[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: 1540523179906.jpg (155 KB, 779x805)
155 KB
155 KB JPG
Asemasotapainos
>>
oispa loli
>>
KIITOS PÄÄMINISTERI RINNE
>>
oispa ikuinen talvi
>>
File: 1548704340164.jpg (1.53 MB, 1280x1837)
1.53 MB
1.53 MB JPG
Vien exäni kahville.
>>
oispa asemasota
>>
File: 1546880778551.jpg (61 KB, 912x599)
61 KB
61 KB JPG
onkohan pariisin viranomaiset jo käyny koputtamassa vargin ovella
>>
File: halt.jpg (623 KB, 849x1200)
623 KB
623 KB JPG
>>104264607
nyt näkkyy jotain mitä ei saisi
>>
>>104264671
Ei ne uskalla, pelkäävät että tulee morasta kylkeen.
>>
File: 155456.webm (2.21 MB, 640x352)
2.21 MB
2.21 MB WEBM
tuntuu aika epätodelliselta, pakko olla elokuvaa tj
>>
normot ja hiekkaneekeriuskonnot vittuun mämmistä
>>
Söin kokonaisen snellmannin lenkin ja silti on vielä nälkä.
>>
>>104265253
oho
katainen vittu
>>
>>104265046
huh, onneks kerkesin näkemään
>>
>>104265046
Sinnekö meni nyt Notre Dame?
>>
>>104265519
Sinne män.
>>
>>104265519
ei se ollu alkuperäisessä kunnossa muutenkaan
uudelleen rakennettu monta kertaa
>>
>>104265504
>>104265519
torni kaatu jo, aamulla ei ole kuin rauniot
>>
File: 1538626239776.png (347 KB, 1280x1384)
347 KB
347 KB PNG
>>104265046
Surustaa. Todella kaunis, vanha ja historiallinen rakennus
>>
>>104265633
suositumpi turisti kohde kuin eiffel torni
>>
tuleeko normoilla oikeasti joku tunteellinen reaktio jostain rakennuksesta vai onko se vain lauman mukana myötäilyä
>>
File: 1546267570891.webm (1017 KB, 804x538)
1017 KB
1017 KB WEBM
No voe
>>
>>104265748
Nätti talo, on kivempi ei-palaneena.
>>
>>104265748
Onhan tuo nyt aika kulttuurihistoriallisesti merkittävä pytinki
>>
Eipä ole kuvaa nauravasta Vargista.
>>
>>104265977
nauru on naisille, lapsille ja kr*stityille
>>
File: miksi teit sen.jpg (14 KB, 480x360)
14 KB
14 KB JPG
>>104265046
TUHANNEN TAALAN KYSYMYS:

Kenen syy?

Arvaaja voittaa rehvastelupisteitä.

Itse sanon, että oli neekerit asialla.
>>
>>104265748
Ei se ole oikeasti tulessa. Kivi ei voi palaa
>>
File: 1374335817171.jpg (41 KB, 531x473)
41 KB
41 KB JPG
>>104265748
se että sää et osaa arvostaa historiaa ei meinaa etteikö muut osais
>>
>>104266093
>>104265935
>>104265886
normopaskaa
>>
>>104266033
valtion määräämät muslimipakolais apustajat
>>
File: 1443642654715.jpg (48 KB, 220x273)
48 KB
48 KB JPG
>>104266213
pelle
>>
https://www.youtube.com/watch?v=dR5GN2aPsyY
Miten onkin että valkoisten kulttuuri on näin hyvää
>>
>>104265519

No juu, tulevaisuudessa tämä rakennus on vain yksi niistä lukuisista tuhoutuneista historian rakennuksista... satutaan olemaan vain tässä nyt.
>>
Sinne meni +10 onnellisuutta per vuoro
>>
File: Varg Vikernes.jpg (461 KB, 1024x624)
461 KB
461 KB JPG
>>104265849
Lopeta kristinusko.
>>
>>104266455
paska meemi
>>
>>104264595
>pääministeRinne
>>
>>104264595
alamäki alkaa Rinteestä
>>
vois panna jokasta näistä a-studion naisista
>>
File: IMG_20190415_211636_25.jpg (218 KB, 864x1152)
218 KB
218 KB JPG
Sisustan komeroani ylijääneellä vaalikamalla
>>
File: 65419.jpg (11 KB, 320x350)
11 KB
11 KB JPG
>>104266533
tästä se lähtee
>>
File: beach sheem.webm (1.99 MB, 720x1280)
1.99 MB
1.99 MB WEBM
JOS BÄNNIT VIELÄ KERRAN NIIN MINÄ TAPAN SUT
JA ISKEN JOLLAIN MILLÄ SINÄKIN OOT MUA AVANNUT
>>
File: 1543095182790.jpg (49 KB, 472x472)
49 KB
49 KB JPG
Nyymi!
>>
Hänen karuna pidettyä maailmankuvaansa ovat muokanneet muun muassa kasvaminen alkoholistiperheessä - ja Halla-ahon omien sanojen mukaan raju koulukiusaaminen.
Koulukaverit haukkuivat, tönivät ja löivät. Halla-aho suljettiin ulos, eikä hänellä ollut juuri normaaleja ihmissuhteita. "Tunsin olevani sadistisen kiusaamisen kohteena. Opin vetäytymään sellaisen kuplaan sisään, missä mikään ei hetkauta millään tavalla", Halla-aho kertoi Savon Sanomille.
>>
>>104266908
Tuollahan möllöttää neekeri
>>
>>104266908
laita nyt vittu edes suoraan seinän kanssa VITTU
>>
>>104267013
Mikä toi musta lukittu hahmo on?
>>
>>104266908
>>104267136
Taitaa olla... VASEMMALLE KALLELLAAN *tirsk*
>>
>>104267136
Se on about suoras. Pitäs olla sinitarraa.
>>
>>104265748
Mua ainaki harmittaa jos historiallisesti tärkeitä rakennuksia tuhoutuu, muista en osaa sanoa
>>104266668
Tää on aika hyvä
>>
>>104266908
Mäki haluun
>>104266948
>röökä käres vaik makaa maas
naine
>>
>>104267375
hehehee
>>
>>104266908
on kyllä ihan vitun ruma juliste
>>
>>104267013
>Opin vetäytymään sellaisen kuplaan sisään
>persukupla on todellinen ilmiö
kjäh kjäh
>>
äänestin persuja ja vasemmistoa antakaa mulle kaikki (you)t mitä lähtee
>>
File: 126348255196.jpg (44 KB, 647x567)
44 KB
44 KB JPG
joo ihan kohta viel viis minuuttia
>>
File: 1475180375295.png (194 KB, 448x468)
194 KB
194 KB PNG
>>104268090
Voin antaa säälistä yhden kun noin kovasti hingut
>>
Musta tuli rasisti ku iskä joi ja koulus kiusattii....
>>
File: FgAAAgARSOA-960.jpg (89 KB, 800x392)
89 KB
89 KB JPG
did you watch this movie?
>>
>>104268369
halla-aho oli ysärillä vielä vassarihippi
>>
>>104268477
what is that
>>
>>104268110
Vittu Nissinen
>>
>>104268477
Yes.
>>
>>104268477
Not yet
>>
>>104268369
Harmi juttu mutta susta voi tulla vielä suurmies, esimerkiksi Suomen pääministeri
>>
>>104266908
siinähän on neeekeri =DD
>>
>>104266908
Toi nekruhan on aivan helvetin pitkä ja ohut
>>
>>104268965
Nokikeppi :Dd
>>
>>104265849
ui juma!
>>
File: maxresdefault.jpg (69 KB, 1280x720)
69 KB
69 KB JPG
>>104268965
>>
>>104266033
Joku naispuolinen korjausmiäs vahingossa jättänyt hitsauspillin päälle kun on lähtenyt kahvitauolle ja kahvitauolta sitten suoraan kotiin.
>>
Oispa työkyvyttömyyseläke.
>>
>>104269291
Hymähdin
>>
>>104266033
Röimies
>>
>>104269366
Naiset on korjausnaisia eikä korjausmiehiä
>>
>>104269507
Mitäs jos se on korjausnainen pippelillä?
>>
>>104269573
Korjaamaton, roskiin sellaiset
>>
File: 210411.png (207 KB, 1653x917)
207 KB
207 KB PNG
kirkom syttypi tulee
>>
File: 1543551470121.jpg (112 KB, 540x540)
112 KB
112 KB JPG
Oispa.
>>
>>104270488
joka kerta kun nukahdat
>>
>>104270738
Unesta herää.
>>
>>104270488
En mä haluis ainakaa olla olematta, just jees tää elo
>>
>>104270873
Olet uusi ihminen kun heräät mutta muistojesi takia luulet olevasi sama ihminen kuin nukkumaan mennessäsi
>>
>>104270873
jos ei heräis niin sitten sitä ei osais arvostaa sitä hetken olemattomuutta
>>
>>104271021
Entäs unet sitten? Missä vaiheessa tapahtuu se kuolema? Aina rem-syklin päätteessä?
>>
>>104270488
Vihaan näitä milleniaalien haha ei vittu vois läpäl tappaa ittensä ja oon ihan sika masentunut-kiertopalkintosarjiksia ja kuvamakroja. Vitun nihilistipaskat
>>
>>104268483

Hallis taisi mennä Suomen Sisun keskustelupalstoille tai vastaavaan trollaamaan kansallismielisiä porukoita ja huomasi olevansa lopulta samaa mieltä
>>
>>104271280
>haha ei vittu vois läpäl tappaa ittensä
Jakaako ihmiset näitä oikeasti tässä mielessä? Minkälaisissa nettipiireisää pyörit, että olet oppinut tämän?
>Vitun nihilistipaskat
Googleta vaikka mitä masennus on niin saatat oppia, että taustalla ei ole mikään nihilismi.
>>
>>104270439
Paikalliselle Jormalle tuli liian kiire hakemaan maanantaipatonkia
>>
>>104271145
Unet on se sama kokemus mikä tulee kun on kuolemassa ja näkee valoa tai muita hallusinaatioita
>>
File: 1542580032649.jpg (29 KB, 708x480)
29 KB
29 KB JPG
TIL, että tuolla notre damen romahtaneessa kärjessä pidettiin osaa väitetystä tappurakruunusta. Sinne meni varmaan sekin palanen historiaa.
>>
>>104272082
Remonttimiehetkö sen onnistu polttamaan?
>>
Reuters: Notre Damen katedraalin tilalle rakennetaan Notre Damen moskeija
>>
>>104272130
Epäilevät, että entisöintitöistä syttynyt, mutta ei tiedetä miten.
>>
>>104272082
myös jeesuksen puinen risti löytyi sieltä, kaikki meni
>>
File: 1360543591.jpg (41 KB, 450x450)
41 KB
41 KB JPG
>>104272302
vittujen vittu
>>
>>104272187
Hyvä
>>
>>104264503
>>
>>104272082
Yksi tappurakruunu palaa niin pusinessmiehet tekee seittemä uutta, ei hätiä
>>
File: 20140810_152743.jpg (442 KB, 1600x900)
442 KB
442 KB JPG
Asuukohan Yuuka-täti Juukassa?
>>
>>104272519
>penistä muistuttava objekti työnnetään aukkoon joka on melkein liian tiukka sille
Taas tätä raiskauskulttuuria
>>
>>104272082
... arh https://yle.fi/uutiset/3-10741863
>>
File: 163004_v1.jpg (87 KB, 307x226)
87 KB
87 KB JPG
Saan mielihyvää aina kun asiat palavat.
>>
>>104272617
Kensokyrössähän nuo.
>>
>>104272659
miesten voimafantasia*
>>
>>
>>104272660
>Korjaustöihin on budjetoitu kuusi miljoonaa euroa.
Oho
>>
>>104272660
jutkuthan siellä taas vetää vakuutusrahoja välistä
>>
https://twitter.com/notagain127/status/1117857786895818758

sattumaa? saadaanko kohta tietää että joku oli just ottanu vakuutukset? tai sitten että päätti juuri tänä päivänä olla syömättä aamiaista notre damessa?
>>
>>104272989
älä postaa tämmösiä anti semitistisiä kommentteja

muistakaa 6 miljoonaa
>>
>>104265046
Nyt oli jollain kyllä vähän liian kovat black metallit päällä.
>>
File: 1525458694875.webm (1.74 MB, 360x640)
1.74 MB
1.74 MB WEBM
>>
File: 1535682518317.png (475 KB, 668x1001)
475 KB
475 KB PNG
Minusta on kasvanut lolisti. Mitenköhän tähänkin tilanteeseen päädyttiin.
>>
>>104273110
Ai se remonttibudjetti? Vai mistä miljoonista nyt puhutaan?
>>
>>104273169
Onko Hibiki alkoholisti?
>>
>>104273266
Ei, se on vaan venäläinen.
>>
File: 13214.png (56 KB, 960x164)
56 KB
56 KB PNG
>>104266033
Jäljen perusteella puolalainen ta ivirolainen työukko
>>
>>104272082
>tappurakruunusta
Mikä?
>>
>>104273511
se mikä jessellä oli päässä ristiä raahatessa ja siihen naulittaessa
>>
>>104268519
This is a movie
>>
Huomenta
>>
>>104273940
Hyvää yötä.
>>
File: eioooikee.png (104 KB, 767x129)
104 KB
104 KB PNG
>>
>>104273302
>Venäläinen
eikös tuo ole Japski
>>
File: e056473b.png (25 KB, 300x250)
25 KB
25 KB PNG
>>104274149
Ne tekee siitä oikeasti moskeijan
>>
>>104274149
moskeijahan sieltä tuli
>>
File: 1528786652577.png (174 KB, 411x920)
174 KB
174 KB PNG
>>104274151
Hibiki on venäläinen alus, jolle tuo vodkapullo ja alushousut kuuluu.
>>
>>104268477
Mikä tuon nimi onkaan?
>>
Tietääkö kukaan palon syytä vielä?
>>104274241
>>104274244
>eioooikee.png
>>
>>104274149
Joo voi helvetti se moskeija muuttu vitsistä oikein menneeksi arvaukseksi
>>
>>104274278
mistä tiiät että ne on hibikin pikkuhousut?
>>
>>104274525
isis videota odotellessa
>>
File: 1546888719868.jpg (52 KB, 500x500)
52 KB
52 KB JPG
>>104274241
>>104274244
>>104274526
>>
>>104274626
ootko kuinka uus? tervetuloa mämmiin, täällä juksataan aika hurjasti että ei kannata aina uskoa mitä sanotaan
>>
>>104274594
Koska niiden seassa on pullo vodkaa.
>>
>>104274681
ootko kuinka uus? tervetuloa mämmiin, täällä juksataan aika hurjasti että ei kannata aina uskoa mitä sanotaan
>>
>>104274744
ne nukkuu samassa sängyssäkin niin kai niil voi olla yhteiset kaapit?
>>
>>104274769
ootko kuinka uus? tervetuloa mämmiin, täällä juksataan aika hurjasti että ei kannata aina uskoa mitä sanotaan
>>
File: 1551997489690.jpg (1.19 MB, 4093x2894)
1.19 MB
1.19 MB JPG
>>104274824
Ei se olisi huolissaan jos se olisi sen oma vodkapullo, eikä toinen tyttö olisi innoissaan jos olisi omat pantsut päässä.
>>
ootko kuinka uus? tervetuloa mämmiin, täällä juksataan aika hurjasti että ei kannata aina uskoa mitä sanotaan
>>
>>104274769
>mä vaan esitin olevani tyhmä xD
>>
>>104274824
Niin ja noissa päässä olevissa pantsuissa lukee Akatsuki, eli jäljellä on vain yksi mahdollisuus, joka on Hibiki.
>>
File: 22.jpg (1.49 MB, 961x1200)
1.49 MB
1.49 MB JPG
>>104274931
>>104274918
>>104274906
>>104274896
>>104274824
>>104274769
>>104274744
>>104274681
>>104274626
>>
nukkemestari meemi sais kuolla jo, oikeaa mestaria ei ole näkynyt enää puoleen vuoteen
>>
>>104275079
ahahahahahahahaha!!! nukkemestari on punkannu sut!!!!!!! ahahahahahahhaah!!!!
>>
>>104275223
kiitos mestari?
>>
mä kirjotin ihan varmuuden vuoksi siihen tiedostonimeen että se on juksutus mutta ei kai sitä sit lueta
>>
>>104275349
Luin sen mutta en ymmärtänyt. Näytti siltä että joku oli laittanut kasan satunnaisia kirjaimia peräkkäin.
>>
>>104274992
>>104274906
Ai, aika söpö kuva jos toi pikkupaatti on huolissaan kaveripaatin alkoholinkäytöstä. Tai siis söpömpi kuin se oli ennen.
>>
>>104274149
That's not real is it?
>>
>>104275526
no it sn ot, ot says so kn the filensma
>>
>>104275526
its the future you chose
>>
File: 1527416165393.jpg (249 KB, 1024x1149)
249 KB
249 KB JPG
>>104275480
Onko pikkutytön(vene) alkoholismi kauhean söpöä?
>>
>>104275526
It is
>>
>>104275584
lopeta juominen
>>
>>104275656
humalaiset animetytöt on kyllä söpöjä, mutta tarkoitin että on söpöä kun sen kaveripaatit ovat huolissaan.
>>
File: 1553888826039.png (721 KB, 520x698)
721 KB
721 KB PNG
pimeyden ruhtinas
>>
>>104275526
Look it up instead of trusting a bunch of anons.
People on this site are so lazy I swear.
>>
>>104275526
surely you aren't that dense, homo peter?
>>
File: 0e8.png (16 KB, 923x713)
16 KB
16 KB PNG
Jännästi kristittyjen määrä ja ihmisten kiinnostus kulttuurihistoriaa kohtaan nousee kun jotain erikoisempaa tapahtuu.
>>
File: 1406467222440.jpg (34 KB, 280x320)
34 KB
34 KB JPG
>>104276064
>kristittyjen määrä
Miten niin? Ei kait tässä kukaan oo yhtäkkiä väittäny uskovansa jesseen tuon tulipalon takia.
>>
File: 1549343380083.jpg (40 KB, 402x602)
40 KB
40 KB JPG
>>104276027
>>104276019
>>104275664
>>104275636
>>104275584
Of course I looked it up pekka.


>National fundraiser
>France's Heritage Foundation has said it will launch a nationwide fundraiser tomorrow to restore – or rebuild – the cathedral.

Wonder why the government doesn't just pay for it themselves.
>>
>>104276201
whole point to burn it down was to milk the middle class for shekels
>>
>>104276325
>implying this wasnt an accident
yikes someone reads too much /pol/
>>
>>104276187
Ei mämmissä, mutta muualla.
>>
>>104276592
Edelleen, miten niin?
>>
>>104276522
>olettaa ilman lisätietoja että vahinko
Semmonen lammas.
>>
>>104276522
puhu suomea neekeri
>>
File: 1524518234105.jpg (20 KB, 438x428)
20 KB
20 KB JPG
https://youtu.be/jadxTFqyhRM
mikä on nyymien lemppari?
oottehan siis pelannu AoE2:sta aikoinanne?
>>
>>104276831
settlers 3
>>
File: notr.jpg (156 KB, 1024x768)
156 KB
156 KB JPG
sattuko kellää makkarapakettia mukaa?
>>
>>104277351
Mulla ois lihapullia
>>
>>104276831
Kuuntelen tätä kun teen kotitenttejä. Ja aikoinaan pelasin ja pelaan vieläkin. Lemppari on kuitenkin varmaan joku Total War, varmaan tuo Medieval 2 Total War
>>
>>104276831
pelasin, mutta olin ehkä 10 ja en tajunnut sitä mitään. En myöskään muista siitä mitään muuta kuin omat custom mapit jossa mulla oli resursseja ja vihulla ei + wololoo

t. 25v
>>
File: nukustaa.jpg (352 KB, 1000x750)
352 KB
352 KB JPG
>>104277351
Kävin muuten tuolla joku 15 vuotta sitten. Kirkko oli meh, mutta kahvilat oli top tier
>>
Kävin lauantaina normoilemassa kahden kaverin kanssa vähän aikuisemmassa baarissa ja päädyttiin karaokeen. Laulusuoritukseni jälkeen kolme eri ihmistä eri seurueista sanoi että sähän laulat pirun hyvin.

Melkoinen itsetuntobuusti leevin ja jätösten vetämisestä.
>>
>>104278302
semmoset normosetit sieltä
>>
>>104278399
Oli toinen kerta baarissa viiden vuoden sisään. Joskus sitä vaan humalassa lipsahtaa.
>>
Toivottavasti rättipäät ovat Notre Damen palon takana. Saatais rotusota aikaiseks helvetin helposti jos niin olisi.
>>
File: 126348255195.jpg (33 KB, 500x418)
33 KB
33 KB JPG
>>104279020
>>>/pol/
>>
File: Hitler nope.gif (836 KB, 149x181)
836 KB
836 KB GIF
>>104279196
>>/uuni/
>>
>>104279289
takas poliin mee
>>
hui hirmitys kun oli pelottava jakso
>>
File: apustaja.jpg (34 KB, 657x527)
34 KB
34 KB JPG
>>104279987
hirnu poika kirku äänekästi seimälä roikuesa hmmph
>>
>>104279987
onks toi jotain valtaistuinpeli paskaa
>>
>>104280148
misä lipasu varrotus?
>>
File: dnjdyscSbba.jpg (128 KB, 820x773)
128 KB
128 KB JPG
>Gamd of Thrones
>>
File: apu.png (60 KB, 300x241)
60 KB
60 KB PNG
>>104280266
>Gamd
>>
File: Shiba that so.jpg (132 KB, 1323x1036)
132 KB
132 KB JPG
>>104279987
Tuo oli jakson ainoa hyvä kohtaus, ja se lopetus.
>>
File: vO7lRZ7.png (56 KB, 621x702)
56 KB
56 KB PNG
>>104280294
Kuvassa minä tällä hetkellä
>>
>>104280337
olet itsesi pahin vihollinen
>>
File: 1447375318417.jpg (311 KB, 1920x1200)
311 KB
311 KB JPG
nyt mentiin, nyymi!
>>
>>104281299
en osaa päättää kumpaa päin lentäisi niin mennään välistä
>>
File: 1526070304521.webm (313 KB, 410x466)
313 KB
313 KB WEBM
Aion tehdä lämpimiä leipiä
Pistän ketsuppia, kinkkua, juustoa sekä lihapullia niin tulee namia!
voisin sekottaa ketsuppiin srirachaa lisäksi!
>>
>>104272450
Jaha herra Kersantti!! Mites kuuluuko hassuja ääniä näin yön varhaisina tunteina?
>>
File: rugrats.jpg (77 KB, 1200x675)
77 KB
77 KB JPG
protip: ei kannata syödä puurohiutaleita suoraan paketista jos ei halua mahanpuruja
>>
>>104281830
kuulostaa ihan muksalta.
>>
>>104281830
pitäiskö olla kyllä tomaattiviipaleita, mieluusti myös sipuliakin
>>
File: 1548248564235.jpg (83 KB, 724x1024)
83 KB
83 KB JPG
>>104281830
hienoa nyymi!
tee parhaasi!
>>
File: hui kauhistus.jpg (17 KB, 337x372)
17 KB
17 KB JPG
Ei vittu jätkät oikeesti, tää Notre Damen palo sai mut ymmärtään miten oleellinen osa läntistä sivistystä Kristinusko on.
Siis ei perkele, eihän meillä olis internettiä tai keskikaljaa, ilman pyhää henkeä.
En kuitenkaan ala TAAS (erottu on), miksikään helvetin Luterilaiseksi.
Rippikoulussa opin jo että ne on kaikki vassareita ja aisankannattelijoita.
Ortodoksisuus tuntuu taas liian ryssältä.

Mikä on Suomen askeettisin (lue halpa) ja homovastaisin Kristillinen uskontokunta mihin voisin liittyä?
>>
>>104282051
ei löyry paitti sibalsia mutta kuka sitä nyt jaksais paistaa
>>
>>104282526
>homovastaisin Kristillinen uskontokunta
Katolilaisuus varmaan, katolilaiset papit tekee paljon töitä homoseksuaalisuuden kitkemiseksi.
>>
>>104282526
vanhoollis lestaadiolaiset, sano hyvästi internetille
>>
>>104282698
Ja piispat sitäkin enemmän homoilunsa piilotteluksi
>>
>>104282698
Paavi pussaa nekrujen jalkoja

>>104282724
Noilla on niitä helvetin pedofiili skandaaleja joka toinen viikko

Ei kumpikaan jatkoon.

Pitääkön mun aloittaa oma uskontokunta, ei helvetti.
>>
File: pope-francis-1.jpg (57 KB, 968x681)
57 KB
57 KB JPG
>>104282826
sori unohtu kuva
>>
>>104282526
Miksi olet homovastainen?
>>
File: 1546019835144.jpg (127 KB, 800x1000)
127 KB
127 KB JPG
huhhuh
>>
>>104281918
Mikä inspiroi tekemään näin? Voi puuron tehdä ihan veteenkin jos on niin köyhä tilanne ettei löydy edes maitoa jääkaapista.
>>
>>104282826
ei ole homovastaista uskontoa jolla ei olisi pedofiiliseksi(homo) skandaaleja
>>
File: 1497678289796.png (66 KB, 247x200)
66 KB
66 KB PNG
Surettaa Ranskan puolesta.
>>
File: 1549767091806.gif (268 KB, 1920x1080)
268 KB
268 KB GIF
kämppis meni justiinsa nyt säätämään tonne keittiöön kun mulla on leivät uunissa
>>
>>104282982
tilaa pitsa niin sen pitää mennä ovelle ja sillä aikaa haet leivät uunista
>>
>>104282982
kuulen äänistä että se tiskaa sen tuhannen ja yhden metrin korkusta astiavuorta
taitaapi leivät palaa uuniin tällä kertaa
>>
>>104282887
Siksi koska yhteiskunta ei myönnä että homoseksuaalit käyttävät huumeita aivan vitusti.

ja harrastavat vaarallisia irtosuhteita, joista syntyy virusperäisiä tauteja
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2018/09/experts-brace-more-super-resistant-gonorrhea
Ja tietysti ne mielenterveys ongelmat.

Plus homoseksuaalilla ei ole biologista velvollisuutta panostaa tuleviin sukupolviin.

En vihaa, vaan ärsyynnyn totuuksilta silmien sulkemisesta.
>>
File: 1534608826194.jpg (11 KB, 221x228)
11 KB
11 KB JPG
"Jouduin" kirjaitumaan lärvikirjaan viiden vuoden tauon jälkeen ihan vain saadakseni tieto yhdestä tapahtumasta. Katsahdin sitten sitä etusivua josta valehtelematta 25% oli mainoksia ja toiset 25% oli muiden jakamia mainoksia.

Kiitos jeesus kristus että kasvoin aikuiseksi (ja ulos sosiaalisesta mediasta) jo liki 7 vuotta sitten.
>>
>>104282982
>>104283073
Olisit pelle linnoittautunut sinne keittiöön niin se ei olisi uskaltanut vallata sitä.
Nyt palaa leivät.
>>
en seuraa politiikkaa. Onks Li Andersson lesbo?
>>
File: 6768658.jpg (90 KB, 1280x720)
90 KB
90 KB JPG
>>104282982
kurja känppis hirviö
>>
>>104282982
Paistat leipää aamukahdelta?
>>
File: 1466793402285.png (134 KB, 582x448)
134 KB
134 KB PNG
NEEKERI NEEKERI NEEKERI NEEKERI
NEEKERI NEEKERI NEEKERI NEEKERI
NEEKERI NEEKERI NEEKERI NEEKERI
Yöllinen neekeriviesti
NEEKERI NEEKERI NEEKERI NEEKERI
NEEKERI NEEKERI NEEKERI NEEKERI
NEEKERI NEEKERI NEEKERI NEEKERI
>>
>>104282903
Nälkä ja laiskuus. Yleensä joo keitän veteen puurot, mutta nyt hetken mielijohteesta maistoin lusikallisen suoraan paketista, totesin, ettei tämä nyt niin pahaa ole, ja päätin skipata koko keittelyn.
>>
>>104283227
kaikkihan ne esittää vihaavansa miehiä mutta samalla huoraavat itseään vanhoille likasille miehille jotka piiskaa ja panee niitä pyllyyn
>>
>>104283275
ens kerralla osta mysliä
>>
>>104276522
rait arrou 2019
rait arrou hii isnt suspisiös of meijor events
>>
>>104283073
Otan osaa
>>
>>104283262
Uniaika vissiin
>>
>>104283262
...
>>
>>104283341
tyyristä ja liikaa sokeria
>>
File: 1530672086803.webm (776 KB, 960x540)
776 KB
776 KB WEBM
nyymit...
uskalsin mennä tonne keittiöön ja hakee hurjan nopeasti leivät
kämppis siinä vaan tiskasi, mun piti ottaa leivät semmosella paistinlastalla jonka se oli juuri pessyt ja sehän oli aivan litimärkä mutta käytin sitä silti naama peruslukemilla
leipäni ovat turvassa
>>
koskahan pääsee kastamaan talviturkin?
>>
>>104283474
rohkea sankarinyymi
>>
>>104283262
ei ennakoida
>>
File: 1552832725303.jpg (154 KB, 643x720)
154 KB
154 KB JPG
>>104283474
mukava kuulla
>>
File: nyymi risti.png (73 KB, 1632x936)
73 KB
73 KB PNG
HUOMIO,

Koska en löytänyt itselleni sopivaa Kristillistä uskontokuntaa, perustan sellaise0 tänne.
Tämä on virtuaalinen uskontokunta, sen nimi on Nyymiläisyys.
Jäseniä on tällä hetkellä 1, minä.

Nyymiläisyys on sekoitus Kristinuskoa ja rationaalista nationalismia.
Maallisen ihmisen tulee tulkita Jumalan sanaa maalaisjärjellä.
Nyymiläisen maailmankuvan mukaan perhe on kaikkein tärkein. Perheen saa laittaa pakolaistenkin edelle.
Ihminen ei ole nähkääs kaikkivaltias Jumala.
Nyymiläinen ei vihaa homoja, mutta toivoisi että he lopettaisivat itsetuhoisen käytöksensä.
Huumet ja irtoseksi jne.

Mukavaa yötä ja Jumalan siunausta kaikille.

AAMEN.
>>
>>104283742
saako homoilla siis? entäs transuilu? ja eläimiin sekaantuminen?
>>
>>104283177
>>104283474
Solukämpässä asuessa sai kyllä aina kuumotella, että pamahtaako joku keittiöön kesken jonkin munan vatkaamisen. Ahdistus kasvoi sitä mukaa, mitä enemmän aikaa keittiössä vietti. Ihan saatanasta tuollainen asumismuoto muutenkin, aina oman kopin ulkopuolella piti olla varautunut, ettei sosiaalinen tilanne päässyt yllättämään.
>>
File: pablo the lizard.jpg (43 KB, 400x400)
43 KB
43 KB JPG
>>104264503
my friend has a converted semi auto M31, it's a pretty fun gun to shoot but very heavy, it also has the heaviest trigger i have ever encounter

some of the girls we have taken shooting have to use two fingers to pull the trigger
>>
>>104283742
Mikä on Nyymiläisyyden kanta neekereihin ja paskanahkoihin?
>>
File: 1542597449539.jpg (50 KB, 380x380)
50 KB
50 KB JPG
>>104283886
>some of the girls we have taken shooting
you absolute fucking normalfags
>>
File: appepe.png (18 KB, 789x750)
18 KB
18 KB PNG
>>104283953
i am not normal, the girls are not my friends or gf, just friends of friends of friends of friends gfs
>>
>>104283815
Homoudesta:
Jos olet valmis kantamaan taakkasi (biologinen lapsettomuus), etkä vahingoita muita tai pyri vaikuttamaan muihin negatiivisesti, ilkeällä tavalla (saatanallinen subversio), niin homoilusi sallittakoon.
>>
>>104283886
Ööh, tota... sellaset juustopalat kastikkeessa
>>
File: 1525881499529.png (709 KB, 817x938)
709 KB
709 KB PNG
>>104283995
>friend
you've said enough canuck
LEAVE
>>
>>104284004
pilalla
>>
File: frens.png (97 KB, 689x473)
97 KB
97 KB PNG
>>104284047
you don't even have one fren?
>>
>>104283886
Erikoispitkät nuudelit. Älä laita koiraa sinne kastikkeen sekaan.
>>
>>104283894
Neekereistä ja muista sellaisista:
Jumala on luonut neekereille heidän oman maansa. Jumala ei pidä siitä, että neekerit lähtevät karkuteille.
Ainoastaan neekeri, joka hylkää neekeriyytensä ja omaksuu valkoisuuden, voidaan, tietyissä tapauksissa, hyväksyä valkoiseen maahan.
>>
viimoinen isovanhempi kuoli tammikuussa, isän äiti
nooh nyt on perintöä setvitty ja mummola meni isälle ja se siirsi sen mulle
nyt ois 70 neliön saunallinen ja lasitetulla parvekkeella asunto vanhassa kerrostalossa rovaniemen keskuudessa
mitähän tolla tekis, ei kauheena haluttais muuttaa takasin
>>
>>104283742
Mikä on nyymiläisyyden tulkinta tieteen suhteen?
Entäs transseksuaali-kysymys?
>>
>>104284172
mä voin muuttaa sinne talonvahdiksi, ei tarvi palkkaakaan maksaa
>>
>>104284219
Tilastollinen tiede on tieteistä paras, sillä se voidaan todistaa totuudenmukaiseksi.
Ennustavia malleja luoviin tieteisiin on suhtauduttava varauksella.
Tieteellinen propaganda, kuten ns. "kuulento" ovat syntiä.

Transeksuaalit tulisi sijoittaa omalle saarelleen, esimerkiksi Ahvenanmaalle.
Siellä he voivat ansaita elantonsa, vaikkapa koodamalla.
>>
File: ap.jpg (17 KB, 495x362)
17 KB
17 KB JPG
>>104284079
im not chinese
>>
>>104284172
Alat vuokraamaan rikkaille kiinalaisturisteille ja elät herroiksi.
>>
Onko tänne parkannu jotain ylis pellejä vai miks taso on niin alhanen taas?
>>
File: 1524932979491.jpg (43 KB, 796x804)
43 KB
43 KB JPG
Taidan liittyä nyymiläisyyteen ja perustaa sinne oman suvaitsevaisen osaston, jossa itse olen päällikkö. Emme tarvitse "Nyymiläistä" päästäksemme valoon.
Minun uskonnollisessa sektissäni kaikki seksuaaliset riettaudet ovat sallittuja ja jopa tervetulleita!
>>
*naulaa uusmyymiläiset teesit mämmin oveen*
>>
*hyökkää nyymin kimppuun*
>>
ruotsi on paras
>>
File: nyymiläisyys 01.png (170 KB, 2172x1504)
170 KB
170 KB PNG
>>104284613
Harhauskosi ei minua haittaa.
Tietämättömyyttä ei voida pitää pahuutena. Tärkeintä on, että pyrit ymmärtämään totuuden.
Toivon kuitenkin, että jonain päivänä, näät valon.
>>
>>104284879
kristinuskoa ei kirjoiteta isolla ja "rationaalinen nationalismi" ei tarkoita yhtään mitään
eli heti alusta jää lukijalle paha maku suuhun
>>
File: 1547380673419.jpg (48 KB, 655x621)
48 KB
48 KB JPG
>>104283474
koska asut solussa olet varmaankin opiskelija. Kuinka aiot selvitä työelämästä jos leivän tekeminen jänskättää nuin mahdottomasti?
>>
File: meditaatio.jpg (62 KB, 320x408)
62 KB
62 KB JPG
>>104284879
Johtuen Nyymiläisen uskon oppikoulujen monialaisuudesta, nimeän oppini "Puritaani Nyymiläisyydeksi".
>>
>>104284988
Kristinusko on pelkkä maallinen brändäys Jumalan totuudelle. Se kirjoitettakoon isolla, niinkuin esimerkiksi Jaffa.
>>
>>104284879
>nyymiläisyyys on sekoitus kristinuskoa ja rationaalista nationalismia
dropped
>>
*kampittaa nyymin*
>>
>>104285100
Jahva on hyvää
>>
>>104285100
>Se kirjoitettakoon isolla, niinkuin esimerkiksi Jaffa.
Ensinnäkään tuohon ei kuulu pilkkua, ja toiseksi "niin kuin" kirjoitetaan erikseen
>>
>>104285181
ja eteen ei saa laittaa pilkkua
>>
>>104285151
Puritaani Nyymiläisyys on tässä asiassa samaa mieltä.
>>
>>104285227
Kirjoitusvirheet eivät Jumalaa kiinnosta.
>>
Mutta nyt tärkeä viesti kaikkivaltiaalta:
Muistakaa nukkua tarpeeksi.

Hyvää yötä.
>>
File: 1543938472081.gif (785 KB, 480x300)
785 KB
785 KB GIF
Puritaani nyymi lähti
Aika tanssia, ryypätä, homoilla ja narkata!
>>
>>104285303
harrastit syntiä sitten kun korjasit nyymin kirjoitusvirheitä
>>
File: 1540101620379.png (26 KB, 212x183)
26 KB
26 KB PNG
homoilu kiinnostaa eniten, koska Nyymiläisen mukaan homoilu johtaa huumeiden käyttöön
haluuko nyymit siis kokeilla homoilua? voidaan joko myydä tai vetää siitä syntyvät huumeet oman maun mukaan
oon valmis ainakin pussailuun ja halailuun nyymien kanssa
>>
dango mun nekru
https://www.youtube.com/watch?v=puHyO5JNOE0
>>
>>104285693
katsotko homostelu animeja?
>>
File: 1547950838101.png (53 KB, 300x271)
53 KB
53 KB PNG
Ilmeeni kun osaan puhua arkikeskutelussa venäjää, suomea, englantia, saksaa ja espanjaa

JA

en osaa ruotsia (jos vapaata enkusta homoaksentiksikääntämistä ei lasketa).

Ruotsi vittuun Suomesta.
>>
>>104285853
en, olen kokematon
>>
mikä ois hyvä weebo kiltanimi classic wowiin?
mietin jotain <G A T T A I> tai vastaavaa, yhden sanan nimi varmaan paras, tai kaks maksimissaan
>>
File: 1548619078227.jpg (5 KB, 229x229)
5 KB
5 KB JPG
oon niin yksinäinen että voisin halailla ketä vaan
>>
>>104286035
epäonnistuneet normot ulos
mä halailen vaikka kuinka ja ei tunnu missään, ihan turhaa normo paskaa
>>
File: 1537675541899.jpg (147 KB, 1920x1080)
147 KB
147 KB JPG
>>104286064
ihmiskontaktia voi kaivata, jos sitä ei tavallisesti saa
>>
>>104286064
äitin halailua ei lasketa
>>
>>104264503

Finland is the size of a Japanese dick and yet there are thousands of posters? Why is that?
>>
>>104286341
>>104286351
mikä ero jonku tuntemattoman halailussa sitten on?
>>
>>104286416
Yks apinakeitto ja isoperseinen kikityty mukaan kiitos
>>
Miä õõn elina, eljassi kutsuta. Mokoma nimmeä tõizill eb õõ. čüsüzin maamõlt, missi mill on mokomõ nimi. tämä juttõli, etti čirjõss sai. etti mõntõ satta voottõ takaz õli soomõz õllu naasti elina, kummõll õli viisi üvvä velloa i maamõ i taattõ suvatti tätä. A elina meni märännülle mehelle, rikkalle Klausille. Klausia suvazi tõin nain, kumpa tämä naizõssi eb tahtonnu, köühe piikõ õli.
>>
File: 1555026061202.gif (2.47 MB, 540x230)
2.47 MB
2.47 MB GIF
>>104286416
herkkukeittoa...
>>
File: Muistutus.jpg (196 KB, 1920x1080)
196 KB
196 KB JPG
>>104286035
>>
File: 1536479347366.png (17 KB, 200x400)
17 KB
17 KB PNG
Taidan halata itseäni
>>
oispa somaalilainen kebab ja pizza
>>
File: 1549384134792.png (399 KB, 660x820)
399 KB
399 KB PNG
kuu kumottaapi
>>
Heräsin ihan helvetin kovan erektion kanssa
>>
>>104289909
Se olin mä joka aiheutti
>>
File: Rin snug.jpg (20 KB, 393x427)
20 KB
20 KB JPG
Ompi hiljasta.
>>
Parin tunnin päästä kauppaan, mitähän sitä ostais
>>
>>104290464
jee kiva nyymi
>>
File: 932458934859.gif (1.54 MB, 582x540)
1.54 MB
1.54 MB GIF
Onneks sad panda on olemassa. Elämäni animerunkkarina ei olisi muuten täydellinen
>>
>>104290480
mämmiä
>>
>>104290595
Kuva liittyy?
>>
kyssyttää
>>
File: hui apustus.jpg (35 KB, 657x527)
35 KB
35 KB JPG
Heräsin just ja huomasin että notre dame on palanut poroksi.
Oho.
Kerkesin käydä onneks kattomassa sitä toissavuonna.
>>
>>104291055
vaan ole itsesi
>>
File: 1548856287407.png (333 KB, 600x814)
333 KB
333 KB PNG
>>104291650
based american chad, always there for you whenever you need it
>>
olen hentai supertähti
>>
>>104286064
>halailee muita
Semmoinen normo siellä.
>>
Kuka lähtee mun kaa Moldovaan. Näyttää tollanen ränsistynyt ex-neukkula valtio just vitun siistiltä.

https://www.youtube.com/watch?v=wnDxHTaeNX0
>>
Pitäs käyä kaupassa mutta en jaksa meikata
>>
>>104271476
Masennusta ei ole olemassa tyhmä jonne vuosituhatlainen.
>>
>>104292949
>>104292949
>>104292949
>>104292949
>>
>>104283085
Nyymi... Mämmi on sosiaalinen media..
>>
>>104283085
Vain 7 vuotta sitten?Delete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.