY POWSTAŃCIE
>>
maszerują cwele, maszerują
>>
ale nuta
https://youtu.be/vdoO_yinh_M
>>
Co wy tak o tej gierce pierdolicie.
>>
tak po dwóch trzech dniach nofapu sperma robi się bardziej gęsta nie uważacie?
>>
Ja mam 15cm, to chyba niżej niż polska średnia.
>>
maszerują samuraje maszerują
>>
Mamooooo! Łysy cwel ZNOWU forsuje!!!
>>
File: 1548514226373.png (651 KB, 900x637)
651 KB
651 KB PNG
>znowu przysłali alert burzowy
oj będzie się działo
>>
bez czynszu
>>
>>106948551
chuja będzie p*znaniaku
>>
>>106948561
pruk
>>
File: 1560002064217.jpg (141 KB, 972x1200)
141 KB
141 KB JPG
>>106947314
dosłownie /naszgość/
>>
File: 145206577.jpg (111 KB, 614x540)
111 KB
111 KB JPG
w-well it was nice talking to you
bye now
>>
no wypierdalaj mongole
>>
File: 1558262939567.jpg (8 KB, 222x208)
8 KB
8 KB JPG
Loli hot edition
Post more please

Also
How hot there?
35 c?
>>
File: C1MmFsPVQAAb4Ik.jpg (98 KB, 960x541)
98 KB
98 KB JPG
wstawaj kurwa samurajko, mamy tatary do opierdolenia
>>
>>106948771
paedo
>>
File: 1531519149694.png (920 KB, 1375x1000)
920 KB
920 KB PNG
>>106948771
too hot
>>
>>106948771
32. Too hot
>>
chcę
życzę sobie
a wręcz żądam
gf 2d
>>
File: Zr-bs06T.jpg (44 KB, 619x619)
44 KB
44 KB JPG
hej co tam
>>
File: IMG_20190409_154759.png (203 KB, 400x400)
203 KB
203 KB PNG
>>106948946
precz kurwo złodzieju
>>
>>106948946
a nic
>>
I refuse to steep down to speaking the Polish language on the Internet, there are clear-cut imits to self-debasement. To speak Polish would be to admit one's an animal, rather than a human being, thus free of basic human dignity. Let the Polish language be forever cursed.
>>
>>106948984
morda kurwo polaku bo cie sprywatyzuje i będziesz zapierdalł za miskę ryżu
>>
Dosłownie kurwa morawiecki mógłby mi matke zajebac, wyruchac ojca a potem spalic moj dom i tam bym go kurwa kochał
ma cos w sobie ten jebany psychopata
>>
https://www.youtube.com/watch?v=aGEl6BkjouU
>>
File: stfub.jpg (51 KB, 610x610)
51 KB
51 KB JPG
>>106949039
zamknij kurwa ryj
>>
>>106949037
we have one of these self hating immigrants on our general too!
pay him no mind, he is a cuck and this is literally his fetish
putting himself down
>>
>>106949076
doigrałeś się kurwa, proszę podać dane miejsca zatrudnienia
>>
>>106949083
Do not address me ever again.
>>
File: 1559985225967.jpg (56 KB, 540x700)
56 KB
56 KB JPG
anoni anoni
>>
File: 1525781697482.png (664 KB, 1290x1821)
664 KB
664 KB PNG
>>106949117
warszawka, wielkie kurwa korpo, ulica zapierdalania 21/37
>>
35 dziś, za gorąco
>>
nie boomer a wybuchacz nie zoomer a zbliżacz
>>
nazwałem ten obraz "chaos"
sam nie wiem co on przedstawia
dałem się po prostu poniesc fantazji ;)
>>
>>106949193
no i jutro zostajesz wyjebany z korpo i płacisz cały swój majątek w ramach zadośćuczynienia za kurwienie na głowę państwa. Pozdrawiam.
>>
>>106949037
>steep
t. widened matura exam 9y%
>>
bojkotuje cd projekt
>>
>>106949261
daj tldr
>>
EJ KURWA
jak sie nazywala ta manga o sakurako i jej rodzinie?
>>
>>106949261
kek
>>
>>106949297
jest tam złożony wyłącznie z czarnych, i mamy korporacje zarządzane przez białych. czyli rasizm
>>
File: 1541091584164.png (986 KB, 1019x625)
986 KB
986 KB PNG
którą chcecie
>>
>>106949530
gang, kurwa

aż dostałem wylewu
>>
>>106949547
czy to obrazek z deviant arta
>>
>>106949595
nie
>>
>>106949547
ta na najbardziej na lewo
mmmmmmmmm
>>
>>106949639
dobry gust
>>
>>106949639
*ta najbardziej
kurwa też aż dostałem wylewu
>>
choć raz byście mnie zaskoczyli i wrzucili coś ciekawego
>>
File: 1557086919661.png (8 KB, 233x216)
8 KB
8 KB PNG
choć raz byście mnie zaskoczyli i wrzucili coś ciekawego
>>
ale wpierdalam
>>
File: image.jpg (171 KB, 1024x723)
171 KB
171 KB JPG
>>106949673
>>
File: 14FE.jpg (26 KB, 850x300)
26 KB
26 KB JPG
and that's a good news
>>
File: 1560327460352.jpg (123 KB, 1080x1257)
123 KB
123 KB JPG
>>106949673
>>
jutro chyba sobie zrobie frytek na dwie patelnie
>>
>>106949786
witam pana widened mature
>>
>>106949791
ciekawe
>>
>>106949817
>patelnia
tego się fryteczkom nie robi
>>
>>106949791
no już nie egzystuje, zdech w 2016
>>
Czego konkretnie nie robi się kotu?
>>
>>106949943
przecież takie są dobre, a ty jak?
>>
File: dsaf.jpg (75 KB, 780x360)
75 KB
75 KB JPG
zrobiłam to
>>
>on nie ma frytkownicy w domu
Może jeszcze obierasz ziemniaki ze skóry?
>>
>>106950161
głęboki olej
>>
>>106950258
nom na patelni
>>
>>106949949
to jego ojciec chyba
>>
>>106950288
to jakieś dziecięce porcje a nie dla dużego byka
>>
>>106950252
Nie mam, bo głęboki olej to nie dość że marnotrawstwo od którego kupiec zaciera ręce, nie dość że niezdrowe to jeszcze mi nie smakuje.
Szach-mat, syjonistyczna szmato.
>>
>>106950365
dlatego na dwie
>>
>>106950252
i jesz takie tłuste gówno grubasie?
>>
File: 92d.jpg (5 KB, 211x239)
5 KB
5 KB JPG
>smażenie polackich frytek na polackim tłuszczu w polackiej patelni
>>
mama się znowu przysrywa o nic
>>
>przyniosłem do pracy domowe żarcie ale mam ochotę przypierdolić kfc
pomocy
>>
File: 55817452_p0.jpg (256 KB, 700x1000)
256 KB
256 KB JPG
>>106950410
>marnotrawstwo
po prostu nie wymieniaj oleju ziomuś
>niezdrowe
no ja żyję i mam się dobrze
>>
>matka boi się nawet do ciebie odezwać
>chwali cię za to ze zmienisz majtki
bo rodziców trzeba mieć w psychopatycznej garści ;)
>>
>>106950576
nie rób tego euras
>>
File: 1550048397667.jpg (1.11 MB, 1440x2960)
1.11 MB
1.11 MB JPG
Byłem dzisiaj na mieście i na widok tych wszystkich uśmiechniętych par zaczęło mnie boleć serce i prawie się rozpłakałem
>>
>>106950624
Mam nadzieję że przynęta. Tak czy siak jesteś pizdą.
>>
>odpowiadacz na kilkugodzinne posty to nowokurwa
no teraz to sprawiło, że myślę
>>
>>106950629
a-ale
>>
>>106950633
a na widok małych dziewczynek co odczuwasz
>>
>>106950588
>nie wymieniaj oleju ziomuś
JESZCZE POLSKA NIE ZGINELA
>>
>>106950895
Chęć rozjebania ci łba zjebie, przestań spamować to samo gówno dzień w dzień
>>
ale się sra bigot
>>
>tug jesteś tak wielkim fanem Wiedźmina że zacząłeś siwieć w wieku 21 lat
>>
>>106951583
ruchasz czarownice?
>>
>>106951690
tylko samice czarownic - wróżki
>>
kiedy wyszły z mody irokezy?
>>
>>106951938
one nigdy nie były w modzie
>>
https://www.youtube.com/watch?v=3cV6pnvCVM4
>>
kurde no nie najadłem się ale kfc to za dużo, trzeba będzie ruszyć dupę do biedronki
>>
nie ma to jak zimne piwo na takie upaly
>>
>>106952223
spać mi się chce po piwie, i źle się czuję nawet po dwóch następnego dnia
>>
Los/zostań noc [uczucie nieba]
>>
czuje jakby mnie tu nie bylo
nawet upal mi nie przeszkadza
>>
jaki smak ma biały monsterek w porównaniu z klasykiem?
>>
>>106952588
derealizacja/depersonalizacja
>>
File: demmobiusbois.jpg (36 KB, 324x417)
36 KB
36 KB JPG
mam nadzieje ze sie nie zadajecie z tymi chłopakami z Mobius
>>
ja się zadaje tylko z ziomkami z thais pod blokiem
>>
aaa dajcie mi ją nie wytrzymam burza deszcz dmuchanie
>>
anoni gram sobie w gówno gierkę, która wymaga grindu, więc ustawiam sobie makro.
Czy jest możliwe jakoś tak zrobić na jednym kompie, żeby do okna z gierką aplikowało mi się to makro, ale żebym wciąż mógł sobie gównopostować albo nawet grać w coś innego w tym samym czasie?
>>
File: 1559320439698.png (91 KB, 472x436)
91 KB
91 KB PNG
>>106953321
wszystkie dobre ziomki sa z Ab
>>
fajnie muszą mieć femki przez to że nic nie mają między nogami
>>
>>106953390
polurkuj o ui automation
>>
>>106953390
tak
>>
>>106953571
Ja mam 3cm gdy nie stoi wiec w sumie mala roznica.
>>
>>106953571
>femka może sobie nosić spódniczkę i jej wtedy miło powiewa między nogami
to jest seksizm że my jesteśmy skazani na gotowanie jajek
>>
>>106953390
jeszcze jak
>>
>>106950867
Nie wiem jak inni późnoodpowiadacze, ale to prawda że ja jestem na 4 podbródkach tylko od 5 lat z hakiem. Skąd wiedziałeś.
>>
File: 1559422839799.png (13 KB, 454x520)
13 KB
13 KB PNG
>dekonstrukcja
>>
>>106950954
czy wy debile wciąż nie ogarnęiście że to fałszywa flaga
>>
zapodajcie jakąś dobrą gierkę mmorpg, ale żeby były europejskie serwery. pisanie z ludźmi z drugiego końca świata robi się nudne.
>>
to smakuje jak gówno
>>
File: 1428799436115.png (453 KB, 1140x1689)
453 KB
453 KB PNG
>>106953893
tibia
>>
File: 1559500154459.jpg (527 KB, 2100x1470)
527 KB
527 KB JPG
>>106953723
>>106953605
>>106953575
a jak i czy to w ogóle możliwe dla upośledzonego technologicznie debila bo żbsz nic nie rozumiem z wiki
>>
>>106953959
no troche tu troche tam poklikasz
ogólnie musisz znać assemblera i cos w arudino robic ale mozna
>>
nigdy nie grałem w tibie i nie wiem o niej nic poza tym że knajt wali z axa a druid z różdżki
>>
>>106953999
>musisz znać assemblera i cos w arudino robic
nie wiem nawet co to żbsz
rozumiem w takim razie że to jest coś co bym samemu musiał napisać, a nie mógłbym po prostu jakiegoś gotowca ściągnąć, tak?
>>
>>106954064
no trzeba tam w rejestrach sie bawic stary
jest to robota na minimum 20 godzin dla zaawansowanego informatyka z politechniki wiec nie da rady przykro mi
>>
>>106953571
podobno penis jest bardziej higieniczny. Ale dopóki nie lejesz to spoko
>>
tydzień bez kompa i dostaje pierdolca
co robić? bo telefon już jest nudny
>>
File: 1559530269057.png (795 KB, 877x1215)
795 KB
795 KB PNG
>>106954199
no trudno, nie będę mógł gównopostować 24 godziny na dobę, eh
>>
tzipa sama się czyści
>>
>>106954202
w waginie panują warunki beztlenowe i zachodzi fermentacja, są tam bakterie niespotykane w innych częściach ciała
>>
ty jesteś takim dzbanem czy tylko udajesz?
>>
idę do biedrony co kupić do jedzenia?
>>
>>106954279
ciężka ta gra? bo jak nie to postaw wirtualną maszynę i napisz skrypt w AutoHotkey, bardzo prosty język wystarczy pisać rzeczy typu "Send ABC, MouseMove,500, Click down, Sleep,1000, Click up"
>>
>>106954260
hobby sobie znajdź
>>
File: 1543832509097.png (115 KB, 500x500)
115 KB
115 KB PNG
>>106954260
>co robić
przywieźć kompa
>>
a pamiętacie jak stary anona się schlał i go pijanego po osiedlu taczką wozili?
>>
dlaczego cipa jest ładniejsza jak jest w trybie spoczynku niż jak jest w trybie ruchania
>>
>szukamy TYLKO studentek na nasz staż
>Panów prosimy o nie zgłaszanie swoich CV
z/w idę na marsz kobiet
>>
>>106954260
laptopa nie masz biedaku?
>>
File: 1549457612378.png (174 KB, 645x812)
174 KB
174 KB PNG
>kobiety mają ciężko w ży-
>>
File: 1560362894717.jpg (160 KB, 1200x900)
160 KB
160 KB JPG
Wiedźmin zapowiada się nieźle
>>
was bury
>>
>>106955034
czy to górnicy czy co
czemu tacy czarni są
>>
>>106938298
taki wygląd lewaków
>>
>>106954797
robie tak samo jak szukam wspólokatorów
>>
jest i on
>>
File: 15531529587431.png (260 KB, 500x545)
260 KB
260 KB PNG
>10/20
>od 11 zdane
eh fellow studenciaki pocieszcie mnie
>>
>>106954450
>postaw wirtualną maszynę
czyli że coś takiego? https://blog.storagecraft.com/the-dead-simple-guide-to-installing-a-linux-virtual-machine-on-windows/
bo nie znam w ogóle

gierka prosta, mam makro napisane na gównoprogram, więc z tym jakoś pójdzie
>>
File: frog.jpg (8 KB, 250x250)
8 KB
8 KB JPG
>>>/tv/116533815
POLACZKY ROZJEBANE
>>
File: 3408_eebf_500.jpg (82 KB, 500x747)
82 KB
82 KB JPG
>>
>>106955304
Będzie dobrze anon
>>
>>106955340
w sensie, pobierasz Virtualbox i ISO windowsa, instalujesz go w maszynie wirtualnej i on jest w osobnym oknie
>>
File: 1559303725232.jpg (23 KB, 720x405)
23 KB
23 KB JPG
>>106955398
dziękuje anon aż mi się ciepło na serduszku zrobiło
>>
co za koleś
>>
a tako?
>>
>>106955393
>pikantne
uważaj z postowaniem takich, ktoś tu się może zesrać
>>
>>106955304
hehe chuj ci w dupe
>>
>>106955491
czemu z kasety nagranie
>>
podszywam się czasem pod anona napływa ale chyba muszę przestać
on chyba myśli że mu przyklaskuję a nie że się z niego nabijam
>>
File: 1560286420462.png (492 KB, 700x933)
492 KB
492 KB PNG
>>106955491
nie bo nie ma nosa
>>
>>106955637
pro tip
nikt nie spędza 10 godzin poza teczkarzami na analizie postów
twoja epicka podszyta ironia do nikogo nie trafi
>>
jestem studentem
>>
tylko takie wydanie znalazłem
>>
>>106955695
jakie teczkarstwo co ty gadasz
tylko daje jakiś debilny tekst o lewakach/żydach a nie żadna analiza
>>
File: 1537021507398.jpg (202 KB, 826x1169)
202 KB
202 KB JPG
no i chuj burza się rozeszła
>>
>>106955830
no i prawidłowo
jebać lewactwo
>>
jak to dobrze że niedługo znoszą visy do Stanów, w końcu będę mógł spierdolić z tego zascianka do normalnego kraju
>>
>>106956035
nie zrozumiałeś debilu
baitujesz mnie czy na serio napływie z pola
>>
>>106955304
>próg 55%
>>
>>106956090
>niedługo znoszą visy do Stanów
no na pewno
>>
po co debile idą na studia
>>
>>106956101
spoko lewaczku
>>
>>106956171
Żeby przedłużyć dzieciństwo o 4 lata
>>
>>106956101
przypominacz że /rzeczpospolita/ to general prawicowy i radze napływowi jak tobie wypierdalać
>>
>>106956090
x kurwa D
>>
>>106954712
nie mam pojęcia gdzie skończę więc nie chcę go wozić w te i nazad
>>106954863
nie jestem jakimś studenciakiem, ja potrzebuję wielkiego sprzętu
>>
>>106956176
napływie polityczkarzu obsrany
>>
>>106956244
ten general był prawicowy zanim obsrane napływy jak ty się tu zleciały
zawsze możesz wrócić na kara, vi czy inne gówno z którego przyszedłeś
>>
File: 1518043353055.png (269 KB, 575x669)
269 KB
269 KB PNG
>>106956223
>/rzeczpospolita/
jak dobrze ze to gowno zdechlo
>>
>ten general był prawicowy
w 2014 nie był prawicowy ale pewnie nie pamiętasz
>>
>>106956323
>t. napływ z wyborów
>>
>>106956090
od 20 lat burgery wodzą polaczków z
>zniesiemy wizy!
Bush
Obama
Trump
każdy mówi że zniosą ale gdyby chcieli to już by to dawno zrobili debile, żeby znieść wizy ludzie którzy jadą do stanów musza wracać, a ponieważ zbyt duży % polaczków zostaje na nielegalu to chuja a nie wizy zniosą
>>
>>106956398
>>106956398
>>106956398
>>
>>106956223
wracaj na wykop z tą swoją polityczką
>>
>napływy z /a/ i cirino i innego gówna próbują zmienić historię
nic nowego, kwiczcie dalej z waszym /pol/ ciuciubabka
>>
>monitor 720p, 4 giga ramy, linuks, usb 2.0, zupełny brak chęci na upgrade
niedługo zumerzy będą się śmiać z mojego kompa ale mój klocek mi spokojnie wystarczy na 10 lat co najmniej
>>
>>106956243
>nie jestem jakimś studenciakiem, ja potrzebuję wielkiego sprzętu
ale można mieć jedno i drugieDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.