[a / b / c / d / e / f / g / gif / h / hr / k / m / o / p / r / s / t / u / v / vg / vr / w / wg] [i / ic] [r9k / s4s / vip / qa] [cm / hm / lgbt / y] [3 / aco / adv / an / asp / bant / biz / cgl / ck / co / diy / fa / fit / gd / hc / his / int / jp / lit / mlp / mu / n / news / out / po / pol / qst / sci / soc / sp / tg / toy / trv / tv / vp / wsg / wsr / x] [Settings] [Search] [Home]
Board
Settings Home
/int/ - International


Thread archived.
You cannot reply anymore.File: Ahlborg 5.jpg (105 KB, 351x526)
105 KB
105 KB JPG
>>
File: Ahlborg.jpg (80 KB, 728x422)
80 KB
80 KB JPG
>>104255094
>>
horor...
>>
>>104255045
Ja, kanske.
Om ett gäng sandkompisar står och skriker att de ska mörda någon så bryr sig folk inte ens. Däremot hade blivit väldigt mycket uppmärksamhet om NMR gjort det.
>>
då har man trälat färdigt hos trälberg idag då
>>
File: 1536777463766.jpg (24 KB, 400x400)
24 KB
24 KB JPG
Hejsan

Finns det någon fest eller högtid som ni inte alls gillar och varför? Ni kan också gärna berätta om de fester eller högtider som ni tycker om och berätta vad ni gör då. Jag ser fram emot era kommentarer!
>>
Magnesium
>>
>>104255168
men däremot så ogillar ju inte NMR islam i sig...
>>
File: 1536665600804.jpg (24 KB, 396x600)
24 KB
24 KB JPG
>>104255205
var köper man magnesium? finns det andra kosttillskott som är bra att ta?
>>
>>104255199
Hatar jul. Midsommar är underbart däremot. Supa i midnattssolen och bara ha det gott.
>>
>Ahlborg upplagan

noice
>>
>>104255199
Hatar födelsedagar
Vill bara ta det lugnt men istället ska man ha folk över
>>
>sv ho
cringe, ökenfröken eller döden favä
>>
>>104255246
Du kan ju alltid supa i dagsmörkret men midnattssolen är bra härlig.
>>
File: 1533917745233.jpg (112 KB, 1024x493)
112 KB
112 KB JPG
>>104254870
Baserat
>>
File: Ahlborg Tinder.png (1.7 MB, 1536x2048)
1.7 MB
1.7 MB PNG
>>104255247
hnnngg
>>
Tror ni finanon är en bra farmor?
>>
>>104255199
de värsta är nog valborg och midsommar.

Fy fan vad jag hatar midsommar. Degenererade jävla skithögtid.
>>
File: 1533921546702.jpg (23 KB, 525x280)
23 KB
23 KB JPG
>>104255309
Då blir det döden för dig, Inshalla
>>
File: hese.jpg (694 KB, 1500x1000)
694 KB
694 KB JPG
HE SE
>>
>>104255094
fan va jag vill s1 på linn asså
>>
>>104255347
>>104255303
>>104255246
>>104255321
Tack så mycket för er kommentarer

Jag tycker att jag hatar "Halloween" eftersom det är en amerikansk konsumenthögtid som inte hör hemma i Sverige.
>>
>>104255136
Mokupedofilen...
>>
>>104255372
baserat
>>
>>104255372
så dom ser ut
>>
>>104255372
såg 3 st från nmr igår med flaggor
>>
>>104255387
Allhelgona är mycket svenskt
>>
>>104255212
källa tack
>>
>>104255387
Firar inte halloween öht. Men ""firar" alla helgons dag. Tycker det är vackert på kyrkogården med alla ljus i höstmörkret.
>>
>>104255199
Jul och nyår är sämst, hatar det verkligen.
Midsommar är underbart och bästa högtiden, åker alltid ut i skärgården och grillar, dricker bärs/snaps och har det skönt med polarna.
>>
File: en söt.jpg (6 KB, 152x125)
6 KB
6 KB JPG
>>104255372
owo
>>
File: 1536573076.jpg (28 KB, 400x400)
28 KB
28 KB JPG
>dkn blåbärspaj och citronte
>>
>>104255387
Jo Halloween är bara skräp. Firar allhelgona istället, nån gång får man pallra sig ut och tända ljus på gravarna hos nära och kära.
>>
>>104255439
>skärgården
vilken
>>
File: Ahlborg 4.png (826 KB, 1163x891)
826 KB
826 KB PNG
>>104255395
???
>>
File: crmldnsn.gif (568 KB, 498x351)
568 KB
568 KB GIF
>>
>>104255478
Runt Götet såklart
>>
vem här /ASMRearcleaning/
>>
>>104255452
söt
>>
>>104255426
>såg 3 st från nmr igår med flaggor
går de verkligen med flaggor när de bara är 3 st? vad gjorde de, delade ut lappar?
>>
File: 1505643075732.png (104 KB, 416x427)
104 KB
104 KB PNG
Refugee

Lemme in
>>
File: 1525087745053.png (304 KB, 722x768)
304 KB
304 KB PNG
>>104255540
>Götet
ehh va?
>>
>>104255559
kanske nästa år
>>
File: 1530497540250.jpg (54 KB, 493x690)
54 KB
54 KB JPG
>>104255520
varför ser hon så uttråkad ut?
>>
File: Lonely.jpg (21 KB, 549x299)
21 KB
21 KB JPG
>jag firar inte Halloween
t.

Halloween är en av de roligaste högtiderna, roligt pynt, bra tid att titta på skräckfilmer med polare.
SKITROLIGA fester där folk klär ut sig.
Gott godis.
Bara ensamma jävla töntar hatar på Halloween, är glad att den spridits tilll Sverige.

Allhelgona är också baserat men mer på ett mysigt vis
>>
>>104255199
Hej, vad för regering kommer ni att få tror du?
>>
File: frank.jpg (166 KB, 1280x722)
166 KB
166 KB JPG
håller på att bli fucking flint
>>
File: 155454342564.jpg (246 KB, 696x696)
246 KB
246 KB JPG
>>104255583
Snälla säg att du skämtar...
Göteborg för fan
>>
>>104255558
tror dom va på väg tillbaka från nån flygbladsutdelning eller något, men dom vart iaf förföljda av 2 fakking polisbilar
>>
>>104255559
>tfw when Mexico has more murders than Afghanistan
we should take in you guys instead of them
>>
>>104255622
>Göteborg
D-Du kunde ju bara ha sagt det på en gång! ;__;
>>
>>104255597
Eftersom gamla memes suger
>>
>>104255632
Mer folk som blir mördade i Brasilien varje år än folk som har dött i Syrien kriget.
>>
>>104255676
Det sa jag ju för fan. Vilken människa vet inte att Götet = Göteborg? Och om man inte vet så borde man väl för fan kunna gissa.. Förbannade jävla 2d bög, inget i skallen.
>>
>>104255469
Sött :3
>>
File: 1552536917677.jpg (11 KB, 201x222)
11 KB
11 KB JPG
>>104255748
Du med
>>
>>104255729
han trollar
>>
File: 1524665705439.jpg (187 KB, 1280x1080)
187 KB
187 KB JPG
>>104255729
dampus så här avtryckt för att man inte känner till slang för hans byhåla
>>
>>104255559
Spaggar ej välkomna
>>
Har en fakking finne i mungipan
>>
File: ec3.png (455 KB, 680x680)
455 KB
455 KB PNG
>dkn uttråkad

Vad gör ni?
>>
>>104255611
lol ägd
>>
ta en alkoholfri öl? J/N
>>
File: 1554507673498.jpg (31 KB, 400x300)
31 KB
31 KB JPG
>>104255872
>kort
>hårlinjen på full reträtt
>blir enbart röd i solen
mannen asså...
>>
>>104255725
fast nej. det har dött ~500k i syrien och det är mellan 60 och 70k mord i brasilien varje år.
du kanske tänkte att det var mer mord i brasilien på ett år jämfört med antalet döda i syrien på samma år. det hade varit sant alla år förutom 2013 och 2014.
>>
>>104255916
>>blir enbart röd i solen
jvdk

>på semester
>bränner mig första kvällen
>bokstavligen andra gradens brännskada
>får ligga på hotellrummet hela veckan
>>
>>104255873
mm
>>
>>104255916
äsch vem bryr sig
>>
dodödoda alollola bobögogaror
>>
File: 1549686726666.png (467 KB, 451x619)
467 KB
467 KB PNG
Var är Sayoko?
>>
>>104256044
död förhoppningsvis
>>
>>104255919
Jo du har nog rätt. Tänkte nog inte efter tillräckligt.
>>
>>104255324
>Armenier
>Arab

Du lurar dig själv
>>
>>104256044
>Var är Sayoko?
ståplats i Nybroviken om gud vill
>>
File: 1553490134965.gif (471 KB, 267x200)
471 KB
471 KB GIF
https://www.youtube.com/watch?v=cNZN1Vmw_NE
>>
File: 1541420978661.jpg (61 KB, 760x450)
61 KB
61 KB JPG
Jag kommer påbörja den praktiska jägarexamen nu i Maj. Är det något man bör tänka på under proven? Kan någon förklara hur det går till och hur svårt det är?
>>
Är ateist. Firar inga högtider. Inte ens min födelsedag.
>>
>>104256152
aa
>>
File: 1555278553492.jpg (1.66 MB, 1400x2160)
1.66 MB
1.66 MB JPG
lite kär i Leon, favä.
>>
>>104256081
däremot är det sant att brasilien är farligare än alla andra länder babbarna kommer ifrån
>>
File: 1549861882728.gif (514 KB, 607x609)
514 KB
514 KB GIF
Kommer ni ihåg alla Astrid Lindgren-filmerna där barnen var nakna utan att det var något konstigt för de var barnfilmer och det är sånt barn gör? Hade de gjorts idag hade regissören kallats för pedofil för vi lever i ett samhälle
>>
File: 1524574407584.jpg (5 KB, 207x244)
5 KB
5 KB JPG
>>104256273
>>
>>104256292
fattar inte
>>
>>104256309
>ugh.. vatten
>>
>>104255861
Äter
>>
>>104256258
Kantaanon?
>>
>>104256152
skjut dig själv så fort du får chansen att hålla ett laddat vapen
>>
gick in på youtube och glömde vad jag skulle söka efter

vafan var det?
>>
>>104256265
Kartell krigen har väl pågått längre också? Men jo inte fan verkar man vara direkt säker från någon i Brasilien.
>>
>>104256401
japansk asmr?
>>
>>104256401
har dig mannen

https://www.youtube.com/watch?v=C5AsC1zlf-0
>>
>>104256389
Det är My
>>
Har jag karpaltunnelsyndrom? Kan fan inte använda min vänstra hand 100%
>>
>>104256273
Vart vill du komma med det här?
>>
File: 1543467781253.png (53 KB, 672x317)
53 KB
53 KB PNG
varför har alla JC Denton som profilbild numera?
>>
>>104256491
Så fort kantaanon försvann så kom my hmmmmm
>>
>>104256512
folk har blivit hjärntvättade till att sexualisera barn av amerikansk kristen kultur
>>
>>104256490
va fan är det jag lyssnar på AHAHAHA
>>
>>104256534
ja, va fan, har också sett det.
>>
>>104256534
>Sebbe Efternamn
>Mff patriot
Detta är folket vi delar nätet med
>>
>>104256582
Cadde News sommarbanger
>>
File: 1542125160567.png (315 KB, 970x542)
315 KB
315 KB PNG
>>104255199
Alla Hjärtans Dag.

Fan vad jag hatar alla hjärtans dag.
>>
File: 1529165011571.png (135 KB, 343x435)
135 KB
135 KB PNG
>>104256643
>>
File: AAAAAAAAAA.png (387 KB, 680x708)
387 KB
387 KB PNG
Får bara mer och mer grumlingar i ögonen
>>
>>104255503
oj såg inte att det var Linn på bilden
trodde att det var den där norska transan som moku sade att han ville våldta
>>
>>104256701
Du är väl torr eller nåt, dramabög
>>
>>104256701
sluta runka
>>
>>104255503
Helvete Linn har ju missiler till tuttar.
>>
>>104256714
f1h1, vill se moku förgripa sig på en liten flicka
>>
File: ftv3uf.jpg (213 KB, 1280x720)
213 KB
213 KB JPG
>>104256044
Hej Anon, du ringde?
>>
Döpte min dotter till Pokimane(i spel)
>>
>>104256800
Hej, hur står det till?
>>
tänk er linnalhborg bajs
>>
>>104256820
nu det här e episkt
>>
>>104256035
bobasoseroradod
>>
File: 1524427221049.jpg (71 KB, 798x774)
71 KB
71 KB JPG
Yo, alla judar där ute.

Jag har precis beräknat att jag bör frå tillbaka ungefär 26,000kr i milersättning från mitt pendlande förra året. Jag skulle även få tillbaka 6,000 i skatteåterbäring.

Nu när jag skrev in det här i Skatteverkets app för jag ska deklarera så updaterades summan jag ska få tillbaka till ungefär 11,00kr. Men vafan hände här? Jag vet att Skatteverket drar av 11,000kr på din bensinersättning innan du får resten av beloppet, men detta borde ju betyda att jag skulle fått runt 21,000kr tillbaka inte sant? (26k - 11k = 15k. 15k + 6k = 21k)

Kan någon förklara för mig vafan som hände här?
>>
Vill äta Biancas avföring:3
>>
File: 30779959-288-k407958.jpg (19 KB, 288x450)
19 KB
19 KB JPG
>>104256258
Bra smak
>>
>>104256925
Skatteverket här, Mahmod behövde senaste iPhonen och vi tog av dina pengar. Anledningen är att denne person skulle integreras bättre om han hade nyare saker.

-- Schultz von Kroknäsa.
>>
Rövpillra mig på Estlandsanon
Är det Malta eller Dampus?
>>
>>104257075
det är en poljonte
>>
>>104256258
Ser ut som en zombie själv. Något fel med huden ju.
>>
File: zwix80.jpg (2.72 MB, 2449x3000)
2.72 MB
2.72 MB JPG
>>104256886
Kul att du frågar, jag mår helt okej. Livet flyter på som vanligt! Just nu är det mycket plugg som gäller så pallar inte breva i tråden, snart är det påsklov och då kommer jag troligtvis bli mer aktiv här. Du då?
>>
File: 1555285481017.jpg (711 KB, 1280x1792)
711 KB
711 KB JPG
>>104257089
inget fel alls.
>>104256985
hur är han så söt?
>>
File: tranny9.jpg (98 KB, 540x960)
98 KB
98 KB JPG
De uppmärksamhetskåta animetransornas timma antar jag då
>>
>>104257075
Gissar på Malta. Han rollspelade ju, likt estlandsproxyt, hur bra Malta var och sen hur fantastiskt Tjeckien var när han skaffade den flaggan
>>
File: Leon 2.jpg (182 KB, 1920x1080)
182 KB
182 KB JPG
bara kolla på honom
>>
File: 1542060807789.jpg (49 KB, 910x910)
49 KB
49 KB JPG
satan vad jävla baserad den här dansken är. han bränner koraner i förorter varje vecka. babbar dampar så det måste komma massa poliser. han har kostat danska staten flera tiotals miljoner hittills. vandalverksamhet på riktigt.
>>
Johan von Brunkow var ett svenskt riksråd av (troligtvis) judiskt ursprung under 1300-talets början. Han var hjärnan bakom Nyköpings gästabud och den som arresterade hertigarna Erik och Valdemar.

Han slutade sina dagar med att bli ihjältorterad på en kulle utanför Stockholm som sedan fick sitt namn efter honom.
>>
>>104257075
dampus är ju Island

dyker bara upp när bögarna är i tråden och det enda han gör är att svara på 2dbögarnas brev eller skriva brev relaterade till 2dbögarna. Så det är väl nån i tråden som slår på proxyn då
>>
>>104257085
såg inte något särskilt /pol/-igt brev från honom
>>
>>104257184
aa shit han ser ut som en bög
>>
Råkade spotta på min kuk när jag pissade och fick stånd
>>
>>104257244
okej conny
>>
>>104257075
Bara en vanlig anon som var i Estland några dagar favä :)
Men nu är jag hemma i Sverige
>>104257183
vadå rollspelade
>>
File: Leon re4 32.gif (1.81 MB, 340x356)
1.81 MB
1.81 MB GIF
>>104257127
Gillar mer re4 Leon
>>
>>104257199
fyhelvete vad baserad

https://www.youtube.com/watch?v=eNMVQyfbEB8
>>
>dkn torrt och tovigt hår
Hur fixar jag? Vill ha fin och slät hår.
>>
File: 1555277361461.jpg (137 KB, 663x1024)
137 KB
137 KB JPG
>>104257384
My....
>>
>>104257414
live nu
https://ekstrabladet.dk/112/nye-uroligheder-100-kampklaedte-betjente-klar/7598684
fast han har inte kommit än
>>
>>
>>104257210
Baseraþer ock rödpillraþer
>>
Om ni går med i NMR är ni bara patetiska wignat missfoster och kommer aldrig åstadkomma nånting

SD är krinsch WT cuckar som gillar när starka araber knullar deras fv elr mamma

AfS or fucking bust

Om ni röstar / är medlem i NMR, SD eller Nordisk Ungdom, lämna tråden omedelbart

V är oironiskt mer baserat än krinsch wt SD och NMR
>>
>>104257445
metafysiskt motstånd mot islam
>>
>>104257456
omg han e så snygg xDDDDD precis som backstreet boys
>>
>>104257477
Y I K E S
>>
>>104257436
huvud och axlar favä
>>
>>104257551
hufvud*
>>
jag vil knulla en svensker
>>
File: leon 3.jpg (1.05 MB, 1463x2048)
1.05 MB
1.05 MB JPG
>>104257481
Ronny......
>>
>>104257551
Använder redan detta och det hjälper ju inte. Så fort håret torkar så är håret som en buske.
>>
Langa något bra runkmaterial, runda fem och jag är redan trött på min standardporr
>>
>han är nationalist
Shit va pin

Varför skulle du bry dig on muh vita rasen när du är oattraktiv och inga vita tjejer kommer någonsin vilja ha når med dig att göra ?
>>
good thread. post more swedish whores.
>>
>>104257572
hofuþ ock axla*
>>
>>104257649
https://exhentai.org/g/645114/d1b2884e90/
>>
>>104257649
reddit.com/r/bangmybully
reddit.com/r/mommybully
reddit.com/r/blackworldorder
reddit.com/r/momson
>>
>>104257666
kackerlacka dra
>>
File: 1542689186269.jpg (344 KB, 850x1182)
344 KB
344 KB JPG
>>104257649
>>
>>104257649
https://i.4cdn.org/gif/1555193127021.webm
>>
>Axel har glömt sina mediciner igen
>>
kommer bli raskrig i danmark
>>
>>104257713
>kackerlacka dra
translation?
>>
>>104257728
>dkn ingen pv som rider en
>>
File: ellen.jpg (107 KB, 952x850)
107 KB
107 KB JPG
>>104257666
Her name is Ellen.
>>
>>104257780
vänta vafan e det här
>>
>>104257723
jag är nybög, langa länk
>>
File: big think.jpg (93 KB, 687x778)
93 KB
93 KB JPG
>>104257780
interesting. got a full source of this fine fellow name Ellen?
>>
>>104257689
hafudą auk ahslôz*
>>
File: 09d.jpg (17 KB, 400x400)
17 KB
17 KB JPG
>>104257728
anon......

jag.......
>>
File: qulj56pllvax.png (655 KB, 640x1136)
655 KB
655 KB PNG
>>104255594
>>104255836
I don't understand perkele

what are they saying
>>
>>104257849
finnanon....

får jag bada bastu med dig?
>>
>>104257810
vet inte, har bara den bilde
>>
File: image.jpg (909 KB, 3088x2320)
909 KB
909 KB JPG
Jag var uppe hela natten och har knappt sovit
>>
File: 1544368879405.png (93 KB, 611x352)
93 KB
93 KB PNG
>>104257849
blev din snoppen hårt?
>>
>>104257843
kauput ewg eḱselos*
>>
File: 304bd18c.png (100 KB, 579x663)
100 KB
100 KB PNG
>>104257885
nej
>>
>>104257816
www. alla kackerlackor ska avlivas .se / knullar din 12 åriga syster i röven.html
>>
>>104257959
varför inte?
>>
>>104257906
hemsökt bild.
>>
File: image.jpg (2.03 MB, 4032x3024)
2.03 MB
2.03 MB JPG
Hallå
>>
>>104257849

Finnanon BÖG!
>>
>>104258024
riv av naglarna
>>
File: 1554583654873.jpg (291 KB, 2280x1089)
291 KB
291 KB JPG
>>104257933
EN SPÖKIS :O
>>
>>104255387
Jag har firat Halloween i USA utanför storstäderna. Fruktansvärt kul då alla hus var dekorerade, människor klädde ut sig och varje unge fick flera kilon av godis. Halloween i Sverige är bara en ursäkt för svenskar att supa, SV HO att klä sig som horspöken och för blattar att "busa".
>>
antirasister har gått full islamism nu

https://ekstrabladet.dk/112/nye-uroligheder-100-kampklaedte-betjente-klar/7598684
>>
Varför har jag sett två olika melaninberikade gentlemen följa sina flickvänner ner på toan på espresso house idag?
>>
>>104258143
omg hej misaka
>>
>>104258143
Vilken EH?
t. jobbar på EH
>>
>>104258252
hur lång är du?
>>
>>104258292
132
>>
>>104258252
är man efterbliven om man bara beställer en stor svart när man är på espressohuset?

känner mig lika utanför varje gång
>>
>I formen drots kvarlevde titeln in i >medeltiden. En drotts hustru kallades >drottning, vilket fortfarande är namnet >på en kungs hustru eller en kvinnlig >monark på de nordiska språken.

Det borde alltså heta kung och kungning.
>>
File: 1542758082675.jpg (6 KB, 224x225)
6 KB
6 KB JPG
>>104258320
>en stor svart
>>
>>104257966
well site is unreachable
>>
>dkn 179 cm manskulting
>>
>>104258392
jvdk
>>
>>104258335
konung och konunginna väl
som tyska König och Königin
>>
>>104258292
188.
>>104258320
Ja. Titta på menyn ditt mongo, jag ger kunden alltid största storleken och det dyraste kaffen när han bara beställer en "svart kaffe".
>>
>>104258468
Nej håll dig till manjaro.
>>
>>104258392
>160 cm
Kom ner till min nivån neger.
>>
när anon frågade hur lång en annan anon var så sa jag "132"
>>
File: 1542411337323.jpg (41 KB, 511x671)
41 KB
41 KB JPG
>dkn har fått 78 (Du) i en annan tråd
>>
>>104258498
Tror jag inte på.
>>
>>104258532
länka
>>
>>104258570
>>104244195
>>
File: 1537035417125.jpg (25 KB, 480x439)
25 KB
25 KB JPG
https://i.4cdn.org/gif/1555100984438.webm
>>
>>104258444
Baserat. När en gäst säg till mig en stor stark när han/hon ser tydligen att jag ha 4-5 olika stark öl på fat. Då brukar jag alltid ge den dyraste ölen. Och när dom klaga så säger jag bara du fick ju en stor stark som du beställde
>>
Jag har så otroligt mycket ångest idag. Jag har aldrig varit med om något såhär jobbigt. Inget särskilt har hänt. Jag orkar bara inte leva. Jag har slutat snusa och har inte druckit alkohol på 2 dagar men jag kan fan inte hålla på som jag gör.
>>
>>104258498
Tomte...
>>
>>104258532
>>104258590
blev dock uppenbart att du lajvade när du sa att "din kusin" hade c-kupor efter bara käkat hrt.
>>
>>104258673
Käften olle
>>
har nån den där bilden på stannis när han grymtar
>>
jag älskar sverige :3
>>
>>104258799
AAAAAAAAAAHHHHHHH RENLY HJÄLP MIG
>>
känss som min hjärna gått sönder
>>
Jobbar på Retro bar kungsholmen. Om du kommer in under mitt pass och säger 'vårkänslor' så bjuder jag på en nachos med chips.
>>
File: 1529998808521.jpg (44 KB, 399x385)
44 KB
44 KB JPG
>>104258905
>>
>>104258905
fattar inte skämtet
>>
File: 1530609358652.jpg (57 KB, 600x600)
57 KB
57 KB JPG
>>104258905
>en nachos med chips
>>
File: transfarmers.jpg (152 KB, 768x1024)
152 KB
152 KB JPG
kolla in den här roliga bilden jag hittade
>>
>>104259047
Tänker ju inte tömma hela vårt lager.
>>
>>104259067
bianca...
>>
>>104259067
ska du inte kolla på ponnybilder istället, gnäggpjken?
>>
Bröderna, som är i 35- respektive 25-årsåldern och kommer från tredje världen, utnyttjade luckor i lagen genom att under sommaren och hösten 2016 sälja ännu inte narkotikaklassade fentanylanaloger, alltså varianter av fentanyl, till unga svenskar.

Fentanyl beskrivs som 50 gånger starkare än heroin och är notoriskt enkel att överdosera.

Drogerna såldes i form av nässpray via brödernas sajt RC24.

Mellan den 4 juni och den 15 oktober 2016 dog enligt åklagaren minst åtta personer – sju män och en kvinna – efter att ha förgiftats av droger köpta från sajten. Dödfallen ägde rum i Mullsjö, Hörby, Motala, Orsa, Ale, Halmstad, Åre och Enskede i södra Stockholm.

Tingsrätten kom fram till att bröderna av medveten oaktsamhet orsakade dödsfallen eftersom de har sålt så farliga preparat till personer som kunde antas använda dem som missbrukspreparat.
>>
>>104259184
GRUNDAD
>>
>>104259184
dampmongot B Å H
>>
>>104258982
>>104259006
>>104259047

Haha blev fel. Nachos med Dips ska det vara. I a f passa på. Jobbar bara månaden ut och på retro bar kungsholmen är det.
>>
>>104259184
riktigt bra brev
>>
>>104259195
Varför knarkar svenska normalbögar så mycket?
>>
>>104259195
Man får väl fan ta lite ansvar själv ifall man tar något så dospotent, fast lättare att skylla av sig på säljaren. Jävla cucksverige favä
>>
File: 1552413644425.jpg (28 KB, 469x508)
28 KB
28 KB JPG
Kliar i mitt anus för jag inte torkade mig nog noggrant när jag bajsade i morse.
>>
File: 135253535345.jpg (1000 KB, 950x1077)
1000 KB
1000 KB JPG
>>104259321
För att stå ut med vädret och dkn ingen fv.
>>
File: 1416740758858.gif (2.79 MB, 240x135)
2.79 MB
2.79 MB GIF
>>104259184
ponnyponken på självmordsvakt
>>
>>104259297
trodde mera du trolla favä
>>
https://twitter.com/_SantosTrinidad/status/1117523777653489664

Kaosbabbar i farten i Danmark.
>>
>>104259184
>>104259222
>>104259261
>>104259311
hmmm
>>
>>104259361
Men normalbögarna har ju fv och pv.
>>
>>104259348
>Wallah de rasist för de fängsla mig, vafan du säga de fel med sälja fakking gunz till självmordsbenägna?
>>
File: ted.jpg (29 KB, 300x336)
29 KB
29 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=NXwRfnN60gU
>han hoppade tillslut
>>
File: 1549475152917.jpg (37 KB, 948x711)
37 KB
37 KB JPG
>>104259404
Paludan är fullständigt baserad

Massorna måste befrias från en feodalreligion oavsett om de vill eller ej
>>
>>104259460
>cope: brevet
>>
Har fan fått en fetisch för invandrartjejer i hijab, vill fan kolonisera muslimsk fitta med min stora vita kuk.
>>
>>104259502
Ska också göra det, orkar inte leva själv
>>
>>104259408
>m-m-m-moku sluta samböga det får bara jag göra
är det så här du cope:ar med dina återkommande förnedringar lilla gubben?
>>
>>104259404
Undrar hur gött det måste kännas att slå en röding i ansiktet med en batong. Enbart kastat en glasflaska i ansiktet på en fitta från hammarby
>>
>>104259573
>min stora vita kuk
haha mm
>>
File: kullbrenner'.png (764 KB, 621x807)
764 KB
764 KB PNG
Hvorfor får de ikke barnehageplass, tror dere?

https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/wPrW9d/Boligkjopere-lot-seg-lokke-av-lofte-om-barnehage-i-samme-bygg-Na-vet-ingen-nar-den-kommer-
>>
File: 280.jpg (29 KB, 280x280)
29 KB
29 KB JPG
>>104256925
Yo, all Jews out there.

I've just calculated that I should get back about 26,000kr in mileage from my commuting last year. I would also get back 6000 in tax refund.

Now that I entered here in the Swedish Tax Agency's app for I have to declare, the amount I am going to get back to about 11.00kr was updated. Men waffle happened here? I know that the Swedish Tax Agency will deduct SEK 11,000 on your petrol allowance before you get the rest of the amount, but that should mean that I would get around SEK 21,000 back not true? (26k - 11k = 15k, 15k + 6k = 21k)

Can anyone explain to me the waffle that happened here?
>>
>>104258606
Fortsätt kämpa anon. Du har gjort rätt val att sluta med alkoholen och snusen. Kommer vara tufft men det är rätt val.

Kämpa, jag tror på dig.
>>
Får ni också massor av skumma samtal från Afrika?
>>
>>104259661

jag tror det är för att de var pantade nog att köpa en lägenhet i ett hus som inte hade ett dagis, och nu så klagar de över att den inte har ett dagis
>>
File: tenor.gif (170 KB, 360x346)
170 KB
170 KB GIF
>>104259404
>den lille havsfrue I burqa
Haha. Nu kommer danskarna att köra över varenda arab med pölsevagnar och hälla litervis med carlsbergöl över dom tills araberna är över gränsen. Varenda en. Som en stormflod av frittyrfet och billig öl.
>>
>>104259783

nej men jag fick ett samtal från en babbe som vägrade presentera sig (vafan, ringer du mig så får du ju fan presentera dig först) och sökte örebros boxningsklubb
>>
File: 242.jpg (85 KB, 391x388)
85 KB
85 KB JPG
Nämen.

https://www.youtube.com/watch?v=zjUTm-4JFn4
>>
>dkn ingen goblinofv
http://i.4cdn.org/wsg/1555335399572.webm
>>
>>104259895
påminner om lamotte i tonfallet

https://www.youtube.com/watch?v=LaUScHRTVck
>>
>>104259783
Det händer, kanske 3-4 gånger per år.
Trollar dem tills de lägger på.
>>
File: 152348238901344.jpg (58 KB, 1080x1080)
58 KB
58 KB JPG
>Ja, självklart ska jag spela WoW classic med mina vapenbröder från Sverigetråden. Hur visste du det?
https://www.youtube.com/watch?v=uvW-QTiZLQ0
>>
kommer ni ihåg?

https://www.youtube.com/watch?v=NFwlRr75wkM
>>
File: snap snap motherfucker.gif (298 KB, 250x141)
298 KB
298 KB GIF
>>104256925
>Jag har precis beräknat att jag bör frå tillbaka ungefär 26,000kr i milersättning från mitt pendlande förra året
Fast gör man så att man gör avdrag för allt sitt pendlande och de drar av 11k och inte bara själv begär avdrag för det över 11k? Skriver du fel när du skriver 11kr eller?
>>
File: Varg.jpg (96 KB, 630x420)
96 KB
96 KB JPG
Hell og sæl, brǿdre. Kom nettopp tilbake fra en vandretur i fjellheimen. Spilte en liten trall på min hardingfele på toppen.
Ellers? Alt vel med dere? Dere har vel ikke falt for korsjǿden her inne, har dere?
>>
File: 1528888184574.png (57 KB, 472x500)
57 KB
57 KB PNG
>>104260058
baserad, vet man när det kommer släppas?
>>
File: 1546300047984.png (580 KB, 2064x1597)
580 KB
580 KB PNG
*avtrycker swedditélius*
>>
Var Ted Gärdestad /vårgrabb/?
https://www.youtube.com/watch?v=sSGno4Tdviw
>>
>>104260160
Halland är västgötskt
>>
File: xg3ykr5kmcjc.jpg (511 KB, 900x858)
511 KB
511 KB JPG
>>104260186
>no body loves you
>>
>>104260288
stämmer in på dig mongo
>>
>>104258532
Fällor springer kanalen favä. Hur blev det så?
>>
File: aaa.png (574 KB, 750x735)
574 KB
574 KB PNG
>insåg precis efter 25 år av att vara vid liv att jag har ett skönhetsmärke till sidan om min läpp
Fick panik och gick igenom ett hundratals bilder på någon minut. Japp, jag har alltid haft den. Jag försökte oironiskt klia bort den som om det vore smuts i ansiktet när jag först upptäckte den.
>>
>>104260301
Baserad
>>
File: 1546955197915.jpg (128 KB, 1300x956)
128 KB
128 KB JPG
>>104260158
radera detta
>>
>>104260154
Tror bara de sagt "sommaren 2019"
>>
>>104260301
>>104260330
gnääääguuusss
>>
>>104260395
>han tror dampus är en person
dampus är halva tråden till missfoster
>>
>bröstvårtorna kliar igen
jävla eksem, vem fan vill ha eksem på bröstvårtorna? varför?!?!?!?
>>
>>104255241
Apoteket, fråga personalen.
>>
File: 1311797688383.gif (110 KB, 160x160)
110 KB
110 KB GIF
>>104260301
Jag älskar anon så tji på dig!
>>104260312
Aja, ingen fara med det, folk har födelsemärken, inte mer med det.
>>
>>104260418
*ditt
>>
File: 1523423877183900.jpg (52 KB, 499x499)
52 KB
52 KB JPG
>>104260158
>älskade WoW och taggad på WoW classic
>kan inte känna igen mig i någon av bilderna
Ditt drag, anon.
>>
>>104260422
breva bild så kan jag ställa diagnos

t. AT-läkare
>>
>>104259427

då är det för att stå ut med 3dgrisful pv/fv
>>
>>104260433
>folk har födelsemärken, inte mer med det
vi mobbade en snubbe för ett födelsemärke på lågstadiet, han bytte skola lmao
>>
>>104260160

fint land synd om något skulle hända med det
>>
>>104260456
>få en diagnos är en jävla studentläkare
ge mig en riktig läkare
>>
File: Norden_pop_density.jpg (301 KB, 550x944)
301 KB
301 KB JPG
>>104260160
Vi skulle ha annekterat hela Danmark när vi hade chansen
>>
>>104260418
>>104260426
Gnägggnägg
>>
vem har "jag vill bara prata om femininasnoppar" pastan?
>>
>>104260433
Det är inte vad som är poängen, poängen är att jag har haft den hela mitt LIV och aldrig sett den tills nu.
>>
File: comeoutandplay.jpg (99 KB, 1280x720)
99 KB
99 KB JPG
>>104260395
kom ut och leeeeeek
>>
File: tomas.jpg (38 KB, 539x613)
38 KB
38 KB JPG
>>
>>104260615
Vad ska vi annektera Danmark för? Har vi inte nog med land att fylla med blattar.
>>
>>104260160
>Ronneby istället för Karlshamn och Karlskrona
Baserad karta
>>
hoppas att den dumma horan dör
>>
>>104260160
Bekräftat att Estlandsproxybögspykfallet är maltablatten. Imorse sa du att du skulle vara i Sverige om 2 timmar och få tillbaka din svenska flagga, vad hände?
>>
>>104260751
ska jag avslöja vad som hände i avsnittet idag?
>>
File: 1543260435140.png (434 KB, 502x839)
434 KB
434 KB PNG
Hur i HELVETE kan invandrare tillåtas få gratis bostäder när det är bostadsbrist i hela landet. Är det inte meningen att en stat ska ta hand om sina faktiska medborgare först och främst istället för folk från andra länder? Det är ett jävla skämt, hela det här facking landet är ett stort jävla gyckel.
>>
>>104260754
Det var inte jag isåfall.
>>
>>104260806
Den socialdemokratiska affärsmodellen kräver sossfall för att hålla partiets röstsiffror uppe.
>>
File: azdyn.png (730 KB, 706x1928)
730 KB
730 KB PNG
>>104260667
Tja man märker inte sådana småsaker, är väl ingenting?
>>104260501
Tänk det tror jag inte på, det är du inte tuff nog för.
>>
>>104260751
Såg du avsnittet? Det var sjuuuuukt tråkigt och händelsefattigt, hela handlingen som utspelade sig på 40 min hade kunnat vara 10 min lång utan att man hade missat något.
>>
File: 1542422479892.jpg (8 KB, 249x249)
8 KB
8 KB JPG
>>104260965
Har massor med (Du) i olika trådar och bräden. Är en mästare.
>>
>>104260850
Betyder inte det att SD behöver kaosblattar?
Och högern låga löner och svältande fattiga?
>>
File: EoKj6.jpg (22 KB, 400x314)
22 KB
22 KB JPG
https://www.youtube.com/watch?v=JlDcU-IDGpo
HUR ska sv ho återhämta sig från detta
>>
>>104261093
Baserad som fan
>>
>>104260874
Jag på bilden fast jag är blond.
>>
File: usch.png (32 KB, 121x142)
32 KB
32 KB PNG
>>104261093
>>
>>104261093
>den där klappen på ryggen efterråt
man riktigt ser hur hon kokar
>>
>>104261031
>Och högern låga löner och svältande fattiga?
Högern behöver inte detta som väljare, men som slavar.
>>
File: 312d4d73.jpg (38 KB, 640x640)
38 KB
38 KB JPG
Ja jag törvar lite kaffis ja mm smakligt
>>
>>104261093
haha den blicken
>>
>>104260615

hur fan kommer borås upp över 250 skallar per tunnland?
>>
>>104260924

samma som alla avsnitt alltså
>>
>kommer hem efter att ha varit borta i några dagar
>första jag ser är att lillebrorsan har rakat av sig allt hår för han "kände för det"
mamma kommer inte bli glad
>>
File: 31c145c5.jpg (138 KB, 869x1708)
138 KB
138 KB JPG
den här är någons son
>>
File: sk3a.jpg (103 KB, 572x1812)
103 KB
103 KB JPG
>>104261275
Så gillar du att gå runt i högklackat iom att du gör det iförd en luvtröja eller bara när du poserar för bilder? Hur blond är du på en skala mellan mörkblond och skinande sol.
>>
File: IMG_8380.jpg (1.95 MB, 3264x2448)
1.95 MB
1.95 MB JPG
>>104260754
jajks vad du är paranoid
jag var i Estland och är hemma nu, här är en bild därifrån för att bevisa det
>>
>>104261572
du är någons son, som sitter och bajsbrevar på ett hawaiianskt spjutfiskarforum om pojkar som klär sig som flickor (och är snyggare än dig som båda)
>>
>>104261572
Ser ut som hit or miss från Shadmans webbcomic
>>
File: 1520716733049.jpg (495 KB, 1305x1265)
495 KB
495 KB JPG
>Äntligen hemma från löneslaveriet
>Måste lägga mig 22 för att hinna i tid till jobbet imorgon
NÄR TAR DET SLUT
>>
File: 56a133e9.jpg (8 KB, 240x240)
8 KB
8 KB JPG
>>104261648
>
>>
>>104261572
skulle förstöra hans röv favä
>>
File: 84e1e055.jpg (77 KB, 720x979)
77 KB
77 KB JPG
KVINNOR BOKSTAVLIGEN SKA FÖRSVARA DEN HÄR
>>
File: 1531412799976.jpg (182 KB, 1280x1152)
182 KB
182 KB JPG
>dkn så beta att jag blir obekväm om en kvinnlig karaktär i ett spel eller en film tittar rakt mot mig
>>
>>104261703
Vill du kakka på laca?
>>
>>104261681

när du fyller 65

nä vänta 67

nä vänta...

t. trälberg
>>
File: 1528505764715.jpg (223 KB, 1300x1117)
223 KB
223 KB JPG
>>104261363
Företagarnas frihet har begränsats av de förtryckande arbetarna i hundra år nu. Till vilken nytta?! De föder inte ens barn i en utsträckning som gör det möjligt att hålla sjukhus öppna. Vem fan ska köpa våra produkter då? Det är tacken man får som en drivande kraft i samhället.
Konservativ socialism var ett misstag!
>>
>>104261788

brott
>>
>>104261825
Eller så pensionerar man sig när man sparat ihop tillräckligt mycket pengar och inte blir en vidrig parasit som lever på pension
>>
>>104261812
JA kakka betyder bajsa på finska :)
>>
>>104261572
Hade tagit sönder den röven!
>>
>>104261901
ok tack då vet jag :)
>>
>>104261825
aldrig, utom för sådana som mig då förstås
t. reinfeldt
>>
>>104261825
Det statliga pensionssystemet är ett pyramidspel. När det första infördes i Sverige så var pensionsåldern samma som medellivslängden, alltså hade drygt hälften dött innan de kunnat ta ut den.
Jag har fått sånt där orange kuvert i Sverige där det står att jag inte tjänat in någon pension alls och att det är viktigt att jag gör det, det gör detsamma då systemet kommer ha varit kaputt sen länge när jag uppnår den åldern.
>>
>>104261561
(uppdatering på detta brevet)
han kom precis in i mitt rum, visade att han hade målat ett hakkors i sin nyrakad panna med en tuschpenna och asgarvar
>>
Runkkompis till kik sökes!!

Delar bilder vi sparat

Kik Shalamar21
>>
>>104262046
asgarvade*
>>
File: 1545857999408.jpg (47 KB, 329x420)
47 KB
47 KB JPG
>>104262083
>Shalamar
LMFAOOO bögbabben
>>
>>104262046
baserad lillebror
>>
Blev gnäggus städad?
>>
>>104262183
Fortfarande här UwU
>>
>>104261901
Så du vill kakka på laca OwO
>>
Orkar inte laga mat, langa lite syjst ehentai
>>
File: kvag.jpg (79 KB, 934x700)
79 KB
79 KB JPG
>>104260751
Har varit tvungen att se på serien p.g.a. en bekant men är inte en stor fläkt. Enda sättet de kan göra det någorlunda bra är om hon blir galen som sin pappa och försöker slakta allihopa, lyckas till mestadels innan hon själv dödas av någon i sin närhet.
>>
>>104262297
>>104262297
>>104262297
>>104262297
>>
File: 1550627029159.jpg (34 KB, 680x680)
34 KB
34 KB JPG
Ångrar inte att jag sett dödbassäng 2. ganska bra favä
>>
>>104262295
https://exhentai.org/g/861744/d812802c20/
>>
>>104260806
Har du kollat efter lägenheter i andrahand? Det är surt, men man får göra det bästa av situationen. Det blir inte bättre av att man sitter på arslet och gnäller och hoppas att saker reder ut sig.
>>
File: 1520877567133.jpg (44 KB, 600x315)
44 KB
44 KB JPG
>>104261363
>Storföretagen behöver inte detta som väljare, men som slavar.
Rättade det åt dig.
>>
File: Moor.png (934 KB, 600x797)
934 KB
934 KB PNG
>>104261788
Båda golven ser fula ut som fan.
>>
>>104262083
t. tjock och hårig babbeDelete Post: [File Only] Style:
[Disable Mobile View / Use Desktop Site]

[Enable Mobile View / Use Mobile Site]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.